SIMOTICS TN Series N-compact

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMOTICS TN Series N-compact"

Transkript

1 SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry.

2 :55 V9.03

3 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor SIMOTICS TN Series N-compact 1PP8 Driftsvejledning Installationsanvisninger Beskrivelse 3 Forberedelse til anvendelse 4 Montering 5 Elektrisk tilslutning 6 Idriftsættelse 7 Drift 8 Vedligeholdelse 9 Reservedele 10 Bortskaffelse 11 Service og support Tekniske data Kvalitetsdokumenter A B C Edition 03/2015

4 Juridiske henvisninger Koncept for advarselshenvisninger Denne håndbog indeholder anvisninger, som tjener til Deres personlige sikkerhed såvel som til at undgå tingskader. Anvisninger til Deres personlige sikkerhed er angivet med en advarselstreknat, anvisninger vedrørende tingskader står uden advarselstrekant. Ved hvert faretrin bliver advarselsanvisningerne præsenteret i følgende rækkefølge. FARE betyder at, der vil ske død eller svær legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. ADVARSEL betyder at død eller svær legemebeskadigelse kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. FORSIGTIG betyder, at der kan indtræde en let legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. VÆR OPMÆRKSOM betyder, at tingskader kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. Ved optræden af flere faretrin skal man altid rette sig efter den advarselsanvisning med højeste trin. Når der advares med en advarselstrekant for personskade ved en advarselsanvisning kan der samtidig anføres en advarsel mod tingskade. Kvalificeret personale Det produkt/system, som hører til denne dokumentation, må kun bruges af personale, som er kvalificeret til den pågældende opgave, under overholdelse af den dokumentation, som hører til den pågældende opgave, især de deri indeholdte sikkerheds- og advarselshenvisninger. Kvalificeret personale er på grundlag af dets uddannelse og erfaring i stand til at erkende risici og undgå mulige farer ved brugen af disse produkter/systemer. Bestemmelsesmæssig brug af Siemens-produkter Vær opmærksom på følgende: Mærkater ADVARSEL Siemens-produkte må kun anvendes til de beregnede anvendelsesformål, som er beskrevet i den tilhørende tekniske dokumentation. Hvis der anvendes fremmede produkter og komponenter, skal disse være anbefalede eller godkendt af Siemens. Produkternes fejlfrie og sikre drift forudsætter korrekt transport, korrekt opbevaring, opstilling, installation, idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse. De tilladte omgivelsesbetingelser skal overholdes. Henvisningerne i de tilhørende dokumentationer skal overholdes. Alle med registreingsmærkaten er indregistrerede mærker hos Siemens AG. I den øvrige beskrivelse i dette skrift kan der forekomme mærkater, hvor benyttelse af tredjemand kan føre til overtrædelse af indehaverens rettigheder. Ansvarsudelukkelse Vi har afprøvet indholdet af skriftet efter overenstemmelser med den beskrevne Hard- og Software. Alligevel kan afvigelser ikke udelukkes, så vi kan ikke give en garanti for fuldstændig overensstemmelse. Angivelserne i dette skrift bliver regelmæssigt afprøvet, nødvendige korrekturer er indeholdt i de efterfølgende oplag. Siemens AG Process Industries and Drives Postfach NÜRNBERG TYSKLAND Bestillingsnummer for dokument: A5E P 03/2015 Forbehold for ændringer Copyright Siemens AG Alle rettigheder forbeholdes

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne vejledning Sikkerhedsanvisninger Informationer til den ansvarlige for anlægget De fem sikkerhedsregler Kvalificeret personale Sikker håndtering Elektrostatisk udsatte moduler Elektromagnetisk kompatibilitet Støjimmunitet Påvirkning af forsyningsnettet ved meget ujævnt drejningsmoment Støjspændinger ved drift på omretter Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg Beskrivelse Forberedelse til anvendelse Sikkerhedsrelevante aspekter ved anlægsprojekteringen Overhold driftsart Sikring af køling Køleluftkvalitet Termisk motorbeskyttelse Latch-kredsløb for stilstandsvarme (valgfrit) Støjemissioner Grænseværdier for omdrejningstal Fasesynkronisering ved netomkobling Spændings- og frekvenssvingninger ved netdrift Systemegenfrekvenser Torsionsbelastning af akselledningen ved forstyrrelser i den elektriske tilslutning Transport og opbevaring Kontrol af leverance Forudsætninger for sikker løft og transport Rotoren sikres Transport af maskinsæt Oplagring...32 Driftsvejledning 03/2015 5

6 Indholdsfortegnelse Beskyttelse af maskinen mod korrosion Drift på omretter Netform Reduktion af lejestrømme Isolerede lejer ved drift på omretter Montering Forberedelse af montering Forudsætninger for montering Isolationsmodstand og polarisationsindeks Kontrol af isolationsmodstand og polarisationsindeks Forberedelse af tilslutningsflader Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Forudsætninger for korrekt positionering og sikker fastgørelse Kontrol af lastoptagelsesmidler Fjernelse af rotorholdeanordning Fjernelse af korrosionsbeskyttelse Montering af udgangselementer Løft og transport af maskinen Nedsætning af maskine Grov positionering af maskine Montering af maskine Sikkerhedsanvisninger for montering Valg af fastgørelsesskruer Forudsætninger for en rolig, vibrationsfri driftsgang Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM B3/IM B35) Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM B5) Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM V1, IM V10) Aksial- og radialkræfter Elektrisk tilslutning Sikkerhedsanvisninger for elektrisk tilslutning Klemkasse Klemkasse GT Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Forberedelse Kontrol af viklingens kredsløb Klemmebetegnelse Valg af kabler Tilslutning af jordingsleder Højfrekvensjording ved omretterdrift Tilslutning uden klemkasse Tilslutning af maskine for en bestemt omdrejningsretning Tilslutning Kablet føres ind i klemkassen GT Kablet føres ind i klemkassen 1XB16... med kabelforskruning Kablet føres ind i klemkassen 1XB.. med ringpakning Trækning af kabler Driftsvejledning 03/2015

7 Indholdsfortegnelse Tilslutning af kabler med kabelsko Tilslutning uden kabelsko Anvendelse af aluminiumdele Anvendelse af enlederkabel Intern potentialudligning Trinløs anlægsflade for tætningen i klemkassedækslet (ikke ved GT640) Minimale luftafstande Afslutning af tilslutningsarbejde Tilslutning af hjælpestrømkredse Valg af kabler Indføring af kabler i hjælpeklemkassen og lægning Tilslutning af statorviklingens temperaturovervåning Afslutning af tilslutningsarbejde i hjælpeklemkassen Drift på omretter Drift på omretter med lav pulsfrekvens Omretterspidsspænding Reduktion af lejestrømme Omretterdrift på jordet net Idriftsættelse Kontroller før idriftsættelse Måling af isoleringsmodstanden og polarisationsindekset før idriftsættelse Smøring af rulningslejer før idriftsættelse Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturen Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen Tilkoble Frakobling Drift Sikkerhedsanvisninger i drift Slukke for stilstandsvarme Tilkobling af maskine Eftersmøring af rulningslejer Genindkobling efter nødstop Driftspauser Forebyggelse af tildugning/kondensdannelse i maskinen Forebyggelse af stilstandsskader på rulningslejet Akseljordingsbørster (option) Måling af isolationsmodstanden efter længere tids stilstand Driftsafbrydelse af maskinen Ny idriftsættelse af maskinen Forstyrrelser Eftersyn ved forstyrrelser Elektriske forstyrrelser Mekaniske forstyrrelser...88 Driftsvejledning 03/2015 7

8 Indholdsfortegnelse Forstyrrelser på rulningslejet Vedligeholdelse Eftersyn og vedligeholdelse Sikkerhedsoplysninger for eftersyn og vedligeholdelse Måling af isolationsmodstanden og polarisationsindekset ved vedligeholdelsesarbejde Eftersyn ved forstyrrelser Første eftersyn efter montering eller istandsættelse Hovedeftersyn Eftersyn af rulningslejer Eftersyn og vedligeholdelse af stilstandsvarmen Eftersmøringsintervaller og fedttyper for drift af rulningslejer Tætning af rulningslejer (tilvalg "Øget beskyttelsesgrad") Køleluftstrøm holdes ren Udbedring af lakskader Vedligeholdelse af klemkasser Istandsættelse Forberedelse af istandsættelsesarbejde Tætning af maskine Rulningsleje Afmontering af rulningsleje Afmonter V-ring Afmontering af labyrinttætningsring Montering af rulningsleje Montering af V-ring Montering af V-ring (tilvalg "Øget beskyttelsesgrad") Montering af labyrinttætningsring Reservedele Bestillingsoplysninger Indkøb af reservedele i fri handel Stilstandsvarme Stator og rotor Rulningsleje DE-side med lejehus Rulningsleje DE-side uden lejehus Rulningsleje DE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Rulningsleje NDE-side med lejehus Rulningsleje NDE-side uden lejehus Rulningsleje NDE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Klemkasse GT Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Bortskaffelse Indledning Driftsvejledning 03/2015

9 Indholdsfortegnelse A B C 11.2 Landespecifikke lovmæssige bestemmelser Adskillelse af maskine Bortskaffelse af komponenter Service og support A.1 Siemens Industry Online Support A.2 RoHS - Begrænsning af brugen af bestemte farlige stoffer Tekniske data B.1 Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser Kvalitetsdokumenter C.1 EF-overensstemmelseserklæring 2006/95/EF Index Tabel Tabel 3-1 Maskinudførelse...21 Tabel 3-2 Data på mærkepladen...22 Tabel 3-3 Rulningslejevarianter...23 Tabel 3-4 Sammenhæng mellem akselhøjde og klemkasse...24 Tabel 4-1 Tilspændingsmomenter for akselskrue i rotorholdeanordning...31 Tabel 5-1 Statorviklingens isolationsmodstand ved 40 C...41 Tabel 5-2 Tilladte afvigelser ved positionering af maskinen med elastisk kobling...52 Tabel 6-1 Klemmebetegnelser med 1U1-1 som eksempel...58 Tabel 6-2 Bestemmelse af jordingsledertværsnit...59 Tabel 6-3 Tilslutningsteknik (med kabelsko/kabelskoløs tilslutning)...61 Tabel 6-4 Udførelser kabelindføringsplade...62 Tabel 6-5 Klemkasser med løgringstætning...63 Tabel 6-6 Minimumsluftafstand afhængigt af den effektive værdi af vekselspændingen U eff...68 Tabel 6-7 Maksimal omretterspidsspænding...71 Tabel 7-1 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturerne før idriftsættelse...78 Tabel 7-2 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturen i normal drift...78 Tabel 7-3 Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen ved idriftsættelse...78 Tabel 7-4 Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen i normal drift...79 Tabel 8-1 Elektriske forstyrrelser...87 Tabel 8-2 Mekaniske forstyrrelser...88 Tabel 8-3 Forstyrrelser på rulningslejet...89 Tabel 9-1 Kontroller efter montering eller istandsættelse...93 Tabel 9-2 Kontroller ved hovedeftersyn...94 Tabel 9-3 Kriterier for valg af rulningslejefedt...95 Driftsvejledning 03/2015 9

10 Indholdsfortegnelse Tabel 9-4 Rulningslejefedter til lodrette og vandrette udformninger...96 Tabel 9-5 Alternative smørefedter med NLGI-klasse 2 til motorer med vandret udformning...96 Tabel 10-1 Reservedele til stator og rotor Tabel 10-2 Reservedele til rulningsleje DE-side med lejehus Tabel 10-3 Reservedele til rulningsleje DE-side uden lejehus Tabel 10-4 Reservedele til rulningsleje DE-side Tabel 10-5 Reservedele til rulningsleje NDE-side med lejehus Tabel 10-6 Reservedele til rulningsleje NDE-side uden lejehus Tabel 10-7 Reservedele til rulningsleje NDE-side Tabel 10-8 Klemkasse GT Tabel 10-9 Reservedele til klemkasse 1XB Tabel Yderligere reservedele Tabel Yderligere reservedele til klemkasse 1XB1631 med todelt kabelindføring Tabel B-1 Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser med en tolerance på ± 10% Billeder Billede 3-1 Skematisk afbildning mærkeplade...22 Billede 4-1 Rotorens aksialfiksering...30 Billede 4-2 Principbillede enkeltdrev...37 Billede 4-3 Principbillede tandemdrev...38 Billede 5-1 Afbalanceringstype på DE-siden...46 Billede 5-2 Principbillede: Positionering af maskinen i forhold til arbejdsmaskine...52 Billede 6-1 Klemkasse GT Billede 6-2 Klemkasse 1XB Billede 6-3 Klemkasse 1XB Billede 6-4 Trækaflastning og tætningsindsats...63 Billede 6-5 Tilslutning med kabelsko og fastgørelsesskrue (principbillede)...65 Billede 6-6 Tilslutning med klemmebøjler (principbillede)...66 Billede 9-1 Afmontering labyrinttætningsring (principbillede) Billede 9-2 Rulningsleje med fedtforkammer (principbillede) Billede 9-3 Position for labyrinttætningsringens gevindtappe på det ydre lejedæksel Billede 10-1 Stator og rotor Billede 10-2 Rulningsleje DE-side med lejehus Billede 10-3 Rulningsleje DE-side uden lejehus Billede 10-4 Rulningsleje DE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Billede 10-5 Rulningsleje NDE-side med lejehus Billede 10-6 Rulningsleje NDE-side uden lejehus Billede 10-7 Rulningsleje NDE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Driftsvejledning 03/2015

11 Indholdsfortegnelse Billede 10-8 Billede 10-9 Billede Klemkasse GT Klemkasse 1XB1621 med standardkabelindføring Todelt kabelindføring Driftsvejledning 03/

12 Indholdsfortegnelse 12 Driftsvejledning 03/2015

13 Indledning Om denne vejledning Denne vejledning beskriver maskinen og informerer dig om håndteringen af den - fra levering til bortskaffelse. Gem denne vejledning til senere brug. Læs driftsvejledningen før håndtering af maskinen og følg anvisningerne. Derved sikrer du en fare- og fejlfri funktion samt en lang brugstid for maskinen. Hvis du har forslag til forbedring af dokumentet, kan du kontakte Service Center (Side 123). Tekstkendetegn Konceptet for advarselshenvisningerne er forklaret på bagsiden af titelbladet. Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Ud over advarselshenvisningerne, som du af sikkerhedsmæssige grunde altid skal respektere, finder du i denne vejledning følgende tekstkendetegn: 1. Handlingsanvisninger er vist som nummereret liste. Overhold rækkefølgen af handlingsanvisningerne. Ved optællinger anvendes listepunktet. Tankestregen angiver optællinger i andet niveau. Henvisning En henvisning/anvisning er en vigtig information om produktet, håndteringen af produktet eller den pågældende del af dokumentationen. En henvisning/anvisning giver hjælp eller yderligere idéer/forslag. Driftsvejledning 03/

14 Indledning 1.1 Om denne vejledning 14 Driftsvejledning 03/2015

15 Sikkerhedsanvisninger Informationer til den ansvarlige for anlægget Denne maskine er konciperet og bygget iht. retningslinjerne i direktivet 2006/95/EF ("Lavspændingsdirektivet") og beregnet til anvendelse i industrianlæg. Ved anvendelse af den elektriske maskinen uden for Det Europæiske Fællesskab skal de landespecifikke forskrifter overholdes. Overhold de lokale og branchespecifikke sikkerheds- og installationsforskrifter. Personer, der er ansvarlige for anlægget, skal sikre følgende: Planlægnings- og projekteringsarbejder samt alle arbejder på og med maskinen udføres udelukkende af kvalificeret personale. Driftsvejledningen er altid til rådighed ved alle arbejder. De tekniske data samt angivelserne om de tilladte montage-, tilslutnings-, omgivelses- og driftsbetingelser overholdes konsekvent. De specifikke installations- og sikkerhedsforskrifter samt forskrifterne til brug af personligt sikkerhedsudstyr overholdes. Henvisning Kontakt det ansvarlige Service Center (Side 123) i forbindelse med hjælp til planlægning, montage, idriftsættelse og serviceopgaver. I den enkelte kapitler i dette dokument kan du finde sikkerhedshenvisninger. Overhold altid sikkerhedshenvisningerne med henblik på din egen og andre personers sikkerhed og for at undgå materielle skader. Overhold følgende sikkerhedshenvisninger ved alle aktiviteter på og med maskinen. 2.2 De fem sikkerhedsregler Af hensyn til din personlige sikkerhed samt for at undgå materielle skader skal de sikkerhedsrelevante henvisninger og følgende fem sikkerhedsregler iht. EN "Arbejde i spændingsfri tilstand" altid overholdes ved arbejde på maskinen. Anvend de fem sikkerhedsregler før påbegyndelse af arbejdet i den nævnte rækkefølge. Fem sikkerhedsregler 1. Frikobling. Slå også hjælpestrømskredsløb fra, f.eks. stilstandsopvarmning. 2. Sørg for at sikre mod genindkobling. 3. Konstatér, at der ikke er nogen spænding. 4. Forbind med jord, og kortslut. 5. Dele i nærheden, som er spændingsførende, skal afdækkes er afskærmes. Driftsvejledning 03/

16 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Sikker håndtering Efter afslutning af arbejderne skal de udførte foranstaltninger ophæves i omvendt rækkefølge. 2.3 Kvalificeret personale Alle arbejder på maskinen er forbeholdt kvalificeret personale. Med kvalificeret personale menes personer, som opfylder følgende forudsætninger: De er på grundlag af deres uddannelse og erfaring i stand til inden for deres arbejdsområde at erkende risici og imødegå potentielle farer. Arbejdet på maskinen er blevet pålagt dem af den pågældende foresatte. 2.4 Sikker håndtering Sikkerheden på arbejdspladsen er afhængig af, at alle personer, der installerer, driver og vedligeholder maskinen, udviser en opmærksom, forebyggende og fornuftig adfærd. Ud over at respektere de anførte sikkerhedsforanstaltninger skal man generelt være forsigtig i nærheden af maskinen. Tænk altid på din sikkerhed. Vær også opmærksom på følgende for at undgå ulykker: Generelle sikkerhedsforskrifter i det pågældende anvendelsesland Specifikke forskrifter fastsat af den driftsansvarlige og for anvendelsesområdet Specifikke aftaler, der er truffet med den driftsansvarlige Separate sikkerhedsanvisninger, der er vedlagt maskinen Sikkerhedssymboler og henvisninger/anvisninger på maskinen og dens emballage ADVARSEL Spændingsførende dele Elektriske maskiner indeholder spændingsførende dele. Hvis afdækninger fjernes eller i tilfælde af usagkyndig brug af maskinerne, forkert betjening eller mangelfuld vedligeholdelse, kan følgen være dødsulykker, svære kvæstelser eller materielle skader. Overhold altid de "Fem sikkerhedsregler (Side 15)" ved arbejde på maskinen. Afdækninger må kun fjernes ifølge anvisningerne i denne driftsvejledning. Maskinen skal betjenes fagmæssigt korrekt. Maskinen skal vedligeholdes regelmæssigt og fagligt korrekt. 16 Driftsvejledning 03/2015

17 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Sikker håndtering ADVARSEL Roterende dele Elektriske maskiner indeholder farlige, roterende dele. Hvis afdækninger fjernes eller i tilfælde af usagkyndig brug af maskinerne, forkert betjening eller mangelfuld vedligeholdelse, kan følgen være dødsulykker, svære kvæstelser eller materielle skader. Afdækninger må kun fjernes ifølge anvisningerne i denne driftsvejledning. Maskinen skal betjenes fagmæssigt korrekt. Maskinen skal vedligeholdes regelmæssigt. De frie akselender skal sikres. ADVARSEL Varme overflader Elektriske maskiner har varme overflader. Rør ikke ved disse overflader. Følgerne kan være alvorlige forbrændinger. Lad maskinen køle af, inden du begynder at arbejde på den. Afdækninger må kun fjernes ifølge anvisningerne i denne driftsvejledning. Maskinen skal bruges fagmæssigt korrekt. FORSIGTIG Sundhedsfarlige substanser Kemiske substanser, der benyttes ved opstilling, drift og vedligeholdelse af maskinen, kan være sundhedsfarlige. Følgerne kan være forgiftninger, hudskader, ætsning af åndedrætsorganerne og andre sundhedsskader. Følg anvisningerne i denne driftsvejledning og producenternes produktinformationer. Overhold de pågældende sikkerhedsforskrifter, og brug de foreskrevne værnemidler. FORSIGTIG Letantændelige og brændbare substanser Kemiske substanser, der benyttes ved opstilling, drift og vedligeholdelse af maskinen, kan være letantændelige eller brændbare. Følgerne kan være forbrændinger og andre sundhedsskader samt materielle skader. Følg anvisningerne i denne driftsvejledning og producenternes produktinformationer. Overhold de pågældende sikkerhedsforskrifter, og brug de foreskrevne værnemidler. Driftsvejledning 03/

18 Sikkerhedsanvisninger 2.5 Elektrostatisk udsatte moduler ADVARSEL Støjemissioner Maskinen kan under drift nå op på et støjniveau, der ikke er tilladt på arbejdspladser. Følgerne kan være høreskader. Sørg for en sikker drift af maskinen inden for dit anlæg gennem støjdæmpende foranstaltninger som f.eks. afdækninger, støjisolering eller høreværn. 2.5 Elektrostatisk udsatte moduler ESD beskyttelsesforanstaltninger VÆR OPMÆRKSOM Elektrostatisk afladning Elektroniske moduler indeholder elektrostatisk udsatte kredsløbskomponenter. Disse komponenter kan let ødelægges ved ukyndig håndtering. Overhold de efterfølgende anvisninger for at undgå materielle skader. Rør kun ved elektroniske moduler, hvis du skal foretage absolut nødvendige arbejdsopgaver på modulerne. Hvis det er nødvendigt at røre ved elektroniske moduler, skal den pågældende persons krop aflades elektrostatisk og jordes umiddelbart forinden. Bring ikke elektroniske moduler i berøring med elektrisk isolerende materiale som f.eks. plastfolie, plastdele, isolerende bordskånere eller tøj af syntetiske fibre. Læg kun modulerne fra dig på ledende underlag. Elektroniske moduler og komponenter må kun indpakkes, opbevares og transporteres i en ledende emballage som f.eks. metalliserede plast- eller metalbeholdere, ledende skummaterialer eller husholdningsalufolie. 18 Driftsvejledning 03/2015

19 Sikkerhedsanvisninger 2.8 Påvirkning af forsyningsnettet ved meget ujævnt drejningsmoment De nødvendige ESD-beskyttelsesforanstaltninger for elektrostatisk udsatte kredsløbskomponenter er anskueliggjort på de efterfølgende tegninger: (1) Siddeplads (2) Ståplads (3) Stå- / siddeplads a = ledende gulv b = ESD-bord c = ESD-sko b = ESD-kappe b = ESD-armbånd f = jordforbindelse for skabe 2.6 Elektromagnetisk kompatibilitet Denne maskine er udformet efter IEC/EN og opfylder ved tilsigtet brug kravene i det Europæiske Direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet. 2.7 Støjimmunitet Kravene om støjimmunitet i henhold til IEC/EN er principielt opfyldt af maskinen. Ved maskiner med indbyggede sensorer (f.eks. koldleder) skal producenten af det samlede anlæg selv sørge for en tilstrækkelig støjimmunitet ved valg af egnede sensorsignalledninger og analyseapparater. 2.8 Påvirkning af forsyningsnettet ved meget ujævnt drejningsmoment Ved et meget ujævnt drejningsmoment, f.eks. ved fremdrift af en stempelkompressor, fremtvinges en ikke-sinusformet motorstrøm. De opstående oversvingninger kan via tilslutningsledningerne påvirke forsyningsnettet utilladeligt. Driftsvejledning 03/

20 Sikkerhedsanvisninger 2.10 Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg 2.9 Støjspændinger ved drift på omretter ADVARSEL Støjspændinger ved drift på omformer Ved drift på omformere forekommer der, alt efter omformer (producent, type, trufne støjdæmpende foranstaltninger), støjudsendelse af varierende styrke. Ved maskiner med indbyggede sensorer, f.eks. koldledere, kan der optræde støjspændinger på sensorledningen som følge af omformeren. Der kan indtræde driftsforstyrrelser, som indirekte eller direkte kan medføre dødsfald, svære kvæstelser eller materielle skader. Overhold EMC-henvisningerne fra omformerproducenten for at undgå en overskridelse af grænseværdierne iht. IEC/EN ved drevsystemer, der består af maskine og omformer. Træf passende EMC-foranstaltninger Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg ADVARSEL Fejl i elektroniske apparater som følge af anlæg med elektrisk energiteknik Anlæg med elektrisk energiteknik genererer elektriske felter under drift. Ved ophold i umiddelbar nærhed af maskinen kan der opstå livsfarlige fejlfunktioner i medicinske implantater, f.eks. pacemakere. Ved magnetiske eller elektroniske datamedier kan der opstå datatab. Det er forbudt for personer med pacemakere at opholde sig i maskinens område. Beskyt personalet, der arbejder på anlægget, med egnede foranstaltninger, f.eks. markeringer, afspærringer, sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger. Overhold de nationale beskyttelses- og sikkerhedsforskrifter. Hav ingen magnetiske eller elektroniske harddiske med. 20 Driftsvejledning 03/2015

21 Beskrivelse 3 Anvendelsesområde Denne elektriske maskine er udformet til brede anvendelsesområder i fremdrivningsteknikken samt energiomdannelsen. Den udmærker sig ved stor robusthed, lang levetid og pålidelighed samt stor variabilitet til optimal tilpasning til den pågældende funktion. Detaljerne i den leverede maskines udførelse samt de tilladte driftsbetingelser findes i denne dokumentation. Maskinen er dimensioneret i overensstemmelse med ordregivers specifikation og må kun benyttes til den kontraktligt fastsatte anvendelse. De tilladte driftsbetingelser kan findes på mærkepladen. De tekniske data er beskrevet i kataloget. ADVARSEL Eksplosionsfare Denne maskine er ikke udformet til anvendelse inden for eksplosionsfarlige områder. Hvis den anvendes inden for sådanne områder, kan der ske en eksplosion. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Brug ikke maskinen inden for eksplosionsfarlige områder. Maskinudførelse De forskrifter og standarder, der ligger til grund af konstruktionen og kontrollen af denne maskine, findes på mærkepladen. Maskinens udførelse er principielt i overensstemmelse med efterfølgende standarder. Det aktuelle niveau for de harmoniserede standarder, der refereres til, fremgår af EFoverensstemmelseserklæringen/-erklæringerne. Tabel 3-1 Maskinudførelse Kendetegn Standard Dimensionering og driftsegenskaber IEC/EN Beskyttelsesgrad IEC/EN Køling IEC/EN Udformning IEC/EN Tilslutningsbetegnelser og omdrejningsretning IEC/EN Støjemission IEC/EN Opstartsforhold, roterende elektriske maskiner IEC/EN * Driftsvejledning 03/

22 Beskrivelse Kendetegn Standard Vibrationssværhedsgrad IEC/EN Vibrationsgrænseværdier DIN ISO * Kun for maskiner til netdrift Se også Kvalitetsdokumenter (Side 127) Mærkeplade Mærkepladen indeholder identifikationsdataene og de vigtigste tekniske data. Dataene på mærkepladen og de kontraktlige aftaler fastsætter grænserne for den bestemmelsesmæssige brug. Billede 3-1 Skematisk afbildning mærkeplade Tabel 3-2 Data på mærkepladen Pos Beskrivelse Pos Beskrivelse (1) Motorart (12) Dimensioneringsomdrejningstal [ 1 / min ] (2) Motortype (13) Startstrømsforhold (3) Serienummer (14) (tom) (4) Udformning (15) Certifikatnummer (5) Varmeklasse (16) Beskyttelsesgrad (6) Dimensioneringsspænding [V] og kredsløb (17) Rotorklasse (7) Dimensioneringsfrekvens [Hz] (18) Motorvægt [kg] (8) (indhold alt efter udførelse) (19) Ekstra angivelser (valgfrit) (9) Dimensioneringsstrøm [A] (20) Maksimalt omdrejningstal [ 1 / min ] 22 Driftsvejledning 03/2015

23 Beskrivelse Pos Beskrivelse Pos Beskrivelse (10) Dimensioneringseffekt [kw] (21) Produktionsland / By (11) Effektfaktor [cos φ] Rotor Rotorpakken med kortslutningsviklingen er trykket på akslen. Akslen har normalt en cylindrisk akselende på DE-siden. Alt efter udførelse kan der være en anden akselende på NDEsiden. Køling Kølesystemet er udformet som lukket, indvendig kølekreds. Maskinens varmetab afgives via overfladen til den omgivende luft. En akselventilator bevæger køleluften i den indvendige primærkreds. Bevægelsen af køleluften i den udvendige sekundærkreds skal hos kunden frembringes af en separat anordning. Rulningslejer Maskinerne er alt efter udførelse og i overensstemmelse med de fra ordren kendte driftsforhold udstyret med forskellige rulningslejevarianter. De respektive typer er opført på maskinens smøreskilt. Ved omretterdrift indbygges der normalt et isoleret leje på NDE-siden. Der findes følgende varianter af rulningslejer: Tabel 3-3 Rulningslejevarianter Udførelse Vandret konstruktion, koblingsudgang Vandret konstruktion, til øgede tværkræfter, f.eks. ved remudgang Lodret konstruktion, akselhøjde 315, koblingsudgang Lodret konstruktion, akselhøjde Rulningsleje DE-side: Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre DE-side: Cylinderrulleleje som løst leje NDE-side: Forseglet kugleleje som fast leje DE-side: Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre DE-side: Parring vinkelkontaktkugleleje / Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre Rulningslejeudførelse for "Øget beskyttelsesgrad" (tilvalg) Gennem anbringelse af et fedtforkammer, der er lejret foran den egentlige lejeindsats, opnås en forbedret tætning af lejeindsatserne mod indtrængen af støv og vand. Selv om det samme fedt af praktiske grunde anvendes i begge tilfælde, betegnes fedtet i overensstemmelse med de forskellige funktioner som "smørefedt" og "tætningsfedt". Driftsvejledning 03/

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Driftsvejledning. Sg SSg Sh SSh 2Sg SEE (K) (L) 56-355.

Driftsvejledning. Sg SSg Sh SSh 2Sg SEE (K) (L) 56-355. Driftsvejledning Sg SSg Sh SSh 2Sg SEE (K) (L) 56-355. BETJENINGSVEJLEDNING Konformitetserklæring Konformitetserklæring i henhold til lavspændingsdirektivet 73/23/EEC, ændret ved direktivet 2006/95/EC

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater FAG PowerTherm.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater A Member of the Schaeffler Group FAG PowerTherm Undgå lejeskader ved korrekt lejemontage Opvarmning? Mange rulningslejer og andre rotationssymmetriske

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Lejer til ethvert behov

Lejer til ethvert behov Lejer til ethvert behov FAG Sales Europe - Danmark Kuglelejer - Rullelejer - Lejer og lejeenheder til specielle anvendelsesområder og brancher - Kugler og ruller - Lejehuse - Tilbehør - Fedt - Udstyr til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning 1 2 Vort HR 200 Varmeveksler 3 Vort HR 200 Varmeveksler 4 Struktur og Tilbehør Apparatet består primært af følgende dele: - Stålchassis i to dele, der omfatter ind- og udsugning, el-tilslutning og danner

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere