Käyttöohje Οδηγιες χρησεως ja ko ar. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Käyttöohje Οδηγιες χρησεως ja ko ar. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5127686 / 000 / 00"

Transkript

1 DCH 230/ DCH 180-SL Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες χρησεως de en fr it es pt nl da sv no fi el ja ko ar Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

2 1 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

3 2 3 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

4 4 5 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

5 6 7 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

6 8 9 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

7 ORIGINAL BRUGSANVISNING DCH 230/ DCH 180-SL Diamantvinkelsliber Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af maskinen til andre. Indholdsfortegnelse side 1 Generelle anvisninger Beskrivelse Tilbehør, forbrugsstoffer Tekniske specifikationer Sikkerhedsanvisninger Ibrugtagning 137 7Anvendelse Rengøring og vedligeholdelse Fejlsøgning Bortskaffelse Producentgaranti - Produkter EF-overensstemmelseserklæring (original) Disse tal henviser til illustrationer. Illustrationerne kan dufindepåudfoldssidernepåomslaget.kigpådisse sider, når du læser brugsanvisningen. I denne brugsanvisning betegner ordet»maskine«altid diamantvinkelsliber DCH 230 og/eller diamantvinkelsliber DCH 180-SL. Betjenings- og visningselementer DCH 230 Spindellåseknap ; Forreste håndtag = Tænd/sluk-knap % Startspærre & Diamantskæreskive ( Spindel ) Beskyttelsesafskærmning DCH EX 230 ) Beskyttelsesafskærmning + Styreruller Spændenøgle str. 24/ str. 10 / Unbrakonøgle str. 6 : Spændeskrue til beskyttelsesafskærmning Dæksel til udsugningens rør $ Serviceindikator Tyverisikringsindikator (ekstratilbehør) Opspændingssystem DCH Spændeflange 41 mm med O ring Spændemøtrik M 14 Q Hurtigspændemøtrik "Kwik Lock" (ekstratilbehør) Dybdeanslag (ekstratilbehør til DCH 230) 3 W Vifte E Krog R Låsetap T Skæredybdeskyder Z Skæredybdeskala Betjenings- og visningselementer DCH 180 SL Spindellåseknap ; Forreste håndtag = Tænd/sluk-knap % Startspærre & Diamantskæreskive ( Spindel ) Rillebeskyttelsesskærm DCH EX 180-SL + Styreruller Spændenøgle str. 24/ str. 10 / Unbrakonøgle str. 6 : Spændeskrue til beskyttelsesafskærmning Dæksel til udsugningens rør $ Serviceindikator Tyverisikringsindikator (ekstratilbehør) Komponenter DCH 180 SL 5 U Rillebeskyttelsesskærm DCH EX 180-SL I Spindelforlænger O Skrue M 6 x 65 P Afstandsringe Ü Knap til åbning af vifteafskærmning / skæredybdeindstilling [ Spændemøtrik M 14 da 127

8 1 Generelle anvisninger 1.1 Signalord og deres betydning Symboler FARE Står ved en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden. ADVARSEL Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage alvorlige personskader eller døden. Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader. Læs brugsanvisningen før brug Affald skal indleveres til genvinding på en genbrugsstation. Ampere Volt da BEMÆRK Står ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger. 1.2 Forklaring af piktogrammer og yderligere anvisninger Advarselssymboler Vekselstrøm Omdrejninger pr. minut Omdrejninger pr. minut Diameter Generel fare Påbudssymboler Advarsel om farlig elektrisk spænding Nominelt omdrejningstal dobbeltisoleret Placering af identifikationsoplysninger på maskinen Typebetegnelse og serienummer fremgår af maskinens typeskilt. Notér disse oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted. Type: Brug sikkerhedshjelm Brug beskyttelsesbriller Brug høreværn Brug beskyttelseshandsker Generation: 01 Serienummer: Brug sikkerhedssko Brug støvmaske 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelsesformål DCH 230 er en elektrisk diamantvinkelsliber, og DCH 180 SL er en elektrisk diamantrilleskærer til professionel brug i byggeriet. DCH 230 er velegnet til skæring af mineralske materialer med diamantskæreskiver uden brug af vand og kan anvendes til skæring af metalliske materialer med kunstharpiksbundne fiberarmerede skæreskiver. DCH 180-SL er velegnet til rilleskæring af mineralske materialer med diamantskæreskiver uden anvendelse af vand. Ved skæring af mineralske materialer skal der anvendes udsugning samt tilhørende filter, f.eks. Hilti udsugning VCU 40, VCU 40 M eller VCD 50. For at undgå elektrostatiske effekter skal der anvendes udsugning med en antistatisk sugeslange. 128

9 Anvend kun diamantskæreskiver med en tilladt omfangshastighed på mindst 80 m/sek. samt kunstharpiksbundne fiberarmerede skæreskiver med en tilladt omfangshastighed på mindst 80 m/sek. Ved anvendelse skal maskinen skubbes (modløb). Det er ikke tilladt at arbejde med væske, f.eks. for at køle skiven eller reducere støvmængden. Anvend aldrig maskinen til skæreopgaver med ikke-bestemmelsesmæssige værktøjer (f.eks. rundsavklinger) samt til skrubning eller slibning. Maskinen kan anvendes følgende steder og til følgende formål: på byggepladser, på værksteder, til renovering, til ombygning, til nybygning. Brug kun originalt Hilti-tilbehør og ekstraudstyr for at undgå ulykker. Overhold også sikkerheds- og betjeningsanvisningerne for det anvendte tilbehør. Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, pleje og vedligeholdelse. Maskinen er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af maskinen og det tilhørende udstyr, hvis den anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning. Maskinen må kun anvendes i tørre omgivelser. Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på typeskiltet. Brug ikke maskinen, hvis der er risikoforbrandellereksplosion. Det er ikke tilladt at bearbejde sundhedsfarlige materialer, f.eks. asbest. Overhold desuden gældende arbejdsmiljøregler. Det er ikke tilladt at modificere eller tilføje ekstra dele til maskinen. da 2.2 Kontakt Afbryder med startspærre 2.3 Startstrømsbegrænsning Maskinens startstrøm er mange gange højere end den nominelle strømstyrke. Den elektroniske startstrømsbegrænsning reducerer startstrømmen, så netsikringen ikke udløses. På den måde undgår du, at maskinen pludselig starter. 2.4 Genstartspærre Maskinen genstarter ikke automatisk efter en eventuel strømafbrydelse. Genstartspærren skal først løsnes, og derefter aktiveres igen efter ca. 1 sekund. 2.5 Tyverisikring TPS (ekstratilbehør) Maskinen kan forsynes med "tyverisikring" (TPS) som ekstratilbehør. Hvis maskinen er forsynet med denne funktion, kan den kun aktiveres og anvendes med den tilhørende aktiveringsnøgle. 2.6 Indikatorer med lyssignal Serviceindikator med lyssignal (se kapitlet "Pleje og vedligeholdelse/serviceindikator") Visning af tyverisikring (fås som ekstratilbehør) (se kapitlet "Betjening/Tyverisikring TPS (ekstratilbehør)") 2.7 Beskyttelsesafskærmning med styreruller Skære- og notskæringsopgaver i mineralske materialer skal altid udføres med en støvskærm og styreruller. 2.8 Elektronisk overbelastningssikring Maskinen er forsynet med elektronisk overbelastningssikring. Den elektroniske overbelastningssikring overvåger strømforbruget og beskytter på den måde maskinen mod overbelastning under arbejdet. Ved overbelastning af motoren, fordi du trykker for hårdt på maskinen, og dermed for højt strømforbrug, frakobles motoren. Når afbryderen er frigjort, kan du arbejde videre. Ved ikke at trykke så hårdt på maskinen er det muligt at undgå frakobling. En kontinuerlig arbejdsproces uden frakobling skal tilstræbes. 129

10 2.9 Anvendelse af forlængerledning Brug kun forlængerledninger med tilstrækkeligt tværsnit, der er godkendt tildetpågældendeanvendelsesområde. I modsat fald kan der forekomme effekttab ved maskinen og overophedning af ledningen. Kontrollér jævnligt, om forlængerledningen er beskadiget. Udskift beskadigede forlængerledninger. Anbefalede minimale tværsnit og maksimale ledningslængder Ledertværsnit 1,5 mm² 2 mm² 2,5 mm² 3,5 mm² Netspænding V m - Netspænding V 30 m - 50 m - Anvend aldrig forlængerledninger med et ledningstværsnit, der er mindre end 1,5 mm² Forlængerledning udendørs Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er markeret og godkendt til udendørs brug. da 2.11 Brug af generator eller transformator Denne maskine kan anvendes sammen med en generator eller transformator på arbejdsstedet, hvis følgende betingelser overholdes: Den afgivne effekt i watt skal være mindst det dobbelte af den spænding, der fremgår af maskinens typeskilt, driftsspændingen skal til enhver tid ligge mellem +5 % og 15 % i forhold til den nominelle spænding, og frekvensen skal ligge på 50 til 60 Hz, aldrig over 65 Hz. Der skal være en automatisk spændingsregulator med startforstærkning. Slut aldrig andre maskiner til generatoren/transformatoren samtidig, og anvend kun en generator/transformator, der er dimensioneret til driften af maskinen og udsugningen. Når andre maskiner tændes og slukkes, kan der opstå underspændings- og/eller overspændingsspidser, som kan beskadige maskinen Dybdeanslag (ekstratilbehør til DCH 230) MaskinenDCH230kanogsåudstyresmedet dybdeanslag. Dette forbedrer udsugningen af støv ved skæring af mineralske materialer. Den ønskede maksimale skæredybde kan indstilles ved hjælp af skæredybdeskalaen på dybdeanslaget. På DCH 180 SL medfølger dybdeanslaget som standardudstyr Skæreskive med hurtigspændemøtrik Kwik-Lock (ekstratilbehør) kun til DCH 230 Hurtigspændemøtrikken Kwik-Lock kan anvendes i stedet for en 41 mm spændemøtrik. På den måde kan du skifte skæreskiver uden brug af værktøj Følgende medfølger som standard ved levering af DCH Maskine med afskærmning DCH EX Spændeflange 41 mm med O ring 1 Spændemøtrik M 14 1 Spændenøgle str. 24/ str Unbrakonøgle str. 6 1 Papemballage 1 Brugsanvisning 2.15 Følgende dele medfølger som standard ved levering af DCH 180-SL 1 Maskine med beskyttelsesafskærmning DCH EX 180 SL og dybdeanslag 5 Afstandsringe (3 mm, 6 mm, 2 x 13 mm, 21 mm) 1 Spændemøtrik M 14 1 Spændenøgle str. 24/ str Unbrakonøgle str

11 1 Papemballage 1 Brugsanvisning 2.16 Specifikation af skæreskiverne Der skal anvendes diamantskæreskiver i henhold til EN til maskinerne DCH 230 og DCH 180-SL. DCH 120 kan også anvende kunstharpiksbundne fiberarmerede skæreskiver i overensstemmelse med EN (lige, ikke krum form, type 41) til bearbejdning af metal. Overhold altid skæreskiveproducentens monteringsanvisninger. 3 Tilbehør, forbrugsstoffer Betegnelse Ombygningssæt DCH 230 / 180 SL Varenummer, beskrivelse bestående af rillebeskyttelsesskærm DCH EX 180 SL; spindelforlænger; skrue M 6 x65; 5 stk. afstandsringe (3 mm, 6 mm, 2 x 13 mm, 21 mm), spændemøtrik M 14 Hurtigspændemøtrik "Kwik Lock" (kun til DCH 230) Skruenøgle til hurtigspændemøtrik Dybdeanslag til DCH Støvsuger fra Hiltis produktsortiment Slange, komplet, antistatisk , Længde 5 m, 36 mm Hilti-kuffert da DCH 230 Skivetype Specifikation Materiale Diamantskæreskive DCH D 230 C1 Beton Diamantskæreskive DCH D 230 C2 Hårdbeton Diamantskæreskive DCH D 230 M1 Murværk, kalksandsten Diamantskæreskive DCH D 230 M2 Murværk, fliser Diamantskæreskive DCH D 230 FE1 Metal Diamantskæreskive DCH D 230 C15 Economy til beton DCH 180 SL Skivetype Specifikation Materiale Diamantskæreskive DCH D 185 SE C1x2 Beton Diamantskæreskive DCH D 185 SE C2x2 Hårdbeton Diamantskæreskive DCH D 185 SE M1x2 Murværk, kalksandsten Diamantskæreskive DCH D 185 SE U10x2 Economy Line 4 Tekniske specifikationer Ret til tekniske ændringer forbeholdes! Nominel spænding 110V 220V 230V 230 V / CH 240 V Nominel effekt W W W W W Nominel strøm 22,5 A 12,5 A 12,1 A 10 A 11,7 A Netfrekvens 50Hz 50 60Hz 50 60Hz 50Hz 50Hz 131

12 da Oplysninger om maskine og brug DCH 230 DCH 180 SL Mål (L x B x H) 670 mm x 240 mm x 210 mm 620 mm x 275 mm x 185 mm Gevinddrevspindel M 14 M 14 Holdeboring, skive 22,2 mm 22,2 mm Skæreskiver Maks. 230 mm Maks. 185 mm Skæreskivetykkelse Maks. 3 mm Maks. 3 mm Vægt i overensstemmelse med 8,6 kg 9,2 kg EPTA procedure 01/2003 Kapslingsklasse Kapslingsklasse I (jordet) eller kapslingskasse II (dobbelt isoleret), se typeskiltet Kapslingsklasse I (jordet) eller kapslingskasse II (dobbelt isoleret), se typeskiltet Nominelt omdrejningstal ubelastet Maks /min Maks /min Tilspændingsmoment for spændemøtrik M14: 30 Nm M14: 30 Nm Tilspændingsmoment, skrue til spindelforlænger 9Nm BEMÆRK Det vibrationsniveau, der angives i disse anvisninger, er målt med en målemetode, der opfylder bestemmelserne i EN 60745, og kan anvendes i forbindelse med en sammenligning af forskellige elværktøjer. Det kan også anvendes til en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau dækker de væsentlige anvendelsesformål for elværktøj. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige. Dette kan forøge vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af vibrationsbelastningen bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne. Støjinformation (iht. EN ): Typisk A-vægtet lydeffektniveau DCH 230 Typisk A-vægtet lydtrykniveau DCH 230 Typisk A-vægtet lydeffektniveau DCH 180-SL Typisk A-vægtet lydtrykniveau DCH 180-SL Usikkerhed for det nævnte lydniveau 113,5 db (A) 102,5 db (A) 114,5 db (A) 103,5 db (A) 3 db (A) Vibrationsoplysninger iht. EN Triaksiale vibrationsværdier (vibrationsvektorsum) DCH 230 Skæring, a h,ag Usikkerhed (K) Triaksiale vibrationsværdier (vibrationsvektorsum) DCH 180-SL Skæring, a h,ag Usikkerhed (K) målt i henhold til EN ,7 m/s² 1,5 m/s² målt i henhold til EN ,6 m/s² 1,7 m/s² 132

13 5 Sikkerhedsanvisninger 5.1 Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj a) ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) og batteridrevne maskiner (uden netledning) Arbejdspladssikkerhed a) Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Maskiner kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen Elektrisk sikkerhed a) Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød. d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke bruge elværktøjet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøglesidderienroterendemaskindel,erderrisiko for personskader. e) Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning erdetmuligtatnedsætterisicienesomfølgeafstøv Anvendelse og pleje af elværktøj a) Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde. b) Brug ikke maskinen, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehørsdele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet. d) Opbevar ubenyttede maskiner uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte maskinen. Maskiner er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer. e) Sørg for at pleje elværktøjet omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elda 133

14 da værktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner. f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre. g) Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer Service a) Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed. 5.2 Sikkerhedsanvisninger for skæreopgaver med skæreskiver a) Den beskyttelsesafskærmning, som hører til elværktøjet, skal monteres på sikker vis og indstilles, så der opnås en maksimal sikkerhed, dvs. slibeskiven er afskærmet mest muligt af hensyn til brugeren. Sørg for, at du og personer i nærheden holder jer uden for den roterende slibeskives fareområde. Beskyttelsesafskærmningen skal beskytte brugeren mod brudstykker og tilfældig kontakt med slibeskiven. b) Anvend udelukkende bundne forstærkede eller diamantbestykkede skæreskiver til dit elværktøj. Kun hvis du kan montere tilbehøret på elværktøjet, er apparatetsikkeratbruge. c) Indsatsværktøjets tilladte omdrejningstal skal være mindst lige så højt som det maksimale omdrejningstal angivet på elværktøjet. Tilbehør, der roterer hurtigere end det tilladte omdrejningstal, kangåistykkerogslyngedeleud. d) Slibeskiver må kun anvendes til de anbefalede formål. For eksempel: Slib aldrig med den flade side på en skæreskive. Skæreskivererberegnet til at fjerne materiale med kanten af skiven. Hvis en skive påvirkes på siden, kan det medføre, at den brækker. e) Anvend altid intakte spændeflanger i korrekt størrelse og form til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibeskiven og nedsætter dermed risikoen foratbrækkeslibeskiven. f) Anvend aldrig slidte slibeskiver fra større elværktøjer. Slibeskivertilstørreelværktøjererikkedimensioneret til de højere omdrejningstal, der kendetegner mindre elværktøjer, og kan brække som følge deraf. g) Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal svare til de mål, der er angivet for elværktøjet. Forkert dimensionerede indsatsværktøjer kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt. h) Slibeskiver og flanger skal passe præcist til elværktøjets slibespindel. Indsatsværktøjer, som ikke passer præcist til elværktøjets slibespindel, roterer ujævnt, vibrerer meget og kan betyde, at du mister kontrollen. i) Anvend aldrig beskadigede slibeskiver. Kontrollér hvergangførbrugslibeskivenforbrudogrevner. Hvis elværktøjet eller slibeskiven udsættes for et fald, skal du kontrollere, om det/den er blevet beskadiget, eller anvende en ubeskadiget slibeskive. Når du har kontrolleret og isat slibeskiven, skal du og personer i nærheden holde sig uden for den roterende slibeskives fareområde og lade elværktøjet køre med maksimalt omdrejningstal i ét minut. Beskadigede slibeskiver brækker for det meste i løbet af denne testperiode. j) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug ansigtsmaske, øjenværn eller beskyttelsesbriller afhængigt af opgaven. Brug så vidt muligt støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, som beskytter dig imod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes imod flyvende fremmedlegemer, som opstår i forbindelse med forskellige opgaver. Støvmaske og åndedrætsværn skal bortfiltrere det støv, der opstår i forbindelse af den konkrete opgave. Hvis du udsættes for et højt støjniveau igennem længere tid, kan det medføre nedsat hørelse. k) Sørg for, at andre personer opholder sig i sikker afstand af dit arbejdsområde. Alle, som befinder sig i arbejdsområdet, skal bære personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra emnet eller beskadigede indsatsværktøjer kan slynges ud og medføre personskader også uden for det direkte arbejdsområde. l) Hold kun elværktøjet i de isolerede håndtag, når du udfører arbejder, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller elværktøjets netkabel. Vedkontaktmedenspændingsførendeledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød. m) Hold netkablet væk fra roterende indsatsværktøjer. Hvis du mister kontrollen over elværktøjet, kan netkablet blive skåret over eller fanges af værktøjet, så din hånd eller arm kommer ind i det roterende indsatsværktøj. n) Læg aldrig elværktøjet fra dig, før indsatsværktøjet er standset helt. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med overfladen på fralægningsstedet, hvilket kan medføre, at du mister kontrollen over elværktøjet. o) Lad ikke elværktøjet køre, mens du bærer det fra et sted til et andet. Dit tøj kan ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj blive grebet, hvorved indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop. p) Rengør regelmæssigt elværktøjets ventilationsåbninger. Motorblæseren trækker støv ind i huset, og en stor ophobning af metalstøv kan indebære elektriske risici. q) Anvend ikke elværktøjet i nærheden af brændbare materialer. Gnister kan antænde disse materialer. 134

15 r) Anvend ikke indsatsværktøjer, der kræver flydende kølemidler. Anvendelse af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød. 5.3 Tilbageslag og tilhørende sikkerhedsanvisninger Et tilbageslag er en pludselig reaktion som følge af en fastklemt eller blokeret roterende slibeskive. Fastklemning eller blokering medfører et pludselig stop af det roterende indsatsværktøj. Derved accelereres et ukontrolleret elværktøj modsat indsatsværktøjets rotationsretning ved blokeringsstedet. Når eksempelvis en slibeskive sætter sig fast i et emne eller blokeres, kan den kant af slibeskiven, som arbejder signediemnet,blivehængendeogdervedbrækkeslibeskiven eller forårsage et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod brugeren eller væk fra denne, alt efter skivens rotationsretning ved blokeringsstedet. Slibeskiven kan også brække i den forbindelse. Et tilbageslag er resultatet af ukorrekt eller fejlagtig brug af elværktøjet. Det kan forhindres ved at træffe passende forholdsregler som beskrevet i det følgende. a) Hold elværktøjet godt fast, og indtag en position med krop og arme, hvor du kan absorbere eventuelle tilbageslag. Anvend altid det ekstra håndtag, hvis et sådant findes, for at have den størst mulige kontrol over tilbageslag eller reaktionsmomenter ved opstart. Brugeren kan ved at træffe egnede forholdsregler håndtere tilbageslag og reaktionsmomenter. b) Anbring aldrig dine hænder i nærheden af roterende indsatsværktøjer. Indsatsværktøjet kan i tilfælde af et tilbageslag bevæge sige hen over din hånd. c) Hold dig i sikker afstand af området foran og bag ved den roterende skæreskive. Tilbageslaget bevæger elværktøjet i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse ved blokeringsstedet. d) Vær særlig forsigtig ved hjørner, skarpe kanter osv. Undgå, at indsatsværktøj slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har en tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det preller af. Dette medfører, at du mister kontrollen eller oplever tilbageslag. e) Anvend ikke kæde eller fortandet savklinge eller segmenteret diamantskive med mere end 10 mm brede slidser. Sådanne indsatsværktøjer forårsager ofte tilbageslag eller er ofte skyld i, at brugeren mister kontrollen over elværktøjet. f) Undgå blokering af skæreskiven eller et for stort tryk på skiven. Foretag ikke for dybe snit. En overbelastning af skæreskiven forøger spændingen og tendensen til at sætte sig fast eller blokere og øger dermed risikoen for tilbageslag eller et brud på slibeskiven. g) Hvis skæreskiven sætter sig fast, eller du afbryder arbejdet, skal du slukke elværktøjet og holde det stille, indtil skiven er standset. Forsøg aldrig at trække den roterende skæreskive ud af sporet, da dette kan medføre tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til fastklemningen. h) Tænd ikke elværktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Lad skæreskiven komme op på maksimalt omdrejningstal, før du fortsætter skæringen forsigtigt. I modsat fald kan skiven sætte sig fast, springe op fra emnet eller medføre tilbageslag. i) Sørg for at understøtte plader eller store emner for at nedsætte risikoen for tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje sig som følge af egen vægt. Emnet skal understøttes på begge sider, og det både i nærheden af snittet og ved kanten. j) Vær især forsigtig ved "dyksavning" i eksisterende vægge eller andre områder, hvor du ikke kan se, hvad der befinder sig bag overfladen. Skæreskiven, der sænkes ned i emnet, kan, hvis den skærer gas- og vandrør, elektriske ledninger eller andre genstande over, medføre tilbageslag. 5.4 Yderligere sikkerhedsanvisninger Personlig sikkerhed a) Anvend altid de skæreskiver, der er godkendt til maskinen, og den beskyttelsesafskærmning, der er beregnet til den pågældende skæreskive. Skæreskiver, som ikke er beregnet til maskinen, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og er ikke sikre. b) Hold altid fast i maskinen med begge hænder på de to dertil beregnede greb, når maskinen føres i hånden. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt. c) Hold kun fat i maskinen maskinen på de isolerede håndtag, hvis der er risiko for at kunne beskadige skjulte elektriske ledninger og kabler med værktøjet.hvis der opstår kontakt med en strømførende ledning, sættes maskinens uisolerede metaldele under spænding, og brugeren kan få elektrisk stød. d) Hvis maskinen anvendes uden støvudsugning, skal du bruge åndedrætsværn. Luk klappen over udsugningsstudsen. e) Hold pauser under arbejdet, og lav afspændingsog fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning. f) Undgå at berøre roterende dele. Tænd først maskinen, når du befinder dig i arbejdsområdet. Berøring af roterende dele, især roterende værktøjer, kan medføre personskader. g) Træk under arbejdet altid netledningen og forlængerledningen bagud væk fra maskinen. Dette nedsætter risikoen for at falde over ledningen under arbejdet. h) Der skal altid arbejdes med beskyttelsesafskærmning, når der skæres i metal. Luk klappen over udsugningsstudsen. i) Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side. Nedbrydningsdelekanfaldeudog/ellernedogvoldeskade på andre personer. j) Børn bør gøres opmærksomme på, at de ikke må lege med apparatet. k) Apparatet må ikke anvendes af børn eller svagelige personer, der ikke er instrueret i brugen. da 135

16 da l) Anvend ikke maskinen, hvis den starter hårdt eller med et ryk.elektronikken er muligvis defekt. Lad omgående et autoriseret Hilti serviceværksted reparere maskinen. m) Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun bearbejdes af fagfolk. Anvend så vidt muligt støvudsugning. For at sikre en effektiv støvudsugning anbefales det at anvende en egnet mobil støvudsugning anbefalet af Hilti til træ- og/eller mineralstøv, som er tilpasset til det pågældende elværktøj. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Det anbefales at bruge åndedrætsværn med filterklasse P2. Overhold de gældende nationale forskrifter vedrørende de materialer, der skal bearbejdes Omhyggelig omgang med og brug af maskiner a) Skæreskiver skal opbevares, håndteres og monteres i henhold til producentens anvisninger. b) Sørg for, at der anvendes mellemlæg, hvis de bliver stillet til rådighed med skæreskiverne, og de er nødvendige. c) Sørg for at sikre emnet. Brug fastspændingsværktøj eller en skruestik til at fastspænde emnet. På den måde holdes det mere sikkert fast end med hånden, og du har desuden begge hænder fri til at betjene maskinen. d) Sørg for, at skæreskiven er korrekt monteret og fastgjort, og lad værktøjet køre i tomgang i 30 sekunder i en sikker position, før du tager det i brug. Stands maskinen øjeblikkeligt, hvis der forekommer store svingninger, og hvis der konstateres andre mangler. Hvis denne tilstand forekommer, skal du kontrollere hele systemet for at finde årsagen. e) Sørg for, at de gnister, der opstår under brugen, ikke er til fare, f.eks. rammer dig selv eller andre personer. Indstil beskyttelsesafskærmningen korrekt. f) Spor i bærende vægge eller andre strukturer kan påvirke statikken, især ved overskæring af armeringsjern eller bærende elementer. Før arbejdet påbegyndes, skal den ansvarlige bygningsingeniør, arkitekt eller byggeleder tages med på råd. g) Undgå, at værktøjet sætter sig fast, ved at føre maskinen opmærksomt og kun foretage lige snit. Kurvesnit er ikke tilladt. h) Før maskinen regelmæssigt fremad uden at trykke skæreskiven sidelæns ned i emnematerialet. Placer altid maskinen i en ret vinkel til emnet. Du må ikke ændre skæreretningen hverken ved hjælp af trykke på siden af maskinen eller ved at bøje skæreskiven. Dererfarefor,atskæreskiven knækkerellerbliverbeskadiget. 5.5 Yderligere sikkerhedsanvisninger Elektrisk sikkerhed a) Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning. Dette medfører en alvorlig fare for at få elektrisk stød. b) Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget. Hvis tilslutningskablet til det elektriske værktøj er ødelagt, skal det udskiftes med en særlig tilslutningsledning, der fås i kundeserviceafdelingen. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede. Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud. Beskadigede elledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød. c) Få med regelmæssige mellemrum Hilti-service til at kontrollere tilsmudsede maskiner ved hyppig bearbejdning af ledende materialer. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på maskinens overflade, eller den er fugtig, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød. d) Når du arbejder udendørs med elværktøj, skal du sikre dig, at maskinen er sluttet til lysnettet via et fejlstrømsrelæ (HFI) med maks. 30 ma brydestrøm. Anvendelse af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoenforatfåetelektriskstød. e) Det anbefales at anvende et fejlstrømsrelæ (HFI) med en brydestrøm på maks. 30 ma Arbejdsplads Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Dårligt udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskadelige som følge af støvpåvirkningen. 136

17 5.5.3 Personligt beskyttelsesudstyr hjelm, høreværn, støvmaske, beskyttelseshandsker og sikkerhedssko. Brugeren og de personer, der opholder sig i den umiddelbare nærhed, skal bære beskyttelsesbriller, 6 Ibrugtagning ADVARSEL Før montering eller reparationer af maskinen skal stikket trækkes ud af kontakten, og skæreskiven samt spindlen skal være standset helt. Netspændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet. Maskinen må ikke være sluttet til elnettet. Brug beskyttelseshandsker, især ved udskiftning af skiver, justering af beskyttelsesafskærmning und montering af dybdeanslag. 6.1 Beskyttelsesafskærmning ADVARSEL Anvend aldrig maskinen uden beskyttelsesafskærmning. BEMÆRK Hvis beskyttelsesafskærmningens fastspænding er for lille, kan spændekraften øges ved at stramme spændeskruen lidt Montering og indstilling af beskyttelsesafskærmningen Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Løsn spændeskruen med unbrakonøglen. 3. Sæt beskyttelsesafskærmningen på drevhalsen. 4. Drej beskyttelsesafskærmningen til den ønskede position. 5. Spænd spændeskruen med unbrakonøglen Afmontering af beskyttelsesafskærmningen 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Løsn spændeskruen med unbrakonøglen. 3. Drej beskyttelsesafskærmning, og træk den af maskinen. 6.2 Dybdeanslag (ekstraudstyr) Montering/afmontering af dybdeanslag til DCH Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Ved montering skal krogen hægtes ind i styrerullernes aksel. 3. Drej viften ind i beskyttelsesafskærmningen, indtil du kan høre, at den går i indgreb. 4. Ved afmontering skal du trykke på låsetappen og dreje viften ud af beskyttelsesafskærmningen Skæredybdeindstilling på dybdeafslag til DCH Tryk på skæredybdeskyderen. 2. Skub skæredybdeskyderen med markeringen til den ønskede skæredybde Skæredybdeindstilling på dybdeafslag til DCH 180 SL Dybdeanslaget er fastmonteret på DCH 180 SL og kan ikke afmonteres. 1. Tryk på knappen. 2. Indstil den ønskede skæredybde ved at regulere dybdeanslaget. 6.3 Montering af skæreskive Anvend kun skæreværktøjer, hvis tilladte omdrejningstal er mindst så højt som maskinens maksimale omdrejningstal ved tomgang. Beskadigede, urunde eller vibrerende skæreværktøjer må ikke anvendes. Anvend ikke kunstharpiksbundne fiberarmerede skæreskiver, hvor udløbsdatoen er overskredet. Spindelforlængeren må kun anvendes sammen med rillebeskyttelsesskærmen DCH EX 180 SL. da 137

18 da BEMÆRK Der skal anvendes diamantskæreskiver i henhold til EN til maskinerne DCH 230 og DCH 180-SL. DCH 120 kan også anvende kunstharpiksbundne fiberarmerede skæreskiver i overensstemmelse med EN (lige, ikke krum form, type 41) til bearbejdning af metal. Overhold altid skæreskiveproducentens monteringsanvisninger Montering af diamantskæreskiver og kunstharpiksbundne fiberarmerede skæreskiver til DCH Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Rengør spændeflangen og spændemøtrikken. 3. I spændeflangen er der indsat en O- ring. Hvis denne O-ring mangler eller er beskadiget, skal der indsættes en ny spændeflange. Sæt 41 mm spændeflangen på spindelen, så den ikke kan drejes mere. 4. Sæt skæreskiven på spændeflangens centreringskrave. 5. Sæt spændemøtrikken på. 6. Spindellåseknappen må kun betjenes, når spindelen er standset. Tryk på spindellåseknappen, og hold den inde. 7. Tilspænd spændemøtrikken med spændenøglen, og slip derefter spindellåseknappen. 8. Kontrollér, at spindellåseknappen ikke længere låser Montering af skæreskive med hurtigspændemøtrik Kwik-Lock (kun DCH 230) BEMÆRK I stedet for spændemøtrikken er det muligt at anvende "Kwik-Lock". På den måde kan du montere og skifte skæreskiver uden brug af værktøj. BEMÆRK Pilen på oversiden skal befinde sig inden for indeksmarkeringen. Hvis "Kwik-Lock" fastspændes, og pilen ikke befinder sig inden for indeksmarkeringen, kan den ikke længere løsnes med hånden. I så fald skal du løsne "Kwik-Lock" med en skruenøgle (ikke med en rørtang). 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Rengør spændeflangen og hurtigspændemøtrikken. 3. I spændeflangen er der indsat en O- ring. Hvis denne O-ring mangler eller er beskadiget, skal der indsættes en ny spændeflange. Sæt 41 mm spændeflangen på spindelen, så den ikke kan drejes mere. 4. Sæt skæreskiven på spændeflangens centreringskrave. 5. Løsn "Kwik-Lock" (teksten ses, når den er løsnet), indtil skæreskiven sidder fast. 6. Spindellåseknappen må kun betjenes, når spindelen er standset. Tryk på spindellåseknappen, og hold den inde. 7. Skru skæreskiven i urets retning med hånden, indtil "Kwik-Lock" er spændt godt fast. 8. Slip spindellåseknappen. 9. Kontrollér, at spindellåseknappen ikke længere låser Montering af skæreskiver til rilleskærer DCH 180 SL 8 BEMÆRK Til rilleskærer DCH 180 SL må "Kwik-Lock"-møtrikken ikke anvendes 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Tryk på knappen, og drej viften ud af beskyttelsesafskærmningen. 3. Sæt den første diamantskæreskive på spindelforlængeren. 4. Sæt afstandsringene på afhængigt af den ønskede notbredde. 5. Sæt den anden diamantskæreskive på. BEMÆRK For at opnå maks. rillebredde skal alle afstandsringe anvendes mellem diamantskiverne. BEMÆRK Alle afstandsringe skal bruges til monteringen. 6. Spindellåseknappen må kun betjenes, når spindelen er standset. Tryk på spindellåseknappen, og hold den inde. 7. Skru spændemøtrikken på spindelen, og spænd den fast med spændenøglen. 8. Slip spindellåseknappen. 9. Kontrollér, at spindellåseknappen ikke længere låser. 10. Tryk på knappen for at dreje vifteafskærmningen på plads og samtidig indstille den ønskede skæredybde. 6.4 Afmontering af skæreskiver Skæreskiverne afmonteres ved at følge beskrivelsen for monteringen i omvendt rækkefølge. 6.5 Vejledning til ombygning fra DCH 230 til DCH 180-SL 9 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. For at afmontere dybdeanslaget (ekstratilbehør) skal du trykke på låsetappen ogdrejeviftenudafbe- skyttelsesafskærmningen. 3. Tryk på spindellåseknappen. 4. Løsn og fjern spændemøtrikken M 14 med en spændenøgle eller Kwick-Lock-spændemøtrikken med hånden. 5. Fjern diamantskæreskiven. 6. Tag spændeflangen 41 mm af spindelen. 7. Løsn beskyttelsesafskærmningens unbrakoskrue med unbrakonøglen str Drej beskyttelsesafskærmningen DCH EX 230, og træk den af. 9. Kontrollér, at alle dele til ombygningssættet er der (rillebeskyttelseskærm DCH EX 180 SL, spindelforlænger, skrue M 6 x 65, 5 stk. afstandsringe (3 mm, 6 mm, 2 x 13 mm, 21 mm), spændemøtrik M 14). 10. Sæt rillebeskyttelsesskærmen DCH EX 180 SL på drevhalsen. 138

19 11. Drej beskyttelsesafskærmningen til den ønskede position. 12. Spænd unbrakoskruen med unbrakonøglen. 13. Tryk på knappen, og drej viften ud af beskyttelsesafskærmningen. 14. Sæt spindelforlængeren på spindelen, så den ikke kan drejes mere. 15. Før skruen M 6 x 65 gennem spindelforlængeren. 16. Tryk på spindellåseknappen. 17. Fastgør spindelforlængeren med skruen M 6 x 65 på spindelen, og spænd denne fast med nøglen str Slip spindellåseknappen. 19. Kontrollér, at spindellåseknappen ikke længere låser. 20. Herfra skal du følge beskrivelsen for montering af skæreskiven til rilleskæreren. BEMÆRK Monteringen af skæreskiverne beskrives i afsnittet "Montering af skæreskive til rilleskærer DCH 180 SL". 6.6 Vejledning til ombygning fra DCH 180 SL til DCH 230 Til ombygningen kræves følgende: Beskyttelsesafskærmning DCH EX 230, spændeflange 41 mm med O-ring, spændemøtrik M 14; spændenøgle str. 24 / str. 10, unbrakonøgle str. 6, diamantskæreskive med en diameter på maks. 230 mm. 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Tryk på knappen på beskyttelsesafskærmningen DCH EX 180 SL, og vip dybdeanslaget ud. 3. Tryk på spindellåseknappen. 4. Løsn spændemøtrikken 41 mm med en spændenøgle str. 24, og fjern den fra spindelforlængeren. 5. Slip spindellåseknappen. 6. Fjern alle afstandsringe og de to diamantskæreskiver fra spindelforlængeren. 7. Løsn skruen M 6 x 65 med spændenøglen str. 10, og fjern den. 8. Tag spindelforlængeren af spindelen. 9. Løsn rillebeskyttelsesskærmens låsemekanisme med unbrakonøglen. 10. Drej rillebeskyttelseskærmen på drevhalsen, og tag den af. 11. Montering af beskyttelsesafskærmningen DCH EX 230 og de tilhørende skæreskiver beskrives i afsnittene "Montering og indstilling af beskyttelseskærmen" og "Montering af skæreskive". 6.7 Opbevaring og transport af skæreskiverne Fjern skæreskiverne, når du er færdig med at anvende maskinen. Hvis maskinen transporteres med monteret skæreskive, kan skæreskiven blive beskadiget. Skæreskiverne skal opbevares i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Forkert opbevaring kan medføre skader på skæreskiverne. Skæreskiven og maskinens dele kan blive varme ved brug. Du kan få forbrændinger på hænderne. Brug beda 7Anvendelse FARE Hold kun elværktøjet i de isolerede håndtag, når du udfører arbejder, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller elværktøjets netkabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød. ADVARSEL Anvend ikke maskinen, hvis den starter hårdt eller med et ryk.elektronikken er muligvis defekt. Lad omgående et autoriseret Hilti serviceværksted reparere maskinen. Maskinen og skæreprocessen forårsager støj. Brug høreværn. Et for højt støjniveau kan skade hørelsen. Der kan opstå farlige splinter ved skæringen. Splinterne framaterialetkanmedføreskaderpålegemetogøjnene. Brug derfor altid beskyttelsesbriller og hjelm. Fremføringsretningen er vigtig. Maskinen skal altid føres fremad på materialet med rullerne fremad. Ellers er der fare for tilbageslag. Netspændingen skal svare til angivelsen på maskinens typeskilt. Maskiner, der er mærket med 230 V, kan anvendes med 220 V. 139

20 skyttelseshandsker. Berør kun maskinen på håndtagene. Fastgør løse emner med en skruetvinge eller i en skruestik. 7.5 Arbejde med diamantskæreskiver (DCH 230 og DCH 180 SL) og kunstharpiksbundne fiberforstærkede skæreskiver (kun DCH 230) ADVARSEL Spor i bærende vægge eller andre strukturer kan påvirke statikken, især ved overskæring af armeringsjern eller bærende elementer. Før arbejdet påbegyndes, skal den ansvarlige bygningsingeniør, arkitekt eller byggeleder tages med på råd. da 7.1 Arbejde med maskinen Vær opmærksom på, at beskyttelsesafskærmningens lukkede side altid vender hen mod brugerens krop. Tilpas beskyttelsesafskærmningens position til den pågældende skæreopgave. 7.2 Tyverisikring TPS (ekstratilbehør) BEMÆRK Maskinen kan forsynes med "tyverisikring" som ekstratilbehør. Hvis maskinen er forsynet med denne funktion, kan den kun aktiveres og anvendes med den tilhørende aktiveringsnøgle Aktivering af maskine 1. Sæt maskinens stik i stikkontakten. Den gule tyverisikringslampe blinker. Maskinen kan nu modtage signalet fra aktiveringsnøglen. 2. Anbring aktiveringsnøglen, så den peger direkte på låsesymbolet. Så snart den gule tyverisikringslampe slukkes, er maskinen aktiveret. BEMÆRK Hvis strømtilførslen afbrydes, f.eks. ved skift af arbejdssted eller ved en strømafbrydelse, forbliver maskinen driftsklar i ca. 20 minutter. Ved længere afbrydelser skal maskinen genaktiveres ved hjælp af aktiveringsnøglen Aktivering af maskinens tyverisikringsfunktion BEMÆRK Du kan finde flere detaljerede oplysninger vedrørende aktivering og anvendelse af tyverisikringen i brugsanvisningen "Tyverisikring". 7.3 Tilkobling 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Hold altid maskinen med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. 3. Frigør afbryderen ved at trykke på startspærren. 4. Tryk på afbryderen. 5. Tag fat om det bageste håndtag med tommelfingeren. 7.4 Frakobling Slip afbryderen. Når afbryderen er blevet sluppet, stopper maskinen. Startspærren genaktiveres. FARE Undgå, at værktøjet kommer i kontakt med materialet med det markerede område på grund af faren for tilbageslag. FARE Hvis det er muligt, bør styrerullerne sættes ned på emnet, før skæringen påbegyndes. Pas især på, når dette ikke er muligt, eller hvis skæreskiven sættes ned i et eksisterende snit. 1. Ved skæring i mineralske materialer skal maskinen sættes ned på emnet med styrerullerne først. 2. Bring maskinen op på maks. hastighed. 3. Sænk skæreskiven langsomt ned i materialet ved at trykke på maskinen. På denne måde sikres det, at slibepartikler og gnister optages i afskærmningen og føres hen i udsugningen. BEMÆRK Fremføringshastigheden skal være jævn og tilpasses til materialet. BEMÆRK Ved bearbejdning af meget hårde, mineralske materialer, f.eks. beton med et højt kiselindhold, kan diamantskæreskiven blive overophedet og dermed beskadiget. Hvis der er en ring af gnister rundt omkring diamantskæreskiven, er det et tydeligt tegn på overophedning. I så fald bør arbejdet afbrydes, hvorefter diamantskæreskiven afkøles ubelastet, mens maskinen kører i tomgang. Svigtende effekt kan være et tegn på, at diamantsegmenterne er blevet sløve (polering af segmenterne). Segmenterne kan genopslibes ved at skære i abrasive materialer (Hilti genopslibningsplade eller abrasiv kalksandsten). 7.6 Anvend egnet udsugning ved bearbejdning af mineralske materialer BEMÆRK Læs betjeningsvejledningen for udsugningen for at få oplysninger om, hvorledes det opsugede materiale skal bortskaffes. Ved anvendelse af en egnet udsugning (f.eks. Hilti VCU 40, VCU 40 M eller VCD 50) er det muligt at reducere støvmængden ved arbejdet. Anvendelse af udsugning understøtter bl.a. kølingen af segmenterne 140

21 og reducerer på den måde slitagen af segmenterne. For at undgå elektrostatiske effekter skal der anvendes udsugning med en antistatisk sugeslange. 8 Rengøring og vedligeholdelse Træk stikket ud af stikkontakten. 8.1 Rengøring af maskinen FARE Under ekstreme forhold kan der ved bearbejdning af metaller udvikles ledende støv indvendigt i maskinen. Dette kan påvirke maskinens beskyttelsesisolering. I disse tilfælde anbefales det at bruge et stationært udsugningsanlæg samt at rengøre luftribberne hyppigt og at tilslutte et fejlstrømsrelæ (RCD). Motorens yderste afskærmning og håndtagene er af slagfast plast. Grebene er til dels belagt med elastomer. Anvend aldrig maskinen, hvis ventilationsåbningerne er tilstoppede! Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste. Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i maskinen. Rengør jævnligt maskinen udvendigt med en let fugtig klud. Du må ikke bruge højtryksrensere, damprensere eller almindeligt vand til rengøring! Det kan forringe maskinens elektriske sikkerhed. Hold altid maskinens greb fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler. 8.2 Serviceindikator BEMÆRK Maskinen er udstyret med serviceindikator. da Indikator Lyser rødt Tidspunktet for service er nået. Når denne indikator lyser, kan der arbejdes med maskinen i nogle timer endnu, før maskinen afbrydes automatisk. Indlever maskinen til et Hilti-serviceværksted i god tid, så den altid er klar til brug. Blinker rødt Se kapitlet Fejlsøgning. 8.3 Vedligeholdelse ADVARSEL Reparationer på de elektriske dele må kun udføres af en elektriker. Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på maskinen for beskadigelse og fejlfri funktion. Brug ikke maskinen, hvis der er beskadigede dele, eller hvis der er betjeningselementer, som ikke fungerer fejlfrit. Send maskinen til reparation hos Hilti-service. 8.4 Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse Efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde skal du kontrollere, at alt sikkerhedsudstyr sidder, som det skal, og fungerer fejlfrit. 9 Fejlsøgning Fejl Mulig årsag Afhjælpning Maskinen starter ikke. Elforsyningen er afbrudt. Slut en anden maskine til, og kontrollér funktionen. Netledningen eller stikket er defekt. Lad en elektriker kontrollere og om nødvendigt udskifte afbryderen. Maskinen er ikke aktiveret (ved maskiner med tyverisikring (ekstratilbehør)). Aktivér maskinen med aktiveringsnøglen. Afbryder defekt. Send maskinen til reparation hos Hiltiservice. Maskinen er blevet overbelastet Vælg det rigtige værktøj til formålet. (anvendelsesgrænse overskredet). Overophedningssikring aktiveret. Lad maskinen køle af Rengør ventilationsåbninger. Anden elektrisk defekt. Få en elektriker til at kontrollere det. 141

DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00 TE 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

SCW 70 / WSC 7.25-S. Printed: 14.05.2014 Doc-Nr: PUB / 5070518 / 000 / 02

SCW 70 / WSC 7.25-S. Printed: 14.05.2014 Doc-Nr: PUB / 5070518 / 000 / 02 SCW 70 / WSC 7.25-S Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kulllanma Talimatı Инструкция по зксплуатации IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

GWS 6-100 (E) GWS 6-115 (E) GWS 8-100 C (CE) GWS 8-115 C (CE) GWS 8-125 C (CE)

GWS 6-100 (E) GWS 6-115 (E) GWS 8-100 C (CE) GWS 8-115 C (CE) GWS 8-125 C (CE) EURO Printed in Malaysia BA 2 09 140 081 GWS /8-100/115/125 Titel (Vorderseite) OSW 0/01 GWS /8 (081) - Buch Seite 1 Mittwoch, 30. Mai 2001 2:22 14 Bedienungsanleitung Operating Instructions Instructions

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

DK Brugsvejledning... 2-15 EMF 180

DK Brugsvejledning... 2-15 EMF 180 DK Brugsvejledning..... 2-15 EMF 180 Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Advarsel om general fare Advarsel

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem den, hvis du skulle få behov for at læse nogle afsnit igen. Læs de efterfølgende

Læs mere

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK-0412-20 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar ST 2500 SD 2500 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

TE16 / TE16-C / TE16-M

TE16 / TE16-C / TE16-M *287428* 287428 TE16 / TE16-C / TE16-M Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje

Læs mere

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı C 4/12-50 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SIW 22T-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer

TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

1DNK. Slibemaskine (til gipsvæg) 710W. inkl. 6x Sandpapir. Original brugsanvisning. F.Nr.: DWS 2300F-1. Isoleret (Beskyttelsesklasse II)

1DNK. Slibemaskine (til gipsvæg) 710W. inkl. 6x Sandpapir. Original brugsanvisning. F.Nr.: DWS 2300F-1. Isoleret (Beskyttelsesklasse II) Slibemaskine (til gipsvæg) 710W inkl. 6x Sandpapir Original brugsanvisning F.Nr.: DWS 2300F-1 Isoleret (Beskyttelsesklasse II) Vær opmærksom på brugermanualen! Indhold 1DNK 1. Kom i gang... 4/10 1.1 Håndtering

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 2 3 ANVISNINGER For at få glæde af maskinen længst muligt, bedes du venligst læse denne brugervejledning samt sikkerhedsanvisningerne, før maskinen tages

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual BaehrTec NT 250 Micromotor elektrisk Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse Side forord 3 indhold 4 forholdsregler 5-6 Beskrivelse af Styreenhed 7-10 Beskrivelse af håndstykke 11 Beskrivelse af El tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18.

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18. DANSK (Originalvejledning) 1. Rød indikator 2. Knap 3. Batteripakke 4. Stjernemærkning 5. Kontaktgreb 6. Lampe 7. Skiftekontakthåndtag 8. Hastighedshåndtag 9. Justeringsring Forklaring til generel oversigt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

TE2-A batteridreven borehammer

TE2-A batteridreven borehammer 08 BA TE2-A 13.02.2004 9:00 Uhr Seite 71 TE2-A batteridreven borehammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere