Undersøgelse version 2.0 JULI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse version 2.0 JULI 2011"

Transkript

1 FAIR DOG Undersøgelse version 2.0 JULI juli 2011

2 Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 4 Fair Dogs undersøgelse... 5 Hundebid 1 år før og 1 år efter raceforbud i Danmark... 5 Listeracernes % ud af samlet antal bid-episoder før og efter raceforbud... 7 TOP 10 bidskader forårsaget af hunde 1 år før og 1 år efter raceforbud... 7 Forsikringsselskaber- og politiets oplysninger...10 Politiets oplysninger omkring anmeldelser og sigtelser Forsikringsselskaberne 2006, 2008, Forsikring og Pension statistik Hundebid koster samfundet dyrt Danmarks ulykkesregister Børn og hundebid - Center for ulykkesforskning Børn og ulykker i Danmark Årsager til bid og aggression Korrekt træning giver færre adfærdsproblemer Ansvarligt hundeejerskab Post Danmarks succesfulde løsning på hundebid Historien om farlige hunde igennem tiderne Konsekvenserne af raceforbud i Danmark Hvad siger eksperterne om forbud og hunderacerne Mediernes indflydelse Mediernes brug af begreberne dræberhunde, kamphunde og muskelhunde Begrebet kamphund og muskelhund Andre lande Undersøgelse omkring raceforbud Hvad skete der i andre lande Børn og hunde i USA Medierne: Er de en pålidelig kilde når det gælder rapportering af hunderacer? Succesfuld lovgivning i andre lande Kildeangivelser juli 2011

3 Indledning Indledning I 1991 indførte Danmark forbud mod at besidde og anskaffe sig hunderacerne Amerikansk Pit Bull Terrier og Tosa Inu. Dette forbud har ikke haft nogen effekt, og antallet af specielt Amerikansk Pit Bull Terrier er steget støt, dog blev de registreret under navnet Amerikansk Staffordshire Terrier. En del hunde har gennem årene gjort sig uheldig bemærket. De kom i mediernes søgelys og begreberne kamphunde, dræberhunde og muskelhunde blev mediernes foretrukne overskrifter. Læserne fik hurtigt et bestemt billede på nethinden, så snart disse begreber stod i overskrifterne og medierne forstærkede yderligere historierne med billeder af muskelhunde, selvom der ofte ikke var tale om den slags hunde, hvilket undersøgelsen her også vil vise. I 2009 kom kamphunde på det politiske program. Mange politikere var ude i pressen og lovede at disse hunde skulle forbydes og fjernes fra de danske gader. Den tidligere Justitsminister Brian Mikkelsen nedsatte et hundeudvalg i februar Hundeudvalget fik til opgave at finde en løsning på problemet, men der var på daværende tidspunkt ikke tale om at tilføje flere hunderacer på forbudslisten. Nogle politikere mente at vide, at visse racer var skyld i problemet, men som justitsminister Brian Mikkelsen udtalte til pressen, fandtes der ingen statistik i Danmark, der kunne fremvise hvilke hunderacer, som bider mest. Hvilket man også kan læse i hundeudvalgets betænkning. På trods af den manglende viden omkring hvilke hunderacer, der var synderne valgte man alligevel, at lave en liste over 13 navngivne racer. Flertallet i hundeudvalget stemte imod et raceforbud, men den 4. juni 2010 stemte et flertal i folketinget for at disse 13 specifikke hunderacer og blandinger heraf blev forbudt. Og den 1. juli 2010 trådte lov nr. 717 af 25/06/2010 i kraft. Der blev med den nye lov ikke tilført flere ressourcer til at håndhæve loven, ej heller blev der gjort tiltag til at finde ud af, om de racer man havde valgt at forbyde, nu også var de reelle syndere. Derfor har Foreningen Fair Dog gennemført en undersøgelse omkring hundebid 1 år før og 1 år efter lovens ikraftræden. I undersøgelsen indgår 464 hundebid* baseret på Fair Dogs indsamlede information om hændelser gennem kontakt til dyrlæger, politirapporter, internettet samt ved hundeejernes egne beretninger. Undersøgelsen er ikke en statistik, men en undersøgelse, baseret på indsamling af fakta. Derudover har Foreningen Fair Dog indhentet oplysninger fra forsikringsselskaber, herunder Forsikringsselskabet Tryg. De oplyser, at de har haft en stigning i bid på mennesker, efter hundeloven trådte i kraft. I forbindelse med undersøgelsen har vi adspurgt 24 dyreklinikker, om de har mærket en forskel i bid-skader fra før og efter 1. juli Alle oplyser samstemmende, at de ingen forskel har bemærket. Foreningen Fair Dog har set på hvad der skete før og efter hundelovens indførelse i Danmark og i andre lande som har, eller har haft, lignende forbud. * Foreningen Fair Dog kan af etiske grunde ikke gætte sig til hvad vidner og ofre måske mener. Vi har så vidt muligt forsøgt at få alle hunderacer verificeret hos politi, hundeejeren, eller den involverede dyrlæge. I mange tilfælde beror racebeskrivelser på vidner og ofres forklaringer, som sjældent har ret megen racekendskab. Derfor vil begreber, som slædehunde, jagthunde, selskabshunde, m.fl fremgå af undersøgelsen. 3 juli 2011

4 Sammenfatning Sammenfatning I dag er følgende 13 hunderacer samt blandinger heraf forbudt at anskaffe sig, og / eller avle på i Danmark: 1. Pitbull Terrier 2. Tosa Inu 3. Amerikansk Staffordshire Terrier 4. Fila Brasileiro 5. Dogo Argentino 6. Amerikansk Bulldog 7. Boerboel 8. Kangal 9. Centralasiatisk Ovtcharka 10. Kaukasisk Ovtcharka 11. Sydrussisk Ovtcharka 12. Tornjak 13. Sarplanina Foreningen Fair Dog er bekymret for tilblivelsen af, og grundlaget for raceforbuddet. Fair Dog mener at det er vilkårlighed, som har styret hvilke racer der er blevet forbudt, og hvilke som ikke er. Der er ikke blevet fremlagt nogen statistikker, ekspertudtalelser eller vurderinger af, hvorfor en race er blevet vurderet som farlig. Det er dermed uklart på hvilket grundlag, man har defineret disse racer som farlige. Det er ikke hunden, men ejeren. Der må derfor være lige meget fokus på hundeejeren som på hunden. At en hund bider er et hundeejerproblem. Som udgangspunkt kan alle hunde af alle racer bide, så ansvarlighed er essentielt. Ved at uddanne ejerne og ved at ejerne forstår vigtigheden i, at deres hundes behov bliver dækket, mindsker man risikoen for adfærdsproblemer. Understreges af statistik En undersøgelse af 748 hunde foretaget af Association of pet behavoiur counsellors i England viser at 70 % af hundene, som havde bidt nogen, ikke havde fået den rette opdragelse eller socialisering som hvalp. Dette understreger, hvor vigtig hundeejeren er for hundens opførsel. At sætte fokus på specifikke hunderacer og blandinger heraf, er at tage fokus væk fra de reelle problemer med hundeangreb i Danmark. En målrettet indsats omkring ansvarligt ejerskab af hunde, vil være mere fornuftigt og have større effekt m.h.t. at få nedbragt bid-episoderne, som også erfaringer fra andre lande tydeligt viser. Det må være målet at få nedbragt antallet af bid-episoder. Hundebid er ikke racespecifikt, alle hunde kan bide, alle hunde kan blive aggressive, og årsagerne er mange, men mange bid kan undgås ved at uddanne hundeejerne bedre - ved at sætte krav til ejerne. 4 juli 2011

5 Fair Dogs undersøgelse Fair Dogs undersøgelse Hundebid 1 år før og et år efter hundeloven i Danmark Undersøgelsen er baseret på indsamlet information om hændelser, fra dyrlæger, politirapporter, internettet samt hundeejer beretninger. Det er således IKKE en statistik, men en undersøgelse af omfanget af bid-episoder forårsaget af hunde i Danmark 1 år før og 1 år efter at hundeloven trådte i kraft. I undersøgelsen indgår der samlet 464 bid-episoder. I de tilfælde, hvor race ikke kan bekræftes, er de sat under race ukendt. Undersøgelsen er delt op i 4 kategorier: Hundebid på mennesker, hundebid på hunde, hundebid på dyr - herunder heste, får, vildt, m.m. samt hundebid, som er endt fatalt - hvor offeret døde af sine kvæstelser. Kortet viser indelingen af de forskellige områder i Danmark, som Fair Dogs undersøgelsen er baseret på. 5 juli 2011

6 Fair Dogs undersøgelse Nedenstående viser antallet af bid-episoder, fordelt på bid på mennesker, bid på hunde, bid på andre dyr og bid der er endt fatalt. Episoderne er delt op i områder i forskellige dele af Danmark. Den sidste boks viser det samlede antal bid-episoder, baseret på indsamlet information om hændelser fra dyrlæger, politirapporter, internettet samt hundeejer beretninger. 1. periode 1 år før raceforbud 2. periode 1 år efter raceforbud Nordjylland Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker 7 13 Hunde 8 19 Andre dyr 5 1 Fatal 2 6 Total Midt- og Vestjylland Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker 5 9 Hunde 6 8 Andre dyr 5 5 Fatal 1 - Total Østjylland Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker 2 6 Hunde 7 5 Andre dyr 2 1 Fatal 2 4 Total Sydøstjylland Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker 3 6 Hunde 8 10 Andre dyr 1 - Fatal 1 3 Total Syd- og Sønderjylland Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker Hunde 11 8 Andre dyr - 6 Fatal - 3 Total Fyn Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker 5 8 Hunde 9 18 Andre dyr - - Fatal 4 2 Total Sydsjælland og Lolland-Falster Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker Hunde 2 8 Andre dyr 1 2 Fatal 1 1 Total Midt- og Vestsjælland Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker 7 18 Hunde 6 13 Andre dyr 5 4 Fatal - 6 Total København og Vestegnen Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker 4 8 Hunde 8 10 Andre dyr - - Fatal - - Total Nordsjælland Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker 8 14 Hunde 8 13 Andre dyr 2 3 Fatal 11 1 Total Bornholm Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker 3 3 Hunde 2 5 Andre dyr - 2 Fatal 1 4 Total 6 14 Samlet på landsplan Bid på: 1. periode 2. periode Mennesker Hunde Andre dyr Fatal Total juli 2011

7 Fair Dogs undersøgelse Listeracerne samt blandinger heraf % ud af samlet antal bid-episoder før og efter raceforbud Nedenstående er baseret på, at race eller blanding er kendt og oplyst i hver enkelt tilfælde/sag. I de tilfælde hvor race ikke kan bekræftes, er de registreret under race ukendt. Andre racer/race ukendt ca. 93,5 % Listeracer eller bland. heraf ca. 6,5% 1. periode Året inden raceforbud Undersøgelsen viser, at ud af 186 bid-episoder, 1 år inden raceforbuddet, var listehundene involveret i ca. 6,5 % af de samlede bid-episoder. Andre racer/race ukendt ca. 95,7 % Listeracer eller bland. heraf ca. 4,3% 2. periode Året efter raceforbud Undersøgelsen viser at ud af 278 bid-episoder, 1 år efter raceforbuddet, var listehundene involveret i ca. 4,3 % af de samlede bidepisoder. TOP 10 bidskader forårsaget af hunde 1 år før og 1 år efter raceforbud Undersøgelsen er KUN baseret på indsamlet information om hændelser, fra dyrlæger, politirapporter, internettet samt hundeejer beretninger. 1. periode - 1 år før raceforbud I undersøgelsen indgår 186 bid-episoder. 2. periode - 1 år efter raceforbud I undersøgelsen indgår 278 bid-episoder. Bid på mennesker 1. Schæfer 2. Labrador 3. Slædehund 4. Blandingshunde 5. Cocker Spaniel 6. Små Selskabhunde 7. Rottweiler 8. Listehunde 9. Jagthunde 10. Australsk Hyrdehund Bid på Mennesker 1. Schæfer 2 Rottweiler 3 Blandingshunde 4 Små Selskabshunde 5 Cocker Spaniel 6 Retriever 7 Hønsehund 8 Slædehund 9 Muskelhund 10 Gravhund 7 juli 2011

8 Fair Dogs undersøgelse 1. periode - 1 år før raceforbud I undersøgelsen indgår 186 bid-episoder. 2. periode - 1 år efter raceforbud I undersøgelsen indgår 278 bid-episoder. Bid på hunde 1. Schæfer 2. Golden Retriever 3. Labrador 4. Gravhunde 5. Jagthunde 6. Andre store racer 7. Rottweiler 8. Blandingshunde 9. Boxer 10. Listehunde Bid på hunde 1 Schæfer 2 Labrador 3 Rottweiler 4 Golden Retriever 5 Små Selskabshunde 6 Collie 7 Andre store racer 8 Listehunde 9 Dansk Svensk Gårdhund 10 Dobermann Fatal bid på hunde 1. Rottweiler 2. Schæfer 3. Dobermann 4. Blandingshunde 5. Listehunde Fatal bid på hunde 1 Labrador 2 Rottweiler 3 Blandingshunde 4 Schæfer 5 Hønsehund 6 Listehunde 7 Collie 8 Alaskan Malamute 9 Dansk Svensk Gårdhund 10 New Foundlænder 8 juli 2011

9 Fair Dogs undersøgelse 1. periode - 1 år før raceforbud I undersøgelsen indgår 186 bid-episoder. 2. periode - 1 år efter raceforbud I undersøgelsen indgår 235 bid-episoder. Skambid af andre dyr 1. Race Ukendt* 2. Slædehunde 3. Labrador 4. Schæfer 5. Hyrdehunde 6. Hønsehunde 7. Boxer 8. Retriever 9. Gravhund 10. Samojede Skambid af andre dyr 1 Race Ukendt* 2 Schæfer 3 Border Collie 4 Blandingshunde 5 Labrador 6 Jagthund 7 Rottweiler 8 Retriever 9 Alaskan Malamute 10 Andre Store hunde Fatale bid på andre dyr 1. Race Ukendt* 2. Slædehunde 3. Labrador 4. Schæfer 5. Collie 6. Hønsehund 7. Boxer 8. Gravhund 9. Blandingshunde 10. Islandsk Fårehund Fatale bid på andre dyr 1 Race Ukendt* 2 Schæfer 3 Labrador 4 Rottweiler 5 Alaskan Malamute 6 Border Collie 7 Jagthunde 8 Dansk Svensk Gårdhund 9 Blandingshunde 10 Gravhund *Det er ikke muligt, at gætte sig til racer ud fra tandmærker i skambidte døde dyr, herunder får, rådyr eller andre løsgående dyr. Derfor er kategorien race ukendt sat ind. 9 juli 2011

10 Forsikringsselskaber- og politiets oplysninger Forsikringsselskabernes og politiets oplysninger Politiets oplysninger Rigspolitiets tal viser, at der har været en stigning i anmeldelser for overtrædelser af hundeloven siden Det samme gælder for sigtelser for overtrædelse af hundeloven. Anmeldelser for overtrædelse af hundeloven i: Antal Sigtelser for overtrædelse af hundeloven i: Antal Forsikringsselskaberne 2006, 2008, Forsikringsselskaberne Hunde bider mere end nogensinde før, men heldigvis bider de ikke så hårdt mere. I 2005 blev der registreret skader som følge af hundebid. Året før var der kun , så der er tale om en stigning på seks procent, hvilket er det højeste antal siden Til gengæld afslører statistikken, at hundenes bid ikke forvolder så voldsomme skader som tidligere. De samlede udgifter til erstatninger er faldet fra 56 mio. kr. i 2004 til 37 mio. kr. i De mange små erstatninger, der er blevet udbetalt i 2005 peger på, at hundene har forvoldt flere skader på folks ting end tidligere, konstaterer Forsikringsoplysningen på baggrund af en frisk opgørelse.»udviklingen med flere skader, men mindre erstatninger, er et tegn på, at der er sket et fald i de meget alvorlige skader, hvor en hund har skambidt et menneske eller har været skyld i et trafikuheld«, siger konsulent Christian Skødt, Forsikringsoplysningen. Udtalelse fra 2006 Hunde laver mere hærværk, men overfalder færre mennesker. (1) 10 juli 2011

11 Postbudene kan slappe lidt af. Nutidens civiliserede hunde gnaver nemlig hellere i sko end i mennesker. Det viser en statistik fra Forsikring & Pension over antallet af skader, som hunde har forvoldt. Hundene laver flere skader end tidligere, men udgifterne til erstatninger falder. Ifølge konsulent Christian Skødt fra Forsikringsoplysningen er det fordi, der er færre hunde, der har væltet cyklister, løbet ud foran biler eller skambidt mennesker. Vi har haft et pænt fald over de seneste år, hvilket til dels skyldes, at hundeejere i større udstrækning går på hundeskole, fortæller Christian Skødt Ulykker med hunde. Antallet af anmeldte skader var i 2009 på mod året før. Til gengæld er den samlede erstatningssum faldet med ca. 17 pct. fra 51 mio. til 42 mio. kr. Flere skader, men lavere erstatninger indikerer klart, at der er sket et fald i de alvorlige sager, hvor en hund enten har skambidt et menneske eller forårsaget et trafikuheld. Få sager af den art vil hurtigt få erstatningssummen til at stige. Så heldigvis ser det ud til, at der trods en lille stigning i antallet af skader mest har været tale om de mindre alvorlige sager. Det kan være mindre bid, situationer, hvor en hund er skyld i, at en person falder, og andre skader af den karakter, siger afdelingsleder i Forsikring & Pension Kai Døring Larsen. Forsikring og Pension statistik Statistikken viser de gennemsnitlige erstatninger pr. skade forvoldt af hunde for perioden Den gennemsnitlige erstatning pr. skade er stigende fra knap kr. pr. skade i 1990 til over kr. pr. skade i I 2005 og 2006 faldt de gennemsnitlige erstatninger til omkring kr. pr. skade. De følgende to år steg de gennemsnitlige erstatninger atter og var i 2008 på ca kr. pr. skade. Den gennemsnitlige erstatning pr. skade faldt i 2009 til godt kr. men steg igen i 2010 til kr. Skader_hund_lille.gif pixler 21/06/ Kilde: Statistikken viser de gennemsnitlige erstatninger pr. skade forvoldt af hunde for perioden Den gennemsnitlige erstatning pr. skade er stigende fra knap kr. pr. skade i 1990 til over kr. pr. skade i I 2005 og 2006 faldt de gennemsnitlige erstatninger til omkring kr. pr. skade. De følgende to år steg de gennemsnitlige erstatninger atter og var i 2008 på ca kr. pr. skade. Den gennemsnitlige erstatning pr. skade faldt i 2009 til godt kr. men steg igen i 2010 til kr juli 2011

12 Hundebid koster samfundet dyrt Hundebid koster samfundet dyrt I en svensk undersøgelse, som blev offentliggjort i tidsskriftet Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery fortæller 2 forskere om en analyse, de har lavet omkring hundebid. Den viser blandt andet, at: Arm og underarm er endestationen for en hunds bid i halvdelen af de 176 registrerede sager med hundebid i Sydsverige. Skaderne er alt fra flænger til overrevne sener og muskler og ødelagte fingre, som må amputeres. Halvdelen af alle hundebid rammer ejere, der prøver at stoppe deres egen hund midt i en slåskamp med en anden hund. Tallet er ifølge forskerne bemærkelsesværdigt højt. Undersøgelsen antyder derfor ifølge Marianne Nygaard, læge på håndkirurgisk afdeling, Gentofte hospital at mange hundebid kan undgås, hvis hunde holdes i snor og på den måde undgår slåskampe. Ikke kun store hunde giver problemer. Forskerne beretter at de oplever flere patienter, som nogle dage efter bid fra en mindre hund kommer ind på hospitalet med slemme infektioner fra bl.a. gule stafylokokker. Formentlig det samme mønster i Danmark Marianne Nygaard understreger, at undersøgelsen kun omfatter 81 angreb på hænder og underarme, og at hunderacer langt fra altid bliver oplyst. Samtidig er schæfere formentlig overrepræsenterede, fordi de bliver brugt som politihunde og derfor er trænet i at angribe arme på mistænkte.»derfor er opgørelsen ikke stærk nok til at pege på nogle særligt farlige racer, men sikkert er det, at store hunde giver store skader.jeg har ingen anledning til at tro, at tallene er meget anderledes i Danmark, men det burde følges op,«bemærker Marianne Nygaard. Store udgifter til sundhedsvæsnet Det kan give rigtigt god mening, at forsøge at forebygge hundebid, for de er andet end bare smerte. De kan koste både førlighed og arbejdstid, og så er udgifterne i sundhedsvæsnet til behandling af hundebid ret høje. Et alvorligt bid, som kræver én eller flere operationer, løber op i en halv million kroner. 9 af de 81 angrebne personer i undersøgelsen lå i sygesengen i syv dage eller mere. Sådanne store skader kan ifølge forskerne medføre en udgift på knap fem millioner svenske godt fire millioner danske kroner. (2) Ifølge Danmarks statistik har vi i Danmark ca personer årligt, som bliver bidt af en hund og som kræver lægelig behandling - ca. 2% af dem kræver indlæggelse. Der skal ikke den store hovedregning til at regne ud, at det har store omkostninger for samfundet. Derfor er det vigtigt at vi sætter fokus på hundeejerne og ikke på racerne, for at mindske antallet af hundebid i Danmark juli 2011

13 8 Danmarks ulykkesregister Danmarks ulykkesregister Hundebid Bjarne Laursen, Seniorforsker Statens Institut for Folkesundhed www. si-folkesundhed.dk delig sammenhæng mellem alder og det går især ud over knæ (typisk forstuvning), fingre (forstuvning, sår, brud) og Hundebid er årsag til langt fleste skader (64%) forårsaget med af hunde. De sidste stigende alder rammer bidskaderne oftere håndled (brud). hvor på kroppen man er blevet bidt; med Ulykker 10 år er antallet af registrerede skader efter - hundebid 2001 dog faldet markant. Mens kropsregioner. Eksempelvis sker 68% af Hunde involveret i arbejds- Bid overekstremiteterne end hoved og andre 1990 der er i årsag 1990 således til langt var de 9000 fleste på landsplan bidskaderne hos de 0-4 årige i hovedet/ ulykker og trafikulykker skader, (64%) forårsaget af hunde. De sidste 10 år er antallet af registrerede skader var der i 1998 kun 5000 registrerede bidskader, ansigt, faldende til 25 % for de årige Hunde er involveret i ca. 350 arbejdsulykker årligt på landsplan og den hyppigst efter hundebid altså næsten dog faldet en halvering. markant. Fra og ca. 10% for voksne. De øvrige bidskader rammer var især der hænder i 1998 og kun fingre registrerede tilskadekomne bid- skader, gruppe er altså postbude næsten og en Mens 1998 der og frem i 1990 til 2001 således har antallet var 9000 dog været konstant. Fra 1998 og frem til 2001 har antallet Det er ikke dog muligt været at udpege konstant. bestemte avisbude! Bidskader udgør omkring 80% på landsplan halvering. Faldet Faldet i antal i antal hundebid hundebid skyldes skyldes næppe næppe et hunderacer fald i antallet som særligt af hunde bidske, i Danmark, på baggrund af Ulykkesregisterets data, da der andel (40%) i benene. da af antallet skaderne, af heraf øvrige er en skader forholdsvis med stor hunde et fald i antallet af hunde i Danmark, for antallet (fald over af øvrige hund, skader væltet med af hunde hund (fald mv.) i samme ikke er periode tilstrækkelige er steget oplysninger fra om ca. hvilke 2% hunderacer af tilfældene der er involveret. fører til indlæggelse. En Au- 200 personer kom til skade i trafikken, og 2000 i 1990 I 2001 til var ca. hunde 3000 medvirkende i år til at ca. Skaderne over hund, er væltet dog sjældent af hund mv.) alvorlige. er i samme periode der steget fører fra til ca. indlæggelse, 2000 i 1990 til rammer stralsk især undersøgelse mindste påpeger børn dog, (0-5 at år), medens dette tal indlæggelser er steget fra ca. 130 på tilskadekom- grund af fald eller Kun Bidskader, lignende ca især i år rammer personer over 50 år. schæferhunde og doberman har ca. fire ster i De fleste tilskadekomne er Skaderne er dog sjældent alvorlige, og gange højere risiko for at lave bidskader cyklister og knallertkørere, som bliver Bidskader rammer alle aldersgrupper næsten lige meget, dog lidt sjældnere personer over 60 år. kun i 2% af tilfældene fører de til indlæggelse. Bidskader, der fører til indlæggel- 3 gange højere risiko. Et fåtal bilister er kommet til skade un- end gennemsnitshunden, og rottweilere 2- væltet af løsgående hunde. I Danmark se, rammer især halvdelen mindste af bidskaderne børn (0-5 (59%) sket hos mænd. Der er en tydelig der sammenhæng forsøg på at undvige mellem en hund alder fx ved og at hvor på kroppen år), medens man indlæggelser er blevet på bidt. grund af Med fald stigende Andre alder skader rammer bidskaderne oftere køre de i grøften, øvre ekstremiteter men ingen bilister end er kommet til skade som følge af sammenstød hoved og eller lignende især rammer personer over Udover bidskader, skyldes en del skader andre kropsregioner. Eksempelvis sker 68% af bidskaderne hos de 0-4 årige i hovedet/ ansigt, faldende til 25 % for de 50 år. Bidskader rammer alle aldersgrupper årige næsten og lige ca. meget, 10% dog for lidt voksne. sjældnerede øvrige hunde, bidskader eller sammenstød rammer med især hunde hænder og bilen og fingre. under ulykken. simpelthen fald over eller forårsaget af med en hund undtagen hunde der var i Det personer ikke over muligt 60 år. at udpege bestemte hunderacer det især kvinder som i særligt alderen bidske, år på baggrund Info: af Ulykkesregisterets data, da der ikke I Danmark er tilstrækkelige er halvdelen af oplysninger bidskaderne (59%) sket hos mænd. Der er en ty- tilskadekomne efter fald/sammenstød og om som hvilke er udsatte. hunderacer, Kvinder der udgør er 64% involveret. af de En Australsk undersøgelse påpeger dog, at schæferhunde og dobermans har ca. fire gange højere risiko for at lave bidskader end gennemsnitshunden, og rottweilere 2-3 gange højere risiko. Hunde er involveret i en del ulykker, hvor dens ejer eller andre kommer til skade og må søge behandling på skadestue. Så selv om hunden siges at være menneskets bedste ven, er de alligevel involveret i ca ulykker på landsplan om året (beregnet ud fra Ulykkesregisterets data) Antal i Ulykkesregistret Ulykker med hunde % Andet Bid mm. Fald, kontakt År Kilde: Ulykkesregisteret, SIF 80% 60% 40% 20% 0% Bidskader fordelt på kropsregion og alder Hoved, hals Arme, hænder Ben, fødder Aldersgruppe Kilde: Ulykkesregisteret, SIF Der var fra 2008 til 2009 en stigning på ca. 11% i antallet af skader, der involverede hunde. Stigningen skyldtes dog ikke primært en stigning i antallet af hundebid, men især flere fald relateret til hunde. Stigningen skete især i boligen og i den fri natur. Hundebid udgjorde godt halvdelen af skaderne med hunde. Antallet af hundebid har været svagt faldende de seneste 10 år, efter et betydeligt fald i 1990 erne. Især er stadig færre børn blevet bidt. I forbindelse med hundebid blev der kun sjældent oplyst hundens race. De hyppigst nævnte racer i 2009 var: Rottweiler (15), schæfer (10), kamphund / muskelhund /pittbull (9), politihund (7) juli 2011

14 Børn og hundebid - Center for ulykkesforskning Børn og hundebid - Center for ulykkesforskning I 2006 lavede Center for ulykkesforskning en undersøgelse omkring børn og ulykker over en 26 årig periode fra Hunde beskrives i denne rapport under produkter på lige fod med træer, knive og andre ting. I år 2000 var der ca 1 million børn og unge under 15 år i Danmark. Kvælning 35 børn døde efter kvælning (ca. seks om året). Syv blev kvalt i mad, fem i opkast, to af tabletter og to i legetøj. Seks børn blev kvalt i sengen, fem i barnevogn eller klapvogn. Desuden blev børn kvalt i reb, hundesnor, hætte og i sammenstyrtede huler (se også afsnittet vedrørende dødsulykker ). Flere af de børn, der var kvalt i mad eller opkast, var handicappede. Andre ulykker Heste var involveret i tre dødsulykker, heraf døde to børn ved spark. Hundebid forårsagede en dødsulykke. To børn blev dræbt af vådeskud. Desuden døde børn efter skoldning med varm væske, som følge af lynnedslag, fyrværkeri, kulde, snitsår og uspecificerede omstændigheder (se også afsnittet vedrørende dødsulykker ). Sjældnere forekommende typer af dødsulykker, perioden Nogle dødsulykker er så sjældne, at deres hyppighed kun kan vurderes ved at betragte en endnu længere periode end de seks år ( ). Derfor er også perioden (26 år) analyseret. Det skal dog understreges, at hyppigheden af dødsulykker har været faldende i denne periode, og de nævnte hyppigheder er derfor næppe repræsentative for situationen i dag. I perioden forekom bl.a. følgende dødsulykker: (3) Vådeskud: 15 Sammenstyrtning af sand/jordhule og skrænter: 13 El-ulykker: heraf tre pga. lynnedslag, fire ved klatring i el-mast. 11 Kvælning i legepladsredskab: heraf tre i gyngesnor, tre i snor fra anorak eller flyverdragt, to i klatrestativ, en i kælkesnor og en i jakke. 10 Heste involveret: (tre kastet af hesten, tre sparket, tre slæbt efter hesten) 9 Kvalt i barnevognssele: 9 Kvalt i barnevogn/klapvogn i øvrigt: 7 (oftest af håndtag). Kulilteforgiftning: 7 (pga. defekt gasvandvarmer, oliefyr mv) Kvælning med legetøj: tre i balloner, desuden med bold, tuschhætte, opslagstavlesøm, plastfigur. Kulde: 6 (heraf tre efter at være faldet i vandet) Fald på gade, gulv mv. (samme niveau): 6 Forgiftning med pesticider: 4 Hede: 3 Klemning i elevator/vareelevator: 3 Fald fra køkkenbord, puslebord, stol mv.: 3 Hundebid: 2 Stukket på roegreb: 2 Anden type ulykke med legepladsredskab: 2 (fald, nedstyrtning). Fald fra træ: 2 Skoldning: (kogende vand, kaffe). 2 Rensebenzin: 2 Kvalt i lukket køleskab: 2 Fald fra gynge, klatrestativ mv: 1 Svampeforgiftning (1, grøn fluesvamp) juli 2011

15 Børn og hundebid - Center for ulykkesforskning Udvikling i børnedødsulykker Antallet af dødsulykker har været faldende siden 1970, hvor der var 271 dødsulykker, heraf 91 hjemme/fritidsulykker og 180 trafikulykker. Siden er de fleste typer af dødsulykker faldet betydeligt. Undtagelser til dette er brand og forgiftning, hvor antallet har været nogenlunde konstant siden Hver fjerde ulykke, og halvdelen af ulykker blandt børn under 14 år, sker i job som avisbud eller ved reklameomdeling. 13% af ulykkerne sker i detailhandelen,10% på restauranter, 7% i landbruget. Hyppigst sker skader ved fald, overbelastning (forstuvninger), hundebid (som avisbud) og snitsår på især knive. Ca. 6% af arbejdsulykkerne blandt børn er samtidig trafikulykker, næsten alle sker ved avis- og reklameudbringning. 66% af arbejdsulykkerne sker for drenge. Et produkt er registreret, når det er involveret i ulykken, ikke kun når det forårsager skaden. Ulykker med bolde er dog kun medtaget, når bolden er direkte årsag til skaden. Produktbegrebet er meget bredt, f.eks. er heste, hunde og trapper medtaget i listen. Gulve, fliser, vægge og tilsvarende faste genstande er ikke medtaget i listen. (3) Tabel 16a. De produkter, der hyppigst er involveret i ulykker, der medfører skadestuebesøg. (3) Produkt Andel af skadestuebesøg Cykel 5,8% Dør 3,8% Bold 3,1% Trappe 2,8% Stol 2,3% Træ, gren 2,1% Hest 1,6% Bord 1,6% Rulleskøjter 1,6% Seng 1,5% Personbil, varevogn 1,3% Insekter 1,2% Gynge 1,1% Kniv 1,0% Hoppepude 1,0% Hund 0,8% Klatrestativ 0,8% Bildør 0,7% Rutschebane 0,7% Sofa 0,7% Løbehjul 0,6% Perle 0,6% Trampolin 0,5% Legehus 0,5% Skateboard 0,5% 15 juli 2011

16 Børn og hundebid - Center for ulykkesforskning Tabel 16b. De produkter, der hyppigst er involveret i ulykker, der medfører sygehusindlæggelse. (3) Tabel 16c. De produkter, der hyppigst er involveret i dødsulykker. (3) Produkt Andel af indlæggelser Cykel 9,6% Personbil, varevogn 5,3% Træ, gren 4,2% Medicin 3,8% Hest 3,6% Rulleskøjter 2,4% Bord 2,3% Klatrestativ 2,3% Gynge 2,2% Seng 2,1% Stol 2,0% Hoppepude 1,5% Planter, bær 1,3% Rutschebane 1,1% Legehus 1,1% Insekt 1,0% Trampolin 0,9% Motocrossmaskine 0,8% Bold 0,7% Kælk 0,5% Produkt Andel af dødsulykker Personbil, varevogn 39,9% Cykel 16,2% Lastbil, bus 14,9% Traktor, landbrugsmaskine 4,3% Havebassin, pool 3,6% Barnevogn 2,0% Vindue 1,7% Knallert 1,7% Medicin, piller 1,3% Lighter 1,3% Tog 1,0% Seng 1,0% Badekar 1,0% Hest 1,0% Sengetøj 0,7% Skydevåben 0,7% Hund 0,7% Trappe 0,7% Udvikling i forhold til børnetallet: Antallet af skadestuebesøg har været nogenlunde konstant. I perioden har der dog været tale om et fald. Bid og stik af dyr og mennesker Definition: Ulykker, hvor skaden skyldes bid af dyr eller mennesker, samt insektstik og andre stik fra dyr. Omfang: ca skadestuebesøg pr. år, heraf fører 90 til indlæggelse (2,5%). Enkelte dødsulykker er forekommet som følge af hundebid (i alt to i perioden ). Sted: Hunde- og kattebid sker oftest i boligen (80%), bid fra børn i daginstitutioner. Insektstik sker mange forskellige steder. Bid fra kaniner sker både i daginstitutioner og i boligen. (3) 16 juli 2011

17 Børn og hundebid - Center for ulykkesforskning De hyppigste dyr er hunde (28%), skovflåt (21%), diverse andre insekter (33%), kaniner og lignende (5%), heste (3%), katte (2%), bid af andre børn (2%), bid i barnet selv, f.eks. i læben (2%), mus og rotter (1%). Blandt de mere sjældne dyr med under 10 skadestuebesøg årligt er geder, hugorm, krybdyr, brandmænd, fjæsinger (stukket i hånden, som regel på fisketur). Hundebid rammer oftest ansigtet (47%) eller hænder og arme (33%). Insektstik rammer især hovedet og arme. For myggenes vedkommende også benene. Skovflåter sætter sig også på kroppen, men halvdelen sidder i ansigtet eller på halsen og i nakken. Kaniner, heste og katte bider primært i hænderne. Alders/kønsfordeling: Skader med husdyr involverer børn i alle aldre. Flest piger, ca. 53%, får skader. Hundeskader rammer alle aldre fra 1-14 år. Mens flest drenge skades af hunde, skades flest piger af kaniner og katte. Kaninskader rammer især børn mellem 9 og 12 år. Sted: Hunde- og katteskader sker fortrinsvis i boligen, dog sker 13% af hundeskaderne på fortov og veje. Kaninbid forekommer lige ofte i boligen og i institutioner. Skadestype: Hundeskaderne skyldes oftest bid (76%), men også sammenstød o. lign. (14%) eller fald (4%). Katteskaderne skyldes oftest bid (50%) eller rivning eller anden kontakt med katten (44%). Kaninskaderne skyldes næsten udelukkende bid (92%). Halvdelen af hunde- og katteskaderne rammer hovedet, særlig hos de mindre børn, og en tredjedel rammer arme og hænder. Kaninerne bider næsten altid hænder og arme (83%). (3) 17 juli 2011

18 Børn og ulykker i Danmark Børn og ulykker i Danmark Fatale ulykker med børn over de sidste 10 år (4) Dødsulykker Antal af dødsulykker Bilulykker 280 Drukneulykker 231 Hjemme/fritidsulykker 184 Forældre 43 Brand 37 Heste 18 Vådeskud 15 EL - Ulykker 11 Kvælning på legeplads 10 Kvalt i barnevognssele 9 Daginstitutioner 4 Hunde (forårsaget af racen Briard) 1 Alvorlige og mindre alvorlige ulykker årligt (4) Ulykker Antal af ulykker Hjemme/friitids ulykke Daginstitutioner Bilulykker Ulykker på legepladser 1532 Ridning 892 Ulykker på havetrampolin 827 Ulykker med legetøj 708 Hundebid 514 Heste Det er anslået at ridning og anden omgang med heste årligt forårsager omkring ulykker og 1-2 dødsfald. Hyppigst rammes piger under 19 år. Da mange af ulykkerne kan forebygges fordi de skyldes uforsigtighed, har det interesse at belyse ulykkesmønstret. Forældre Den seneste opgørelse fra Rigspolitiet viser, at 43 børn er blevet dræbt af deres forældre fra Drukneulykker Rapporten fra TrygFonden viser, at næsten 44 procent af alle, der blev behandlet på et sygehus i forbindelse med drukneulykker i perioden , var børn under 15 år. Det svarer til 231 børn. Heldigvis viser statistikken også, at langt de fleste overlevede. Ulykker Hængningsulykker i daginstitutioner er meget sjældne. I Ulykkesregistret, som indsamler data fra fire skadestuer, som tilsammen dækker 12 procent af Danmark, er der registreret i alt fire hængnings- eller strangulationsulykker i daginstitutioner i perioden En lidt forsimplet beregning fortæller, at i hele Danmark har der i perioden været godt 33 sådanne ulykker. I gennemsnit svarer det til knap tre hængnings- eller strangulationsulykker om året. Heraf har meget få dødelig udgang, men det sker i cirka to tilfælde over en periode på 10 år, at et barn dør ved hængning eller på anden vis bliver kvalt i pædagogers varetægt. Kønsforskelle Drenge udgjorde 215 af de 303 dødsulykker, eller 71 %. Drengenes andel af hjemme/fritidsulykker var 73 %, og de udgjorde 69 % af de børn, der døde i trafikken. Drenge var overrepræsenteret i alle typer af dødsulykker på nær brand og fald. (4) 18 juli 2011

19 Årsager til bid og aggression Årsager til bid og aggression Faktorer som spiller ind ved hundeangreb / hundeaggression Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind ved hundeangreb og som forårsager problemer med farlige hunde. Ingen enkelt faktor er nogensinde hele historien. I stedet er der er en kompleks række af faktorer, der påvirker hunde og resulterer i bidende og aggressive hunde. (5) Faktorer som vedrører hundeejeren Valg af hund Socialisering Ansvarlighed Træning af hunden Læren om hundeadfærd Løsgående hunde Faktorer som vedrører offeret Adfærd omkring hunden, både menneskers og andre dyrs adfærd Børn som efterlades uden opsyn med hunde Faktorer vedrørende hunden Sundhed Genetik Hundens psyke Socialisering af hunden Træning af hunden - uddannelse Beskytter mentalitet over for ejere, familie, ejendom, anden hund i familien Ressource beskyttende (mad, legetøj m.m.) Frygt baseret aggression Beskyttelse af afkom Hunden kan være skadet både fysisk og psysisk Provokation Løsgående med anden hund eller alene (flok og overlevelses mentalitet) Forskrækkelse 19 juli 2011

20 Årsager til bid og aggression Korrekt træning giver færre adfærdsproblemer I en svensk undersøgelse fra 2011 vises en tydelig forskel på hundes adfærd og evt. problem adfærd ved forskellige træningsmetoder Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Uppsala 2011 I hundetræning, anvendes mange forskellige teknikker og formålet med denne svenske undersøgelse er at klarlægge, hvordan forskellige metoder påvirker hundens velbefindende og effektivitet. Undersøgelser har vist at hunde, der er trænet med straf har en højere forekomst af problemadfærd sammenlignet med hunde, der kun trænes med belønnings-baserede metoder. Brug af straf indebærer en risiko for træneren, da hunden kan reagere aggressivt, når den bliver irettesat. Effekten på adfærd Hunde som kun er trænet med positiv forstærkning udviser færre tilfælde af problemadfærd. Specifikke sammenhænge, der blev fundet var, at brugen af sanktioner gav den højeste rate af separations-relaterede problemer, mens der ved gruppen af hunde, hvor der kun anvendes positiv forstærkning havde færre tilfælde af hunde, som blev ophidsede. En kombination af positiv forstærkning, negativ forstærkning i hundetræning giver mere undvigende adfærd hos hunden, sammenlignet med hunde hvor kun positiv forstærkning anvendes. (6) Eksempler på undvigelsesadfærd er at undvige eller skjule sig fra mennesker og hunde Tabell 4. Tabell 4. Exempel på träningsmetoder där hunden svarar aggressivt (efter Herron et al., 2009). (6) Typ av positivt straff Andel (%) som svarar aggressivt Slå/sparka hunden 43 Gräla på hunden 41 Tvinga ut föremål ur munnen 38 Tabell 5. Ägarens åsikt om olika träningsmetoders effektivitet (efter Herron et al., 2009). (6) Träningsmetod Positiv effekt (%) Negativ effekt (%) Ingen effekt (%) Matbelöning Byta mat mot föremål Koppelkorrigeringar Tvinga ned hunden med kopplet juli 2011

21 Årsager til bid og aggression Sammenhæng mellem træningsmetoder og adfærdsproblemer (6) Sammenhæng mellem træningsmetoder og adfærdsprobelemer 21 juli 2011

22 Ansvarligt hundeejerskab Ansvarligt hundeejerskab At være en ansvarlig hundeejer involverer mange ting. Det betyder, at du som hundejer sikrer, at din hund ikke er til gene. Helt enkelt betyder det, at du er en ansvarlig og god borger. Du som ansvarlig hundeejer sikrer dig, at din hund ikke løber løs i nabolaget, ødelægger andres ting, jagter vildt eller andre dyr, og at din hund ikke overfalder børn eller andre mennesker. Når din hund er sammen med børn, skal de være under opsyn hele tiden. Mange ulykkelige hændelser sker, når barnet er alene med hunden. Når du går tur med din hund samler du dens efterladenskaber op og sørger for at din hund ikke gør af alt og alle. Ej heller står den og gør, når den er alene hjemme, så den er til gene for resten af beboerne i området. Har du problemer med din hund, søger du faglig hjælp. Det handler om kontrol, træning, og socialicering af din hund, og når du har valgt at anskaffe dig en 4 benet ven, så har du også gjort dig nogle tanker omkring det ansvar der følger med, når man vælger at have hund. Du tror måske, at du har fuld kontrol over din hund, men hunde er rovdyr og en pludselig bevægelse fra et andet dyr eller menneske, kan fange din hunds opmærksomhed og så har du pludselig ikke kontrol over hunden længere. Før din hund i snor på offentlige steder og slip den kun løs på steder, hvor det er tilladt og sørg for, at du har overblik over hele området. Husk også, at ikke alle er lige så begejstrede for vores firbenede venner som vi selv er. Respekter at andre ikke bryder sig om, at din hund kommer i fuld firspring imod dem, eller hopper op ad dem. Det at være en ansvarlig hundeejer, handler også om respekt for andre juli 2011

23 Post Danmarks succesfulde løsning på hundebid Post Danmarks succesfulde løsning på hundebid Post Danmark lavede en kampagne om, hvordan posten lærte at omgåes hunde på deres ruter. Det har givet en positiv effekt og fået reduceret bid-episoderne. (7) Antal ulykker med hunde i Post Danmark Skader i alt ved angreb fra hund i: Af disse var følgende antal så alvorlige, at den der blev angrebet, måtte sygemelde sig: Kontakt med fremmede hunde - 10 gode råd 1. Gå aldrig hen til en hund som du er bange for eller som ikke virker venlig 2. Gå ikke direkte mod en hund. Gå skråt forbi hunden, hvis du skal passere den 3. Løb aldrig væk fra en hund, som kommer imod dig. Vend siden til, stå stille, ignorer hunden og se væk til den mister interessen 4. Spørg altid ejeren om lov, før du tager kontakt til en fremmed hund 5. Stil dig i naturlig afstand fra en hund du vil hilse på, og lad den tage kontakt til dig, hvis den ønsker det 6. Hvis hunden er venlig, men tilbageholdende, kan du sætte dig på hug med siden til hunden og se v 7 æk. Tilbyd evt. hunden en godbid med flad hånd, mens du taler roligt til hunden eller laver smaske-lyde 8. Undgå pludselige bevægelser. Bøj dig ikke ind over hunden, og klap den ikke på hovedet 9. Undlad at stirre på hunden. Se væk af og til ved at slå blikket ned eller dreje hovedet bort 10. Hvis hunden ønsker fysisk kontakt, så kæl hunden ved at stryge den langs kroppen eller nusse den på brystet 23 juli 2011

24 Historien om farlige hunde igennem tiden Historien om farlige hunde igennem tiden Debatten om farlige hunde er ikke noget nyt, det er spørgsmålet omkring lovgivning som inkluderer raceforbud heller ikke. Det har igennem tiderne været forskellige hunderacer, som har stået for skud, Schæfer, Doberman, Boxer, Rottweiler og nu de såkaldte muskelhunde. Forslag til lov om hunde blev fremsat i Landstinget den 11. november 1936 af daværende justitsminister Steincke. Af såvel bemærkningerne til lovforslaget (Rigsdagstidende , Tillæg A, spalte 2783) som af justitsministerens fremsættelsestale (Rigsdagstidende , spalte 103 ff.) fremgik det, at baggrunden for lovforslaget var, at der i de senere år var et stigende antal klager over, at løsgående hunde, navnlig schæferhunde og dobermannpinchere, havde overfaldet og skambidt vildt og husdyr og i enkelte tilfælde også børn. Klagerne havde indtrængende henstillet, at der blev truffet effektive foranstaltninger imod overfalderne enten ved at indføre et forbud mod at holde hund af de pågældende og beslægtede racer eller ved påbud om, at sådanne hunde skulle føres i snor uden for forsvarlig indhegning. (8) Efter Justitsministeriets opfattelse forelå der imidlertid på daværende tidspunkt ikke tilstrækkelig grund til at indføre et forbud mod visse hunderacer, herunder schæferhunde og dobermannpinchere og krydsninger af disse racer. Af bemærkningerne fremgår i den forbindelse bl.a. følgende:..har vist sig, at langt de fleste af de Overfald, der er opklaret, skyldes Køtere og Bastarder, og at de få Overfald, der skyldes Racehunde, har været fordelt på alle store Hunderacer, de mindre Racer endda ikke undtaget. Hermed stemmer også Erfaringerne fra Norge, hvor Odelstinget efter Indstilling fra Stortingets Justitskomité saavel i 1930 som i 1931 undlod at fremme et af Regeringen fremsat Forslag til Lov om farlige Hunde, indeholdende Forbud mod at holde Schæferhunde, Dobbermanpinchere eller Krydsninger af disse Racer. Henlæggelsen motiveredes navnlig med, at andre Hunderacer, F.Eks. Rothweilere, Buldogge, Boksere, Newfoundlændere, Sct. Bernhardshunde, Leonbergere, skotske Faarehunde m fl. heller ikke er ufarlige, og at Hunde af de førstnævnte Hunderacer, saafremt de er ordentligt dresseret, er til saa stor Nytte, at en Udryddelse ikke er paa sin Plads. Erfaringerne fra Danmark synes at gaa ud paa, at Schæferhunde under Dressur er særligt egnede som Politihunde, Vagthunde og Førerhunde for Blinde og Invalider, medens de under mindre kyndigt Tilsyn kan blive overordentligt glubske og rovdyragtige. (Rigsdagstidende , Tillæg A, spalte 2785). (9) Dengang vidste man at arv/gener ikke kunne stå alene. Miljø, træning m.m. spiller også en stor rolle. Den faktuelle viden har man også idag, hvor vi har langt flere dokumenterede undersøgelser end man havde dengang. Man kan så spørge sig selv, hvad der er ændret siden dengang. Faktum er, at vi igennem tiden er blevet bedre til at holde hund. Danskerne kan være stolte af, at vi er et af de lande i verden som er bedst til at have hunde, og at vores hunde har det godt. Alligevel har vi mange bidskader. Bidskader som i mange tilfælde kunne have været undgået, hvis ejerne eller ofrene havde haft den fornødne viden omkring hunde, adfærd, træning, m.m juli 2011

25 Konsekvenserne af raceforbud i Danmark Konsekvenserne af raceforbud i Danmark Politiet Hos Fyns Politi mærker man tydeligt, at hundeloven er blevet strammet. Jeg kan ikke give et tal på hvor mange flere anmeldelser, vi har fået, men det er en klar fornemmelse at folk har fået mere fokus på at anmelde sager til politiet, efter at hundeloven blev ændret, siger Andreas Bruun, leder af Fyns Politis afdeling for særlove. Anmeldelserne går på vidt forskellige overtrædelser. Dels hunde, der ikke føres i snor, dels bidske hunde, men også om hunde, hvor der er mistanke om, at de er på den forbudte liste. Og netop når det gælder de forbudte hunderacer, ligger der en del arbejde foran politiet. Dels skal hundene racebestemmes, dels skal det kunne påvises om hundene er født før eller efter stramningen. Alle hundehvalpe, der er født efter stramningen skal aflives. Samfundet Foreningen Fair Dog har fået mange henvendelser fra hundeejere. Lovlydige borgere som chikaneres af tilråb på gaden, bliver spyttet, slået og sparket efter, udelukkende p.g.a deres valg af hund. Samfundet har stigmatiseret dem og deres hunde, som værende kriminelle og farlige. Flere hunde er blevet angrebet af andre hunde, fordi ejere af hunde, der ikke hører under forbudet, lige skulle se, hvad der skete når listehundene var iført mundkurv. Men det er ikke kun listeracerne og blandingerne heraf som rammes, også ejere af Boxere, Fransk Bulldog, Bullmastiff, brun Labrador, Staffordshire Bull Terrier mfl. oplever tilråb og stigmatisering, fordi folk uden kendskab til hunderacer, mener at disse hunde ligner og derfor må være en af de farlige I Dansk Kennel Klub har man også haft mange henvendelser fra lovlydige borgere. Vi får mange henvendelser fra frustrerede medlemmer med velopdragne hunde, der får tilråb, når de går på gaden med deres store hunde. Vi har sågar et eksempel på en kvinde, der fik et anonymt brev, hvori der stod noget i retning af vi holder øje med dig og din hund er en af dem, selvom der aldrig havde været problemer med kvindens hund, fortæller Liselotte Christensen, der er konsulent i Dansk Kennel Klub. Hundetræning På den offentlig tilgængelige træningsbane i Han Herred Hundeskole skal muskelhundene nu være iført mundkurv, og være i maksimum to meter lang snor, som loven kræver det. Så efter to års træning med sine to muskelhunde, en Amerikansk Staffordshire Terrier og en Amerikansk Bulldog, er Gitte Madsen og hundene nu tvunget til kun at se på. For hundetræning skal foregå uden mundkurv og ingen snor, hvis blandt andet lydighedsprøven skal bestås. I følge Dansk Dyrlægeforening er muskelhunde pr. definition ikke mere agressive eller farligere end andre hunde. Hvorvidt en hund er farlig eller ej afhænger af den træning den får juli 2011

26 Konsekvenserne af raceforbud i Danmark Hundeskove Også i hundeskove nægtes de 13 racer og blandinger heraf adgang. I Aalborg kommune har man indført adgangsforbud for hundejerne af de 13 racer og blandinger heraf. Alle andre har adgang til kommunens 9 hundeskove, men ikke listehundene, som Aalborg kommune betegner som aggressive og kamphunde - uden belæg. at Aalborg Kommune som lodsejer forbyder ulovlige hunderacer og deres krydsninger - jf. oplistning i lovbekendtgørelse nr. 259 Lov om Hunde 1a, og bidske hunde i øvrigt adgang til kommunalt ejede hundeskove, og at TMF s medarbejdere ved konstaterede overtrædelser i henhold til lovbekendtgørelse nr. 259 Lov om Hunde kontakter Nordjyllands Politi. Det er ikke tilladt at medbringe ulovlige hunderacer og deres krydsninger, også selv om disse bærer mundkurv og føres i snor. Bestemmelsen gælder for hele kommunen, og politikken skal håndhæves på alle kommunale arealer i såvel by som landzone. Formålet med bestemmelsen såvel som politik er at tilvejebringe et utvetydigt forvaltnings- og administrationsgrundlag. Til glæde for de ansvarlige hundeejere som er klart i overtal, og kommunes borgere i øvrigt. Boligselskaberne Mange boligselskaber har indført forbud mod listeracerne og muskelhunde generelt. Foreningen Fair Dog har haft flere sager, hvor boligselskaber har forlangt ekstra betaling for at hundeejerne kunne få lov til at blive boende i deres lejemål. Foreningen har også haft en del sager, hvor ejerne er blevet opsagt af deres lejemål, ikke fordi de havde gjort noget, men fordi de ejer en listehund. Forældremyndigheds sag I en sag om forældreretten er en far blevet frakendt retten til at se sit barn, fordi han ejer en listerace. Hunden er blevet mentaltestet og fundet helt i orden. Barnet er vokset op med hunden og hunden har aldrig udvist aggressiv adfærd, alligevel finder statsamtet, at faderen ikke må se sit barn, fordi han ejer en sådan hund. Statsforvaltningen Syddanmark, der afgør sager om forældremyndighed og samvær har i en usædvanlig afgørelse besluttet at den 31-åriges hund Kovo ikke må være i huset, når Michael Djursaa er sammen med sin 4-årige søn, skriver BT. Problemet er, at hunden er af typen Staffordshire Terrier, en kamphund, der med den nye hundelov er forbudt. Hunden er blevet vurderet af en specialist i hundeadfærd, der i en erklæring kalder hunden afbalanceret, velstimuleret og ustresset og fastslår at der ikke er grund til bekymring. Men statsforvaltningen holder fast i, at hunden er ulovlig. Plejefamilier En plejefamilie må ikke længere være plejefamilie på trods af flere år som velfungerende plejefamilie, godkendelse og flere glade brugere af famlien. De er ejere af en velfungerende Amerikansk Bulldog tæve på 7 år, som børnene altid har været glade for og hunden er lige så glad for børnene. Men p.g.a den nye hundelov har kommunen valgt ikke at bruge familien mere, til stor sorg for børnene og familien juli 2011

27 Konsekvenserne af raceforbud i Danmark Vil man være plejefamilie, kan man ikke også have en kamphund. Det er beskeden fra Kerteminde Kommune til plejefamilierne. Har de sådan en størrelse, må de enten af med hunden eller opgive tanken om at få børn i pleje, siger Annette Vilhelmsen formand for børn- og skoleudvalget. Forsikringsselskaberne Flere forsikringsselskaber nægter at optage listehunderacerne, og en del har sat priserne for disse hunde op med 400 % vel vidende at forsikringen er lovpligtig. Sunde og ufarlige hunde aflives uden grund Ifølge de indberetninger og de rapporter som Foreningen Fair Dog er i besiddelse af, er 114 hvalpe og 27 unghunde aflivet efter at den nye hundelov er trådt i kraft. Ikke fordi de har bidt eller haft en truende adfærd, men fordi de er født på det forkerte tidspunkt, fordi racerne enten ikke har kunne bestemmes med sikkerhed, eller fordi de tilhørte en af de nu 13 forbudte racer eller blandinger heraf. Servicehunde Den 29. marts 1996 blev livet forandret markant for Jane Brohus. Hun var udsat for en trafikulykke, som hun den dag i dag ikke er kommet sig over. Højre arm blev brækket midt over og bækkenet blev knust i højre side. En stor del af tiden må Jane Brohus derfor tilbringe i sin kørestol. Det har taget Jane Brohus fire år og kostet kroner at træne den Amerikanske Bulldog Mathilde op til servicehund. Men efter Hundeloven trådte i kraft 1. juli sidste år må Mathilde ikke længere færdes offentligt uden mundkurv eller snor, fordi den er af racen Amerikansk Bulldog. Den er blandt de 13 hunderacer, der er blevet gjort ulovlige. Det betyder, at det er slut med at få Mathilde til at samle ting op, når vi er ude. For eksempel hvis jeg taber min pung eller mine nøgler. Nu skal jeg igen bede alle mulige fremmede mennesker om hjælp, forklarer Jane Brohus. Jane Brohus har søgt om dispensation til at bruge Mathilde uden mundkurv udenfor, men har fået afslag juli 2011

28 Hvad siger eksperterne om forbud og hunderacerne Hvad siger eksperterne om forbud og hunderacerne Dr. Dorit Feddersen Petersen Udfra et etologisk synspunkt findes der ikke kamphunderacer eller farlige racer. Det er naturvidenskabeligt uholdbart at tilskrive en hunderace i sig selv farlighed, altså uden at tage hensyn til samspillet mellem det genetisk betingede handlingsberedskab og den obligatoriske forudgående læring, som er individuel og højst forskelligt. Udfra et biologisk synspunkt er virkningerne af miljø og læring altid lagt ovenpå den genetiske indflydelse. Så selv om kamphunde/ muskelhunde skulle være genetisk forprogrammeret for patologisk aggression, så er der en masse samspillende miljøfaktorer - tidlig isolation og dressur til at angribe, stimulusfattige produktionssteder og forarmet hundehold ( Dorit Feddersen-Petersen,2001) - der har indflydelse på udviklingen af patologisk aggression. Hvis ikke dette var tilfældet, så ville man heller ikke behøve at mishandle hunde brugt til hundekampe med f.eks. at begrave dem levende (og grave dem op igen), putte peber i næsen på dem, fodre dem med kød blandet med krudt eller lukke dem inde i et skab (Melinda Roth,2002) Hanne Hjelmer Jørgensen - Biolog og forfatter Farlige hunde er hunde, som har en lav tærskel for udløsning af overdreven aggression/alvorskamp. Ikke alle individer tilhørende hunderacer fremavlet til dyre- og hundekampe har en lav tærskel for udløsning af overdreven aggression/alvorskamp. Også individer tilhørende hunderacer, som ikke er fremavlet til dyre- og hundekampe, kan have en lav tærskel for udløsning af overdreven aggression/alvorskamp. Altså findes der ikke farlige hunderacer. Der findes farlige hunde indenfor alle hunderacer. Pernille Hansen - Dyrlæge og hundesagkyndig De hunderacer, som vurderes for farlige til at betræde dansk jord, er udvalgt på baggrund af sager i pressen, rygter og fornemmelser. Sådan lyder det nu fra en af eksperterne i regeringens hundeudvalg. Hun føler sig spændt for en politisk vogn. Vi blev pålagt at udvælge hunderacer, der kunne være omfattet af et forbud. Det synes jeg rigtig skidt om, fordi der ikke var objektive faglige eller statistiske argumenter til grund for udvælgelsen. Det synes jeg slet ikke var behageligt, siger dyrlæge Pernille Hansen fra Den Danske Dyrlægeforening. De hunderacer på listen, der betegnes som muskelhunde, er udelukkende med, fordi de menes at skabe frygt i befolkningen, påpeger hun. Denne frygt er blandt andet skabt af den meget fokuserede, kedelige omtale af netop disse racer i pressen sidste forår og sommer. Der er ikke lave statistiske undersøgelser, der underbygger, at de er farlige, fastslår Pernille Hansen. Dansk Dyrlæge Forening Dyrlægerne siger stop: Problemet med farlige hunde findes hos ejeren. Alle hunde kan gøres aggressive og farlige i de forkerte hænder, ligesom alle hunde kan blive velfungerende og sociale, hvis ejeren har den rigtige viden og tilgang til hundeopdragelsen. Det er rendyrket populisme, når politikerne nu står i kø for at forbyde»muskelhunde«, blot fordi pressen har valgt at sætte fokus på, at hunde bider. Det rammer uskyldige hunde og hundeejere. Sådan siger formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Arne Skjoldager, som reaktion på den seneste tids debat, affødt af en række alvorlige tilfælde af bidskader fra hunde. Nogle hunde har flere muskler, men det fortæller intet om adfærd. Desuden er det umuligt at indkredse bestemte hunderacer, fordi der hele tiden udvikles nye. Hvis de mennesker, der har en forkert eller misforstået opdragelse af deres hunde, bliver forment adgang til en bestemt race, så finder de blot en anden hunderace, uddyber Arne Skjoldager 28 juli 2011

29 Hvad siger eksperterne om forbud og hunderacerne Canine Genetics and Behavior To state that a breed of dog is aggressive is scientifically impossible. Statistics do not support such a finding. Dogs have been domesticated for thousands of years and within all breeds there can be dangerous dogs because of owner issues such as training the dog to attack, lack of training and socialization. There is no such thing as the Mean Gene in dogs as well as in people. However mutant genes have been discovered. Alteration of a single DNA base in the gene encoding an enzyme called monoamine oxidase A (MAOA) has been found to render the enzyme nonfunctional. This enzyme normally catalyzes reactions that metabolize the neurotransmitters dopamine, serotonin, and noradrenaline. What this does is cause slight mental impairment which interferes with the ability to cope with certain situations resulting in aggression. There is no proof and there never has been that the American Pit Bull Terrier possesses mutant genes. There is a one in ten thousand chance of a mutant gene appearing in a population. Dr M Malini DVM Victoria Stilwell It s so needless. There are effective alternatives besides passing laws about certain types of dogs in order to avoid more tragic dog attacks on children. It starts with education. And to all of those calling out for the pitbull breeds to be banned, Breed Specific Legislation (BSL), does not work! Britain, other countries, and several US states have banned pitbulls and/or certain other breeds for decades and yet child deaths from dog attacks are continuing to rise. BSL addresses the wrong end of the leash. We need to be focusing on owners and their ultimate responsibility for the animal in their care. So regardless of how you feel about the politics of the debate, the end results of such legislation speak the loudest BSL doesn t make the world a safer place. Let s concentrate on the deed and not the breed and give full focus to keeping children safe around all dogs Dr. Randall Lockwood, one of the authors of the CDC s Breeds of Dogs, as well as a member of the AVMA Task Force, submitted an affidavit in 2007 in opposition to the breed ban currently in effect in Denver, Colorado. He stated, in part: Focusing on a single breed as the source of the dog bite problem reflects a 19th century epidemiological mindset that attempts to identify the vector of a public health problem and eliminate that vector... The dog bite problem is not a disease problem with a single vector, it is a complex societal issue that must address a wide range of human behaviors in ways that deal with irresponsible behavior that puts people and animals at risk. The CDC has published a statement that the single-vector approach in Breeds of Dogs does not identify specific breeds that are most likely to bite or kill, and thus is not appropriate for policy-making decisions related to the topic. The AVMA has published and distributed a comparable statement. The AVMA Task Force went further: An often-asked question is what breed or breeds of dogs are most dangerous? This inquiry can be prompted by a serious attack by a specific dog, or it may be the result of media-driven portrayals of a specific breed as dangerous. singling out 1 or 2 breeds for control ignores the true scope of the problem and will not result in a responsible approach to protecting a community s citizens. Den Engelske Kennel Klub - Deal With The Deed, Not The Breed The Kennel Club s position continues to be one of deal with the deed, not the breed, based on the circumstances of individual occurrences and it believes that it is unacceptable to ban all dogs of a specific breed based on the actions of a single animal. The KC believes every dog should be considered on its individual character as to whether it represents a danger to people juli 2011

30 Hvad siger eksperterne om forbud og hunderacerne Furthermore, there are various factors that breed specific legislation ignores that contribute to biting incidents and the Kennel Club maintains that irresponsible ownership is the most common. Instead of a law concerning the criminal and/or anti-social behaviour of some owners and the ignorance and misinformation of others, what currently exists is legislation that punishes a dog simply for the way it looks. The Kennel Club continues to play an active role in lobbying against the injustices of the Dangerous Dogs Act 1991 (the KC runs the Secretariat for the Dangerous Dogs Act Study Group (DDASG)) in conjunction with other organisations such as the Metropolitan Police, various welfare organisations including: Dogs Trust, Blue Cross, Battersea Dogs and Cats Home and Wood Green Animal Shelter and representatives from the veterinary profession. In conjunction with these organisations, the Kennel Club has established objectives for a review of dangerous dog s legislation. Our goal is for these objectives to be introduced as new legislation under a Control of Dogs Act Professor Tamer Dodurka - Dog experts bite back at Turkey s pit bull ban The government s issuing of orders to round up pit bulls and other dangerous breeds was an unfortunate, unscientific decision, experts have said, calling for assessments of individual dogs rather than a total bandogs of all breeds rather than just a specific few must take temperament tests, and those categorized as dangerous must be forbidden and taken under supervision, said Tamer Dodurka, a professor at Istanbul University s Veterinary Faculty, daily Milliyet reported Tuesday. Taking calm dogs that have never caused harm to anyone from their owners just because they are pit bulls is illogical, Dodurka said, adding that the country s animal shelters are already full of dogs and will not accept animals of the four breeds banned by authorities Norsk Kennel Klub - NKK er sterkt uenig i dansk hundeforbud Norsk Kennel Klub er sterkt uenig i den danske regjeringens vedtak om å forby 13 hunderaser. Ingen raser er i utgangspunktet farlige. Hunder som biter er et hundeeierproblem, ikke et raseproblem, hevder NKK. Norsk Kennel Klub (NKK) er sterkt uenig i den danske regjeringens avgjørelse, og mener de har valgt feil strategi. NKK holder fast ved at ingen raser bør forbys og at hunder som biter ikke er et raseproblem, men et hundeeierproblem. Hvorvidt en hund biter er avhengig av flere forhold: Genetikk Tidlig sosialisering Erfaring og trening Fysisk og mental helse Atferden til den som blir bitt Et ansvarlig hundehold er essensielt, og det bør derfor være like mye fokus på hundeeieren som på hunden! Humane Society of the United States (HSUS) HSUS Statement on Dangerous Dogs and Breed-Specific Legislation The HSUS opposes legislation aimed at eradicating or strictly regulating dogs based solely on their breed for a number of reasons. Breed Specific Legislation (BSL) is a common first approach that many communities take. Thankfully, once research is conducted most community leaders correctly realize that BSL won t solve the problems they face with dangerous dogs 30 juli 2011

31 Hvad siger eksperterne om forbud og hunderacerne The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) Position Statement on Breed-Specific Legislation (excerpt please visit the link for lengthy background materials, references, sample breed-neutral laws, and discussion) It is, therefore, the ASPCA s position to oppose any state or local law to regulate or ban dogs based on breed. The ASPCA recognizes that dangerous dogs pose a community problem requiring serious attention. However, in light of the absence of scientific data indicating the efficacy of breed-specific laws, and the unfair and inhumane targeting of responsible pet guardians and their dogs that inevitably results when these laws are enacted, the ASPCA instead favors effective enforcement of a combination of breed-neutral laws that hold reckless dog guardians accountable for their dogs aggressive behavior. AVMA Position on Dangerous Animal Legislation - Dangerous Animal Legislation (Current as of November 2005) The AVMA supports dangerous animal legislation by state, county, or municipal governments provided that legislation does not refer to specific breeds or classes of animals. This legislation should be directed at fostering safety and protection of the general public from animals classified as dangerous. National Animal Control Association Policy Statement Extended Animal Control Concerns Dangerous/Vicious Animals POLICY STATEMENT Dangerous and/or vicious animals should be labeled as such as a result of their actions or behavior and not because of their breed. BASIS FOR POLICY Any animal may exhibit aggressive behavior regard-less of breed. Accurately identifying a specific animal s lineage for prosecution purposes may be extremely difficult. Additionally, breed specific legislation may create an undue burden to owners who otherwise have demonstrated proper pet management and responsibility. POLICY RECOMMENDATIONS Agencies should encourage enactment and stringent enforcement of dangerous/vicious dog laws. When applicable, agencies should not hesitate to prosecute owners for murder, manslaughter, or similar violations resulting from their animal s actions, and their owner lack of responsibility. Laws should clearly define dangerous or vicious, and provide for established penalties. Penalties may include fines, imprisonment, and/or the relinquishing of total privileges to pet ownership. If a dangerous/vicious animal is allowed to be kept, laws should specify methods of secure confinement and control. A dangerous/vicious animal when kept outside should be confined in an escapeproof enclosure which is locked and secured on all six sides. Signs should be posted at property entrances and be visible from the nearest sidewalk or street. The licensing record could include a notation which will immediately identify an animal which has been deemed dangerous or vicious. American Humane - Dangerous Dog Laws and Breed-Specific Regulations American Humane believes that no breed of dog automatically poses a high risk of attack, and that it is unjust to punish loving, responsible dog owners merely because of a breed s reputation. American Humane supports efforts to protect members of the community from dangerous animals and encourages communities to hold pet owners responsible for any injury caused by animals in their care. American Humane also encourages dog owners to undergo basic obedience training with their pets and to socialize them with people and other animals from an early age. By definition, dangerous dogs are dogs that, without provocation, have attacked or behaved in a terrorizing manner. In order to protect the public from these types of animals, communities may legitimately enact dangerous dog laws. Such laws may impose reasonable restrictions on dogs proven to be dangerous, such as housing requirements, 31 juli 2011

32 Hvad siger eksperterne om forbud og hunderacerne fencing, leash length restrictions, muzzles, posted warning signs, sterilization, additional licensing, behavior training and liability insurance requirements. Any dog, whether or not previously labeled as dangerous, that has attacked humans or domestic animals may be euthanized when local laws and jurisprudence are followed. The owner should be given a period of time and a process by which to appeal, and should be required to post a bond for the care of the animal during the appeal. American Humane opposes legislation that seeks to ban a particular breed of dog. Such laws provide a false sense of security as all dogs, when improperly treated or trained, can present a risk to public health. Breed-specific legislation that outlaws specific breeds of dogs can increase the danger to the community by spawning black market interest, indiscriminate and irresponsible breeding practices, and subsequent overpopulation issues. American Humane is also concerned by reports that a number of insurance companies have adopted policies that deny homeowner coverage to owners of particular breeds of dogs. Insurance companies concerned with the risk of dog-bite-related claims can seek information on the dog s behavioral history, require pets to undergo training, or determine whether a dog is a high insurance risk on a case-by-case basis. American Humane opposes any policy that denies insurance coverage to all owners of certain breeds of dogs. American Kennel Club Position Statement - Dangerous Dog Control Legislation The American Kennel Club supports reasonable, enforceable, non-discriminatory laws to govern the ownership of dogs. The AKC believes that dog owners should be responsible for their dogs. We support laws that: establish a fair process by which specific dogs are identified as dangerous based on stated, measurable actions; impose appropriate penalties on irresponsible owners; and establish a well-defined method for dealing with dogs proven to be dangerous. We believe that, if necessary, dogs proven to be dangerous may need to be humanely destroyed. The American Kennel Club strongly opposes any legislation that determines a dog to be dangerous based on specific breeds or phenotypic classes of dogs. National Association of Dog Obedience Instructors - Regarding breed-specific legislation The National Association of Dog Obedience Instructors, Inc. (NADOI) strongly opposes breed specific legislation which targets or discriminates against certain dogs based only on their breed or appearance. Such laws are unfair because they assume that a dog may be dangerous simply because of breed. In fact, it is almost always the behavior of the owners of these dogs which makes them a danger to others. Since 1965, NADOI has worked to help people train their dogs to be well behaved. Also, NADOI educates dog owners about their responsibility not only to their dogs but to their communities. Ordinances against dangerous dogs, unattended and loose dogs, nuisance barking, and other objectionable dog behaviors should be enacted and aggressively enforced. These laws, unlike breed specific laws, force all dog owners to be responsible for the behavior of their dogs. Approved by the Board of Directors, June Association of Pet Dog Trainers - The following statements reflect the opinion of the Association of Pet Dog Trainers The Association of Pet dog Trainers (APDT) supports the adoption or enforcement of a program for the control of potentially dangerous or vicious dogs that is fair, non-discriminatory and addresses dogs that are shown to be dangerous by their actions. The APDT opposes any law that deems a dog as dangerous or vicious based on appearance, breed or phenotype. Canine temperaments are widely varied, and behavior cannot be predicted by physical features such as head shape, coat length, muscle to bone ratio, etc. The only predictor of behavior is behavior juli 2011

33 Hvad siger eksperterne om forbud og hunderacerne As an organization comprised of dog trainers, behaviorists and other animal professionals, the APDT is fully aware that any dog can bite, any dog can maim, and any dog can kill. A dangerous or vicious dog is a product of a combination of individual genetics, upbringing, socialization, and lack of proper training. The solution to preventing dog bites is education of owners, breeders, and the general public about aggression prevention, not legislation directed at certain breeds. Singling out and publicly demonizing certain breeds as dangerous is unfair, discriminatory, and does an immense disservice to those breeds and the people who care about them. Even more chilling, breed specific legislation encourages the faulty public perception of other breeds as being inherently safe. This can lead misguided individuals to engage in unsafe conduct with other breeds that can result in injury or death by individual representatives of those breeds mistakenly perceived as safe. Also, designating certain breeds as inherently dangerous implies to the public that behavior is not effectively influenced, positively or negatively, by training. This misconception will likely produce a growing number of dangerous dogs as misinformed, complacent dog owners fail to practice responsible aggressionprevention measures. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) A CDC study on fatal dog bites lists the breeds involved in fatal attacks over 20 years (Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the United States between 1979 and 1998). It does not identify specific breeds that are most likely to bite or kill, and thus is not appropriate for policy-making decisions related to the topic. Each year, 4.7 million Americans are bitten by dogs. These bites result in approximately 16 fatalities; about percent of the total number of people bitten. These relatively few fatalities offer the only available information about breeds involved in dog bites. There is currently no accurate way to identify the number of dogs of a particular breed, and consequently no measure to determine which breeds are more likely to bite or kill. Many practical alternatives to breed-specific policies exist and hold promise for preventing dog bites. For prevention ideas and model policies for control of dangerous dogs, please see the American Veterinary Medical Association (AVMA) Task Force on Canine Aggression and Human-Canine Interactions: A community approach to dog bite prevention. International Association of Animal Behavior Consultants - Position Statement on Breed-Specific Legislation: The International Association of Animal Behavior Consultants (IAABC) is an organization representing professional animal trainers and animal behavior specialists. The IAABC strongly opposes any legislation specifically designed to target or discriminate against dogs based solely on their breed or appearance. The IAABC does not believe that a dog poses a danger to society solely because of its breed. Dogs can become dangerous as a result of faulty socialization, inappropriate training, poor living conditions and other factors having nothing to do with their breed. The IAABC believes that the objectives behind breed specific legislation can be met more effectively through rigorous enforcement and, where necessary, the strengthening of existing laws. We fully understand and support the need for laws to protect society, human and animal alike; however, our organization feels that any new legislation should be based on specific behaviors or actions and should not discriminate based on breed alone. American Working Dog Federation The American Working Dog Federation is a National organization that exists to preserve the heritage of all working dog breeds. Made up of 10 different breed clubs and over 8000 members, the AWDF acts as a national advocate by providing information to the media, the public in general and other canine organizations. The AWDF implements programs for education of its membership, the canine community and the public at large. The AWDF and all of its member clubs shall oppose any illegal activity involving dogs juli 2011

34 Hvad siger eksperterne om forbud og hunderacerne The AWDF and it s members support reasonable, enforceable, non-discriminatory laws that allow responsible dog owners to exist harmoniously within their communities. The AWDF does not support breed specific restrictions and/ or restrictions of working dogs or dogs in sport. The AWDF believes that a dangerous dog should be defined by it s actions rather than phenotype. The AWDF strongly opposes breed specific legislation. We believe that dog owners deserve the right to prove themselves worthy by educating themselves and their dogs through proper training and by remaining responsible, no matter what breed they choose to own. Dog owners across the United States make up for more than 44% of the actual votes tallied. We, as the American Working Dog Federation, support legislators who work with their constituents to find proactive solutions to irresponsible dog owners and dangerous dogs, no matter what breed. Dog owners who elect officials into public office are counting on their legislators to preserve their rights as long as they remain responsible and the American Working Dog Federation stand beside them in unity. International Association of Canine Professionals - Position Statement on Breed Specific Legislation The International Association of Canine Professionals strongly opposes legislation which discriminates against dogs and their owners by labeling certain dogs as dangerous or vicious based on breed or phenotype. Breed-specific legislation does not protect communities nor create a more responsible dog owner. Instead it negatively affects many law abiding dog owners and dogs within the targeted breeds. Breed or breed type is only one factor which determines an individual dog s temperament. Many other factors also influence behavior. In the case of aggressive acts by dogs, factors may include, but are not limited to: genetic predisposition; irresponsible handling; lack of animal management; general care; improper socialization and training; poor housing conditions; physical ailment, and lack of education and supervision. A common and serious error in the assumption of risk by breed is the inability to identify individual dogs by breed, according to an established breed standard or breed type. Purebred dogs which are registered with national clubs may or may not fit the ideal standard for their breed. As dogs are further distanced from the ideal standard by phenotype, especially in mixed breeds, it may become all but impossible for accurate identification. The vast majority of dogs typically affected by breed-specific legislation are not dangerous by any standard. Their physical appearance alone cannot be used as an indicator of an aggressive nature. Breed-specific legislation creates an undue burden on responsible owners of targeted breeds dogs which are most often not dangerous to their communities. Enforcing breed-specific laws is extremely difficult. It requires funding which would otherwise be available for the enforcement of more effective laws which target truly dangerous dogs on an individual basis. It is also costly to the court system. Limiting the risk of dog bites should be the legal responsibility of the dog owner. The IACP believes in the importance of educating owners in the proper selection, care, socialization and training of dogs. We also recognize the importance of teaching the general public, and especially children, in bite prevention skills and techniques. The IACP supports the creation and enforcement of laws which protect responsible dog owners while at the same time promote the safety of all. We support laws which penalize irresponsible dog owners on an individual basis. Current animal control laws should be enforced. In many communities, laws allow officials to confiscate the individual dog who has proven dangerous. This, along with the education we advocate, will help the public not to simply feel safer, but actually to be safer. A very small minority of dogs pose any significant threat to humans. Dog ownership, on the whole, improves quality of life for countless families. Members of the National Animal Control Association, the ASPCA, the Association of Pet Dog Trainers, and many other canine welfare groups deal with aggressive dogs on a regular basis. So do these major animal organizations support breed-specific legislation? No. In fact, none of these professional groups do juli 2011

35 Mediernes indflydelse Mediernes indflydelse Mediernes brug af begreberne dræberhunde, kamphunde og muskelhunde I medierne kaldes de dræberhunde, kamphunde og muskelhunde. De er monstre med hajbid, fremavlet og trænet til at sprede skræk og rædsel. Ordet kamphund smager af blod og raseri. Det er et godt ord. Et af den slags der trækker læserne til sig og får dem til at gyse. Ordet kamphund er registreret af Sprognævnet i 2003 efter en historie i B.T. Det dukker op i medierne, men dets egentlige udgangspunkt er uklart. En dyrlæge har fortalt at begrebet er omkring 10 år gammelt, men at han ikke selv kunne finde på at bruge det, fordi det er upræcist. Forstavelsen muskel- har tidligere været brugt om væsner i dyreriget. Muslinger hed nemlig engang muskelfisk. Muskelhunden opfattes som en stor frygtelig kæbe, der låser når den bider, ligesom en musling heller ikke er til at åbne. Så muskelhund og muskelfisk er gode paralleller. I hvert fald er muskelhund et kun alt for godt symbol, da ordet skaber sin egen virkelighed af frygt og angst. Et synonym til muskelhund kunne være køter. Køteren er jo altid de andre, de svinske, de beskidte, de bidske. Køter, der som ord er af middelaldertysk oprindelse, betyder oprindelig bondehund, altså en tarvelig hund eller en stodder. Muskelhunden har ligeledes denne klang af det tarvelige, det beskidte, det farlige, de andre. Mediernes brug af disse begreber puster liv i myter, folks frygt, misforståelser, mistillid og danner grobund for paniklovgivninger juli 2011

36 Mediernes indflydelse Begrebet kamphund og muskelhund Det kan være svært, at finde de involverede racer/blandinger i f.eks artikler, hvor ingen race er nævnt, men kun begrebet kamphund og muskelhund er brugt! Begrebet kamphund og muskelhund er i Fair Dogs undersøgelse fundet i 15 tilfælde 1 år før lovens tilblivelse og i 16 tilfælde 1 år efter. Der ses en tendens til at medierne bruger begrebet kamphund om en hvilken som helst hund, der er aggressiv eller som bider. Nedenstående er nogle få eksempler som foreningen Fair Dog har indsamlet. Nordvestnyt Overskrift: Jagthund bidt af Kamphund Obduktion-frifinder-kamphund Det var så ikke en kamphund - jagthunden var kørt ned BT Overskrift: Kamphund i kachotten Man ser overskriften og tænker nu igen men læser man artiklen drejer det sig om en Schæfer, hvor ejeren har pudset den på en dame Nordvestnyt Overskrift: Angrebet af løse kamphunde Det var ikke kamphunde, men en Grand Danois MJADK Overskrift: Denne historie startede med overskriften Kamphunde dræbte buk En dyrlæge fra Bryrup Hestepraksis, som tilså bukkenudtalte at den var død af andre årsager, formentlig en påkørsel juli 2011

37 Mediernes indflydelse En artiklel fra juni 2011, omhandler en kvinde, der blev bidt så alvorligt i ansigtet, at hun blev holdt kunstigt i koma. Her ses hvordan historien udviklede sig. Disse 3 versioner om episoden, stammer alle fra det samme medie over en enkelt dag. Artiklen starter ud med dette billede og teksten Det vides ikke om, det var en kamphund, der angreb den 31-årige kvinde, men voldsomheden af angrebet kunne tyde på det......så blev billede udskiftet til dette, samme billedetekst Det vides ikke om, det var en kamphund, der angreb den 31-årige kvinde, men voldsomheden af angrebet kunne tyde på det......og endelig den sidste version af historien. Billedet blev endnu engang skiftet og billedetekst slettet juli 2011

38 Andre lande Andre lande Undersøgelser omkring raceforbud Undersøgelser viser at raceforbud ikke virker og aldrig vil komme til at virke. Undersøgelse 1. okt 2010 som blev offentliggjort i JAVMA (Journal of the American Veterinary Medical Association) I årevis har beviserne ophobet sig. Race specifik lovgivning (BSL) har ingen effekt og undlader at reducere hundebid. De data, der understøtter denne konklusion er kommet fra byer og amter fra hele Nordamerika, og fra fire europæiske lande. Undersøgelsen forklarer hvorfor raceforbud ingen virkning har: Hvor stort et antal skal man behandle (kaldet i denne undersøgelse NNT) for at måle effektiviteten af nye lægemidler eller behandlinger. Spørgsmålet her er: Hvor mange patienter er nødt til at tage medicinen, eller få behandling, for at en patient skal undgå et dårligt resultat? Jo færre patienter, der skal behandles for at undgå et dårligt resultat, jo mere effektiv regnes medicinen eller behandlingen for at være. Men hvad nu hvis vi skulle behandle tusindevis af patienter bare for at undgå ET dårligt resultat? Ville vi overhovedet overveje den nye medicin eller behandling, hvis antallet af mennesker, vi havde brug for at behandle for at forebygge et dårligt resultat var ? Hvis vi kunne indentificere mennesker, der lider af sygdommen, kunne vi ikke behandle nok mennesker med den nye medicin til at være sikre på, at bare en af dem ville undgå den frygtede sygdom. Det er netop det resultat, som Patronek og hans kolleger har opnået, da de anvendte den metode til at anslå, hvor mange hunde et samfund skulle forbyde for at forhindre et enkelt, alvorligt hundebid. De kaldte deres mystiske antal, det nødvendige antal at forbyde (NNB). Udfra oplysninger om hundebid med personskader fra Centers for Disease Control, staten Colorado og andre mindre byer, sammen med antallet af forskellige racer eller typer af hunde, beregnede forskerne det absurd store antal hunde af specifikke racer, der skulle fjernes helt fra byer, stater og lande for at undgå endnu et alvorligt hundebid. Et eksempel : For at forhindre en enkelt indlæggelse, som følge af et hundbid beregnede de, at en by skulle forbyde mere end hunde af en specifik race. Dødsfald på grund af hundebid er så ekstremt sjældne, at ikke engang en stat kan forbyde tilstrækkelig mange hunde til at sikre, at de havde forhindret endnu et dødsfald. Spanien, Italien, England og Holland har alle rapporteret, at deres race specifikke lovgivning ikke har produceret en reduktion i hundebid. Toronto Humane Society adspurgte sundheds afdelinger i hele provinsen Ontario, og rapporterede, at det race forbud som blev vedtaget i 2005 ikke havde produceret en reduktion i hundebid. (10) 38 juli 2011

39 Andre lande I Winnipeg, Manitoba. Efter de forbød én type hund steg antallet af hundebid begået af andre racer. Rapporter fra Denver, Colorado, Miami- Dade, Florida, Prince Georges County, Maryland, og Omaha, Nebraska fortæller alle den samme historie. Mens der ikke er noget videnskabeligt bevis for, at én slags hund er mere tilbøjelig til at skade en person, end en anden slags hund, samt at dokumenterede undersøgelser omkring raceforbud viser ineffektivitet, så er raceforbud fortsat en politik, som nogen finder attraktivt. Patronek, Marder og Slater forklarer hvorfor. Det er vores overbevisning, skriver de i deres konklusion, at raceforbud hovedsageligt er baseret på frygt, og det har været fremhævet at frygt, har den største politiske indflydelse, kombineret med budskabet om den høje effektivitet af de foreslåede frygt-baserede løsninger. Hvad skete der i andre lande England England har haft raceforbud siden 1991 the dangerous dog act 1991 undersøgelser og statistik fra de engelske hospitaler viser en stigning af hundebid på ca. 43 % for hele England og hele 79 % for byen London. Over en 3-årig periode kostede håndhævelsen af deres raceforbud 10 mill. pund. November 9, 2009: A summit aimed at tackling the increasing number of weapon dogs in London was held at City Hall today. The number of suspected dangerous dogs seized by the Metropolitan police rose by 60 % in the last year, while court cases involving dangerous dog offences rose by 50 % between 2006 and In the last five years, London s hospitals have seen admissions for dog bites increase by 79 %, compared to 43 % nationally. (11) Spanien I undersøgelsen fra Spanien omkring deres raceforbud viste det sig, at der ingen effekt havde været med hensyn til at nedbringe bid-episoderne. Det viste sig også, at de udskældte racer ikke havde stået for en stor del af bid-episoderne, hverken før eller efter. The effectiveness and suitability of legislation regarding the issue of dangerous dogs, especially those targeting so-called dangerous breeds (DB), have been the object of a lot of criticism. However, the shortage of scientific studies in this field makes an objective assess ment of the i mpact of current legislation difficult. In the present study, dog bite-related incid ents from Arago n (Spain) were analyzed for a 10 - year periods (19 95 to 2004). With the aim of assessing the impact of the Spanish Dangerous Animals Act on the epidemiology of dog bites, data fro m the non-legislated (1995 to 1999) and the legislated period (2000 to 2004) were compared in 2 different areas (low- and high-populated areas). According to the results, the population density did exert a significant effect on the incidence of dog bites, where as the legislation in force did not. Popular breeds such as the German shepherd and cross breed dogs accounted for the great majority of the incidents during the 2 periods of study. Specifically, the German shepherd proved to beover-repres ented significantly among the canine population. Dogs in the dangerous breeds list, on the other hand, were involved in a small proportion of the incidents both before and after the introduction of legislation. The present results suggest that the implementation of the Spanish legislation exerted little impact on the epidemiology of dog bites. Besides the scarce effectiveness, the results suggest that the criteria to regulate only so-called DB were unsuitable and unjustified. (12) 39 juli 2011

40 Andre lande He (NI vo ge do 20 Skotland Skotland hører under den engelske dangerous dog act Men efter en stigning af hundebid på 160 % vedtog det skotske parlament at indføre en ny model, som fokuserer på ejerne og ikke hunderacer eller typer. The Control of Dogs (Scotland) Act 2010 The Bill for this Act of the Scottish Parliament was passed by the Parliament on 22nd April 2010 and received Royal Assent on 26th May (13) Holland Holland har haft raceforbud fra 1993 og ændrede deres lov i 2008 efter resultatet af deres undersøgelse bestilt af den Hollandske regering. Også i Holland havde raceforbud ingen effekt på antallet af hundebid. Konklusion af den hollandske undersøgelse - Indførelsen af RAD i 1993 førte ikke til en pause i det årlige antal dødsfald forårsaget af hundebid. The Veterinary Journal, presents the first part of a study commissioned by the Dutch government, the results of which led to the repeal of breed-specific legislation in the Netherlands. The study is significant in that it is the only known scientific evaluation initiated by a government on a national level to evaluate the effectiveness of breed-specific legislation. The study concluded that breedspecific legislation is not an effective dog bite mitigation strategy. The authors recommend that efforts to reduce dog bites should focus on educating both children and adults on how to better interact with dogs. Based in part on the recommendations in the study, the Dutch government repealed its 15-year-old ban on pit bulls in Our findings, like those from other groups, do not support the use of an attack record in developing mitigation strategies. We found tha all dogs can bite and therefore one should always be careful when interacting with a dog, even a family dog and during play. if we were to use base mitigation strategies on attack records, this would not lead to the establisment of feasible actions to take. Removing the most common biters would also imply removing the most common breeds; for example, we found that the Jack Russell terrer was responsible for approximately 10% fo the bites and 8/10 of the most popular breeds were the most common biters (including the highly polymorphic group of mixed breed/mongrel). Eliminating these breeds is neither practicable nor desirable. (14) Fig en In na hu ge 4. He ho ge res Re Aa nta l Holland - Hundebid på mennesker med dødelig udgang fra (14) He me me tui Jaar Ho -bijt-mens incidenten met dodelijke afloop, 1982 t/m 2006 (CBS, doodsoorzakenstatistiek) 40 juli 2011

41 t aantal patiënten dat zich in 2006 bij de huisarts liet behandelen voor een hondenbeet is naar schatting ruim VEL, LINH ( ); CBS, bevolkingscijfers), zie Figuur 3. Het aantal patiënten dat bij de huisarts behandeld is or een hondenbeet is volgens de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) peilstations een stuk lager dan volgens de gevens Andre uit het lande Landelijke Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Deze discrepantie zou veroorzaakt kunnen worden or een verschillende registratiemethode, maar dit is uit de gegevens niet op te maken. Over de periode 2001 t/m 06 (alleen registratie door LINH) is het aantal behandelingen gestegen Bijtende rastypen volgens Onderzoek Hondenbeten In het Onderzoek Hondenbeten zijn 80 verschillende rastypen genoemd als bijter. Onder 'rastype' worden zuivere rashonden verstaan, maar ook qua uiterlijk het meest op dat ras gelijkende kruisingen, de zogenaamde look-alikes. Indien er enkel naar de absolute aantallen bijters wordt gekeken, ontstaat er een vertekend beeld. Het aantal exemplaren dat in Nederland van een rastype aanwezig is, bepaalt immers ook de kans op een bijtincident met een vertegenwoordiger van dat rastype. Om de Bijtindex van de verschillende rastypen te bepalen is daarom de omvang van de hondenpopulatie zoals die is geschat op basis van het Onderzoek Hondenbezit in acht genomen. Om te komen tot de Bijtindex van een rastype is de fractie van een bepaald rastype in de bijtende populatie gedeeld op de fractie van hetzelfde rastype in de hondenpopulatie. Als de aanname is dat alle rastypen even vaak bijten, dan zou de Bijtindex van alle hondenrastypen gelijk moeten zijn aan 1. Door middel van een Fisher's exact toets is nagegaan of de Bijtindex van Aantal 0 hondenrassen weergegeven waarvoor de Bijtindex significant groter of kleiner is dan 1. Voor elf rassen blijkt deze significant hoger 1998 te zijn 1, en 1999 voor eveneens 2001 elf rassen 2002 is deze volgens 2003 het Onderzoek 2004 Hondenbeten significant lager dan 1. Jaar Tabel 6: De bijtindex, berekend uit % Hondenbezit (Onderzoek Hondenbezit) en % Hondenbeten (Onderzoek Hondenbeten) uur 3: Het aantal patiënten dat zich jaarlijks bij de huisarts laat behandelen voor een hondenbeet (NIVEL, LINH ( ) CMR (1998, 1999); CBS: bevolkingscijfers) Bijtindex % Hondenbezit % Hondenbeten Rastype Hondenbeten Bijlage 5 is het aantal patiënten dat zich bij de huisarts laat behandelen voor een hondenbeet, per jaar en verdeeld Bull terriër 4,0 0,2 0,8 ar leeftijd en geslacht, weergegeven. Ook is de relatieve incidentie (per ingeschreven patiënten) van bij de Leonbergse hond 3,9 0,2 0,6 isarts behandelde hondenbeten per leeftijdsgroep weergegeven voor de jaren 2001 t/m 2006 afzonderlijk. Deze Rottweiler 3,6 1,0 3,5 gevens zijn afkomstig uit het LINH van het NIVEL. 2 Behandeling op de Spoedeisende Hulpafdeling van het ziekenhuis Holland - Antallet af patienter som årligt måtte behandles på grund af hundebid. (14) een bepaald rastype significant verschilt van 1 (P 0,05, zie voor statistische procedure Bijlage 14). In Tabel 6 zijn die Weimarse staande hond 6,1 0,1 0,7 Airedaile terriër 5,2 0,2 0,9 American Staffordshire terriër 3,5 0,2 0,7 Dalmatische hond 3,4 0,4 1,3 Dobermann 2,8 0,4 1,0 Border terriër 2,6 0,3 0,8 Duitse herdershond 2,0 2,4 4,8 t aantal mensen dat zich van 2001 t/m 2005 bij een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling liet Undersøgelse behandelen voor een Belgische herdershond 2,0 2,5 5,0 ndenbeet is gemiddeld per jaar. Het aantal SEH-behandelingen voor een hondenbeet is afgenomen omkring hundebid van i Bouvier 1,8 1,0 1, Holland middeld per jaar in Jack de Russell periode terriër tot gemiddeld 1,4 per jaar 7,2 in de periode 10, Het betreft hier Bideindex - De mest ultaten uit twee registratiesystemen. Golden retriever Van 1986 t/m ,6 werd er 4,8 gebruik gemaakt 2,9 van bidende het Privé racer i Ongevallen gistratie Systeem (PORS) Labrador en retriever vanaf 1996 is het Letsel Informatie 0,5 Systeem 6,3 (LIS) in gebruik. 2,9 Holland. (14) Maltezer 0,5 3,8 1,7 Franse buldog 0,4 0,7 0,3 t aantal SEH-behandelingen voor een hondenbeet beslaat ongeveer 1,5 % van het totaal aantal SEH-behandelingen Boxer 0,4 1,0 0,4 t letsel door een privéongeval. Ter vergelijking: in dezelfde periode meldden zich gemiddeld per jaar Schotse herdershond 0,3 1,1 0,4 nsen met een sportblessure Dwergschnauzer en hebben personen 0,3 zich voor 0,7 letsel, opgedaan 0,2 tijdens doe-het-zelven of nieren, laten behandelen. Cavalier king Het Charles aantal spaniel verkeersslachtoffers 0,2 dat op een 1,6 SEH behandeld 0,3 werd, was in deze periode (Consument Shetland en Veiligheid, sheepdog LIS). 0,2 0,5 0,1 Witte herdershond 0,1 0,4 0,0 Siberische husky 0,0 0,5 0,0 * Voor deze rassen geldt dat p 0,05; dan bijten honden van dit rastype significant meer (Bijtindex groter dan 1) of minder (Bijtindex kleiner dan 1) dan op grond van eenzelfde bijtgraagheid (1,0) over hondenrastypen heen mag worden verwacht. Van de negen rassen waarvan op verzoek van de Commissie van Wijzen de ontwikkeling van de nieuwe inschrijvingen bij de RvB is weergegeven, kwamen alleen de American Staffordshire terriër, de bull terriër en de bullmastiff, zij het in zeer ndenbeten geringe in mate, perspectief; in het Onderzoek feiten Hondenbeten cijfers voor. Pagina juli 2011

42 Andre lande Tyskland Hessen i Tyskland med lidt over 6 millioner indbyggere overvejer nu at ophæve deres raceforbud efter Tyskland at en undersøgelse viste at de racer som de har på deres liste aldrig har stået for de fleste bid og bid-episoderne Hessen i Tyskland i Hessen med lidt over steget 6 millioner støt igennem indbyggere de overvejer sidste 10 nu år at ligesom ophæve deres i så mange raceforbud, andre efter lande, at en stater og byer efter raceforbud. undersøgelse viste, at de racer som de har på deres listem aldrig har stået for de fleste bid samt at bid-episoderne i Hessen er steget støt igennem de sidste 10 år, præcis som det er sket i mange andre lande, stater og byer efter Trotz raceforbud. der hessischen Hundeverordnung steigt die Zahl der Hundebisse seit zehn Jahren kontinuierlich an. Am häufigsten fiel der Schäferhund auf der nicht auf der Liste steht. Experten und Trotz SPD der hessischen wollen die Hundeverordnung Rasseliste durch steigt einen die Halterkunde-Nachweis Zahl der Hundebisse seit zehn ersetzen. Jahren kontinuierlich an. Am häufigsten fiel der Schäferhund auf der nicht auf der Liste steht. Expertenund SPD wollen die Rasseliste durch einen Halterkunde-Nachweis ersetzen. (15) Ifølge den officielle Bid statistik i Hessen har hunde bidt 225 gange i det forløbne år - langt mere end før indførelsen af race og karakter listen. Ifølge den officielle bid statistik i Hessen har hunde bidt 225 gange i det forløbne år - det er langt mere end før indførelsen af race- og karakter listen. (15) I 2009 ændrede Tyskland sin liste. Nye på listen over farlige racer var rottweileren. Også opført er Pitbull, Pitbull Terrier, Amerikansk Pit Bull Terrier, Amerikansk Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, Amerikansk Bulldog, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Kangal (Karabash) og kaukasiske Ovcharka. Disse racer blev slettet Mastiff og Mastino Napoletano Men som undersøgelsen i Tyskland viste har deres raceforbud ingen virkning. Den tyske stat overvejer generel ophævelse da raceforbud ikke har haft nogen effekt og ikke som forventet nedbragt antallet af bid juli 2011

43 Andre lande I 2009 ændrede Tyskland sin liste. Nye på listen over farlige racer var rottweileren. Også opført er Pitbull, Pitbull Terrier, Amerikansk Pit Bull Terrier, Amerikansk Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, Amerikansk Bulldog, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Kangal (Karabash) og kaukasiske Ovcharka. Racerne Mastiff og Mastino Napoletano blev slettet. Men som undersøgelsen i Tyskland viste, har deres raceforbud ingen virkning. Den tyske stat overvejer generel ophævelse, da raceforbuddet ikke har haft nogen effekt og ikke som forventet nedbragt antallet af bid. (15) Mennesker dræbt af hunde i Tyskland fra 1968 til (15) Norge I Norge er der ingen effekt af deres forbud. Der har derimod været en masse sager, hvor hundejere og deres hunde er kommet i klemme i deres lovgivning og mange uskyldige hunde er blevet aflivet. Politikerne i Norge erkender nu at loven er uretfærdig og rammer ved siden af. De vil nu se på en ændring af deres hundelov. Forbudet mot de konkrete rasene har i hovedsak blitt satt uten at man så på bittstatistikk, ekspertuttalelse eller vurderingen av hvorfor en hund kan bli farlig. NKK mener at det har vært svært vilkårlig hvilke raser som har havnet på forbudslisten. At loven rammer urettferdig er også politikere enige om. - Vi er glade for at politikere vil se nærmere på loven og foreslå en lovendring slik at det blir en samsvar mellom forbrytelse og straff, sier Engh fra Norsk Kennel Klub. - Hundeloven er en forholdsvis ny lov, og det er i kke tradisjon for å endre lovene såpass tidlig, men her ser vi det er vilje til å gjøre endringer da også politikere opplever den urettferdigheten vi påpeker, legger han til. (16) 43 juli 2011

44 Andre lande Italien Italien ophævede deres raceforbud i april De startede med en liste på 92 hunderacer, som senere blev ændret til 17 racer. Men som i så mange andre lande, måtte den italienske regering indse, at deres forbud ingen virkning havde, og at det handlede om hundeejerne, ikke hunderacerne. Deres nye lov kaldes Ordinanza per la tutela dell incolumità pubblica dall aggressione dei cani. The Italian Health Under Secretary Francesca Martini stated that since BSL was introduction in 2003 there had been no decrease in the number of incidents of dogs attacking people. The measures adopted in the previous laws had no scientific foundation. Dangerous breeds do not exist. With this law we have overcome the black list, which was just a fig leaf (over the larger problem), and we have increased the level of guarantees for citizens. Under the new legislation responsibility is placed with the dog s owner or the person who is momentarily in charge of the dog to control the dog s behaviour. (17) USA Omkring millioner hunde ejes i USA, hvilket gør hunden til landets mest populære kæledyr. Hvert år bliver omkring 4,5 million mennesker i USA bidt af hunde. Mens størstedelen af hundebid ikke kræver lægehjælp, er der tusinder af patienter, der behandles på skadestuer (ED) og hospitaler for hundebid skader hvert år. Tidligere skøn over hundebid i ED og hospitaler er baseret på data mellem 1993 og Dette Statistiske materiale præsenterer data fra Healthcare Cost og Project (HCUP) om hundebid-relaterede skadestue (ED) besøg og indlæggelser i 2008 i USA.( 18) Number of of hospital stays stays 10,000 10,000 9,000 9,000 8,000 8,000 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1, Figure 1. The number of dog bite-related hospitalizations Figure 1. The number of dog bite-related hospitalizations increased between 1993 and 2008 increased between 1993 and ,500 9,500 8,800 8,900 8,800 8,400 8,900 8,400 7,700 7,700 8,400 8,400 7,700 7,700 7,500 7,500 8,200 8,600 8,600 8,200 7,900 8,200 7,400 7,900 8,200 7,400 6,400 6,000 6,400 6,000 5,100 5, Som man kan se på graferne er der en stor stigening efter mange stater indførte raceforbud tilbage i Mange stater har ophævet forbuddet, netop pga. at forbuddet ingen effekt har. (18) Source: AHRQ, Center for Delivery, Organization, and Markets, Healthcare Cost and Utilization Project, Nationwide Inpatient Sample, Source: AHRQ, Center for Delivery, Organization, and Markets, Healthcare Cost and Utilization Project, Nationwide Inpatient Sample, Figure 2. Overall, the rate of dog bite-related hospitalizations Figure 2. Overall, the rate of dog bite-related hospitalizations increased between 1993 and 2008, peaking in 1995 increased between 1993 and 2008, peaking in 1995 Dog Dog bite-related stays, per per 100,000 population Source: AHRQ, Center for Delivery, Organization, and Markets, Healthcare Cost and Utilization Project, Nationwide Inpatient Sample, Source: AHRQ, Center for Delivery, Organization, and Markets, Healthcare Cost and Utilization Project, Nationwide Inpatient Sample, juli

45 Andre lande Børn og hunde i USA I en stor undersøgelse fra 2010 udført af Dr. Vikram Durairaj fra University of Colorado School of Medicine fandt man, at hunde som regel retter deres bid mod et barns ansigt og øjne og oftest sker det af hunde, som betragtes som gode med børn, en Labrador Retriever. Folk har en tendens til at tænke familiens hund er uskadelig, men det er den ikke, sagde Durairaj, lektor i Oftalmologi, Hals-og ørelæge, hoved-og halskirurgi, som præsenterede sit studie i sidste måned ved American Academy of Oftalmologi årlige møde. Vi har set ansigts frakturer omkring øjnene, øjenlåg revet af, skader på tårekanaler og på øjeæblet. Durairaj tilføjer; hundebid er specielt ødelæggende for børn, fordi de er mindre, og deres ansigter er inden for rækkevidde af dyrets mund. Sandsynligheden for et barn at blive bidt i deres levetid er omkring 50 procent og 80 procent af de bid involverer hoved og hals. Undersøgelsen har set på 537 børn behandlet i ansigtet for hundebid på The Children Hospital University of Colorado i Anschutz Medical Campus mellem 2003 og Durairaj fandt, at 68 procent af bid forekom hos 5-årige eller yngre med den højeste forekomst ved 3-årige. I de fleste tilfælde, kendte barnet hunden gennem familien, en ven eller en nabo. Og i mere end halvdelen af tilfældene, blev hunden provokeret når barnet kælede hunden alt for aggressivt, blev forskrækket eller trådt på. Hundene var ikke racer man normalt forbandt med angreb. Durairaj fandt, at blandede racer var ansvarlige for 23 procent af bid efterfulgt af Labrador Retrievere på 13,7 procent. Rottweilere på 4,9 procent af tilfældene, Schæfere 4,4 procent af tilfældene og Golden Retrievere på 3 procent. Det fremgår klart af vores data, at stort set alle racer af hunde kan bide, siger Durairaj. Tendensen til bid er relateret til arvelighed, tidlig erfaring, socialisering, uddannelse, sundhed og offerets adfærd. (19) 45 juli 2011

46 Andre lande Medierne i USA (oversættelse) Medierne: Er de en pålidelig kilde når det gælder rapportering af hunderacer? Hvad har disse to hunde til fælles? (20) Begge hunde var involveret i fatale bid i årene mellem Begge hunde blev beskrevet af medierne som værende Chow Chow eller Chow mix Begge hunde blev talt med i undersøgelser som værende Chow Chow af dem som tæller fatale bid fra medierne Hvad har disse to hunde til fælles? (20) Begge hunde var involveret i fatale bid i årene mellem Begge hunde blev beskrevet af medierne som værende Rottweilere Begge hunde blev talt med i undersøgelser som værende Rottweilere af dem som tæller fatale bid fra medierne 46 juli 2011

47 Andre lande Hvad har alle disse hunde til fælles? (21) De var alle involveret i fatale bid i årene mellem Alle hundene blev beskrevet af medierne som værende Pit Bulls Alle hunde blev talt med i undersøgelser som værende Pit Bulls af dem som tæller fatale bid fra medierne 47 juli 2011

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v. 2008/1 BSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. april 2009 af Marlene Harpsøe (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV 12. juli 2010 I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde de typer af hunde, der ofte bliver betegnet som farlige hunde eller kamp- eller muskelhunde. Ifølge

Læs mere

Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning

Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 21 Offentligt Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning Björn Forkman, Professor i etologi Iben Meyer, DVM, PhD stipendiat

Læs mere

Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark?

Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark? Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark? Debatten omkring farlige hunde, har i mange år huseret i Danmark og igennem tiden har farlighedens racer rykket fra

Læs mere

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 359 Offentligt ULOVLIGE HUNDE OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Antal hunde aflivet i medfør af hundelovens 1 b, jf. 1 a (forbudte

Læs mere

Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde.

Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde.

Læs mere

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold)

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) 28. november 2011 Indledning Denne vejledning er udarbejdet af Veterinærafdelingen under Departementet

Læs mere

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2011 EM 2011/XX Bemærkninger til ændringsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I de seneste år er det verden over blevet mere og mere almindeligt at holde hunde, der ofte bliver betegnet

Læs mere

Betænkning om farlige hunde

Betænkning om farlige hunde Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 240 Offentligt Dok.: MJO41647 Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde INDHOLDSFORTEGNELSE 1.KAPITEL 1...5 2.INDLEDNING...5

Læs mere

Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledning om hundelovens forbudsordning Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5430-0272 Dok.: MCO41112 Vejledning om hundelovens forbudsordning 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold 15. juni 2013 Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som

Læs mere

Foreningen Fair Dog har igennem de sidste 4 år indsamlet viden omkring hundeadfærd, hundebid, hundelove, hundelovssager, mm.

Foreningen Fair Dog har igennem de sidste 4 år indsamlet viden omkring hundeadfærd, hundebid, hundelove, hundelovssager, mm. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 22 Offentligt (01) Foreningen Fair Dog har igennem de sidste 4 år indsamlet viden omkring hundeadfærd, hundebid, hundelove, hundelovssager,

Læs mere

Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde

Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde Retsudvalget REU alm. del - Bilag 350 Offentligt Alpha Hundeadfærdscenter Foretræde for retsudvalget d.26. februar 2009. Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde Alpha Hundeadfærdscenter

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) (Forbud mod besiddelse m.v. af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) 2009/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5400-0016 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag

Læs mere

Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som jeg synes kræver afklaring.

Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som jeg synes kræver afklaring. Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 655 Offentligt Kære Hr. Justitsminister. Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 191 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 13. marts 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2009-5400-0016 Dok.: MJO41683

Læs mere

Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken

Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Lejere: Navn, 7400 Herning Adresse: Bolignummer: 901-2- Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Underskrevne lejere ansøger hermed om tilladelse til at holde ét husdyr (hund eller kat) i vores

Læs mere

Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde

Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde Dok.: MJO41647 Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 5 INDLEDNING... 5 1.1. UDVALGETS NEDSÆTTELSE OG KOMMISSORIUM...

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændring i ændringsforslag nr. 5 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 1. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Delbetænkning om farlige hunde

Delbetænkning om farlige hunde Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 290 Offentligt Delbetænkning om farlige hunde 2010.02.08 Vedr. Udvalget om hundes delbetænkning Justitsministeriet har den 20. januar 2010 sendt betænkning om farlige

Læs mere

9. marts 2010 FM 2011/29. Ændringsforslag. Til

9. marts 2010 FM 2011/29. Ændringsforslag. Til 9. marts 2010 FM 2011/29 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold (Indførsel af forbud mod kamp- og muskelhunde)

Læs mere

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Retsudvalget 2008-09 B 184 Bilag 8 Offentligt Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Dansk Terrier Klub (DTK), der er en special klub under Dansk Kennel Klub (DKK), har oprettet en arbejdsgruppe for bull

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 28. maj 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde (Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

Spørgsmål til Ministeren

Spørgsmål til Ministeren Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 21 Offentligt (01) Spørgsmål til Ministeren Om hundeloven Irene Sönnichsen - 5. feb. 2014 Undertegnede, har fået et brev fra Ministeriet for

Læs mere

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN 90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN MUSIK OG STØJ Ved brug af radio, TV og lignende: Tag hensyn til de øvrige beboere! Efter klokken 23 skal du dæmpe lyden! Når du finder anledning til at feste i din lejlighed:

Læs mere

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende.

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Høringssvar sendt pr. e-mail: Til: hoering@fvst.dk Kopi: ansg@fvst.dk & mehul@fvst.dk 2013.10.17 Lov om ændring af lov om hunde samt mark

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og Veterinærmedicin/MEHUL

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5713-4 Veksølund. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Foretræde REU L 163 Forslag til ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Foretræde REU L 163 Forslag til ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Dansk Terrier Klubs racegruppe for Amerikansk Staffordshire Terrier Foretræde for Retsudvalget den 22. april 2010 Robert Raeder Racerepræsentant for Amerikansk Staffordshire Terrier Marianne Duchwaider

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om hunde. (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om hunde. (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v.) I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 8. marts 2013, foretages

Læs mere

Den nye hundelov vedrører alle

Den nye hundelov vedrører alle Den nye hundelov vedrører alle Den 1. juli trådte den nye hundelov i kraft. Mange tror fejlagtigt, at lovændringerne kun vedrører de 13 forbudsracer og blandinger heraf, som bliver forbudt. Men der sker

Læs mere

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel opførsel... 3 Støj... 3 Fælles udeområder... 3 Færdsel på stier og veje... 3 Husdyr... 3 Indgangsparti... 4 Have... 4 Affald... 4 Vask og tørring...

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Retsudvalget 2009-10 L 163 Bilag 45 Offentligt Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast (ÆF fra justitsministeren, DF, SF og Christian H.

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

HVALPEN SKAL SOCIALISERES KORT FORTALT

HVALPEN SKAL SOCIALISERES KORT FORTALT HVALPEN SKAL SOCIALISERES KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... HVALPEN SKAL SOCIALISERES Foto: Dorte Schmidt HVALPEN SKAL socialiseres De første 16 uger i en hvalps liv er den vigtigste periode overhovedet,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 B 153 Bilag 3 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 B 153 Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 B 153 Bilag 3 Offentligt Sorø 01.04.2016 Kære Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, Fødevareudvalget, samt dyrevelfærdsordfører, Som rigtig mange har indset,

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 2601-7. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager hensyn

Læs mere

Afdækning af årsager til aflivning af familiehunde i Danmark

Afdækning af årsager til aflivning af familiehunde i Danmark Afdækning af årsager til aflivning af familiehunde i Danmark Jørgen Damkjer Lund Institut for Produktionsdyr og Heste Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2007 2 Forord Nærværende undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Ændring af bestemmelsen

Læs mere

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt.

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt. Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til

Læs mere

tl lluovra - 7 APR. 2015 Forslag til beboermøder 2ot5 Administrationen/inspektøren tr Bestyrelsen I Beboerne I ved ikke tr Afdeling nr

tl lluovra - 7 APR. 2015 Forslag til beboermøder 2ot5 Administrationen/inspektøren tr Bestyrelsen I Beboerne I ved ikke tr Afdeling nr Forslag til beboermøder 2ot5-7 APR. 2015 tl lluovra det til administrationen. Jo før du sender dit forslag til os, jo mere tid har vi til at behandle forslaget og Forslag, du Ønsker optaget på dagsordenen

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

FORENINGEN FAIR DOG Hundeloven Erfaringer omkring hundeloven 2010-2013

FORENINGEN FAIR DOG Hundeloven Erfaringer omkring hundeloven 2010-2013 FORENINGEN FAIR DOG Hundeloven Erfaringer omkring hundeloven 2010-2013 1 Indhold Indledning og sammenfatning... 3-6 Hensigten med hundeloven... 7-8 Forvaltningsretlige problematikker... 8-9 Eksempler på

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Reglement for husdyrhold

Reglement for husdyrhold Side 1 af 7 sider Reglement for husdyrhold Revideret af den 20. marts 2012 Side 2 af 7 sider Regler om husdyr Reglement for husdyrhold Der kan gives tilladelse til to husdyr pr. bolig (hund eller kat).

Læs mere

Racespecifikke forskelle 2016

Racespecifikke forskelle 2016 Racespecifikke forskelle 2016 Spaniels Cocker spaniel Springer spaniel Jagt hunderacer Stående (kontinentale) Ruhåret hønsehund Langhåret hønsehund Korthåret hønsehund Gammel dansk hønsehund Kleiner münsterländer

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Som vi skrev i vores brev á (L 92, bilag 26) ville vi gennemgå sagsakter fra politiet vedr. deres sammentælling af sager.

Som vi skrev i vores brev á (L 92, bilag 26) ville vi gennemgå sagsakter fra politiet vedr. deres sammentælling af sager. Sorø d. 9 Marts 2014 Kære Fødevareminister Dan Jørgensen, Som vi skrev i vores brev á 16.02.2014 (L 92, bilag 26) ville vi gennemgå sagsakter fra politiet vedr. deres sammentælling af sager. Vi har nu

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017 15. januar 2017 NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort Dansk Folkeparti har foreslået afskaffelse af kravet om at 75+ årige skal undersøges af lægen for at forny

Læs mere

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

Fællesspisning. Forslag til beboermødet

Fællesspisning. Forslag til beboermødet Dato 4. oktober 2011 Boligselskabet Vendersbo Sundtoften og Lindehaven Oplag 380 stk. HovedoverskriftNyhedsbrev I dette nummer: Fællesspisning 1 Husorden 1 Husorden 2 Forslag beboermøde 3 Regnskab 4 Rente

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 76 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Evaluering af hundelovens forbudsordning

Evaluering af hundelovens forbudsordning D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Evaluering af hundelovens forbudsordning (LOV nr. 717 af 25/06/2010) I. Meyer, B. Forkman 12.

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner Dialogkort Spillet består af 28 dialogkort med spørgsmål, svar og perspektiverende spørgsmål i fire kategorier: Penge, Hjerne, Statistik og Venner. 7.-10. klasse / 15-60 min. Spillevejledning: Gruppedialog

Læs mere

Aflivning af hunde gav læserstorm

Aflivning af hunde gav læserstorm Aflivning af hunde gav læserstorm Debatten omkring den såkaldte hundelov har for alvor delt vandene i Danmark, efter TV 2 Nyhederne mandag aften den 16. maj 2011 viste et klip, hvor dyrlæge Henriette Marqvorsen

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Arbejdsgruppen om skambid

Arbejdsgruppen om skambid Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 21 Offentligt Arbejdsgruppen om skambid Birte Broberg Fødevarestyrelsen Oversigt Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse Arbejdsgruppen

Læs mere

Københavns Universitet. Evaluering af hundelovens forbudsordning Meyer, Iben Helene Coakley; Forkman, Björn. Publication date: 2013

Københavns Universitet. Evaluering af hundelovens forbudsordning Meyer, Iben Helene Coakley; Forkman, Björn. Publication date: 2013 university of copenhagen Københavns Universitet Evaluering af hundelovens forbudsordning Meyer, Iben Helene Coakley; Forkman, Björn Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5703-9 Halkær. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Husorden for Askerød. Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg.

Husorden for Askerød. Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg. Husorden for Askerød Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg. Opgangen skal være ryddet for alt, der kan blokere flugtveje

Læs mere

Status på fysiske skader som følge af fyrværkeri 1995-2005

Status på fysiske skader som følge af fyrværkeri 1995-2005 9. maj 6 Morten Wiberg Consult Status på fysiske skader som følge af fyrværkeri 1995-5 Indledning Siden 1989 har en kreds af nationale og regionale interessenter og aktører i samarbejde med en række NGO

Læs mere

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Tak fordi du valgte PetSafe. Når du bruger vores produkter konsekvent, får du en artigere hund på kortere tid end med andet træningsværktøj. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Cancerregisteret er blevet præsenteret i forbindelse med en foredragsturne om klinisk onkologi arrangeret af Kruuse A/S. Det har allerede medført, at en række klinikker

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene

Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene Overlæge Jens Lauritsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Ortopædkirurgisk afd. uag@rsyd.dk Samlet Region Syddanmark 1.1 mio indbyggere. Hvis

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ

HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 3 HUSDYR SOM IKKE MÅ HOLDES... 4 HVILKE HUSDYR KAN DER GIVES TILLADELSE TIL

Læs mere

Den fjerde og sidste del af skemaet indeholder en liste over særlige symptomer og adfærdsmøstrer, der kan karakteriseres som stressindikatorer.

Den fjerde og sidste del af skemaet indeholder en liste over særlige symptomer og adfærdsmøstrer, der kan karakteriseres som stressindikatorer. Undersøgelse af hundes livsbetingelser og symptomer på stress. Oversættelse af afsnit fra bogen Stress bei Hunden af Martin Nagel og Clarissa v. Reinhardt, Animal Learn Verlag, 3. Indledning til undersøgelsen.

Læs mere

HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov. Generelt

HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov. Generelt Husorden afd. 11 HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, med de ændringer, der følger af lov nr. 335 af 14. maj 1992, lov nr. 1064 af 23. december

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Når hunden er aggressiv

Når hunden er aggressiv Når hunden er aggressiv Selvom det af og til kan virke sådan, er der ingen hunde der er ondskabsfulde, men der er hunde som farlige. Det kan være generelt eller i isolerede situationer. Hunde indeholder

Læs mere

Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare. Fasanvejens Dyreklinik 36 16 27 00

Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare. Fasanvejens Dyreklinik 36 16 27 00 Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogle specielt

Læs mere