geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3"

Transkript

1 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne side 8 Spændende og alsidigt program for Kortdage 2007 side 10 Nyt fra ICA konferencen i Moskva side 12 Københavns kommune atter i enegang side 14 Nyt fra virksomhederne side 16

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Verdens smerte Fotograferet af Lars Brodersen Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr september 2007 Nr oktober 2007 Nr november 2007 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder... 3 Hvad er EC GI & GIS Workshop... 4 Tips og Tricks i Kartografien... 6 Grundlæggende GIS... 7 Tak til jordbrugsakademikerne...8 Kortdage - tilmeld dig nu!... 9 Kortdagsprogram...10 ICC2007 i Moskva den 23. internationale kartografikongres Københavns kommune atter i enegang...14 Nyt fra virksomhederne...16 Geoforum arrangement Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Suppleanter Dorthe Krøyer, HNG I/S, Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Grontmij Carl Bro A/S, Arrangementsgruppe Øst Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, KVL, 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 87 september 2007

3 Geoforum bliver vært for EU s GIS konference i 2008 Det er med stor glæde og stolthed, at Geoforum kan annoncere at EU s GIS konference eller EC GI & GIS Workshop 2008, som konferencen officielt betegnes, vil blive holdt her i Danmark. Det vil ske sidst i juni måned i 2008 og Geoforum skal være vært og lokal arrangør. Geoforum blev for en måned siden kontaktet af EU s Joint Research Center (JRC), der ville høre om Geoforum ville påtage sig værtskabet for denne konference. Forberedelserne vil kræve en del af vores sekretariat, men bestyrelsen vurderer, at dette er en unik lejlighed for at prioritere det internationale arbejde i foreningen. EC GI & GIS Workshop er årets ultimative INSPIRE konference på i Europa. Jeg er overbevist om, at vi i Danmark har meget at tilføre på dette område. Vi jo har arbejdet systematisk med standardisering og metadata på geodataområdet i mange år. I Danmark er vi meget lang fremme med hensyn til e-parathed i befolkningen. Og inden for digital forvaltning ligger vi helt i top. Der burde være muligheder for danske IT-virksomheder for at eksportere nogle af de koncepter og løsninger, som vi bruger i Danmark og som man kun taler om som visionære fremtidsscenarier i udlandet. Danmark er også en stor fotogrammetri-nation med flere firmaer, der udfører opgaver over det meste af verdenen. Men på software-siden kniber det mere med at få opgaver i udlandet. Måske er det en barriere, at forholdene omkring eksempelvis datamodeller og arbejdsgange er så relativt forskellige fra land til land. INSPIRE projektet er med til at dokumentere forholdene på geodataområdet i de enkelte EU-lande. Dette forhold kan gøre det lettere for danske IT-virksomheder at eksportere danske løsninger til andre lande. Den kommende konference bør derfor ses som et godt og oplagt udstillingsvindue for sådanne virksomheder i Danmark. Geoforum har som vært og lokalarrangør ansvaret for såvel udstilling som de andre former for sponsorater, man traditionelt har betjent sig ved tidligere konferencer af i udlandet. Jeg håber, at rigtigt mange at vores medlemsvirksomheder kan se denne enestående mulighed for at eksponere sig overfor de øvrige EU-landes eksperter og beslutningstagere på vores fagområde og videre ud i de digitale forvaltninger. Jeg håber, at de offentlige virksomheder og de private løsningsleverandører sammen vil benytte denne lejlighed til at vise hvordan og hvorfor den danske digitale forvaltning ligger helt oppe i den internationale top. Jeg vil opfordre interesserede i tidligst muligt at rette kontakt til vores sekretariat. Jeg håber også, at Geoforums medlemmer vil få mulighed for at deltage i konferencen, når den nu kommer til at foregå i Danmark. Konferencen svarer i størrelse og varighed til Kortdage, i det JRC forventer ca. 400 deltagere. Konferencen forventes afholdt fra den 24. til den 26. juni 2008 midt i hjertet af København. Med venlig hilsen Michael Israelson Geoforum Danmark geoforum.dk 87 september

4 Hvad er JRC s EC GI & GIS Workshop? Af Jacob Gadd, Geoforum I bladets Leder på side 3 kan du læse at JRC s EC GI & GIS Workshop er på vej mod København. Dette kan vi være stolte af i Geoforum. Mit forsigtige indtryk, er dog at de færreste læsere er helt fortrolige med JRC og de andre begreber. Jeg har derfor skrevet denne lille artikel for at give et billede af hvad og hvem blandt andet JRC s EC GI & GIS Workshop er. JRC er en forkortelse af Joint Research Center. JRC er nedsat af Europakommissionen (EC), og ledes i dag af tyskeren Roland Schenkel. JRC er EU s egen generelle forskningsvirksomhed. JRC har primært til opgave at støtte Europakommissionen med analyser, udvikling/forskning og anskueliggørelser på ethvert tænkeligt område til understøttelse af kommissionens forsatte arbejde med EU s politiske udvikling. Altså en hel del mere en bare GIS. JRC er, og skal være, helt uafhængig af såvel private virksomheders som de enkelte EU landes nationale interesser. JRC rummer så en række institutter, blandt andet Institute for Environment and Sustainability (IES). Det, som vi på godt dansk ville kalde: Institut for Miljø og Bæredygtighed. Det er her, at en væsentlig del af det forudgående arbejde med at udforme INSPIRE er forankret. IES har så blandt andet en enhed, som kaldes SDI, der står for Spatial Data Infrastructure Unit. Denne enhed blev dannet sidste år i takt med at INSPIRE arbejdet tog form. I dag er det SDI, der har ansvaret for blandt andet EC GI & GIS Workshop. En workshop, hvor det forlyder, at man gerne snart ønsker den opgraderet til konference. Både på grund af den voksende I bladets Leder på side 3 kan du læse at JRC s EC GI & GIS Workshop er på vej mod København. Dette kan vi være stolte af i Geoforum. Mit forsigtige indtryk, at de færreste læser er helt fortrolige med JRC og de andre begreber. Jeg har derfor skrevet denne lille artikel for at give et billede af hvad og hvem blandt andet JRC s EC GI & GIS Workshop er. JRC er en forkortelse af Joint Research Center. JRC er nedsat af Europakommissionen, og ledes i dag af tyskeren Roland Schenkel. JRC er EU s egen generelle forskningsvirksomhed. JRC har primært til opgave at støtte Europakommissionen med analyser, udvikling/forskning og anskueliggørelser på ethvert tænkeligt område til interesse for selve begivenheden og den generelt voksende interesse i GI på europæisk plan i kølvandet på INSPIRE. I alt har der været afholdt 13 af disse workshops, senest i juli 2007 i Porto i Portugal. Hvis du ønsker en god idé om det faglige niveau og indhold, bør du besøge siden for seneste workshop. Linket finder du nederst på siden. Selve workshoppen bliver udformet af tre forskellige kommitter: Program Committee Scientific Committee Local Committee Geoforums rolle bliver ansvaret og gerningerne, der knytter sig til Local Committee. Geoforums rolle vil blandt andet sige, at finde sted for afholdelse, overnatninger, trykkeri, udstillere, sponsorer m.m. Det er klart at et sådan arrangement vil belaste ressourcerne i Geoforums sekretariat. Men ligeså klart er det, at der opstår nogle gode muligheder for at profilere Geoforum og Geoforums medlemmer overfor et mere og mere betydende organ i EU. Relevante links: 13ec-gis/ 4 geoforum.dk 87 september 2007

5

6 Sæt kryds i kalenderen nu! Geoforum tilbyder nu et nyt og spændende Kursus Tips og Tricks i Kartografien Efter den tidligere succes med det kartografiske kursus Design af Kort, er personerne bag klar med et nyt tilbud. Duoen bestående af Lars Brodersen, Aalborg Universitet og Jesper Koch, Kort & Matrikelstyrelsen, har kigget lidt ind ad og benyttet sig af de opsamlede erfaring. Derfor er de nu klar med et helt nyt kursus: Tips og Tricks i Kartografien. Kort og overordnet sagt handler kurset om, hvilke nogle praktiske og ofte simple virkemidler, man kan betjene sig af, når man gerne vil have sit kort lidt mere effektivt eller smukt. Formålet med kurset er, at give dig nogle helt konkrete værktøjer, metoder og fiduser, som straks kan omsættes til resultater i dit arbejde. Altså i bogstavelig forstand: Tips og Tricks. Målgruppen for dette nye kursus er derfor de mennesker, som reelt sidder med arbejdet med at udforme de kartografiske produkter. Dette er uanset om det er til skærm eller papir. Og det er uanset om, det er ens eneste opgave, eller som de fleste nok har det i virkeligheden, at man af og til skal trylle et godt kort frem. For dem som ikke allerede kender de to undervisere, så kan vi fortælle, at Lars Brodersen har arbejdet godt 25 år med kartografien og udgivet flere bøget i relation til emnet. Lars har været i både private og offentlige virksomheder og er i dag ansat på Aalborg Universitet. Jesper Koch er uddannet arkitekt og har i over 20 år arbejdet med design, kommunikation og kort. Jesper er i dag ansat i Kort & Matrikel styrelsen. Forskellen mellem Design af Kort og Tips og Tricks i Kartografien I kurset Design af kort blev der introduceret til en forståelse af kort som kommunikation, og dermed til en forståelse af at kort, som al anden professionel kommunikation, skal tilrettelægges grundigt og systematisk. Kurset havde fokus på systematik og metode i de indledende faser af kortproduktionen og på bevidst at kunne udvælge og håndtere informationer til brug for kortet. Kursets øvelser var bygget på fiktive opgaver, hvor deltagerne arbejdede med prototyper af kort. I kurset Tips og trick i kartografien vil fokus være på kortets udtryk dvs. bearbejdning af de grafiske elementer kortet består af så som fx skrift, symboler, farvesætning, visuelle hierarkier osv. Øvelserne vil i dette kursus være bygget op om deltagernes egne konkrete opgaver således at deltagerne efter kurset kan forvente at deres medbragte kort er blevet forbedret. Design af kort er et kursus i kartografisk tilrettelæggelse. Tips og tricks i kartografi er et kursus i kartografisk udførsel. Tid og sted Kurset vil blive afholdt onsdag den 7. og torsdag den 8. november i Københavns området. Ved redaktionens afslutning var afklaringen af stedet ikke endeligt på plads. Dette vil i løbet af kort tid fremgå af og det næste nummer af geoforum.dk. Tilmelding og yderligere information vil om kort tid findes på Du eller din virksomhed skal være medlem af Geoforum for at kunne deltage. 6 geoforum.dk 87 september 2007

7 Geoforum tilbyder atter kurset i Grundlæggende GIS Sæt kryds i kalenderen nu! Tre dage med GIS Kursets indhold er en gennemgang af alle de væsentligste elementer i GIS. Meget kort sagt, handler det om begreber, data og funktioner i den praktiske hverdag. Kurset er bygget op som en vekslen mellem de teoretiske gennemgange og efterfølgende tilhørende øvelser. De fleste af os lærer jo bedst ved at røre ved det. Målgruppen for kurset er de personer, der i det daglige sidder tæt op ad og samarbejder med kollegaer i egentlige GIS-funktioner. Filosofien er banal jo mere man kender til hinandens opgaver og funktioners indhold, jo mere effektivt bliver det daglige samarbejde. Endvidere var kurset tænkt som et lille springbræt til dem, som måske stod overfor muligheden for at kaste sig ud at arbejde med GIS på den ene eller anden måde. Holdet bag Grundlæggende GIS Den gode gamle professor emeritus, Ole Jacobi, har lavet det oprindelige skellet til kurset. Ole Jacobi, der er en blandt få æresmedlemmer i Geoforum, har gennem en meget lang årrække forsynet såvel det offentlige som private erhvervsliv med dygtige medarbejdere indenfor blandt andet GIS. Derfor er det et stort privilegium for Geoforum forsat at kunne nyde godt af Jacobis viden og færdigheder. Carsten Iversen og Brian Pilemann Olsen er gået sammen med Jacobi. Carsten Iversen, som i sin karriere indtil videre har snuset til lidt af hvert, ikke mindst KMS og MTMgeoinformatik uddannelsen i Aalborg. Carsten driver i dag sin egen lille og velfungerende konsulent virksomhed: Geokom. Brian Pilemann Olsen, der er Ph. D., ansat i Fotogrammetrisk Sektion i KMS og arbejder blandt andet med automatisk ændringsudpegning i forskellige former for digitale optagelser af vor jord. Med tre så dygtige og erfarende personer, forsætter Geoforum sin tradition med at få engageret nogle af de bedste kræfter indenfor det aktuelle fagområde. Holdet bag har de allerede afholdt dette kursus to gange tidligere. Ole Jacobi har i samarbejde med Carsten Iversen og Brian Pilemann udviklet et 3 dages kursus i Grundlæggende GIS. Kurset retter sig mod den praktiske brug af GIS og danske geodata. Kurset består af en løbende vekslen mellem teoretisk gennemgang og øvelser. På kurset vil en række relevante emner vil blive berørt: Hvad er GIS? Databaser Raster- og vektordata Koordinatsystemer Geokodning Adresser Ortofoto og satellitbilleder Metadata og kortstandarder Geodata i Danmark Kurset bliver afholdt i Købehavns området fra tirsdag den 30. oktober til torsdag den 1. november Kursusafgiften er kr inklusive forplejning, men eksklusive eventuel overnatning. Stedet for afholdelse vil blive afklaret indenfor kort tid, så hold med Medlemskab af Geoforum er en forudsætning for deltagelse. Tilmelding og yderligere information findes på geoforum.dk 87 september

8 Tak til Jordbrugsakademikerne Af Jacob Gadd, Geoforum For noget tid siden besluttede Hans Skov Petersen i spidsen for Geoforums Forskningspolitiske Udvalg at forsøge at rejse kapital, der kunne sikre et antal studerendes deltagelse på Kortdage Dette selvfølgelig i en erkendelse af at deltagergebyret er voldsom mange penge set i forhold til en almindelig studerendes budget. I det tidligere forår bevilligede Geoforums bestyrelse et beløb på op til kr til dette formål og med det vejledende princip, at bevillingen især skulle tilfalde de studerende som ønskede at levere noget den anden vej. Altså de studerende, som ønsker at bidrage med et indlæg i sessionerne: Fra Universiteterne. Samtidig skrev Hans Skov Petersen på vegne af Forskningspolitisk Udvalg et brev ud til de forskellige akademiske fagforeninger, som har kommende medlemmer blandt vores studerende. Det drejer som Landinspektørforeningen, Ingeniørforeningen, Magisterforeningen, Geografforbundet og Jordbrugsakademikerne. Alle meldte desværre negativt tilbage på nær en enkelt positiv undtagelse: Jordbrugsakademikerne. Jordbrugsakademikerne valgte at bevillige kr til sikring af de studerendes deltagelse. Geoforum har naturligvis sagt mange tak til foreningen for deres positive opbakning. Dette initiativ er således blevet startskuddet til, hvad der sandsynligvis bliver et løbende samarbejde med Jordbrugsakademikerne på områder, hvor et samarbejde vil give gensidig mening. Blandt andet vil Geoforums kurser også blive udbudt til Jordbrugsakademikernes medlemmer. Vi er i en situationen, hvor flere af de mange områder, der findes indenfor Jordbrugsakademikerne, er begyndte at interessere sig for GI og GIS. Atter tak til Jordbrugsakademikerne. 8 geoforum.dk 87 september 2007

9 KORTDAGE 2007 Husk at tilmelde dig til Kortdage inden den 5. september 2007!! Se mere på geoforum.dk 87 september

10 Program for Kortdage/Nordiske Kortdage 2007 Mandag 1. oktober 2007 Tid Emne 10:00 11:00 Kaffe/Registrering 11:00 11:20 Velkomst ved Geoforums Præsident: Michael Israelson 11:25 12:10 Peter Gorm Hansen, Kommunernes Landsforening 12:15 13:00 Ed Parsons, Google 13:05 14:20 Frokost samt indlogering / Udstilling 14:20 15:45 Er fremtiden god? Services til kommunerne Naturen og nye GIS metoder Google Earth - en dræber eller lutter lyksaglighed? Lars Brodersen, Aalborg Universitet Ét liv men nu i to verdener Chris Hammeken, Kort & Matrikelstyrelsen A pan-nordic declaration of the Nordic population Hans Ravnkjær Larsen, Geomatic GIS - Fra gemt til nemt Matilde Lissau, Informi GIS A/S GIS kortmotor til kommunal kortservice Jarl Rolighed Larsen, Horsens Kommune Adresse webservices (AWS)Kristian K. Hansen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Interoperability Challenges For Developing A GIS-based Land Use Model In A Nordic Context Lena Hallin-Pihlatie National Environmental Research Institute/Finnish Environment Ins. Bestemmelse af invasive arter vha. Remote Sensing Flemming Kristensen, NIRAS Putting climate change on the map Suzanne Slarsky, Kort & Matrikelstyrelsen 15:45 16:15 Kaffe - udstilling 16:15 17:15 Sponsor session Sponsor session Sponsor session 17:15 18:15 Reception for udstillerne 19:30 21:30 Uformel middag Tirsdag 2. oktober 2007 Tid Emne 9:00 9:40 Knut Flåthen, Statens Kartverk 9:50 10:30 Max Craglia, EU commission, INSPIRE 10:30 11:00 Kaffe - udstilling 11:00 12:15 INSPIRE 1 Ny teknik og mulighederne Fra universiteterne The Danish metadataservice related to the INSPIRE framework Godik Godiksen, DK The implementation of INSPIRE in Denmark Jes Ryttersgaard, DK A presentation from a person outside the Inspire community NN, DK Vejledning i etablering af 3D bymodeller Lars Flemming, Geoforum Danmark 3D Bymodeller fra sparsomt materiale Thorbjørn Nielsen, Scankort Opmåling med kombineret GPS/GLONASS - er det bedre? Søren Ellegaard; GEOTEAM Implementering af radardata til fine-tuning af floodingmodel Niels Wandall, GI/KU Opgørelse af vækst af den invasive plantaret, Rosa rugosa i et eksponeret klitsystem i Thy Rasmus Halfdan Jørgensen, LIFE/KU GIS som analyseværktøj i bredbåndssektoren Rasmus Borgstrøm, GI/KU 12:15 13:30 Frokost - udstilling 13:30 14:45 INSPIRE 2 Laserscanning Fra universiteterne Specification of the INSPIRE annex 1-3 themes and data Arvid Lillethun, Norway NN, Sweden Laser scanning, før, nu og i morgen - og hvordan arbejder vi med disse mange TB (TerraByte) Kristian Keller, COWI Segment based change detection of SAR images Henning Skriver, Danmarks Rumcenter, Danmarks Tekniske Universitet Uddannelsesinitiativer i Det nye DTU Per Knudsen, Danmarks Rumcenter, DTU Prize collecting traveling salesman problem with time windows Pimin Konstantin Kefaloukos, DIKU/KU Vandløbsoplande og vandløbskvalitet Joan Jørgensen og Erhard Nielsen, LIFE/KU Towards implementation of Laserscanning - en Manglende GPS-oplysninger INSPIRE services, status in højteknologisk udf or dr ing til lægehelikopternes Finland Lars Bodum, Aalborg Universitet natflyvning Tapani Sarjakoski, Finland Lars Nielsen, Britta Rasmussen og Mikkel Bjørn Aaen, AAU 10 geoforum.dk 87 september 2007 RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES

11 Program for Kortdage/Nordiske Kortdage :45 15:15 Kaffe - udstilling 15:15 16:55 Hvor bevæger GI en sig hen? Styr dine ting På tværs af grænserne GI - hvilken vej blæser vinden? Bo Overgaard, Grontmij Carl Bro FOT samarbejdet Inger Marie Arildsen, Kort & Matrikelstyrelsen Portaler og Geografisk Infrastruktur Thorben Hansen, Kort & Matrikelstyrelsen Brug og distribution af ejendomsdata i 2012 Asger Sonne Kristensen m. fl., Geopartner Landinspektørgården a/s geoforum.dk 87 september 2007 Styring af store projekter i GIS/Lednings-regi stre ringsverden Dorthe Krøyer, HNG, Intergraph Adgangskontrol og rettighedsstyring i GIS Niels Mørck, Grontmij Carl Bro SEMD.FO - en færøsk metadata-portal for geodata Petur Nielsen, Faroes Data Store - FDS Digitalisering og publi ce - ring af kontakt kopier - Værdifuld viden om historisk infrastruktur får nyt liv Lennart Christoffersen, Brøndby kommune Water Information System for Europe Jesper Skovdal Christiansen, Atkins Danmark Location as a Gateway to Disaster Management Ivan Bæhr, UNOSAT International standards on data quality description Gerhard Joos, Danmarks Rumcenter, DTU Geodemografisk analyse Martin Glarvig, Geomatic 16:55 17:45 Udstilling 19:30 00:00 Den Fine Middag Onsdag den 3. oktober 2007 Tid Emne 9:30 10:50 Nyt om gamle registre Den langhårede Højdemodeller BBR Lars Misser, Erhvervs- og Byggestyrelsen Fælles infrastruktur ved hjælp af geonøgler Jens Bo Rykov, Kort & Matrikelstyrelsen Et 100 % entydigt adressesystem? Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen Using Covariance Descriptors for Image Based Change Detection and Revision of GIS Data Thomas Knudsen, Danmarks Rumcenter The Regularized Iteratively Reweighted MAD Method for Change Detection in Multiand Hyperspectral Data Allan Aasbjerg Nielsen, Danmarks Rumcenter, DTU Agent-baseret simulering af rekreativ adfærd Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Anvendelse af detaljerede højdedata til naturgenopretning i Lille Vildmose Niels Riis, COWI A/S Visibilitetsanalyser og laserscannede højdedata Kristian Skak-Nielsen, BlomInfo Ny digital højdemodel Nynne Sole Dalå, Kort & Matrikelstyrelsen 10:50 11:10 Kaffe 11:10 12:30 Nyt om nye registre Kommuner i Norden Systemer til små og store katastrofer Danmarks Arealinformation Anne Juul Sørensen, Danmarks Miljøportal Ledningsejerregistret Felix Dalker, Erhvervs- og Byggestyrelsen Naturdata.dk Seniorrådgiver Jesper Fredshavn, DMU HØYKOM-prosjektet Fylkeskartsjef Tore Bø, Statens kartverk Skien Produktion af FOT samarbejde mellem kommuner og Kort & Matrikelstyrelsen Inge Flensted og Jørgen Grum, Herning Kommune og KMS Digital plandialog. Samarbeid mellom 12 kommuner i Vestfold, Norge Jon Arne Trollvik, Prosjekt Digital plandialog, 12- kommunesamarbeidet i Vestfold 12:30 13:15 Frokost 13:15 14:30 Status på GI i Norden v. GI Norden Status på GI i Danmark Status på GI i Finland Status på GI på Island Status på GI i Norge Status på GI i Sverige RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES UdrykningsGIS Beredskabsinspektør Mikael Nørgaard Gam, Roskilde Brandvæsen GIS and dambreak simulations Per Ludvig Bjerke, NTE Development of a national flood information system for Norway Søren Elkjær Kristensen, Norges vassdrags- og energi direktorat 11

12 ICC2007 i Moskva, den 23. internationale kartografikongres Af Lars Brodersen Den Røde Plads foran Kreml deltagere fra hele verden var samlet i dagene 4. til 9. august 2007 i Moskva for at afholde den 23. internationale kartografikongres. Det er virkelig hele verden, der er repræsenteret bl.a. qua mange landes medlemskab af ICA den internationale kartografiorganisation. Fordelingen af deltagerne er med ca. ¼ til hver af grupperne Vesten, Rusland+Østeuropa, Kina og resten af verden. De fire grupper klumpede sig sammen hver for sig, fx i pauserne og man gik til foredrag fra ens egen kulturkreds. Det er svært at bygge bro over de tydelige kulturelle forskelle. Men det må fortsat tilstræbes, at det skal være muligt. Det må fortsat være et af de væsentligste formål for ICA og ICC. De ca deltagere holdt i alt ca. 700 foredrag og posters. Ved åbningsceremonien holdt Ferjan Ormeling og Menno-Jan Kraak et interessant hovedforedrag, hvori de beskrev og diskuterede et (for dem) betydeligt erkendbart kløft mellem kort-, geoinformations- og geoinformatikteori på den ene side og kortproducenternes praksis på den anden side. De to verdener fjernes sig, ifølge Ormeling og Kraak, mere og mere fra hinanden. Med de moderne værktøjer, som står til rådighed, er det muligt for enhver at fremstille en slags kort, mens begrundelser, dokumentation og systematik lider herunder. Kortteoridomænet har tilsvarende ikke udnyttet chancen for at følge med udviklingen. Ormeling og Kraak beklagede svært, at de to fagdomæner (kort-, geoinformations- og geoinformatikteori og produktionspraksis) fjerner sig mere og mere fra hinanden. Michael Peterson fulgte op herpå med et foredrag med titlen Maps on the Internet: What a mess it is and how to fix it! Michael Peterson påpegede, at det kun er de færreste kort på internettet, der faktisk udnytter de interaktivitetsmuligheder, der ligger i mediet. Værst af alt er dog, fortalte han, er dog kommercialiseringen af adgangen til internettet; man betaler for adgang og ikke for indhold (groft sagt). Det betyder, at der kun er ringe incitament for producenter (både kartografer og kortmagere) til at lave de bedst mulige produkter (kort på internettet). For det tredje påpegede Michael Peterson, at udenfor den vestlige verden er den almindelig- 12 geoforum.dk 87 september 2007

13 ste portal til internettet et bærbart apparat (typisk mobiltelefon), hvilket så sandelig heller ikke fremmer udviklingen af lækre kort på internettet. Et interessant hjørne af foredragene var spørgsmålet om ophavsret i den digitale verden. Forskellige initiativer undersøger mulighederne for at sætte vandmærker, fingeraftryk i datasæt (fx gemme særlig information i koordinater, som gør det muligt på et tidspunkt i en retssag at påvise at den oprindelige kilde er den-og-den). Men endnu ser det ikke ud til, at problemet er løst på en stabil og generelt niveau. I det hele taget var der mange uhyre interessante emner at lytte til, lige fra kortlægning af Saturns måner til kort for blinde, kort for børn og finere matematiske detaljer. Et enkelt interessant foredrag skal fremhæves her. Spanske kolleger fortalte om deres hydrografi- SDI (spatial data infrastructure) An Approach Towards a Harmonized Framework for Hydrographic Features Domain. Det interessante var, at de redegjorde for en faktisk hverdag med problemer og om årsagerne hertil. De har erkendt, at der er betydeligt usystematik i hydrografi-sdi er generelt og at de derfor har betydelige produktionsproblemer. Der blev meget omhyggeligt, dygtigt og præcist redegjort for mangler og for, hvad der skal gøres for at rette op på tingene. Umiddelbart efter fulgte et foredrag om en teoretisk, generel model for SDI (Cooper, Mollering, Hjelmager m.fl.) An Initial Model of the Computation Viewpoint for a Spatial Data Infrastructure. Det vil blive interessant at følge sammenligninger mellem den omtalte hydrografi-sdi, den teoretiske, generelle SDI-model og fx INSPIRE. ICC2007 åbningsceremoni. Den noget fantasifulde udsmykning af scenen skyldtes et senere balletnummer. Sameksistens er et puslespil, som alle må medvirke til at lægge. Initiativer hertil er undervejs. Kortudstillingen led under, som på andre ICC er det også var tilfældet, at udstillingsområdet var statiske vægge/tavler, hvor det kun er muligt at fremvise papirkort. Det er ærgerligt, fordi der trods alt bliver produceret betydeligt mange flere kort på elektroniske medier, som på den måde ikke kommer de besøgende for øje. Sammen med kortudstillingen var der også en teknisk, kommercielt udstilling, hvor firmaer kunne promovere deres produkter. Som sædvanlig var det mest interessante på udstillingen børnenes kort, præget som de er af betydelig fantasi, følelser og sociale relationer. Den næste, den 24. ICC, afholdes d. 9. til 15. november 2009 i Santiago i Chile. geoforum.dk 87 september

14 Københavns kommune atter i enegang Af Jacob Gadd, her, som Personlig Privat medlem Tirsdag den 14. august bragte DR1 et interessant indslag i Kontant. Her så man undrende endnu et eksempel på Københavns kommunes forsøg på enegang. Tidligere har vi oplevet hvordan kommunen har kæmpet imod, at kommunens matrikelvæsen blev underlagt de samme spilleregler, der fungerer for det øvrige samfund. Denne gang handler det om tilskudsdeklarationer på andelslejligheder fra 1920 erne. Vi så Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, som på lidt trist politikermanér, svarede undvigende. Men hvad handler sagen om? Tilskudsdeklarationer I 1920 erne valgte staten og kommunerne mange steder at støtte opførelsen af andelsboliger. Det skete for at sikre en rimelig lejeudgift på bolig til de såkaldt mindre bemidlede. Typisk blev ejendommene finansieret gennem tilskud fra stat, kommune og foreningen selv. Deklarationernes klausul sagde at andelshaverne ikke måtte tjene penge på deres bolig og at eventuelle fremtidige værdistigninger, derfor skulle tilfalde kommunerne. I mange andelsforeninger blev det gamle papir med deklarationen glemt i de forløbende godt 80 år. Andelsforeningerne solgte gennem tiden lejlighederne efter de procedurer, som var generelt gældende, hvor prisen baserer sig på den konkrete andelsforenings ejendomsværdi (andelskronen) og de individuelle forbedringer, der måtte være gennemført. Tilsyneladende er disse gamle deklarationer pludseligt begyndt at dukke op igen i 2006 rundt om i Københavns kommune. Konsekvenserne Det betyder, at med et slag er mange andelslejligheders værdi faldet til næsten nul kroner i værdi og ingen vil yde lån til forbedringer og vedligeholdelse af disse ejendomme. Den enkelte andelshaver har måske købt en andel helt i overensstemmelse med ejendomsbestyrelsen og administrators anvisninger for kr for 4 år siden, og nu kan den ikke sælges videre efter de almindelig gældende regler, på grund af Københavns kommunes fortolkning af deklarationer. Dette betyder, at andelshaveren har mistet sit indskud på kr Her er kommunens råd så, at andelshaveren må inddrive dette tab ved et civilt søgsmål mod sælger. Og tidligere sælger må så gør det samme mod tidligere sælger, som igen må gøre det samme mod endnu tidligere sælger. Dette absurde juridiske dominospil kører rent faktisk i byretten nu. Det lyder mærkeligt, men kommunen fastholder, at fordi man i 1922 gjorde et indskud på 20 % og formuleringen den gang var at fremtidige værdistigninger skulle tilfalde kommune, så har udviklingen i ejendomsmarkedet gjort at Københavns kommune i dag mener at have krav på godt 99 % af ejendommens værdi. Klaus Bondam Foto af Tine Harder Dette tyder på, at et eller andet er voldsomt galt. Alle andre kommuner og staten har da også for lang tid siden frafaldet disse i dag knap så hensigtsmæssige tilskudsdeklarationer. Derfor valgte DR s kontant redaktion at forsøge at belyse problemstillingen. Man forsøgte også at få Klaus Bondam til at forklare sig. Fra Klaus Bondam var hovedbudskabet, at han som ansvarlig politiker blot forsøgte at forsvare sin kommunes formue. De ubesvarede spørgsmål TV journalist Klaus Bundgård Povlsen spurgte ind til det ågeragtige i at hævde at et indskud på 20 % i 1922 skulle kunne blive til en andel på godt 99 % i Der kom reelt intet svar i tv-indslaget. Jeg kunne ikke dy mig for at forsøge at komme lidt tættere på en rigtig forklaring ved at skrive til Klaus Bondam via hans borgmester-mail og hans blog på Der er kommet svar, men ikke en rigtig forklaring. Og der er flere interessante ubesvarede spørgsmål i sagen. Værdistigning kontra pristalsregulering Købehavns kommune vælger i sin praksis at behandle enhver påløbet krone på en ejendom siden 1922 som en ejendomsværdistigning. Men hvor blev den almindelig pristalsregulering af? Hos Danmarks Statistik kan man konstatere at kroner i 1922 svarede til kroner i Det er ikke værdistigning, men pristalsudvikling. Den offentlige ejendomsværdi Tilskudsdeklarationerne betyder, at ejendommen dybest set må anses 14 geoforum.dk 87 september 2007

15 for at være usælgelig givet til smerte og frustration for de berørte andelshavere. Alligevel er den offentlige ejendomsværdi på en af de hårdt berørte ejendomme sat til 39 millioner kroner. Men hvad er nu lige lovens ord omkring ejendomsvurderinger? Her står blandt andet at man baserer den offentlige ejendomsvurdering på følgende betragtninger: Af forarbejderne til VUL (vurdering af landets faste ejendomme ) fremgår, at ejendoms- og grundværdiansættelsen skal fastsættes ud fra, hvad der på vurderingstidspunktet vil kunne opnås ved salg til en fornuftig køber. Ved en fornuftig køber forstås i denne sammenhæng en køber, der ved købesummens fastsættelse tager den pågældende ejendoms formodede gensalgsværdi i betragtning. Hvis ejendommen anses for usælgelig, kan man vel næppe finde en fornuftig køber og så kan ejendommen næppe være de 39 millioner kroner værd, hvoraf Københavns komme opfatter godt 38 millioner som værende deres penge. Det dårlige moral Rent moralsk virker det forkert, at Københavns kommune kan ignorere samfundets pristalsudvikling og kommunens for et historisk indskud på 20 % kan påberåbe sig en nutidsandel på 99 % Måske er det netop derfor, at alle andre kommuner og stat har fravalgt deklarationerne. Men Københavns kommune, som i parentes bemærket modtog 5 milliard i tilskud fra det øvrige samfund i 2006, forsøger forsat at gøre tingene på sin helt egen måde. Tegning af Jacob Gadd Relevante links: ICA har fået ny Præsident Den 9. august 2007 valgte ICA s Generalforsamling professor William Cartwright til Præsident. Da der var flere kandidater, var resultatet et udslag af kampvalg. Geoforum havde i forvejen besluttet at støtte William Cartwrights kandidatur. William Cartwright har I hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med kartografi og er i dag blandt andet Professor of Cartography and Geographical Visualization in the School of Mathematical and Geospatial Sciences at RMIT University, Melbourne, Australia. Siden slutningen af 1980 erne har William Cartwright været involveret i ICA s arbejde. Hvis du vil vide mere om William Cartwright, kan du læse mere her: geoforum.dk 87 september

16 Nyt fra virksomhederne Udvidet ledelsesgruppe i Kort og Geodata COWI har udvidet ledelsesgruppen i Kort og Geodata for at styrke en række nye aktiviteter inden for kortlægning og øge den internationale profil. Bygningsingeniør Carsten Vad er ansat som projektchef med særlig fokus på kvalitets- og projektledelse. Michael Schultz Rasmussen (Phd. i geografi) er pr. 1. september 2007 ansat som projekt- og udviklingschef. Ledelsen består desuden af projektcheferne Ove Steen Kristensen og Steen Davidsen samt afdelingschef Poul Nørgård. Få nyt om GIS i Aktion hver måned Intergraph frigiver G/DAN-VAND Intergraph har i august frigivet en vandforsyningsløsning baseret på DANVAs standard datamodel for vand kaldet DAN-VAND. Systemet benytter standard teknologier som OpenGIS, Oracle Spatial og Intergraph G/Technology. Implementeringen omfatter alle krav defineret i DAN-VAND og giver brugeren en intuitiv/brugevenlig applikation til projektering, dokumentation, vedligehold og analyse af vandforsyningsnetværk i overensstemmelse med dansk standard. Intergraph udstiller på bredbåndsdagen Mød os på Bredbåndsdagen torsdag d. 13. september 2007 kl , Bella Center, København. Kom og se Intergraphs løsning til projektering, dokumentation og driftsstøtte af fiber- og elforsyningsnetværk. Yderligere information: Vi er ved stand nr. 42b. Vi glæder os til at se dig. Kontakt Jackie Sandgård Tlf.: intergraph.com Hjemmeside: Informi GIS har lanceret nyt e-nyhedsbrev om GIS i anvendelse GIS i Aktion er et e-nyhedsblad for dig, der vil vide mere om den praktiske anvendelse af GIS. Hver måned indeholder bladet en historie om GIS i anvendelse, et interview med en GIS professionel, samt en beskrivelse af et relevant produkt. Vi modtager også gerne forslag til artikler, så hvis du har lavet et spændende GIS projekt, du gerne vil fortælle om, kan du kontakte Sofie Hermansen på Løsningen giver bl.a. mulighed for lange transaktioner/versionering, således at det er muligt at udarbejde alternative ændringsforslag for det samme netværk og konsekvensberegne de forskellige forslag, således at det mest optimale kan vælges. Endvidere er det muligt at oprette intelligente detailtegninger for f.eks. komplekse bygværker, hvor alle komponenter inden i bygværket registreres, inklusiv topologi til resten af netværket registreret i geografien. Intergraph, DANVA og Bredbåndsdag logoer vedlagt samt G/DAN-VAND skærmbillede. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på Se mere om nyhedsbrevet her: tlf : Hjemmeside: : 16 geoforum.dk 87 september 2007

17 ESRI European User Conference Grontmij Carl Bro er Silver Sponsor på ESRI European User Conference 2007 i Stockholm. Dette sker i samarbejde med Grontmij s hollandske GIS & ICT afdeling, som er et af de største aktører indenfor software til produktion af tekniske kort, og er desuden ESRI Business Partner. En række softwarekomponenter er i dag licenseret til Leica og ESRI og indgår i deres produkter, og vi glæder os til at introducere en række af produkterne på det skandinaviske marked. Geodata produktion under Den offentlige brugerstyring Danmarks Miljøportal har idriftsat det første system til online produktion af data via web-services underlagt den offentlige brugerstyring på miljøområdet. Det er sket ved at lancere en SOAP baseret web-service med en CBkort Digitize klient. Grontmij Carl Bro har gennem dette arbejde opnået en unik erfaring på at implementere løsninger under den offentlige brugerstyring, og har afholdt det første kursus for udviklere fra både offentlige myndigheder og private levandører. Grontmij Carl Bro tilbyder nu at holde kurser, opstille testmiljøer og rådgive om arkitektur i forhold til brugerstyring. Grontmij Carl Bro frigiver version 2.3 af CBkort I slutningen af august kommer den nye version af CBkort. Ud over en række forbedringer af brugergrænseflader er der kommet en række nye moduler, ligesom en række eksisterende moduler er videreudviklet. Bl.a. er der nu understøttelse for højkvalitetsudskrift i stort format og der er lavet pakker så kommunerne let kan lave online kobling via wms og wfs til Danmarks Arealinformation og PlansystemDK. På datasiden er der nu mulighed for at anvende data fra ArcSDE, Oracle, PostGIS og WMS/WFS ud over de kendte filformater. CBkort er i dag solgt til over 20 af de nye storkommuner og anvendes i PlansystemDK og Danmarks Arealinformation. Læse mere på byder velkommen til blandt andet Miljøcentrene og Region Sjælland Vil du ha en nyhed med i geoforum.dk? Brug denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed. Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en påmindelse, når vi nærmer os deadline, så skriv til Sekretariatet på Angiv: Virksomhedsnyhed i emnefeltet. geoforum.dk 87 september

18 Sæt kryds i kalenderen nu! Arrangementsgruppe Øst præsenterer: Geoforum arrangement Videometer og Pictometry - et gratis eftermiddags-foredragsarrangement Set i lyset af, at der kommer flere og flere billedprodukter på internetportaler såsom Google earth, Local. live.com, Eniro osv, samt at flere og flere benytter billeder til at foretage målinger med, mener vi at det er relevant at belyse emnet lidt nærmere for Geoforums medlemmer. Mød op og hør om: 1. Videometers teknologi og udnyttelsen af billede og/eller videoinformation til operationel industriel måling 2. Pictometry skråbilledprojektet, der dækker alle vesteuropæiske byer med mere end indbyggere Arrangementet afholdes tirsdag den 18. september fra til på Rentemestervej 8 hos Kort & Matrikelstyrelsen. Emnerne, der forventes præsenteret vil være: Videometer fortæller om principperne i deres billedgenkendelsesprogrammer Eksemplificerer med nogle af successerne med metoderne. En kort fortælling om de datamængder der behandles i løbet af en arbejdsdag fejltolerancer mm. Desuden et kig ind i fremtiden indenfor operationel billedgenkendelse kunne være interessant. Øvrigt lir J Pictometry projektet præsenteres af Jesper Rye Rasmussen fra BlomInfo A/S hvor han vil komme ind på: Projektets størrelse (antal fly, billeder, datamængder, processeringstid, m.m.) Metoder til måling i skråbillederne vertikal og horisontale afstande og arealer. Yderligere afledte produkter. Den røde tråd i dette arrangement vil være at prøve at åbne vores øjne for, om der er nogle fællestræk mellem vores brancher, der kan dyrkes til fælles gavn. Dette håber vi at komme ind på i en kort diskussion efter oplæggene. Geoforum byder dig velkommen! 18 geoforum.dk 87 september 2007

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2007 Fredag 31. august København Forskning, uddannelse og erhverv - sammen eller hver for sig? Tirsdag 18. september København Videometer og Pictometry Man. - ons oktober Herning Kortdage /Nordiske Kortdage 2007 Tirs. - tors. 30. okt november København Grundlæggende GIS Ons. - tors november København Tips og Tricks i Kartografien Kongresser og møder 2007 DATO TITEL OG STED sep. 51. Fotogrammetrisk uge, Stuttgart sep. COWI holder MapInfo konference på Hotel Koldingfjord 20. sep. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde sep. PIA07 - Fotogrammetrisk billedanalyse / ekstraktion af information fra billeder, München se: 3. okt. Orbicon afholder Grafdage 2007, Hotel Munkebjerg i Vejle okt. Udms 2007, 26th Urban Data Management Symposium, Stuttgart, Germany se: okt. GeoInfo 2007, 20. nov. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde, Jylland For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: geoforum.dk 87 september

20 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V MapInfo Konference september - Koldingfjord Under temaet Syn for sagen... inviterer COWI til en spændende konference om, hvordan MapInfo og geografiske data kan gøre en verden til forskel. Mød blandt andre: Galathea 3 Forsker Niels Christian Nielsen Rigspolitiet Pressetalsmand Flemming Steen Munch Hjerneforsker Peter Lund Madsen TV2 NEWS Grafisk producer Christian Vollmers Innovation Lab Morten Hejlesen Tilmeld dig senest d. 7. september på: Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Silkeborg Nygade Silkeborg Tlf Fax Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. ..

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. .. 14. årgang Nr. 2 december 2013 Plagiering er mere end bare snyd.. Læs side 4 The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14 Learning Commons.. Læs side 17 Uddannelsesbibliotekaren udgives af

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Prosa. Han gør udviklere glade. ind i Googleskyen. b l a d e t. Tema: side 26. side 18-23. Sådan får du Android-telefon før alle andre

Prosa. Han gør udviklere glade. ind i Googleskyen. b l a d e t. Tema: side 26. side 18-23. Sådan får du Android-telefon før alle andre Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 2 Februar 2009 Han gør udviklere glade side 26 Tema: Når firmadata flytter ind i Googleskyen side 18-23 Sådan får du Android-telefon før alle andre Velkommen

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Vejen til god mailkultur

Vejen til god mailkultur Lise Evald Hansen Vejen til god mailkultur Indhold Forord... 3 Mailen som stressfaktor... 4 Få gode mailvaner ekspertens gode råd... 6 Teknisk set ekspertens gode råd... 9 Mailen som kommunikationsform...

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere