ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag""

Transkript

1 ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste

2 Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 / 66 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 1. Indholdsfortegnelse Side Version 1. Indholdsfortegnelse Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Prøver Generelle specifikationer Referencer Kontrol Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser...10 FOTO AF BYGGEPLADS VED OPSTART...11 GULVAFDÆKNING...12 STØVVÆGGE...13 BYGGEPLADSINDHEGNING...14 INTERIMSLUKNING AF VINDUESHULLER...15 INTERIMSLUKNINGER AF DØRHULLER...16 FYRAFTENSEFTERSYN / BRANDVAGT...17 BYGGEPLADSSKILTNING...18 AFSKÆRMNING / AFSPÆRRING...19 STÅLKØREPLADER...20 GRUSBELÆGINGER...21 FLISEBELÆGNINGER...22 SKO-VEJE...23 INTERIMSTRAPPER OG GANGBROER...24 RÆKVÆRKER...25 LYSMASTER...26 LYSKÆDER...27 SNERYDNING / AFISNING...28 GRUSNING / SALTNING...29 VINTERMÅTTER...30 PRESENNINGER...31

3 Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse Side : 2 / 66 Indholdsfortegnelse Dato : VARMEBLÆSERE...32 VARMEOVN...33 AFFUGTERE...34 INDLEDENDE OPRYDNING / RENGØRING...35 RENHOLD OG STØVSUGNING...36 SLUTRENGØRING OG OPRYDNING...37 MANDSKABSSKURE...38 MØDE- OG KONTORSKUR FOR BYGGELEDER...39 OPLAGSPLADS...41 AFFALDSCONTAINERE OG HUSHOLDNINGSAFFALD...42 FORBINDINGSKASSE, BÅRE, ØJENSKYL mv BRANDSLUKNINGSUDSTYR...45 KRAN...46 STIGEHEJS...47 BYGGEELEVATOR...48 STILLADS...49 TOTALOVERDÆKNING...51 TAPSTEDER OG AFLØB FOR BYGGEVAND...52 VANDMÅLER FOR BYGGEVAND...53 BYGGEPLADSTAVLER FOR BYGGESTRØM...54 EL-MÅLER FOR BYGGESTRØM...56 NØDTELEFON...57 TOM SIDE TIL AT E...58 ARB 00 mængdefortegnelse...59

4 Bygherre Kapitel : 2 Arbejdsbeskrivelse Side : 3 / 66 Omfang Dato : 2. Omfang 2.1. Generelt Arbejdet omfatter de i punkt 2.2. nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og vist på tegningerne. Arbejdet omfatter herudover bestemmelser i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene. Arbejdet Etablering og drift af byggeplads omfatter midlertidige foranstaltninger under byggeriets udførelse. Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Foto af byggeplads ved opstart. Gulvafdækning. Støvvægge. Byggepladsindhegning. Interimslukning - vindueshuller. Interimslukning - dørhuller. Fyraftenseftersyn / brandvagt. Byggepladsskiltning. Afskærmning/ afspærring omkr. bygninger. Færdselsarealer: Stålkøreplader. Grusbelægning. Flisebelægning. Skoveje. Interimstrapper og gangbroer. Rækværk. Belysning: Lysmaster. Lyskæder. Vejrligsforanstaltninger: Snerydning / afisning. Grusning / saltning. Vintermåtter. Presenninger. Varmeblæsere. Varmeovn. Affugtere. Oprydning og renhold: Indledende oprydning og rengøring. Renhold og støvsugning. Slutrengøring og oprydning. Skurby: Mandskabsskure. Møde- og kontorskur for byggeleder. Oplagsplads.

5 Bygherre Kapitel : 2 Arbejdsbeskrivelse Side : 4 / 66 Omfang Dato : Affaldscontainere og husholdningsaffald. Forbindingskasse mv. Brandslukningsudstyr. Tekniske hjælpemidler: Kran. Stigehejs. Byggeelevator. Stillads. Totaloverdækning. Vandforsyning - byggevand. Tapsteder og afløb. Vandmåler. El-forsyning - byggestrøm: Byggepladstavler. El-måler. Nødtelefon. Såfremt entreprenøren ikke mener, at de foreskrevne ydelser er tilstrækkelige til at opfylde gældende regler og anvisninger fra offentlige myndigheder, skal der omgående rettes henvendelse til byggeledelsen. Følgende dele, der leveres af bygherren/anden entreprenør, monteres /vedligeholdes under dette arbejde: FBT afsætter hovedlinier og kotefikspunkter. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres anden entreprenør: VVS entreprenør leverer følgende ydelser: tilslutning / afbrydning af vand til mandskabsskure / byggelederskur. EL entreprenør leverer følgende ydelser: tilslutning/ afbrydning af el til mandskabsskure / byggelederskur / tekniske hjælpemidler. entreprenør forestår interimslukning i perioden - se udbudstidsplan Projektering 2.4. Byggeplads Byggepladsen overtages som den foreligger ved besigtigelsen og skal retableres efter byggeriets afslutning Sikkerhed og sundhed Krav der følger af Plan for sikkerhed og sundhed er gældende umiddelbart fra påbegyndelsen af arbejdet Omgivende miljø

6 Bygherre Kapitel : 2 Arbejdsbeskrivelse Side : 5 / 66 Omfang Dato : 2.7. Kvalitetsstyring Generelt Kvalitetsdokumentation Som dokumentation for entreprenørens kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan anførte kontroller. Entreprenøren skal levere følgende dokumentation: Dokumentation for dimensionering og hovedgeometri af stillads (beregning) afleveres til byggeledelsen før arbejdet påbegyndelse. Her beskrives krav til dokumentation for periodiske kontroller samt dokumentation for godkendelse af arbejder der kræver myndighedsgodkendelse f.eks. : Elevator (lovpligtige godkendelse / eftersyn) Installationer f.eks. dokumentation for godkendelse fra myndigheder (lovpligtige eftersyn) Affald (dokumentation for korrekt håndtering - modtagekontrol) D&V-dokumentation 2.8. Arbejdets planlægning Entreprenøren udarbejder og afleverer aktivitets- og arbejdsplan samt leveranceplan, der sikrer en rettidig levering på byggepladsen af bl.a. tekniske hjælpemidler (stillads), forsyninger (el, vand mv.) etc. Byggepladsentreprenøren skal indarbejde terminer fra udbudstidsplan i sin aktivitets og arbejdsplan samt leveranceplan, således at planlagte aktiviteter kan gennemføres. Her beskrives krav om deltagelse i møder herunder sikkerhedsmøder Arbejdsdokumenter Stilladsberegninger Midlertidige påvirkninger 2.9. Prøver

7 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 6 / 66 Generelle specifikationer Dato : 3. Generelle specifikationer 3.1. Referencer AT-bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse ændret ved BEK nr. 699 af 7. august 1995 og BEK nr. 831 af 27. november AT-bekendtgørelse nr. 670 af 7. august Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler (Stilladsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse ændret ved. BEK nr. 832 af 27. november AT-bekendtgørelse nr. 775 af 17. september Indretning af skurvogne og lignende. AT-bekendtgørelse nr. 996 af 16. december Bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v. AT-bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. AT-bekendtgørelse nr af 14. december Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil. AT-meddelelse nr af januar Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge og anlægspladser m.v. AT-anvisning nr af august Måling af belysning på adgangsveje, transportvej og færdselsarealer på byggepladser. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden. Vejledning om vinterbyggeri. Boligministeriet. Bygge- og Boligstyrelsen, oktober Branchevejledning om belysning og elforsyning på byggepladsen fra august 2001 (BAR) Normer og standarder Nedennævnte normer og standarder i gældende udgave og med eventuelle tillæg er gældende for arbejdet med de tilføjelser og afvigelser, som fremgår af denne arbejdsbeskrivelse samt tegninger. De i referencerne anførte vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i denne arbejdsbeskrivelse og/eller på tegninger eller aftalt med byggeledelsen Anvisninger Hvor nedennævnte anvisninger, rapporter med mere i gældende udgave og med eventuelle tillæg, sammen med projektmaterialets specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de anførte anbefalinger, anvisninger, procedurer, råd med videre betragtes som krav Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter, eksempelvis i form af produktcertifikater, recepter eller lignende, skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger:

8 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 7 / 66 Generelle specifikationer Dato : I projektmaterialet kan materialer og produkter være anført med som produktnavn(-e) eller dermed ligestillet. Dette er udtryk for et bestemt kvalitetsniveau, og entreprenøren kan efter eget valg levere et tilsvarende produkt med samme kvalitet af andet fabrikat, jf. BSB pkt Kontrol Nedenstående udbudskontrolplan skal indarbejdes i entreprenørens kontrolplan.

9 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 8 / 66 Generelle specifikationer Dato : X Udbudskontrolplan Nr. Emne Dokumentation Acceptkriterium Kontrolplan Reference Metode Omfang Tidspunkt

10 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 9 / 66 Generelle specifikationer Dato : 3.5. Relationer til andre arbejder 3.6. Arbejdsmiljø Entreprenøren fører løbende kontrol med at de sikkerhedsmæssige forhold er i orden.

11 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 10 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser

12 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 11 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : FOTO AF BYGGEPLADS VED OPSTART Fotodokumentation af byggepladsarealer mv. ved opstart. Tegning, byggepladstegning. Entreprenøren gennemgår byggepladsarealerne før byggeriets opstart i samarbejde med byggeledelsen. Entreprenøren foretager digital fotoregistrering af bygninger, vej- og belægningsarealer, beplantning mv. omkring og i byggeområdet herunder eventuelle skader. Registrering skal afleveres til FBT på cd-rom ved første byggemøde.

13 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 12 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) GULVAFDÆKNING Etablering, vedligehold og fjernelse af afdækning. Afdækning af gulvbelægninger, rum:,, Afdækning af trapper, rum:,, Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Armeret og skridsikker (slidstærk) folie. Plader skal være som masonite i tykkelsen 3 mm. A: Etablering Gulve afdækkes ved byggeriets opstart. Folie/ plader tapes indbyrdes og til omgivende bygningsdele. B: Vedligehold Afdækning efterses hver uge i uger. Skader udbedres og løs afdækning fastgøres. Defekt eller hullet afdækning udskiftes. C: Fjernelse Afdækning fjernes. Alle spor af tape skal fjernes. Tidspunkt for fjernelse aftales med byggeledelsen

14 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 13 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) STØVVÆGGE Etablering, vedligehold og nedtagning af støvvægge. Støvvægge, rum,,. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Plastfolie skal være armeret, transparent, i tykkelse 0,2 mm. Krydsfinerplader skal være i tykkelsen 16 mm. A: Etablering Støvvægge udføres af 1 lag armeret eller på rammer af lægter. Der fuges/ tapes mellem lægter og omgivende bygningsdele. Samlinger i krydsfinerplader fuges/ tapes. B: Vedligehold Støvvægge efterses hver dag og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme dag, som skader registreres. Støvvægge vedligeholdes, løs plastfolie fastgøres, defekt plastfolie udskiftes, fugning/tapning eftergås. C: Nedtagning Støvvægge fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Fugemasse afrenses. Tidspunkt for etablering og for fjernelse af støvvægge aftales med byggeledelsen.

15 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 14 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) BYGGEPLADSINDHEGNING Etablering, flytning, vedligehold og fjernelse af byggepladshegn. Tegning, Byggepladstegning. Hegn udføres af i højde A: Etablering B: Flytning C: Vedligehold D: Fjernelse Tidspunkt for etablering og fjernelse aftales med byggeledelsen.

16 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 15 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) INTERIMSLUKNING AF VINDUESHULLER Etablering, vedligehold og nedtagning af interimslukning af vindueshuller i rum:,,. Tegning, facadetegning Plastfolie skal være armeret, transparent, i tykkelse 0,2 mm. A: Etablering Vindueshuller lukkes med plastfolie, monteret på lægter. B: Vedligehold Interimslukninger efterses hver dag i og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme dag, som skader registreres. Interimslukninger vedligeholdes herunder fastgøres løs plastfolie, defekt plastfolie udskiftes og løse lægter fastgøres. C: Nedtagning Interimslukninger fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Nedtagning må påregnes udført løbende i takt med levering af permanente vinduespartier. Tidspunkt for etablering og nedtagning af interimslukninger aftales med byggeledelsen.

17 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 16 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) INTERIMSLUKNINGER AF DØRHULLER Etablering, vedligehold og nedtagning af interimslukning af dørhuller i rum:,,. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Tegning, facadetegning. Krydsfiner skal være vandfast krydsfiner i tykkelse 16 mm. Lægter skal være som taglægter, 38x56 mm. Døre skal være aflåselige med hængelåse, selvlukkende og kunne fastholdes i åben stilling med gliphager. Interimscylindere. A: Etablering Der etableres interimsdøre af krydsfinerplader, monteret i karme af lægter. Der etableres interimscylindere i eksisterende døre. B: Vedligehold Interimsdøre efterses hver dag i uger og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme dag, som skader registreres. C: Nedtagning Interimsdøre fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Nedtagning må påregnes udført løbende i takt med levering af permanente dørpartier. Tidspunkt for etablering og for fjernelse af interimsdøre aftales med byggeledelsen.

18 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 17 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) FYRAFTENSEFTERSYN / BRANDVAGT Fyraftenseftersyn/ brandvagt. Alle områder berørt af byggearbejder, oplag af materialer og affald. Tegning, byggepladstegning. A: Fyraftenseftersyn Alle områder berørt af byggearbejder og områder med materialeoplag og affald efterses efter ophør af normal arbejdstid. Vinduer lukkes/ sikres med hasper. Døre låses/ interimsdøre låses. Lys slukkes. Maskiner/ varmeblæsere/ affugtere tilses. Vandinstallationer tilses/ taphaner lukkes. Byggeelevator afbrydes. Timepris skal inkludere fyraftenseftersyn efter normal arbejdstid. Fyraftenseftersyn gennemføres dagligt. B: Fyraftenseftersyn, fredede bygninger Alle områder berørt af byggearbejder og områder med materialeoplag og affald efterses herunder kontrolleres oprydning, at brandfarligt affald samt trykflasker er fjernet, at el-apparater er slukkede, døre er lukkede, yderdøre er aflåste, øvrige åbninger er afskærmede, at eventuelle brandalarmeringsanlæg og slukningsanlæg er tilsluttet samt at den brandmæssige opdeling af bygningen er midlertidigt etableret med egnet materiale bl.a. ved gennembrydninger og -føringer til kabler o.lign. Timepris skal inkludere fyraftenseftersyn efter normal arbejdstid. Fyraftenseftersyn gennemføres dagligt. C: Brandvagt Alle områder, hvor der er udført varmt arbejde, det vil sige brug af åben ild, svejsning, anvendelse af vinkelsliber, varmluftpistol o.lign. efterses i min. 2 timer efter afslutning af det varme arbejde. Timepris skal inkludere brandvagt efter normal arbejdstid. Brandvagt gennemføres dagligt i perioder, hvor der udføres varmt arbejde.

19 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 18 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) BYGGEPLADSSKILTNING Opsætning, vedligehold og nedtagning af skiltning på byggepladsen. Tegning, byggepladstegning. Henvisningsskilte: Skilte udføres af hvid plastplade i dimension ca. 200 x 600 mm. monteret på træ- eller stålstolpe. Skiltehøjde over terræn: 800 mm. Tekst på skilt 1 skal være: Tekst på skilt 2 skal være: Øvrige skilte skal være standard-skilte i dimension min. 20x20 cm. Opsætning ved byggeriets start Henvisningsskilte Der opsættes skilte med henvisning til byggepladsen af hensyn til tilkørsel med materiale o.lign. samt ved parkeringsplads for håndværkere. Skilt 1 placeres på tilkørselsvej til byggepladsen. Skilt 2 placeres ved den anviste p-plads for håndværkere. Hjelmpåbud Der opsættes skilte ved adgange til byggeområdet. Rygeforbud Der opsættes skilte ved adgange til byggeområdet (f.eks. i og ved fredede bygninger). Adgangsforbud Der opsættes skilte ved adgange til områder, hvor byggeledelsen efter anmodning fra etablissementet ikke ønsker adgang for entreprenører. Skilte opsættes efter aftale med byggeledelsen. Vedligehold Skilte efterses i byggeperioden og skader udbedres. Nedtagning Skilte nedtages ved byggeriets afslutning eller efter aftale med byggeledelsen.

20 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 19 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) AFSKÆRMNING / AFSPÆRRING Opsætning, flytning, vedligehold og nedtagning af afskærmning mv. omkring bygninger. Tegning, Byggepladstegning. Skærme af vandfaste krydsfinér-plader i højde (min. 2,4 m) A: Opsætning B: Flytning C: Vedligehold D: Nedtagning Afskærmning opsættes, flyttes og nedtages efter aftale med byggeledelsen.

21 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 20 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) STÅLKØREPLADER Leje, etablering, omlægning, vedligehold, vejrligssikring og fjernelse af stålplader på eksisterende terræn byggepladsveje og overkørsler. Tegning, byggepladstegning. Stålplader i tykkelse mm. Materialer, der medgår til midlertidige belægninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Etablering Stålkøreplader udlægges. Pladerne stødes tæt sammen. Plader skal ligge stabilt, lunker og ujævnheder i underlag afrettes med stabilt grus. B: Omlægning C: Vedligehold Stålkøreplader efterses ugentlig. Forskubbede plader rettes til. Afretning af underlag efterfyldes og komprimeres, hvis pladerne ikke ligger stabilt. (vejrligssikring) D: Fjernelse Stålkøreplader fjernes, hvorefter huller og skader i terræn udbedres. Etablering og fjernelse af stålplader sker iht. udbudstidsplan eller efter aftale med byggeledelsen.

22 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 21 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) GRUSBELÆGINGER Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af grusbelægninger - byggepladsveje. Befæstigelse under skurby, materialeplads, Interimsveje for transport af materialer, Interimsveje for montagearbejde på facader, Tegning, byggepladstegning. Fiberdug som eller dermed ligestillet. Mekanisk stabilt grus, kvalitet II. Materialet må ikke være forurenet af muld, ler eller kridt. A: Etablering Muld afrømmes og deponeres. Der udgraves til 300 mm. under terræn. Opgravet jord deponeres. Der udlægges fiberdug. Der udlægges mekanisk stabilt grus i tykkelse 300 mm. Grus komprimeres, afrettes til fald mod omgivende terræn og komprimeres igen. B: Omlægning C: Vedligehold D: Fjernelse Mekanisk stabilt grus opgraves og bortkøres. Deponeret jord genudlægges. Deponeret muld genudlægges, harves, finreguleres og der tilsåes med græs. Etablering, fjernelse mv. af grusbelægninger aftales med byggeledelsen.

23 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 22 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) FLISEBELÆGNINGER Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af befæstelser af interimsgangstier. Tegning, byggepladstegning. Fiberdug som eller dermed ligestillet. Mekanisk stabilt grus, kvalitet II. Materialet må ikke være forurenet af muld, ler eller kridt. Afretningsgrus skal være rent og skarpt, kornstørrelse 0-4 mm. Betonfliser skal være 50x50 cm. og i tykkelsen 5 cm. Betonfliser kan være brugte, men skal fremstå hele, uden knækkede hjørner og uden afskalninger. A: Etablering Muld afrømmes og deponeres. Der udgraves til 200 mm. under terræn. Opgravet jord deponeres. Der udlægges fiberdug. Der udlægges mekanisk stabilt grus i tykkelse mm., grus komprimeres, afrettes til fald mod omgivende terræn og komprimeres igen. Afretningsgrus udlægges. Betonfliser udlægges. Fliser skal støde tæt sammen, fugebredde 2-4 mm. Fugesand udkastes og belægningen vibreres. B: Omlægning C: Vedligehold D: Fjernelse Flisebelægning optages og grus opgraves. Deponeret jord genudlægges. Deponeret muld genudlægges, harves og der tilsåes med græs. Etablering, fjernelse mv. af flisebelægninger aftales med byggeledelsen.

24 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 23 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) SKO-VEJE Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af sko-veje. Sko-veje fra skurby til bygning Tegning, byggepladstegning. Brædder skal være 28 mm. ru brædder. Krydsfinerplader skal være vandfaste og i tykkelsen 22 mm. Underlag skal være 2x4 halvtømmer. A: Etablering Sko-veje udføres af brædder eller krydsfinerplader på underlag af halvtømmer. Bredde af sko-veje skal være 1,2 m. Sko-veje skal ligge stabilt og med svagt fald til siden for afvanding. Sko-veje skal være skridsikre. B: Omlægning C: Vedligehold D: Fjernelse Sko-veje fjernes. Eventuelle skader i underlaget udbedres. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

25 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 24 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) INTERIMSTRAPPER OG GANGBROER Leje, etablering, flytning, vedligehold og nedtagning af midlertidige trapper og gangbroer. Interimstrappe fra terræn til etagedæk Interimsgangbro fra til Tegning, byggepladstegning. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Trapper og gangbroer skal kunne belastes med 300kg/m 2. A: Etablering Trapper udføres som trappetårne med platforme ud for hvert etagedæk. Trapper etableres på fast underlag. Der udlægges 12 mm. stålplader på afrettet grusunderlag som underlag for trapper. Gangbroer udføres som B: Flytning C: Vedligehold Trapper og gangbroer efterses dagligt og mangler udbedres omgående. D: Nedtagning Trapper og gangbroer nedtages. Monteringshuller o.lign. i bygningsdele udbedres herunder pletmaling. Tidspunkt for etablering, flytning og nedtagning aftales med byggeledelsen.

26 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 25 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) RÆKVÆRKER Leje, etablering, vedligehold og nedtagning af rækværker langs fælles færdselsarealer samt i arbejdsområder. Midlertidige rækværker på etagedæk Midlertidige rækværker på byggepladsen Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Tegning, byggepladstegning. Rækværker skal mindst bestå af håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og fodliste, der er 15 cm. høj. A: Etablering Rækværker etableres langs kanter på etagedæk og ved åbninger mv. B: Vedligehold Rækværker efterses dagligt og mangler udbedres omgående. C: Nedtagning Rækværker nedtages. Monteringshuller o.lign. i bygningsdele udbedres herunder pletmaling. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

27 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 26 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) LYSMASTER Leje, etablering, vedligehold og nedtagning af lysmaster for orienteringsbelysning. Tegning, byggepladstegning. Projektering Lysmaster på betonsokkel i højde 8 m. og monteret med stk. W halogenlamper. Belysning styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreserve. Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Etablering Lysmaster opstilles. Orienteringslys tilsluttes byggepladstavle. Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. Lysmaster skal placeres, så adgangsveje belyses med min. 25 lux. Entreprenøren skal ved måling eftervise, at dette krav er overholdt. B: Vedligehold Lysmaster tilses ugentlig. Styring af dagslysrelæ med overstyring af ur justeres efter anmodning fra byggeledelsen. Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. C: Nedtagning Nedtagning af lysmaster, incl. retablering af terræn mv. efter kabler og sokler for lysmaster. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

28 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 27 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) LYSKÆDER Leje, etablering, nødvendig flytning, vedligehold og nedtagning af lyskæder for orienteringsbelysning i bygning(-er) og på stillads. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Lyskæder monteret med 1 stk. W pærer pr. m. Pærer skal være beskyttede med skærm. Pærer skal være energipærer type. Belysning styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreserve. Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Etablering Lyskæder ophænges i alle rum samt i adgangsveje og fællesområder inkl. på stilladser. Orienteringslys tilsluttes byggepladstavle. Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. Lyskæder skal placeres, så områder belyses med min. 25 lux. Entreprenøren skal på byggeledelsens forlangende eftervise, at dette krav er overholdt. B: Flytning Nødvendig flytning af lyskæder under arbejdets udførelse skal være indeholdt i prisen. C: Vedligehold Lyskæder tilses ugentlig. Defekte armaturer og skærme udskiftes. Styring af dagslysrelæ med overstyring af ur justeres efter anmodning fra byggeledelsen. Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. D: Nedtagning Nedtagning af lyskæder, incl. retablering af bygningsdele efter kabelophæng. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

29 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 28 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) SNERYDNING / AFISNING Snerydning / afisning i områder berørt af byggearbejder i og omkring bygning herunder færdselsarealer, på stillads samt i områder for skure, containere mv. Tegning, byggepladstegning. (afisning) Alle områder ryddes for sne / afises. Opgørelse over forbrugt tid afleveres til byggeledelsen hver dag. A: Snerydning udføres før normal arbejdstid. Rydning udføres med traktor med kost. Timepris skal inkludere leje af materiel. Afisning B: Snerydning udføres inden for normal arbejdstid. Rydning udføres med traktor med kost. Timepris skal inkludere leje af materiel. Afisning C: Snerydning udføres før normal arbejdstid. Rydning udføres med kost og skovl. Afisning D: Snerydning udføres inden for normal arbejdstid. Rydning udføres med kost og skovl. Afisning

30 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 29 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) GRUSNING / SALTNING Grusning / saltning af områder berørt af byggearbejder i og omkring bygning herunder færdselsarealer og stillads samt områder for skure, containere m.v. Tegning, byggepladstegning. Saltning foretages med Urea. Alle områder gruses / saltes. Timepris skal inkludere leje af materiel til grusning samt forbrug af grus/ salt. Grusning / saltning udføres umiddelbart før normal arbejdstid.

31 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 30 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) VINTERMÅTTER Leje, levering, udlægning, fastgørelse, vedligehold og nedtagning af vintermåtter for frostsikring og isolering af materialer/ bygningsdele. Tegning, byggepladstegning. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Vintermåtter med 50 mm. mineraluld og plastindpakning. Materialer, der medgår til midlertidige afdækninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. Materialer kan være brugte men skal være hele og tætte. A: Udlægning Vintermåtter leveres, udlægges i felter a m 2 i flere omgange efter anvisning fra byggeledelsen. Måtter fastgøres i vindtæt udførelse for frostsikring og isolering af materialer/ bygningsdele. B: Vedligehold Vintermåtter tilses daglig. Forskubbede måtter tilrettes og fastgøres, bortkomne måtter suppleres. C: Nedtagning Nedtagning af vintermåtter. Tidspunkt for udlægning og nedtagning aftales med byggeledelsen.

32 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 31 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) PRESENNINGER Leje, levering, udlægning, fastgørelse, vedligehold og nedtagning af presenninger for afdækning af materialer/ bygningsdele. Tegning, byggepladstegning. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Presenninger i dimension x Materialer, der medgår til midlertidige afdækninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. Materialer kan være brugte, men skal være hele og tætte. A: Udlægning Presenninger leveres, udlægges og fastgøres i felter på m 2 i flere omgange efter anvisning fra byggeledelsen for afdækning af materialer/ bygningsdele. Samlinger skal udføres vandtætte. B: Vedligehold Udlagte presenninger tilses daglig. Forskubbede presenninger tilrettes, løse presenninger fastgøres, bortkomne presenninger suppleres. C: Nedtagning Nedtagning af presenninger. Tidspunkt for udlægning og nedtagning aftales med byggeledelsen.

33 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 32 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) VARMEBLÆSERE Leje, opstilling, vedligehold og nedtagning af el-varmeblæsere for interimsopvarmning / udtørring af bygning(-er). Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. El-varmeblæser med varmeydelse på min kcal/time, med termostatstyring og overstyring via relæ med ur. Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Opstilling Varmeblæsere opstilles og tilsluttes byggepladstavle. Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås, og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. B: Vedligehold Varmeblæsere tilses daglig (inkl. weekend og helligdage) minimum en gang i døgnet. Urstyring justeres efter anmodning fra byggeledelsen. Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. Ved driftsstop påhviler det entreprenøren omgående at retablere varmeforsyning. C: Nedtagning Nedtagning af varmeblæsere. Tidspunkt for opstilling og nedtagning aftales med byggeledelsen.

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE BYGGEPLADSARBEJDER Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 1.0 GENEREL ORIENTERING 1.1 Orientering og formål 4 1.2

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Nybyg projekt PSS Plan for sikkerhed og sundhed Harrig Rådgivning 03-01-2016 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED Skorpeskolen Renovering af kloak Princip illustration Plan for sikkerhed og sundhed Dateret: 04.01.2017 LeanDesign ApS Skorpeskolen Renovering af

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

K01_LX_H0_N03 K01_LX_H0_N03 SIGNATURFORKLARING. Stillads

K01_LX_H0_N03 K01_LX_H0_N03 SIGNATURFORKLARING. Stillads K01_LX_H0_N03 SIGNATURFORKLARING AC MC B EL Stillads Affaldscontainer Materialecontainer Materiale- og trappetårn, hvor der skal kunne køres materialer til på siden af materialetårnet tilgængelig areal.

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Projektspecefik byggesag

Projektspecefik byggesag 1 af 23 Projektspecefik byggesag Beskrivelse - byggesag 2 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt 1.2.2 Entrepriser/arbejder 1.2.3 Bygherreleverancer 1.3 Projektorganisation

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 22 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig murerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig murerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

VITAS TEGNESTUE. Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal

VITAS TEGNESTUE. Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal VITAS TEGNESTUE Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal 13bk1b, Gruppe 11: Jonas, Thomas, Martin, Mikkel 01-04-2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/20 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Oktober 2015 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 PSS Udkast til PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Introduktion til dagens møde v/ Henriette Cajar 3. Gennemførelse af renoveringen

Læs mere

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2 Augustenborggade 21 A, B og C Program Gennemgang af udskiftning af Vandinstallationer i lejligheder og hovedføringsveje ved Steen Berthelsen Gennemgang

Læs mere