ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag""

Transkript

1 ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste

2 Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 / 66 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 1. Indholdsfortegnelse Side Version 1. Indholdsfortegnelse Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Prøver Generelle specifikationer Referencer Kontrol Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser...10 FOTO AF BYGGEPLADS VED OPSTART...11 GULVAFDÆKNING...12 STØVVÆGGE...13 BYGGEPLADSINDHEGNING...14 INTERIMSLUKNING AF VINDUESHULLER...15 INTERIMSLUKNINGER AF DØRHULLER...16 FYRAFTENSEFTERSYN / BRANDVAGT...17 BYGGEPLADSSKILTNING...18 AFSKÆRMNING / AFSPÆRRING...19 STÅLKØREPLADER...20 GRUSBELÆGINGER...21 FLISEBELÆGNINGER...22 SKO-VEJE...23 INTERIMSTRAPPER OG GANGBROER...24 RÆKVÆRKER...25 LYSMASTER...26 LYSKÆDER...27 SNERYDNING / AFISNING...28 GRUSNING / SALTNING...29 VINTERMÅTTER...30 PRESENNINGER...31

3 Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse Side : 2 / 66 Indholdsfortegnelse Dato : VARMEBLÆSERE...32 VARMEOVN...33 AFFUGTERE...34 INDLEDENDE OPRYDNING / RENGØRING...35 RENHOLD OG STØVSUGNING...36 SLUTRENGØRING OG OPRYDNING...37 MANDSKABSSKURE...38 MØDE- OG KONTORSKUR FOR BYGGELEDER...39 OPLAGSPLADS...41 AFFALDSCONTAINERE OG HUSHOLDNINGSAFFALD...42 FORBINDINGSKASSE, BÅRE, ØJENSKYL mv BRANDSLUKNINGSUDSTYR...45 KRAN...46 STIGEHEJS...47 BYGGEELEVATOR...48 STILLADS...49 TOTALOVERDÆKNING...51 TAPSTEDER OG AFLØB FOR BYGGEVAND...52 VANDMÅLER FOR BYGGEVAND...53 BYGGEPLADSTAVLER FOR BYGGESTRØM...54 EL-MÅLER FOR BYGGESTRØM...56 NØDTELEFON...57 TOM SIDE TIL AT E...58 ARB 00 mængdefortegnelse...59

4 Bygherre Kapitel : 2 Arbejdsbeskrivelse Side : 3 / 66 Omfang Dato : 2. Omfang 2.1. Generelt Arbejdet omfatter de i punkt 2.2. nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og vist på tegningerne. Arbejdet omfatter herudover bestemmelser i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene. Arbejdet Etablering og drift af byggeplads omfatter midlertidige foranstaltninger under byggeriets udførelse. Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Foto af byggeplads ved opstart. Gulvafdækning. Støvvægge. Byggepladsindhegning. Interimslukning - vindueshuller. Interimslukning - dørhuller. Fyraftenseftersyn / brandvagt. Byggepladsskiltning. Afskærmning/ afspærring omkr. bygninger. Færdselsarealer: Stålkøreplader. Grusbelægning. Flisebelægning. Skoveje. Interimstrapper og gangbroer. Rækværk. Belysning: Lysmaster. Lyskæder. Vejrligsforanstaltninger: Snerydning / afisning. Grusning / saltning. Vintermåtter. Presenninger. Varmeblæsere. Varmeovn. Affugtere. Oprydning og renhold: Indledende oprydning og rengøring. Renhold og støvsugning. Slutrengøring og oprydning. Skurby: Mandskabsskure. Møde- og kontorskur for byggeleder. Oplagsplads.

5 Bygherre Kapitel : 2 Arbejdsbeskrivelse Side : 4 / 66 Omfang Dato : Affaldscontainere og husholdningsaffald. Forbindingskasse mv. Brandslukningsudstyr. Tekniske hjælpemidler: Kran. Stigehejs. Byggeelevator. Stillads. Totaloverdækning. Vandforsyning - byggevand. Tapsteder og afløb. Vandmåler. El-forsyning - byggestrøm: Byggepladstavler. El-måler. Nødtelefon. Såfremt entreprenøren ikke mener, at de foreskrevne ydelser er tilstrækkelige til at opfylde gældende regler og anvisninger fra offentlige myndigheder, skal der omgående rettes henvendelse til byggeledelsen. Følgende dele, der leveres af bygherren/anden entreprenør, monteres /vedligeholdes under dette arbejde: FBT afsætter hovedlinier og kotefikspunkter. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres anden entreprenør: VVS entreprenør leverer følgende ydelser: tilslutning / afbrydning af vand til mandskabsskure / byggelederskur. EL entreprenør leverer følgende ydelser: tilslutning/ afbrydning af el til mandskabsskure / byggelederskur / tekniske hjælpemidler. entreprenør forestår interimslukning i perioden - se udbudstidsplan Projektering 2.4. Byggeplads Byggepladsen overtages som den foreligger ved besigtigelsen og skal retableres efter byggeriets afslutning Sikkerhed og sundhed Krav der følger af Plan for sikkerhed og sundhed er gældende umiddelbart fra påbegyndelsen af arbejdet Omgivende miljø

6 Bygherre Kapitel : 2 Arbejdsbeskrivelse Side : 5 / 66 Omfang Dato : 2.7. Kvalitetsstyring Generelt Kvalitetsdokumentation Som dokumentation for entreprenørens kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan anførte kontroller. Entreprenøren skal levere følgende dokumentation: Dokumentation for dimensionering og hovedgeometri af stillads (beregning) afleveres til byggeledelsen før arbejdet påbegyndelse. Her beskrives krav til dokumentation for periodiske kontroller samt dokumentation for godkendelse af arbejder der kræver myndighedsgodkendelse f.eks. : Elevator (lovpligtige godkendelse / eftersyn) Installationer f.eks. dokumentation for godkendelse fra myndigheder (lovpligtige eftersyn) Affald (dokumentation for korrekt håndtering - modtagekontrol) D&V-dokumentation 2.8. Arbejdets planlægning Entreprenøren udarbejder og afleverer aktivitets- og arbejdsplan samt leveranceplan, der sikrer en rettidig levering på byggepladsen af bl.a. tekniske hjælpemidler (stillads), forsyninger (el, vand mv.) etc. Byggepladsentreprenøren skal indarbejde terminer fra udbudstidsplan i sin aktivitets og arbejdsplan samt leveranceplan, således at planlagte aktiviteter kan gennemføres. Her beskrives krav om deltagelse i møder herunder sikkerhedsmøder Arbejdsdokumenter Stilladsberegninger Midlertidige påvirkninger 2.9. Prøver

7 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 6 / 66 Generelle specifikationer Dato : 3. Generelle specifikationer 3.1. Referencer AT-bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse ændret ved BEK nr. 699 af 7. august 1995 og BEK nr. 831 af 27. november AT-bekendtgørelse nr. 670 af 7. august Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler (Stilladsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse ændret ved. BEK nr. 832 af 27. november AT-bekendtgørelse nr. 775 af 17. september Indretning af skurvogne og lignende. AT-bekendtgørelse nr. 996 af 16. december Bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v. AT-bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. AT-bekendtgørelse nr af 14. december Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil. AT-meddelelse nr af januar Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge og anlægspladser m.v. AT-anvisning nr af august Måling af belysning på adgangsveje, transportvej og færdselsarealer på byggepladser. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden. Vejledning om vinterbyggeri. Boligministeriet. Bygge- og Boligstyrelsen, oktober Branchevejledning om belysning og elforsyning på byggepladsen fra august 2001 (BAR) Normer og standarder Nedennævnte normer og standarder i gældende udgave og med eventuelle tillæg er gældende for arbejdet med de tilføjelser og afvigelser, som fremgår af denne arbejdsbeskrivelse samt tegninger. De i referencerne anførte vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i denne arbejdsbeskrivelse og/eller på tegninger eller aftalt med byggeledelsen Anvisninger Hvor nedennævnte anvisninger, rapporter med mere i gældende udgave og med eventuelle tillæg, sammen med projektmaterialets specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de anførte anbefalinger, anvisninger, procedurer, råd med videre betragtes som krav Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter, eksempelvis i form af produktcertifikater, recepter eller lignende, skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger:

8 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 7 / 66 Generelle specifikationer Dato : I projektmaterialet kan materialer og produkter være anført med som produktnavn(-e) eller dermed ligestillet. Dette er udtryk for et bestemt kvalitetsniveau, og entreprenøren kan efter eget valg levere et tilsvarende produkt med samme kvalitet af andet fabrikat, jf. BSB pkt Kontrol Nedenstående udbudskontrolplan skal indarbejdes i entreprenørens kontrolplan.

9 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 8 / 66 Generelle specifikationer Dato : X Udbudskontrolplan Nr. Emne Dokumentation Acceptkriterium Kontrolplan Reference Metode Omfang Tidspunkt

10 Kapitel : 3 Arbejdsbeskrivelse Side : 9 / 66 Generelle specifikationer Dato : 3.5. Relationer til andre arbejder 3.6. Arbejdsmiljø Entreprenøren fører løbende kontrol med at de sikkerhedsmæssige forhold er i orden.

11 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 10 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser

12 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 11 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : FOTO AF BYGGEPLADS VED OPSTART Fotodokumentation af byggepladsarealer mv. ved opstart. Tegning, byggepladstegning. Entreprenøren gennemgår byggepladsarealerne før byggeriets opstart i samarbejde med byggeledelsen. Entreprenøren foretager digital fotoregistrering af bygninger, vej- og belægningsarealer, beplantning mv. omkring og i byggeområdet herunder eventuelle skader. Registrering skal afleveres til FBT på cd-rom ved første byggemøde.

13 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 12 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) GULVAFDÆKNING Etablering, vedligehold og fjernelse af afdækning. Afdækning af gulvbelægninger, rum:,, Afdækning af trapper, rum:,, Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Armeret og skridsikker (slidstærk) folie. Plader skal være som masonite i tykkelsen 3 mm. A: Etablering Gulve afdækkes ved byggeriets opstart. Folie/ plader tapes indbyrdes og til omgivende bygningsdele. B: Vedligehold Afdækning efterses hver uge i uger. Skader udbedres og løs afdækning fastgøres. Defekt eller hullet afdækning udskiftes. C: Fjernelse Afdækning fjernes. Alle spor af tape skal fjernes. Tidspunkt for fjernelse aftales med byggeledelsen

14 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 13 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) STØVVÆGGE Etablering, vedligehold og nedtagning af støvvægge. Støvvægge, rum,,. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Plastfolie skal være armeret, transparent, i tykkelse 0,2 mm. Krydsfinerplader skal være i tykkelsen 16 mm. A: Etablering Støvvægge udføres af 1 lag armeret eller på rammer af lægter. Der fuges/ tapes mellem lægter og omgivende bygningsdele. Samlinger i krydsfinerplader fuges/ tapes. B: Vedligehold Støvvægge efterses hver dag og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme dag, som skader registreres. Støvvægge vedligeholdes, løs plastfolie fastgøres, defekt plastfolie udskiftes, fugning/tapning eftergås. C: Nedtagning Støvvægge fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Fugemasse afrenses. Tidspunkt for etablering og for fjernelse af støvvægge aftales med byggeledelsen.

15 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 14 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) BYGGEPLADSINDHEGNING Etablering, flytning, vedligehold og fjernelse af byggepladshegn. Tegning, Byggepladstegning. Hegn udføres af i højde A: Etablering B: Flytning C: Vedligehold D: Fjernelse Tidspunkt for etablering og fjernelse aftales med byggeledelsen.

16 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 15 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) INTERIMSLUKNING AF VINDUESHULLER Etablering, vedligehold og nedtagning af interimslukning af vindueshuller i rum:,,. Tegning, facadetegning Plastfolie skal være armeret, transparent, i tykkelse 0,2 mm. A: Etablering Vindueshuller lukkes med plastfolie, monteret på lægter. B: Vedligehold Interimslukninger efterses hver dag i og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme dag, som skader registreres. Interimslukninger vedligeholdes herunder fastgøres løs plastfolie, defekt plastfolie udskiftes og løse lægter fastgøres. C: Nedtagning Interimslukninger fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Nedtagning må påregnes udført løbende i takt med levering af permanente vinduespartier. Tidspunkt for etablering og nedtagning af interimslukninger aftales med byggeledelsen.

17 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 16 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) INTERIMSLUKNINGER AF DØRHULLER Etablering, vedligehold og nedtagning af interimslukning af dørhuller i rum:,,. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Tegning, facadetegning. Krydsfiner skal være vandfast krydsfiner i tykkelse 16 mm. Lægter skal være som taglægter, 38x56 mm. Døre skal være aflåselige med hængelåse, selvlukkende og kunne fastholdes i åben stilling med gliphager. Interimscylindere. A: Etablering Der etableres interimsdøre af krydsfinerplader, monteret i karme af lægter. Der etableres interimscylindere i eksisterende døre. B: Vedligehold Interimsdøre efterses hver dag i uger og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme dag, som skader registreres. C: Nedtagning Interimsdøre fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Nedtagning må påregnes udført løbende i takt med levering af permanente dørpartier. Tidspunkt for etablering og for fjernelse af interimsdøre aftales med byggeledelsen.

18 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 17 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) FYRAFTENSEFTERSYN / BRANDVAGT Fyraftenseftersyn/ brandvagt. Alle områder berørt af byggearbejder, oplag af materialer og affald. Tegning, byggepladstegning. A: Fyraftenseftersyn Alle områder berørt af byggearbejder og områder med materialeoplag og affald efterses efter ophør af normal arbejdstid. Vinduer lukkes/ sikres med hasper. Døre låses/ interimsdøre låses. Lys slukkes. Maskiner/ varmeblæsere/ affugtere tilses. Vandinstallationer tilses/ taphaner lukkes. Byggeelevator afbrydes. Timepris skal inkludere fyraftenseftersyn efter normal arbejdstid. Fyraftenseftersyn gennemføres dagligt. B: Fyraftenseftersyn, fredede bygninger Alle områder berørt af byggearbejder og områder med materialeoplag og affald efterses herunder kontrolleres oprydning, at brandfarligt affald samt trykflasker er fjernet, at el-apparater er slukkede, døre er lukkede, yderdøre er aflåste, øvrige åbninger er afskærmede, at eventuelle brandalarmeringsanlæg og slukningsanlæg er tilsluttet samt at den brandmæssige opdeling af bygningen er midlertidigt etableret med egnet materiale bl.a. ved gennembrydninger og -føringer til kabler o.lign. Timepris skal inkludere fyraftenseftersyn efter normal arbejdstid. Fyraftenseftersyn gennemføres dagligt. C: Brandvagt Alle områder, hvor der er udført varmt arbejde, det vil sige brug af åben ild, svejsning, anvendelse af vinkelsliber, varmluftpistol o.lign. efterses i min. 2 timer efter afslutning af det varme arbejde. Timepris skal inkludere brandvagt efter normal arbejdstid. Brandvagt gennemføres dagligt i perioder, hvor der udføres varmt arbejde.

19 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 18 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) BYGGEPLADSSKILTNING Opsætning, vedligehold og nedtagning af skiltning på byggepladsen. Tegning, byggepladstegning. Henvisningsskilte: Skilte udføres af hvid plastplade i dimension ca. 200 x 600 mm. monteret på træ- eller stålstolpe. Skiltehøjde over terræn: 800 mm. Tekst på skilt 1 skal være: Tekst på skilt 2 skal være: Øvrige skilte skal være standard-skilte i dimension min. 20x20 cm. Opsætning ved byggeriets start Henvisningsskilte Der opsættes skilte med henvisning til byggepladsen af hensyn til tilkørsel med materiale o.lign. samt ved parkeringsplads for håndværkere. Skilt 1 placeres på tilkørselsvej til byggepladsen. Skilt 2 placeres ved den anviste p-plads for håndværkere. Hjelmpåbud Der opsættes skilte ved adgange til byggeområdet. Rygeforbud Der opsættes skilte ved adgange til byggeområdet (f.eks. i og ved fredede bygninger). Adgangsforbud Der opsættes skilte ved adgange til områder, hvor byggeledelsen efter anmodning fra etablissementet ikke ønsker adgang for entreprenører. Skilte opsættes efter aftale med byggeledelsen. Vedligehold Skilte efterses i byggeperioden og skader udbedres. Nedtagning Skilte nedtages ved byggeriets afslutning eller efter aftale med byggeledelsen.

20 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 19 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) AFSKÆRMNING / AFSPÆRRING Opsætning, flytning, vedligehold og nedtagning af afskærmning mv. omkring bygninger. Tegning, Byggepladstegning. Skærme af vandfaste krydsfinér-plader i højde (min. 2,4 m) A: Opsætning B: Flytning C: Vedligehold D: Nedtagning Afskærmning opsættes, flyttes og nedtages efter aftale med byggeledelsen.

21 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 20 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) STÅLKØREPLADER Leje, etablering, omlægning, vedligehold, vejrligssikring og fjernelse af stålplader på eksisterende terræn byggepladsveje og overkørsler. Tegning, byggepladstegning. Stålplader i tykkelse mm. Materialer, der medgår til midlertidige belægninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Etablering Stålkøreplader udlægges. Pladerne stødes tæt sammen. Plader skal ligge stabilt, lunker og ujævnheder i underlag afrettes med stabilt grus. B: Omlægning C: Vedligehold Stålkøreplader efterses ugentlig. Forskubbede plader rettes til. Afretning af underlag efterfyldes og komprimeres, hvis pladerne ikke ligger stabilt. (vejrligssikring) D: Fjernelse Stålkøreplader fjernes, hvorefter huller og skader i terræn udbedres. Etablering og fjernelse af stålplader sker iht. udbudstidsplan eller efter aftale med byggeledelsen.

22 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 21 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) GRUSBELÆGINGER Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af grusbelægninger - byggepladsveje. Befæstigelse under skurby, materialeplads, Interimsveje for transport af materialer, Interimsveje for montagearbejde på facader, Tegning, byggepladstegning. Fiberdug som eller dermed ligestillet. Mekanisk stabilt grus, kvalitet II. Materialet må ikke være forurenet af muld, ler eller kridt. A: Etablering Muld afrømmes og deponeres. Der udgraves til 300 mm. under terræn. Opgravet jord deponeres. Der udlægges fiberdug. Der udlægges mekanisk stabilt grus i tykkelse 300 mm. Grus komprimeres, afrettes til fald mod omgivende terræn og komprimeres igen. B: Omlægning C: Vedligehold D: Fjernelse Mekanisk stabilt grus opgraves og bortkøres. Deponeret jord genudlægges. Deponeret muld genudlægges, harves, finreguleres og der tilsåes med græs. Etablering, fjernelse mv. af grusbelægninger aftales med byggeledelsen.

23 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 22 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) FLISEBELÆGNINGER Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af befæstelser af interimsgangstier. Tegning, byggepladstegning. Fiberdug som eller dermed ligestillet. Mekanisk stabilt grus, kvalitet II. Materialet må ikke være forurenet af muld, ler eller kridt. Afretningsgrus skal være rent og skarpt, kornstørrelse 0-4 mm. Betonfliser skal være 50x50 cm. og i tykkelsen 5 cm. Betonfliser kan være brugte, men skal fremstå hele, uden knækkede hjørner og uden afskalninger. A: Etablering Muld afrømmes og deponeres. Der udgraves til 200 mm. under terræn. Opgravet jord deponeres. Der udlægges fiberdug. Der udlægges mekanisk stabilt grus i tykkelse mm., grus komprimeres, afrettes til fald mod omgivende terræn og komprimeres igen. Afretningsgrus udlægges. Betonfliser udlægges. Fliser skal støde tæt sammen, fugebredde 2-4 mm. Fugesand udkastes og belægningen vibreres. B: Omlægning C: Vedligehold D: Fjernelse Flisebelægning optages og grus opgraves. Deponeret jord genudlægges. Deponeret muld genudlægges, harves og der tilsåes med græs. Etablering, fjernelse mv. af flisebelægninger aftales med byggeledelsen.

24 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 23 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) SKO-VEJE Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af sko-veje. Sko-veje fra skurby til bygning Tegning, byggepladstegning. Brædder skal være 28 mm. ru brædder. Krydsfinerplader skal være vandfaste og i tykkelsen 22 mm. Underlag skal være 2x4 halvtømmer. A: Etablering Sko-veje udføres af brædder eller krydsfinerplader på underlag af halvtømmer. Bredde af sko-veje skal være 1,2 m. Sko-veje skal ligge stabilt og med svagt fald til siden for afvanding. Sko-veje skal være skridsikre. B: Omlægning C: Vedligehold D: Fjernelse Sko-veje fjernes. Eventuelle skader i underlaget udbedres. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

25 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 24 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) INTERIMSTRAPPER OG GANGBROER Leje, etablering, flytning, vedligehold og nedtagning af midlertidige trapper og gangbroer. Interimstrappe fra terræn til etagedæk Interimsgangbro fra til Tegning, byggepladstegning. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Trapper og gangbroer skal kunne belastes med 300kg/m 2. A: Etablering Trapper udføres som trappetårne med platforme ud for hvert etagedæk. Trapper etableres på fast underlag. Der udlægges 12 mm. stålplader på afrettet grusunderlag som underlag for trapper. Gangbroer udføres som B: Flytning C: Vedligehold Trapper og gangbroer efterses dagligt og mangler udbedres omgående. D: Nedtagning Trapper og gangbroer nedtages. Monteringshuller o.lign. i bygningsdele udbedres herunder pletmaling. Tidspunkt for etablering, flytning og nedtagning aftales med byggeledelsen.

26 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 25 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) RÆKVÆRKER Leje, etablering, vedligehold og nedtagning af rækværker langs fælles færdselsarealer samt i arbejdsområder. Midlertidige rækværker på etagedæk Midlertidige rækværker på byggepladsen Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Tegning, byggepladstegning. Rækværker skal mindst bestå af håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og fodliste, der er 15 cm. høj. A: Etablering Rækværker etableres langs kanter på etagedæk og ved åbninger mv. B: Vedligehold Rækværker efterses dagligt og mangler udbedres omgående. C: Nedtagning Rækværker nedtages. Monteringshuller o.lign. i bygningsdele udbedres herunder pletmaling. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

27 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 26 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) LYSMASTER Leje, etablering, vedligehold og nedtagning af lysmaster for orienteringsbelysning. Tegning, byggepladstegning. Projektering Lysmaster på betonsokkel i højde 8 m. og monteret med stk. W halogenlamper. Belysning styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreserve. Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Etablering Lysmaster opstilles. Orienteringslys tilsluttes byggepladstavle. Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. Lysmaster skal placeres, så adgangsveje belyses med min. 25 lux. Entreprenøren skal ved måling eftervise, at dette krav er overholdt. B: Vedligehold Lysmaster tilses ugentlig. Styring af dagslysrelæ med overstyring af ur justeres efter anmodning fra byggeledelsen. Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. C: Nedtagning Nedtagning af lysmaster, incl. retablering af terræn mv. efter kabler og sokler for lysmaster. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

28 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 27 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : (--) LYSKÆDER Leje, etablering, nødvendig flytning, vedligehold og nedtagning af lyskæder for orienteringsbelysning i bygning(-er) og på stillads. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Lyskæder monteret med 1 stk. W pærer pr. m. Pærer skal være beskyttede med skærm. Pærer skal være energipærer type. Belysning styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreserve. Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Etablering Lyskæder ophænges i alle rum samt i adgangsveje og fællesområder inkl. på stilladser. Orienteringslys tilsluttes byggepladstavle. Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. Lyskæder skal placeres, så områder belyses med min. 25 lux. Entreprenøren skal på byggeledelsens forlangende eftervise, at dette krav er overholdt. B: Flytning Nødvendig flytning af lyskæder under arbejdets udførelse skal være indeholdt i prisen. C: Vedligehold Lyskæder tilses ugentlig. Defekte armaturer og skærme udskiftes. Styring af dagslysrelæ med overstyring af ur justeres efter anmodning fra byggeledelsen. Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. D: Nedtagning Nedtagning af lyskæder, incl. retablering af bygningsdele efter kabelophæng. Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen.

29 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 28 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) SNERYDNING / AFISNING Snerydning / afisning i områder berørt af byggearbejder i og omkring bygning herunder færdselsarealer, på stillads samt i områder for skure, containere mv. Tegning, byggepladstegning. (afisning) Alle områder ryddes for sne / afises. Opgørelse over forbrugt tid afleveres til byggeledelsen hver dag. A: Snerydning udføres før normal arbejdstid. Rydning udføres med traktor med kost. Timepris skal inkludere leje af materiel. Afisning B: Snerydning udføres inden for normal arbejdstid. Rydning udføres med traktor med kost. Timepris skal inkludere leje af materiel. Afisning C: Snerydning udføres før normal arbejdstid. Rydning udføres med kost og skovl. Afisning D: Snerydning udføres inden for normal arbejdstid. Rydning udføres med kost og skovl. Afisning

30 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 29 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) GRUSNING / SALTNING Grusning / saltning af områder berørt af byggearbejder i og omkring bygning herunder færdselsarealer og stillads samt områder for skure, containere m.v. Tegning, byggepladstegning. Saltning foretages med Urea. Alle områder gruses / saltes. Timepris skal inkludere leje af materiel til grusning samt forbrug af grus/ salt. Grusning / saltning udføres umiddelbart før normal arbejdstid.

31 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 30 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) VINTERMÅTTER Leje, levering, udlægning, fastgørelse, vedligehold og nedtagning af vintermåtter for frostsikring og isolering af materialer/ bygningsdele. Tegning, byggepladstegning. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Vintermåtter med 50 mm. mineraluld og plastindpakning. Materialer, der medgår til midlertidige afdækninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. Materialer kan være brugte men skal være hele og tætte. A: Udlægning Vintermåtter leveres, udlægges i felter a m 2 i flere omgange efter anvisning fra byggeledelsen. Måtter fastgøres i vindtæt udførelse for frostsikring og isolering af materialer/ bygningsdele. B: Vedligehold Vintermåtter tilses daglig. Forskubbede måtter tilrettes og fastgøres, bortkomne måtter suppleres. C: Nedtagning Nedtagning af vintermåtter. Tidspunkt for udlægning og nedtagning aftales med byggeledelsen.

32 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 31 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) PRESENNINGER Leje, levering, udlægning, fastgørelse, vedligehold og nedtagning af presenninger for afdækning af materialer/ bygningsdele. Tegning, byggepladstegning. Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. Presenninger i dimension x Materialer, der medgår til midlertidige afdækninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. Materialer kan være brugte, men skal være hele og tætte. A: Udlægning Presenninger leveres, udlægges og fastgøres i felter på m 2 i flere omgange efter anvisning fra byggeledelsen for afdækning af materialer/ bygningsdele. Samlinger skal udføres vandtætte. B: Vedligehold Udlagte presenninger tilses daglig. Forskubbede presenninger tilrettes, løse presenninger fastgøres, bortkomne presenninger suppleres. C: Nedtagning Nedtagning af presenninger. Tidspunkt for udlægning og nedtagning aftales med byggeledelsen.

33 Kapitel : 4 Arbejdsbeskrivelse Side : 32 / 66 Bygningsdelsbeskrivelser Dato : 4 00 (--) VARMEBLÆSERE Leje, opstilling, vedligehold og nedtagning af el-varmeblæsere for interimsopvarmning / udtørring af bygning(-er). Tegning, plan af 1. etage. Tegning, plan af 2. etage. El-varmeblæser med varmeydelse på min kcal/time, med termostatstyring og overstyring via relæ med ur. Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. A: Opstilling Varmeblæsere opstilles og tilsluttes byggepladstavle. Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås, og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. B: Vedligehold Varmeblæsere tilses daglig (inkl. weekend og helligdage) minimum en gang i døgnet. Urstyring justeres efter anmodning fra byggeledelsen. Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. Ved driftsstop påhviler det entreprenøren omgående at retablere varmeforsyning. C: Nedtagning Nedtagning af varmeblæsere. Tidspunkt for opstilling og nedtagning aftales med byggeledelsen.

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere