Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!"

Transkript

1 Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden!

2 Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. På Bispebjerg Bakke bliver byens nye, moderne storbyhospital, Nyt Hospital og Nyt Psykiatri Bispebjerg, bygget i perioden Bygherren er Region Hovedstaden / Bispebjerg Hospital fremover kaldet BBH. Det eksisterende Bispebjerg Hospital er over 100 år gammelt, og mange af bygningerne er fredet. Hospitalet er arbejdsplads for mere end 4000 medarbejdere og betjener omkring patienter årligt. Da byggeriet foregår lige op ad et hospital i fuld drift, beder vi om din hjælp til at gøre samspillet mellem byggeri og hospital så godt som muligt. BBH prioriterer sikkerhed meget højt. Derfor kan du i denne Sikkerhedshåndbog læse om det sæt spilleregler, som BBH har valgt at indføre for alle, der arbejder og har ærinde på byggepladserne. Bogen kan anvendes som et opslagsværk men er ikke fuldt dækkende. Alle gældende regler og love om Arbejdsmiljø skal derfor overholdes. BBH har ansat en Fælles Byggeplads Ledelse (FBL), som har ansvar for planlægning af den overordnede struktur samt sikkerhed i hele byggeperioden. 1

3 Vi håber, at du vil være med til aktivt at arbejde for et godt arbejdsmiljø. På den måde kan byggefasen blive en positiv oplevelse for alle; entreprenører, håndværkere, bygherre, patienter og personale. Vores ambition er, at byggeprojekterne forløber gnidningsfrit og i tryghed for alle frem til de enkelte byggeriers afslutning. Rigtig god arbejdslyst! Illustrationer af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg: Øverst: Ankomstpladsen til Akuthuset. Nederst til venstre: Parkeringshuset. Nederst til højre: Laboratorie- og Logistikhuset. 2

4 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN OM BYGGERIET ARBEJDSMILJØSTRATEGI SIKKERHED (ADFÆRD OG KULTUR) SAMARBEJDE SAMMENHOLD (TRIVSEL) ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN SIKKERHEDSMØDER MED MØDEPLIGT SIKKERHEDSRUNDERINGER ANDET TILSYN SANKTIONER BEREDSKABSPLAN BYGGEPLADSENS POLITIKKER RYGNING ALKOHOL OG RUSMIDLER SPROG MUSIK ARBEJDSTIDER GENEREL INFORMATION FÆLLES BYGGEPLADS LEDELSE - FBL ADGANG TIL FÆLLES BYGGEPLADS OG DELPROJEKTERNE BESØGENDE LOGISTIK OG LEVERANCER OVERSIGTSPLAN 38 3

5 9.0 SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED ARBEJDE PÅ BBH TRANSPORT-, BRAND- OG FLUGTVEJE TRYKFLASKER MOBILTELEFONER TAVSHEDSPLIGT RENOVERINGSARBEJDER PÅ EKSISTERENDE BYGNINGER SIKKERHEDSREGLER - FÆLLESOMRÅDER BEKLÆDNING OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER SKILTNING ORDEN OG RYDDELIGHED INTERN FÆRDSEL PÅ BBH OG DELPROJEKTERNE, INKLUSIVE PARKERING VARELEVERANCER BYGGEBOOKING ORIENTERINGS- OG ARBEJDSBELYSNING AFDÆKNINGER OG RÆKVÆRK SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER ARBEJDE I DYBDEN ARBEJDE I HØJDEN GENERELT ARBEJDE I HØJDEN STIGER ARBEJDE I HØJDEN STILLADSER ARBEJDE I HØJDEN - LIFTE KEMISKE STOFFER OG MATERIALER ELEMENTMONTAGE BETONSTØBNING OG STØBEFORME SIKKERHEDSREGLER GENERELT LØFTE OG HEJSEARBEJDE KRANARBEJDE 73 4

6 12.3 ERGONOMI - LØFT, SKUB OG TRÆK STØV OG EMISSIONER STØJENDE OG VIBRERENDE AKTIVITETER VARMT ARBEJDE ARBEJDER VED VEJ EFTERSYN OG GODKENDELSER VINTERFORANSTALTNINGER MILJØ MILJØSANERING AFFALD 91 Sikkerhedshåndbog Byggepladser på Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Udarbejdet af: Overordnet arbejdsmiljøkoordinator, BBH Med uddrag fra DNU & Rigshospitalets Sikkerhedshåndbog for byggepladser, Illustrationer og fotos: Byggeriets Billedbank, Colourbox, Dragør Luftfoto, Lars-Ole Nejstgaard for BAR, BDP, 5E Byg, Årstiderne Arkitekter og Cowi, Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og ARUP, Rådgivergruppen DNU I/S Januar 2015, 1. udgave 5

7 2.0 Om byggeriet Projektet omfatter både nedrivning og opførelse af ca m² nye bygninger: Nyt P-hus, ny Laboratorieog Logistikbygning, nyt somatisk hospital (i daglig tale Akuthus) og nyt psykiatrisk center, samt renovering af ca m² eksisterende bygninger. Byggeriet vil løbe fra 2014 til Ultimo 2014 blev et nyt lyskryds ved Vestre Tværvej og Tuborgvej samt en ny overfladeparkering etableret og taget i brug. Første større byggeri vil være et nyt P-hus og en ny Laboratorie- og Logistikbygning. Diverse nedrivninger vil påbegyndes i 2015, for at gøre plads for både det nye Akuthus og psykiatri, som har forventet byggestart i Yderligere oplysninger om projektet kan findes på 6

8 Spørgsmål til sikkerhed og arbejdsmiljø: Overordnet Arbejdsmiljøkoordinator (OAMK) Hanne Blichmann / FM Bygningsdrift ApS mobil: Mail: Spørgsmål til fællesarealer: Fælles Byggeplads Leder Lars Mathiesen / FM Bygningsdrift ApS mobil: Mail: Spørgsmål vedrørende de enkelte delprojekter rettes til de respektive projektledere fra BBH. 3.0 Arbejdsmiljøstrategi BBH har en arbejdsmiljøstrategi, som prioriterer arbejdsmiljø, sikkerhed & sundhed meget højt. Dette skal medvirke til at skabe gode arbejdsvilkår for alle parter under byggeriet, hospitalet i drift og i den efterfølgende brugsfase. BBH ønsker en byggeplads, hvor der hersker: 1. Sikkerhed 2. Samarbejde 3. Sammenhold Dette lykkes kun hvis vi, ved fælles hjælp, skaber en sikker arbejdsplads for alle. 7

9 BBH kan være med til at skabe rammerne for en sikker arbejdsplads og proces men DU skal selv bidrage til, at din andel af byggeriet udføres på en sikker og forsvarlig måde. Din mening og erfaring vil blive hørt, så sig til / fra. 3.1 Sikkerhed (adfærd og kultur) Med de høje krav, vi stiller, kræver det, at vi løbende, sammen med entreprenører, rådgivere og håndværkere, arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet og minimere arbejdsulykker og påvirkninger som skader helbredet. Sikkerhedskulturen på byggepladserne medfører, at alle entreprenører og håndværkere: får udleveret og anvender de nødvendige værnemidler sørger for, at brugen af skadelige stoffer og materialer minimeres anvender tekniske hjælpemidler til minimering af nedslidning. og at alle tager ansvar for, at: arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK) er til stede på byggepladsen 8

10 sikkerhedsforhold overvåges og forbedres løbende alle er proaktive, så risici minimeres i planlægning af arbejdsopgaverne vi lærer sammen af vores fejl og systematisk forebygger ulykker og nedslidning 3.2 Samarbejde Vi ønsker et velfungerende samarbejde og sammenhold mellem bygherre, rådgiver, entreprenør og håndværker med dialog og dygtighed som værdi. Dialog Alle medarbejdere på byggepladsen har krav på at blive behandlet med værdighed og respekt. Det sker blandt andet ved at lytte til hinanden og holde en god omgangstone. Dygtighed Vi forventer en høj kvalitet i arbejdet, og at den enkelte tager ansvar, både for sig selv og for helheden på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjergs byggepladser. Sådan skaber vi både et godt resultat og en fælles arbejdsglæde. 3.3 Sammenhold (trivsel) Vi tolererer ikke nogen form for diskrimination, trusler, chikane eller mobning på grund af forskel i 9

11 alder, etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, helbred, religion eller race. Vi vil forebygge, at det finder sted, og gribe ind, hvis det måtte forekomme. Vi vil tage indkomne klager alvorligt, undersøge dem seriøst og følge op ved at tage de nødvendige forholdsregler i form at påtale, advarsler eller bortvisning. Arbejdsmiljøet starter hos dig selv, så følg sikkerhedsreglerne, tag ansvar, sig til/fra. 10

12 4.0 Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøorganisationen følger nedenstående diagram, men kan variere efter hvilken entrepriseform der anvendes; total-, hoved-, stor-entreprise. Bygherre Bispebjerg Projektgruppe OAMK (overordnet arbejdsmiljøkoordinator) Delprojekt 1 AMK(P) eller (B) (arbejdsmiljøkoordinator) udpeget af bygherre Delprojekt 2 AMK (P) eller (B) (arbejdsmiljøkoordinator) udpeget af bygherre o.s.v. Total/Hoved-Entreprenør Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Underentreprenører Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Total/Hoved-Entreprenør Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Underentreprenører Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant OAMK er udpeget og godkendt af bygherren og skal varetage bygherrens koordinerende arbejdsmiljøopgaver på alle fælles områder, udenfor de enkelte 11

13 byggefelter, adskilt ved hegn. Yderligere skal OAMK deltage som bygherrens repræsentant i sikkerhedsmøder og runderinger på de enkelte byggefelter. AMK (B) er fra entreprenøren/rådgiver eller ekstern, men udpeget og godkendt af bygherren. Vedkommende overtager rollen fra Arbejdsmiljøkoordinator i Projekteringsfasen, når udførelsen opstarter. AMK (B) skal koordinere arbejdsmiljøet på byggefeltet, indenfor hegn, og udføre Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt stå for Byggepladsplaner, Beredskabsplaner og andet informationsmateriale. Yderligere skal vedkommende afholde opstartsmøder, sikkerhedsmøder og runderinger. 4.1 Sikkerhedsmøder med mødepligt Der afholdes overordnet koordinerende sikkerhedsmøder hver 14. dag med deltagelse af OAMK og AMK (B), hvor fællesområder samt information, der skal videregives til de enkelte delprojekter, koordineres. OAMK indkalder og afholder. På de enkelte delprojekter afholdes sikkerhedsmøde og rundering hver 14. dag. Disse indkaldes og afholdes af AMK(B) med deltagelse af alle i arbejdsmiljøorganisationen for byggepladsen. Alle arbejdsgivere indenfor en entreprise indgår i arbejdsmiljøorganisationen og opretter arbejdsmiljøgrupper i henhold til gældende regler. 12

14 Arbejdsmiljøgrupperne skal deltage aktivt i alle sikkerhedsmøder, samt i eventuelle runderinger. Ekstraordinære sikkerhedsmøder afholdes efter behov, ved bl.a. ulykker, særlige risici m.m. Der føres altid referat fra møderne, som udsendes til alle i arbejdsmiljøorganisationen og ophænges som info til alle beskæftiget på pladserne. 4.2 Sikkerhedsrunderinger OAMK foretager hver 14. dag rundering på Fælles byggeplads og andre fællesområder. AMK foretager rundering på delprojektet hver 14. dag inden sikkerhedsmødet. Runderingen omfatter alle adgangsveje og fællesområder, men også de enkelte entreprenørers arbejdsområder, med påtale, hvis der 13

15 observeres overtrædelse af gældende regler. AMK udpeger på skift relevante entreprisers arbejdsmiljøleder eller arbejdsmiljørepræsentant til at deltage i runderingerne. Runderinger dokumenteres eventuelt i form af værktøjet mønsterarbejdsplads, og resultat og handlingsplan skal være en del af dialogen ved sikkerhedsmødet. 4.3 Andet tilsyn Alle arbejdsgivere har pligt til dagligt at føre tilsyn med sikkerhedsmæssige foranstaltninger i egne arbejdsområder. Ud over ovenstående runderinger vil AMK føre løbende tilsyn med arbejdets udførelse og de sikkerhedsmæssige forhold i alle arbejds- og fællesområder. 14

16 Alle rådgivere, entreprenører og arbejdsledere har tilsynspligt i egne arbejdsområder og påtalepligt ved defekte eller utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i alle arbejds- og fællesområder. 4.4 Sanktioner OAMK og AMK kan gennemføre sanktioner over for alle, som ikke overholder gældende arbejdsmiljølovgivning og BBH s regelsæt. Dårlig sikkerhedsadfærd accepteres ikke i særdeleshed ikke, hvis den også bringer andres sikkerhed i fare. OAMK og AMK har følgende personlige sanktionsmuligheder: Påtale Denne sanktion kan, i særlige tilfælde, følges af et krav om fornyet deltagelse i den obligatoriske sikkerhedsintroduktion uden betaling for den medgåede tid. Påtale bortfalder automatisk efter seks måneder, eller når pågældende byggeri er afsluttet. Skriftlig advarsel Denne sanktion kan, i særlige tilfælde, følges af et krav om en tænkepause, hvor medarbejderen udelukkes fra byggepladsen den efterfølgende arbejdsdag uden betaling for den medgåede tid. Skriftlig advarsel 15

17 bortfalder automatisk efter 6 måneder, eller når pågældende byggeri er afsluttet. Bortvisning Denne sanktion benyttes ved grove eller gentagne bevidste overtrædelser af sikkerhedsreglerne. Bortvisningen gælder for resten af det pågældende byggeprojekt. Ved alle tre sanktioner skal personens arbejdsgiver altid informeres efterfølgende. OAMK og AMK har følgende sanktionsmuligheder ved utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger: Standsning af arbejdet Hvor der konstateres alvorlige fejl og mangler, som kan udløse farlige situationer eller skabe akut fare for ulykker, kan arbejdsmiljøkoordinatoren beordre arbejdet standset, indtil faren er effektivt forebygget. Lade udføre for entreprenørens regning Hvor sikkerhedsforanstaltninger, efter gentagne opfordringer, ikke er gennemført, kan OAMK og AMK lade dette udføre af tredje person for den ansvarlige entreprenørs regning. 16

18 5.0 Beredskabsplan Der er udarbejdet beredskabsplaner for uforudsete hændelser på byggepladsen. Der vil blive orienteret om disse på alle introduktionsog opstartsmøder, og de gældende vil være tilgængelige på opslagstavler på byggepladsen. Følgende planer er vejledende, så sørg for altid at holde dig opdateret med den gældende plan. Beredskabsplanen indeholder: 1. BEREDSKABSPLAN VED BRAND 2. BEREDSKABSPLAN VED ULYKKE MED PERSONSKADE 3. BEREDSKABSPLAN VED MINDRE PERSONSKADE 4. BEREDSKABSPLAN VED BYGNINGSSKADE OG FORSYNINGSSVIGT 5. BEREDSKABSPLAN VED BLOKERING AF AMBULANCEVEJ Førstehjælpscontainer og udstyr vil være placeret på Fælles Byggeplads samt på hvert delprojekt. Placering fremgår af byggepladsplaner. 17

19 Ved akut teknisk fejl, som beskadiget vand, el, kloak m.m. udenfor normal arbejdstid, kan BBHs rundevagt kontaktes iht. beredskabsplan 5, for at stoppe uheldet. Efterfølgende skal delprojektet selv reetablere hurtigst muligt. Kontakt og orientering skal efterleve anvisninger i beredskabsplan. Kontaktpersoners oplysninger fremgår af liste på opslagstavler. 18

20 1. BEREDSKABSPLAN VED BRAND Hvornår Hvad Straks Forlad bygningen/pladsen øjeblikkeligt, hvis du føler dig truet af situationen. Ellers: Stop ulykken Bring personer væk fra farezonen Meld BRAND og start evakuering af kollegaer og gæster Stands branden eller røgudviklingen med tilstedeværende slukningsmidler hvis muligt Udsæt ikke dig selv for risiko. Alarmér Alarmér Ring alarmcentralen 112 Fortæl, at I har en brand og: Hvem du er Hvor du ringer fra: Byggeplads på Bispebjerg Hospital, oplys hvilken byggeplads og adresse (oplys altid, at det er en byggeplads) Telefonnummer, du ringer fra Hvad der er sket Om der er tilskadekomne eller personer i fare 19

21 Aftal mødested med redere Sørg for, at nogen tager imod den tilkaldte hjælp Medbring evt. plantegning og nøgler til brandvæsnets hjælp Begræns Luk alle vinduer og døre men lås ikke Orientér Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som informerer OAMK) FM rundevagt på tlf

22 2. BEREDSKABSPLAN VED ULYKKE MED PERSONSKADE hvor ambulance er nødvendig Hvornår Hvad Straks Stop ulykken Stop maskiner og arbejdsprocesser Sikr dig selv og andre Tilkald hjælp / Alarmér Start livredende førstehjælp: Skab frie luftveje, sikr vejrtrækning Stands blødninger Giv kunstigt åndedræt Sikr blodcirkulation Giv hjertemassage Alarmér Ring alarmcentralen 112 Fortæl, at I har brug for ambulance, og: Hvem du er Hvor du ringer fra: Byggeplads på Bispebjerg Hospital, oplys hvilken byggeplads og adresse (oplys altid, at det er en byggeplads) Telefonnummer, du ringer fra Hvad der er sket 21

23 Hvor mange tilskadekomne, der er tale om Aftal mødested med redere Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp Sørg for frie køreveje Umiddelbart efter Fortsæt med den livredende eller almindelig førstehjælp Skaf tæpper o.a. mod klimaet (udendørs) Hent forbindsstoffer og tildæk sår og læsioner Giv psykisk førstehjælp tal beroligende med den/de tilskadekomne Ved kemisk uheld, anskaf sikkerhedsdatablad på produkt til ambulancefolk Orientér Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som informerer OAMK) Nærmeste leder, som så informerer arbejdsgiver, som anmelder. 22

24 3. BEREDSKABSPLAN VED MINDRE PERSONSKADE hvor lægehjælpe eller besøg på Akutmodtagelsen er nødvendig Hvornår Hvad Straks Stop maskiner og arbejdsprocesser Sikr dig selv og andre Tilkald evt. hjælp fra kollegaer eller andre i nærheden. Vurder, om det er mindre skade, du selv eller en kollega kan udføre almindelig førstehjælp på, f.eks.: - Stands blødninger - Skyl øje eller hud - Fjern fremmedlegeme Ellers gå til punkt Alarmér Alarmér Ved mindre skader (forvridninger, små sår, flænger m.m.): Gå direkte til Bispebjerg Hospitals Akutmodtagelse i bygning 7 på 5. Tværvej, Henvend dig i receptionen, Oplys hvilken byggeplads du kommer fra, Fremvis dit personlige adgangskort til byggepladsen som legitimation. 23

25 Akut opstået medicinske lidelser (brystsmerter, mistanke om brud m.m.): ring til Bispebjerg Hospitals koordinerende sygeplejerske på tlf (døgnet rundt), oplys hvem du er, og hvilken byggeplads, du ringer fra, oplys hvad der er sket, Vedkommende vil dernæst vurdere, hvilken behandling, du skal have. Ved kroniske lidelser, eller lidelser der ikke er opstået akut i forbindelse med arbejdet på byggepladsen, kontakt egen læge. Umiddelbart efter Fortsæt med den almindelige førstehjælp Vurder, om arbejdet kan fortsættes Kemiske stoffer Find brugsanvisning og behandling iht. til denne På hud eller i øjne skyl iht. brugsanvisningen Indtagelse eller indånding søg læge eller Akutmodtagelse iht. ovenstående 24

26 Medbring Arbejdspladsbrugsanvisning APB til læge Orientér Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som informerer OAMK) Nærmeste leder, som så informerer arbejdsgiver, som anmelder iht. regler. 25

27 4. BEREDSKABSPLAN FORSYNINGS- OG BYGNINGSSKADE Hvornår Hvad Ved vandskade Ved stormskade Ved strømsvigt Skader, der skal stoppes Stop skaden om muligt luk for haner. Afbryd maskiner i farezonen. Sikr værdier. Overvejelser: Pumpning, vandstøvsuger, fugtmåling og affugtning Hvis der er hul i bygningsskallen i vindsiden. Åbn for vinduer, døre, porte eller etabler huller i inddækning i læsiden så overtrykket falder. Afdæk derefter hullet i vindsiden men tag ingen egen-risiko. Sikre værdier Sikre maskiner, anlæg og processer mod evt. skade Igangsæt fejlfinding / udbedring Evt. etablering af nødstrøm Sker skaderne: udenfor normal arbejdstid, i tidsrum, hvor entreprenørerne på 26

28 AKUT byggepladsen ikke kan kontaktes forsyningssvigt vil akut påvirke hospitalet i drift så du ikke selv kan afhjælpe skaden straks I disse tilfælde kan hospitalets FMafdeling afhjælpe akut: Ring FM rundevagt på tlf Fortæl: Hvem du er Hvor du ringer fra (oplys hvilken byggeplads) Telefonnummer du ringer fra Hvad er der sket, hvad skal der hjælp til Ved uventet forekomst af sundhedsog miljøskadelige bygningsdele Opstår mistanke om, at der er arbejdsområder, der indeholder asbest, skimmelsvamp, bly og andre skadelige bygningsdele: Hvad gør du: Stop arbejdet og forlad området Kontakt nærmeste leder for afklaring Opsæt advarselskilte og 27

29 afspærring Miljøudslip/ spild Orienter efterfølgende Mindre områder, igangsæt opsugning og fjernelse. Ring 112 brandvæsen for hjælp til større spild/udslip. Nærmeste leder Arbejdsmiljøkoordinator (som informerer OAMK) FM rundevagt på tlf ved forsyningssvigt, spild & skade. 28

30 5. BEREDSKABSPLAN VED BLOKERING AF AMBULANCEVEJ Ambulanceveje omkring byggeprojekterne: Lyskryds Tuborgvej / Vestre Længdevej, Vestre Længdevej / 5. Tværvej, Vestre Længdevej / Vestre Vinkelvej Hvornår Årsag Konsekvens Straks Hvad Hvis ambulancevej blokeres af f.eks: Tabte byggematerialer Væltet lastbil Lastbil gået i stå M.m. Ambulancer i udrykning kan ikke komme igennem og ind på BBH til akutmodtagelsen og skal derfor omdirigeres. Ambulance skal omdirigeres Ring vagthavende Portør på tlf Fortæl: Hvem du er Hvor du ringer fra (oplys hvilken vej, der er spærret) Telefonnummer, du ringer fra 29

31 Hvad der er sket Umiddelbart efter Orienter efterfølgende Igangsæt evt. afspærring Igangsæt fjernelse af det der blokerer Ring vagthavende portør igen tlf , når der er fri ambulancevej Nærmeste leder Arbejdsmiljøkoordinator (som informerer OAMK) 30

32 6.0 Byggepladsens politikker 6.1 Rygning Der er rygeforbud på hele Bispebjerg Hospitals matrikel, både ude og inde. Dette gælder også e-cigaretter Overtrædelse medfører samme sanktioner som andre brud på reglerne. 6.2 Alkohol og rusmidler Det er forbudt at være påvirket eller indtage alkohol eller andre rusmidler på byggepladsen Overtrædelse medfører samme sanktioner som andre brud på reglerne. 6.3 Sprog Arbejdssproget på BBH s byggepladser er dansk og efter nærmere aftalte engelsk. Der er krav til entreprenørerne om, at der i et hvert sjak på byggepladsen er mindst én, der taler, skriver og læser dansk eller engelsk, og som kan varetage kommunikationen til byggeledelsen, arbejdsmiljøkoordinator m.v. 31

33 Hvis en entreprenør beskæftiger personer, der ikke taler og forstår dansk eller engelsk, skal de bistås af en eller flere dansk- eller engelsktalende personer (kontaktperson). 6.4 Musik Som udgangspunkt er det ikke tilladt at høre radio / musik uden forudgående accept fra OAMK. Dette af hensyn til patienter og naboer. 6.5 Arbejdstider Byggepladsens arbejdstid vil være hverdage kl Fælles byggeplads vil være åben fra kl Arbejdstider ud over ovenstående skal aftales med Fælles Byggeplads Ledelse i god tid inden - minimum 2 dage. 32

34 7.0 Generel information 7.1 Fælles Byggeplads Ledelse - FBL BBH har ansat en Fælles Byggeplads Ledelse (FBL), som har ansvar for planlægning af den overordnede struktur for hele byggeperioden. FBL udfører et oversigtskort med angivelse af alle igangværende delprojekter. FBL leverer hegn, adgangsrotunder, port og adgangskontrol til alle delprojekter. Derudover etablerer FBL en Fælles Byggeplads (FB), som indeholder: reception kontor- og mødefaciliteter for OAMK, FB og alle delprojekternes funktionærer mandskabsfaciliteter med omklædningsrum, toiletter, bad, skabe og tørreforhold fælles spiseområde FB vil ligesom delprojekterne være indhegnet med adgangskontrol. Oversigt over FB vil fremgå af den, til enhver tid gældende, byggepladsplan. 33

35 Ved FB opsættes fælles informationstavler og relevante informationstavler ved hvert delprojekt. Alle, der skal arbejde på BBH s byggeprojekter, har pligt til at orientere sig løbende via disse tavler. 7.2 Adgang til Fælles Byggeplads og delprojekterne Der vil ikke være adgang til at arbejde på pladsen uden en sikkerhedsintroduktion, som udføres af OAMK. Inden sikkerhedsintroduktionen har du og din arbejdsgiver udfyldt nogle oplysninger, så der kan udstedes et personligt adgangskort. Dette vil blive udleveret efter sikkerhedsintroduktionen. Kortet vil fungere som ID og nøglekort til delprojektets byggeplads samt Fælles Byggeplads og dennes faciliteter. 34

36 Ved arbejder på pladsen i max. to dage, kan sikkerhedsintroduktion og adgangskort fraviges. Dog skal personen have udleveret et midlertidigt gæstekort og gæstefolder i receptionen og have udpeget en kontaktperson, som kort instruerer i sikkerhedsprocedure, og som fører løbende tilsyn med vedkommende. Adgangskortet skal altid bæres på pladsen og forevises ved forlangende til byggeledelsen, AMK, OAMK og bygherre. Adgangskortet må ikke overdrages til andre. Mister du kortet, eller går det i stykker, skal det meddeles omgående til OAMK, som bestiller et nyt. Gebyr på 500,- dkr. vil blive pålagt din arbejdsgiver. ID-kortet er personligt og fungerer som ID og nøglekort til delprojektets byggeplads og Fælles Byggeplads. 35

37 7.3 Besøgende Gæster kan som udgangspunkt ikke komme ind på byggepladsen. De skal henvende sig i receptionen eller kontakte deres vært. I de tilfælde, hvor byggeledelsen eller AMK har accepteret en eller flere besøgende, skal dette gennemføres efter BBH s regler. Hver vært må maks. have 10 gæster samtidig. Besøgende skal: modtage en kort sikkerhedsintroduktion af sin vært (som selv har været på obligatorisk sikkerhedsintroduktion) værten kan f.eks. være AMK, byggeledelse, formand eller bygherre ledsages til enhver tid af værten anvende personlige værnemidler iht. gældende regler 36

38 7.4 Logistik og leverancer Vareleverancer til alle delprojekter koordineres af FBL via et reservationssystem. Målet er at sikre, at leverancerne bliver leveret i rette tid, på rette sted og til rette modtager. Alle leverancer til delprojekterne skal bookes forud via elektronisk byggebooking system, kaldet Byggebooking, som administreres af FBL. Der er ikke områder til oplag. Derfor er det nødvendigt at få leveret sine leverancer just-in-time. Entreprenører skal udpege logistikansvarlige, som vil modtage introduktion til FM Booking og trafikplan på et opstartsmøde. Se mere på 37

39 8.0 Oversigtsplan Forbehold for rettelser. Hold dig altid opdateret ved den nyeste plan på opslagstavlerne. 38

40 39

41 9.0 Særlige forholdsregler ved arbejde på BBH Byggeaktiviteterne f.eks. støj, støv, rystelser - kan have negativ indflydelse på patientbehandling og - pleje, og der skal altid tages hensyn til hospitalets drift. Ikke mindst af- og tilkobling samt genetablering af tekniske installationer må ikke ske uden koordinering med Fælles Byggeplads Ledelse eller hospitalets FMafdeling. Inden opstart af byggeaktiviteter, koordineres eventuelle gener for hospitalet i drift med BBH s projektleder, som efterfølgende varetager alt kontakt til nærliggende afdelinger. Ved særlige forhold, hvor byggeaktiviteter påvirker hospitalet så meget, at de ikke kan udføre de livsnødvendige opgaver, kan BBH s projektleder og Fælles Byggeplads Ledelse vælge at stoppe byggearbejdet midlertidigt, til en holdbar løsning er fundet. Patienter, pårørende eller andre uvedkommende må ikke uforvarende kunne komme ind på byggepladserne. Alle porte og adgangsrunddeller aflåses i aften- og nattetimerne (udenfor normal arbejdstid). 40

42 Alle porte skal være lukkede i dagtimerne, når der ikke er leverancer eller anden færdsel ind/ud af byggepladsen. Når porte er åbne, skal der altid stå en person og overvåge, at uvedkommende ikke får adgang. 9.1 Transport-, brand- og flugtveje Længde og Tværveje på BBH s matrikel skal altid holdes frie, da de også fungerer som brand- og redningsveje og til ambulancekørsel. Ved arbejder i eksisterende bygninger skal flugtveje altid holdes frie. Branddøre og slukningsudstyr må på intet tidspunkt blokeres. 9.2 Trykflasker Hvis der bruges og opbevares trykflasker på hospitalsmatriklen, skal det ske i rum, som er skiltet hermed. Og flasker skal opbevares forsvarligt og være sikret mod at vælte. 9.3 Mobiltelefoner Visse afdelinger kan have forbud mod brug af mobiltelefoner på deres område. Se skiltning ved indgang til afdelingen. 9.4 Tavshedspligt Håndværkere, som arbejder på hospitalets område, er omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at oplysninger om patienter, som håndværkeren måtte blive bekendt 41

43 med i forbindelse med udførelse af arbejdet, ikke må viderebringes til andre. 9.5 Renoveringsarbejder på eksisterende bygninger Brandforhold Inden opstart af renoveringsarbejder i eksisterende bygninger, skal brandforhold i den pågældende bygning afklares, og beredskabsplan skal udarbejdes. Hospitalets interne beredskab er beskrevet på Action Cards, som er placeret på alle afdelinger. Afspærring af arbejdsområdet Der skal altid træffes aftale med BBH s projektledelse eller arbejdsmiljøkoordinatoren om afspærring af arbejdsområdet. Som udgangspunkt skal området altid afspærres med Byggeplads - adgang forbudt. Støj Støj skal altid minimeres mest muligt, og inden opstart skal det aftales med afdelingen, om der skal tages særlige hensyn (f.eks ingen støj i hviletid). Der må ikke anvendes radio / afspilles musik. Støv Støvende arbejde skal altid minimeres mest muligt, og der skal normalt altid opsættes tætte støvvægge. 42

44 Hygiejne Hospitalsmiljøet er meget sårbart overfor bakterier og snavs. Det forventes derfor, at håndværkerne kommer i rene sko og arbejdstøj, samt overholder god personlig hygiejne. Rengøring Arbejdsområdet skal grundigt rengøres dagligt, inden arbejdspladsen forlades. 43

45 10.0 Sikkerhedsregler - Fællesområder 10.1 Beklædning og personlige værnemidler Ved arbejde og færdsel på byggepladsen, skal der altid benyttes egnet beklædning og personlige værnemidler, dog mindst: Værnefodtøj Egnede sikkerhedssko med trædesikring skal bruges overalt. Hjelm Sikkerhedshjelm skal bruges overalt. I særlige områder kan hjelmpåbud fraviges efter aftale med arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdstøj Egnet arbejdstøj til opgaven og ved vejarbejde iht. gældende klassificering. 44

46 Derudover skal alle bære synligheds-arbejdstøj (fluorescerende) på overkroppen, såsom jakke, vest eller bluse, ved alt arbejde- og færden på BBH s byggepladser. Andre personlige værnemidler Andre personlige værnemidler, som for eksempel briller, handsker, høreværn, åndedrætsværn og faldsikring skal benyttes, når aktiviteterne kræver det Skiltning Byggepladsskilt og andre områdeskilte skal overholde Region Hovedstadens skiltevejledning og leveres af bygherren. Yderligere skilte, som skal bruges til at oplyse om forhold, som alle på byggepladserne har brug for at vide, udføres af entreprenøren, men skal altid koordineres med bygherrens projektleder og kommunikationsafdeling. 45

47 Skilte skal respekteres. Bliver du i tvivl om formålet med et skilt, er du velkommen til at spørge. Skilte med piktogrammer (letforståeligt billede) forstås af de fleste på tværs af sprog og kultur. Forbudskilte Forbud er noget, man ikke må. Forbud skal forhindre ulykker, hvor der er risiko for dig og andre. Forbudsskilte er runde med sort piktogram på hvid bund, rød kant og rød skrå bjælke. Påbudsskilte Påbud er noget, man skal. Påbud skal forhindre sundhedsskadelige påvirkninger af den enkelte. Påbudsskilte har hvidt piktogram på blå bund. Advarselsskilte Advarselsskilte advarer mod fare. Trekantet skilt med sort piktogram på gul bund med sort kant. Henvisningskilte Henvisningsskilte orienterer om f.eks. flugtveje eller hvor særlige faciliteter befinder sig. 46

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne retningslinje er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Opførelse af Bella Hotel

Opførelse af Bella Hotel Opførelse af Bella Hotel I Bella Center har godt arbejdsmiljø en høj prioritet Det skal også gælde på vores byggeplads Projektchef Kjeld Schrøder Bella Centrets administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Sikkerhedshåndbog DNV-Gødstrup byggepladsen

Sikkerhedshåndbog DNV-Gødstrup byggepladsen Sikkerhedshåndbog DNV-Gødstrup byggepladsen Hospitalsenheden Vest Herning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til DNV-Gødstrup 4 2. Om byggeriet 5 3. Arbejdsmiljø 7 3.1 Sikkerhed 8 3.2 Samarbejde 8 3.3 Sammenhold

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

En sikker og sund arbejdsplads!

En sikker og sund arbejdsplads! En sikker og sund arbejdsplads! Hvorfor denne folder? Det er Sølund Musik- Festivals målsætning, at Sølund Musik- Festival til stadighed skal være en sikker og sund arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø forudsætter,

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital.

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital. DNU Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital i Århus En stor byggeplads Byggeområdet

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator Arbejdsmiljøkoordinator for bygge- og anlæg Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A Projektfasen = P-koordinator Byggefasen = B-koordinator Ikke kun PCB men alle farlige

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

Sikkerhedskultur med ejerskab. Her hjælper vi og passer på hinanden

Sikkerhedskultur med ejerskab. Her hjælper vi og passer på hinanden Sikkerhedskultur med ejerskab Her hjælper vi og passer på hinanden Præsentation Navn Firma Berøringsflade med emnet 2 10. NOVEMBR 2015 ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2015 Sikkerhedshåndbogen for Viborg Akutcenter.

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder I medfør af 11a, 15, stk. 2, 33, stk. 1, 35, 56 og 67 i Lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland,

Læs mere

Sikkerhedshåndbog. DNV-Gødstrup byggepladsen. Hospitalsenheden Vest Herning

Sikkerhedshåndbog. DNV-Gødstrup byggepladsen. Hospitalsenheden Vest Herning Sikkerhedshåndbog DNV-Gødstrup byggepladsen Hospitalsenheden Vest Herning Udgave: Juni 2015 Udgiver: Projektsekretariatet DNV-Gødstrup Tanja Andersen, arbejdsmiljøansvarlig Mobil: 2466 1606 Den nyeste

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem.

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem. Forord Indhold 1 Ansvar... 5 2 Opmærksomhed på farer... 7 Oiltanking er forpligtet til at udføre alle aktiviteter på en sikker og effektiv måde. Vores mål er at forhindre alle ulykker, skader og erhvervssygdomme,

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest Bygherrenetværk DNV-Gødstrup 2. februar 2017 Det Nye Hospital i Vest Projektbeskrivelse Somatisk - Kvalitetsfondsprojekt Grundareal 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² Anlægsøkonomi kr. 3.30 mia. (2012)

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Intet arbejde må udføres og ingen ydelser leveres med mindre sygehuset

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere