Salsteknik på KaserneSceneN ved Århus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salsteknik på KaserneSceneN ved Århus Universitet"

Transkript

1 Salsteknik på KaserneSceneN ved Århus Universitet Teaterbygning Foyer Lille Sal Store Sal

2 Tekniske vejledninger for bygning 1585, Kaserneområdet Langelandsgade 139, 8000 C. Udarbejdet som supplement til instruktionsforløb. Revideret 28/08-12 Morten Brockhoff introduktion

3 Index 5 Mikrohistorie 7 SIKKERHED 9 Forberedelse af salsarbejde 10 Betjening af liften genie grc Brandmyndighedernes retningslinier 12 Flugtvejsplan 13 Publikumsopbygning 14 Elinstallationer 15 Branddøre 16 Generel sikkerhedstjekliste 17 Ordensregler - tjekliste 1 18 Ordensregler - tjekliste 2 19 I tilfælde af ulykker eller uregelmæssigheder tilkaldes: 21 DÆMPERUDSTYR OG HØJSPÆNDING 22 spændingsforsyning og sikringstavler 23 Planche - sikringstavler 24 lysdæmpere - stationære 25 lysdæmpere - transportable 26 Eksempler på CEE stærkstrøms-stiktyper 27 Eksempler på LK-stik 28 Eksempler på stærkstrøms-adaptere 31 LYSTEKNIK 32 Lysteori i mikroformat 33 Øjet og farvesansen 34 Lampedepotet 35 Lamper - parlamper og LED lights 36 Lamper - fresnel, plano og pebble konveks 37 Lamper - nedtagning og depotplacering 38 Lamper - profilspots 39 Lamper - floods og pinspots 40 Lamper - følgespots 41 DMX-signalvej fra pult til lampe 42 DMX - placering af in/out stik i salene 43 Patchplan Store Sal 44 Patchplan Lille Sal 45 Salslysstyring 46 Lys tjekliste 49 AVOLITE PEARL EXPRESS MANUAL 50 Opstart og nedlukning 51 startup tjek 52 Overblik over pultens funktionsafsnit 53 Patche dæmperkanaler 56 Patche Alkalite Revopar Revopar64 touch wing kontrol 59 Save, load og wipe 61 Antari Z1200 II røgmaskine 62 DMX adressering 63 DMX-switches 64 Record cues (submasters) 65 Record cue List or Chase introduktion 3

4 67 SALSTEKNIK - AUDIO 68 lydfysik 69 Akustisk principskitse 70 AUDIO STORE SAL 71 Signalveje Store Sal 72 standard Placering af audioudstyr Store Sal 73 Rack tilslutning sal 74 Salspult oversigt 75 Bestykning og grundfunktioner 76 fra operatørrums krydsfelt til kontrolrums mixer 77 Store Sals forstærkere / krydsfelt 78 Dbx 260 presets 79 placering af riggens højttalerudtag 80 AUDIO LILLE SAL 81 Signalveje Lille Sal 82 Standardopstilling 83 Mixerrack Lille Sal 84 Outouts Lille Sal 85 Lille Sals forstærkere / krydsfelt 86 Salenes projektorer 87 mikrofoner 88 Audio tjekliste 90 Sennheiser WiFi headsets 92 PROJEKTSTYRING 4 introduktion

5 Mikrohistorie Uddrag af Et Hunderedeårsminde Langelandsgades Kaserne, udgivet af Jyske Telegrafregimentes Fond Den gamle kaserne på Langelandsgade, der nu huser de æstetiske fag på Aarhus Universitet, opførtes i 1889 under navnet Artillerikasernen efter tegning af arkitekterne A.J. Müllertz og S.F. Kühnel. Den var et led i det omfattende århusianske kasernebyggeri, der så dagens lys i slutningen af 1800 tallet, og som tillige omfattede Rytterikasernen på Vester Alle og Infanterikasernen på Høegh Guldbergsgade. Artillerikasernens hovedbygning var i tre etager med kælder og loft. I kælderen fandtes marketenderi, stueetagen husede bl.a. kontorer og undervisningslokaler, mens 1. og 2. sal samt loftsetagen især var forbeholdt belægningen af soldater. Dertil opførtes ridehus, værkstedsbygning, magasinbygning, stalde, fægtesal samt boliger for underofficerer, intendanten og kasernekommandanten. Besættelsen i var ganske hård ved den gamle kaserne. Således blev den beslaglagt af tyskerne, der føjede en række træbarakker til de eksisterende bygninger, ligesom kasernen den 31. oktober 1944 ramtes af det bombardement, der ellers var rettet mod det nærliggende universitet. I den forbindelse gik de to staldbygninger samt værkstedsbygningen til grunde. Efter besættelsen fremstod kasernen således medtaget og i dårlig stand. Der blev også jævnligt fremsat klager over toilet- og badeforholdene fra de menige på kasernen, der måtte nøjes med koldt vand i bruserne. Derfor etableredes et samarbejde med byens badeanstalter, hvormed de menige en gang om ugen fik mulighed for at tage et varmt bad ude i byen. Først i 1965 fik kasernen selv varmt vand til badeforhold. Fra 1949 blev kasernen hovedsæde for telegraftropperne. Og der blev i den forbindelse udført moderniseringer af de eksisterende bygninger, der ofte måtte tjene andre formål end de oprindelige. I 1989 rømtes bygningerne definitivt af militæret, hvorefter kasernens fremtid skulle afgøres. Det blev overvejet helt at rive den gamle kaserne ned, så universitetet kunne opføre nye bygninger på det store areal. Disse overvejelser blev imidlertid mødt med kritik, blandt andet i kulturhistoriske kredse, og en nedrivning blev forhindret. Bygningerne overgik til Aarhus Universitet, der foretog en modernisering af hovedbygningen, depotrummet og fægtesalen. De af tyskerne opførte træbarakker måtte lade livet. tekst: introduktion 5

6 6 introduktion

7 SIKKERHED Contents 9 Forberedelse af salsarbejde 10 Betjening af liften genie grc Brandmyndighedernes retningslinier 12 Flugtvejsplan 13 Publikumsopbygning 14 Elinstallationer 15 Branddøre 16 Generel sikkerhedstjekliste 17 Ordensregler - tjekliste 1 18 Ordensregler - tjekliste 2 19 I tilfælde af ulykker eller uregelmæssigheder tilkaldes:

8 Det er afgørende at udvise stor omtanke, når man arbejder i sale og foyer. Der er tale om tungt og kørende materiel, monteringshøjder mere end 4 meter over gulvet, stærkstrøm og elværktøjer. Ydermere skal der kunne opholde sig mange personer samtidigt i rummene.altsammen stiller høje krav til omtanke og professionalisme hos produktionsholdene. OBS! Universitetet har ingen forsikring til dækning af evt. skader og ulykker. Ansvaret påhviler alene brugerne. Ophængning Stærkstrøm Liftteknik Orden 8 sikkerhed

9 Forberedelse af salsarbejde Flugtveje og scenografi I planlægning af scenografien starter man med at afsætte plads til flugtveje og publikumsopbygning. Flugtvejene skal altid være ryddet fuldstændigt, så intet hindrer personer i at komme ud af bygningen i tilfælde af brand eller lignende. Scenografien bygges så uden om flugtvejene. Tidsplan Arbejdet bør starte i riggen: ophængning, lyssætning, kabelføringer osv. Dernæst kan man lave opstillingerne på gulvet. Orden både under og efter arbejdet med en produktion er det vigtigt konstant at sørge for oprydningen. Dels af sikkerhedshensyn, og dels af hensyn til de næste brugere. HUSK AT mad og drikkevarer ikke må indtages i salene, men skal nydes i foyeren. Lån af udstyr Kameraer, lydoptagere, diasfremvisere, overheads, laptops osv. er til rådighed for udlån i mindre omfang. Jo tidligere, der forespørges jo større er chancen for, at udstyret kan lånes til den ønskede produktion. Kameraer og fremvisningsudstyr lånes fortrinsvis hos Torben Nielsen ( ) Lyd- og lysudstyr lånes fortrinsvis hos Morten Brockhoff ( ) IT-udstyr lånes fortrinsvis hos IT-afdelingen ( ) Installationer Udluftning, eltavler, branddøre, kortlæsere mm hører under teknisk forvaltnings personale. Spørgsmål vedrørende ventilation, elinstallationer, adgang via nøglekort eller ændring af kortlæsernes åbningstider kan rettes til Ivan Smidt på sikkerhed 9

10 Betjening af liften genie grc-12 Liften kan enten betjenes fra platformen (kurven) eller fra chassiet. Man vælger funktion ved at dreje tændingsnøglen til den korrekte position. Læg mærke til placeringerne af nødstop på platform såvel som chassis. OBS: Sæt altid liften til opladning, når den ikke er i brug. Sikkerhedsforanstaltninger ved liftkørsel: Hold afstand til liften, når den er i brug. Alt materiel skal anbringes indenfor platformens rækværk når liften hæves og sænkes. Man skal bevæge sig roligt på platformen, når den er hævet. Vær opmærksom på, at masten er højere end rækværket, når liften hæves. Betjeningsgreb og nødstop. Ved tryk på højre knap sættes liften i køre-position, og ved tryk på venstre i hæve-sænke-position. Vippekontakten øverst på håndtaget drejer hjulene. Liften fungerer kun, når sikkerhedsgrebet på håndtaget holdes inde. Tænding og nødstop Udløsergreb til fremskydning af platformen Opladning 10 sikkerhed

11 Brandmyndighedernes retningslinier Indretningen af teaterbygningen er godkendt af brandmyndighederne efter loven om forsamlingslokaler. Efter dette regelsæt behøver man ikke at føre driftsjournal eller søge tilladelse for hvert separat arrangement, sålænge de ophængte flugtvejsplaner overholdes og antallet af personer i hele bygningen ikke overstiger 150. Flugtvejsplanen - her vist på næste side - er placeret ved alle indgange i bygningen. Hvis et arrangement fordrer, at man ændrer flugtveje eller bliver mere end 150 personer skal der søges midlertidig tilladelse som beskrevet på Århus Brandvæsens hjemmeside: Herunder følger citat fra hjemmesiden: Inden et midlertidigt arrangement kan afholdes (f.eks. udstillinger, messer, revy og teater, koncerter, firma- og foreningsfester, loppemarkeder m.v.), skal arrangøren indhente en tilladelse. Ved behandling af en ansøgning lægges der bl.a. vægt på følgende sikkerhedsområder: * er nød- og panikbelysning funktionsduelig * er flugtveje og nødudgange tilstrækkelige * er nødvendige sikkerhedsafstande overholdt * er lovpligtigt/nødvendigt brandslukningsudstyr tilstede og afmærket. Tilladelserne gives til offentlige myndigheder, foreninger, institutioner og til private personer. Tilsyn og Myndighed giver mellem 600 og 800 midlertidige tilladelser årligt. Skriftlig anmeldelse skal fremsendes til Århus Brandvæsen senest 3 dage før et arrangements afvikling, vedlagt beskrivelse og 2 tegninger iht. Driftmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. OBS! Det er ikke tilladt at overnatte i salene eller nogen bygninger på arealet iøvrigt. sikkerhed 11

12 Flugtvejsplan Langelandsgade 139 Bygning 1585 Mål 1:100 Pladsfordelings- og flugtvejsplan Aarhus Universitet 180 cm 130 cm 190 cm 180 cm 130 cm 130 cm 130 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 130 cm 130 cm 180 cm 210 cm 180 cm 12 sikkerhed

13 Publikumsopbygning Ved opbygning af hævede stolerækker anvendes følgende tjekliste: Podierne er samlet, så de ikke kan glide fra hinanden. Podieben er spændt sammen, så de ikke kan ikke skride ud. Gelændere er påsat ved højder over 40 cm eller det skønnes nødvendigt. Podierne sikres, så stolebenene ikke kan glide udover podiets bagkant. Passage til og fra podierne er fri og overskuelig for publikum Gelænderbeslag podietvinge bensamlinger Beslag og tvinger findes i de blå kasser i podiedepotet sikkerhed 13

14 Elinstallationer Forsyningstavlerne til hhv. foyer og store sal er samlet i stoledepotet, mens lille sals tavler er placeret i lampedepotet. Skulle strømmen forsvinde er det enkelt først at tjekke sikringsgrupperne. I de fleste tilfælde kan man finde årsagen ved at afkoble det sidst tilsluttede udstyr og slå sikringerne til igen. Kan man ikke slå gruppen til igen kobler man yderligere udstyr af, indtil sikringen kan slås til. Finder man ikke fejlen på denne måde kontaktes betjent Ivan Smidt eller tekniker Morten Brockhoff. Her vises eltavlerne i lampedepotet sammen med en forstørrelse, der bl.a. viser, at sikringsafbryderen på gruppe 023, der forsyner 2 stikkontakter i Lille Sal, er faldet - der er formentlig sat defekt eller for kraftigt udstyr til kontakten. 14 sikkerhed

15 Branddøre Alle fløjdøre mellem sale og udgange er indrettet, så man kan lade dem stå ved at skubbe den 2. Dør helt åben - den vil så låse i denne position og lade 1. Dør stå i den vinkel, man har valgt. I tilfælde af brand udløses den sekundære dør, og alle døre lukker så automatisk for at dæmpe ildudviklingen. Se evt videoeksemplet her. 2. Dør 1. Dør 2. Dør 1. Dør 2. Dør 1. Dør Kontrolboks til branddørlukning monteret i LAMPEDEPOTET Tryk afstil (med mindre det brænder!) sikkerhed 15

16 Generel sikkerhedstjekliste Når der arbejdes i salene Sikkerhedswires på SAMTLIGE genstande ophængt i riggen. Flugtvejene er HELT ryddet - også i mellemgangene - se plantegning. Depoterne tjekkes for orden ved arbejdets begyndelse. Nødbelysningen er synlig under både forberedelse og opførelser. Når salene forlades Forstærkere og andet audioudstyr er slukket. Lyset er slukket. Dørene til Store Sal er låst. Liften (Genie) er sat til at lade. Alle personlige genstande er fjernet. Gulve og afdækninger langs væggene er ryddet og rengjort. Alle teaterlamper samt selve pulten er slukket. Depoterne bragt i fuldstændig orden ved arbejdets afslutning. Se iøvrigt tjeklisten for ordensregler i bygningen. 16 sikkerhed

17 Ordensregler - tjekliste 1 Nedenstående punkter vil blive tjekket efter af instituttets personale før og efter en reservation: Store- og lille Sal Alle opsatte ting i riggen skal være fjernet: Lamper Ledninger Div. Stænger Hvis der er blevet flyttet eller fjernet grundlys, skal det flyttes tilbage så de sidder samme steder, peger samme steder hen og sidder i de rigtige stik i lysriggen. Gulvet er ryddet for opstillede elementer Alle stiger er hængt på plads på østmuren (ved kontrolrummet) Tæpperne (2 på hver side) er skubbet til hvert sit hjørne kontrolrummet Alle ledninger i krydsfeltet er fjernet og lagt i de rigtige kasser materiellet sættes på plads, så det passer med de ophængte billeder. Stoledepot Alle ledninger i krydsfeltet er fjernet og lagt i de rigtige kasser Materiel og udstyr sættes på plads, så det passer med de ophængte billeder. podiepot Podierne ligger pænt ovenpå hinanden. Materiel og udstyr sættes på plads, så det passer med de ophængte billeder. sikkerhed 17

18 Ordensregler - tjekliste 2 Lamperum Alle lamper er hængt rigtigt på plads Farvekoderne på lampen (tape) matches med lampevognens. Alle anvendte lamper skal pakkes som de lamper der ikke blev brugt (ledningen skal foldes den samme/rigtige vej om lampen, håndtaget skal pege den rigtige vej i forhold til hinanden) Alle kabler, der ikke hører til grundlys i krydsfeltet lægges i de rigtige kasser Alle anvendte lysfiltre er lagt i de tilhørende mapper. Omklædningsrum Rummet er ryddet totalt, så det matcher det ophængte billede foyer Borde og stole er opstillet i overensstemmelse med de ophængte flugtvejsplaner. Køkkenet er rengjort og gulvet er ryddet og fejet, evt. vasket. trapperum til kontrolrummet Rummet er ryddet totalt. Hvis ordensreglerne ikke overholdes vil den produktionsansvarlige blive kontaktet og bedt om at færdiggøre oprydningen. I særligt grove tilfælde vil den ansvarlige kunne afkræves betaling for ekstern rengøring / oprydning. Evt. spørgsmål vedrørende ovenstående kan stiles til tekniker Morten Brockhoff på eller via mail: 18 sikkerhed

19 I tilfælde af ulykker eller uregelmæssigheder tilkaldes: Indenfor normal arbejdstid: Driftinspektør Ib Rasmussen Mobil: tlf Betjent Ivan Smidt lokalnr Tekniker Morten Brockhoff Tekniker Torben Nielsen ved ulykker ring alarm: Ambulance, Politi, Brand tlf: 112 Patientbefordring, Bygningsskadeservice: Sikkerheds-Partner tlf: sikkerhed 19

20 20 sikkerhed

21 DÆMPERUDSTYR OG HØJSPÆNDING Index 22 spændingsforsyning og sikringstavler 23 Planche - sikringstavler 24 lysdæmpere - stationære 25 lysdæmpere - transportable 26 Eksempler på CEE stærkstrøms-stiktyper 27 Eksempler på LK-stik 28 Eksempler på stærkstrøms-adaptere

22 spændingsforsyning og sikringstavler Advarsel! I arbejdet med teaterudstyr anvendes livsfarlig højspænding. De mange amperer, der er brug for til at lave lyssætninger, lydopstillinger og AV-præsentationer i hhv sale og foyer kræver særlige stik, kabler og fordelertavler. Ved selv den mindste mistanke om skader og fejl på kabler eller udstyr skal tekniker Morten Brockhoff ( ) og/eller betjent Ivan Smidt ( ) underrettes med det samme. Udstyret tages ud af evt. tilslutninger, mærkes med fejlbeskrivelse og anbringes i lamperummet til eftersyn/reparation. Bygningen er tilkoblet forsyningsnettet ved eltavler placeret i hhv lampedepot - lokale og stoledepotet - lokale 105. Strømafbrydelser har som oftest en af følgende to årsager: 1. der er sat et defekt apparat på et udtag, og sikringen har følgeligt slået kredsen fra. Bortskaf det defekte apparat med det samme og slå sikringen til igen. 2. man har samlet for mange apparater/strømforsyninger/stikdåser og sat på et enkelt udtag, og sikringen har slået kredsen fra. Fordel materiellet på flere udtag - patch evt. nogle relæer til de blå gulvudtag og tilslut apparaterne her. Slå sikringen til igen. Ved den mindste tvivl om årsagen til strømafbrydelsen eller betjeningen af sikringsudstyret kontaktes betjent Ivan Smidt på eller tekniker Morten Brockhoff på Eltavler Lille Sal Eltavler Store Sal og Foyer Eltavle Foyer 22 højspænding

23 Planche - sikringstavler Foyer: udtag og sikringstavle med egen spændingskreds til brug for tilslutning af musikudrustning o.l. Eksempel på atomatsikring, der er slået fra ses foroven med det grønne skilt synligt. Automatsikringer Kip-relæer Store sal: sikringstavlerne i stoledepotet. Eksempel på automatsikring, der er slået fra ses foroven tv. med det grønne skilt synligt. Eksemplet foroven th. viser en gruppe kip-relæer, der bl.a. styrer timerrelæet til loftslyset i salene. TIP: af og til skifter kontakten til salslyset mellem to grupper af lamper i stedet for at tænde og slukke. Lokaliser K 6.4 LYS - og vip kontakten op, så virker alt normalt igen. Lille Sal: sikringstavlerne i lampedepotet. Betjenes præcis som installationerne i Store Sal. højspænding 23

24 lysdæmpere - stationære Teaterlamper og lignende udstyr kan forsynes med strøm fra forskellige kilder: Der er monteret 5 stks. faste 24 kanalers ADB Eurorack dæmpere i operatørrummet tilknyttet Store Sal, og 4 stks. af samme type i lampedepotet tilknyttet Lille Sal. I lampedepotet finder man desuden 2 stks. ADB Micropack m 6 kanaler, 2 stks. Quadd Pro Dimm med 4 kanaler samt 3 stks 3 kanalers analoge minidæmpere med LK-tilslutning. Dæmpere og relæer Lille Sal - lampedepot i st. Relæer Store Sal - operatørrum på 1. Dæmpere Store Sal - operatørrum på 1. Vist herunder: Tv. en Eurorack ch. dæmper. Th: eksempel på patching af Store Sals to projektorer til hhv R1 og R2, der forsynes med strøm fra relætavlen (på illustrationen er det så relæ 1 og 3, der er tændt:) 24 højspænding

25 lysdæmpere - transportable Dramaturgi råder over transportable dæmpere, der hver især dækker et hhv. lille, mellem og større behov for lyssætninger, også udenfor teatersalene. Der er 2 af hver type. Zero88 AlphaPack 3 kanals dæmper med manuelle faders. Til 16A LK-tilslutning AnyTronics Quad Pro Dimm 4 kanals dæmper med manuelle faders samt DMX-styring. Kan således også kontrolleres med ADB-pulten vist forneden. Med adapterkabler både til 32, og16a CEE samt LK-tilslutning ADB Micropack 6 kanals DMXdæmper, her vist med outputkabel og pisk. Skal betjenes med en lyspult som f.eks. ADBdæmperen vist nederst. Til 32A CEE-tilslutning ADB tango24 DMX-pult højspænding 25

26 Eksempler på CEE stærkstrøms-stiktyper 16, 32 og 63 Ampere 5 pol Røde CEE-stik Forsyning til Quad Pro Dimm: CEE 16A blå 3pol bøsning CEE 16A blå 3pol stik 16 A CEE forlænger kabel med blå 3 pols stik. Forefindes fra 1 til 10 meters længder og anvendes i vidt omfang i teatersalene til at forsyne lamper placeret vidt forskellige steder i scenografierne 26 højspænding

27 Eksempler på LK-stik Ved tilslutning af audio- og lysudstyr er det afgørende at anvende kabler med jord/trepolede. Adskillige apparater kan give kraftige stød ved berøring af kabinettet, hvis man ikke følger denne forholdsregel. Bl.a. er de trådløse modtagere i store sals operatørrum vigtige at jordforbinde! Operatørrummets Samson Wireless Recievers, her vist med korrekt 3-polet LK-stik 16A LK-forlænger/fordeler 3 pol (med jord) 16A LK-forlænger/fordeler 2-pol (uden jord) med afbryder 16A LK-kabel med støvsuger-bøsning u/ jord 16A LK-forlænger 2-pol (uden jord) højspænding 27

28 Eksempler på stærkstrøms-adaptere Adapter: 16A CEE bøsning til LK stik med jord. 220V forsyning til mindre lamper (max 500W) adapter 6A CEE til LK med jord. 220V forsyning fra dæmper- og relæudtagene til diverse apparater med LK-stik. OBS! sæt ikke projektorer til en dæmperudgang, KUN relæ. De kan ikke tåle variabel strøm. Adapter: 16A CEE blå 3 pols stik til støvsugerbøsning. 220V forsyning til mindre lamper (max 500W) 28 højspænding

29 højspænding 29

30 30 højspænding

31 LYSTEKNIK Contents 32 Lysteori i mikroformat 33 Øjet og farvesansen 34 Lampedepotet 35 Lamper - parlamper og LED lights 36 Lamper - fresnel, plano og pebble konveks 37 Lamper - nedtagning og depotplacering 38 Lamper - profilspots 39 Lamper - floods og pinspots 40 Lamper - følgespots 41 DMX-signalvej fra pult til lampe 42 DMX - placering af in/out stik i salene 43 Patchplan Store Sal 44 Patchplan Lille Sal 45 Salslysstyring 46 Lys tjekliste lysudstyr 31

32 LYSTEORI i mikroformat Når man beskæftiger sig med teaterlys bør man kende til de to betegnelser RGB og CMYK. RGB står for Rød, Grøn og Blå, som er de farver, der tilsammen danner det, vi opfatter som hvidt lys. Hvis man f.eks. ønsker at skabe en stemning af dagslys i en mørkelagt teatersal kan man derfor blande lyset fra spots udstyret med røde, grønne og blå filtre. Denne måde at blande farver på kaldes additiv man adderer farverne fra flere lyskilder. CMYK står for Cyan, Magenta, Yellow og Key (K = ingen farve = sort). Disse betegnelser anvendes i forbindelse med maling/tryk. Forklaringen er, at en malerfarve har den egenskab, at den absorberer alle farver i spektret på nær et lille område. Denne blandingsmetode kaldes subtraktiv fordi man trækker farver fra - eller ud - af det samlede spektrum, der rammer den bemalede overflade. Lys beskrives i fysikken som det elektromagnetiske spektrum, eet af naturens allermest grundlæggende fænomener. Via sanserne har vi direkte adgang til en lille del af dette spektrum: nervecellerne i huden påvirkes af varme, og nervecellerne i øjnene påvirkes af lys fra rødt over grønt til blåt. Type Bølgelængdeområde radiobølger mikrobølger fra tusinder af km s længde til decimeter-området fra centimeter til milimeter varmestråling rødt lys grønt lys Blåt lys Ultraviolet røntgen fra milimeter til hundrededele milimeter omkring 700 milliontedele meter (Ångström=μm) omkring 400 μm omkring 100 μm omkring 1 nm (nanometer = milliardenedele meter) hård røntgen gammastråling omkring 100 pm (picometer = billiontedele meter) omkring 1 pm 32 lysudstyr

33 Øjet og farvesansen Øjet er ikke lige følsomt for alle bølgelængder. De celler i øjet, der påvirkes af lyset inddeles i Stavene, der registrerer lys, men ikke farve, og Tappene, der registrerer farve. Tappene kræver, at der er ret meget lys før de virker. Ved dagsyn er øjet mest følsom ved 555 nm (gulgrønt), som det kan ses på kurven, der viser det normale øjes relative følsomhed som en funktion af lysets bølgelængde. I svagt lys rykkes følsomhedskurven ned mod det blå område og følsomheden er da størst ved ca. 507 nm, da lyset nu hovedsageligt registreres af øjets stave. R-, G- og B-tappenes relative følsomhed. Når øjet kan registrere forskellige farver, skyldes det, at der er tre forskellige typer tappe, som har deres relative største følsomhed for forskellige bølgelængder. Tappene er mest følsom for hver deres primærfarve rød, grøn og blå. Man taler derfor om R-, G- og B-tappe. På kurven ses de tre typer tappes relative følsomhed. R-tappene har deres største følsomhed ved ca. 575 nm, G-tappene har deres største følsomhed ved ca. 540 nm og B-tappene har deres største følsomhed ved ca. 470 nm. Tappenes og øjets følsomhed ved dagsyn. De tre typer tappe er ikke lige følsomme i forhold til hinanden. Hvis der tages hensyn til den indbyrdes forskel kommer fordelingskurverne til at se ud som her, hvor følsomhedskurven for det normale dagsyn indtegnet, så sammenhængen mellem kurverne kan ses. R-, G- og B-tappene er blandet mellem hinanden. Når vi ser på en bestemt farve påvirkes tappene i et område. Farven kodes derfor til tre signaler, som hjernen adderer og oversætter til et bestemt farveindtryk. Hvis vi f.eks. ser en blå farve er det stort set kun de blåfølsomme B-tappe der påvirkes. Alle farver påvirker R-, G- og B-tappene i en bestemt kombination som afkodes af hjernen, og giver os en oplevelse af de enkelte farver. Når vi ser på hvidt lys påvirkes alle tre typer tappe lige kraftigt. kilde: GC-data/wikipedia lysudstyr 33

34 LAMPEDEPOTET ORDEN: KaserneSceneN råder over et omfattende udvalg af professionelt lysudstyr - lamper, transportable lysanlæg, shutters, goboer, knive, kabler, adapters, røgmaskiner, værktøjer o.m.a. anbragt i depotet mellem de to sale. Det er en løbende udfordring at holde orden i udstyret, og den følgende gennemgang af ressourcerne skal derfor indledes med en opfordring til brugerne om at være omhyggelig med at bringe materiellet tilbage på rette pladser og pakket behørigt sammen efter endt brug. Lamper og lampevogne er udstyret med farvekoder, der angiver lampernes placering på lampevognene. Vær opmærksom på at rulle lampekablet eens op på alle lamper og vende låsegrebene samme vej - ellers er der ikke plads til at stille lampevognene korrekt. 34 lysudstyr

35 Lamper - parlamper og LED lights Parlamper bruges til at lyse scener og optrædener op med en skarpt afgrænset fikseret lyskegle, hvis størrelse man kun kan ændre ved at justere lampens afstand fra det område af scenen, man ønsker at belyse. Lampen kan udstyres med farvefilter og lysstyrken kontrolleres via en dæmper.. Afhængig af størrelse på scenen og afstanden hvorfra parlampen skal lyse fra, skal parlampen være i forskellige størrelser - den kraftigste er en par 64. Alkalite Revopar 64 LED moderne Light-Emitting Diode lamper. I lighed med de klassiske parlamper har Revopar 64 fikseret lyskegle, og størrelsen af spotten bestemmes udelukkende ved hjælp af lampens afstand fra scenen. I modsætning til de klassiske parlamper kan man bl.a. via vore Avolite Pearl Express pulte styre lampens farveskala samt generere stroboskobeffekter og farveovergange efter behov, lysudstyr 35

36 Lamper - fresnel, plano og pebble konveks Fresnell, Plano- og Pebblekonveks Alle disse tre typer er indrettet, så det er muligt at bevæge reflektoren og filamentet (pæren) frem og tilbage i forhold til linsen og dermed ændre lyskeglens størrelse. Plano-konveks er en linse, slebet efter brændglasprincippet: et kugleudsnit tykkest i centrum. Denne type linse fokuserer lyset umodificeret og dannerhårde, skarpt afgrænsede skygger. Pebble-konveks linsen er støbt som en planokonveks, men med små glasperler spredt over linsens plane flade, hvilket bløder skyggerne lidt op, omend ikke helt så diffuserende som fresnellinsen. Fresnel linsen er opkaldt efter Augustin-Jean Fresnel (10. maj juli 1827) - en fransk fysiker, som udviklede teorien om lysets bølgenatur. En fresnellinse er slebet som koncentriske prismecirkler, der fokuserer lysstrålerne effektivt både fra randen og centrum med et ganske lille tværsnit. Lyset fra en fresnel giver smukke, let diffuse skygger bag de belyste legemer. Fresnellinse Konveks linse OBS! bemærk ophængningskoderne Planokonveks Pebblekonveks Fresnel 36 lysudstyr

37 Lamper - nedtagning og depotplacering I den absolut lavpraktiske ende af teaterteknik kan man nævne, at det ikke er ligemeget, hvordan man hænger fresnell, plano- og pebble-lamperne tilbage efter endt brug. Dels er det vigtigt at lade lampen køle helt af, inden man begynder at flytte den, da filamenterne i pærerne let knækker, når de er varme. Dels bør man rulle ledningen op, så den belastes mindst muligt - dvs ikke bukkes unødigt ved monteringen i lampehuset. (se fig.1) Lamperne er udstyret med farvekoder på ophængsbøjlerne svarende til koderne på lampevognenes skilte. Følg koderne, når lamperne hænges på plads Endelig letter man ind- og udkørsel af lampevognene ved at hænge lamperne så låsegrebene alle vender i samme retning. (se fig. 2) Fig. 1 Fig. 2 lysudstyr 37

38 Lamper - profilspots Profilspots Profilspots er indrettet, så man kan sætte knive og/eller goboprofiler mellem lyskilden og de justerbare linser, til brug for skalerbare projektioner af figurer - lige fra rektangelformede lysende flader til silhouetter af bygninger eller bogstaver. Reflektor, filament og fikseret linse Flytbare linser hus til knive og goboer Robert Juliat 614SX Freedom lysudstyr

39 Lamper - floods og pinspots Floods Der forefindes 22 stks 1250W floodlights af mærkerne CCT og ADB. Denne lampetype anvendes til at bade store områder i lys. Pinspots Miniudgaver af fresnell og parlamper mm. Til belysning over kortere afstande. lysudstyr 39

40 Lamper - følgespots Robert Juliat Pixie HMI575 W følgespot Vore to manuelt betjente RJ følgespots hører til i den ældre ende af teaterteknikken. Betjeningen af dem er stort set selvforklarende, måske bortset fra, at afbryderen er en højspændings-vippekontakt. Den SKAL sige BZZZZT!, når den tændes :-) OBS! Kun til alm. 220V spænding - IKKE dæmperudtag. Ved fejl på lampen skal teknikeren kontaktes på Forsøg ikke at fejlsøge selv. Dels indeholder pæren kviksølv, og dels er kredsløbet avanceret og fintfølende. Afbryder Fokusering Iris - spotstørrelse Låsegreb Farvefiltre I/O Iris - lysstyrke 40 lysudstyr

41 DMX-signalvej fra pult til lampe Generel DMX-signalvej Eksempel STORE Sal Pultens DMX-outputs A, B, C og D sender fra DMX-line 1, 2, 3 og 4 Patch DIMMER DMX line 1, adress 1, tryk blå swopkanal 1 på pult DMX-indgange i vægpanelerne DMX-adressen 1 sender nu ud af pultens DMX out A til indgangen i væggen DMX-relæerne 1-4 (svarer til nummeret på DMX-indgangene i vægpanelerne DMX-relæet sender nu data videre til dæmper kanal nr 1 Dæmpere (ADB Tango 60) Dæmperen kan nu sende strøm fra kanal 1 til udgang 1 på krydsfeltet Krydsfelt - patch fra dæmperkanal til rig-stik-nummer Nu kan man koble et patchkabel fra kanal 1 til det ønskede udtag i riggen Stik i riggen Slut nu lampen til det valgte udtag Lampe Lampen kan nu kontrolleres. lysudstyr 41

42 DMX - placering af in/out stik i salene DMX 3 DMX 2 DMX 4 DMX 1 DMX 1 DMX 2 DMX 3 DMX 4 42 lysudstyr

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual PROGRAM: 10.00-11.30: Velkomst/præsentation. Introduktion til lampetyper, grundlæggende farvelære og præsentation af mulighederne

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Med venlig hilsen Zonic Music

Med venlig hilsen Zonic Music Her i vores liste, kan i finde et bredt udvalg, af de produkter som vi lejer ud. Hvis i er i tvivl om hvad der er behov til jeres arrangement, anbefaler vi, at i ringer til os, så skal vi nok være behjælpelige

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Udlejningsliste 2015 ( Januar )

Udlejningsliste 2015 ( Januar ) Højtalere: RCF 4PRO 8003-AS 225,- Kr. RCF NX-12 SMA 180,- Kr. RCF 4PRO 2031A 180,- Kr. RCF ART 415A 150,- Kr. RCF ART 412A 130,- Kr. RCF ART 310A 100,- Kr. D&B C4 TOP 200,- Kr. D&B C4 SUB 160,- Kr. D&B

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

LEJEKATALOG & PRISLISTE

LEJEKATALOG & PRISLISTE LEJEKATALOG & PRISLISTE JANUAR 2014 Ny adresse pr. 15. Marts 2014 Hjerting AV-Teknik 75 11 91 91 salg@hjav.dk www.hjerting-av.dk SIKKER OG ENKEL LYDGENGIVELSE - hvér gang 1 FOREDRAG FESTER REJSEGILDE MØDER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere