LUU forslag til uddannelsespakker set i relation til uddannelsesmål, tid og godkendte skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUU forslag til uddannelsespakker set i relation til uddannelsesmål, tid og godkendte skoler"

Transkript

1 Bilag 4.3.a. LUU forslag til uddannelsespakker set i relation til uddannelsesmål, tid og godkendte skoler JH/marts 2012 I nedenstående Bilag 4.3.a. er LUU s samlede forslag til uddannelsespakker dissikeret til mindre tematiske enheder. Det skal bemærkes at overfladebehandling/reparationer af kompositter indgår i det arbejde som AMU Syd (Ribe)/AMU Vest er i gang med at få struktureret. Samlet er der tale om tidsmæssige volumiøse enheder (pakker) og det anbefales at arbejdsgruppen gennemgår pakkerne endnu engang for at få vurderet, hvorvidt der er dobbelt uddannelser iblandt set i relation til et niveau svarende til Vestas interne uddannelse på montage og serviceområdet, niveau D. Til orientering er yderligere udarbejdet oversigter hvor målene for de enkelte AMU uddannelser fremgår BILAG 4.3.b. Sikkerhed 4,4 dage Godkendte skoler AF Bygge-/Anlægsområdet og -Industri Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen, 2 dage AF Bygge-/Anlægsområdet og -Industri Anvendelse af faldsikringsudstyr, 1 dag Københavns Tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Roskilde Tekniske Skole Uddannelsescenter Holstebro EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland CELF - Center for AMU-Fyn Svendborg Erhvervsskole EUC Vest AMU-Vest Learnmark Horsens AMU SYD Herningsholm Erhvervsskole Silkeborg Tekniske Skole AARHUS TECH Skive Tekniske Skole EUC Nord AMU Nordjylland Københavns Tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Roskilde Tekniske Skole EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland AMU-Fyn Svendborg Erhvervsskole EUC Vest AMU-Vest Learnmark Horsens Herningsholm Erhvervsskole 1

2 AP Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser EUC Nord AMU Nordjylland Alle Introduktion til førstehjælp på jobbet, 0,4 dage AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation, 1 dag NB: Under brand er der denne mulighed: Skive Tekniske Skole Industriens Fællesudvalg Brandforanstaltninger ved el-forsyningsarbejde Varighed: 1,0 dage Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af elforsyningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltagerne kan udføre varmt el-forsyningsarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt. Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning. Deltagerne kan foretage brandslukning ved elforsyningsarbejde. Nyt mål under udvikling: Industriens Fællesudvalg Håndtering af uheld og ulykker i industrien Deltageren kan med viden om forskellige uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i industrien tage ansvar for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af uheld og ulykker, når de opstår. Herunder kan medarbejderen iværksætte alarmering af virksomhedsinternt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til virksomhedens procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Efter at virksomhedens uhelds-/ulykkesberedskab har taget over, kan medarbejderen supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. Endelig kan medarbejderen deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen Kran 15 dage AA Industriens Fællesudvalg Anhugning af byrder, 5 dage Skolegodkendelse Erhvervsskolen Nordsjælland Tradium 2

3 AA Industriens Fællesudvalg Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons, 3 dage AA Industriens Fællesudvalg Certifikatuddannelse C for kranførere, 7 dage Uddannelsescenter Holstebro EUC Nordvestsjælland Selandia - CEU EUC Sjælland CELF - Center for AMU-Fyn EUC Vest AMU-Vest Learnmark Horsens AMU SYD AMU Hoverdal AARHUS TECH EUC Nord AMU Nordjylland Tradium EUC Nordvestsjælland CELF - Center for AMU SYD AMU Nordjylland Tradium EUC Nordvestsjælland CELF - Center for AMU SYD AMU Nordjylland Overfladebehandling/ Rep. Af komposit 17 dage AA Industriens Fællesudvalg Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater, 2 dage 3 Skolegodkendelse Københavns Tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Roskilde Tekniske Skole Tradium Uddannelsescenter Holstebro EUC Nordvestsjælland Selandia - CEU EUC Sjælland CELF - Center for AMU-Fyn Svendborg Erhvervsskole EUC Vest AMU-Vest EUC Lillebælt Learnmark Horsens AMU SYD Herningsholm Erhvervsskole Den jydske Haandværker Silkeborg Tekniske Skole AARHUS TECH Skive Tekniske Skole EUC Nordvest

4 Indkøring af formværktøjer til sprøjtestøbing, EUD fag , 3 uger EUC Nord AMU Nordjylland Erhvervsskolerne Aars AMU Syd Mekatronik, montage, fejlfinding 12 dage AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg Mekatronik, måle og fejlfinding elektronisk udstyr, 5 dage AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Godkendte skoler Alle Jobrelateret brug af styresystemer på pc (AMU-mål) 2 dage AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding, 5 dage Montage pakken - 20 dage AA Industriens Fællesudvalg Montage af mekaniske komponenter, 3 dage (under revision) AA Industriens Fællesudvalg Godkendte skoler Montage af pneumatiske komponenter, 2 dage (under revision) AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører, 5 dage AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik, 5 dage AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfin EUC Vest EUC Vest Herningsholm Erhvervsskole AARHUS TECH Skive Tekniske Skole 4

5 ding, 5 dage EUC Vest Herningsholm Erhvervsskole Skive Tekniske Skole Grundig viden om olie og fedt AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring, 5 dage Skolegodkendelse EUC Lillebælt Almen grund pakke - 24 dage AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Skolegodkendelse Alle Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd, 5 dage AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse alle Håndtering af data i virksomhedens itsystemer, 2 dage AA Industriens Fællesudvalg Elektrisk kontrolmåling for operatører. 5 dage AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse alle Brug af pc på arbejdspladsen, 3 dage Fælleskataloget Alle Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job, 2 dage Fælleskataloget alle Standardisering af virksomhedens dokumenter, 1 dag AA Industriens Fællesudvalg Kvalitetsstyring i virksomheden, 3 dage Københavns Tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Slagteriskolen i Roskilde Tradium Uddannelsescenter Holstebro EUC Nordvestsjælland Selandia - CEU EUC Sjælland CELF - Center for Campus Bornholm AMU-Fyn 5

6 AA Industriens Fællesudvalg Innovationsegnede produktionsområder, 3 dage EUC Vest AMU-Vest EUC Lillebælt Learnmark Horsens AMU SYD Herningsholm Erhvervsskole AMU Hoverdal Den jydske Haandværker Silkeborg Tekniske Skole AARHUS TECH Uddannelsescenter Ringkø Skive Tekniske Skole EUC Nordvest EUC Nord AMU Nordjylland Københavns Tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Tradium EUC Nordvestsjælland Selandia - CEU AMU-Fyn AMU-Vest EUC Lillebælt Learnmark Horsens AMU SYD Uddannelsescenter Ringkø EUC Nordvest EUC Nord AMU Nordjylland Områder uden identificeret AMU mål Vedligehold og kalibrering Sikkerhed ved arbejde i højden 6

7 Bilag 4.3.b. Vindmølleoperator uddannelse pakke 2 Safety Brug af PPE Brand Højderedning LOTO Sikkerhed ved arbejde i højder Førstehjælp Arbmiljø Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Anvendelse af faldsikringsudstyr Anvendelse af faldsikringsudstyr Introduktion til førstehjælp på jobbet Brug af PPE Nummer: Arbmiljø Sikkerhed og sundhed på byggepladsen, 2 dage. Ejer 2211 (AF) Bygge og anlægsopgaver i tungere materialer (moder FKB) Deltagerne kan i forbindelse med indretning og daglig drift af en byggeplads deltage i opgaver med henblik på at øge sikkerheden og forebygge ulykker. Deltagerne har en sådan viden om APV, APB og Plan for Sikkerhed og Sundhed på byggepladsen (PSS), at deltagerne kan handle sikkerhedsmæssigt korrekt og kan medvirke ved opfølgning og gennemførelse af PSS. Endelig kan deltagerne ud fra kendskab til byggepladsens øvrige medvirkende deltage aktivt i samarbejdet om et bedre arbejdsmiljø. Højderedning Nummer: Anvendelse af faldsikringsudstyr, 1 dag Ejer 2615 (AF) Stilladsmontage (moder FKB) Deltageren kan gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden. Deltageren kan via kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr. Deltageren kan foretage kontrol og vedligehold af udstyret, tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr, samt gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering. Brand (ingen) Førstehjælp Nummer: Introduktion til førstehjælp på jobbet, 4 dage Ejer 2735 (AP) Fælleskataloget (moder FKB) 1

8 Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Undervisningen giver deltagerne forståelse for førstehjælpens betydning og sigter mod at motivere dem for at gennemføre en egentlig uddannelse i førstehjælp. Deltageren kan: gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter, forklare hvordan ulykken standses, udføre nødflytning på jord og fra bil, forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet, undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret, lægge en person i aflåst sideleje, standse en sprøjtende blødning, formulere en korrekt alarmering. Sikkerhed ved arbejde i højder Se Nummer: Anvendelse af faldsikringsudstyr, 1 dag LOTO Nummer: Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation, 1 dag 2603 (AB) Automatik og procesteknisk område (moder FKB) Deltageren opnår grundlæggende viden omkring elektricitet og de farer, der kan opstå ved arbejde nær elektriske installationer på maskinanlæg, samt viden om de sikkerhedsregler, der gælder for det pågældende jobområde. Endvidere får deltageren kendskab til de grænseflader, der findes, når der arbejdes nær elektriske installationer på maskinanlæg, og er orienteret om førstehjælp ved el ulykker. Kran Krancertifikat Anhugning af byrder Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons Certifikatuddannelse C for kranførere Krancertifikat Nummer: Anhugning af byrder, 5 dage Ejer 2749 (AA) Betjening af travers, portalkran og riggerudstyr (moder FKB) 2

9 Efter endt uddannelse kan deltageren ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation. I forbindelse med anhugningen kan deltageren anvende viden om SWL mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. Nummer: Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons, 3 dage Ejer 2749 (AA) Betjening af travers, portalkran og riggerudstyr (moder FKB) Deltageren kan under vejledning foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning af byrder med centreret tyngdepunkt under anvendelse af kæder sjækler og fiberstropper, og er endvidere i stand til at dirigere kranen ved hjælp af standardhåndtegn. Deltageren kan endvidere foretage korrekt lodret løft af byrder, igangsætte krankørsel med byrder i ro, foretage korrekt standsning af belastet kran samt afsætte byrder lodret. Nummer: Certifikatuddannelse C for kranførere, Kran C, 7 dage. Ejer 2749 (AA) Betjening af travers, portalkran og riggerudstyr (moder FKB) Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers og portalkraner. Deltageren: kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v. og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat. kan udføre kommunikation / radiokommunikation / tegngivning kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås kan under tidspres udføre kombinerede funktioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af kombi bane kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening kan udføre korrekt anhugning er orienteret om lovpligtig indretning af Travers & Portalkraner er orienteret om lovpligtige vedligehold og eftersyn af Travers & Portalkraner 3

10 Overfladebehandling / Rep. af komposit Overfladebehandling / Rep. af komposit EUD fag Indkøring af formværktøjer til sprøjtestøbning 3 uger Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater EUD fag Indkøring af formværktøjer til sprøjtestøbning 3 uger Ejer FU Nummer: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater, 2 dage. Ejer 2755 (AA) Overfladebehandling (moder FKB) Deltagerne kan udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser j.f. 5 i AT bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april Med hensyn til de særlige sikkerhedsforanstaltninger skal deltagerne: have kendskab til sundhedsrisici ved arbejde med produkter indeholdende epoxy og isocyanater have kendskab til substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af bl.a. brugsanvisning og evt. kodenummer sikre, at arbejdet med stofferne og materialerne følger retningslinierne, indtil de er udhærdede og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning have kendskab til hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger have kendskab til uhelds og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med epoxy og isocyanat og kunne bruge nødbruser og øjenskylleudstyr have kendskab til forsvarlig affaldshåndtering sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning, når der arbejdes med epoxy og isocyanater 4

11 Mekatronik, montage, fejlfinding (el. og elektronisk) Mekatronik, måle og fejlfinding elektronisk udstyr Jobrelateret brug af styresystemer på pc Mekatronik, mekanisk demontage/montagefejlf Nummer: Mekatronik, måle og fejlfinding elektronisk udstyr, 5 dage Ejer 2603 (AB) Automatik og procesteknisk område (moder FKB) Deltageren kan måle og systematisk fejlfinde på blokniveau i elektronisk udstyr på mekatroniske systemer, der anvendes i industrien, herunder udføre fejlretning ved udskiftning af moduler og komponenter, endvidere udvælge korrekt måleudstyr til brug ved fejlsøgning i elektronisk udstyr. Deltageren kan endvidere overholde krav til ESD ved udskiftning af moduler og komponenter i elektroniske kredsløb på mekatroniske systemer. Endvidere kan deltageren læse blokskemaer og diagrammer samt anvende manualer for elektroniske kredsløb i mekatroniske systemer og kan kontrolmåle og kontrollere specifikationer ud fra datablade. Nummer: Jobrelateret brug af styresystemer på pc, 2 dage (AP) Fælleskataloget (moder FKB) Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program og filtyper. Nummer: Mekatronik, mekanisk demontage/montage fejlfinding, 5 dage. Ejer 2603 (AB) Automatik og procesteknisk område (moder FKB) Deltageren kan demontere og montere maskinkomponenter efter dokumentation, samt udmåle og justere disse ved hjælp af korrekt værktøjsvalg, og kan endvidere oprette maskinkomponenter efter gældende regler. Deltageren kan endvidere læse og anvende den tekniske dokumentation og herunder foretage opmåling/optegning til brug for montage/demontage, samt udføre mekanisk fejlfinding på mekatronisk udstyr. 5

12 Montage teknik (hydraulik, mekanik, pneumatik) Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører Montage af mekaniske komponenter Montage af pneumatiske komponenter Automatiske anlæg, el lære og relæteknik, Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Nummer: Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører, 5 dage Ejer 2603 (AB) Automatik og procesteknisk område (moder FKB) Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske komponenter som fx retningsventiler, strømreguleringsventiler, cylindre og motorer. Deltageren opnår viden om hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kan udføre pumpetest samt beregning af pumpekapacitet og virkningsgrad. Endvidere kan deltageren fremstille forbindelses og funktionsdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard. Deltageren kan ved hjælp af diagrammer, nomogrammer og dokumentation, dimensionere og montere rør, slanger og fittings korrekt på et hydraulisk anlæg, samt anvende dokumentation iht. Dansk Standard. Deltageren opnår viden om viskositet, additiver og viskositetsindeks og kan assistere ved valg af hydraulikolie samt anvise korrekt opbevaring af olier Endvidere kender deltageren til filtres betydning i et hydraulisk anlæg og kan foretage udskiftningen af relevante filtre. Nummer: Montage af mekaniske komponenter, 3 dage Ejer 2754 (AA) Montage af lettere industriprodukter (moder FKB) Ved hjælp af tegninger kan deltageren udføre montage og demontage af mekaniske komponenter på simple mekaniske apparater og maskiner under korrekt anvendelse af håndværktøj. Deltageren kan foretage kontrolmålinger på komponenter og den udførte montage ved hjælp af mekanisk måleværktøj. Desuden kan deltageren udføre montagearbejdet på baggrund af viden om sammenføjningsmetoder tolerancer, fastspændingsmomenter og materialer. Nummer: Montage af pneumatiske komponenter, 2 dage Ejer 2754 (AA) Montage af lettere industriprodukter (moder FKB) På baggrund af pneumatiske diagrammer og anden teknisk dokumentation kan deltageren montere og demontere pneumatiske komponenter i forbindelse med opbygning af pneumatiske anlæg og styresystemer. Under montagen kan deltageren anvende viden om pneumatiske grundbegreber og pneumatiske komponenter. 6

13 Nummer: Automatiske anlæg, el lære og relæteknik, 5 dage 2603 (AB) Automatik og procesteknisk område (moder FKB) Deltageren kan udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater. Deltageren kan udvælge komponenter, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring. Deltageren kan montere og afprøve en 3 faset kortslutningsmotor samt fejlfinde på motoren. Deltageren kan anvende/ajourføre dokumentation efter Dansk Standard i forbindelse med nævnte styringer. Nummer: Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding, 5 dage Ejer 2603 (AB) Automatik og procesteknisk område (moder FKB) Deltageren kan opbygge og idriftsætte et hydraulisk anlæg, med eksempelvis retnings tryk og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer, herunder anvende dokumentation udformet i henhold til Dansk Standard (DS). Deltageren kan fejlfinde/fejlrette til komponentniveau samt anvende og ajourføre den tilhørende dokumentation i form af koblingsskemaer samt datablade. Deltageren kan ved hjælp af beregninger, diagrammer og nomogrammer foretage indregulering af hydrauliske anlæg, med vægt på dimensionering og montering af rør, slanger og fittings, endvidere kan deltageren assistere ved valg af korrekt olie for et hydraulisk anlæg. Brug af specielle værktøjer (+ Vedligehold og kalibrering) ingen 7

14 Brug af specielle værktøjer (+ Vedligehold og kalibrering) Ingen Grundig viden om olie og fedt Grundig viden om olie og fedt Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring x Nummer: Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring, 5 dage Ejer 2231 (AB) Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien (moder FKB) Deltageren kan identificere og udbedre skader på udstyr med lejeforbindelser, foretage korrekt valg af smøremidler samt generelt udføre vedligeholdelses og montageopgaver på lejeforbindelser. 8

15 Almen grundpakke INDUVIDUAL Engelsk sprog IT og computer håndtering (fejlfinding og brug) Arbejdsmilø Rapportering / dokumentation Innovation / udvikling Kvavitet ved arbejdet Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Brug af pc på arbejdspladsen Elektrisk kontrolmåling for operatører Håndtering af data i virksomhedens itsystemer, 2 dage Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Standardisering af virksomhedens dokumenter, Innovationsegnede produktionsområd er Kvalitetsstyring i virksomheden Engelsk sprog Nummer: Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd, 5 dage 2735 (AP) Fælleskataloget (moder FKB) Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. IT og computer håndtering (fejlfinding og brug) Nummer: Håndtering af data i virksomhedens it systemer, 2 dage Ejer 2735 (AP) Fælleskataloget (moder FKB) Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data. Nummer: Elektrisk kontrolmåling for operatører, 5 dage Ejer 2754 (AA) Montage af lettere industriprodukter (moder FKB) Efter gennemført uddannelse kan deltageren under anvendelse af universalinstrument og diagrammer udføre kontrolmålinger og simpel fejlfinding på stærkstrømsapparater. Deltageren kan på baggrund af kendskab til grundbegreberne strøm, spænding, modstand og effekt medvirke ved opbygning af testopstillinger og udføre isolationstest af stærkstrømsapparater. Nummer: Brug af pc på arbejdspladsen, 3 dage 9

16 2735 (AP) Fælleskataloget (moder FKB) Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Deltageren kan anvende opnået pc teknisk og faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder. Arbejdsmiljø Nummer: Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job, 2 dage 2735 (AP) Fælleskataloget (moder FKB) Deltageren kan medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden om risikofaktorer. Deltageren kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f.eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøet. Deltageren kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f.eks. fra Arbejdstilsynet og BAR. Rapportering / dokumentation Nummer: Standardisering af virksomhedens dokumenter, 1 dag 2735 (AP) Fælleskataloget (moder FKB) Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt. Innovation / udvikling Nummer: Innovationsegnede produktionsområder, 3 dage Ejer 2752 (AA) Arbejdets organisering ved produktion i industrien (moder FKB) Operatøren kan med baggrund i viden om medarbejderdreven innovation og i samarbejde med kollegaer og ledelse bidrage til at identificere hvilke områder og/eller processer i industrivirksomheder, som er egnede og eller mulige til innovation. Operatøren kan udarbejde handleplaner for at kunne implementere og evaluere løbende forandringer og forbedringer af produkter/ydelser inden for eget jobområde. Operatøren kan i processen inddrage planer for ændringer i arbejdsprocesser, ny teknologi, arbejdsmiljø samt arbejdets organisering. Kvalitet i arbejdet Nummer: Kvalitetsstyring i virksomheden, 3 dage 2735 (AP) Fælleskataloget (moder FKB) Med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem kan deltageren anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde. Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH planlægge, gennemføre, kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering. 10

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Automatik og proces samt robot

Automatik og proces samt robot Her uddanner vi handlekraft Velkommen til Sønderjyllands kraftcenter Bagside Med adresser i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er EUC Syd Sønderjyllands største uddannelsesinstitution og vi mener

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg Kursusprogram 2012 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Kurser på procesområdet Vi har valgt i år at bygge vores kursuskatalog med i alt kurser på tilsammen 11 uger, som giver merit

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere