4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI"

Transkript

1 CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj ES FI FR * Generiske billeder vist for at illustrere Evo-systemets funktionalitet. Motor og udgange kan variere afhængigt af markedsdestination. GB IT NL NO PL PT RU LEVERET AF SK SV

2 TILSLUT UDGANG LYNVEJLEDNING TRIN 1... LINJEFOR 3 LOKALISERINGSBEN, SOM ANGIVET AF PILENE TRIN 2... LINJEFOR 2 BAGERSTE STABILISATORBEN, SOM ANGIVET AF PILENE TRIN 3... PAFOR ET BLIDT VANDRET TRYK MED HANDFLADEN, SOM ANGIVET AF PILEN OG LAS FAST DU MA IKKE... ANVENDE ET HARDT DIAGONALT, NEDADGAENDE TRYK, SOM ANGIVET AF PILEN. DETTE KAN BESKADIGE EVO-SYSTEMET!

3 CZ DA QR CODE MAN SKAL SE DET FØR MAN TROR DET! Download en GRATIS QR LÆSE-APP og scan QR-KODEN (nedenfor). Se HD Evo-System-video en på din smartphone med det samme. Sørg for, at HD-indstillingen er aktiveret. Hvis du ikke har en smartphone, kan du også se alle Evolutions videoer online. DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK SV

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information måneders begrænset garanti 35 Generelle sikkerhedsregler 35 Motor 37 Yderligere specifikke sikkerhedsregler 37 Symboler & Mærkater 38 Specifikation 38 Maskinoversigt 39 Montering 41 Betjening 44 Vedligeholdelse 47 Miljøbeskyttelse 62 EF - Overensstemmelseserklæring 63 Gummikobling Inspektion Og 64 Udskiftningsinstruktioner fejlsøgningsguide 66 BEMÆRK: Et diagram over dele kan downloades fra 34

5 CZ VIGTIGT Læs disse drifts- og sikkerhedsanvisninger omhyggeligt og fuldstændigt. For din egen sikkerheds skyld, og hvis du er i tvivl om hvilket som helst aspekt ved anvendelse af dette udstyr, bedes du konsultere vores Tekniske Hjælp. HJÆLPELINJE Storbritannien: EVOLUTION EVO SYSTEM-MOTOR Tillykke med dit køb af en Evolution Power Tools EVO SYSTEM-MOTOR. Udfyld venligst din produktregistrering online for at validere din maskines garantiperiode og sikre en hurtig service hvis det er nødvendigt. Vi takker dig for at vælge et produkt fra Evolution Power Tools. 12 MÅNEDERS BEGRÆNSET GARANTI direkte eller indirekte af brugen af vores merchandise eller af nogen anden årsag. Evolution Power Tools er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger afholdt på sådanne varer eller følgeskader. Ingen funktionær, medarbejder eller agent hos Evolution Power Tools er bemyndiget til at foretage mundtlige erklæringer om egnethed eller give afkald på enhver af de ovennævnte salgsvilkår, og ingen skal være bindende for Evolution Power Tools. Spørgsmål vedrørende denne begrænsede garanti kan rettes til selskabets hovedkontor, eller ved at ringe til det relevante Hjælpelinjenummer. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER ADVARSEL: Læs alle anvisninger. Mangel på overholdelse af alle instruktioner nedenfor kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. GEM DISSE ANVISNINGER 1. Arbejdsområdesikkerhed DA DE EL ES FI FR GB Evolution Power Tools forbeholder sig retten til at foretage forbedringer og ændringer til design uden forudgående varsel. Evolution Power Tools vil, inden for tolv (12) måneder fra den oprindelige købsdato, reparere eller udskifte varer der viser sig at være defekte i materialer eller udførelse. Denne garanti er ugyldig, hvis maskinen der returneres er anvendt uden hensyn til anbefalingerne i instruktionsmanualen, eller hvis maskinen er beskadiget ved uheld, forsømmelse eller forkert service. Denne garanti gælder ikke for maskiner og/eller komponenter, der er ændret eller modificeret på nogen måde, eller som er udsat for brug ud over de anbefalede kapaciteter og specifikationer. Elektriske komponenter er underlagt de respektive producenters garantier. Alle varer der returneres defekt skal returneres med forudbetalt fragt til Evolution Power Tools. Evolution Power Tools forbeholder sig retten til eventuelt at reparere eller erstatte varen med den samme eller en tilsvarende vare. Der er ingen garanti - skriftlig eller mundtlig - for forbrugsvarer. Evolution Power Tools skal under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab eller skade, som forårsages a. Hold arbejdsområdet rent og godt belyst. Rodede og mørke områder inviterer til uheld. b. Betjen ikke maskinen i eksplosive atmosfærer, såsom ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj skaber gnister, der kan antænde støv eller dampe. c. Hold børn og tilskuere væk, mens du betjener et el-værktøj. Distraktioner kan føre til, at du mister kontrollen. 2. Elektrisk sikkerhed a. Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres på nogen måde. Brug ikke adapterstik med jordet (jordforbundet) el-værktøj. Uændrede stik og kontakter der passer, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b. Undgå kropskontakt med jordede eller jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordet eller jordforbundet. c. Udsæt ikke el-værktøj for regn eller våde forhold. Vand der trænger ind i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød. d. Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig 35 IT NL NO PL PT RU SK SV

6 ledningen til at bære, trække eller hive el-værktøjet ud af stikket. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e. Når et el-værktøj anvendes udendørs, skal du bruge en forlængerledning der er egnet til udendørs brug. Brug af en forlængerledning, som er egnet til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f. Hvis anvendelse af et el-værktøj i fugtige omgivelser er uundgåeligt, skal du bruge en fejlstrømssikret (RCD)-forsyning. Anvendelse af en RCD reducerer risikoen for elektrisk stød. 3. Personlig sikkerhed a. Vær opmærksom, hold øje med hvad du laver og brug sund fornuft ved anvendelse af et el-værktøj. Brug ikke el-værktøjet, hvis du er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af el-værktøj kan resultere i alvorlig personskade. b. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Bær altid beskyttelsesbriller. Værnemidler såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn der anvendes til passende forhold, nedsætter risikoen for personskader. c. Undgå utilsigtet start. Kontrollér, at kontakten er i off-position før du tilslutter til strømkilde. At bære el-værktøj med fingeren på kontakten eller tilslutte el-værktøj hvor onkontakten er tændt, inviterer til ulykker. d. Fjern enhver justeringsnøgle eller skruenøgle, inden el-værktøjet tændes. En skruenøgle eller nøgle der er vedhæftet til en roterende del af et el-værktøj, kan resultere i personskade. e. Ræk ikke ud over din rækkevidde. Bevar en forsvarlig fodstilling og balance på alle tidspunkter. Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer. f. Bær hensigtsmæssigt tøj. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele. g. Hvis der medfølger anordninger til tilslutning af støvudsugning og indsamlingsfaciliteter, skal du sikre, at disse er tilsluttet og bruges korrekt. Brug af disse anordninger kan reducere støv-relaterede risici. 4. El-værktøj brug og pleje a. Undgå overbelastning af el-værktøjet. Brug det korrekte el-værktøj til din påtænkte anvendelse. Det rigtige el-værktøj vil gøre arbejdet bedre og sikrere i den hastighed det er beregnet til. b. Brug ikke el-værktøj, hvis kontakten ikke tænder eller slukker det. Ethvert el-værktøj, der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres. c. Træk el-værktøjet ud af strømkilden før du foretager eventuelle justeringer, ændrer tilbehør, eller opbevarer el-værktøjet. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte el-værktøjet ved et uheld. d. Opbevar ubenyttede el-værktøj utilgængeligt for børn og tillad ikke personer, der ikke er fortrolige med el-værktøjet eller disse anvisninger, at betjene el-værktøjet. El-værktøj er farlige i hænderne på uerfarne brugere. e. Vedligeholdelse af el-værktøj. Inspicer for forskydning eller binding af bevægelige dele, brud på bevægelige dele og enhver anden tilstand, der kan påvirke el-værktøjets funktion. Hvis det er beskadiget, få el-værktøjet repareret før brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøj. f. Hold skæreværktøj skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter er mindre tilbøjelige til at binde og er nemmere at styre. g. Brug el-værktøjet, tilbehør og bor osv., i overensstemmelse med disse anvisninger og på den måde som er påtænkt for det specifikke el-værktøj, idet der tages hensyn til arbejdsvilkår og det arbejde, der skal udføres. Brug af el-værktøjet til andre opgaver end den påtænkte anvendelse, kan resultere i en farlig situation. 5. Service Få dit el-værktøj serviceret af en kvalificeret tekniker, der kun anvender ægte reservedele. Dette vil sikre, at sikkerheden af el-værktøjet opretholdes. 36

7 CZ SIKKERHEDSANVISNINGER TIL EVOLUTION-MOTOR a. Benzin-eller diesel-drevne motorer må aldrig anvendes i uventilerede lukkede rum. De producerede udstødningsgasser er meget giftige og kan forårsage kulilteforgiftning, som vil forårsage sløvhed og i sidste ende dødsfald. Det er kun tilladt at køre en benzinmotor indendørs, hvis bygningen er godt ventileret og udstødningsgasser kan fanges og føres til det fri gennem et udsugningsanlæg. b. Motoren skal placeres på en fast, jævn overflade. Hjulene skal låses, således at motoren ikke kan bevæge sig under driften. c. Motoren må ikke køre med hastigheder, der overstiger den maksimale hastighed på mærkeskiltet. Betjening af en motor med for høje hastigheder øger sandsynligheden for komponentfejl og deraf følgende ulykker. d. Der må ikke manipuleres med komponenter, der regulerer motorens hastighed. Du kan ændre de fabriksindstillede køreparametre. e. Brug kun den type brændstof, der er opført i motorens brugsanvisning. Brug af brændstof med oktantal mindre end det der er specificeret, kan føre til overdreven motorslitage og for tidlig motorsvigt. f. Hold området omkring motoren ryddeligt og rent. Lad aldrig brændbart materiale (træ, plastik, pap, lærred osv.) komme i nærheden af en kørende motor. g. Brug ikke i eller i nærheden af eksplosive atmosfærer. Støvfyldte atmosfærer som kan findes i nogle industribygninger (melmøller, savmøller) har eksplosivt potentiale. h. Kontrollér regelmæssigt brændstofsystemet for utætheder. Slanger og led skal kontrolleres for forringelse eller slid. Kontrollér brændstoftank for skader eller for et dårligt monteret eller slidt brændstofdæksel. Eventuelle fejl og mangler skal udbedres, før motoren anvendes. i. Stop altid motoren og lad den køle ned før påfyldning. Prøv at undgå brændstofspild (ofte forårsaget af overfyldning af tanken), og rengør spildt brændstof med det samme. Anvendelse af tørt sand er en effektiv måde at neutralisere brændstofspild på. Lad ikke sand komme i kontakt med nogen del af motoren k. Lad ikke motoren køre tør for brændstof, mens en generator i drift er tilsluttet. Overspænding af motoren mens den anvender det sidste brændstof kan forårsage skader på tilsluttet elektrisk udstyr. l. Ved transport af motoren i et køretøj, skal du sørge for, at brændstofhanen er slukket. For at minimere risikoen for brændstofspild, skal motoren sikres ved hjælp af reb osv. I lastningsområdet af køretøjet, så den ikke kan bevæge sig under transport. Motoren skal sikres i så jævn en position som muligt. m. Til langtidsopbevaring anbefaler vi, at motorens brændstofsystem tømmes. Under langtidsopbevaring kan der forekomme fældning af additiver i moderne brændstoffer og bundfaldet kan blokere dyser og ventiler i brændstofsystemet. n. Opbevar maskinen i et sikkert og godt ventileret område. Uautoriseret personale skal ikke have adgang til denne maskine. SIKKERHEDSANSISNINGER TIL BENZINTANKNING a. Vælg jævn bar jord som en optankningsstation, fjernt fra alle bygninger. Sørg for, at der ikke er brændbart materiale i nærheden. b. Rygning, ved hjælp af åben ild eller ved at lave gnister, er strengt forbudt under tankning. Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe er brændbare. c. Sørg for, at benzinhanen er slukket. Dette vil sikre, at frisk brændstof ikke oversvømmer motorens karburator. d. Motoren skal være slukket og afkølet før optankning forsøges. Utilsigtet spild af brændstof på en varm motor kan medføre risiko for brand. e. Ethvert brændstofspild skal behandles med det samme. Hvis benzin forurener enhver beklædningsgenstand, skal operatøren skifte tøj. Regn ikke med, at brændstoffet fordamper fra tøjet. Vask eller hvidvask tøjet, når brændstoffet har fordampet fra materialet. f. Anvendelse af en tragt under påfyldning anbefales. Anvendelse af en tragt, vil minimere risikoen for spild af brændstof. g. Fyld tanken med den rigtige blyfri benzin til et niveau omkring halvvejs op af brændstoffilteret. Hæld forsigtigt brændstof i tanken og forsøg ikke at fylde tanken helt. Hæld benzin langsomt for at undgå luftfælder 37 DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK SV

8 under påfyldning, som kan forårsage spild af brændstof. h. Kontroller brændstoftankens dæksel, og påsæt så snart påfyldning er afsluttet. Dækslet har en bajonet-type forbindelse. Kontrollér, at den er installeret korrekt og sidder fast før du langsomt tænder for brændstofhanen. i. Tjek for eventuelle brændstofudslip i hele brændstofsystemet. Forsøg ikke at starte motoren, hvis der er mistanke om en brændstoflækage. Enhver detekteret lækage skal repareres af en egnet, kvalificeret tekniker. j. Overhold alle nationale og/eller lokale bestemmelser om opbevaring og anvendelse af olieprodukter. Alle lokale love skal overholdes. SYMBOLER OG MÆRKATER Symbol V A Hz Min -1 Beskrivelse Volt Ampere Hertz Hastighed ~ Vekselstrøm ingen Ingen elastningshastighed Brug beskyttelsesbriller Brug høreværn Rør ikke Brug støvbeskyttelse RoHS Direktiv om begrænsning af farlige stoffer CE-certificering SPECIFIKATION Motorspecifikationer - EVOMITS Motormærke: MITSUBISHI Motortype: 4-takt (Enkelt Cylinder) Motorens slagvolumen: 181cc MOTOREFFEKT: 6HP Tændrørsudskiftning: NHSP E6TC NGK BP6HS CHAMPION L66Y Tændrørsmellemrum: 0,7 mm Luftfilter: Vaskbart luftfilterelement Brændstoftype: Standard Blyfri Benzin Hastighed: 3150min-1 (Fabriksindstilling reguleret) Brændstoftankkapacitet: 3,8 l Smøreoliekapacitet 0,6 l (10W 40 mineralolie) Starter: Rekyl Transmission: EVO-SYSTEM-teknologi Olieadvarsel: Olie Lav Sensor Vægt (uden tilbehør): 29,1 kg Hjul (Ø mm): 200 Gummi Dæk Bremse: Manuel fodbremse Låsning af Hjul Ramme: Ekstern rørformet (1-tommers) stålramme Installerbar Tilbehørsramme Håndtag: Kan foldes sammen Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 38

9 CZ DA Maskinoversigt 10 DE EL ES FI FR GB 4 IT NL NO LEVERET AF PL 1. Uni-kobling -frigørelseshåndtag 2. Luftfilterdæksel 3. Tændrør 4. Evolution Uni-kobling 5. Olieniveau/Fyldningshætte 6. Hjul Fodbremse 7. Tilbehør monteringssokler 8. Installeret Tilbehør Monteringsramme 9. Transporthjul 10. Transporthåndtag PT RU SK 39 SV

10 Maskinoversigt LEVERET AF 1. Brændstoftank 6. Installeret Tilbehør Monteringsramme 2. Luftfilterdæksel 7. Transporthjul 3. Motorkontakt 8. Hjul Fodbremse Håndtag 4. Rekylstarter 9. Brændstof TÆNDT/SLUKKET -hane 5. Chokerkontrol 40

11 CZ Fig 1 Fig 2 Fig 3 MONTERING Din EVO-SYSTEM-MOTOR skal bruge en smule samling og skal bruge minimale operatørjusteringer for at sætte maskinen i drift. 1. Tilslutning af transporthåndtag Transporthåndtaget skal fastgøres til maskinens udvendige rørformede ramme ved hjælp af de to Ø8 mm vognbolte og plastik-tommelfingermøtrikker. (Fig. 1) Bemærk: Under opbevaring eller under transport af motoren i et køretøj, kan det være bekvemt at fjerne transporthåndtaget eller placere det i den stuvede position. For at stuve transporthåndtaget: Løsn de to plastik-tommelfingermøtrikker så de kun sidder løst på vognboltene. Åbn transporthåndtaget udad og væk fra rammen, så det kan drejes fremad. Læg håndtaget vandret på den ydre hovedramme. Spænd de to tommelfingermøtrikker nok til, at de ikke løsner sig under transport. 2. Tilslutning af hjul Transporthjulene passer ind i studser placeret bagerst i bunden, og på hver side af den ydre ramme. For at montere hjulene: Skub hjulakslen gennem monteringsstudsen. Skub en spændeskive over den udragende aksel. Skub en split pin gennem hullet i akslen. Bøj split pin s tænder rundt om akslens omkreds i modsatte retninger. (Fig. 2) Kontrollér, at hjulene drejer frit. Kontrollér betjeningen af hjulbremsen ved at trykke og frigive den flere gange, og drej hjulene mellem hver gang. Bremsen skal låse begge hjul sikkert. (Fig. 3) Bemærk: Et tyndt lag smøring der påføres akslen før samling vil hjælpe med smøring af akslen i brug. DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT 3. Tilslutning af de 3 støttefødder Tre støttefødder medfølger. Alle tre er ens og er indbyrdes udskiftelige med hinanden. To af støttefødderne passer i monteringsrammetilbehøret nær de forreste hjørner. Den tredje støttefod passer ind i en studs placeret under den forreste nedre tværvang af den ydre ramme. RU SK 41 SV

12 For at montere støttefødder: Indsæt Ø8mm bolte gennem støttefødderne med bolthovederne placeret inden for de kuppelformede gummifødder. Skru boltene ind i fangemøtrikkerne på de tre nævnte steder. Spænd boltene fast ved hjælp af en passende nøgle (medfølger ikke). Fig 4 Bemærk: Adgang til studsen under rammens tværvang kan opnås ved at vippe maskinen tilbage. Hent kompetent hjælp til at vippe maskinen, og sørg for, at hjulbremsen aktiveres, før maskinen vippes tilbage. (Fig. 4) 4.Indledende påfyldning og kontrol af oliestand Bemærk: Kun en oliefylder er tilgængelig. Oliekapacitet er ca. 0,6 l af 10W 40 mineralolie. Disse dæksler skrues af maskinens motorhus og indeholder en oliepind. (Fig. 5) Pas på ikke at spilde olie. Fig 5 Bemærk: Det er vigtigt, at når oliestanden kontrolleres, at maskinen er på et stabilt, vandret og jævnt underlag med motoren stoppet og kold. Bemærk: Mitsubishi-motoren er udstyret med en nedlukningsfunktion for lavt olieniveau, der beskytter motoren mod skader på grund af manglende smøring. Denne funktion kan aktiveres, hvis maskinen er placeret på en skråning på mere end 10 grader. Fig 6 To indeksmarkeringer gives på oliepinden. Olieniveauet skal holdes så tæt som muligt på den øvre indeksmarkering. (Fig. 6) Fjern det relevante oliepåfyldnings/oliestand-dæksel og tør oliepinden med en ren tør klud. Hæld den ønskede mængde olie i. Lad olien sætte sig i ca. 10 sekunder. Se oliestanden gennem oliepåfyldningsåbningen. Oliestanden skal være meget nær toppen af gevindene med olie lige ved at løbe ud fra krumtaphuset (maskinen skal stå på en jævn, vandret overflade) Som endnu en kontrol, skal du indsætte oliepinden og skrue dækslet helt i bund. Skru tankdækslet af og træk oliepinden ud. Kontroller visuelt oliestanden på oliepinden. Juster efter behov. Når niveauet er korrekt, skal du stramme oliepåfyldnings/ oliestand-dækslet sikkert ind i motorhuset. 42 Bemærk: Skift olie i henhold til vedligeholdelsesresumediagrammet (Se også VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af motorolie)

13 CZ Fig 7 Fig 8 5. Tilslutning af tilbehør Din EVO-SYSTEM-Motor har en unik kobling, som gør det muligt for en lang række Evolution-tilbehør at blive tilsluttet til og strømforsynet af denne maskine. Denne kobling er udviklet til meget fine tolerancer og skal holdes ren og fri for snavs, skidt osv. Et dæksel til koblingsbeskyttelse følger med hvert tilbehør og bør anvendes, når tilbehøret er fjernt fra motoren. Hvis du oplever problemer med tilslutning af tilbehør, kan det være, fordi tilbehørets lokaliseringsben, eller tilbehørets eller motorens ringåbninger er forurenede eller beskadigede. Der henvises til VEDLIGEHOLDELSE afsnit 5, der giver oplysninger om, hvordan man renser ringåbningernes parringsringe og tilbehørets lokaliseringsben. Bemærk: EVOLUTION EVO-SYSTEM-MOTOREN har en mikrokontakt indbygget i koblingsdesignet, der føler, når tilbehør er blevet tilsluttet til maskinen. Motoren vil ikke starte uden at tilbehør er tilsluttet. Den kan ikke køres som en enkeltstående maskine. Lås transporthjulene ved hjælp af hjulbremsen. (Fig. 7) Frigiv tilbehørets monteringsramme ved at dreje låsebeslagene til deres ulåste position (ned) og skubbe indad. Indsæt monteringsramme-tilbehøret. (Fig. 8) Bemærk: Det er vigtigt, at rammen er korrekt indsat for en vellykket tilslutning af tilbehør. Lås rammen på plads ved at trække ud og returnere låsebeslag til deres låste (lodrette) position. Bemærk: Hvert tilbehør er udstyret med 3 lokaliseringsben og 2 bagerste stabiliseringsben. De 3 lokaliseringsben låser ind i uni-koblingen. De andre 2 stabiliseringsben glider ind i stikkene i tilbehørets monteringsramme. Hold tilbehøret ved dets ydre ramme og hold det op mod motoren. Linjefør visuelt de 3 lokaliseringsben og de 2 bagerste stabiliseringsben (Fig. 9). Hent kompetent hjælp, hvis nødvendigt. Især generatoren er tung, og hjælp til at løfte den kan være nødvendigt. Ved at holde på en praktisk del af den eksterne motorramme hjælper det operatøren med at opnå og opretholde linjeføring ved tilslutning af tilbehør. DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK 43 SV

14 Fig 9 Skub forsigtigt tilbehøret ind i motoren. Hold de 3 lokaliseringsben og de 2 stabiliseringsben linjeført med deres respektive docking-positioner. Den interne kobling mellem motoren og tilbehøret vil blive foretaget automatisk. Ingen komponentlinjeføring eller justeringer er nødvendige. Vær blid og tålmodig, koblingen er præcist konstrueret og ingen stor kraft er nødvendig for at tilslutte tilbehør. Når operatøren har mestret teknikken, vil tilslutning af tilbehør være nemt. Skub motoren og tilbehøret sammen indtil et docking-klik høres. Uni-koblingens udløserarm (Fig. 10) vil vende tilbage til sin neutrale position. 6. Frakobling af tilbehør Bemærk: Før du forsøger at fjerne ethvert tilbehør, skal du sørge for, at motoren er slukket, stationær og kold. Visse komponenter (f.eks. udstødningssystemet) kan være meget varme i lang tid, efter at motoren er blevet slukket, og der er en risiko for forbrænding for den uforsigtige bruger. Fig 10 Fig 11 Sørg for, at motoren er på en ren, stabil og vandret overflade. Lad motoren og tilsluttet tilbehør køle helt ned fra deres driftstemperaturer. Hold tilbehøret på et passende punkt på dets ydre ramme. Betjen Uni-kobling -frigørelseshåndtaget med den ene hånd (Fig. 10), mens du forsigtigt bevæger tilbehøret udad og frigør det fra koblingen med den anden hånd. Brug begge hænder, til forsigtigt at trække tilbehøret fra motoren. Tilbehøret kan være tungt (f.eks. generator), så hent kompetent hjælp til at fjerne tilbehøret, hvis nødvendigt. Opbevar tilbehøret forsigtigt på et sikkert sted til fremtidig brug. Sæt koblingsbeskyttelse på igen. BETJENING 44 Bemærk: EVO-SYSTEM-MOTOREN kan ikke betjenes uden at tilbehør er tilsluttet. Nogle komponenter bliver meget varme under drift (f.eks. udstødningssystemet og de omkringliggende komponenter). Operatøren bør være forsigtig og udvise omhu, ved brug af denne maskine. Placer motoren på et fast, jævnt underlag og lås transporthjulene ved at betjene hjulbremsen. Placer monteringsramme-tilbehøret på den helt nede position. Tilslut det ønskede tilbehør. Kontrollér oliestanden og brændstofniveauer. Bemærk: Hvis en af væskeniveauerne kræver påfyldning, skal du følge tidligere skitserede anvisninger (se Kontrol af olieniveau og Sikkerhedsanvisninger til tankning af brændstof ). Forsøg ikke at starte motoren, indtil

15 CZ Fig 12 Fig 13 Fig 14 Fig 15 væskeniveauerne er blevet kontrolleret og justeret, og en visuel sikkerhedskontrol er udført. 1. At starte din EVO-SYSTEM-MOTOR Bemærk: En visuel sikkerhedskontrol skal udføres, før du forsøger at starte motoren. Kontroller især for eventuelle brændstoflækager eller olielækager, integriteten af tilbehørets tilslutning og maskinens stabilitet. Afhjælp eventuelle konstaterede mangler inden du forsøger at betjene maskinen. Sørg for, at transporthjulene er låst ved at anvende hjulbremsen. Drej benzinhanehåndtaget til On -positionen. (Fig. 11) Sæt chokerhåndtaget til Choke On -positionen. (Fig. 12) Sæt motorens tændingskontakt til ON -positionen. (Fig. 13) Støt EVO-SYSTEM-MOTOREN ved at holde den ydre ramme på et praktisk sted. Brug din anden hånd til at gribe fat i rekylstarterens ledningshåndtag. (Fig. 14) Træk rekylstarterledningen langsomt, indtil der mærkes modstand, hvilket indikerer, at starteren er engageret. Når modstand mærkes, træk skarpt i ledningen. Fortsæt denne procedure, indtil motoren starter. Efter start af motoren, returner gradvist chokehåndtaget tilbage til åben position. (Fig. 15) Motorens opvarmningsperiode, kan tage et par minutter, men det vil afhænge af omgivende temperaturer, driftsbetingelser osv. Operatør skal vurdere, hvornår motoren kører effektivt og er på sin fulde driftstemperatur. Bemærk: Når du bruger generator-tilbehøret, skal motoren køre med 3150 min-1, den fabriksindstillede hastighed. 2. At stoppe din EVO-SYSTEM-MOTOR Bemærk: Proceduren til at stoppe motoren kan blive påvirket af det tilbehør, der er tilsluttet. Hvis generator-tilbehøret er tilsluttet til motoren, er det vigtigt, at før du stopper motoren, skal alle elektriske belastninger kobles fra generatorens stikkontakter. Undladelse af at gøre dette kan forårsage skade på tilsluttede apparater. Se den relevante Brugsanvisning(er) for eventuelle specifikke krav eller rådgivning om nedlukning af maskinen. Sæt motorens tændingskontakt til OFF -positionen. Lad motoren komme til et fuldstændigt stop og drej benzinhanen til OFF -positionen. (Fig. 16) DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK 45 SV

16 3. Transport af din Evolution-motor Selv om denne maskine er kompakt, er den tung. Hent kompetent hjælp, hvis det er nødvendigt under transport af denne maskine. Bemærk: Denne maskine kan transporteres med tilbehør tilsluttet eller hvis det er mere bekvemt (hvor pladsbegrænsninger gælder, eller hvor manøvrering er svært), med tilbehør frakoblet og tilbehørets monteringsramme i den stuvede position. Fig 16 For at stuve tilbehørets monteringsramme: Skub de to låsehåndtag til deres nedad (ulåste) position for at frigøre rammen. Fold rammen og skub indad og opad ind i dens stuvede position. (Fig. 17) Træk låsehåndtagene lidt udad og roter dem frem til deres låste position (opad). Brug af transporthjulene: Fig 17 BEMÆRK! Vær meget omhyggelig med at sikre, at motoren (eller tilbehør) ikke tabes under lastning/losning! Brug hjulbremse. Træk lidt tilbage på transporthåndtaget for at give hjulene lov til at tage den fulde vægt af den balancerede maskine. Der skal være afstand mellem operatørens hænder, således at håndtaget holdes ved dens buede ender. Når maskinen bringes i balance, kan operatøren også finde det nyttigt at placere en fod på hjulbremsestangen. Hold maskinen afbalanceret. Hent kompetent hjælp, hvis nødvendigt. Slip hjulbremsen og kør til den nye placering. Sæt maskinen i drift efter behov. Køretøjstransport ADVARSEL: Denne maskine kræver mindst to personer til at løfte den. Forbered køretøjet på forhånd, så den er klar til at modtage motoren. Selv om den er kompakt, er denne maskine tung. For at reducere risikoen for skader, skal du sørge for kompetent assistance, når du er nødt til at løfte denne maskine. For at reducere risikoen for rygskader, skal du holde maskinen tæt på kroppen, når du løfter. Bøj knæene, så du kan løfte med benene, ikke din ryg. Løft ved hjælp af bekvemme områder på den ydre ramme. Løft motoren ind i køretøjet og fastgør den på så jævn en overflade som muligt med reb, bindestropper osv., så motoren ikke kan bevæge sig under transporten. 46

17 CZ Fig 18 Fig 19 VEDLIGEHOLDELSE Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig for at holde din EVO-SYSTEM-MOTOR og dens tilbehør i brugbar stand. Vi anbefaler, at kun kompetente operatører, der har erfaring med servicering og vedligeholdelse af benzinmotorer, forsøger at udføre disse procedurer. Hvis du er i tvivl, skal du få maskinen serviceret på et servicecenter, som er godkendt af Evolution. 1. Skift af motorolie Bemærk: Motorolie er lettere at udskifte, når motoren er kørt op til temperatur og olien er varm. Sørg for, at motoren er placeret på en hård, jævn overflade. Tag oliepåfyldningsdækslet af. (Fig. 18) Placer en egnet oliesamlingsbeholder under motoren. Fjern olieaftapningsproppen, så olien kan drænes fuldstændigt fra motoren. (Fig. 19) ADVARSEL: Vær forsigtig. Hudkontakt med brugt motorolie kan være skadeligt. Olien kan være meget varm (forbrændingsrisiko) og nogle operatører kan opleve irritation, hvis olien forurener udsat hud. Kontrollér olieaftapningsproppen og dens pakning. Tjek oliepåfyldningsdækslet og dens O -ringpakning. Udskift eventuelle ikke-servicerbare dele. Geninstaller olieaftapningsproppen og spænd den fast. Fyld motoren med den rigtige kvalitet af motorolie til det korrekte niveau. Sæt oliepåfyldningsdækslet på igen. Kontroller for lækager og spild, og håndter det som påkrævet. Bemærk: Brugt motorolie skal bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. Kontakt din lokale myndighed for det nærmeste genbrugscenter til olierester. 2. Tændrør - Kontrol og udskiftning Efter omkring 50 timers drift bør tændrøret fjernes til kontrol, rengøring og nulstilling. For at fjerne og geninstallere tændrøret: Sørg for, at motoren er SLUKKET og brændstofhanen er i OFF -positionen. DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK 47 SV

18 ADVARSEL: Motoren skal være kold, inden du påbegynder procedure til fjernelse af tændrøret. Træk HT-bly fra tændrøret. Ved hjælp af tændrørsnøglen og T -stang (medfølger) skal du fjerne tændrøret. (Fig. 20) Et brugbart tændrør i god stand, skal udvise sandfarvede belægninger på tændrørets næse. Fjern disse belægninger med en stiv stålbørste. Fig 20 Fig 21 Kontrollér elektrodeafstanden på tændrøret ved hjælp af et sæt søgerblade. Juster om nødvendigt. Afstanden bør være 0,7 mm til 0,8 mm Geninstaller tændrøret. Stram tændrøret ved hjælp af tændrørsnøglen. Brug kun tændrørsnøglen til at producere den gastætte forsegling, der opnås ved den sidste halve drejning af tændrøret. Påsæt HT-bly igen på toppen af tændrøret. 3. Luftfilter ADVARSEL: Kør aldrig motoren uden at luftfilterelementet er monteret. Efter ca. 50 timers brug, skal luftfilterelementet fjernes fra sit hus, renses og genmonteres. Bemærk: Luftfilteret kan kræve hyppigere opmærksomhed, hvis driftsmiljøet er specielt støvet. Sådan fjernes det: Fig 22 Sørg for, at motoren er SLUKKET og brændstofhanen er i OFF -positionen. Motoren skal være kold. Skru fingerskruerne fra luftfilterets dækplade af og fjern den og skumelementet og elementholderen. (Fig. 21) Gem disse dele sikkert til geninstallering senere. Luftfilterelementet kan vaskes. Rens elementet grundigt med et miljøvenligt, vandbaseret affedtningsmiddel. Lad det tørre naturligt. Du må ikke montere et vådt eller fugtigt element. Når elementet er tørt, bør det sprøjtes let med en let maskinolie. Dette vil forbedre effektiviteten af luftfilteret. For at geninstallere: Installer elementholderen og det rengjorte og olierede skumelement i luftfilterhuset. Geninstaller dækpladen og stram de to fingerskruer. (Fig. 22) 48

19 CZ Fig 23 Fig Brændstoftankens påfyldningsfilter Kontroller lejlighedsvis tilstanden af brændstoftankens filter visuelt (når tankning er ideelt). Hvis der er nogen tegn på ophobning, skal du fjerne filteret fra tanken og rense. Rens filteret med miljøvenligt, vandbaseret affedtningsmiddel, og hvis det er nødvendigt, blæs ren, tør trykluft gennem nettet. Lad det tørre grundigt før genmontering. 5. Ringformede ringe og tilbehørets lokaliseringsben De ringformede ringe sikrer den præcise parring af et tilbehør til EVO-SYSTEM-MOTOREN. Den mandlige ringformede ring er placeret rundt om motorens udgangsaksel. (Fig. 23) Den kvindelige ringformede ring er placeret rundt om tilbehørets indgangsaksel. (Fig. 24) De ringformede ringe skal holdes rene, og kontrolleres ved hver tilslutning eller frakobling. Hvis snavs opdages, bør det fjernes med en let fugtig, blød klud. Alle andre parringsflader mellem motor og tilbehør bør holdes så rene som muligt. De tre (3) lokaliseringsben og de to (2) stabiliseringsben anbringes på tilbehøret. Disse ben bør også holdes rene og fri for snavs eller anden forurening. En meget let sprøjtebelægning af silikone-maskinolie, der lejlighedsvis påføres til deres overflade, vil hjælpe tilslutning af tilbehør. Et dæksel til koblingsbeskyttelse følger med hvert tilbehør og bør anvendes, når tilbehøret er fjernt fra motoren. Motoren leveres også med et koblingsbeskyttelsesdæksel. Dette bør monteres, når tilbehør fjernes. 6. Udskiftning af ringformede plastikring EVO-SYSTEM-MOTORENS (mandlig) ringformede ring kan udskiftes, hvis skader eller slitage opdages. Sådan udskiftes den ringformede ring: Fjern den beskadigede ring ved forsigtigt at skære igennem den med en skarp kniv. Fjern snavs, skidt eller plastikrester fra den ringformede rings monteringsflange Placer plastikringen på sin flange og skub den helt i bund, så den ligger lige op mod motorhuset. DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK 49 SV

20 Fig 25 Bemærk: Plastikringen kan passe på flangen begge veje rundt. Kontrollér installationen. 7. Uni-kobling Drev fra motoren til tilbehøret sendes via en 12-tandet affjedret klokobling. Denne skal holdes ren og tænderne skal inspiceres regelmæssigt for slitage (helst ved hver tilslutning eller frakobling). Alle rester eller snavs osv., der sidder fast mellem eller på tænderne, kan forårsage for tidlig slitage og bør derfor fjernes så hurtigt som muligt. Rengør med en let fugtig, blød klud (en rørrenser eller lille børste kan være nyttig til at få adgang til mellemrummene mellem tænderne). Sprøjt uni-koblingens metaldele med en højkvalitets silikonespray. Smøremiddel som beskrevet i vedligeholdelsesresume-diagrammet. Undgå at sprøjte gummikomponenter. 8. Rekylstartersystem Ventilationsåbningerne skal holdes rene og fri for blokeringer. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra ventilationsåbningerne. Brug ikke skarpe, spidse instrumenter der skubbes gennem spalterne i et forsøg på at løsne eventuelt blokerende materiale. LANGTIDSOPBEVARING Hvis din EVO-SYSTEM-MOTOR ikke skal bruges i en periode på 4 måneder eller mere (f. eks. i løbet af vinterperioden) bør operatøren overveje at forberede den til langtidsopbevaring. Dette vil holde motoren i optimal stand til genidriftsættelse, når nødvendigt. Tøm al brændstof ud af brændstoftank og karburator og ned i en passende, godkendt beholder. Der findes en drænprop under karburatorens flydekar. (Fig. 25) Sæt drænproppen på plads, når al brændstof er fjernet. Fjern tændrøret. Hæld cirka en spiseskefuld ren motorolie i tændrørshullet. Sørg for, at motorens tændingskontakt er i OFF - positionen. Træk forsigtigt i rekylstarteren et par gange. Udskift tændrøret. Træk forsigtigt i rekylstarteren indtil der mærkes modstand (dette vil betyde, at stemplet er på sit kompressionsslag med begge ventiler lukket). Stop med at trække i rekylstarteren. Opbevar motoren på et sikkert, tørt og godt ventileret sted, under et dække for at forhindre støv, snavs osv., fra at falde på maskinen. 50

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere