entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen"

Transkript

1 praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler. Ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet ny bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bil, fly og andre transportmidler. Der er nu mulighed for at tilbyde eux for uddannelsen, og enkelte fejl i beskrivelse af praktikmål er rettet. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 2. Afsnit 1 Kommentarer til uddannelsens formål og opdeling Der er ikke supplerende bemærkninger. Afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Eksempel på model for en uddannelses struktur: Vejledende struktur for materielmekaniker, 2 år Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger Vejledende struktur for entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed trin 1 og 2, 4 år Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 uger 1

2 Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Vejledende struktur for kranmekaniker, 4 år (uden trin) Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 uger NB! Valgfri specialefag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Der er ikke supplerende bemærkninger. Afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet Af hensyn til den pædagogiske og faglige gennemførelse af uddannelsen gælder, at elever der gennemfører uddannelsen, med specialet landbrugssmed, skal undervises i mindst 1 specialefag på uddannelsens første hovedforløb. Rammer for kørekort Eleven skal inden den afsluttende eksamen (svendeprøve) i trin 2 og for specialet kranmekaniker have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Det faglige udvalg træffer fornødne afgørelser om kørekort og underretter skolen om afgørelserne. Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18.år. Elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 (materielmekaniker), skal inden den afsluttende prøve for trin 1 have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af de(t) for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinjer: 1. Kørekort til personbil (kørekort B) 2. For kategori B, betaler arbejdsgiver i øvrigt for lægeattest og prøvegebyr til den første teoretiske og praktiske køreprøve. Øvrige vilkår. 1. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 2. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 3. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 2

3 Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Tabel 1: I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedløbet. Tabel 2: Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. 3

4 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Trin 1, materielmekaniker, 15 uger 1,6 Fag nr ,6 Fag nr ,8 Fag nr ,9 Fag nr ,2,3,11 Fag nr ,2,3,5,12 Fag nr ,2,3,14 Fag nr ,6,9,10 Fag nr ,3,4 Fag nr ,2,3,7,13 Fag nr Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Grundfag 1 Vejledende tid Trin 1 Materielmekaniker Trin 2 Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Miljø Modul 1 1 x X Områdefag 3 Kranmekaniker Materialeforståelse- og valg 1,0 x X Faglig kommunikation Begynder 1,0 x X 1 Faglig it 1 Begynder 1,0 x X Bundne specialefag Benzin og dieselmotor Elektriske anlæg Transmissionssystemer 11 2,5 x 2,5 x 2,0 x Svejsning 1,5 x Hydrauliske anlæg 1 Sikkerhedseftersyn 1,5 x 1,0 x 4

5 Trin 2, entreprenørmaskinmekaniker, 20 uger Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Entreprenørmaskinmekaniker Grundfag 1 7,9 Fag nr ,9 Fag nr ,9,18,24,28 Fag nr Fag nr ,2,3,9,11,18 Fag nr ,2,3,7,9,16,18,41 Fag nr ,2,3,15,20 Fag nr ,2,3,19,41 Fag nr ,2,3,15,41 Fag nr ,2,3,21 Fag nr ,2,3,9,11,41 Fag nr ,2,3,9,16,18,41 Fag nr ,2,3,15,41 Fag nr ,2,3,18,19,41 Fag nr ,2,3,18,19,41 Fag nr ,6,10 Fag nr ,2,3,16 Fag nr Iværksætteri og innovation F 1,0 x Områdefag 3 x Kundeservice 1,0 x Faglig it 2 1,0 x Faglig kommunikation 2 1,0 x Specialefag Bundne specialefag 9 x Dieselmotor 2,0 x Styre og overvågningsanlæg 2,0 x Styretøj og bremser 1,0 x Arbejde på entreprenørmaskiner 1,0 x Hydrauliske anlæg 2 2,0 x 1,0 x Valgfri specialefag 6 x Gasmotor 1,0 x Arbejde på el-truck 2,0 x Hydrauliske anlæg 3 1,0 x Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Transmissionssystemer 2 Arbejde på entreprenørmaskiner Spåntagende bearbejdning 3,0 x 3,0 x Begynder 1,0 X Klimaanlæg 1,0 X 5

6 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Entreprenørmaskinmekaniker 1,6,10 Fag nr ,2,3,16 Fag nr.2453 Reparationssvejsning Batterilader eltruck 1,0 X 1,0 X Valgfag 1 X Trin 2, landbrugsmaskinmekaniker, 20 uger Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Landbrugsmaskinmekaniker Grundfag 1 7,9 Fag nr ,9 Fag nr ,9,18,24,28 Fag nr Fag nr ,2,3,9,11,18 Fag nr ,2,3,7,9,16,24,41 Fag nr ,2,3,7,9,27 Fag nr ,2,3,7,9,26,41 Fag nr ,2,3,7,9,15,41 Fag nr ,2,3,7,9,23,41 Fag nr ,2,3,7,9,25,41 Fag nr Iværksætteri og innovation F 1,0 X Områdefag 3 X Kundeservice 1,0 X Faglig it 2 1,0 X Faglig kommunikation 2 1,0 X Specialefag Bundne specialefag 13 X Dieselmotor 2,0 X Styre- og overvågningsanlæg 1,0 X 1 Styretøj og bremser 1,0 X Transmissionssystemer 1 2,0 X Hydrauliske anlæg 1,0 X Arbejde på landbrugsmaskiner Arbejde på høstmaskiner 1 2,0 X 4,0 X 6

7 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Landbrugsmaskinmekaniker Valgfri specialefag 2 X 1,2,3,7,9,16,24 Fag nr ,2,3,7,9,26 Fag nr ,2,3,7,9,25,41 Fag nr ,6,10 Fag nr ,2,3,16 Fag nr ,6,10 Fag nr Styre- og overvågningsanlæg 2 1,0 X Transmissionssystemer 1,0 X 2 Arbejde på høstmaskiner 1,0 X 2 Spåntagende bearbejdning Begynder 1,0 X Klimaanlæg 1,0 X Reparationssvejsning 1,0 X Valgfag 1 X Trin 2, personliftmekaniker, 20 uger Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Personliftmekaniker Grundfag 1 7,9 Fag nr ,9 Fag nr ,9,18,24,28 Fag nr Fag nr ,2,3,7,9,15,33 Fag nr ,2,3,9,11,18 Fag nr ,2,3,7,9,16,18,28,32 Iværksætteri og innovation F 1,0 X Områdefag 3 X Kundeservice 1,0 X Faglig it 2 1,0 X Faglig kommunikation 2 1,0 X Specialefag Bundne specialefag 13 X Transmissionssystemer 2,0 X Dieselmotor 2,0 X Styre og overvågningsanlæg 3,0 x 7

8 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Personliftmekaniker Fag nr ,2,3,7,9,30 Fag nr ,2,3,7,9,29 Fag nr ,2,3,7,9,15 Fag nr ,2,3,7,31 Fag nr ,2,3,15, Fag nr ,2,3,7,9,29 Fag nr ,6,10 Fag nr ,6,10 Fag nr Styretøj 1,0 X Arbejde på personlifte 1 Hydrauliske anlæg 1 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn 3,0 X 1,0 X 1,0 X Valgfri specialefag 2 X Hydrauliske anlæg 2 Arbejde på personlifte 2 Spåntagende bearbejdning Reparationssvejsning 1,0 X 1,0 X Begynder 1,0 X 1,0 X Valgfag 1 X Trin 2, landbrugssmed, 20 uger Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Landbrugssmed Grundfag 1 7,9 Fag nr ,9 Fag nr ,9,18,24,28 Fag nr Fag nr Iværksætteri og innovation F 1,0 X Områdefag 3 X Kundeservice 1,0 X Faglig it 2 1,0 X Faglig kommunikation 2 1,0 X Specialefag Bundne specialefag 13 X 8

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 2 Landbrugssmed 1,3,6,9,10,35 Fag nr ,3,35 Fag nr ,3,6,9,35 Fag nr ,3,6,9,35 Fag nr ,3,6,9,35 Fag nr ,3,35 Fag nr ,3,34 Fag nr ,3,34 Fag nr ,2,3,7,9,36 Fag nr ,2,3,7,9,36 Fag nr ,2,3,7,9,16,24 Fag nr ,2,3,7,9,15 Fag nr ,2,3,7,9,27 Fag nr ,2,3,7,9,26 Fag nr ,2,3,16 Fag nr ,2,3,9,11,18 Fag nr Afkortning og tildannelse 1,0 X Måleteknik 0,5 X Termisk sammenføjning 3,5 X Maskinel og manuel 1,0 X bearbejdning Maskinel bearbejdning 1,0 X med styrede maskiner Tegningsforståelse 1,0 X og dokumentation VVS 1,0 X Pumper og anlæg 1,0 X Arbejde på landbrugsmaskiner Arbejde på høstmaskiner 1,5 X 1,5 X Valgfri specialefag 2 X Styretøj og bremser 1,0 X Styre og overvågningsanlæg 1,0 X Hydrauliske anlæg 1,0 X Transmissionssystemer 1,0 X Klimaanlæg 1,0 X Dieselmotor 2,0 X Valgfag 1 X 9

10 Kranmekaniker, 35 uger (se også grundfag/områdefag i tabel 1) Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Grundfag 1 7,9 Fag nr ,9 Fag nr ,9,18,24,28 Fag nr Fag nr ,3,6,9,10,35,39 Fag nr ,3,6,9,35,39 Fag nr ,3,6,9,35,39 Fag nr ,3,6,9,35,39 Fag nr ,3,9,39 Fag nr ,3,9,39 Fag nr ,2,3,7,9,15,38,41 Fag nr ,2,3,7,9,15 Fag nr ,2,3,7,9,16,41 Fag nr ,2,3,7,9,16,18,41 Fag nr ,2,3,40 Fag nr ,2,3,9,37 Fag nr Iværksætteri og innovation F 1,0 Områdefag 3 Kundeservice 1,0 Faglig it 2 1,0 Faglig kommunikation 2 1,0 Specialefag Bundne specialefag 24 Afkortning og tildannelse 1,5 Maskinel og manuel 1,5 bearbejdning Maskinel bearbejdning 1,5 med styrede maskiner Termisk sammenføjning 5,5 Måleteknik Begynder 0,5 Tegningsforståelse og cad 3,0 Hydrauliske anlæg 1,5 1. Hydrauliske anlæg 3,0 2 Elektriske anlæg 2,0 Styre og overvågningsanlæg Komprimeringsanlæg Lovpligtigt sikkerhedseftersyn 2,0 1,0 1,0 Valgfri specialefag 2 10

11 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid 1,2,3,7,9,15,38,41 Fag nr ,2,3,7,9,38,39,41 Fag nr ,6,10 Fag nr ,2,3,16 Fag nr Hydrauliske anlæg 3 1,0 Arbejde på lastvognskraner 1,0 Spåntagende bearbejdning Begynder 1,0 Klimaanlæg 1,0 Valgfag 1 11

12 Tabel 2 - Fag beskrevet med valgfrit højere præstationsniveau end det obligatoriske i medfør af hovedbekendtgørelsen 29, stk. 2 og 3. Fagnavn Dieselmotor Fag nr.9653 Specialet landbrugs- og entreprenørmaskinmekaniker Præstationsstandard for faget på højere niveau Vejledende tid Faget vælges i stedet for følgende fag fra tabel 1 Præstationsstandard som angivet i tabel 1 Ekspert 2 Dieselmotor Specialet entreprenørmaskinmekaniker Styre og overvågningsanlæg Fag nr Styretøj og bremser Fag nr Arbejde på entreprenørmaskiner Fag nr Hydrauliske anlæg 2 Fag nr Lovpligtigt sikkerhedseftersyn Fag nr Specialet landbrugsmaskinmekaniker Styretøj og bremser Fag nr Hydrauliske anlæg Fag nr Styre og overvågningsanlæg 1 Fag nr Ekspert 2 Styre og overvågningsanlæg 1 Styretøj og bremser 1 Arbejde på entreprenørmaskiner Ekspert 2 Hydrauliske anlæg 2 1 Lovpligtigt sikkerhedseftersyn 1 Styretøj og bremser Ekspert 1 Hydrauliske anlæg Ekspert 1 Styre og overvågningsanlæg 1 12

13 Transmissionssystemer 1 Fag nr Arbejde på landbrugsmaskiner Fag nr Arbejde på høstmaskiner 1 Fag nr Ekspert 2 Transmissionssystemer 1 2 Arbejde på landbrugsmaskiner Ekspert 4 Arbejde på høstmakiner 1 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Trin 2 Uden Trin 8201 Alle trin og specialer X x X Eleven kan arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar Eleven kan forstå manualer og værkstedshåndbøger på fremmedsprog Eleven kan anvende it som redskab ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation i læringsprocesserne Eleven kan opbygge og fejlfinde på komplekse hydraulikanlæg ved anvendelse af hydraulikdiagrammer Eleven kan udføre beregninger på serie- og parallelforbundne modstande ud fra sin viden om Ohms lov Eleven kan anvende sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø- og kvalitetskrav og med tilhørende dokumentation udarbejdet ud fra kontrolmålinger og under hensyn til givne standarder og toleranceangivelser Eleven kan udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder 8202 Materielmekaniker x Eleven kan fremstille emner efter valg af dimension og egnede materialetyper under hensyn til gældende normer, standarder og sikkerhedssystemer Eleven kan montere mekaniske dieselpumper, udmåle fødesystemer på dieselmotorer samt foretage en motorsynkronisering 13

14 Eleven kan foretage udmåling af lade- og starteranlæg Eleven kan foretage sikkerhedseftersyn på køretøjers lovpligtige udstyr 8203 Praktikmål alle specialer x Eleven kan adskille, justere, samle og afprøve transmissionssystemer Eleven kan opbygge og fejlfinde på avancerede hydrauliksystemer ved at anvende hydraulikdiagrammer Eleven kan udføre fejlfinding og reparation på elektriske systemer og styre- og overvågningssystemer ud fra kendskab til el-diagrammer 8205 Entreprenørmaskinmekaniker x Eleven kan justere entreprenørmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer og fejlkoder Eleven kan fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra sit kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på entreprenørmaskiner Eleven kan fejlfinde og reparere styretøj og bremser på entreprenørmaskiner 8206 Landbrugsmaskinmekaniker x Eleven kan justere landbrugsmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere landbrugsmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder Eleven kan justere høstmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere høstmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere transmissionssystemer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra sit kendskab til opbygning og funktion Eleven kan fejlfinde og reparere styretøj og bremser på landbrugsmaskiner 8207 Personliftmekaniker x 14

15 Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på teleskoplæssere med mandskabskurv Eleven kan gennemføre funktionstest, periferitest og fejlfinding på PLC-styringer på personlifte ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder samt el-diagrammer Eleven kan anvende parametre i forbindelse med sikkerhed på personlifte ud fra sit kendskab til betydningen af fysikkens lov Eleven kan udføre eftersyn og justering på styretøj på bomlifte Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på personlifte Eleven kan opbygge mindre relæstyringer Eleven kan udføre fejlfinding og reparation ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på personlifte og teleskoplæssere 8208 Landbrugssmed x Eleven kan installere, reparere og vedligeholde varme-, vand- og afløbsinstallationer Eleven kan reparere og vedligeholde varme-, vand- og afløbsinstallationer Eleven kan tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade, rør-, og stålprofiler Eleven kan udføre enkle fejlfindings-, reparationsog justeringsopgaver på landbrugsmaskiner 8209 Specialet Kranmekaniker x Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på kraner med mandskabskurv Eleven kan fejlfinde og reparere hydraulikanlæg på kraner ved hjælp af hydraulikdiagrammer Eleven kan planlægge, dokumentere ved anvendelse af cad og udføre konstruktioner i forbindelse med kranmontage Eleven kan udføre fejlfindings- og reparationsopgaver på komprimeringsanlæg 15

16 Afsnit 6 og beviser mv. Trin 1, materielmekaniker For elever, der afslutter uddannelsens trin 1 materielmekaniker afholder skolen en prøve i form af en praktisk orienteret prøve, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for trinnet. Prøven bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om karakteren til det faglige udvalg, som herefter påføres uddannelsesbeviset. Svendeprøven for specialet kranmekaniker samt trin 2 for specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker og landbrugssmed. Grundlaget for svendeprøven er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Dette skal fremgå af skolens lokale undervisningsplan jf. eksamensbekendtgørelsen 3. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen Svendeprøven aflægges tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og i ganske særlige tilfælde indtil 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. n foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer(eksaminator) udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Den praktiske prøve Svendeprøven for kranmekaniker samt trin 2 for specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker og landbrugssmed gennemføres inden for en varighed af 12 klokketimer og består af en praktisk opgave. Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads. Læreren (eksaminatoren) og skuemestrene skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, materialeforståelse, arbejdsplanlægning og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed. Dette skal fremgå af skolens lokale undervisningsplan jf. eksamensbekendtgørelsen 3. 16

17 Samtale under værkstedsopgaven I forbindelse med bedømmelsen af værkstedsopgaven gennemføres løbende under prøveforløbet en samtale med eleven, hvor eksaminator og censorer har mulighed for at stille afklarende spørgsmål jf. eksamensbekendtgørelsen. Samtalen, der skal omhandle den aktuelle opgave, må ikke have karakter af mundtlig eksamination. Formålet med samtalen er alene at give eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode. Elevens redegørelse indgår i som element i den samlede vurdering af værkstedsopgaven. Karakterskala Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen: Karakter 12 A 10 B 7 C 4 D 02 E 00 Fx -3 F Relation til ECTS Betegnelse Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation Den gode præstation Den jævne præstation Den tilstrækkelige præstation Den utilstrækkelige præstation Den ringe præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren for den praktiske prøve er mindst 02. Prøveresultatet meddeles eleven umiddelbart efter eksaminator og censorer har voteret. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede svendeprøvekarakter påføres svendebrevet. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 17

18 7. Eux-forløb 7.1. Et eux-forløb omfatter alle kompetencemål og fag i den i 5, stk. 1, nr. 1, nævnte uddannelse For eux-forløb gælder endvidere følgende: 1. Uddannelsen varer fire år og seks måneder inklusiv grundforløbet, der varer 40 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 70,5 uger. 2. Hovedforløbet er opdelt i mindst fire skoleperioder vekslende med mindst fire praktikperioder For at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleverne opfylde målene for følgende grundfag: 1. Dansk C. 2. Fremmedsprog (engelsk) C. 3. Fysik C. 4. Matematik C. 5. Samfundsfag C. 6. Teknologi C I hovedforløbet skal eleverne gennemføre følgende fag: 1. Dansk A, jf. htx-bekendtgørelsen. 2. Engelsk B, jf. htx-bekendtgørelsen. 3. Fysik B, jf. htx-bekendtgørelsen. 4. Industriteknologi B, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. 5. Kemi C, jf. hf-enkeltfagsbekendtgørelsen. 6. Matematik B, jf. htx-bekendtgørelsen. 7. Teknikfag B Produktion og udvikling, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser Den enkelte elev vælger et af følgende valgfag i hovedforløbet: 1. Matematik A, jf. htx-bekendtgørelsen. 2. Tysk fortsættersprog C, jf. valgfagsbekendtgørelsen Ud over grundforløbsprøven og de i afsnit 6 anførte prøver gælder følgende krav om prøver for elever på eux-forløb: 1. Én prøve i et grundfag i grundforløbet efter udtræk blandt alle elevens grundfag med prøve. 2. Seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt gymnasiale fag. Hvis en elev har aflagt prøve i samfundsfag C i grundforløbet, jf. nr. 1, reduceres antallet til fem. 3. Én større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. 4. Én mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen. 18

19 Opgaven efter afsnit 7.6. nr. 3, og projektet efter afsnit 7.6, nr. 4, udarbejdes i sidste skoleperiode. Prøver efter afsnit 7.6. nr. 2-4, afholdes tidsmæssigt i overensstemmelse med den relevante gymnasiale eksamenstermin Projektet efter afsnit 7.6, nr. 4, udarbejdes i teknikfag B Produktion og udvikling og mindst ét fag fra erhvervsuddannelsens område- eller specialefag efter elevens valg. Projektet kan herudover udarbejdes i et yderligere fag efter elevens valg, såfremt eleven ønsker dette. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før aftaleperiodens ophør Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen skal sikre den synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål, herunder fag, og de gymnasiale fag efter afsnit 7.4, og den progression, som er forudsat ved udformningen af kravene til indholdet i grundforløbet og hovedforløbet, jf. afsnit og afsnit Fordelingen af uddannelsestiden skal foretages sådan, at fag på A-niveau altid afsluttes til den relevante gymnasiale eksamenstermin ved afslutningen af forløbet Uddannelsestiden for gymnasiale fag efter afsnit 7.4. og 7.5. der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet på skolen, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Begrebet omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden, der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver Indholdet i de enkelte gymnasiale fag er baseret på en bestemt uddannelsestid, jf. afsnit der dog ved den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen skal afkortes på baggrund af gennemførte grundfag i grundforløbet og kompetencer, som eleverne opnår fra undervisning i erhvervsuddannelsen i øvrigt, til de i afsnit angivne timer, jf. dog afsnit Elevtiden, jf. afsnit afkortes forholdsmæssigt Grundfag, der er angivet i afsnit 7.3.indgår beregningsmæssigt med det samme antal timer som det tilsvarende fag efter den gymnasiale læreplan Uddannelsestiden angivet i antal timer henholdsvis før og efter afkortning, jf. afsnit for fag m.v. på gymnasialt niveau er: Dansk A (260/185). Engelsk B (210/120). Fysik B (190/90). Industriteknologi B (210/85). Kemi C (75/60). Matematik B (285/160). Samfundsfag C (75/0) (læses som grundfag, jf. afsnit 7.3.). Teknikfag B Produktion og udvikling (200/87,5). Større skriftlig opgave (25/25). Eksamensprojekt (25/25). 19

20 Valgfag: Matematik A (125/125). Tysk fortsættersprog C (75/75) Elevens valgfri specialefag fra erhvervsuddannelserne skal samlet kunne give skolen grundlag for at afkorte undervisningen i gymnasiale fag med yderligere 50 timer, medmindre den enkelte elev har valgt tysk fortsættersprog C som valgfag. 20

21 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte fag og praktikmål. Områdefag For at opnå kompetencemålene for trin 1, materielmekaniker, undervises eleverne i følgende områdefag (der også er gældende for specialet kranmekaniker): Materialeforståelse og valg FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge. Mål - Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer - Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier - Eleven har viden om relevante materialers oprindelse, opbygning, struktur, egenskaber og anvendelsesmuligheder - Eleven kan foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer, Faglig kommunikation 1 FAG nr Begynder Vejledende varighed 1,0 uge. Mål - Eleven kan anvende fremmedsprog hensigtsmæssig i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. - Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle faglige tekster på fremmedsprog., Faglig it 1 FAG nr Begynder Vejledende varighed 1,0 uge. Mål - Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point, gemme og hente filer i mapper som er oprettet på eget netværksdrev. - Eleven kan søge oplysninger på Internettet og skolens intranet. Endvidere kan eleven sende og hente elektronisk post med vedhæftede filer. - Eleven kan forklare informationsteknologiens udvikling i branchen, hvilken indflydelse det har på hverdagen, herunder fordele og ulemper., 21

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. januar 2014 personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07.2011 Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 218 af 17/03/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 567 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.11S.391 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes EUD ERHVERVSUDDANNELSER Landbrugssmed - kompetencer til en fremtid med succes Indhold Indledning.... 3 Uddannelsesforløb... 3 Optagelse... 4 Opbygning og indhold.... 5 Hvad laver man?.... 6 Indhold i skoleperioder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 440 af 04/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 344 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.95T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 229

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28.03.2008 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker

Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed

Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed 24. januar 2012 1 Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Retningslinier

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker

Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker Firma Adr. By Cvr nr. Email Praktik ansvarlig Elev Adr. By Cpr. Email tlf Uddannelsens overordnede formål: - At opnå kompetencer bredt set i en have- park

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker

Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker Firma Adresse By CVR-nr. E-mail Praktikansvarlig Elev Adresse By CPR-nr. E-mail Telefon Uddannelsens overordnede formål: At opnå kompetencer bredt set i en

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere