Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion"

Transkript

1 Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen Dato: A [Version nr.]

2 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 blev OEI-projekterne vedrørende Samling af servicefunktionen i Intern Drift og Central organisering af bygningsvedligehold godkendt. Økonomi - generelt I henhold til aftalestyringen er hvert aftaleområde tildelt en budgetramme. Der er ikke krav om detailbudgettering på gruppering indenfor de enkelte områder, ligesom aftalestyringen giver mulighed for at flytte budget mellem områder og konti. I forhold til selve bogføringen af udgifterne er det i forbindelse med gennemgang af faktisk forbrug på nogle specifikke områder konstateret, at der ikke anvendes samme konteringspraksis overalt i kommunen. Disse forhold giver en usikkerhed i forhold til oplysninger som trækkes fra økonomisystemet. Det er samtidig et udtryk for at de afsatte budgetter på kontiene vedrørende bygninger (gruppering 700) ikke svarer overens med de faktisk afholdte udgifter. Udgifterne til de opgaver som overføres til det tekniske område og/eller Fællessekretariatet, er hidtil afholdt af de enkelte aftaleområder indenfor deres samlede budgetramme. Nogle bygningsmæssige udgifter (inkl. inventar) er hidtil afholdt som anlægsudgifter ud fra afsatte bevillinger til konkrete projekter (f.eks. i forbindelse med renovering af skoler). Der vil også fremadrettet være behov for anlægsbevillinger til større ekstraordinære bygningsudgifter. Økonomistaben har i løbet af 2013 inddraget nogle aftaleholdere i arbejdet med fordeling af budgetter for at opnå den bedst mulige forståelse i organisationen for de anvendte principper. Det er dog ikke lykkedes at komme til en enighed om principperne. Udgangspunkt for justering af opgaver og økonomi Opgaverne skal placeres der hvor ekspertisen og det største kendskab til opgaven er. Budget og udgifter afsættes/afholdes på det område som er ansvarlig for opgaven. Afgrænsning af områder Som udgangpunkt omfatter projektet alle områder. En række områder/institutioner holdes dog af forskellige årsager udenfor på nuværende tidspunkt: Plejehjemmene beholder udgifterne i eget regi På dagtilbudsområdet er de selvejende daginstitutioner holdt ude, idet institutionerne har valgt selv at have den løbende bogføring Fællessekretariatet administrerer ejendomme til salg Økonomistab: Udgifter til ældreboliger, der administreres af Boligorganisationer og bogføres i forbindelse med regnskabsafslutningen indgår ikke. Faaborg Havn indtægtsdækkede virksomhed Institutioner under Sundhed og Handicap, hvor udgifterne for en stor del indgår som en del af takstfinansiering eller beboerbetaling. Center for Aktiv Indsats (udfører selv opgaverne, som en del af deres indsatsområde) Side 2

3 Det er målet at alle områder på sigt skal køre efter den vedtagne model. Senest pr. 1. januar 2016 hvor der etableres en facility management afdeling skal alle så vidt muligt indgå i ordningen. Indvendig vedligeholdelse Generelt Der er ikke taget højde for de enkelte bygningers forskellige alder og stand. Udgifterne til indvendig vedligeholdelse kan variere fra år til år. Under indvendig vedligeholdelse er hidtil bogført udgifter til sikringsanlæg, tekniske anlæg, bygningsvedligeholdelse og andre mindre akut-/driftsudgifter. Herudover er bogført f.eks. inventar og andre driftsudgifter som jf. forslag til aktivitetsfordeling skal forblive på aftaleområderne. Der er indregnet et effektiviseringsmål på kr. i 2013 og 1,836 mio. kr. årligt (2013- priser) i efterføglede år. Beløbet er ikke udmøntet, og skal trækkes fra det samlede beløb der flyttes fra aftaleområderne. Når effektiviseringsbeløbet er trukket fra det samlede beløb der er hentet fra aftaleområderne, fordeles budgettet ud fra forslag til aktivitetsfordeling. Det anslås ud fra en faglig vurdering fra Fagsekretariat Teknik at der til tekniske anlæg og decideret bygningsvedligeholdelse skal afsættes henholdsvis 60 kr. pr. m2 for skoler og administrationsbygninger, og 165 kr. pr. m2 for daginstitutioner og øvrige bygninger. Hertil skal lægges udgifter til sikringsanlæg og øvrige driftsudgifter. Særlige forhold Tandklinikken gør opmærksom på, at der er nogle specielle forhold, der gør sig gældende for deres institution, hvilket afdelingen Kommunale Bygninger er enig i. På baggrund af en drøftelse mellem teknik og tandklinikken vil en hensigtsmæssig fordeling på tandklinikken være: Under Teknik hører: Elføring frem til stikkontakt Varme Ventilation Gulve Vægge Fast belysning VVS installationer med almindelig brugsvand Under Tandplejen hører: Alle fagspecifikke tekniske installationer Herunder anlæg til N20 samt føringer Vandbehandlingsanlæg samt alle VVS føringer med behandlet vand I forhold til en realistisk økonomisk opdeling for alle parter er der desuden den udfordring at der er en del udgifter på units, autoklaver mv. konteret under indvendig vedligehold. Disse skal fortsat høre under Tandplejen, da det defineres som inventar fremadrettet. Drift af sikringsanlæg Sikringsanlæg dækker automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), tyverialarmer (AIA-anlæg) og videoanlæg (ITV-anlæg) samt vagtrondering (lukkeordning af administrationsbygninger, skoler, toiletbygninger m.fl.). Kommunalbestyrelsen har den 11. september Side 3

4 2012 truffet beslutning om at opgaverne vedrørende sikringsanlæg skal varetages af Fællessekretariatet fra 1. januar Det er lovpligtigt at have installeret ABA-anlæg på plejehjem, daginstitutioner, bo-institutioner og administrationsbygninger. Udgifterne har hidtil været afholdt af aftaleområderne. For skolernes vedkommende har Kommunalbestyrelsen via risikostyringspolitikken vedtaget, at der skal være installeret brandalarmeringsanlæg på alle skoler. Anlæggene er betalt af forsikringspuljen, og aftaleområderne får en rabat på deres brandforsikring svarende til ca. halvdelen af udgifterne til drift af brandalarmeringsanlæggene. ABA-anlæggene skal undergå 2 årlige eftersyn. 1 serviceeftersyn foretaget af sikringsfirma og 1 inspektion foretaget af autoristeret inspektionsfirma. Udover disse lovpligtige eftersyn har enkelte aftaleholdere tegnet et egentligt serviceabonnement. For AIA-anlæggene er der tegnet serviceabonnement som dækker tilslutning og transmission til kontrolcentral, overvågning på kontrolcentral, service og vedligehold, eftersyn samt vægter. Udgifter til AIA-anlæg, tåge-anlæg og vagtrondering og afholdes ligeledes af aftaleområderne, mens udgifter til ITV-anlæg afholdes af forsikringspuljen. Type Udgift 2013 i 1.000kr. Udgift aktuelle aftaleområder i kr. Øvrige i kr. ABA-anlæg AIA-anlæg ADK-anlæg ABDL-anlæg Tåge-anlæg Vagtrondering I alt Flytning af budgettal for øvrige områder sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september Forbrugsafgifter (el, vand og varme) Flytning af budget for el, vand og varme er foretaget på baggrund af de oprindelige budgetter for 2013 korrigeret for energibesparende foranstaltninger. Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 13. august Udvendig vedligeholdelse Opgave og budget er i forvejen placeret hos Fagsekretariat Teknik. Der skal ske en fordeling af budgetterne mellem Fagsekretariat Teknik og Intern Drift i forhold til opgaver over og under kr. Opdelingen sker kun for områder/institutioner, hvor der er overført teknisk servicepersonale til Intern Drift. Teknisk servicepersonale Teknisk servicepersonale er pr. 1. januar 2013 overført til Intern Drift. Personalet var tidligere ansat under de enkelte aftaleområder. Der overføres budget fra aftaleområderne til Intern Drift, svarende til den faktiske årsløn pr. 1. januar Der er udarbejdet særskilt dagsordenspunkt vedrørende flytning af budget til teknisk servicepersonale. Side 4

5 Vedligeholdelse af udenomsarealer og andre serviceopgaver For institutioner hvor der er overført teknisk servicepersonale til Intern Drift, placeres opgaven ved Intern Drift. Det blev oprindeligt besluttet, at daginstitutioner, biblioteker, havnebygninger og andre bygninger, der ikke er en del af den centrale organisering af servicefunktion, skal indgå i ordningen senest den 1. januar Det er således frivilligt om de vil lade Intern Drift stå for vedligeholdelse af udenomsarealer i perioden frem til 1. januar Af hensyn til overskueligheden foreslås at de områder der indgår i den indvendige vedligeholdes som udgangspunkt også indgår i vedligeholdelsen af udenomsarealer. Det vil primært være de kommunale daginstitutioner, der bliver berørt. Såfremt de ikke ønsker at deltage i ordningen før 1. januar 2016, vil de få tilbageført en del af deres budget. Udstyr og værktøj: Eksisterende udstyr og værktøj overdrages sammen med det tekniske servicepersonale til Intern Drift. Der har ikke hidtil været afsat specifikt budget til anskaffelse og udskiftning af materiel. Udgifterne er hidtil afholdt indenfor aftaleområdernes samlede budgetramme, og er bogført på gruppering 600 (IT, inventar og materiel) eller gruppering 700 (Grunde og bygninger). Udgiften skal fremadrettet finansieres indenfor det samlede beløb som afsættes til udenomsarealer og mindre driftsudgifter/akutopgaver (under kr.) i Intern Drift. Budget: Der er i budget til mindre vedligeholdelsesopgaver og udenomsarealer, ikke afsat midler til større reparationsarbejder på belægninger (asfalt, fliser m.m.) og til værktøj og maskiner. Side 5

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: 30-08-2012 Version nr.: 02 00.15.00-G11-1-12

Læs mere

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Version 2 december 2007 1 Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere