Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét)."

Transkript

1 . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som viser udskriften. I denne dialog har du mulighed for at tilrette udskriften. Du kan bl.a. angive overskrifter, nordpil, rammer, baggrundsfarve, tekster, skala, logo mv. Desuden kan du ændre størrelsesforhold, flytte samt rotere såvel kort som tekster mv. Bemærk: Der er forskel på hvilke funktioner der er mulige i PLUS, OPTI og ADVICER versionen af programmet. Opsætning huskes Når du udskriver et kort, vil programmet automatisk genanvende det sidste udskriftsopstilling der er udskrevet med. Uanset hvilken udgave af programmet du har, vil der altid blive husket to opstillinger. En opstilling for udskriftsvalget Skærmområdet og en opstilling for det sidst indtegnede udskriftsområde. Dette område benævnes altid som Standard. Hvis du har OPTI eller ADVICER versionen af programmet, vil du yderligere kunne oprette et ubegrænset antal opstillinger. Disse udskriftsopstillinger kan indeholde et/flere udskriftsområder indtegnet på kortet samt alle præsentationsmæssige indstillinger. F.eks. størrelsesforhold, placering, overskrifter, nordpil, rotering osv. Udskriftsområder Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). Indstil først printer Der vil altid blive udskrevet til den printer, der er valgt i programmet. Sørg derfor for at vælge den korrekte printer før udskrivning. Vælg menuen Data og undermenuen Indstil printer. Herefter fremkommer følgende dialog, hvor du kan vælge, hvilken printer kortet skal udskrives på. Desuden kan du vælge papirstørrelse og papirretning. Såfremt du ønsker at indstille andre forhold vedrørende printeren foregår det via knappen Egenskaber. De muligheder der herved fremkommer, vil afhænge af den valgte printer. Side 1

2 . Vælg funktionen Udskriv. Herefter vælges underfunktionen. Vælg Udskriv skærmområdet såfremt du vil udskrive det kort som vises på skærmen. Vælg Udskriv via udskriftsområde såfremt du vil udskrive et område du har indtegnet. Område Via listen Område kan du vælge blandt de udskriftsområder (og opstillinger), som du evt. har gemt. (Kræver at du har OPTI eller ADVICER versionen). Skaler skærmområdet Ved at markere feltet Skalér til størst mulig vil en udskrift af skærmområdet automatisk tilpasse sig den papirstørrelse der er valgt under Indstil printer. Nu fremkommer Udskriftopstillings dialogen. Det hvide område viser aktuel papirstørrelse og papirretning. Programmet vil herefter placere kortudsnittet på siden. Hvis du vil udskrive kortet som det vises, skal du blot vælge funktionen Udskriv. Hvis du ønsker at ændre størrelsesforhold, placering, tilføje overskrifter, lag/skala, tekster, logo, nordpil osv., er det muligt via de funktioner som findes i dialogen. Via listen Vælg udskriftsopstilling i øverste/højre hjørne kan der skiftes mellem de forskellige udskriftsopstillinger. Ikoner på udskriftsopstillingsdialogen. Forlad Med dette ikon kan du forlade dialogen uden at udskrive. Eventuelle ændringer i opstillingen vil dog blive gemt. Udskriv Dette ikon igangsætter udskrivning af kortet. Side 2

3 Vælg/indstil printer Via denne ikon kan du vælge en anden printer eller ændre i indstillingerne vedrørende den aktuelle printer. Sideopsætning Giver dig mulighed for at indstille generelle forhold vedrørende siden. F.eks. marginer, ramme, baggrundsfarve mv. Vis farveskala Via denne ikon kan du til- og fravælge de farveskalaer du ønsker vist på kortet. Vis egenskaber Denne ikon åbner egenskabsdialogen for det aktuelle objekt. Dette modsvarer menuen Egenskaber på højre museknap. Vælg Med denne ikon kan du vælge et objekt på udskriftet for at ændre i det. Indsæt tekstboks Via denne ikon kan du indsætte en tekstboks på kortet. F.eks. en overskrift eller navn og adresse. Indsæt symbol Giver dig mulighed for at indsætte et symbol som f.eks. et logo på udskriftet. Slet objekt Via denne ikon kan du slette det aktive objekt. Opdater Via denne ikon kan du få opdateret dynamiske tekster på kortet. (Tekster der hentes fra f.eks. et markprogram). Indsæt udskriftsinfo Via denne ikon har du mulighed for at indsætte et felt på udskriften med oplysninger om ejendommen kortet tilhører. Indtegn udskriftsområde. Udskriftsområde Såfremt du vil udskrive et bestemt udsnit af kortet, skal du indtegne et udskriftsområde. Udskriftsområdet kan enten tegnes som frihånd eller som en firkant. Ved frihåndstegning kan du klippe nøjagtigt det område ud, som du ønsker at udskrive. Ved at indsætte en firkant kan du vælge et bestemt målestoksforhold på udskriften. Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig i BASIS versionen af Næsgaard Markkort. I Markkort PLUS kan man kun indtegne ét udskriftsområde. I OPTI og ADVICER versionen kan man indtegne flere områder. Vælg funktionen Udskriv. Herefter vælges underfunktionen Tegn udskriftsområde. Side 3

4 Først vælges den ønskede udskriftsopstilling i listen Udskriftsopstilling. Herefter skal du vælge en af de 4 metoder, hvordan du vil indtegne udskriftsområdet. Herefter klikkes på Ok. Efterfølgende skal du indtegne det ønskede område på kortet. De fire indtegningsmetoder gennemgås i det følgende. Tegn firkant (tegner firkant med frihånd) Hold venstre museknap nede samtidig med at musen trækkes nedad mod højre. Nu dannes der en firkant. Når museknappen slippes er firkantet afsluttet. Hvis du får tegnet firkanten forkert, må du slette den og tegne en ny. (Se under afsnittet Slet udskriftsområde). I Vis udskrifts dialogen, vil ovenstående indtegnede område se således ud (Efter det er flyttet og skaleret). Udskriftsområdet er omgivet af en lyserød ramme med punkter i hvert hjørne. Ved at trykke på disse punkter er det muligt at flytte, skalere og dreje udskriften i forhold til papiret. Side 4

5 Tegn firkant (i forhold til valgte papir) Hold venstre museknap nede samtidig med at musen trækkes nedad mod højre. Nu dannes der en firkant. Firkanten bliver dannet ud fra den valgte papirstørrelse og papirretning. Når museknappen slippes er firkantet afsluttet. Hvis du får tegnet firkanten forkert, må du slette den og tegne en ny. (Se under afsnittet Slet udskriftsområde). I Vis udskrifts dialogen, vil ovenstående indtegnede område se således ud (Efter det er flyttet og skaleret). Udskriftområdet er omgivet af en lyserød ramme med punkter i hvert hjørne. Ved at trykke på disse punkter er det muligt at flytte, skalere og dreje udskriften i forhold til papiret. Tegn frihånd Med venstre museknap klikkes rundt om det område der ønskes printet. Når museknappen slippes er indtegningen af udskriftsområdet afsluttet. Hvis du får tegnet området forkert, må du slette det og tegne et nyt. (Se under afsnittet Slet udskriftsområde). Side 5

6 I Vis udskrifts dialogen, vil ovenstående indtegnede område se således ud. (Efter at det er flyttet og skaleret). Tegn ud fra papir/målestoksforhold Denne funktion giver mulighed for at få programmet til at beregne, hvor stort et kortudsnit du kan have på den valgte papirstørrelse, såfremt du ønsker et bestemt målestoksforhold. F.eks. 1:5000. Angiv derfor det målestoksforhold du ønsker og indstil evt. papirstørrelsen og retningen via knappen Indstil printer. Vælg herefter Ok. Programmet vil nu beregne størrelsen af det kortudsnit der kan være på papiret i det valgte målestoksforhold. Placer herefter firkanten over det kortområde som ønskes udskrevet. Klik med venstre museknap for at fastgøre firkanten. Side 6

7 I Udskriftsopstillings dialogen, vil ovenstående indtegnede område se således ud. Kortet vil være tilpasset hele papiret, idet du netop har bedt programmet om at danne en udskriftsramme, som tager mest muligt med på papiret, når du ønsker at udskrive i et fast målestoksforhold. Indtegning af flere udskriftsområder. Bemærk Indtegning af flere udskriftsområder og udskrivning af disse på én gang, er kun mulig i OPTI og ADVICER versionen af Næsgaard Markkort. Tegn de udskriftsområder på kortet du ønsker. Firkanter og frihåndstegning kan frit kombineres. I dette eksempel er der tegnet 3 områder, men der kan indtegnes et ubegrænset antal områder. Funktionen er særdeles nyttig, hvis du har flere ejendomme med større afstand og gerne vil samle dem på ét stykke papir under udskrivning. Side 7

8 I Udskriftsopstillings dialogen vil ovenstående indtegnede områder se således ud. (Efter at det er flyttet rundt på siden og de enkelte kort er skaleret til samme målestoksforhold). Programmet husker de indtegnede udskriftsområder. Indlæser du et kort fra et andet høstår på skærmen eller andre typer data, vil programmet stadig kun udskrive det, som ligger indenfor de valgte områder. Du kan gemme opsætningen af forskellige udskriftsområder. (Se senere afsnit). Rediger udskriftsområde. Redigere et udskriftsområde Såfremt du vil redigere det indtegnede udskriftsområde, er fremgangsmåden følgende. Vælg funktionen Udskriv. Herefter vælges underfunktionen Vælg udskriftsområde. I dette eksempel dækker udskriftsområdet ikke hele marken. Marker det ønskede udskriftsområde ved at trykke med musen inden for områdets grænser. Udskriftsområdets grænse bliver lilla. Når musemarkøren placeres ovenpå en grænse kan den flyttes ved at trykke på venstre museknap og flytte grænsen som det ønskes. Nu er marken indenfor udskriftsområdet. Hele området kan flyttes ved at trykke med musen i området og flytte det til den ønskede placering. Side 8

9 Slet udskriftsområde. Slet indtegnet udskriftsområde. Såfremt du vil slette det indtegnede udskriftsområde, er fremgangsmåden følgende. Vælg funktionen Udskriv. Herefter vælges underfunktionen Vælg udskriftsområde. Vælg område Klik herefter i det udskriftsområde, som du ønsker slettet. Det valgte udskriftsområde markeres med lyserød afgrænsning. Vælg funktionen Slet Herefter vælges underfunktionen Slet aktivt objekt. Programmet vil herefter bede dig bekræfte, om du ønsker udskriftsområdet slettet. Vælg Ok. Alternativt kan Delete tasten bruges til at slette det markerede udskriftsområde. Skjul udskriftsområde(r). Generelt Udskriftsområderne er markeret med røde stiplede linier. Det er muligt at skjule disse fra skærmen og genkalde dem igen. Vælg funktionen Udskriv. Herefter vælges underfunktionen Vis/skjul udskriftsområder. Når du vælger funktionen skjules de udskriftsområder der er på skærmen. Hvis udskriftsområderne er skjult, vil de fremkomme igen når du vælger funktionen. (Funktionen virker som en tænd/sluk knap!) Side 9

10 Vælg, opret, ret og slet udskriftsopstilling Flere udskriftsopstillinger I OPTI og ADVICER versionen af Næsgaard Markkort er det muligt at gemme et ubegrænset antal udskriftsopstillinger. En udskriftsopstilling kan indeholde såvel udskriftsområder samt opsætningen på papiret. Du kan vælge, oprette, rette og slette udskriftsopstillinger via en særlig funktion i programmet. Udskriftsopstillingerne Standard og Skærmområdet er på forhånd oprettet i programmet. Vælg funktionen Udskriv. Herefter vælges underfunktionen Vælg udskriftsopstilling. Via drop down listen kan du vælge den udskriftsopstilling, som du vil anvende. Når du efterfølgende vælger Ok indlæses udskriftsområderne på skærmen. De forskellige Udskriftsopstillinger kan også vælges på Vis udskrift dialogen. I listen vises de oprettede udskriftsopstillinger med de indtegnede udskriftsområder. Det er således muligt at udskrive samtlige udskriftsopstillinger uden at forlade denne dialog. Opret, ret og slet Via knappen Opret kan du oprette en ny udskriftsopstilling. Via Ret kan du rette navnet på udskriftsopstilling. Via Slet kan du slette det valgte udskriftsopstilling. (Du kan ikke slette navnet Standard). De samme funktioner kan tilgås via knappen Rediger i dialogen Tegn udskriftsområde. Side 10

11 Udskriftsopstilling (Vis udskrift). Generelt Udskriftsopstillingsdialogen indeholder en række muligheder for at tilføje oplysninger så som overskrifter, nordpil, rammer, farveskalaer, baggrundsfarver, faste tekster, databaseoplysninger osv. I det følgende benævnes alle elementer på et udskrift som Objekter. Alle objekter på et udskrift kan skaleres og roteres samt placeres valgfrit på udskriftssiden. Desuden kan du frit bestemme tegnrækkefølgen for objekter der er placeret oveni hinanden. I det følgende gennemgås alle faciliteterne. Det aktive objekt For at ændre i et objekt, skal det være aktivt. Du kan gøre et objekt aktivt ved at vælge funktionen Vælg og herefter klikke på objektet. Vælg funktionen Vælg. Klik på det objekt du ønsker skal være aktivt. Det aktive objekt er altid fremhævet med en lyslilla linie. Desuden er der prikker i hjørnepunkterne. Derudover er der et lille liniestykke, som stikker ud fra objektet, og i enden af dette er der et punkt. Dette punkt anvendes når man vil rotere objektet. (Se senere afsnit). Bemærk: Brug ikke rotér funktionen hvis du blot ønsker at udskrive et kort på den anden led af papiret. Læg i stedet papiret ned via funktionen sideopsætning. Side 11

12 Skalér objekt. Hvis du vil ændre størrelsen på et objekt, skal du blot trække i et af hjørnepunkterne. Klik med museknappen i et hjørnepunkt på det aktive objekt. Hold museknappen nede mens du trækker i objektet. Klik igen med museknappen for at afslutte skaleringen. Du kan skalere alle objekter på denne måde uanset om objektet er et kortudsnit, en overskrift, et logo, en nordpil osv. Hvis objektet er et kortudsnit, kan du også indtaste et ønsket målestoksforhold via dialogen Egenskaber for objekt. Kryds af i feltet Skalér kort og indtast det ønskede skalaforhold. F.eks. 1:4000. Ud for Minimum viser programmet det mindste tal der kan indtastes beregnet ud fra det aktive objekt og papirstørrelsen. Sættes der kryds i Skaler alle kort udføres indstillingerne på alle kortudsnit i udskriftsopstillingen. Side 12

13 Hvis objektet er et kortudsnit, kan du også ændre størrelsesforholdet via menuen som fremkommer, når du klikker med højre museknap på det aktive objekt. Størrelsesforhold der er inaktive i menuen er ikke mulige for det valgte kortudsnit set i forhold til papirets størrelse. Ved at vælge Størst mulig vil programmet maksimere kortudsnittets størrelse i forhold til papiret. Rotér objekt. Du kan rotere (dreje) et objekt via det lille liniestykke der stikker ud fra objektet. Klik med musen i enden af liniestykket og hold museknappen nede samtidig med at du drejer objektet. Slip museknappen når den ønskede position er nået. Bemærk: Brug ikke rotér funktionen hvis du blot ønsker at udskrive et kort på den anden led af papiret. Læg i stedet papiret ned via Sideopsætnings funktionen. Udskrift af roterede kort foregår nemlig med noget langsommere hastighed. Du kan også rotere et objekt ved at indtaste vinklen i grader. Dette kan du gøre ved at åbne dialogen Egenskaber for objekt. (Klik med højre museknap på objektet eller brug ikonet). Side 13

14 Du kan også rotere et objekt via menuen som fremkommer, når du klikker med højre museknap på det aktive objekt. Flyt objekt. Alle objekter (kortudsnit, overskrifter osv.) kan flyttes ved at klikke på det aktive objekt med musen og trække objektet dertil hvor det ønskes placeret. Slip herefter museknappen. Du kan også flytte objekter ved at angive placeringen af objektet fra kanten af papiret. Dette kan du gøre ved at åbne dialogen Egenskaber for objekt. (Klik med højre museknap på objektet eller brug ikonet). Ramme og baggrund Side 14

15 Alle objekter kan tilføjes en ramme og en baggrundsfarve. Dette kan du gøre ved at åbne dialogen Egenskaber for objekt. (Klik med højre museknap på objektet eller brug ikonet). Du har mulighed for at indstille farve og tykkelse på rammen og angive en bagrundsfarve. Farver angives med knappen Farve. Overskrift til kortobjekt Til alle objekter af typen kort kan du angive en overskrift. Denne overskrift vil altid følge det pågældende objekt. Hvis kortobjektet slettes, vil overskriften også blive slettet. Åben dialogen Egenskaber for objekt. (Klik med højre museknap på objektet eller brug ikonet). Vælg fanen Overskriv. Indtast herefter den ønskede overskrift. Via knappen Font kan du vælge skrifttype, farve mv. Du kan også skalere overskriften med musen bagefter. Side 15

16 Her er et eksempel på et kortudsnit som har fået en overskrift. Overskriften har desuden fået en ramme og baggrundsfarve. Dette indstilles fra samme sted som overskriften indtastes. Nordpil til kortobjekt Til alle objekter af typen kort kan du tilknytte en nordpil. Denne nordpil vil altid følge det pågældende objekt. Hvis kortobjektet slettes, vil nordpilen også blive slettet. Åben dialogen Egenskaber for objekt. (Klik med højre museknap på objektet eller brug ikonet). Vælg fanen Nordpil. Ud for Type vælges den ønskede type nordpil. Side 16

17 Her er et eksempel på et kortudsnit som har fået en nordpil. Nordpilen kan desuden tilføjes ramme og baggrundsfarve. Dette indstilles fra samme sted som overskriften indtastes. Her kan du også vælge om nordpilen skal følge kortet ved rotering. (Det vil være mest logisk). Nordpilen kan dog roteres separat. Vær opmærksom på det! Målestoksforhold til kortobjekt Til alle objekter af typen kort kan du vise målestoksforholdet. Denne oplysning vil altid følge det pågældende objekt. Hvis kortobjektet slettes, vil teksten også blive slettet. Åben dialogen Egenskaber for objekt. (Klik med højre museknap på objektet eller brug ikonet). Vælg en type i listen f.eks. Tekst. Ret evt. teksten hvis du ønsker en anden ledetekst. Udseendet og placeringen kan tilpasses i Font, Placering og Ramme/Baggrund. Side 17

18 Her er et eksempel på et kortudsnit, hvordan målestoksforholdet vises. Første eksempel viser Målestoksforholdet som angivet ovenfor. I det andet eksempel er der valgt Linie+Tekst i listen og herved kan der tilføjes en længde skala (linie) til teksten. Sideopsætning Vælg funktionen Sideopsætning. Her kan du angive Margener til papirets sider. Ved at markere feltet Tilpas margen til printerens skrivbare område indstilles udskriften automatisk til den valgte printer. Du kan vælge om Papirretningen skal være liggende eller stående. Desuden kan du vælge om der skal være en Ramme på hele siden samt en Baggrundsfarve. Via Linietykkelse ved udskrift kan du vælge en faktor for hvor tykke linierne skal laves under udskrivning. Vælg farveskala Generelt Alle jobs der udskrives kan have hver deres farveskala. Et job (kort) af typen Markkort vil have en farveskala der viser afgrøder og andre lagnavne samt farvekoder for disse. Et job (kort) af typen analyse kan have farveskala for f.eks. Rt, Pt, Kt osv. Alle disse farveskalaer kan valgfrit indsættes på kortet i Vis udskrift funktionen. Side 18

19 Vælg funktionen Farveskala. Nu fremkommer en dialog som indeholder en oversigt over alle de farveskalaer, som er defineret på de jobs der ønskes udskrevet. Kryds af ud for de farveskalaer der ønskes indsat på kortet. De valgte farveskalaer fremkommer nu på papirområdet. Du kan nu placere skalaerne, hvor du ønsker det. Via dialogen Egenskaber for objekt kan du indstille forskellige oplysninger for hver skala. Klik med højre museknap på det aktive skala objekt og vælge menuen Egenskaber for objekt. Ud for Overskrift kan du angive en overskrift til skalaen. Via Font kan du vælge skrifttype, størrelse og farve for skalaen. Størrelsen kan også ændres med musen. Via Elementer kan du vælge om du vil vise de lag som er fast defineret i programmet. (F.eks. hjælpelinier). Desuden kan du vælge om du vil vise lag der har 0 ha som areal. Nederst kan du angive antallet af decimaler på skalaens tal. Via Ramme/Baggrund kan du tilføje en ramme og baggrundsfarve til objektet. Indsæt symbol Generelt Det er muligt at indsætte et symbol (billede). F.eks. et logo. Side 19

20 Det kræver dog at symbolet først er oprettet som et job under jobtypen Symbol. (Se afsnittet omkring dette). Bemærk: Funktionen er ikke tilgængelig i BASIS og PLUS versionen af programmet. Vælg funktionen Indsæt symbol. Klik herefter det sted på udskriftssiden, hvor du ønsker symbolet placeret. Nu fremkommer en dialog hvor du skal vælge det symbol du vil indsætte. Når du har valgt symbolet, klikke på Ok knappen. Herefter vises symbolet på skærmen. Symbolet kan efterfølgende flyttes, skaleres og roteres, hvis du ønsker dette. Indsæt tekst Generelt Det er muligt at indsætte tekster på kortet. F.eks. overskrifter, navn og adresse, dato osv. Nogle tekster kan programmet hente fra det tilknyttede markprogram. F.eks. navn og adresse. Tekstopsætninger skal være oprettet på forhånd Du kan kun indsætte tekster der på forhånd er oprettet via menuen Indstillinger/Tekstopsætning og fanen udskriftstekster. Du kan finde yderligere beskrivelse i brugervejledningens afsnit omkring Tekstopsætning. I programmet er der oprettet nogle standard opsætninger af tekster. Dem vil vi anbefale at du anvender i første omgang. Såfremt du har OPTI eller ADVICER versionen af programmet, er det dog muligt selv at oprette tekstopsætninger. Vælg funktionen Indsæt tekst. Klik herefter det sted på udskriftssiden, hvor du ønsker teksten placeret. Nu fremkommer en dialog hvor du skal vælge den tekstopsætning du vil indsætte. Når du har valgt teksten, klikke på Ok knappen. Herefter vises teksten på skærmen. Side 20

21 Hvis tekstopsætningen indeholder tekstfelter der kræver indtastning, åbner denne dialog automatisk. I dialogen skal du så indtaste de tekster du ønsker udskrevet på kortet. Via fanen Tekstopsætning kan du angive ramme og baggrundsfarve mv. for teksten. I listen Objekter kan der vælges hvilken objekt i udskriftsopstillingen man vil arbejde på. Der kan f.eks. skiftes mellem de forskellige tekster eller til indstillingerne for kortudsnittet. Sådan kan det se ud når du har placeret flere tekster på udskriftssiden. De indsatte tekster kan flyttes, skaleres og roteres som de øvrige objekter. Såfremt det er en tekst der kræver indtastning, kan du rette teksten ved at klikke med højre museknap på det aktive tekstobjekt og vælge menuen Egenskaber for objektet. Objekternes rækkefølge. Generelt Hvis flere objekter overlapper hinanden, kan det være påkrævet at ændre deres indbyrdes rækkefølge, således at det udskriftsobjekt man ønsker at se fuldstændigt ligger øverst. Side 21

22 Det objekt som du ønsker at ændre rækkefølgen på, skal du gøre aktivt. Klik herefter på højre museknap på objektet for at vælge rækkefølge. Du kan vælge mellem følgende funktioner: Placer objekt øverst. Denne funktion placerer objektet øverst. Så hele objektet er synligt. Placer objekt bagerst. Denne funktion placerer objektet bagerst. Derved bliver et af de eventuelle andre objekter det forreste. Slet Objekt. Generelt Hvis du har fået vist en udskrift med flere udskriftsområder end ønsket kan de uønskede slettes via menuen slet objekt i højre museknap. Det uønskede udskriftsområde gøres aktiv og efter tryk på højre museknap vælges Slet Objekt. Der svares Ja til at slette objektet. Bemærk: Hvis der slettes et udskriftsområde vil det blive slettet permanent. Side 22

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

brugervejledningen. Vis/udskriv brugervejledning.

brugervejledningen. Vis/udskriv brugervejledning. Brugervejledningen. For at kunne arbejde effektivt med programmet, er det vigtigt, at du forstår princippet i programmets brugerflade. I det følgende kan du læse om hovedprincipperne i betjening af Næsgaard

Læs mere

Tegne, redigerings- og slettefunktioner.

Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Generelt Dette afsnit gennemgår systematisk alle programmets funktioner til at tegne, redigere og slette objekter. Afsnittet tager ikke udgangspunkt i nogen bestemt

Læs mere

brugervejledningen. Vis/udskriv brugervejledning.

brugervejledningen. Vis/udskriv brugervejledning. Brugervejledningen. For at kunne arbejde effektivt med programmet, er det vigtigt, at du forstår princippet i programmets brugerflade. I det følgende kan du læse om hovedprincipperne i betjening af Næsgaard

Læs mere

Analyser uden GPS-positioner

Analyser uden GPS-positioner Generelt Dette afsnit viser hvordan du importerer, behandler og præsenterer jordbundsanalyseresultater, som er taget uden GPSpositioner. Denne vejledning er skrevet som et eksempel, og den forudsætter,

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Oversigt over ikoner.

Oversigt over ikoner. . I det følgende afsnit beskrives programmets ikoner. Et ikon igangsætter en funktion. Den samme funktion kan ofte også igangsættes via en menu. En funktion kan f.eks. være Zoom. Tegn. Udskriv osv. Det

Læs mere

INDLEDNING 2. Design og layout 3

INDLEDNING 2. Design og layout 3 INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...

Læs mere

Visning af tekster. Kortopsætning.

Visning af tekster. Kortopsætning. . Generelt Dette afsnit omhandler opsætning af tekster. Det gælder såvel de tekster der kan vises direkte på kortet, men også de tekster der kan indsættes på udskrifter i dialogen udskriftsopstilling.

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 Tilknyt markkort og tegn arealer til din ansøgning om tilskud til etablering af et minivådområde. Før du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Fremstilling af test og test materiale

Fremstilling af test og test materiale 1 af 18 Instruktion til fremstilling af testmateriale i Powerpoint. TUP-projektet: Udvikling af bedømmelsesformer der tager hensyn til læse-, skrive- og regnesvage deltagere på AMU-Uddannelserne. Instruktionen

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Opmål arealer på luftfoto.

Opmål arealer på luftfoto. Opmål arealer på luftfoto. I det følgende beskrives det hvordan du indtegner dine arealer ovenpå et luftfoto. Inden du begynder indtegningen af arealer, skal du være bekendt med alle zoom funktioner. Læs

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Markgrænser. For at programmet kan behandle analysedata, skal du have oprettet et markkort for kunden. Til dette formål anvendes

Markgrænser. For at programmet kan behandle analysedata, skal du have oprettet et markkort for kunden. Til dette formål anvendes Generelt. Følgende afsnit beskriver hvordan man udarbejder analysekort samt beregner tildelingskort i programmet. Opgaven tager udgangspunkt i at prøverne er taget med GPS med en tæthed der muliggør en

Læs mere

Udbyttekort. Eksporter JD-setup

Udbyttekort. Eksporter JD-setup Udbyttekort. Generelt Programmets kompatibilitet med forskellige udbyttemålere. Næsgaard kan arbejde selvstændigt eller sammen med Næsgaard Markkort. Såfremt du også har licens til Næsgaard Markkort, vil

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

Min Første Kunde. Kom godt i gang med Næsgaard Markkort. Tilpasset version 9.0

Min Første Kunde. Kom godt i gang med Næsgaard Markkort. Tilpasset version 9.0 Min Første Kunde Kom godt i gang med Næsgaard Markkort Tilpasset version 9.0 Emne Side Opret kunden i kortprogrammet 2 Find frem til området med landmandens marker via adressesøgning 5 Indtegn areal 6

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Brug af fælles opsætninger (konsulentopsætninger).

Brug af fælles opsætninger (konsulentopsætninger). (konsulentopsætninger). VIGTIGT. Denne vejledning er aktuel for alle brugere af Markkort ADVICER programmet. Vejledningen viser hvordan man udnytter de fælles opsætninger (konsulent opsætninger), som det

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist.

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist. 6.2 Udskrifter Ved alle søgefunktioner er der mulighed for at udskrive indholdet i gridden ved en standardudskrift. Der findes dog også en række mere specielle faste udskrifter, der kan udskrives fra de

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Rettigheder til redigering af geografi Du skal være oprettet som bruger med adgang

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel Generelt Om arbejdssedler Modulet arbejdssedler er et tillægsmodul, der kan tilkøbes Næsgaard Mark Arbejdssedler åbnes fra Markbladet. Tryk på knappen Arbejdssedler. Arbejdssedler på flere bedrifter Ønsker

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Version pr 20120514 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Bevægelses analyse med SkillSpector Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Hvad er SkillSpector SkillSpector er software program til video baseret bevægelses analyse. Der er følgende muligheder med

Læs mere

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 Denne vejledning er kun gældende for ansøgningsrunder med start i 2018. Så Lavbund ansøgningsrunden der slutter den 30-01-2018 er ikke omfattet af

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først:

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først: SOHO/NOHO Printer Installation til Windows (PC) - Version 2.0 Vigtig før du går i gang: Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1 Side 1 I stedet for blot at sende en mail med kun hvid baggrund, kan man pynte mail'en lidt op - f.eks. ved at indsætte en personlig billedcollage med tekst i toppen af mail'en inden man begynder at skrive.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

I NV4000 Som broderimaskine.

I NV4000 Som broderimaskine. Hvis du kun ønsker at sætte et broderi på. Sådan påbegynder du et broderi: 1. Løft nålen ved at aktivere knappen på maskinen (billede nr. 1). 2. Tryk på knappen for at skifte til anden trykfod (billede

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Oversigtkort til ansøgninger og forespørgsler

Oversigtkort til ansøgninger og forespørgsler Oversigtkort til ansøgninger og forespørgsler En vejledning til borgere og virksomheder i brug af kortinfo Hvis du har en forespørgsel eller vil ansøge om noget, så kan du selv lave et oversigtskort forholdsvist

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 Tilknyt markkort og tegn projektområder til din ansøgning om tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning, forundersøgelser og etablering af naturlige

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om tilskud til "Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder".

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om tilskud til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder. Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om tilskud til "Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder". September 2018. Denne vejledning beskriver hvordan der skal tegnes kort til ansøgning om tilskud

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Pinnacle Studio Titler

Pinnacle Studio Titler Pinnacle Studio Titler En enkel titel Du kan starte med at oprette en titel, så skal du blot klikke på "T"-ikonet i venstre side af medie vinduet og dine indsatte medieklip vil blive erstattet af et udvalg

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen Xerox Øvelse med tekst og billeder Nattergalen 1. opsætning af dokument i InDesign: - Klik File > New. I dialogboksen udfyldes indstillingerne som vist herunder. Det er vigtigt, at tage stilling til størrelser

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

CoverMe Kyed edition. Cover & print program. Programør: SGP. Guide: Undertaker. 07 03 2008

CoverMe Kyed edition. Cover & print program. Programør: SGP. Guide: Undertaker. 07 03 2008 CoverMe Kyed edition Cover & print program Programør: SGP. Guide: Undertaker. 07 03 2008 Index. Index. Setup af CoverMe 2008 (Side 3) Opsætning. (Side 4) Genvejstaster. (Side 5) Email funktionen. (Side

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Kommunekort Vejledning

Kommunekort Vejledning Haderslev Kommune Kommunekort Vejledning Data & Information Rådhuscentret 6500 Vojens www.haderslev.dk gis@harderslev.dk Redigeret 23-01-2013 Indhold Tryk for at spring til afsnit 1. Kom nemt i gang 2.

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Ved hjælp af programmet GeomeTricks kan du tegne figurer i geometri. Når du tegner en figur, så skal du opbygge din figur ved hjælp af geometriske objekter. Geometriske

Læs mere

Brugervejledning @venbuild Light

Brugervejledning @venbuild Light HÅNDBOG FOR SYSTEMADMINISTRATOR/REDAKTØR Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OM @VENBUILD LIGHT... 3 ADGANG... 3 OVERSIGT OVER LÆRINGSOBJEKTER... 4 NAVIGATION... 5 OVERSIGT OVER VARIANTER... 5 OVERSIGT OVER EGNE

Læs mere