BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-Kommune. BBR-Meddelelse"

Transkript

1 BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Formål Adgang Opbygning af vejledningen Skærmbillede BBR-Medd-data Årsagskoder Udskrivningsmuligheder Automatisk udskrivning af meddelelser Ad hoc-udskrivning af meddelelser Centrale og decentrale udskrifter Automatiske udskrifter Hændelser som udløser automatiske udskrifter Bestilling af BBR-Meddelelser i forbindelse med afslutning af byggesager Afslutning (byggesagskode 1,2,4,5) Afslutning af en tom byggesag (dvs. uden entiteter) Nedrivninger Anmeldelseskørsel Delvis afslutning af en eller flere enheder i en byggesag (byggesagskode 3) Indflytning (byggesagskode 3) Indflytning (byggesagskode 1) Fuldførelse/Midlertidig afslutning (byggesagskode 3) Ibrugtagning (byggesagskode 3) Henlæggelse af en byggesag Sletning af en byggesag Bestilling af BBR-Meddelelser i forbindelse med flytning af bygninger/tekniske anlæg Flytning af entiteter fra en matrikel til en anden Flytning af bygning/teknisk anlæg via Gem bygning hhv. Gem teknisk anlæg Modtagere for de automatisk bestilte BBR-Meddelelser Ejerforholdskode Udskrivning af BBR-Meddelelser for en ejendom Valg af ejendom via fanen Bygning og bolig Valg af ejendom via fanen BBR-Meddelelse Skærmbillede Udskriv BBR-Meddelelse Valg af type og niveau Grund Bygning Enhed/Ejerlejlighed Udskrivning af en enkelt BBR-Meddelelse Decentral udskrivning Central udskrivning Masseudskrivning af BBR-Meddelelser Søgning på fanebladet BBR-Meddelelse Skærmbillede Udskriv BBR-Meddelelse Udskrivningsmuligheder BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 2 af 35

3 8. Central print Følgeskrivelser Fast vejledning fra MBBL Kommunespecifikt bilag Krav til det kommunespecifikke bilag Historik Design af BBR-Meddelelsen Genvejstaster Genvejstaster på fanebladet BBR-Meddelelse Hjælp Ændringslog Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 3 af 35

4 1. Indledning 1.1. Forord Denne vejledning giver et overblik over de muligheder, du har, for at se og udskrive BBR-Meddelelser. Dine muligheder er afhængige af, hvilke(n) profil(er) du er tilknyttet (se evt. brugervejledning for Brugeradministration for at se hvilke brugerprofiler der har adgang til BBR-Meddelelser). Den nyeste udgave af vejledningen vil altid være tilgængelig på Formål Der findes overordnet set to former for BBR-Meddelelser: Et skærmbillede BBR-Medd-data, som viser en on-line BBR-Meddelelse, fundet frem ved en søgning under fanen Bygning og bolig. Skærmbilledet er til brug i den interne sagsbehandling. Officielle BBR-Meddelelser, som udskrives til borgerne eller benyttes i den interne sagsbehandling. Disse BBR-Meddelelser dannes eller udskrives via fanen BBR-Meddelelse. Her skelnes mellem 3 typer meddelelser: o BBR-Meddelelse o BBR-Andelsboligudskrift o BBR-Registerudskrift. Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af alle typer BBR-Meddelelser samt mulighederne for at få dem vist, bestilt og udskrevet Adgang Fanebladet BBR-Meddelelse er rettet mod både BBR sagsbehandlere og kommunens medarbejdere i borgerservicebutikken. Skærmbilledet BBR-Medd-data er primært rettet mod byggesagsbehandlere, og giver dig adgang til at se BBR-Meddelelses data selvom der ikke er adgang til fanebladet BBR-Meddelelse. En BBR-sagsbehandler (rolle BBRsagsbehandler) har adgang til alle i dette dokument beskrevne muligheder og dermed både til Bygning og Bolig fanebladet og BBR- Meddelelse fanebladet. En Borgerservice medarbejder (rolle Borgerservice) har kun adgang til fanebladet BBR- Meddelelse og vil herunder ikke kunne angive, at der gemmes oplysninger om en decentral udskrift. En Borgerservice medarbejder vil heller ikke kunne bestille meddelelser med type BBR-Registerudskrift. En byggesagsbehandler (rolle Byggesagsbehandler) vil kun have adgang til Bygning og Bolig fanebladet, herunder skærmbilledet BBR-Meddelelse-data. Hvis du mangler adgangsrettigheder til fanebladet BBR-Meddelelse, skal du kontakte Brugeradministratoren i din kommune eller i din forvaltning Opbygning af vejledningen Skærmbilledet BBR-Medd-data, som er tilgængelig via fanen Bygning og bolig, er beskrevet i kapitel 2. I kapitel 3 beskrives der, hvilke årsagskoder meddelelserne kan have. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 4 af 35

5 I kapitel 4 beskrives de forskellige udskrivningsmuligheder for BBR-Meddelelser. BBR- Meddelelserne kan blive udskrevet automatisk, hvis der sker ændringer i BBR-data, eller ad hoc igennem sagsbehandlerdialogen. Derudover skelnes mellem central og decentral udskrivning. I kapitel 5 beskrives det regelsæt som benyttes ved bestilling/udskrivning af de automatiske udskrifter, herunder hvilke hændelser der udløser de forskellige årsagskoder. Kapitel 6 og 7 giver en udførlig beskrivelse af ad hoc bestilling/udskrivning af BBR- Meddelelser under fanen BBR-Meddelelse. Kapitel 6 beskriver mulighederne ved valg af en enkelt grund, bygning eller enhed, og kapitel 7 beskriver udskrivningsmulighederne ved masseudskrivning. Det centrale print af BBR-Meddelelserne er beskrevet i kapitel 8. Kapitel 9 indeholder beskrivelse af Følgeskrivelse. I kapitel 10 beskrives der, hvilke oplysninger der gemmes for de udskrevne meddelelser. Kapitel 11 beskriver det overordnede design af BBR-Meddelelsen. Kapitel 12 indeholder en oversigt over genvejstaster. Kapitel 13 giver en vejledning til, hvordan man kan få yderligere hjælp til fanebladet BBR-Meddelelse. Kapitel 14 indeholder en ændringslog. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 5 af 35

6 2. Skærmbillede BBR-Medd-data Skærmbilledet BBR-Medd-data giver dig mulighed for at se BBR-Meddelelses data. Skærmbillede tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen og de viste BBR-oplysninger vil svare til dem, som bliver vist på en BBR-Meddelelse. Niveauet for skærmbilledet vil altid være det niveau (grund, bygning, enhed hhv. ejerlejlighed) du har åbnet i dialogen. Skærmbilledet er tilgængeligt for alle, også byggesagsbehandlere, som ikke har adgang til at udskrive BBR-Meddelelser via fanen BBR-Meddelelse. For at se skærmbillede BBR-Medd-data for et niveau (grund, bygning, enhed) udføres der først en søgning under fanen Bygning og bolig. Dernæst udvælges en grund, bygning eller enhed og til sidst vælges knappen BBR-Medd-data i højresiden. Skærmbilledet BBR-Medd-data for en grund er vist nedenfor: BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 6 af 35

7 3. Årsagskoder Ved udskrivning af BBR-Meddelelser og BBR-Andelsboligudskrifter skal der maskinelt eller manuelt vælges en årsagskode, der beskriver, hvorfor meddelelsen udskrives. Der findes de nedenfor listede 14 globale årsagskoder, som er ens for alle kommuner. 20 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af ejerskifte. 30 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition. 31 Denne BBR-Andelsboligudskrift er udskrevet på grund af rekvisition. 40 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af afsluttet byggesag. 41 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af indflytning. 43 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af hel eller delvis nedrivning. 45 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af ændring uden byggesag. 46 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af opdeling af lejligheder. 47 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af sammenlægning af lejligheder. 48 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af opdeling/ændret opdeling i ejerlejligheder. 50 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR. 51 De har til kommunen anmeldt et byggeri som ikke er færdigmeldt. Denne BBR-Meddelelse udskrives for at gøre opmærksom på, at kommunen nu formoder, at byggeriet er færdigt og derfor har registreret det som fuldført. Er byggeriet ikke færdigt, bedes De orientere kommunen herom. 60 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af adresseændringer. 70 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af matrikulære ændringer. Der prioriteres mellem de globale årsagskoder ved den centrale udskrivning af meddelelser. Formålet med denne prioritering er, at der kun udskrives én meddelelse pr. ejer i løbet af en udskrivningsperiode. Jo lavere årsagskoden er, desto højere prioriteres bestillingen. Ved den automatiske bestilling af BBR-Meddelelser benyttes alle globale årsagskoder undtagen årsagskode 30, 31. Det er hændelsen i BBR, som afgør, hvilken global årsagskode, der kommer på meddelelsen. Det kan både være hændelser i BBR eller i ESR. Som eksempler kan nævnes: En fejlrettelse i BBR udløser en BBR-Meddelelse med årsagskode 50, en ændring i BBR udløser en BBR-Meddelelse med årsagskode 45, et ejerskifte i ESR udløser en automatisk udskrift til de nye ejere med årsagskode 20. Der vil altid blive bestilt en BBR-Meddelelse, med mindre den er fravalgt. Dette gælder for alle årsagskoder, som benyttes ved automatisk bestilling. Det fremgår af rubrikken BBR-Meddelelse på den enkelte entitet, om der udskrives BBR-Meddelelse eller ej. Standardværdien for dette sættes under Indstillinger. Ud over de globale årsagskoder kan kommunen oprette kommunespecifikke årsagskoder samt vælge en individuel årsagskode. Kommunespecifikke årsagskoder kan have værdierne 1 til 98, bortset fra de koder fra listen ovenfor, som allerede er optaget af de globale årsagskoder. Den individuelle årsagskode har værdien 99. Til denne skal du selv tilføje en årsagskodetekst. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 7 af 35

8 Ved ad hoc-bestilling af meddelelser igennem sagsbehandlerdialogen kan alle årsagskoder vælges, på nær årsagskode 20, idet denne globale årsagskode er forbeholdt ændringer som kommer fra ESR. Bestiller du en eller flere centrale udskrifter igennem sagsbehandlerdialogen, kan du vælge mellem de forskellige årsagskoder. Vælger du en global årsagskode, indgår bestillingen på lige fod med de automatisk bestilte BBR-Meddelelser. Vælger du en kommunespecifik eller den individuelle årsagskode, vil bestillingen ikke indgå i den ovenfor beskrevne prioritering af årsagskoder, og meddelelserne vil altid udskrives uafhængigt af, om der er bestilt yderligere meddelelser til den samme ejendom med andre årsagskoder. Ved decentral udskrift udskrives der altid, og der foretages ingen prioritering. 4. Udskrivningsmuligheder Hvis du er BBR sagsbehandler eller medarbejder i borgerservice, kan du danne og udskrive BBR-Meddelelser via fanen BBR-Meddelelse. Her beskrives de forskellige udskrivningsmuligheder Automatisk udskrivning af meddelelser Automatiske udskrifter genereres som følge af hændelser, som ændrer data i BBR eller i data, som har betydning for BBR. Det kan f.eks. være en fejlrettelse på et niveau (fx en grund eller en bygning) eller et ejerskifte i ESR. Hvorvidt der skal udskrives automatiske BBR-Meddelelser, styres af et sæt regler. Der udskrives fx automatisk en meddelelse, når en ejendom skifter ejer, eller når der sker ændringer i BBR-data. Alt efter hændelse vil meddelelsen få tilknyttet en årsagskode. Mulige årsagskoder ved den automatiske udskrivning af BBR-Meddelelser samt de anvendte regler er beskrevet i kapitel 3 og 5. Automatisk genererede BBR-Meddelelser er totale udskrifter for hele ejendommen (dvs. for en vurderingsejendom eller en ejerlejlighed), og disse udskrives altid centralt. Automatiske udskrifter udskrives altid ved den næste planlagte centrale udskrivningskørsel. Hvis der i den mellemliggende periode forekommer flere hændelser, som resulterer i en BBR-Meddelelse for en bestemt ejendom, gemmes kun bestillingen af den vigtigste globale årsagskode Ad hoc-udskrivning af meddelelser Ud over den automatiske udskrift af meddelelser kan du igangsætte udskrivningen af BBR Meddelelser, BBR-Andelsboligudskrifter og BBR-Registerudskrifter ad hoc via sagsbehandlerdialogen. Meddelelserne kan enten udskrives for en enkelt ejendom (hhv. grund, bygning eller enhed) eller som en slags masseudskrivning, hvor de udskrives for en eller flere ejendomme (hhv. ejerlejligheder), som er fundet frem ved søgning. Førstnævnte mulighed er beskrevet under kapitel 6 og sidstnævnte under kapitel Centrale og decentrale udskrifter Meddelelser kan udskrives decentralt (lokalt ved din arbejdsplads) eller centralt. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 8 af 35

9 Hvis du ønsker at aflevere en meddelelse i e-boks/digital Post, vælger du den centrale udskrift, hvor meddelelsen automatisk sendes til e-boks/digital Post, hvis modtageren er tilmeldt e-boks/digital Post for BBR. Centrale udskrifter dannes først på det tidspunkt, der er angivet som næste udskriftsdato (se brugervejledningen Systemadministration ). Det betyder at ændringer i ejendommen, som sker i tidsrummet mellem bestillingen og selve udskrivningen, vil komme med på udskriften. En decentral udskrift genereres som et PDF-dokument, og du har mulighed for at udskrive PDF-dokumentet, sende det pr. eller blot at få vist det på skærmen. En decentral udskrift/visning er kun mulig, hvis du har udvalgt en enkel ejendom eller en del af denne (grund, bygning eller enhed). Masseudskrivning er kun mulig centralt. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 9 af 35

10 5. Automatiske udskrifter 5.1. Hændelser som udløser automatiske udskrifter Årsagskode 20 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af ejerskifte. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 20, når en ejendom eller ejerlejlighed skifter ejer i ESR. Årsagskode 40 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af afsluttet byggesag. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 40, når en byggesag afsluttes og ændringsdata dermed overgår til at være stamdata. Det gælder både nybygning, til/om-bygning og nedrivning og det gælder ved delvis ibrugtagning, fuldførelse, ibrugtagning og gennemført nedrivning. Årsagskode 41 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af indflytning. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 41, når en nybygningsenhed påføres indflytningsdato og dermed overgår til stamdata. Årsagskode 43 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af hel eller delvis nedrivning. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 43, når en nedrivningssag (hel eller delvis) afsluttes, hvorved entiteten fjernes fra stamdata. Årsagskode 45 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af ændring uden byggesag. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 45, når der foretages ændring af registreringen i stamdata, uden at der har været byggesagsbehandling, men der rent faktisk er sket ændringer på ejendommen. (sagstype 5). Der bestilles kun en udskrift, når der er blevet ændret data, dog ikke ved ændring af kommunespecifikke felter, idet disse aldrig vises på en BBR-Meddelelse. Årsagskode 46 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af opdeling af lejligheder. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 46, når der i forbindelse med opdeling af en lejlighed foretages sletning eller oprettelse af lejligheder (enheder) direkte i stamdata. Årsagskode 47 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af sammenlægning af lejligheder. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 47, når der i forbindelse med sammenlægning af flere lejligheder foretages sletning eller oprettelse af lejligheder (enheder) direkte i stamdata. Årsagskode 48 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af opdeling/ændret opdeling i ejerlejligheder. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 10 af 35

11 Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 48, når der i forbindelse med opdeling hhv. sammenlægning af ejerlejligheder foretages sletning eller oprettelse af ejerlejligheder (enheder) direkte i stamdata. Årsagskode 50 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 50, når der foretages en ændring af data i stamdata på grund af en fejlregistrering. Dvs. de faktiske forhold er ikke ændret, men registreringen af dem har været forkerte og bliver rettet (sagstype 4). Der bestilles kun en udskrift, når der er blevet ændret data, dog ikke ved ændring af kommunespecifikke felter, idet disse aldrig vises på en BBR-Meddelelse. Årsagskode 51 De har til kommunen anmeldt et byggeri, som ikke er færdigmeldt. Denne BBR-Meddelelse udskrives for at gøre opmærksom på, at kommunen nu formoder, at byggeriet er færdigt og derfor har registreret det som fuldført. Er byggeriet ikke færdigt, bedes De orientere kommunen herom. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 51, når kommunen selv fuldfører anmeldelsessager efter sagen har eksisteret i den af kommunen fastsatte periode og derfor formodes at være færdig. Sagsdata overgår herved til stamdata. Årsagskode 60 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af adresseændringer. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 60, når der ændres i adressedelen af BBR på adresser, som berører stamdata. Der udskrives da for alle de ejendomme/ejerlejligheder, som har den berørte adresse tilknyttet Bestilling af BBR-Meddelelser i forbindelse med afslutning af byggesager I dette afsnit gives der et overblik over de forskellige BBR-meddelelser, som bestilles til central udskrivning i forbindelse med afslutning af byggesager Afslutning (byggesagskode 1,2,4,5) Ved afslutning af en byggesag med byggesagskode 1,2,4 eller 5 bestilles der en BBR- Meddelelse med årsagskode 40 for ejendommen og eventuelt afsluttede ejerlejligheder. Dette gælder alle entiteter og alle sagstyper (nybyggeri, nedrivning, til/ombygning). Eneste undtagelse er, hvis byggesagen alene indeholder hele nedrivninger (se næste afsnit). (OBS!: Tidligere har følgende situationer ikke medført en BBR-Meddelelse, med mindre der samtidig også var en grund eller en bygning med i byggesagen: Nybyggerier, til/ombygninger samt delvise nedrivninger af etager, opgange, tekniske anlæg, enheder (ikke ejerlejligheder), brugsenheder eller rum Hel nedrivning af et rum eller en brugsenhed) Afslutning af en tom byggesag (dvs. uden entiteter) Afslutning af en tom byggesag resulterer ikke i bestilling af en BBR-Meddelelse Nedrivninger Ved afslutning af en byggesag som alene indeholder hele nedrivninger, bestilles der en BBR-Meddelelse med årsagskode 43 (hel eller delvis nedrivning) for ejendommen. (dog ikke ved anmeldelseskørsel, hvor der altid benyttes årsagskode 51, se afsnit 3.2.6) BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 11 af 35

12 Hvis byggesagen indeholder andet end hele nedrivninger, bestilles der en BBR- Meddelelse med årsagskode 40 (afsluttet byggesag) for ejendommen og eventuelle afsluttede ejerlejligheder. Delvise nedrivninger håndteres i forbindelse med byggesager på samme måde som til/ombygninger. (OBS!: Tidligere har følgende situationer ikke medført en BBR-Meddelelse, med mindre der samtidig også var en grund eller en bygning med i byggesagen: Hel nedrivning af et rum eller en brugsenhed Delvise nedrivninger af etager, opgange, tekniske anlæg, enheder (ikke ejerlejligheder), brugsenheder eller rum) Anmeldelseskørsel Alle ejendomme og ejerlejligheder, som afsluttes via anmeldelseskørsel, får årsagskode 51. (OBS!: Tidligere er årsagskode 51 ikke altid blevet benyttet ved anmeldelseskørsel: afsluttede ejerlejligheder har tidligere modtaget BBR-Meddelelser med årsagskode 40 på trods af den automatiske kørsel byggesager, som alene indeholdt hele nedrivninger, har tidligere fået årsagskode 43 på trods af den automatiske kørsel) Vær opmærksom på, at en rettelse på ejendommen efter kørslen kan resultere i en overskrivelse af bestillingen med en årsagskode, som har et lavere nummer Delvis afslutning af en eller flere enheder i en byggesag (byggesagskode 3) Der angives en dato for delvis ibrugtagning på en eller flere enheder (S)ENH/(N)ENH, og bagefter dato for delvis ibrugtagning på bygningen. For alle enheder, som er ejerlejligheder og som afsluttes, bestilles der en BBR- Meddelelse for ejerlejligheden med årsagskode 40 (afsluttet byggesag). Der bestilles ikke en BBR-Meddelelse for moderejendommen, idet byggesagen ikke er afsluttet. (OBS!: BBR-Meddelelser for afsluttede ejerlejligheder, som ligger under en ikke afsluttet nybyggeri-bygning, bliver nu vist korrekt på BBR-Meddelelsen.) Indflytning (byggesagskode 3) Der angives en dato for indflytning på en enhed (S)ENH/(N)ENH. Dette resulterer i en delvis afslutning af byggesagen. Hvis enheden er en ejerlejlighed, bestilles der en BBR-Meddelelse med årsagskode 40 (afsluttet byggesag) for ejerlejligheden. I givet fald bestilles der ingen BBR-Meddelelse for moderejendommen. Hvis enheden ikke er en ejerlejlighed, bestilles der en BBR- Meddelelse med årsagskode 41 (indflytning) for ejendommen. (OBS!: BBR-Meddelelser for afsluttede ejerlejligheder, som ligger under en ikke afsluttet nybyggeri-bygning bliver nu vist korrekt på BBR-Meddelelsen) Indflytning (byggesagskode 1) Der angives en dato for indflytning på en enhed (S)ENH/(N)ENH. Hvis det er en byggesag med byggesagskode 1, foretages der en midlertidig afslutning af byggesagen, dvs. alle sagsdata (ikke kun den ene enhed) flyttes til stam og byggesagen venter kun på fuldførelse. Hvis indflytningsdato gives på en enhed, som ikke er en ejerlejlighed, bestilles der en BBR-Meddelelse med årsagskode 41 (indflytning) for ejendommen og en BBR- BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 12 af 35

13 Meddelelse med årsagskode 40 (afslutte byggesag) for eventuelle ejerlejligheder, som bliver afsluttet. Hvis indflytningsdato gives på en ejerlejlighed, bestilles der en BBR-Meddelelse med årsagskode 40 (afsluttet byggesag) for ejerlejligheden og eventuelle andre afsluttede ejerlejligheder. Der bestilles ikke BBR-Meddelelse for moderejendommen. (OBS!: Tidligere har kun den ejerlejlighed, som fik indflytningsdatoen, fået en BBR- Meddelelse, og den havde årsagskode 41.) Når byggesagen afsluttes ved at der angives en fuldførelsesdato, bestilles en BBR- Meddelelse for moderejendommen med årsagskode 40 (afsluttet byggesag) Fuldførelse/Midlertidig afslutning (byggesagskode 3) Når der angives en fuldførelsesdato, afsluttes byggesagen midlertidigt. Der bestilles en BBR-Meddelelse med årsagskode 40 (afsluttet byggesag) for ejendommen samt eventuelle ejerlejligheder, som afsluttes samtidig. Hvis en ejerlejlighed allerede har været afsluttet (på grund af en tidligere delvis afslutning/indflytning), bestilles der ikke en ny BBR-Meddelelse for den Ibrugtagning (byggesagskode 3) Når der gives ibrugtagning, afsluttes byggesagen helt. Der bestilles en BBR-Meddelelse med årsagskode 40 (afsluttet byggesag) for ejendommen samt eventuelle ejerlejligheder, som afsluttes samtidig. Hvis en ejerlejlighed allerede har været afsluttet (på grund af en tidligere delvis afslutning/indflytning/midlertidig afslutning), bestilles der ikke en ny BBR-Meddelelse for den Henlæggelse af en byggesag Henlæggelse af en byggesag resulterer ikke i bestilling af en BBR-Meddelelse Sletning af en byggesag Sletning af en byggesag resulterer ikke i bestilling af en BBR-Meddelelse. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 13 af 35

14 5.3. Bestilling af BBR-Meddelelser i forbindelse med flytning af bygninger/tekniske anlæg Flytning af entiteter fra en matrikel til en anden Når man flytter bygninger og tekniske anlæg fra en matrikel til en anden ved hjælp af funktionen Flyt underliggende niveauer på matrikel skærmbilledet, bestilles der en BBR-Meddelelse med årsagskode 70 (matrikulær ændring) for både den ejendom, som man flytter entiteterne fra og for den ejendom, som man flytter entiteterne til. Hvis de to matrikler ligger på samme ejendom, udskrives der kun BBR-Meddelelse for denne ene ejendom Flytning af bygning/teknisk anlæg via Gem bygning hhv. Gem teknisk anlæg Når man ændrer matrikeloplysninger for en bygning hhv. teknisk anlæg på deres respektive skærmbilleder og vælger Gem funktionaliteten, er det den valgte sagstype, som afgør årsagskoden for den/de bestilte BBR-Meddelelser Modtagere for de automatisk bestilte BBR-Meddelelser Automatisk udskrivning af BBR-Meddelelser foretages efter følgende regler: Ejerskifte: Der udskrives en BBR-Meddelelse til den nye ejer/de nye ejere, såfremt der forefindes en valid adresse via OIS adresseopslag. Er dette ikke tilfældet, forsøges administrator hentet i OIS. Lykkes dette heller ikke, vil kommunen modtage BBR-Meddelelsen. Øvrige udskrifter: Hvis ejendommen har fast administrator sendes en BBR- Meddelelse til administratoren. Ellers skrives til alle ejere Ejerforholdskode 50 Der bestilles ikke BBR-Meddelelser for ejendomme, som har ejerforholdskode 50. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 14 af 35

15 6. Udskrivning af BBR-Meddelelser for en ejendom Når du vælger at udskrive BBR-Meddelelser for en enkel ejendom, eller en del af denne, har du mulighed for enten central og decentral udskrivning. Der findes to muligheder for at fremfinde en ejendom eller en del af denne Valg af ejendom via fanen Bygning og bolig For at udskrive BBR-Meddelelser for en enkel ejendom eller en del af denne kan du lave en søgning på Bygning og bolig søgebilledet og bagefter vælge den grund, bygning eller enhed, som du ønsker at udskrive en BBR-Meddelelse for. På skærmbilledet for den pågældende grund/bygning/enhed vælges knappen BBR- Meddelelse, som vist i følgende skærmbillede: Klikker du på knappen BBR-Meddelelse, vil du blive ført til skærmbilledet Udskriv BBR-Meddelelse under fanebladet BBR-Meddelelse Valg af ejendom via fanen BBR-Meddelelse For at udskrive meddelelse for en enkelt ejendom eller en del af denne kan du også lave en søgning på BBR-Meddelelse søgebilledet, og bagefter vælge den grund, bygning eller enhed, som du ønsker at udskrive en BBR-Meddelelse for. Herved vises skærmbilledet Udskriv BBR-Meddelelse direkte. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 15 af 35

16 6.3. Skærmbillede Udskriv BBR-Meddelelse På skærmbilledet Udskriv BBR-Meddelelse kan du se, hvilken grund/bygning/enhed du har valgt, og du kan angive forskellige indstillinger for BBR-Meddelelsen: Feltnavn Type Niveau Årsagskode Kort feltbeskrivelse Hvilken type meddelelse bestilles. Der findes 3 typer meddelelser: BBR-Meddelelse, BBR-Andelsboligudskrift og BBR- Registerudskrift. Valgmulighederne er afhængige af den valgte grund/bygning/enhed. Ved masseudskrivning kan der kun vælges type BBR-Meddelelse. Feltet viser niveau for meddelelsen. Der findes 4 forskellige niveauer: Vurderingsejendom, grund, bygning og enhed hhv. ejerlejlighed. Vælger du niveau Vurderingsejendom eller Ejerlejlighed vil udskrifterne være hele udskrifter. I de andre tilfælde vil der på udskriften stå Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. Ved masseudskrivning kan der vælges niveau Vurderingsejendom eller Ejerlejlighed. Vælger du niveau Vurderingsejendom, bestilles en BBR- Meddelelse for alle vurderingsejendomme i søgeresultatet. Vælger man niveau Ejerlejlighed, bestilles en BBR-Meddelelse for alle ejerlejligheder i søgeresultatet. Feltet angiver årsagskoden for BBR-Meddelelsen. Her kan du vælge mellem de globale årsagskoder og de kommunespecifikke årsagskoder. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 16 af 35

17 Årsagskodetekst Modtager Ved BBR-Andelsboligudskrifter er årsagskoden altid 31, og ved BBR-Registerudskrifter angives ingen årsagskode. Ud over at du kan vælge en global eller kommunespecifik årsagskode, vil du kunne benytte dig af en individuel årsagskode. Når du har valgt individuel årsagskode 99 i feltet årsagskode skal du indtaste en individuel årsagskodetekst i feltet Årsagskodetekst. Her vælger du modtager(e) for BBR-Meddelelsen. Ved udskrift for et enkelt niveau kan du vælge at udskrive til en eller flere ejere, til en evt. administrator, til kommunen eller til en anden modtager. Ved masseudskrivning kan du vælge mellem at udskrive for alle hovedejere, alle ejere eller til kommunen selv. I sidstnævnte tilfælde bliver meddelelserne ikke adresseret. Som modtager kan der vælges: Ejer: Der vises en liste af ejere for ejendommen, og du kan til- og fravælge, hvem der skal skrives ud til. Ingen adressering: Der udskrives til kommunen selv. Til anden modtager: Du skal indtaste en modtagers navn og adresse for en person, som ikke er ejeren (relevant for eksempelvis andelsboligudskrifter). Du kan komme tilbage til den søgning du havde foretaget på Bygning og Bolig ved at trykke på knappen Retur Valg af type og niveau Alt efter, om du har udsøgt en grund, en bygning eller en enhed, har du mulighed for at vælge type og niveau for udskrivningen. På denne måde er det bl.a. muligt at udskrive en BBR-Meddelelse for en del af en ejendom. Mulighederne er beskrevet nedenfor Grund Hvis du vælger Udskriv BBR-Meddelelse på en grund, har du efterfølgende mulighed for at udskrive følgende 2 typer meddelelser: 1. BBR-Meddelelse Ved valg af BBR-Meddelelse kan du vælge følgende niveauer: Vurderingsejendom: Der dannes en BBR-Meddelelse for hele vurderingsejendommen, som kan have flere grunde. Grund: Der dannes en BBR-Meddelelse for den valgte grund. Hvis vurderingsejendommen kun består af denne ene grund, svarer udskriften til den tilsvarende udskrift for niveauet Vurderingsejendom. Hvis det ikke er tilfældet, markeres udskriften med bemærkningen Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. 2. Registerudskrift Ved valg af BBR-Registerudskrift, kan du kun vælge niveauet Vurderingsejendom. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 17 af 35

18 Bygning Ved valg af Udskriv BBR-Meddelelse på en bygning har du efterfølgende mulighed for at udskrive følgende 2 typer meddelelser: 1. BBR-Meddelelse Ved valg af BBR-Meddelelse kan du vælge følgende niveauer: Vurderingsejendom: Der dannes en BBR-Meddelelse for hele den vurderingsejendom, som denne bygning hører til. Vurderingsejendommen kan have flere bygninger. Bygning: Der dannes en BBR-Meddelelse for den valgte bygning. Hvis vurderingsejendommen kun har en grund og en bygning, svarer udskriften til den tilsvarende udskrift for niveauet Vurderingsejendom. Hvis det ikke er tilfældet, markeres udskriften med bemærkningen Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. 2. Registerudskrift Ved valg af BBR-Registerudskrift kan du kun vælge niveauet Vurderingsejendom Enhed/Ejerlejlighed Ved valg af Udskriv BBR-Meddelelse på en enhed har du efterfølgende mulighed for at udskrive følgende 3 typer meddelelser: 1. BBR-Meddelelse Ved valg af BBR-Meddelelse kan du vælge følgende niveauer: Vurderingsejendom: Der dannes en BBR-Meddelelse for hele den vurderingsejendom, som denne enhed hører til. Vurderingsejendommen kan have flere bygninger og enheder end den valgte, og alle disse udskrives. Hvis enheden er en ejerlejlighed, dannes meddelelsen for moderejendommen. Enhed/Ejerlejlighed: Der dannes en BBR-Meddelelse for den valgte enhed. o Hvis enheden er en ejerlejlighed, udskrives der en meddelelse for ejerlejligheden. Hele ejerlejligheden udskrives altid. o Hvis enheden ikke er en ejerlejlighed, udskrives en BBR- Meddelelse, som kun indeholder denne ene enhed. Hvis vurderingsejendommen kun har en grund, en bygning og en enhed, svarer udskriften til udskrift for niveauet Vurderingsejendom. Hvis det ikke er tilfældet, markeres udskriften med bemærkningen Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. 2. Registerudskrift Ved valg af BBR-Registerudskrift kan du vælge niveauet Vurderingsejendom. Hvis enheden er en ejerlejlighed, kan du yderligere vælge niveauet Enhed, og registerudskriften dannes for ejerlejligheden. 3. Andelsboligudskrift Hvis enheden er en andel, har du mulighed for at vælge typen Andelsboligudskrift. Ved valg af BBR-Andelsboligudskrift, kan du kun vælge niveauet Enhed, som resulterer i, at der dannes en andelsboligudskrift for enheden. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 18 af 35

19 6.5. Udskrivning af en enkelt BBR-Meddelelse Du har både mulighed for at sende bestillingen til central udskrift eller at få den udskrevet/vist lokalt. Den faste vejledning fra MBBL er automatisk inkluderet i BBR-Meddelelsen (og kan ikke fravælges). Benytter kommunen et kommunespecifikt bilag vil dette bilag også være inkluderet i alle meddelelser. Checkboks Historik benyttes i de tilfælde, hvor du ønsker at gemme oplysninger om udskriften. Oplysninger om udskriften vil figurere på eventuelle kvitteringslister. Standardværdien for dette flueben sætter den enkelte sagsbehandler under Indstillinger. Hvis de ikke skal gemmes oplysninger om udskriften undlades flueben i checkboksen. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 19 af 35

20 6.6. Decentral udskrivning Vælger du at få BBR-Meddelelsen udskrevet/vist lokalt, har du følgende muligheder: Decentral visning/udskrivning Når du vælger at udskrive decentralt, genereres et PDF-dokument for den bestilte meddelelse. Du vælger en decentral BBR-Meddelelse ved at klikke på knappen Vis PDF. Der åbnes et nyt vindue i Adobe Acrobat Reader, hvorfra du har mulighed for at benytte de udskrivningsmuligheder, der findes der. Forsendelse som Vælger du at sende meddelelsen som , åbnes et nyt vindue, hvor modtagerens -adresse skal indtastes sammen med emne og en evt. meddelelse til modtageren. BBR-Meddelelsen vil blive tilknyttet en som vedhæftet fil. Du vælger en forsendelse ved at klikke på knappen Send . Der fremkommer følgende skærmbillede: 6.7. Central udskrivning Vælger du at sende bestillingen til central udskrivning, skal du vælge en modtager. Sendes der til ejere(n), skal du i checkboksen foran de enkelte ejere markere hvilke(n) ejer BBR-Meddelelsen bestilles til. Når du sender bestillingen til central udskrivning, vil den blive udskrevet ved den næste planlagte centrale udskriftskørsel. Hvis modtageren er tilmeldt e-boks/digital Post, sendes meddelelsen til e-boks/digital Post. Hvis modtageren ikke er tilmeldt e-boks/digital Post, udskrives meddelelsen, hvorefter den enten sendes til kommunen eller bliver kuverteret. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 20 af 35

21 Hvis der under Systemadministration er angivet, at borgeren er tilmeldt e-boks/digital Post, så vægter det højere, end at der er valgt forsendelse til kommunen. Bestillingen gennemføres ved at klikke på knappen Central udskrivning. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 21 af 35

22 7. Masseudskrivning af BBR-Meddelelser Hvis du ønsker at udskrive meddelelser for mere end en ejendom, fx for alle ejendomme med en bestemt anvendelseskode på en bestemt vej, kan du benytte Masseudskrift Søgning på fanebladet BBR-Meddelelse For at lave udskrifter for flere ejendomme ad gangen laves en søgning på BBR- Meddelelse -søgebilledet. Søgeresultatet vises i resultatlisten til venstre, illustreret i følgende skærmbillede: Hvis søgningen resulterer i mere end 100 resultater, vises disse ikke alle sammen i resultatlisten. Et efterfølgende valg af knappen Masseudskrift vil dog give mulighed for udskrivning af enten alle vurderingsejendomme eller ejerlejligheder, som opfylder søgekriterierne, også selv om de ikke vises i resultatlisten. Der udskrives dog maksimalt 1500 BBR-Meddelelser. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 22 af 35

23 7.2. Skærmbillede Udskriv BBR-Meddelelse Når du har foretaget en søgning og valgt Masseudskrift, vises følgende skærmbillede: Søgekriterier og antal fundne ejendomme/ejerlejligheder vises i resultatlisten til venstre, og på højre side kan du angive diverse indstillinger for den centrale udskrivning. Det er muligt at vælge: Feltnavn Type Niveau Kort feltbeskrivelse Hvilken type meddelelse bestilles. Der findes 3 typer meddelelser: BBR-Meddelelse, BBR-Andelsboligudskrift og BBR- Registerudskrift. Valgmulighederne er afhængige af den valgte grund/bygning/enhed. Ved masseudskrivning kan der kun vælges type BBR-Meddelelse. Feltet viser niveau for meddelelsen. Der findes 4 forskellige niveauer: Vurderingsejendom, grund, bygning og enhed hhv. ejerlejlighed. Vælger du niveau Vurderingsejendom eller Ejerlejlighed vil udskrifterne være hele udskrifter. I de andre tilfælde vil der på udskriften stå Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. Ved masseudskrivning kan der vælges niveau Vurderingsejendom eller Ejerlejlighed. Vælger du niveau Vurderingsejendom, bestilles en BBR- BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 23 af 35

24 Årsagskode Årsagskodetekst Modtager Meddelelse for alle vurderingsejendomme i søgeresultatet. Vælger man niveau Ejerlejlighed, bestilles en BBR-Meddelelse for alle ejerlejligheder i søgeresultatet. Feltet angiver årsagskoden for BBR-Meddelelsen. Her kan du vælge mellem de globale årsagskoder og de kommunespecifikke årsagskoder. Ved BBR-Andelsboligudskrifter er årsagskoden altid 31, og ved BBR-Registerudskrifter angives ingen årsagskode. Ud over at du kan vælge en global eller kommunespecifik årsagskode, vil du kunne benytte dig af en individuel årsagskode. Når du har valgt individuel årsagskode 99 i feltet årsagskode skal du indtaste en individuel årsagskodetekst i feltet Årsagskodetekst. Her vælger du modtager(e) for BBR-Meddelelsen. Ved udskrift for et enkelt niveau kan du vælge at udskrive til en eller flere ejere, til en evt. administrator, til kommunen eller til en anden modtager. Ved masseudskrivning kan du vælge mellem at udskrive for alle hovedejere, alle ejere eller til kommunen selv. I sidstnævnte tilfælde bliver meddelelserne ikke adresseret. Bestillingen gennemføres ved at klikke på knappen Central udskrivning Udskrivningsmuligheder Ved masseudskrivning kan du kun vælge typen BBR-Meddelelse, og du kan vælge mellem niveauerne Vurderingsejendom og Ejerlejlighed. Førstnævnte resulterer i en BBR-Meddelelse for alle vurderingsejendomme i resultatlisten og sidstnævnte resulterer i en BBR-Meddelelse for hver ejerlejlighed i resultatlisten. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 24 af 35

25 8. Central print Kommunen kan under Systemadministration angive en række indstillinger for BBR- Meddelelserne: Udskriftsinterval i uger. Kørslen startes op hver fredag nat. For at sikre, at så mange ejer-oplysninger (til adressering af BBR-Meddelelsen) som muligt er på plads i OIS, vil der kun blive udskrevet meddelelser på bestillinger, der ligger indtil 2 dage før kørselstidspunktet. Om BBR-Meddelelserne skal kuverteres fra centralt hold. Hvis ejerforholdskoden = 50 (kommunale ejendomme) kuverteres BBR- Meddelelsen ikke og sendes altid til kommunen. Om BBR-Meddelelserne skal sendes til kommunen eller til postvæsenet. Angive op til fire årsagskoder, som ikke skal kuverteres. Indberette kommunale årsagskoder med tilhørende årsagstekst. For en beskrivelse af skærmbilledet Systemadministration-Indstillinger for BBR- Meddelelse henvises til brugervejledningen for Systemadministration. Bestillingen af centralt print havner i 4 forskellige bunker, alt efter hvilke indstillinger, der er valgt under Systemadministration eller igennem sagsbehandlerdialogen: Ikke kuverterede BBR-Meddelelser, som sendes til kommunen De BBR-Meddelelser, som sendes til kommunen, vil være sorteret i årsagskode og adresseorden. Kuverterede BBR-Meddelelser (B-post), som skal sendes til kommunen BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 25 af 35

26 Kuverterede BBR-Meddelelser (B-post), som skal sendes til modtageren via postvæsenet BBR-Meddelelser leveret til modtagerens e-boks/digital Post. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 26 af 35

27 9. Følgeskrivelser 9.1. Fast vejledning fra MBBL MBBL har lavet en vejledning til BBR-Meddelelsen. Denne vejledning er automatisk inkluderet i BBR-Meddelelsen. Du kan endvidere se vejledningen via linket til venstre på udskrivningsbilledet Kommunespecifikt bilag Kommunen har mulighed for at medsende et kommunespecifikt bilag. Hvis kommunen har valgt at have et kommunespecifikt bilag, inkluderes det som det sidste i BBR-Meddelelsen Krav til det kommunespecifikke bilag Når kommunen vælger at medsende et kommunespecifikt bilag, skal dette sendes til KMD Service, hvorefter KMD klargør dokumentet. Derefter vil det blive printet/sendt sammen med selve BBR-Meddelelsen efter ovenstående regler. Dokumentets navn benyttes på skærmbilledet. Reglerne for hvad det kommunespecifikke bilag skal overholde er følgende: Max. 150 dpi Farveområde: srgb Sideformat: A4 Logo er, grafik og billeder må ikke være opdelt i lag eller bestå af flere segmenter. Det skal være et samkopieret billede. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 27 af 35

28 10. Historik Oplysninger om alle centralt udskrevne meddelelser gemmes. Oplysninger om decentralt udskrevne meddelelser gemmes, hvis der er sat flueben i Historik, som beskrevet i afsnit 6.6. For hver meddelelse gemmes følgende: ejendomsnummer (hhv. ejerlejlighedsnummer eller bygnings- eller enhedsnummer alt efter niveau) meddelelsestype udskriftsdato årsagskode udskriftssted (decentralt eller centralt) modtageren Oplysningerne bruges bl.a. til at kunne markere ændringer på en BBR-Meddelelse i forhold til sidste udskrift. Der gøres opmærksom på, at det er for hver enkelt ejer det betyder at flere ejere på samme ejendom kan få forskellige udseende BBR-Meddelelser mht. kursivskrift, hvis de ikke alle får BBR-Meddelelser, hver gang der skrives ud til den aktuelle ejendom. Dette gælder for meddelelser af typen BBR-Meddelelse, som er blevet sendt til ejeren, og som berører hele ejendommen (vurderingsejendom eller ejerlejlighed). BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 28 af 35

29 11. Design af BBR-Meddelelsen For at beskrive det overordnede design af BBR-Meddelelsen kan oplysningerne inddeles i grupper, som vist på nedenstående BBR-Meddelelse. 1. gruppe 2. gruppe 3. gruppe Data for de forskellige niveauer Sidefod BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 29 af 35

30 Første gruppe oplysninger er kommunens navn og logo samt oplysninger om ejendommen, kommunen samt udskrivningsdato. Hvis der er tale om en delvis udskrift vil der være en * ved ejendomsnummeret. Anden gruppe indeholder oplysninger om modtageren og en beskrivelse af, hvilken type meddelelse det drejer sig om: BBR Meddelelse, BBR-Andelsboligudskrift eller BBR-Registerudskrift. Tredje gruppe indeholder generelle oplysninger om bl.a. årsagen til udskriften samt informationer til borgeren med hensyn til eventuel kontakt til kommunen (via hjemmeside, telefon eller ). I de efterfølgende grupper vil data blive præsenteret. Data for de forskellige entiteter grupperes sådan, at der vil være en hovedoverskrift for hver type entitet: Oplysninger om grunde Oplysninger om tekniske anlæg Oplysninger om bygninger Oplysninger om enheder Oplysninger om brugsenheder Oplysninger om byggesager For BBR-Registerudskrifter vil der også være mulighed for følgende overskrifter: Oplysninger om etager Oplysninger om opgang/indgang For ejerlejligheder vil der være mulighed for følgende overskrifter: Oplysninger om ejerlejligheden Oplysninger om rum Oplysninger om bygninger Oplysninger om byggesager For andelsboliger vil der være mulighed for følgende overskrifter: Oplysninger om andelsboligen Oplysninger om rum Oplysninger om bygninger Oplysninger om byggesager Ikke alle felter fra dialogen i BBR-Kommune vil fremgå af BBR-Meddelelsen. Generelt vil der være flere informationer på en BBR-Registerudskrift. På meddelelser af typen BBR-Meddelelse udskrives kommunespecifikke felter ikke. Med hensyn til notatlinjer, afgør kommunen selv (under Systemadministration), hvilke notatlinjer der skal vises. På meddelelser af typen BBR-Registerudskrift vises kommunespecifikke felter og notatlinjer altid. Enheder vises under den bygning de hører til. Hvis der findes flere enheder, vil disse blive vist i en enhedsmatrix, hvor der kun vil være nogle få oplysninger for hver enhed. Hvis der kun findes én enhed, vil den blive foldet ud og der vises flere oplysninger. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 30 af 35

31 Arealoplysninger vises normalt kun, hvis de er forskellige fra 0. I arealmatricen på bygningsniveau vil værdien dog være angivet med 0. Sidefoden vises på alle sider og indeholder oplysninger om ejendommens beliggenhed og ejendomsnr., kommunen samt udskrivningsdato og sideoplysninger. Derudover skrives BBR med fed skrift for at tydeliggøre sidens tilhørsforhold. På en BBR-Meddelelse for en vurderingsejendom, som udskrives til en ejer, vil ændringer siden sidste udskrift til samme ejer og samme vurderingsejendom blive markeret med kursiv skrifttype. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 31 af 35

32 12. Genvejstaster Genvejstaster på fanebladet BBR-Meddelelse BBRMedData.aspx Tekst Genvejstast Ok 2 BBRMeddelelse.aspx Default.aspx Tekst Genvejstast Vis PDF P Send M * Central udskrivning U luk vinduet L Annuller X Send M (anden knap) dobbelt M-acceskey Tekst Masseudskrift Ryd Søg Genvejstast U R Q BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 32 af 35

33 13. Hjælp Kontakt den BBR-ansvarlige i din kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 33 af 35

34 14. Ændringslog Ændringer i version 4.0 Der er foretaget følgende ændringer i version 4.0: Afsnit 1.4 er opdateret så det afspejler afsnittene i brugervejledningen. I afsnit 6.3 er muligheden for at komme retur via knappen Retur beskrevet. Afsnit 6.5, 6.6 og 6.7 er omskrevet mht. historik om BBR-Meddelelser og bilag. Afsnit 9.1 er omskrevet da vejledningen fra MBBL altid vil være inkluderet i BBR- Meddelelsen Afsnit 9.2 er omskrevet da et evt. kommunespecifikt bilag altid vil være inkluderet i BBR-Meddelelsen I kapitel 10 er der fjernet en del tekst, og noget er omskrevet. Det skyldes at begrænsningen på at gemme oplysninger om BBR-Meddelelsen i 13 måneder er ophævet Ændringer i version 5.0 Der er foretaget følgende ændringer i version 5.0: Samtlige skærmbilleder er opdateret til helt aktuelle skærmbilleder Der er generelt strammet op på tegnsætning I afsnit 4.3 er tilføjet, at masseudskrivning kun er mulig centralt I afsnit 6.6 er indsat bindestreg i ordet I afsnit 6.7 er ændret i teksten om vægtning af valg af henholdsvis tilmelding til e-boks og forsendelse til kommunen. Denne vægtning er nu omvendt i forhold til tidligere Ændringer i version 6.0 Der er foretaget følgende ændringer i version 6.0: Samtlige skærmbilleder er opdateret til aktuelle skærmbilleder I kapitel 3 er årsagskode 70 tilføjet til angivelsen af globale årsagskoder, der ikke automatisk genererer en bestilling af en BBR-Meddelelse. I afsnit 5.1 er passagen om årsagskode 70 fjernet fra listen over hændelser, som udløser en automatisk udskrivning af en BBR-Meddelelse. I afsnit 5.4 er tilføjet nyt udvidet regelsæt ved udskrivning forårsaget af ejerskifte Ændringer i version 7.0 Der er foretaget følgende ændringer i version 7.0 (BBR-Kommune release 1.5, april 2013): Der er tilføjet i kapitel 7, at der højst kan udskrives 1500 BBR-Meddelelser i forbindelse med masseudskrivning af BBR-Meddelelser. Afsnit 5.2 Bestilling af BBR medd. i forbindelse med afslutning af byggesager er tilføjet. Afsnit 5.3 Bestilling af BBR medd. i forbindelse med flytning af bygninger/tekniske anlæg er tilføjet. Afsnit 5.3 Ejerforholdskode 50 er tilføjet. Kapitel 11: o slette oplysninger om selvstændig gruppering til nybyggeri nybyggeri ligger nu under grupperingen byggesager o beskrivelsen af 3. gruppe på BBR-Meddelelsen udvidet med muligheden for visning af hjemmeside i forbindelse med kommunens kontaktinformationer. o Fjernet alle referencer til fanebladet Links. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 34 af 35

35 Skærmbilleder opdateret. Afsnit 1.4 er opdateret så det afspejler afsnittene i brugervejledningen. EBST er ændret til MBBL BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 35 af 35

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter.

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter. AGS/Plot ARTOGIS AGS/Plot giver mulighed for at generere plot/print fra en web-applikation i høj eller lav kvalitet på baggrund af et område eller en rute der markeres i kortet. De genererede plots bliver

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72.

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72. Indstilling af Søgebilledet Anvendelse af Søgebilledet Søgebilledet overførsel til regneark mv. Sagsoprettelse Aktiviteter Noter til Aktiviteter Tilknytninger Ny tilknytning Interessenter Ny interessent

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist.

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist. 6.2 Udskrifter Ved alle søgefunktioner er der mulighed for at udskrive indholdet i gridden ved en standardudskrift. Der findes dog også en række mere specielle faste udskrifter, der kan udskrives fra de

Læs mere

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. Modelbase Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der mulighed

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Svarudskrivning. 1 Introduktion

Svarudskrivning. 1 Introduktion Svarudskrivning Revideret 28-05-2010 MADS MENU: RAPPORT PRØVESVAR SVARUDSKRIVNING (D.1.1.) 1 Introduktion Via programmet Svarudskrivning udskrives papirsvar for ét laboratorieafsnit ad gangen. Fra Svarudskrivning

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Datafiler fra Kvægdatabasen trækkes gennem Dyreregistrering som k01-filer. Opsætning af udtræk beskrives andet sted. Denne vejledning dækker kun bestilling

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm BETJENINGSVEJLEDNING Når du er på start siden (index.htm), vælg altid fuld skærm. Herved får du bedre plads til at se på tegningerne. Du kan også klikke på F11 på tastaturet. Hvis du altid vil starte med

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW NY & FORBEDRET SIGNFLOW - Beskrivelse af SignFlow version 2.16 SignFlow Faktura forbedres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af nuværende. Alle ændringer i SignFlow er nu samlet i en

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Nyhedsbreve - brugerdokumentation

Nyhedsbreve - brugerdokumentation Nyhedsbreve - brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Nyhedsbreve på SSI.dk... 2 Nyhedsbrevssamling (kun dansk)... 2 Nyhedsbrev... 2 Nyhedsbrevsartikelmappe... 2 Nyhedsbrevsartikel... 2 HTML-baseret mailindhold

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere