Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer"

Transkript

1 Dansk standard DS/EN ISO/IEC udgave Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Conformity assessment General requirements for bodies operating certification of persons

2 DS/EN ISO/IEC København DS projekt: M ICS: Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN ISO/IEC, hvilket betyder, at det er en international standard, der har status både som europæisk og dansk standard. Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: ISO/IEC 17024:2012. IDT med: EN ISO/IEC 17024:2012. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/EN ISO/IEC 17024:2012 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN ISO/IEC July 2012 ICS Supersedes EN ISO/IEC 17024:2003 English version Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012) Évaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes (ISO/IEC 17024:2012) This European Standard was approved by CEN on 2 June Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Personen zertifizieren (ISO/IEC 17024:2012) CEN and CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN and CENELEC member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN and CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. CEN and CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom. CEN Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels 2012 CEN/CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members and for CENELEC Members. Ref. No. EN ISO/IEC 17024:2012 E

4 EN ISO/IEC 17024:2012 (E) Contents Foreword...3 Page 2

5 DS/EN ISO/IEC 17024:2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Side 2 (da)

6 EN ISO/IEC 17024:2012 (E) Foreword This document (EN ISO/IEC 17024:2012) has been prepared by Technical Committee ISO/CASCO "Committee on conformity assessment" in collaboration with Technical Committee CEN/CLC/TC 1 Criteria for conformity assessment bodies the secretariat of which is held by BSI. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by January 2013, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by January Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. This document supersedes EN ISO/IEC 17024:2003. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. Endorsement notice The text of ISO/IEC 17024:2012 has been approved by CEN as a EN ISO/IEC 17024:2012 without any modification. 3

7 DS/EN ISO/IEC 17024:2012 Forord Dette dokument (EN ISO/IEC 17024:2012) er udarbejdet af teknisk komité ISO/CASCO, Committee on conformity assessment, i samarbejde med teknisk komité CEN/CLC/TC 1, Criteria for conformity assessment bodies, hvis sekretariat varetages af BSI. Denne europæiske standard skal inden januar 2013 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest januar Der gøres opmærksom på muligheden for, at dele af denne standard kan være genstand for patentrettigheder. CEN [og/eller CENELEC] kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. Dette dokument erstatter EN ISO/IEC 17024:2003. I henhold til CEN/CENELEC s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Godkendelse Teksten i ISO/IEC 17024:2012 er godkendt af CEN som EN ISO/IEC 17024:2012 uden ændringer. 3 (da)

8

9 INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC Conformity assessment General requirements for bodies operating certification of persons Second edition Évaluation de la conformité Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes Reference number ISO/IEC 17024:2012(E) ISO 2012

10 ISO/IEC 17024:2012(E) Contents Foreword... iv Introduction... v Page Scope... 1 Normative references... 1 Terms and definitions General requirements Legal matters Responsibility for decision on certification Management of impartiality Finance and liability Structural requirements Management and organization structure Structure of the certification body in relation to training Resource requirements General personnel requirements Personnel involved in the certification activities Outsourcing Other resources Records and information requirements Records of applicants, candidates and certified persons Public information Confidentiality Security Certification schemes Certification process requirements Application process Assessment process Examination process Decision on certification Suspending, withdrawing or reducing the scope of certification Recertification process Use of certificates, logos and marks Appeals against decisions on certification Complaints Management system requirements General General management system requirements Annex A (informative) Principles for certification bodies for persons and their certification activities Bibliography ISO 2012 All rights reserved iii

11 DS/EN ISO/IEC 17024:2012 Indholdsfortegnelse Forord... Indledning... 1 Anvendelsesområde Normative referencer Termer og definitioner Generelle krav Juridiske forhold Ansvar for certificeringsbeslutninger Håndtering af upartiskhed Økonomi og erstatningsansvar Krav til opbygning Ledelse og organisatorisk opbygning Certificeringsorganets opbygning med hensyn til uddannelse/træning Ressourcekrav Generelle krav til personalet Personale, der er involveret i certificeringsaktiviteter Outsourcing Andre ressourcer Krav til registrering og information Registreringer af ansøgere, kandidater og certificerede personer Offentlig information Fortrolighed Sikkerhed Certificeringsordninger Krav til certificeringsprocessen Ansøgningsproces Vurderingsproces Bedømmelsesproces Beslutning om certificering Suspendering, tilbagetrækning eller indskrænkning af certificeringens gyldighedsområde Recertificeringsproces Brug af certifikater, logoer og mærker Anker mod beslutninger om certificering Klager Krav til ledelsessystemet Generelt Generelle ledelsessystemkrav Anneks A (normativt) Principper for organer, der certificerer personer, og for certificeringaktiviteterne Bibliografi Side iv v iii (da)

12 ISO/IEC 17024:2012(E) Foreword ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of conformity assessment, the ISO Committee on conformity assessment (CASCO) is responsible for the development of International Standards and Guides. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. Draft International Standards are circulated to the national bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the national bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO/IEC 17024, was prepared by the ISO Committee on conformity assessment (CASCO). It was circulated for voting to the national bodies of both ISO and IEC, and was approved by both organizations. This second edition cancels and replaces the first edition (ISO/IEC 17024:2003), which has been technically revised. iv ISO 2012 All rights reserved

13 DS/EN ISO/IEC 17024:2012 Forord ISO (the International Organization for Standardization) og IEC (the International Electrotechnical Commission) er de to verdensomspændende organisationer for standardisering. Nationale medlemsorganer af ISO eller IEC deltager i udarbejdelsen af internationale standarder i tekniske komitéer, som ISO eller IEC har nedsat på særlige tekniske områder. Tekniske komitéer under ISO og IEC samarbejder inden for områder af fælles interesse. Andre internationale organisationer, både statslige og ikke-statslige, der har en samarbejdsaftale med ISO og IEC, deltager ligeledes i arbejdet. På området overensstemmelsesvurdering har ISO-komitéen Committee on conformity assessment (CASCO) ansvaret for at udarbejde internationale standarder og guides. Internationale standarder udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i ISO/IEC Directives, Part 2. Forslag til internationale standarder sendes ud til medlemslandene til afstemning. Offentliggørelse som international standard kræver godkendelse af mindst 75 % af de nationale medlemsorganer, som afgiver deres stemme. Der gøres opmærksom på muligheden for, at dele af denne standard kan være genstand for patentrettigheder. ISO kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. ISO/IEC er udarbejdet af ISO/CASCO, Committee on conformity assessment. Standarden har været sendt ud til afstemning til ISO's og IEC's nationale medlemsorganer og blev godkendt af begge organisationer. Denne 2. udgave ophæver og erstatter 1. udgave (ISO/IEC 17024:2003), hvis indhold er blevet teknisk revideret. iv (da)

14 ISO/IEC 17024:2012(E) Introduction This International Standard has been developed with the objective of achieving and promoting a globally accepted benchmark for organizations operating certification of persons. Certification for persons is one means of providing assurance that the certified person meets the requirements of the certification scheme. Confidence in the respective certification schemes for persons is achieved by means of a globally accepted process of assessment and periodic re-assessments of the competence of certified persons. However, it is necessary to distinguish between situations where certification schemes for persons are justified and situations where other forms of qualification are more appropriate. The development of certification schemes for persons, in response to the ever increasing velocity of technological innovation and growing specialization of personnel, can compensate for variations in education and training and thus facilitate the global job market. Alternatives to certification can still be necessary in positions where public services, official or governmental operations are concerned. In contrast to other types of conformity assessment bodies, such as management system certification bodies, one of the characteristic functions of the certification body for persons is to conduct an examination, which uses objective criteria to measure competence and scoring. While it is recognized that such an examination, if well planned and structured by the certification body for persons, can substantially serve to ensure impartiality of operations and reduce the risk of a conflict of interest, additional requirements have been included in this International Standard. In either case, this International Standard can serve as the basis for the recognition of the certification bodies for persons and the certification schemes under which persons are certified, in order to facilitate their acceptance at the national and international levels. Only the harmonization of the system for developing and maintaining certification schemes for persons can establish the environment for mutual recognition and the global exchange of personnel. This International Standard specifies requirements which ensure that certification bodies for persons operating certification schemes for persons operate in a consistent, comparable and reliable manner. The requirements in this International Standard are considered to be general requirements for bodies providing certification of persons. Certification of persons can only occur when there is a certification scheme. The certification scheme is designed to supplement the requirements included in this International Standard and include those requirements that the market needs or desires, or that are required by governments. This International Standard can be used as a criteria document for accreditation or peer evaluation or designation by governmental authorities, scheme owners and others. In this International Standard, the following verbal forms are used: shall indicates a requirement; should indicates a recommendation; may indicates a permission; can indicates a possibility or a capability. Further details can be found in the ISO/IEC Directives, Part 2. ISO 2012 All rights reserved v

15 DS/EN ISO/IEC 17024:2012 Indledning Denne internationale standard er udviklet med henblik på at opnå og fremme et globalt accepteret sammenligningsgrundlag for organisationer, der udfører certificering af personer. Certificering af personer er et middel til at skabe sikkerhed for, at den certificerede person opfylder kravene i en certificeringsordning. Tillid til de pågældende certificeringsordninger for personer opnås ved hjælp af en globalt accepteret vurderingsproces og periodevise fornyede vurderinger af certificerede personers kompetence. Det er imidlertid nødvendigt at skelne mellem situationer, hvor certificeringsordninger for personer er berettigede, og situationer, hvor andre former for kvalificering er mere hensigtsmæssige. Udviklingen af certificeringsordninger for personer som reaktion på den stadigt stigende hastighed inden for teknologisk innovation og den voksende specialisering af personale kan kompensere for forskelle i uddannelse og træning og dermed lette adgangen til det globale jobmarked. Alternativer til certificering kan stadig være nødvendige i stillinger, hvor offentlige tjenester, officielle eller statsejede virksomheder er involveret. I modsætning til andre typer organer, der udfører overensstemmelsesvurdering, såsom organer, der certificerer ledelsessystemer, er en del af personcertificeringsorganets funktioner at gennemføre en bedømmelse, hvor der anvendes objektive kriterier for kompetence og vurdering af bedømmelsesresultater. Selvom det er anerkendt, at en sådan bedømmelse, hvis den er godt planlagt og struktureret af certificeringsorganet, kan medvirke væsentligt til at sikre uvildighed i arbejdet og mindske risikoen for en interessekonflikt, er der medtaget supplerende krav i denne internationale standard. I alle tilfælde kan denne internationale standard danne grundlag for anerkendelse af de organer, der certificerer personer, og de certificeringsordninger, hvorunder personer certificeres, med henblik på at gøre det lettere for disse personer at blive accepteret på nationalt og internationalt niveau. Kun en harmonisering af systemet til udvikling og vedligeholdelse af certificeringsordninger for personer kan skabe et miljø for gensidig anerkendelse og global udveksling af personale. Denne internationale standard fastlægger krav, som sikrer, at certificeringsorganer, der varetager certificeringsordninger for personer, arbejder på en konsekvent, sammenlignelig og troværdig måde. Kravene i denne internationale standard skal betragtes som generelle krav til organer, der tilbyder certificering af personer. Certificering af personer kan kun finde sted, når der findes en certificeringsordning. Certificeringsordningen er beregnet til at supplere de krav, der er indeholdt i denne internationale standard, og omfatter de krav, som markedet har behov for eller ønsker, eller som er krav fra myndigheder. Denne internationale standard kan anvendes som et kriteriedokument for akkreditering eller peer-evaluering eller ved udpegning foretaget af statslige myndigheder eller for ansvarlige for ordninger og andre. I denne internationale standard anvendes følgende verbalformer: skal udtrykker et krav bør udtrykker en anbefaling må udtrykker en tilladelse kan udtrykker en mulighed eller en evne. Yderligere oplysninger kan findes i ISO/IEC Directives, Part 2. v (da)

16 INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 17024:2012(E) Conformity assessment General requirements for bodies operating certification of persons 1 Scope This International Standard contains principles and requirements for a body certifying persons against specific requirements, and includes the development and maintenance of a certification scheme for persons. NOTE For the purposes of this International Standard, the term "certification body" is used in place of the full term "certification body for persons", and the term "certification scheme" is used in place of the full term certification scheme for persons. 2 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. ISO/IEC 17000, Conformity assessment Vocabulary and general principles 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO/IEC and the following apply. 3.1 certification process activities by which a certification body determines that a person fulfils certification requirements (3.3), including application, assessment, decision on certification, recertification and use of certificates (3.5) and logos/marks 3.2 certification scheme competence (3.6) and other requirements related to specific occupational or skilled categories of persons NOTE For other requirements, see 8.3 and certification requirements set of specified requirements, including requirements of the scheme to be fulfilled in order to establish or maintain certification 3.4 scheme owner organization responsible for developing and maintaining a certification scheme (3.2) NOTE The organization can be the certification body itself, a governmental authority, or other. ISO 2012 All rights reserved 1

17 DS/EN ISO/IEC 17024:2012 Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer 1 Anvendelsesområde Denne internationale standard indeholder principper for og krav til et organ, der certificerer personer efter specifikke krav, og omfatter udvikling og vedligeholdelse af en certificeringsordning for personer. NOTE I denne internationale standard anvendes termen certificeringsorgan i stedet for den fuldstændige term certificeringsorgan for personer og termen certificeringsordning i stedet for den fuldstændige term certificeringsordning for personer. 2 Normative referencer Følgende dokumenter er absolut nødvendige for anvendelsen af denne standard. For daterede referencer gælder kun den nævnte udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af det pågældende dokument (med tillæg). ISO/IEC 17000, Conformity assessment Vocabulary and general principles. 3 Termer og definitioner I dette dokument gælder termerne og definitionerne i ISO/IEC samt følgende termer og definitioner. 3.1 certificeringsproces aktiviteter, der danner grundlag for et certificeringsorgans afgørelse af, at en person opfylder certificeringskrav (3.3), herunder ansøgning, vurdering, beslutning om certificering, recertificering og anvendelse af certifikater (3.5) og logoer/mærker 3.2 certificeringsordning kompetence (3.6) og andre krav relateret til specifikke faglige kategorier af personer eller kategorier, hvor der kræves faglærte personer NOTE For andre krav se 8.3 og certificeringskrav sæt af specifikke krav, herunder krav i certificeringsordningen, der skal overholdes for at opnå eller opretholde certificering 3.4 ansvarlig for ordning organisation med ansvar for at udvikle og vedligeholde en certificeringsordning (3.2) NOTE Organisationen kan være certificeringsorganet, en statslig myndighed eller en anden part. 1 (da)

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1176-11 3. udgave 2014-08-26 Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Playground equipment and surfacing

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012 Dansk standard DS/EN 14707 2. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af maksimal brugstemperatur for præfabrikeret rørisolering

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Dansk standard DS/EN ISO 20567-1 1. udgave 2006-11-09 Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Paints and varnishes Determination of stone-chip

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav

Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav Dansk standard DS/EN 471 + A1 4. udgave 2008-01-24 Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav High-visibility warning clothing for professional

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation

Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation Dansk standard DS/EN 50607:2015 1. udgave 2015-01-19 Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation Satellite signal distribution over a single coaxial cable Second generation

Læs mere

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics Dansk standard DS/EN 13969 1. udgave 2006-01-18 Fleksible membraner til fugtisolering Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke Definitioner og karakteristika Flexible

Læs mere

Dansk standard DS/EN 14399-9

Dansk standard DS/EN 14399-9 Dansk standard DS/EN 14399-9 1. udgave 2009-04-22 Befæstelseselementer Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte Del 9: System HR eller HV Samlinger med bolte og møtrikker med direkte tilspændingsindikatorer

Læs mere

Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker

Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker Dansk standard DS/EN 14399-3 1. udgave 2005-04-08 Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker High-strenght

Læs mere

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Dansk standard DS/EN 61000-4-30 1. udgave 2003-05-22 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Electromagnetic compatibility

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode)

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Dansk Standard DS/EN 10160 1. udgave Godkendt:2000-02-18 Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Ultrasonic testing of steel flat product

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

DS-information DS/ISO/TS 14071

DS-information DS/ISO/TS 14071 DS-information DS/ISO/TS 14071 1. udgave 2014-06-20 Miljøledelse Livscyklusvurdering Kritisk gennemgang af processer og kompetencer hos den person, der foretager vurderingen: Yderligere krav og retningslinjer

Læs mere

Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten

Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Dansk standard DS/ISO 10667-1 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Assessment service

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Informationsteknologi Multimedierammestruktur. Del 15: Rapportering af hændelser

Informationsteknologi Multimedierammestruktur. Del 15: Rapportering af hændelser Dansk standard DS/ISO/IEC 21000-15 1. udgave 2007-09-27 Informationsteknologi Multimedierammestruktur (MPEG-21) Del 15: Rapportering af hændelser Information technology Multimedia framework (MPEG-21) Part

Læs mere

den generelle offentligheds eksponering fra radiofrekvente elektromagnetiske felter

den generelle offentligheds eksponering fra radiofrekvente elektromagnetiske felter Dansk standard DS/EN 50400 1. udgave 2006-09-25 Basisstandard for idriftsatte faste radiosendere (110 MHz - 40 GHz) beregnet til brug i trådløse kommunikationsnetværk, til demonstration af overholdelse

Læs mere

Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer

Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer Dansk standard DS/ISO 22324:2015 1. udgave 2015-07-07 Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer Societal security Emergency management Guidelines for colour-coded alerts

Læs mere

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske)

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) DS-information DS/CLC/TS 50131-2-6 1. udgave 2004-09-08 Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) Alarm systems Intrusion systems Part 2-6: Requirements for opening

Læs mere

Referencematerialer Certifikater og mærkater

Referencematerialer Certifikater og mærkater DS-information DS/ISO Guide 31 1. udgave 2007-12-06 Referencematerialer Certifikater og mærkater Reference materials Contents of certificates and labels DS/ISO Guide 31 København DS projekt: M226503 ICS:

Læs mere

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Dansk standard DS/IEC 62851-5 1. udgave 2014-06-19 Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Alarm and electronic security systems Social alarm

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Dansk Standard DS/ISO 15188 1. udgave 2002-05-30 Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Project management guidelines for terminology standardization DS/ISO 15188 København DS projekt:

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

behandling af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter

behandling af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter DS-information DS/CWA 16464-2 1. udgave 2012-06-28 Elektronisk fakturering Del 2: Standardaftale for interoperabilitet vedrørende overførsel og behandling af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter

Læs mere