SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD."

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V Tel Fax Selskabsmeddelelse nr. 5/2013 Antal sider: 6 Dato: 25. april 2013 Kontaktpersoner: Ulrik Juul Østergaard Adm. direktør Telefon:

2 Generalforsamlingsindkaldelse Der indkaldes herved til selskabets 31. ordinære generalforsamling, der afholdes på hovedkontoret, 2nd Floor, One Montague Place, East Bay Street, Nassau, Bahamaøerne, den 12. juni 2013 kl med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning for 2012 Præsentation af Koncernens aktiviteter for regnskabsåret Godkendelse af koncernregnskabet Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktionærer godkender det reviderede koncernregnskab for Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud Bestyrelsen foreslår, at årets overskud disponeres som følger: a. Ekstraordinært acontoudbytte USD 6,00 pr. aktie eller 60% USD * b. Ordinært udbytte USD 1,00 pr. aktie eller 10% USD * c. Ekstraordinært udbytte USD 1,00 pr. aktie eller 10% USD * d. Overførsel til egenkapitalen USD USD * Eksklusiv egne aktier Udbyttet vil blive udbetalt den 18. juni 2013 til aktionærer der er registreret i ejerbogen den 17. juni De relevante datoer for udbetaling af udbytte er: Udbytte Dato Inklusiv udbytte 12. juni 2013 Eksklusiv udbytte 13. juni 2013 Registreringsdato 17. juni 2013 Betalingsdato 18. juni Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer, som afgår efter tur: a. John Madsen, der har erklæret sig villig til genvalg. b. Kjeld Ranum, der har erklæret sig villig til genvalg. Brian Bech Nielsen afgår ligeledes efter tur, men erklærer sig ikke villig til genvalg, eftersom han for nyligt blev udpeget til rektor af Aarhus Universitet og derfor ikke må sidde i bestyrelser i børsnoterede eller private selskaber. De øvrige bestyrelsesmedlemmer skal ikke til valg ved dette års generalforsamling. Som Brian Bech Nielsens efterfølger, foreslår bestyrelsen valg af Jørgen Balle, som erklærer sig villig til valg ved dette års generalforsamling. En beskrivelse af de to bestyrelsesmedlemmer der er villige til genvalg, samt Jørgen Balle er inkluderet i appendix 1. 1

3 5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen samt revisionsudvalget i 2013 a. Bestyrelsen foreslår godkendelse af bestyrelsens honorar for 2013, som foreslås uændret i forhold til 2012: Bestyrelsens formand: USD pr. år Bestyrelsens næstformand: USD pr. år Øvrige medlemmer af bestyrelsen: USD pr. år b. Bestyrelsen foreslår godkendelse af revisionsudvalgets honorar for 2013, som foreslåes uændret i forhold til 2012: Revisionsudvalgets formand: USD pr. år Øvrige medlemmer af revisionsudvalget: USD pr. år 6. Valg af revisorer samt bestyrelsens bemyndigelse til at fastsætte revisorhonoraret Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Malaysia, samt at revisorernes honorar fastsættes af bestyrelsen. 2

4 Aktiekapital, godkendelsesbetingelser, samt aktionærernes stemmeret UIEs aktiekapital beløber sig til USD , bestående af udstedte aktier á USD 10,00. UIEs beholdning af egne aktier, som ikke giver stemmeret ved generalforsamlingen er Dermed beløber det samlede antal stemmeberettigede aktier sig til Stemmerne baseres på princippet om 1 stemme pr. aktie. Ingen beslutninger kan gennemføres på en generalforsamling, uden tilstedeværelsen af et beslutningsdygtigt antal. Et beslutningsdygtigt antal eksisterer, såfremt mere end 10% af de stemmeberettigede aktionærer er til stede, enten ved personligt fremmøde, eller i form af deres stemmefuldmagt. Alle punkter på dagsordenen vedtages ved simpelt flertal af de tilstedeværende stemmer på den ordinære generalforsamling. Registreringsdatoen er onsdag den 15. maj Aktionærer, der ejer aktier i selskabet på registreringsdatoen, er berettiget til at deltage og stemme på den ordinære generalforsamling. Stemmefuldmagter Aktionærer, der er stemmeberettigede på generalforsamlingen, kan udpege en eller flere stedfortrædere til at overvære generalforsamlingen og stemme på deres vegne ved enhver skriftlig afstemning. Sådanne stedfortrædere behøver ikke være aktionærer i selskabet. Stemmefuldmagterne vil blive sendt til alle aktionærer, som er registeret fredag den 17. maj Alle stemmefuldmagter må være Selskabets hovedkontor i hænde senest 48 timer før generalforsamlingen eller være repræsentationskontoret i København (Plantation House, H.C. Andersens Boulevard 49, 3. sal, 1553 København V.) i hænde, senest torsdag den 6. juni På foranledning af bestyrelsen Alison Treco Company Secretary Den 25. april

5 Appendix1 - Beskrivelse af bestyrelsensmedlemmer der er villige til genvalg i 2013 John Madsen John Madsen, født i 1947, er dansk statsborger, med permanent opholdstilladelse i Malaysia. Efter gymnasiet fik John Madsen, i 1967, arbejde ved East Asiatic Company i København og 2 år senere blev han forflyttet til EAC i Hong Kong, hvor han blandt andet arbejdede som handelsdirektør. I midten af halvfjerdserne blev han desuden Joint Project Manager for det nye Carlsberg Brewery i Hong Kong. Sidst i halvfjerdserne blev John Madsen direktør for Dumex Pharmaceutical Production and Marketing Company i Indonesien, og 2 år senere, administrerende direktør for det børsnoterede selskab Carlsberg Brewery i Malaysia. En stilling som han holdt i 6 år, hvorefter han blev administrerende direktør for East Asiatic Company i Malaysia, det børsnoterede selskab. Samtidig var han formand for bestyrelsen for Carlsberg Malaysia og for EACs Palm Oil Group of Plantations, River Estates. Desuden havde han ledende stillinger i flere datterselskaber. Først i halvfemserne påtog John Madsen sig yderligere det ansvar at være administrerende direktør for EAC Worldwide Marketing Services Mainstream Business. Da EAC i 1997 afhændede 60% af aktiebeholdningen i EAC Malaysia, fortsatte John Madsen med at arbejde for de nye kinesiske majoritetsejere de følgende 5 år, hvorefter han arbejdede 3 år som en af de administrerende direktører i koncernen Swiss Zuelling Group. I første halvdel af 2005 stiftede John Madsen sit eget selskab, Micro & Macro Approach Sdn. Bhd., med webadressen og i januar 2006 stiftede han Asia Micro & Macro Strategic Alliance, som består af 7 partnere (nærmere beskrevet på web-adressen John Madsens bestyrelsesposter omfatter Micro & Macro Approach Sdn. Bhd. (bestyrelsesformand), Asian Business Solutions Sdn. Bhd., ABS Multimedia Sdn. Bhd., Munchy s Manufacturing Company samt Hot & Roll Holdings Sdn. Bhd. (formand). John Madsen har siden 1987 været Dansk Æreskonsul, Ambassadør for Skagen siden 1988 og blev i 1996 slået til ridder af Dannebrog af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark. I 1997 blev han valgt til årets administrerende direktør i Malaysia og i 2005 blev han slået til ridder af første rang af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark. Han er forfatter og medforfatter til bøgerne: Managing in Plural Society The Twelve Working Principles The Streetwise Marketer Marketing Leadership Approaches They Don t Teach At Business Schools Siden maj 2006 har John Madsen været rådgiver for IFDC (Industrialisation Fund for Developing Countries). John Madsen sætter en stor ære i at være formand for Borneo Child Aid Programme (www.borneochildaid.org), som hvert år sørger for gratis undervisning til fattige børn på 112 læreinstitutioner, hvor de forberedes til at leve et uafhængigt voksenliv. En af hovedsponsorerne til projektet er The East Asiatic Company Ltd., Denmark. 4

6 Kjeld Ranum Kjeld Ranum er født i 1938 og er dansk statsborger. Efter studentereksamen i 1957 fra Sønderborg Statsskole blev han optaget på Danmarks Ingeniørakademi. Han dimitterede i 1961 som akademiingeniør af M-linien. I perioden fra , aftjente han sin værnepligt ved Danmarks Flyvevåben og opnåede grad af flyverløjtnant II af reserven. Han fik sit første professionelle job som salgsingeniør i Danstoker A/S og blev senere afdelingschef i perioden Fra var han marketingchef på Danfoss A/S. Efter deltagelse i Stanford-Insead Advanced Management Programme i 1978, blev han udnævnt til administrerende direktør i Gerni Cleaning Equipment A/S, og varetog dette job i perioden fra Kjeld Ranum blev i 1987 tilbudt posten som administrerende direktør i Sabroe Refrigeration A/S ( Sabroe ), som han varetog indtil Sabroe var i denne periode verdens førende selskab inden for industriel køleteknik, og Kjeld Ranum stod i spidsen for gennemførelse af mange akkvisitioner, herunder Novenco-gruppen, Klingegruppen, Søby Køleteknik A/S og Carnitech A/S. Pr. 1. januar 1998 blev han udnævnt til administrerende direktør i Aarhus Oliefabrik A/S, hvor han i forvejen var medlem af bestyrelsen. Denne post besad han i perioden fra , hvorefter han blev formand for bestyrelsen, en post han beholdt frem til fusionen med Karlshamns AB. Han har i perioden som administrerende direktør haft en betydelig portefølje af bestyrelsesposter, herunder formandskabet i Superfos A/S, HEMPEL A/S og Migatronic A/S. Desuden har han i lange perioder varetaget poster for udenrigs- og udviklingsministeren som bestyrelsesmedlem i henholdsvis IFU- og IØ-fondene. I 2000 blev han udnævnt til første formand for det nydannede Danmarks Eksportråds bestyrelse, og varetog jobbet i to perioder fra I perioden fra var han formand for bestyrelsen i Det Nationale Hestesportscenter VILHELMSBORG. Han modtog i 2002 den thailandske orden Most Exalted Order of the White Elephant. I dag er han bestyrelsesmedlem i H.F. Christiansens Mindefond ApS og i UIE, ligesom han er konsul for Chile i Jylland. 5

7 Jørgen Balle Jørgen Balle er født i 1964 og er dansk statsborger. Efter endt bankuddannelse og fem års arbejde med økonomistyring, startede han i 1990 i jobbet som Raw Material Trader hos Aarhus Oliefabrik A/S, hvor han arbejdede med handel af vegetabilske olier på globalt plan. I 2000 trådte han ind i selskabets ledelse, hvor han bestred stillingen som Trading Director. I 2004 blev han forfremmet til administrerende direktør og selskabet skiftede navn til Aarhus United A/S. I 2001 bestod han sin MBA i Food & Beverage Innovation fra SIMI i København. Da Aarhus United A/S og det svenske selskab Karlshamns AB fusionerede under navnet AAK AB i 2005, blev Jørgen Balle udnævnt som selskabets vicedirektør, og som en del af koncernledelsen var han ansvarlig for Global business inden for forretningsområdet Chocolate & Confectionery Fats. I 2010 forlod han AAK og tiltrådte en stilling i det danske, privatejede logistikselskab Frode Laursen A/S, hvor han har en ledende position i adskillige holding- og datterselskaber. Jørgen Balle er bestyrelsesmedlem i Bach Salicath Danmark A/S. 6

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC

Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Scan QR-koden med din smartphone for at komme direkte til tilmeldingssiden Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2015 Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00 Keops Indkaldelse til generalforsamling i Indberettet via StockWise til Københavns Fondsbørs den 12. januar 2007 København, den 12. januar 2007 Ordinær generalforsamling i Selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere