Indledning Regler Arbejdsmiljøproblemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Regler Arbejdsmiljøproblemer"

Transkript

1 Indledning Denne vejledning omhandler arbejdsmiljøet i fiskeindustrien og udtrykker det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker at fremme ved arbejde i fiskeindustrien. Med Arbejdstilsynets planlagte screening af virksomhederne i fiskeindustrien 2008 vil der typisk blive fokuseret på de emner vejledningen behandler. Vejledningen er et redskab, der er målrettet til arbejdspladsvurderingen. Regler Arbejdstilsynets regler og administrative praksis er omtalt i afsnittene: Arbejdsulykker og ulykkesanalyse Uddannelse Instruktion Oplæring Tilsætningsstoffer Eksplosionssikring ATEX Arbejdstilsynets screening Tilpasset tilsyn Smileyordningen Arbejdspladsvurdering Sikkerhedsorganisation Unges arbejde Gravide Arbejdsmiljøproblemer Mange arbejdsmiljøproblemer i fiskeindustrien er knyttet til bestemte arbejdsprocesser. Vejledningen behandler de typiske arbejdsprocesser, hvor problemerne kan forekomme: Råvareindlevering Produktion optøning, sortering, rensning, hovedkapning, afskindning, filetering, trimning, røgning, fylde råvarer i dåser, autoklavering osv. Pakning og palletering Opbevaring på køl Intern transport Arbejdsmiljøproblemerne er behandlet i følgende afsnit: Maskiner Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Skub og træk Belastende arbejdsstillinger Tungt arbejde Hudproblemer i vådt arbejde Arbejdsbetinget stress Luftveje Støj Termiske belastninger Faldeulykker og andre ulykkes-risici 1

2 Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen er udarbejdet af Alcedo. En tilhørende hjemmeside til vejledningen fungerer som support til vejledningen. Se 2

3 Maskiner Maskiner skal være indrettet, så de kan anvendes sikkert, og de skal være sikrede, så brugeren kan koncentrere sig om at lave et godt arbejde, uden at man skal passe på ikke at komme til skade. Generelt har transmissioner både kræfter og form til at lave alvorlige ulykker. Derfor skal kædetræk, tandhjul, kileremsdrev, aksler m. v. altid være afskærmede, med mindre de har så små kræfter, at de er helt ufarlige. Hvis det på nogen måde er muligt, gælder samme krav også for de dele af maskinen som bearbejder produktet: Det må heller ikke være muligt at kunne række ind til farligt værktøj og til farlige områder. Savklinger, transportkæder, transportbånd, folietrækker, stiksalter, udbener og så videre skal være afskærmet. Der er acceptable undtagelser, når den der betjener maskinen har sin fulde opmærksomhed ved det farlige værktøj, for eksempel ved en rundsav, en båndsav eller en hovedkapper. Men værktøjet skal selvfølgelig være afskærmet på de andre sider, og det skal være muligt hurtigt at standse de farlige bevægelser. På automatiske og halvautomatiske anlæg er det et generelt krav, at alle farlige dele også det bearbejdende værktøj skal være afskærmet, så de ikke kan berøres, mens de er i bevægelse. Fiskeindustriens maskiner Hovedkappemaskiner: Det er god praksis, at der er monteret en nødstop-bøjle i indfødningsåbningen. Mangler nødstop-bøjlen så kan de fleste fabrikanter af hovedkappemaskiner levere et eftermonteringssæt, der passer på de ældre modeller. Figur 1. Hovedkappemaskine med eftermonteret nødstopbøjle, placeret ved indfødningen. I dag foretrækkes at der laves en noget mere dækkende bøjle/plade med nødstopfunktion, og at den laves rød så det er klart at der er tale om nødstop. (Foto: Boatech) Filetmaskiner: En filetmaskine skal være afskærmet, så man ikke kan nå knivene eller ind over knivene. Det gælder også hen langs siderne af maskinen. Og i dag findes der skærme, der både sikrer mod at man kan nå ind til knivene, og også giver mulighed for rengøring mens maskinen er kører. 3

4 En nødstop-bøjle kan være en nødvendig sikringsløsning ved filetmaskinens indføringsåbning, når der er fare for, at indføringskæden kan gribe fat i et ærme. Figur 2. Afskærmet filetmaskine Foto Boatech Figur 3. Afskærmet filetmaskine, med mulighed for rengøring under drift Afskindemaskiner: Afskindemaskiner har givet anledning til alvorlige ulykker. De kan bruges sikkert, når man følger fabrikantens anvisning for, hvordan man skal arbejde sikkert ved maskinen. Nødstopknappen skal man let kunne aktivere med, for eksempel hoften eller knæet. Nogle afskindemaskiner indrettet, så de kan fange en handske, og når handsken trækkes ind kan dens stramning om hånden give alvorlig skade. På den type afskindere må der kun bruges de handsketyper, som en vurdering har vist er forsvarlige. Fabrikanten skal kunne hjælpe med yderligere oplysninger om egnede handsketyper. Benseperatorer: Benseperatorer har givet anledning til meget alvorlige arbejdsulykker. Det må ikke være muligt at række ind i indtræksvalserne på maskiner uden afskærmning af indtræksvalserne. Pas på, hvis der anvendes handsker ved arbejdet, handskerne må heller ikke kunne trækkes ind. Nødstopknappen skal man let kunne aktivere med hoften. 4

5 Figur 4. Benseparator Foto: Arkivfoto. Fig 4b. Indfødningshullet skal være afskærmet. Her er vist en korrekt afskærmning. Foto: Arkivfoto. Søjlelifte og kummekippere (swingloadere): Søjlelifte og kummekippere er maskiner, der er sikre, når de anvendes som beskrevet i brugsanvisningen. Søjlelifte og kummekippere er indrettet til kun at kunne køre så længe man trykker på en holdeknap. På den måde vil der altid være en operatør der har fuldt opsyn med liften, dens bevægelser og med eventuelle andre personer, som kommer i nærheden af maskinen. Når lifte og kummekippere indbygges i en maskinlinie, så bliver styringen ofte ændret til at starte og stoppe automatisk. Husk at lave den krævede risikovurdering af søjlelift/kummekipper. Risikovurderingen vil kunne vise, om lift/kummekipper også er sikker, med den funktion den får i den samlede linie. Søjlelifte og kummekippere er omfattet af krav om årligt eftersyn af en sagkyndig. Det kan være fabrikanten, en lokal specialist eller en af virksomhedens egne teknikere, bare vedkommende er kompetent, og ved hvad og hvordan maskinen skal efterses. 5

6 Kummekipper Figur 5. Søjlelift (Foto Carnitech) Figur 6. Kummekippere (Foto: Carnitech) Transportbaner: I fiskeindustrien sker den interne transport ofte med transportbånd, kædebaner og lignende. Der er et generelt krav om nødstopknapper eller nødstopwire langs transportbanerne. Båndtransportører: Meget hyppigt forekommer den farlige fejl, at det er muligt at række ind til hvor båndet løber på båndrullen. Bliver man fanget mellem bånd og rulle kan det medføre Hudafskrabninger En afreven finger En forstuvet hånd en brækket eller forvreden arm Figur. 7. Båndtransportør (Bedre billede er på vej) Mellem båndrullen og båndets bagside skal båndpåløbet være afskærmet. Måske er maskinen fejlkonstrueret for at det kan være lettere at rengøre et uafskærmet båndpåløb. Men det vil blive påtalt, og virksomheden får bøvlet med Arbejdstilsynet. Der er 6

7 accepterede undtagelser for båndpåløb. Når kraften er så lille, at man kan stoppe båndet, afspore det eller trække fingeren til sig, så er der ingen fare. Prøv eventuelt med en kuglepen for at checke om det er farligt. Figur 8. Rullebaner behøver ikke udfyldning mellem rullerne, når der aldrig kan være operatører i området (Foto: Maskinsikkerhed Aps) Rullebaner: På rullebaner til tunge paller kan det være farligt at få en hånd i klemme foran pallen. Faren kan imødegås ved at udfylde med plader mellem rullerne. Rullebaner til kasser kan være drevet med en gummirem, hvor kraften er så lille, at der ikke er nogen fare for at blive klemt eller trukket ind. men ellers skal området afskærmes. Medbringer-transportører: Råvarekar og produktkar tømmes typisk med en transportør der har medbringere af metal eller plast. Her kan der være fare for klemskader og klipskader mellem medbringere og maskinstativet, ud for støtteben, ved drypbakke og i mange tilfælde op mod det kar eller bånd, hvor råvaren afleveres. Hvis disse klemme- /klippepunkter kan nås fra gulv eller gangbro, skal de afskærmes, eller afstanden mellem medbringeren og de faste dele skal være så stor, at en arm eller hånd ikke kan skades, fordi der er plads til at den kan flytte sig uden at komme i klemme. Pakkemaskiner, dybtrækkere, dåselukkere mv: Fiskeindustrien har stadigvæk pakkemaskiner, dybtrækkere, dåselukkere mm, som er af ældre dato. Blandt de ældre maskiner er der mange, der ikke er afskærmet, så de opfylder de krav, der stilles i dag. Kontroller at afskærmningen effektivt kan forhindre, at man kan række ind til farlige bevægelige dele. Hvis det er muligt, så kan det være fristende at række ind for eksempel for at afhjælpe en fejl eller rette lidt på folien. 7

8 Figur 10. Dybtrækker, korrekt afskærmet så man på ingen måde kan række ind i det farlige område. Foto: Multivac Figur 11. Dåselukkere, korrekt afskærmet så man på ingen måde kan række ind i det farlige område. Foto: Alcedo Automatiske maskiner og robotter: Automatisering har hjulpet til at reducere eller fjerne arbejdsmiljøproblemer som tungt arbejde og EGA. Desværre er den automatiske maskine farlig, hvis ikke den er standset helt, før man retter fejl og justerer. Det kan tage ekstra tid at stanser og genstarte og det frister operatøren til at sætte sikkerhedsanordninger ud af funktion, så han kan gå ind eller række ind i et farligt område, mens maskinen kører. Det er fristende og det er farligt og det er strengt forbudt. Mange ulykker vidner om denne praksis, og mange påbud viser, at der også er nogle som hidtil er sluppet godt fra det. For at understrege alvoren, har Arbejdstilsynet nu indført, at det giver en rød smiley og et rådgivningspåbud, hvis sikringsløsninger er omgået; for eksempel med en lus i overvågningskontakten eller en snydenøgle (en loppe ) til forbi-kobling af sikkerhedsanordninger. Hvis behovet for at kunne lave hurtige justeringer og fejlrettelser er stort, så skal maskinen sikres så det kan gøres nemt og hurtigt. Der findes rigtige opstillernøgler, som opstilleren kan anvende ved indstilling af maskinen. Nøglen aktiverer så andre sikkerhedsforanstaltninger fx langsom kørsel og trepositionskontakt. Disse nøgler er selvfølgelig lovlige under forudsætning af, at sikkerheden er påvist i maskinens risikovurdering, og at nøglens anvendelse er beskrevet i brugsanvisningen. 8

9 Eftersyn Dagligt eftersyn af maskiner og arbejdsudstyr Alle maskiner skal efterses dagligt, før hver brug. Operatøren skal kigge efter, at alt ser ud til at være i orden, og at skærmene er på plads. For nogle maskiner skal nødstop og andre sikkerhedsfunktioner afprøves enten ved start eller når maskinen alligevel standses. Eftersynet foretages med udgangspunkt i leverandørens oplysninger i brugsanvisningen. Er brugsanvisningen blevet væk eller er afsnittet mangelfuldt og når maskinen bruges på en anden måde en brugsanvisningen foreskriver, så må man selv lave sin brugsanvisning (se afsnittet om Uddannelse og Instruktion ). Sagkyndig til eftersyn Maskiner og tekniske hjælpemidler skal efterses og vedligeholdes så maskinen er i forsvarlig stand, når den bliver brugt. Eftersynet skal udføres en person som har kendskab til maskinens korrekte funktion og som har den faglige kunnen til at vedligeholde maskinen. Kravene til en sagkyndig vil være forskellige for simple maskiner i forhold til komplicerede automatiske maskiner. A. Hyppigere eftersyn. Maskiner/teknisk hjælpemidler der kan blive farlige at anvende som følge af slid, skader eller andre årsager, skal efterses og evt. afprøves af en sagkyndig så ofte det er nødvendigt (se fabrikantens anbefaling i brugsanvisningen) dog mindst én gang om året. Resultatet af eftersynet/afprøvningen skal noteres. Såfremt Arbejdstilsynet spørger til eftersynet, skal notatet kunne fremvises. Det er en god ide at lave en mappe hvor man noterer datoen og resultaterne af eftersynet. Hyppigere eftersyn være relevant for følgende maskiner: Vacuum-løftere Kumme-kippere/søjlelifte/løfteborde Hejse- og løfteredskaber B. Kravet om eftersyn og afprøvning af en sagkyndig og opbevaring af dokumentationen gælder også hvis maskinen/hjælpemidlet har været udsat for ændring/ombygning, uheld eller har stået ubrugt i længere tid. Når en maskine eller en maskinlinie ændres eller ombygges, og der er ændret på de sikkerhedsmæssige forhold og på maskinens funktion, så skal brugsanvisningen også ændres, og der skal laves en risikovurdering af ændringen (se afsnittet om Maskiner ). Uddannelse til sagkyndig Virksomhedens smede, elektrikere og andre medarbejdere kan forholdsvis hurtigt lære tilstrækkeligt til at være sagkyndige på de relevante maskiner, og til at kunne foretage de lovpligtige eftersyn. Dog kræver maskiner som centrifuger, presser og gaffeltruck særlige forkundskaber. 9

10 CE-mærkning, teknisk dossier og risikovurdering, brugsanvisning Der er to regelsæt for maskiner. Et for deres anvendelse og et for deres indretning. Indretningskravene gælder både for nye og gamle maskiner og uanset om maskinen er indkøbt eller man helt eller delvis har lavet den selv. Men sikringsløsningerne på ældre maskiner kan være uacceptable i dag, og en kassation eller en sikkerhedsmæssig opdatering kan være aktuelt for ældre maskiner. Bemærk også at de sikringsmuligheder som findes i dag, også kan gøre maskinen lettere at omstille eller rengøre, sådan at en del af ombygningen kan tjenes hjem. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561/1994 om indretning af tekniske hjælpemidler har i kapitel 2 maskindirektivets krav til CE-mærkede maskiner, dvs. maskiner fra og med Bekendtgørelsens kapitel 3 gælder for indretning af maskiner, der ikke skal være CEmærkede. og for andre tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109/1992 med senere ændringer om anvendelse af tekniske hjælpemidler har regler om, hvordan maskiner og anlæg skal anvendes sikkert. De maskiner, der blev solgt eller taget i brug for første gang efter 1. januar 1995 skal følge maskindirektivets indretningskrav. Og de skal være CE-mærket. CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke, men det viser at maskinfabrikanten garanterer for, at maskinen opfylder maskindirektivets sikkerheds- og sundhedskrav, og at maskinen dermed er sikker at anvende i alle relevante arbejdssituationer. Såfremt der skulle være tvivl om sikkerheden, så skal fabrikanten med sit tekniske dossier og en risikovurdering kunne dokumentere, at maskinen opfylder sikkerhedskravene. Og brugsanvisningen er en del af sikkerhedskravene. Fabrikantens risikovurdering er hans interne dokumentation, som kun myndigheden har ret til at se. Hvis kunden ønsker at få risikovurderingen, så kan han muligvis få lov, men kunden har ikke krav på det, med mindre at det er indføjet som en del af købekontrakten. De fleste fabrikanter er dog generelt imødekommende med svar på konkrete spørgsmål om maskiners sikkerhedsmæssige indretning. Figur 12. Risikovurdering for en CE-mærket maskine. Skal foreligge før maskinen tages i brug, også ved 10

11 hjemmelavede maskiner, herunder ombygninger og sammenbygninger. Foto: Maskinsikkerhed Aps I de første 5 år efter levering er fabrikanten - ifølge Arbejdstilsynet - stadig ansvarlig for at udbedre eventuelle sikkerhedsmæssige mangler for egen regning. I praksis betyder det, at når Arbejdstilsynet påbyder udbedring af mangler, for eksempel en yderligere afskærmning på en maskine, så skal fabrikanten udbedre manglen. I mange tilfælde kan den konkrete kontrakt for købet have afvigende bestemmelser. Bemærk at fabrikanten enten skal efterlevere eller tage maskinen retur, - og det er hans valg, hvad han ønsker. Men de sikkerhedsmæssige mangler kan desuden medføre erstatningskrav, i det omfang at et tab kan føres tilbage til mangler ved maskinen. Men det skal afgøres ved domstolene. Når en virksomhed fremstiller en maskine til eget brug gælder de samme krav om indretning og CE-mærkning. Maskinen skal være sikker og dokumentationen skal være på plads inden maskinen tages i brug. Det vil sige, at der skal laves et teknisk dossier med en risikovurdering og en brugsanvisning. Bemærk, at ved ombygninger og sammenbygninger af maskiner skal der også være dokumentation for sikkerheden. Det vil sige en skriftlig risikovurdering og brugsanvisningen skal også opdateres. Sikkerhedsforanstaltninger Nødstop: Meningen med et nødstop er, at det skal kunne afbøde tilløb til ulykker eller skal kunne begrænse omfanget af en ulykke som er sket. Nødstop er en supplerende sikring, og det kan ikke erstatte de almindelig sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel skærme, lysgitre eller overvågning. Generelt skal der være et eller flere nødstop på en maskine. Specielt skal der være en stopknap ved alle arbejdssteder, når maskinen har flere arbejdssteder. Disse stopknapper skal være lavet som nødstopknapper, for dermed at sikre imod at andre ikke genstarter maskinen før den er klar. Håndholdte maskiner skal generelt ikke have nødstop. Nødstop anbringes for eksempel ved transportører, ilægningssteder, fratagningssteder, og på steder med holdeknapper, som kan svigte, det vil for eksempel sige på taljens betjeningspanel og kummekipperens panel. Det kan være praktisk og sikkerhedsmæssigt bedre at nødstop er indrettet, så de standser flere maskiner. Men når der i et område både er nødstopknapper, som kun stopper én maskine og andre nødstopknapper, der standser flere maskiner, så skal være mærket meget klart, hvilke nødstopknapper, der standser hvad. 11

12 Reparationsafbryder: Under reparation m. v. skal en maskine kunne sikres mod at andre starter den. Maskinen skal have en aflåselig reparationsafbryder, et aflåseligt el-stik eller en lås på hovedafbryderen i panelet. Hvis maskinen er tilsluttet med en stikprop, der kan tages ud under reparation, opstilling o. s. v. erstatter det den aflåselige afbryder. Figur 14. Reparationsafbryder Foto: Arkivfoto. Operatøren skal sikre maskinen mod start, mens der stilles om, repareres og lignende. Operatøren skal enten låse reparationsafbryderen og tage nøglen i lommen under arbejdet eller tage ledningen med el-stik med hen til reparationsstedet. Det er kun en nødløsning, at tage sikringerne ud og tag dem med sig. Det kan blive farligt, også fordi der vil være langt mellem maskinen og sikringstavlen. Fast afskærmning: En fast afskærmning er en skærm, der holdes på plads på en måde, så man kun kan åbne den med værktøj. En fast afskærmning kan være skruet, boltet eller svejst fast. Den må ikke kunne blive siddende på plads, når skruerne, boltene eller andre fastholdelsesanordninger er fjernet. Faste skærme bruger man kun til at lukke for adgang til steder, hvor man sjældent skal ind. For eksempel: Låg på en gearkasse, motormontering, skærme over kileremstræk. En skærm, der skal afmonteres dagligt, for eksempel ved rengøring, må ikke være en fast skærm, men skal være en bevægelig afskærmning, det vil sige den skal være overvåget af en kontakt. Undtaget for dette krav er de skærme, der har en uundværlig funktion, som gør at den altid vil blive monteret før brug, for eksempel en som ifyldningstragt. Bevægelig afskærmning: Bevægelige skærme er hængslede lemme, låger og døre eller skydelåger. De kan let åbnes og lukkes. Når skærmen skal hindre adgang til farlige dele, så skal skærmen have en afbryder, der sikrer at de bevægelige dele standser, når afskærmningen er åben (Det kender vi fra en tørretumbler). Hvis de bevægelige dele ikke standser hurtigt, så skal kontakten have en tvangsslås, der hindrer at skærmen kan åbnes, før de bevægelige dele med sikkerhed er standset (Det kender vi fra vaskemaskinens centrifugering). 12

13 Brugsanvisning: Alle maskiner skal have en brugsanvisning på dansk (og eventuelle andre sprog, afhængig af de udlændinge man har ansat). Operatøren skal kende indholdet og brugsanvisningen skal være til rådighed. Hvis maskinen ikke anvendes som beskrevet i fabrikantens brugsanvisning, så er det brugervirksomhedens ansvar at vurdere om maskinen kan anvendes sikkert til det aktuelle formål, og derefter korrigere brugsanvisningen. Virksomheden kan med fordel lave korte brugsanvisninger til opsætning ved maskinen. Brugsanvisningerne kan for eksempel have afsnit for: sikkerhed ved almindelig drift sikkerhed ved justeringer og reparation sikkerhed og hygiejne under rengøring (herunder de rengøringsmidler og desinfektionsmidler der må anvendes) Se endvidere afsnittet om Uddannelse og Instruktion Sikkerhed under rengøring: Rengøring af maskinen er en arbejdsproces, som skal være mindst lige så sikker som almindelig produktion. Maskiner skal være indrettet med henblik på sikkerhed under rengøring og på at rengøringen er effektiv i forhold til hygiejnekravene. Hvis det er nødvendigt af hensyn til rengøringen at åbne ind til maskinens farlige område, så skal farlige maskinbevægelser standse automatisk når skærme åbnes eller afmonteres. Hvis skærende dele (knive) skal blive i maskinen under rengøring, så skal de være sikret mod berøring, eller mod at man kan falde ned på dem. For visse maskiner kan det være en god idé at have et sæt særlige skærme til montering under rengøring, d. v. s. skærme der er indrettet så man kan rengøre gennem skærmen mens maskinens farlige dele er i bevægelse. Disse specielle forhold skal med i den brugsanvisning, som er rettet til rengøringspersonalet. Check af maskinens sikkerhedsfunktioner: Maskinens sikkerhedsfunktioner skal vedligeholdes og afprøves. Det er vigtigt, at der er en anvisning på, hvordan sikkerhedsfunktionerne skal checkes. Brugsanvisningen skal beskrive fremgangsmåden for, hvordan sikkerhedsfunktionerne skal vedligeholdes, og hvordan sikkerhedsfunktionerne skal kontrolleres. Mange brugsanvisninger er desværre mangelfulde på dette område, og mangler man de ovenstående informationer, må man henvende sig til fabrikanten af maskinen. Selvom maskinen blevet mere end 5 år gammel, kan man altid bede fabrikanten om oplysningerne. Kan eller vil han ikke skaffe beskrivelsen har man ikke fået en maskine, der opfylder maskindirektivets krav. Det er ærgerligt, men ingen undskyldning, og man må så selv lave tillægget til brugsanvisningen. Transport af maskinknive: Knive fra filetmaskinerne skal kunne håndteres og transporteres sikkert. Under arbejdet med isætning og udtagning er det en god idé, at man anvender beskyttelseshandsker. Desværre er stål-brynjehandsker svære at arbejde med 13

14 når knive skal af- og påmonteres, og de kan skade knivsæggen. Derfor anbefales at bruge kevlar- eller læderhandsker: type?? (Standard CE EN 1082.) Type angivelse kommer i senere Figur 17. Kevlar handsker af type?? Foto: SFK Handel Under transport til og fra slibning skal knivsæggen være afskærmet. For eksempel kan knivene ligger i en kasse eller en plastspand, og eventuelt fastholdt på en pind gennem akselhullet. For CE-mærkede maskiner er bærekassen en del af det sikkerhedsudstyr, der skal leveres med maskinen. For ældre maskiner må man selv lave eller skaffe noget at transportere knivene i. Henvisninger Bekendtgørelse nr om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr. 561 om indretning af tekniske hjælpemidler 14

15 Ensidigt, gentaget arbejde (EGA) Der er tale om ensidigt gentaget arbejde (EGA), når man gentager de samme arbejdsbevægelser med stor hyppighed en væsentlig del af dagen som led i det daglige arbejde. Ved EGA kan nogle dele af kroppen være næsten inaktive, samtidig med at andre, især musklerne i nakke, skuldre og arme, konstant er spændte. Ensidigt gentaget arbejde deles op i to grupper. Enten betegnes arbejdet som højrepetitivt : samme bevægelsesmønster gentages flere gange i minuttet. Eller som lavrepetitivt : samme bevægelsesmønster gentages færre end 2 gange per. minut. Belastningen ved ensidig gentaget arbejde stiger med antallet af gentagelser per tid, øget tempo og varighed af arbejdet EGA forekommer f.eks.: Stable kasser på paller (også løftearbejde) lav- eller højrepetitivt EGA Lægge fisk i afnakker, fileteringsmaskine normalt højrepetitivt EGA Ilægge og fratage fisk fra afskindere, sortermaskiner mv normalt højrepetitivt EGA Manuel udskæring af fisk normalt højrepetitivt EGA Trimning og benudtræk normalt højrepetitivt EGA Manuel filetering normalt højrepetitivt EGA Pakke og fylde fiskekasser med fisk og is, omvikle kasser med bånd, etikettere kasser samt stabling på paller normalt højrepetitivt EGA Optælling og samling af detailpakninger til grossistpakninger lav- eller højrepetitivt EGA Figur 18. Manuel filetering af fisk Foto: Arkivfoto. Figur. 19. Manuelt benudtræk Foto: Arkivfoto. Forværrende faktorer som øger risikoen for at EGA fører til helbredsskader Manglende indstillingsmulighed af arbejdssted borde og stole er ikke justerbare, mangel på benplads under bånd, for lange rækkeafstande Ikke ergonomisk udformning af værktøj knive der ikke ligger godt i hånden, men kræver en vridning af en eller flere fingre 15

16 Kraftanvendelse - ved håndtering af store fisk eller ved udskæring med sløve knive. Arbejdsstillinger/bevægelser - fastlåst arbejdsstilling eller når bevægelsen ikke er indenfor armenes optimale rækkeområde eller arbejde med løftede arme mm. Maskinstyret arbejde, hvor man skal følge maskinens tempo Krav om opmærksomhed og/eller koncentration som ved sortering, filetering, trimning mm. Manglende handlemuligheder - ansattes mulighed for at kunne påvirke arbejdstempoet, indholdet i arbejdet, tidspunkt for arbejdsindsatsen mm. Mangel på variation i arbejdet, ingen jobrotation Kulde, træk og vandsprøjt EGA kombineret med lavt jobindhold, store krav til opmærksomhed og mangel på indflydelse kan også medføre psykiske gener. Vurdering Arbejdet kortlægges og risikoen ved EGA vurderes i forbindelse med arbejdspladsvurdering (APV), når der på en virksomhed foregår arbejde, hvor ensartede bevægelser gentages med stor hyppighed. Følgende punkter skal indgå i vurderingen: Om arbejdet er høj-repetitivt (mange gange per minut) og udføres mere end 3-4 timer dagligt Så er der stor risiko for helbredsskader Og risikoen øges når der samtidig også er forværrende faktorer, Om arbejdet er lavrepetitivt Så anses det kun for at være helbredsskadeligt, hvis der samtidig også er forværrende faktorer Om flere forskellige forværrende faktorer forekommer samtidig Om det er de samme medarbejdere, som arbejder med ensartede bevægelser størstedelen af arbejdstiden ilægning i maskiner, filetering og så videre Varigheden af alle EGA opgaver antal timer/dag Om der arbejdes under tidspres Om de enkelte medarbejdere har muligheder for at rotere mellem arbejdsopgaver med forskellig belastning Om der har været klager over muskelsmerter mv. Om medarbejderne har fået, og følger, en god instruktion og oplæring i at bruge kroppen rigtigt Den samlede vurdering af alle relevante faktorer afgør om risikoen for helbredsskader skal vurderes som høj eller lav. Håndtering af byrder over 3 kg skal tillige vurderes som løft. Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsorganisationen skal udarbejde en handlingsplan, hvis der forekommer EGA, der indebærer risiko for helbredsskader. 16

17 EGA og de forværrende faktorer fjernes eller mindskes. Et eksempel kan være: operatøren som står ved hovedkapnings- fileterings maskinen skal tage fisken op af kassen, fjerne isen, sætte den i maskinen og efterfølgende håndtere tomme kasser. Her kan man lave en automatisk tilførsel af vaskede fisk, så kunne han bruge tiden på at slappe lidt af Arbejdsstedet indrettes så der er mulighed for variation i den enkelte medarbejders arbejdsindhold og arbejdsstillinger. Langvarigt stillestående eller stillesiddende arbejde varieres med mere bevægeligt arbejde Arbejdstempoet sættes ned til et passende niveau med lavere maskin- eller båndhastighed uden tidspres Fjern opgaver fra en person og fordel dem på flere operatører En formindskelse af belastningerne kan opnås ved at indføre jobrotation - Korte og hyppige pauser - mulighed for anden aktivitet Ergonomisk indretning. Tilpasning af arbejdsplads og redskaber til den enkelte person kan reducere belastningen fra ensidigt gentaget arbejde, når arbejdstempoet ikke samtidigt øges. Figur 20. Ergonomisk stol (foto på vej) God og grundig instruktion i arbejdsteknik kan reducere belastningerne ved arbejdet Ofte kræver det kun nogle mindre tiltag som giver gode resultater. Ofte køber virksomheder knive i en størrelse uden at tage hensyn til, at de ansattes hænder ikke er ens. Her vil det være fordelagtigt at vælge knive, der passer til den enkelte medarbejder, herved reduceres belastninger af hånd, håndled og underarme. Hvilket bevirker, at unødvendig spænding i hånd og underarm undgås. Figur 22. Knive med forskellige skæfter (foto på vej) Det er vigtigt, at knivene holdes skarpe for at undgå at medarbejderne vrider og drejer kroppen og unødigt bruger kræfter. Arbejdsstedet søges indrettet så der er mulighed for at skifte mellem siddende og stående arbejde. Herved flyttes dele af muskelarbejdet fra armbevægelser til kropsbevægelser og rygbelastningen ændres. 17

18 Henvisninger At-vejledning D.3.4 fra Maj 2005 Arbejdets udførelse At-vejledning D.3.2 fra August 2002 Ensidigt, belastet arbejde og ensidigt gentaget arbejde At-vejledning A.1.9 fra Marts 2003 Faste arbejdssteders indretning At-meddelelse nr fra December 1998 Inventar på faste arbejdssteder 18

19 Skub- og trækkræfter Skub og træk forekommer meget almindeligt i fiskeindustrien, når man flytter løftevogne, paller, kummer med vand og fisk, og røgevogne. Vægten af det samlede læs har stor betydning, men også udformning af vognen, hjulstørrelse og transportveje har stor betydning for den kraft, man skal bruge når man skal sætte vognen i gang, køre, stoppe og dreje. Arbejdsskader ved skub og træk er typisk lokaliseret i nakken, ryggen, skuldre, arme og hænder. I fiskeindustriens forekommer skub og træk ved: Manuel transport, det vil sige skub og træk af paller, løftevogn med kummer eller palle, kørsel med røgevogne mv. Manuel flytning af fiskekasser med råvarer og færdigvarer, og af tønder. Håndtering af store fisk, for eksempel laks, ørred, haj og tun. Figur 23. Kørsel med kummer Foto: Arkivfoto. Forværrende faktorer Tung last Huller i gulvet Ujævnt gulv Gulvriste, is og fiskerester på gulvet Kørsel op og ned ad skrå ramper Glatte og fedtede gulve giver især problemer på skrånende, drænede gulve, ved læsseramper og ved overgangen ind til kølerum/fryserum/røgrum Utilstrækkelige plads- og synsforhold Skæv arbejdsstilling på grund af håndtagenes placering Dårlig vedligeholdelse af vogn, palleløfter mv. Transportvej med retningsændringer Andre trafikanter og uforudsete hændelser Vurdering Vægten er kun en rettesnor for, om træk- og skubkræfterne er store. 19

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien

Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 4.10.1 af januar 1985, nr. 4.10.4 af april 1988 og nr. 4.10.5 af januar 1996

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 4.10.1 af januar 1985, nr. 4.10.4 af april 1988 og nr. 4.10.5 af januar 1996 At-VEJLEDNING D.3.2 August 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.10.1 af januar 1985, nr. 4.10.4 af april 1988 og nr. 4.10.5 af januar 1996 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde 2 Hvad

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder

TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder Vejledning om Tunge løft er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk:

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner?

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner? Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Indkøb af sikre maskiner 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Aker BioMarine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Design af skib til udvinding af krill -

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere