SIMOTICS TN Series N-compact

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMOTICS TN Series N-compact"

Transkript

1 SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry.

2 :55 V9.03

3 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor SIMOTICS TN Series N-compact 1PP8 Driftsvejledning Installationsanvisninger Beskrivelse 3 Forberedelse til anvendelse 4 Montering 5 Elektrisk tilslutning 6 Idriftsættelse 7 Drift 8 Vedligeholdelse 9 Reservedele 10 Bortskaffelse 11 Service og support Tekniske data Kvalitetsdokumenter A B C Edition 03/2015

4 Juridiske henvisninger Koncept for advarselshenvisninger Denne håndbog indeholder anvisninger, som tjener til Deres personlige sikkerhed såvel som til at undgå tingskader. Anvisninger til Deres personlige sikkerhed er angivet med en advarselstreknat, anvisninger vedrørende tingskader står uden advarselstrekant. Ved hvert faretrin bliver advarselsanvisningerne præsenteret i følgende rækkefølge. FARE betyder at, der vil ske død eller svær legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. ADVARSEL betyder at død eller svær legemebeskadigelse kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. FORSIGTIG betyder, at der kan indtræde en let legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. VÆR OPMÆRKSOM betyder, at tingskader kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. Ved optræden af flere faretrin skal man altid rette sig efter den advarselsanvisning med højeste trin. Når der advares med en advarselstrekant for personskade ved en advarselsanvisning kan der samtidig anføres en advarsel mod tingskade. Kvalificeret personale Det produkt/system, som hører til denne dokumentation, må kun bruges af personale, som er kvalificeret til den pågældende opgave, under overholdelse af den dokumentation, som hører til den pågældende opgave, især de deri indeholdte sikkerheds- og advarselshenvisninger. Kvalificeret personale er på grundlag af dets uddannelse og erfaring i stand til at erkende risici og undgå mulige farer ved brugen af disse produkter/systemer. Bestemmelsesmæssig brug af Siemens-produkter Vær opmærksom på følgende: Mærkater ADVARSEL Siemens-produkte må kun anvendes til de beregnede anvendelsesformål, som er beskrevet i den tilhørende tekniske dokumentation. Hvis der anvendes fremmede produkter og komponenter, skal disse være anbefalede eller godkendt af Siemens. Produkternes fejlfrie og sikre drift forudsætter korrekt transport, korrekt opbevaring, opstilling, installation, idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse. De tilladte omgivelsesbetingelser skal overholdes. Henvisningerne i de tilhørende dokumentationer skal overholdes. Alle med registreingsmærkaten er indregistrerede mærker hos Siemens AG. I den øvrige beskrivelse i dette skrift kan der forekomme mærkater, hvor benyttelse af tredjemand kan føre til overtrædelse af indehaverens rettigheder. Ansvarsudelukkelse Vi har afprøvet indholdet af skriftet efter overenstemmelser med den beskrevne Hard- og Software. Alligevel kan afvigelser ikke udelukkes, så vi kan ikke give en garanti for fuldstændig overensstemmelse. Angivelserne i dette skrift bliver regelmæssigt afprøvet, nødvendige korrekturer er indeholdt i de efterfølgende oplag. Siemens AG Process Industries and Drives Postfach NÜRNBERG TYSKLAND Bestillingsnummer for dokument: A5E P 03/2015 Forbehold for ændringer Copyright Siemens AG Alle rettigheder forbeholdes

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne vejledning Sikkerhedsanvisninger Informationer til den ansvarlige for anlægget De fem sikkerhedsregler Kvalificeret personale Sikker håndtering Elektrostatisk udsatte moduler Elektromagnetisk kompatibilitet Støjimmunitet Påvirkning af forsyningsnettet ved meget ujævnt drejningsmoment Støjspændinger ved drift på omretter Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg Beskrivelse Forberedelse til anvendelse Sikkerhedsrelevante aspekter ved anlægsprojekteringen Overhold driftsart Sikring af køling Køleluftkvalitet Termisk motorbeskyttelse Latch-kredsløb for stilstandsvarme (valgfrit) Støjemissioner Grænseværdier for omdrejningstal Fasesynkronisering ved netomkobling Spændings- og frekvenssvingninger ved netdrift Systemegenfrekvenser Torsionsbelastning af akselledningen ved forstyrrelser i den elektriske tilslutning Transport og opbevaring Kontrol af leverance Forudsætninger for sikker løft og transport Rotoren sikres Transport af maskinsæt Oplagring...32 Driftsvejledning 03/2015 5

6 Indholdsfortegnelse Beskyttelse af maskinen mod korrosion Drift på omretter Netform Reduktion af lejestrømme Isolerede lejer ved drift på omretter Montering Forberedelse af montering Forudsætninger for montering Isolationsmodstand og polarisationsindeks Kontrol af isolationsmodstand og polarisationsindeks Forberedelse af tilslutningsflader Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Forudsætninger for korrekt positionering og sikker fastgørelse Kontrol af lastoptagelsesmidler Fjernelse af rotorholdeanordning Fjernelse af korrosionsbeskyttelse Montering af udgangselementer Løft og transport af maskinen Nedsætning af maskine Grov positionering af maskine Montering af maskine Sikkerhedsanvisninger for montering Valg af fastgørelsesskruer Forudsætninger for en rolig, vibrationsfri driftsgang Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM B3/IM B35) Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM B5) Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM V1, IM V10) Aksial- og radialkræfter Elektrisk tilslutning Sikkerhedsanvisninger for elektrisk tilslutning Klemkasse Klemkasse GT Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Forberedelse Kontrol af viklingens kredsløb Klemmebetegnelse Valg af kabler Tilslutning af jordingsleder Højfrekvensjording ved omretterdrift Tilslutning uden klemkasse Tilslutning af maskine for en bestemt omdrejningsretning Tilslutning Kablet føres ind i klemkassen GT Kablet føres ind i klemkassen 1XB16... med kabelforskruning Kablet føres ind i klemkassen 1XB.. med ringpakning Trækning af kabler Driftsvejledning 03/2015

7 Indholdsfortegnelse Tilslutning af kabler med kabelsko Tilslutning uden kabelsko Anvendelse af aluminiumdele Anvendelse af enlederkabel Intern potentialudligning Trinløs anlægsflade for tætningen i klemkassedækslet (ikke ved GT640) Minimale luftafstande Afslutning af tilslutningsarbejde Tilslutning af hjælpestrømkredse Valg af kabler Indføring af kabler i hjælpeklemkassen og lægning Tilslutning af statorviklingens temperaturovervåning Afslutning af tilslutningsarbejde i hjælpeklemkassen Drift på omretter Drift på omretter med lav pulsfrekvens Omretterspidsspænding Reduktion af lejestrømme Omretterdrift på jordet net Idriftsættelse Kontroller før idriftsættelse Måling af isoleringsmodstanden og polarisationsindekset før idriftsættelse Smøring af rulningslejer før idriftsættelse Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturen Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen Tilkoble Frakobling Drift Sikkerhedsanvisninger i drift Slukke for stilstandsvarme Tilkobling af maskine Eftersmøring af rulningslejer Genindkobling efter nødstop Driftspauser Forebyggelse af tildugning/kondensdannelse i maskinen Forebyggelse af stilstandsskader på rulningslejet Akseljordingsbørster (option) Måling af isolationsmodstanden efter længere tids stilstand Driftsafbrydelse af maskinen Ny idriftsættelse af maskinen Forstyrrelser Eftersyn ved forstyrrelser Elektriske forstyrrelser Mekaniske forstyrrelser...88 Driftsvejledning 03/2015 7

8 Indholdsfortegnelse Forstyrrelser på rulningslejet Vedligeholdelse Eftersyn og vedligeholdelse Sikkerhedsoplysninger for eftersyn og vedligeholdelse Måling af isolationsmodstanden og polarisationsindekset ved vedligeholdelsesarbejde Eftersyn ved forstyrrelser Første eftersyn efter montering eller istandsættelse Hovedeftersyn Eftersyn af rulningslejer Eftersyn og vedligeholdelse af stilstandsvarmen Eftersmøringsintervaller og fedttyper for drift af rulningslejer Tætning af rulningslejer (tilvalg "Øget beskyttelsesgrad") Køleluftstrøm holdes ren Udbedring af lakskader Vedligeholdelse af klemkasser Istandsættelse Forberedelse af istandsættelsesarbejde Tætning af maskine Rulningsleje Afmontering af rulningsleje Afmonter V-ring Afmontering af labyrinttætningsring Montering af rulningsleje Montering af V-ring Montering af V-ring (tilvalg "Øget beskyttelsesgrad") Montering af labyrinttætningsring Reservedele Bestillingsoplysninger Indkøb af reservedele i fri handel Stilstandsvarme Stator og rotor Rulningsleje DE-side med lejehus Rulningsleje DE-side uden lejehus Rulningsleje DE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Rulningsleje NDE-side med lejehus Rulningsleje NDE-side uden lejehus Rulningsleje NDE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Klemkasse GT Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Bortskaffelse Indledning Driftsvejledning 03/2015

9 Indholdsfortegnelse A B C 11.2 Landespecifikke lovmæssige bestemmelser Adskillelse af maskine Bortskaffelse af komponenter Service og support A.1 Siemens Industry Online Support A.2 RoHS - Begrænsning af brugen af bestemte farlige stoffer Tekniske data B.1 Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser Kvalitetsdokumenter C.1 EF-overensstemmelseserklæring 2006/95/EF Index Tabel Tabel 3-1 Maskinudførelse...21 Tabel 3-2 Data på mærkepladen...22 Tabel 3-3 Rulningslejevarianter...23 Tabel 3-4 Sammenhæng mellem akselhøjde og klemkasse...24 Tabel 4-1 Tilspændingsmomenter for akselskrue i rotorholdeanordning...31 Tabel 5-1 Statorviklingens isolationsmodstand ved 40 C...41 Tabel 5-2 Tilladte afvigelser ved positionering af maskinen med elastisk kobling...52 Tabel 6-1 Klemmebetegnelser med 1U1-1 som eksempel...58 Tabel 6-2 Bestemmelse af jordingsledertværsnit...59 Tabel 6-3 Tilslutningsteknik (med kabelsko/kabelskoløs tilslutning)...61 Tabel 6-4 Udførelser kabelindføringsplade...62 Tabel 6-5 Klemkasser med løgringstætning...63 Tabel 6-6 Minimumsluftafstand afhængigt af den effektive værdi af vekselspændingen U eff...68 Tabel 6-7 Maksimal omretterspidsspænding...71 Tabel 7-1 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturerne før idriftsættelse...78 Tabel 7-2 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturen i normal drift...78 Tabel 7-3 Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen ved idriftsættelse...78 Tabel 7-4 Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen i normal drift...79 Tabel 8-1 Elektriske forstyrrelser...87 Tabel 8-2 Mekaniske forstyrrelser...88 Tabel 8-3 Forstyrrelser på rulningslejet...89 Tabel 9-1 Kontroller efter montering eller istandsættelse...93 Tabel 9-2 Kontroller ved hovedeftersyn...94 Tabel 9-3 Kriterier for valg af rulningslejefedt...95 Driftsvejledning 03/2015 9

10 Indholdsfortegnelse Tabel 9-4 Rulningslejefedter til lodrette og vandrette udformninger...96 Tabel 9-5 Alternative smørefedter med NLGI-klasse 2 til motorer med vandret udformning...96 Tabel 10-1 Reservedele til stator og rotor Tabel 10-2 Reservedele til rulningsleje DE-side med lejehus Tabel 10-3 Reservedele til rulningsleje DE-side uden lejehus Tabel 10-4 Reservedele til rulningsleje DE-side Tabel 10-5 Reservedele til rulningsleje NDE-side med lejehus Tabel 10-6 Reservedele til rulningsleje NDE-side uden lejehus Tabel 10-7 Reservedele til rulningsleje NDE-side Tabel 10-8 Klemkasse GT Tabel 10-9 Reservedele til klemkasse 1XB Tabel Yderligere reservedele Tabel Yderligere reservedele til klemkasse 1XB1631 med todelt kabelindføring Tabel B-1 Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser med en tolerance på ± 10% Billeder Billede 3-1 Skematisk afbildning mærkeplade...22 Billede 4-1 Rotorens aksialfiksering...30 Billede 4-2 Principbillede enkeltdrev...37 Billede 4-3 Principbillede tandemdrev...38 Billede 5-1 Afbalanceringstype på DE-siden...46 Billede 5-2 Principbillede: Positionering af maskinen i forhold til arbejdsmaskine...52 Billede 6-1 Klemkasse GT Billede 6-2 Klemkasse 1XB Billede 6-3 Klemkasse 1XB Billede 6-4 Trækaflastning og tætningsindsats...63 Billede 6-5 Tilslutning med kabelsko og fastgørelsesskrue (principbillede)...65 Billede 6-6 Tilslutning med klemmebøjler (principbillede)...66 Billede 9-1 Afmontering labyrinttætningsring (principbillede) Billede 9-2 Rulningsleje med fedtforkammer (principbillede) Billede 9-3 Position for labyrinttætningsringens gevindtappe på det ydre lejedæksel Billede 10-1 Stator og rotor Billede 10-2 Rulningsleje DE-side med lejehus Billede 10-3 Rulningsleje DE-side uden lejehus Billede 10-4 Rulningsleje DE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Billede 10-5 Rulningsleje NDE-side med lejehus Billede 10-6 Rulningsleje NDE-side uden lejehus Billede 10-7 Rulningsleje NDE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Driftsvejledning 03/2015

11 Indholdsfortegnelse Billede 10-8 Billede 10-9 Billede Klemkasse GT Klemkasse 1XB1621 med standardkabelindføring Todelt kabelindføring Driftsvejledning 03/

12 Indholdsfortegnelse 12 Driftsvejledning 03/2015

13 Indledning Om denne vejledning Denne vejledning beskriver maskinen og informerer dig om håndteringen af den - fra levering til bortskaffelse. Gem denne vejledning til senere brug. Læs driftsvejledningen før håndtering af maskinen og følg anvisningerne. Derved sikrer du en fare- og fejlfri funktion samt en lang brugstid for maskinen. Hvis du har forslag til forbedring af dokumentet, kan du kontakte Service Center (Side 123). Tekstkendetegn Konceptet for advarselshenvisningerne er forklaret på bagsiden af titelbladet. Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Ud over advarselshenvisningerne, som du af sikkerhedsmæssige grunde altid skal respektere, finder du i denne vejledning følgende tekstkendetegn: 1. Handlingsanvisninger er vist som nummereret liste. Overhold rækkefølgen af handlingsanvisningerne. Ved optællinger anvendes listepunktet. Tankestregen angiver optællinger i andet niveau. Henvisning En henvisning/anvisning er en vigtig information om produktet, håndteringen af produktet eller den pågældende del af dokumentationen. En henvisning/anvisning giver hjælp eller yderligere idéer/forslag. Driftsvejledning 03/

14 Indledning 1.1 Om denne vejledning 14 Driftsvejledning 03/2015

15 Sikkerhedsanvisninger Informationer til den ansvarlige for anlægget Denne maskine er konciperet og bygget iht. retningslinjerne i direktivet 2006/95/EF ("Lavspændingsdirektivet") og beregnet til anvendelse i industrianlæg. Ved anvendelse af den elektriske maskinen uden for Det Europæiske Fællesskab skal de landespecifikke forskrifter overholdes. Overhold de lokale og branchespecifikke sikkerheds- og installationsforskrifter. Personer, der er ansvarlige for anlægget, skal sikre følgende: Planlægnings- og projekteringsarbejder samt alle arbejder på og med maskinen udføres udelukkende af kvalificeret personale. Driftsvejledningen er altid til rådighed ved alle arbejder. De tekniske data samt angivelserne om de tilladte montage-, tilslutnings-, omgivelses- og driftsbetingelser overholdes konsekvent. De specifikke installations- og sikkerhedsforskrifter samt forskrifterne til brug af personligt sikkerhedsudstyr overholdes. Henvisning Kontakt det ansvarlige Service Center (Side 123) i forbindelse med hjælp til planlægning, montage, idriftsættelse og serviceopgaver. I den enkelte kapitler i dette dokument kan du finde sikkerhedshenvisninger. Overhold altid sikkerhedshenvisningerne med henblik på din egen og andre personers sikkerhed og for at undgå materielle skader. Overhold følgende sikkerhedshenvisninger ved alle aktiviteter på og med maskinen. 2.2 De fem sikkerhedsregler Af hensyn til din personlige sikkerhed samt for at undgå materielle skader skal de sikkerhedsrelevante henvisninger og følgende fem sikkerhedsregler iht. EN "Arbejde i spændingsfri tilstand" altid overholdes ved arbejde på maskinen. Anvend de fem sikkerhedsregler før påbegyndelse af arbejdet i den nævnte rækkefølge. Fem sikkerhedsregler 1. Frikobling. Slå også hjælpestrømskredsløb fra, f.eks. stilstandsopvarmning. 2. Sørg for at sikre mod genindkobling. 3. Konstatér, at der ikke er nogen spænding. 4. Forbind med jord, og kortslut. 5. Dele i nærheden, som er spændingsførende, skal afdækkes er afskærmes. Driftsvejledning 03/

16 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Sikker håndtering Efter afslutning af arbejderne skal de udførte foranstaltninger ophæves i omvendt rækkefølge. 2.3 Kvalificeret personale Alle arbejder på maskinen er forbeholdt kvalificeret personale. Med kvalificeret personale menes personer, som opfylder følgende forudsætninger: De er på grundlag af deres uddannelse og erfaring i stand til inden for deres arbejdsområde at erkende risici og imødegå potentielle farer. Arbejdet på maskinen er blevet pålagt dem af den pågældende foresatte. 2.4 Sikker håndtering Sikkerheden på arbejdspladsen er afhængig af, at alle personer, der installerer, driver og vedligeholder maskinen, udviser en opmærksom, forebyggende og fornuftig adfærd. Ud over at respektere de anførte sikkerhedsforanstaltninger skal man generelt være forsigtig i nærheden af maskinen. Tænk altid på din sikkerhed. Vær også opmærksom på følgende for at undgå ulykker: Generelle sikkerhedsforskrifter i det pågældende anvendelsesland Specifikke forskrifter fastsat af den driftsansvarlige og for anvendelsesområdet Specifikke aftaler, der er truffet med den driftsansvarlige Separate sikkerhedsanvisninger, der er vedlagt maskinen Sikkerhedssymboler og henvisninger/anvisninger på maskinen og dens emballage ADVARSEL Spændingsførende dele Elektriske maskiner indeholder spændingsførende dele. Hvis afdækninger fjernes eller i tilfælde af usagkyndig brug af maskinerne, forkert betjening eller mangelfuld vedligeholdelse, kan følgen være dødsulykker, svære kvæstelser eller materielle skader. Overhold altid de "Fem sikkerhedsregler (Side 15)" ved arbejde på maskinen. Afdækninger må kun fjernes ifølge anvisningerne i denne driftsvejledning. Maskinen skal betjenes fagmæssigt korrekt. Maskinen skal vedligeholdes regelmæssigt og fagligt korrekt. 16 Driftsvejledning 03/2015

17 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Sikker håndtering ADVARSEL Roterende dele Elektriske maskiner indeholder farlige, roterende dele. Hvis afdækninger fjernes eller i tilfælde af usagkyndig brug af maskinerne, forkert betjening eller mangelfuld vedligeholdelse, kan følgen være dødsulykker, svære kvæstelser eller materielle skader. Afdækninger må kun fjernes ifølge anvisningerne i denne driftsvejledning. Maskinen skal betjenes fagmæssigt korrekt. Maskinen skal vedligeholdes regelmæssigt. De frie akselender skal sikres. ADVARSEL Varme overflader Elektriske maskiner har varme overflader. Rør ikke ved disse overflader. Følgerne kan være alvorlige forbrændinger. Lad maskinen køle af, inden du begynder at arbejde på den. Afdækninger må kun fjernes ifølge anvisningerne i denne driftsvejledning. Maskinen skal bruges fagmæssigt korrekt. FORSIGTIG Sundhedsfarlige substanser Kemiske substanser, der benyttes ved opstilling, drift og vedligeholdelse af maskinen, kan være sundhedsfarlige. Følgerne kan være forgiftninger, hudskader, ætsning af åndedrætsorganerne og andre sundhedsskader. Følg anvisningerne i denne driftsvejledning og producenternes produktinformationer. Overhold de pågældende sikkerhedsforskrifter, og brug de foreskrevne værnemidler. FORSIGTIG Letantændelige og brændbare substanser Kemiske substanser, der benyttes ved opstilling, drift og vedligeholdelse af maskinen, kan være letantændelige eller brændbare. Følgerne kan være forbrændinger og andre sundhedsskader samt materielle skader. Følg anvisningerne i denne driftsvejledning og producenternes produktinformationer. Overhold de pågældende sikkerhedsforskrifter, og brug de foreskrevne værnemidler. Driftsvejledning 03/

18 Sikkerhedsanvisninger 2.5 Elektrostatisk udsatte moduler ADVARSEL Støjemissioner Maskinen kan under drift nå op på et støjniveau, der ikke er tilladt på arbejdspladser. Følgerne kan være høreskader. Sørg for en sikker drift af maskinen inden for dit anlæg gennem støjdæmpende foranstaltninger som f.eks. afdækninger, støjisolering eller høreværn. 2.5 Elektrostatisk udsatte moduler ESD beskyttelsesforanstaltninger VÆR OPMÆRKSOM Elektrostatisk afladning Elektroniske moduler indeholder elektrostatisk udsatte kredsløbskomponenter. Disse komponenter kan let ødelægges ved ukyndig håndtering. Overhold de efterfølgende anvisninger for at undgå materielle skader. Rør kun ved elektroniske moduler, hvis du skal foretage absolut nødvendige arbejdsopgaver på modulerne. Hvis det er nødvendigt at røre ved elektroniske moduler, skal den pågældende persons krop aflades elektrostatisk og jordes umiddelbart forinden. Bring ikke elektroniske moduler i berøring med elektrisk isolerende materiale som f.eks. plastfolie, plastdele, isolerende bordskånere eller tøj af syntetiske fibre. Læg kun modulerne fra dig på ledende underlag. Elektroniske moduler og komponenter må kun indpakkes, opbevares og transporteres i en ledende emballage som f.eks. metalliserede plast- eller metalbeholdere, ledende skummaterialer eller husholdningsalufolie. 18 Driftsvejledning 03/2015

19 Sikkerhedsanvisninger 2.8 Påvirkning af forsyningsnettet ved meget ujævnt drejningsmoment De nødvendige ESD-beskyttelsesforanstaltninger for elektrostatisk udsatte kredsløbskomponenter er anskueliggjort på de efterfølgende tegninger: (1) Siddeplads (2) Ståplads (3) Stå- / siddeplads a = ledende gulv b = ESD-bord c = ESD-sko b = ESD-kappe b = ESD-armbånd f = jordforbindelse for skabe 2.6 Elektromagnetisk kompatibilitet Denne maskine er udformet efter IEC/EN og opfylder ved tilsigtet brug kravene i det Europæiske Direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet. 2.7 Støjimmunitet Kravene om støjimmunitet i henhold til IEC/EN er principielt opfyldt af maskinen. Ved maskiner med indbyggede sensorer (f.eks. koldleder) skal producenten af det samlede anlæg selv sørge for en tilstrækkelig støjimmunitet ved valg af egnede sensorsignalledninger og analyseapparater. 2.8 Påvirkning af forsyningsnettet ved meget ujævnt drejningsmoment Ved et meget ujævnt drejningsmoment, f.eks. ved fremdrift af en stempelkompressor, fremtvinges en ikke-sinusformet motorstrøm. De opstående oversvingninger kan via tilslutningsledningerne påvirke forsyningsnettet utilladeligt. Driftsvejledning 03/

20 Sikkerhedsanvisninger 2.10 Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg 2.9 Støjspændinger ved drift på omretter ADVARSEL Støjspændinger ved drift på omformer Ved drift på omformere forekommer der, alt efter omformer (producent, type, trufne støjdæmpende foranstaltninger), støjudsendelse af varierende styrke. Ved maskiner med indbyggede sensorer, f.eks. koldledere, kan der optræde støjspændinger på sensorledningen som følge af omformeren. Der kan indtræde driftsforstyrrelser, som indirekte eller direkte kan medføre dødsfald, svære kvæstelser eller materielle skader. Overhold EMC-henvisningerne fra omformerproducenten for at undgå en overskridelse af grænseværdierne iht. IEC/EN ved drevsystemer, der består af maskine og omformer. Træf passende EMC-foranstaltninger Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg ADVARSEL Fejl i elektroniske apparater som følge af anlæg med elektrisk energiteknik Anlæg med elektrisk energiteknik genererer elektriske felter under drift. Ved ophold i umiddelbar nærhed af maskinen kan der opstå livsfarlige fejlfunktioner i medicinske implantater, f.eks. pacemakere. Ved magnetiske eller elektroniske datamedier kan der opstå datatab. Det er forbudt for personer med pacemakere at opholde sig i maskinens område. Beskyt personalet, der arbejder på anlægget, med egnede foranstaltninger, f.eks. markeringer, afspærringer, sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger. Overhold de nationale beskyttelses- og sikkerhedsforskrifter. Hav ingen magnetiske eller elektroniske harddiske med. 20 Driftsvejledning 03/2015

21 Beskrivelse 3 Anvendelsesområde Denne elektriske maskine er udformet til brede anvendelsesområder i fremdrivningsteknikken samt energiomdannelsen. Den udmærker sig ved stor robusthed, lang levetid og pålidelighed samt stor variabilitet til optimal tilpasning til den pågældende funktion. Detaljerne i den leverede maskines udførelse samt de tilladte driftsbetingelser findes i denne dokumentation. Maskinen er dimensioneret i overensstemmelse med ordregivers specifikation og må kun benyttes til den kontraktligt fastsatte anvendelse. De tilladte driftsbetingelser kan findes på mærkepladen. De tekniske data er beskrevet i kataloget. ADVARSEL Eksplosionsfare Denne maskine er ikke udformet til anvendelse inden for eksplosionsfarlige områder. Hvis den anvendes inden for sådanne områder, kan der ske en eksplosion. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Brug ikke maskinen inden for eksplosionsfarlige områder. Maskinudførelse De forskrifter og standarder, der ligger til grund af konstruktionen og kontrollen af denne maskine, findes på mærkepladen. Maskinens udførelse er principielt i overensstemmelse med efterfølgende standarder. Det aktuelle niveau for de harmoniserede standarder, der refereres til, fremgår af EFoverensstemmelseserklæringen/-erklæringerne. Tabel 3-1 Maskinudførelse Kendetegn Standard Dimensionering og driftsegenskaber IEC/EN Beskyttelsesgrad IEC/EN Køling IEC/EN Udformning IEC/EN Tilslutningsbetegnelser og omdrejningsretning IEC/EN Støjemission IEC/EN Opstartsforhold, roterende elektriske maskiner IEC/EN * Driftsvejledning 03/

22 Beskrivelse Kendetegn Standard Vibrationssværhedsgrad IEC/EN Vibrationsgrænseværdier DIN ISO * Kun for maskiner til netdrift Se også Kvalitetsdokumenter (Side 127) Mærkeplade Mærkepladen indeholder identifikationsdataene og de vigtigste tekniske data. Dataene på mærkepladen og de kontraktlige aftaler fastsætter grænserne for den bestemmelsesmæssige brug. Billede 3-1 Skematisk afbildning mærkeplade Tabel 3-2 Data på mærkepladen Pos Beskrivelse Pos Beskrivelse (1) Motorart (12) Dimensioneringsomdrejningstal [ 1 / min ] (2) Motortype (13) Startstrømsforhold (3) Serienummer (14) (tom) (4) Udformning (15) Certifikatnummer (5) Varmeklasse (16) Beskyttelsesgrad (6) Dimensioneringsspænding [V] og kredsløb (17) Rotorklasse (7) Dimensioneringsfrekvens [Hz] (18) Motorvægt [kg] (8) (indhold alt efter udførelse) (19) Ekstra angivelser (valgfrit) (9) Dimensioneringsstrøm [A] (20) Maksimalt omdrejningstal [ 1 / min ] 22 Driftsvejledning 03/2015

23 Beskrivelse Pos Beskrivelse Pos Beskrivelse (10) Dimensioneringseffekt [kw] (21) Produktionsland / By (11) Effektfaktor [cos φ] Rotor Rotorpakken med kortslutningsviklingen er trykket på akslen. Akslen har normalt en cylindrisk akselende på DE-siden. Alt efter udførelse kan der være en anden akselende på NDEsiden. Køling Kølesystemet er udformet som lukket, indvendig kølekreds. Maskinens varmetab afgives via overfladen til den omgivende luft. En akselventilator bevæger køleluften i den indvendige primærkreds. Bevægelsen af køleluften i den udvendige sekundærkreds skal hos kunden frembringes af en separat anordning. Rulningslejer Maskinerne er alt efter udførelse og i overensstemmelse med de fra ordren kendte driftsforhold udstyret med forskellige rulningslejevarianter. De respektive typer er opført på maskinens smøreskilt. Ved omretterdrift indbygges der normalt et isoleret leje på NDE-siden. Der findes følgende varianter af rulningslejer: Tabel 3-3 Rulningslejevarianter Udførelse Vandret konstruktion, koblingsudgang Vandret konstruktion, til øgede tværkræfter, f.eks. ved remudgang Lodret konstruktion, akselhøjde 315, koblingsudgang Lodret konstruktion, akselhøjde Rulningsleje DE-side: Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre DE-side: Cylinderrulleleje som løst leje NDE-side: Forseglet kugleleje som fast leje DE-side: Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre DE-side: Parring vinkelkontaktkugleleje / Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre Rulningslejeudførelse for "Øget beskyttelsesgrad" (tilvalg) Gennem anbringelse af et fedtforkammer, der er lejret foran den egentlige lejeindsats, opnås en forbedret tætning af lejeindsatserne mod indtrængen af støv og vand. Selv om det samme fedt af praktiske grunde anvendes i begge tilfælde, betegnes fedtet i overensstemmelse med de forskellige funktioner som "smørefedt" og "tætningsfedt". Driftsvejledning 03/

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Chapter-ID: Chapter-ID: Version Driftsvejledning Chapter-ID: Producent Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere