110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt"

Transkript

1 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Denne vejledning indeholder den grundlæggende vejledning til opfyldning, klargøring og betjening af printeren. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold Printer set udvendigt Betjeningspanel Betjeningspanel-knapper Betjeningspanelets indikatorlys (LEDer) Medier Farvebånd Isæt medie Isæt farvebåndet Udtag det brugte farvebånd Udskrivning af liste med indstillinger til etiket Udskrivning af liste med netværksindstillinger til etiket Konfigurering af printeren Visning eller ændring af parametre Rengøringsplan Rengøring af printhoved og valse ZIH Corp. Alle produktnavne og -numre er Zebra varemærker, og Zebra og Zebra-logoet er registrerede varemærker, der tilhører ZIH Corp. Alle rettigheder forbeholdes L-182 Rev. A

2 2 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Printer set udvendigt Printer set udvendigt Printerne leveres i en højrevendt konfiguration (mediet bevæger fra venstre mod højre, Figur 1) og en venstrevendt konfiguration (mediet bevæger fra højre mod venstre, Figur 2). 3 Figur 1 Højrevendt (HV) printer 2 1 Figur 2 Venstrevendt (VV) printer Lem til printmedie 2 Betjeningspanel 3 Afbryder 57513L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

3 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Betjeningspanel 3 Betjeningspanel Alle printerens betjeningsgreb og indikatorer er placeret på betjeningspanelet (Figur 3). Figur 3 Betjeningspanel Knapper 2 LCD display (Liquid Crystal Display) 3 Lamper/LED'er Betjeningspanel-knapper Betjeningspanelets knapper ses i Tabel 1. Tabel 1 Betjeningspanel-knapper Knap FEED (FREMFØRING) PAUSE CANCEL (ANNULLER) Beskrivelse/Funktion Fremfører en tom etiket. Hvis printeren er ledig eller standset midlertidigt, føres etiketten straks frem. Hvis printeren udskriver, føres etiketten frem, når det aktuelle job er udskrevet. Standser og genoptager udskrivningen eller fjerner fejlmeldinger og sletter LCD-displayet. Hvis en etiket udskrives, gøres den færdig, før udskrivningen standser. Når udskrivningen er standset midlertidigt, er PAUSE-lyset TÆNDT. CANCEL (ANNULLER) virker kun, når printeren er standset midlertidigt. Trykkes på CANCEL (ANNULLER), har det følgende virkninger: Annullerer det etiketformat, der udskrives i øjeblikket. Hvis der ikke udskrives et etiketformat, annulleres det næste, der skal udskrives. Hvis der ikke venter noget etiketformat på udskrivning, tilsidesættes ANNULLER. Hele printerens hukommelse til etiketformat kan slettes ved at trykke på CANCEL (ANNULLER) og holde den nede, til DATA-lyset slukkes PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

4 4 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Betjeningspanel Tabel 1 Betjeningspanel-knapper (fortsat) Knap CALIBRATE (KALIBRER) SORTE OVALER PREVIOUS (FORRIGE) NEXT (NÆSTE) SETUP (OPSÆTNING)/EXIT (AFSLUT) Beskrivelse/Funktion CALIBRATE (KALIBRER) virker kun, når printeren er standset midlertidigt. Tryk på CALIBRATE (KALIBRER) for at omkalibrere til korrekt medielængde, for at indstille medietypen (endeløse/ikke-endeløse) og for at indstille udskrivningsmetoden (termotryk/termooverføring). De to sorte ovaler anvendes til at ændre parameterværdier for en parameter, der anvendes på LCD'en. Normal brug omfatter øgning eller sænkning af en værdi, Ja eller Nej-svar, visning af TÆNDT eller SLUKKET og rulning gennem valgene. Ruller LCD-displayet til foregående parameter. Ruller LCD-displayet til næste parameter. Åbner og afslutter opsætningstilstanden. Betjeningspanelets indikatorlys (LEDer) Betjeningspanelets lys beskrives i Tabel 2. Tabel 2 Betjeningspanelets lamper LED SLUKKET viser TÆNDT viser BLINKER viser TÆNDT (Grøn) Printeren er SLUKKET, eller der er ikke strøm til printeren. Afbryderen er TÆNDT, og der er strøm til printeren. PAUSE (standset midlertidigt) (Gul) Normal drift. Et af følgende: Printeren er standset midlertidigt på grund af en fejltilstand (printhoved, farvebånd eller papirfejl). Forekommer normalt kun med en anden LED. PAUSE trykket. Der er rekvireret en pause fra påsætterporten. En pause er modtaget som en del af etiketformatet. DATA (Grøn) Der modtages eller behandles ingen data. Der behandles eller udskrives ikke data. Der modtages ikke data. Printeren modtager data fra eller sender statusinformationer til værtscomputeren L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

5 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Betjeningspanel 5 MEDIER (Gul) FARVEBÅND (Gul) FEJLMELDING (Orange) Tabel 2 Betjeningspanelets lamper LED SLUKKET viser TÆNDT viser BLINKER viser Normal drift. Mediet er korrekt isat. Normal drift. Farvebåndet er korrekt isat. Ikke mere medie. (Printerne er standset midlertidigt, LCDdisplayet viser en fejlmelding, og PAUSE-lyset er TÆNDT). Farvebåndet er i, mens printeren er i direkte termodrift, eller der er ikke isat farvebånd, mens printeren er i termooverføringsdrift. Printerne er standset midlertidigt, LCD-displaet viser en fejlmelding, og PAUSE-lyset er TÆNDT. Ingen printerfejl. Der er en printerfejl. Se status på LCD-panelet PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

6 6 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Medier Medier Printeren kan benytte forskellige medietyper (Tabel 3). Tabel 3 Medietyper Medietype Sådan ser det ud Beskrivelse Ikke-endeløse medier på rulle Endeløs medierulle Mediet vikles op om en spole. De enkelte etiketter holdes adskilt med et mellemrum, et hak, hul eller sort mærke, så det kan ses, hvor den ene etiket slutter, og den næste begynder. Ved anvendelse af et medie med huller eller hak placeres mediesensoren direkte over et hul eller et hak. Mediet er viklet op om en spole og har ingen mellemrum, huller, hak eller sorte mærker. Dermed kan billedet udskrives ethvert sted på etiketten. Leporellolister Mediet foldes zigzag i en stabel. RFID Smart -etiketter (anvendes kun med printer med RFID-funktion) Hver etiket har indlagt en RFID (Radio Frequency IDentification)-chip og antenne mellem etiketten og bærebanen. Mediet er fremstillet af de samme materialer og klæbemidler som ikke-rfid-etiketter. Transponderens kontur (der afhænger af producenten) kan ses gennem etiketten L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

7 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Farvebånd 7 Farvebånd Farvebånd er en tynd film, der på den ene side er belagt med en voks- eller voksharpiksforbindelse, der overføres på mediet under termoprocessen. Hvornår skal der anvendes farvebånd? Termomedier kræver farvebånd til udskrivning, hvilket ikke er tilfældet med det direkte termomedie. For at bestemme, om der skal anvendes farvebånd med et givet medie, udføres en mediekradsetest. Mediekradsetesten udføres i følgende trin: 1. Krads på printfladen med en negl. 2. Opstod der et sort mærke på mediet? Hvis et sort mærke... -ikke ses på mediet -ses på mediet -er mediet... Termoetiket. Et farvebånd er påkrævet. Direkte termomedie. Der kræves ikke noget farvebånd, men et farvebånd kan anvendes som hjælp til beskyttelse af printerhovedet mod slid fra mediet. Belagt side af farvebånd Farvebånd kan rulles op med den belagte side indad eller udad (Figur 4). Denne printer kan kun benytte farvebånd, der er belagt på ydersiden. Figur 4 Bånd, der er belagt på udvendig eller indvendig side Udvendige side Indvendige side Den belagte side på farvebåndet bestemmes i følgende trin: 1. Skræl en etiket af bærebanen. 2. Tryk et hjørne af etikettens klæbeside mod farvebåndsrullens udvendige side. 3. Træk etiketten af farvebåndet PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

8 8 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Farvebånd 4. Betragt resultatet. Har der sat sig flager eller partikler fra båndet på etiketten? Hvis farve fra båndet... -har sat sig på etiketten -ikke har sat sig på etiketten -så... -er båndet belagt på den udvendige side. -er båndet belagt på den indvendige side. Dette kontrolleres ved at gentage prøven på farvebåndsrullens indvendige side L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

9 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt medie 9 Isæt medie Figur 5 viser mediehåndteringskomponenterne for en højrevendt printer. I en venstrevendt enhed sidder disse komponenter spejlvendt. Figur 6 på side 10 viser begge printere med mediet isat. Figur 5 Komponenter til isætning af medier (Højrevendt) Printhovedets lås 7 Klemrulle 2 Printhoved 8 Klemrullens frigørelsesknap 3 Dispenseringsstang 9 Dispenseringsrulle 4 Bærebanerulle 10 Dispenseringsrullens lås 5 Printhovedets låsestift 11 Nederste styr 6 Mediestyr 12 Øverste styr PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

10 10 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt medie Figur 6 Isat medie Venstrevendt Højrevendt Forsigtig Når du isætter medier eller farvebånd, skal du aftage alle smykker, der kunne komme i kontakt med printhovedet eller andre printerdele L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

11 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt medie 11 Mediet isættes med følgende trin: 1. Sæt mediet på påsætterens medieindføringhjul (se brugervejledningen til påsætteren). 2. Åbn lemmen til printmediet. 3. Se Figur 7. Tryk på frigørelsesknappen på klemrullen og lad den rotere op. Figur 7 Åbning af klemrullen Klemrulle 2 Klemrullens frigørelsesknap 4. Se Figur 8. Skub det yderste mediestyr helt ud. Figur 8 Skubning af det yderste mediestyr 1 1 Yderste mediestyr PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

12 12 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt medie 5. Se Figur 9. Åbn printhovedet ved at løsne printhovedets lås op fra låsestiften. Forsigtig Printhovedet kan være varmt og give alvorlige forbrændinger. Lad printhovedet køle af. Figur 9 Åbning af printhovedet Printhovedets lås 2 Låsestift 57513L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

13 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt medie Se Figur 10. Fød mediet under det øverste styr, under klemrullen og under printhovedet. 7. Se Figur 10. Træk cirka 75 cm (30") medie forbi dispenseringsstangen. Fjern etiketterne fra dette fritlagte stykke af mediet, og kasser dem. Figur 10 Fødning af mediet Øverste styr 2 Klemrulle 3 Printhoved 4 Etiket 5 Bærebane PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

14 14 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt medie 8. Se Figur 11. Placer mediet, så det flugter med og kun lige berører det inderste mediestyr. 9. Se Figur 11. Placer det yderste mediestyr, så det kun lige berører mediets kant. Figur 11 Justering af det yderste mediestyr Inderste mediestyr 2 Yderste mediestyr 3 Medier 10. Se Figur 7 på side 11. Tryk klemrullen ned, til den låser sig på plads. 11. Se Figur 9 på side 12. Luk printhovedet ved at dreje printhovedets lås, til det låser på låsestiften. 12. Se Figur 12. Løft dispenseringsrullens lås, så dispenseringsrullen drejer nedad. Figur 12 Frigørelse af dispenseringsrullen Dispenseringsrullens lås 2 Dispenseringsrulle 57513L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

15 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt medie Se Figur 13. Fød bærebanen omkring dispenseringsstangen, under bærebanerullen og gennem dispenseringsrullen. Bemærk Hvis påsætteren har et luftrør, føres bærebanen mellem luftrøret og dispenseringsrullen. Før ikke bærebanen over luftrøret. Figur 13 Fødning af bærebanen Dispenseringsstang 2 Bærebanerulle 3 Dispenseringsrulle 14. Se Figur 14. Drej dispenseringsrullen op, til den låser sig i lukket position. Figur 14 Lukket dispenseringsrulle 15. Se Figur 13. Fød bærebanen under nederste styr og rundt om påsætterens oprulningsspindel (se brugervejledningen til påsætteren). 16. Luk lemmen til printmediet PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

16 16 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt farvebåndet Isæt farvebåndet Brug farvebånd med termooverføringmedie (se Farvebånd på side 7). Farvebåndet skal være belagt på ydersiden og bredere end mediet. Hvis farvebåndet er smallere end mediet, er områder af printhovedet ubeskyttet, og det udsættes for overdrevent slid. Figur 15 viser farvebåndssystemkomponenterne i medierummet for en højrevendt printer.i en venstrevendt enhed sidder disse komponenter spejlvendt. Figur 16 på side 17 viser printeren med farvebåndet isat. Figur 15 Komponenter til isætning af farvebånd Farvebåndets indføringsspindel 7 Printhoved 2 Farvebåndets oprulningsspindel 8 Låsestift 3 Øverste danser 9 Farvebåndsføler 4 Opstramningsrulle 10 Farvebåndsfølerreflektor 5 Hjælperulle 11 Nederste danser 6 Printhovedets lås 57513L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

17 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt farvebåndet 17 Figur 16 Isat farvebånd Venstrevendt Højrevendt Forsigtig Når du isætter medier eller farvebånd, skal du aftage alle smykker, der kunne komme i kontakt med printhovedet eller andre printerdele PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

18 18 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt farvebåndet Farvebåndet isættes med følgende trin: 1. Se Figur 17. Placer en fuld farvebåndsrulle på farvebåndets indføringsspindel, så farvebåndet roterer som vist, og tryk derefter rullen mod printerrammen, til den sidder helt på. Figur 17 Placering af farvebånd på indføringsspindlen Venstrevendt Højrevendt Farvebåndets indføringsspindel med medie 2. Se Figur 18. På den nederste danser klemmes åbningstapperne, så danserarmen kan drejes op. 3. Se Figur 18. Før forsigtigt farvebåndet gennem den nederste danser, og slip langsomt danserarmen. Figur 18 Åbning af en danser Åbning af tapper 2 Farvebånd 57513L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

19 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt farvebåndet Se Figur 19. Fød farvebåndet mellem farvebåndsføleren og farvebåndsfølerens reflektor. Figur 19 Farvebåndsføler Farvebåndsfølerreflektor 2 Farvebåndsføler 5. Se Figur 20. Åbn printhovedet ved at løsne printhovedets lås op fra låsestiften. Figur 20 Åbning af printhovedet Printhovedets lås 2 Låsestift PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

20 20 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt farvebåndet 6. Se Figur 21. Fød farvebåndet under printhovedet og derefter op mod hjælperullens øverste dansere. Forsigtig Printhovedet kan være varmt og give alvorlige forbrændinger. Lad printhovedet køle af. Figur 21 Fødning af farvebåndet under printhovedet Hjælperulle 2 Printhoved 7. Se Figur 22. Fød farvebåndet over hjælperullen, rundt om opstrammerrullen og derefter op mod den øverste danser. Figur 22 Fødning af farvebånd omkring ruller Opstramningsrulle 2 Hjælperulle 57513L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

21 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Isæt farvebåndet Se Figur 18 på side 18. På den øverste danser klemmes åbningstappene, så danserarmen kan drejes op. 9. Se Figur 18 på side 18. Før forsigtigt farvebåndet gennem den øverste danser, og slip langsomt danserarmen. 10. Se Figur 23. Sæt en tom farvebåndsspole på farvebåndets oprulningsspindel og skub spolen frem mod printerens ramme, til den sidder helt på plads. 11. Se Figur 23. Sæt enden af farvebåndet på den tomme farvebåndsspole med tape eller en etiket og drej flere omgange i den viste retning. Kontroller, at farvebåndet spoles jævnt op på spindlen. Figur 23 Sæt farvebåndet på farvebåndets oprulningsspindel Venstrevendt Højrevendt Farvebåndets oprulningsspindel med tom farvespole 12. Se Figur 20 på side 19. Luk printhovedet ved at dreje printhovedets lås på låsestiften. 13. Luk lemmen til printmediet PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

22 22 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Udtag det brugte farvebånd Udtag det brugte farvebånd Farvebåndet udtages med følgende trin: 1. Åbn lemmen til printmediet. 2. Løb farvebåndet ud? Hvis... -så... Ja a. Tag den tomme spole af farvebåndets indføringsspindel. Gem spolen, så den kan bruges på farvebåndets oprulningsspindel ved isætning af farvebånd. b. Tag det brugte farvebånd og spolen af farvebåndets oprulningsspindel. c. Isæt det nye farvebånd efter vejledningerne i Isæt farvebåndet på side 16. Nej a. Skær farvebåndet over tæt på oprulningsspindlen. b. Tag det brugte farvebånd og spolen af farvebåndets oprulningsspindel. c. Find en tom farvebåndsspole. Tag om nødvendig det brugte farvebånd af spolen, der blev taget af i foregående trin. d. Se Figur 23 på side 21. Sæt den tomme farvebåndsspole på farvebåndets oprulningsspindel og skub spolen frem mod printerens ramme, til den sidder helt på plads. e. Fød resten af farvebåndet på farvebåndets indføringsspindel efter vejledningen i Isæt farvebåndet på side 16. f. Se Figur 23 på side 21. Sæt enden af farvebåndet på den tomme farvebåndsspole med tape eller en etiket og drej flere omgange i den viste retning. Kontroller, at farvebåndet spoles jævnt op på spindlen L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

23 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Udskrivning af liste med indstillinger til etiket 23 Udskrivning af liste med indstillinger til etiket Når du har isat medie og farvebånd (hvis påkrævet), skal du udskrive en liste med indstillinger til etiketten som registrering af printerens aktuelle indstillinger. Behold etiketten til evt. senere brug til fejlfinding ved udskrivningsproblemer. Gå gennem følgende trin for at udskrive en liste med indstillinger til en etiket: 1. Tryk på OPSÆTNING/AFSLUTpå betjeningspanelet. 2. Tryk på NÆSTE eller FORRIGE for at rulle gennem parametrene, til du når INDSTILLINGLISTE. 3. Tryk på den højre oval for at bekræfte udskrivningen. Der udskrives en liste med Indstillinger til etiket (Figur 24). Figur 24 Liste med indstillinger til etiket PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

24 24 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Udskrivning af liste med netværksindstillinger til etiket Udskrivning af liste med netværksindstillinger til etiket Hvis du anvender en printserver, kan du udskrive en liste med netværksindstillinger til etiket, når printeren er sluttet til netværket. Gå gennem følgende trin for at udskrive en liste med netværksindstillinger til en etiket: 1. Tryk på OPSÆTNING/AFSLUT på betjeningspanelet. 2. Tryk på NÆSTE eller FORRIGE for at rulle gennem parametrene, til du når NETVÆRKSINDSTILLINGLISTE. 3. Tryk på den højre oval for at bekræfte udskrivningen. Der udskrives en liste med netværksindstillinger til etiket (Figur 25). Hvis der ikke er installeret en trådløs printserver, udskrives den trådløse konfiguration af etiketindstillingerne ikke. Figur 25 Netværksindstillinger til etiket 57513L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

25 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Konfigurering af printeren 25 Konfigurering af printeren Når medie og farvebånd er isat, kan printerparametrene indstilles til formålet med betjeningspanelet. Vigtigt Visse udskrivningsforhold kan kræve en tilpasning af udskrivningsparametrene, f.eks. hastighed, sværtningsgrad eller udskriftstilstand. Disse forhold omfatter (men er ikke begrænset til): Udskrivning ved høj hastighed Dispensering af mediet Anvendelse af ekstremt tynde, små, syntetiske eller belagte etiketter Da udskriftskvaliteten påvirkes af disse og andre faktorer, skal der køres prøver for at bestemme den bedste kombination af printerindstillingerne og mediet til formålet. Hvis de passer dårlig sammen, kan det begrænse kvaliteten eller udskrivningshastigheden, eller printeren fungerer evt. ikke korrekt i den ønskede udskriftstilstand. Opsætningen nås med følgende trin: 1. Tryk på OPSÆTNING/AFSLUT på betjeningspanelet. 2. Tryk enten på NÆSTE eller FORRIGE for at rulle gennem parametrene. Opsætningen afsluttes med følgende trin: 1. Tryk på SETUP/EXIT (OPSÆTNING/AFSLUT). LCD'et viser GEM ÆNDRINGER. 2. Tryk på venstre eller højre oval for at vise gemmeindstillingerne (Tabel 4). Tabel 4 Gemmeindstillinger ved afslutning af indstillingstilstand LCD PERMANENT TEMPORÆRT ANNULLER INDLÆS STANDARD INDLÆS SID.GEM STANDARDNET Beskrivelse Gemmer værdierne i printeren, også når strømmen er slukket. Gemmer ændringerne, til strømmen slukkes. Annulerer alle ændringer fra det tidspunkt, hvor du trykkede på OPSÆTNING/AFSLUT med undtagelse af indstillinger af sværtning og afrivningsindstillinger. Nulstiller alle parametre til fabriksindstillingerne med undtagelse af netværksindstillingerne. Bemærk Indlæsningen af fabriksindstillingerne får printeren til at kalibrere automatisk. Indlæser værdierne fra sidste permanente gemning. Gendanner indstillingerne for det faste og trådløse netværk til fabriksindstillingerne. 3. Tryk på NÆSTE for at vælge det viste valg. Når konfiguration og kalibrering er gennemført, vises PRINTER KLAR PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

26 26 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Konfigurering af printeren Visning eller ændring af parametre Tabel 5 viser en del af printerparametrene i den rækkefølge, de vises ved tryk på NÆSTE, når opsætningstilstanden er nået. Tryk på NÆSTE under hele proceduren for at fortsætte til næste parameter, eller tryk på FORRIGE for at vende tilbage til den foregående parameter i rækken. Hvis en parameter ændres, vises en stjerne (*) i øverste venstre hjørne for at vise, at værdien er forskellig fra den, der i øjeblikket er aktiv i printeren. Tabel 5 Printerparametre Parameter SVÆRTNING TRYKHASTIGHED 50 mm/s PAPIRSPR. HAST. 150 mm/s TILBAGERYKHAST. 50 mm/s Handling/Beskrivelse Justerer printerens sværtning Hvis udskriften er for lys, eller hvis der er tomme områder i udskriftområdet, skal sværtningen øges. Hvis udskriften er for mørk, eller der er udtværing eller gennemblødning i udskriftområderne, mindskes sværtningsgraden. Sværtningsindstillingen kan også ændres med indstillinger i driveren eller softwaren. Vigtigt Indstil sværtningen til den mindste indstilling, der giver god udskriftskvalitet. Hvis sværtningen er for høj, kan blækket tvære ud, farvebåndet kan blive gennembrændt, eller printhovedet kan blive slidt for hurtigt. Tryk på den højre oval for at øge sværtningen. Tryk på den venstre oval for at reducere sværtningen. Standard: +4.0 Område: 00.0 til Justering af trykhastighed Tryk på den højre oval for at øge værdien. Tryk på den venstre oval for at reducere værdien. Standard: 50 mm/s Område: 50 til 305 mm/s for 203 dpi, 50 til 204 mm/s for 300 dpi Justering af papirspr.hastighed Tryk på den højre oval for at øge værdien. Tryk på den venstre oval for at reducere værdien. Standard: 150 mm/s Område: 1 til 305 mm/s Justering af tilbagerykhastighed Tryk på den højre oval for at øge værdien. Tryk på den venstre oval for at reducere værdien. Standard: 50 mm/s Område: 1 til 305 mm/s 57513L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

27 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Konfigurering af printeren 27 Tabel 5 Printerparametre (fortsat) Parameter AFRIVNING PRINTERMODE AFRIVNING MEDIETYPE IKKE-ENDELØS SENSORTYPE SKÅR TRYKTYPE TERMOOVERFØRING Handling/Beskrivelse Justering af afrivningsposition Bestemmer mediets position over afrivnings/dispensationsstangen efter udskrivning. Positive tal flytter mediet ud, og negative tal flytter mediet ind. Hvert tryk på en oval justerer afrivningspositionen med fire dot-rækker. Tryk på den højre oval for at øge værdien. Tryk på den venstre oval for at reducere værdien. Standard: +0 Område: -120 til +120 Valg af printertilstand Indstillingerne af printertilstanden fortæller printeren om metoden for den mediebehandling, der skal anvendes. Tryk på en af ovalerne for at vise valgene. Standard:AFRIVNING Valg: AFRIVNING, OPRULNING, PÅSÆTTER Indstilling af medietype Fortæller printeren, hvilken medietype, der anvendes. Når du vælger ikke-endeløse medier, føder printeren etiketten for at beregne medielængden (afstanden mellem to genkendte registreringspunkter mellem etiketterne eller et tilretningshak eller -hul). Når du vælger endeløse medier, skal du medtage en etiketlængdeinstruktion i etiketformatet (^LLxxxx, hvis du anvender ZPL eller ZPL II). Tryk på en af ovalerne for at vise valgene. Standard:IKKE-ENDELØS Valg: ENDELØS, IKKE-ENDELØS Indstilling af sensortypen Fortæller printeren, om du anvender skårmedie (etiketadskillelser vist med en revne, et hak eller et hul) eller medie med sorte registreringsmærker påtrykt på bagsiden. Tryk på en af ovalerne for at vise andre valg. Standard: SKÅR Valg: SKÅR, MÆRKE Valg af tryktype Fortæller printeren om den tryktype, der skal anvendes: Termooverføring (farvebånd påkrævet) eller termotryk (ikke med farvebånd). Tryk på en af ovalerne for at vise valgene. Standard: Termooverføring Valg: Termooverføring, termotryk Bemærk Hvis der vælges termotryk, og der anvendes farvebånd, går printeren i en fejltilstand, men udskrivningen fortsætter PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

28 28 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Konfigurering af printeren Tabel 5 Printerparametre (fortsat) Parameter TRYKBREDDE 104 0/8 mm + MAKS. LÆNGDE 988 mm SKRIFTLISTE UDSKRIV STREGKODELISTE UDSKRIV BILLEDLISTE UDSKRIV Handling/Beskrivelse Indstilling af trykbredden Bestemmer det område, der kan trykkes på over etikettens bredde med den givne opløsning på printeren. Sådan ændres den viste værdi: 1. Tryk på den venstre oval for at bevæge markøren. 2. Tryk på højre oval for at øge tallets værdi. Sådan skiftes måleenhed: 1. Tryk på venstre oval, til måleenheden er aktiv. 2. Tryk på højre oval for at skifte til en anden måleenhed (mm, tommer eller dots). Standard: 104 mm for 203 dpi printere; 105 8/12 mm for 300 dpi printere BEMÆRK: Hvis bredden indstilles for smalt, kan dele af etiketten ikke udskrives på mediet. En for bred indstilling spilder formateringshukommelse og kan medføre udskrivning uden for etiketten og på valsen i stedet. Denne indstilling kan påvirke den vandrette position på etiketformatet, hvis billedet blev inverteret med ^POI ZPL IIkommandoen. Indstilling af maks. etiketlængde Maks. etiketlængde anvendes under kalibreringsproceduren. Revnen mellem etiketterne betragtes som en del af etiketlængden. Indstil altid til en værdi, der er mindst 25,4 mm (1") længere end længden på den anvendte etiket. Hvis etiketlængden for eksempel er 126 mm (5") inklusive revnen mellem etiketterne, indstilles parameteren til 152 mm (6.0"). Hvis værdien indstilles til en mindre værdi end etiketlængden, antager printeren, at der er isat et endeløst medie, og printeren kan ikke kalibrere. Øg værdien ved at trykke på den højre oval. Reducer værdien ved at trykke på den venstre oval. Standard: 988 mm (39.0"). Område: Værdierne kan justeres i trin på 25,4 mm (1"). Skriftliste Tryk på højre oval for at udskrive en etiket, der viser standardskrifttyperne og eventuelle ekstra, valgfrie skrifttyper, der er lagret i printerens RAM, Flash-hukommelse- eller ekstra PCMCIA-kort med skrifttyper. Stregkodelister Tryk på højre oval for at udskrive en etiket, der viser de tilgængelige stregkoder i printeren. Stregkoder kan gemmes i RAM, Flashhukommelse eller ekstra PCMCIA-kort. Billedlister Tryk på højre oval for at udskrive en etiket, der viser de tilgængelige billeder, der er lagret i printerens RAM, Flash-hukommelse, eller ekstra hukommelseskort L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

29 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Konfigurering af printeren 29 Tabel 5 Printerparametre (fortsat) Parameter FORMATLISTE UDSKRIV INDSTILLINGLISTE UDSKRIV ÅBN R-INDSTIL UDSKRIV VIS ALLE LISTER UDSKRIV SPROG ENGLISH Handling/Beskrivelse Formatliste Tryk på højre oval for at udskrive en etiket, der viser de tilgængelige formater, der er lagret i printerens RAM, Flash-hukommelse, eller ekstra hukommelseskort. Indstillingsliste Tryk på højre oval for at udskrive en konfigurationsetiket, der viser den aktuelle printerkonfiguration. Liste med netværksindstillinger Tryk på højre oval for at udskrive en netværkskonfigurationsetiket, der viser indstillingerne for den ledningstilsluttede ZebraNet PrintServer II (PSII), ZebraNet 10/100 printserveren og den trådløse ZebraNet printserver (hvis den er installeret). Vis alle lister Tryk på højre oval for at udskrive etiketter, der viser de tilgængelige skrifttyper, stregkoder, billeder, formater og den aktuelle printer samt netværkskonfigurationer. Valg af sprog i display Med denne parameter kan du ændre det viste sprog i LCD'ens frontpanel. Tryk på højre eller venstre oval for at vise andre valg. Standard: DANSK Valg: ENGELSK, SPANSK, FRANSK, TYSK, ITALIENSK, NORSK, PORTUGISISK, SVENSK, DANSK, SPANSK 2, HOLLANDSK, FINSK, BRUGERDEFINERET PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

30 30 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Rengøringsplan Rengøringsplan Den anbefalede rengøringsplan vises i Tabel 6. Den konkrete fremgangsmåde beskrives på de næste sider. Forsigtig Brug kun de angivne rengøringsmidler. Zebra kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af andre væsker, der anvendes på denne printer. Tabel 6 Anbefalet rengøringsplan for printeren Område Metode Interval Printhoved Opløsningsmiddel* Følg denne fremgangsmåde på følgende Valse Opløsningsmiddel* tidspunkter: Når RENS HOVED NU vises. Gennemlysningssensor Luftpustespids Direkte termodrift: Efter hver rulle etiketter Reflekteringssensor Luftpustespids eller 150 m (500') leporellolister. Mediets indføringsgang Opløsningsmiddel* Termooverføringsdrift: Efter hver rulle Farvebåndsføler Luftpustespids (450 m) farvebånd. Åbendørsfølere Luftpustespids Månedligt Afrivnings/dispenseringsstang Opløsningsmiddel* * Anvend Zebra's forebyggende vedligeholdelsessæt, rsd. nummer 47362, eller en opløsning af 90% isopropylalkohol og 10% demineraliseret vand L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

31 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Rengøringsplan 31 Rengøring af printhoved og valse Rengør printhovedet og valsen i overensstemmelse med planen i Figur 6 på side 30. Rengør printhovedet oftere, hvis der opleves en svingende udskriftskvalitet som tomme pletter eller for lyse steder i udskriften. Rengør valsen, hvis der er problemer med fremføring af mediet. Rengør printhoved og valse ved at gennemgå følgende trin: Forsigtig Printhovedet kan være varmt og give alvorlige forbrændinger. Lad printhovedet køle af. Advarsel, Statisk elektricitet Overhold sikkerhedsforanstaltningerne for elektrostatisk sikkerhed ved håndtering af komponenter som printkort og printhoveder, der er følsomme overfor statisk elektricitet. 1. Sluk (O) printeren. 2. Se Figur 26. Åbn printhovedet ved at løsne printhovedets lås op fra låsestiften. Figur 26 Åbning af printhovedet Printhovedets lås 2 Låsestift 3. Flyt medie og farvebånd fra printeren PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 57513L-182 Rev. A

32 32 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Rengøringsplan 4. Se Figur 27. Med Zebra Forebyggende vedligeholdelsessæt (rsd nr ) eller en opløsning af 90% isopropylalkohol og 10% demineraliseret vand på en vatpind tørres printerelementerne fra ende til ende. Lad opløsningen fordampe. Figur 27 Rengøring af printhoved og valse (højrevendt enhed vises) Rengør valsen og andre ruller med en fnugfri klud fugtet med alkohol. Drej rullerne under rengøring. 6. Sæt farvebåndet og mediet (hvis det anvendes). 7. Tænd (I) printeren. 1 Printhovedets elementer (grå stribe) 2 Vatpind 3 Valse Bemærk Hvis udskriftskvaliteten ikke bliver bedre med denne fremgangsmåde, rengøres printhovedet med Save-a-Printhead rensefilm. Yderligere oplysninger fås hos den autoriserede forhandler af Zebra L-182 Rev. A 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold Udvendig oversigt.......................................................

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

ZE500 Kort funktionsoversigt

ZE500 Kort funktionsoversigt Denne vejledning viser den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerorientering ZE500 printerne leveres i en konfiguration til højre hånd (printermekanismen

Læs mere

S4M Kort funktionsoversigt

S4M Kort funktionsoversigt S4M Kort funktionsoversigt I denne vejledning betjenes den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i S4M brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur 1 Printeren udvendigt Front 1 2 Bagside

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt

Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt Nærværende Sikkerhedsvejledning og kortfattet brugsanvisning til printere omfatter alm. anvisning i installering og betjening af printeren samt visse enkle justeringer

Læs mere

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus. Kort funktionsoversigt

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus. Kort funktionsoversigt Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus Kort funktionsoversigt 2005 ZIH Corp. The copyrights in this manual and the label print engine described therein are owned by Zebra Technologies Corporation. Unauthorized reproduction

Læs mere

ZT400 Series Kort funktionsoversigt

ZT400 Series Kort funktionsoversigt ZT400 Series Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne i printerens

Læs mere

170PAX4 Kort funktionsoversigt

170PAX4 Kort funktionsoversigt 170PAX4 Kort funktionsoversigt Denne vejledning indeholder den grundlæggende vejledning til opfyldning, klargøring og betjening af printeren. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual Datacard SR200 & SR300 Card Printers Brugermanual Januar 2015 Brug af printeren SR200 & SR300 Forbrugsstoffer Ilægning af kort Isætning af farvebånd Isætning af retransfer film Tænde for printeren Kontrol

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in Opgraderings- og servicevejledning Printed in Afmontering og udskiftning af harddisk Egenskaberne varierer fra model til model. Afmontering og udskiftning af harddisk 20 til 40 minutter Før du begynder

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Egenskaber ved Lt408

Egenskaber ved Lt408 Lt408 Quick Guide Egenskaber ved Lt408 Lt408 den robuste industrigeneration indenfor high performance printere med høj opløsningsevne. Lt408 er en brugervenlig printer, der sikrer en høj ydelse og printhastighed

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

ZD500 Series Kort funktionsoversigt

ZD500 Series Kort funktionsoversigt ZD500 Series Kort funktionsoversigt Denne vejledning viser den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i ZE500-serien brugervejledningen. Printerens funktioner Figur 1 viser udvendige

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Trust Killer Cobra. Brugsanvisning

Trust Killer Cobra. Brugsanvisning Trust Killer Cobra Brugsanvisning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller mekanisk,

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Testmenu. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Testmenu. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister Brug til at udskrive en række forskellige lister over tilgængelige printerressourcer, printerindstillinger og udskriftsjob. Andre menupunkter giver dig mulighed for at definere printerhardware og løse

Læs mere

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide www.bontrager.com NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide DA NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen,

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 02 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti Om LabelPOINT 150 LabelPOINT 150 etiketteringsmaskine kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 Control Master MII 700 spiritus & øl kontrol- & doserings system Bruger- & programmerings manual Thistedvej 62 9400 Nørresundby Denmark A/S 233.079 E-mail: Nimand@Nimand.com Aflæsning af spiritus salg

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere