CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ"

Transkript

1 CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

2 Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau - ikke kun for vores egen skyld, men i høj grad for andres også. Vores kunder får en partner der løbende investerer i materiel, udstyr og processer som afhjælper arbejdsulykker, sikrer høj effektivitet og skåner miljøet. Vi er stolte af at være den eneste materieludlejningsvirksomhed i Danmark, der er miljø- og kvalitetscertificeret i henhold til ISO og ISO Cramos store branchemæssige indsigt giver et medansvar for, at vore kunder bliver informeret og uddannet i det sidste nye derfor har vi udarbejdet denne lille folder som giver et lille billede af hvad Cramo kan bruges til når sikkerheden, kvaliteten eller miljøet skal forbedres. Cramo satser på kvalitet, sikkerhed og miljø Cramo investerer hvert år stort i de nyeste løsninger, så vi fortsat kan have landets mest moderne udlejningsflåde. Vores udstyr består udelukkende af anerkendte kvalitetsmærker, og vi uddanner konstant vores personale, så de kan håndtere alle spørgsmål vedrørende sikkerhed og miljø. Du kan spørge: Hvorfor gør vi det? Hvorfor bruger vi så store summer på at rykke grænserne på de her områder? Hvorfor ikke være tilfreds med at opfylde de eksisterende minimumskrav? Svaret på de spørgsmål er ganske enkelt, at Cramo har en klar, grundlæggende holdning til kvalitet, sikkerhed og miljø på arbejdspladsen. Vi er dybt seriøse, når vi siger, at vi gerne vil yde en ekstra indsats og tage ansvar. Alene i 2007 var der 13 dødsulykker på byggepladser i Danmark. Vi føler et stort ansvar for at skulle bidrage til en højere effektivitet hos vores kunder og så samtidigt sikre færre arbejdsulykker. Hos Cramo er vi ikke bange for at gå forrest på dette område. Vi vil gøre vores for at tegne udviklingen inden for branchen og sikre færre arbejdsulykker. Vores fokus er at højne kvalitetsog sikkerhedsniveauet på arbejdspladserne, kombineret med en overordnet indsats for at mindske belastningen af miljøet. Resultatet er et forbedret arbejdsmiljø, samtidig med at vores kunder er sikret høj driftssikkerhed og effektivitet, hvilket er noget, som står øverst på Cramos dagsorden. 2 3

3 Vi lever af vores kunders succes Hos Cramo fokuserer vi altid på at finde de helt rigtige løsninger til en given opgave, og det betyder, at vi skal være omstillingsparate og dynamiske. Cramo foretager løbende store investeringer for at sikre vores målsætning, og vi er hele tiden villige til at komme markedet i møde på alle fronter. På den måde er vores kunder sikret størst mulig effektivitet og størst mulig tryghed. For alle vores indkøb sker med direkte tanke på vores kunder. Som udlejningsfirma kan man ikke gøre tingene på den samme måde, som man altid har gjort, når der er kommet mere effektive og sikre løsninger til. Høj kvalitet sparer tid og penge i længden Den lidt dyrere løsning kan meget let blive den billigste i længden. Cramo investerer hvert år i det nyeste udstyr med flere nye funktioner, mere kraft, mindre forbrug af energi og en mindre miljøbelastning. Når vores kunder således hele tiden er up-to-date med hensyn til det nyeste inden for materiel og løsninger, betyder det, at hjulene til enhver tid kører i højeste hastighed. Cramo opretholder et højt kvalitetsniveau, og det giver stor tilfredshed blandt de folk, der arbejder med udstyret i det daglige. Derudover bliver vort personale løbende uddannet, så de kan yde den optimale rådgivning og sikre høj kvalitet i klargøring samt vedligehold af materiellet. Vi er stolte af at investere i sikkerheden Der sker for mange arbejdsulykker på de danske byggepladser, og hos Cramo vil vi gøre vores for at forbedre sikkerheden. QA afdeling For at støtte op omkring vores unikke kvalitetsog miljøcertificering er der i Cramo etableret en QA afdeling som udelukkende arbejder på vi løbende forbedrer og tilpasser vores aktiviteter rundt om sikkerhed, kvalitet og miljø. Liftkontrolordning For at have den bedst tænkelige sikkerhed omkring liftmateriel fra Cramo, gennemføres minimum en gang om året et komplet lifteftersyn og liften forsynes herefter med et synligt mærkat som dokumenterer dette. Desuden er Cramo medlem af Liftgruppen under Dansk Byggeri, der i samarbejde med Teknologisk Institut har iværksat en kontrolordning, hvor TI står for godkendelsen samt løbende kontrol af Cramo s værksted. Liftkontrolordningen er til for at begrænse funktionsfejl og skærpe sikkerheden på liftene. Strengere krav fra myndigheder sætter sikkerheden i fokus på et helt andet niveau end tidligere. Med introduktionen af Cramo s brochure Din sikkerhed på arejdspladsen tilbyder vi en komplet pakke med produkter og tjenester omkring kvalitet, sikkerhed og miljø, som forenkler og forbedrer vores kunders hverdag. Multiservice Vi har udviklet en række services som efter behov kan fra- eller tilvælges. En veldreven byggeplads giver et godt og effektivt arbejdsmiljø, og højner effektiviteten og sikkerheden markant. Som den eneste materieludlejer i Danmark, der er miljøog kvalitetscertificeret kan vi tilbyde rådgivning indenfor sikkerhed og nødberedskab, til direkte implementering i byggepladsen. Vore kunder oplever at få frigjort mere energi og tid til at koncentrere sig endnu mere om selve projektet, dets fremdrift og kvalitet, så tidsplanen holder, og arbejds- samt byggeskader minimeres. 4 5

4 Combisafe fald beskyttelse ET skridt mod et bedre miljø Vigtigheden af faldbeskyttelse er blevet større og større inden for byggebranchen. Et hurtigere arbejdstempo og de meget store byggerier med mange personer indebærer desværre også en større risiko for ulykker. Cramo kan via alle depoter tilbyde et heldækkende faldsikringssystem fra COMBISAFE. Hos Cramo foretrækker vi generelt langsigtede og langtidsholdbare løsninger, der sikrer vores kunder den størst mulige stabilitet i fremtiden. Derfor er vi som den eneste materieludlejningsvirksomhed i Danmark miljø- og kvalitetscertificeret. Vi ønsker at skabe det bedst mulige indeklima i vores moduler ved at anvende miljøvenlige materialer med lang levetid. Samtlige materialer er miljøvurderede, og vi undgår materialer, der er optaget på miljøstandard ISO 4000 s observations- og begrænsningsliste, ligesom vi ikke anvender PVC, når der findes brugbare alternativer. Findes der miljømærkede byggematerialer, er det altid disse, vi anvender, og vi sørger for at vælge maling og lim med mindst mulig helbreds- og miljøpåvirkning. For at reducere energiforbruget arbejder Cramos anlæg med energieffektivisering. Vores nye skure har et lavt energiforbrug takket være varmegenvinding og i nogle tilfælde tre-lagsvinduer. Vi tilbyder også løsninger med Inverter som kan reducere energiforbruget til ca. 1/3 del, hvilket nedbringer udslippet af CO2 i tilsvarende grad. Flere har også bevægelsesdetektorer, der automatisk tænder og slukker for lyset i rummene. Hvor der er risiko for, at en person kan falde forover eller til siden i et frit fald på mere end 2,0 meter, skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger. EN er den nye Europa-standard for midlertidige kantsikringssystemer. Løsningerne indenfor COMBISAFE sortimentet opfylder denne standard, og Cramo tilbyder udelukkende sikre, godkendte og gennemprøvede løsninger. Vores komplette sortiment inkluderer beskyttelsesrækværksstolper med kviklåse, beskyttelsesrækværker af stål, multifunktionstvinger og mange andre komponenter til at løse kundens specifikke behov. Læs evt. mere om dette i vores Din sikkerhed på arbejdspladsen brochure. Desuden tilbyder Cramo tjenester indenfor montering/demontering, uddannelse, hjælp med risikoanalyser og arbejdsmiljøplaner mm. Heriblandt også løsninger til adgangsveje, såsom trapper og arbejdsbroer. 6 7

5 Cramo sætter fokus på miljøet på arbejdspladsen sikoen for kemikaliespild og brand. Der udføres regelmæssigt risikoanalyser og beredskabsøvelser. Hvis ulykken alligevel skulle ske, findes der en beredskabsplan på hvert depot. Reduceret miljøpåvirkning fra transporter Udslip fra transporter er et vigtigt miljøaspekt hos Cramo. En del af vores arbejde med at reducere påvirkningen fra transporter er at gøre vores egen bilpark mere miljøvenlig. En anden del er at stille krav til vores transportører. Vi foretager hele tiden små forbedringer af vores sortiment, ligesom vi hele tiden udvikler vores arbejdsrutiner med det formål at mindske påvirkningen af miljøet. Cramo Miljøstation er beregnet til at opbevare olier og kemiske produkter. Stationen har et trug med rist, der opsamler spild og eventuel lækage. Den er også udstyret med spildberedskab og udstyr for brøndtætning. Miljøstationen opfylder alle myndighedernes krav til sikker opbevaring af kemiske produkter. Vi gennemgår en målrettet udvikling på miljøområdet. Når det kommer til miljøsikker håndtering af kemiske produkter, vil vi fortsætte med at udvikle vores sortiment. Eksempelvis kan du hos Cramo leje ADR-godkendte tanke, der opfylder alle miljøkrav til sekundær beskyttelse (spildbakke eller dobbelt tank). Lys, varme og luft Med vore løsninger kan vi i byggeprocessen skabe det rette klima i lukkede bygninger hvilket øger arbejdsmiljø, produktivitet og kvaliteten. Rengøring af maskiner For at mindske påvirkningen af miljøet, vasker vi vores maskiner på pladser med olieudskillere. Udskillerne tømmes regelmæssigt, og indholdet håndteres som farligt affald. Sikker håndtering af kemiske produkter Sikker affaldshåndtering Vi arbejder på at minimere mængden af affald samtidig med, at vi har sikre systemer til at tage sig af det affald, der produceres i vores virksomhed. Fokus, viden og rådgivning er vejen frem Brændstof og olier I overensstemmelse med Cramos stræben efter at mindske påvirkningen af miljøet, sælger vi miljøvenlige olier og brændstof. Inden for Cramo har vi rutiner til at sikre korrekt håndtering af kemiske produkter og til at undgå anvendelse af farlige produkter, hvor det er muligt. Nødberedskab Det forebyggende arbejde er vigtigt, og vi har udført et omfattende arbejde for at mindske ri- Hos Cramo vil vi gerne videregive vores erfaringer, så kunder og samarbejdspartnere kan effektivisere deres arbejdsplads mest muligt og sikre sig optimalt mod arbejdsulykker. Vores store branchemæssige indsigt giver et medansvar for, at vore kunder bliver informeret og uddannet i det sidste nye derfor har vi udarbejdet denne lille folder som giver et lille billede af hvad Cramo kan bruges til når sikkerheden, kvaliteten eller miljøet skal forbedres. Vi uddanner både internt og eksternt med det formål at øge kompetencerne inden for en række områder. For at højne niveauet på vores miljø- og kvalitetsarbejde gennemgår samtlige medarbejdere hos Cramo en uddannelse inden for miljø og kvalitet. 8 9

6 Cramo SkoleN Kontrol Cramo Skolen er et aktuelt tilbud til vore kunder og kan, udover faglig relevant, og lovpligtig uddannelse, også tilbyde kurser i miljø- og sikkerhed. Som en af de førende materieludlejere i Danmark, føler Cramo et medansvar for disse områder og at vore kunder og brugere altid er opdateret og velinformeret om den nyeste lovgivning om miljø og sikkerhed og det sidste nye materiel på markedet. På den måde sikrer vi os, at brugerne kender maskinerne og materiellet, besidder de nødvendige kompetencer, kan betjene det optimalt, og på den måde aktivt begrænse og forhindre, at der sker uheld og alvorlige ulykker med personskade eller dødsfald til følge. Det er blevet mere og mere almindeligt at også private lejer avancerede maskiner og udstyr hos Cramo, uden egentlig at kende lovgivningen, specielt på miljøområdet. Derfor er opgaven blevet endnu vigtigere og har fået et bredere perspektiv, og der stilles i det daglige store krav til instruktion og pædagogiske evner, når kunderne henvender sig og spørger os om råd og vejledning. Kundeundersøgelser Cramo har oprettet et system til at tage sig af kundernes forslag til at afhjælpe mangler. For at få at vide, hvad der er vigtigt for vore kunder, og hvor godt vi opfylder deres krav og ønsker, gennemføres kundeundersøgelser. På baggrund af resultatet opstiller vi mål og handlingsplaner for at øge kundernes tilfredshed. Konstante forbedringer På Cramos Intranet har alle ansatte mulighed for at rapportere afvigelser og forslag til forbedringer. Et velfungerende rapporteringssystem er et meget effektivt værktøj til at opnå forbedringer. Målet er at flere tilfredse kunder og en virksomhed, der fungerer bedre. Cramo satser på at fastholde et meget højt kvalitetsniveau, og vi kan tilbyde: En moderne maskin- og materielpark med den nyeste teknik. Råd og vejledning som sikrer det rigtige udstyr til rette tid. Optimal indstilling og opsætning af udstyr Jævnlig service af maskiner. Løbende uddannelse med henblik på efterlevelse af gældende lovgivning samt øget produktivitet. Løbende lovpligtige eftersyn samt forbyggende vedligehold. Undersøgelse af kundes behov, der optimerer produktivitet, arbejdsgange og service. Interne revisioner, der hele tiden skaber forbedring og udvikling. Cramo Skolen giver mulighed for at gennemføre alle relevante uddannelser, efterhånden som behovet opstår

7 NØRRESUNDBY Tak for interessen vi stiller gerne op og forbedre kvaliteten, sikkerheden og miljøet, for din egen og andres skyld Cramos store branchemæssige indsigt giver os et medansvar for, at vore kunder bliver informeret og uddannet i det sidste nye derfor har vi udarbejdet denne lille folder, som giver et lille billede af hvad Cramo kan bruges til når sikkerheden, kvaliteten eller miljøet skal forbedres. LYSTRUP KVISTGÅRD HILLERØD HORSENS KBH. S ESBJERG FREDERICIA KØGE RINGSTED GLOSTRUP ODENSE HOLMEGÅRD RØDEKRO SVENDBORG NYKØBING F. RØDBY Hovedkontor: Fabriksparken glostrup Tlf CRAMO Rental Company of the Year

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875.

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875. CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard 35 2300 København S / Danmark Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875 København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 Hvis miljøuheldet sker SIDE 3 Nyt netværk for mindre virksomheder SIDE 9 Miljøtilsynsberetning for 2014 Hvert år indsender Hvidovre

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Stilladsbranchen i dag

Stilladsbranchen i dag Prags Boulevard 47, DK-2300 Copenhagen S, Denmark +45 3257 3080 www.cphdesign.com Herlev Stillads Stilladsbranchen i dag Et kig på stilladsbranchen - set i helikopterperspektiv. Februar 2010 Foto: Simon

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere