Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Regnskab 2011 Budget Art Formål Tekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst"

Transkript

1 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget FÆLLESINDTÆGTER Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) KIRKEBYGNINGER OG SOGNEGÅRD FÆLLES FORMÅL Kirketjener 25% Medhjælp fra kirkegården, ref. timeløn Haveleje KIRKEBYGNING Ejd.skat ikke på kirke Stege Fjernvarme, Kirke, Aftalenr Seas Nve, Kirke, Provstestræde 1, Målernr Vand, Kirke Målernr. FB Rengøringsartikler, vask m.v INVENTAR, KIRKE Eftersyn af orgel, klokker m.v Anskaffelse og vedligeholdelse, kirken Større anskaffelser SOGNEGÅRD Ejd.skat, vandafgift, MRG Stege Fjernvarme, MRG, Aftalenr Seas Nve, MRG, Kirkepl. 1, Målernr Vand, MRG Målernr. FB Anskaffelse og vedligeholdelse, MRG Anskaffelse, kirkekontor Lejeindtægt, MRG KIRKELIGE AKTIVITETER FÆLLES FORMÅL Kirketjener 70%, Vikar Kirketjener, Organist (forud) GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER Kordegn 10%, Vikar Kirkesanger, organist vikar Lønrefusion fra andre sogne Kirkebil Udgifter ved gudstjenester Betaling for brug af kirken Betaling for pyntning af kirken Kirkefrokost, spagettikoncerter m.m. Indtægt KIRKELIG UNDERVISNING Konfirmandlærer Konfirmandundervisning Dåbsbibler Brudebibler Konfirmandbibler og fotos Folkeuniv., konting. og underskudsdækning KOMMUNIKATION Kirkeblad, annoncer Brochure Kirken, indtægt Kirkeblad og annonce, indtægt KIRKEKOR Kirkekorsangere Udgifter til korarbejde Side

2 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget KIRKEKONCERTER Kirkekoncerter, honorar B-indkomst Kirkekoncerter, honorar CVR ( manuelt ) Koda Befordringsgodtgørelse Udgifter ved koncerter Copydan Kirkekoncerter, indtægt Medielicens FOREDRAGS- OG MØDEVIRKSOMHED Foredrag og mødevirksomhed, B-indkomst Foredragsholdere, honorar CVR ( manuelt ) Udgifter vedr. foredrag KIRKEGÅRD Vedligeholdelse Gran m.m Anlæg gravsteder Pynt ved begravelser Kapelleje / kistebæring Erhvervelse / Forny gravsteder Renter af gravstedskapitaler i Stift Hjemfaldne gravstedskapitaler i Stift Renter af gravstedskapitaler i Forvaltning Hjemfaldne gravstedskapitaler i Forvaltning Løn kirkegårdsleder ( forud ) Løn kirkegårdsansatte, incl feriepenge + ferietilæg Feriepenge Ferietillæg Pensioner/tjenestemandspension ATP Dagpenge refusion Multimedie, SLETTET Kirketjener, andel Kørelgodgørelse Personale Udvendig vedligeh. Kontor/værksted Udvendig vedligeh. Kapel Indvendig vedligehold Kontor/værksted Indvendig vedligehold Kapel Vedligeholdelse udenomsarealer Vedligeh. Inventar teknikinstall. Kontor Vedligeh. Inventar teknikinstall. Værksted Vedligeh. Inventar teknikinstall. Kapel Vedligeh. Maskiner / Værktøj Anskaffelser Udearealer samlet anskaffelser vedligeh Anskaffelser Inventar Kontor Anskaffelser Inventar Mandskabsbygning Anskaffelser Inventar Kapel Anskaffelser Maskiner / Transporter ,- ) Medielicens Vægtafgift AER/AES Vand Kontorbygning Vand på kirkegården Side

3 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget Fjernvarme El-varme Kapel El - Kontor værksted m.m IT - Ydelser / programsupport Porto/fragt Telefon / internet Forsikring Konsulentydelser Entreprenør udgifter Kørsel af affald Gebyrer Abonnementer / Tidsskrifter Kontorhold Abonnementer Planter / Blomster / Vaser Videresalg Planter / Blomster / Vaser Fællesbrug Gran Grus / Perlesten / Muldjord Videresalg Grus / Perlesten / Muldjord Fællesbrug Rengøringsartikler Vejsalt Kursusudgifter Arbejdstøj Mørkt tøj Sikkerhedsudstyr Brændstof Renteindtægter fra Banker Investeringsafkast Oplægsfonden Rykkegebyrer/Morarenter Legat indbet. Til Stift Hensættelser af gravstedskapitaler Kassediff. Kirkegård Begravelser / Urnenedsættelser Stege Kirke Præstegård Nyord Kirkegård Sognegård Konto udgår (I BRUG) Side

4 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget PRÆSTEBOLIG MV PRÆSTEBOLIG Kirketjener 5% Ejd.skat Stege Fjernvarme, Aftalenr Seas Nve, Storegade 94, Målernr Vand, Storegade 94, Målernr. FF Vedligehold udenomsarialer Vedligehold indvendig Fortæring ved besøg NY Kontorholdsudgifter m.v Telefon - Internet EDB-udgifter Præsters boligbidrag, indtægt Præstens varmebidrag, indtægt Præstens vandbidrag, indtægt Præstens elbidrag, indtægt ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER FÆLLES FORMÅL Kontorholdsudgifter m.v , Kopi-indtægt Telefon - Internet, Kirkekontor 3.718, Telefon, præstegård ( 2014: 5127 ) 3.661, Kontorhold Præstegård ( 2014: 5126 ) 4.967, EDB-udgifter, præstegård ( 2014: 5128 ) 6.535, Gebyrer , Edb- og internet-udgifter, 7.764, Leasing af Kopimaskine år 2 NY Reparation og vedligeholdelse NY Frimærker MENIGHEDSRÅDET/PROVSTUDVALGET Formand , Menighedsrådet , Gaver / Indsamling 8.198, Menighedsmøder, kirkekaffe , Landsforening for Menighedråd / Kroghs Ret Samarbejde mellem menighedsråd 1.500, PERSONALE Kontaktperson , Personaleudgifter 2.501, Diverse 3.899, AUB,AER, AES, Samlet Betaling 8.572, BYGNING Kirkeværge Honorar til synsmænd, revision ØKONOMI Kordegn 50% sfører Kirkekasserer PERSONREGISTERING Kordegn 40% Vikar kordegn Lønrefusion fra andre sogne Side

5 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget EFTERUDDANNELSE Kursusudgifter vedrørende funktionærer Kursusudgifter vedr. menighedsrådet FORSIKRING Folkekirkens Selvforsikringsordning MENINGHEDSRÅDSVALG/PROVSTIUDVALGSVALG Menighedsrådsvalg FINANSIELLE POSTER RENTER AF STIFTSLÅN Renter kirke ( stiftsmiddellån ) RENTEINDTÆGTER AF LIKVIDER (EXCL KIRKEGÅRD) Renter af kassebeholdning Renter af stiftsmidler excl. renter af aktuelle gravstedskapitaler Renter, J.P.Jensens legat Renter, obligationer RENTEINDTÆGTER AF KIRKEKAPITAL (EXCL. GRAVSTEDER) Eksprorationserstatning Tiendeafløsning Grundbyrdeafløsning Salgssummer KURSGEVINST/TAB Kursgevisnt/Tab MOMSREGULERING 7600 Momsregulering ANLÆGSRAMME KIRKEBYGNING Vask af korrude (Glasmosaik) Renovering af Brostensbånd ( ,- ) Automatisk åben- og dørlukning Reparation af kirkemur,langgade ( ,-) Reparation af prædikestol ( ,-) Reparation af gulve v. kirkebænke ( ,-) Reparation af klavatur, orgel ( ,- ) SOGNEGÅRD Morten Reenbergs Gård - Hoveddør Renovering af Morten Reenbergs Gård UD Maling af vinduer ind- og udvendig Repr. og hvidtning af udvendige facader Afslibning af gulve MRG, salen ( ,- ) Murer- og drænarbejde, Hoveddør MRG Projekt MRG ( ,- ) Genindretning af nuværende lokaler ( ,2 mill Nyindretning af lokaler - der pt. ikke bruges 83 KIRKEGÅRD Nye Murpiller ( ,- + renter) Repr. Kirkegårdsmuren Storeg. ( ,-) Fugning af Kapel ( ,- ) PRÆSTEBOLIG Nyt Tag på Præstegården (år 1890 ) Plankeværk ( ,- ) 0 Side

6 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget ANLÆGSFINANSIERING RENTEINDTÆGT AF ANLÆGSOPSPARING 9000 Renteindtægt af anlægsopsparing LIGNINGSBELØB AFLÆG 9200 Ligningsbeløb anlæg, Stege Kirke Side

7 Formål Tekst 2011 Budget 2012 Realiseret 2012 Budget 2013 Budget Fælles indtægter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv Administrationen og fællesudgifter Finansielle poster Balance (+ = for stort forbrug!) Anlægsarbejde Anlægsfinansiering Ønsker 2014 Renovering af MRG, færdiggørelse af tag-og-fag Genindretning af nuværende lokaler Nyindretningaf af lokaler, der pt. ikke bruges Fugning af Kapel Hages Kapel - Kirke Undersøgelse renovering ,- ) Værksted Kirkegården Kirkegårdsmuren mod Storegade rep. Renovering af indvendige kirkemure Reparation af Kirkemur, Langgade Renovering af Brostensbånd omkring kirken Maskinhus Kirkegården I alt ud ud ud ud ud ud ud Ønsker i alt 2014 iflg. provsti ,- Side

8 Side

9 Side

10 Side

11 Side

12 Side

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver.

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818.

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818. Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning Januar 2010 Dok.: 649107 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Note 0 - Løn m.v.... 5 Note 1 - Kirkelige aktiviteter... 10

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Karleby Sognes Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7585 CVR-nr. 10941415 Karleby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10941415,, Afleveret d. 29-03-2013 20:02

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114 REGNSKABSTAL for Bågø Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7802 CVR-nr. 14884114 Bågø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14884114,, Afleveret d. 19-03-2013 14:42 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Skærlund Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 9281 CVR-nr. 34428417 Skærlund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 34428417,, Afleveret d. 08-11-2013 12:45

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 4422 CVR-nr. 21223042 Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042,, Afleveret d. 30-12-2013

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Faxe Menighedsråd i Tryggevaelde Prrovsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 7 / 11 213 Morten Vive menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere