Salsteknik på KaserneSceneN ved Århus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salsteknik på KaserneSceneN ved Århus Universitet"

Transkript

1 Salsteknik på KaserneSceneN ved Århus Universitet Teaterbygning Foyer Lille Sal Store Sal

2 Tekniske vejledninger for bygning 1585, Kaserneområdet Langelandsgade 139, 8000 C. Udarbejdet som supplement til instruktionsforløb. Revideret 28/08-12 Morten Brockhoff introduktion

3 Index 5 Mikrohistorie 7 SIKKERHED 9 Forberedelse af salsarbejde 10 Betjening af liften genie grc Brandmyndighedernes retningslinier 12 Flugtvejsplan 13 Publikumsopbygning 14 Elinstallationer 15 Branddøre 16 Generel sikkerhedstjekliste 17 Ordensregler - tjekliste 1 18 Ordensregler - tjekliste 2 19 I tilfælde af ulykker eller uregelmæssigheder tilkaldes: 21 DÆMPERUDSTYR OG HØJSPÆNDING 22 spændingsforsyning og sikringstavler 23 Planche - sikringstavler 24 lysdæmpere - stationære 25 lysdæmpere - transportable 26 Eksempler på CEE stærkstrøms-stiktyper 27 Eksempler på LK-stik 28 Eksempler på stærkstrøms-adaptere 31 LYSTEKNIK 32 Lysteori i mikroformat 33 Øjet og farvesansen 34 Lampedepotet 35 Lamper - parlamper og LED lights 36 Lamper - fresnel, plano og pebble konveks 37 Lamper - nedtagning og depotplacering 38 Lamper - profilspots 39 Lamper - floods og pinspots 40 Lamper - følgespots 41 DMX-signalvej fra pult til lampe 42 DMX - placering af in/out stik i salene 43 Patchplan Store Sal 44 Patchplan Lille Sal 45 Salslysstyring 46 Lys tjekliste 49 AVOLITE PEARL EXPRESS MANUAL 50 Opstart og nedlukning 51 startup tjek 52 Overblik over pultens funktionsafsnit 53 Patche dæmperkanaler 56 Patche Alkalite Revopar Revopar64 touch wing kontrol 59 Save, load og wipe 61 Antari Z1200 II røgmaskine 62 DMX adressering 63 DMX-switches 64 Record cues (submasters) 65 Record cue List or Chase introduktion 3

4 67 SALSTEKNIK - AUDIO 68 lydfysik 69 Akustisk principskitse 70 AUDIO STORE SAL 71 Signalveje Store Sal 72 standard Placering af audioudstyr Store Sal 73 Rack tilslutning sal 74 Salspult oversigt 75 Bestykning og grundfunktioner 76 fra operatørrums krydsfelt til kontrolrums mixer 77 Store Sals forstærkere / krydsfelt 78 Dbx 260 presets 79 placering af riggens højttalerudtag 80 AUDIO LILLE SAL 81 Signalveje Lille Sal 82 Standardopstilling 83 Mixerrack Lille Sal 84 Outouts Lille Sal 85 Lille Sals forstærkere / krydsfelt 86 Salenes projektorer 87 mikrofoner 88 Audio tjekliste 90 Sennheiser WiFi headsets 92 PROJEKTSTYRING 4 introduktion

5 Mikrohistorie Uddrag af Et Hunderedeårsminde Langelandsgades Kaserne, udgivet af Jyske Telegrafregimentes Fond Den gamle kaserne på Langelandsgade, der nu huser de æstetiske fag på Aarhus Universitet, opførtes i 1889 under navnet Artillerikasernen efter tegning af arkitekterne A.J. Müllertz og S.F. Kühnel. Den var et led i det omfattende århusianske kasernebyggeri, der så dagens lys i slutningen af 1800 tallet, og som tillige omfattede Rytterikasernen på Vester Alle og Infanterikasernen på Høegh Guldbergsgade. Artillerikasernens hovedbygning var i tre etager med kælder og loft. I kælderen fandtes marketenderi, stueetagen husede bl.a. kontorer og undervisningslokaler, mens 1. og 2. sal samt loftsetagen især var forbeholdt belægningen af soldater. Dertil opførtes ridehus, værkstedsbygning, magasinbygning, stalde, fægtesal samt boliger for underofficerer, intendanten og kasernekommandanten. Besættelsen i var ganske hård ved den gamle kaserne. Således blev den beslaglagt af tyskerne, der føjede en række træbarakker til de eksisterende bygninger, ligesom kasernen den 31. oktober 1944 ramtes af det bombardement, der ellers var rettet mod det nærliggende universitet. I den forbindelse gik de to staldbygninger samt værkstedsbygningen til grunde. Efter besættelsen fremstod kasernen således medtaget og i dårlig stand. Der blev også jævnligt fremsat klager over toilet- og badeforholdene fra de menige på kasernen, der måtte nøjes med koldt vand i bruserne. Derfor etableredes et samarbejde med byens badeanstalter, hvormed de menige en gang om ugen fik mulighed for at tage et varmt bad ude i byen. Først i 1965 fik kasernen selv varmt vand til badeforhold. Fra 1949 blev kasernen hovedsæde for telegraftropperne. Og der blev i den forbindelse udført moderniseringer af de eksisterende bygninger, der ofte måtte tjene andre formål end de oprindelige. I 1989 rømtes bygningerne definitivt af militæret, hvorefter kasernens fremtid skulle afgøres. Det blev overvejet helt at rive den gamle kaserne ned, så universitetet kunne opføre nye bygninger på det store areal. Disse overvejelser blev imidlertid mødt med kritik, blandt andet i kulturhistoriske kredse, og en nedrivning blev forhindret. Bygningerne overgik til Aarhus Universitet, der foretog en modernisering af hovedbygningen, depotrummet og fægtesalen. De af tyskerne opførte træbarakker måtte lade livet. tekst: introduktion 5

6 6 introduktion

7 SIKKERHED Contents 9 Forberedelse af salsarbejde 10 Betjening af liften genie grc Brandmyndighedernes retningslinier 12 Flugtvejsplan 13 Publikumsopbygning 14 Elinstallationer 15 Branddøre 16 Generel sikkerhedstjekliste 17 Ordensregler - tjekliste 1 18 Ordensregler - tjekliste 2 19 I tilfælde af ulykker eller uregelmæssigheder tilkaldes:

8 Det er afgørende at udvise stor omtanke, når man arbejder i sale og foyer. Der er tale om tungt og kørende materiel, monteringshøjder mere end 4 meter over gulvet, stærkstrøm og elværktøjer. Ydermere skal der kunne opholde sig mange personer samtidigt i rummene.altsammen stiller høje krav til omtanke og professionalisme hos produktionsholdene. OBS! Universitetet har ingen forsikring til dækning af evt. skader og ulykker. Ansvaret påhviler alene brugerne. Ophængning Stærkstrøm Liftteknik Orden 8 sikkerhed

9 Forberedelse af salsarbejde Flugtveje og scenografi I planlægning af scenografien starter man med at afsætte plads til flugtveje og publikumsopbygning. Flugtvejene skal altid være ryddet fuldstændigt, så intet hindrer personer i at komme ud af bygningen i tilfælde af brand eller lignende. Scenografien bygges så uden om flugtvejene. Tidsplan Arbejdet bør starte i riggen: ophængning, lyssætning, kabelføringer osv. Dernæst kan man lave opstillingerne på gulvet. Orden både under og efter arbejdet med en produktion er det vigtigt konstant at sørge for oprydningen. Dels af sikkerhedshensyn, og dels af hensyn til de næste brugere. HUSK AT mad og drikkevarer ikke må indtages i salene, men skal nydes i foyeren. Lån af udstyr Kameraer, lydoptagere, diasfremvisere, overheads, laptops osv. er til rådighed for udlån i mindre omfang. Jo tidligere, der forespørges jo større er chancen for, at udstyret kan lånes til den ønskede produktion. Kameraer og fremvisningsudstyr lånes fortrinsvis hos Torben Nielsen ( ) Lyd- og lysudstyr lånes fortrinsvis hos Morten Brockhoff ( ) IT-udstyr lånes fortrinsvis hos IT-afdelingen ( ) Installationer Udluftning, eltavler, branddøre, kortlæsere mm hører under teknisk forvaltnings personale. Spørgsmål vedrørende ventilation, elinstallationer, adgang via nøglekort eller ændring af kortlæsernes åbningstider kan rettes til Ivan Smidt på sikkerhed 9

10 Betjening af liften genie grc-12 Liften kan enten betjenes fra platformen (kurven) eller fra chassiet. Man vælger funktion ved at dreje tændingsnøglen til den korrekte position. Læg mærke til placeringerne af nødstop på platform såvel som chassis. OBS: Sæt altid liften til opladning, når den ikke er i brug. Sikkerhedsforanstaltninger ved liftkørsel: Hold afstand til liften, når den er i brug. Alt materiel skal anbringes indenfor platformens rækværk når liften hæves og sænkes. Man skal bevæge sig roligt på platformen, når den er hævet. Vær opmærksom på, at masten er højere end rækværket, når liften hæves. Betjeningsgreb og nødstop. Ved tryk på højre knap sættes liften i køre-position, og ved tryk på venstre i hæve-sænke-position. Vippekontakten øverst på håndtaget drejer hjulene. Liften fungerer kun, når sikkerhedsgrebet på håndtaget holdes inde. Tænding og nødstop Udløsergreb til fremskydning af platformen Opladning 10 sikkerhed

11 Brandmyndighedernes retningslinier Indretningen af teaterbygningen er godkendt af brandmyndighederne efter loven om forsamlingslokaler. Efter dette regelsæt behøver man ikke at føre driftsjournal eller søge tilladelse for hvert separat arrangement, sålænge de ophængte flugtvejsplaner overholdes og antallet af personer i hele bygningen ikke overstiger 150. Flugtvejsplanen - her vist på næste side - er placeret ved alle indgange i bygningen. Hvis et arrangement fordrer, at man ændrer flugtveje eller bliver mere end 150 personer skal der søges midlertidig tilladelse som beskrevet på Århus Brandvæsens hjemmeside: Herunder følger citat fra hjemmesiden: Inden et midlertidigt arrangement kan afholdes (f.eks. udstillinger, messer, revy og teater, koncerter, firma- og foreningsfester, loppemarkeder m.v.), skal arrangøren indhente en tilladelse. Ved behandling af en ansøgning lægges der bl.a. vægt på følgende sikkerhedsområder: * er nød- og panikbelysning funktionsduelig * er flugtveje og nødudgange tilstrækkelige * er nødvendige sikkerhedsafstande overholdt * er lovpligtigt/nødvendigt brandslukningsudstyr tilstede og afmærket. Tilladelserne gives til offentlige myndigheder, foreninger, institutioner og til private personer. Tilsyn og Myndighed giver mellem 600 og 800 midlertidige tilladelser årligt. Skriftlig anmeldelse skal fremsendes til Århus Brandvæsen senest 3 dage før et arrangements afvikling, vedlagt beskrivelse og 2 tegninger iht. Driftmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. OBS! Det er ikke tilladt at overnatte i salene eller nogen bygninger på arealet iøvrigt. sikkerhed 11

12 Flugtvejsplan Langelandsgade 139 Bygning 1585 Mål 1:100 Pladsfordelings- og flugtvejsplan Aarhus Universitet 180 cm 130 cm 190 cm 180 cm 130 cm 130 cm 130 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 130 cm 130 cm 180 cm 210 cm 180 cm 12 sikkerhed

13 Publikumsopbygning Ved opbygning af hævede stolerækker anvendes følgende tjekliste: Podierne er samlet, så de ikke kan glide fra hinanden. Podieben er spændt sammen, så de ikke kan ikke skride ud. Gelændere er påsat ved højder over 40 cm eller det skønnes nødvendigt. Podierne sikres, så stolebenene ikke kan glide udover podiets bagkant. Passage til og fra podierne er fri og overskuelig for publikum Gelænderbeslag podietvinge bensamlinger Beslag og tvinger findes i de blå kasser i podiedepotet sikkerhed 13

14 Elinstallationer Forsyningstavlerne til hhv. foyer og store sal er samlet i stoledepotet, mens lille sals tavler er placeret i lampedepotet. Skulle strømmen forsvinde er det enkelt først at tjekke sikringsgrupperne. I de fleste tilfælde kan man finde årsagen ved at afkoble det sidst tilsluttede udstyr og slå sikringerne til igen. Kan man ikke slå gruppen til igen kobler man yderligere udstyr af, indtil sikringen kan slås til. Finder man ikke fejlen på denne måde kontaktes betjent Ivan Smidt eller tekniker Morten Brockhoff. Her vises eltavlerne i lampedepotet sammen med en forstørrelse, der bl.a. viser, at sikringsafbryderen på gruppe 023, der forsyner 2 stikkontakter i Lille Sal, er faldet - der er formentlig sat defekt eller for kraftigt udstyr til kontakten. 14 sikkerhed

15 Branddøre Alle fløjdøre mellem sale og udgange er indrettet, så man kan lade dem stå ved at skubbe den 2. Dør helt åben - den vil så låse i denne position og lade 1. Dør stå i den vinkel, man har valgt. I tilfælde af brand udløses den sekundære dør, og alle døre lukker så automatisk for at dæmpe ildudviklingen. Se evt videoeksemplet her. 2. Dør 1. Dør 2. Dør 1. Dør 2. Dør 1. Dør Kontrolboks til branddørlukning monteret i LAMPEDEPOTET Tryk afstil (med mindre det brænder!) sikkerhed 15

16 Generel sikkerhedstjekliste Når der arbejdes i salene Sikkerhedswires på SAMTLIGE genstande ophængt i riggen. Flugtvejene er HELT ryddet - også i mellemgangene - se plantegning. Depoterne tjekkes for orden ved arbejdets begyndelse. Nødbelysningen er synlig under både forberedelse og opførelser. Når salene forlades Forstærkere og andet audioudstyr er slukket. Lyset er slukket. Dørene til Store Sal er låst. Liften (Genie) er sat til at lade. Alle personlige genstande er fjernet. Gulve og afdækninger langs væggene er ryddet og rengjort. Alle teaterlamper samt selve pulten er slukket. Depoterne bragt i fuldstændig orden ved arbejdets afslutning. Se iøvrigt tjeklisten for ordensregler i bygningen. 16 sikkerhed

17 Ordensregler - tjekliste 1 Nedenstående punkter vil blive tjekket efter af instituttets personale før og efter en reservation: Store- og lille Sal Alle opsatte ting i riggen skal være fjernet: Lamper Ledninger Div. Stænger Hvis der er blevet flyttet eller fjernet grundlys, skal det flyttes tilbage så de sidder samme steder, peger samme steder hen og sidder i de rigtige stik i lysriggen. Gulvet er ryddet for opstillede elementer Alle stiger er hængt på plads på østmuren (ved kontrolrummet) Tæpperne (2 på hver side) er skubbet til hvert sit hjørne kontrolrummet Alle ledninger i krydsfeltet er fjernet og lagt i de rigtige kasser materiellet sættes på plads, så det passer med de ophængte billeder. Stoledepot Alle ledninger i krydsfeltet er fjernet og lagt i de rigtige kasser Materiel og udstyr sættes på plads, så det passer med de ophængte billeder. podiepot Podierne ligger pænt ovenpå hinanden. Materiel og udstyr sættes på plads, så det passer med de ophængte billeder. sikkerhed 17

18 Ordensregler - tjekliste 2 Lamperum Alle lamper er hængt rigtigt på plads Farvekoderne på lampen (tape) matches med lampevognens. Alle anvendte lamper skal pakkes som de lamper der ikke blev brugt (ledningen skal foldes den samme/rigtige vej om lampen, håndtaget skal pege den rigtige vej i forhold til hinanden) Alle kabler, der ikke hører til grundlys i krydsfeltet lægges i de rigtige kasser Alle anvendte lysfiltre er lagt i de tilhørende mapper. Omklædningsrum Rummet er ryddet totalt, så det matcher det ophængte billede foyer Borde og stole er opstillet i overensstemmelse med de ophængte flugtvejsplaner. Køkkenet er rengjort og gulvet er ryddet og fejet, evt. vasket. trapperum til kontrolrummet Rummet er ryddet totalt. Hvis ordensreglerne ikke overholdes vil den produktionsansvarlige blive kontaktet og bedt om at færdiggøre oprydningen. I særligt grove tilfælde vil den ansvarlige kunne afkræves betaling for ekstern rengøring / oprydning. Evt. spørgsmål vedrørende ovenstående kan stiles til tekniker Morten Brockhoff på eller via mail: 18 sikkerhed

19 I tilfælde af ulykker eller uregelmæssigheder tilkaldes: Indenfor normal arbejdstid: Driftinspektør Ib Rasmussen Mobil: tlf Betjent Ivan Smidt lokalnr Tekniker Morten Brockhoff Tekniker Torben Nielsen ved ulykker ring alarm: Ambulance, Politi, Brand tlf: 112 Patientbefordring, Bygningsskadeservice: Sikkerheds-Partner tlf: sikkerhed 19

20 20 sikkerhed

21 DÆMPERUDSTYR OG HØJSPÆNDING Index 22 spændingsforsyning og sikringstavler 23 Planche - sikringstavler 24 lysdæmpere - stationære 25 lysdæmpere - transportable 26 Eksempler på CEE stærkstrøms-stiktyper 27 Eksempler på LK-stik 28 Eksempler på stærkstrøms-adaptere

22 spændingsforsyning og sikringstavler Advarsel! I arbejdet med teaterudstyr anvendes livsfarlig højspænding. De mange amperer, der er brug for til at lave lyssætninger, lydopstillinger og AV-præsentationer i hhv sale og foyer kræver særlige stik, kabler og fordelertavler. Ved selv den mindste mistanke om skader og fejl på kabler eller udstyr skal tekniker Morten Brockhoff ( ) og/eller betjent Ivan Smidt ( ) underrettes med det samme. Udstyret tages ud af evt. tilslutninger, mærkes med fejlbeskrivelse og anbringes i lamperummet til eftersyn/reparation. Bygningen er tilkoblet forsyningsnettet ved eltavler placeret i hhv lampedepot - lokale og stoledepotet - lokale 105. Strømafbrydelser har som oftest en af følgende to årsager: 1. der er sat et defekt apparat på et udtag, og sikringen har følgeligt slået kredsen fra. Bortskaf det defekte apparat med det samme og slå sikringen til igen. 2. man har samlet for mange apparater/strømforsyninger/stikdåser og sat på et enkelt udtag, og sikringen har slået kredsen fra. Fordel materiellet på flere udtag - patch evt. nogle relæer til de blå gulvudtag og tilslut apparaterne her. Slå sikringen til igen. Ved den mindste tvivl om årsagen til strømafbrydelsen eller betjeningen af sikringsudstyret kontaktes betjent Ivan Smidt på eller tekniker Morten Brockhoff på Eltavler Lille Sal Eltavler Store Sal og Foyer Eltavle Foyer 22 højspænding

23 Planche - sikringstavler Foyer: udtag og sikringstavle med egen spændingskreds til brug for tilslutning af musikudrustning o.l. Eksempel på atomatsikring, der er slået fra ses foroven med det grønne skilt synligt. Automatsikringer Kip-relæer Store sal: sikringstavlerne i stoledepotet. Eksempel på automatsikring, der er slået fra ses foroven tv. med det grønne skilt synligt. Eksemplet foroven th. viser en gruppe kip-relæer, der bl.a. styrer timerrelæet til loftslyset i salene. TIP: af og til skifter kontakten til salslyset mellem to grupper af lamper i stedet for at tænde og slukke. Lokaliser K 6.4 LYS - og vip kontakten op, så virker alt normalt igen. Lille Sal: sikringstavlerne i lampedepotet. Betjenes præcis som installationerne i Store Sal. højspænding 23

24 lysdæmpere - stationære Teaterlamper og lignende udstyr kan forsynes med strøm fra forskellige kilder: Der er monteret 5 stks. faste 24 kanalers ADB Eurorack dæmpere i operatørrummet tilknyttet Store Sal, og 4 stks. af samme type i lampedepotet tilknyttet Lille Sal. I lampedepotet finder man desuden 2 stks. ADB Micropack m 6 kanaler, 2 stks. Quadd Pro Dimm med 4 kanaler samt 3 stks 3 kanalers analoge minidæmpere med LK-tilslutning. Dæmpere og relæer Lille Sal - lampedepot i st. Relæer Store Sal - operatørrum på 1. Dæmpere Store Sal - operatørrum på 1. Vist herunder: Tv. en Eurorack ch. dæmper. Th: eksempel på patching af Store Sals to projektorer til hhv R1 og R2, der forsynes med strøm fra relætavlen (på illustrationen er det så relæ 1 og 3, der er tændt:) 24 højspænding

25 lysdæmpere - transportable Dramaturgi råder over transportable dæmpere, der hver især dækker et hhv. lille, mellem og større behov for lyssætninger, også udenfor teatersalene. Der er 2 af hver type. Zero88 AlphaPack 3 kanals dæmper med manuelle faders. Til 16A LK-tilslutning AnyTronics Quad Pro Dimm 4 kanals dæmper med manuelle faders samt DMX-styring. Kan således også kontrolleres med ADB-pulten vist forneden. Med adapterkabler både til 32, og16a CEE samt LK-tilslutning ADB Micropack 6 kanals DMXdæmper, her vist med outputkabel og pisk. Skal betjenes med en lyspult som f.eks. ADBdæmperen vist nederst. Til 32A CEE-tilslutning ADB tango24 DMX-pult højspænding 25

26 Eksempler på CEE stærkstrøms-stiktyper 16, 32 og 63 Ampere 5 pol Røde CEE-stik Forsyning til Quad Pro Dimm: CEE 16A blå 3pol bøsning CEE 16A blå 3pol stik 16 A CEE forlænger kabel med blå 3 pols stik. Forefindes fra 1 til 10 meters længder og anvendes i vidt omfang i teatersalene til at forsyne lamper placeret vidt forskellige steder i scenografierne 26 højspænding

27 Eksempler på LK-stik Ved tilslutning af audio- og lysudstyr er det afgørende at anvende kabler med jord/trepolede. Adskillige apparater kan give kraftige stød ved berøring af kabinettet, hvis man ikke følger denne forholdsregel. Bl.a. er de trådløse modtagere i store sals operatørrum vigtige at jordforbinde! Operatørrummets Samson Wireless Recievers, her vist med korrekt 3-polet LK-stik 16A LK-forlænger/fordeler 3 pol (med jord) 16A LK-forlænger/fordeler 2-pol (uden jord) med afbryder 16A LK-kabel med støvsuger-bøsning u/ jord 16A LK-forlænger 2-pol (uden jord) højspænding 27

28 Eksempler på stærkstrøms-adaptere Adapter: 16A CEE bøsning til LK stik med jord. 220V forsyning til mindre lamper (max 500W) adapter 6A CEE til LK med jord. 220V forsyning fra dæmper- og relæudtagene til diverse apparater med LK-stik. OBS! sæt ikke projektorer til en dæmperudgang, KUN relæ. De kan ikke tåle variabel strøm. Adapter: 16A CEE blå 3 pols stik til støvsugerbøsning. 220V forsyning til mindre lamper (max 500W) 28 højspænding

29 højspænding 29

30 30 højspænding

31 LYSTEKNIK Contents 32 Lysteori i mikroformat 33 Øjet og farvesansen 34 Lampedepotet 35 Lamper - parlamper og LED lights 36 Lamper - fresnel, plano og pebble konveks 37 Lamper - nedtagning og depotplacering 38 Lamper - profilspots 39 Lamper - floods og pinspots 40 Lamper - følgespots 41 DMX-signalvej fra pult til lampe 42 DMX - placering af in/out stik i salene 43 Patchplan Store Sal 44 Patchplan Lille Sal 45 Salslysstyring 46 Lys tjekliste lysudstyr 31

32 LYSTEORI i mikroformat Når man beskæftiger sig med teaterlys bør man kende til de to betegnelser RGB og CMYK. RGB står for Rød, Grøn og Blå, som er de farver, der tilsammen danner det, vi opfatter som hvidt lys. Hvis man f.eks. ønsker at skabe en stemning af dagslys i en mørkelagt teatersal kan man derfor blande lyset fra spots udstyret med røde, grønne og blå filtre. Denne måde at blande farver på kaldes additiv man adderer farverne fra flere lyskilder. CMYK står for Cyan, Magenta, Yellow og Key (K = ingen farve = sort). Disse betegnelser anvendes i forbindelse med maling/tryk. Forklaringen er, at en malerfarve har den egenskab, at den absorberer alle farver i spektret på nær et lille område. Denne blandingsmetode kaldes subtraktiv fordi man trækker farver fra - eller ud - af det samlede spektrum, der rammer den bemalede overflade. Lys beskrives i fysikken som det elektromagnetiske spektrum, eet af naturens allermest grundlæggende fænomener. Via sanserne har vi direkte adgang til en lille del af dette spektrum: nervecellerne i huden påvirkes af varme, og nervecellerne i øjnene påvirkes af lys fra rødt over grønt til blåt. Type Bølgelængdeområde radiobølger mikrobølger fra tusinder af km s længde til decimeter-området fra centimeter til milimeter varmestråling rødt lys grønt lys Blåt lys Ultraviolet røntgen fra milimeter til hundrededele milimeter omkring 700 milliontedele meter (Ångström=μm) omkring 400 μm omkring 100 μm omkring 1 nm (nanometer = milliardenedele meter) hård røntgen gammastråling omkring 100 pm (picometer = billiontedele meter) omkring 1 pm 32 lysudstyr

33 Øjet og farvesansen Øjet er ikke lige følsomt for alle bølgelængder. De celler i øjet, der påvirkes af lyset inddeles i Stavene, der registrerer lys, men ikke farve, og Tappene, der registrerer farve. Tappene kræver, at der er ret meget lys før de virker. Ved dagsyn er øjet mest følsom ved 555 nm (gulgrønt), som det kan ses på kurven, der viser det normale øjes relative følsomhed som en funktion af lysets bølgelængde. I svagt lys rykkes følsomhedskurven ned mod det blå område og følsomheden er da størst ved ca. 507 nm, da lyset nu hovedsageligt registreres af øjets stave. R-, G- og B-tappenes relative følsomhed. Når øjet kan registrere forskellige farver, skyldes det, at der er tre forskellige typer tappe, som har deres relative største følsomhed for forskellige bølgelængder. Tappene er mest følsom for hver deres primærfarve rød, grøn og blå. Man taler derfor om R-, G- og B-tappe. På kurven ses de tre typer tappes relative følsomhed. R-tappene har deres største følsomhed ved ca. 575 nm, G-tappene har deres største følsomhed ved ca. 540 nm og B-tappene har deres største følsomhed ved ca. 470 nm. Tappenes og øjets følsomhed ved dagsyn. De tre typer tappe er ikke lige følsomme i forhold til hinanden. Hvis der tages hensyn til den indbyrdes forskel kommer fordelingskurverne til at se ud som her, hvor følsomhedskurven for det normale dagsyn indtegnet, så sammenhængen mellem kurverne kan ses. R-, G- og B-tappene er blandet mellem hinanden. Når vi ser på en bestemt farve påvirkes tappene i et område. Farven kodes derfor til tre signaler, som hjernen adderer og oversætter til et bestemt farveindtryk. Hvis vi f.eks. ser en blå farve er det stort set kun de blåfølsomme B-tappe der påvirkes. Alle farver påvirker R-, G- og B-tappene i en bestemt kombination som afkodes af hjernen, og giver os en oplevelse af de enkelte farver. Når vi ser på hvidt lys påvirkes alle tre typer tappe lige kraftigt. kilde: GC-data/wikipedia lysudstyr 33

34 LAMPEDEPOTET ORDEN: KaserneSceneN råder over et omfattende udvalg af professionelt lysudstyr - lamper, transportable lysanlæg, shutters, goboer, knive, kabler, adapters, røgmaskiner, værktøjer o.m.a. anbragt i depotet mellem de to sale. Det er en løbende udfordring at holde orden i udstyret, og den følgende gennemgang af ressourcerne skal derfor indledes med en opfordring til brugerne om at være omhyggelig med at bringe materiellet tilbage på rette pladser og pakket behørigt sammen efter endt brug. Lamper og lampevogne er udstyret med farvekoder, der angiver lampernes placering på lampevognene. Vær opmærksom på at rulle lampekablet eens op på alle lamper og vende låsegrebene samme vej - ellers er der ikke plads til at stille lampevognene korrekt. 34 lysudstyr

35 Lamper - parlamper og LED lights Parlamper bruges til at lyse scener og optrædener op med en skarpt afgrænset fikseret lyskegle, hvis størrelse man kun kan ændre ved at justere lampens afstand fra det område af scenen, man ønsker at belyse. Lampen kan udstyres med farvefilter og lysstyrken kontrolleres via en dæmper.. Afhængig af størrelse på scenen og afstanden hvorfra parlampen skal lyse fra, skal parlampen være i forskellige størrelser - den kraftigste er en par 64. Alkalite Revopar 64 LED moderne Light-Emitting Diode lamper. I lighed med de klassiske parlamper har Revopar 64 fikseret lyskegle, og størrelsen af spotten bestemmes udelukkende ved hjælp af lampens afstand fra scenen. I modsætning til de klassiske parlamper kan man bl.a. via vore Avolite Pearl Express pulte styre lampens farveskala samt generere stroboskobeffekter og farveovergange efter behov, lysudstyr 35

36 Lamper - fresnel, plano og pebble konveks Fresnell, Plano- og Pebblekonveks Alle disse tre typer er indrettet, så det er muligt at bevæge reflektoren og filamentet (pæren) frem og tilbage i forhold til linsen og dermed ændre lyskeglens størrelse. Plano-konveks er en linse, slebet efter brændglasprincippet: et kugleudsnit tykkest i centrum. Denne type linse fokuserer lyset umodificeret og dannerhårde, skarpt afgrænsede skygger. Pebble-konveks linsen er støbt som en planokonveks, men med små glasperler spredt over linsens plane flade, hvilket bløder skyggerne lidt op, omend ikke helt så diffuserende som fresnellinsen. Fresnel linsen er opkaldt efter Augustin-Jean Fresnel (10. maj juli 1827) - en fransk fysiker, som udviklede teorien om lysets bølgenatur. En fresnellinse er slebet som koncentriske prismecirkler, der fokuserer lysstrålerne effektivt både fra randen og centrum med et ganske lille tværsnit. Lyset fra en fresnel giver smukke, let diffuse skygger bag de belyste legemer. Fresnellinse Konveks linse OBS! bemærk ophængningskoderne Planokonveks Pebblekonveks Fresnel 36 lysudstyr

37 Lamper - nedtagning og depotplacering I den absolut lavpraktiske ende af teaterteknik kan man nævne, at det ikke er ligemeget, hvordan man hænger fresnell, plano- og pebble-lamperne tilbage efter endt brug. Dels er det vigtigt at lade lampen køle helt af, inden man begynder at flytte den, da filamenterne i pærerne let knækker, når de er varme. Dels bør man rulle ledningen op, så den belastes mindst muligt - dvs ikke bukkes unødigt ved monteringen i lampehuset. (se fig.1) Lamperne er udstyret med farvekoder på ophængsbøjlerne svarende til koderne på lampevognenes skilte. Følg koderne, når lamperne hænges på plads Endelig letter man ind- og udkørsel af lampevognene ved at hænge lamperne så låsegrebene alle vender i samme retning. (se fig. 2) Fig. 1 Fig. 2 lysudstyr 37

38 Lamper - profilspots Profilspots Profilspots er indrettet, så man kan sætte knive og/eller goboprofiler mellem lyskilden og de justerbare linser, til brug for skalerbare projektioner af figurer - lige fra rektangelformede lysende flader til silhouetter af bygninger eller bogstaver. Reflektor, filament og fikseret linse Flytbare linser hus til knive og goboer Robert Juliat 614SX Freedom lysudstyr

39 Lamper - floods og pinspots Floods Der forefindes 22 stks 1250W floodlights af mærkerne CCT og ADB. Denne lampetype anvendes til at bade store områder i lys. Pinspots Miniudgaver af fresnell og parlamper mm. Til belysning over kortere afstande. lysudstyr 39

40 Lamper - følgespots Robert Juliat Pixie HMI575 W følgespot Vore to manuelt betjente RJ følgespots hører til i den ældre ende af teaterteknikken. Betjeningen af dem er stort set selvforklarende, måske bortset fra, at afbryderen er en højspændings-vippekontakt. Den SKAL sige BZZZZT!, når den tændes :-) OBS! Kun til alm. 220V spænding - IKKE dæmperudtag. Ved fejl på lampen skal teknikeren kontaktes på Forsøg ikke at fejlsøge selv. Dels indeholder pæren kviksølv, og dels er kredsløbet avanceret og fintfølende. Afbryder Fokusering Iris - spotstørrelse Låsegreb Farvefiltre I/O Iris - lysstyrke 40 lysudstyr

41 DMX-signalvej fra pult til lampe Generel DMX-signalvej Eksempel STORE Sal Pultens DMX-outputs A, B, C og D sender fra DMX-line 1, 2, 3 og 4 Patch DIMMER DMX line 1, adress 1, tryk blå swopkanal 1 på pult DMX-indgange i vægpanelerne DMX-adressen 1 sender nu ud af pultens DMX out A til indgangen i væggen DMX-relæerne 1-4 (svarer til nummeret på DMX-indgangene i vægpanelerne DMX-relæet sender nu data videre til dæmper kanal nr 1 Dæmpere (ADB Tango 60) Dæmperen kan nu sende strøm fra kanal 1 til udgang 1 på krydsfeltet Krydsfelt - patch fra dæmperkanal til rig-stik-nummer Nu kan man koble et patchkabel fra kanal 1 til det ønskede udtag i riggen Stik i riggen Slut nu lampen til det valgte udtag Lampe Lampen kan nu kontrolleres. lysudstyr 41

42 DMX - placering af in/out stik i salene DMX 3 DMX 2 DMX 4 DMX 1 DMX 1 DMX 2 DMX 3 DMX 4 42 lysudstyr

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual PROGRAM: 10.00-11.30: Velkomst/præsentation. Introduktion til lampetyper, grundlæggende farvelære og præsentation af mulighederne

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Grundlæggende lydtekniker kursus

Grundlæggende lydtekniker kursus Hvad er lyd? Grundlæggende Lyd kan vi opfatte med ørerne. Lyd opstår ved at noget bringes til at svinge. Hvis man f.eks. knipser en guitarstreng, vil den svinge frem og tilbage. Slår man med en hammer

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Oversigt over sikkerhedsinstruktioner

Oversigt over sikkerhedsinstruktioner Musik Sikkerhedsinstruktion Oversigt over sikkerhedsinstruktioner Udleveret: Emne: Alderskrav-år: Side: Generelt brug af el-håndværktøj 0011 Mixer kørekort nr. 1 xx 0087 Mixer kørekort nr. 2 xx 0088 Musik

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Vejledning AV-udstyr Salen, EG

Vejledning AV-udstyr Salen, EG Vejledning AV-udstyr Salen, EG INDHOLDSFORTEGNELSE - Opbygningen af flightcasen - Sådan tændes flightcasen - Brug af DVD, Bluray og CD - Brug af fjernbetjening - Lyd - Start af flightcasens computer -

Læs mere

MANUAL. DIGITAL DESIGN s AUDIO- RUM. God Fornøjelse. Før ibrugtagning af DD s Audio- rum SKAL man gøre sig bekendt med indholdet i denne manual!

MANUAL. DIGITAL DESIGN s AUDIO- RUM. God Fornøjelse. Før ibrugtagning af DD s Audio- rum SKAL man gøre sig bekendt med indholdet i denne manual! DIGITAL DESIGN s AUDIO- RUM MANUAL Før ibrugtagning af DD s Audio- rum SKAL man gøre sig bekendt med indholdet i denne manual! Hvis det på baggrund af ukyndig omgang med udstyret, viser sig at man ikke

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Quick guide for lyd og lysanlæg i Aksen

Quick guide for lyd og lysanlæg i Aksen Quick guide for lyd og lysanlæg i Aksen Indholdsfortegnelse 1. Mixer anbragt på scenen... 3 1.1. Omskifter for trådløse mikrofoner... 3 1.2. Forbindelser mellem mixer og forstærker... 4 1.2.1. Multikabel-forbindelser

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Udlejnings Prisliste Lyd & Lys

Udlejnings Prisliste Lyd & Lys Udlejnings Prisliste Lyd & Lys Alle priser er pr. stk./system excl. moms og gældende for førstedags leje. Der tages forbehold for tastefejl og udgået udstyr. 1 dags leje er pr. døgn. Alle priser er pr.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Guldsalen Guldsalen har som sagt en kapasitet på 600 stående publikummer og op til 320 siddende. Salen er bygget i 1884 og blev dengang designet til

Guldsalen Guldsalen har som sagt en kapasitet på 600 stående publikummer og op til 320 siddende. Salen er bygget i 1884 og blev dengang designet til Guldsalen Guldsalen har som sagt en kapasitet på 600 stående publikummer og op til 320 siddende. Salen er bygget i 1884 og blev dengang designet til at skulle huse kammermusikkoncerter. I 2008 2010 fik

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere