KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt"

Transkript

1 KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt

2 Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent

3 Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads kan arbejde med kompetenceudvikling? Denne pjece vil forsøge at give dig svaret på to spørgsmål: Hvad er kompetenceudvikling? Hvordan kan man arbejde med kompetenceudvikling på arbejdspladsen? Det kunne være rart at vide helt præcist, hvad vi taler om, når vi taler om kompetenceudvikling. Vi vil give nogle bud, som forhåbentlig vil bidrage til en mere fælles forståelse af, hvad kompetenceudvikling handler om. Forandringer er ikke noget, der bare skal overstås. Det er en del af vores hverdag, og der er mere fart på udviklingen end tidligere. Det stiller nye krav til medarbejdere. Evnen til at lære, mod på forandringer, evnen til at samarbejde og til at skabe mening bliver centrale kompetencer. Kompetenceudvikling på arbejdspladsen handler meget om, hvordan man kan mestre disse kompetencer. Hvad betyder det for mig? Det er det spørgsmål, de fleste medarbejdere ønsker at få svar på, når de hører om, at der skal være kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Vi kan ikke give dig svaret, men vi vil opfordre dig til at gå aktivt ind i arbejdet. Der er større chance for, at du får det, som du gerne vil have det, hvis du selv kommer med ideerne til, hvordan I kan arbejde med kompetenceudvikling på din arbejdsplads. Vi vil gerne hjælpe dig med de gode ideer. Vi håber, at pjecen vil stimulere din lyst til at arbejde med kompetenceudvikling. Med venlig hilsen Lisa Dahl Christensen Forbundssekretær

4 Hvad er kompetenceudvikling? Prøv at spørge tre personer på din arbejdsplads om, hvad de forbinder med kompetenceudvikling. Du vil formodentlig få forskellige svar. Det kunne f.eks. være disse tre svar: Det er, når jeg kommer på kursus Det sker hele tiden Når jeg bliver bedre til mit arbejde Alle tre svar er "rigtige". Svarene afspejler, at vi forstår noget forskelligt ved begrebet kompetence og ved måden, kompetencer udvikles på. To sider af samme sag Kompetence er to sider af samme sag. Det handler om: At evne og mestre færdigheder At have beføjelse til at bruge sine evner Det giver f.eks. ingen mening at lære at køre bil, hvis ikke man på et tidspunkt får lov til at køre ude i trafikken. Modsat er det heller ikke særlig hensigtsmæssigt at være en smaddergod bilist uden kørekort. Eksempel: I en kommune har rengøringsassistenterne på kommunens skoler været på uddannelse for at lære at arbejde i team. Før rengøringsassistenterne kommer tilbage til deres arbejdsplads, skal der laves aftaler med skolens ledelse og den tekniske serviceleder om, hvilke beføjelser de nye team har, og der skal laves en plan for, hvordan rengøringsmedarbejderne kan bruge de færdigheder, de har lært på uddannelsen. Det er vigtigt, at der er balance mellem det man må, og det man mestrer Den tekniske serviceleder, som er daglig leder for rengøringsassistenterne, skal også på kursus for at lære, hvordan han bedst muligt kan støtte rengøringsassistenterne, når de efter uddannelsen skal arbejde i team. Det er vigtigt, at der er balance mellem det man må, og det man mestrer. Hvis medarbejdere uddannes til at arbejde i team, skal der følge beføjelser med, og beføjelserne skal udvides i takt med, at teamet udvikler sig.

5 Hvis en sygehjælper opskoles til social- og sundhedsassistent, skal hun efterfølgende tilbydes opgaver, der svarer til hendes kvalifikationer. Desværre er sammenhæng mellem beføjelser og kvalifikationer ikke en naturlov. Der findes eksempler på, at medarbejdere kan mere, end de må. Ligesom der er medarbejdere, der har et større ansvar, end de reelt kan magte. At være kompetent Man er kompetent, når man lever op til udfordringerne i en given situation Kompetence kan også forstås som det at være kompetent. Man er kompetent, når man lever op til udfordringerne i en given situation, og bruger det man har lært på en hensigtsmæssig måde. Eksempel: På en sygehusafdeling har man etableret tværfaglige teams, der i fællesskab har ansvaret for en gruppe patienter. Ved tildeling af patienter til teamet tages der højde for, hvordan teamet er sammensat. Et team med mange nyuddannede får ikke så tunge patienter som det team, hvor medarbejderne er mere erfarne. Selvom de nyuddannede er kvalificerede til at indgå i teamet, er de ikke erfarne og kompetente nok til at klare de patienter, hvor sygdommen ikke forløber "helt efter bogen". For at sikre at teamet udvikler sig får f.eks. en nyuddannet socialog sundhedsassistent tæt sparring fra de andre fagpersoner, der indgår i teamet. Teamet har også mulighed for at blive klogere på en bestemt sygdom ved at høre et oplæg fra f.eks. en overlæge. Når man får sit kørekort efter en bestået køreprøve, har man lov til at køre bil. Man har beføjelse til at bruge de færdigheder, man har tilegnet sig ved at tage køretimer. De fleste af os er dog ikke helt skrappe til at køre bil, bare fordi vi har bestået køreprøven. Faktisk er det først nu, vi skal til at øve os på at blive gode bilister. Vi skal øve os, så vi kan håndtere de situationer, der opstår i trafikken på en god måde. Når vi kan det, er vi kompetente bilister. Selvom en social- og sundhedsassistent er oplært i at tage blodprøver, så er det først, når hun har taget blodprøver på mange 3

6 forskellige patienter, at hun kan kalde sig kompetent og sige, at hun virkelig mestrer det. Selv om den tekniske serviceleder har været på kursus i konfliktløsning, så er det først, når han øvet sig mange gange, at han kan sige, at han er en kompetent konfliktløser. f.eks. social- og sundhedshjælper, eller du har været på AMUkursus, eller du har taget et PC-kørekort. Uddannelse giver dig kvalifikationer og dermed adgang til bestemte typer job. Uddannelse giver dig mulighed for at udvikle dig til en kompetent medarbejder. Selvom dagplejeren har været på kursus i interkulturelt kommunikation, så er det først, når hun har øvet sig i det daglige arbejde med børn med anden etnisk baggrund og deres forældre, at hun kan sige, at hun er god til interkulturel kommunikation. Det kræver færdigheder Kompetenceudvikling kan også foregå på arbejdspladsen Du kan ikke udvikle kompetence, hvis ikke du har noget at udvikle fra. For at blive en god bilist skal du lære nogle grundlæggende færdigheder om det at køre bil. Derfor tager du køretimer. Af samme grund har du taget en uddannelse til Du kan udvikle dig på mange måder Du kan udvikle dine kompetencer på forskellige måder. Uddannelse og efteruddannelse er én måde. Men kompetenceudvikling kan også foregå på arbejdspladsen i arbejdssituationen. Teamet på sygehusafdelingen arbejder med kollegasparring, erfaringsudveksling og vidensdeling som supplement til kurser og formel efteruddannelse. Dagplejere deltager jævnligt i kurser, men lærer også af deres kolleger, når de mødes og udveksler erfaringer med hinanden. Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent.

7 Forstil dig tre mennesker, der har behov for at blive bedre bilister. Det kan f.eks. være tante Oda, som tog sit kørekort for 40 år siden, og som efter sin mands død, selv skal til at sidde bag rattet. Det kan være din fætter Nikolaj, som lige har fået kørekort. Og det kan være din onkel Hans, som kun har kørt på landet, og som skal en tur til København i bil. Hvordan udvikler Oda, Nikolaj og Hans deres færdigheder som bilister? Hvordan finder de ud af, hvad de hver især behøver for at udvikle sig? Nikolaj skal måske have lov til at låne sin fars bil, så han kan øve sig i at køre. Nøjagtigt som det er vigtigt for en nyuddannet social- og sundhedsassistent at få mulighed for arbejde med sine nye kompetencer. Oda har måske brug for nogle køretimer, så hun kan få genopfrisket sine færdigheder. Ligesom den tidligere hjemmehjælper har brug for efteruddannelse. trafik. Ligesom en portør har behov for at være føl hos den erfarne portørarbejdsleder, før han selv bliver leder. Eksemplerne viser, at kompetenceudvikling både kan være en forøgelse, supplering eller en forankring af eksisterende kompetencer. Eksemplerne viser også, at det, der er det rigtige for den ene, ikke nødvendigvis dur for den anden. Udvikling for både dig og din arbejdsplads Når du og dine kolleger arbejder med kompetenceudvikling på arbejdspladsen, skal I på en og samme tid tage hensyn til helheden og til den enkelte medarbejder. Dine individuelle interesser skal forenes med arbejdspladsens behov, og det er langt fra sikkert, at der er overensstemmelse mellem det, du ønsker, og det der er hensigtsmæssigt set fra arbejdspladsens synspunkt. Kunsten er at få enderne til at nå sammen. Hans skal måske starte med en tur til nærmeste provinsby med en erfaren bybilist, før han kaster sig ud i den københavnske 5

8 Som medarbejder er det vigtigt for dig: At du har mulighed for at bruge dine færdigheder og evner At du kan udvikle nye kompetencer, hvis du har lyst til det At du kan magte de opgaver, du bliver stillet over for At du har en "markedsværdi" som gør, at du kan skifte job, hvis du får lyst til det For medarbejderne handler kompetenceudvikling derfor om at have de rigtige kompetencer, ikke at mangle kompetencer samt at der er mulighed for udfoldelse og udvikling. Disse krav skal helst passe sammen med arbejdspladsen behov. For arbejdspladsen er det vigtigt: At kunne levere ydelser af høj kvalitet At være rustet i forhold til fremtidige krav At fastholde viden Derfor må arbejdspladsen f.eks. plejehjemmet, en sygehusafdeling eller brandstationen overveje, om den samlet set råder over de rette kompetencer, og om kompetencerne udnyttes godt nok. Arbejdspladsen skal også tænke over, hvilke krav den skal leve op til i fremtiden. Den kommunale dagpleje må f.eks. overveje, om den er rustet til at passe mange børn med anden etnisk baggrund, hvis der er udsigt til et større "ryk ind" i kommunen. Arbejdspladsen skal også sikre sig, at vigtig viden ikke forsvinder, når medarbejdere forlader arbejdspladsen. Det kan f.eks. ske, hvis der kun er en medarbejder, der kan betjene varmeanlægget på skolen. Hvilke udfordringer står din arbejdsplads over for? Hvordan passer disse udfordringer til dine og dine kollegers ønsker? Hvilke kompetencer er der samlet set på din arbejdsplads? Forandringer giver nye muligheder Der er nogen, der siger, at de ikke har tid til at arbejde med kompetenceudvikling, fordi de har travlt med at omorganisere arbejdspladsen, eller fordi de er ved at få indført et nyt edbsystem. Så arbejdet med kompetenceudvikling må vente.

9 Men du lærer noget, når der sker forandringer. Mange mennesker tænker ikke på, at f.eks. omorganiseringer er en mulighed for at lære noget nyt. Måske er det fordi, forandringer vækker bekymring. Vi bliver usikre på, hvad forandringen indebærer. Det tager fokus fra, at forandringer også skaber nye muligheder. Det er naturligt at være skeptisk over for forandringer, men det kan være en god ide også at se på forandringen som en mulighed for, at du kan lære noget nyt og udvikle dine kompetencer. Hvornår blev der sidst lavet noget om på din arbejdsplads? Hvilke muligheder gav det dig? Hvad lærte du? Du lærer noget, når der sker forandringer 7

10 Kompetenceudvikling på arbejdspladsen - hvordan? Måske er I godt i gang med kompetenceudviklingen på din arbejdsplads, måske er I kun ved at overveje, hvordan I kan gribe det an. Der er ikke én rigtig måde at arbejde med kompetenceudvikling på. Der er mange måder. Vi vil give nogle ideer, som du og dine kolleger kan vælge at bruge, hvis I synes, de passer godt til netop jeres arbejdsplads. Hvis du er villig til at investere tid og kræfter på at træne din hund, så får I gode oplevelser sammen. Sådan er det også med kompetenceudvikling. Du skal selv være med til at finde ud af, hvad du vil, og sætte retningen for din udvikling. Kan du gå tur med en hund? Det er ledelsens opgave at sikre udviklingen af arbejdspladsen og de enkelte medarbejdere. Men ledelsen kan ikke gøre det alene. Som medarbejder har du et ansvar for, at du bliver kompetenceudviklet i en retning, som både er til glæde for dig og for arbejdspladsen. Du kan ikke bare krydse armene og spørge: Hvornår får jeg kompetenceudvikling? Kompetenceudvikling er ikke noget, man får. Det er noget, man medvirker til og tager ansvar for. Ligesom at gå tur med en hund. Er det dig eller hunden, der bestemmer? Har du gjort dig overvejelser om hvilken vej, I skal gå, eller lader du hunden trække rundt med dig? Snak sammen Der er en tendens til at gøre det at arbejde med kompetenceudvikling til noget svært og uoverkommeligt. Det behøver det ikke at være. Kompetenceudvikling er noget alle kan og skal beskæftige sig med. På kryds og tværs på arbejdspladsen ikke kun mellem ledere og medarbejdere eller en fjern person i en personaleafdeling, men også mellem kolleger. Du skal selv tage ansvar for din kompetenceudvikling. Ligesom det er dit ansvar at være en god bilist 10 år efter, at du har taget dit kørekort. Som bilist har du pligt til at sætte dig ind i nye færdselsregler. Som medarbejder har du ansvar for, at du udvikler dig i takt med arbejdspladsens udvikling.

11 Start med at snakke sammen om, hvad I forstår ved kompetenceudvikling, og hvilke ønsker, I hver især har til fremtiden. Find ud af, hvad der skal til, for at I bliver mere kompetente til det, I laver. Find f.eks. ud af, hvordan I kan blive bedre til at give hinanden tilbagemelding i dagligdagen, eller hvordan I kan hjælpe hinanden med at løse opgaver. Lad jer ikke slå ud af de barrierer, der naturligt vil være. Tænk kreativt og vær lidt praktiske. Find ud af, hvordan I netop på jeres arbejdsplads kan mødes, og lev så med, at alle ikke kan være med i første omgang. Prøv jer frem Hvordan kommer man fra de gode snakke til konkrete handlinger? Hvis I har gode ideer, så tøv ikke med at prøve dem af. Nogle vil måske råde jer til at bruge et registrerings- og planlægningssystem. Det kan være tillokkende at have en oversigt over, hvem der kan hvad på arbejdspladsen, men tænk på, at det tager tid og koster ressourcer at lave sådanne oversigter. Kast jer kun over registrerings- og planlægningssystemer, hvis I er meget sikre på, at det er det, I har brug for. Kompetenceudvikling er ikke noget, man får Snak med jeres leder om, at I ønsker en snak om kompetenceudvikling, og vis et forslag til, hvordan det kan gøres. Få eventuelt én udefra til at hjælpe jer i gang med den første drøftelse. I kan henvende jer i den lokale FOA afdeling og få dem til at hjælpe med at finde en, der kan udfordre og hjælpe jer gennem diskussionen. En slags "djævlens advokat". Brug i stedet for jeres kræfter på konkrete handlinger, som I får glæde af her og nu. Prøv jer frem og find ud af, hvilket udbytte I får af forskellige initiativer. Reflektér over, hvad I lærer i dagligdagen. Prøv nye ideer af. Hvis ikke de virker, så prøv noget nyt. Nogle gange vil det være en god ide at komme på kursus for at blive klogere på, hvordan man håndterer en bestemt sygdom, eller betjener bestemte redskaber og maskiner. Andre gange vil 9

12 det være smartere at arrangere et foredrag på arbejdspladsen eller finde ud af, om der er kolleger, som kan videregive den viden, du har brug for. Eksempel: En gruppe hjemmehjælpere syntes ikke, de var gode nok til at håndtere høreapparater. Det betød, at klienter med høreapparater kunne risikere, at høreapparatet ikke var sat rigtigt på plads, eller at det ikke var renset ordentligt. Hjemmehjælperne tog initiativ til at arrangere et møde, hvor en specialist i høreapparater kom og instruerede hjemmehjælperne i brugen af høreapparater. Eksempel: Nogle dagplejere stod over for at skulle passe børn med anden etnisk baggrund. Dagplejerne ønskede at få mere viden om hvilke udfordringer, det kunne medføre. De vidste, at dagplejerne i nabokommunen havde gode erfaringer, og de inviterede en af de erfarne dagplejere til at holde et oplæg på et fyraftensmøde. I en anden kommune valgte de at snakke med deres leder, som fik arrangeret, at alle dagplejerne kom på et AMU-kursus om fremmede kulturer og interkulturel kommunikation, før de fik børn med anden etnisk baggrund i dagpleje. Lav en plan Det er nedtur at lære noget nyt og ikke kunne bruge det Det er smart at have en plan for, hvordan udvikling af medarbejdere skal foregå. Det er en god idé at skrive aftaler ned. Der skal bl.a. aftales, hvornår den enkelte medarbejder skal på uddannelse, og hvordan arbejdet bliver udført imens. Det er godt at have overvejet, hvordan I vil bruge de nye færdigheder i dagligdagen. Det er nedtur at lære noget nyt og ikke kunne bruge det. Udviklingen af medarbejdere og arbejdsplads skal ikke styres af komplicerede uddannelsesplanlægningssystemer. Der skal være plads til at eksperimentere i hverdagen. Strategi skal bruges som input og ikke som stive regler, der slavisk skal følges. Fokuser på det der virker Man kan lære meget af opgaver, der løses på en god måde. De fleste mennesker oplever, at de bliver glade og får ny energi, når de tænker på ting, de har gjort godt. Ved at udforske de gode situationer, kan du få nyttig viden og inspiration til, hvor-

13 dan andre opgaver kan løses, samtidig med at du får lyst til at prøve det af. Planlægningen kan ske på et personalemøde eller ved din årlige udviklingssamtale. Prøv at fortæl hinanden de gode historier fra jeres arbejdsplads. F.eks. hvornår I har haft succes med en arbejdsopgave eller arbejdssituation. Udviklingsmål Når man arbejder med kompetenceudvikling på arbejdspladsen, er det smart at opstille nogle mål for den udvikling, man ønsker, og få det skrevet ned. Derfor skal de mere uformelle drøftelser om kompetenceudvikling suppleres med konkrete aftaler om de mål, du og din leder er enige om, at I skal bestræbe jer på at nå. Udviklingsmål kan gælde for dig personligt, men I kan også blive enige om mål for en hel gruppe af medarbejdere. Udviklingsmål giver et billede af retningen på din og dine kollegers udvikling. Når I er blevet enige om udviklingsmålene, kan I planlægge, hvad der skal til for at nå målene. Eksempel: Et plejehjem har som målsætning at yde beboerne den hjælp, de har brug for med mindst mulig indgriben i den personlige frihed. For at målsætningen skal lykkes, skal der være et positivt samarbejde mellem medarbejdere, beboere og de pårørende. Plejehjemmet ønsker at invitere til dette samarbejde og leve op til det. Der er mange forskellige faggrupper på plejehjemmet, og det har meget stor betydning, at de kan samarbejde på tværs af faggrænser om den enkelte beboer, og at de kan dele viden og erfaringer. Et udviklingsmål kan være, at medarbejderne skal dele viden. Plejehjemmet har en stor gruppe af demente beboere. Et andet udviklingsmål kan derfor være, at en gruppe af medarbejdere skal vide mere om omsorg og pleje af demente beboere. Dette kan ske f.eks. ved at sende medarbejderne på kursus. 11

14 Eksempel: Et tredje udviklingsmål kan være, at en person eller flere personer skal kunne formidle viden til de pårørende og komme med ideer til, hvorledes samarbejdet med de pårørende kan intensiveres. Plejehjemmet står også overfor et snarligt lederskifte, og et fjerde udviklingsmål kunne være, at en af medarbejderne uddannes til at blive den nye leder. Prøv at overveje, hvordan medarbejderne på plejehjemmet kan nå de forskellige mål. Hvad skal der ske? Hvad betyder det for mig? Hvad har jeg fået ud af at læse den her pjece, spørger du måske dig selv om. Det er kun dig selv, der kan give svaret. Prøv at sætte dig ned med et stykke papir og en blyant (og en kop kaffe). Giv dig god til tid til at svare på følgende spørgsmål: Hvad er de vigtigste opgaver på min arbejdsplads? Hvilken rolle spiller jeg i den sammenhæng? Hvad kan jeg, og hvordan bruger jeg mine evner på mit arbejde? Hvad laver jeg om tre år? Hvad får jeg lyst til at snakke med min kolleger om? Hvad får jeg lyst til at tage fat på? Aftal med dig selv: Hvad vil jeg i morgen snakke med en kollega om? Skriv det ned. Kompetenceudvikling er noget, der i allerhøjeste grad vedrører dig, men hvordan kommer du i gang? Sådan er det også for dine kolleger. Derfor er det en god ide at starte med at snakke sammen. Om hvilke ønsker I hver især har til jeres egen udvikling og arbejdspladsens udvikling. Udgangspunktet for en god snak er, at du selv har en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dig.

15 Kolofon: Kompetent - ganske enkelt er udgivet af: Forbundet af Offentlige Ansatte Tekst og redaktion: OPUS Personaleudvikling A/S Projektleder: Chefkonsulent Henrik A. Bengtsen, FOA Grafisk design: Skønvirke Tryk: Handy print, Skive Oplag: eksemplarer, marts 2003 ISBN:

16 Tjek ind på - bliv udfordret og inspireret Kompetenceudvikling skal være vedkommende og til at forstå. Det skal ganske enkelt være til at have med at gøre. Det handler denne pjece om. FOA sætter i 2003 fokus på kompetenceudvikling. Indsatsen består bl.a. af denne pjece, hjemmesiden samt af en række møder for tillidsvalgte, der vil blive afholdt rundt omkring i landet i FOA s lokale afdelinger. På hjemmesiden kan du hente forskellige materialer og læse mere om FOA s indsats om kompetenceudvikling. Desuden vil foa-bladet løbende bringe artikler om, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling på arbejdspladserne.

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

FOKUS PÅ KOMPETENCEUDVIKLING

FOKUS PÅ KOMPETENCEUDVIKLING Læs i dette nummer: Fælles målsætning førte til kompetenceløft i Billund Kompetenceplaner og jobprofiler i Tandsbjerg Hvis MUS skal give større udbytte! Samme samtale to forskellige resultater Masser af

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Dagplejen hjem for værdier Pædagogisk sektor Redaktion: Direktør Karsten Hillestrøm, ValueCreator Konsulent Malou Eskildsen, ValueCreator Forsidelayout:

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Informationsfolder til dagplejer og vuggestuer

Informationsfolder til dagplejer og vuggestuer Informationsfolder til dagplejer og vuggestuer Indholdsfortegnelse Hvad er Hej skal vi tumle? Hvem står bag Hej skal vi tumle? Hvorfor skal vi tumle? Hej skal vi tumle? Følesansen Muskelledsansen Vestibulærsansen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed

Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed 2013 Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed Anne-Mette Michaelsen, Berrit Kvorning og Anita Mac vil med godt humør og stor seriøsitet støtte dig i at udvikle

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14

Indhold. Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14 Indhold Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14 Forord Du sidder med Kirsebærhavens Plejehjems nyeste værdigrundlag,

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Chef for Center for Børn og forebyggelse Preben Siggaard Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West Evidenskoordinator

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Virksomhedsplan 2008

Virksomhedsplan 2008 Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 3 ORGANISATIONSPLAN... 4 FORORD... 5 INDLEDNING... 5 IDÉGRUNDLAG... 6 VISION... 6 VÆRDIGRUNDLAG... 6 MÅLGRUPPE...

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth Mentorgruppe har positiv effekt Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth CAFA kort fortalt Alle opgaver med udsatte børn og unge i fokus Samarbejdspartner:

Læs mere

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet.

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Ordensmagt Af Gitte Rebsdorf Klædt på til TOPMØDE De sidder bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Kroppene hviler tungt i stolene,

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen 1. Selve ansættelsen 2. Forbered modtagelsen 3. Den første dag 4. De første 3 måneder Drejebog for ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere Yes! Sådan tænker

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Ressourcepædagoger. i Kolding

Ressourcepædagoger. i Kolding Ressourcepædagoger i Kolding Kolding Kommune og UdviklingsForum november 2004 Ressourcepædagoger i Kolding er udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen UdviklingsForum

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

:leve-bomiljøer: En faglig og menneskelig udfordring

:leve-bomiljøer: En faglig og menneskelig udfordring :leve-bomiljøer: En faglig og menneskelig udfordring Indhold: Forord: På arbejde i de ældres hjem....... side 3 Nye boligformer nye udfordringer........ side 5 På tværs af fagene................ side 8

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET 30-9 - 20 Caritas fik andenplads som årets praktikplads Anders Agger flyttet og udsolgt Nyt netværk for frivillige KÆLEGRISEN MØFFE SKABER NYT LIV PÅ LOKALCENTRET SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET Midtvejsevaluering

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

Dine kvalifikationer tæller - ikke din alder

Dine kvalifikationer tæller - ikke din alder Dine kvalifikationer tæller - ikke din alder www.senioraftale. dk Det er forbudt at forskelsbehandle på grund af alder. Hvad betyder det? Forord Foto: Sisse Jarner Det er forbudt at forskelsbehandle på

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere