ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag""

Transkript

1 ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste

2 Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 / 66 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 1. Indholdsfortegnelse Side Version 1. Indholdsfortegnelse Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Prøver Generelle specifikationer Referencer Kontrol Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser...10 FOTO AF BYGGEPLADS VED OPSTART...11 GULVAFDÆKNING...12 STØVVÆGGE...13 BYGGEPLADSINDHEGNING...14 INTERIMSLUKNING AF VINDUESHULLER...15 INTERIMSLUKNINGER AF DØRHULLER...16 FYRAFTENSEFTERSYN / BRANDVAGT...17 BYGGEPLADSSKILTNING...18 AFSKÆRMNING / AFSPÆRRING...19 STÅLKØREPLADER...20 GRUSBELÆGINGER...21 FLISEBELÆGNINGER...22 SKO-VEJE...23 INTERIMSTRAPPER OG GANGBROER...24 RÆKVÆRKER...25 LYSMASTER...26 LYSKÆDER...27 SNERYDNING / AFISNING...28 GRUSNING / SALTNING...29 VINTERMÅTTER...30 PRESENNINGER...31

3 Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse Side : 2 / 66 Indholdsfortegnelse Dato : VARMEBLÆSERE...32 VARMEOVN...33 AFFUGTERE...34 INDLEDENDE OPRYDNING / RENGØRING...35 RENHOLD OG STØVSUGNING...36 SLUTRENGØRING OG OPRYDNING...37 MANDSKABSSKURE...38 MØDE- OG KONTORSKUR FOR BYGGELEDER...39 OPLAGSPLADS...41 AFFALDSCONTAINERE OG HUSHOLDNINGSAFFALD...42 FORBINDINGSKASSE, BÅRE, ØJENSKYL mv BRANDSLUKNINGSUDSTYR...45 KRAN...46 STIGEHEJS...47 BYGGEELEVATOR...48 STILLADS...49 TOTALOVERDÆKNING...51 TAPSTEDER OG AFLØB FOR BYGGEVAND...52 VANDMÅLER FOR BYGGEVAND...53 BYGGEPLADSTAVLER FOR BYGGESTRØM...54 EL-MÅLER FOR BYGGESTRØM...56 NØDTELEFON...57 TOM SIDE TIL AT E...58 ARB 00 mængdefortegnelse...59

4 Bygherre Kapitel : 2 Arbejdsbeskrivelse Side : 3 / 66 Omfang Dato : 2. Omfang 2.1. Generelt Arbejdet omfatter de i punkt 2.2. nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og vist på tegningerne. Arbejdet omfatter herudover bestemmelser i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene. Arbejdet Etablering og drift af byggeplads omfatter midlertidige foranstaltninger under byggeriets udførelse. Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Foto af byggeplads ved opstart. Gulvafdækning. Støvvægge. Byggepladsindhegning. Interimslukning - vindueshuller. Interimslukning - dørhuller. Fyraftenseftersyn / brandvagt. Byggepladsskiltning. Afskærmning/ afspærring omkr. bygninger. Færdselsarealer: Stålkøreplader. Grusbelægning. Flisebelægning. Skoveje. Interimstrapper og gangbroer. Rækværk. Belysning: Lysmaster. Lyskæder. Vejrligsforanstaltninger: Snerydning / afisning. Grusning / saltning. Vintermåtter. Presenninger. Varmeblæsere. Varmeovn. Affugtere. Oprydning og renhold: Indledende oprydning og rengøring. Renhold og støvsugning. Slutrengøring og oprydning. Skurby: Mandskabsskure. Møde- og kontorskur for byggeleder. Oplagsplads.

5 Bygherre Kapitel : 2 Arbejdsbeskrivelse Side : 4 / 66 Omfang Dato : Affaldscontainere og husholdningsaffald. Forbindingskasse mv. Brandslukningsudstyr. Tekniske hjælpemidler: Kran. Stigehejs. Byggeelevator. Stillads. Totaloverdækning. Vandforsyning - byggevand. Tapsteder og afløb. Vandmåler. El-forsyning - byggestrøm: Byggepladstavler. El-måler. Nødtelefon. Såfremt entreprenøren ikke mener, at de foreskrevne ydelser er tilstrækkelige til at opfylde gældende regler og anvisninger fra offentlige myndigheder, skal der omgående rettes henvendelse til byggeledelsen. Følgende dele, der leveres af bygherren/anden entreprenør, monteres /vedligeholdes under dette arbejde: FBT afsætter hovedlinier og kotefikspunkter. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres anden entreprenør: VVS entreprenør leverer følgende ydelser: tilslutning / afbrydning af vand til mandskabsskure / byggelederskur. EL entreprenør leverer følgende ydelser: tilslutning/ afbrydning af el til mandskabsskure / byggelederskur / tekniske hjælpemidler. entreprenør forestår interimslukning i perioden - se udbudstidsplan Projektering 2.4. Byggeplads Byggepladsen overtages som den foreligger ved besigtigelsen og skal retableres efter byggeriets afslutning Sikkerhed og sundhed Krav der følger af Plan for sikkerhed og sundhed er gældende umiddelbart fra påbegyndelsen af arbejdet Omgivende miljø

6 Bygherre Kapitel : 2 Arbejdsbeskrivelse Side : 5 / 66 Omfang Dato : 2.7. Kvalitetsstyring Generelt Kvalitetsdokumentation Som dokumentation for entreprenørens kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan anførte kontroller. Entreprenøren skal levere følgende dokumentation: Dokumentation for dimensionering og hovedgeometri af stillads (beregning) afleveres til byggeledelsen før arbejdet påbegyndelse. Her beskrives krav til dokumentation for periodiske kontroller samt dokumentation for godkendelse af arbejder der kræver myndighedsgodkendelse f.eks. : Elevator (lovpligtige godkendelse / eftersyn) Installationer f.eks. dokumentation for godkendelse fra myndigheder (lovpligtige eftersyn) Affald (dokumentation for korrekt håndtering - modtagekontrol) D&V-dokumentation 2.8. Arbejdets planlægning Entreprenøren udarbejder og afleverer aktivitets- og arbejdsplan samt leveranceplan, der sikrer en rettidig levering på byggepladsen af bl.a. tekniske hjælpemidler (stillads), forsyninger (el, vand mv.) etc. Byggepladsentreprenøren skal indarbejde terminer fra udbudstidsplan i sin aktivitets og arbejdsplan samt leveranceplan, således at planlagte aktiviteter kan gennemføres. Her beskrives krav om deltagelse i møder herunder sikkerhedsmøder Arbejdsdokumenter Stilladsberegninger Midlertidige påvirkninger 2.9. Prøver

7 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 6 / 66 Generelle specifikationer Dato : 3. Generelle specifikationer 3.1. Referencer AT-bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse ændret ved BEK nr. 699 af 7. august 1995 og BEK nr. 831 af 27. november AT-bekendtgørelse nr. 670 af 7. august Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler (Stilladsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse ændret ved. BEK nr. 832 af 27. november AT-bekendtgørelse nr. 775 af 17. september Indretning af skurvogne og lignende. AT-bekendtgørelse nr. 996 af 16. december Bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v. AT-bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. AT-bekendtgørelse nr af 14. december Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil. AT-meddelelse nr af januar Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge og anlægspladser m.v. AT-anvisning nr af august Måling af belysning på adgangsveje, transportvej og færdselsarealer på byggepladser. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden. Vejledning om vinterbyggeri. Boligministeriet. Bygge- og Boligstyrelsen, oktober Branchevejledning om belysning og elforsyning på byggepladsen fra august 2001 (BAR) Normer og standarder Nedennævnte normer og standarder i gældende udgave og med eventuelle tillæg er gældende for arbejdet med de tilføjelser og afvigelser, som fremgår af denne arbejdsbeskrivelse samt tegninger. De i referencerne anførte vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i denne arbejdsbeskrivelse og/eller på tegninger eller aftalt med byggeledelsen Anvisninger Hvor nedennævnte anvisninger, rapporter med mere i gældende udgave og med eventuelle tillæg, sammen med projektmaterialets specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de anførte anbefalinger, anvisninger, procedurer, råd med videre betragtes som krav Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter, eksempelvis i form af produktcertifikater, recepter eller lignende, skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger:

8 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 7 / 66 Generelle specifikationer Dato : I projektmaterialet kan materialer og produkter være anført med som produktnavn(-e) eller dermed ligestillet. Dette er udtryk for et bestemt kvalitetsniveau, og entreprenøren kan efter eget valg levere et tilsvarende produkt med samme kvalitet af andet fabrikat, jf. BSB pkt Kontrol Nedenstående udbudskontrolplan skal indarbejdes i entreprenørens kontrolplan.

9 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 8 / 66 Generelle specifikationer Dato : X Udbudskontrolplan Nr. Emne Dokumentation Acceptkriterium Kontrolplan Reference Metode Omfang Tidspunkt

10 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 9 / 66 Generelle specifikationer Dato : 3.5. Relationer til andre arbejder 3.6. Arbejdsmiljø Entreprenøren fører løbende kontrol med at de sikkerhedsmæssige forhold er i orden.

11 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 10 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser

12 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 11 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : FOTO AF BYGGEPLADS VED OPSTART Fotodokumentation af byggepladsarealer mv. ved opstart. Tegning, byggepladstegning. Entreprenøren gennemgår byggepladsarealerne før byggeriets opstart i samarbejde med byggeledelsen. Entreprenøren foretager digital fotoregistrering af bygninger, vej- og belægningsarealer, beplantning mv. omkring og i byggeområdet herunder eventuelle skader. Registrering skal afleveres til FBT på cd-rom ved første byggemøde.

13 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 12 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) GULVAFDÆKNING Etablering, vedligehold og fjernelse af afdækning. Afdækning af gulvbelægninger, rum:,, Afdækning af trapper, rum:,, Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Armeret og skridsikker (slidstærk) folie. Plader skal være som masonite i tykkelsen 3 mm. A: Etablering Gulve afdækkes ved byggeriets opstart. Folie/ plader tapes indbyrdes og til omgivende bygningsdele. B: Vedligehold Afdækning efterses hver uge i uger. Skader udbedres og løs afdækning fastgøres. Defekt eller hullet afdækning udskiftes. C: Fjernelse Afdækning fjernes. Alle spor af tape skal fjernes. Tidspunkt for fjernelse aftales med byggeledelsen

14 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 13 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) STØVVÆGGE Etablering, vedligehold og nedtagning af støvvægge. Støvvægge, rum,,. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Plastfolie skal være armeret, transparent, i tykkelse 0,2 mm. Krydsfinerplader skal være i tykkelsen 16 mm. A: Etablering Støvvægge udføres af 1 lag armeret eller på rammer af lægter. Der fuges/ tapes mellem lægter og omgivende bygningsdele. Samlinger i krydsfinerplader fuges/ tapes. B: Vedligehold Støvvægge efterses hver dag og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme dag, som skader registreres. Støvvægge vedligeholdes, løs plastfolie fastgøres, defekt plastfolie udskiftes, fugning/tapning eftergås. C: Nedtagning Støvvægge fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Fugemasse afrenses. Tidspunkt for etablering og for fjernelse af støvvægge aftales med byggeledelsen.

15 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 14 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) BYGGEPLADSINDHEGNING Etablering, flytning, vedligehold og fjernelse af byggepladshegn. Tegning, Byggepladstegning. Hegn udføres af i højde A: Etablering B: Flytning C: Vedligehold D: Fjernelse Tidspunkt for etablering og fjernelse aftales med byggeledelsen.

16 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 15 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) INTERIMSLUKNING AF VINDUESHULLER Etablering, vedligehold og nedtagning af interimslukning af vindueshuller i rum:,,. Tegning, facadetegning Plastfolie skal være armeret, transparent, i tykkelse 0,2 mm. A: Etablering Vindueshuller lukkes med plastfolie, monteret på lægter. B: Vedligehold Interimslukninger efterses hver dag i og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme dag, som skader registreres. Interimslukninger vedligeholdes herunder fastgøres løs plastfolie, defekt plastfolie udskiftes og løse lægter fastgøres. C: Nedtagning Interimslukninger fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Nedtagning må påregnes udført løbende i takt med levering af permanente vinduespartier. Tidspunkt for etablering og nedtagning af interimslukninger aftales med byggeledelsen.

17 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 16 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) INTERIMSLUKNINGER AF DØRHULLER Etablering, vedligehold og nedtagning af interimslukning af dørhuller i rum:,,. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Tegning, facadetegning. Krydsfiner skal være vandfast krydsfiner i tykkelse 16 mm. Lægter skal være som taglægter, 38x56 mm. Døre skal være aflåselige med hængelåse, selvlukkende og kunne fastholdes i åben stilling med gliphager. Interimscylindere. A: Etablering Der etableres interimsdøre af krydsfinerplader, monteret i karme af lægter. Der etableres interimscylindere i eksisterende døre. B: Vedligehold Interimsdøre efterses hver dag i uger og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme dag, som skader registreres. C: Nedtagning Interimsdøre fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Nedtagning må påregnes udført løbende i takt med levering af permanente dørpartier. Tidspunkt for etablering og for fjernelse af interimsdøre aftales med byggeledelsen.

18 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 17 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) FYRAFTENSEFTERSYN / BRANDVAGT Fyraftenseftersyn/ brandvagt. Alle områder berørt af byggearbejder, oplag af materialer og affald. Tegning, byggepladstegning. A: Fyraftenseftersyn Alle områder berørt af byggearbejder og områder med materialeoplag og affald efterses efter ophør af normal arbejdstid. Vinduer lukkes/ sikres med hasper. Døre låses/ interimsdøre låses. Lys slukkes. Maskiner/ varmeblæsere/ affugtere tilses. Vandinstallationer tilses/ taphaner lukkes. Byggeelevator afbrydes. Timepris skal inkludere fyraftenseftersyn efter normal arbejdstid. Fyraftenseftersyn gennemføres dagligt. B: Fyraftenseftersyn, fredede bygninger Alle områder berørt af byggearbejder og områder med materialeoplag og affald efterses herunder kontrolleres oprydning, at brandfarligt affald samt trykflasker er fjernet, at el-apparater er slukkede, døre er lukkede, yderdøre er aflåste, øvrige åbninger er afskærmede, at eventuelle brandalarmeringsanlæg og slukningsanlæg er tilsluttet samt at den brandmæssige opdeling af bygningen er midlertidigt etableret med egnet materiale bl.a. ved gennembrydninger og -føringer til kabler o.lign. Timepris skal inkludere fyraftenseftersyn efter normal arbejdstid. Fyraftenseftersyn gennemføres dagligt. C: Brandvagt Alle områder, hvor der er udført varmt arbejde, det vil sige brug af åben ild, svejsning, anvendelse af vinkelsliber, varmluftpistol o.lign. efterses i min. 2 timer efter afslutning af det varme arbejde. Timepris skal inkludere brandvagt efter normal arbejdstid. Brandvagt gennemføres dagligt i perioder, hvor der udføres varmt arbejde.

19 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 18 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) BYGGEPLADSSKILTNING Opsætning, vedligehold og nedtagning af skiltning på byggepladsen. Tegning, byggepladstegning. Henvisningsskilte: Skilte udføres af hvid plastplade i dimension ca. 200 x 600 mm. monteret på træ- eller stålstolpe. Skiltehøjde over terræn: 800 mm. Tekst på skilt 1 skal være: Tekst på skilt 2 skal være: Øvrige skilte skal være standard-skilte i dimension min. 20x20 cm. Opsætning ved byggeriets start Henvisningsskilte Der opsættes skilte med henvisning til byggepladsen af hensyn til tilkørsel med materiale o.lign. samt ved parkeringsplads for håndværkere. Skilt 1 placeres på tilkørselsvej til byggepladsen. Skilt 2 placeres ved den anviste p-plads for håndværkere. Hjelmpåbud Der opsættes skilte ved adgange til byggeområdet. Rygeforbud Der opsættes skilte ved adgange til byggeområdet (f.eks. i og ved fredede bygninger). Adgangsforbud Der opsættes skilte ved adgange til områder, hvor byggeledelsen efter anmodning fra etablissementet ikke ønsker adgang for entreprenører. Skilte opsættes efter aftale med byggeledelsen. Vedligehold Skilte efterses i byggeperioden og skader udbedres. Nedtagning Skilte nedtages ved byggeriets afslutning eller efter aftale med byggeledelsen.

20 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 19 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) AFSKÆRMNING / AFSPÆRRING Opsætning, flytning, vedligehold og nedtagning af afskærmning mv. omkring bygninger. Tegning, Byggepladstegning. Skærme af vandfaste krydsfinér-plader i højde (min. 2,4 m) A: Opsætning B: Flytning C: Vedligehold D: Nedtagning Afskærmning opsættes, flyttes og nedtages efter aftale med byggeledelsen.

21 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 20 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) STÅLKØREPLADER Leje, etablering, omlægning, vedligehold, vejrligssikring og fjernelse af stålplader på eksisterende terræn byggepladsveje og overkørsler. Tegning, byggepladstegning. Stålplader i tykkelse mm. Materialer, der medgår til midlertidige belægninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Etablering Stålkøreplader udlægges. Pladerne stødes tæt sammen. Plader skal ligge stabilt, lunker og ujævnheder i underlag afrettes med stabilt grus. B: Omlægning C: Vedligehold Stålkøreplader efterses ugentlig. Forskubbede plader rettes til. Afretning af underlag efterfyldes og komprimeres, hvis pladerne ikke ligger stabilt. (vejrligssikring) D: Fjernelse Stålkøreplader fjernes, hvorefter huller og skader i terræn udbedres. Etablering og fjernelse af stålplader sker iht. udbudstidsplan eller efter aftale med byggeledelsen.

22 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 21 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) GRUSBELÆGINGER Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af grusbelægninger - byggepladsveje. Befæstigelse under skurby, materialeplads, Interimsveje for transport af materialer, Interimsveje for montagearbejde på facader, Tegning, byggepladstegning. Fiberdug som eller dermed ligestillet. Mekanisk stabilt grus, kvalitet II. Materialet må ikke være forurenet af muld, ler eller kridt. A: Etablering Muld afrømmes og deponeres. Der udgraves til 300 mm. under terræn. Opgravet jord deponeres. Der udlægges fiberdug. Der udlægges mekanisk stabilt grus i tykkelse 300 mm. Grus komprimeres, afrettes til fald mod omgivende terræn og komprimeres igen. B: Omlægning C: Vedligehold D: Fjernelse Mekanisk stabilt grus opgraves og bortkøres. Deponeret jord genudlægges. Deponeret muld genudlægges, harves, finreguleres og der tilsåes med græs. Etablering, fjernelse mv. af grusbelægninger aftales med byggeledelsen.

23 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 22 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) FLISEBELÆGNINGER Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af befæstelser af interimsgangstier. Tegning, byggepladstegning. Fiberdug som eller dermed ligestillet. Mekanisk stabilt grus, kvalitet II. Materialet må ikke være forurenet af muld, ler eller kridt. Afretningsgrus skal være rent og skarpt, kornstørrelse 0-4 mm. Betonfliser skal være 50x50 cm. og i tykkelsen 5 cm. Betonfliser kan være brugte, men skal fremstå hele, uden knækkede hjørner og uden afskalninger. A: Etablering Muld afrømmes og deponeres. Der udgraves til 200 mm. under terræn. Opgravet jord deponeres. Der udlægges fiberdug. Der udlægges mekanisk stabilt grus i tykkelse mm., grus komprimeres, afrettes til fald mod omgivende terræn og komprimeres igen. Afretningsgrus udlægges. Betonfliser udlægges. Fliser skal støde tæt sammen, fugebredde 2-4 mm. Fugesand udkastes og belægningen vibreres. B: Omlægning C: Vedligehold D: Fjernelse Flisebelægning optages og grus opgraves. Deponeret jord genudlægges. Deponeret muld genudlægges, harves og der tilsåes med græs. Etablering, fjernelse mv. af flisebelægninger aftales med byggeledelsen.

24 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 23 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) SKO-VEJE Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af sko-veje. Sko-veje fra skurby til bygning Tegning, byggepladstegning. Brædder skal være 28 mm. ru brædder. Krydsfinerplader skal være vandfaste og i tykkelsen 22 mm. Underlag skal være 2x4 halvtømmer. A: Etablering Sko-veje udføres af brædder eller krydsfinerplader på underlag af halvtømmer. Bredde af sko-veje skal være 1,2 m. Sko-veje skal ligge stabilt og med svagt fald til siden for afvanding. Sko-veje skal være skridsikre. B: Omlægning C: Vedligehold D: Fjernelse Sko-veje fjernes. Eventuelle skader i underlaget udbedres. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

25 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 24 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) INTERIMSTRAPPER OG GANGBROER Leje, etablering, flytning, vedligehold og nedtagning af midlertidige trapper og gangbroer. Interimstrappe fra terræn til etagedæk Interimsgangbro fra til Tegning, byggepladstegning. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Trapper og gangbroer skal kunne belastes med 300kg/m 2. A: Etablering Trapper udføres som trappetårne med platforme ud for hvert etagedæk. Trapper etableres på fast underlag. Der udlægges 12 mm. stålplader på afrettet grusunderlag som underlag for trapper. Gangbroer udføres som B: Flytning C: Vedligehold Trapper og gangbroer efterses dagligt og mangler udbedres omgående. D: Nedtagning Trapper og gangbroer nedtages. Monteringshuller o.lign. i bygningsdele udbedres herunder pletmaling. Tidspunkt for etablering, flytning og nedtagning aftales med byggeledelsen.

26 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 25 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) RÆKVÆRKER Leje, etablering, vedligehold og nedtagning af rækværker langs fælles færdselsarealer samt i arbejdsområder. Midlertidige rækværker på etagedæk Midlertidige rækværker på byggepladsen Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Tegning, byggepladstegning. Rækværker skal mindst bestå af håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og fodliste, der er 15 cm. høj. A: Etablering Rækværker etableres langs kanter på etagedæk og ved åbninger mv. B: Vedligehold Rækværker efterses dagligt og mangler udbedres omgående. C: Nedtagning Rækværker nedtages. Monteringshuller o.lign. i bygningsdele udbedres herunder pletmaling. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

27 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 26 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) LYSMASTER Leje, etablering, vedligehold og nedtagning af lysmaster for orienteringsbelysning. Tegning, byggepladstegning. Projektering Lysmaster på betonsokkel i højde 8 m. og monteret med stk. W halogenlamper. Belysning styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreserve. Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Etablering Lysmaster opstilles. Orienteringslys tilsluttes byggepladstavle. Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. Lysmaster skal placeres, så adgangsveje belyses med min. 25 lux. Entreprenøren skal ved måling eftervise, at dette krav er overholdt. B: Vedligehold Lysmaster tilses ugentlig. Styring af dagslysrelæ med overstyring af ur justeres efter anmodning fra byggeledelsen. Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. C: Nedtagning Nedtagning af lysmaster, incl. retablering af terræn mv. efter kabler og sokler for lysmaster. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

28 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 27 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) LYSKÆDER Leje, etablering, nødvendig flytning, vedligehold og nedtagning af lyskæder for orienteringsbelysning i bygning(-er) og på stillads. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Lyskæder monteret med 1 stk. W pærer pr. m. Pærer skal være beskyttede med skærm. Pærer skal være energipærer type. Belysning styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreserve. Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Etablering Lyskæder ophænges i alle rum samt i adgangsveje og fællesområder inkl. på stilladser. Orienteringslys tilsluttes byggepladstavle. Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. Lyskæder skal placeres, så områder belyses med min. 25 lux. Entreprenøren skal på byggeledelsens forlangende eftervise, at dette krav er overholdt. B: Flytning Nødvendig flytning af lyskæder under arbejdets udførelse skal være indeholdt i prisen. C: Vedligehold Lyskæder tilses ugentlig. Defekte armaturer og skærme udskiftes. Styring af dagslysrelæ med overstyring af ur justeres efter anmodning fra byggeledelsen. Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. D: Nedtagning Nedtagning af lyskæder, incl. retablering af bygningsdele efter kabelophæng. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

29 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 28 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) SNERYDNING / AFISNING Snerydning / afisning i områder berørt af byggearbejder i og omkring bygning herunder færdselsarealer, på stillads samt i områder for skure, containere mv. Tegning, byggepladstegning. (afisning) Alle områder ryddes for sne / afises. Opgørelse over forbrugt tid afleveres til byggeledelsen hver dag. A: Snerydning udføres før normal arbejdstid. Rydning udføres med traktor med kost. Timepris skal inkludere leje af materiel. Afisning B: Snerydning udføres inden for normal arbejdstid. Rydning udføres med traktor med kost. Timepris skal inkludere leje af materiel. Afisning C: Snerydning udføres før normal arbejdstid. Rydning udføres med kost og skovl. Afisning D: Snerydning udføres inden for normal arbejdstid. Rydning udføres med kost og skovl. Afisning

30 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 29 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) GRUSNING / SALTNING Grusning / saltning af områder berørt af byggearbejder i og omkring bygning herunder færdselsarealer og stillads samt områder for skure, containere m.v. Tegning, byggepladstegning. Saltning foretages med Urea. Alle områder gruses / saltes. Timepris skal inkludere leje af materiel til grusning samt forbrug af grus/ salt. Grusning / saltning udføres umiddelbart før normal arbejdstid.

31 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 30 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) VINTERMÅTTER Leje, levering, udlægning, fastgørelse, vedligehold og nedtagning af vintermåtter for frostsikring og isolering af materialer/ bygningsdele. Tegning, byggepladstegning. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Vintermåtter med 50 mm. mineraluld og plastindpakning. Materialer, der medgår til midlertidige afdækninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. Materialer kan være brugte men skal være hele og tætte. A: Udlægning Vintermåtter leveres, udlægges i felter a m 2 i flere omgange efter anvisning fra byggeledelsen. Måtter fastgøres i vindtæt udførelse for frostsikring og isolering af materialer/ bygningsdele. B: Vedligehold Vintermåtter tilses daglig. Forskubbede måtter tilrettes og fastgøres, bortkomne måtter suppleres. C: Nedtagning Nedtagning af vintermåtter. Tidspunkt for udlægning og nedtagning aftales med byggeledelsen.

32 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 31 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) PRESENNINGER Leje, levering, udlægning, fastgørelse, vedligehold og nedtagning af presenninger for afdækning af materialer/ bygningsdele. Tegning, byggepladstegning. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Presenninger i dimension x Materialer, der medgår til midlertidige afdækninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. Materialer kan være brugte, men skal være hele og tætte. A: Udlægning Presenninger leveres, udlægges og fastgøres i felter på m 2 i flere omgange efter anvisning fra byggeledelsen for afdækning af materialer/ bygningsdele. Samlinger skal udføres vandtætte. B: Vedligehold Udlagte presenninger tilses daglig. Forskubbede presenninger tilrettes, løse presenninger fastgøres, bortkomne presenninger suppleres. C: Nedtagning Nedtagning af presenninger. Tidspunkt for udlægning og nedtagning aftales med byggeledelsen.

33 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 32 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) VARMEBLÆSERE Leje, opstilling, vedligehold og nedtagning af el-varmeblæsere for interimsopvarmning / udtørring af bygning(-er). Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. El-varmeblæser med varmeydelse på min kcal/time, med termostatstyring og overstyring via relæ med ur. Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Opstilling Varmeblæsere opstilles og tilsluttes byggepladstavle. Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås, og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. B: Vedligehold Varmeblæsere tilses daglig (inkl. weekend og helligdage) minimum en gang i døgnet. Urstyring justeres efter anmodning fra byggeledelsen. Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. Ved driftsstop påhviler det entreprenøren omgående at retablere varmeforsyning. C: Nedtagning Nedtagning af varmeblæsere. Tidspunkt for opstilling og nedtagning aftales med byggeledelsen.

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010

Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010 Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010 Pos. Foranstaltning Mængde Enhed Enhedspris 1. Byggepladsforanstaltninger Pris i alt Kommentarer Snerydning, tørring med brænder

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Altiflex. Interimslukninger F O R S K A L L I N G & S T I L L A D S E R

Altiflex. Interimslukninger F O R S K A L L I N G & S T I L L A D S E R Interimslukninger 1 August 2012 Justerbare moduler Altiflex System er et modulært og fleksibelt produkt til midlertidig lukning af åbninger i bygninger under opførsel eller renovering. Produktets fleksibilitet

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Gældende for Regionshospitalet Randers Grenaa Sundhedhus Formål At sikre samarbejde og koordination af sikkerhedsarbejdet ved ombygninger, renovering

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: - Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ.

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: - Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ. Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 AKKORDERING H v o r d a n s ka l j e g a k ko r d e r e? Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 I n d h o l d s f o r te g n e l s e Forsiden 1 Indholdsfortegnelse 2 FACADEARBEJDE 3 FACADEARBEJDE forts...

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere