Juni Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6."

Transkript

1 Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer Kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , DEN KRISTNE ETIK ET SPØRGSMÅL OM FRIHED OG PLIGT Den store danske teolog og filosof, K.E. Løgstrup ( ), fremsatte i sin tid den opsigtsvækkende påstand, at der ikke findes nogen særlig kristelig etik. Det er unægteligt et markant synspunkt, men når han sagde det, så var det på baggrund af et livslangt og grundigt studium af teologi, historie og filosofi. Det betyder, at kristendommen ikke rummer nogle konkrete til alle tider gældende etiske anvisninger på noget som helst! Der gives fx ingen kristelig opskrift på det rigtige seksualliv eller det rigtige ægteskab, den rigtige opdragelse eller lignende. Det, som findes i Bibelen af konkrete anvisninger, er nemlig alle datidens normer, som i tidens løb er blevet afløst af andre, og som ikke gælder længere. Der er da heller ingen i dag, end ikke de mest bibeltro endsige de mest forbenede fundamentalister, der hylder Det Nye Testamentes kvindesyn. Eller som jævnligt banker deres børn for at holde dem nede, eller som ønsker enevælden genindført i dens gamle form eller noget i den stil! Ind i mellem kunne det måske være ligefrem besnærende rart, hvis Jesu forkyndelse og kristendommen gav sådanne evige anvisninger på, hvordan man skal opføre sig. Så kunne man jo bare trygt henholde sig til dem. Men kristendommen er ikke nogen lovreligion, den har ingen sharia (arabisk: vejen til drikkestedet), og den giver ikke sådanne anvisninger. Alle forsøg på at danne en kristelig etik af en sådan art fordamper ud i tynd luft, hævdede Løgstrup, som i virkeligheden stod på god luthersk grund med sit synspunkt. Den Luther som i en berømt sætning om et menneskes frihed hævdede, at et kristenmenneske er en fri herre over alle ting og ingen undergivet. Kristus giver kun én anvisning, kun ét handlingsprincip får man pålagt: Kærlighed til næsten. At være en hæderlig type, som andre kan regne med og bruge til noget eller hvordan man nu vil formulere, hvordan næstekærlighed udfolder sig. For man får af det kristne kærlighedsbudskab ikke besked på, hvordan man skal forvalte det i dagligdagen. Det har man værsgo selv at finde ud af i samspil med andre og med skyldig hensyntagen til de gældende normer, den tradition og det miljø, man befinder sig i. Det er alt sammen ens egen opgave. Men den opgave kan man så til gengæld heller ikke løbe fra! Det formulerede Luther i en anden berømt sætning, som han bevidst satte direkte op mod den første: Et kristenmenneske er i alle ting en træl, skyldig at gøre tjeneste, og enhver undergivet. Det betyder, at et kristenmenneskes frihed ikke er frihed ud i den blå luft, men just ordene om at agte ens næste lige så meget, som man agter sig selv, de ord sætter og definerer pligterne for en i det miljø og i de konkrete omgivelser, man befinder sig i. / Per Mikkelsen 2

3 VENØ SOGN VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf , Søren Lang Hindkjær (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto venoe.dk/foreninger/venoeboen Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf , Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man forudlejer Børnehuset 10 gange ydes der 50 % rabat mod forudbetaling Priser for øboere: 1 dags leje: 125 kr. Døgnleje: 350 kr. 2 døgns leje: 600 kr. Priser for øvrige: 1 dags leje: 250 kr. Døgnleje: 700 kr. 2 døgns leje: kr. Henvendelse vedr. udlejning skal ske til Antoinette Jensen, mobil , mail Medlemskab tegnes hos kasserer Helle Gjern, tlf Det koster kr. 100 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Christoffer og Lasse konfirmerede! Årets konfirmander Christoffer Jensen og Lasse Lundby, endnu engang tillykke! / VenøPosten Red. Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Hjertestarter Kapelbygningen ved Venø Kirke, Klitten 1, Venø Fotos: Jan Bendix Se mere om Venø på: venoe.dk 3

4 VENØ ERHVERV Foto: Jan Bendix HVEM VIL GØRE RENT OG PUDSE VINDUER? Og bo på Venø? Nu er Venø ved at have samlet en stab af fastboende servicefolk, der kan klare de fleste håndværkeropgaver. Men vi mangler venøboere, der har lysten, viljen og evnerne til, som selvstændige eller sammen med andre, at udføre rengøringsopgaver. Opgaver af den type er der nok af på Venø. Det kan aflæses af de mange servicebiler, der kører på øens veje. Er du interesseret, så kontakt Erhvervsklubbens formand Lars Vangsgaard, tlf eller Ø-pedellen, tlf / VenøPosten Red. DET SKAL VÆRE NEMMERE AT FÅ HJÆLP! Det er en af grundene til, at Peder Mejlholm Olsen, Klitten 17, har valgt at blive selvstændig elektriker på Venø. VenØ Service Alt i el er tænkt som et bijob, som skal gå hånd i hånd med hans faste arbejde. Det giver den fordel, at han oftest vil kunne komme, når venøboerne selv er hjemme! Peder var som nyetableret med på listen over Venøs håndværkere, der blev bragt i majnummeret. Jeg har arbejdet med service i størstedelen af de jobs, jeg har haft som elektriker. I 1993 fik jeg min el-installatøreksamen, og det er denne autorisation, jeg har fået mod på at bruge her på Venø. Peder har boet på Venø siden Laila, hans kone, har i VenøPosten, juni 2010, fortalt om, hvorfor familien netop valgte Venø. Venøs daværende elektriker, Erik Sahl afleverede sine el-komponenter til mig, da han flyttede i lejlighed i Struer. Erik syntes, at jeg skulle overtage opgaven med at servicere venøboerne. Det kom jeg også til, men først som svend hos Svend Erik Jensen hos Ølby El-Service. Jeg vil gerne medvirke til, at venøboerne og sommerhusejerne kan få hurtigere service, når der er brug for det og så sparer de tillige udgiften til transport, når jeg er er lige rundt om hjørnet. Servicearbejde kender Peder til. Udover at være svend hos forskellige installatører, har Peder arbejdet med mælkerobotter og kraner og i en tid hos Leif Odgaard (venøbo), TalleyKey, der bl.a. laver elforsyningssystemer til marinaer (inkl. Venø Havn!). Sammen med Venøs øvrige håndværkere glæder jeg mig over at være med til at gøre det nemmere for venøboerne og husejerne at få serviceret deres behov. Med Peder på holdet, har venøboerne fået kompletteret sit håndværkerteam. / VenøPosten Jan Bendix NYT FRA Ø-PEDELLEN! Da jeg har fået flere henvendelser om tagmaling og algebehandling, har jeg kontaktet Vendsyssel Tagmaling. Kontakt mig, så kan jeg videreformidle ønsker, og vi kan opnå en fornuftig pris sammen. I vil i givet fald blive ringet op direkte fra tagmaleren. I maj har jeg omdelt brochure til sommerhusejerne med forslag om at lade Venøs håndværkere udføre vedligeholdelsesopgaver. Kontakt mig endelig, hvis I har brug for mindre reparationer i hus og have eller ønsker at leje maskiner og værktøj. Biler, plæneklippere og mindre maskiner repareres og vedligeholdes som sædvanlig. / Ø-pedellen Mogens Askanius, tlf , 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN VENØTÅRNET FORSINKES Med ca. 14 dages forsinkelse fik tårngruppen svar på sin dispensationsansøgning i forbindelse med Venøtårnets etablering på Venøborgs jorde. Vi havde en forventning om, at Naturstyrelsen ville have benyttet de særlige muligheder, som gælder på småøerne for fortolkning af reglerne, når der skal dispenseres for strandbeskyttelseslinjen. Den mulighed har Naturstyrelsen valgt at se bort fra og det er vi naturligvis knapt så begejstrede for! Tårngruppen har på baggrund af de mange positive tilkendegivelser, vi har fået fra de kommende brugere af Venøtårnet, valgt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Parallelt med dispensationsansøgningen og nu klagen, er vi gået i gang med at søge midler til tårnets opførelse hos udvalgte større fonde, der har interesse i at medvirke til erhvervsudvikling, herunder turisme, og til at skabe gode rammer for friluftsliv og naturoplevelser. Som vi har redegjort for i prospektet for Venøtårnet, så rummer etableringen masser af muligheder, ikke kun for Venø, men også for udviklingen i Limfjordsområdet. / Venøtårnet Per Mikkelsen SOL OVER VENØ STORE FORVENTNINGER Det indtryk får enhver, der tager sig en gåtur på Riisvej. Formentlig findes der ikke større solcelleanlægstæthed(!!) noget sted i kommunen end på Venø. Det lykkedes ikke at få etableret et kollektivt anlæg, men mere end 10 husstande fandt sammen om indkøb og planlægning af installationer. Der er vist ingen tvivl om, at nytten vil kunne registreres på elforbrugstavlen på Kleppen og de enkelte husejere kan glæde sig over en mere afdæmpet elmålerregistrering. / VenøPosten Jan Bendix Fotos: Jan Bendix ERHVERVS- UDVIKLINGSPLAN? Småøernes Aktionsgruppe har taget et nyt initiativ, som ligger i forlængelse af projektet, som i 2010 gav anledning til arbejdet med Venø udviklingsplan. Ø-LAG tilbyder konsulentstøtte til tre af de 27 danske småøer, hvis øerne ønsker at indgå i en systematisk og målrettet indsats for at skabe øget erhvervsaktivitet og beskæftigelse. Som ved sidste planarbejde forudsætter støtten en bred opbakning fra øboerne og et arbejde med planerne inkluderer borgermøder og fællesdrøftelser. Venøboen har bedt Lars Vangsgaard fra Erhvervsklubben og Jan Bendix om at undersøge mulighederne og interessen hos venøboerne. Læs mere om initiativet på / VenøPosten Red. 5

6 DET SKETE VENØ OG GIROEN! Foto: Jan Bendix VenøPosten har tidligere fortalt, at Venø havde plads i det materiale, som var til rådighed for de mange medier, der var interesserede i Giro d Italia. VenøPosten var på pletten på Fjordvejen, og fotografen fik et glimt og et par billeder. VenøPostens forsidefoto (fotograf: Mikael Lyk Madsen) er ligesom teksten nedenfor stillet til rådighed for VenøPosten (tak for det!). Her kan læseren se og læse om, hvordan Venø er præsenteret for verden omkring os. / VenøPosten Red. NY HAVNEBESTYRELSE Den 30. april afholdtes den ekstraordinære generalforsamling i Venø Havn. Den blev afholdt for at sikre en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen består nykonstitueret af: Formand Morten Gjern, næstformand Mogens Askanius, kasserer Thorkild Brosbøl, sekretær Mette Jaffke, Nis Christiansen, Yvonne Sørensen, Helle Lyng samt suppleanterne Jan Bendix og Knud Overgaard. Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og fortsætter det hidtidige gode arbejde, der er udrettet på og for Venø Havn. Vi byder alle velkomne til et kig på havnen. Referater fra både den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling kan læses på Venø Havns hjemmeside venohavn.dk. Havnen afholder arbejdsdag lørdag den 16. juni. Vi begynder med morgenkaffe og brød kl. 9:00 Til frokost serveres der pølser og kartoffelsalat. Arbejdsopgaverne er først og fremmest maling af Havnehuset og havnens borde-bænke sæt samt fliselægning. Vi glæder os til en hyggelig dag på havnen, hvor vi i fællesskab pynter havnen op til en ny og forhåbentlig god sæson. / Venø Havn Mette Jaffke og Morten Gjern Kilde: THE GUIDE TO GIRO-START 2012 HERNING-HORSENS (side 99). 6

7 DET SKER INFORMATIONSMØDE FOR KOMMENDE 112-FØRSTEHJÆLPERE Region Midtjylland har besluttet at indføre en såkaldt 112- førstehjælpsordning på Venø, hvor et antal venøboere er tilknyttet som 112-førstehjælpere. Ordningen fungerer på den måde, at ved opkald fra Venø til vurderer Alarmcentralen, om der skal gives besked via SMS til gruppen af lokale 112-førstehjælpere, som dermed kan rykke ud og yde førstehjælp. Det vil typisk ske i forbindelse med hjertestop, hvor det er altafgørende, at der ydes førstehjælp hurtigst muligt, inden den professionelle hjælp når frem. Selv få minutters forskel har afgørende betydning på udfaldet. Mandag den 11. juni kl. 19:30 på Venø Kro holder Region Midtjylland informationsmøde for de kommende 112-førstehjælpere på Venø. På mødet informeres om, hvad det indebærer at være 112-førstehjælper, så hver enkelt kan tage stilling til, om man vil tilknyttes ordningen. Alle venøboere, der tidligere har deltaget i Trygfondens hjertestarterkurser inviteres til mødet. Derudover er mødet også åbent for andre venøboere, der gerne vil være én af de kommende 112-førstehjælpere, idet alle skal på et nyt 4- timers førstehjælpskursus, som sandsynligvis finder sted i slutningen af august. Tilmelding til informationsmødet skal ske til undertegnede på eller på tlf senest onsdag den 6. juni. / VenøBoen Søren Lang Hindkjær ÅBEN Ø DEN 9. JUNI Kom til Venø og få en god oplevelse! Venø Åben Ø arrangementet gennemføres den 9. juni. Det er en fortsættelse af en god tradition. Traditionen tro er formålet at signalere venøboernes interesse for, at fastlandsboere skal se, hvordan vores øsamfund fungerer, og hvad vi lokalt har at byde på. I år er dagen lagt, så den også er en del af den landsdækkende kampagne for at skabe interesse for bosætning på de danske småøer. Det omfattende program er sat sammen af Aase Askanius og Karin Christensen fra Venø- Boens bestyrelse. De to samler trådene både før og under arrangementet. Folderen, som følger med dette nummer af VenøPosten, vil også blive uddelt på Venø Færgen på selve dagen og vil også kunne findes dér, hvor turisterne typisk kommer. / VenøBoen Anker F. Jensen "KAFFE, KUNST OG KAGE" PÅ VENØ BILLEDVÆRKSTED Igen i år udstiller vi sammen i juni måned. Vi har det sjovt og hyggeligt sammen, samtidig med at vi bestræber os på at lave en god udstilling. De oplevelser vil vi gerne give videre til alle vores besøgende. Vi er: Karin Christensen med akrylmalerier. Per Vestergaard med skulptur og akrylmalerier. Ann Nørskov med keramik. Lis Jensen med oliemalerier, grafik og tusch. På Åben Ø-dagen er dørene åbne fra kl. 11:00-18:00. Vi byder på kaffe og kage fra kl. 11:00-16:00. / Venø Billedværksted Lis Jensen 7

8 DET SKETE ÅBNINGSTIDER I JUNI Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf venoe-kartofler.dk Venø Havnehus Åbent: Hele ugen fra kl. 10:00-18:00. Der kan desuden åbnes efter aftale. Tlf , mobil Venø Billedværksted Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 ellers efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf venoe-billedvaerksted.dk JYSKE ØER INDTOG AARHUS Blivøbo.nu-kampagnen, som Venø- Boen deltager i, havde et af sine store arrangementer den 12. maj. Her stillede Endelave, Fur, Hjarnø, Egholm, Tunø, Anholt og Venø op med telt, materiale og en masse øboere. Formålet var at give byboere lyst til at bosætte sig på øerne rundt om i hav, sunde og bælter. Øboerne fortalte om de enkelte øers muligheder. Om vi får tilflytte- Foto: Søren Lang Hindkjær re fra Aarhus er selvfølgelig usikkert, men Venøs delegation fik talt med en masse byboere, så Venø ikke er glemt, som et sted der er værd at besøge og som muligt bosted. VenøBoen, Venø Efterskole og Venø GIF var repræsenteret og kunne uddele foldere om øen. På billedet er Venøs stand i teltet med Dorthe Sauer, som ø-værtinde. Nedenfor er vist nogle af pjecerne. Blivøbo.nu-kampagnen fortsætter med VenøBoens Åben Ø-arrangement den 9. juni, som er omtalt på side 7. Det er lykkedes at få sat et overdådigt program sammen. Tak til alle, der på den ene eller den anden måde medvirker til at gøre Åben Ø-dagen til en succes. Nu håber vi, at vejret arter sig, så besøgstallet slår alle rekorder. Venø Færgefart tilbyder igen en særlig Åben Ø-billet, der giver mulighed for at fylde bilen for kun 50 kr. / VenøBoen Anker F. Jensen Venø Kro Køkkenet har åbent mandag til søndag til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt aften fra kl. 17:30-21:00. Søndagsbrunch den 24. juni fra kl. 11:00-15:00. Bordbestilling nødvendig. Bemærk at der kun serveres brunch i dette tidsrum. Bordbestilling: tlf venoekro.dk 8

9 DET SKER VENØ KLIT CAMPING! Solen skinner og vi glæder os over, at det gode vejr og sommeren er kommet. Turisterne har heldigvis fundet ud af, at Venø Klit Camping stadig eksisterer. Vi har haft arbejdsdag, hvor alle bygningernes ydervægge er blevet renset. Vi er så Foto: Jan Bendix heldige, at vi har to murere, som vil istandsætte bygningerne. Efterhånden er vi kommet rigtig langt med oprydningen på Venø Klit Camping, så campingpladsen ser pæn og ryddelig ud. I vores kiosk sælger vi is, slik, øl, sodavand, kaffe, brød og almindelige dagligdagsvarer. Åbningstiderne vil stå på kioskens dør. Som noget nyt i år er vi begyndt at bage vores eget brød. Hver weekend er der friskbagt brød. Dette kan afhentes mellem kl. 8:00 9:00 i vores kiosk. Man skal dog lige huske at bestille dagen før. Med tiden håber vi, at vi får så megen rutine, så der også kan købes brød uden bestilling. Vi holder Sankt Hans aften med bål kl. 20:00. Alle venøboere er velkomne, og I ønskes en rigtig god sommer. / Venø Klit Camping, Margaret Langemose, formand BOGBILEN I SOMMERFERIEN Bogbilen holder sommerferie i ugerne Det betyder, at sidste gang vi kommer til Venø inden ferien, bliver tirsdag den 26. juni. Vi kommer igen tirsdag den 14. august. Vi holder på Riisvej tirsdag kl. 17:35- Foto: Kaj Rasmussen 18:05 og ved Efterskolen kl. 18:10-18:50. Vi har alle de materialetyper, som biblioteket råder over, med i Bogbilen: Bøger for børn, unge og voksne, skønlitteratur og faglitteratur, DVDfilm, spil til PC og konsoller, musik på CD, lydbøger m.m. Vi forlænger lånetiden i sommerferien, så alt hvad I låner i Bogbilen inden ferien, skal først afleveres i august, når vi kommer igen. Kommer I til at mangle læsestof, har Struer Bibliotek åbent hele sommeren med de normale åbningstider. God ferie! / Struer Bibliotek Kaj Rasmussen CROSSERTUR - FOR ALLE ALDRE! Så har du igen muligheden for at komme ud og afprøve dine evner, som fører af en crosser eller en gokart. Vi har bestilt to timer på Lemvig Ungdomsgårds bane tæt ved Lemvig (Rom) Flyveplads, Fredag den 22. juni kl. 18:30 20:30. Pris: 3 klip på klippekortet. Det er muligt at sidde indenfor og spise/drikke medbragt mad eller kaffe. Vi mødes bare derude og skulle nogle mangle kørselsplads eller have spørgsmål, så kan de kontakte undertegnede. / Venø GIF Laila Mejlholm Olsen, tlf / GENERALFORSAMLING OG SOMMERFEST Generalforsamlingen finder sted på Venø Kro fredag den 29. juni kl. 18:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e) 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 3. Kassererens beretning/ årsregnskab fremlægges til godkendelse 4. Fastsættelse af næste års kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders Ulfkjær, Ole Krogh, Anette Skovhøj og Hans L. Pedersen på valg) 7. Valg af revisor 8. Eventuelt. Stemmeret har alle, som ikke er i kontingentrestance. Kontingent forfalder til betaling i maj måned. Sommerfesten foregår i forlængelse af ovenstående. Menuen er som sædvanlig formidabel, og prisen er kun kr. 145,- pr. person. Der kan suppleres med drikkevarer til aldeles rimelige priser. Tilmelding til bestyrelsen senest den 24. juni. Kontingentbetaling, som er kr. 100,- pr. person, kan foregå via netbank til reg konto , og direkte til eller efter aftale med Hans LP. Eventuelt endda på generalforsamlingen. / Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen 9

10 DET SKETE Færgetrafik i april Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne VENØ BESØGSKORT ER SAT I VÆRK! I VenøPostens majnummer kunne vi fortælle om planer med besøgskort, som giver rabat til Venø Færgefart i 125 forbindelse med 2. gangs besøgende turister. Ordningen er kommet i stand efter velvillighed fra Struer Kommune og Venø Færgefart. I praksis fungerer den sådan, at turister, der gør holdt ved en af øens erhvervsdrivende kan få udleveret et nummereret Venø Besøgskort, der giver en bilfuld turister færgetransport for 50 kr. Besøgskortene er udleveret til overnatningssteder, kro, Havnehus, Fish Farm, Billedværksted og Venø kartofler og lam m.fl. På Venø Færgen registreres brugen af kortet, så vi kan indhente erfaringer fra ordningen, der gælder for overfarter frem til og med den 22. oktober. Ordningen er etableret i et samarbejde mellem Venø Borger- og Grundejerforening og VenøBoen. / VenøPosten Jan Bendix SKAL DE 27 DANSKE SMÅØER HAVE EN SÆRLIG ERHVERVS- OG BESKÆF- TIGELSESPOLITIK? På den kommende generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer skal deltagerne tage stilling til et idéoplæg af ø- politisk karakter. Oplægget er blevet til i et samarbejde mellem beboerforeningsmedlemmer på Hjarnø, Aarø og Venø og med deltagelse af sekretariatslederne fra Sammenslutningen og fra Småøernes Aktionsgruppe. Formålet med politikken er at styrke udviklingen af lokalsamfundene på medlemsøerne. Mere information om idé og indhold kan fås ved henvendelse til Jan Bendix. / VenøBoen Jan Bendix Foto: Jan Bendix GENERALFORSAMLING Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø Vandværk den 24. maj. Sædvanen tro blev vandværkets generelforsamling heller ikke i år det helt store tilløbsstykke, idet der udover bestyrelsen kun mødte fire forbrugere op. Men bestyrelsen vælger at tolke det lave deltagerantal som tilfredshed med øens vandforsyning og ikke, at forbrugerne er uinteresseret i, om der er vand i hanerne på Venø. Regnskabet for 2011 endte med et overskud på den ordinære drift på kr Kjeld Jensen, Villy Christensen og Henning Christensen var på valg og alle blev genvalgt. Ligeledes var der genvalg til suppleanten Anders Ulfkjær. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Finn Rantzau Nielsen, næstformand Kjeld Jensen, kasserer Søren Lang Hindkjær, medlem Villy Christensen, medlem Henning Christensen og suppleant Anders Ulfkjær. / Venø Vandværk Søren Lang Hindkjær 10

11 DET SKER VENØSUND FÆRGELAUG FEJRER 1 ÅRS FØDSELSDAG lørdag den 30. juni i samarbejde med Venø Havn, Venø Kro og Havnehuset. Du og hele familien indbydes til en festlig eftermiddag fra kl. 13:00 til 18:00 på Venø Havn. Vi starter dagen med festtaler og sang. Færgelauget vil tilbyde gratis kaffe og kage, som kan nydes i festteltet eller ved borde og bænke på havnens område. Der vil være underholdning og musik ved Jens Peter Voldby. I færgeskuret er der fortællinger og anekdoter fra VENØSUND s historie. Der vil også blive mulighed for at gå ombord på VENØSUND. Børn vil kunne deltage i den store krabbefangst og væddeløb i slæbestedet (husk redningsvest til de mindre børn). Et af Johnny Madsens malerier, som er skænket til Venøsund Færgelaug anonymt, vil blive vist frem. Maleriet vil derefter blive sat på auktion hos Lauritz.com, som også vil støtte Venøsund Færgelaug, da auktionen vil blive afholde helt uden salær. Man kan støtte Venøsund Færgelaug ved at tegne et medlemskab i færgeskuret eller på hjemmesiden venoesund.dk og/eller lægge et beløb i skibskisten på færgens dæk. Venø Kro tilbyder til aften den klassiske venøbøf med tilbehør til kun kr.160,- pr. kuvert. Tilbuddet gælder kun, hvis du køber spisebilletterne i Færgeskuret (normal pris er kr. 195,-). Kroen åbner for servering kl. 17:30. Havnehuset forsøger at finde musik, så festen kan fortsætte i teltet om aftenen. Drikkevarer, is m.m. kan købes i Havnehuset. For at få tilladelse til at udbyde tursejlads med VENØSUND, skal den lille færge have en fartstilladelse fra Søfartsstyrelsen, og det er ikke en let sag. Der skal investeres et beløb på ca kr., og dem har vi ikke endnu. VENØSUND, som er Danmarks ældste bilfærge i drift, er optaget i det skibshistoriske register som et bevaringsværdigt skib. Samtidig har vi med stiftelsen af Venøsund Færgelaug sikret, at færgen kan betjene øen som bilfærge, når den nye færge får driftsstop eller skal til lovpligtige eftersyn. Kort sagt VENØSUND er vores livline til fastlandet. Endelig kom det gode vejr. Pinsen har været meget travl og indbringende for både havn og butik, og det kunne da være dejligt omend lidt hårdt, hvis det ville fortsætte. Vi arbejder hårdt på at stille nogle musikarrangementer på benene i løbet af sommeren. Der skal dog mange penge til, så vi bliver nok nødt til i en vis udstrækning at lade antallet afhænge af opbakningen. Flere af kunstnerne har vist sig meget velvillige, men det er desværre endnu for tidligt at sige, hvem det bliver og nøjagtigt hvornår. Så snart vi ved noget konkret hænger vi opslag op. Vi vil måske også prøve at stille noget på benene den 30. juni i forbindelse med Venøsund Færgelaugs fødselsdagsfest. / Venø Havnehus Peter Henriksen / Venøsund Færgelaug Bjarne Tingkær Sørensen Foto: Jan Bendix 11

12 VENØ I JUNI Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten juli 2012 bedes sendt til: senest den 23. juni i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 21. juni. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd og VenøBoen. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Jan Bendix og Bettina Kjær Korrektør: Marianne Pedersen Trykning: Jan Bendix a/s venoe.dk/venoeposten Venø-kalender På venoe.dk findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten Red juni Venø Water Stars, Venø Havn (Venø Efterskole) 3. juni kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 9. juni Venø Åben Ø (se program på side 7) 10. juni kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 11. juni kl. 19:30 Informationsmøde for 112-førstehjælpere, Venø Kro (tilmeld. 6/6) 16. juni kl. 09:00 Arbejdsdag på Venø havn 17. juni kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 19. juni kl. 19:00 Menighedsrådsmøde i Børnehuset 22. juni kl. 18:30 Venø GIF, crossertur 23. juni kl. 20:00 Sankt Hans aften med bål, Venø Klit Camping 24. juni kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 29. juni Fredagsklub 29. juni kl. 18:30 Venø Borger- og Grundejerf. afholder generalforsamling/sommerfest på Venø Kro (tilmeld. 24/6) 30. juni kl Venøsund Færgelaug, 1 års fødselsdag, Venø Havn 1. juli kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen Bogbilen holder sommerferie i ugerne Lektiecafé: Den 4. og 11. juni kl. 16:15 i Børnehuset GIF tirsdagsgåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 Foto: Jan Bendix 12

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

1.Valg af dirigent. Per nr. 24 blev valgt og konstaterede,at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

1.Valg af dirigent. Per nr. 24 blev valgt og konstaterede,at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Referat fra Generalforsamling 29 Jun 2013 1.Valg af dirigent. Per nr. 24 blev valgt og konstaterede,at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Valg af stemmetællere. Ove Andersen og Søren Padkjær blev

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 Lørdag 7. Lørdag 18. Lørdag 25. KLUBKALENDER JANUAR 2017 Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset. FEBRUAR 2017 Bestyrelsesmøde. MARTS 2017

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011.

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Nyt fra kontoret. Ifølge kalenderen, så er det sommer, men vi har ikke lige haft det bedste vejr, men nu skulle det da blive bedre. Derfor vover vi også at indbyde

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere