Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse"

Transkript

1 Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Analyse og Erhvervsfremme Juli 2010

2 Indhold 0. INDLEDNING BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER CYKEL- OG MOTORCYKELMEKANIKER ENTREPRENØR- OG LANDBRUGSMASKINUDDANNELSEN FLYMEKANIKER KARROSSERIUDDANNELSEN MEKANIKER VOGNMALER BÅDMEKANIKER BYGGE OG ANLÆG ANLÆGSSTRUKTØR, BYGNINGSSTRUKTØR OG BROLÆGGER BOLIGMONTERINGSUDDANNELSEN BYGGEMONTAGETEKNIKER BYGNINGSMALER GLARMESTER MASKINSNEDKER MURER SKORSTENSFEJER SNEDKER STENHUGGER STUKKATØR TAGDÆKKER TEKNISK ISOLATØR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE VVS-UDDANNELSEN BYGNINGS- OG BRUGERSERVICE EJENDOMSSERVICETEKNIKER SERVICEASSISTENT SIKKERHEDSVAGT DYR, PLANTER OG NATUR ANLÆGSGARTNER DYREPASSER GREENKEEPER LANDBRUGSUDDANNELSEN LANDBRUGETS LEDERUDDANNELSE PRODUKTIONSGARTNER SKOV- OG NATURTEKNIKER VETERINÆRSYGEPLEJERSKE VÆKSTHUSGARTNER KROP OG STIL FITNESSINSTRUKTØR FRISØR KOSMETIKER MAD TIL MENNESKER BAGER/KONDITOR DETAILSLAGER ERNÆRINGSASSISTENT

3 6.4. GASTRONOM HOTEL- OG FRITIDSASSISTENT INDUSTRISLAGTER MEJERIST RECEPTIONIST TARMRENSER TJENER MEDIEPRODUKTION DIGITAL MEDIA FILM- OG TV-PRODUKTIONSUDDANNELSEN FOTOGRAF GRAFISK TEKNIKER MEDIEGRAFIKER SKILTETEKNIKER WEB-INTEGRATOR MERKANTIL DETAILHANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER UDDANNELSE TIL EVENTKOORDINATOR FINANSUDDANNELSEN GENEREL KONTORUDDANNELSE HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER KONTORUDDANNELSE MED SPECIALER SUNDHEDSSERVICESEKRETÆRUDDANNELSEN PRODUKTION OG UDVIKLING BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKER BESLAGSMEDEUDDANNELSEN CNC-TEKNIKUDDANNELSEN ELEKTRONIKOPERATØR FINMEKANIKER FORSYNINGSOPERATØR INDUSTRIOPERATØR INDUSTRITEKNIKERUDDANNELSEN KØLETEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER MARITIME HÅNDVÆRKSFAG METALSMED MODELSNEDKER OLIEFYRSTEKNIKER ORTOPÆDIST OVERFLADEBEHANDLER PLASTMAGER PORCELÆNSMALER PROCESOPERATØR SKIBSTEKNIKER SKIBSMEKANIKER SKIBSMONTØR SKOMAGER SMEDEUDDANNELSEN STØBERITEKNIKER TEKNISK DESIGNER URMAGER VINDMØLLETEKNIKER

4 9.29. VÆRKTØJSUDDANNELSEN ÆDELSMED PRODUKTØR STRØM, STYRING OG IT AUTOMATIK- OG PROCESUDDANNELSEN DATA- OG KOMMUNIKATIONSUDDANNELSEN ELEKTRIKER ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN FRONTLINE PC-SUPPORTER FRONTLINE RADIO-TV-SUPPORTER TEATER-, UDSTILLINGS- OG EVENTTEKNIKER SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK DEN PÆDAGOGISKE GRUNDUDDANNELSE HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TANDKLINIKASSISTENT TRANSPORT OG LOGISTIK LAGER- OG TERMINALUDDANNELSEN LUFTHAVNSUDDANNELSEN PERSONBEFORDRINGSUDDANNELSEN POSTUDDANNELSEN REDDERUDDANNELSEN TOGKLARGØRINGSUDDANNELSEN VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN

5 0. Indledning På baggrund af Ungepakke II, initiativ D.1, Gennemgang af kompetencemål, har undervisningsministeriet bedt Teknologisk Institut om at foretage en gennemgang og analyse af erhvervsuddannelsernes kompetencemål med henblik på en vurdering af, om der stilles unødige teoretiske krav uden praktisk betydning for uddannelserne. Analysen baserer sig på en gennemgang af: 1. Kompetencemålene for den enkelte uddannelser med trin og specialer, som de fremgår af bilagene til bekendtgørelserne for de 12 indgang i erhvervsuddannelserne 2. ene på hvert trin og speciale, som beskrevet i uddannelsesordningerne for fagene 1 Vurderingen af de enkelte kompetencemål og fag er foretaget på baggrund af Teknologisk Instituts viden om krav til de faglærtes kompetencer overfor som kompetencekrav. Denne viden er indhentet gennem gennemførelse af branche- og sektoranalyser på arbejdsmarkederne for faglærte gennem mange år. Der er ikke foretaget selvstændig dataindsamling om arbejdsgivernes krav til de faglærtes kompetence i forbindelse med vurderingen. Teknologisk Institut anbefaler, at der i de få tilfælde, hvor der kan være tvivl om vurderingen foretages en nærmere analyse, som indbefatter en undersøgelse af forskellige typer af arbejdsgiveres krav til kompetencerne hos faglærte med den pågældende uddannelse. 1 Der er udelukkende foretaget vurdering af grundfag og områdefag, som har en "grundfagskarakter", fx i kraft af et stort krav til matematiske færdigheder.

6 Bil, fly og andre transportmidler 1. Bil, fly og andre transportmidler Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Cykel- og motorcykelmekaniker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Mekaniker Vognmaler Fælles kompetencemål for at eleverne kan påbegynde skoldeundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen. 1. Udføre enkle vedligeholdelses- og serviceopgaver på transportmidler i indgangens uddannelser, 2. Udføre enkle af- og demonteringsopgaver på baggrund af viden om de elektriske systemer, 3. Anvende it til faglig informationssøgning og kommunikation, 4. Vurdere og kontrollere, om eget arbejde opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav, 5. Planlægge og udføre enkle faglige opgaver inden for indgangens uddannelser ved hensigtsmæssig anvendelse af materialer, værktøjer og maskiner, 6. Tilgodese egen og andres sikkerhed ved sikkerheds- og miljømæssigt forsvarlig udførelse af arbejdet i henhold til gældende regler og 7. Planlægge og udføre mindre arbejdsopgaver ud fra grundlæggende viden om ergonomi. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, herunder færdselsrelateret førstehjælp for elever, der erhverver kørekort som led i uddannelsen (0,5 uge). 2. Arbejdsmiljø (1,0 uge). For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne endvidere have erhvervet Arbejdstilsynets bevis for "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater".

7 Cykel- og motorcykelmekaniker 1.1. Cykel- og motorcykelmekaniker Uddannelsens struktur Uddannelsen indeholder følgende trin: Trin 1 Cykelmontør, i specialet cykelmekaniker Knallertmekaniker, i specialet motorcykelmekaniker Trin 2 Cykelmekaniker Motorcykelmekaniker Kompetencemål forud for påbegyndelse af hovedforløbet 1. Efterse og kontrollere forskellige bremsesystemer på cykel, knallert og motorcykel efter gældende lovgivning. 2. Foretage eftersyn på ind- og udvendige gearsystemer. 3. Klargøre en ny cykel til en kunde ud fra gældende lovgivning. 4. Udskifte dæk og slange på forskellige cykler samt foretage lapning af punkterede slanger. 5. Adskille og montere en cykel med udvendige gearsystemer efter gældende regler. 6. Servicere og reparere cyklens lysanlæg. 7. Foretage eftersyn og reparere hjul, herunder udskiftning af eger, opretning og afbalancering af cykel-/knallert-/motorcykelhjul samt udskiftning af hjullejer. 8. Adskille, reparere og justere en transmission samt foretage funktionstest i prøvebænk, 9. Foretage eftersyn og fejlfinding på tændingssystemer samt foretage udmåling af komponenter ved anvendelse af relevante testere for diagnosticering. 10. Foretage udmåling og fejlfinding på knallert/scooters og motorcykels forskellige lysanlæg og elektriske systemer. Kompetencemål for hovedforløbet Gælder for trin 1 cykelmontør 1. Gennemføre en funktionskontrol på cyklers transmission. 2. Montere elektriske systemer herunder lygter. 3. Kontrollere, reparere og justere de forskellige mekaniske aktiveringssystemer, udskifte lejer og gearhjul. 4. Gennemføre en kontrol af stel og styretøj på en cykel og foretage en grundindstilling af styretøjet. 5. Måltage og tilpasse cykler, bygge forhjul og reparere hjul. 6. Efterse og klargøre transmissionssystemer og elektriske systemer samt bremser og styretøj på knallerter efter gældende forskrifter og sikkerheds- og miljøregler. Gælder for trin 1 cykelmontør og trin 1 knallertmekaniker 1. Anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked. 2. Arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling.

8 Cykel- og motorcykelmekaniker Gælder for trin 2 specialet cykelmekaniker. 1. Kontrollere, reparere, justere og montere de forskellige gearsystemer samt udvælge gearsystemer til specifikke behov. 2. Reparere cyklers transmission. 3. Gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af cyklens elektriske systemer og lygter samt vejlede ved valg af lygter og elektriske systemer. 4. Udvælge bremsesystem til specifikke behov. 5. Bygge cykelstel samt planfræse anlægsflader på cykelstel. 5. Bygge og udvælge cykelhjul med forskellige opspændingsmøntre og forskellig centrering samt gennemføre fejlfinding, reparation og kontrol af cykelhjul. 7. Gennemføre fejlfinding, reparation og kontrol af affjedringssystemer på cykel. 8. Udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Gælder for trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker 1. Udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder opnå kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed. 2. Udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder. Gælder for trin 1 knallertmekaniker 1. Tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på transmissionen på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol og reparation af kobling, gearkasse og kraftoverførelse samt variogear. 2. Tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på de elektriske systemer samt lygter på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder reparation af ledningsnettet og udskiftning af defekte komponenter. 3. Kontrollere, reparere og justere de forskellige mekaniske og hydrauliske aktiveringssystemer på knallert/scooter eller motorcykel. 4. Adskille, kontrollere og reparere kaliber og hovedcylinder. 5. Kontrollere, reparere og justere styretøj, stel og affjedringskomponenter på en knallert/scooter eller en motorcykel. 6. Tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på encylindrede 2- eller 4- takt benzinmotorer på knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol af motorstyringsanlæg og udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer, samt reparere tilhørende ledningsnet. Gælder for trin 2 specialet motorcykelmekaniker. 1. Gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og reparere transmissionen på en flercylindret motorcykel. 2. Gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på de elektriske systemer på en flercylindret motorcykel. 3. Gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på bremsesystemet på en flercylindret motorcykel. 4. Gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på styretøj på en flercylindret motorcykel. 5. Gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på motor og motorstyringsanlæg på en flercylindret motorcykel. 8

9 Cykel- og motorcykelmekaniker 6. Udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring. Grundfag Innovation og iværksætteri - trin 2 Områdefag trin 1, cykelmontør- og knallertmekaniker lig kommunikation 1 Salg, service og kundebetjening Erhvervsforståelse Branchemiljø Materialekendskab Bundne specialefag: Cykelmontør Elektriske systemer på cykler Bremsesystemer på cykler Styretøj på cykler Transmissioner 1 Bundne specialefag: Knallertmekaniker 2-og 4 takt motor 1 Køle- og smøresystemer 1 Karburator Indsprøjtning 1 Udstødning og emission 1 Affjedring og forgaffel 1 Kronrør og stel 1 Hjul og dæk Aktiveringssystemer Skive- og tromlebremser Tændingsanlæg Motorstyring Lys og ledningsnet Start- og ladeanlæg Sluttransmission Aktiveringssystemer og kobling Gearkasser F 9

10 Cykel- og motorcykelmekaniker Bundne specialefag: Cykelmekaniker lig kommunikation, 2 Elektriske systemer og anlæg på cykler Bremsesystemer på cykler Affjedring/styretøj på cykler Fremstilling af hjul Fremstilling af cykelstel Transmissioner 2 Bundne specialefag: Motorcykelmekaniker lig kommunikation, 2 4-takt motor 2 Køle- og smøre systemer 2 Indsprøjtning 2 Udstødning og emission 2 Affjedring og forgaffel 2 Kronrør og stel 2 Skivebremser 2 ABS-bremser 2 Motorstyring 2 Lys og ledningsnet 2 Start- og ladeanlæg 2 Sluttransmissioner 2 Gearkasser 2 10

11 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen 1.2. Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsens struktur Uddannelsen indeholder følgende trin: Trin 1 Materielmekaniker Trin 2 Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Kranmekaniker (uden trin) Kompetencemål forud for påbegyndelse af hovedforløbet 1. Udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på benzin- og dieselmotorer ud fra deres forståelse for de fire takter og tillige kan anvende måleudstyr til udmåling af slitage på benzin- og dieselmotorer. 2. Udføre enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer ud fra deres viden om Ohms lov. 3. Udføre reparationsopgaver på hydrauliske systemer ud fra diagrammer på entreprenøreller landbrugsmaskiner og tillige udvælge det rette materiale i forbindelse med opbygning af enkle hydraulikanlæg. 4. Vælge det rette svejsemateriale i forbindelse med udførelse af reparationssvejsning med MAG-svejsning på materialer over 10 mm. 5. Udvælge det rette materiale ved konstruktion af maskinemner i materialer over 10 mm, herunder også valg af gevindtype ud fra given arbejdstegning. 6. Vedligeholde de mest gængse værktøjer til reparation og vedligeholdelse af entreprenørog landbrugsmaskiner. Kompetencemål for hovedforløbet Gælder for alle trin og specialer i uddannelsen 1. Arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar, herunder bæredygtighed, inden for uddannelsens jobområder. 2. Forstå manualer og værkstedshåndbøger på fremmedsprog. 3. Anvende it som redskab ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation i læringsprocesserne. 4. Opbygge og fejlfinde på komplekse hydraulikanlæg ved anvendelse af hydraulikdiagrammer. 5. Udføre beregninger på serie- og parallelforbundne modstande ud fra deres viden om Ohms lov. 6. Anvende sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø- og kvalitetskrav og med tilhørende dokumentation udarbejdet ud fra kontrolmålinger og under hensyn til givne standarder og toleranceangivelser. 11

12 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen 7. Anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked. 8. Anvende deres kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og have forståelse for sammenhængen mellem salg, produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk branchevirksomhed. 9. Udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder. Gælder for uddannelsens trin 1 materielmekaniker 1. Fremstille emner efter valg af dimension og egnede materialetyper under hensyn til gældende normer, standarder og sikkerhedssystemer, 2. Montere mekaniske dieselpumper, udmåling af fødesystemer på dieselmotorer samt foretage en motorsynkronisering, 3. Foretage udmåling af lade- og starteranlæg, 4. Foretage sikkerhedseftersyn på køretøjers lovpligtige udstyr, Gælder for uddannelsens specialer 1. Adskille, justere, samle og afprøve transmissionssystemer. 2. Opbygge og fejlfinde på avancerede hydrauliksystemer ved at anvende hydraulikdiagrammer. 3. Udføre fejlfinding og reparation på elektriske systemer og styre- og overvågningssystemer ud fra kendskab til el-diagrammer. 4. Udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområder, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Gælder for specialet entreprenørmaskinmekaniker 1. Justere, fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra deres kendskab til maskinernes opbygning og funktion. 2. Kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af itbaserede diagnosesystemer og fejlkoder. 3. Fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på entreprenørmaskiner. 4. Fejlfinde og reparere styretøj og bremser på entreprenørmaskiner. Gælder for specialet landbrugsmaskinmekaniker 1. Udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på teleskoplæssere med mandskabskurv. 2. Opbygge mindre relæstyringer. 3. Justere, fejlfinde og reparere landbrugsmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion. 4. Kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af itbaserede diagnosesystemer eller fejlkoder. 5. Justere, fejlfinde og reparere høstmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion. 6. Fejlfinde og reparere transmissionssystemer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra deres kendskab til opbygning og funktion. 7. Fejlfinde og reparere styretøj og bremser på landbrugsmaskiner, 12

13 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen 28-33, gælder for specialet personliftmekaniker. 1. Gennemføre funktionstest, periferitest og fejlfinding på PLC-styringer på personlifte ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder samt el-diagrammer. 2. Anvende parametre i forbindelse med sikkerhed på personlifte ud fra kendskab til betydningen af fysikkens love. 3. Udføre eftersyn og justering på styretøj på bomlifte. 4. Udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på personlifte. 5. Opbygge mindre relæstyringer. 6. Udføre fejlfinding og reparation ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på personlifte og teleskoplæssere. Gælder for specialet landbrugssmed. 1. Installere, reparere og vedligeholde varme-, vand-, og afløbsinstallationer. 2. Tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade, rør-, og stålprofiler. 3. Udføre enkle fejlfindings-, reparations-, og justeringsopgaver på landbrugsmaskiner. 4. Udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på kraner med mandskabskurv. Gælder for specialet kranmekaniker 1. Fejlfinde og reparere hydraulikanlæg på kraner ved hjælp af hydraulikdiagrammer. 2. Planlægge, dokumentere under anvendelse af cad og udføre konstruktioner i forbindelse med kranmontage. 3. Udføre fejlfindings- og reparationsopgaver på komprimeringsanlæg. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring. Eleven skal inden den afsluttende eksamen (svendeprøve) i trin 2 og for specialet kranmekaniker have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18.år. Trin 1: Materielmekaniker Grundfag Materialeforståelse Miljø Områdefag lig kommunikation 1 lig it 1 Benzin og dieselmotor Elektriske anlæg Transmissionssystemer Svejsning Hydrauliske anlæg 1 Sikkerhedseftersyn Uden niveau Uden niveau Begynder Begynder 13

14 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen Trin 2: Entreprenørmaskinmekaniker Grundfag Iværksætteri og innovation Områdefag Kundeservice lig it 2 lig kommunikation 2 Specialefag Bundne specialefag Dieselmotor Styre og overvågningsanlæg Styretøj og bremser Arbejde på entreprenørmaskiner Hydrauliske anlæg 2 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Trin 2: Landbrugsmekaniker Grundfag Iværksætteri og innovation Områdefag Kundeservice lig it 2 lig kommunikation 2 Bundne specialefag Dieselmotor Styre- og overvågningsanlæg 1 Styretøj og bremser Transmissionssystemer 1 Hydrauliske anlæg Arbejde på landbrugsmaskiner Arbejde på høstmaskiner 1 Trin 2: Personliftmekaniker Grundfag Iværksætteri og innovation Områdefag Kundeservice lig it 2 lig kommunikation 2 Specialefag Bundne specialefag Transmissionssystemer Dieselmotor Styre og overvågningsanlæg 14

15 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen Styretøj Arbejde på personlifte Hydrauliske anlæg 1 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Trin 2: Landbrugssmed Grundfag Iværksætteri og innovation Områdefag Kundeservice lig it 2 lig kommunikation 2 Specialefag Bundne specialefag Afkortning og tildannelse Måleteknik Termisk sammenføjning Maskinel og manuel bearbejdning Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Tegningsforståelse og dokumentation VVS Pumper og anlæg Arbejde på landbrugsmaskiner Arbejde på høstmaskiner Kranmekaniker (uden trin) Grundfag Miljø Iværksætteri og innovation Materialeforståelse Områdefag lig kommunikation 1 lig it 1 Kundeservice lig it 2 lig kommunikation 2 Specialefag Bundne specialefag Afkortning og tildannelse Maskinel og manuel bearbejdning Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Termisk sammenføjning Måleteknik Tegningsforståelse og cad Hydrauliske anlæg 2 Begynder Begynder 15

16 Entreprenør- og landsbrugsmaskinuddannelsen Elektriske anlæg Styre og overvågningsanlæg Komprimeringsanlæg Lovpligtigt sikkerhedseftersyn 16

17 Flymekaniker 1.3. Flymekaniker Uddannelsens struktur Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Flymekaniker B1 2. Flymekaniker B2 Kompetencemål forud for påbegyndelse af hovedforløbet 1. Anvende naturvidenskabelige arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen. 2. Anvende kommunikative arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer både på dansk og engelsk i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen. 3. Anvende flytekniske arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen. Kompetencemål for hovedforløbet Gælder for alle specialer i uddannelsen 1. Anvende den naturvidenskab, som ligger til grund for de flytekniske teknologier. 2. Med overblik kombinere og anvende grundlæggende systemer inden for el, elektronik og digitalteknik på alle typer fly/helikoptere. 3. Anvende viden om karakteristika, egenskaber og anvendelse af metalliske og ikkemetalliske materialer og standardkomponenter inden for flyindustrien. 4. Med overblik kombinere og anvende viden om fejlfinding, justering og reparation af fly ved anvendelse af flytekniske reparationshåndbøger og andre data på engelsk samt anvende vedligeholdelsessystemer på en logisk og kompleks måde. 5. Med overblik kombinere og anvende viden inden for flystruktur og flysystemer samt instrumenter, radiokommunikation, navigation og automatisk flystyring i alle typer fly samt helikoptere på en logisk og kompleks måde. 6. Anvende viden om menneskelige faktorer samt nationale og internationale regler inden for luftfartsbranchen. Gælder for uddannelsens speciale B1. 1. Med overblik kombinere og anvende viden inden for reparation af motor og motorsystemer i flyområdet på en logisk og kompleks måde. Gælder for uddannelsens speciale B2. 1. Med overblik kombinere og anvende testudstyr på systemer inden for el, elektronik, digitalteknik, instrumenter, radiokommunikation, navigation og automatisk flystyring på alle typer fly/helikoptere på en logisk og kompleks måde. 2. Anvende grundlæggende viden inden for reparation af elektroniske motorstyringssystemer og motorindikationssystemer og i flyområdet. 17

18 Flymekaniker Grundfagene fremgår ikke af uddannelsesordningen, men på fremgår det, at fagene på grundforløbet er Naturvidenskab, Kommunikation, Flyteknik, Arbejdsmiljø, Førstehjælp og brand og Expoxysikkerhed. Der er screeningstest i følgende områder: Matematik: En multiple choice test. Fysik: En multiple choice test. Dansk essay: Denne prøveform tester din evne til at kunne beskrive en situation kort, præcist og i kronologisk rækkefølge. Prøveformen anvendes i visse fag på hovedforløbet. Engelsk: En individuel projektopgave i flyfagligt emne efter eget valg. Arbejdet indeholder elementer som videnssøgning, tekstforståelse og formulering på fremmedsproget; alle relevante hjælpemidler er tilladte. Flyteknisk teori: En multiple choice test i flytekniske emner. Flyteknisk praktik: De 3 opgaver, sikrings-, file- og nitteøvelsen, bedømmes af læreren, som giver en karakter for hvert af produkterne. Områdefag Flymatematik (Modul 1) Flyfysik (Modul 2) Grundlæggende el-lære (Modul 3) Elektronik 1 (Mo-dul 4) Digitalteknik 1 (Modul 5) Materialelære for flyindustrien ( Modul 6) Vedligeholdelsespraksis for flyindustrien (Modul 7) Aerodynamik (Modul 8) Menneskelige faktorer (Modul9) Love og bestemmelser (Modul 10) Flystruktur og flysystemer og instrumenter (Modul 11) Helikopter (Modul 12) Bundne specialefag Specialet B1 Turbinemotorer (Modul 15) Stempelmotor (Modul 16) Propel (Modul 17) Specialet B2 Elektronik 2 (Modul 4 B2) Digitalteknik 2 (Modul 5 B2) Almindeligt flyveteknisk testudstyr (Modul 7,4 B2) Instrumentsystemer, navigation, kommunikation og automatiske flyvesystemer (Modul 13) 18

19 Flymekaniker Turbinemotorer (elektriske og elektroniske systemer) (Modul 14) 1.4. Karrosseriuddannelsen Uddannelsens struktur Uddannelsen indeholder følgende trin: Trin 1 Karrosserismed Trin 2 Uddannelsens trin 2 kan afsluttes med følgende specialer: Karrosseriopretter Karrosseribygger Kompetencemål forud for påbegyndelse af hovedforløbet 1. Fremstille, tilpasse og udskifte mindre karosseridele. 2. Oprette mindre buler. 3. Svejse mindre komplicerede karosseridele på køretøjer. 4. Anvende spartelmaterialer i forbindelse med overfladebehandling af karosseridele. Kompetencemål for hovedforløbet Gælder for alle trin i uddannelsen 1. Anvende data fra fx reparationshåndbøger på dansk og fremmedsprog. 2. Udføre sammenføjningsteknikker i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante forskrifter fra Arbejdstilsynet. 3. Udføre arbejdet ud fra viden om arbejdspladsvurdering (APV., produktkendskab (bæredygtighed), personlige værnemidler og sundhedsrisici. 4. Anvende deres viden om materialers styrke, sammensætning og elasticitet i forbindelse med sammenføjning. 5. Modtage og afgive beskeder til kunder før og efter udført arbejde. 6. Oprette karosseridele, så de opfylder kravene i forhold til den videre bearbejdning. 7. Sammenføje forskellige karosseridele korrekt efter gældende forskrifter og reparationsbøger. 8. Fremstille reparationsstykker til karosserier eller karosseridele ud fra arbejdstegning. 9. Af- og påmontere samt reparere ruder ud fra tilgængelige data og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 10. Vurdere og reparere kompositskader ud fra hensyn til omkostninger og videreforarbejdning. 11. Vurdere, planlægge og udføre af- og påmontering af mekaniske og elektriske komponenter. 12. Udføre skaringsopgaver ved delvis udskiftning af karosseridele på ikke bærende konstruktioner ud fra krav om pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug. 13. Vurdere og analysere skadesomfang samt fastlægge svejse- og opretningskrav i overensstemmelse med fabrikantens kravspecifikation for stabilitet og sikkerhed. 19

20 Flymekaniker 14. Anvende internationale kompetencer til at forstå og varetage sammenhænge i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked. 15. Arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling. 16. Udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder opnå kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed. 17. Udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder, Gælder for uddannelsens trin 2 1. Udføre skaringsopgaver på bærende dele i køretøjers konstruktioner ud fra lovkrav, pasform og krav til efterbearbejdning samt efterfølgende anvende materialer til korrosionsbeskyttelse og forsegling. 2. Udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Gælder for uddannelsens speciale karrosseriopretter. 1. Udfærdige dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af skadesanalyse og vurdering af skaders omfang, herunder ressourceforbrug (tid, arbejdskraft og materialer), 2. Udføre opretning af komplicerede skader. Gælder for uddannelsens speciale karrosseribygger 1. Udføre konstruktionsmæssige ændringer. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring. Endvidere skal eleven inden den afsluttende eksamen (svendeprøve) i trin 2 og for specialet kranmekaniker have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Grundfag trin 1 Innovation og iværksætteri Materialeforståelse Miljø Områdefag trin 1 lig kommunikation Service og kundepleje Erhvervsforståelse Teknisk tegning Opretning af karrosseridel Sammenføjning af karrosseridele, svejsning og lodning Sammenføjning af karrosseridele, skarring Fremstilling af reparationsstykker Af- og påmontering af autoruder Reparation af kunstofdele F Uden niveau Uden niveau 20

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens Erhvervsuddannelser Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 3F s erhvervsuddannelser en oversigt 06 Anlægsgartner 07 Anlægsstruktør 8 Autosadelmager 9 Beklædningshåndværker 10 Brolægger 11 Buschauffør 12 Byggemontagetekniker

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 UNGDOMS UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 Læs hvordan du bruger din UU-vejleder Få overblik inden valg af ungdomsuddannelse SE DATOER FOR ÅBENT HUS PÅ UDDANNELSES- STEDERNE

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi Studieordning for Autoteknolog ErhvervsAkademi Sjælland Campus Næstved Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelsens

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere