Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse"

Transkript

1 Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Analyse og Erhvervsfremme Juli 2010

2 Indhold 0. INDLEDNING BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER CYKEL- OG MOTORCYKELMEKANIKER ENTREPRENØR- OG LANDBRUGSMASKINUDDANNELSEN FLYMEKANIKER KARROSSERIUDDANNELSEN MEKANIKER VOGNMALER BÅDMEKANIKER BYGGE OG ANLÆG ANLÆGSSTRUKTØR, BYGNINGSSTRUKTØR OG BROLÆGGER BOLIGMONTERINGSUDDANNELSEN BYGGEMONTAGETEKNIKER BYGNINGSMALER GLARMESTER MASKINSNEDKER MURER SKORSTENSFEJER SNEDKER STENHUGGER STUKKATØR TAGDÆKKER TEKNISK ISOLATØR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE VVS-UDDANNELSEN BYGNINGS- OG BRUGERSERVICE EJENDOMSSERVICETEKNIKER SERVICEASSISTENT SIKKERHEDSVAGT DYR, PLANTER OG NATUR ANLÆGSGARTNER DYREPASSER GREENKEEPER LANDBRUGSUDDANNELSEN LANDBRUGETS LEDERUDDANNELSE PRODUKTIONSGARTNER SKOV- OG NATURTEKNIKER VETERINÆRSYGEPLEJERSKE VÆKSTHUSGARTNER KROP OG STIL FITNESSINSTRUKTØR FRISØR KOSMETIKER MAD TIL MENNESKER BAGER/KONDITOR DETAILSLAGER ERNÆRINGSASSISTENT

3 6.4. GASTRONOM HOTEL- OG FRITIDSASSISTENT INDUSTRISLAGTER MEJERIST RECEPTIONIST TARMRENSER TJENER MEDIEPRODUKTION DIGITAL MEDIA FILM- OG TV-PRODUKTIONSUDDANNELSEN FOTOGRAF GRAFISK TEKNIKER MEDIEGRAFIKER SKILTETEKNIKER WEB-INTEGRATOR MERKANTIL DETAILHANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER UDDANNELSE TIL EVENTKOORDINATOR FINANSUDDANNELSEN GENEREL KONTORUDDANNELSE HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER KONTORUDDANNELSE MED SPECIALER SUNDHEDSSERVICESEKRETÆRUDDANNELSEN PRODUKTION OG UDVIKLING BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKER BESLAGSMEDEUDDANNELSEN CNC-TEKNIKUDDANNELSEN ELEKTRONIKOPERATØR FINMEKANIKER FORSYNINGSOPERATØR INDUSTRIOPERATØR INDUSTRITEKNIKERUDDANNELSEN KØLETEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER MARITIME HÅNDVÆRKSFAG METALSMED MODELSNEDKER OLIEFYRSTEKNIKER ORTOPÆDIST OVERFLADEBEHANDLER PLASTMAGER PORCELÆNSMALER PROCESOPERATØR SKIBSTEKNIKER SKIBSMEKANIKER SKIBSMONTØR SKOMAGER SMEDEUDDANNELSEN STØBERITEKNIKER TEKNISK DESIGNER URMAGER VINDMØLLETEKNIKER

4 9.29. VÆRKTØJSUDDANNELSEN ÆDELSMED PRODUKTØR STRØM, STYRING OG IT AUTOMATIK- OG PROCESUDDANNELSEN DATA- OG KOMMUNIKATIONSUDDANNELSEN ELEKTRIKER ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN FRONTLINE PC-SUPPORTER FRONTLINE RADIO-TV-SUPPORTER TEATER-, UDSTILLINGS- OG EVENTTEKNIKER SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK DEN PÆDAGOGISKE GRUNDUDDANNELSE HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TANDKLINIKASSISTENT TRANSPORT OG LOGISTIK LAGER- OG TERMINALUDDANNELSEN LUFTHAVNSUDDANNELSEN PERSONBEFORDRINGSUDDANNELSEN POSTUDDANNELSEN REDDERUDDANNELSEN TOGKLARGØRINGSUDDANNELSEN VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN

5 0. Indledning På baggrund af Ungepakke II, initiativ D.1, Gennemgang af kompetencemål, har undervisningsministeriet bedt Teknologisk Institut om at foretage en gennemgang og analyse af erhvervsuddannelsernes kompetencemål med henblik på en vurdering af, om der stilles unødige teoretiske krav uden praktisk betydning for uddannelserne. Analysen baserer sig på en gennemgang af: 1. Kompetencemålene for den enkelte uddannelser med trin og specialer, som de fremgår af bilagene til bekendtgørelserne for de 12 indgang i erhvervsuddannelserne 2. ene på hvert trin og speciale, som beskrevet i uddannelsesordningerne for fagene 1 Vurderingen af de enkelte kompetencemål og fag er foretaget på baggrund af Teknologisk Instituts viden om krav til de faglærtes kompetencer overfor som kompetencekrav. Denne viden er indhentet gennem gennemførelse af branche- og sektoranalyser på arbejdsmarkederne for faglærte gennem mange år. Der er ikke foretaget selvstændig dataindsamling om arbejdsgivernes krav til de faglærtes kompetence i forbindelse med vurderingen. Teknologisk Institut anbefaler, at der i de få tilfælde, hvor der kan være tvivl om vurderingen foretages en nærmere analyse, som indbefatter en undersøgelse af forskellige typer af arbejdsgiveres krav til kompetencerne hos faglærte med den pågældende uddannelse. 1 Der er udelukkende foretaget vurdering af grundfag og områdefag, som har en "grundfagskarakter", fx i kraft af et stort krav til matematiske færdigheder.

6 Bil, fly og andre transportmidler 1. Bil, fly og andre transportmidler Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Cykel- og motorcykelmekaniker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Mekaniker Vognmaler Fælles kompetencemål for at eleverne kan påbegynde skoldeundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen. 1. Udføre enkle vedligeholdelses- og serviceopgaver på transportmidler i indgangens uddannelser, 2. Udføre enkle af- og demonteringsopgaver på baggrund af viden om de elektriske systemer, 3. Anvende it til faglig informationssøgning og kommunikation, 4. Vurdere og kontrollere, om eget arbejde opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav, 5. Planlægge og udføre enkle faglige opgaver inden for indgangens uddannelser ved hensigtsmæssig anvendelse af materialer, værktøjer og maskiner, 6. Tilgodese egen og andres sikkerhed ved sikkerheds- og miljømæssigt forsvarlig udførelse af arbejdet i henhold til gældende regler og 7. Planlægge og udføre mindre arbejdsopgaver ud fra grundlæggende viden om ergonomi. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, herunder færdselsrelateret førstehjælp for elever, der erhverver kørekort som led i uddannelsen (0,5 uge). 2. Arbejdsmiljø (1,0 uge). For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne endvidere have erhvervet Arbejdstilsynets bevis for "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater".

7 Cykel- og motorcykelmekaniker 1.1. Cykel- og motorcykelmekaniker Uddannelsens struktur Uddannelsen indeholder følgende trin: Trin 1 Cykelmontør, i specialet cykelmekaniker Knallertmekaniker, i specialet motorcykelmekaniker Trin 2 Cykelmekaniker Motorcykelmekaniker Kompetencemål forud for påbegyndelse af hovedforløbet 1. Efterse og kontrollere forskellige bremsesystemer på cykel, knallert og motorcykel efter gældende lovgivning. 2. Foretage eftersyn på ind- og udvendige gearsystemer. 3. Klargøre en ny cykel til en kunde ud fra gældende lovgivning. 4. Udskifte dæk og slange på forskellige cykler samt foretage lapning af punkterede slanger. 5. Adskille og montere en cykel med udvendige gearsystemer efter gældende regler. 6. Servicere og reparere cyklens lysanlæg. 7. Foretage eftersyn og reparere hjul, herunder udskiftning af eger, opretning og afbalancering af cykel-/knallert-/motorcykelhjul samt udskiftning af hjullejer. 8. Adskille, reparere og justere en transmission samt foretage funktionstest i prøvebænk, 9. Foretage eftersyn og fejlfinding på tændingssystemer samt foretage udmåling af komponenter ved anvendelse af relevante testere for diagnosticering. 10. Foretage udmåling og fejlfinding på knallert/scooters og motorcykels forskellige lysanlæg og elektriske systemer. Kompetencemål for hovedforløbet Gælder for trin 1 cykelmontør 1. Gennemføre en funktionskontrol på cyklers transmission. 2. Montere elektriske systemer herunder lygter. 3. Kontrollere, reparere og justere de forskellige mekaniske aktiveringssystemer, udskifte lejer og gearhjul. 4. Gennemføre en kontrol af stel og styretøj på en cykel og foretage en grundindstilling af styretøjet. 5. Måltage og tilpasse cykler, bygge forhjul og reparere hjul. 6. Efterse og klargøre transmissionssystemer og elektriske systemer samt bremser og styretøj på knallerter efter gældende forskrifter og sikkerheds- og miljøregler. Gælder for trin 1 cykelmontør og trin 1 knallertmekaniker 1. Anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked. 2. Arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling.

8 Cykel- og motorcykelmekaniker Gælder for trin 2 specialet cykelmekaniker. 1. Kontrollere, reparere, justere og montere de forskellige gearsystemer samt udvælge gearsystemer til specifikke behov. 2. Reparere cyklers transmission. 3. Gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af cyklens elektriske systemer og lygter samt vejlede ved valg af lygter og elektriske systemer. 4. Udvælge bremsesystem til specifikke behov. 5. Bygge cykelstel samt planfræse anlægsflader på cykelstel. 5. Bygge og udvælge cykelhjul med forskellige opspændingsmøntre og forskellig centrering samt gennemføre fejlfinding, reparation og kontrol af cykelhjul. 7. Gennemføre fejlfinding, reparation og kontrol af affjedringssystemer på cykel. 8. Udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Gælder for trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker 1. Udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder opnå kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed. 2. Udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder. Gælder for trin 1 knallertmekaniker 1. Tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på transmissionen på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol og reparation af kobling, gearkasse og kraftoverførelse samt variogear. 2. Tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på de elektriske systemer samt lygter på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder reparation af ledningsnettet og udskiftning af defekte komponenter. 3. Kontrollere, reparere og justere de forskellige mekaniske og hydrauliske aktiveringssystemer på knallert/scooter eller motorcykel. 4. Adskille, kontrollere og reparere kaliber og hovedcylinder. 5. Kontrollere, reparere og justere styretøj, stel og affjedringskomponenter på en knallert/scooter eller en motorcykel. 6. Tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på encylindrede 2- eller 4- takt benzinmotorer på knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol af motorstyringsanlæg og udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer, samt reparere tilhørende ledningsnet. Gælder for trin 2 specialet motorcykelmekaniker. 1. Gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og reparere transmissionen på en flercylindret motorcykel. 2. Gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på de elektriske systemer på en flercylindret motorcykel. 3. Gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på bremsesystemet på en flercylindret motorcykel. 4. Gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på styretøj på en flercylindret motorcykel. 5. Gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på motor og motorstyringsanlæg på en flercylindret motorcykel. 8

9 Cykel- og motorcykelmekaniker 6. Udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring. Grundfag Innovation og iværksætteri - trin 2 Områdefag trin 1, cykelmontør- og knallertmekaniker lig kommunikation 1 Salg, service og kundebetjening Erhvervsforståelse Branchemiljø Materialekendskab Bundne specialefag: Cykelmontør Elektriske systemer på cykler Bremsesystemer på cykler Styretøj på cykler Transmissioner 1 Bundne specialefag: Knallertmekaniker 2-og 4 takt motor 1 Køle- og smøresystemer 1 Karburator Indsprøjtning 1 Udstødning og emission 1 Affjedring og forgaffel 1 Kronrør og stel 1 Hjul og dæk Aktiveringssystemer Skive- og tromlebremser Tændingsanlæg Motorstyring Lys og ledningsnet Start- og ladeanlæg Sluttransmission Aktiveringssystemer og kobling Gearkasser F 9

10 Cykel- og motorcykelmekaniker Bundne specialefag: Cykelmekaniker lig kommunikation, 2 Elektriske systemer og anlæg på cykler Bremsesystemer på cykler Affjedring/styretøj på cykler Fremstilling af hjul Fremstilling af cykelstel Transmissioner 2 Bundne specialefag: Motorcykelmekaniker lig kommunikation, 2 4-takt motor 2 Køle- og smøre systemer 2 Indsprøjtning 2 Udstødning og emission 2 Affjedring og forgaffel 2 Kronrør og stel 2 Skivebremser 2 ABS-bremser 2 Motorstyring 2 Lys og ledningsnet 2 Start- og ladeanlæg 2 Sluttransmissioner 2 Gearkasser 2 10

11 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen 1.2. Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsens struktur Uddannelsen indeholder følgende trin: Trin 1 Materielmekaniker Trin 2 Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Kranmekaniker (uden trin) Kompetencemål forud for påbegyndelse af hovedforløbet 1. Udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på benzin- og dieselmotorer ud fra deres forståelse for de fire takter og tillige kan anvende måleudstyr til udmåling af slitage på benzin- og dieselmotorer. 2. Udføre enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer ud fra deres viden om Ohms lov. 3. Udføre reparationsopgaver på hydrauliske systemer ud fra diagrammer på entreprenøreller landbrugsmaskiner og tillige udvælge det rette materiale i forbindelse med opbygning af enkle hydraulikanlæg. 4. Vælge det rette svejsemateriale i forbindelse med udførelse af reparationssvejsning med MAG-svejsning på materialer over 10 mm. 5. Udvælge det rette materiale ved konstruktion af maskinemner i materialer over 10 mm, herunder også valg af gevindtype ud fra given arbejdstegning. 6. Vedligeholde de mest gængse værktøjer til reparation og vedligeholdelse af entreprenørog landbrugsmaskiner. Kompetencemål for hovedforløbet Gælder for alle trin og specialer i uddannelsen 1. Arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar, herunder bæredygtighed, inden for uddannelsens jobområder. 2. Forstå manualer og værkstedshåndbøger på fremmedsprog. 3. Anvende it som redskab ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation i læringsprocesserne. 4. Opbygge og fejlfinde på komplekse hydraulikanlæg ved anvendelse af hydraulikdiagrammer. 5. Udføre beregninger på serie- og parallelforbundne modstande ud fra deres viden om Ohms lov. 6. Anvende sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø- og kvalitetskrav og med tilhørende dokumentation udarbejdet ud fra kontrolmålinger og under hensyn til givne standarder og toleranceangivelser. 11

12 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen 7. Anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked. 8. Anvende deres kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og have forståelse for sammenhængen mellem salg, produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk branchevirksomhed. 9. Udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder. Gælder for uddannelsens trin 1 materielmekaniker 1. Fremstille emner efter valg af dimension og egnede materialetyper under hensyn til gældende normer, standarder og sikkerhedssystemer, 2. Montere mekaniske dieselpumper, udmåling af fødesystemer på dieselmotorer samt foretage en motorsynkronisering, 3. Foretage udmåling af lade- og starteranlæg, 4. Foretage sikkerhedseftersyn på køretøjers lovpligtige udstyr, Gælder for uddannelsens specialer 1. Adskille, justere, samle og afprøve transmissionssystemer. 2. Opbygge og fejlfinde på avancerede hydrauliksystemer ved at anvende hydraulikdiagrammer. 3. Udføre fejlfinding og reparation på elektriske systemer og styre- og overvågningssystemer ud fra kendskab til el-diagrammer. 4. Udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområder, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Gælder for specialet entreprenørmaskinmekaniker 1. Justere, fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra deres kendskab til maskinernes opbygning og funktion. 2. Kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af itbaserede diagnosesystemer og fejlkoder. 3. Fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på entreprenørmaskiner. 4. Fejlfinde og reparere styretøj og bremser på entreprenørmaskiner. Gælder for specialet landbrugsmaskinmekaniker 1. Udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på teleskoplæssere med mandskabskurv. 2. Opbygge mindre relæstyringer. 3. Justere, fejlfinde og reparere landbrugsmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion. 4. Kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af itbaserede diagnosesystemer eller fejlkoder. 5. Justere, fejlfinde og reparere høstmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion. 6. Fejlfinde og reparere transmissionssystemer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra deres kendskab til opbygning og funktion. 7. Fejlfinde og reparere styretøj og bremser på landbrugsmaskiner, 12

13 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen 28-33, gælder for specialet personliftmekaniker. 1. Gennemføre funktionstest, periferitest og fejlfinding på PLC-styringer på personlifte ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder samt el-diagrammer. 2. Anvende parametre i forbindelse med sikkerhed på personlifte ud fra kendskab til betydningen af fysikkens love. 3. Udføre eftersyn og justering på styretøj på bomlifte. 4. Udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på personlifte. 5. Opbygge mindre relæstyringer. 6. Udføre fejlfinding og reparation ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på personlifte og teleskoplæssere. Gælder for specialet landbrugssmed. 1. Installere, reparere og vedligeholde varme-, vand-, og afløbsinstallationer. 2. Tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade, rør-, og stålprofiler. 3. Udføre enkle fejlfindings-, reparations-, og justeringsopgaver på landbrugsmaskiner. 4. Udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på kraner med mandskabskurv. Gælder for specialet kranmekaniker 1. Fejlfinde og reparere hydraulikanlæg på kraner ved hjælp af hydraulikdiagrammer. 2. Planlægge, dokumentere under anvendelse af cad og udføre konstruktioner i forbindelse med kranmontage. 3. Udføre fejlfindings- og reparationsopgaver på komprimeringsanlæg. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring. Eleven skal inden den afsluttende eksamen (svendeprøve) i trin 2 og for specialet kranmekaniker have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18.år. Trin 1: Materielmekaniker Grundfag Materialeforståelse Miljø Områdefag lig kommunikation 1 lig it 1 Benzin og dieselmotor Elektriske anlæg Transmissionssystemer Svejsning Hydrauliske anlæg 1 Sikkerhedseftersyn Uden niveau Uden niveau Begynder Begynder 13

14 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen Trin 2: Entreprenørmaskinmekaniker Grundfag Iværksætteri og innovation Områdefag Kundeservice lig it 2 lig kommunikation 2 Specialefag Bundne specialefag Dieselmotor Styre og overvågningsanlæg Styretøj og bremser Arbejde på entreprenørmaskiner Hydrauliske anlæg 2 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Trin 2: Landbrugsmekaniker Grundfag Iværksætteri og innovation Områdefag Kundeservice lig it 2 lig kommunikation 2 Bundne specialefag Dieselmotor Styre- og overvågningsanlæg 1 Styretøj og bremser Transmissionssystemer 1 Hydrauliske anlæg Arbejde på landbrugsmaskiner Arbejde på høstmaskiner 1 Trin 2: Personliftmekaniker Grundfag Iværksætteri og innovation Områdefag Kundeservice lig it 2 lig kommunikation 2 Specialefag Bundne specialefag Transmissionssystemer Dieselmotor Styre og overvågningsanlæg 14

15 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen Styretøj Arbejde på personlifte Hydrauliske anlæg 1 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Trin 2: Landbrugssmed Grundfag Iværksætteri og innovation Områdefag Kundeservice lig it 2 lig kommunikation 2 Specialefag Bundne specialefag Afkortning og tildannelse Måleteknik Termisk sammenføjning Maskinel og manuel bearbejdning Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Tegningsforståelse og dokumentation VVS Pumper og anlæg Arbejde på landbrugsmaskiner Arbejde på høstmaskiner Kranmekaniker (uden trin) Grundfag Miljø Iværksætteri og innovation Materialeforståelse Områdefag lig kommunikation 1 lig it 1 Kundeservice lig it 2 lig kommunikation 2 Specialefag Bundne specialefag Afkortning og tildannelse Maskinel og manuel bearbejdning Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Termisk sammenføjning Måleteknik Tegningsforståelse og cad Hydrauliske anlæg 2 Begynder Begynder 15

16 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen Elektriske anlæg Styre og overvågningsanlæg Komprimeringsanlæg Lovpligtigt sikkerhedseftersyn 16

17 Flymekaniker 1.3. Flymekaniker Uddannelsens struktur Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Flymekaniker B1 2. Flymekaniker B2 Kompetencemål forud for påbegyndelse af hovedforløbet 1. Anvende naturvidenskabelige arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen. 2. Anvende kommunikative arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer både på dansk og engelsk i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen. 3. Anvende flytekniske arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen. Kompetencemål for hovedforløbet Gælder for alle specialer i uddannelsen 1. Anvende den naturvidenskab, som ligger til grund for de flytekniske teknologier. 2. Med overblik kombinere og anvende grundlæggende systemer inden for el, elektronik og digitalteknik på alle typer fly/helikoptere. 3. Anvende viden om karakteristika, egenskaber og anvendelse af metalliske og ikkemetalliske materialer og standardkomponenter inden for flyindustrien. 4. Med overblik kombinere og anvende viden om fejlfinding, justering og reparation af fly ved anvendelse af flytekniske reparationshåndbøger og andre data på engelsk samt anvende vedligeholdelsessystemer på en logisk og kompleks måde. 5. Med overblik kombinere og anvende viden inden for flystruktur og flysystemer samt instrumenter, radiokommunikation, navigation og automatisk flystyring i alle typer fly samt helikoptere på en logisk og kompleks måde. 6. Anvende viden om menneskelige faktorer samt nationale og internationale regler inden for luftfartsbranchen. Gælder for uddannelsens speciale B1. 1. Med overblik kombinere og anvende viden inden for reparation af motor og motorsystemer i flyområdet på en logisk og kompleks måde. Gælder for uddannelsens speciale B2. 1. Med overblik kombinere og anvende testudstyr på systemer inden for el, elektronik, digitalteknik, instrumenter, radiokommunikation, navigation og automatisk flystyring på alle typer fly/helikoptere på en logisk og kompleks måde. 2. Anvende grundlæggende viden inden for reparation af elektroniske motorstyringssystemer og motorindikationssystemer og i flyområdet. 17

18 Flymekaniker Grundfagene fremgår ikke af uddannelsesordningen, men på fremgår det, at fagene på grundforløbet er Naturvidenskab, Kommunikation, Flyteknik, Arbejdsmiljø, Førstehjælp og brand og Expoxysikkerhed. Der er screeningstest i følgende områder: Matematik: En multiple choice test. Fysik: En multiple choice test. Dansk essay: Denne prøveform tester din evne til at kunne beskrive en situation kort, præcist og i kronologisk rækkefølge. Prøveformen anvendes i visse fag på hovedforløbet. Engelsk: En individuel projektopgave i flyfagligt emne efter eget valg. Arbejdet indeholder elementer som videnssøgning, tekstforståelse og formulering på fremmedsproget; alle relevante hjælpemidler er tilladte. Flyteknisk teori: En multiple choice test i flytekniske emner. Flyteknisk praktik: De 3 opgaver, sikrings-, file- og nitteøvelsen, bedømmes af læreren, som giver en karakter for hvert af produkterne. Områdefag Flymatematik (Modul 1) Flyfysik (Modul 2) Grundlæggende el-lære (Modul 3) Elektronik 1 (Mo-dul 4) Digitalteknik 1 (Modul 5) Materialelære for flyindustrien ( Modul 6) Vedligeholdelsespraksis for flyindustrien (Modul 7) Aerodynamik (Modul 8) Menneskelige faktorer (Modul9) Love og bestemmelser (Modul 10) Flystruktur og flysystemer og instrumenter (Modul 11) Helikopter (Modul 12) Bundne specialefag Specialet B1 Turbinemotorer (Modul 15) Stempelmotor (Modul 16) Propel (Modul 17) Specialet B2 Elektronik 2 (Modul 4 B2) Digitalteknik 2 (Modul 5 B2) Almindeligt flyveteknisk testudstyr (Modul 7,4 B2) Instrumentsystemer, navigation, kommunikation og automatiske flyvesystemer (Modul 13) 18

19 Flymekaniker Turbinemotorer (elektriske og elektroniske systemer) (Modul 14) 1.4. Karrosseriuddannelsen Uddannelsens struktur Uddannelsen indeholder følgende trin: Trin 1 Karrosserismed Trin 2 Uddannelsens trin 2 kan afsluttes med følgende specialer: Karrosseriopretter Karrosseribygger Kompetencemål forud for påbegyndelse af hovedforløbet 1. Fremstille, tilpasse og udskifte mindre karosseridele. 2. Oprette mindre buler. 3. Svejse mindre komplicerede karosseridele på køretøjer. 4. Anvende spartelmaterialer i forbindelse med overfladebehandling af karosseridele. Kompetencemål for hovedforløbet Gælder for alle trin i uddannelsen 1. Anvende data fra fx reparationshåndbøger på dansk og fremmedsprog. 2. Udføre sammenføjningsteknikker i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante forskrifter fra Arbejdstilsynet. 3. Udføre arbejdet ud fra viden om arbejdspladsvurdering (APV., produktkendskab (bæredygtighed), personlige værnemidler og sundhedsrisici. 4. Anvende deres viden om materialers styrke, sammensætning og elasticitet i forbindelse med sammenføjning. 5. Modtage og afgive beskeder til kunder før og efter udført arbejde. 6. Oprette karosseridele, så de opfylder kravene i forhold til den videre bearbejdning. 7. Sammenføje forskellige karosseridele korrekt efter gældende forskrifter og reparationsbøger. 8. Fremstille reparationsstykker til karosserier eller karosseridele ud fra arbejdstegning. 9. Af- og påmontere samt reparere ruder ud fra tilgængelige data og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 10. Vurdere og reparere kompositskader ud fra hensyn til omkostninger og videreforarbejdning. 11. Vurdere, planlægge og udføre af- og påmontering af mekaniske og elektriske komponenter. 12. Udføre skaringsopgaver ved delvis udskiftning af karosseridele på ikke bærende konstruktioner ud fra krav om pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug. 13. Vurdere og analysere skadesomfang samt fastlægge svejse- og opretningskrav i overensstemmelse med fabrikantens kravspecifikation for stabilitet og sikkerhed. 19

20 Flymekaniker 14. Anvende internationale kompetencer til at forstå og varetage sammenhænge i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked. 15. Arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling. 16. Udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder opnå kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed. 17. Udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder, Gælder for uddannelsens trin 2 1. Udføre skaringsopgaver på bærende dele i køretøjers konstruktioner ud fra lovkrav, pasform og krav til efterbearbejdning samt efterfølgende anvende materialer til korrosionsbeskyttelse og forsegling. 2. Udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Gælder for uddannelsens speciale karrosseriopretter. 1. Udfærdige dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af skadesanalyse og vurdering af skaders omfang, herunder ressourceforbrug (tid, arbejdskraft og materialer), 2. Udføre opretning af komplicerede skader. Gælder for uddannelsens speciale karrosseribygger 1. Udføre konstruktionsmæssige ændringer. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring. Endvidere skal eleven inden den afsluttende eksamen (svendeprøve) i trin 2 og for specialet kranmekaniker have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Grundfag trin 1 Innovation og iværksætteri Materialeforståelse Miljø Områdefag trin 1 lig kommunikation Service og kundepleje Erhvervsforståelse Teknisk tegning Opretning af karrosseridel Sammenføjning af karrosseridele, svejsning og lodning Sammenføjning af karrosseridele, skarring Fremstilling af reparationsstykker Af- og påmontering af autoruder Reparation af kunstofdele F Uden niveau Uden niveau 20

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Bygningsstruktør Trin 2. Lokale undervisningsplaner

Bygningsstruktør Trin 2. Lokale undervisningsplaner Bygningsstruktør Trin 2 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen 3. hovedforløb Byggeteknik 4. hovedforløb Stillads/miljø 5. hovedforløb Valgfri specialefag/valgfag

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 15.07.2012 Uddannelsesordning for Cykel og motorcykeluddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser 18. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser I medfør af 4, stk. 2, jf. 23, stk. 2,

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Yderligere information får du ved henvendelse til: Allan Kristiansen Uddannelsesleder tlf: 51 64 99 88 Thomas Wejrup Praktikinstruktør

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT TEKNOLOGISK. Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Hovedrapport: Vurderinger og konklusioner

TEKNOLOGISK INSTITUT TEKNOLOGISK. Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Hovedrapport: Vurderinger og konklusioner TEKNOLOGISK INSTITUT TEKNOLOGISK Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne Hovedrapport: Vurderinger og konklusioner Analyse og Erhvervsfremme Juli 2010 Indhold 0. INDLEDNING...5 1. BIL, LY OG

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker

Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker Firma Adresse By CVR-nr. E-mail Praktikansvarlig Elev Adresse By CPR-nr. E-mail Telefon Uddannelsens overordnede formål: At opnå kompetencer bredt set i en

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker BEK nr 380 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.41T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker. Sagsnr.: 060.09S.41 Høring udsendt d. 16. marts 201 Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.201 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

1. Intro til erhvervsuddannelserne

1. Intro til erhvervsuddannelserne 1. Intro til erhvervsuddannelserne 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Erhvervsuddannelserne 32 1.3 Partsstyring af erhvervsuddannelserne 43 1.4 Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 45 Appendiks 1.1

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 2010 Overgang fra 9.-10. klasse 10. Klasse Folkeskole Efterskole Privatskole Gymnasial STX HHX HTX HF (efter 10.) 9. klasse 10. klasse Andet Produktionsskole

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses%

Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Karakteroplysninger - EUD 200 - til november Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Teknologi og kommunikation - Gr.kursus i 1.hjælp og elementær brandbekæmp. Standpunkt

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest.

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest. Rummelige brancher Transport/Logistik: Medhjælper på lager herunder køre truck og gaffelstabler, sætte på plads og læsse/laste biler, EDB/lagerstyring, håndtering af farligt gods, køre med mindre kran,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder.

Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder. Frisør En frisør vasker, klipper og farver hår. Frisøren lægger makeup og farver øjenbryn og vipper. En vigtig del af frisørjobbet er at rådgive kunderne om, hvordan de skal pleje deres hår og hvilke frisurer,

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Analysens problemfelt og afgrænsning 4 4. Jobfunktioner og arbejdsområder i karrosseribranchen

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

Oversigt over praktikforløb for plastmagere.

Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigten er baseret på uddrag af vejledningen til bekendtgørelsen om uddannelse til plastmager. I tabellerne er der beskrevet praktikregler for hvert af de

Læs mere

Bedømmelse af Grundforløb. Afsluttende opgave

Bedømmelse af Grundforløb. Afsluttende opgave Bedøelse af Grundforløb Afsluttende opgave Ved bedøelse af den afsluttende opgave, for grundforløbet, vil vi gennemgå elevens teoretiske oplæg, saen med eleven, samt elevens praktiske opgave, og vi vil

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere