Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Aqutsisoqarfiup. Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Aqutsisoqarfiup. Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke"

Transkript

1 Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatuut paasissutissiinerat Forskningsenheden informerer Nummer 2 august 2009 Nyhedsbrevet udsendes fra Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Nyhedsbrevet viderebringer informationer om emner, der er forskningsrelevante, såsom informationer om forskerseminar, netværksaktiviteter, uddannelses- og kompetenceopbyggende aktiviteter, samarbejdsrelationer, fondsmidler m.v. Nyhedsbrevet formidler først og fremmest informationer om materiale, der bliver kendt for Forskningsenheden, især fra institutioner, organisationer og myndigheder i Grønland og Danmark, de nordiske, europæiske og arktiske lande. Redaktionen opfordrer alle til at bidrage med forskningsrelevante informationer, der kan have interesse for andre institutioner og enkeltpersoner med forskningsinteresser. Informationer om artikler, tidsskrifter og bøger bringes også, evt. med en kort omtale. Henvendelse til Forskningskoordinator Lone Nukaaraq Møller, tel , Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Aqutsisoqarfiup nutaarsiassaq nassiuppaa. Sammisat ilisimatusarnermut tunngassuteqartut pillugit paasissutissat nutaarsiassami ingerlateqqinneqarput, soorlu ilisimatusartut isumasioqatigiinnerat pillugu paasissutissat, attaveqatigiit suliaat, ilinniartitaanermik piginnaasatigullu ineriartortitsinermik ingerlatat, suleqatigiinnermut tunngassuteqartut, aningaasaliissutit il.il. Atortussat Ilisimatuunit ilisimaneqalersut pillugit siullertut paasissutissiinerusoq nutaarsiassami saqqummiunneqarpoq, pingaartumik suliffeqarfinnit, Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu kattuffnnit oqartussaqarfinnillu, nunanit avannarlernit, europami issittunilu nunanit. Ilisimatusarnermut tunngassuteqartut paasissutissat suliffeqarfinnut allanut inunnullu ataasiakkaanut ilisimatusarnermik soqutigisalinnut soqutiginarsinnaasunik kikkut tamarmik tunniussaqartarnissaannut peqataaqqullugit aaqqissuisoqarfik kaammattuivoq. Ilanngutassiat, atuagassiat atuakkallu pillugit paasissutissat, naatsumik oqaasertalerneqarsinnaapput. Saaffiginniffissaq, Ilisimatusarnermi ataqatigiissaarisoq Lone Nukaaraq Møller, oqa , Aaqqissuisoqarfik/Redaktion: Forskningskoordinator Lone Nukaaraq Møller Forskningskoordinator Najaaraq Paniula Forskningsenheden Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Postboks 2221, 1

2 Nyt fra Forskningsenheden Medlem af Naalakkersuisut Mimi Karlsen Forskningsenheden vil benytte lejligheden til at lykønske det nye medlem af Naalakkersuisut for forskning Mimi Karlsen. Vi ser frem til et frugtbart samarbejde om forskningsområdet. Vi vil også sige tak til det afgående medlem af Naalakkersuisut Tommy Marø for hans interesse for området. Memorandum of Understanding Den 24. juni 2009 blev der i Brussels underskrevet en Memorandum of Understanding (MOU) of a European Polar Framework". Den blev underskrevet af alle samarbejdspartnere i forbindelse med et European Polar Summit i Bruxelles. Tilbage i 2004 blev forskningsenheden opfordret til at indgå i udviklingen af et European Polar Consortium (EPC) af European Polar Board. Hensigten var at kunne søge bevillinger ved EU's 6. rammeprogram gennem ERA-NET-scheme. Det daværende Landsstyremedlem Henriette Rasmussen accepterede en samarbejdsaftale på 5 år. Under EPC projekter var der tre repræsentanter i følgende grupper: 1. EPC - Strategic Manegement Board, Tom Greffenberg, 2. EPC - Science Advisory Council, Daniel Thorleifsen. 3. EPC - Epicom meeting, Najâraq Paniula. Samarbejdet blev afsluttet i foråret 2009, og mundede ud i en European Polar Framework MOU V6. Dokumentet er ikke lovbindende, men er en generel erklæring af samarbejdsaftale, som revurderes hver 3. år. Arctic Science Summit Week 2010 I forbindelse med forberedelserne til den kommende konference Arctic Science Summit Week i 2010 er der nedsat en lokal komite. Komiteen består af Daniel Thorleifsen (Grønlands Nationalmuseum & Arkiv), Carl Christian Olsen (Sprogsekretariatet), Helle Siegsted (Grønlands Naturinstitut) foruden Najaaraq Paniula og Lone N. Møller fra Forskningsenheden. Gruppen har til opgave at planlægge sideaktiviteter til ASSW2010. Læs mere om konferencen på Ilisimatusarnermut Immikkoortortamit nutaarsiassat Naalakkersuisunut ilaasortaq Mimi Karlsen Ilisimatusarnermut Immikkoortortap manna iluatsillugu Ilisimatusarnermut Naalakkersuisoq nutaaq Mimi Karlsen pilluaqquaa. Ilisimatusarnermut tunngasut pillugit suleqatigiinnissamut angusaqarfiulluartumut qilanaarpugut. Aamma Naalakkersuisunut ilaasortamut tunuartumut Tommy Marømut suliassaqarfimmut soqutiginninneranut qujavugut. Memorandum of Understanding Ulloq 24. juni 2009 Brusselsimi atsiorneqarpoq Memorandum of Understanding (MOU) of a European Polar Framework". Bruxellesimi European Polar Summitimut atatillugu suleqatigisanit tamanit atsiorneqarpoq. European Polar Boardip ataani European Polar Consortiumip (EPC) ineriartortinneqarnissaanut ilisimatusarnermut immikkoortortaq suleqataaqqullugu 2004-mi kaammattorneqarpoq. ERA-NET-scheme aqqutigalugu EU-p tunngavissanik arfinilissaanik pilersaarusiornerani aningaasaliissutinik qinnuteqarsinnaanissaq siunertarineqarpoq. Naalakkersuisunut ilaasortaasimasoq Henriette Rasmussen ukiuni tallimani atuuttussamik suleqatigiinnissamik isumaqatigiissummik akuersissuteqarpoq. EPC-mi suliniutit ataanni suleqatigiinni makkuusuni aallartitat pingasuupput: 1. EPC - Strategic Manegement Board, Tom Greffenberg, 2. EPC - Science Advisory Council, Daniel Thorleifsen. 3. EPC - Epicom meeting, Najâraq Paniula. Suleqatigiinneq 2009-mi upernaakkut naammassineqarpoq, tamatumalu kinguneralugu European Polar Framework MOU V6. Uppernarsaat inatsisitigut pituttuisuunngilaq suleqatigiinnissamulli nalinginnaasumik uppernar-saataalluni ukiut pingasunngorneri tamaasa nalilersorneqartartoq. Arctic Science Summit Week 2010 Arctic Science Summit Weekip 2010-mi ataatsimeersuarnissaata piareersarneqarneranut atatillugu najukkami ataatsimiititamik pilersitsisoqarpoq. Ataatsimiititamiipput Daniel Thorleifsen (Nunatta Katersugaasivia Toqqorsivialu), Carl Christian Olsen (Oqaasileriffik), Helle Siegstad (Pinngortitaleriffik) aammattaaq Najaaraq Paniula aammalu Lone N. Møller Ilisimatusarnermut Immikkoortortameersut. Suleqatigiissitap suliassaraa ASSW2010-p saniatigut ingerlatassanik pilersaarusiornissaq. Ataatsimeersuarneq pillugu aamma uaniittut atuakkit 2

3 Fælles procedurer ved ansøgninger Forskningsenheden har igangsat et arbejde om at fastlægge en fælles procedure ved sagsbehandling af ansøgninger til forskning, ekspeditioner, togter m.fl. i Grønlands Selvstyre. Gruppen vil sikre, at alle relevante afdelinger får mulighed for at indgive høringssvar til ansøgninger samt at sagsbehandlingen kommer til at ske optimalt. Derudover er det planlagt, at alle forskningsresultater (rapporter, afhandlinger m.v.) indsendes til Forskningsenheden med det formål at på et tidspunkt oprette et forskningsbibliotek i samarbejde med Ilimmarfik, så forskningsresultater fra Grønland bliver tilgængelige for offentligheden, hvorved viden om Grønland kan bruges fremadrettet. Summit Camp Som del af Joint Committee samarbejdet blev der i juli afholdt den tredje studietur til Summit Camp. Joint Committee samarbejdet bygger på Igaliku aftalen, og har til formål at fremme og styrke samarbejdet mellem Grønland og USA bl.a. på forsknings-, miljø-, teknologi- og uddannelsesområdet. To grønlandske studerende og deres lærer fra Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik deltog sammen med elever og lærere fra USA og Danmark i studieturen til forskningsstationen Summit Camp, som ligger på indlandsisen. Studieturen blev gennemført sammen med National Science Foundation inden for rammerne af Joint Committee samarbejdet. På Summit Camp foretager forskere fra hele verden iskerneboringer bl.a. for bedre at kunne forudsige klimaændringer. Formålet med opholdet var at give de studerende indsigt i den forskning, der foregår på isen, og de fik mulighed for både at observere og deltage i forskningen. Dette nyhedsbrev kommer til at stå i klimaets tegn med beskrivelser af Klimaforskningscenteret og Klima- og Energikontoret i Grønlands Selvstyre samt om klimakonferencer og midler. God læselyst Qinnuteqartoqartillugu ataatsimut periaasissat Namminersorlutik Oqartussani ilisimatusarnissamut, ilisimasassarsiornissamut umiartornillu sivisuumik angalanissanut il.il. qinnuteqaatinik suliarinnittarnermi ataatsimut periaasissamik aalajangersaaniarluni suliaq Ilisimatusarnermut Immikkoortortap aallartippaa. Qinnuteqaatit tusarniaassutigineqarneranni akissuteqarnissamut immikkoortortat susassaqartut tamarmik akissuteqarnissaminnut periarfissinneqarnissaat kiisalu sulianik ingerlatsinerup sapinngisamik pitsaanerpaamik ingerlanneqarnissaa suleqatigiit qulakkeerniarpaat. Tamatuma saniatigut ilisimatusarnermi angusat tamarmik (nalunaarusiat, ilisimatusarnikkut allaatigisat il.il.) Ilisimatusarnermut Immikkoortortamut tamarmik nassiunneqartassasut pilersaarutigineqarpoq, tamatumani Ilimmarfik suleqatigalugu ilisimatusarnermut atuagaateqarfimmik piffissap ilaani pilersitsinissaq siunertaralugu, taamaalilluni Kalaallit Nunaat pillugu ilisimasat siunissami atorneqarsinnaaqqullugit. Summit Camp Joint Committeemi suleqatigiinnerup ilaatut julip qaammataani paasisassarsiorluni pingajussaanik Summit Campimukartoqarpoq. Igalikumi isumaqatigiissut Joint Committeemi suleqatigiinnermut tunngavigineqarpoq aammalu ilaatigut ilisimatusarnermut, avatangiisinut, teknologiimut ilinniartitaanermullu tunngasutigut Kalaallit Nunaata USA-llu suleqatigiinnerata siuarsarneqarnissaa nukittorsarneqarnissaalu anguniarneqarluni. Summit Campimut sermersuarmi ilisimatusarfiusumut ilinniartut ilinniartitsisullu USAmeersut Danmarkimeersullu peqatigalugit kalaallit ilinniagaqartut marluk ilinniartitsisuallu Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfimmeersut paasisassarsiorlutik peqataapput. Joint Committeemi suleqatigiinnermi tunngavissarititaasut iluanni National Science Foundation peqatigalugu paasisassarsiorluni angalaneq ingerlanneqarpoq. Summit Campimi ilisimatusartut nunarsuarmit tamaneersut ilaatigut silap pissusaata allanngoriartornera siumut naatsorsornerusinnaaniarlugu sermersuarmi itisuumut qilleripput. Sermersuarmi ilisimatusarneq pillugu ilinniagaqartut paasisimasaqalernissaat aammalu ilisimatusarnermut malinnaanissamut peqataanissamullu periarfissinneqarnissaat takuniaaneranni siunertarineqarpoq. Nutaarsiassatut allakkat uku silap pissusaanut tunngassuteqarput, tamatumani silap pissusaanik ilisimatusarnermut qitiusoqarfik aammalu Namminersorlutik Oqartussani Silap pissusaanut Nukissiuuteqarnermullu allaffik kiisalu silap pissusaa pillugu ataatsimeersuarnerit aningaasaliissutaasartullu pillugit allaaserinnittoqarluni. Atuarluarisi 3

4 Klima Klimaforskningscenteret Nuuk har netop fået sit eget Klimaforskningscenter. Pr. 1. maj 2009 blev Søren Rysgaard ansat som Centerleder. Dets engelske navn er: Greenland Climate Research Centre Nature, society & Technology. Målsætningen for Klimaforskningscenteret er at blive det førende internationale center for studier af klimaændringer og deres effekt på arktiske økosystemer, samfund og infrastruktur. Fokus vil ligge på klimaændringernes forventede indflydelse på de arktiske marine, limniske og terrestriske miljøer og på det grønlandske samfund. De fysiske rammer for Klimaforskningscenteret vil blive etableret ved Pinngortitaleriffik og Ilisimatusarfik. I løbet af sommeren og efteråret vil der blive ansat en administrativ medarbejder samt en professor/seniorforsker indenfor samfundsvidenskab. Det forventes, at centeret er fuldt etableret til oktober Klima- og Energikontoret Klima- og Energikontoret blev oprettet 1. oktober 2008, da klima- og energiområdet blev samlet for at styrke Naalakkersuisuts fokus på klimaområdet. Ressortmæssigt hører klima- og energiområdet under Naalakkersuisuts område for Boliger, Infrastruktur og Trafik. Dog sorterer klimaforhandlingerne og det internationale samarbejde i relation til klimaforandringerne under Landsstyreformandens departement. Klima- og Energikontoret er organisatorisk placeret i Klimaog Infrastrukturstyrelsen. Klima- og Energikontoret varetager analyse, udviklingsopgaver og administration på klima- og energiområdet. Ressortmæssigt hører Nukissiorfiit og KNI A/S s energidivision Polaroil under Klima- og Energikontoret, som varetager kontakten til selskaberne. Derudover arbejder kontoret med at fremme energibesparende tiltag, brugen af vedvarende energi og udvikling af energiforsyningen, herunder etablering af nye vandkraftværker. Silap pissusaa Silap pissusaanik ilisimatusarnermut qitiusoqarfik Nuuk silap pissusaanik ilisimatusarnermut qitiusoqarfittaaqqammerpoq. Søren Rysgaard 1. maj 2009-mi qitiusoqarfimmi aqutsisutut atorfinitsinneqarpoq. Tuluttut taaguutaa tassaavoq: Greenland Climate Research Centre Nature, society & Technology. Silap pissusaanik ilisimatusarnermut qitiusoqarfiup anguniagaraa silap pissusaata allanngoriartornerata misissorneqarnerani aammalu silap pissusaata allanngoriartornerata issittumi uumassusillit ataqatigiinnerannut, inuiaqatigiinnut attaveqarnikkullu sunniutaanik misissuinermut nunat tamalaat qitiusoqarfiattut siuttutut inissisimalernissaq. Silap pissusaata allanngoriartornerata issittup imartaanut, tatsinut nunamullu aamma kalaallinut inuiaqatigiinnut sunniutissaattut naatsorsuutigineqartut pinerullugit aallunneqassapput. Silap pissusaanik ilisimatusarnermut qitiusoqarfiup initassai Pinngortitaleriffimmi Ilisimatusarfimmilu pilersinneqassapput. Aasap ingerlanerani allaffissornikkut sulisumik kiisalu inuiaqatigiinnik ilisimatusarnerup iluani proffessorimik/ilisimatusarnermik immikkut ilisimasalimmik atorfinitsitsisoqassaaq. Qitiusoqarfik 2010-mi oktoberimi tamakkiisumik pilersinneqassasoq naatsorsuutigineqarpoq. Silap pissusaanut Nukissiuuteqarnermullu allaffik Naalakkersuisut silap pissusaanut tunngasunik aallussinerat nukittorsarniarlugu silap pissusaanut nukissiuuteqarnermullu tunngasut kattunneqarmata Silap pissusaanut Nukissiuuteqarnermullu allaffik 1. oktober 2008-mi pilersinneqarpoq. Oqartussaaffimmut atatillugu silap pissusaanut nukissiuuteqarnermullu tunngasut Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfiup ataaniipput. Taamaattorli silap pissusaa pillugu isumaqatigiinniarnerit silallu pissusaata allanngoriartornera pillugu nunat tamalaat suleqatigiinnerannut tunngasut Naalakkersuisut Siulittaasuata naalakkersuisoqarfiata ataaniipput. Silap pissusaanut Nukissiuuteqarnermullu allaffik aaqqissuussaanikkut Silap pissusaanut Attaveqarnermullu Aqutsisoqarfimmi inissisimavoq. Silap pissusaanut nukissiuuteqarnermullu tunngasuni misissueqqissaarineq, ineriartortitsinermi suliassat aqutsinerlu Silap pissusaanut Nukissiuuteqarnermullu allaffiup isumagisarai. Nukissiorfiit aammalu KNI A/S-ip nukissiuuteqarnermut immikkoortortaa Silap pissusaanut nukissiuuteqarnermullu allaffimmut atapput, taassuma selskabinut attaveqarneq isumagisaralugu. Tamatuma saniatigut allaffiup suliai tassaapput nukissiuutinik atuinermi sipaaruteqarnissamut suliniutinik siuarsaaneq, nukissiuutinik ataavartunik atuineq aammalu innaallagissamik pilersuinermik ineriartortitsineq, tassunga ilanngullugu erngup nukinganik innaallagissiorfinnik nutaanik pilersitsiortornerit. 4

5 På klimaområdet varetager kontoret udarbejdelse af klimastrategier ift. reduktion af CO 2 og tilpasning til klimaændringer, indrapporteringer af drivhusgasemissioner mv. til FN og koordinering af deltagelsen i COP15. I samarbejde med Landsstyreformandens Departement står Klima- og Energikontoret for forhandlingerne med Danmark frem imod en ny, international klimaaftale. Læs mere om andre projekter på (UNFCCC site), hvor indrapporteringerne offentliggøres. Pt. arbejder Klima- og Energikontoret med at færdiggøre en reduktionsstrategi, der kaster lys over potentialer for reduktion af udledning af drivhusgasser. Reduktionsstrategien skal belyse, hvilke tiltag der kan gøres her og nu for at reducere udledningen af drivhusgasser samt tegne et billede af omkostningerne herved. Fremadrettet arbejdes der på en tilpasningsstrategi, der med udgangspunkt i forskningens beskrivelse af sandsynlige scenarier for klimaforandringer i Grønland skal beskrive, hvilke tiltag der kan gøres for at tilpasse samfundet til klimaforandringerne. Klimaforskningscentret i Nuuk forventes at blive en væsentlig aktør i dette arbejde. Desuden deltager Klima- og Energikontoret i forberedelserne af klimakonferencen COP15. Grønland deltager i klimakonferencen og præsenterer en side-event In the Eye of Climate Change på Nordatlantens Brygge. Desuden har Klima- og Energikontoret bidraget til udgivelsen af hjemmesiden der beskriver konsekvenserne af klimaforandringer for mennesker og dyr i Arktis. Nye projekter FP7 netværk i Grønland af Jan Mørch Pedersen Grønlands Turist og Erhvervsråd (GTE) har siden 2007 været nationalt kontaktpunkt for EU s regionalprogram Northern Periphery Programme. I samme periode har GTE haft til opgave at informere om de øvrige EU programmer, som grønlandske aktører og interessenter har adgang til. Silap pissusaanut tunngasunik allaffiup isumagisarai CO 2 -mik aniatitsinerup annikillisarnissaa eqqarsaatigalugu iliuusissanik suliarinnittarneq aammalu silaannaap allanngoriartorneranut naleqqussarneq, gassit silaannarmik kissatsikkiartortitsisut annertussusiisa nalunaarsorneqartarneri il.il. pillugit Naalagaaffinnut Peqatigiinnut nalunaarusiortarnerit aammalu COP15-imi peqataasarnermik ataqatigiissaarineq. Naalakkersuisut Siulittaasuata naalakkersuisoqarfia suleqatigalugu silap pissusaa pillugu isumaqatigiissummik, nunat tamalaat silap pissusaanut isumaqatigiissutaannik nutaamik Silap pissusaanut Nukissiuuteqarnermullu allaffiup Danmarkimik isumaqatigiinniarneq ingerlataraa. Suliniut allat uani atuarneqarsinnaapput (UNFCCC site), tassani nalunaarusiat tamanut saqqummiunneqartarput. Aniatitat silaannaap kissatsikkiartorneranut pissutaasut annikillisarnissannut periarfissat qulaajarniarlugit aniatitanut atatillugu periusissaq Silap pissusaanut Nukissiuuteqarnermullu allaffiup maanna naammassiniarlugu sulissutigaa. Aniatitat silaannaap kissatsikkiartorneranut pissutaasut annikillisinniarlugit suliniutit sorliit maannakkut ingerlanneqarsinnaanersut aniatitanut atatillugu periusissakkut nassuiaatigineqassapput kiisalu taakku aqqutigalugit tamatumunnga aningaasartuutinut takussutissiortoqassalluni. Siunissaq isigalugu naleqqussaanermut periusiliortoqarpoq, Kalaallit Nunaanni silap pissusaata allanngoriartornerata kingunerisinnaasaanik ilisimatusartut nassuiaataat aallaavigalugit silap pissusaata allanngoriartorneranut inuiaqatigiit naleqqussarniarlugit suliniutit suut ingerlanneqarsinnaanerinik allaaserinnittoqassalluni. Nuummi silap pissusaanik ilisimatusarnermut qitiusoqarfiup suliammi tamatumani pingaarutilinnik ingerlatsinissaa naatsorsuutigineqarpoq. Aammattaaq silap pissusaa pillugu ataatsimeersuarnissap COP15-ip piareersarneqarnerani Silap pissusaanut Nukissiuuteqarnermullu allaffik peqataavoq. Silap pissusaa pillugu ataatsimeersuarnermi Kalaallit Nunaat peqataassaaq, tamatumanilu Nordatlantens Bryggemi saqqummiussallugu In the Eye of Climate Change. Kiisalu internetimi nittartakkap pilersinneqarnerani Silap pissusaanut Nukissiuuteqarnermullu allaffik tapeeqataavoq, tassani silap pissusaata allanngornerata Issittumi inunnut uumassusilinnullu kingunerisai allaaserineqarlutik. Suliniutit nutaat Kalaallit Nunaanni attaveqaat FP7 Jan Mørch Pedersenimit EU-p nunap immikkoortuinut suliniutaanut Northern Periphery Programme -mut Kalaallit Nunaanni Takornariartitsinermut Inuussutissarsiornermullu Siunnersuisoqatigiit (GTE) imiilli nunanut tamalaanut attaveqaataavoq. Piffissami aamma tassani EU-p suliniutai kalaallinit ingerlatsisunit soqutiginnittunillu iserfigineqarsinnaasut paasissutissiissutigissallugit GTE-p suliassaraa. 5

6 Ét af disse programmer er EU s syvende rammeprogram for forskning også kendt som FP7. Programmet støtter forskning og udvikling af ny højteknologi med 380 milliarder kroner og dækker over en række underprogrammer, der meget vel kan vise at være interessante for en række institutioner, organisationer og virksomheder i Grønland. En ikke udtømmende liste over mulige projektsamarbejder kunne være indenfor: Telemedicin, miljømedicin, infektionsmedicin, vedvarende energi, energibesparende bygningskonstruktion, affaldshåndtering, informations- og kommunikationsteknologi, samfundsøkonomiske studier, arbejdsmarkedsforskning, fremtidsstudier, miljø- og klimaændringer m.v. Grønland har før haft deltagere med i EU s forskningsprogrammer, men mulighederne i programmet er ikke alment kendt i Grønland, ligesom det er indtrykket, at potentielle udenlandske partnere ikke er bekendt med grønlandske interessenters ret til at indgå i FP7 partnerskaber. På den baggrund har GTE nu taget initiativ til at skabe et FP7 netværk i Grønland, på tværs af faggrene og med deltagelse af det samlede forskningsmiljø i Grønland. Der er allerede taget kontakt til relevante organisationer, og en række møder har været afholdt, hvor GTE har præsenteret ideen. Vi er glade for at kunne konstatere, at der udelukkende har været positive tilkendegivelser omkring netværket og at der er stor opbakning bag initiativet. Der planlægges en række initiativer for 2010; blandt andet afholdes kurser i Nuuk, dels med oplæg og introduktion til FP7, dels med en decideret praktisk indførelse i, hvad det vil sige at være deltager i et FP7 projekt Det er håbet, at vi med netværket vil kunne skabe en forankring af viden omkring FP7 (og på længere sigt andre internationale programmer), der ikke er så personbestemt som det er tilfældet i dag. Med andre ord, skulle vi gerne gennem netværket være i stand til at akkumulere viden og beholde denne viden i Grønland og ikke som det desværre ofte er tilfældet i dag, være afhængig af ildsjæle, der bringer deres viden med sig, når de forlader Grønland. Suliniut taakku ilaat ataaseq tassaavoq EU-p ilisimatusarnermut suliniutaasa arfineq marlussaat aamma FP7-imik taaneqartartoq. Suliniutikkut teknologiip ilisimatusarnermik tunngavillip nutaap ilisimatusaatigineqarnera ineriartortinneqarneralu 380 milliarder kr.-inik tapiissuteqartoqartarpoq, suliniummilu suliniutit attuumassuteqartut arlallit ilaatinneqarput Kalaallit Nunaanni ilinniarfinnut, kattuffinnut suliffeqarfinnullu arlalinnut soqutiginaateqarluarsinnaasut. Suliniutitigut suleqatigiiffigineqarsinnaasut tamakkiisumik nalunaarsorneqanngitsut makkuusinnaapput: Isiginnaarut atorlugu ungasianit nakorsiartitsineq (Telemedicin), avatangiisinit peqqissutsikkut sunnerneqartarneq (miljømedicin), tunillaassuuttunut nakorsaatit, nukissiuutit ataavartut, nukissiuutinik sipaarutaasumik illunik ilusilersuineq, eqqagassalerineq, paasissutissiisarnermut attaveqarnermullu teknologii, inuiaqatigiit aningaasaqarnerannik ilisimasassarsiornerit, suliffeqarnermik ilisimatusarneq, siunissaq pillugu ilisimasassarsiornerit, avatangiisit silallu pissusaata allanngoriartorneri il.il. EU-p ilisimatusarnikkut suliniutaani Kalaallit Nunaat siusinnerusukkut peqataatitaqartarpoq, suliniutinili periarfissat Kalaallit Nunaanni nalinginnaasumik ilisimaneqanngillat, soorluttaaq nunani allani suleqatigineqarsinnaasut Kalaallit soqutiginnittut FP7-imi suleqatigiinnerni peqataasinnaatitaanerat ilisimasaqarfiginngikkaat. Tamanna tunngavigalugu Kalaallit Nunaanni suliat akimorlugit FP7 naapertorlugu attaveqatigiiffimmik aammalu Kalaallit Nunaanni ilisimatusarnermik ingerlataqartunit tamanit peqataaffigineqartumik pilersitsinissaq GTE-p maanna aallarnerpaa. Suliniaqatigiiffiit susassaqartut attaveqarfigineqareerput aammalu arlaleriarluni ataatsimiittoqareerpoq, tamatumani isumassarsiaq GTE-mit saqqummiunneqartarluni. Nuannaarutigalugu oqaatigisinnaavarput attaveqaat pillugu oqariartuutit pitsaasuinnaammata aammalu suliniut annertuumik tapersersorneqarmat mi suliniut arlallit pilersaarutigineqarput; assersuutigalugu Nuummi pikkorissartitsinerit ingerlanneqassapput, ilaatigut saqqummiussisoqartassalluni aammalu FP7-mik ilisarititsisoqartassalluni, ilaatigullu FP7-imi suliniummi peqataaneq suunersoq pillugu aalajangersimasumik paasisitsiniaasoqartassalluni. Attaveqaat aqqutigalugu FP7 (siunissamilu nunani tamalaani suliniutit allat) ullumikkumisut inunnut aalajangersimasuinnarnut naatsorsuussaanngitsut pillugit paasisimasaqalertoqarumaartoq neriuutigineqarpoq. Allatut oqaatigalugu attaveqaat aqqutigalugu ilisimasanik katersuisinnaassaagut ilisimasallu taakku Kalaallit Nunaanni pigiinnarlutigit, inunnillu ullumikkut ajoraluartumik pinngitsoorsinnaanngisatsinnik Kalaallit Nunaat qimakkaangamikku ilisimasaminnik nassartartunik pinngitsuuisinnaalissalluta. 6

7 Endelig er sigtet med netværket at gøre Grønland synligt udadtil, så vi dels får større del i de projekter, der allerede pågår i Grønland, dels kan gøre udenlandske projektkonsortier opmærksomme på fordelene ved at inddrage grønlandske partnere. Som anført ovenfor har GTE forhåndsvurderet og identificeret en række organisationer, som vi mente kunne have interesse i netværket. Interesserede organisationer, der endnu ikke er blevet kontaktet, er mere end velkomne til at kontakte enten projekt- & kommunikationschef Anders La Cour Vahl, eller projektkoordinator Jan Mørch Pedersen, Kiisalu attaveqaatip siunertaraa Kalaallit Nunaata avammut ersersinneqarnissaa, taamaalilluta suliniutini Kalaallit Nunaanni ingerlanneqareersuni annertunerusumik peqataasinnaaqqulluta, ilaatigullu nunani allani suliniutinik suleqatigiiffiit Kalaallit Nunaanni suleqatissanik peqataatitsinikkut pitsaaqutinik paasitinneqarsinnaallutik. Siuliani oqaatigineqartutut suliniaqatigiiffiit arlallit attaveqaammut soqutiginnissinnaasutut ilimagisagut GTE-mit siumoortumik nalilerneqarput kikkuunerilu paasineqarlutik. Suliniaqatigiiffiit suli attaveqarfigineqanngitsut suliniutinut attaveqatigiinnermullu pisortamut Anders La Cour Vahlimut, imaluunniit suliniutinik ataqatigiissaarisumut Jan Mørch Pedersenimut, saaffiginninnissaminnut tikilluaqqusaapput. Konferencer & seminarer Inuit Health Summit af Gert Mulvad I forbindelse med konferencen ICCH14 afholdt ICC sit første Inuit Health Summit. Der blev fokuseret på de udfordringer, der er i at skabe sundhed og velvære for Inuit i hele det arktiske område samt på beskrivelse af projekter, der er med til at fremme sundheden. Mental sundhed er en af de store udfordringer for alle landene, foruden at sikre forhold så livet vælges frem for selvmord, at børn tages godt imod fra fødslen og føler familiens mulighed og ansvarlighed til at skabe sundhed og velvære. Desuden er der stor ulighed i sundhedsydelserne mellem sydlige dele af landene og de nordlige områder. Af lovende grønlandske projekter var der stor interesse for at udbrede maj som sund måned i alle arktiske lande, også med indhold af traditionelle inuit aktiviteter. MIPI dokumentationscenter om børn og unge fandt man ligeledes interesse for at opbygge i de øvrige lande, for at skabe den nødvendige viden til debat om forholdene for børn og unge i Arktisk. Arctic Human Health Expert Group af Gert Mulvad I Arktisk råd deltager alle de 8 arktiske lande samt en række organisationer for oprindelige folk, herunder ICC Sameråd. Der er nedsat flere arbejdsgrupper, bl.a. AMAP om miljø- og forureningsovervågning i Arktis og SDWG (Sustainable Development Working Group). Ataatsimeersuarnerit isumasioqatigiinnerillu Inuit Health Summit, Gert Mulvadimit Ataatsimeersuarnermut ICCH14-imut atatillugu ICC-p Inuit Health Summit siulleq ingerlappaa. Issittumi tamarmi inuit peqqissuunissaannik inuulluataarnermillu suliniuteqarnermi unammilligassat kiisalu suliniutinik peqqissutsimik siuarsaaqataasussanik allaaserinninnissaq aallunneqarput. Imminorniarnani inuunissap toqqarnissaanik, meeqqat inunngornerinit paarilluarneqarnissaannik ilaqutariillu peqqissutsimik inuulluataarnermillu pilersitsinissamut periarfissaannik akisussaassuseqarnerannillu qulakkeerinissap saniatigut sianissutsikkut peqqissuunissaq nunanut tamanut unammilligassat annertuut ilagaat. Aammattaaq nunat kujasinnerusut sumiiffiillu avannarpasinnerusut akornanni peqqissutsikkut sullissinerit annertuumik naligiinngillat. Kalaallit suliniutaannit ilimanaateqarluartunit issittumi nunani tamani majip qaammataata peqqinnissamut tunngatinneqartutut ilisimaleriartorneqartinnissaa annertuumik soqutigineqarpoq, tamatumani inuit qangaaniit ingerlattagaat imarisaanut ilaatinneqassallutik. Aammattaaq MIPI, meeqqat inuusuttullu pillugit uppernarsaatinik katersuiffiusoq Issittumi meeqqat inuusuttullu atugaat pillugit oqallinnissamut ilisimasassat pisariaqartut pilersinniarlugit nunani allani annertusaanissamut soqutiginnippoq. Arctic Human Health Expert Group, Gert Mulvadimit Issittumi siunnersuisoqatigiinni issittumi nunat tamarmik arfineq pingasuut kiisalu nunat inoqqaavinut suliniaqatigiiffiit arlallit, tassunga ilanngullugu ICC-p Samit pillugit siunnersuisoqatigiiffia peqataapput. Suleqatigiissitaliat arlallit pilersinneqarput, ilaatigut Issittumi avatangiisinik mingutsitsinermillu nakkutilliinermut atatillugu AMAP aammalu SDWG (Sustainable Development Working Group). 7

8 I nuværende formandsperiode vil bl.a. sundhed i Arktisk blive prioriteret højt, og derfor blev arbejdsgruppen Arctic Human Health Expert Group nedsat under SDWG, og denne arbejdsgruppe afholdt også møde i Yellowknife. Temaerne til mødet var Mental Sundhed, ernæring, fødevaresikkerhed samt kvalitet i sundhedsydelser. Den Canadiske Sundhedsminister åbnede mødet og deltog desuden i en del af Den Arktiske sundhedskonference. Hun viste stor interesse for sundhedsvæsenet i Grønland til sammenligning med sundhedsydelserne i det nordlige Canada. På et ekspertgruppemøde blev der lagt op til debat omkring de relativt mange penge, der bruges til sundhedsydelser i det nordlige Canada. Det blev diskuteret om pengene bruges på den rette måde, foruden blev sundhedsplaner og prioriteringer yderligere diskuteret. Fra Norge blev der peget på den enorme forskel/ulighed, der er i sundhedsydelser i det arktiske område. Fra Sverige blev det påpeget, at det er vigtigt at se på køns- og aldersforskelle, når sygdom og sundhedsydelser vurderes. Fra Grønland har vi påtaget os at tilrettelægge et møde om Selvmordsforebyggelse i Arktisk. Indbydelse til mødet er givet til de arktiske lande. Dette møde afholdes i november i Nuuk. ICCH14 af Gert Mulvad I dagene juli blev den 14. International Congress on Circumpolar Health (ICCH) afholdt i Yellowknife, Canada. Konferencens fokus var Sundhed og velvære hos det nordiske folk. Der var 25 deltagere fra Grønland og Danmark, som præsenterede mere end 30 indlæg om sundhedsemner i Grønland. Disse emner blev diskuteret og sammenlignet med de andre arktiske landes sundhedsprojekter. De syv Ph.d. studerende, der arbejder med grønlandske emner, præsenterede deres projekter; herunder om tuberkulose, smitsom leverbetændelse, mellemørebetændelse, kræft i næse og hals, ernæring, følger af diabetes og fedme, spillevaner i Grønland samt sammenligning af sygeplejerskeuddannelserne i Grønland og i Nunavut. Disse indlæg blev livligt diskuteret. Læs mere på Piffissami siulittaasuuffiusumi matumani ilaatigut Issittumi peqqissuseq pingaarnerutillugu salliutinneqassaaq, taamaattumillu SDWG-p ataani suleqatigiissitaliaq Arctic Human Health Expert Group pilersinneqarpoq, suleqatigiissitaliarlu taanna Yellowknifemi ataatsimiippoq. Ataatsimiinnermi sammineqartut tassaapput sianissutsikkut peqqissuuneq, nerisaqarneq, inuussutissat isumannaatsuunissaat kiisalu peqqinnissakkut sullissinerit pitsaassusiat. Canadami peqqissutsimut naalakkersuisoq ataatsimiinnermik ammaasuuvoq, taanna aamma Issittumi peqqissuseq pillugu ataatsimeersuarnerup ilaani peqataalluni. Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfiup Canadap avannaani peqqinnissakkut sullissinermut sanilliunneqarneranut taanna annertuumik soqutiginnippoq. Immikkut ittumik ilisimasallit ataatsimiinneranni Canadap avannaani peqqinnissakkut sullissinernut aningaasat annertungaatsiartut pillugit oqallittoqarpoq. Aningaasat eqqortumik atorneqartarnersut oqallisigineqarpoq, tamatumalu saniatigut peqqissutsimut tunngasuni pilersaarutit pingaarnersiuilluni tulleriiaakkat oqallisigineqaqqillutik. Issittumi peqqinnissakkut sullississutit annertoorujussuarmik assigiinnginnerat/naligiinnginnerat Norgimit tikkuarneqarpoq. Nappaatit peqqinnissakkullu sullississutit nalilerneqaraangata suiaassutsit inuillu ukiuisa assigiinnginnerisa isiginiarnissaat pingaaruteqartoq Sverigimit oqaatigineqarpoq. Issittumi imminortarnermik pinaveersaartitsineq pillugu ataatsimiinnissamut aaqqissuussinissaq nunatsinnit suliassarilerparput. Ataatsimiinnermut aggeqqusissut issittumi nunanut tunniunneqarpoq. Ataatsimiinneq tamanna Nuummi novemberimi ingerlanneqassaaq. ICCH14, Gert Mulvadimit Ulluni julimi International Congress on Circumpolar Healthip (ICCH) 14-issaat Canadami Yellowknifemi ingerlanneqarpoq. Ataatsimeersuarnermi nunani avannarlerni inuit peqqissusiat inuulluataassusiallu qitiutillugit aallunneqarput. Kalaallit Nunaannit Danmarkimiillu peqataasut 25-iupput, taakku sammisat Kalaallit Nunaanni peqqinnissamut tunngassutillit pillugit saqqummiussat 30-t sinnerlugit amerlassusillit saqqummiullugit. Sammisat taakku oqallisigineqarput aammalu nunani issittuni allani peqqinnissakkut suliniutinut sanilliunneqarlutik. Ph.d.-tut ilinniagaqartut arfineq-marluusut Kalaallit Nunaannut tunngassutilinnik sammisaqartut suliniutiminnik ilisarititsipput; tassunga ilanngullugit pualluut tuberkulose, tingulluut tuniluuttoq, siulluut, qinngakkut toqqusaakkullu kræfti, nerisaqarneq, sukkornerup pualavallaarnerullu kingunerisartagai, Kalaallit Nunaanni aningaasanoortarneq pillugit saqqummiussipput aammalu Kalaallit Nunaanni Nunavumilu peqqissaasutut ilinniartitaanerit sanilliunneqarlutik. Saqqummiussat taakku eqeersimaartumik oqallisigineqarput. Tamatumunnga tunngasut uani atuarneqarsinnaapput 8

9 Changes of the Greenland Cryosphere I dagene august 2009 afholdes workshoppen Changes of the Greenland Cryosphere i Nuuk, Greenland. Workshoppen er del af serien Climate Change Technologies. Læs mere om arrangementet på Nyt om Navne Birgit Niclasen forsvarede sin Ph.d. afhandling "Folkesundhed i børnehøjde - indikatorer for børns sundhed og velbefindende i Grønland" i juni 2009 og er hermed blevet doktor i folkesundhedsvidenskab. I sin afhandling har hun analyseret grønlandske børns sundhedstilstand samt udviklet indikatorer til måling af børns sundhed. Disse indikatorer kan sikre en mere effektiv indsats for at forbedre børns sundhed. Ved den arktiske sundhedskonference ICCH14 i Yellowknife fik Distriktslæge Gert Mulvad fik overrakt den prestigefyldte Hildes Award. Det sker på baggrund af Gert Mulvads arbejde indenfor sundhedsforskning i Grønland. Hildes Prisen gives til personer, der har udmærket sig indenfor arktisk medicin og sundhed. Ved samme sundhedskonference modtog Ph.d.-studerende Christina Viskum Lytken Larsen fra Institut for Sundhedsforskning en pris fra Jens Peder Hart Hansen Memorial Fund. Prisen blev givet på baggrund af Christians arbejde med ludomani i Grønland, hvor formålet med arbejdet er at udvikle forebyggende sundhedsprogrammer og behandlingsmuligheder for ludomaner i Grønland. Fonde Forsknings- og Udviklingsprojekter indenfor Vedvarende Energi For at støtte udvikling indenfor vedvarende energi kan der søges midler til forsknings- og udviklingsprojekter. Hensigten er at have et 4-årigt program i årene til at løfte denne opgave. Changes of the Greenland Cryosphere Ulluni august 2009-mi Nuummi, Greenland, Changes of the Greenland Cryosphere pillugu workshoppertoqassaaq. Climate Change Technologies -imi tulleriaat workshoppi ilagaat. Aaqqissuussinermut tunngasut allat uani atuarneqarsinnaapput Atit pillugit nutaarsiassat Birgit Niclasenip Ph.d.-tut soraarummeerutini "Meeqqat peqqissuunissaat Kalaallit Nunaanni meeqqat peqqissuunerannut qanoq innerannullu takussutissat" 2009-mi junimi saqqummiuppaa, taamaalillunilu innuttaasut peqqissuunissaat pillugu ilisimatusarnermi doktorinngorluni. Soraarummeerummini kalaallit meeqqat peqqissusiat misissoqqissaarpaa kiisalu meeqqat peqqissusaannut takussutissanik ineriartortitsilluni. Takussutissat taakku meeqqat peqqissusaat pitsanngorsarniarlugu suliniutit sunniuteqarluarnissaannut qulakkeerutaasinnaapput. Issittumi peqqissuseq pillugu ataatsimeersuarnermi ICCH14-imi Yellowknifemi ingerlanneqartumi nunap immikkoortuani nakorsaq Gert Mulvad ataqqinaammik Hildes Awardimik nersorneqarpoq. Tamatumunnga tunngavigineqarpoq Kalaallit Nunaanni peqqissutsimik ilisimatusarnerup iluani Gert Mulvadip suliaqarnera. Nersornaat Hildes inunnut issittumi nakorsaatinik peqqissutsimillu ilisimasaqarluartunut tunniunneqartarpoq. Peqqissuseq pillugu ataatsimeersuarnermi tassani Ph.d.-inngorniaq Christina Viskum Lytken, Peqqissutsimik ilisimatusarnermut Institutimeersoq Jens Peder Hart Hansen Memorial Fundimit nersorniarneqarpoq. Christinap Kalaallit Nunaanni aningaasanoorutinik atornerluinermik suliaqarnera tunngavigalugu nersornaasiisoqarpoq, tamatumani Kalaallit Nunaanni aningaasanoorutinik atornerluisuinik pinaveersaartitsiniarluni suliniutinik ineriartortitsinissaq katsorsartinnissamullu periarfissanik ineriartortitsinissap suliniutigineqarnissaa siunertarineqarsimalluni. Aningaasaateqarfiit Nukissiuutit ataavartut iluanni ilisimatusarnermik ineriartortitsinermillu suliniutit Nukissiuutit ataavartut iluini ineriartortitsinermik ikorfartuiniaraanni ilisimatusarnermi ineriartortitsinermilu suliniutinut aningaasanik qinnuteqartoqarsinnaavoq. Suliap tamatuma ingerlanneqarnissaanut ukiuni mi ukiunut sisamanut pilersaarusiornissaq siunertarineqarpoq. 9

10 Forsknings- og udviklingsprojekter skal medvirke til at skabe viden og muligheder indenfor energiforsyning med vedvarende energi, herunder give mulighed for erhvervsudviklingsmæssige tiltag på energiområdet. Dette kan bl.a. skabe fundamentet for udviklingsprojekter i virksomheder i samarbejde med vidensinstitutioner i såvel Grønland som i udlandet. Her tænkes der på at indgå i projekter om vedvarende energi, eksempelvis vedrørende brint, geotermi, vind, sol samt andre relevante områder. Aktører er virksomheder, iværksættere, forskningsinstitutioner samt myndigheder i samspil med disse, m.fl. indenfor energisektoren og øvrige relaterede erhvervsområder. Det primære formål med puljen er at styrke vidensgrundlaget indenfor vedvarende energi i Grønland. Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter: Forsknings- og udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi. Miljøforbedrende energiforsyning, dvs. aktiviteter, som har til formål at udvikle viden omkring energiforsyning og være med til at fremme erhvervsudviklingsmuligheder på området. Ved ansøgning om puljemidler skal ansøgningen indeholde en projektbeskrivelse med oplysninger om formål med projektet, samarbejdsparterne, ansvarsforhold, forventede resultatet, økonomi samt tidsplan. Et tilskud fra puljen forudsætter medfinansiering fra anden side end Grønlands Selvstyre, Greenland Venture eller Grønlands Turist- og Erhvervsråd, som min. andrager 50 % af projektets omkostninger. Tilskuddet fra Grønlands Selvstyre ydes ikke til driftsomkostninger, som ikke har direkte relation til udviklingsprojekter. Læs mere om betingelser for udløsning af midler fra puljen og find ansøgningsmateriale inkl. ansøgningsskema, afrapporteringsskema og projektdataark på Ilisimatusarnermi ineriartortitsinermilu suliniutit nukissiuutinik ataavartunik pilersuinerup iluani ilisimasaqalernermut periarfissaqalernermullu peqataaqataassapput, tassunga ilanngullugu nukissiuuteqarnermut tunngasuni inuussutissarsiutinik ineriartortitsinermi suliniuteqarnissamut periarfissiissallutik. Tamanna ilaatigut Kalaallit Nunaanni nunanilu allani ilisimasaqarfiit suleqatigalugit suliffeqarfinni ineriartortitsilluni suliniutinut tunngavissiisinnaavoq. Matumani eqqarsaatigineqarpoq nukissiuutit ataavartut, assersuutigalugu brinti, kissaq nunap iluaneersoq, anori seqinerlu pillugit suliniutinut kiisalu suliassaqarfiit attuumassuteqartut allat pillugit suliniutinut ilaanissaq. Ingerlatsisut tassaapput suliffeqarfiit, aallarnisaasartut, ilisimatusarnermik ingerlatsiviit kiisalu nukissiornerup iluani oqartussaasut aammalu inuussutissarsiornermik ingerlatsisut attuumassuteqartut allat siuliani pineqartunik suleqateqarnikkut. Aningaasat atugassiissutigineqartut pingaarnertut siunertaraat Kalaallit Nunaanni nukissiuutit ataavartut iluini ilisimasatigut tunngaviit nukittorsarneqarnissaat. Ingerlatanut makkununnga tapiissuteqartoqarsinnaavoq: Nukissiuutit ataavartut iluini Ilisimatusarnermi ineriartortitsinermilu suliniutit. Avatangiisinut pitsanngorsaataasumik nukimmik pilersuineq, tassa imaappoq ingerlatat nukimmik pilersuineq pillugu ilisimasanik ineriartortitsinissamik siunertaqartut aammalu suliassaqarfimmi inuussutissarsiutinik ineriartortitsinissamut periarfissanik siuarsaaqataasussat. Aningaasanik atugassiissutinik qinnuteqarnermi qinnuteqaammut ilanngunneqassapput suliniummut nassuiaat suliniummut siunertanik nassuiaatitalerlugu, suleqatigisat, akisussaanermi pissutsit, angusarisassatut naatsorsuutigineqartut, aningaasaqarneq piffissarlu atorneqartussatut pilersaarutigineqartoq pillugit paasissutissanik ilalerlugit. Atugassiissutinik tapiiffigineqassagaanni Namminersorlutik Oqartussat, Greenland Venturep imaluunniit Kalaallit Nunaanni Takornariartitsinermut Inuussutissarsiornermullu Siunnersuisoqatigiit saniatigut allanit aningaasalersueqataasoqarnissaa tunngavissaatinneqarpoq, aningaasalersueqataassutit suliniummut aningaasartuutit annikinnerpaamik 50 %-erissavaat. Namminersorlutik Oqartussanit tapiissutit ingerlatsinermut aningaasartuutinut ineriartortitsinermi suliniutinut toqqaannartumik attuumassuteqanngitsunut tunniunneqarneq ajorput. Atugassiissutinit aningaasanik pissarsinissamut piumasaqaatit pillugit paasissutissat, qinnuteqarnissamut atortussat qinnuteqarnissamullu immersugassiaq, suliniutit pillugit paasissutissanut immersugassiaq nalunaarusiortarnermilu immersugassiaq uani nassaarineqarsinnaapput 10

11 Ansøgning kan ske løbende fra 2006 til og med Ansøgningsmateriale kan rekvireres hos og returneres med bilag til: Klima- og Energikontoret Departement for Boliger, Infrastruktur & Trafik Postboks I 2008 blev der med Finanslovskonto givet støtte til et projekt om Demokratisk Bæredygtighed, der handler om at udbrede kendskabet til vedvarende energi samt at skabe fokus på aktiv borgerinddragelse. Derudover er der givet støtte til udgivelsen af en CD om brint, installering af brændselscelle med brint, måleprogram for vedvarende energi samt et arktisk drivhus. Læs mere om Finanslovskonto til støtte for forskning og udvikling af vedvarende energi på: er/departement_for_finanser/finanslov/~/media/1 40BD162BCED45E8BEF80B2DD8AD3EEF.ashx Puljen til forskningsfremme Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke indkalder hermed ansøgninger til støtte for igangsætning af forskningsprojekter. Projekter, der sigter på samfinansiering med andre fonde, prioriteres. Der kan ydes støtte til kortvarige lønudgifter og til materiale- og rejseudgifter. Ansøgerne bedes redegøre for den faglige baggrund for projektet, tilknytning til forskningsinstitutioner og formålet med projektet. Metodeovervejelser og budget for projektet skal medfølge. Ved bedømmelse af ansøgningerne lægges der vægt på forankring i Grønland. Projektforslag indenfor Naalakkersuisuts indsatsområder (miljø-, natur- og ressourceområdet, kultur, samfunds- og erhvervsudvikling i Grønland) vil blive givet første prioritet. Forslag indenfor andre områder kan også støttes. Der nedsættes et udvalg til bedømmelse af ansøgningerne. Den samlede puljestørrelse ved denne uddeling er ca kr. Qinnuteqarneq 2006-imit 2009-p tungaanut ingerlaavartumik pisinnaavoq. Qinnuteqarnermi atortussat noqqaassutigineqarsinnaapput tassungalu utertinneqassallutik ilanngussassat ilanngullugit: Silap pissusaanut Nukissiuuteqarnermullu allaffik, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Postboks Aningaasanut inatsimmi konto ikkut suliniummut Demokratisk Bæredygtighed-imut 2008-mi tapiissuteqartoqarpoq, taanna tassaavoq nukissiuutinik ataavartunik ilisimasaqarnerup siuartinneqarnissaanik kiisalu innuttaasunik eqeersimaartumik peqataatitsiniaanerup aallunneqarnissaanik suliniut. Tamatuma saniatigut brinti pillugu, kiassaatinik brintimik ikummatilinnik ikkussuinermut, nukissiuutinik ataavartunik uuttuinermut pilersaarut kiisalu issittumi illu naatitsivik pillugu CD-p saqqummersinneqarnissaanut tapiissuteqartoqarpoq. Nukissiuutinik ataavartunik ilisimatusarnermut ineriartortitsinermullu tapiissutinut aningaasanut inatsimmi konto pillugu atuagassat annertunerusut uani takuneqarsinnaapput: er/departement_for_finanser/finanslov/~/media/1 40BD162BCED45E8BEF80B2DD8AD3EEF.ashx Ilisimatusarnermik siuarsaanermut atugassiissutit Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik ilisimatusarnermi suliniutinik aallartitsinissamut tapiissutinik matumuuna qinnuteqaqqusivoq. Suliniutit aningaasaateqarfiit allat peqatigalugit ataatsimut aningaasalersuinissamik siunertallit salliutinneqassapput. Piffissami sivikinnerusumi aningaasarsianut aningaasartuutinut aammalu atortussanut angalanermullu aningaasartuutinut tapiissuteqartoqarsinnaavoq. Suliniummi sulianut tunngavigineqartoq, ilisimatusarnermik ingerlatsivinnut attuumassuteqarneq suliniutillu siunertarisai pillugit qinnuteqartut nassuiaateqaqquneqarput. Periusissatut isumaliutigineqartut suliniummilu missingersuutit ilanngunneqassapput. Qinnuteqaatinik nalilersuinermi Kalaallit Nunaannut attuumassuteqarluarnissaq pingaartinneqassaaq. Naalakkersuisut suliniuteqarfiisa (avatangiisinut, pinngortitamut nukissanullu, kulturimut aammalu Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnik inuussutissarsiutinillu ineriartortitsinermut tunngasut) iluini suliniutitut siunnersuutit pingaarnerutillugit salliutinneqassapput. Suliassaqarfiit allat iluini siunnersuutit aamma tapiiffigineqarsinnaapput. Qinnuteqaatit nalilersorneqarnissaannut ataatsimiititaliortoqassaaq. Atugassiissutissat tamarmiusut agguaassinermi matumani kr.-it missaanniipput. 11

12 Ansøgningsskemaet kan downloades her: er/departement_for_kultur/forskning/pulje.aspx eller rekvireres hos Forskningskoordinator Najâraq Paniula, tlf , Ansøgning med bilag skal fremsendes i 6 eksemplarer. Ansøgningen godkendes ikke, hvis den er sendt som eller fax. Ansøgningerne skal være KIIIA i hænde senest 1. oktober. Ansøgningen mærket 'ANSØGNING' skal sendes til: Att.: Forskningsenheden, Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Postboks 2221, Pulje for sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd indkalder hermed ansøgninger til støtte for sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd blev oprettet i 1997 af Grønlands Hjemmestyre indenfor Landsstyreområdet Sundhed, Miljø og Forskning og ligger i dag under Departementet for Sundhed. Rådet skal styrke Grønlands sundhedsforskning og bidrage til den offentlige debat om forskning. Rådet disponerer over en forskningspulje til støtte for sundhedsprojekter med relation til Grønland, hvortil der hermed indkaldes ansøgninger. Støtte gives gerne til projektudvikling i samfinansiering med andre sponsorer, og der lægges vægt på forankring i Grønland. Til uddeling rådes over kr., der fordeles ved rådets møde i marts og oktober hvert år. Projekter indenfor følgende indsatsområder prioriteres: Samfundsudviklingens betydning for sygdomsmønsteret, Social og geografisk ulighed i sundhed, herunder sundhedsforhold i bygderne, Sundhedstjenesteforskning og forebyggelsesforskning. Der kan også søges støtte til andre projekter. Qinnuteqarnermi immersugassiaq uani saqqummersinneqarsinnaavoq: er/departement_for_kultur/forskning/pulje.aspx imaluunniit ilisimatusarnermik ataqatigiissaarisumit Najâraq Paniulamit, tlf , e- mail: pissarsiarineqarsinnaalluni. Qinnuteqaat ilanngussartalik arfinilinngorlugu nassiunneqassaaq. Qinnuteqaat ikkut faxikulluunniit nassiunneqaruni akuerineqassanngilaq. Qinnuteqaatit KIIIA-mit tiguneqareersimassapput kingusinnerpaamik 1. oktober. Qinnuteqaat 'QINNUTEQAAT'-mik nalunaaqutserlugu uunga nassiunneqassaaq: Ilisimatusarnermut immikkoortortaq, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Aqutsisoqarfik, Postboks 2221, Peqqinnissamik ilisimatusarnermi suliniutinut atugassanngortitat Peqqinnissamik ilisimatusarnermi suliniutinut tapiissutinik Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd matumuuna qinnuteqaqqusivoq. Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Peqq issutsimut, Avatangiisinut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfiup iluani Namminersornerullutik Oqartussanit 1997-imi pilersinneqarpoq ullumikkullu Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmi inissisimalluni. Siunnersuisoqatigiit Kalaallit Nunaanni peqqissutsikkut ilisimatusarnermik nukittorsaassapput aammalu ilisimatusarneq pillugu pisortatigoortumik oqallinnermut ilanngussisassallutik. Peqqinnissamik ilisimatusarnermi suliniutinut Kalaallit Nunaannut attuumassuteqartunut tapiissutinut ilisimatusarnermi atugassiissutinik siunnersuisoqatigiit ingerlatsisuupput, matumuunalu tassunga qinnuteqartoqaqqusilluni. Suliniutinik ineriartortitsinernut aningaasaateqarfiit sponsorit allat peqatigalugit ataatsimut aningaasalersorneqartunut tapiissuteqartoqarsinnaavoq, Kalaallit Nunaannullu attumassuteqarluarnissaq pingaartinneqarpoq. Agguaassassat kr.-it sinnerpaat, taakku siunnersuisoqatigiit ukiut tamaasa martsimi oktoberimilu ataatsimiinneranni agguarneqartarlutik. Suliniuteqarfiit makku iluini suliniutit salliutinneqassapput: Inuiaqatigiit ineriartornerisa nappaatit suussusaannut sunniuteqarnera, Peqqissutsimut atatillugu inuuniarnikkut pissutsit nunagisanilu assigiinngitsuni assigiinngissuteqarnerat, tassunga ilanngullugu nunaqarfinni peqqinnissakkut pissutsit, Peqqinnissakkut sullississutinik ilisimatusarneq pinaveersaartitsinermillu ilisimatusarneq. Aamma suliniutinut allanut tapiissutinik qinnuteqartoqarsinnaavoq. 12

13 Til ansøgningen udfyldes et skema, som kan rekvireres ved henvendelse til Departementet for Sundhed via Karna Jokumsen, tlf: (+299) , Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Gert Mulvad, eller til Karna Jokumsen, Departementet for Familie og Sundhed, tlf: (+299) , Ansøgningerne skal være Departementet i hænde senest 1. oktober Ansøgninger mærket "Sundhedspuljen" sendes i 9 eksemplarer til: Departementet for Sundhed, Postboks 260, Links til institutioner og råd Grønlands Selvstyre Grønlands Selvstyre Inatsisartut Grønlandske institutioner Asiaq Grønlands forundersøgelser Bygge- og Anlægsskolen Grønlands National Museum & Arkiv Grønlands Naturinstitut Grønlands Universitet Ilimmarfik Forskningsrelevante links Kommissionen for Videnskabelige undersøgelser i Grønland Statens Institut for Folkesundhed Qinnuteqarnermi immersugassiaq Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmi Karna Jokumsenimut, tlf. tlf: (+299) , saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq. Paasissutissat sukumiinerusut ukununnga saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput: Gert Mulvad, imaluunniit Karna Jokumsen, Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik, tlf: (+299) , Qinnuteqaatit Naalakkersuisoqarfimmit tiguneqareersimassapput kingusinnerpaamik 1. oktober. Qinnuteqaat Sundhedspuljen -imik nalunaaqutserlugu qulingiluanngorlugu uunga nassiunneqassaaq: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik, Postboks 260, Suliffeqarfinnut siunnersuisoqatigiinnullu linksit Namminersorlutik Oqartussat Namminersorlutik Oqartussat Inatsisartut Kalaallit Nunaanni suliffeqarfiit Asiaq Grønlands forundersøgelser Sanaartornermik Ilinniarfik Kalaallit Nunaata Katersugaasivia Toqqorsivialu Pinngortitaleriffik Ilisimatusarfik Ilimmarfik Linksit ilisimatusarnermut attuumassutillit Kommissionen for Videnskabelige undersøgelser i Grønland Statens Institut for Folkesundhed 13

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inatsisitigut tunngavissarisaa tassaavoq Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnissaa aaqqissugaanissaalu pillugit Inatsisartut Peqqussutaat nr. 3,

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 NUNATTA ALLAGAATEQARFIA GRØNLANDS NATIONALARKIV Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, GL-3900 Nuuk

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut

Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut UNICEF-ip Naalakkersuisullu suleqatigiissutaat Et samarbejdsprojekt mellem Naalakkersuisut og UNICEF DaNmark Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT

Læs mere

Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuiisoqarfiup. Departementet for Uddannelse og Forskning

Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuiisoqarfiup. Departementet for Uddannelse og Forskning Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Ilisimatuut paasissutissiinerat Forskningsenheden informerer Nummer 2 oktober 2011 Nyhedsbrevet udsendes

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfiup. Departementet for Uddannelse og Forskning

Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfiup. Departementet for Uddannelse og Forskning Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Ilisimatuut paasissutissiinerat Forskningsenheden informerer Nummer 3 juni 2012 Nyhedsbrevet udsendes

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI FORSLAG TIL NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT

Læs mere

Ineriartorneq, atugarissaarneq naleqartitallu

Ineriartorneq, atugarissaarneq naleqartitallu Ineriartorneq, atugarissaarneq naleqartitallu Danmark-ip 2015-mi Nunani Avannarlerni Ministerit Siunnersuisooqatigiivini siulitaasuutitaqarnissaanni suliniutissanut najoqqutassiaq 2 ineriartorneq, atugarissaarneq

Læs mere

Nutaarsiassaaleqiffik qaangiuppoq (IB) Aasaanera nutaarsiassaaleqiffiusartuuvoq. Inuit sulinngiffeqartarput, sorpassuit uninngasarput aamma naalakkersuinermik suliallit akornanni. Taamaammat nutaarsiassani

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009

Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009 Najoqqutassaagallartoq Tentativt program Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009 Kalaallit Nunaanni Inuttut pisinnaatitaaffiit Nunallu inoqqaavisa pisinnaatitaaffii Seminar

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Ilisimatusarneq il. il. Forskning med videre

Ilisimatusarneq il. il. Forskning med videre Ilisimatusarneq il. il. Forskning med videre Inuiaqatigiit alliartornerannik atugarissaarneranillu ineriartortitsinermut ilisimatusarneq ullumikkut pingaaruteqarluinnartutut isigineqarpoq. Taamaattumik

Læs mere

Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuiisoqarfiup. Departementet for Uddannelse og Forskning

Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuiisoqarfiup. Departementet for Uddannelse og Forskning Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Ilisimatuut paasissutissiinerat Forskningsenheden informerer Nummer 1 januar 2012 Nyhedsbrevet udsendes

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Ulloq / Dato : 15. 01. 2014 Brevnr.: 14.11.01.007 Journal nr. 02.02.09 Sull./Sagsbeh.: STUL Tlf.: 367001 Mail:stul@sermersooq.gl

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

Silarput unammillerpoq siunissamut naleqqussarneq Atuartitsisunut isummersuutit

Silarput unammillerpoq siunissamut naleqqussarneq Atuartitsisunut isummersuutit Silarput unammillerpoq siunissamut naleqqussarneq Atuartitsisunut isummersuutit Saqqummersitamik sammisaqarneq meeqqat atuarfianni meeqqanut angilaartunut angajullernullu atuartitsissutini inuiaqatigiilerinermi

Læs mere

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Fællesforeningen INUIT årsberetning 2015 Ukiumoortumik nalunaarut Ataatsimeersuarneq 2015: Ukiumoortumik ataatsimeersuarneq pivoq

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 1. september 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 *********

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Inatsisartut Allattoqarfiat 13. oktober 2010 Bureauet for Inatsisartut 2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00 Inatsisartut Allattoqarfiat 28. maj 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Rettevejledning samfundsfag 2014

Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Rettevejledning samfundsfag 2014 Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Naqqiinissamut ilitsersuutinut atuuttoq. Rettevejledning samfundsfag 2014 Apeqqutit/immikkoortut tamarmik karakterimik annerpaamik nalilerneqarsinnaanngillat.

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, Marsip 19-anni 2015, nal. 9.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Stephen Heilmann, Karl Møller, Eva Møller Thomassen Erninermut atatillugu sulinngiffeqartoq:

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for børn Se denne historie som film: www.ina.gl/boern Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Tegninger: Christian Rex, Deluxus Studio

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 20. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Ansøgerens fulde navn: Qinnuteqartup atii tamaasa: Fødselsdato

Læs mere

Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA-mut qinnuteqaat. Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA Ansøgningsskema

Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA-mut qinnuteqaat. Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA Ansøgningsskema TAKUUK!/ BEMÆRK! Immersuinnginnermi ilitsersuut atuaruk! Læs vejledning før udfyldelse! Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA-mut qinnuteqaat Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA Ansøgningsskema 1. Qinnuteqartoq/Ansøger

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut. Vi skal passe på fangstdyrene

Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut. Vi skal passe på fangstdyrene Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut Vi skal passe på fangstdyrene - en pjece til børn om bæredygtig udnyttelse Sooq uumasut pinngortitarlu paarissavavut

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

2 2002 ISSN 1600-3063 1

2 2002 ISSN 1600-3063 1 2 2002 ISSN 1600-3063 1 Imai Aallaqqaassiut... 3 MIPI - Meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasaqarfik... 4 Pinngortitalerinermi Pædagogisk diplomuddannelse... 8 Atuarfittaaq...pinngortitamik atuisarnerat

Læs mere

AEU-eksaminer ved Susanne Møller AUE-mi misilitsitsinissat tunngavigalugit malittarisassat eqqartorpai, allaganngorlugit nassiunneqartartut aamma.

AEU-eksaminer ved Susanne Møller AUE-mi misilitsitsinissat tunngavigalugit malittarisassat eqqartorpai, allaganngorlugit nassiunneqartartut aamma. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfinni aqutsisut/centerledere Simon Lennert, Kanukoka Susanne Møller, AEU Ulla Broberg,

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet 1 Oqaasiliortut ataatsimiinneranni, pingasunngornermi aggustip 12-ianni 2009, nal. 10.00, Ilimmarfimmi Oqaasileriffimmi, imaqarniliaq. Ataatsimiinnermi peqataapput: Stephen Heilmann, Abia Abelsen, Eva

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 9. oktober 2012 Bureau for Inatsisartut 2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 155. Siull. / 1. beh. 6/11 Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik

Læs mere

Godthåb. Miljøforbedringer i Grønland. Nuuk. KalaaIlit Nunaani najugaqarfmni pltsanngorsaanent

Godthåb. Miljøforbedringer i Grønland. Nuuk. KalaaIlit Nunaani najugaqarfmni pltsanngorsaanent KalaaIlit Nunaani najugaqarfmni pltsanngorsaanent BUR-mit tapiiffigineqarlutik ukiuni kingullerni najoruminarsaangrit marluk nunatsinni ingerlanneqarsimapput. Tunuliaqutaasut assigiissimapput. Tassa, 60-kkut

Læs mere

Imigassartornerup kinguneranik ajoqutissarsisinnaavutit

Imigassartornerup kinguneranik ajoqutissarsisinnaavutit Imigassartornerup kinguneranik ajoqutissarsisinnaavutit Imigassartornerup kinguneranik ajoqutit Timinni assigiinngitsunik imigassartoruit ajoqutissarsisinnaavutit Imigassartornerup kinguneranik ajoqutit

Læs mere

kujataamlu Q-offset Qujanaq silarput eqqarsaatigigakku! Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Qujanaq silarput eqqarsaatigigakku! Naqiterisoq / Udgives af: Earth Hour nunarsuarmi silaannaap allanngoriartornera pillugu paasisitsiniaanerit annersaraat. Ukiumut ataasiartumik nal. akunnerani nunarsuarmi tamarmi inuit milliuunilikkaat suliffeqarfiillu tuusinntilikkaat

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen Qaarsummi sulisutut Minesvend Maskiinamik ingerlatitsisutullu Maskineentreprenør Ilinniarneq Uddannelsen 1 Ilinniagassaq nutaaq pissanganartoq Aatsitassanik

Læs mere

Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit akileraaruserneqartarnerat pillugu ilisimatitsissut

Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit akileraaruserneqartarnerat pillugu ilisimatitsissut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Finanser og Skatter Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2014-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Sags nr. 2012-063627 Dok.nr. 1039192 Udarbejdet af: Departementet for Boliger,

Læs mere

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 10. november 2011 Bureau for Inatsisartut 2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Når der er sket et seksuelt overgreb 2 3 KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Paasillugu pasitsaasineqarpalluunniit meerarisaq

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009 UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009 Grønlandsk festkage. Aajup (Kristian Olsen) oqalugiareerneratigut Umiap nalliutorsiorneq ingerlappaa. Kalaallisut

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

Aningaasarsiornermut Siunnersuisooqatigiit nalunaarutaat Økonomisk Råds rapport

Aningaasarsiornermut Siunnersuisooqatigiit nalunaarutaat Økonomisk Råds rapport Aningaasarsiornermut Siunnersuisooqatigiit nalunaarutaat Økonomisk Råds rapport Aningaasarsiornermut Siunnersuisooqatigiit 2009-mi Naalak - kersuisunit pilersinneqarput, unalu nalunaarutit aapparaat. Aningaasarsiornermut

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Uunga Tillie Martinussen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq

NAALAKKERSUISUT. Uunga Tillie Martinussen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarllk Departementet for Sundhed NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Uunga Tillie Martinussen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Allakkatigut akissut 37 naapertorlugu

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV Din erhvervsbank GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling At starte en ny virksomhed GTE & GV GrønlandsBANKEN-ip inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfia Suliffeqarfimmik nutaamik aallartitsineq GTE & GV

Læs mere

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013 58 Ukiaq efterår 2013 Imarisai Indhold 03 Siulequt Forord 04 Issittumi imaatigut angalaneq 06 Arktisk sejllads 08 Umiarsualiviup isikkiviginnerpaaffia 10 Havnens bedste udsigt 12 Akisussaassuseqartumik

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

UPA 2012-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til FM 2012

UPA 2012-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til FM 2012 Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UPA 2012-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til FM 2012 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat. Kulusumi Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse 3915 Kulusuk Atuarfiup/skolens postadresse Kulusuk Illoqarfik/By

Læs mere

Inuttut alloriarneq annertooq Allattoq: Kirstine Kreutzmann Imminut nalikitsutut isigineq, ajortussarsiorneq, kukkunersiuineq, tatiginnginneq, nalornineq, inuunermilu nuanniilliuuteqartuarneq. Soormi kinaassuserput

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

SAMMISAT: INNUTTAASUT ILINNIAGAQAR- NERISA QAFFASSARNE- QARNISSAAT PILLUGU ISUMMERSUISIT. Sooq isumalioqatigiit? Oqaatsit taaguutillu pingaarutillit

SAMMISAT: INNUTTAASUT ILINNIAGAQAR- NERISA QAFFASSARNE- QARNISSAAT PILLUGU ISUMMERSUISIT. Sooq isumalioqatigiit? Oqaatsit taaguutillu pingaarutillit INNUTTAASUT ILINNIAGAQAR- NERISA QAFFASSARNE- QARNISSAAT PILLUGU ISUMMERSUISIT (2004-2005) Aaqqissuisut: Karl Kr. Olsen Jakob Møller Lyberth Nuuk, Grønland 28. februar 2005 POLICY PAPER 1 SAMMISAT: Sooq

Læs mere

Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2004

Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2004 Kalaallit Nunaata Radioa Ukiumoortumik nalunaarut 2004 Kalaallit Nunaata Radioa Imai Suliffeqarfik pillugu paasissutissat 1 Pisortat nalunaarusiaat 2 Siulersuisut pisortaanerullu oqaaseqaataat 13 Kukkunersiuisut

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2012

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2012 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2012 2012-IMI INGERLATAT MAKKUNANNGA TAPERSERSORNEQARPUT: Bikubenfonden Augustinusfonden Susi og Peter Robinsohns Fond INGERLATAT MAKKU SULEQATIGIVAAT IMALUUNNIIT TAMAKKUNINNGA

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Kangia/kitaa vest/øst Adolf Holm 491160 ado@ia.gl ado.ia.gl Nunarput nutaaq ataatsimoorneq nutaaq Kitaani Kangianilu Inuit Ataqatigiit Nuummi februarip 23-niit

Læs mere

Maniitsumi 2007-2009-mi peqqissuseq pillugu allakkiaq

Maniitsumi 2007-2009-mi peqqissuseq pillugu allakkiaq Maniitsumi 2007-2009-mi peqqissuseq pillugu allakkiaq Peter Bjerregaard Ilanngussisoralugit Inger Katrine Dahl-Petersen, Christina Viskum Lytken Larsen, Birgit Niclasen, Anni Brit Sternhagen Nielsen, Cecilia

Læs mere

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera 2014-17-mut Sanaartugassanut missingersuutinut siunnersuutit Konto Suliassaq B 2013 (1) 2014 2015 2016 20172014-2017 Inissiaqarneq Nuummi inissianik sanaartorneq 70-00-60 Nuummi inissianik sanaartorneq

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl j u u n i / j u n i 2 0 1 0 Pitsaanerusumik Siunnersuineq Suliffeqarfinnut karsip ammasarfigai 10.00 14.00 Erhvervskassen holder

Læs mere

kalaallit danmarkimi najugallit kisitsisitigut paassissutissat pillugit quppersagaq

kalaallit danmarkimi najugallit kisitsisitigut paassissutissat pillugit quppersagaq atlantikup avannaani suleqatigiit The North Atlantic Group in the Danish Parliament Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi kalaallit danmarkimi najugallit kisitsisitigut

Læs mere

Aalisartunut piniartunullu nutaarsiassat nr. 1 2011

Aalisartunut piniartunullu nutaarsiassat nr. 1 2011 Aalisartunut piniartunullu nutaarsiassat nr. 1 2011 Ulluinnarni aqutsisut Leif Fontaine, Sisimiut Siulittaasoq Isak Vahl, Narsaq Siu. tullia Ejnar Jakobsen, Arsuk Otto Storch, Aasiaat Siulersuisuunnernut

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 Landstingets Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik

Læs mere

2014-imut missingersuut

2014-imut missingersuut 2014-imut missingersuut Kommuneqarfik Sermersuumit ineriartorneq qulakkeerneqarniarpoq inissialiortitsisoqarlunilu, innuttaasunut sullissineq ajornerulersinngikkaluarlugu. Naalakkersuisut Kommuneqarfik

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. maj 2014 Sanaartukkat Anlæg Sanaartornerluttoqaraangat kukkussutinut amigaatinullu

Læs mere

UPA 2014-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til FM 2014

UPA 2014-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til FM 2014 Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UPA 2014-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til FM 2014 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Læs mere

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguartarfiit pinngortitap nammineq pilersitai meeqqanut tamanut Qisuit pitsassuit Immikkut qisuit toqqarsimavagut sibirisk

Læs mere

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT ATTAT pillugu paasissutissiineq Orientering om ATTAT December 2006 1 Imai / Indholdsfortegnelse ATTAT pillugu paasissutissiineq... 3 Allakkanut systemi... 3 Oqalliffiit... 4 Chat... 5 Suliffeqarfimmi allakkanut

Læs mere

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut Oqaasileriffik Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut 1 Oqaasileriffimmi 2011-mi sulisut ataatsimiititalianullu ilaasortat...3 Aallaqqaasiut...4 Oqaasileriffik, suliallu assigiinngitsut...5 2010-mi saaffiginnissutit...8

Læs mere

Isumassuineq Uummarinnarpoq

Isumassuineq Uummarinnarpoq Der er i omsorgen Isumassuineq Uummarinnarpoq Ilagiit akornanni pisariaqartitsisunut isumassuisunut katuffeqatigiit pillugu 2 VÆRESTEDER Væresteder eller sognets dagligstue bliver ofte stedet, hvor voksne

Læs mere