entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen"

Transkript

1 praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler. Ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet ny bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bil, fly og andre transportmidler. Der er nu mulighed for at tilbyde eux for uddannelsen, og enkelte fejl i beskrivelse af praktikmål er rettet. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 2. Afsnit 1 Kommentarer til uddannelsens formål og opdeling Der er ikke supplerende bemærkninger. Afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Eksempel på model for en uddannelses struktur: Vejledende struktur for materielmekaniker, 2 år Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger Vejledende struktur for entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed trin 1 og 2, 4 år Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 uger 1

2 Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Vejledende struktur for kranmekaniker, 4 år (uden trin) Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 uger NB! Valgfri specialefag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Der er ikke supplerende bemærkninger. Afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet Af hensyn til den pædagogiske og faglige gennemførelse af uddannelsen gælder, at elever der gennemfører uddannelsen, med specialet landbrugssmed, skal undervises i mindst 1 specialefag på uddannelsens første hovedforløb. Rammer for kørekort Eleven skal inden den afsluttende eksamen (svendeprøve) i trin 2 og for specialet kranmekaniker have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Det faglige udvalg træffer fornødne afgørelser om kørekort og underretter skolen om afgørelserne. Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18.år. Elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 (materielmekaniker), skal inden den afsluttende prøve for trin 1 have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af de(t) for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinjer: 1. Kørekort til personbil (kørekort B) 2. For kategori B, betaler arbejdsgiver i øvrigt for lægeattest og prøvegebyr til den første teoretiske og praktiske køreprøve. Øvrige vilkår. 1. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 2. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 3. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 2

3 Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Tabel 1: I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedløbet. Tabel 2: Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. 3

4 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Trin 1, materielmekaniker, 15 uger 1,6 Fag nr ,6 Fag nr ,8 Fag nr ,9 Fag nr ,2,3,11 Fag nr ,2,3,5,12 Fag nr ,2,3,14 Fag nr ,6,9,10 Fag nr ,3,4 Fag nr ,2,3,7,13 Fag nr Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Grundfag 1 Vejledende tid Trin 1 Materielmekaniker Trin 2 Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Miljø Modul 1 1 x X Områdefag 3 Kranmekaniker Materialeforståelse- og valg 1,0 x X Faglig kommunikation Begynder 1,0 x X 1 Faglig it 1 Begynder 1,0 x X Bundne specialefag Benzin og dieselmotor Elektriske anlæg Transmissionssystemer 11 2,5 x 2,5 x 2,0 x Svejsning 1,5 x Hydrauliske anlæg 1 Sikkerhedseftersyn 1,5 x 1,0 x 4

5 Trin 2, entreprenørmaskinmekaniker, 20 uger Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Entreprenørmaskinmekaniker Grundfag 1 7,9 Fag nr ,9 Fag nr ,9,18,24,28 Fag nr Fag nr ,2,3,9,11,18 Fag nr ,2,3,7,9,16,18,41 Fag nr ,2,3,15,20 Fag nr ,2,3,19,41 Fag nr ,2,3,15,41 Fag nr ,2,3,21 Fag nr ,2,3,9,11,41 Fag nr ,2,3,9,16,18,41 Fag nr ,2,3,15,41 Fag nr ,2,3,18,19,41 Fag nr ,2,3,18,19,41 Fag nr ,6,10 Fag nr ,2,3,16 Fag nr Iværksætteri og innovation F 1,0 x Områdefag 3 x Kundeservice 1,0 x Faglig it 2 1,0 x Faglig kommunikation 2 1,0 x Specialefag Bundne specialefag 9 x Dieselmotor 2,0 x Styre og overvågningsanlæg 2,0 x Styretøj og bremser 1,0 x Arbejde på entreprenørmaskiner 1,0 x Hydrauliske anlæg 2 2,0 x 1,0 x Valgfri specialefag 6 x Gasmotor 1,0 x Arbejde på el-truck 2,0 x Hydrauliske anlæg 3 1,0 x Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Transmissionssystemer 2 Arbejde på entreprenørmaskiner Spåntagende bearbejdning 3,0 x 3,0 x Begynder 1,0 X Klimaanlæg 1,0 X 5

6 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Entreprenørmaskinmekaniker 1,6,10 Fag nr ,2,3,16 Fag nr.2453 Reparationssvejsning Batterilader eltruck 1,0 X 1,0 X Valgfag 1 X Trin 2, landbrugsmaskinmekaniker, 20 uger Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Landbrugsmaskinmekaniker Grundfag 1 7,9 Fag nr ,9 Fag nr ,9,18,24,28 Fag nr Fag nr ,2,3,9,11,18 Fag nr ,2,3,7,9,16,24,41 Fag nr ,2,3,7,9,27 Fag nr ,2,3,7,9,26,41 Fag nr ,2,3,7,9,15,41 Fag nr ,2,3,7,9,23,41 Fag nr ,2,3,7,9,25,41 Fag nr Iværksætteri og innovation F 1,0 X Områdefag 3 X Kundeservice 1,0 X Faglig it 2 1,0 X Faglig kommunikation 2 1,0 X Specialefag Bundne specialefag 13 X Dieselmotor 2,0 X Styre- og overvågningsanlæg 1,0 X 1 Styretøj og bremser 1,0 X Transmissionssystemer 1 2,0 X Hydrauliske anlæg 1,0 X Arbejde på landbrugsmaskiner Arbejde på høstmaskiner 1 2,0 X 4,0 X 6

7 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Landbrugsmaskinmekaniker Valgfri specialefag 2 X 1,2,3,7,9,16,24 Fag nr ,2,3,7,9,26 Fag nr ,2,3,7,9,25,41 Fag nr ,6,10 Fag nr ,2,3,16 Fag nr ,6,10 Fag nr Styre- og overvågningsanlæg 2 1,0 X Transmissionssystemer 1,0 X 2 Arbejde på høstmaskiner 1,0 X 2 Spåntagende bearbejdning Begynder 1,0 X Klimaanlæg 1,0 X Reparationssvejsning 1,0 X Valgfag 1 X Trin 2, personliftmekaniker, 20 uger Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Personliftmekaniker Grundfag 1 7,9 Fag nr ,9 Fag nr ,9,18,24,28 Fag nr Fag nr ,2,3,7,9,15,33 Fag nr ,2,3,9,11,18 Fag nr ,2,3,7,9,16,18,28,32 Iværksætteri og innovation F 1,0 X Områdefag 3 X Kundeservice 1,0 X Faglig it 2 1,0 X Faglig kommunikation 2 1,0 X Specialefag Bundne specialefag 13 X Transmissionssystemer 2,0 X Dieselmotor 2,0 X Styre og overvågningsanlæg 3,0 x 7

8 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Personliftmekaniker Fag nr ,2,3,7,9,30 Fag nr ,2,3,7,9,29 Fag nr ,2,3,7,9,15 Fag nr ,2,3,7,31 Fag nr ,2,3,15, Fag nr ,2,3,7,9,29 Fag nr ,6,10 Fag nr ,6,10 Fag nr Styretøj 1,0 X Arbejde på personlifte 1 Hydrauliske anlæg 1 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn 3,0 X 1,0 X 1,0 X Valgfri specialefag 2 X Hydrauliske anlæg 2 Arbejde på personlifte 2 Spåntagende bearbejdning Reparationssvejsning 1,0 X 1,0 X Begynder 1,0 X 1,0 X Valgfag 1 X Trin 2, landbrugssmed, 20 uger Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Landbrugssmed Grundfag 1 7,9 Fag nr ,9 Fag nr ,9,18,24,28 Fag nr Fag nr Iværksætteri og innovation F 1,0 X Områdefag 3 X Kundeservice 1,0 X Faglig it 2 1,0 X Faglig kommunikation 2 1,0 X Specialefag Bundne specialefag 13 X 8

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Landbrugssmed 1,3,6,9,10,35 Fag nr ,3,35 Fag nr ,3,6,9,35 Fag nr ,3,6,9,35 Fag nr ,3,6,9,35 Fag nr ,3,35 Fag nr ,3,34 Fag nr ,3,34 Fag nr ,2,3,7,9,36 Fag nr ,2,3,7,9,36 Fag nr ,2,3,7,9,16,24 Fag nr ,2,3,7,9,15 Fag nr ,2,3,7,9,27 Fag nr ,2,3,7,9,26 Fag nr ,2,3,16 Fag nr ,2,3,9,11,18 Fag nr Afkortning og tildannelse 1,0 X Måleteknik 0,5 X Termisk sammenføjning 3,5 X Maskinel og manuel 1,0 X bearbejdning Maskinel bearbejdning 1,0 X med styrede maskiner Tegningsforståelse 1,0 X og dokumentation VVS 1,0 X Pumper og anlæg 1,0 X Arbejde på landbrugsmaskiner Arbejde på høstmaskiner 1,5 X 1,5 X Valgfri specialefag 2 X Styretøj og bremser 1,0 X Styre og overvågningsanlæg 1,0 X Hydrauliske anlæg 1,0 X Transmissionssystemer 1,0 X Klimaanlæg 1,0 X Dieselmotor 2,0 X Valgfag 1 X 9

10 Kranmekaniker, 35 uger (se også grundfag/områdefag i tabel 1) Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Grundfag 1 7,9 Fag nr ,9 Fag nr ,9,18,24,28 Fag nr Fag nr ,3,6,9,10,35,39 Fag nr ,3,6,9,35,39 Fag nr ,3,6,9,35,39 Fag nr ,3,6,9,35,39 Fag nr ,3,9,39 Fag nr ,3,9,39 Fag nr ,2,3,7,9,15,38,41 Fag nr ,2,3,7,9,15 Fag nr ,2,3,7,9,16,41 Fag nr ,2,3,7,9,16,18,41 Fag nr ,2,3,40 Fag nr ,2,3,9,37 Fag nr Iværksætteri og innovation F 1,0 Områdefag 3 Kundeservice 1,0 Faglig it 2 1,0 Faglig kommunikation 2 1,0 Specialefag Bundne specialefag 24 Afkortning og tildannelse 1,5 Maskinel og manuel 1,5 bearbejdning Maskinel bearbejdning 1,5 med styrede maskiner Termisk sammenføjning 5,5 Måleteknik Begynder 0,5 Tegningsforståelse og cad 3,0 Hydrauliske anlæg 1,5 1. Hydrauliske anlæg 3,0 2 Elektriske anlæg 2,0 Styre og overvågningsanlæg Komprimeringsanlæg Lovpligtigt sikkerhedseftersyn 2,0 1,0 1,0 Valgfri specialefag 2 10

11 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid 1,2,3,7,9,15,38,41 Fag nr ,2,3,7,9,38,39,41 Fag nr ,6,10 Fag nr ,2,3,16 Fag nr Hydrauliske anlæg 3 1,0 Arbejde på lastvognskraner 1,0 Spåntagende bearbejdning Begynder 1,0 Klimaanlæg 1,0 Valgfag 1 11

12 Tabel 2 - Fag beskrevet med valgfrit højere præstationsniveau end det obligatoriske i medfør af hovedbekendtgørelsen 29, stk. 2 og 3. Fagnavn Dieselmotor Fag nr.9653 Specialet landbrugs- og entreprenørmaskinmekaniker Præstationsstandard for faget på højere niveau Vejledende tid Faget vælges i stedet for følgende fag fra tabel 1 Præstationsstandard som angivet i tabel 1 Ekspert 2 Dieselmotor Specialet entreprenørmaskinmekaniker Styre og overvågningsanlæg Fag nr Styretøj og bremser Fag nr Arbejde på entreprenørmaskiner Fag nr Hydrauliske anlæg 2 Fag nr Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Fag nr Specialet landbrugsmaskinmekaniker Styretøj og bremser Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Styre og overvågningsanlæg 1 Fag nr Ekspert 2 Styre og overvågningsanlæg 1 Styretøj og bremser 1 Arbejde på entreprenørmaskiner Ekspert 2 Hydrauliske anlæg 2 1 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn 1 Styretøj og bremser Ekspert 1 Hydrauliske anlæg Ekspert 1 Styre og overvågningsanlæg 1 12

13 Transmissionssystemer 1 Fag nr Arbejde på landbrugsmaskiner Fag nr Arbejde på høstmaskiner 1 Fag nr Ekspert 2 Transmissionssystemer 1 2 Arbejde på landbrugsmaskiner Ekspert 4 Arbejde på høstmakiner 1 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Trin 2 Uden Trin 8201 Alle trin og specialer X x X Eleven kan arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar Eleven kan forstå manualer og værkstedshåndbøger på fremmedsprog Eleven kan anvende it som redskab ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation i læringsprocesserne Eleven kan opbygge og fejlfinde på komplekse hydraulikanlæg ved anvendelse af hydraulikdiagrammer Eleven kan udføre beregninger på serie- og parallelforbundne modstande ud fra sin viden om Ohms lov Eleven kan anvende sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø- og kvalitetskrav og med tilhørende dokumentation udarbejdet ud fra kontrolmålinger og under hensyn til givne standarder og toleranceangivelser Eleven kan udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder 8202 Materielmekaniker x Eleven kan fremstille emner efter valg af dimension og egnede materialetyper under hensyn til gældende normer, standarder og sikkerhedssystemer Eleven kan montere mekaniske dieselpumper, udmåle fødesystemer på dieselmotorer samt foretage en motorsynkronisering 13

14 Eleven kan foretage udmåling af lade- og starteranlæg Eleven kan foretage sikkerhedseftersyn på køretøjers lovpligtige udstyr 8203 Praktikmål alle specialer x Eleven kan adskille, justere, samle og afprøve transmissionssystemer Eleven kan opbygge og fejlfinde på avancerede hydrauliksystemer ved at anvende hydraulikdiagrammer Eleven kan udføre fejlfinding og reparation på elektriske systemer og styre- og overvågningssystemer ud fra kendskab til el-diagrammer 8205 Entreprenørmaskinmekaniker x Eleven kan justere entreprenørmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer og fejlkoder Eleven kan fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra sit kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på entreprenørmaskiner Eleven kan fejlfinde og reparere styretøj og bremser på entreprenørmaskiner 8206 Landbrugsmaskinmekaniker x Eleven kan justere landbrugsmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere landbrugsmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder Eleven kan justere høstmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere høstmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere transmissionssystemer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra sit kendskab til opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere styretøj og bremser på landbrugsmaskiner 8207 Personliftmekaniker x 14

15 Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på teleskoplæssere med mandskabskurv Eleven kan gennemføre funktionstest, periferitest og fejlfinding på PLC-styringer på personlifte ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder samt el-diagrammer Eleven kan anvende parametre i forbindelse med sikkerhed på personlifte ud fra sit kendskab til betydningen af fysikkens lov Eleven kan udføre eftersyn og justering på styretøj på bomlifte Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på personlifte Eleven kan opbygge mindre relæstyringer Eleven kan udføre fejlfinding og reparation ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på personlifte og teleskoplæssere 8208 Landbrugssmed x Eleven kan installere, reparere og vedligeholde varme-, vand- og afløbsinstallationer Eleven kan reparere og vedligeholde varme-, vand- og afløbsinstallationer Eleven kan tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade, rør-, og stålprofiler Eleven kan udføre enkle fejlfindings-, reparationsog justeringsopgaver på landbrugsmaskiner 8209 Specialet Kranmekaniker x Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på kraner med mandskabskurv Eleven kan fejlfinde og reparere hydraulikanlæg på kraner ved hjælp af hydraulikdiagrammer Eleven kan planlægge, dokumentere ved anvendelse af cad og udføre konstruktioner i forbindelse med kranmontage Eleven kan udføre fejlfindings- og reparationsopgaver på komprimeringsanlæg 15

16 Afsnit 6 og beviser mv. Trin 1, materielmekaniker For elever, der afslutter uddannelsens trin 1 materielmekaniker afholder skolen en prøve i form af en praktisk orienteret prøve, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for trinnet. Prøven bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om karakteren til det faglige udvalg, som herefter påføres uddannelsesbeviset. Svendeprøven for specialet kranmekaniker samt trin 2 for specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker og landbrugssmed. Grundlaget for svendeprøven er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Dette skal fremgå af skolens lokale undervisningsplan jf. eksamensbekendtgørelsen 3. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen Svendeprøven aflægges tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og i ganske særlige tilfælde indtil 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. n foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer(eksaminator) udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Den praktiske prøve Svendeprøven for kranmekaniker samt trin 2 for specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker og landbrugssmed gennemføres inden for en varighed af 12 klokketimer og består af en praktisk opgave. Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads. Læreren (eksaminatoren) og skuemestrene skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, materialeforståelse, arbejdsplanlægning og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed. Dette skal fremgå af skolens lokale undervisningsplan jf. eksamensbekendtgørelsen 3. 16

17 Samtale under værkstedsopgaven I forbindelse med bedømmelsen af værkstedsopgaven gennemføres løbende under prøveforløbet en samtale med eleven, hvor eksaminator og censorer har mulighed for at stille afklarende spørgsmål jf. eksamensbekendtgørelsen. Samtalen, der skal omhandle den aktuelle opgave, må ikke have karakter af mundtlig eksamination. Formålet med samtalen er alene at give eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode. Elevens redegørelse indgår i som element i den samlede vurdering af værkstedsopgaven. Karakterskala Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen: Karakter 12 A 10 B 7 C 4 D 02 E 00 Fx -3 F Relation til ECTS Betegnelse Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation Den gode præstation Den jævne præstation Den tilstrækkelige præstation Den utilstrækkelige præstation Den ringe præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren for den praktiske prøve er mindst 02. Prøveresultatet meddeles eleven umiddelbart efter eksaminator og censorer har voteret. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede svendeprøvekarakter påføres svendebrevet. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 17

18 7. Eux-forløb 7.1. Et eux-forløb omfatter alle kompetencemål og fag i den i 5, stk. 1, nr. 1, nævnte uddannelse For eux-forløb gælder endvidere følgende: 1. Uddannelsen varer fire år og seks måneder inklusiv grundforløbet, der varer 40 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 70,5 uger. 2. Hovedforløbet er opdelt i mindst fire skoleperioder vekslende med mindst fire praktikperioder For at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleverne opfylde målene for følgende grundfag: 1. Dansk C. 2. Fremmedsprog (engelsk) C. 3. Fysik C. 4. Matematik C. 5. Samfundsfag C. 6. Teknologi C I hovedforløbet skal eleverne gennemføre følgende fag: 1. Dansk A, jf. htx-bekendtgørelsen. 2. Engelsk B, jf. htx-bekendtgørelsen. 3. Fysik B, jf. htx-bekendtgørelsen. 4. Industriteknologi B, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. 5. Kemi C, jf. hf-enkeltfagsbekendtgørelsen. 6. Matematik B, jf. htx-bekendtgørelsen. 7. Teknikfag B Produktion og udvikling, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser Den enkelte elev vælger et af følgende valgfag i hovedforløbet: 1. Matematik A, jf. htx-bekendtgørelsen. 2. Tysk fortsættersprog C, jf. valgfagsbekendtgørelsen Ud over grundforløbsprøven og de i afsnit 6 anførte prøver gælder følgende krav om prøver for elever på eux-forløb: 1. Én prøve i et grundfag i grundforløbet efter udtræk blandt alle elevens grundfag med prøve. 2. Seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt gymnasiale fag. Hvis en elev har aflagt prøve i samfundsfag C i grundforløbet, jf. nr. 1, reduceres antallet til fem. 3. Én større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. 4. Én mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen. 18

19 Opgaven efter afsnit 7.6. nr. 3, og projektet efter afsnit 7.6, nr. 4, udarbejdes i sidste skoleperiode. Prøver efter afsnit 7.6. nr. 2-4, afholdes tidsmæssigt i overensstemmelse med den relevante gymnasiale eksamenstermin Projektet efter afsnit 7.6, nr. 4, udarbejdes i teknikfag B Produktion og udvikling og mindst ét fag fra erhvervsuddannelsens område- eller specialefag efter elevens valg. Projektet kan herudover udarbejdes i et yderligere fag efter elevens valg, såfremt eleven ønsker dette. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før aftaleperiodens ophør Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen skal sikre den synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål, herunder fag, og de gymnasiale fag efter afsnit 7.4, og den progression, som er forudsat ved udformningen af kravene til indholdet i grundforløbet og hovedforløbet, jf. afsnit og afsnit Fordelingen af uddannelsestiden skal foretages sådan, at fag på A-niveau altid afsluttes til den relevante gymnasiale eksamenstermin ved afslutningen af forløbet Uddannelsestiden for gymnasiale fag efter afsnit 7.4. og 7.5. der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet på skolen, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Begrebet omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden, der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver Indholdet i de enkelte gymnasiale fag er baseret på en bestemt uddannelsestid, jf. afsnit der dog ved den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen skal afkortes på baggrund af gennemførte grundfag i grundforløbet og kompetencer, som eleverne opnår fra undervisning i erhvervsuddannelsen i øvrigt, til de i afsnit angivne timer, jf. dog afsnit Elevtiden, jf. afsnit afkortes forholdsmæssigt Grundfag, der er angivet i afsnit 7.3.indgår beregningsmæssigt med det samme antal timer som det tilsvarende fag efter den gymnasiale læreplan Uddannelsestiden angivet i antal timer henholdsvis før og efter afkortning, jf. afsnit for fag m.v. på gymnasialt niveau er: Dansk A (260/185). Engelsk B (210/120). Fysik B (190/90). Industriteknologi B (210/85). Kemi C (75/60). Matematik B (285/160). Samfundsfag C (75/0) (læses som grundfag, jf. afsnit 7.3.). Teknikfag B Produktion og udvikling (200/87,5). Større skriftlig opgave (25/25). Eksamensprojekt (25/25). 19

20 Valgfag: Matematik A (125/125). Tysk fortsættersprog C (75/75) Elevens valgfri specialefag fra erhvervsuddannelserne skal samlet kunne give skolen grundlag for at afkorte undervisningen i gymnasiale fag med yderligere 50 timer, medmindre den enkelte elev har valgt tysk fortsættersprog C som valgfag. 20

21 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte fag og praktikmål. Områdefag For at opnå kompetencemålene for trin 1, materielmekaniker, undervises eleverne i følgende områdefag (der også er gældende for specialet kranmekaniker): Materialeforståelse og valg FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge. Mål - Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer - Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier - Eleven har viden om relevante materialers oprindelse, opbygning, struktur, egenskaber og anvendelsesmuligheder - Eleven kan foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer, Faglig kommunikation 1 FAG nr Begynder Vejledende varighed 1,0 uge. Mål - Eleven kan anvende fremmedsprog hensigtsmæssig i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. - Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle faglige tekster på fremmedsprog., Faglig it 1 FAG nr Begynder Vejledende varighed 1,0 uge. Mål - Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point, gemme og hente filer i mapper som er oprettet på eget netværksdrev. - Eleven kan søge oplysninger på Internettet og skolens intranet. Endvidere kan eleven sende og hente elektronisk post med vedhæftede filer. - Eleven kan forklare informationsteknologiens udvikling i branchen, hvilken indflydelse det har på hverdagen, herunder fordele og ulemper., 21

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere