Størst mulig kundetilfredshed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Størst mulig kundetilfredshed"

Transkript

1 Størst mulig kundetilfredshed Finde den bedste løsning for kunden Tilbyde til priser, der passer til markedet Producere i den forventede kvalitet Levere til den aftalte termin Arbejde så effektivt som muligt Belaste miljøet mindst muligt Produkter og serviceydelser ISO 9001: ISO 14001:2004 OHSAS 18001

2 Side 2 af 9 Kære medarbejdere Kære kunder Kvalitet bliver og er altid blevet prioriteret højt i vores firma. KAESER s succes er et direkte resultat af kvaliteten af vores produkter og serviceydelser. Moderselskabet i Coburg, Tyskland, blev certificeret i henhold til ISO 9001 første gang i Certificeringen betyder, at vi kan dokumentere, at: medarbejderne i alle vores afdelinger er kvalificerede, uddannede og oplærte til at opfylde de krav, deres stillinger kræver vi stiller de nødvendige arbejdsværktøjer til rådighed vi har skriftlige arbejdsbeskrivelser, der besvarer alle spørgsmål angående standarden vi til enhver tid kan dokumentere, at vores medarbejdere arbejder i henhold til disse arbejdsbeskrivelser. Vores kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem QESM (Quality, Environmental and Workplace Safety Management system) bliver anvendt og efterfulgt globalt i alle KAESER selskaber. KAESER KOMPRESSORER A/S blev certificeret i henhold til ISO 9001 første gang i 1999 og i henhold til ISO første gang i Siden da har vi gentagne gange fået fornyet vores certificering, senest i Vores QESM system dokumenterer, hvordan vi overholder følgende standarder: ISO 9001:2008 (for så vidt angår Mobilair, også europæiske forskrifter om vejtransport) ISO 14001:2004 OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) Vi anvender følgende værktøjer: en procesorienteret dokumentationsstruktur målbare mål inden for relevante områder nøgleindikatorer (KPI), som sammenlignes med og evalueres ud fra tidligere perioders mål og indikatorer mål om løbende forbedring (CIP: Continuous Improvement Process), som defineret i ISO jævnlige audits kurser og efteruddannelse Vores QESM system består af: denne, der giver en oversigt over dokumentationsstrukturen og fungerer som en informationskilde for kunder og medarbejdere QESM procedurer, der beskriver vores processer QESM arbejdsbeskrivelser, der beskriver de enkelte aktiviteter i detaljer QESM formularer, der danner grundlag for dokumentationen. QESM procedurerne henviser til arbejdsbeskrivelserne og formularerne. Arbejdsbeskrivelser og formularer er sorteret og nummereret i henhold til de funktionelle områder. Vi ønsker at gøre vores medarbejdere og kunder bekendt med de overvejelser og tanker, der ligger bag vores koncernpolitik. Vi evaluerer vores koncernpolitik jævnligt og tilpasser den, hvis de ydre rammer kræver dette. Forsiden på denne viser tydeligt, at koncernens succes afhænger af alle vores medarbejdere, som har et fælles ansvar for at realisere vores mål. Vi har valgt at vise målene som søjler for at gøre det klart og tydeligt, at kun ved at opnå disse mål sikrer vi KAESER s solide fundament og fortsatte eksistens.

3 Side 3 af 9 Koncernpolitik KAESER s primære mål er at skabe højest mulig kundetilfredshed ved at tilbyde produkter og serviceydelser, der lever fuldt op til vores kunders forventninger. Vores konkurrenceevne, vores kommercielle succes og vores fortsatte eksistens afhænger af vores evne til at skabe høj tilfredshed blandt vores kunder. Med det formål at opfylde vores kunders forventninger, tilbyder vi udelukkende produkter og serviceydelser af højeste kvalitet. Det kan vi på grund af vores målorienterede infrastruktur, vores procesorienterede procedurer og vores løbende arbejde med at forbedre og optimere vores processer, som reaktion på fx ændringer i markedskravene og det analysearbejde i forbindelse med opståede fejl og problemer, der er en vigtig del af en løbende forbedringsproces. Ved at uddanne og oplære vores medarbejdere og forretningspartnere fremmer vi en fælles ansvarsfølelse for kvalitet, miljø, sikkerhed og sundhed (arbejdsmiljø) på alle niveauer, samtidig med at vi kræver fuld overensstemmelse med de følgende principper. Overholdelse af loven Vi overholder alle relevante love og forskrifter, som gælder for det relevante juridiske område, hvori vores tyske og internationale koncern- og datterselskaber befinder sig. Vi sørger for, at underleverandører, der udfører arbejde i vores navn eller udfører arbejde på KAESER produkter, opretholder de samme kvalitets- og miljøstandarder, som vi gør. Arbejdsmiljø Vi påtager os ansvaret for vores medarbejderes sundhed og sikkerhed på deres arbejdsplads. Vi er opmærksomme på risici og iværksætter foranstaltninger til forebyggelse af ulykker og erhvervssygdomme. Ved hjælp af uddannelse og oplæring sikrer vi, at alle medarbejdere er godt bekendt med emnet arbejdsmiljø. Vi tilbyder sundhedsfremmende støtte til vores medarbejdere. Respekt for grundlæggende menneskerettigheder Vi arbejder til fremme for lige muligheder for og lige behandling af vores medarbejdere, uafhængigt af hudfarve, etnisk baggrund, nationalitet, social baggrund, eventuelle handicap, seksuelt tilhørsforhold, politisk og/eller religiøs overbevisning, køn og/eller alder. Vi respekterer enhver persons menneskeværd, privatliv og personlige rettigheder. Vi tvinger ikke nogen til at arbejde for os eller samarbejde med os. Vi tolererer ingen form for uacceptabel behandling af personer, som fx brutalitet, seksuel eller personlig chikane eller diskriminering. Vi tilbyder rimelige lønninger og overholder den lovbefalede nationale mindsteløn. Vi overholder den lovbefalede maksimale arbejdstid. Hvis lovligt muligt, anerkender vi medarbejdernes ret til forsamling, og vi giver hverken forrang til eller diskriminerer imod medlemmer af medarbejdersammenslutninger eller fagforeninger.

4 Side 4 af 9 Miljøbeskyttelse Vi mener, at ansvaret for at bevare og beskytte miljøet ikke kun påligger de offentlige instanser, men at alle personer og virksomheder deler dette ansvar. Vi anvender de relevante redskaber til at bekræfte og vurdere vores aktiviteters og produkters nuværende og fremtidige påvirkning af miljøet ud fra lovmæssige normer og internationale standarder. Baseret på de herved indsamlede data vælger vi, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at sikre en bæredygtig drift, herunder mulighederne for energibesparelser, lavere anvendelse af naturressourcer samt reduktion eller undgåelse af udledning af farlige stoffer. Forbud mod korruption eller bestikkelse Vi hverken tolererer eller accepterer nogen form for korruption eller bestikkelse, herunder nogen form for ulovlige tilbud om betaling eller gaver, der har til formål at påvirke en beslutning. Forbud mod tvangs- eller børnearbejde Vi ansætter ikke personer under mindstealderen for beskæftigelse (15 år). I lande, der er omfattet af ILO-konvention 138 om mindstealder for beskæftigelse, artikel 2, som følge af deres lave udviklingsgrad, kan mindstealderen sænkes til 14 år. Denne koncernpolitik er forpligtende for de ansvarlige parter, men giver ingen rettigheder til tredjemand. Ethvert krav fra tredjemand baseret på disse forpligtelser er juridisk ugyldige. Koncernmål Vores succes med at konkurrere på et globalt marked afhænger af, at vi opnår følgende koncernmål: At finde den bedste løsning for kunden til en rimelig markedspris i den krævede kvalitet til den aftalte tid på den mest effektive måde med mindst mulig påvirkning af miljøet. Disse succesfaktorer er gensidigt afhængige. Den vigtigste faktor er dog kvalitet, fordi den faktor ikke kan opvejes af de andre faktorer. Vores målsætning med mindst mulig påvirkning af miljøet betyder, at vores produkter ikke alene er yderst økonomiog miljøvenlige som følge af, at de leverer mere luft for mindre energi, men også at vi anvender så få naturressourcer som muligt i vores produktion, salg og service. Thomas Kaeser Bestyrelsesformand KAESER KOMPRESSOREN SE Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser Næstformand KAESER KOMPRESSOREN SE Lars Heine Pedersen Administrerende direktør KAESER KOMPRESSORER A/S

5 Side 5 af 9 KAESER s kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, udarbejdet af KAESER KOMPRESSOREN SE, anvendes og er gældende i: Coburg alle KAESER s adresser i Tyskland alle internationale datterselskaber af KAESER KOMPRESSOREN SE, der anvender SAP i deres arbejde. I Danmark anvender vi systemet på vores adresse: KAESER KOMPRESSORER A/S Skruegangen Karlslunde Samt på vores servicestationer på Fyn og i Jylland. Vi anvender samme ledelsessystem i alle de af vores datterselskaber, der er placeret uden for Tyskland. en beskriver, hvordan vi har struktureret vores dokumentationssystem. De processer, der beskriver udvikling og produktion, er kun gældende for Coburg (Tyskland), Gera (Tyskland), Fredericksburg (USA) og Linz (Østrig). Direkte henvisninger til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 standarderne er vist i kursiv. QESM procedurerne er inddelt i fire proceskategorier. Hver proceskategori er struktureret som en række koncernprocesser, der hver især er delt op i et antal hovedprocesser, som igen består af en række delprocesser. Delprocesser beskriver, i hvilken rækkefølge de nødvendige kvalitetssikrende aktiviteter udføres af den relevante medarbejder, så vel som de anvendte dokumenter samt evt. andre anvendte hjælpemidler.

6 Side 6 af 9 Vores processer er opdelt i fire kategorier: 1. Ledelsesprocesser Ledelsens ansvar Ledelsesprocesserne viser, hvordan koncernledelsen i KAESER KOMPRESSOREN SE styrer og leder selskabet, hvordan anvendelsen af personaleressourcer planlægges, og hvordan det sikres, at den gældende lovgivning overholdes. QESM systemet er udviklet på baggrund heraf og forbedres løbende. Dets effektivitet sikres af tilstedeværelsen af de nødvendige ressourcer. Topledelsen skal med planlagte mellemrum evaluere virksomhedens kvalitetsledelsessystem for at sikre, at det fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt. Denne evaluering skal omfatte en vurdering af muligheder for forbedring og af behovet for ændringer af kvalitetsledelsessystemet, herunder kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene (ISO 9001:2008, 5.6.1). Dette krav er baggrunden for, at vi jævnligt udfører kvalitetsaudits. Topledelsen gennemgår og analyserer resultaterne fra vores interne audits, tilbagemeldinger og feedback fra vores kunder, statistiske evalueringer samt forebyggende og korrigerende aktiviteter med henblik på at evaluere, hvorvidt QESM systemet er: egnet fyldestgørende, og effektivt. Udfaldet af ledelsens evaluering kan føre til implementering af foranstaltninger til forbedring af processer, produkter og en effektiv anvendelse af ressourcer. Medarbejdernes kontaktpersoner er deres direkte overordnede og deres afdelings QESM ansvarlige, som har til ansvar at sikre, at kravene i koncernpolitikken bliver opfyldt koncernmålene kendes og overholdes på alle niveauer, og at de nødvendige betingelser er til stede, for at de kan blive realiseret processerne udføres i overensstemmelse med instrukserne alle nødvendige forbedringer af systemet gennemføres. Afdelingernes QESM ansvarlige rapporterer til QESM chefen, der har det direkte ansvar over for koncernledelsen. 2. Støtteprocesser Styring af ressourcer De understøttende processer beskriver fastlæggelsen og anskaffelsen af de ressourcer, der er nødvendige for at: vores interne arbejde kan udføres så effektivt som muligt, og vi kan tilbyde produkter og tjenesteydelser, der sikrer fuld tilfredshed blandt vores kunder. Virksomheden skal ( ) sikre, at de ressourcer og informationer, der er nødvendige for at understøtte funktion og overvågning af disse processer, er tilgængelige (ISO 9001:2008, 4.1.d). Administrering af basis- og masterdata: Denne koncernprocedure inkluderer processer for registrering, oprettelse, ændring og udgivelse af styklister, arbejdsplaner, materiale-masterdata, kunde-masterdata, leverandør-masterdata, personale-masterdata og tidsstudier. Al anvendt data bliver registreret i SAP. Koncernproceduren Administrering af dokumenter og optegnelser beskriver oprettelse og ændring af interne dokumenter samt anskaffelse og styring af eksterne dokumenter (fragtbreve, certifikater, osv.). Der skal udarbejdes en dokumenteret procedure for at definere den nødvendige styring for: a) at godkende produkter, mht. at de er fyldestgørende, inden de udstedes b) at gennemgå og efter behov ajourføre samt på ny godkende dokumenter ( ) e) at sikre, at dokumenter forbliver læselige og umiddelbart kan identificeres ( ) (ISO 9001:2008, 4.2.3).

7 Side 7 af 9 Registreringer skal forblive læselige og skal umiddelbart kunne identificeres og genfindes (ISO 9001:2008, 4.2.4) Virksomheden skal: a) fastlægge den nødvendige kompetence for medarbejdere, der udfører arbejde med indflydelse på, om produktkrav bliver opfyldt b) hvor det er relevant, sørge for uddannelse/træning eller gennemføre andre aktiviteter for at tilvejebringe den nødvendige kompetence c) vurdere effektiviteten af de gennemførte aktiviteter ( ) e) opretholde relevante registreringer af uddannelse, træning, færdigheder og erfaring (ISO 9001:2008, 6.2.2). Koncernproceduren Personaleadministration inkluderer følgende primære processer: ressourceplanlægning, personaleudvikling, personalepleje og rekruttering. Virksomheden skal fastlægge, tilvejebringe og opretholde den infrastruktur, der er nødvendig for at opnå overensstemmelse med produktkrav. Infrastruktur omfatter ( ): a) bygninger, arbejdsplads og tilhørende faciliteter b) procesudstyr ( ) c) understøttende serviceydelser (som fx transport, kommunikations- eller informationssystemer) (ISO 9001:2008, 6.3) Koncernproceduren Tilrettelæggelse af infrastruktur dækker de primære processer for vedligeholdelse og reparation af bygninger, maskiner og udstyr samt processerne for udførelse og overvågning af inspektioner og testudstyr. Virksomheden skal sikre, at indkøbte produkter er i overensstemmelse med specificerede indkøbskrav. Type og omfang af styringen af leverandøren og af det indkøbte produkt skal afhænge af det indkøbte produkts effekt på den efterfølgende produktfrembringelse eller på slutproduktet. ( ) Der skal opretholdes registreringer af resultater af bedømmelser og af nødvendige handlinger som følge af bedømmelsen (ISO 9001:2008, 7.4.1). Koncernproceduren Strategisk indkøb omfatter indkøb af råmaterialer og komponenter samt processer for valg og bedømmelse af leverandører. Inden et produkt udvikles eller fremstilles, skal det sikres, at alle lovbestemte, forskriftsmæssige samt markedsrelaterede krav til produktet, for så vidt angår levering, eftersalgsaktiviteter og anvendelse, er analyserede og kendte. Indkøbsinformation skal beskrive det produkt, der påtænkes indkøbt, herunder i relevant omfang: a) krav til godkendelse af produkter, procedurer, processer og udstyr b) krav til kvalificering af personale c) kvalitetsledelsessystemkrav (ISO 9001:2008, 7.4.2) Virksomheden skal fastsætte og gennemføre inspektion eller andre aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at indkøbte produkter opfylder specificerede indkøbskrav (ISO 9001:2008). Koncernproceduren Marketing omfatter de primære processer relateret til markedsovervågning, fastlæggelse af produktprogram, prisfastsættelse og distribution, markedspræsentation, udarbejdelse og udgivelse af salgsmaterialer, så vel som styring af kundekontakt og -pleje. 3. Kerneprocesser Produktfrembringelse Kerneprocesserne er defineret som alle de E2E-processer, der udgør vores kerneekspertise. De inkluderer processerne under produktudvikling, opfyldelse af forskellige kundekrav samt processer inden for kundeservice. Ved planlægning af udvikling og konstruktion skal virksomheden fastsætte: a) udviklings- og konstruktionsstadierne b) den granskning, verifikation og validering, der er relevant på hvert udviklings- og konstruktionsstadium c) ansvar og beføjelser i forbindelse med udvikling og konstruktion (ISO 9001:2008, 7.3.1).

8 Side 8 af 9 Produktudvikling definerer de processer, der er krævet i forbindelse med udvikling af nye produkter og ændring af eksisterende design. Det omfatter planlægning og styring af udviklingen af et specifikt produkt, fastlæggelse og dokumentation af produktkrav, forberedelse, analyse inkl. efterfølgende sammenligning af resultater med designspecifikationen, og sluttelig, evalueringen af produktets egnethed til den specificerede anvendelse eller funktion. Virksomheden skal gennemgå de krav, der er knyttet til produktet. Denne gennemgang skal foretages, inden virksomheden forpligter sig til at levere et produkt til kunden (fx afgivelse af tilbud, accept af kontrakter eller ordrer, accept af ændringer til kontrakter eller ordrer) ( ) (ISO 9001:2008, 7.2.2). Koncernprocedurerne Salg, Logistik, Produktfrembringelse og Produktmodifikation beskriver, hvordan vi opfylder vores kunders forskellige behov. Vi opnår vores mål om kundetilfredshed ved at klarlægge kundekrav, udfærdige tilbud, gennemgå og dokumentere indgående ordrer, overvåge leveringstiden, tilpasse produkter til specielle behov, planlægge og anskaffe materialer, planlægge og overvåge produktionen af komponenter og slutprodukter, modifikation af produkter, styring af leverede produkter, og sidst men ikke mindst, planlægge salg og idriftsættelse, emballere og afsende de produkter, der er klar til afsendelse. Virksomheden skal validere alle processer til produktion og tilvejebringelse af service, hvor det resulterende output ikke kan verificeres ved efterfølgende måling/overvågning, og hvor mangler derfor først kan konstateres, efter at produktet er taget i brug, eller at serviceydelsen er blevet leveret. Valideringen skal demonstrere disse processers evne til at nå de planlagte resultater (ISO 9001:2008, 7.5.2). Koncernproceduren Udøvelse af kundeservice beskriver, hvordan vores serviceafdeling arbejder. Den forklarer, hvordan vores serviceteknikere udfører fejlfinding, hvordan vi styrer vedligeholdelse, reklamationer, serviceaftaler samt bortskaffelse og udskiftning via vores reservedelskatalog og reservedelshandel. 4. Måling, analyse og forbedring Proceskategorien Måling, analyse og forbedring beskriver de koncernprocedurer, vi anvender til at kontrollere produkt- og proceskvaliteten med henblik på at måle og øge kundetilfredsheden. Virksomheden skal bestemme, hvilken overvågning og måling der skal foretages, og hvilket overvågnings- og måleudstyr der er nødvendigt for at tilvejebringe vidnesbyrd for, at produktet er i overensstemmelse med fastsatte krav. Virksomheden skal etablere processer til at sikre, at overvågning og måling kan gennemføres og bliver gennemført på en måde, der er i overensstemmelse med kravene til overvågning og måling (ISO 9001:2008, 7.6). Vi sikrer Produktkvalitet ved at planlægge de nødvendige inspektioner ud fra definerede kriterier, ved at inspicere de producerede komponenter, sammenbyggede enheder og komplette maskiner ud fra inspektionsinstrukser samt ved at fjerne defekte produkter fra produktionslinjen med henblik på at analysere og evaluere afvigelsen. Virksomheden skal planlægge og implementere de overvågnings-, måle-, analyse- og forbedringsprocesser, der er nødvendige for: a) at demonstrere overensstemmelse med produktkrav b) at sikre kvalitetsledelsessystemets overensstemmelse c) løbende at forbedre kvalitetsledelsessystemets effektivitet (ISO 9001:2008, 8.1). Vi sikrer Proceskvalitet ved statistisk at analysere vores data og efterfølgende iværksætte de nødvendige korrigerende og forebyggende aktiviteter. Virksomheden skal, som en af målingerne af kvalitetsledelsessystemets præstationer, overvåge informationer om kundens opfattelse af, hvorvidt virksomheden har opfyldt kundekrav. Metoderne til at fremskaffe og anvende denne information skal fastsættes (ISO 9001:2008, 8.2.1). Sidst, men ikke mindst, beskriver koncernproceduren om Bedømmelse af Kundetilfredshed, hvordan vi analyserer kundereklamationer og produktovervågning samt opretter og analyserer kundeundersøgelser.

9 QESM Manual Side 9 af 9 Vores produktprogram omfatter: Skrue- og stempelkompressorer til trykluft- og vakuum, blæsere, dentalkompressorer, mobilkompressorer, tryklufttørrere og -filtre, kondensatdræn, kondensatseparatorer, trykluftbeholdere, kompressorstyringer og energistyringssystemer, teleservice, varmegenvindingssystemer, Air Utility-systemer, Air Demand Analysis (ADA) og kundetilpassede trykluftløsninger. KAESER koncernen er repræsenteret globalt med over 100 datterselskaber og samarbejdspartnere fordelt over alle betydningsfulde industrilande, hvor Europa, Nordamerika, Asien og Stillehavsområdet indtager nøglepositionerne. KAESER s verdensomspændende anerkendelse skyldes vores produkters høje effektivitet og driftsikkerhed og kvaliteten af vores tjenesteydelser. Vores trendsættende tjenesteydelser udgør en stadigt voksende andel af vores forretningsaktiviteter. Vores fortsatte høje grad af vækst kan tilskrives vores innovative tilgang, vores høje kvalitetsstandard og vores engagerede medarbejdere. Størstedelen af vores medarbejdere er udlært internt hos KAESER, og de nyder godt af den løbende videreuddannelse, der sikrer, at deres færdigheder hele tiden lever op til markedskravene. Globale marketing-aktiviteter har over de seneste år etableret og bibeholdt arbejdspladser i ind- og udland. KAESER blev grundlagt i 1919 og ledes i dag af Thomas Kaeser og hans hustru Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser. KAESER KOMPRESSOREN SE er verdensledende for så vidt angår vækst, innovation og finansiel uafhængighed. KAESER KOMPRESSORER A/S Skruegangen Karslunde Tlf Fax: D-ISODK.4/15

Vi arbejder dedikeret med at indføre yderligere forbedringer ved hjælp af CIP-tiltag (CIP = Continuous Improvement

Vi arbejder dedikeret med at indføre yderligere forbedringer ved hjælp af CIP-tiltag (CIP = Continuous Improvement Størst mulig kundetilfredshed Finde den bedste løsning for kunden Tilbyde til priser, der passer til markedet Producere i den forventede kvalitet Levere til den aftalte termin Arbejde så effektivt som

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Overblik over ISO9001:2008

Overblik over ISO9001:2008 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Kvalitetshåndbog Forenede Service

Kvalitetshåndbog Forenede Service Kvalitetshåndbog Forenede Service Når vi indgår en kontrakt Når kunden indgår en kontrakt med Forenede Service, underskriver de også en kvalitetssikret aftale. Vi er altid glade når vi underskriver en

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Procesoptimering og Ledelsessystemer

Procesoptimering og Ledelsessystemer Procesoptimering og Ledelsessystemer Den lette forståelse til ledelsessystemer og standardernes anvendelse. Optimer jeres processer og dokumenter det. Reducer drifts- omkostningerne. Styrk din konkurrenceevne.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Ledelseshåndbog for Olet Industrigummi A/S

Ledelseshåndbog for Olet Industrigummi A/S for Olet Industrigummi A/S Indholdsfortegnelse 1. Virksomhedsbeskrivelse... 2 2. Ledelsessystemets formål og omfang... 3 3. Kvalitets- miljø og arbejdsmiljøpolitik... 4 4. Målsætning... 5 5. Ledelsessystemets

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

SIGMA AIR UTILITY Køb kun trykluften!

SIGMA AIR UTILITY Køb kun trykluften! SIGMA AIR UTILITY Køb kun trykluften! SIGMA AIR UTILITY Køb kun trykluften Forestil dig, at din nye trykluftforsyning ikke koster dig en krone i investeringer. Du behøver ikke at røre ved hverken egen-

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

Kvalitetshåndbog Forenede Service

Kvalitetshåndbog Forenede Service Kvalitetshåndbog Forenede Service Når vi indgår en kontrakt Når kunden indgår en kontrakt med Forenede Service, underskriver de også en kvalitetssikret aftale. Vi er altid glade når vi underskriver en

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Velkommen. Introduktion til DS/EN ISO 13485: september copyright 1. Lasse Ahm Consult - Vordingborg

Velkommen. Introduktion til DS/EN ISO 13485: september copyright 1. Lasse Ahm Consult - Vordingborg Velkommen Introduktion til ISO 13 485:2016 Lasse Ahm Consult - Vordingborg Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland. Jeg er 53 år, uddannet Lead Auditor i Kvalitetsledelse,

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Togvedligeholdelse Driftsafvikling Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Driftsafvikling 1. august 2009 Driftschef (1) Service Sekretariat (2,10) IC4 koordinering (3) Kgc. København

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere