Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium"

Transkript

1 Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved SKK, således at det sikres, at du som ny medarbejder får den tilstrækkelige og nødvendige introduktion og instruktion til SKK som arbejdsplads, regler, politikker, sikkerhed og ordentlig instruks i arbejdets udførsel mv. Med dette skema kan du selv være medansvarlig for at sikre, at du kommer igennem alle punkterne, såfremt et punkt skulle blive overset. Vi håber du får gavn af skemaet og ser fordelene ved dets brug. Ved at bruge og udfylde skemaet kan vi samtidigt nemt dokumentere overfor arbejdstilsynet, at du som medarbejder har fået instruks i skemaets punkter. Rigtigt hjerteligt velkommen til Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Tid (overordnet) Dag 1 Emne Ansvarlig Evt. dato Rundvisning Fremvisning af personalefaciliteter Præsentation af øvrige medarbejdere Udlevering af personalehåndbog Rygepolitik Alkoholpolitik Trivselspolitik Introduktion i arbejdstider mv. Regler ved sygdom Arbejdstøj og værnemidler Introduktion til arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøinstruks og tjek af kørekort Førstehjælpskasser Brandslukningsudstyr Øjenskyllestation Telefon Flugtveje/beredskabsplaner Introduktion til arbejdsområdet Arbejdsbeskrivelser (arbejdets praktiske udførsel) Introduktion til mappen m. arbejdsbeskrivelser Introduktion i brug af redskaber (brug for dag 1) Introduktion i brug, sikkerhed mv. for truck/traktor Instruktion udført (evt.dato) Opfølgning af instruktion (dato) Dag 2

2 Notering af kontaktpersoner/pårørende. Særlige hensyn ved begravelser og handlinger. Instruktion i brug af APB (arbejdspladsbrugsanvisning). Personlige værnemidler. Introduktion til arbejdsfunktioner fortsat. Fortsat instruktion i redskaber/ maskiner. Forklaring på APV. Instruks i daglig oprydning. Instruks i bortskaffelse af affald. Instruks i rengøring af maskiner Hvad gør arbejdstilsynet ved besøg. Udlevering af nøgler. Instruks i alarm. Introduktion til time indberetning (touch-skærm). Uge 1-2 Efter 2 mdr Rundvisning på østre kirkegård (inden evalueringssamtale) Opfølgning og underskrift af dette skema Efter 2 mdr. Før hækklip. Før grandæk. Nov.-dec. Efterfølgende punkter nævnt som oplysning : Evalueringssamtale omkring prøvetidens gang Instruktion i hæk-klipning Instruktion i grandækning MUS-samtaler Undertegnede har modtaget instruktion i ovenstående skemas punkter: Dato: Medarbejder underskrift: Underskrift af deltagende medlem af sikkerhedsgruppen: Dato: Underskrift:

3 Kontaktperson/pårørende for: Arbejdspladsen må, i tilfælde af alvorlig sygdom/ulykke kontakte: Navn: Tlf.:

4 Instruktion af nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Sådan bruges tjeklisten til nye medarbejdere Når en nyansat skal begynde ved SKK, printer JDJ introduktionsskemaet for nye medarbejdere ud i tre eksemplarer et par dage før den 1. arbejdsdag. Skemaerne noteres med navn. Skemaet gennemgås med arbejdsmiljøgruppen (AmG) og ansvaret for de forskellige punkter uddelegeres og noteres på skemaerne. AmG beholder det ene skema, og det andet udleveres til den nye medarbejders nærmeste kollega. Det sidste skema er til udlevering til den nye medarbejder, således han/hun kan følge med i hvad og hvornår, der skal instrueres i hvad. Den nyansatte kan samtidigt være medansvarlig for at minde om punkter der evt. skulle være gået i glemmebogen. Når den nyansatte er instrueret i et punkt noteres det med dato i feltet instruktion udført. Når hele instruktionen er udført (senest efter 2 måneder og inden 2 måneders-samtalen) skriver medarbejderen under på at have modtaget instruktionen. Hvis ikke der er lavet en opfølgning på instruktionen med påtegning i feltet opfølgning af instruktion er der her mulighed for at følge op på punkterne ved at spørge ind til punkterne. Det kan herefter dokumenteres, at en del af den samlede instruktion er gennemført. Samtidigt giver det den nyansatte anledning til at vurdere, om alle punkter er gennemgået tilstrækkeligt grundigt og stille spørgsmål hvis vedkommende er i tvivl, inden der skrives under. Ved opfølgningssamtalen er der rig mulighed for at få respons på intro-forløbet, hvad der kan/skal ændres for at gøre det bedre. Det er selvfølgelig meget vigtigt at få noteret ændringer, så vi kan se på det i AmG. Efter underskriften af medarbejderen, samt af en eller flere af sikkerhedsgruppens medlemmer, udleveres en kopi af det udfyldte skema. Skemaet gemmes i personalemappen (JDJ). Samtidigt er det vigtigt at sikre sig, at medarbejderen ved hvem vedkommende kan henvende sig til, hvis han eller hun bliver i tvivl om noget eller har spørgsmål. Dag 1: Rundvisning: Kontor (inkl. præsentation af kontorpersonale). Derefter fremvisning af kapellet og krematoriet, hvorefter der fortsættes med en vandring gennem kirkegårdens forskellige afdelinger med præsentation af de medarbejdere man møder. Afsluttende med gennemgang af mandskabsbygningen (se næste punkt.) Fremvisning af personalefaciliteter. Her sikres det at der bliver fremvist: Mandskabsbygning, toilet, bad, garderobe, personligt skab, kantine inkl. anvisning hvor der er muligt at sidde. Hvor kan man parkere, hvis man benytter bil, motorcykel, cykel mv.

5 Præsentation af øvrige medarbejdere i kantinen ved første pause (præsentation af dem man ikke mødte på rundvisningen) evt. med mulighed for kort introduktion af den nye medarbejder (selv/eller ved ledelsen hjælp) for de øvrige medarbejdere. Efter den første pause Udlevering af personalehåndbog, gennemgang af rygepolitik, alkoholpolitik, trivselspolitik (herunder mobbepolitik), inklusiv konsekvens ved overtrædelser. Introduktion i arbejdstider mv.: pauser, flex/afspadsering, regler v. sygdom, arbejdstøj og personlige værnemidler. Introduktion til arbejdsmiljøorganisationen. Medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Arbejdsmiljøinstruks gennemgås, kørekort tjekkes. Nødhjælp: Anvisning af hvor der findes brandslukningsudstyr, øjenskyllestationer (i værksted, og i krematorium), førstehjælpskasser (kantine, krematorium), Hvor der kan telefoneres fra i tilfælde af alarmering, hvordan alarmering foretages, anvisning af flugtveje og generel indførsel i SKKs beredskabsplaner. Introduktion til arbejdsområdet, hvilket område/områder skal medarbejderen arbejde med (udlevering af arbejdsbeskrivelse, forklaring af ledelsens forventninger til udførelsen mv.) Arbejdsbeskrivelser/introduktion til arbejdets praktiske udførsel (især dag1) med henblik på sikkerhed og arbejdsmiljø (undgå ensidigt gentagende arbejde, brug af værnemidler, undgå tunge løft, dårlige arbejdsstillinger mv.) Se næste punkt. Introduktion til mappen med arbejdsbeskrivelser. Et fornuftigt opslagsværk, hvor man kan genopfriske hvad der er vigtigt at have for øje ved forskellige arbejdsopgaver og ved brug af forskellige maskiner, således fokus på sikkerhed opretholdes og de påkrævede værnemidler benyttes. Introduktion i brug af redskaber til brug for dag 1. Hvilke er fordelagtige at bruge til hvad og hvordan benyttes de bedst også med henblik på fornuftige arbejdsstillinger. Instruktion i brug og sikkerhed for truck/traktor: introduktion i logbog, sikkerheds-check/dagligt eftersyn, opladning/brændstofpåfyldning (Hvis der ar tale om brændstof, kort forklaring på APB (ellers dag 2 altid læse APB, før brug af produkter (sikkerhedsmappe i kantine)), før start: start/stop dødemandsgreb, specielle funktioner (tip mv.) specielle tips. Fx risiko for væltning, ved for hurtig kørsel og manøvrering. Ved brug af specielle maskiner fx minilæsser, og andet udstyr kræves særskilt instruks af erfaren fører. Man er ansvarlig for, at maskinen er i forsvarlig stand både sikkerhedsmæssigt og mekanisk ved check af olie, vand mv. jf. instruktionsbog. Dag 2: Notering af pårørende i tilfælde af ulykke.

6 Særlige hensyn ved begravelser og andre handlinger: vis hensyn, undgå brug af støjende maskiner, gå til andet område, vis respekt. Instruktion i brug af APB-arbejdspladsbrugsanvisning (Sikkerhedsmappe der står i kantine). Før brug af kemikalie, olie benzin mv. skal APB en med leverandøranvisning, sikkerhedsdatablad gennemlæses. Dvs. APB en skal kunne anvises og man skal kunne vise, at man kan finde ud af at bruge dem! Introduktion i personlige værnemidler, hvilke er der tale om. Fortsat introduktion til arbejdsfunktioner til de øvrige funktioner medarbejderne skal udføre mht. sikkerhed og arbejdsmiljø (undgå ensidigt gentagende arbejde, brug af værnemidler, undgå tunge løft, dårlige arbejdsstillinger mv.) Fortsat instruktion i div. redskaber/maskiner til brug for udførelse af arbejdet, fx græstrimmer, gasbrænder, gangrive. Ved brug af specielle maskiner fx minilæsser, og andet udstyr kræves særskilt instruks af erfaren fører. Forklaring på APV (arbejdspladsvurdering), lovkrav hvor hele arbejdspladsen og dens funktioner vurderes på sikkerhedsområdet, sygefraværet vurderes om det er arbejdsrelateret, det psykiske arbejdsmiljø vurderes mv. APV en er skriftlig i form af et afkrydsningsskema som alle medarbejdere skal udfylde. APV-skemaet skal kunne fremvises af medarbejderne (ligger tilgængeligt i skranken på kontoret/ eller hylden i kaffestuerne). APV en skal minimum revideres hver 3. År (forberedes af sikkerhedsorganisationen). Viser APV en problemer skal problemerne kortlægges og der skal udføres en handlingsplan for at komme problemet til livs. Instruks i krav til daglig oprydning: hvad forventes der, at man gør dagligt: lægger maskiner/redskaber tilbage samme sted og i samme stand som de blev hentet. Ude på kirkegården tager man altid redskaber med sig på vognen. Er man ikke færdig med et arbejde til fyraften, ryddes der op og pyntes af inden man går hjem. Hækafklip opsamles efterhånden, og der efterlades aldrig hækafklip om fredagen. Hækafklip kan ligge fra den ene dag til den næste, men det ryddes op som det første om morgenen. Instruks i bortskaffelse af div. affald. Hvor skal hvilken slags affald placeres, grønt, jord, papir, div. affald mv. Instruks i rengøring af maskiner. Ved brug af kemikalier husk at gennemlæse APB for produktet før brug. Instruks i brug af logbøger for øvrige maskiner, el-værktøj, stiger. Før man benytter en maskine, værktøj mv. skal man se i logbogen om den er tjekket. Opdager man ved brug, at noget er defekt ophører man med brugen og går til ledelsen eller maskinansvarlig, så det kan bringes i orden. Ingen ved SKK lægger defekt værktøj, maskiner mv. tilbage uden at notere/sige det videre. Er noget defekt skal det laves, så vi har en funktionsdygtig og sikker maskinpark. Forberedelse på hvad Arbejdstilsynet gør ved besøg. Dvs. bliver du udtaget til interview, svar ærligt, vær sikker på at du har forstået spørgsmålet før du svarer, ellers spørg indtil du forstår det. Lad være med at svare hvad du tror de vil høre, men svar ærligt. APV i kantinen kan vises, APB for kemikalier kan vises og bruges, man har fået den nødvendige instruks, der er logbøger med

7 tilhørende manualer/instruktionsbøger for hver maskine, og deres lovpligtige service, hvor det er påkrævet er gennemført. Medarbejdere har værnemidler til rådighed, det psykiske arbejdsmiljø er kortlagt (husk definition af mobning (jf. politik for mobning) dvs. her mobbes ikke), her har pt. det sidste stykke tid ikke været arbejdsulykker der har givet anledning til mere end 1 dags fravær, er der mere end 1 dags fravær skal det anmeldes som arbejdsulykke. Udlevering af nøgler, og introduktion til alarm. Går alarmen ved et uheld skal man altid straks ringe til kontrolcentralen og forklare sig (vi kan alle komme til at gøre noget forkert). Ellers koster det et udrykningsgebyr på 600 kr. Introduktion til timeregistrering, dvs. introduktion til brug af touch-skærmen, og opbygningen af registreringssystemet/forklaring af overskifterne, hvad skal registreres som hvad. Efter 1-2 uger Rundvisning på Østre Kirkegård. Inden 2 måneders-samtalen: Medarbejderen skriver under på at have modtaget instruktionen. Der laves en opfølgning af alle punkter ved at spørge ind til punkterne enkeltvis og her påtegne felterne for gennemført opfølgning. Dette giver samtidigt det den nyansatte anledning til at vurdere, om alle punkter er gennemgået tilstrækkeligt grundigt og stille spørgsmål hvis der er tvivl, inden der skrives under. Husk at få respons på intro-forløbet, især hvad der kan/skal ændres for at gøre det bedre. Dette er selvfølgelig meget vigtigt at få noteret, så vi kan se på det i sikkerhedsgruppen. Efter 2 måneder Evalueringssamtale. Senere introduktion. Er kun nævnt på skemaet som en oplysning og ikke som dokumentation før underskrift. Instruktion i hæk-klipning, senest dagen hvor hæk-klipning påbegyndes, (se mappe med arbejdsbeskrivelser, her forklares brug og sikkerhed ved anvendelse af maskinerne (både løvsuger og hæk-klippere), her forklares, at det er et team arbejde for at ordentlige arbejdsstillinger og vekslen i arbejdet sikres). Instruktion i grandækning. Instruer i arbejdsbeskrivelsen i mappen for arbejdsbeskrivelser. I nov.-jan. afholdes MUS-Samtaler (MedarbejderUdsviklingsSamtaler Godkendt af arbejdsmiljøgruppen S

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere