Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!"

Transkript

1 Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden!

2 Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. På Bispebjerg Bakke bliver byens nye, moderne storbyhospital, Nyt Hospital og Nyt Psykiatri Bispebjerg, bygget i perioden Bygherren er Region Hovedstaden / Bispebjerg Hospital fremover kaldet BBH. Det eksisterende Bispebjerg Hospital er over 100 år gammelt, og mange af bygningerne er fredet. Hospitalet er arbejdsplads for mere end 4000 medarbejdere og betjener omkring patienter årligt. Da byggeriet foregår lige op ad et hospital i fuld drift, beder vi om din hjælp til at gøre samspillet mellem byggeri og hospital så godt som muligt. BBH prioriterer sikkerhed meget højt. Derfor kan du i denne Sikkerhedshåndbog læse om det sæt spilleregler, som BBH har valgt at indføre for alle, der arbejder og har ærinde på byggepladserne. Bogen kan anvendes som et opslagsværk men er ikke fuldt dækkende. Alle gældende regler og love om Arbejdsmiljø skal derfor overholdes. BBH har ansat en Fælles Byggeplads Ledelse (FBL), som har ansvar for planlægning af den overordnede struktur samt sikkerhed i hele byggeperioden. 1

3 Vi håber, at du vil være med til aktivt at arbejde for et godt arbejdsmiljø. På den måde kan byggefasen blive en positiv oplevelse for alle; entreprenører, håndværkere, bygherre, patienter og personale. Vores ambition er, at byggeprojekterne forløber gnidningsfrit og i tryghed for alle frem til de enkelte byggeriers afslutning. Rigtig god arbejdslyst! Illustrationer af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg: Øverst: Ankomstpladsen til Akuthuset. Nederst til venstre: Parkeringshuset. Nederst til højre: Laboratorie- og Logistikhuset. 2

4 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN OM BYGGERIET ARBEJDSMILJØSTRATEGI SIKKERHED (ADFÆRD OG KULTUR) SAMARBEJDE SAMMENHOLD (TRIVSEL) ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN SIKKERHEDSMØDER MED MØDEPLIGT SIKKERHEDSRUNDERINGER ANDET TILSYN SANKTIONER BEREDSKABSPLAN BYGGEPLADSENS POLITIKKER RYGNING ALKOHOL OG RUSMIDLER SPROG MUSIK ARBEJDSTIDER GENEREL INFORMATION FÆLLES BYGGEPLADS LEDELSE - FBL ADGANG TIL FÆLLES BYGGEPLADS OG DELPROJEKTERNE BESØGENDE LOGISTIK OG LEVERANCER OVERSIGTSPLAN 38 3

5 9.0 SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED ARBEJDE PÅ BBH TRANSPORT-, BRAND- OG FLUGTVEJE TRYKFLASKER MOBILTELEFONER TAVSHEDSPLIGT RENOVERINGSARBEJDER PÅ EKSISTERENDE BYGNINGER SIKKERHEDSREGLER - FÆLLESOMRÅDER BEKLÆDNING OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER SKILTNING ORDEN OG RYDDELIGHED INTERN FÆRDSEL PÅ BBH OG DELPROJEKTERNE, INKLUSIVE PARKERING VARELEVERANCER BYGGEBOOKING ORIENTERINGS- OG ARBEJDSBELYSNING AFDÆKNINGER OG RÆKVÆRK SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER ARBEJDE I DYBDEN ARBEJDE I HØJDEN GENERELT ARBEJDE I HØJDEN STIGER ARBEJDE I HØJDEN STILLADSER ARBEJDE I HØJDEN - LIFTE KEMISKE STOFFER OG MATERIALER ELEMENTMONTAGE BETONSTØBNING OG STØBEFORME SIKKERHEDSREGLER GENERELT LØFTE OG HEJSEARBEJDE KRANARBEJDE 73 4

6 12.3 ERGONOMI - LØFT, SKUB OG TRÆK STØV OG EMISSIONER STØJENDE OG VIBRERENDE AKTIVITETER VARMT ARBEJDE ARBEJDER VED VEJ EFTERSYN OG GODKENDELSER VINTERFORANSTALTNINGER MILJØ MILJØSANERING AFFALD 91 Sikkerhedshåndbog Byggepladser på Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Udarbejdet af: Overordnet arbejdsmiljøkoordinator, BBH Med uddrag fra DNU & Rigshospitalets Sikkerhedshåndbog for byggepladser, Illustrationer og fotos: Byggeriets Billedbank, Colourbox, Dragør Luftfoto, Lars-Ole Nejstgaard for BAR, BDP, 5E Byg, Årstiderne Arkitekter og Cowi, Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og ARUP, Rådgivergruppen DNU I/S Januar 2015, 1. udgave 5

7 2.0 Om byggeriet Projektet omfatter både nedrivning og opførelse af ca m² nye bygninger: Nyt P-hus, ny Laboratorieog Logistikbygning, nyt somatisk hospital (i daglig tale Akuthus) og nyt psykiatrisk center, samt renovering af ca m² eksisterende bygninger. Byggeriet vil løbe fra 2014 til Ultimo 2014 blev et nyt lyskryds ved Vestre Tværvej og Tuborgvej samt en ny overfladeparkering etableret og taget i brug. Første større byggeri vil være et nyt P-hus og en ny Laboratorie- og Logistikbygning. Diverse nedrivninger vil påbegyndes i 2015, for at gøre plads for både det nye Akuthus og psykiatri, som har forventet byggestart i Yderligere oplysninger om projektet kan findes på 6

8 Spørgsmål til sikkerhed og arbejdsmiljø: Overordnet Arbejdsmiljøkoordinator (OAMK) Hanne Blichmann / FM Bygningsdrift ApS mobil: Mail: Spørgsmål til fællesarealer: Fælles Byggeplads Leder Lars Mathiesen / FM Bygningsdrift ApS mobil: Mail: Spørgsmål vedrørende de enkelte delprojekter rettes til de respektive projektledere fra BBH. 3.0 Arbejdsmiljøstrategi BBH har en arbejdsmiljøstrategi, som prioriterer arbejdsmiljø, sikkerhed & sundhed meget højt. Dette skal medvirke til at skabe gode arbejdsvilkår for alle parter under byggeriet, hospitalet i drift og i den efterfølgende brugsfase. BBH ønsker en byggeplads, hvor der hersker: 1. Sikkerhed 2. Samarbejde 3. Sammenhold Dette lykkes kun hvis vi, ved fælles hjælp, skaber en sikker arbejdsplads for alle. 7

9 BBH kan være med til at skabe rammerne for en sikker arbejdsplads og proces men DU skal selv bidrage til, at din andel af byggeriet udføres på en sikker og forsvarlig måde. Din mening og erfaring vil blive hørt, så sig til / fra. 3.1 Sikkerhed (adfærd og kultur) Med de høje krav, vi stiller, kræver det, at vi løbende, sammen med entreprenører, rådgivere og håndværkere, arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet og minimere arbejdsulykker og påvirkninger som skader helbredet. Sikkerhedskulturen på byggepladserne medfører, at alle entreprenører og håndværkere: får udleveret og anvender de nødvendige værnemidler sørger for, at brugen af skadelige stoffer og materialer minimeres anvender tekniske hjælpemidler til minimering af nedslidning. og at alle tager ansvar for, at: arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK) er til stede på byggepladsen 8

10 sikkerhedsforhold overvåges og forbedres løbende alle er proaktive, så risici minimeres i planlægning af arbejdsopgaverne vi lærer sammen af vores fejl og systematisk forebygger ulykker og nedslidning 3.2 Samarbejde Vi ønsker et velfungerende samarbejde og sammenhold mellem bygherre, rådgiver, entreprenør og håndværker med dialog og dygtighed som værdi. Dialog Alle medarbejdere på byggepladsen har krav på at blive behandlet med værdighed og respekt. Det sker blandt andet ved at lytte til hinanden og holde en god omgangstone. Dygtighed Vi forventer en høj kvalitet i arbejdet, og at den enkelte tager ansvar, både for sig selv og for helheden på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjergs byggepladser. Sådan skaber vi både et godt resultat og en fælles arbejdsglæde. 3.3 Sammenhold (trivsel) Vi tolererer ikke nogen form for diskrimination, trusler, chikane eller mobning på grund af forskel i 9

11 alder, etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, helbred, religion eller race. Vi vil forebygge, at det finder sted, og gribe ind, hvis det måtte forekomme. Vi vil tage indkomne klager alvorligt, undersøge dem seriøst og følge op ved at tage de nødvendige forholdsregler i form at påtale, advarsler eller bortvisning. Arbejdsmiljøet starter hos dig selv, så følg sikkerhedsreglerne, tag ansvar, sig til/fra. 10

12 4.0 Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøorganisationen følger nedenstående diagram, men kan variere efter hvilken entrepriseform der anvendes; total-, hoved-, stor-entreprise. Bygherre Bispebjerg Projektgruppe OAMK (overordnet arbejdsmiljøkoordinator) Delprojekt 1 AMK(P) eller (B) (arbejdsmiljøkoordinator) udpeget af bygherre Delprojekt 2 AMK (P) eller (B) (arbejdsmiljøkoordinator) udpeget af bygherre o.s.v. Total/Hoved-Entreprenør Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Underentreprenører Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Total/Hoved-Entreprenør Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Underentreprenører Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant OAMK er udpeget og godkendt af bygherren og skal varetage bygherrens koordinerende arbejdsmiljøopgaver på alle fælles områder, udenfor de enkelte 11

13 byggefelter, adskilt ved hegn. Yderligere skal OAMK deltage som bygherrens repræsentant i sikkerhedsmøder og runderinger på de enkelte byggefelter. AMK (B) er fra entreprenøren/rådgiver eller ekstern, men udpeget og godkendt af bygherren. Vedkommende overtager rollen fra Arbejdsmiljøkoordinator i Projekteringsfasen, når udførelsen opstarter. AMK (B) skal koordinere arbejdsmiljøet på byggefeltet, indenfor hegn, og udføre Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt stå for Byggepladsplaner, Beredskabsplaner og andet informationsmateriale. Yderligere skal vedkommende afholde opstartsmøder, sikkerhedsmøder og runderinger. 4.1 Sikkerhedsmøder med mødepligt Der afholdes overordnet koordinerende sikkerhedsmøder hver 14. dag med deltagelse af OAMK og AMK (B), hvor fællesområder samt information, der skal videregives til de enkelte delprojekter, koordineres. OAMK indkalder og afholder. På de enkelte delprojekter afholdes sikkerhedsmøde og rundering hver 14. dag. Disse indkaldes og afholdes af AMK(B) med deltagelse af alle i arbejdsmiljøorganisationen for byggepladsen. Alle arbejdsgivere indenfor en entreprise indgår i arbejdsmiljøorganisationen og opretter arbejdsmiljøgrupper i henhold til gældende regler. 12

14 Arbejdsmiljøgrupperne skal deltage aktivt i alle sikkerhedsmøder, samt i eventuelle runderinger. Ekstraordinære sikkerhedsmøder afholdes efter behov, ved bl.a. ulykker, særlige risici m.m. Der føres altid referat fra møderne, som udsendes til alle i arbejdsmiljøorganisationen og ophænges som info til alle beskæftiget på pladserne. 4.2 Sikkerhedsrunderinger OAMK foretager hver 14. dag rundering på Fælles byggeplads og andre fællesområder. AMK foretager rundering på delprojektet hver 14. dag inden sikkerhedsmødet. Runderingen omfatter alle adgangsveje og fællesområder, men også de enkelte entreprenørers arbejdsområder, med påtale, hvis der 13

15 observeres overtrædelse af gældende regler. AMK udpeger på skift relevante entreprisers arbejdsmiljøleder eller arbejdsmiljørepræsentant til at deltage i runderingerne. Runderinger dokumenteres eventuelt i form af værktøjet mønsterarbejdsplads, og resultat og handlingsplan skal være en del af dialogen ved sikkerhedsmødet. 4.3 Andet tilsyn Alle arbejdsgivere har pligt til dagligt at føre tilsyn med sikkerhedsmæssige foranstaltninger i egne arbejdsområder. Ud over ovenstående runderinger vil AMK føre løbende tilsyn med arbejdets udførelse og de sikkerhedsmæssige forhold i alle arbejds- og fællesområder. 14

16 Alle rådgivere, entreprenører og arbejdsledere har tilsynspligt i egne arbejdsområder og påtalepligt ved defekte eller utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i alle arbejds- og fællesområder. 4.4 Sanktioner OAMK og AMK kan gennemføre sanktioner over for alle, som ikke overholder gældende arbejdsmiljølovgivning og BBH s regelsæt. Dårlig sikkerhedsadfærd accepteres ikke i særdeleshed ikke, hvis den også bringer andres sikkerhed i fare. OAMK og AMK har følgende personlige sanktionsmuligheder: Påtale Denne sanktion kan, i særlige tilfælde, følges af et krav om fornyet deltagelse i den obligatoriske sikkerhedsintroduktion uden betaling for den medgåede tid. Påtale bortfalder automatisk efter seks måneder, eller når pågældende byggeri er afsluttet. Skriftlig advarsel Denne sanktion kan, i særlige tilfælde, følges af et krav om en tænkepause, hvor medarbejderen udelukkes fra byggepladsen den efterfølgende arbejdsdag uden betaling for den medgåede tid. Skriftlig advarsel 15

17 bortfalder automatisk efter 6 måneder, eller når pågældende byggeri er afsluttet. Bortvisning Denne sanktion benyttes ved grove eller gentagne bevidste overtrædelser af sikkerhedsreglerne. Bortvisningen gælder for resten af det pågældende byggeprojekt. Ved alle tre sanktioner skal personens arbejdsgiver altid informeres efterfølgende. OAMK og AMK har følgende sanktionsmuligheder ved utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger: Standsning af arbejdet Hvor der konstateres alvorlige fejl og mangler, som kan udløse farlige situationer eller skabe akut fare for ulykker, kan arbejdsmiljøkoordinatoren beordre arbejdet standset, indtil faren er effektivt forebygget. Lade udføre for entreprenørens regning Hvor sikkerhedsforanstaltninger, efter gentagne opfordringer, ikke er gennemført, kan OAMK og AMK lade dette udføre af tredje person for den ansvarlige entreprenørs regning. 16

18 5.0 Beredskabsplan Der er udarbejdet beredskabsplaner for uforudsete hændelser på byggepladsen. Der vil blive orienteret om disse på alle introduktionsog opstartsmøder, og de gældende vil være tilgængelige på opslagstavler på byggepladsen. Følgende planer er vejledende, så sørg for altid at holde dig opdateret med den gældende plan. Beredskabsplanen indeholder: 1. BEREDSKABSPLAN VED BRAND 2. BEREDSKABSPLAN VED ULYKKE MED PERSONSKADE 3. BEREDSKABSPLAN VED MINDRE PERSONSKADE 4. BEREDSKABSPLAN VED BYGNINGSSKADE OG FORSYNINGSSVIGT 5. BEREDSKABSPLAN VED BLOKERING AF AMBULANCEVEJ Førstehjælpscontainer og udstyr vil være placeret på Fælles Byggeplads samt på hvert delprojekt. Placering fremgår af byggepladsplaner. 17

19 Ved akut teknisk fejl, som beskadiget vand, el, kloak m.m. udenfor normal arbejdstid, kan BBHs rundevagt kontaktes iht. beredskabsplan 5, for at stoppe uheldet. Efterfølgende skal delprojektet selv reetablere hurtigst muligt. Kontakt og orientering skal efterleve anvisninger i beredskabsplan. Kontaktpersoners oplysninger fremgår af liste på opslagstavler. 18

20 1. BEREDSKABSPLAN VED BRAND Hvornår Hvad Straks Forlad bygningen/pladsen øjeblikkeligt, hvis du føler dig truet af situationen. Ellers: Stop ulykken Bring personer væk fra farezonen Meld BRAND og start evakuering af kollegaer og gæster Stands branden eller røgudviklingen med tilstedeværende slukningsmidler hvis muligt Udsæt ikke dig selv for risiko. Alarmér Alarmér Ring alarmcentralen 112 Fortæl, at I har en brand og: Hvem du er Hvor du ringer fra: Byggeplads på Bispebjerg Hospital, oplys hvilken byggeplads og adresse (oplys altid, at det er en byggeplads) Telefonnummer, du ringer fra Hvad der er sket Om der er tilskadekomne eller personer i fare 19

21 Aftal mødested med redere Sørg for, at nogen tager imod den tilkaldte hjælp Medbring evt. plantegning og nøgler til brandvæsnets hjælp Begræns Luk alle vinduer og døre men lås ikke Orientér Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som informerer OAMK) FM rundevagt på tlf

22 2. BEREDSKABSPLAN VED ULYKKE MED PERSONSKADE hvor ambulance er nødvendig Hvornår Hvad Straks Stop ulykken Stop maskiner og arbejdsprocesser Sikr dig selv og andre Tilkald hjælp / Alarmér Start livredende førstehjælp: Skab frie luftveje, sikr vejrtrækning Stands blødninger Giv kunstigt åndedræt Sikr blodcirkulation Giv hjertemassage Alarmér Ring alarmcentralen 112 Fortæl, at I har brug for ambulance, og: Hvem du er Hvor du ringer fra: Byggeplads på Bispebjerg Hospital, oplys hvilken byggeplads og adresse (oplys altid, at det er en byggeplads) Telefonnummer, du ringer fra Hvad der er sket 21

23 Hvor mange tilskadekomne, der er tale om Aftal mødested med redere Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp Sørg for frie køreveje Umiddelbart efter Fortsæt med den livredende eller almindelig førstehjælp Skaf tæpper o.a. mod klimaet (udendørs) Hent forbindsstoffer og tildæk sår og læsioner Giv psykisk førstehjælp tal beroligende med den/de tilskadekomne Ved kemisk uheld, anskaf sikkerhedsdatablad på produkt til ambulancefolk Orientér Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som informerer OAMK) Nærmeste leder, som så informerer arbejdsgiver, som anmelder. 22

24 3. BEREDSKABSPLAN VED MINDRE PERSONSKADE hvor lægehjælpe eller besøg på Akutmodtagelsen er nødvendig Hvornår Hvad Straks Stop maskiner og arbejdsprocesser Sikr dig selv og andre Tilkald evt. hjælp fra kollegaer eller andre i nærheden. Vurder, om det er mindre skade, du selv eller en kollega kan udføre almindelig førstehjælp på, f.eks.: - Stands blødninger - Skyl øje eller hud - Fjern fremmedlegeme Ellers gå til punkt Alarmér Alarmér Ved mindre skader (forvridninger, små sår, flænger m.m.): Gå direkte til Bispebjerg Hospitals Akutmodtagelse i bygning 7 på 5. Tværvej, Henvend dig i receptionen, Oplys hvilken byggeplads du kommer fra, Fremvis dit personlige adgangskort til byggepladsen som legitimation. 23

25 Akut opstået medicinske lidelser (brystsmerter, mistanke om brud m.m.): ring til Bispebjerg Hospitals koordinerende sygeplejerske på tlf (døgnet rundt), oplys hvem du er, og hvilken byggeplads, du ringer fra, oplys hvad der er sket, Vedkommende vil dernæst vurdere, hvilken behandling, du skal have. Ved kroniske lidelser, eller lidelser der ikke er opstået akut i forbindelse med arbejdet på byggepladsen, kontakt egen læge. Umiddelbart efter Fortsæt med den almindelige førstehjælp Vurder, om arbejdet kan fortsættes Kemiske stoffer Find brugsanvisning og behandling iht. til denne På hud eller i øjne skyl iht. brugsanvisningen Indtagelse eller indånding søg læge eller Akutmodtagelse iht. ovenstående 24

26 Medbring Arbejdspladsbrugsanvisning APB til læge Orientér Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som informerer OAMK) Nærmeste leder, som så informerer arbejdsgiver, som anmelder iht. regler. 25

27 4. BEREDSKABSPLAN FORSYNINGS- OG BYGNINGSSKADE Hvornår Hvad Ved vandskade Ved stormskade Ved strømsvigt Skader, der skal stoppes Stop skaden om muligt luk for haner. Afbryd maskiner i farezonen. Sikr værdier. Overvejelser: Pumpning, vandstøvsuger, fugtmåling og affugtning Hvis der er hul i bygningsskallen i vindsiden. Åbn for vinduer, døre, porte eller etabler huller i inddækning i læsiden så overtrykket falder. Afdæk derefter hullet i vindsiden men tag ingen egen-risiko. Sikre værdier Sikre maskiner, anlæg og processer mod evt. skade Igangsæt fejlfinding / udbedring Evt. etablering af nødstrøm Sker skaderne: udenfor normal arbejdstid, i tidsrum, hvor entreprenørerne på 26

28 AKUT byggepladsen ikke kan kontaktes forsyningssvigt vil akut påvirke hospitalet i drift så du ikke selv kan afhjælpe skaden straks I disse tilfælde kan hospitalets FMafdeling afhjælpe akut: Ring FM rundevagt på tlf Fortæl: Hvem du er Hvor du ringer fra (oplys hvilken byggeplads) Telefonnummer du ringer fra Hvad er der sket, hvad skal der hjælp til Ved uventet forekomst af sundhedsog miljøskadelige bygningsdele Opstår mistanke om, at der er arbejdsområder, der indeholder asbest, skimmelsvamp, bly og andre skadelige bygningsdele: Hvad gør du: Stop arbejdet og forlad området Kontakt nærmeste leder for afklaring Opsæt advarselskilte og 27

29 afspærring Miljøudslip/ spild Orienter efterfølgende Mindre områder, igangsæt opsugning og fjernelse. Ring 112 brandvæsen for hjælp til større spild/udslip. Nærmeste leder Arbejdsmiljøkoordinator (som informerer OAMK) FM rundevagt på tlf ved forsyningssvigt, spild & skade. 28

30 5. BEREDSKABSPLAN VED BLOKERING AF AMBULANCEVEJ Ambulanceveje omkring byggeprojekterne: Lyskryds Tuborgvej / Vestre Længdevej, Vestre Længdevej / 5. Tværvej, Vestre Længdevej / Vestre Vinkelvej Hvornår Årsag Konsekvens Straks Hvad Hvis ambulancevej blokeres af f.eks: Tabte byggematerialer Væltet lastbil Lastbil gået i stå M.m. Ambulancer i udrykning kan ikke komme igennem og ind på BBH til akutmodtagelsen og skal derfor omdirigeres. Ambulance skal omdirigeres Ring vagthavende Portør på tlf Fortæl: Hvem du er Hvor du ringer fra (oplys hvilken vej, der er spærret) Telefonnummer, du ringer fra 29

31 Hvad der er sket Umiddelbart efter Orienter efterfølgende Igangsæt evt. afspærring Igangsæt fjernelse af det der blokerer Ring vagthavende portør igen tlf , når der er fri ambulancevej Nærmeste leder Arbejdsmiljøkoordinator (som informerer OAMK) 30

32 6.0 Byggepladsens politikker 6.1 Rygning Der er rygeforbud på hele Bispebjerg Hospitals matrikel, både ude og inde. Dette gælder også e-cigaretter Overtrædelse medfører samme sanktioner som andre brud på reglerne. 6.2 Alkohol og rusmidler Det er forbudt at være påvirket eller indtage alkohol eller andre rusmidler på byggepladsen Overtrædelse medfører samme sanktioner som andre brud på reglerne. 6.3 Sprog Arbejdssproget på BBH s byggepladser er dansk og efter nærmere aftalte engelsk. Der er krav til entreprenørerne om, at der i et hvert sjak på byggepladsen er mindst én, der taler, skriver og læser dansk eller engelsk, og som kan varetage kommunikationen til byggeledelsen, arbejdsmiljøkoordinator m.v. 31

33 Hvis en entreprenør beskæftiger personer, der ikke taler og forstår dansk eller engelsk, skal de bistås af en eller flere dansk- eller engelsktalende personer (kontaktperson). 6.4 Musik Som udgangspunkt er det ikke tilladt at høre radio / musik uden forudgående accept fra OAMK. Dette af hensyn til patienter og naboer. 6.5 Arbejdstider Byggepladsens arbejdstid vil være hverdage kl Fælles byggeplads vil være åben fra kl Arbejdstider ud over ovenstående skal aftales med Fælles Byggeplads Ledelse i god tid inden - minimum 2 dage. 32

34 7.0 Generel information 7.1 Fælles Byggeplads Ledelse - FBL BBH har ansat en Fælles Byggeplads Ledelse (FBL), som har ansvar for planlægning af den overordnede struktur for hele byggeperioden. FBL udfører et oversigtskort med angivelse af alle igangværende delprojekter. FBL leverer hegn, adgangsrotunder, port og adgangskontrol til alle delprojekter. Derudover etablerer FBL en Fælles Byggeplads (FB), som indeholder: reception kontor- og mødefaciliteter for OAMK, FB og alle delprojekternes funktionærer mandskabsfaciliteter med omklædningsrum, toiletter, bad, skabe og tørreforhold fælles spiseområde FB vil ligesom delprojekterne være indhegnet med adgangskontrol. Oversigt over FB vil fremgå af den, til enhver tid gældende, byggepladsplan. 33

35 Ved FB opsættes fælles informationstavler og relevante informationstavler ved hvert delprojekt. Alle, der skal arbejde på BBH s byggeprojekter, har pligt til at orientere sig løbende via disse tavler. 7.2 Adgang til Fælles Byggeplads og delprojekterne Der vil ikke være adgang til at arbejde på pladsen uden en sikkerhedsintroduktion, som udføres af OAMK. Inden sikkerhedsintroduktionen har du og din arbejdsgiver udfyldt nogle oplysninger, så der kan udstedes et personligt adgangskort. Dette vil blive udleveret efter sikkerhedsintroduktionen. Kortet vil fungere som ID og nøglekort til delprojektets byggeplads samt Fælles Byggeplads og dennes faciliteter. 34

36 Ved arbejder på pladsen i max. to dage, kan sikkerhedsintroduktion og adgangskort fraviges. Dog skal personen have udleveret et midlertidigt gæstekort og gæstefolder i receptionen og have udpeget en kontaktperson, som kort instruerer i sikkerhedsprocedure, og som fører løbende tilsyn med vedkommende. Adgangskortet skal altid bæres på pladsen og forevises ved forlangende til byggeledelsen, AMK, OAMK og bygherre. Adgangskortet må ikke overdrages til andre. Mister du kortet, eller går det i stykker, skal det meddeles omgående til OAMK, som bestiller et nyt. Gebyr på 500,- dkr. vil blive pålagt din arbejdsgiver. ID-kortet er personligt og fungerer som ID og nøglekort til delprojektets byggeplads og Fælles Byggeplads. 35

37 7.3 Besøgende Gæster kan som udgangspunkt ikke komme ind på byggepladsen. De skal henvende sig i receptionen eller kontakte deres vært. I de tilfælde, hvor byggeledelsen eller AMK har accepteret en eller flere besøgende, skal dette gennemføres efter BBH s regler. Hver vært må maks. have 10 gæster samtidig. Besøgende skal: modtage en kort sikkerhedsintroduktion af sin vært (som selv har været på obligatorisk sikkerhedsintroduktion) værten kan f.eks. være AMK, byggeledelse, formand eller bygherre ledsages til enhver tid af værten anvende personlige værnemidler iht. gældende regler 36

38 7.4 Logistik og leverancer Vareleverancer til alle delprojekter koordineres af FBL via et reservationssystem. Målet er at sikre, at leverancerne bliver leveret i rette tid, på rette sted og til rette modtager. Alle leverancer til delprojekterne skal bookes forud via elektronisk byggebooking system, kaldet Byggebooking, som administreres af FBL. Der er ikke områder til oplag. Derfor er det nødvendigt at få leveret sine leverancer just-in-time. Entreprenører skal udpege logistikansvarlige, som vil modtage introduktion til FM Booking og trafikplan på et opstartsmøde. Se mere på 37

39 8.0 Oversigtsplan Forbehold for rettelser. Hold dig altid opdateret ved den nyeste plan på opslagstavlerne. 38

40 39

41 9.0 Særlige forholdsregler ved arbejde på BBH Byggeaktiviteterne f.eks. støj, støv, rystelser - kan have negativ indflydelse på patientbehandling og - pleje, og der skal altid tages hensyn til hospitalets drift. Ikke mindst af- og tilkobling samt genetablering af tekniske installationer må ikke ske uden koordinering med Fælles Byggeplads Ledelse eller hospitalets FMafdeling. Inden opstart af byggeaktiviteter, koordineres eventuelle gener for hospitalet i drift med BBH s projektleder, som efterfølgende varetager alt kontakt til nærliggende afdelinger. Ved særlige forhold, hvor byggeaktiviteter påvirker hospitalet så meget, at de ikke kan udføre de livsnødvendige opgaver, kan BBH s projektleder og Fælles Byggeplads Ledelse vælge at stoppe byggearbejdet midlertidigt, til en holdbar løsning er fundet. Patienter, pårørende eller andre uvedkommende må ikke uforvarende kunne komme ind på byggepladserne. Alle porte og adgangsrunddeller aflåses i aften- og nattetimerne (udenfor normal arbejdstid). 40

42 Alle porte skal være lukkede i dagtimerne, når der ikke er leverancer eller anden færdsel ind/ud af byggepladsen. Når porte er åbne, skal der altid stå en person og overvåge, at uvedkommende ikke får adgang. 9.1 Transport-, brand- og flugtveje Længde og Tværveje på BBH s matrikel skal altid holdes frie, da de også fungerer som brand- og redningsveje og til ambulancekørsel. Ved arbejder i eksisterende bygninger skal flugtveje altid holdes frie. Branddøre og slukningsudstyr må på intet tidspunkt blokeres. 9.2 Trykflasker Hvis der bruges og opbevares trykflasker på hospitalsmatriklen, skal det ske i rum, som er skiltet hermed. Og flasker skal opbevares forsvarligt og være sikret mod at vælte. 9.3 Mobiltelefoner Visse afdelinger kan have forbud mod brug af mobiltelefoner på deres område. Se skiltning ved indgang til afdelingen. 9.4 Tavshedspligt Håndværkere, som arbejder på hospitalets område, er omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at oplysninger om patienter, som håndværkeren måtte blive bekendt 41

43 med i forbindelse med udførelse af arbejdet, ikke må viderebringes til andre. 9.5 Renoveringsarbejder på eksisterende bygninger Brandforhold Inden opstart af renoveringsarbejder i eksisterende bygninger, skal brandforhold i den pågældende bygning afklares, og beredskabsplan skal udarbejdes. Hospitalets interne beredskab er beskrevet på Action Cards, som er placeret på alle afdelinger. Afspærring af arbejdsområdet Der skal altid træffes aftale med BBH s projektledelse eller arbejdsmiljøkoordinatoren om afspærring af arbejdsområdet. Som udgangspunkt skal området altid afspærres med Byggeplads - adgang forbudt. Støj Støj skal altid minimeres mest muligt, og inden opstart skal det aftales med afdelingen, om der skal tages særlige hensyn (f.eks ingen støj i hviletid). Der må ikke anvendes radio / afspilles musik. Støv Støvende arbejde skal altid minimeres mest muligt, og der skal normalt altid opsættes tætte støvvægge. 42

44 Hygiejne Hospitalsmiljøet er meget sårbart overfor bakterier og snavs. Det forventes derfor, at håndværkerne kommer i rene sko og arbejdstøj, samt overholder god personlig hygiejne. Rengøring Arbejdsområdet skal grundigt rengøres dagligt, inden arbejdspladsen forlades. 43

45 10.0 Sikkerhedsregler - Fællesområder 10.1 Beklædning og personlige værnemidler Ved arbejde og færdsel på byggepladsen, skal der altid benyttes egnet beklædning og personlige værnemidler, dog mindst: Værnefodtøj Egnede sikkerhedssko med trædesikring skal bruges overalt. Hjelm Sikkerhedshjelm skal bruges overalt. I særlige områder kan hjelmpåbud fraviges efter aftale med arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdstøj Egnet arbejdstøj til opgaven og ved vejarbejde iht. gældende klassificering. 44

46 Derudover skal alle bære synligheds-arbejdstøj (fluorescerende) på overkroppen, såsom jakke, vest eller bluse, ved alt arbejde- og færden på BBH s byggepladser. Andre personlige værnemidler Andre personlige værnemidler, som for eksempel briller, handsker, høreværn, åndedrætsværn og faldsikring skal benyttes, når aktiviteterne kræver det Skiltning Byggepladsskilt og andre områdeskilte skal overholde Region Hovedstadens skiltevejledning og leveres af bygherren. Yderligere skilte, som skal bruges til at oplyse om forhold, som alle på byggepladserne har brug for at vide, udføres af entreprenøren, men skal altid koordineres med bygherrens projektleder og kommunikationsafdeling. 45

47 Skilte skal respekteres. Bliver du i tvivl om formålet med et skilt, er du velkommen til at spørge. Skilte med piktogrammer (letforståeligt billede) forstås af de fleste på tværs af sprog og kultur. Forbudskilte Forbud er noget, man ikke må. Forbud skal forhindre ulykker, hvor der er risiko for dig og andre. Forbudsskilte er runde med sort piktogram på hvid bund, rød kant og rød skrå bjælke. Påbudsskilte Påbud er noget, man skal. Påbud skal forhindre sundhedsskadelige påvirkninger af den enkelte. Påbudsskilte har hvidt piktogram på blå bund. Advarselsskilte Advarselsskilte advarer mod fare. Trekantet skilt med sort piktogram på gul bund med sort kant. Henvisningskilte Henvisningsskilte orienterer om f.eks. flugtveje eller hvor særlige faciliteter befinder sig. 46

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Renovering af Hovedbanegården

Renovering af Hovedbanegården Renovering af Hovedbanegården Den mest komplicerede renovering i mange år Perronsænkninger Haldæk Forplads Perronforlængelser Parallelgade Parallelgade KH 08: 4 delprojekter: Perronsænkning Perronforlængelse

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Gældende for Regionshospitalet Randers Grenaa Sundhedhus Formål At sikre samarbejde og koordination af sikkerhedsarbejdet ved ombygninger, renovering

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Energivej 35 4690 Haslev Tel.: 56 31 11 41 Udgave september 2014 Generel information

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere