SIMOTICS TN Series N-compact

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMOTICS TN Series N-compact"

Transkript

1 SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry.

2 :55 V9.03

3 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor SIMOTICS TN Series N-compact 1PP8 Driftsvejledning Installationsanvisninger Beskrivelse 3 Forberedelse til anvendelse 4 Montering 5 Elektrisk tilslutning 6 Idriftsættelse 7 Drift 8 Vedligeholdelse 9 Reservedele 10 Bortskaffelse 11 Service og support Tekniske data Kvalitetsdokumenter A B C Edition 03/2015

4 Juridiske henvisninger Koncept for advarselshenvisninger Denne håndbog indeholder anvisninger, som tjener til Deres personlige sikkerhed såvel som til at undgå tingskader. Anvisninger til Deres personlige sikkerhed er angivet med en advarselstreknat, anvisninger vedrørende tingskader står uden advarselstrekant. Ved hvert faretrin bliver advarselsanvisningerne præsenteret i følgende rækkefølge. FARE betyder at, der vil ske død eller svær legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. ADVARSEL betyder at død eller svær legemebeskadigelse kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. FORSIGTIG betyder, at der kan indtræde en let legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. VÆR OPMÆRKSOM betyder, at tingskader kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. Ved optræden af flere faretrin skal man altid rette sig efter den advarselsanvisning med højeste trin. Når der advares med en advarselstrekant for personskade ved en advarselsanvisning kan der samtidig anføres en advarsel mod tingskade. Kvalificeret personale Det produkt/system, som hører til denne dokumentation, må kun bruges af personale, som er kvalificeret til den pågældende opgave, under overholdelse af den dokumentation, som hører til den pågældende opgave, især de deri indeholdte sikkerheds- og advarselshenvisninger. Kvalificeret personale er på grundlag af dets uddannelse og erfaring i stand til at erkende risici og undgå mulige farer ved brugen af disse produkter/systemer. Bestemmelsesmæssig brug af Siemens-produkter Vær opmærksom på følgende: Mærkater ADVARSEL Siemens-produkte må kun anvendes til de beregnede anvendelsesformål, som er beskrevet i den tilhørende tekniske dokumentation. Hvis der anvendes fremmede produkter og komponenter, skal disse være anbefalede eller godkendt af Siemens. Produkternes fejlfrie og sikre drift forudsætter korrekt transport, korrekt opbevaring, opstilling, installation, idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse. De tilladte omgivelsesbetingelser skal overholdes. Henvisningerne i de tilhørende dokumentationer skal overholdes. Alle med registreingsmærkaten er indregistrerede mærker hos Siemens AG. I den øvrige beskrivelse i dette skrift kan der forekomme mærkater, hvor benyttelse af tredjemand kan føre til overtrædelse af indehaverens rettigheder. Ansvarsudelukkelse Vi har afprøvet indholdet af skriftet efter overenstemmelser med den beskrevne Hard- og Software. Alligevel kan afvigelser ikke udelukkes, så vi kan ikke give en garanti for fuldstændig overensstemmelse. Angivelserne i dette skrift bliver regelmæssigt afprøvet, nødvendige korrekturer er indeholdt i de efterfølgende oplag. Siemens AG Process Industries and Drives Postfach NÜRNBERG TYSKLAND Bestillingsnummer for dokument: A5E P 03/2015 Forbehold for ændringer Copyright Siemens AG Alle rettigheder forbeholdes

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne vejledning Sikkerhedsanvisninger Informationer til den ansvarlige for anlægget De fem sikkerhedsregler Kvalificeret personale Sikker håndtering Elektrostatisk udsatte moduler Elektromagnetisk kompatibilitet Støjimmunitet Påvirkning af forsyningsnettet ved meget ujævnt drejningsmoment Støjspændinger ved drift på omretter Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg Beskrivelse Forberedelse til anvendelse Sikkerhedsrelevante aspekter ved anlægsprojekteringen Overhold driftsart Sikring af køling Køleluftkvalitet Termisk motorbeskyttelse Latch-kredsløb for stilstandsvarme (valgfrit) Støjemissioner Grænseværdier for omdrejningstal Fasesynkronisering ved netomkobling Spændings- og frekvenssvingninger ved netdrift Systemegenfrekvenser Torsionsbelastning af akselledningen ved forstyrrelser i den elektriske tilslutning Transport og opbevaring Kontrol af leverance Forudsætninger for sikker løft og transport Rotoren sikres Transport af maskinsæt Oplagring...32 Driftsvejledning 03/2015 5

6 Indholdsfortegnelse Beskyttelse af maskinen mod korrosion Drift på omretter Netform Reduktion af lejestrømme Isolerede lejer ved drift på omretter Montering Forberedelse af montering Forudsætninger for montering Isolationsmodstand og polarisationsindeks Kontrol af isolationsmodstand og polarisationsindeks Forberedelse af tilslutningsflader Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Forudsætninger for korrekt positionering og sikker fastgørelse Kontrol af lastoptagelsesmidler Fjernelse af rotorholdeanordning Fjernelse af korrosionsbeskyttelse Montering af udgangselementer Løft og transport af maskinen Nedsætning af maskine Grov positionering af maskine Montering af maskine Sikkerhedsanvisninger for montering Valg af fastgørelsesskruer Forudsætninger for en rolig, vibrationsfri driftsgang Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM B3/IM B35) Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM B5) Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM V1, IM V10) Aksial- og radialkræfter Elektrisk tilslutning Sikkerhedsanvisninger for elektrisk tilslutning Klemkasse Klemkasse GT Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Forberedelse Kontrol af viklingens kredsløb Klemmebetegnelse Valg af kabler Tilslutning af jordingsleder Højfrekvensjording ved omretterdrift Tilslutning uden klemkasse Tilslutning af maskine for en bestemt omdrejningsretning Tilslutning Kablet føres ind i klemkassen GT Kablet føres ind i klemkassen 1XB16... med kabelforskruning Kablet føres ind i klemkassen 1XB.. med ringpakning Trækning af kabler Driftsvejledning 03/2015

7 Indholdsfortegnelse Tilslutning af kabler med kabelsko Tilslutning uden kabelsko Anvendelse af aluminiumdele Anvendelse af enlederkabel Intern potentialudligning Trinløs anlægsflade for tætningen i klemkassedækslet (ikke ved GT640) Minimale luftafstande Afslutning af tilslutningsarbejde Tilslutning af hjælpestrømkredse Valg af kabler Indføring af kabler i hjælpeklemkassen og lægning Tilslutning af statorviklingens temperaturovervåning Afslutning af tilslutningsarbejde i hjælpeklemkassen Drift på omretter Drift på omretter med lav pulsfrekvens Omretterspidsspænding Reduktion af lejestrømme Omretterdrift på jordet net Idriftsættelse Kontroller før idriftsættelse Måling af isoleringsmodstanden og polarisationsindekset før idriftsættelse Smøring af rulningslejer før idriftsættelse Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturen Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen Tilkoble Frakobling Drift Sikkerhedsanvisninger i drift Slukke for stilstandsvarme Tilkobling af maskine Eftersmøring af rulningslejer Genindkobling efter nødstop Driftspauser Forebyggelse af tildugning/kondensdannelse i maskinen Forebyggelse af stilstandsskader på rulningslejet Akseljordingsbørster (option) Måling af isolationsmodstanden efter længere tids stilstand Driftsafbrydelse af maskinen Ny idriftsættelse af maskinen Forstyrrelser Eftersyn ved forstyrrelser Elektriske forstyrrelser Mekaniske forstyrrelser...88 Driftsvejledning 03/2015 7

8 Indholdsfortegnelse Forstyrrelser på rulningslejet Vedligeholdelse Eftersyn og vedligeholdelse Sikkerhedsoplysninger for eftersyn og vedligeholdelse Måling af isolationsmodstanden og polarisationsindekset ved vedligeholdelsesarbejde Eftersyn ved forstyrrelser Første eftersyn efter montering eller istandsættelse Hovedeftersyn Eftersyn af rulningslejer Eftersyn og vedligeholdelse af stilstandsvarmen Eftersmøringsintervaller og fedttyper for drift af rulningslejer Tætning af rulningslejer (tilvalg "Øget beskyttelsesgrad") Køleluftstrøm holdes ren Udbedring af lakskader Vedligeholdelse af klemkasser Istandsættelse Forberedelse af istandsættelsesarbejde Tætning af maskine Rulningsleje Afmontering af rulningsleje Afmonter V-ring Afmontering af labyrinttætningsring Montering af rulningsleje Montering af V-ring Montering af V-ring (tilvalg "Øget beskyttelsesgrad") Montering af labyrinttætningsring Reservedele Bestillingsoplysninger Indkøb af reservedele i fri handel Stilstandsvarme Stator og rotor Rulningsleje DE-side med lejehus Rulningsleje DE-side uden lejehus Rulningsleje DE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Rulningsleje NDE-side med lejehus Rulningsleje NDE-side uden lejehus Rulningsleje NDE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Klemkasse GT Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Bortskaffelse Indledning Driftsvejledning 03/2015

9 Indholdsfortegnelse A B C 11.2 Landespecifikke lovmæssige bestemmelser Adskillelse af maskine Bortskaffelse af komponenter Service og support A.1 Siemens Industry Online Support A.2 RoHS - Begrænsning af brugen af bestemte farlige stoffer Tekniske data B.1 Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser Kvalitetsdokumenter C.1 EF-overensstemmelseserklæring 2006/95/EF Index Tabel Tabel 3-1 Maskinudførelse...21 Tabel 3-2 Data på mærkepladen...22 Tabel 3-3 Rulningslejevarianter...23 Tabel 3-4 Sammenhæng mellem akselhøjde og klemkasse...24 Tabel 4-1 Tilspændingsmomenter for akselskrue i rotorholdeanordning...31 Tabel 5-1 Statorviklingens isolationsmodstand ved 40 C...41 Tabel 5-2 Tilladte afvigelser ved positionering af maskinen med elastisk kobling...52 Tabel 6-1 Klemmebetegnelser med 1U1-1 som eksempel...58 Tabel 6-2 Bestemmelse af jordingsledertværsnit...59 Tabel 6-3 Tilslutningsteknik (med kabelsko/kabelskoløs tilslutning)...61 Tabel 6-4 Udførelser kabelindføringsplade...62 Tabel 6-5 Klemkasser med løgringstætning...63 Tabel 6-6 Minimumsluftafstand afhængigt af den effektive værdi af vekselspændingen U eff...68 Tabel 6-7 Maksimal omretterspidsspænding...71 Tabel 7-1 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturerne før idriftsættelse...78 Tabel 7-2 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturen i normal drift...78 Tabel 7-3 Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen ved idriftsættelse...78 Tabel 7-4 Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen i normal drift...79 Tabel 8-1 Elektriske forstyrrelser...87 Tabel 8-2 Mekaniske forstyrrelser...88 Tabel 8-3 Forstyrrelser på rulningslejet...89 Tabel 9-1 Kontroller efter montering eller istandsættelse...93 Tabel 9-2 Kontroller ved hovedeftersyn...94 Tabel 9-3 Kriterier for valg af rulningslejefedt...95 Driftsvejledning 03/2015 9

10 Indholdsfortegnelse Tabel 9-4 Rulningslejefedter til lodrette og vandrette udformninger...96 Tabel 9-5 Alternative smørefedter med NLGI-klasse 2 til motorer med vandret udformning...96 Tabel 10-1 Reservedele til stator og rotor Tabel 10-2 Reservedele til rulningsleje DE-side med lejehus Tabel 10-3 Reservedele til rulningsleje DE-side uden lejehus Tabel 10-4 Reservedele til rulningsleje DE-side Tabel 10-5 Reservedele til rulningsleje NDE-side med lejehus Tabel 10-6 Reservedele til rulningsleje NDE-side uden lejehus Tabel 10-7 Reservedele til rulningsleje NDE-side Tabel 10-8 Klemkasse GT Tabel 10-9 Reservedele til klemkasse 1XB Tabel Yderligere reservedele Tabel Yderligere reservedele til klemkasse 1XB1631 med todelt kabelindføring Tabel B-1 Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser med en tolerance på ± 10% Billeder Billede 3-1 Skematisk afbildning mærkeplade...22 Billede 4-1 Rotorens aksialfiksering...30 Billede 4-2 Principbillede enkeltdrev...37 Billede 4-3 Principbillede tandemdrev...38 Billede 5-1 Afbalanceringstype på DE-siden...46 Billede 5-2 Principbillede: Positionering af maskinen i forhold til arbejdsmaskine...52 Billede 6-1 Klemkasse GT Billede 6-2 Klemkasse 1XB Billede 6-3 Klemkasse 1XB Billede 6-4 Trækaflastning og tætningsindsats...63 Billede 6-5 Tilslutning med kabelsko og fastgørelsesskrue (principbillede)...65 Billede 6-6 Tilslutning med klemmebøjler (principbillede)...66 Billede 9-1 Afmontering labyrinttætningsring (principbillede) Billede 9-2 Rulningsleje med fedtforkammer (principbillede) Billede 9-3 Position for labyrinttætningsringens gevindtappe på det ydre lejedæksel Billede 10-1 Stator og rotor Billede 10-2 Rulningsleje DE-side med lejehus Billede 10-3 Rulningsleje DE-side uden lejehus Billede 10-4 Rulningsleje DE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Billede 10-5 Rulningsleje NDE-side med lejehus Billede 10-6 Rulningsleje NDE-side uden lejehus Billede 10-7 Rulningsleje NDE-Seite - lejeskjold med integreret lejedækskel Driftsvejledning 03/2015

11 Indholdsfortegnelse Billede 10-8 Billede 10-9 Billede Klemkasse GT Klemkasse 1XB1621 med standardkabelindføring Todelt kabelindføring Driftsvejledning 03/

12 Indholdsfortegnelse 12 Driftsvejledning 03/2015

13 Indledning Om denne vejledning Denne vejledning beskriver maskinen og informerer dig om håndteringen af den - fra levering til bortskaffelse. Gem denne vejledning til senere brug. Læs driftsvejledningen før håndtering af maskinen og følg anvisningerne. Derved sikrer du en fare- og fejlfri funktion samt en lang brugstid for maskinen. Hvis du har forslag til forbedring af dokumentet, kan du kontakte Service Center (Side 123). Tekstkendetegn Konceptet for advarselshenvisningerne er forklaret på bagsiden af titelbladet. Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Ud over advarselshenvisningerne, som du af sikkerhedsmæssige grunde altid skal respektere, finder du i denne vejledning følgende tekstkendetegn: 1. Handlingsanvisninger er vist som nummereret liste. Overhold rækkefølgen af handlingsanvisningerne. Ved optællinger anvendes listepunktet. Tankestregen angiver optællinger i andet niveau. Henvisning En henvisning/anvisning er en vigtig information om produktet, håndteringen af produktet eller den pågældende del af dokumentationen. En henvisning/anvisning giver hjælp eller yderligere idéer/forslag. Driftsvejledning 03/

14 Indledning 1.1 Om denne vejledning 14 Driftsvejledning 03/2015

15 Sikkerhedsanvisninger Informationer til den ansvarlige for anlægget Denne maskine er konciperet og bygget iht. retningslinjerne i direktivet 2006/95/EF ("Lavspændingsdirektivet") og beregnet til anvendelse i industrianlæg. Ved anvendelse af den elektriske maskinen uden for Det Europæiske Fællesskab skal de landespecifikke forskrifter overholdes. Overhold de lokale og branchespecifikke sikkerheds- og installationsforskrifter. Personer, der er ansvarlige for anlægget, skal sikre følgende: Planlægnings- og projekteringsarbejder samt alle arbejder på og med maskinen udføres udelukkende af kvalificeret personale. Driftsvejledningen er altid til rådighed ved alle arbejder. De tekniske data samt angivelserne om de tilladte montage-, tilslutnings-, omgivelses- og driftsbetingelser overholdes konsekvent. De specifikke installations- og sikkerhedsforskrifter samt forskrifterne til brug af personligt sikkerhedsudstyr overholdes. Henvisning Kontakt det ansvarlige Service Center (Side 123) i forbindelse med hjælp til planlægning, montage, idriftsættelse og serviceopgaver. I den enkelte kapitler i dette dokument kan du finde sikkerhedshenvisninger. Overhold altid sikkerhedshenvisningerne med henblik på din egen og andre personers sikkerhed og for at undgå materielle skader. Overhold følgende sikkerhedshenvisninger ved alle aktiviteter på og med maskinen. 2.2 De fem sikkerhedsregler Af hensyn til din personlige sikkerhed samt for at undgå materielle skader skal de sikkerhedsrelevante henvisninger og følgende fem sikkerhedsregler iht. EN "Arbejde i spændingsfri tilstand" altid overholdes ved arbejde på maskinen. Anvend de fem sikkerhedsregler før påbegyndelse af arbejdet i den nævnte rækkefølge. Fem sikkerhedsregler 1. Frikobling. Slå også hjælpestrømskredsløb fra, f.eks. stilstandsopvarmning. 2. Sørg for at sikre mod genindkobling. 3. Konstatér, at der ikke er nogen spænding. 4. Forbind med jord, og kortslut. 5. Dele i nærheden, som er spændingsførende, skal afdækkes er afskærmes. Driftsvejledning 03/

16 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Sikker håndtering Efter afslutning af arbejderne skal de udførte foranstaltninger ophæves i omvendt rækkefølge. 2.3 Kvalificeret personale Alle arbejder på maskinen er forbeholdt kvalificeret personale. Med kvalificeret personale menes personer, som opfylder følgende forudsætninger: De er på grundlag af deres uddannelse og erfaring i stand til inden for deres arbejdsområde at erkende risici og imødegå potentielle farer. Arbejdet på maskinen er blevet pålagt dem af den pågældende foresatte. 2.4 Sikker håndtering Sikkerheden på arbejdspladsen er afhængig af, at alle personer, der installerer, driver og vedligeholder maskinen, udviser en opmærksom, forebyggende og fornuftig adfærd. Ud over at respektere de anførte sikkerhedsforanstaltninger skal man generelt være forsigtig i nærheden af maskinen. Tænk altid på din sikkerhed. Vær også opmærksom på følgende for at undgå ulykker: Generelle sikkerhedsforskrifter i det pågældende anvendelsesland Specifikke forskrifter fastsat af den driftsansvarlige og for anvendelsesområdet Specifikke aftaler, der er truffet med den driftsansvarlige Separate sikkerhedsanvisninger, der er vedlagt maskinen Sikkerhedssymboler og henvisninger/anvisninger på maskinen og dens emballage ADVARSEL Spændingsførende dele Elektriske maskiner indeholder spændingsførende dele. Hvis afdækninger fjernes eller i tilfælde af usagkyndig brug af maskinerne, forkert betjening eller mangelfuld vedligeholdelse, kan følgen være dødsulykker, svære kvæstelser eller materielle skader. Overhold altid de "Fem sikkerhedsregler (Side 15)" ved arbejde på maskinen. Afdækninger må kun fjernes ifølge anvisningerne i denne driftsvejledning. Maskinen skal betjenes fagmæssigt korrekt. Maskinen skal vedligeholdes regelmæssigt og fagligt korrekt. 16 Driftsvejledning 03/2015

17 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Sikker håndtering ADVARSEL Roterende dele Elektriske maskiner indeholder farlige, roterende dele. Hvis afdækninger fjernes eller i tilfælde af usagkyndig brug af maskinerne, forkert betjening eller mangelfuld vedligeholdelse, kan følgen være dødsulykker, svære kvæstelser eller materielle skader. Afdækninger må kun fjernes ifølge anvisningerne i denne driftsvejledning. Maskinen skal betjenes fagmæssigt korrekt. Maskinen skal vedligeholdes regelmæssigt. De frie akselender skal sikres. ADVARSEL Varme overflader Elektriske maskiner har varme overflader. Rør ikke ved disse overflader. Følgerne kan være alvorlige forbrændinger. Lad maskinen køle af, inden du begynder at arbejde på den. Afdækninger må kun fjernes ifølge anvisningerne i denne driftsvejledning. Maskinen skal bruges fagmæssigt korrekt. FORSIGTIG Sundhedsfarlige substanser Kemiske substanser, der benyttes ved opstilling, drift og vedligeholdelse af maskinen, kan være sundhedsfarlige. Følgerne kan være forgiftninger, hudskader, ætsning af åndedrætsorganerne og andre sundhedsskader. Følg anvisningerne i denne driftsvejledning og producenternes produktinformationer. Overhold de pågældende sikkerhedsforskrifter, og brug de foreskrevne værnemidler. FORSIGTIG Letantændelige og brændbare substanser Kemiske substanser, der benyttes ved opstilling, drift og vedligeholdelse af maskinen, kan være letantændelige eller brændbare. Følgerne kan være forbrændinger og andre sundhedsskader samt materielle skader. Følg anvisningerne i denne driftsvejledning og producenternes produktinformationer. Overhold de pågældende sikkerhedsforskrifter, og brug de foreskrevne værnemidler. Driftsvejledning 03/

18 Sikkerhedsanvisninger 2.5 Elektrostatisk udsatte moduler ADVARSEL Støjemissioner Maskinen kan under drift nå op på et støjniveau, der ikke er tilladt på arbejdspladser. Følgerne kan være høreskader. Sørg for en sikker drift af maskinen inden for dit anlæg gennem støjdæmpende foranstaltninger som f.eks. afdækninger, støjisolering eller høreværn. 2.5 Elektrostatisk udsatte moduler ESD beskyttelsesforanstaltninger VÆR OPMÆRKSOM Elektrostatisk afladning Elektroniske moduler indeholder elektrostatisk udsatte kredsløbskomponenter. Disse komponenter kan let ødelægges ved ukyndig håndtering. Overhold de efterfølgende anvisninger for at undgå materielle skader. Rør kun ved elektroniske moduler, hvis du skal foretage absolut nødvendige arbejdsopgaver på modulerne. Hvis det er nødvendigt at røre ved elektroniske moduler, skal den pågældende persons krop aflades elektrostatisk og jordes umiddelbart forinden. Bring ikke elektroniske moduler i berøring med elektrisk isolerende materiale som f.eks. plastfolie, plastdele, isolerende bordskånere eller tøj af syntetiske fibre. Læg kun modulerne fra dig på ledende underlag. Elektroniske moduler og komponenter må kun indpakkes, opbevares og transporteres i en ledende emballage som f.eks. metalliserede plast- eller metalbeholdere, ledende skummaterialer eller husholdningsalufolie. 18 Driftsvejledning 03/2015

19 Sikkerhedsanvisninger 2.8 Påvirkning af forsyningsnettet ved meget ujævnt drejningsmoment De nødvendige ESD-beskyttelsesforanstaltninger for elektrostatisk udsatte kredsløbskomponenter er anskueliggjort på de efterfølgende tegninger: (1) Siddeplads (2) Ståplads (3) Stå- / siddeplads a = ledende gulv b = ESD-bord c = ESD-sko b = ESD-kappe b = ESD-armbånd f = jordforbindelse for skabe 2.6 Elektromagnetisk kompatibilitet Denne maskine er udformet efter IEC/EN og opfylder ved tilsigtet brug kravene i det Europæiske Direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet. 2.7 Støjimmunitet Kravene om støjimmunitet i henhold til IEC/EN er principielt opfyldt af maskinen. Ved maskiner med indbyggede sensorer (f.eks. koldleder) skal producenten af det samlede anlæg selv sørge for en tilstrækkelig støjimmunitet ved valg af egnede sensorsignalledninger og analyseapparater. 2.8 Påvirkning af forsyningsnettet ved meget ujævnt drejningsmoment Ved et meget ujævnt drejningsmoment, f.eks. ved fremdrift af en stempelkompressor, fremtvinges en ikke-sinusformet motorstrøm. De opstående oversvingninger kan via tilslutningsledningerne påvirke forsyningsnettet utilladeligt. Driftsvejledning 03/

20 Sikkerhedsanvisninger 2.10 Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg 2.9 Støjspændinger ved drift på omretter ADVARSEL Støjspændinger ved drift på omformer Ved drift på omformere forekommer der, alt efter omformer (producent, type, trufne støjdæmpende foranstaltninger), støjudsendelse af varierende styrke. Ved maskiner med indbyggede sensorer, f.eks. koldledere, kan der optræde støjspændinger på sensorledningen som følge af omformeren. Der kan indtræde driftsforstyrrelser, som indirekte eller direkte kan medføre dødsfald, svære kvæstelser eller materielle skader. Overhold EMC-henvisningerne fra omformerproducenten for at undgå en overskridelse af grænseværdierne iht. IEC/EN ved drevsystemer, der består af maskine og omformer. Træf passende EMC-foranstaltninger Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg ADVARSEL Fejl i elektroniske apparater som følge af anlæg med elektrisk energiteknik Anlæg med elektrisk energiteknik genererer elektriske felter under drift. Ved ophold i umiddelbar nærhed af maskinen kan der opstå livsfarlige fejlfunktioner i medicinske implantater, f.eks. pacemakere. Ved magnetiske eller elektroniske datamedier kan der opstå datatab. Det er forbudt for personer med pacemakere at opholde sig i maskinens område. Beskyt personalet, der arbejder på anlægget, med egnede foranstaltninger, f.eks. markeringer, afspærringer, sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger. Overhold de nationale beskyttelses- og sikkerhedsforskrifter. Hav ingen magnetiske eller elektroniske harddiske med. 20 Driftsvejledning 03/2015

21 Beskrivelse 3 Anvendelsesområde Denne elektriske maskine er udformet til brede anvendelsesområder i fremdrivningsteknikken samt energiomdannelsen. Den udmærker sig ved stor robusthed, lang levetid og pålidelighed samt stor variabilitet til optimal tilpasning til den pågældende funktion. Detaljerne i den leverede maskines udførelse samt de tilladte driftsbetingelser findes i denne dokumentation. Maskinen er dimensioneret i overensstemmelse med ordregivers specifikation og må kun benyttes til den kontraktligt fastsatte anvendelse. De tilladte driftsbetingelser kan findes på mærkepladen. De tekniske data er beskrevet i kataloget. ADVARSEL Eksplosionsfare Denne maskine er ikke udformet til anvendelse inden for eksplosionsfarlige områder. Hvis den anvendes inden for sådanne områder, kan der ske en eksplosion. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Brug ikke maskinen inden for eksplosionsfarlige områder. Maskinudførelse De forskrifter og standarder, der ligger til grund af konstruktionen og kontrollen af denne maskine, findes på mærkepladen. Maskinens udførelse er principielt i overensstemmelse med efterfølgende standarder. Det aktuelle niveau for de harmoniserede standarder, der refereres til, fremgår af EFoverensstemmelseserklæringen/-erklæringerne. Tabel 3-1 Maskinudførelse Kendetegn Standard Dimensionering og driftsegenskaber IEC/EN Beskyttelsesgrad IEC/EN Køling IEC/EN Udformning IEC/EN Tilslutningsbetegnelser og omdrejningsretning IEC/EN Støjemission IEC/EN Opstartsforhold, roterende elektriske maskiner IEC/EN * Driftsvejledning 03/

22 Beskrivelse Kendetegn Standard Vibrationssværhedsgrad IEC/EN Vibrationsgrænseværdier DIN ISO * Kun for maskiner til netdrift Se også Kvalitetsdokumenter (Side 127) Mærkeplade Mærkepladen indeholder identifikationsdataene og de vigtigste tekniske data. Dataene på mærkepladen og de kontraktlige aftaler fastsætter grænserne for den bestemmelsesmæssige brug. Billede 3-1 Skematisk afbildning mærkeplade Tabel 3-2 Data på mærkepladen Pos Beskrivelse Pos Beskrivelse (1) Motorart (12) Dimensioneringsomdrejningstal [ 1 / min ] (2) Motortype (13) Startstrømsforhold (3) Serienummer (14) (tom) (4) Udformning (15) Certifikatnummer (5) Varmeklasse (16) Beskyttelsesgrad (6) Dimensioneringsspænding [V] og kredsløb (17) Rotorklasse (7) Dimensioneringsfrekvens [Hz] (18) Motorvægt [kg] (8) (indhold alt efter udførelse) (19) Ekstra angivelser (valgfrit) (9) Dimensioneringsstrøm [A] (20) Maksimalt omdrejningstal [ 1 / min ] 22 Driftsvejledning 03/2015

23 Beskrivelse Pos Beskrivelse Pos Beskrivelse (10) Dimensioneringseffekt [kw] (21) Produktionsland / By (11) Effektfaktor [cos φ] Rotor Rotorpakken med kortslutningsviklingen er trykket på akslen. Akslen har normalt en cylindrisk akselende på DE-siden. Alt efter udførelse kan der være en anden akselende på NDEsiden. Køling Kølesystemet er udformet som lukket, indvendig kølekreds. Maskinens varmetab afgives via overfladen til den omgivende luft. En akselventilator bevæger køleluften i den indvendige primærkreds. Bevægelsen af køleluften i den udvendige sekundærkreds skal hos kunden frembringes af en separat anordning. Rulningslejer Maskinerne er alt efter udførelse og i overensstemmelse med de fra ordren kendte driftsforhold udstyret med forskellige rulningslejevarianter. De respektive typer er opført på maskinens smøreskilt. Ved omretterdrift indbygges der normalt et isoleret leje på NDE-siden. Der findes følgende varianter af rulningslejer: Tabel 3-3 Rulningslejevarianter Udførelse Vandret konstruktion, koblingsudgang Vandret konstruktion, til øgede tværkræfter, f.eks. ved remudgang Lodret konstruktion, akselhøjde 315, koblingsudgang Lodret konstruktion, akselhøjde Rulningsleje DE-side: Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre DE-side: Cylinderrulleleje som løst leje NDE-side: Forseglet kugleleje som fast leje DE-side: Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre DE-side: Parring vinkelkontaktkugleleje / Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre Rulningslejeudførelse for "Øget beskyttelsesgrad" (tilvalg) Gennem anbringelse af et fedtforkammer, der er lejret foran den egentlige lejeindsats, opnås en forbedret tætning af lejeindsatserne mod indtrængen af støv og vand. Selv om det samme fedt af praktiske grunde anvendes i begge tilfælde, betegnes fedtet i overensstemmelse med de forskellige funktioner som "smørefedt" og "tætningsfedt". Driftsvejledning 03/

SIMOTICS FD. Induktionsmotor Type 1MQ1. Driftsvejledning / Installationsanvisninger. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Induktionsmotor Type 1MQ1. Driftsvejledning / Installationsanvisninger. Answers for industry. Til anvendelse i zone 2 (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Induktionsmotor Type 1MQ1 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 04/2015 Answers for industry. 02.04.2015 10:38

Læs mere

SIMOTICS FD. Induktionsmotor Type 1MH1. Driftsvejledning / Installationsanvisninger. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Induktionsmotor Type 1MH1. Driftsvejledning / Installationsanvisninger. Answers for industry. Til anvendelse i zone 2 (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Induktionsmotor Type 1MH1 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 04/2015 Answers for industry. 23.04.2015 12:46

Læs mere

SIMOTICS FD. Induktionsmotor Type 1MN1. Driftsvejledning / Installationsanvisninger. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Induktionsmotor Type 1MN1. Driftsvejledning / Installationsanvisninger. Answers for industry. Til anvendelse i 22 (IEC/EN 60079-10-2) II 3D Ex tc IIIB T125 C Dc SIMOTICS FD Induktionsmotor Type 1MN1 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 23.03.2015 11:27

Læs mere

Lavspændingsmotorer. SIMOTICS TN Series N-compact. Type 1PQ8. Til anvendelse i zone 2 (IEC/EN ) II 3G Ex ec IIC T3 Gc

Lavspændingsmotorer. SIMOTICS TN Series N-compact. Type 1PQ8. Til anvendelse i zone 2 (IEC/EN ) II 3G Ex ec IIC T3 Gc Til anvendelse i zone 2 (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex ec IIC T3 Gc Driftsvejledning Installationsanvisninger Lavspændingsmotorer SIMOTICS TN Series N-compact Type 1PQ8 Edition 08/2017 www.siemens.com/drives

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SIMOTICS GP, SD, DP Lavspændingsmotorer Standardmaskiner

SIMOTICS GP, SD, DP Lavspændingsmotorer Standardmaskiner 56100000071001 SIMOTICS GP, SD, DP Lavspændingsmotorer Pakket driftsvejledning 1 Indledning 1.1 Maskintyper Maskintyper 1LA, 1LE, 1LF, 1LG, 1LP, 1FP, 1PC, 1PF, 1PK, 1PP, 1PQ 1.2 OBS! Læsning Symbolforklaring

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964 Spindelgear Manual /// Side 2 Spindelgearets opbygning /// Side Montagevejledning /// Side Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 6 Unikt gearnummer /// Side 7 Reservedelstegning /// Side 8 Reservedelsliste

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...4 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 4

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugsanvisning PackFix 1.0

Brugsanvisning PackFix 1.0 Brugsanvisning PackFix 1.0 D1040388 - version - 2008/17 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...3 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 3 1.2 Almene henvisninger...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse

Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse Teknik for erhvervskøretøjer og industri Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse Kardanaksler fra ELBE Fremstilling Udskiftning Reparation K3-0262/0909 Montagevejledning transport og opbevaring

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere