geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3"

Transkript

1 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne side 8 Spændende og alsidigt program for Kortdage 2007 side 10 Nyt fra ICA konferencen i Moskva side 12 Københavns kommune atter i enegang side 14 Nyt fra virksomhederne side 16

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Verdens smerte Fotograferet af Lars Brodersen Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr september 2007 Nr oktober 2007 Nr november 2007 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder... 3 Hvad er EC GI & GIS Workshop... 4 Tips og Tricks i Kartografien... 6 Grundlæggende GIS... 7 Tak til jordbrugsakademikerne...8 Kortdage - tilmeld dig nu!... 9 Kortdagsprogram...10 ICC2007 i Moskva den 23. internationale kartografikongres Københavns kommune atter i enegang...14 Nyt fra virksomhederne...16 Geoforum arrangement Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Suppleanter Dorthe Krøyer, HNG I/S, Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Grontmij Carl Bro A/S, Arrangementsgruppe Øst Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, KVL, 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 87 september 2007

3 Geoforum bliver vært for EU s GIS konference i 2008 Det er med stor glæde og stolthed, at Geoforum kan annoncere at EU s GIS konference eller EC GI & GIS Workshop 2008, som konferencen officielt betegnes, vil blive holdt her i Danmark. Det vil ske sidst i juni måned i 2008 og Geoforum skal være vært og lokal arrangør. Geoforum blev for en måned siden kontaktet af EU s Joint Research Center (JRC), der ville høre om Geoforum ville påtage sig værtskabet for denne konference. Forberedelserne vil kræve en del af vores sekretariat, men bestyrelsen vurderer, at dette er en unik lejlighed for at prioritere det internationale arbejde i foreningen. EC GI & GIS Workshop er årets ultimative INSPIRE konference på i Europa. Jeg er overbevist om, at vi i Danmark har meget at tilføre på dette område. Vi jo har arbejdet systematisk med standardisering og metadata på geodataområdet i mange år. I Danmark er vi meget lang fremme med hensyn til e-parathed i befolkningen. Og inden for digital forvaltning ligger vi helt i top. Der burde være muligheder for danske IT-virksomheder for at eksportere nogle af de koncepter og løsninger, som vi bruger i Danmark og som man kun taler om som visionære fremtidsscenarier i udlandet. Danmark er også en stor fotogrammetri-nation med flere firmaer, der udfører opgaver over det meste af verdenen. Men på software-siden kniber det mere med at få opgaver i udlandet. Måske er det en barriere, at forholdene omkring eksempelvis datamodeller og arbejdsgange er så relativt forskellige fra land til land. INSPIRE projektet er med til at dokumentere forholdene på geodataområdet i de enkelte EU-lande. Dette forhold kan gøre det lettere for danske IT-virksomheder at eksportere danske løsninger til andre lande. Den kommende konference bør derfor ses som et godt og oplagt udstillingsvindue for sådanne virksomheder i Danmark. Geoforum har som vært og lokalarrangør ansvaret for såvel udstilling som de andre former for sponsorater, man traditionelt har betjent sig ved tidligere konferencer af i udlandet. Jeg håber, at rigtigt mange at vores medlemsvirksomheder kan se denne enestående mulighed for at eksponere sig overfor de øvrige EU-landes eksperter og beslutningstagere på vores fagområde og videre ud i de digitale forvaltninger. Jeg håber, at de offentlige virksomheder og de private løsningsleverandører sammen vil benytte denne lejlighed til at vise hvordan og hvorfor den danske digitale forvaltning ligger helt oppe i den internationale top. Jeg vil opfordre interesserede i tidligst muligt at rette kontakt til vores sekretariat. Jeg håber også, at Geoforums medlemmer vil få mulighed for at deltage i konferencen, når den nu kommer til at foregå i Danmark. Konferencen svarer i størrelse og varighed til Kortdage, i det JRC forventer ca. 400 deltagere. Konferencen forventes afholdt fra den 24. til den 26. juni 2008 midt i hjertet af København. Med venlig hilsen Michael Israelson Geoforum Danmark geoforum.dk 87 september

4 Hvad er JRC s EC GI & GIS Workshop? Af Jacob Gadd, Geoforum I bladets Leder på side 3 kan du læse at JRC s EC GI & GIS Workshop er på vej mod København. Dette kan vi være stolte af i Geoforum. Mit forsigtige indtryk, er dog at de færreste læsere er helt fortrolige med JRC og de andre begreber. Jeg har derfor skrevet denne lille artikel for at give et billede af hvad og hvem blandt andet JRC s EC GI & GIS Workshop er. JRC er en forkortelse af Joint Research Center. JRC er nedsat af Europakommissionen (EC), og ledes i dag af tyskeren Roland Schenkel. JRC er EU s egen generelle forskningsvirksomhed. JRC har primært til opgave at støtte Europakommissionen med analyser, udvikling/forskning og anskueliggørelser på ethvert tænkeligt område til understøttelse af kommissionens forsatte arbejde med EU s politiske udvikling. Altså en hel del mere en bare GIS. JRC er, og skal være, helt uafhængig af såvel private virksomheders som de enkelte EU landes nationale interesser. JRC rummer så en række institutter, blandt andet Institute for Environment and Sustainability (IES). Det, som vi på godt dansk ville kalde: Institut for Miljø og Bæredygtighed. Det er her, at en væsentlig del af det forudgående arbejde med at udforme INSPIRE er forankret. IES har så blandt andet en enhed, som kaldes SDI, der står for Spatial Data Infrastructure Unit. Denne enhed blev dannet sidste år i takt med at INSPIRE arbejdet tog form. I dag er det SDI, der har ansvaret for blandt andet EC GI & GIS Workshop. En workshop, hvor det forlyder, at man gerne snart ønsker den opgraderet til konference. Både på grund af den voksende I bladets Leder på side 3 kan du læse at JRC s EC GI & GIS Workshop er på vej mod København. Dette kan vi være stolte af i Geoforum. Mit forsigtige indtryk, at de færreste læser er helt fortrolige med JRC og de andre begreber. Jeg har derfor skrevet denne lille artikel for at give et billede af hvad og hvem blandt andet JRC s EC GI & GIS Workshop er. JRC er en forkortelse af Joint Research Center. JRC er nedsat af Europakommissionen, og ledes i dag af tyskeren Roland Schenkel. JRC er EU s egen generelle forskningsvirksomhed. JRC har primært til opgave at støtte Europakommissionen med analyser, udvikling/forskning og anskueliggørelser på ethvert tænkeligt område til interesse for selve begivenheden og den generelt voksende interesse i GI på europæisk plan i kølvandet på INSPIRE. I alt har der været afholdt 13 af disse workshops, senest i juli 2007 i Porto i Portugal. Hvis du ønsker en god idé om det faglige niveau og indhold, bør du besøge siden for seneste workshop. Linket finder du nederst på siden. Selve workshoppen bliver udformet af tre forskellige kommitter: Program Committee Scientific Committee Local Committee Geoforums rolle bliver ansvaret og gerningerne, der knytter sig til Local Committee. Geoforums rolle vil blandt andet sige, at finde sted for afholdelse, overnatninger, trykkeri, udstillere, sponsorer m.m. Det er klart at et sådan arrangement vil belaste ressourcerne i Geoforums sekretariat. Men ligeså klart er det, at der opstår nogle gode muligheder for at profilere Geoforum og Geoforums medlemmer overfor et mere og mere betydende organ i EU. Relevante links: 13ec-gis/ 4 geoforum.dk 87 september 2007

5

6 Sæt kryds i kalenderen nu! Geoforum tilbyder nu et nyt og spændende Kursus Tips og Tricks i Kartografien Efter den tidligere succes med det kartografiske kursus Design af Kort, er personerne bag klar med et nyt tilbud. Duoen bestående af Lars Brodersen, Aalborg Universitet og Jesper Koch, Kort & Matrikelstyrelsen, har kigget lidt ind ad og benyttet sig af de opsamlede erfaring. Derfor er de nu klar med et helt nyt kursus: Tips og Tricks i Kartografien. Kort og overordnet sagt handler kurset om, hvilke nogle praktiske og ofte simple virkemidler, man kan betjene sig af, når man gerne vil have sit kort lidt mere effektivt eller smukt. Formålet med kurset er, at give dig nogle helt konkrete værktøjer, metoder og fiduser, som straks kan omsættes til resultater i dit arbejde. Altså i bogstavelig forstand: Tips og Tricks. Målgruppen for dette nye kursus er derfor de mennesker, som reelt sidder med arbejdet med at udforme de kartografiske produkter. Dette er uanset om det er til skærm eller papir. Og det er uanset om, det er ens eneste opgave, eller som de fleste nok har det i virkeligheden, at man af og til skal trylle et godt kort frem. For dem som ikke allerede kender de to undervisere, så kan vi fortælle, at Lars Brodersen har arbejdet godt 25 år med kartografien og udgivet flere bøget i relation til emnet. Lars har været i både private og offentlige virksomheder og er i dag ansat på Aalborg Universitet. Jesper Koch er uddannet arkitekt og har i over 20 år arbejdet med design, kommunikation og kort. Jesper er i dag ansat i Kort & Matrikel styrelsen. Forskellen mellem Design af Kort og Tips og Tricks i Kartografien I kurset Design af kort blev der introduceret til en forståelse af kort som kommunikation, og dermed til en forståelse af at kort, som al anden professionel kommunikation, skal tilrettelægges grundigt og systematisk. Kurset havde fokus på systematik og metode i de indledende faser af kortproduktionen og på bevidst at kunne udvælge og håndtere informationer til brug for kortet. Kursets øvelser var bygget på fiktive opgaver, hvor deltagerne arbejdede med prototyper af kort. I kurset Tips og trick i kartografien vil fokus være på kortets udtryk dvs. bearbejdning af de grafiske elementer kortet består af så som fx skrift, symboler, farvesætning, visuelle hierarkier osv. Øvelserne vil i dette kursus være bygget op om deltagernes egne konkrete opgaver således at deltagerne efter kurset kan forvente at deres medbragte kort er blevet forbedret. Design af kort er et kursus i kartografisk tilrettelæggelse. Tips og tricks i kartografi er et kursus i kartografisk udførsel. Tid og sted Kurset vil blive afholdt onsdag den 7. og torsdag den 8. november i Københavns området. Ved redaktionens afslutning var afklaringen af stedet ikke endeligt på plads. Dette vil i løbet af kort tid fremgå af og det næste nummer af geoforum.dk. Tilmelding og yderligere information vil om kort tid findes på Du eller din virksomhed skal være medlem af Geoforum for at kunne deltage. 6 geoforum.dk 87 september 2007

7 Geoforum tilbyder atter kurset i Grundlæggende GIS Sæt kryds i kalenderen nu! Tre dage med GIS Kursets indhold er en gennemgang af alle de væsentligste elementer i GIS. Meget kort sagt, handler det om begreber, data og funktioner i den praktiske hverdag. Kurset er bygget op som en vekslen mellem de teoretiske gennemgange og efterfølgende tilhørende øvelser. De fleste af os lærer jo bedst ved at røre ved det. Målgruppen for kurset er de personer, der i det daglige sidder tæt op ad og samarbejder med kollegaer i egentlige GIS-funktioner. Filosofien er banal jo mere man kender til hinandens opgaver og funktioners indhold, jo mere effektivt bliver det daglige samarbejde. Endvidere var kurset tænkt som et lille springbræt til dem, som måske stod overfor muligheden for at kaste sig ud at arbejde med GIS på den ene eller anden måde. Holdet bag Grundlæggende GIS Den gode gamle professor emeritus, Ole Jacobi, har lavet det oprindelige skellet til kurset. Ole Jacobi, der er en blandt få æresmedlemmer i Geoforum, har gennem en meget lang årrække forsynet såvel det offentlige som private erhvervsliv med dygtige medarbejdere indenfor blandt andet GIS. Derfor er det et stort privilegium for Geoforum forsat at kunne nyde godt af Jacobis viden og færdigheder. Carsten Iversen og Brian Pilemann Olsen er gået sammen med Jacobi. Carsten Iversen, som i sin karriere indtil videre har snuset til lidt af hvert, ikke mindst KMS og MTMgeoinformatik uddannelsen i Aalborg. Carsten driver i dag sin egen lille og velfungerende konsulent virksomhed: Geokom. Brian Pilemann Olsen, der er Ph. D., ansat i Fotogrammetrisk Sektion i KMS og arbejder blandt andet med automatisk ændringsudpegning i forskellige former for digitale optagelser af vor jord. Med tre så dygtige og erfarende personer, forsætter Geoforum sin tradition med at få engageret nogle af de bedste kræfter indenfor det aktuelle fagområde. Holdet bag har de allerede afholdt dette kursus to gange tidligere. Ole Jacobi har i samarbejde med Carsten Iversen og Brian Pilemann udviklet et 3 dages kursus i Grundlæggende GIS. Kurset retter sig mod den praktiske brug af GIS og danske geodata. Kurset består af en løbende vekslen mellem teoretisk gennemgang og øvelser. På kurset vil en række relevante emner vil blive berørt: Hvad er GIS? Databaser Raster- og vektordata Koordinatsystemer Geokodning Adresser Ortofoto og satellitbilleder Metadata og kortstandarder Geodata i Danmark Kurset bliver afholdt i Købehavns området fra tirsdag den 30. oktober til torsdag den 1. november Kursusafgiften er kr inklusive forplejning, men eksklusive eventuel overnatning. Stedet for afholdelse vil blive afklaret indenfor kort tid, så hold med Medlemskab af Geoforum er en forudsætning for deltagelse. Tilmelding og yderligere information findes på geoforum.dk 87 september

8 Tak til Jordbrugsakademikerne Af Jacob Gadd, Geoforum For noget tid siden besluttede Hans Skov Petersen i spidsen for Geoforums Forskningspolitiske Udvalg at forsøge at rejse kapital, der kunne sikre et antal studerendes deltagelse på Kortdage Dette selvfølgelig i en erkendelse af at deltagergebyret er voldsom mange penge set i forhold til en almindelig studerendes budget. I det tidligere forår bevilligede Geoforums bestyrelse et beløb på op til kr til dette formål og med det vejledende princip, at bevillingen især skulle tilfalde de studerende som ønskede at levere noget den anden vej. Altså de studerende, som ønsker at bidrage med et indlæg i sessionerne: Fra Universiteterne. Samtidig skrev Hans Skov Petersen på vegne af Forskningspolitisk Udvalg et brev ud til de forskellige akademiske fagforeninger, som har kommende medlemmer blandt vores studerende. Det drejer som Landinspektørforeningen, Ingeniørforeningen, Magisterforeningen, Geografforbundet og Jordbrugsakademikerne. Alle meldte desværre negativt tilbage på nær en enkelt positiv undtagelse: Jordbrugsakademikerne. Jordbrugsakademikerne valgte at bevillige kr til sikring af de studerendes deltagelse. Geoforum har naturligvis sagt mange tak til foreningen for deres positive opbakning. Dette initiativ er således blevet startskuddet til, hvad der sandsynligvis bliver et løbende samarbejde med Jordbrugsakademikerne på områder, hvor et samarbejde vil give gensidig mening. Blandt andet vil Geoforums kurser også blive udbudt til Jordbrugsakademikernes medlemmer. Vi er i en situationen, hvor flere af de mange områder, der findes indenfor Jordbrugsakademikerne, er begyndte at interessere sig for GI og GIS. Atter tak til Jordbrugsakademikerne. 8 geoforum.dk 87 september 2007

9 KORTDAGE 2007 Husk at tilmelde dig til Kortdage inden den 5. september 2007!! Se mere på geoforum.dk 87 september

10 Program for Kortdage/Nordiske Kortdage 2007 Mandag 1. oktober 2007 Tid Emne 10:00 11:00 Kaffe/Registrering 11:00 11:20 Velkomst ved Geoforums Præsident: Michael Israelson 11:25 12:10 Peter Gorm Hansen, Kommunernes Landsforening 12:15 13:00 Ed Parsons, Google 13:05 14:20 Frokost samt indlogering / Udstilling 14:20 15:45 Er fremtiden god? Services til kommunerne Naturen og nye GIS metoder Google Earth - en dræber eller lutter lyksaglighed? Lars Brodersen, Aalborg Universitet Ét liv men nu i to verdener Chris Hammeken, Kort & Matrikelstyrelsen A pan-nordic declaration of the Nordic population Hans Ravnkjær Larsen, Geomatic GIS - Fra gemt til nemt Matilde Lissau, Informi GIS A/S GIS kortmotor til kommunal kortservice Jarl Rolighed Larsen, Horsens Kommune Adresse webservices (AWS)Kristian K. Hansen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Interoperability Challenges For Developing A GIS-based Land Use Model In A Nordic Context Lena Hallin-Pihlatie National Environmental Research Institute/Finnish Environment Ins. Bestemmelse af invasive arter vha. Remote Sensing Flemming Kristensen, NIRAS Putting climate change on the map Suzanne Slarsky, Kort & Matrikelstyrelsen 15:45 16:15 Kaffe - udstilling 16:15 17:15 Sponsor session Sponsor session Sponsor session 17:15 18:15 Reception for udstillerne 19:30 21:30 Uformel middag Tirsdag 2. oktober 2007 Tid Emne 9:00 9:40 Knut Flåthen, Statens Kartverk 9:50 10:30 Max Craglia, EU commission, INSPIRE 10:30 11:00 Kaffe - udstilling 11:00 12:15 INSPIRE 1 Ny teknik og mulighederne Fra universiteterne The Danish metadataservice related to the INSPIRE framework Godik Godiksen, DK The implementation of INSPIRE in Denmark Jes Ryttersgaard, DK A presentation from a person outside the Inspire community NN, DK Vejledning i etablering af 3D bymodeller Lars Flemming, Geoforum Danmark 3D Bymodeller fra sparsomt materiale Thorbjørn Nielsen, Scankort Opmåling med kombineret GPS/GLONASS - er det bedre? Søren Ellegaard; GEOTEAM Implementering af radardata til fine-tuning af floodingmodel Niels Wandall, GI/KU Opgørelse af vækst af den invasive plantaret, Rosa rugosa i et eksponeret klitsystem i Thy Rasmus Halfdan Jørgensen, LIFE/KU GIS som analyseværktøj i bredbåndssektoren Rasmus Borgstrøm, GI/KU 12:15 13:30 Frokost - udstilling 13:30 14:45 INSPIRE 2 Laserscanning Fra universiteterne Specification of the INSPIRE annex 1-3 themes and data Arvid Lillethun, Norway NN, Sweden Laser scanning, før, nu og i morgen - og hvordan arbejder vi med disse mange TB (TerraByte) Kristian Keller, COWI Segment based change detection of SAR images Henning Skriver, Danmarks Rumcenter, Danmarks Tekniske Universitet Uddannelsesinitiativer i Det nye DTU Per Knudsen, Danmarks Rumcenter, DTU Prize collecting traveling salesman problem with time windows Pimin Konstantin Kefaloukos, DIKU/KU Vandløbsoplande og vandløbskvalitet Joan Jørgensen og Erhard Nielsen, LIFE/KU Towards implementation of Laserscanning - en Manglende GPS-oplysninger INSPIRE services, status in højteknologisk udf or dr ing til lægehelikopternes Finland Lars Bodum, Aalborg Universitet natflyvning Tapani Sarjakoski, Finland Lars Nielsen, Britta Rasmussen og Mikkel Bjørn Aaen, AAU 10 geoforum.dk 87 september 2007 RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES

11 Program for Kortdage/Nordiske Kortdage :45 15:15 Kaffe - udstilling 15:15 16:55 Hvor bevæger GI en sig hen? Styr dine ting På tværs af grænserne GI - hvilken vej blæser vinden? Bo Overgaard, Grontmij Carl Bro FOT samarbejdet Inger Marie Arildsen, Kort & Matrikelstyrelsen Portaler og Geografisk Infrastruktur Thorben Hansen, Kort & Matrikelstyrelsen Brug og distribution af ejendomsdata i 2012 Asger Sonne Kristensen m. fl., Geopartner Landinspektørgården a/s geoforum.dk 87 september 2007 Styring af store projekter i GIS/Lednings-regi stre ringsverden Dorthe Krøyer, HNG, Intergraph Adgangskontrol og rettighedsstyring i GIS Niels Mørck, Grontmij Carl Bro SEMD.FO - en færøsk metadata-portal for geodata Petur Nielsen, Faroes Data Store - FDS Digitalisering og publi ce - ring af kontakt kopier - Værdifuld viden om historisk infrastruktur får nyt liv Lennart Christoffersen, Brøndby kommune Water Information System for Europe Jesper Skovdal Christiansen, Atkins Danmark Location as a Gateway to Disaster Management Ivan Bæhr, UNOSAT International standards on data quality description Gerhard Joos, Danmarks Rumcenter, DTU Geodemografisk analyse Martin Glarvig, Geomatic 16:55 17:45 Udstilling 19:30 00:00 Den Fine Middag Onsdag den 3. oktober 2007 Tid Emne 9:30 10:50 Nyt om gamle registre Den langhårede Højdemodeller BBR Lars Misser, Erhvervs- og Byggestyrelsen Fælles infrastruktur ved hjælp af geonøgler Jens Bo Rykov, Kort & Matrikelstyrelsen Et 100 % entydigt adressesystem? Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen Using Covariance Descriptors for Image Based Change Detection and Revision of GIS Data Thomas Knudsen, Danmarks Rumcenter The Regularized Iteratively Reweighted MAD Method for Change Detection in Multiand Hyperspectral Data Allan Aasbjerg Nielsen, Danmarks Rumcenter, DTU Agent-baseret simulering af rekreativ adfærd Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Anvendelse af detaljerede højdedata til naturgenopretning i Lille Vildmose Niels Riis, COWI A/S Visibilitetsanalyser og laserscannede højdedata Kristian Skak-Nielsen, BlomInfo Ny digital højdemodel Nynne Sole Dalå, Kort & Matrikelstyrelsen 10:50 11:10 Kaffe 11:10 12:30 Nyt om nye registre Kommuner i Norden Systemer til små og store katastrofer Danmarks Arealinformation Anne Juul Sørensen, Danmarks Miljøportal Ledningsejerregistret Felix Dalker, Erhvervs- og Byggestyrelsen Naturdata.dk Seniorrådgiver Jesper Fredshavn, DMU HØYKOM-prosjektet Fylkeskartsjef Tore Bø, Statens kartverk Skien Produktion af FOT samarbejde mellem kommuner og Kort & Matrikelstyrelsen Inge Flensted og Jørgen Grum, Herning Kommune og KMS Digital plandialog. Samarbeid mellom 12 kommuner i Vestfold, Norge Jon Arne Trollvik, Prosjekt Digital plandialog, 12- kommunesamarbeidet i Vestfold 12:30 13:15 Frokost 13:15 14:30 Status på GI i Norden v. GI Norden Status på GI i Danmark Status på GI i Finland Status på GI på Island Status på GI i Norge Status på GI i Sverige RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES UdrykningsGIS Beredskabsinspektør Mikael Nørgaard Gam, Roskilde Brandvæsen GIS and dambreak simulations Per Ludvig Bjerke, NTE Development of a national flood information system for Norway Søren Elkjær Kristensen, Norges vassdrags- og energi direktorat 11

12 ICC2007 i Moskva, den 23. internationale kartografikongres Af Lars Brodersen Den Røde Plads foran Kreml deltagere fra hele verden var samlet i dagene 4. til 9. august 2007 i Moskva for at afholde den 23. internationale kartografikongres. Det er virkelig hele verden, der er repræsenteret bl.a. qua mange landes medlemskab af ICA den internationale kartografiorganisation. Fordelingen af deltagerne er med ca. ¼ til hver af grupperne Vesten, Rusland+Østeuropa, Kina og resten af verden. De fire grupper klumpede sig sammen hver for sig, fx i pauserne og man gik til foredrag fra ens egen kulturkreds. Det er svært at bygge bro over de tydelige kulturelle forskelle. Men det må fortsat tilstræbes, at det skal være muligt. Det må fortsat være et af de væsentligste formål for ICA og ICC. De ca deltagere holdt i alt ca. 700 foredrag og posters. Ved åbningsceremonien holdt Ferjan Ormeling og Menno-Jan Kraak et interessant hovedforedrag, hvori de beskrev og diskuterede et (for dem) betydeligt erkendbart kløft mellem kort-, geoinformations- og geoinformatikteori på den ene side og kortproducenternes praksis på den anden side. De to verdener fjernes sig, ifølge Ormeling og Kraak, mere og mere fra hinanden. Med de moderne værktøjer, som står til rådighed, er det muligt for enhver at fremstille en slags kort, mens begrundelser, dokumentation og systematik lider herunder. Kortteoridomænet har tilsvarende ikke udnyttet chancen for at følge med udviklingen. Ormeling og Kraak beklagede svært, at de to fagdomæner (kort-, geoinformations- og geoinformatikteori og produktionspraksis) fjerner sig mere og mere fra hinanden. Michael Peterson fulgte op herpå med et foredrag med titlen Maps on the Internet: What a mess it is and how to fix it! Michael Peterson påpegede, at det kun er de færreste kort på internettet, der faktisk udnytter de interaktivitetsmuligheder, der ligger i mediet. Værst af alt er dog, fortalte han, er dog kommercialiseringen af adgangen til internettet; man betaler for adgang og ikke for indhold (groft sagt). Det betyder, at der kun er ringe incitament for producenter (både kartografer og kortmagere) til at lave de bedst mulige produkter (kort på internettet). For det tredje påpegede Michael Peterson, at udenfor den vestlige verden er den almindelig- 12 geoforum.dk 87 september 2007

13 ste portal til internettet et bærbart apparat (typisk mobiltelefon), hvilket så sandelig heller ikke fremmer udviklingen af lækre kort på internettet. Et interessant hjørne af foredragene var spørgsmålet om ophavsret i den digitale verden. Forskellige initiativer undersøger mulighederne for at sætte vandmærker, fingeraftryk i datasæt (fx gemme særlig information i koordinater, som gør det muligt på et tidspunkt i en retssag at påvise at den oprindelige kilde er den-og-den). Men endnu ser det ikke ud til, at problemet er løst på en stabil og generelt niveau. I det hele taget var der mange uhyre interessante emner at lytte til, lige fra kortlægning af Saturns måner til kort for blinde, kort for børn og finere matematiske detaljer. Et enkelt interessant foredrag skal fremhæves her. Spanske kolleger fortalte om deres hydrografi- SDI (spatial data infrastructure) An Approach Towards a Harmonized Framework for Hydrographic Features Domain. Det interessante var, at de redegjorde for en faktisk hverdag med problemer og om årsagerne hertil. De har erkendt, at der er betydeligt usystematik i hydrografi-sdi er generelt og at de derfor har betydelige produktionsproblemer. Der blev meget omhyggeligt, dygtigt og præcist redegjort for mangler og for, hvad der skal gøres for at rette op på tingene. Umiddelbart efter fulgte et foredrag om en teoretisk, generel model for SDI (Cooper, Mollering, Hjelmager m.fl.) An Initial Model of the Computation Viewpoint for a Spatial Data Infrastructure. Det vil blive interessant at følge sammenligninger mellem den omtalte hydrografi-sdi, den teoretiske, generelle SDI-model og fx INSPIRE. ICC2007 åbningsceremoni. Den noget fantasifulde udsmykning af scenen skyldtes et senere balletnummer. Sameksistens er et puslespil, som alle må medvirke til at lægge. Initiativer hertil er undervejs. Kortudstillingen led under, som på andre ICC er det også var tilfældet, at udstillingsområdet var statiske vægge/tavler, hvor det kun er muligt at fremvise papirkort. Det er ærgerligt, fordi der trods alt bliver produceret betydeligt mange flere kort på elektroniske medier, som på den måde ikke kommer de besøgende for øje. Sammen med kortudstillingen var der også en teknisk, kommercielt udstilling, hvor firmaer kunne promovere deres produkter. Som sædvanlig var det mest interessante på udstillingen børnenes kort, præget som de er af betydelig fantasi, følelser og sociale relationer. Den næste, den 24. ICC, afholdes d. 9. til 15. november 2009 i Santiago i Chile. geoforum.dk 87 september

14 Københavns kommune atter i enegang Af Jacob Gadd, her, som Personlig Privat medlem Tirsdag den 14. august bragte DR1 et interessant indslag i Kontant. Her så man undrende endnu et eksempel på Københavns kommunes forsøg på enegang. Tidligere har vi oplevet hvordan kommunen har kæmpet imod, at kommunens matrikelvæsen blev underlagt de samme spilleregler, der fungerer for det øvrige samfund. Denne gang handler det om tilskudsdeklarationer på andelslejligheder fra 1920 erne. Vi så Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, som på lidt trist politikermanér, svarede undvigende. Men hvad handler sagen om? Tilskudsdeklarationer I 1920 erne valgte staten og kommunerne mange steder at støtte opførelsen af andelsboliger. Det skete for at sikre en rimelig lejeudgift på bolig til de såkaldt mindre bemidlede. Typisk blev ejendommene finansieret gennem tilskud fra stat, kommune og foreningen selv. Deklarationernes klausul sagde at andelshaverne ikke måtte tjene penge på deres bolig og at eventuelle fremtidige værdistigninger, derfor skulle tilfalde kommunerne. I mange andelsforeninger blev det gamle papir med deklarationen glemt i de forløbende godt 80 år. Andelsforeningerne solgte gennem tiden lejlighederne efter de procedurer, som var generelt gældende, hvor prisen baserer sig på den konkrete andelsforenings ejendomsværdi (andelskronen) og de individuelle forbedringer, der måtte være gennemført. Tilsyneladende er disse gamle deklarationer pludseligt begyndt at dukke op igen i 2006 rundt om i Københavns kommune. Konsekvenserne Det betyder, at med et slag er mange andelslejligheders værdi faldet til næsten nul kroner i værdi og ingen vil yde lån til forbedringer og vedligeholdelse af disse ejendomme. Den enkelte andelshaver har måske købt en andel helt i overensstemmelse med ejendomsbestyrelsen og administrators anvisninger for kr for 4 år siden, og nu kan den ikke sælges videre efter de almindelig gældende regler, på grund af Københavns kommunes fortolkning af deklarationer. Dette betyder, at andelshaveren har mistet sit indskud på kr Her er kommunens råd så, at andelshaveren må inddrive dette tab ved et civilt søgsmål mod sælger. Og tidligere sælger må så gør det samme mod tidligere sælger, som igen må gøre det samme mod endnu tidligere sælger. Dette absurde juridiske dominospil kører rent faktisk i byretten nu. Det lyder mærkeligt, men kommunen fastholder, at fordi man i 1922 gjorde et indskud på 20 % og formuleringen den gang var at fremtidige værdistigninger skulle tilfalde kommune, så har udviklingen i ejendomsmarkedet gjort at Københavns kommune i dag mener at have krav på godt 99 % af ejendommens værdi. Klaus Bondam Foto af Tine Harder Dette tyder på, at et eller andet er voldsomt galt. Alle andre kommuner og staten har da også for lang tid siden frafaldet disse i dag knap så hensigtsmæssige tilskudsdeklarationer. Derfor valgte DR s kontant redaktion at forsøge at belyse problemstillingen. Man forsøgte også at få Klaus Bondam til at forklare sig. Fra Klaus Bondam var hovedbudskabet, at han som ansvarlig politiker blot forsøgte at forsvare sin kommunes formue. De ubesvarede spørgsmål TV journalist Klaus Bundgård Povlsen spurgte ind til det ågeragtige i at hævde at et indskud på 20 % i 1922 skulle kunne blive til en andel på godt 99 % i Der kom reelt intet svar i tv-indslaget. Jeg kunne ikke dy mig for at forsøge at komme lidt tættere på en rigtig forklaring ved at skrive til Klaus Bondam via hans borgmester-mail og hans blog på Der er kommet svar, men ikke en rigtig forklaring. Og der er flere interessante ubesvarede spørgsmål i sagen. Værdistigning kontra pristalsregulering Købehavns kommune vælger i sin praksis at behandle enhver påløbet krone på en ejendom siden 1922 som en ejendomsværdistigning. Men hvor blev den almindelig pristalsregulering af? Hos Danmarks Statistik kan man konstatere at kroner i 1922 svarede til kroner i Det er ikke værdistigning, men pristalsudvikling. Den offentlige ejendomsværdi Tilskudsdeklarationerne betyder, at ejendommen dybest set må anses 14 geoforum.dk 87 september 2007

15 for at være usælgelig givet til smerte og frustration for de berørte andelshavere. Alligevel er den offentlige ejendomsværdi på en af de hårdt berørte ejendomme sat til 39 millioner kroner. Men hvad er nu lige lovens ord omkring ejendomsvurderinger? Her står blandt andet at man baserer den offentlige ejendomsvurdering på følgende betragtninger: Af forarbejderne til VUL (vurdering af landets faste ejendomme ) fremgår, at ejendoms- og grundværdiansættelsen skal fastsættes ud fra, hvad der på vurderingstidspunktet vil kunne opnås ved salg til en fornuftig køber. Ved en fornuftig køber forstås i denne sammenhæng en køber, der ved købesummens fastsættelse tager den pågældende ejendoms formodede gensalgsværdi i betragtning. Hvis ejendommen anses for usælgelig, kan man vel næppe finde en fornuftig køber og så kan ejendommen næppe være de 39 millioner kroner værd, hvoraf Københavns komme opfatter godt 38 millioner som værende deres penge. Det dårlige moral Rent moralsk virker det forkert, at Københavns kommune kan ignorere samfundets pristalsudvikling og kommunens for et historisk indskud på 20 % kan påberåbe sig en nutidsandel på 99 % Måske er det netop derfor, at alle andre kommuner og stat har fravalgt deklarationerne. Men Københavns kommune, som i parentes bemærket modtog 5 milliard i tilskud fra det øvrige samfund i 2006, forsøger forsat at gøre tingene på sin helt egen måde. Tegning af Jacob Gadd Relevante links: ICA har fået ny Præsident Den 9. august 2007 valgte ICA s Generalforsamling professor William Cartwright til Præsident. Da der var flere kandidater, var resultatet et udslag af kampvalg. Geoforum havde i forvejen besluttet at støtte William Cartwrights kandidatur. William Cartwright har I hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med kartografi og er i dag blandt andet Professor of Cartography and Geographical Visualization in the School of Mathematical and Geospatial Sciences at RMIT University, Melbourne, Australia. Siden slutningen af 1980 erne har William Cartwright været involveret i ICA s arbejde. Hvis du vil vide mere om William Cartwright, kan du læse mere her: geoforum.dk 87 september

16 Nyt fra virksomhederne Udvidet ledelsesgruppe i Kort og Geodata COWI har udvidet ledelsesgruppen i Kort og Geodata for at styrke en række nye aktiviteter inden for kortlægning og øge den internationale profil. Bygningsingeniør Carsten Vad er ansat som projektchef med særlig fokus på kvalitets- og projektledelse. Michael Schultz Rasmussen (Phd. i geografi) er pr. 1. september 2007 ansat som projekt- og udviklingschef. Ledelsen består desuden af projektcheferne Ove Steen Kristensen og Steen Davidsen samt afdelingschef Poul Nørgård. Få nyt om GIS i Aktion hver måned Intergraph frigiver G/DAN-VAND Intergraph har i august frigivet en vandforsyningsløsning baseret på DANVAs standard datamodel for vand kaldet DAN-VAND. Systemet benytter standard teknologier som OpenGIS, Oracle Spatial og Intergraph G/Technology. Implementeringen omfatter alle krav defineret i DAN-VAND og giver brugeren en intuitiv/brugevenlig applikation til projektering, dokumentation, vedligehold og analyse af vandforsyningsnetværk i overensstemmelse med dansk standard. Intergraph udstiller på bredbåndsdagen Mød os på Bredbåndsdagen torsdag d. 13. september 2007 kl , Bella Center, København. Kom og se Intergraphs løsning til projektering, dokumentation og driftsstøtte af fiber- og elforsyningsnetværk. Yderligere information: Vi er ved stand nr. 42b. Vi glæder os til at se dig. Kontakt Jackie Sandgård Tlf.: intergraph.com Hjemmeside: Informi GIS har lanceret nyt e-nyhedsbrev om GIS i anvendelse GIS i Aktion er et e-nyhedsblad for dig, der vil vide mere om den praktiske anvendelse af GIS. Hver måned indeholder bladet en historie om GIS i anvendelse, et interview med en GIS professionel, samt en beskrivelse af et relevant produkt. Vi modtager også gerne forslag til artikler, så hvis du har lavet et spændende GIS projekt, du gerne vil fortælle om, kan du kontakte Sofie Hermansen på Løsningen giver bl.a. mulighed for lange transaktioner/versionering, således at det er muligt at udarbejde alternative ændringsforslag for det samme netværk og konsekvensberegne de forskellige forslag, således at det mest optimale kan vælges. Endvidere er det muligt at oprette intelligente detailtegninger for f.eks. komplekse bygværker, hvor alle komponenter inden i bygværket registreres, inklusiv topologi til resten af netværket registreret i geografien. Intergraph, DANVA og Bredbåndsdag logoer vedlagt samt G/DAN-VAND skærmbillede. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på Se mere om nyhedsbrevet her: tlf : Hjemmeside: : 16 geoforum.dk 87 september 2007

17 ESRI European User Conference Grontmij Carl Bro er Silver Sponsor på ESRI European User Conference 2007 i Stockholm. Dette sker i samarbejde med Grontmij s hollandske GIS & ICT afdeling, som er et af de største aktører indenfor software til produktion af tekniske kort, og er desuden ESRI Business Partner. En række softwarekomponenter er i dag licenseret til Leica og ESRI og indgår i deres produkter, og vi glæder os til at introducere en række af produkterne på det skandinaviske marked. Geodata produktion under Den offentlige brugerstyring Danmarks Miljøportal har idriftsat det første system til online produktion af data via web-services underlagt den offentlige brugerstyring på miljøområdet. Det er sket ved at lancere en SOAP baseret web-service med en CBkort Digitize klient. Grontmij Carl Bro har gennem dette arbejde opnået en unik erfaring på at implementere løsninger under den offentlige brugerstyring, og har afholdt det første kursus for udviklere fra både offentlige myndigheder og private levandører. Grontmij Carl Bro tilbyder nu at holde kurser, opstille testmiljøer og rådgive om arkitektur i forhold til brugerstyring. Grontmij Carl Bro frigiver version 2.3 af CBkort I slutningen af august kommer den nye version af CBkort. Ud over en række forbedringer af brugergrænseflader er der kommet en række nye moduler, ligesom en række eksisterende moduler er videreudviklet. Bl.a. er der nu understøttelse for højkvalitetsudskrift i stort format og der er lavet pakker så kommunerne let kan lave online kobling via wms og wfs til Danmarks Arealinformation og PlansystemDK. På datasiden er der nu mulighed for at anvende data fra ArcSDE, Oracle, PostGIS og WMS/WFS ud over de kendte filformater. CBkort er i dag solgt til over 20 af de nye storkommuner og anvendes i PlansystemDK og Danmarks Arealinformation. Læse mere på byder velkommen til blandt andet Miljøcentrene og Region Sjælland Vil du ha en nyhed med i geoforum.dk? Brug denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed. Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en påmindelse, når vi nærmer os deadline, så skriv til Sekretariatet på Angiv: Virksomhedsnyhed i emnefeltet. geoforum.dk 87 september

18 Sæt kryds i kalenderen nu! Arrangementsgruppe Øst præsenterer: Geoforum arrangement Videometer og Pictometry - et gratis eftermiddags-foredragsarrangement Set i lyset af, at der kommer flere og flere billedprodukter på internetportaler såsom Google earth, Local. live.com, Eniro osv, samt at flere og flere benytter billeder til at foretage målinger med, mener vi at det er relevant at belyse emnet lidt nærmere for Geoforums medlemmer. Mød op og hør om: 1. Videometers teknologi og udnyttelsen af billede og/eller videoinformation til operationel industriel måling 2. Pictometry skråbilledprojektet, der dækker alle vesteuropæiske byer med mere end indbyggere Arrangementet afholdes tirsdag den 18. september fra til på Rentemestervej 8 hos Kort & Matrikelstyrelsen. Emnerne, der forventes præsenteret vil være: Videometer fortæller om principperne i deres billedgenkendelsesprogrammer Eksemplificerer med nogle af successerne med metoderne. En kort fortælling om de datamængder der behandles i løbet af en arbejdsdag fejltolerancer mm. Desuden et kig ind i fremtiden indenfor operationel billedgenkendelse kunne være interessant. Øvrigt lir J Pictometry projektet præsenteres af Jesper Rye Rasmussen fra BlomInfo A/S hvor han vil komme ind på: Projektets størrelse (antal fly, billeder, datamængder, processeringstid, m.m.) Metoder til måling i skråbillederne vertikal og horisontale afstande og arealer. Yderligere afledte produkter. Den røde tråd i dette arrangement vil være at prøve at åbne vores øjne for, om der er nogle fællestræk mellem vores brancher, der kan dyrkes til fælles gavn. Dette håber vi at komme ind på i en kort diskussion efter oplæggene. Geoforum byder dig velkommen! 18 geoforum.dk 87 september 2007

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2007 Fredag 31. august København Forskning, uddannelse og erhverv - sammen eller hver for sig? Tirsdag 18. september København Videometer og Pictometry Man. - ons oktober Herning Kortdage /Nordiske Kortdage 2007 Tirs. - tors. 30. okt november København Grundlæggende GIS Ons. - tors november København Tips og Tricks i Kartografien Kongresser og møder 2007 DATO TITEL OG STED sep. 51. Fotogrammetrisk uge, Stuttgart sep. COWI holder MapInfo konference på Hotel Koldingfjord 20. sep. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde sep. PIA07 - Fotogrammetrisk billedanalyse / ekstraktion af information fra billeder, München se: 3. okt. Orbicon afholder Grafdage 2007, Hotel Munkebjerg i Vejle okt. Udms 2007, 26th Urban Data Management Symposium, Stuttgart, Germany se: okt. GeoInfo 2007, nov. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde, Jylland For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: geoforum.dk 87 september

20 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V MapInfo Konference september - Koldingfjord Under temaet Syn for sagen... inviterer COWI til en spændende konference om, hvordan MapInfo og geografiske data kan gøre en verden til forskel. Mød blandt andre: Galathea 3 Forsker Niels Christian Nielsen Rigspolitiet Pressetalsmand Flemming Steen Munch Hjerneforsker Peter Lund Madsen TV2 NEWS Grafisk producer Christian Vollmers Innovation Lab Morten Hejlesen Tilmeld dig senest d. 7. september på: Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Silkeborg Nygade Silkeborg Tlf Fax Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax

geoforum.dk inklusive STÆRKT PROGRAM mødestedet for geografisk information juli/august 2007 Lederen: Spøgelser fra fortiden side 3

geoforum.dk inklusive STÆRKT PROGRAM mødestedet for geografisk information juli/august 2007 Lederen: Spøgelser fra fortiden side 3 inklusive STÆRKT PROGRAM 86 juli/august 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Spøgelser fra fortiden side 3 Vellykket temadag om den geografiske infrastruktur side 6 Geoforum

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Oktober 2006 Husk at tilmelde dig KORTDAGE 2006 inden 6. oktober Velkommen til Kortdage 2006 Lederen

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Oktober 2006 Husk at tilmelde dig KORTDAGE 2006 inden 6. oktober Velkommen til Kortdage 2006 Lederen 78 Oktober 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Husk at tilmelde dig KORTDAGE 2006 inden 6. oktober Velkommen til Kortdage 2006 Lederen Er OIS-data reelt frigivet? side 3 side 4 Hvor

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

geoforum.dk Årets sidste nummer mødestedet for geografisk information december 2007 Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3

geoforum.dk Årets sidste nummer mødestedet for geografisk information december 2007 Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3 90 december 2007 Årets sidste nummer geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3 Geojournalistik hvad i al verden er det? side 4 Mere om publikationerne om GML

Læs mere

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. HVORDAN HOLDER MAN STYR PÅ 23.000 PROJEKTER WORLD WIDE? 23.000 projekter 35 lande 300 kontorer

Læs mere

Invitation til Kort- og Geodataseminarer

Invitation til Kort- og Geodataseminarer Invitation til Kort- og Geodataseminarer Aalborg 27. maj Hotel Hvide Hus, Aalborg Århus 28. maj COWI Århus Vejle 29. maj COWI Vejle Lyngby 3. juni COWI Lyngby Slagelse 4. juni Hotel Frederik d. II Seminar

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

MOBILITY. KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København. Konferencens hovedtemaer. Konferencens keynotetalere

MOBILITY. KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København. Konferencens hovedtemaer. Konferencens keynotetalere MOBILITY KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København Konferencens hovedtemaer Mobility som strategisk parameter IT-sikkerhed Fremtidens mobility Ledelse af mobile medarbejdere

Læs mere

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset FOT2007 Forum FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, 10-15 i KL-huset Deltagere Peter Schack Madsen, Aarhus

Læs mere

geoforum.dk Masser af nyt mødestedet for geografisk information oktober 2007 Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor,

geoforum.dk Masser af nyt mødestedet for geografisk information oktober 2007 Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor, 88 oktober 2007 Masser af nyt geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor, så side 6 Nyt fra Landinspektørstudiet side 10 ICA s 14.

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 16. juni2016 Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 Dagsorden 1. FOSAKO lejrskole 2016 2. Projekter i samarbejde med KTC faggruppen for digitalforvaltning (DFO) 3. Opfølgning på FOSAKO

Læs mere

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking -Dag 2010 3. juni kl. 9.00-15.00 inspiration & networking I-Dag 2010: Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2010 Torsdag den 3. juni i Odense På I-Dag vil vi inspirere, inddrage, lytte,

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om udstilling til trykt program 5 Om logistik og indretning

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Projektstyring for dummies

Projektstyring for dummies Projektstyring for dummies Agenda Min baggrund Hvad er et projekt og hvorfor gør vi det? Eksempler på projekter fra min nutid og fortid Hvordan I blivder klædt på til jeres nye udfordringer Projektstyring

Læs mere

Referat fra INSPIRE DK-Følgegruppemøde, møde nr. 14, den 3. april 2008

Referat fra INSPIRE DK-Følgegruppemøde, møde nr. 14, den 3. april 2008 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. 433422 Ref. dbl Den 17. september 2008 Referat fra INSPIRE DK-Følgegruppemøde, møde nr. 14, den 3. april 2008 Deltagere: Bjarne Laang, DFFE Erik Sommer,

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

i ii Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps

i ii Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps Martin Højriis Kristensen, hoejriis.dk Case: Martins Hjemmeside (.dk) Hvad? Privat hjemmeside

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding Se dette nyhedsbrev i en browser Sommeren 2011 Tirsdag 07. juni Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 Lørdag - Søndag 18.-19. juni Meditaionsweekend v/karen Lund Andersen Husk

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

80 December 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. Vellykkede Kortdage 2006 i Herning gav en ny deltagerrekord.

80 December 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. Vellykkede Kortdage 2006 i Herning gav en ny deltagerrekord. 80 December 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vellykkede Kortdage 2006 i Herning gav en ny deltagerrekord Lederen side 3 Husk at kontingentstrukturen ændrer sig for personlige medlemmer

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information November 2006

geoforum.dk mødestedet for geografisk information November 2006 79 November 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Den svigtende interesse for de videregående uddannelser er et alvorligt problem Lederen side 3 Har Geoforum en værdi? Mads Staunskjær

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den 23. 25. november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Emner INSPIRE direktivet GI lov Status på implementering Lille demo

Læs mere

geoenviron ERFA VIRKSOMHED TORSDAG DEN 6. NOVEMBER 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1

geoenviron ERFA VIRKSOMHED TORSDAG DEN 6. NOVEMBER 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 VIRKSOMHED TORSDAG DEN 6. NOVEMBER 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:45 KL. 11:15 KL. 11:30 KL. 11:45 KL.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Bliv sponsor! DeIC konference 2016

Bliv sponsor! DeIC konference 2016 Bliv sponsor! DeIC konference 2016 En enestående chance for eksponering på årets konference for alle, der arbejder med e- Infrastruktur til forskning og uddannelse. Nye veje til escience Hvorfor sponsor

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011 Koordineringsrådet: Elsebeth Terkelsen AAA/EVAA Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen Leder af Efteruddannelsen, Arkitekt MAA 8936 0150 Elsebeth.terkelsen@aarch.dk Lars Klint Kunstakademiets

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Hop med på bussen til Grundfos til NBE netværksmøde d. 27. maj

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Hop med på bussen til Grundfos til NBE netværksmøde d. 27. maj Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Februar 2015 Hop med på bussen til Grundfos til NBE netværksmøde d. 27. maj Formand Niels Due Jensen fra

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det!

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det! 10. oktober 2014 Så meget koster Innovation - Så lang tid tager det! Så meget koster Innovation Så lang tid tager det! Jeg vil gerne gøre mit produkt smart! Der skal teknik i! > Hvad koster det? > Hvor

Læs mere

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi?

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Center for Strategisk Byforskning Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Frederiksberg 4.3.2011 Gertrud Jørgensen Forskningschef, professor Skov & Landskab Hvem er vi? Københavns Universitet Institut

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere