FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf / POWERSAFE EDITION

2 Indhold INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE Indhold Introduktion Sikkerheds symboler og advarsler Symboler Advarsler Identifikation og mærker Motor identifikation og mærkning af data: Maskinmærkning (figur A) Maskinidentifikation (hvis fastsat) Mærker Tekniske karakteristika Motor Kobling Differentiale (ikke ) Bremser Styr Gearskifte Vendegear Hurtigkobling klo PTO Sikkerhedskobling Dimensioner og vægtgrænser Elstart Samling af maskinen Beskrivelse af betjeningsgreb Montering af redskaber For tohjulede traktorer 310,328,338, For tohjulet traktor PTO Kontrol før maskinen startes Motorolie Gearolie Brændstof Brugsanvisning Oplæring af operatør Kontrol før motoren startes

3 9. Start maskinen og påbegynd arbejdet Smøring og vedligeholdelse Kobling Motor Gearkasse Hydraulik diagram Tilbehør og udstyr Redskaber Tilbehør Redskaber og tilbehør Luftgummihjul Stålhjul Hjul Super greb (anti skred) Tvillingehjul Hjul afstandsstykker (fig. 46) Vægtklodser til udstyr Vægtklodser til hjul Vægtklodser til Støttehjul fræser Frontbeskyttelse knivbjælke Sidebeskyttelse knivbjælke Hurtigkobling til redskaber Standard PTO D=35 (1 3/8) Redskabsforlænger 80 mm Adapter til PTO Fejlfinding/problemløsning Benzinmotoren vil ikke starte Dieselmotor vil ikke starte Maskinen bevæger sig ikke Maskine med fræser Maskine med fingerklipper Afklippet græs falder foran i stedet for til siderne (knivbjælke) Opbevaring Justering af PowerSafe kobling Justering af vendehåndtaget Information til brugeren Vibrationer og støj

4 16.2 Værktøjssæt Garanti Certifikater og erklæringer Sliddele Bestilling af reservedele

5 0. Introduktion INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE Kære kunde, tak for du valgte at købe dette produkt, efter-salgs-service er garanteret hele maskinens levetid samt det samarbejde der altid kendetegner vores mærke. Denne manual vil hjælpe dig med at blive bedre kendt med maskinen. Hvis du følger disse instrukser, vil maskinen holde i mange år. Denne manual vil være værdifuld, når der udføres vedligeholdelsesarbejde. Det anbefales derfor, at du læser siderne grundigt og altid følger de givne råd. Maskinen beskrevet i denne manual er bygget i overensstemmelse med Europæisk Maskine Direktiv og dens modifikationer. 1. Sikkerheds symboler og advarsler I denne manual og på maskinen (fig. 2/2) er der symboler med advarsler vedrørende sikkerhed og brug af maskinen. 1.1 Symboler Forsigtig! dette betyder, at du skal være særlig opmærksom på den funktion du skal udføre, især hvis der også er en advarsel med fare. Manual åbnes dette betyder, at du grundigt skal læse denne manual. Manualen indeholder instrukser for brug og vedligeholdelse af tohjulede traktorer model, 310,328,338,340,360. manualen er en integreret del af maskinen. Det anbefales, at den holdes intakt i hele maskinens levetid. Hvis nødvendigt, anmod din forhandler om en kopi. Forbudt! dette betyder, at du absolut ikke må udføre operationer nævnt nedenunder dette symbol. Det kunne indebære livsfare. N.B. du skal være særlig opmærksom på bemærkningen ved dette symbol. Reparer eller smør ikke maskinen, når dele bevæger sig eller motoren er tændt. Ryg ikke og undgå åben ild og gnister. Vær ekstra forsigtig, varm overflade. Et brud som adskiller dækket fra fælgen kan forårsage seriøse skader eller død. Motorens udstødningsgasser kan forårsage sygdom eller død. Hvis det er nødvendigt, at lade motoren køre i et lukket miljø, lav en forlængelse af udstødningsrøret for at fjerne alle gasserne. Forsøg altid, at arbejde i et godt ventileret område. Forsigtig! Rør aldrig ved bevægelige remskiver og remme. Det kan være meget farligt. Udfør aldrig vedligeholdelse med motoren tændt. Undgå batteri eksplosioner: hold gnister, tændstikker og åbne flammer væk fra toppen af batteriet. Batteri gas kan eksplodere. 5

6 Håndter brændstof med omhu, det er yderst brandfarligt: Påfyld ikke maskinen mens du ryger, når maskinen er i nærheden af åbne flammer eller gnister. Eller når motoren er tændt. Sluk motoren. Før maskinen tages i brug, skal man tage passende individuelt sikkerhedsudstyr på: kropsbeskyttelse, beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og høreværn. Svovlsyre i batteri elektrolytten er giftig. Det er stærkt nok til at forbrænde huden, lave hul i tøj og forårsage blindhed, hvis det kommer i kontakt med øjnene. 1.2 Advarsler Læs manualen grundigt, før motoren startes. De følgende advarsler er vigtige for sikkerheden for brugeren og tilskuere, børn eller dyr. Forsigtig! Fare! Vær særlig opmærksom på advarsels og sikkerhedsmærker på maskinen eller udstyret. Lær hvordan man hurtigt slukker motoren. Sæt dig ind i brugen af betjeningsgrebene og den korrekte brug af maskinen. Kontroller området der skal bearbejdes og fjern eventuelle sten, pinde, ledninger eller andre fremmedlegemer. Læs alle sikkerhedsmærkerne på maskinen og overhold de regler og forskrifter på dem, forud for opstart, drift, påfyldning eller ved vedligeholdelse på maskinen. Sørg for, at du er sikker og stabil på skråninger. Arbejd på tværs; aldrig opad eller nedad. Vær forsigtig, når du skifter retning. Arbejd aldrig på stigninger større end 25 % (14 0 ). Stop motoren før tjek eller reparation af maskinen. Hvis maskinen begynder at ryste unormalt, stop og tjek med det samme. Stop motoren før du forlader maskinen eller laver justeringer på udstyret og før påfyldning. Tjek altid, at alle skruer og møtrikker er strammet. Hold altid maskinen ren for græs og fedt, for at undgå enhver risiko for brand. Udskift udstødningsrøret hvis det er i dårlig stand. Frakobl alle betjeningsgreb før du starter motoren. Hold dine fødder væk fra maskinens udstyr. Brug maskinen i dagslys eller på oplyste områder. Gå, løb ikke. Før du lader andre, bruge din maskine, skal du oplyse dem om sikkerhedskravene. Lad dem læse manualen og undervis dem i bruge af maskinen. Før du starter maskinen, tjek at der ikke er nogen i fareområdet. Før du vender eller bakker maskinen, tjek for mennesker eller forhindringer. Når maskinen ikke er i brug, fjernes nøglen og opbevares utilgængeligt for børn. Sæt gear og PTO i frigear, afbryd strømmen, placer motorstop håndtaget i stop og træk bremsen. Fare! Fyld brændstoftanken inden motoren startes. Påfyld kun udendørs. Sluk altid for motoren. Hold afstand fra gnister eller flammer. Ryg ikke. 6

7 Luk sikkert for tankdækslet og evt. påfyldningsdunk. Hvis du skal tømme brændstoftanken, skal det gøres udenfor. For at nedsætte risikoen for brand, hold motor, lydpotte, udstødningsmanifold, batteri, tank og brændstofslanger fri for græs, blade, støv osv. Vær særlig opmærksom på personer og lejlighedsvis forbipasserende, når der arbejdes i nærheden af veje. Maskinen må kun betjenes af en. Bed eventuelle tilskuere om at flytte sig. Gør det ikke! Undgå at bruge maskinen i nærheden af mennesker, især børn og dyr. Hust, at brugeren af maskinen er ansvarlig for skader på andre og deres ejendom. Lad ikke børn eller uerfarne personer bruge maskinen. Arbejd aldrig barfodet eller i sandaler. Brug aldrig maskinen med defekte sikkerhedsanordninger eller skærme. Sæt ikke dine hænder eller fødder tæt på maskinens bevægelige dele. Løft eller bær ikke maskinen, når motoren er i gang. Kør ikke maskinen tilbage i et lukket rum med brændstof i tanken. Dampene kan blive farlige. Undgå at manipuler med motorens indstillinger, især det maksimale omdrejningstal. Kører en motor for hurtigt, øges risikoen for ulykker. Fjern ikke tankdækslet. Påfyld ikke benzin, når motoren er tændt eller stadig varm. Hvis der er spildt benzin, tænd ikke for motoren, men flyt maskinen væk fra området hvor benzinen er. Betjen ikke motoren i lukkede lokaler. Udstødningsgas indeholder kuldioxid: det kan dræbe! Brug ikke maskinen når du er træt. Drik ikke alkohol. Lav ikke pludselige bevægelser med frem/ bak håndtaget. Undgå brændstofslækager. Efter tanken er blevet påfyldt, tør alle brændstof rester af maskinen inden motoren startes. Lad være med at manipulere med eller deaktiver sikkerhedsudstyret. Udfør ikke nogen form for justeringer eller rengøring, når motoren er i gang. Stop ikke på skråninger eller når der arbejdes opad eller nedad. Opbevar ikke maskinen i bygninger, hvor brændstofdampe kan komme i kontakt med flammer, gnister og blottede elektriske ledninger. Arbejd aldrig med personer omkring maskinen. Hold altid en sikkerheds afstand. Skråstil eller vend ikke maskinen på hovedet, når der er brændstof i tanken. Benzin er meget brandfarlig og kan antændes. Brug ikke maskinen med styret i fræser position med knivbjælken monteret samt klipper, buskrydder, sneplov eller andre frontmonterede redskaber. 7

8 Brug ikke hurtigkoblingen eller anden forlængelse med fræser, da det bringer fræseren tættere på brugerens fødder, og dermed overholder den ikke sikkerhedsstandarderne i henhold til EN 709, N.B. Alle forkerte anvendelser, vil medføre at garantien udløber og producenten ikke kan holdes ansvarlig. Brug altid originale reservedele og tilbehør. Forsigtighed og sund fornuft er den vigtigst faktor i forebyggelse af ulykker. Maskinen må kun bruges til det formål som den er designet til. Lav ikke ændringer eller manipuler med den. Kør ikke ræs med den eller brug den som trailer osv. Opbevar brændstoffet i passende beholdere. Opbevar aldrig brændstof i beholdere lavet til fødevarer. Lad motor og udstødning køle af inden maskinen flyttes indendørs. Andet udstyr end dem som er nævnt i denne manual må ikke benyttes, medmindre det er godkendt af fabrikantens teknikere og dennes autoriserede forhandler. Hvis maskinen og/eller det relevante udstyr skal løftes op, anbefales det, at man bruger en palle, ordentlig sikret og løftes ved at bruge gaffeltruck. 2. Identifikation og mærker 2.1 Motor identifikation og mærkning af data: Se motormanualen. 2.2 Maskinmærkning (figur A). I kasse 1 står serienummer; i kasse 2 står maskinmodellen. 2.3 Maskinidentifikation (hvis fastsat) På hver maskine sidder en identifikations label (figur B) Note: vægten på identifikationspladen svarer til maskinen uden redskab. 8

9 1: Mærke 2: Producent 3: Model 4: Motor 5: Motorkraft 6: Vægt (se note) 7: Identifikation på produktionsåret 8: Serie nummer 2.4 Mærker Motor stop/start Fremdrift/PTO stop/start Fare under påfyldning Varm overflade Parkeringsbremse Tilkoble/frakoble PTO Vendegear Tilkoble/frakoble differentialespær Bremse kontrol og låsning af styret 9

10 3. Tekniske karakteristika Den tohjulede traktor (fig. 1) er designet til, at arbejde med fræser. Muligheden for at flytte styret sidelæns og lodret, for at give brugeren en komfortabel stilling, den variable fræser vidde, det valgbare hastighedsinterval og brugerens beskyttende sikkerhedsanordninger, gør maskinen yderst alsidig og sikker under alle arbejdsforhold. Udover fræser, kan den tohjulede traktor anvende plove, hyppejern, fingerklipper (fig.2), klippere og sneplove (fig. 1/1), osv. 3.1 Motor For motor type, rpm., se tabel Kobling PowerSafe mekanisk kontrolleret, flerpladet, i oliebad Differentiale (ikke ) Med koniske gear, med lås. 3.4 Bremser For : tromlebremser med uafhængig kontrol på begge hjul og enkelt parkeringsbremse; For : kun parkering. 3.5 Styr Justerbar i højde og sidelæns i forskellige positioner. Det kan vende Gearskifte Gear i oliebad med mekanisk hurtig skift. For antallet af gear og hastigheder, se tabel 3 side 12. For kørehastighed og PTO rpm, se tabel 3 side Vendegear Hvis du drejer styrets ratstamme mod motoren, vil du have to eller tre gear som tilkobler det røde vendehåndtag placeret på den højre side af styret, som automatisk bliver bakgear. Den tohjulede traktor 310, har et fremad gear som kan spejlvendes, ved hjælp af det samme håndtag. 10

11 3.8 Hurtigkobling Kun 360: kun standard på denne model klo PTO Automatisk lås ved bakgear; højre rotation uanset gear; bundet til motorhastigheden (se tabel 3). For diagram og flanger, se fig. 14 side 16 og fig. 17/1 side Sikkerhedskobling PowerSafe kobling. Ved problemer kan du slippe det røde håndtag til venstre, og maskinen stopper straks. Motoren er tændt. Når der bakkes med fræser, slås PTO automatisk fra. For at tilpasse maskinen til arbejdsbehovene med forskellige redskaber og dyrkningskulturer, kan du ændre sporvidde og hjul type: se tabel 1. TABEL 1 TABEL 2 11

12 TABEL Dimensioner og vægtgrænser 12

13 M 1 = maksimum vægt med benzinmotor M 2 = maksimum vægt med dieselmotor 3.12 Elstart Tohjulede traktorer kan ved forespørgsel leveres med elstart, alt efter motor typen. I dette tilfælde, start motoren således: Opmærksom: batteriets elektrolyt består af fortyndet svovlsyre, som kan forårsage alvorlig ætsning. Undgå kontakt med huden, øjne og tøj. Ryg ikke eller kom tæt på gnister eller flammer. Påfyld altid i et godt ventileret miljø. For diesel motor: batteri som skal installeres er 12V 33/35Ah (dimensioner 232x130x167 mm). For benzin motor batteri som skal installeres er 12V 14/16Ah (dimensioner 160x90x161 mm). Forbered motoren til opstart i henhold til instrukserne i motor manualen; træk det røde håndtag B (fig. 1 side 14) til 1 (ON) position. Isæt nøglen og drej den til højre; slip nøglen, når motoren starter. For at stoppe motoren, flyt det røde håndtag B til 0 (STOP) position og tag nøglen ud. Vedligeholdelse: tjek væskeniveauet i batteriet med jævne mellemrum. Batteriet har tendens til at aflade sig selv, hvis maskinen ikke bliver brugt jævnligt. Maskinen bør ikke henstå afladet; oplad den jævnligt. 4. Samling af maskinen Efter maskinen er taget ud af kassen, åben værktøjssættet og følg monteringsvejledningen beskrevet nedenfor. Hjul: vær opmærksom på, at pilene på dækmønstret er rettet mod motoren, på tohjulede traktorer. Dæktryk er 1.2 bar (se tabel 1 side 11) Læs motor manualen grundigt. Opmærksom: hvis motoren er udstyret med et oliebads luftfilter, fyld op til det afmærkede niveau med korrekt mængde og kvalitet. Tjek, at alle bolte og møtrikker er godt spændte, især dem som fastholder redskabet til maskinen. Opmærksom: når du monterer kraftige fjederskiver, skal de vende rigtig (som vist på fig. 3 side 10): hvis de monteres på hoved, forringes samlingen, som vil få tendens til at blive løse meget let. Især hvis maskinen er udsat for vibrationer. 13

14 5. Beskrivelse af betjeningsgreb Se figur 1,2,3,4. A. STOP håndtag: det er rødt og stopper maskinen når man slipper det. B. Motor stop håndtag. C. Koblingsgreb. D. Gearskifte. Placeringen af de forskellige gear vises på gearvælgeren. E. PTO håndtag; en sikkerhedsanordning S forhindrer tilkobling i bakgear. F. Gashåndtag. G. Højdeindstillingshåndtag til styret. H. Udløserarmen til ratstammen; det giver forskellige positioner eller komplet rotation. L. Betjeningsgreb til frem/bak. M. Håndtag til differntialespærre. N. Håndbremse. O. Højre bremsehåndtag (varierer alt efter model) P. Venstre bremsehåndtag (varierer alt efter model). R. Hurtigkobling Lock/unlock knap (360) S. Sikkerhedsanordning. Bakspær til PTO T. Gearvælger 14

15 6. Montering af redskaber 6.1 For tohjulede traktorer 310,328,338,340 Redskaber monteres direkte på flangen A (fig. 12) eller montering mellem det fastgjorte hurtigskifte C (fig. 13). For skema af flangen, henvises til figur For tohjulet traktor 360 Redskaber monteres direkte på flange A (fig. 15). Alle redskaber monteres via indskydning af bøsning C (fig. 16), dette giver os mulighed for at anvende standard 3-bolt flange vist i fig. 17/1. fastgørelse og frigørelse af anordningen opnås ved at aktivere knap R (fig. 16); anordningen er låst ved at dreje knappen med uret; anordningen er fri til afmontering når knappen drejes mod uret. Det er nødvendigt at møtrik D (fig ) der fastgør redskabet og bøsninger er godt spændt. For at montere knivbjælke, klipper, sneslynge osv. på de tohjulede traktorer, er det nødvendigt at dreje styret og for 360 brug bøsningen for hurtig justering. 15

16 Før det, skal du frigøre gear D (fig. 2/a) og PTO styrestænger E fra støtter; træk håndtaget til styr ratstammen position H (fig. 1/a-1/b) og dreje styret imod urets retning. 16

17 Slip håntaget H, når du har valgt den ideelle position på styret. Når du har drejet styret, skal stængerne isættes støtterne igen. Hvis du drejer styret 180 0, får du to eller tre fremadgående gear, kørehåndtag L (fig. 1/a) på styret bliver bakgear. Den tohjulede traktor model 310 har et bakgear, som kan slås til ved hjælp af gearstangen D (fig. 2/a). 6.3 PTO Det er et frontlåst 3 tands redskab. Det roter til højre, uafhængig af gearet og afhængig af motorens hastighed (900 rev/1`ved 3600 rev/1`for motoren eller 825 rev/1 ved 3000 rev/1 ). PTO skal altid til- og frakobles ved brug af kobling C (fig. 16). For skema og flange dimensioner, henviser vi til figur 14 og 17/1. 7. Kontrol før maskinen startes 7.1 Motorolie Tjek olieniveauet, følg instrukserne i motormanualen. Skulle der være olieudslip, skal du bruge kvalitet og viskositet som foreskrevet. Opmærksom: overskrid aldrig maksimum olieniveau, fastlagt af producenten, specielt til motoren. 17

18 7.2 Gearolie Tjek olieniveauet i gearkassen gennem olieprop C (fig. 18), kontroller at niveauet er mellem de to dobbeltriller 1 og 2. hvis påfyldning er nødvendigt, tilføj 80W-90 (rif. API GL-5) for hydromekanisk drev. 7.3 Brændstof Fyld tanken med brændstof ved hjælp af en tragt med filter for at fjerne urenheder. Påfyld aldrig mens motoren er tændt. Efter at have udført disse ting, er maskinen klar til at blive startet. 8. Brugsanvisning 8.1 Oplæring af operatør Maskinen er designet til, at arbejde på arealer, det er strengt forbudt at bruge den til andre formål (transportere personer, som trailer, enhver form for race, osv.), den må hverken ændres eller manipuleres med, sikkerhedsanordningerne skal holdes intakte og i god stand. Advarsel: sæt ikke dine hænder eller fødder under udstyret eller på de bevægelige eller roterende dele. Før maskinen tages i brug, er det nødvendigt at du bliver bekendt med betjeningen. Lær hvordan motoren slukkes sikkert og hurtigt. Læs sikkerhedsanvisningerne. Maskinen må ikke bruges af personer under 16 år. Transporter ikke passagerer. Brug den ikke i nærheden af grøfter eller moler, som kan give efter for vægten af maskinen. Gem tændingsnøglen for børn. Transmission bevægelse (transmission og PTO) kommer ved at bruge koblingshåndtaget (C fig. 1/a, fig. 1/b, fig.2/b side 14) og ved at trykke motor stop håndtaget ned (A fig. 1/a, fig. 1/b, fig. 2/b). Når man slipper motor stop håndtaget, stopper transmissionen med det samme, inklusiv rotationen af PTO, men motoren er stadig i drift; for at slukke den, aktiver motor stop håndtag (B fig. 1/a, fig. 1/b, fig. 2/b). I maskiner udstyret med Easy Drive transmission, skal det røde ED håndtag være aktiveret (Q fig. 2/d) for at begynde ændringen af transmissionen. Bak opnås ved at aktivere håndtag L (fig. 1/a, fig. 2/b). på maskiner udstyret med Easy Drive transmission, er det samme håndtag som styre håndtag (Q fig. 2/d). Advarsel: for at bruge maskinen, skal man bære sikkerhedsudstyr (PPE) samt sikkerhedsfodtøj, høreværn, briller, arbejdshandsker osv. Udfør altid rengøring eller vedligeholdelse på maskinen eller udstyret, ved at overholde sikkerhedsanvisningerne i denne manual. Før du starter maskinen, skal du kende de forskellige sikkerhedsanordninger og kontroller. 18

19 8.2 Kontrol før motoren startes Kontroller, at motorens kølerkappe er ren; Kontroller, at motorolien er på rette niveau; Kontroller, at gearhåndtaget er i frigear; Kontroller, at PTO håndtaget er i en deaktiveret position; Kontroller, at luftfiltret er rent. Hvis ikke, rens eller udskift det; Kontroller, at det monterede redskab er klart, er fastgjort til maskinen og komplet med sikkerhedsafskærmninger; Kontroller, at der er tilstrækkeligt brændstof i tanken. Vigtigt: der skal anvendes rent og frisk brændstof, som opbevares i egnede beholdere. Hvis dette ikke er tilfældet, kan karburatoren, indsprøjtningssystemet og motoren tage skade. Fjern dækslet og fyld tanken ved hjælp af en tragt, med et meget fint filter. Brug ikke gammelt, dårligt opbevaret eller forurenet brændstof; producenten og forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for kvalitet og oplagring af brændstof ved ejeren af maskinen. 9. Start maskinen og påbegynd arbejdet Se fig. 1,2,3,4 side Før du starter motoren, skal du sikre at den står i frigear og at PTO ikke er indkoblet. 1. Drej motorstop håndtag B til position 1 (ON). 2. Forbered start af motoren, læs manualen for de nødvendige indgreb. 3. Træk langsomt i starthåndtaget indtil palerne er i indgreb, aktiver dekompression, hvis det findes på diesel motoren, derefter giv et kraftigt træk, placer foden på hjulet (fig. 21). Snor håndtaget skal altid kun holdes med en hånd, for at undgå at motoren slår tilbage. 4. Når motoren er i gang, lad den køre i et par minutter, så olien når ud til de bevægelige dele. 5. Hold styret, træk koblingshåndtag C, sænk det røde STOP håndtag A og vælg det nødvendige gear. For at skifte gear eller aktivere bakgear, skal koblingen altid bruges. Easy Drive hydraulik enhed, lader dig gå fra frem til bakgear og omvendt uden brug af kobling. 6. Efter parkeringsbremse N er løsnet, slip forsigtigt koblingsgrebet og maskinen vil begynde at bevæge sig. 19

20 For PowerSafe maskiner: INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE Når motoren er i gang, hvis håndtag Q (fig. 2/d) er i midterposition, bevæger maskinen sig ikke, selvom den sættes i gear. Ved at dreje håndtaget med uret, bevæger maskinen sig baglæns; tryk håndtaget helt ned, låses den i baglæns position; tryk bare på 1 for at frigøre og bringe den tilbage i midterstilling. Ved at dreje håndtaget mod uret, bevæger maskinen sig fremad; tryk håndtaget helt ned, låses den i fremad position. Ved at trykke på 2, frigøres håndtaget, går tilbage i midterstilling og maskinen stopper. Advarsel: - Hastigheden på bevægelsen afhænger af motorens hastighed og forholdet mellem motor og gear i den mekaniske gearkasse. - Når motoren er i gang, hvis håndtag Q (fig. 2/d) er i central position (ikke aktiveret), kan du skifte gear ved at bevæge omskifterarmen uden at benytte koblingen. - Med vendt styr (motor tæt på operatøren), drej håndtag Q med uret og maskinen bevæger sig fremad, hvorimod drejes det mod uret bevæger maskinen sig baglæns. 7. For at sætte udstyret i gang, skal du trække i koblingshåndtag C og vælge PTO, betjenings- håndtag E på styret; giv gas, slip koblingen langsomt og påbegynd arbejdet. 8. Når arbejdet er færdigt, for at standse motoren, frakobl strømforsyningen og vælg frigear; aktiver derefter håndbremsen og drej motorstop håndtaget til position 0 (OFF). I nødstilfælde, slip det røde STOP håndtag A. Maskinen og redskabet vil stoppe med det samme, mens motoren fortsat vil være tændt. 10. Smøring og vedligeholdelse En korrekt vedligeholdelse og smøring, vil hjælpe med at holde maskinen i perfekt stand. Maskinen leveres fyldt med smøremidler, men tjek oliestanden før arbejdet påbegyndes. Tjek, at alle bolte og møtrikker er strammet godt; især bolt D (fig. 13 og 16) som fastholder redskabet til maskinen. Smørratstammens drejebøsning Kobling Maskinen er udstyret med en PowerSafe hydraulisk kobling, som normalt ikke kræver speciel vedligeholdelse eller justering udover olie og filter udskiftning, som vist på side 22 for gearkassen. Fig. 26 viser det hydrauliske diagram over maskinen. Hvis en ny justering er påkrævet, se side Motor For vedligeholdsintervaller følg instrukserne i motor manualen. Du skal tjekke, olieniveauet hver 4. arbejdstime og udskift det årligt eller hver 100. arbejdstime. Brug altid god kvalitets olie som beskrevet i motormanualen. Oliebadsfilter: hvis du arbejder under støvede forhold, intensiver rengøringen, vask filterringen og tilføj olie hver 8. time. Brug samme olie som til motoren. For motorer som har luftfilter med papirfilter element, disse skal rengøres med luft eller udskiftes hvis det er meget tilstoppet, punkteret eller hvis tætningsfladen er blevet beskadiget. Brug ikke motoren, hvis filtret er i dårlig stand eller mangler. 20

21 10.3 Gearkasse Første 30 timer Efter de første 30 arbejdstimer, udskift oliefilter A. tjek niveauet i gearkassen, ved hjælp af hætten med pinden (C fig ) og tjek, med maskinen vandret position, at olien når op mellem de to indsnit 1 og 2 (fig. 24). Hvis nødvendigt tilføj hydro-mekanisk gearolie 80W-90 (API GL-5). For at udskifte oliefilter A (fig. 23) 1. Tag filtret ud, skru den af med den rigtige skruenøgle. 2. Smør olie på gummipakningen på det nye filter. 3. Monter det nye filter, skru og stram det kun med hånden. Hver uge med maskinen på en jævn overflade, tjek at olien når op mellem de to indsnit på oliepinden, hætte C (fig ). For hver 100 timers arbejde eller mindst engang om året Skift olie (2,3 liter kapacitet for ; 2,6 liter kapacitet for ), oliefilter A (fig. 23) og rengør den magnetiske hætte B (fig. 25) efter at have fjernet den fra dens plads. N.B: kig altid i den vedlagte vedligeholdelses plan. 21

22 10.4 Hydraulik diagram INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE 1. Distributør, retningsventil 2. Højtryksafbryder, overtryksventil 3. Pumpe 4. Filter 5. Gearkasse 6. Koblings drev 11. Tilbehør og udstyr 11.1 Redskaber Følgende redskaber kan monteres på de tohjulede traktorer: knivbjælke, sneslynge, klipper, fræser, hyppeplov, plov, osv. I henhold til gældende europæiske direktiver, er det forbudt at tilkoble redskaber og/eller udstyr til at transportere operatøren eller andre personer Tilbehør Sidebeskyttelse til knivbjælke, beskyttelse af knivbjælke, UNI PTO, hjul mellemrum, fræser støttehjul, osv. Alt originalt udstyr er fremstillet i overensstemmelse med gældende europæisk maskindirektiv. 22

23 Redskaber og tilbehør Fræser fra 46 cm til 85 cm (fig. 25) se tilhørende manual. Fingerklipper fra 0,80 m til 1,55 m (fig. 26) se tilhørende manual. Slagleklipper 60 cm, 75 cm og 90 cm (fig. 27) - se tilhørende manual. Fejemaskine 80 cm og 100 cm (fig. 28) - se tilhørende manual. Enkelt furet plov (fig. 29) - se tilhørende manual. Vendeplov (fig. 30) - se tilhørende manual. Justerbar hyppeplov (fig. 31) - se tilhørende manual. Hyppeplov justerbar bagved fræser (fig. 32) - se tilhørende manual. 23

24 Sneslynge (fig. 33) - se tilhørende manual. Sneblad (fig. 34) - se tilhørende manual. Klipper 56 cm og 100 cm (fig. 35) - se tilhørende manual. Rotorklipper 80 cm kraftigt græs (fig. 36) - se tilhørende manual Luftgummihjul De er især egnet til landbrugsformål idet dækmønstret giver maskinen bedre greb i jorden, enten på hård eller blød grund. Hjul (fig. 39) har ikke fælg med justerbare spor. Men det er muligt, at skifte spor ved at vende monteringen af de samme hjul. Hjulene , og 6.5/80-12 har fælg med justerbare spor, som har to monterings muligheder med forskellige spor (fig. 40). Når der arbejdes med plov og hyppeplov, anbefales det, at man monterer hjul med større diameter (fx 6.5/80-12). Deres større diameter og deres dækmønstergreb øger grebet til jorden og deres trækkraft. Disse hjul kan også monteres med andre redskaber: klipper, bjælker, osv., ved at montere redskabsforlænger eller hurtigskift, så hjulet ikke rammer redskabet. 24

25 11.4 Stålhjul Disse hjul er specielt designet, til den tohjulede traktor med fræser på hårdt underlag. Tværstykkerne på hjulenes kant trænger igennem jorden, og sikre godt greb af maskinen til jorden, og forhindre skred. Stålhjulene kan kun bruges under disse betingelser. Ellers er det bedre at bruge gummihjul som, hvis der ikke er nogen problem med at stå fast, giver et mere stabil vejgreb og danner en fleksibel buffer mellem det og jorden. Disse hjul kan fås med en diameter på 43 cm og 49 cm (se fig. 43) Hjul Super greb (anti skred) Disse hjul anbefales især når der arbejdes på skrånende terræn. Koblet på gummihjulene, øger de både trækkraften og sidestabiliteten på maskinen (fig. 44). De kan kun kobles på disse hjul: og Tvillingehjul Hjulene og kan laves til tvilingehjul ved at installere to 6 cm afstandsstykker D (fig. 45) mellem de to hjul (se hjul afstandstykker) Hjul afstandsstykker (fig. 46) Disse afstandsstykker bruges til at udvide sporet og dermed øge stabiliteten af maskinen på skrånende terræn. De monteres mellem hjulene og navene og udvider sporet 6 cm på hver side Vægtklodser til udstyr For at afbalancere maskinen med forskelligt udstyr, der findes forskellige typer vægtklodser til brug på udstyret. De er fremstillet på en specifik måde for hvert redskab. Følgende vægtklodser findes: - Vægtklods til professionel sneblad (kg. 9); - Vægtklods til sneslynge cm 60 (kg. 4,5); - Vægtklods til sneslynge cm 70 (kg. 5,5); - Vægtklods til Bladerunner (kg. 14); - Vægtklods til olietransmission og Duplex (kg. 15) Vægtklodser til hjul Disse vægtklodser bruges til at gøre maskinen tungere og har derved en højere trækkraft. De kan bruges til pløjning og hypning. De skal fastgøres på hjulnavene med to af de fire navmøtrikker (fig. 48). Se tabel 1 side

26 11.10 Vægtklodser til 360 Ved hjælp af tre skruer, er det muligt at sætte, 2 vægte (fig. 49) på maskinen (en pr. side). Disse kan sættes direkte på støtterne placeret på gearkassen (fig. 50). Disse vægte anvendes til bedst muligt, at balancere vægten af styret, i tilfælde af, at maskinen er udstyret med en benzinmotor og bruges med særlig tunge redskaber, som 85/100 cm fræser, eller til at vægte længere nede (udover hjulvægtene) under pløjning Støttehjul fræser Dette hjul er meget nyttigt, når maskinen flyttes over længere afstand, fordi den holder skærene over jorden og gør maskinen nemmere at flytte (fig. 51) Frontbeskyttelse knivbjælke Det anbefales, at der bruges front beskyttelse, under transport eller når bjælken er blottet eller i deponering (fig. 54) Sidebeskyttelse knivbjælke Deres formål er at undgå, at bjælken, når den kommer ud fra styret under drift, skader sig selv eller de nærmeste planter, banker mod forhindringer eller sten. De skal monteres for enden af knivbjælken; for Europa knivbjælke, sæt beskyttelse A (fig. 55), på knivbjælke med lavt klip eller middel klip sæt beskyttelse B (fig. 56) på. De kan også bruges som, ulykkesforebyggende. 26

27 11.14 Hurtigkobling til redskaber Det gør det muligt, at skifte redskaber på maskinen hurtigt. Det består af 2 dele: redskabsdel A og maskindel B (fig /b). for at montere redskabet på maskinen; indsæt redskabsdel A i maskindel B og tilslut dem ved at sænke pin G på model 360 er det samlet som standard og tilkobles ved at dreje det røde håndtag G (fig. 58/b). For hvert redskab, er redskabsdel A nødvendig eller maskindel B, hvis det er en 360. Sørg for at maskindel B og redskabsdel A altid er smurt med fedt, for at gøre på- og afmontering nemmere (fig. 58) Standard PTO D=35 (1 3/8) Adapter fra 35 mm tre klo til 1 3/8 spline aksel ifølge DIN standard Med denne adapter kan du montere mange redskaber (fig. 59) Redskabsforlænger 80 mm Redskabsforlænger 80 mm (fig. 60) er nyttigt tilbehør, når vægten skal balancere mellem maskinen og redskabet med eller uden vægte. Forlængeren bør især monteres når knivbjælken bruges på bakker eller skråninger, hvor bjælken har tendens til let at hæve sig fra jorden. De samles i forhold til vægten på motoren. Det anbefales, at montere 2 kombinerede udvidelser Adapter til PTO PTO adapter er kun 6 cm lange. Det er især nyttigt tilbehør til at dreje PTO på gamle maskiner (med spline tilslutning 20x17, Z10) for at samle nyt udstyr med nuværende tre klo PTO (fig. 61) eller for at bruge gammelt udstyr (med aksel 20x17, Z10) på maskiner med ny tre klo PTO (fig. 62). 27

28 12. Fejlfinding/problemløsning Udfør ikke nogen form for vedligeholdelse mens motoren er tændt. Nedenfor er nævnt et par problemer som kan opstå og som kan løses af brugeren: 12.1 Benzinmotoren vil ikke starte Lav følgende eftersyn i den angivne rækkefølge: ON-OFF håndtaget er i ON position; Brændstoftanken er mindst halv fyldt; Brændstof hanen er åben; Brug choker ved koldstart; Brændstof kommer frem til karburator; Åndehullet i tankdækslet ikke er tilstoppet; Luftfiltret er rent; Karburator dyser er rene. Skru dem ud og tjek dem, er de beskidte, rengør dem med luft; Tændrøret gnister. Tag tændrør ud, tilslut det til sin ledning, sæt tændrørets metal del mod motorblokken og træk rekylstart som når motoren startes. Hvis der ikke fremkommer en gnist mellem tændrørets elektroder, se efter om tændrørsledningen er spændt. Hvis strømmen stadig ikke når elektroderne, udskift tændrøret. Hvis motoren stadig ikke vil starte med et nyt tændrør, skal problemet findes i det elektriske system, tænd spole eller andre dele. Kontakt dit værksted eller forhandler Dieselmotor vil ikke starte Lav følgende eftersyn i den angivne rækkefølge: ON-OFF håndtaget er i ON position; Brændstoftanken er mindst halv fyldt; Brændstof hanen er åben; Åndehullet i tankdækslet ikke er tilstoppet; At dekompressoren, hvis den findes, betjenes. Hvis motoren stadig ikke starter, tøm brændstofslangerne for luft, i henhold til instrukserne i motormanualen. Hvis motoren stadig ikke starter, kontakt dit værksted eller forhandler Maskinen bevæger sig ikke. Tjek at, gearstangen er sat i gear; hvis den stadig ikke bevæger sig, tag maskinen til et værksted Maskine med fræser Maskinen hopper fremad på hård jord: Juster den centrale kniv, flyt den, som vist i den relaterede manual Maskine med fingerklipper Knivens sammenkobling brækker ofte: Gendan den korrekte afstand mellem knivens trækbeslag og slidlejet (se bjælkens manual); Sørg for, at knivholderne ikke er for stramme; 28

29 INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE Se efter om der er sten på jorden: hvis der er, hæv klippehøjden for at forhindre små sten fra at kile sig fast mellem tænderne og klingen Afklippet græs falder foran i stedet for til siderne (knivbjælke) Juster transportørens position eller fjern strå skillerne. Når der arbejdes på denne måde, skal det afklippede græs adskilles fra det uklippede med hånden for at undgå tilstopning. Europa bjælken er meget nyttig under disse betingelser, for at undgå denne form for problem. Se den relaterede manual. 13. Opbevaring Hvis maskinen ikke skal bruges over en længere periode, anbefales det, at man følgene forholdsregler: Tøm karburatoren; Tøm motoren for olie; Smør cylinderen med at par dråber af den samme olie som er brugt til motoren, gennem tændrørets hul og ved at dreje motoren et par gange uden at starte den. Hvis det er en dieselmotor, fjern dysen, ved at skrue de to skruer ud, som fastgør den til topstykket og hæld lidt olie ned i hullet; Rens motoren og maskinen grundigt; Beskyt tænderne på bjælken med frontbeskyttelse og sørg for at klingen ikke stikker ud over siden; Når der startes op igen, tjek at alle sikkerhedsanordninger fungerer. 14. Justering af PowerSafe kobling PowerSafe koblingen er normalt justeret ved montering og kræver derfor ingen videre justering, undtagen i forbindelse med reparationer. Men skulle en ny justering eller tjek være nødvendig, følg disse trin: 1. I betragtning af, at kablernes værste belastning er med frontredskaber, den bedste måde at fortsætte, når man beskæftiger sig med motoriserede fræsere, er at dreje håndtaget over motoren til front gear position; 2. Tjek at det største øje A (fig. 70 koblingshåndtag B vist i fig. 69) er mindst 1 mm eller 2 mm længere end øjets koblingsbolt. Indstil justeringsskrue C (fig. 71) for at opnå den ønskede længde, stram derefter justeringsskruen. 3. Tilslut det store øje A til hængslet (fig. 72) så det passer til låsering holder D. 4. Tjek, at det mindste øje E (fig. 73 rødt stop håndtag F vist i fig. 69) er mindst 1 mm eller 2 mm længere end øjets koblingsbolt. Indstil justeringsskrue C (fig. 71) for at opnå den ønskede længde, stram derefter justeringsskruen; 5. Tilslut det mindste øje E til hængslet (fig. 74) så det passer til låsering holder H. På dette punkt er justeringen udført korrekt; når der arbejdes med motoriserede fræsere, vil kablet opnå højere frigang ved at vende styret. 29

30 Forsigtig: prøv ikke på at fjerne, stramme eller løsne skrue L uden kendskab til PowerSafe enheden. I tilfælde af, at der kræves indgriben, kontakt din forhandler eller værksted. 15. Justering af vendehåndtaget Skulle der opstå en indgribende støj, når vendehåndtag L (fig. 1, side 14 fig. 75 og 76) er i neutral position (positionen fastsættes af den centrale tand Z på styrets kontakt), fortsæt for at justere kablet gennem justeringsskrue V (fig. 76). Justeringen skal være sådan at, når håndtaget hviler mod den centrale tand Z, er der ingen indgribende støj. 30

Manual for Ferrari 360

Manual for Ferrari 360 importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 Fax 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk mail@fbdk.dk 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Labels med sikkerheds instrukser... 3 Identifikation

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Redskaber til FERRARI tohjulede traktorer

Redskaber til FERRARI tohjulede traktorer Redskaber til FERRARI tohjulede traktorer Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, 9541 Suldrup Tlf. 98653255 Fax. 98653300 www.ferrarimaskiner.dk - mail@ferrarimaskiner.dk Jordbearbejdning ekskl. Moms

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BG33/42 Glittemaskiner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BG33/42 - IS - 10518-5 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere