Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi."

Transkript

1 Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation

2

3 Indhold Indledning Generelle oplysninger 2 Systemspecifikationer 3 Elektromagnetisk kompabilitet 4 Anvendelse af Colibri Håndstykke 8 Anvendelse 10 Forsatser 14 Pleje og vedligeholdelse Generelle oplysninger 27 Klargøring til rengøring og desinfektion 28 Rengøring og desinfektion 29 Smøring 31 Eftersyn og sterilisering 33 Reparationer og teknisk service 34 Bortskaffelse af affald 35 Fejlfinding 36 Bestillingsinformation 38 Synthes 1

4 Indledning Generelle oplysninger Tilsigtet anvendelse Colibri er en batteridrevet maskine, der anvendes til traumatologi, maxillofacialkirurgi og rygkirurgi. For at sikre korrekt funktion af Colibri, må der kun anvendes originalt Synthestilbehør. Synthes-tilbehør Colibri må først anvendes på patienter, når det medicinske personale har læst vejledningen. Eftersom det er umuligt helt at udelukke risikoen for tekniske problemer, skal det altid sikres, at en anden maskine står klar, når enheden anvendes på patienter. Start af maskinen Nye maskiner og tilbehør skal gennemgå hele klargøringsprocessen før anvendelse. Fjern alle beskyttelseshætter og film. Forsigtig Batterierne må aldrig steriliseres. Eksplosionsfare! For at forhindre tilskadekomst skal maskinen være låst med sikkerhedssystemet ved montering og afmontering af forsatser og værktøj, og før den bliver lagt til side (se side 8). Korrekt fungerende skæreværktøj er af afgørende betydning for resultatet af en operation. Skæreværktøjet skal derfor kontrolleres for slitage og/eller skader efter hver brug og udskiftes efter behov. Vi anbefaler at bruge et nyt, originalt Synthes skæreværktøj til hver operation. Vedligeholdelse Udstyrets levetid kan forlænges betydeligt ved at følge serviceinstruktionerne. For at anordningerne skal fungere korrekt, anbefaler Synthes, at de serviceres årligt af Synthes eller af autoriserede Synthes servicecentre. Yderligere information om anvendelse og klargøring af produkter kan bestilles hos en Synthes repræsentant. Vær særlig opmærksom på afsnittet Pleje og vedligeholdelse, der starter på side 27. Brugerens ansvar Brugeren af produktet er ansvarlig for at anvende udstyret korrekt under operation. Forklaring på anvendte symboler Forsigtig. Læs den vedlagte brugervejledning, før anordningen betjenes. Ni-Cd Cd SM_ Læs den vedlagte brugervejledning, før anordningen betjenes. Dette symbol angiver, at den pågældende anordning ikke må nedsænkes i væske. Maskinen er klassificeret som type BF mod elektrisk stød og lækstrøm. Anordningen er velegnet til brug på patienter i henhold til de standarder, der er defineret af CSA 601.1, IEC og UL Dette symbol angiver, at batteriet indeholder genopladelige NiCd (nikkel-cadmium) celler. Batteriet kan genbruges (vær opmærksom på instruktionerne herunder). Da batterierne indeholder cadmium, må de ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf eller genbrug batterierne i henhold til lokale og nationale bestemmelser. Anordningen opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF for medicinske anordninger. Den er autoriseret af et uafhængigt bemyndiget organ, hvorfra den har fået CE-symbolet. Synthes er ikke ansvarlig for skader, der opstår som resultat af forkert anvendelse eller teknisk service, der er udført af uautoriserede parter. SM_ SM_ Synthes Colibri Brugervejledning

5 Systemspecifikationer Anordningen opfylder følgende standarder EN /IEC EN /DIN EN , (VDE 0750 del 1 2) EN 55011/DIN VDE 0875 del 11, klasse B, tærskelværdi gruppe 1 Medicinske, elektriske anordninger UL Kun i overensstemmelse med UL og CAN/CSA C22.2 nr med hensyn til elektrisk stød, brand og mekanisk fare. Miljøforhold Drift Transport og opbevaring Temperatur: C C Relativ luftfugtighed: 30 90% 10 90% Atmosfærisk tryk: hpa hpa Tekniske specifikationer Kontinuerligt justerbar hastighed: Vægt Driftsspænding: Batterikapacitet: Batteritype: Kanylering: Opladningstid for afladet batteri: Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indtrængning af vand: Støjniveau i driftsposition: Arbejdscyklus: Intermitterende drift rpm 810 g 12 VDC 14,4 VDC 0,5 Ah NiCd 3,2 mm maks. 60 min. BF IP X4 Ca. 65 db(a) Må ikke opbevares eller betjenes i eksplosive atmosfærer. X min tændt Bor- og skærende gevind: 8 45 Y min slukket Reaming: 8 45 Savning: 8 45 Isætning af Kirschnertråd: 8 45 Generelt kan elektriske systemer blive varme, hvis de bruges konstant. Derfor skal håndstykket og forsatserne have lov til at køle af i mindst 45 minutter efter 8 minutters konstant brug. Hvis dette overholdes, vil systemet undgå at blive overophedet og skade patienten eller brugeren. Brugeren er ansvarlig for anvendelsen og for at slukke for systemet som foreskrevet. Hvis der er behov for længere perioder med konstant anvendelse, skal der anvendes endnu et håndstykke og/eller forsats. Med forbehold for tekniske ændringer. Synthes 3

6 Elektromagnetisk kompatibilitet Medfølgende dokumenter ifølge IEC , 2004, paragraf 6 Tabel 201: Emission Vejledning og producenterklæring elektromagnetiske emissioner Synthes Colibri er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri skal sørge for, at den kun bruges i et sådant miljø. Emissionstest RF-emission CISPR 11 RF-emission CISPR 11 Harmonisk emission IEC Spændingsudsving/ flicker-emissioner IEC Standarder Gruppe 1 Klasse B Ikke relevant Ikke relevant Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Synthes Colibri benytter kun RF-energi til intern funktion. Derfor er dens RF-emission meget lav, og den skaber sandsynligvis ingen interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Synthes Colibri er velegnet til anvendelse i alle slags omgivelser, herunder privat beboelse og tilsvarende, der er direkte forbundet med det offentlige strømforsyningsnet, som forsyner boligområder. 4 Synthes Colibri Brugervejledning

7 Tabel 202: Immunitet (alle anordninger) Vejledning og erklæring fra producenten elektromagnetisk immunitet Synthes Colibri er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri skal sørge for, at den kun bruges i et sådant miljø. Immunitetstest, standard IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Elektrostatisk udladning (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvbelægningen er et syntetisk materiale, bør den relative fugtighed være mindst 30 %. Hurtige overspændinger/ strømstød IEC ±2 kv for strømforsyningsledninger ±1 kv for signalledninger Ikke relevant Netforsyningen skal være af den standard, der er typisk for erhvervs- og hospitalsdrift. Spændingsbølge IEC ±1 kv ledning til ledning Ikke relevant Netforsyningen skal være af den standard, der er typisk for erhvervs- og hospitalsdrift. ±2 kv ledning til jord Spændingsfald, korte afbrydelser og variationer i spændingen i strømforsyningen IEC <5 % U T (0,5 cyklusser) 40 % U T (5 cyklusser) Ikke relevant Netforsyningen skal være af den standard, der er typisk for erhvervs- og hospitalsdrift. Hvis brugeren af Synthes Colibri kræver fortsat drift under strømafbrydelser, anbefales det, at Synthes Colibri forsynes med strøm fra en nødstrømsforsyning. 70 % U T (25 cyklusser) <5 % U T for 5 s Bemærk: U T er netspændingen før brug af testniveau. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m 30 A/m Magnetfelter ved netfrekvens skal ligge på et niveau, der er karakteristisk for en normal placering i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. Synthes 5

8 Elektromagnetisk kompabilitet Tabel 204: Immunitet (ikke livsopretholdende anordninger) Vejledning og erklæring fra producenten elektromagnetisk immunitet Synthes Colibri er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri skal sørge for, at den kun bruges i et sådant miljø. Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af Synthes Colibri, inklusive kabler, end den anbefalede adskillelsesafstand beregnet ud fra ligningen gældende for senderens frekvens. Immunitetstest, standard IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Anbefalet adskillelsesafstand Ledningsbåret RF IEC Vrms 150 khz til 80 MHz V1 = 10 Vrms 150 khz til 80 MHz d = 0,35 = +P 150 khz til 80 MHz Feltbåret RF IEC V/m 80 MHz til 800 MHz E1 = 10 V/m 80 MHz til 800 MHz d = 0,35 = +P 80 MHz til 800 MHz Feltbåret RF IEC V/m 800 MHz til 2,5 GHz E2 = 7 V/m 800 MHz til 2,7 GHz d = = +P 800 MHz til 2,7 GHz hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge producenten af senderen, og d er den anbefalede adskillelsesafstand i meter (m). Feltstyrken fra faste RF-sendere, der bestemmes ved elektromagnetisk undersøgelse på stedet, a skal være lavere end overensstemmelsesniveauet i det relevante frekvensområde. b Der kan opstå interferens i udstyr, der er placeret i nærheden, og som er markeret med følgende symbol: Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde. Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Bygninger, objekter og personers absorption og refleksion indvirker på elektromagnetisk strålingsspredning. a Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basisstationer for radiotelefoner (mobile/trådløse) og landbaserede mobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiotransmissioner og TV-transmissioner kan ikke med nøjagtighed beregnes på et teoretisk grundlag. For at kunne vurdere det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere bør det overvejes at foretage en elektromagnetisk undersøgelse på stedet. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor Synthes Colibri anvendes, overstiger det ovennævnte gældende RF-niveau for overensstemmelse, skal Synthes Colibri overvåges for at verificere normal drift. Hvis der observeres unormal drift, kan det være nødvendigt at foretage yderligere foranstaltninger, f.eks. at vende eller flytte Synthes Colibri. b Over frekvensområdet 150 khz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre end 10 V/m. 6 Synthes Colibri Brugervejledning

9 Tabel 206: Anbefalet adskillelsesafstand Anbefalet afstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Synthes Colibri Synthes Colibri er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrolleret. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri kan hjælpe med til at forhindre et elektromagnetisk interferens ved at bevare en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Synthes Colibri, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Senderens nominelle maksimale udgangseffekt W Adskillelsesafstand i henhold til senderens frekvens m 150 khz til 80 MHz d = 0,35 = +P 80 MHz til 800 MHz d = 0,35 = +P 800 MHz til 2700 MHz d = = +P 0,01 3,5 cm 3,5 cm 10 cm 0,1 11 cm 11 cm 32 cm 1 35 cm 35 cm 1 m 10 1,1 m 1,1 m 3,5 m 100 3,5 m 3,5 m 10 m For sendere, der er klassificeret med en maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede adskillelsesafstand d i meter (m) estimeres ved at benytte ligningen, der gælder for senderfrekvensen, hvor P henviser til den af senderfabrikanten fastlagte maksimale mærkeudgangseffekt i watt (W). Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højeste frekvensområde. Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Bygninger, objekter og personers absorption og refleksion indvirker på elektromagnetisk strålingsspredning. Synthes 7

10 Anvendelse af Colibri Håndstykke 1 Forsatskobling 2 Trigger til hastighedsregulering 3 Trigger til ændring til modsat-/oscillerende boring 4 Funktionskontakt 5 Batteripakke (batterikassette med indsat batteri) 6 Udløserknapper til forsats 7 Udløserknapper til batterikassette 8 Låsemekanisme til batterikassettens dæksel Sikkerhedssystem Colibri er udstyret med et sikkerhedssystem, der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet. Maskinen låses og låses op ved at dreje funktionskontakten 4 til den relevante indstilling på håndstykkets frontpanel: Indstillingen OFF, OSC DRILL eller ON Beskyttende systemer Colibri er udstyret med to sikkerhedssystemer: Et termisk sikkerhedssystem mod overbelastning, der slukker maskinen, hvis den bliver for varm under brug. Når maskinen er afkølet, kan den anvendes igen. Batteriet har en indbygget afladningssikring, der sikrer mod total afladning. Dette beskytter batteriet og forlænger dets levetid. 5 8 Styring af hastighed og rotation Funktionskontakt indstillet på "ON" Den nederste trigger 2 styrer gradvist den fremadgående hastighed (op til ca rpm med AO/ASIF Quickkobling). Når der trykkes på nederste og øverste trigger 3 samtidig, skifter funktionen omgående til modsat retning. Når der gives slip på den nederste trigger, standser maskinen straks. Funktionskontakt indstillet på "OSC DRILL" Når der trykkes på nederste og øverste trigger 3 samtidig, skifter funktionen omgående til oscillerende rotation. Når den øverste trigger slippes, vender maskinen tilbage til normal, fremadgående retning Synthes Colibri Brugervejledning

11 Vigtige bemærkninger For at forhindre tilskadekomst skal maskinen være låst med funktionskontakten 4 ved påsætning og aftagning af forsatser og værktøj, og før den bliver lagt til side (se side 8). Anbring aldrig Colibri på en magnetisk flade, da dette utilsigtet kan starte maskinen. Vær særlig opmærksom på alle instruktioner i de enkelte afsnit, der er mærket med Forsigtig. Komponenter, der ikke kan bruges mere, skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. Synthes 9

12 Anvendelse af Colibri Anvendelse Før første anvendelse skal helt nye maskiner og tilbehør gennemgå hele genbehandlingsprocessen, og batterierne skal oplades. Fjern alle beskyttelseshætter og film helt. Indsættelse af batteriet i batterikassetten For at sikre sterilitet skal batteriet indsættes i batterikassetten af to personer, hvoraf den ene er sterilt klædt: 1. Den sterilt klædte person holder den sterile batterikassette og åbner låget (Fig. 1). Lad låsemekanismen være svunget udad. 2. Den sterilt klædte person placerer det sterile skjold på batterikassetten (Fig. 2) og kontrollerer, at det sidder korrekt. Det sterile skjold sikrer, at det usterile batteri ikke berører ydersiden af den sterile kassette. 3. Den person, der ikke er klædt sterilt, fører forsigtigt det usterile batteri gennem det sterile skjold og trykker det helt ind i batterikassetten for at sikre, at det sidder korrekt (Fig. 3 og 4). Denne person må ikke berøre batterikassetten udvendigt. Formen på batteriet sikrer, at det indsættes med polen vendt korrekt. 4. Personen, der ikke er klædt sterilt, tager fat i flangerne på det sterile skjold og fjerner det fra batterikassetten (Fig. 5). 5. Den person, der er klædt sterilt, lukker kassettens låg udefra uden at berøre batteriet eller det indvendige af kassetten. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Ét batteri er normalt tilstrækkeligt til én operation. Af sikkerhedsgrunde bør der holdes to batteripakker (batterikassette med batteri) klar for at sikre hurtig intraoperativ udskiftning af batterier under sterile forhold, hvis det bliver nødvendigt. Fig Synthes Colibri Brugervejledning

13 Forsigtig Hvis det usterile batteri berører det udvendige af kassetten, skal kassetten resteriliseres, før den anvendes ved operation. Luk låget på kassetten ved at trykke det hårdt ned for at sikre, at det er helt lukket (Fig. 6 og 7), så låsemekanismen griber korrekt fat. Sterilisér det sterile skjold efter hver brug for at sikre aseptiske forhold, når det usterile batteri sættes i den sterile batterikassette. Fig. 6 Fig. 7 Indsættelse af batteripakken i maskinen Før batteripakken (batterikassette med indsat batteri) nede fra ind i skaftet på håndstykket (Fig. 8). Formen på batterikassetten forhindrer, at batteriet sættes forkert i. Kontrollér, at batteripakken sidder korrekt ved forsigtigt at trække i den. Udtagning af batteripakken fra maskinen Tryk samtidig på udløserknapperne til batterikassetten med den ene hånd (Fig. 9), og brug den anden hånd til at fjerne batteripakken fra håndstykket. Der er to batterier til rådighed Den lille 12 VDC-batteripakke til Colibri ( med batterikassette ) er kraftig nok til mange anvendelser og er nemmere at håndtere, da den er mindre og lettere. Den store 14,4 VDC-batteripakke ( med batterikassette ) er hovedsagelig beregnet til kraftigere anvendelser, f.eks. intramedullær reaming og boring til DHS/DCS, men kan anvendes med alle Colibri-forsatser. Colibri må ikke anvendes til acetabulum reaming eller hofte- og knæudskiftninger. Fig. 8 Fig. 9 Synthes 11

14 Anvendelse af Colibri Opladning, opbevaring og anvendelse af batterier Opladning Batterierne skal altid oplades før brug. Brug kun opladere, der er anbefalet af Synthes til at oplade batterierne. Brug af en oplader, der ikke kommer fra Synthes, kan beskadige batteriet. Oplad batterierne i en omgivende temperatur på mellem 0 C og 40 C. Opbevaring Når batteriet ikke anvendes, skal det opbevares i den relevante Synthes-oplader. Dette forhindrer, at batteriet aflader. Det vil være fuldt opladet og klar til brug. Før ibrugtagning, eller når batteriet er blevet opbevaret uden for opladeren i mere end én måned, kan det være nødvendigt med op til fem opladnings-/afladningscyklusser for at oplade batteriet helt. Opladeren skal altid være tændt, når et batteri er placeret i opladningsrummet. Dette sikrer tilgængelighed og forhindrer afladning. Anvendelse Indsæt først batteripakken umiddelbart før anvendelse af Colibri. Dette sparer batteristrøm og forhindrer, at det skal udskiftes under operation. Batterikassetten må aldrig åbnes under operation. Batterierne må kun anvendes til det beregnede formål. Batterierne må ikke transporteres eller opbevares sammen med materialer, der leder elektricitet og kan forårsage en kortslutning. Dette kan beskadige batteriet og udvikle varme, som kan forårsage forbrændinger. Batterierne må aldrig udsættes for temperaturer over 60 C. Der må ikke anvendes vold på batterierne, og de må ikke tabes. Beskadigede batterier må aldrig anvendes, da de kan beskadige maskinen. Følg den yderligere information i afsnittet Pleje og vedligeholdelse, der starter på side 27, samt brugervejledningen til Synthes Universal II-batterioplader ( ). 11 Synthes Colibri Brugervejledning

15 Anvendelse af Colibri med strøm Colibri kan også betjenes med strøm. Når Colibri betjenes med strøm, klassificeres den som type B mod elektrisk stød og lækstrøm. Brug adapteren til Colibri (Art ) og en af de elektriske konsoller, der hører til Electric Pen Drive (Art , eller ) ved betjening med strøm. Adapteren kan indsættes i Colibris håndstykke og fjernes på samme måde som en batteripakke (se Fig.1 og 2). Følg også brugervejledningen til Electric Pen Drive ( ). Funktionen "Oscillerende boring" Colibri har en elektronisk styret oscillerende funktion for at beskytte bløddele ved boring og indføring af Kirschnertråde. Fig. 1 Fig. 2 Indstil den oscillerende funktion ved at flytte funktionskontakten til indstillingen "OSC DRILL". Hvis der kun trykkes på den nederste trigger, resulterer det i, at maskinen roterer med uret som sædvanligt. Hvis der trykkes på den øverste og den nederste trigger samtidig, resulterer det i, at maskinen straks skifter til oscillerende funktion. Det påsatte værktøj oscillerer med og mod uret. Hastigheden kan ændres med den nederste trigger. Når den øverste trigger slippes, roterer maskinen med uret som normalt. Forsigtig Oscillerende funktion kan kun anvendes med følgende forsatser: AO/ASIF Quickkobling ( , ) Chuck ( , ) Quickkobling til Kirschnertråde ( ) Funktionen "oscillerende boring" må ikke bruges med de oscillerende savforsatser! Der kan kun skiftes til modsatgående retning ved at dreje funktionskontakten til indstillingen "ON". Den maksimale skærehastighed for et skæreværktøj er lidt lavere i oscillerende funktion end i normal funktion. Synthes 11

16 Anvendelse af Colibri Forsatser En lang række roterende forsatser har farvekodede ringe, så de nemt kan identificeres. Nedenstående tabel angiver hastigheden for hver forsats, størrelsen på batteriet og farvekoden: Montering af forsatser Indsæt forsatsen i forsatskoblingen (Fig. 1). Hvis positionsstifterne ikke låser på plads med det samme, drejes forsatsen lidt til højre eller venstre, indtil den låser korrekt på plads. Kontrollér, at forsatsen sidder korrekt ved at trække forsigtigt i den. Afmontering af forsatser Tryk samtidig på udløserknapperne til forsatsen 6 (se Fig. på side 8), og tag forsatsen ud af koblingen. Forsigtig For at forhindre tilskadekomst skal maskinen være låst med sikkerhedssystemet (se side 8), hver gang den håndteres. Der må kun anvendes originale forsatser og værktøj fra Synthes. Skader, der opstår ved anvendelse af forsatser og værktøj fra andre fabrikanter, er ikke dækket af garantien. Fig. 1 Tilbehør 12 VDC-batteri 14,4 VDC-batteri Farvekodning ( ) ( ) Borforsats Mini Quick Ca rpm Ca rpm ingen Borforsats J-Latch AO/ASIF Quickkobling Ca rpm Ca rpm Blå Chuck 4,0 mm Chuck 6,5 mm DHS Quickkobling Ca. 320 rpm Ca. 384 rpm Rød AO/ASIF Reamerforsats Hudson Reamerforsats Trinkle Reamerforsats Modificeret Trinkle Reamerforsats Skrueforsats, AO/ASIF Chuck 6,5 mm Chuck 6,5 mm, uden modsatgående funktion Forsats til Kirschnertråde Ca. 800 rpm Ca. 960 rpm ingen 11 Synthes Colibri Brugervejledning

17 Quickkobling til Kirschnertråde ( ) Der kan anvendes Kirschnertråde af en hvilken som helst længde med en diameter på 0,6-3,2 mm sammen med Quickkoblingen til Kirschnertråde Justér Kirschnertrådens diameter i overensstemmelse med mærkaten på justeringsmuffen 3. Tryk justeringsmuffen let aksialt mod maskinen og drej muffen. 2. Indfør Kirschnertråden forfra eller bagfra ind i kanyleringen 1 med et let tryk. Tråden holdes automatisk. 3. Tilpas arbejdslængden ved at trække i tråden. 4. Armen 2 trykkes ind mod maskinen med lillefingeren og ringfingeren for at fastholde tråden. Hold kun armen mod maskinen i den udstrækning, det er nødvendigt. Trykket på Kirschnertråden kan varieres ved at trække i og give slip på armen. 5. Indfør tråden i knoglen. Fasthold trykket i den tid, det tager at føre tråden frem. 6. For at justere grebet om tråden reduceres klemmetrykket, og maskinen flyttes til den ønskede længde. Hold igen på tråden ved at trække i armen. 2 3 Synthes 11

18 Anvendelse af Colibri Mini Quickkobling ( ) J-Latch kobling ( ) Mini Quickkobling og J-Latch kobling er kompatible med alle beskyttelsesmuffer til systemerne MicroDrive plus ( ) og Mini Air Drill ( ) fra Synthes. Montering og afmontering af værktøj Værktøjet monteres ved, at koblingsmuffen trækkes tilbage, og værktøjet indføres, mens det drejes let. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes tilbage, og værktøjet fjernes. AO/ASIF Quickkobling ( ) Til værktøj med AO/ASIF koblingsskaft. Montering og afmontering af værktøj Indsæt værktøjet i forsatsen forfra med et let tryk, og drej det let. Det er ikke nødvendigt at betjene forsatsens koblingsmuffe. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes tilbage, og værktøjet fjernes. Quickkobling til DHS/DCS-triplereamere ( )* Til DHS/DCS-triplereamere. Kan også bruges til at åbne den medullære kavitet med de fleste Synthes sømsystemer. Montering og afmontering af værktøj Værktøjet tilsluttes ved, at koblingsmuffen skubbes fremad og værktøjet indføres, mens det drejes let. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes fremad, og værktøjet fjernes. 11 Synthes Colibri Brugervejledning

19 Chucks Der fås fire chucks til Colibri. Tabellen nederst på denne side indeholder en mere udførlig oversigt. Montering af skæreværktøj Åbn chuck'ens kæber med den relevante nøgle eller med hånden. Indsæt værktøjets skaft i den åbne borchuck, og luk den ved at vride chucken. Sørg for, at skaftet ligger midt for de tre kæber. Stram borchuck'en med nøglen. Sørg for, at nøglens tænder griber korrekt fat i chuck'ens takkede kant Udtagning af skæreværktøj Åbn chuck'en med nøglen, og fjern værktøjet. Forsigtig Colibri må ikke anvendes til acetabulum reaming. Kontrollér skæreværktøjet for slitage og/eller beskadigelse efter hver brug og udskift efter behov. For at sikre ordentlig fastgørelse af værktøjet skal det sikres, at de takkede kanter på borsatsen og nøglen ikke er slidte. Chuck'en med modsatgående funktion ( ) må kun anvendes med værktøj, der er godkendt til en sådan anvendelse. Ellers kan værktøjet blive ødelagt med efterfølgende skade. Følgende chucks fås til Colibri: Varenummer Klemmeområde Reservenøgle Kommentarer ,0 mm Til boring ,5 mm Til boring * 0-6,5 mm Til boring og medullær reaming, uden modsatgående funktion * 0-6,5 mm Til boring og medullær reaming, med modsatgående funktion * Til disse forsatser anbefales det at anvende 14,4 VDC Colibri-batteriet ( ) med den tilsvarende batterikassette ( ) kaldet Power Pack. Synthes 11

20 Anvendelse af Colibri Quickkoblinger til medullær reaming AO/ASIF Quickkobling ( )* Hudson Quickkobling ( )* Trinkle Quickkobling ( )* Trinkle Quickkobling, modificeret ( )* Quickkoblingerne til medullær reaming gør det muligt at bruge fleksible skafter med den relevante koblingsgeometri. Modsatgående funktion, som kan beskadige de fleksible skafter, forhindres af et specielt mekanisk system. * Til disse forsatser anbefales det at anvende 14,4 VDC Colibri-batteriet ( ) med den tilsvarende batterikassette ( ) kaldet Power Pack. Montering af skæreværktøj i koblingen Skub udløserringen på forsatsen tilbage, og monter værktøjet (f.eks. et bor), mens det drejes let, indtil det låses på plads. Slip ringen. Kontrollér, at værktøjet sidder korrekt i koblingen ved forsigtigt at trække i det. Udtagning af skæreværktøj Skub udløserringen på forsatsen tilbage, og fjern værktøjet. Forsigtig Quickkoblinger til medullær reaming må ikke anvendes til acetabulum reaming. De kan kun anvendes til medullær reaming. Kontrollér skæreværktøjet for slitage og/eller beskadigelse efter hver brug, og udskift efter behov. 11 Synthes Colibri Brugervejledning

21 Skrueforsats med AO/ASIF Quickkobling ( ) Montering og afmontering af værktøj Indsæt værktøjet i forsatsen forfra med et let tryk, og drej det let. Det er ikke nødvendigt at betjene forsatsens koblingsmuffe. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes tilbage, og værktøjet fjernes. Forsigtig Vær forsigtig, når du sætter skruer i med drive-enheden. Skruer må aldrig isættes helt med drive-enheden. De sidste omgange eller låsningen skal altid foretages manuelt. Brug altid en korrekt momentbegrænserforsats, når der placeres låseskruer i en låseskinne. Teoretisk er det også muligt at bruge AO/ASIF Quickkobling ( ) til isættelse af skruer. Skrueforsatsen ( ) har imidlertid en lavere omdrejningshastighed og et højere moment og er derfor bedre egnet. Skruer med en stor diameter kan muligvis ikke isættes med AO/ ASIF Quickkobling, da momentet måske ikke er tilstrækkeligt. Forsatsen er også egnet til anvendelse ved lavere omdrejningshastighed og/eller højere moment. Synthes 11

22 Anvendelse af Colibri Momentbegrænser 1,5 Nm ( ) Momentbegrænser 0,8 Nm ( ) Momentbegrænser 0,4 Nm ( ) Tilkobling af momentbegrænseren til maskinen Momentbegrænsere tilsluttes Colibri vha. AO/ASIF Quickkoblingen ( ). Montering og afmontering af skruetrækkerskaft: Monter skruetrækkerskaftet, mens det drejes let, indtil det låser på plads. Tag det ud ved at trække tilbage i udløserringen og trække skruetrækkerskaftet ud. Anvendelse af momentbegrænseren: Tag en skrue fra det tilsvarende LCP-system (låsekompressionsskinnen) med skruetrækkerskaftet, og monter den i det ønskede skinnehul. Monter skruen ved langsomt at starte maskinen, øg hastigheden, og sænk den derefter igen, før skruen er helt tilspændt. Momentbegrænseren er automatisk begrænset til 1,5, 0,8 eller 0,4 Nm. Når denne grænse nås, høres et tydeligt klik. Stop omgående maskinen, og træk den væk fra skruen. Følg det respektive LCP-systems kirurgiske teknik. Forsigtig: Momentbegrænseren skal serviceres og rekalibreres årligt af Synthes. Bemærk informationen på testcertifikatet i emballagen. Brugeren er ansvarlig for at følge kalibreringsskemaet. 22 Synthes Colibri Brugervejledning

23 Røntgengennemlyselig borforsats ( ) Den røntgengennemlyselige borforsats kan anvendes sammen med Colibri sammen med AO/ASIF Quickkoblingen ( ) og adapteren til den røntgengennemlyselige borforsats ( ). Tilkobling af den røntgengennemlyselige borforsats til maskinen Tilslut AO/ASIF Quickkoblingen til Colibri og adapteren til Quickkoblingen. Anbring den røntgengennemlyselige borforsats, så langt den kan komme, over Quickkoblingen og adapteren, og drej den til den ønskede arbejdsposition. Støt forsatsen med din frie hånd. ( ) ( ) ( ) Afmontering: Følg den samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge. Montering af bor Træk ringen på forsatsen fremad, og anbring boret i koblingen, så langt det kan komme, mens det drejes let. Sæt ringen på forsatsen i indgreb igen for at fastgøre boret. Kontrollér, at boret sidder korrekt ved forsigtigt at trække i det. Afmontering: Følg den samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge. Synthes 22

Trauma Recon System. Modulær maskine til traumatologi og rekonstruktionskirurgi.

Trauma Recon System. Modulær maskine til traumatologi og rekonstruktionskirurgi. Trauma. Modulær maskine til traumatologi og rekonstruktionskirurgi. Unikt powermodul med lithium-ionbatteri Kraftig og ergonomisk funktionalitet til krævende brug Bredeste tilbehørssortiment Trauma. Modulær

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Electric Pen Drive. Compact Drive med specifikke forsatser til mange forskellige applikationer.

Electric Pen Drive. Compact Drive med specifikke forsatser til mange forskellige applikationer. Electric Pen Drive. Compact Drive med specifikke forsatser til mange forskellige applikationer. Brugervejledning Originale instrumenter og implantater fra Asociation for the Study of Internal Fixation

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9050932 og 9050933 Klippemaskiner (heste og kreaturer) 10,8 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Hesteklipper - Varenr. 9050932 Kreaturklipper

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

KEELER SLIMLINE HÅNDTAG

KEELER SLIMLINE HÅNDTAG KEELER SLIMLINE HÅNDTAG LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler Slimline Håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes skyld skal alle

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere