Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - 1 udgave"

Transkript

1 Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg.

2 Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: Web-ted: Antal anatte: 49 Regnkabår: Adm. Direktør: Direktør for produktion: 1. oktober eptember Niel B. Hanon Lar B. Hanon Arbejdmiljøredegørele: Solveig L. Løkke SE nummer: Branchekode: Arbejdmiljøvejvier: Prepre- og premedia-arbejde - Kontor og adminitration. Alle lovpligtige efteryn er foretaget og alle lovpligtige kurer er gennemført af relevante medarbejdere. Screening er foretaget- både i kantineforhold og generelle miljøforhold, reultat: Niveau-1-virkomhed S. 02/1 udg.

3 Forord Arbejdmiljøredegørelen er udarbejdet med henblik på at kontrollere og overholde gældende lovgivning og del gennem information at påvirke den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer ikkerhed og undhed for alle. Arbejdmiljøredegørelen er udarbejdet af ikkerhedudvalget (SIU) der er anvarlig for kortlægning af arbejdmiljøforholdene i firmaet. Kortlægningen omfatter alle anatte på hl-repro. Kortlægningen af arbejdmiljøforholdende er gennemført ved rundgang i firmaet, APV kemaer og peronlig henvendele til den enkelte anatte for at kortlægge eventuelle ulykkeriici. Vi har ytematieret regitreringer omkring arbejdmiljøet i firmaet og at foku på konkrete områder. Vi forventer, det vil blive et gavnligt værktøj ved fremtidige tiltag for arbejdmiljøet. Ledelen ønker at redegørelen vil ynliggøre overfor den enkelte anatte og for kunder, at hl-repro arbejder ihærdigt med at arbejdmiljøet er iorden. Målætningen er at opfylde de krav, om fremgår af Arbejdtilynet definition af en Niveau-1-virkomhed - det vil ige en virkomhed, om elv kan og vil løe ine arbejdmiljøopgaver. Arbejdmiljøredegørelen gennemføre årligt. Redegørelen indgår i "Håndbogen" - en elektronik håndbog indeholdende: Stamdata, Miljø, Arbejdmiljø, Kvalitet, APV og Sikkerhed. De enkelte delafnit åvel om hele håndbogen vil kunne rekvirere på Med Arbejdmiljøredegørelen vil vi ikre et værktøj til opretholdele af virkomheden arbejdmiljøbevidthed. For at ikre dette mål må: nødvendige reourcer allokere. for arbejdmiljørigtig produktion. Udarbejdet af: Kvalitet og miljø John H. Laren Miljømedarbejder Solveig Løkke Godkendt af: Adm.direktør Niel B. Hanon Direktør Lar B. Hanon S. 03/1 udg.

4 Bekrivele af virkomheden Hitorik baggrund. hl-repro kom til verden på Øterbro i København den 1. december Initiativtagerne var Jørgen Laren og Hugo Bjørn Hanon, om ammen med en lille gruppe medarbejdere - den enere ledergruppe, tartede produktion i lejede lokaler i Helingborggade. Som det hele tiden havde været meningen, drog de vetpå allerede ommeren efter for at tage mere henigtmæige bygninger i brug på Reprovej i Hedented mellem Horen og Vejle. Som det ogå fra tarten havde været tanken, blev indehaverkreden hen ad vejen udvidet. Et generationkifte blev foretaget og i dag er Hugo Bjørn Hanon` ønner Niel Bjørn Hanon og Lar Bjørn Hanon ejere af virkomheden. Selkabformen ændrede i to tempi fra det oprindelige intereentelkab til et aktieelkab. De nuværende bygninger på Reprovej 2-4 er blevet til i mange tempi ved knopkydning og nybyggeri. Ligelede forefinde i dag en afdeling i København, om blev etableret i Firmaet målætning har imidlertid ikke ændret ig. I dag, om dengang, betræber vi o på at ligge i front, når det drejer ig om at udvikle, forbedre og producere trykforme og dokumenttationmateriale. Tanken om at udnytte videnkaben idte landvindinger på IT og laerteknikken område til en produktion af grafike emner er ikke fremmed for o på hl-repro. S. 04/1 udg.

5 Arbejdmiljøpolitik, Sygefraværpolitik Arbejdmiljøpolitik hl repro arbejdmiljøpolitik er at overholde lovgivningen, og producere under ikkerhed - og undhedmæige forvarlige forhold. Forbedringer og forebyggele på arbejdmiljøområdet kal ke ved at uddanne, oplære og motivere de anatte til at udføre dere opgaver på en arbejdmiljømæig forvarlig måde. Vi gennemfører årligt møder med amtlige anatte i grupper for at gøre dem bevidte om dere medvirken til at ikre et godt og ikkert arbejdmiljø. SIU vil til tadighed arbejde med at forebygge belatninger i arbejdmiljøet, med henblik på at formindke riici, reducere arbejdkader og arbejdbetingede lideler. Vi vil minimere / ubtituere forbruget af undhedkadelige toffer. Sygefraværpolitik Formål: hl repro har udarbejdet retninglinier i forbindele med ygefravær. Dette for at kabe tryghed for peronalet. Procedurer: Sygefraværproblemer forøger vi at løe gennem dialog med ledelen og SIU gruppen. Ved ygdom meddele det på kontoret inden kl. 9:00. Alt fravær regitrere i vore elektronike dagtimeeddel, under relevante grupper. S. 05/1 udg.

6 Sundhedfremme For en ikkerhed kyld Vi har indført at hver dag før fyraften lukke døre, porte og vinduer ålede, at adgang til fabrikkerne kun kan foregå via adgangytemet eller via opluk af medarbejdere. Derudover er købt 4 overfaldalarmer - 2 til hver fabrik - med ender intalleret i mellemgangen. Meningen er, at ved aften-/nat og weekend arbejde bære en ender i lommen, og denne aktiverer alarmelkabet. Man kan ogå alarmere vagtelkabet, hvi man opdager, at der foregår "noget mærkeligt"uden for fabrikken eller ved nabofirma. Sundhedfremme Sundhedfremme på vor arbejdplad er effekten af ledelen, medarbejderne og amfundet amlede indat for at forbedre undhed og velbefindende. Den enkelte må være i tand til at identificere,realiere og tilfredtille behov i amarbejde med firmaet repræentanter for undhedfremme. Tiltag for undhedfremme Som ekempler for undhedfremme foretaget i firmaet kan nævne: -Sund mad i kantinen og daglig frugt. -Rygning er undhedkadeligt å derfor er rygning IKKE tilladt indendør. -Alkohol/rygepolitik amt gennemførele af ryge top kurer. -Firmaidræt. -Indeklima -Rumbefugtning af lokaler der forhindrer tørre limhinder og binder tøvpartikler. -Luftmålinger for opløningmidler. -APV vurderingen med mulighed for forlag fra den enkelte. -Støjbekæmpele. -Radonanalyer foretaget i Forebyggele af muekader ved f.ek. at beklæde hele bordpader med neopren. S. 06/1 udg.

7 Sikkerhedorganiationen Sikkerhedudvalg: Niel B. Hanon - adm. Direktør John H. Laren Solveig Løkke Pouli Hanen Δ Sikkerhedgruppe: John H. Laren - Logitikchef Solveig Løkke - Miljømedarb. Pouli Hanen - Miljømedarb. Daglig leder: John H. Laren Sikkerhedgruppen anvar er del at kontrollere overholdelen af pågældende betemmeler og del gennem information at påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer ikkerhed og undhed for alle. Der holde SIU-møde 4 gange årligt deraf 2 med rundgang i firmaet inden mødet for viuelt at regitrere riici muligheder. Årlig gennemførele af APV, vedligeholdele af arbejdpladbruganvininger, intruktion og ikkerhedforkrifter for udtyr. Lovpligtig uddannele og efteryn Uddannele Truck Kran Arbejdmiljø Epoxy lim Efteryn Truck Kran Elevator Porte Brandmateriel Håndværktøj Trykbeholder Kontor Lager Produktion Forendele S. 07/1 udg.

8 Overigt - kortlægning Væentlige arbejdmiljøforhold: Med udgangpunkt i AT-Arbejdmiljøvejviere har vi fundet det relevant at fokuere på følgende væentlige arbejdmiljøforhold: Liten over væentlige arbejdmiljøforhold Produktion - Adminitration Fyike forhold Kemike forhold Støj EGA Ulykke riici Ulykker Sygefravær Pykik Indeklima Trivel Adminitration Foto - Deign Jet Print Pot Print Mac produktion Trykform afd. Kælder Udenomarealer Kantine / Ektern Kortlægningen er fremkommet fra APV gennemgang, derudover er der taget peronlig kontakt til hver enkelte medarbejder, for at afdække evt. arbejdmiljøproblemer. S. 08/1 udg.

9 Reultat af kortlægning Det fyike arbejdmiljø. Det fyike arbejdmiljø omhandler indretning af arbejdpladen, tunge løft, enidigt belatende arbejde og indeklima. 8% har muligvi brug for kærmbriller. Alle kan kontakte den lokale brilleforretning for at få foretaget en yntet (Ramme aftale med Optikerkæde). Ved pecielt behov eller ønke give der tilkud til briller. 8% har ytret ønke om nye alternative tole og mu til computerne. Der vil blive indkøbt bolde og Stork tole. Ligelede købe der trådløe og alternative typer mu. Anatte, om arbejder med kærmarbejde, har et medanvar for, at dere arbejdplad er indrettet ålede, at der opnå det bedt mulige arbejdmiljø. Der har været beøg af en fyioterapeut for at intruere i indtilling af borde, tole, kærme og tunge løft, amt foredrag om det fyike arbejdmiljø.17% mener det er for varmt eller koldt, og at det trækker. Vi vil forøge at holde en kontant temperatur på 22 i hele virkomheden. Der hvor det evt. trækker, kan der opætte halvvægge. Alle døre kal tå på automatik lukning. Det er kontateret, at der bruge 2 pladeklippere hvor der mangler afkærmning. Den ene har aldrig haft en afkærmning, meden den anden er kontrueret med et gitter. Dette kan man ikke e igennem, å den fjernede de anatte. Løningen fra SIU er en plexiglaplade om montere hurtigt muligt på begge anlæg. Kemike forhold. Bruganvininger til makiner er delvi opat. Da der er foretaget nye inveteringer i den enere tid, mangler vi ca. 20% af kemaerne. Målet er at få bruganvininger gjort færdige i løbet af efteråret Der forefinde Arbejdpladbruganvininger i de forkellige afdelinger. Der er påbegyndt ændringer i forbindele med den nye EU kemikalie lovgivning REACH. Dette gøre i et online-ytem på internettet (Kemiguiden). Der er bedt om opdaterede bruganvininger fra vore leverandører. Vi forventer at aflutte regitreringen inden udgangen af I leeve afd. har man brugt Rubber Clean til rengøring af leeve. Vi forøger at ubtituere med et æbemiddel, der hedder Care Repair. SIO gruppen vil forøge at minimere brug af kemike toffer, og at udfae med alternativer. Støj. I Jetprinter afd. er der for højt tøjniveau. Dette kan evt. løe ved at iolere dækkjoldet og beklæde væggene med pyramidekum. I Mac-produktionen, om foregår i en tor hal, er der meget lydt. Der opætte halvvægge for at dæmpe tøjen. Ved udflytningen var medarbejderne nervøe for, at mange peroner i et rum ville give et højt tøjniveau. (Tlf.) Der er hentille til at telefonerne bliver taget å hurtigt om muligt. EGA. Vi har haft beøg af en fyioterapeut for at intruere i indtilling af borde, tole, kærme og tunge løft. Ved fremtilling af trykforme kan der forekomme tunge løft. Hertil forefinde rulleborde og kraner til hjælp for medarbejderne. S. 09/1 udg.

10 Ulykke ricici. Virkomheden ønker at være indrettet i overentemmele med moderne normer og praki for ikkerhed. For at opnå nul arbejdulykker har ikkerhedorganiationen udarbejdet et aktionkema, hvor RISICI kan bekrive og farekilder identificere. Ligelede kan kemaet bruge til at bekrive nærved ulykker. Skemaet indeholder handlingplan med belutning og udførele. Den enkelte anatte kal henvende ig til SIU gruppen om å udfylder kemaet ammen med den anatte. "Nul Arbejdulykker" forefinde i internt netværk under alm. info. Her bekrive forholdregler for Nul Arbejdulykker. Aktionkema er vit under bilag. Datablade er udarbejdet omhandlende: Efter pørgerunde blandt medarbejderne kan kontatere at der er følgende ulykke ricici: Afkærmning på 2 pladeklippere, her fremtille plexiglaplader til montering. Løe ledninger på gulv. Die montere i kabelkjulere og føre op under loftet. Paller med materialer på gulvet. Her placere materialer i reoler og pallerne tille i gården. Folie ophængningvogn tår midt i hallen, den kal tille ved en væg. I efteråret 2008 holde der et repetitation kuru i førtehjælp. Ulykker. Vi har over en årrække haft 3 arbejdulykker. 1 ulykke i kantinen grundet tab af et fryeelement over en tå og 1 ulykke grundet vrid i kulder med bekadiget ledbånd til følge. Aflået om arbejdkade og anke ogå aflået - betragte om arbejdulykke. 1 faldulykke om følge af glat froet vandpyt, 2 brækkede tæer tilfølge. Sygefravær i regnkabåret, fra medarbejderne dagtimeeddel. Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Samlet antal timefravær Almindelig ygdom Kronik ygdom (langvarigt) Arbejdulykke Graviditetbetinget ygdom Læge Familierelateret fravær (begravele) , ,50 S. 10/1 udg.

11 Pykik arbejdmiljø. Tilrettelægning af arbejdet øge gjort ålede, at der kabe et godt pykik arbejdmiljø, hvor den enkelte medarbejder trive og udvikle. Arbejdet bør give den enkelte anatte mulighed for at udnytte in viden og erfaring amt mulighed for løbende at udvikle ig. Det er vigtigt at den enkelte anatte har en betydelig grad af medindflydele på egen arbejdituation amt valgmuligheder inden for fatlagte rammer i forhold til, hvordan arbejdopgaverne kal gribe an. Alle anatte har krav på at blive behandlet med repekt og aglighed. Nedenfor vie medarbejderne APV problemtatu. Håndtering af APV. Som løningmodel anvende hl repro egne vurderingkemaer til arbejdpladvurdering. Skemaerne indeholder problembekrivele, årag, løningforlag og handlingplan. Evaluering foretage kontinuerligt. Checkliter for alle medarbejdere vil årligt blive uddelt og indamlet i februar måned og vil løbende blive bearbejdet. Problemerne er relateret til 27 peroner, og er en tatu over uløte problemer, om vit i lagkage. I alt har 47 peroner deltaget i APV % 3% 8% Synunderøgeler 8% Indretning teknike hjælpemidler Pauer og afbrydeler 6% Varme - kulde - træk Stol Støj Belyning 49% 17% Pykik arbejdmiljø 3% Håndværker og leverandør dialog. Håndværkere om udfører arbejde ho hl-repro, har et medanvar for, at ikkerhedregler for arbejdet overholde. Dette gælder fek. afkærmning af makiner, ikring mod faldriiko ved arbejde i højder og brug af peronlige værnemidler åom ikkerhedbriller og høreværn. Krav til leverandører af produktionudtyr: Udtyret kal opfylde alle krav til ikkerhed, minimum energiforbrug, reourcepild og emiioner ek.: paremotorer / lukket kredløb for genindvinding / må ikke kræve brug af hjælpetoffer der er på kræftpoitivliten. S. 11/1 udg.

12 Vurdering og prioritering Påvirkning Nye tole Indkøb af mu Afkærmning i Sleeve afd. Støj v. Jetprinter Riiko for fald i Jetprinter afd. Riiko for fald i Sleeve afd. Riiko for fald i Deign afd. Samlet Lovmedholdelig Alvorlighed af påvirkning/riici Antal berørte Udætt. periode Myndighed interee Vurdering og prioritering Nye tole Indkøb af mu Afkærmning i Sleeve afd. Støj v. Jetprinter Riiko for fald i Jetprinter afd. Riiko for fald i Sleeve afd. Riiko for fald i Deign afd. Let løning Nej Omfattet af politik Økonomi Sammenhæng med miljø Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Samlet prioritet Arbejdmiljø - mål og handlingplan Mål Færdiggøre Arbejdpladbruganvininger ved hjælp af REACH. Færdiggøre Bruganvininger til makiner. Indkøb af mu. Indkøb af tole og bolde Afkærmning i Sleeve afd. ved klippemakiner. Støj v. Jetprinter. Rydde op på gulvet i Jetprinter afd. Fjerne ledninger på gulv i Sleeve afd. Fjerne ledninger på gulv i Deign afd. Handlingplan Informere medarbejderne ved gruppemøderne Opætning ved makinerne og ved evt. nye makiner Købe forkellige modeller Købe forkellige modeller Fremtille plexigla afkærmning Forøge med iolering i iderammer evt. æggebakker på væg Alle varer lægge på hylder Indkøbe kabelkjulere Indkøbe kabelkjulere Anvarlig SL SL JHL JHL PH JH+PH JH+PH PH PH Tid / S. 12/1 udg.

13 Riici Aktionkema hl Riici: Dato: Aktionkema nr.: Problem: Enhed: Behandling: Anbefaling: Udarbejdet af: Dato: Belutning: Anvarlig for belutning: Anvarlig for udførele: Udført: Kontrol: S. 13/1 udg.

14 LUFTCYL. LAGER KEMIKALIER PORT PLOTTER/ PRINT AFD. SCANNER & RETOUSCH CROMALIN TRAPPE - FOTO LAGER ETIKET PRODUKTION K.K. K.K. VAREINDLEVERING DIGITAL - FOTO VARE- EVATOR FORSENDSE CROMALIN INDGANG PERSONALE RAMPE BEFUGTNING OMKL. TRAPPE DESIGN NØGLE BO FRANK BØLGEPAP KONF. TIMM. DATA wc wc DATA RUM wc wc J.H.L. TLF. wc KONTOR TRANS- FORMATOR FORM -MONTAGE wc wc wc KØKKEN KANTINE OMKL. L.H. VAND- MÅLER HOVED TAVLE N.B.H. Ø S T R E KONF. R N G G A D E BRAND I SCAN SCAN HUB HUB MAI PRINTER KÆLDERSIKRING PLOTTER Adgangytem S Vagtcentral non Alarm A/S - Vagtelkab K.B. Vagt afd. Nord BEVÆGSESCENSOR DØRSIKRING hl REPRO VEJ 2-4 LASERAFDING PORT DRY- OFFSET LAGER BRANDALARM KONTROL POLYMER FRMK. POST OMKLÆDNING BAD INDGANG PERSONALE HUB POLYMERAFD. GRAFITE HOVEDTAVLE GRAFITE INDGANG DEPOT P.H. GRAFITE VALSERENSER SLEEVES- PRØVETRYK LASERAFD. KØL REGENERERING TEKNIK 2 TEKNIK 1 CDI POLYMER FRMK. FYR VARE INDL.

15 FORSENDSE RAMPE NØGLEBO OMKLÆDNING BAD LAGER INDGANG KONTOR KONTOR LASERAFDING INDGANG TEKNIK 1 KANTINE DEPOT 27 TEKNIK 2 FYR 26 GAS POLYMERAFDING 32 Slange 24 Slange 25 HOVED TAVLE 14 GARAGE (LAGER) NØGLEBO BRANDTÆPPE 23 BRANDSKAB NØGLEBO BRAND INDGANG 16 KEMIKALIER Kælder O 17 6 KG. ABC PULVERSLUKKER VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER SAMT BRANDTRYK OVERSIGT KEMIKALIER / SLUKMATERI No. 11 & 6-6 KG. KULSYRE NEDTAGET DECAHYDRONAPHTHALEN ACETONE BENZIN 100/140 GAS 8 9 O 6 KG. ABC PULVERSLUKKER Kælder VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER HOVED TAVLE O 6 KG. ABC PULVERSLUKKER VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER BRANDSKAB BRANDTRYK - DIREKTE MDING FLUGTVEJE TRANSFORMATOR KÆLDER: Nr. 20 Pulver 6 kg. Nr. 21 Pulver 6 kg. Nr. 22 CO 2 6 kg. i FYRRUM 2 KG. KULSYRE 6 KG. KULSYRE 2 KG: METALSLUKKER 31 L HÅNDSPRØJTE MEDICINSKAB+BRANDTÆPPE

16 LUFTCYL. LAGER GRAFITE GARAGE VALSERENSER LASERAFDING VAND- MÅLER SLEEVES- PRØVETRYK SCANNER & RETOUSCH LAGER PORT PLOTTER PORT AFD. LASERAFDING CROMALIN TRAPPE Kælder DATA VAREINDLEVERING KØL REGENERERING LAGER TEKNIK 2 TEKNIK 1 VARE- EVATOR ISDN INDGANG PERSONALE VED BRAND ALARMOMRÅDER 1 STE PRIORITET VIGTIGT OMRÅDE PROD. REPRO 4 (FORM) KONTOR REPRO 2 PROD. REPRO 2 DECAHYDRONAPHTHALEN GAS ACETONE BENZIN 100/140 GAS 29 KEMIKALIER VENTILATION PROD. REPRO 4 (FORM) O - FOTO LAGER KÆLDER- TRAPPE Slange 31 PROD. REPRO MAI-PRINTER DIGITAL - FOTO 12 BRANDTÆPPE 23 7 KÆLDER: Nr. 20 Pulver 6 kg. Nr. 21 Pulver 6 kg. Nr. 22 CO 2 6 kg. BRANDSKAB FORSENDSE RAMPE POLYMERAFD. TRANS- FORMATOR TRAPPE O FRANK OMKLÆDNING CDI COMPUTER TO-PLATE NØGLE BO 6 POST BAD 24 Slange BØLGEPAP 25 PROD. REPRO NØGLE BO KONF. INDGANG PERSONALE BILLIARD TIMM. 5 FORM -MONTAGE PLOTTER DATA wc wc DATA RUM wc wc 2 KONF. KONTOR REPRO 2 J.H.L. GRAFITE HOVEDTAVLE wc TLF. wc OMKL. HOVED TAVLE wc wc wc PC 1 L.H. KANTINE KØKKEN GRAFITE N.B.H. KONTOR INDGANG KONTROL KONTOR * * FYR DEPOT P.H. 2 KG. KULSYRE 6 KG. KULSYRE 2 KG. METALSLUKKER 31 L HÅNDSPRØJTE MEDICINSKAB+BRANDTÆPPE 6 KG. PULVERSLUKKER VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER KONF. GRAFITE BRAND BRANDTRYK - DIREKT MDING OVERSIGT KEMIKALIER / SLUKMATERI hl El / GAS / 1 te PRIORITET BRANDSKAB O VIGTIGT OMRÅDE FLUGTVEJE REPROVEJ KØREVEJ TIL GAS / BAGSIDE

Arbejdsmiljø håndbog

Arbejdsmiljø håndbog G R A F I S K Arbejdsmiljø håndbog Indholdsfortegnelse - 2 udgave S. 02 Stamdata S. 03 Stamdata S. 04 Forord S. 05 Beskrivelse af virksomheden hl-repro S. 06 Beskrivelse af virksomheden Koma Grafisk S.

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College Underviningmiljøvurdering 2014 Underøgelen er gennemført via pørgekemaunderøgele Wellne Efterår 2014 10 9 8 7 6 79,2 73,4 88,6 Overordnede reultater 73,2 73,8 74,1 67,7 64,4 57,7 85,5 80,4 96,8 5 4 3 2

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e a f D a n k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p v lp lo ør f æ j ik teh k en y n t r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om n teh e i ko l jælp n r ø b Bedre førtehjælpberedkab

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Regitrering af udenlandke virkomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for præster

Arbejdspladsvurdering for præster Arbejdspladsvurdering for præster En arbejdspladsvurdering (APV) er en skriftlig vurdering af en virksomheds eventuelle arbejdsmiljøproblemer og en stillingtagen til, hvordan de løses. Der skal ifølge

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt Ungdomuddannelerne (STU) årrapport 2013 STU på CSU-Slagele Unge under 25 år, der af fyike eller pykike grunde ikke, elv med pecialpædagogik tøtte, vil kunne gennemføre en ungdomuddannele på normale vilkår,

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Regitrering af udenlandke virkomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædele

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Lyshøjskolen, Kolding. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:18/11 2016

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Lyshøjskolen, Kolding. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:18/11 2016 Her indsætter I skolens logo UMV Sådan! Dato:18/11 2013 Undervisningsmiljøvurdering for Lyshøjskolen, Kolding Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:18/11 2016 UMV en indeholder de

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

FABRIKSREGLER OG PROCEDURER Gældende for alle ansatte hos JSB Plast

FABRIKSREGLER OG PROCEDURER Gældende for alle ansatte hos JSB Plast FARIKSREGLER OG PROCEDURER Gældende for alle ansatte hos JS Plast 1 Velkommen Vi vil gerne bede dig have fokus på regler og procedurer som er beskrevet i denne brochure. Disse regler og procedurer gælder

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. +45 22573228 +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk forsamlingshus@vitten-by.dk fo Priser Kontakt +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk PRISER PR. 1. JANUAR 2016 PRISER PR. 1. JANUAR 2016 gøring.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV:

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Lilleåskolen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Lilleåskolen Dato:Januar 2013 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 2. Husorden for

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 2. Husorden for Husorden for 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål, målgruppe, definition af begreber, kontaktpersoner, ansvar, Husråd Affald 4 Akutte problemer 4 Beredskab 4 Brandsikring 4 Driftsforstyrrelser 6 Flugtvej

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg

Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads:Auning d. 24.5.2012 Dato for sidste APV:24.05.2009 Udfordringer fysisk arbejdsmiljø 1. Aircondition i kontoret, det trækker ned Forslag:

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

REMKO ETF 360 / ETF 460

REMKO ETF 360 / ETF 460 REMKO ETF 360 / ETF 460 Mobile Funktion Te nolog Udgave GB B01 Indholdfortegnele 4-6 6 7 Intall 8 8-11 11 Tranport 12 12-13 13-14 14 15 15 15 16 17 18 19 Denne bruganvining kal læe omhyggeligt inden ibrugtagning

Læs mere

Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder

Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder Skemaer i alt: 33 Benytter du dig af skolens personalerum? 9 16 8 0 0 Har du behov for at få vejledning i hvordan man benytter personalerummets

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Afdeling 13 & 30 Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdeling 13 & 30 Afdelingsbestyrelsesmøde Fraværende: Gitte Horsfall, Lene G. Andersen Mødedato: tirsdag 7/10 2014 Deltagere: Heidi Hansen, Jette Jansen, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Referat fra sidste mode Godkendt følgende punkter: i

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere