Juni Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6."

Transkript

1 Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer Kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , DEN KRISTNE ETIK ET SPØRGSMÅL OM FRIHED OG PLIGT Den store danske teolog og filosof, K.E. Løgstrup ( ), fremsatte i sin tid den opsigtsvækkende påstand, at der ikke findes nogen særlig kristelig etik. Det er unægteligt et markant synspunkt, men når han sagde det, så var det på baggrund af et livslangt og grundigt studium af teologi, historie og filosofi. Det betyder, at kristendommen ikke rummer nogle konkrete til alle tider gældende etiske anvisninger på noget som helst! Der gives fx ingen kristelig opskrift på det rigtige seksualliv eller det rigtige ægteskab, den rigtige opdragelse eller lignende. Det, som findes i Bibelen af konkrete anvisninger, er nemlig alle datidens normer, som i tidens løb er blevet afløst af andre, og som ikke gælder længere. Der er da heller ingen i dag, end ikke de mest bibeltro endsige de mest forbenede fundamentalister, der hylder Det Nye Testamentes kvindesyn. Eller som jævnligt banker deres børn for at holde dem nede, eller som ønsker enevælden genindført i dens gamle form eller noget i den stil! Ind i mellem kunne det måske være ligefrem besnærende rart, hvis Jesu forkyndelse og kristendommen gav sådanne evige anvisninger på, hvordan man skal opføre sig. Så kunne man jo bare trygt henholde sig til dem. Men kristendommen er ikke nogen lovreligion, den har ingen sharia (arabisk: vejen til drikkestedet), og den giver ikke sådanne anvisninger. Alle forsøg på at danne en kristelig etik af en sådan art fordamper ud i tynd luft, hævdede Løgstrup, som i virkeligheden stod på god luthersk grund med sit synspunkt. Den Luther som i en berømt sætning om et menneskes frihed hævdede, at et kristenmenneske er en fri herre over alle ting og ingen undergivet. Kristus giver kun én anvisning, kun ét handlingsprincip får man pålagt: Kærlighed til næsten. At være en hæderlig type, som andre kan regne med og bruge til noget eller hvordan man nu vil formulere, hvordan næstekærlighed udfolder sig. For man får af det kristne kærlighedsbudskab ikke besked på, hvordan man skal forvalte det i dagligdagen. Det har man værsgo selv at finde ud af i samspil med andre og med skyldig hensyntagen til de gældende normer, den tradition og det miljø, man befinder sig i. Det er alt sammen ens egen opgave. Men den opgave kan man så til gengæld heller ikke løbe fra! Det formulerede Luther i en anden berømt sætning, som han bevidst satte direkte op mod den første: Et kristenmenneske er i alle ting en træl, skyldig at gøre tjeneste, og enhver undergivet. Det betyder, at et kristenmenneskes frihed ikke er frihed ud i den blå luft, men just ordene om at agte ens næste lige så meget, som man agter sig selv, de ord sætter og definerer pligterne for en i det miljø og i de konkrete omgivelser, man befinder sig i. / Per Mikkelsen 2

3 VENØ SOGN VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf , Søren Lang Hindkjær (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto venoe.dk/foreninger/venoeboen Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf , Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man forudlejer Børnehuset 10 gange ydes der 50 % rabat mod forudbetaling Priser for øboere: 1 dags leje: 125 kr. Døgnleje: 350 kr. 2 døgns leje: 600 kr. Priser for øvrige: 1 dags leje: 250 kr. Døgnleje: 700 kr. 2 døgns leje: kr. Henvendelse vedr. udlejning skal ske til Antoinette Jensen, mobil , mail Medlemskab tegnes hos kasserer Helle Gjern, tlf Det koster kr. 100 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Christoffer og Lasse konfirmerede! Årets konfirmander Christoffer Jensen og Lasse Lundby, endnu engang tillykke! / VenøPosten Red. Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Hjertestarter Kapelbygningen ved Venø Kirke, Klitten 1, Venø Fotos: Jan Bendix Se mere om Venø på: venoe.dk 3

4 VENØ ERHVERV Foto: Jan Bendix HVEM VIL GØRE RENT OG PUDSE VINDUER? Og bo på Venø? Nu er Venø ved at have samlet en stab af fastboende servicefolk, der kan klare de fleste håndværkeropgaver. Men vi mangler venøboere, der har lysten, viljen og evnerne til, som selvstændige eller sammen med andre, at udføre rengøringsopgaver. Opgaver af den type er der nok af på Venø. Det kan aflæses af de mange servicebiler, der kører på øens veje. Er du interesseret, så kontakt Erhvervsklubbens formand Lars Vangsgaard, tlf eller Ø-pedellen, tlf / VenøPosten Red. DET SKAL VÆRE NEMMERE AT FÅ HJÆLP! Det er en af grundene til, at Peder Mejlholm Olsen, Klitten 17, har valgt at blive selvstændig elektriker på Venø. VenØ Service Alt i el er tænkt som et bijob, som skal gå hånd i hånd med hans faste arbejde. Det giver den fordel, at han oftest vil kunne komme, når venøboerne selv er hjemme! Peder var som nyetableret med på listen over Venøs håndværkere, der blev bragt i majnummeret. Jeg har arbejdet med service i størstedelen af de jobs, jeg har haft som elektriker. I 1993 fik jeg min el-installatøreksamen, og det er denne autorisation, jeg har fået mod på at bruge her på Venø. Peder har boet på Venø siden Laila, hans kone, har i VenøPosten, juni 2010, fortalt om, hvorfor familien netop valgte Venø. Venøs daværende elektriker, Erik Sahl afleverede sine el-komponenter til mig, da han flyttede i lejlighed i Struer. Erik syntes, at jeg skulle overtage opgaven med at servicere venøboerne. Det kom jeg også til, men først som svend hos Svend Erik Jensen hos Ølby El-Service. Jeg vil gerne medvirke til, at venøboerne og sommerhusejerne kan få hurtigere service, når der er brug for det og så sparer de tillige udgiften til transport, når jeg er er lige rundt om hjørnet. Servicearbejde kender Peder til. Udover at være svend hos forskellige installatører, har Peder arbejdet med mælkerobotter og kraner og i en tid hos Leif Odgaard (venøbo), TalleyKey, der bl.a. laver elforsyningssystemer til marinaer (inkl. Venø Havn!). Sammen med Venøs øvrige håndværkere glæder jeg mig over at være med til at gøre det nemmere for venøboerne og husejerne at få serviceret deres behov. Med Peder på holdet, har venøboerne fået kompletteret sit håndværkerteam. / VenøPosten Jan Bendix NYT FRA Ø-PEDELLEN! Da jeg har fået flere henvendelser om tagmaling og algebehandling, har jeg kontaktet Vendsyssel Tagmaling. Kontakt mig, så kan jeg videreformidle ønsker, og vi kan opnå en fornuftig pris sammen. I vil i givet fald blive ringet op direkte fra tagmaleren. I maj har jeg omdelt brochure til sommerhusejerne med forslag om at lade Venøs håndværkere udføre vedligeholdelsesopgaver. Kontakt mig endelig, hvis I har brug for mindre reparationer i hus og have eller ønsker at leje maskiner og værktøj. Biler, plæneklippere og mindre maskiner repareres og vedligeholdes som sædvanlig. / Ø-pedellen Mogens Askanius, tlf , 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN VENØTÅRNET FORSINKES Med ca. 14 dages forsinkelse fik tårngruppen svar på sin dispensationsansøgning i forbindelse med Venøtårnets etablering på Venøborgs jorde. Vi havde en forventning om, at Naturstyrelsen ville have benyttet de særlige muligheder, som gælder på småøerne for fortolkning af reglerne, når der skal dispenseres for strandbeskyttelseslinjen. Den mulighed har Naturstyrelsen valgt at se bort fra og det er vi naturligvis knapt så begejstrede for! Tårngruppen har på baggrund af de mange positive tilkendegivelser, vi har fået fra de kommende brugere af Venøtårnet, valgt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Parallelt med dispensationsansøgningen og nu klagen, er vi gået i gang med at søge midler til tårnets opførelse hos udvalgte større fonde, der har interesse i at medvirke til erhvervsudvikling, herunder turisme, og til at skabe gode rammer for friluftsliv og naturoplevelser. Som vi har redegjort for i prospektet for Venøtårnet, så rummer etableringen masser af muligheder, ikke kun for Venø, men også for udviklingen i Limfjordsområdet. / Venøtårnet Per Mikkelsen SOL OVER VENØ STORE FORVENTNINGER Det indtryk får enhver, der tager sig en gåtur på Riisvej. Formentlig findes der ikke større solcelleanlægstæthed(!!) noget sted i kommunen end på Venø. Det lykkedes ikke at få etableret et kollektivt anlæg, men mere end 10 husstande fandt sammen om indkøb og planlægning af installationer. Der er vist ingen tvivl om, at nytten vil kunne registreres på elforbrugstavlen på Kleppen og de enkelte husejere kan glæde sig over en mere afdæmpet elmålerregistrering. / VenøPosten Jan Bendix Fotos: Jan Bendix ERHVERVS- UDVIKLINGSPLAN? Småøernes Aktionsgruppe har taget et nyt initiativ, som ligger i forlængelse af projektet, som i 2010 gav anledning til arbejdet med Venø udviklingsplan. Ø-LAG tilbyder konsulentstøtte til tre af de 27 danske småøer, hvis øerne ønsker at indgå i en systematisk og målrettet indsats for at skabe øget erhvervsaktivitet og beskæftigelse. Som ved sidste planarbejde forudsætter støtten en bred opbakning fra øboerne og et arbejde med planerne inkluderer borgermøder og fællesdrøftelser. Venøboen har bedt Lars Vangsgaard fra Erhvervsklubben og Jan Bendix om at undersøge mulighederne og interessen hos venøboerne. Læs mere om initiativet på / VenøPosten Red. 5

6 DET SKETE VENØ OG GIROEN! Foto: Jan Bendix VenøPosten har tidligere fortalt, at Venø havde plads i det materiale, som var til rådighed for de mange medier, der var interesserede i Giro d Italia. VenøPosten var på pletten på Fjordvejen, og fotografen fik et glimt og et par billeder. VenøPostens forsidefoto (fotograf: Mikael Lyk Madsen) er ligesom teksten nedenfor stillet til rådighed for VenøPosten (tak for det!). Her kan læseren se og læse om, hvordan Venø er præsenteret for verden omkring os. / VenøPosten Red. NY HAVNEBESTYRELSE Den 30. april afholdtes den ekstraordinære generalforsamling i Venø Havn. Den blev afholdt for at sikre en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen består nykonstitueret af: Formand Morten Gjern, næstformand Mogens Askanius, kasserer Thorkild Brosbøl, sekretær Mette Jaffke, Nis Christiansen, Yvonne Sørensen, Helle Lyng samt suppleanterne Jan Bendix og Knud Overgaard. Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og fortsætter det hidtidige gode arbejde, der er udrettet på og for Venø Havn. Vi byder alle velkomne til et kig på havnen. Referater fra både den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling kan læses på Venø Havns hjemmeside venohavn.dk. Havnen afholder arbejdsdag lørdag den 16. juni. Vi begynder med morgenkaffe og brød kl. 9:00 Til frokost serveres der pølser og kartoffelsalat. Arbejdsopgaverne er først og fremmest maling af Havnehuset og havnens borde-bænke sæt samt fliselægning. Vi glæder os til en hyggelig dag på havnen, hvor vi i fællesskab pynter havnen op til en ny og forhåbentlig god sæson. / Venø Havn Mette Jaffke og Morten Gjern Kilde: THE GUIDE TO GIRO-START 2012 HERNING-HORSENS (side 99). 6

7 DET SKER INFORMATIONSMØDE FOR KOMMENDE 112-FØRSTEHJÆLPERE Region Midtjylland har besluttet at indføre en såkaldt 112- førstehjælpsordning på Venø, hvor et antal venøboere er tilknyttet som 112-førstehjælpere. Ordningen fungerer på den måde, at ved opkald fra Venø til vurderer Alarmcentralen, om der skal gives besked via SMS til gruppen af lokale 112-førstehjælpere, som dermed kan rykke ud og yde førstehjælp. Det vil typisk ske i forbindelse med hjertestop, hvor det er altafgørende, at der ydes førstehjælp hurtigst muligt, inden den professionelle hjælp når frem. Selv få minutters forskel har afgørende betydning på udfaldet. Mandag den 11. juni kl. 19:30 på Venø Kro holder Region Midtjylland informationsmøde for de kommende 112-førstehjælpere på Venø. På mødet informeres om, hvad det indebærer at være 112-førstehjælper, så hver enkelt kan tage stilling til, om man vil tilknyttes ordningen. Alle venøboere, der tidligere har deltaget i Trygfondens hjertestarterkurser inviteres til mødet. Derudover er mødet også åbent for andre venøboere, der gerne vil være én af de kommende 112-førstehjælpere, idet alle skal på et nyt 4- timers førstehjælpskursus, som sandsynligvis finder sted i slutningen af august. Tilmelding til informationsmødet skal ske til undertegnede på eller på tlf senest onsdag den 6. juni. / VenøBoen Søren Lang Hindkjær ÅBEN Ø DEN 9. JUNI Kom til Venø og få en god oplevelse! Venø Åben Ø arrangementet gennemføres den 9. juni. Det er en fortsættelse af en god tradition. Traditionen tro er formålet at signalere venøboernes interesse for, at fastlandsboere skal se, hvordan vores øsamfund fungerer, og hvad vi lokalt har at byde på. I år er dagen lagt, så den også er en del af den landsdækkende kampagne for at skabe interesse for bosætning på de danske småøer. Det omfattende program er sat sammen af Aase Askanius og Karin Christensen fra Venø- Boens bestyrelse. De to samler trådene både før og under arrangementet. Folderen, som følger med dette nummer af VenøPosten, vil også blive uddelt på Venø Færgen på selve dagen og vil også kunne findes dér, hvor turisterne typisk kommer. / VenøBoen Anker F. Jensen "KAFFE, KUNST OG KAGE" PÅ VENØ BILLEDVÆRKSTED Igen i år udstiller vi sammen i juni måned. Vi har det sjovt og hyggeligt sammen, samtidig med at vi bestræber os på at lave en god udstilling. De oplevelser vil vi gerne give videre til alle vores besøgende. Vi er: Karin Christensen med akrylmalerier. Per Vestergaard med skulptur og akrylmalerier. Ann Nørskov med keramik. Lis Jensen med oliemalerier, grafik og tusch. På Åben Ø-dagen er dørene åbne fra kl. 11:00-18:00. Vi byder på kaffe og kage fra kl. 11:00-16:00. / Venø Billedværksted Lis Jensen 7

8 DET SKETE ÅBNINGSTIDER I JUNI Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf venoe-kartofler.dk Venø Havnehus Åbent: Hele ugen fra kl. 10:00-18:00. Der kan desuden åbnes efter aftale. Tlf , mobil Venø Billedværksted Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 ellers efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf venoe-billedvaerksted.dk JYSKE ØER INDTOG AARHUS Blivøbo.nu-kampagnen, som Venø- Boen deltager i, havde et af sine store arrangementer den 12. maj. Her stillede Endelave, Fur, Hjarnø, Egholm, Tunø, Anholt og Venø op med telt, materiale og en masse øboere. Formålet var at give byboere lyst til at bosætte sig på øerne rundt om i hav, sunde og bælter. Øboerne fortalte om de enkelte øers muligheder. Om vi får tilflytte- Foto: Søren Lang Hindkjær re fra Aarhus er selvfølgelig usikkert, men Venøs delegation fik talt med en masse byboere, så Venø ikke er glemt, som et sted der er værd at besøge og som muligt bosted. VenøBoen, Venø Efterskole og Venø GIF var repræsenteret og kunne uddele foldere om øen. På billedet er Venøs stand i teltet med Dorthe Sauer, som ø-værtinde. Nedenfor er vist nogle af pjecerne. Blivøbo.nu-kampagnen fortsætter med VenøBoens Åben Ø-arrangement den 9. juni, som er omtalt på side 7. Det er lykkedes at få sat et overdådigt program sammen. Tak til alle, der på den ene eller den anden måde medvirker til at gøre Åben Ø-dagen til en succes. Nu håber vi, at vejret arter sig, så besøgstallet slår alle rekorder. Venø Færgefart tilbyder igen en særlig Åben Ø-billet, der giver mulighed for at fylde bilen for kun 50 kr. / VenøBoen Anker F. Jensen Venø Kro Køkkenet har åbent mandag til søndag til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt aften fra kl. 17:30-21:00. Søndagsbrunch den 24. juni fra kl. 11:00-15:00. Bordbestilling nødvendig. Bemærk at der kun serveres brunch i dette tidsrum. Bordbestilling: tlf venoekro.dk 8

9 DET SKER VENØ KLIT CAMPING! Solen skinner og vi glæder os over, at det gode vejr og sommeren er kommet. Turisterne har heldigvis fundet ud af, at Venø Klit Camping stadig eksisterer. Vi har haft arbejdsdag, hvor alle bygningernes ydervægge er blevet renset. Vi er så Foto: Jan Bendix heldige, at vi har to murere, som vil istandsætte bygningerne. Efterhånden er vi kommet rigtig langt med oprydningen på Venø Klit Camping, så campingpladsen ser pæn og ryddelig ud. I vores kiosk sælger vi is, slik, øl, sodavand, kaffe, brød og almindelige dagligdagsvarer. Åbningstiderne vil stå på kioskens dør. Som noget nyt i år er vi begyndt at bage vores eget brød. Hver weekend er der friskbagt brød. Dette kan afhentes mellem kl. 8:00 9:00 i vores kiosk. Man skal dog lige huske at bestille dagen før. Med tiden håber vi, at vi får så megen rutine, så der også kan købes brød uden bestilling. Vi holder Sankt Hans aften med bål kl. 20:00. Alle venøboere er velkomne, og I ønskes en rigtig god sommer. / Venø Klit Camping, Margaret Langemose, formand BOGBILEN I SOMMERFERIEN Bogbilen holder sommerferie i ugerne Det betyder, at sidste gang vi kommer til Venø inden ferien, bliver tirsdag den 26. juni. Vi kommer igen tirsdag den 14. august. Vi holder på Riisvej tirsdag kl. 17:35- Foto: Kaj Rasmussen 18:05 og ved Efterskolen kl. 18:10-18:50. Vi har alle de materialetyper, som biblioteket råder over, med i Bogbilen: Bøger for børn, unge og voksne, skønlitteratur og faglitteratur, DVDfilm, spil til PC og konsoller, musik på CD, lydbøger m.m. Vi forlænger lånetiden i sommerferien, så alt hvad I låner i Bogbilen inden ferien, skal først afleveres i august, når vi kommer igen. Kommer I til at mangle læsestof, har Struer Bibliotek åbent hele sommeren med de normale åbningstider. God ferie! / Struer Bibliotek Kaj Rasmussen CROSSERTUR - FOR ALLE ALDRE! Så har du igen muligheden for at komme ud og afprøve dine evner, som fører af en crosser eller en gokart. Vi har bestilt to timer på Lemvig Ungdomsgårds bane tæt ved Lemvig (Rom) Flyveplads, Fredag den 22. juni kl. 18:30 20:30. Pris: 3 klip på klippekortet. Det er muligt at sidde indenfor og spise/drikke medbragt mad eller kaffe. Vi mødes bare derude og skulle nogle mangle kørselsplads eller have spørgsmål, så kan de kontakte undertegnede. / Venø GIF Laila Mejlholm Olsen, tlf / GENERALFORSAMLING OG SOMMERFEST Generalforsamlingen finder sted på Venø Kro fredag den 29. juni kl. 18:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e) 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 3. Kassererens beretning/ årsregnskab fremlægges til godkendelse 4. Fastsættelse af næste års kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders Ulfkjær, Ole Krogh, Anette Skovhøj og Hans L. Pedersen på valg) 7. Valg af revisor 8. Eventuelt. Stemmeret har alle, som ikke er i kontingentrestance. Kontingent forfalder til betaling i maj måned. Sommerfesten foregår i forlængelse af ovenstående. Menuen er som sædvanlig formidabel, og prisen er kun kr. 145,- pr. person. Der kan suppleres med drikkevarer til aldeles rimelige priser. Tilmelding til bestyrelsen senest den 24. juni. Kontingentbetaling, som er kr. 100,- pr. person, kan foregå via netbank til reg konto , og direkte til eller efter aftale med Hans LP. Eventuelt endda på generalforsamlingen. / Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen 9

10 DET SKETE Færgetrafik i april Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne VENØ BESØGSKORT ER SAT I VÆRK! I VenøPostens majnummer kunne vi fortælle om planer med besøgskort, som giver rabat til Venø Færgefart i 125 forbindelse med 2. gangs besøgende turister. Ordningen er kommet i stand efter velvillighed fra Struer Kommune og Venø Færgefart. I praksis fungerer den sådan, at turister, der gør holdt ved en af øens erhvervsdrivende kan få udleveret et nummereret Venø Besøgskort, der giver en bilfuld turister færgetransport for 50 kr. Besøgskortene er udleveret til overnatningssteder, kro, Havnehus, Fish Farm, Billedværksted og Venø kartofler og lam m.fl. På Venø Færgen registreres brugen af kortet, så vi kan indhente erfaringer fra ordningen, der gælder for overfarter frem til og med den 22. oktober. Ordningen er etableret i et samarbejde mellem Venø Borger- og Grundejerforening og VenøBoen. / VenøPosten Jan Bendix SKAL DE 27 DANSKE SMÅØER HAVE EN SÆRLIG ERHVERVS- OG BESKÆF- TIGELSESPOLITIK? På den kommende generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer skal deltagerne tage stilling til et idéoplæg af ø- politisk karakter. Oplægget er blevet til i et samarbejde mellem beboerforeningsmedlemmer på Hjarnø, Aarø og Venø og med deltagelse af sekretariatslederne fra Sammenslutningen og fra Småøernes Aktionsgruppe. Formålet med politikken er at styrke udviklingen af lokalsamfundene på medlemsøerne. Mere information om idé og indhold kan fås ved henvendelse til Jan Bendix. / VenøBoen Jan Bendix Foto: Jan Bendix GENERALFORSAMLING Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø Vandværk den 24. maj. Sædvanen tro blev vandværkets generelforsamling heller ikke i år det helt store tilløbsstykke, idet der udover bestyrelsen kun mødte fire forbrugere op. Men bestyrelsen vælger at tolke det lave deltagerantal som tilfredshed med øens vandforsyning og ikke, at forbrugerne er uinteresseret i, om der er vand i hanerne på Venø. Regnskabet for 2011 endte med et overskud på den ordinære drift på kr Kjeld Jensen, Villy Christensen og Henning Christensen var på valg og alle blev genvalgt. Ligeledes var der genvalg til suppleanten Anders Ulfkjær. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Finn Rantzau Nielsen, næstformand Kjeld Jensen, kasserer Søren Lang Hindkjær, medlem Villy Christensen, medlem Henning Christensen og suppleant Anders Ulfkjær. / Venø Vandværk Søren Lang Hindkjær 10

11 DET SKER VENØSUND FÆRGELAUG FEJRER 1 ÅRS FØDSELSDAG lørdag den 30. juni i samarbejde med Venø Havn, Venø Kro og Havnehuset. Du og hele familien indbydes til en festlig eftermiddag fra kl. 13:00 til 18:00 på Venø Havn. Vi starter dagen med festtaler og sang. Færgelauget vil tilbyde gratis kaffe og kage, som kan nydes i festteltet eller ved borde og bænke på havnens område. Der vil være underholdning og musik ved Jens Peter Voldby. I færgeskuret er der fortællinger og anekdoter fra VENØSUND s historie. Der vil også blive mulighed for at gå ombord på VENØSUND. Børn vil kunne deltage i den store krabbefangst og væddeløb i slæbestedet (husk redningsvest til de mindre børn). Et af Johnny Madsens malerier, som er skænket til Venøsund Færgelaug anonymt, vil blive vist frem. Maleriet vil derefter blive sat på auktion hos Lauritz.com, som også vil støtte Venøsund Færgelaug, da auktionen vil blive afholde helt uden salær. Man kan støtte Venøsund Færgelaug ved at tegne et medlemskab i færgeskuret eller på hjemmesiden venoesund.dk og/eller lægge et beløb i skibskisten på færgens dæk. Venø Kro tilbyder til aften den klassiske venøbøf med tilbehør til kun kr.160,- pr. kuvert. Tilbuddet gælder kun, hvis du køber spisebilletterne i Færgeskuret (normal pris er kr. 195,-). Kroen åbner for servering kl. 17:30. Havnehuset forsøger at finde musik, så festen kan fortsætte i teltet om aftenen. Drikkevarer, is m.m. kan købes i Havnehuset. For at få tilladelse til at udbyde tursejlads med VENØSUND, skal den lille færge have en fartstilladelse fra Søfartsstyrelsen, og det er ikke en let sag. Der skal investeres et beløb på ca kr., og dem har vi ikke endnu. VENØSUND, som er Danmarks ældste bilfærge i drift, er optaget i det skibshistoriske register som et bevaringsværdigt skib. Samtidig har vi med stiftelsen af Venøsund Færgelaug sikret, at færgen kan betjene øen som bilfærge, når den nye færge får driftsstop eller skal til lovpligtige eftersyn. Kort sagt VENØSUND er vores livline til fastlandet. Endelig kom det gode vejr. Pinsen har været meget travl og indbringende for både havn og butik, og det kunne da være dejligt omend lidt hårdt, hvis det ville fortsætte. Vi arbejder hårdt på at stille nogle musikarrangementer på benene i løbet af sommeren. Der skal dog mange penge til, så vi bliver nok nødt til i en vis udstrækning at lade antallet afhænge af opbakningen. Flere af kunstnerne har vist sig meget velvillige, men det er desværre endnu for tidligt at sige, hvem det bliver og nøjagtigt hvornår. Så snart vi ved noget konkret hænger vi opslag op. Vi vil måske også prøve at stille noget på benene den 30. juni i forbindelse med Venøsund Færgelaugs fødselsdagsfest. / Venø Havnehus Peter Henriksen / Venøsund Færgelaug Bjarne Tingkær Sørensen Foto: Jan Bendix 11

12 VENØ I JUNI Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten juli 2012 bedes sendt til: senest den 23. juni i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 21. juni. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd og VenøBoen. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Jan Bendix og Bettina Kjær Korrektør: Marianne Pedersen Trykning: Jan Bendix a/s venoe.dk/venoeposten Venø-kalender På venoe.dk findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten Red juni Venø Water Stars, Venø Havn (Venø Efterskole) 3. juni kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 9. juni Venø Åben Ø (se program på side 7) 10. juni kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 11. juni kl. 19:30 Informationsmøde for 112-førstehjælpere, Venø Kro (tilmeld. 6/6) 16. juni kl. 09:00 Arbejdsdag på Venø havn 17. juni kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 19. juni kl. 19:00 Menighedsrådsmøde i Børnehuset 22. juni kl. 18:30 Venø GIF, crossertur 23. juni kl. 20:00 Sankt Hans aften med bål, Venø Klit Camping 24. juni kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 29. juni Fredagsklub 29. juni kl. 18:30 Venø Borger- og Grundejerf. afholder generalforsamling/sommerfest på Venø Kro (tilmeld. 24/6) 30. juni kl Venøsund Færgelaug, 1 års fødselsdag, Venø Havn 1. juli kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen Bogbilen holder sommerferie i ugerne Lektiecafé: Den 4. og 11. juni kl. 16:15 i Børnehuset GIF tirsdagsgåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 Foto: Jan Bendix 12

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST Juni 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester!

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester! Juni 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Venø fester! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Oktober 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Kirkeordningen på Venø er OK - Det kirkelige arbejde fungerer godt på Venø,

Læs mere

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul!

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! December 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ VIL TURISTER! Står det til Venøs turistaktører, så skal der sættes flere skibe i søen for at øge turisternes interesse for at

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude!

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude! April 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Lys forude! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Maj 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø???? Foto: Jan Bendix HVAD NU? Venø Campings fremtid har været det store samtaleemne på øen, efter at ejerskiftet blev kendt for et par

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis Maj 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Preben Friis LIVSBEKRÆFTENDE! En søndag eftermiddag i april gav Venøs børn og unge koncert på Nørskov. Koncerten var arrangeret

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Charly Clemmensen PÅ VEJ 2010 bliver et begivenhedsrigt år for Venø. Efter lang tro tjeneste tager venøboerne og øens besøgende

Læs mere