PERSONALE MAPPE VERSION 1.14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALE MAPPE VERSION 1.14"

Transkript

1 PERSONALE MAPPE VERSION 1.14

2 INFO - J. Jensen A/S - Alkohol, Ryge & Mobbepolitik - Kvalitet, Miljø- og arbejdsmiljøpolitik - Procedure for indberetning af løn m.v. Opdateret i vers Procedure for bestilling af materiel, kørsel m.v. - Procedure for bestilling af varer og ydelser - Jensendok.dk - Medarbejderportal Opdateret i vers Opdateret i vers Opdateret i vers INFO - Kvalitet, Miljø & Arbejdsmiljø - Organisering af miljø og arbejdsmiljø Opdateret i vers Beredskabsplaner - Risikovurdering - Procedure vedr. blodprøver (blysanering) - Procedure for brug af masker og filtre Opdateret i vers Opdateret i vers Affaldsfraktioner - Oversættelser - Parlør - Generelle sikkerhedsinstruktioner INFO - Værktøj / Farvekoder - Farvekoder for eftersyn af værktøj - Procedure for returnering af værktøj Opdateret i vers Opdateret i vers. 1.14

3 Alkohol / rusmiddel politik: Der må ikke indtages alkohol eller rusmidler i arbejdstiden!!! Det er ikke tilladt at møde på arbejde hvis man er påvirket af alkohol eller rusmidler!!! Hvis ovennævnte politik overtrædes vil det medføre øjeblikkelig bortvisning. Rygepolitik: J. Jensen A/S har pr. 1.april 2007 indført rygepolitik, herefter er det ikke er tilladt at ryge indendørs flg. steder. på vores kontorer i skurvogne i miljøvogne i toiletvogne på vores værksted på øvrige indendørs arbejdsområder Rygning må alene foregå udendørs. Vi betragter firmabilerne som enkeltmands arbejdspladser og der må derfor ryges i bilerne forudsat, at der kun sidder 1 person i bilen. Hvis der på arbejdspladserne er etableret specielle rygerum/kabiner er det tilladt at ryge der. Hvis ovennævnte regler overtrædes vil det medføre en advarsel og hvis det sker igen indenfor en periode på 3 måneder vil det medføre bortvisning. Mobbe politik: J. Jensen A/S har pr. 22. oktober 2012 indført mobbepolitik. Mobning må og skal ikke forekomme på vores arbejdspladser. Vores arbejdspladser skal være i et sted, hvor det er godt at være Alle har ret til at blive behandlet med respekt Alle skal omgås hinanden på en værdig måde Vores arbejdsplads skal være rummelige for alle det vil sige, der skal være plads til hinandens forskelligheder Vi vil tage alle henvendelser om mobning alvorligt, undersøge dem seriøst og følge op ved at tage de nødvendige forhåndsregler. Mobning på vores arbejdsplads er helt uacceptabelt. Ikke nok med, det kan give medarbejderen depressioner og andre psykiske mén, det øger også risikoen for arbejdsulykker og nedslidning, hvis medarbejdere bliver mobbet af deres kolleger. Entreprenør Jens Jensen

4 KVALITETS & MILJØPOLITIK JENSEN A/S Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vor adfærd som i vore ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø og miljøområdet. Vi forpligter os til løbende forbedringer, reduktion af forurening og forebyggelse af arbejdsskader. Det er J. Jensen s målsætning, at vore kunder oplever os som en miljøbevidst virksomhed, der inden for vores forretningsområder er i front med udviklingen. J. Jensen s miljøpolitik vil være offentlig tilgængelig på hjemmesiden jensen.com J. Jensen A/S ønsker at arbejde for: At genbruge i så stort omfang som det er muligt. At indkøbe maskiner/værktøj med særlig fokus på at forebygge nedslidning af muskler og skelet. At forebygge arbejdsskader og ulykker ved at fremme arbejdsmetoder som mindsker udsættelse for tunge løft, nedstyrtningsfare samt støv og støj. At vejlede og råde vore kunder om miljømæssige konsekvenser. At undgå engagementer, som vi skønner miljømæssigt uforsvarlige. At fremme arbejdsmetoder som ikke forurener omgivelserne med unødig støv, støj og vibrationer samt mindske risiko for udsættelse af skadelige kemiske produkter. At firmaets holdning til arbejdsmiljøet synliggøres ved interne uanmeldte besøg på firmaets pladser. At fremme en virksomhedsånd, der opfordrer alle ansatte til at fremsætte nye ideer og forbedringsforslag samt fortsat aktiv deltagelse i arbejdsmiljø og miljøopgaver. At der løbende gennemgås uddannelse/træning, så medarbejdernes kvalifikationer tilpasses. At vi løbende orienterer os om nye tiltag inden for maskiner/værktøj. At systemet til stadighed er håndterligt og overskueligt. At underentreprenører lever op til de krav som J. Jensen A/S har til miljø og arbejdsmiljø. At fremme sundhed og sikkerhed gennem et forbud mod indtagelse af alkohol, rusmidler og lignende i arbejdstiden. At styrke samarbejde og trivsel i virksomheden ved aktiv inddragelse af medarbejderne. Entreprenør Jens Jensen

5 Procedure for indberetning af timer til løn, ferie m.v. LØN: 14 dagesindberetning SKAL være på lønkontoret senest mandag kl i lige uger. Lønindberetning sker via under fanen LØN, her finder du den formular som skal udfyldes. Der bliver ikke ringet rundt til dem som har glemt at aflevere. Såfremt lønkontoret ikke har indberetningen indenfor tidsfristen bliver der ikke udbetalt løn i perioden. I er velkommen til at ringe og tjekke om lønkontoret har modtaget jeres indberetning. På tlf.: , spørg efter bogholderiet. FERIE: Feriedage og ferieønsker SKAL meddeles til Anette og gerne i god tid. ANDET FRAVÆR: Sygdom, barsel, barns 1. sygedag m.v. SKAL meddeles både til din formand / projektleder OG til lønkontoret.

6 Procedure for bestilling af materiel, kørsel m.v. HUSK!!! Før du bestiller varer, grej eller sætter en ordre i gang skal du oplyse til leverandøren følgende: REKVITIONSNUMMER (fås på værkstedet) REKVIRENT (Dit eget navn) SAGSNUMMER og SAGSNAVN SKAL OPLYSES!!! FAKTURAADRESSE: (Hvem skal betale regningen) J Jensen A/S som fakturaadresse er ikke tilstrækkeligt J Jensen Materieludlejning A/S, cvr.nr Højlundevej Lynge eller J Jensen Nedrivning A/S, cvr.nr Højlundevej Lynge Direkte telefon nr. Værksted & Kørsel

7 Procedure for bestilling af materiel, kørsel m.v. Åbningstid i kørselsafdelingen: Mandag tordag kl & fredag Åbningstid på Værkstedet: Mandag torsdag kl & fredag kl Vare til levering skal bestilles senest dagen før indenfor åbningstiden. I tilfælde af akutopgaver er deadline for bestilling kl samme dag. Hvis der er brug for materiel uden for åbningstiden kan der ringes til den sagsansvarlige projektleder. SAGSNR. SKAL ALTID OPLYSES VED ALLE BESTILLINGER Værkstedet koordinerer al transport af materiel med kørsel. I kan ønske et leveringstidspunkt og materiellet vil blive leveret så tæt på tidspunktet som muligt. Kørslen / Værksted melder tilbage hvis det ikke er muligt at opnå tidspunktet inden for et rimeligt tidsrum. HUSK at bestille kørsel / tømninger af containere i så god tid som muligt Gerne dagen før Husk på at de gør hvad de kan for at opfylde så mange ønsker som muligt Når der konstateres defekter eller mangler på maskiner og materiel SKAL det meddeles til værkstedet hurtigst muligt. Returvarer skal modtages personligt af en af værkstedets medarbejdere / Byvognen og returseddel skal modtages. Hvis der afleveres uden for åbningstid skal materieloversigt med kommentarer vedlægges. Når man bestiller flytning af maskiner mellem pladserne skal: Fejl og mangler oplyses Timetæller aflæses og oplyses på maskiner med fast fører, timetal indberettes d. 20 i hver mdr. Sagsnr. skal oplyses Direkte telefon nr. Værksted & Kørsel

8 Jensendok.dk Medarbejderportal Alle timelønnede medarbejdere skal indberette løn via jensendok.dk På jensendok.dk kan du finde informationer fra J. Jensen A/S samt dokumenter som personalehåndbog, kemidatabase, telefonliste o.lign. Her er en oversigt over de muligheder du har på jensendok.dk Personalehåndbogen indeholder oplysninger om bestilling af vare, indberetning af løn o.lign. Har du jensen.com mail kan du finde oplysninger om hvordan du får adgang til den her. I kemidatabasen finder du sikkerhedsdatablade, uddanelseskrav o.lign. Her kan der søges blandt produkter I brugervejledninger finder du brugervejledninger for værktøj og maskiner Her finder du en telefonliste over medarbejdere i J. Jensen samt CMP Nedrivning Alle timelønnede i J. Jensen A/S skal indberette deres timer via lønformularen på jensendok.dk Har du brug for hjælp eller spørgsmål til jensendok.dk kan du finde kontakt oplysninger under fanen support Besøg J. Jensen A/S på facebook Her kan du se billeder, videoer og meget andet. Jensendok.dk er tilgængelig fra PC, tablet og smartphone

9 Procedure nr. 2 Organisering af kvalitet miljø- og arbejdsmiljø Version 27 Udarbejdet af Thomas Sinding Revideret Januar 2014 Godkendt af Jens Jensen Formål: At præcisere ansvar og beføjelser i kvalitets, miljø- og arbejdsmiljøarbejde. Ansvar: Jens Jensen vurderer årligt om organiseringen fungerer tilfredsstillende. Beskrivelse: J. Jensen A/S har 4 arbejdsmiljøgrupper(amg), 1 for administration/værksted/chauffører, 1 for Nedbrydning/byggepladsdrift, 1 for maskinfører og 1 for CMP J. Jensens A/S arbejdsmiljøorganisation består af 2 arbejdsmiljøudvalg (AMU) og 4 arbejdsmiljøgrupper (AMG). AMU 1 består af 1 formand, 2 ledelsesrepræsentanter(lr) og 3 arbejdsmiljørepræsentanter(amr) som illustreret i nedenstående diagram. AMU 2 består af 1 formand, 1 ledelsesrepræsentanter(lr) og 1 arbejdsmiljørepræsentanter(amr) som illustreret i nedenstående diagram. Miljømæssige spørgsmål, vurderinger og evalueringer fortages af medlemmerne i AMO. Arbejdsmiljøgrupperne: AMG 1: Administration, værksted, chauffører AMG 2: Nedbrydning, byggepladsdrift AMG 3: Maskinfører AMG 4: CMP Ansvar og beføjelser Arbejdsmiljøgrupperne varetager de daglige problemer, gennemfører den 3 årlige arbejdspladsvurderinger, løser de lokale problemer og tager de overordnede problemstillinger op i arbejdsmiljøudvalget. Det er grupperne, der kontrollerer arbejdsforholdene og arbejdsprocesserne samt deltager i planlægningen af arbejdsgange, arbejdsmetoder samt indkøb af tekniske hjælpemidler m.v. for deres område. Arbejdsmiljøudvalget arbejder med den overordnede indsats, laver handlingsplaner, mål og politikker. Det koordinerer indsatsen samt sikrer, at arbejdsmiljøgrupperne gennemfører arbejdspladsvurderingerne. Arbejdsmiljøudvalget deltager i analyse af hændelser tilligemed evaluering af løsninger. Arbejdsmiljøudvalget mødes hvert kvartal. Virksomhedens ejer, direktør og formanden for AMU er ansvarlig for: At kvalitets,miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet fungerer i overensstemmelse med håndbogen At medvirke til at forbedre kvalitets, miljø- og arbejdsmiljøbevidstheden hos medarbejderne At tiltrække og fastholde miljøbevidste og velkvalificeret medarbejder At tiltrække nye og miljøbevidste kundegrupper At medvirke til at styrke kundetilfredsheden Årligt at gennemfører ledelsens gennemgang Formidling af viden til medarbejderne Deltagelse i AMU- møder 1

10 KMA-Koordinator: Gennemfører, ved stikprøvning, runderinger på igangværende projekter med fokus på kontrol af kvalitet, miljø og arbejdsmiljøforhold. runderingerne dokumenteres igennem udfyldelse af skema (proceskontrol/runderingsskema) i KMA-plan. Udarbejdelse af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøplan. Varetager anmeldelser af oprettet sager til kontrolordningen i nedbrydersektionen. Varetager anmeldelser og sikrer analyser af ulykker, uheld og nærved hændelser. Sikrer viden om og ajourføring af miljø- og arbejdsmiljølovgivningen. Indkalder til AMU-møder senest 10 dage før afholdelse og udarbejder referat. Afholder AMU-møder én i kvartalet (formidler resultat af arbejdsmiljørundering og informere om nye love og regler samt statur i forhold til ulykker). Er ansvarlig for arbejdsmiljøledelsessystemet lever op til kravene i OHSAS 18001, ISO (informere løbende til AMU). Er ansvarlig for kvalitetsledelsessystemet lever op til kravene i ISO 9001 Er ansvarlig for at udarbejde materiale til gennemførelse af APV herunder sammenskrivning af kortlægning. Daglig kontaktperson vedrørende miljø og arbejdsmiljøforhold (ulykker). Ajourføring af aktivitetskalender indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Dokumenteres i kalender. Ansvarlig for intern audit og rapportering til direktionen. Tilmelder medarbejdere til uddannelser og ajourfører oversigt over kvalifikationsregistrering. Samler op på forbedringsforslag og fremlægger dem på AMU-møder. Varetager myndighedskontakt for området miljø- og arbejdsmiljø. Såfremt at koordinator er fraværende er det formanden for AMU 1 som overtager ansvaret for at varetage eller uddelegere koordinators opgaver. Afdelingsledere/Projektlederne har ansvaret for: Formidling af viden til og fra formænd, maskinfører, håndfolk og underentreprenør. Løbende vurdering og sikring af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforhold. Rundere og fører effektivt tilsyn. Afdelingsledere/Projektlederen har beføjelser og pligt til såfremt det er nødvendigt at iværksætte handlinger der sikrer de rette kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforhold. Sikre at der gennemføres risikovurdering før opstart af arbejdet på alle sager. Ansvar for at gennemfører uddannelse og træning. Råde og vejlede kunderne om arbejdsmiljø- og miljømæssige konsekvenser. Ansvar for at orientere sig om nye tiltag indenfor maskiner/værktøj. At medvirke til at styrke kundetilfredsheden. Tekst fra intern audit skal med her Formænd er ansvarlige for: At udfører risikovurdering før opstart af arbejdet på alle sager. Løbende vurdering og sikring af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforhold. Rundere og fører effektivt tilsyn. At der til den enkelte opgave rekvireres og bruges egnet værktøj og maskiner således, at opgaven kan udføres fuldt arbejdsmiljø og sundhedsmæssigt forsvarligt. At sikrer, der på pladsen forefindes leverandøranvisninger og brugsvejledninger for det anvendte materiel. At instruerer og informere om brug af div. værktøj og maskiner efter leverandørens anvisninger. At sikrer personlige værnemidler bruges således at arbejdet kan udføres arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Formanden har pligt til at informere projektleder/direktion om forhold der ikke opfylder kravene for at opgaven kan udføres arbejdsmiljømæssigt, sundhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt 2

11 Informere om miljø- og arbejdsmiljøpolitikken hos J. Jensen A/S. Ansvar for at orienterer sig om nye tiltag indenfor maskiner/værktøj og viderebringe denne information til projektlederne. Kørslen: varetager anmeldelse af asbestopgaver til myndighederne, som dokumenteres på sagen. Værksted: Ansvarlig for ajourføring af værktøjsbrugsanvisninger. Tilbudsafdeling: Oprette sager i datatbasen, osv. Tilbudsgivning. XX Marketingsafdeling: XX Arbejdsmiljørepræsentanter er forpligtet til: At deltage i AMU-møder Medvirke til forbedringer der mindsker risici på arbejdspladsen At sikre gennemførelse af APV min. hvert 3. år. Påvirke den enkelte medarbejder til at fremme egen og andres sikkerhed og have regelmæssig kontakt med de ansatte og opfordre til at komme med nye ideer til at fremme miljø- og arbejdsmiljø. Teknisk ansvarlig (TA) er for kloakarbejde forpligtet til: At instruerer de udførende medarbejdere. At sikre at kloakarbejder er udført efter gældende love og regler. At sikre at medarbejdere der udfører kloakarbejder er uddannede og at de løbende efteruddannes. At sikrer egen uddannelse og løbende efteruddannelse. At arbejdsinstruktioner er udarbejdet til de enkelte opgaver. Iværksætter handlinger til at sikre arbejdsmiljø-, kvalitets- og miljøforhold. Ansvarlig for at give input om ledelsessystemet og love / regler til KMA-koordinator Ajourfører egne leverandør og underentreprenørlister At udarbejde kvalitetsplaner Rekvirer TV- inspektion hvor dette kræves At sikre vedligeholdelse af autorisation Såfremt at TA er fraværende er det formanden for AMU 2 som overtager ansvaret for at varetage eller uddelegere TA opgaver. Kvalifikationer Kvalifikationskrav til deltagere i AMO: 1. Gennemført arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter (den gamle 9 udd.) 2. Gennemført interne kursus/instruktion i kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøhåndbogen 3. Alle medlemmer af AMO tilbydes hver år 2 uddannelsesdage til kompetenceudvikling Ressourcer En gang om året vurderer direktionen om de fornødne ressourcer er til rådighed og tilstrækkelige for at KMA-koordinator og medlemmer af AMO kan varetage opgaverne i forbindelse med arbejdsmiljø. Dette vil fremgå af ledelsens gennemgang. 3

12 Referencer Berøringsflader med følgende afsnit i håndbogen: Organisation og ansvar afsnit 3 Ledelsens gennemgang afsnit 9 Standard Punkt ISO , OHSAS , ISO 9001 (5.5, 6.1, 6.3, 7.3) Arbejdsmiljøorganisationen hos J Jensen A/S Arbejdsmiljøudvalg Rev. Januar 2014 AMU: Formand Jens Jensen Repræsentant for adm. Isak Nielsen, LR Lotte Christiansen, AMR Repræsentant for Værksted og chauffører Lars Lynge, LR Torben Andersen, AMR Repræsentant for nedbrydning, maskinfører Dennis Voldstedlund, LR Niels Gogge Jensen, AMR Repræsentanter for CMP: Poul Erik Hansen, LR Niels Andersen AMR 1: Administration: Isak Nielsen, LR Lotte Christiansen, AMR AMR 2: Administration værksted ogs chauffører: Lars Lynge, LR Torben Andersen, AMR AMR 3: Nedbrydning / byggepladsdrift: Dennis Voldstedlund, LR Niels Gogge Jensen, AMR AMR 4: Maskinfører: Allan Nielsen, LR Jon Hannesson, AMR Thomas Sinding, KMA Koordinator (TA) 4

13 KRISEBEREDSKAB Traumatiske hændelser & alvorlige ulykker Hvornår Hvad Hvem Straks Umiddelbart efter ulykken og i løbet af dagen. Stop ulykken Hjælp den tilskadekomne Ring 112 Informer nærmeste leder eller arbejdsgiver Tilkald nødvendig hjælp Giv psykisk førstehjælp til kriseramte Det kan både være til tilskadekomne, vidner eller andre involverede Sørg for, at den kriseramte kommer sikkert hjem ikke transportere sig selv ikke er alene det første døgn får den nødvendige hjælp KONTAKT BYGGEPLADSLEDELSEN OG DIN NÆRMESTE LEDER HURTIGST MULIGT Tjek om pårørende er informeret Vurder behov for krisehjælp til de kriseramte (inden 72 timer) Vi har eksklusivaftale med Lifelink Consult og er garanteret tid til første samtale inden for 1 arbejdsdag. Alle Alle Kolleger Alle Leder eller KMA-koordinator Dag 1-20 el. længere, måske et halvt år Følg op på den kriseramte og andre involverede Vær opmærksom på krisereaktion hos medarbejdere og hos dig selv Hjælp ved tilbagekomst med tilpasning og åbenhed om det skete Leder eller KMA-koordinator Hurtigst muligt Traumatiske hændelser kan også være stress, mobning, konflikter eller andre hændelser som kræver støtte. Kontakt da nærmeste leder eller KMA-koordinator. Alle Entrepriseleder Allan Nielsen, Tlf Dennis Voldstedlund Tlf Isak Nielsen Tlf Mogens Bo Svendsen Bech Tlf Jacob Mikael Lorenzen Jakobsen Tlf Peter Iversen Tlf K:\KMA Annebet\Master\Nedrivning\001 - KS Nedrivning\Beredskabspan J Jensen.doc Kontaktpersoner Tlf Arbejdsmiljøleder Tlf Direktør Peter Carstensen Tlf Rev. juli 2011

14 BEREDSKABSPLAN BRAND ULYKKE UHELD/FORURENING Forsøg at slukke branden uden fare for dig eller andre Hjælp eventuelle tilskadekomne Fjern personer fra brandstedet Advar andre om branden Hold mandtal Fjern trykflasker, brændstof m.m. fra ildens nærhed Afbryd EL-tilførsel Overbrus brandsår med vand Stands ulykken og udsæt ikke dig selv for fare Giv livreddende førstehjælp Tjek vejrtrækning Stands blødninger Hold personen varm Forebyg chok ved samtale Læg personen i aflåst sideleje Stands hvis muligt uheldet uden fare for dig eller andre Hjælp eventuelle tilskadekomne Marker el. afspær uheldsstedet Undgå åben ild afbryd EL Advar andre om uheldet Hold mandtal Forurening: Stop forureningskilden begræns spredningen Overgravning af installationer: Stands arbejdet og alle maskiner Bliv i maskinen og ring 112 Ring 112 Ring 112 Ring 112 Oplys dit navn og telefonnummer Oplys om ulykkestedets adresse og lokalitet Oplys så præcis som muligt om ulykkens omfang Tag om muligt i mod redderne ved indkørslen og vis vej Kontakt BYGGEPLADSLEDELSEN OG DIN NÆRMESTE LEDER HURTIGST MULIGT Entrepriseleder Allan Nielsen, Tlf Dennis Voldstedlund Tlf Isak Nielsen Tlf Bo Mogens Svendsen Bech Tlf Mikael Jacob Lorenzen Jakobsen Tlf Peter Iversen Tlf Kontaktpersoner Tlf Arbejdsmiljøleder Tlf. Tlf Direktør Peter Carstensen Tlf K:\KMA Annebet\Master\Nedrivning\001 - KS Nedrivning\Beredskabspan J Jensen.doc Rev. juli 2011

15 Revideret oktober 2011 J. Jensen A/S - Risikovurdering Sag: Udført af: Dato: Værnemidler som er påbudt på byggepladsen Kryds af Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 1 Nedstyrtningsfare fra kant Arbejde over 2 meter over terræn Relevant? Ja Nej Opsætning af rækværk (hånd, knæ og fodliste) Opsætning af stillads. Tjek grønt skilt før brug Blød afspærring 2 m fra kant Område afspærres helt Faldsikring benyttes Teleskoplæsser eller lift benyttes Stiger skal have rette hældning, rage 1 m over støttepunkt, være fastgjort el. have fodmand Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 2 Gennemstyrtningsfare (fx huller, lemme, etagegennembrydning, skakter m.v.) Relevant? Ja Nej Opsætning af rækværk (hånd, knæ og fodliste) Afspærring 2 m fra kant Afdækning som er fastgjort Område afspærres helt Faldsikring Anlæg ved udgravning over 1,70 m i dybden Andet (beskriv under bemærkninger) Hvis du ændrer på sikkerhedsforanstaltninger skal de reetableres omgående efter endt arbejde og du skal sikre dig mens arbejdet pågår

16 Revideret oktober 2011 Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 3 Nedstyrtning af el. flyvende genstande (brokker, værktøj, materialer m.m.) Relevant? Ja Nej Afspær under arbejdsområdet + evt. vagt Hjelm og sikkerhedsbriller skal anvendes Opret sikkerhedszone Afdækning med plader, plastik, støvvæg el. lign. Daglig oprydning og rengøring Brug maskiner med stor arbejdsradius Afstivning etableres Kontroller at soldater er fastgjort i top og bund Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 4 Snubleulykker i arbejdsområder og på adgangsveje m.v. Relevant? Ja Nej Adgangsveje & arbejdsområde holdes ryddelige Daglig oprydning og rengøring Ledninger udlægges så der ikke er snublefare Byggestrømskabler ophænges Orienteringslys og arbejdslys opsættes Afdæk huller og fordybninger Udlæg køreplader. Pas på de ikke tanner Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 5 Udvikling af sundhedsskadeligt støv, røg og gasser (gipsstøv, indskudsler, letbeton, isolering, tung nedrivning, røg ved skæring i metal, kulilte fra dieselmaskiner m.v.) Husk at støv skal stoppes ved kilden - hvis muligt! Relevant? Ja Nej Etablering af støvvæg el. afgræns arb.området Udsugning (luftrenser) anvendes Effektiv udluftning/ ventilation etableres Vanding eller befugtning anvendes Jævnlig støvsugning Nedfaldsskakt til container med presenning Anvend maske kaffefilter Anvend åndedrætsværn (turbo) med p3 filter Sikkerhedsbriller / heldragt anvendes Andet (beskriv under bemærkninger)

17 Revideret oktober 2011 Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 6 Tunge løft, skub og træk samt ergonomi - dårlige arbejdsstillinger og vrid - arbejde over skulderhøjde - ensidigt gentaget arbejde Relevant? Ja Nej Entreprisen udføres maskinelt Motorbør, trækvogne og trillebør anvendes Hejs, lift, elevator anvendes Kran benyttes el. egnede tekniske hjælpemidler Løft rigtigt fra rigtige højder Bygningsmaterialer neddeles til mindre stykker Rotation mellem arbejdsopgaver & pauser Brug rulle/foldestillads frem for stige & skammel Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 7 Sundhedsskadelig støj og vibrationer Relevant? Ja Nej Nedrivningsrobot (brokk) anvendes Bygning klippes frem for bankes Kend vibrationstal og overskrid ikke daglig dosis Kend DB (max 85). Fjern kilden el. beskyt dig Rotation af arbejdsopgaver og pauser Høreværn benyttes (OBS på arb. ved siden af) Vibrationsdæmpende handsker anvendes Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 8 Arbejde med forsyningsledninger Fare for udsættelse for - stød - stærkstrøm - skoldningsfare - gas (eksplosion) Fagmand afbryder EL, gas, vand og fjernvarme Brug strømsøger ved el-kabler før bearbejdning Marker installationer som ikke er koblet fra Brug altid isoleret værktøj ved klipning af kabler Læs folder pas på gasledninger Strømførende kabler hænges op Andet (beskriv under bemærkninger) Relevant? Ja Nej

18 Revideret oktober 2011 Nr Risiko Løsning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 9 Udsættelse for farlige stoffer / materialer Bly PCB Asbest Kemikalier Jordforurening Skimmelsvamp Faldstammer & kloakker Efterladenskaber fra dyr/mennesker Relevant? Ja Nej Kontrolleret miljøsanering udføres Særlig arbejdsbeskrivelse udarbejdes Heldragt, briller, handsker anvendes Åndedrætsværn med A2/P3 filter anvendes Udluftning / ventilation etableres Vaccination, evt blodprøve før start af arbejdet Kemiaffald afhentes af Dickol Tanke / rør tømmes og skylles før bearbejdning Affald emballeres og opbevares forsvarligt Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Risiko Løsning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 10 Svært tilgængelige rum og lokaliteter Begrænset flugtvej i krybekælder Begrænset flugtvej i trange rum Fare for kvælning ved arbejde i brønd Fare for kvælning brug af luftforsyning Fare for påkørsel Begrænset flugtvej på stillads Relevant? Ja Nej Adgang 80x80 cm for hver 15. m etableres Vagt med brandslukker ved indgang Test for iltmængde og evt. gas Kontakt byggepladskoordinator for løsning Kontakt mellem udførende og kollega Altid 2 medarbejdere i arbejdsområdet Gående og kørende trafik adskilles Synlighedstøj anvendes Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 11 Psykisk arbejdsmiljø og trivsel Traumatisk hændelse fx ved ulykke Pres / mobning Hård tone Konflikter Stress Relevant? Ja Nej Hold en god tone Jævnlig afholdelse af møder Beredskabsplanen ophænges i skur Kendskab til miljø-, ryge- og alkoholpolitik Oplys hvem arbejdsmiljørepræsentanten er Giv psykisk 1.hjælp eller kontakt koordinator Andet (beskriv under bemærkninger)

19 Revideret oktober 2011 Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 12 Sammenstyrtningsfare ved udgravning Relevant? Ja Nej Etablering af anlæg ved gravedybde > 1,70m Gravekasse benyttes Afstivning af sider Afspærring af arbejdsområde Afspærring / afdækning af hul Undersøg jordens beskaffenhed Kortlæg installationer i jorden Stige benyttes som flugtvej nede fra udgravning Sikring ved undergravning af fundament Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 13 Arbejde med og nær store maskiner Fare for at håndfolk bliver klemt eller ramt af maskinen/materialer Maskinen kan vælte Relevant? Ja Nej Afspær arbejdsområde / sikkerhedszone Håndmand og maskinfører har øjenkontakt Hjelmpåbud inden for maskinens svingradius Kend underlaget og om der er kælder/huller Hold orden og ryddelighed Sikre at bygning er fraklippet og mennesketom Udjævn jordophobninger OBS på undergravning af bygningskonstruktion Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 14 Certifikater / instruktion Relevant? Ja Nej Tjek relevante beviser, certifikater, uddannelse Instruer og oplær før arbejdet påbegyndes Husk at instruere nye medarbejdere på pladsen Sikkerhedsfolder udleveres Ved særligt farligt arbejde skal instruktøren være til stede ved opstart af opgaven. Vær obs på om alle har forstået instruktionen Andet (beskriv under bemærkninger)

20 Revideret oktober 2011 Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 15 Fare skabt i nærmiljø og yderomgivelser - røgudvikling - affalds gener - underminering -- støv, støj og vibrationer - brand- el. eksplosionsfare - risiko for faldende genstande - kemikalier, farlige stoffer/materialer Relevant? Ja Nej Henvendelse til ansvarlig for kilden til problemet Indstilling af arbejdet indtil problemet er løst Delvis afspærring af arbejdsområde Kendskab til anden beredskabsplan end vores Henvendelse til koordinator for fællesområdet Obs på vejr og vindforhold Brug værnemidler Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Risiko Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) 16 Miljø - hvordan påvirker vi omgivelserne - affaldshåndtering - håndtering af farligt affald - støv, støj og vibrationer - spild og udslip af olie, kemikalier m.v. Relevant? Ja Nej Vis størst mulig hensyn til nærmiljø/omgivelser Naboorientering og varsling Affald sorteres og smides i de rette containere Farlig affald emballeres og opbevares korrekt Anvend vanding/befugtning som støvdæmper Tag hensyn til vind og vejrforhold Fotoregistrering foretages før og efter arbejdet Ekstern firma måler støj / vibrationer Spild opsamles. Større udslip Ring 112 Andet (beskriv under bemærkninger) Nr Andre risici Løsning / planlægning Bemærkninger (fx arb.opgave, hvor, hvem) Kvittering for instruks i risikovurdering Kvittering for instruks i risikovurdering Kvittering for instruks i risikovurdering

21 Procedure vedr. blodprøver i forbindelse med blysaneringsarbejde Blodprøver skal tages inden opstart af blysaneringsopgave, eller senest 6. måneder efter sidste blodprøvetagning. Formænd booker tid for de pågældende medarbejdere der skal udfører blysaneringsarbejde. Formænd skal informere Martin på tlf.: eller jensen.com så snart der er booket tid hos Unilabs. HUSK AT DER SKAL PÅFØRES SAGSNUMMER PÅ PRØVERESULTATET. Unilabs A/S Nygårdsvej København Ø Telefon: E mail: Laboratoriets åbningstid er: Mandag fredag fra 8.00 til Lukket lørdage, 1. maj, 5. juni, 24. og 31. december, samt søn og helligdage DETTE SKAL OPLYSES TIL UNILABS Analysesvar skal sendes til: J. Jensen Nedrivning A/S Højlundevej Lynge Att.: Martin Toft Alle modtagede analysesvar indskrives i en database, så er du i tvivl om hvornår du sidst har fået foretaget en blodprøve kan du kontakt Martin på tlf.: eller e mail: jensen.com Martin fremsender resultaterne pr. e mail til formanden på sagen.

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Opførelse af Bella Hotel

Opførelse af Bella Hotel Opførelse af Bella Hotel I Bella Center har godt arbejdsmiljø en høj prioritet Det skal også gælde på vores byggeplads Projektchef Kjeld Schrøder Bella Centrets administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1 QSE Introduktion til nye medarbejdere Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK AMO 6.0.B2, version 1 QSE afdelingen: QSE afdelingen koordinerer, supporterer og hjælper alle afdelinger i

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave Information til eksterne samarbejdsparter og entreprenører omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 1 2.4.B1 1. udgave - 2016 Velkommen til DIN Forsyning Generelt Når du arbejder for DIN Forsyning, er du forpligtet

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne retningslinje er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere