Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser"

Transkript

1 Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015

2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i Fælles anlæg etableres i Hornslet Rønde Mørke Ryomgård Thorsager Kolind Konklusion Bilag Bilag 1 Projekt 2018 Bilag 2 Grafer 2018 Bilag 3 Projekt 2025 Bilag 4 Grafer 2025 Bilag 5 Referencer Bilag 6 Kort med transmissionsledninger

3 Formål 3 Formål I forbindelse med en revision af Syddjurs kommunes strategiske varmeplanlægning er formålet med nærværende notat, at klarlægge muligheden for en generel udvikling af varmeforsyningen i den vestlige del af kommunen. Gennem den generelle planlægning i kommunen, ønskes skabt en udviklingsmulighed for et større anlæg til varmeforsyning, hvis der er ønske om det og det viser sig at det kan gøres på en samfundsøkonomisk og miljømæssig hensigtsmæssige måde. For at tilvejebringe et grundlag for de gennemførte beregninger der er så tæt på den praktiske virkelighed som muligt, er dette notat udarbejdet i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune, varmeværkerne i Hornslet, Rønde, Mørke, Ryomgård, Thorsager og Kolind. Det overordnede ønske har været at klarlægge muligheden for etablering af et stort fællesanlæg beliggende i Korslund. Anlægget er som udgangspunkt tænkt at kunne forsyne de overnævnte varmeværker med varme gennem et fælles transmissionsanlæg. I det følgende er beskrevet hvilke alternative beregningsscenarier der er arbejdet med, samt de forudsætninger, der er anvendt i de enkelte beregninger. Desuden er gengivet de selskabsøkonomiske resultater og konklusioner dels for de enkelte værker og dels for et samlet værk i Korslund. De samfundsøkonomiske beregninger er ligeledes beskrevet for det store fælles anlæg. Sidst i notatet er det videre arbejde beskrevet.

4 Fælles anlæg etableres i Fælles anlæg etableres i 2018 Der er taget udgangspunkt i, at et fælles anlæg bliver placeret ved Korslund mellem Mørke og Rønde. Værket skal ved fuld udbygning kunne dække varmebehovet hos varmeværkerne i Hornslet, Mørke, Ryomgård, Rønde, Thorsager og Kolind. Efterfølgende er varmeværkerne benævnt med bynavnene. Hornslet får i dag, som det eneste af varmeværkerne, leveret varme fra AffaldVarme Aarhus. Det har været drøftet om Hornslet kan komme ud af aftalen med AffaldVarme Aarhus, men der hersker på nuværende tidspunkt en del uklarhed om, hvorvidt dette er muligt. Beregningerne er derfor foretaget med og uden Hornslet, for at klarlægge mulighederne for de øvrige værker i en situation, hvor Hornslet ikke kan deltage i det fælles anlæg. Forudsætninger Varmeproduktion Varmeproduktionen på det fælles anlæg, er bestemt ud fra værkernes nuværende produktion samt det transmissionstab der vil være mellem værkerne. Nedenfor er opstillet varmeproduktionen for det fælles anlæg med og uden Hornslet. Som det ses tilkobles Thorsager først i 2025 og Kolind i 2030, idet deres eksisterende anlæg først er afskrevet de pågældende år. Varmeproduktion Projekt med Hornslet Hornslet Mørke Ryomgård Rønde Thorsager Kolind Tab i transmissionsnet Samlet Varmeproduktion Projekt uden Hornslet Hornslet Mørke Ryomgård Rønde Thorsager Kolind Tab i transmissionsnet Samlet Tabet i transmissionsnettet er beregnet i IsoPlus varmetabs beregningsprogram.

5 Fælles anlæg etableres i Produktionsbehovet til Hornslet udgør 29 % af det samlede behov. Fælles forsyningsanlæg Udfra ovenstående er fastlagt, at der i projektet med Hornslet etableres tre halmkedler, og at Røndes kommende træpillekedel anvendes som spidslastkedel. Halmkedlerne har en virkningsgrad på 95 %, mens træpillekedlen har en virkningsgrad på 90 %. Der etableres to 10 MW kedler i 2018 og en 10 MW kedel i 2025, når Thorsager skal forsynes. I alle beregninger etableres desuden en akkumuleringstank på m 3. Effekter Projekt med Hornslet 2018 [MW] 2025 [MW] Halmkedel 1 10,0 10,0 Halmkedel 2 10,0 10,0 Halmkedel 3 10,0 Træpillekedel 5,5 5,5 Samlet 25,5 35,5 I projektet uden Hornslet skal der kun etableres to 10 MW halmkedler, idet Hornslet udgør en stor del af varmebehovet. Røndes kommende træpillekedel anvendes også i denne situation til spidslast. Som det ses af nedenstående idriftsættes den anden halmkedel i 2025, når Thorsager forsynes. Effekter Projekt uden Hornslet 2018 [MW] 2025 [MW] Halmkedel 1 10,0 10,0 Halmkedel 2 10,0 Træpillekedel 5,5 5,5 Samlet 15,5 25,5 Brændsler Forbruget af halm og træpiller kan ses i nedenstående tabeller. Brændselsforbrug Projekt med Hornslet Halmforbrug Træpilleforbrug Samlet Brændselsforbrug Projekt uden Hornslet Halmforbrug Træpilleforbrug Samlet Brændselsforbruget i projektet med Hornslet, udgør godt 30 %.

6 Fælles anlæg etableres i Investeringer Investeringer i ovenstående anlæg, samt bygninger og ledninger er priser og tilbud hentet fra lignende projekter, samt priser fra overslag fra henholdsvis Weiss og IsoPlus. Som det ses af nedenstående tabeller planlægges størstedelen af investeringerne at blive foretaget i I 2025 investeres i den sidste halmkedel og bygning hertil, således at varmebehovet i Thorsager og siden hen Kolind kan dækkes. I 2030 investeres i en transmissionsledning til Kolind. Investeringer Projekt med Hornslet Samlet Bygning, udenomsarealer og grund 30,0 15,0 45,0 Maskin og administration 93,0 40,0 133,0 Transmissionsledninger 98,5 22,5 121,0 Samlet 221,5 55,0 22,5 299,0 Investeringer Projekt uden Hornslet Samlet Bygning, udenomsarealer og grund 20,0 10,0 30,0 Maskin og administration 65,0 28,0 93,0 Transmissionsledninger 72,5 22,5 95,0 Samlet 157,5 38,0 22,5 218,0 Investeringerne er forudsat finansieret hos Kommunekredit, med henholdsvis 20 og 30 årige fastforrentede aftalelån, som serielån med en rente på 1,0 %. Bygninger og ledninger afskrives over 30 år, mens maskiner afskrives over 20 år. I beregningerne er medregnet, at Syddjurs Kommune opkræver garantiprovision på 0,75 % af restgælden årligt, samt et stiftelsesgebyr, som er et engangsbeløb, på 1,0 % af lånet. Drift I projektet er anvendt en halmpris på 600 kr./ton samt en træpillepris på kr./ton. Både halm og træpiller er pålagt NO x afgift på 35,60 kr./ton, mens halm også er pålagt SO 2 afgift på 26,50 kr./ton. Til drift og vedligehold af anlægget er anvendt 30 kr./mwh. Resultat og konklusion Selskabsøkonomi Selskabsøkonomisk viser beregningerne med Hornslet og etablering af et fælles anlæg i 2018, at der over en betragtningsperiode på 20 år, samlet set vil kunne opnås en akkumuleret besparelse på 54 mio. kr. i forhold til en fortsættelse med individuelle anlæg. I projektet uden Hornslet viser de selskabsøkonomiske beregninger et akkumuleret underskud på 11 mio. kr.

7 Fælles anlæg etableres i Ovenfor ses hvordan varmeproduktionsprisen over den 20 årige betragtningsperiode udvikler sig for henholdsvis referencen (gennemsnitlig varmeproduktionspris for alle værkerne) og projektet. Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger viser underskud på henholdsvis 156 mio. kr. i projektet med Hornslet og 57 mio. kr. i projektet uden Hornslet. Konklusion Idet resultaterne samfundsøkonomisk er negative, og da der stadig er uklarhed om, hvorvidt Hornslet kan komme ud af aftalen med AffaldVarme inden for de næste par år, er der foretaget yderligere beregninger med etablering og driftsstart i 2025.

8 Fælles anlæg etableres i Fælles anlæg etableres i 2025 Det fælles anlæg placeres, ved Korslund mellem Rønde og Mørke. Mørke har i dag brug for et nyt anlæg, og har ikke mulighed for at udskyde etableringen af dette til Beregninger med etablering og driftsstart i 2025 er derfor foretaget uden Mørke. Forudsætninger Varmeproduktion Varmeproduktionen på det fælles anlæg er bestemt på samme måde som i beregningerne for Varmeproduktion Projekt med Hornslet Hornslet Mørke Ryomgård Rønde Thorsager Kolind Tab i transmissionsnet Samlet Produktionsbehovet til Hornslet udgør 32 % af det samlede behov. Varmeproduktion Projekt uden Hornslet Hornslet Mørke Ryomgård Rønde Thorsager Kolind Tab i transmissionsnet Samlet Fælles forsyningsanlæg Udfra ovenstående er fastlagt, at der i projektet med Hornslet skal etableres tre halmkedler, og at Røndes kommende træpillekedel anvendes som spidslastkedel. Halmkedlerne har en virkningsgrad på 95 %, mens træpillekedlen har en virkningsgrad på 90 %. Der etableres to 10 MW kedler i 2025 og en 5 MW kedel i 2030, når Kolind skal forsynes. I alle beregninger etableres desuden en akkumuleringstank på m 3.

9 Fælles anlæg etableres i Effekter Projekt med Hornslet 2025 [MW] 2030 [MW] Halmkedel 1 10,0 10,0 Halmkedel 2 10,0 10,0 Halmkedel 3 5,0 Træpillekedel 5,5 5,5 Samlet 25,5 30,5 I projektet uden Hornslet skal der kun etableres to halmkedler, idet Hornslet udgør en stor del af varmebehovet. Røndes kommende træpillekedel anvendes også i denne situation til spidslast. Som det ses af nedenstående idriftsættes den anden halmkedel i 2030, når Kolind skal forsynes. Effekter Projekt uden Hornslet 2025 [MW] 2030 [MW] Halmkedel 1 10,0 10,0 Halmkedel 2 5,0 Træpillekedel 5,5 5,5 Samlet 15,5 20,5 Brændsler Forbruget af halm og træpiller kan ses i nedenstående tabeller. Brændselsforbrug Projekt med Hornslet Halmforbrug Træpilleforbrug Samlet Brændselsforbrug Projekt uden Hornslet Halmforbrug Træpilleforbrug Samlet Investeringer Investeringer i ovenstående anlæg, samt bygninger og ledninger er priser og tilbud hentet fra lignende projekter, samt priser fra overslag fra henholdsvis Weiss og IsoPlus. Som det ses af nedenstående tabeller planlægges størstedelen af investeringerne at ske i det første år af projektet. I 2030 investeres den sidste halmkedel og bygning hertil, således at varmebehovet i Kolind kan dækkes. I 2030 investeres ligeledes i en ledning til Kolind.

10 Fælles anlæg etableres i Investeringer Projekt med Hornslet Samlet Bygning, udenomsarealer og grund 30,0 10,0 40,0 Maskin og administration 93,0 25,0 118,0 Ledninger 98,5 22,5 121,0 Samlet 221,5 57,5 279,0 Investeringer Projekt uden Hornslet Samlet Bygning, udenomsarealer og grund 15,0 10,0 25,0 Maskin og administration 53,0 25,0 78,0 Ledninger 55,5 22,5 78,0 Samlet 123,5 57,5 181,0 Investeringer til akkumuleringstanken er indeholdt i ovenstående. Finansiering og afskrivninger foretages på samme måde som i projektet med start i Drift Der anvendes samme brændsels og driftspriser som i projektet med start i Resultat og konklusion Selskabsøkonomi Selskabsøkonomisk viser beregningerne med Hornslet og etablering af et fælles anlæg i 2025, at der over en betragtningsperiode på 20 år, samlet set vil kunne opnås en akkumuleret besparelse på 22 mio. kr. i forhold til en fortsættelse med individuelle anlæg. I projektet uden Hornslet viser de selskabsøkonomiske beregninger en akkumuleret besparelse på 0,4 mio. kr.

11 Fælles anlæg etableres i Ovenfor ses hvordan varmeproduktionsprisen over den 20 årige betragtningsperiode udvikler sig for henholdsvis referencen (gennemsnitlig varmeproduktionspris for alle værkerne) og projektet. Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger viser en besparelse på 60 mio. kr. i projektet med Hornslet og 94 mio. kr. i projektet uden Hornslet. I projektet med Hornslet ser både selskabs og samfundsøkonomien fornuftig ud med positive resultater over den 20 årige betragtningsperiode. I projektet uden Hornslet er selskabs og samfundsøkonomien ligeledes positiv. Dog er den selskabsøkonomiske gevinst kun 0,4 mio. kr. over den 20 årige betragtningsperiode. På baggrund af ovenstående anbefales et samarbejde mellem Hornslet, Rønde, Ryomgård, Thorsager og Kolind om et nyt værk med driftsstart i 2025.

12 Hornslet 12 Hornslet Hornslet får i dag, leveret varme fra AffaldVarme Aarhus. Det har været drøftet om Hornslet kan komme ud af aftalen med AffaldVarme Aarhus, men der hersker på nuværende tidspunkt en del uklarhed om, hvorvidt dette er muligt, og om Hornslet ønsker det. Forudsætninger Mængden af modtaget varme fra AffaldVarme forrige år, er anvendt i beregningerne og ses nedenfor. Modtaget varme Hornslet Der er i beregningerne ikke medregnet nye investeringer, da det forudsættes, at Hornslet i referencesituationen fortsætter med at få varme fra AffaldVarme Aarhus. Hornslet betaler i dag 345 kr. for en MWh leveret varme. Denne pris er anvendt i beregningerne. Transmissionsledningen, der ligger fra Løgten til Hornslet er ejet af Hornslet. Ledningen er fra 1985, og der er i beregningerne forudsat en løbende udskiftning af denne over den 20 årige betragtningsperiode. Der er anvendt en drift og vedligeholdelsesomkostning på kr. om året til at dække denne udskiftning. Resultat og konklusion Nedenfor er vist varmeproduktionspriserne i henholdsvis Hornslet, referencerne samlet set og projektet med driftsstart i Tilsvarende er varmeproduktionspriserne for Hornslet, referencerne samlet set og projektet med driftsstart i 2025 vist nedenfor.

13 Hornslet 13 I begge grafer ses det, at Hornslets varmeproduktionspris ligger højere end varmeproduktionspriserne fra det fælles anlæg. Hvis det er muligt for Hornslet at koble sig af aftalen med AffaldVarme vil det være fordelagtigt for Hornslet at deltage i et fælles anlæg på Djursland. Lavere varmepris fra AffaldVarme Aarhus Varmeprisen er varslet til at falde til 300 kr./mwh, og såfremt dette bliver en realitet, vil Hornslets fordel ved at deltage i et fælles projekt blive forringet. I nedenstående graf er vist en produktionspris for henholdsvis Hornslet ved en fortsættelse af den nuværende situation, den samlede reference og hvis projektet etableres i Den akkumulerede besparelse set over betragtningsperioden, vil udgøre cirka 12 mio. kr. for Hornslet, isoleret set. Nedenstående graf viser den situation hvor projektet etableres i 2025.

14 Hornslet 14 Da betragtningsperioden for projektet her bliver kortere opnås en mindre akkumuleret besparelse svarende til cirka 3 mio. kr.

15 Rønde 15 Rønde Rønde Fjernvarme har i dag en halmkedel og to oliekedler som leverer varme til Rønde by og omegn. Værket kører i store dele af vinterperioden på en høj belastning, og ønsker at aflaste halmkedlen. Rønde forventer derfor at udskifte den ene oliekedel på 3,15 MW i efteråret 2015 med en træpillekedel på 5,5 MW. I Rønde er der derfor i referenceberegningen forudsat, at værket har en halmkedel, en oliekedel samt en træpillekedel. Det er yderligere valgt at træpillekedlen anvendes som spidslastkedel i beregningerne for det fælles anlæg. Rønde forventer at udskifte deres eksisterende halmkedel i 2025, når denne er udtjent. Det forudsættes i beregningerne, at den erstattes af en ny halmkedel. Forudsætninger Varmeproduktion Varmeproduktionen i Rønde er bestemt ud fra forrige års produktion, og kan ses i tabellen nedenfor. Varmeproduktion Rønde Anlæg Som skrevet ovenfor anvendes i beregningerne en halmkedel, en oliekedel samt den nye træpillekedel. Effekterne på de tre kedler er oplyst nedenfor. Effekter [MW] Halmkedel 6,3 Oliekedel 5,0 Træpillekedel 5,5 Samlet 16,8 Investeringer Det er forudsat, at halmkedlen udskiftes med en ny halmkedel i Investeringen til en ny halmkedel er oplyst af Rønde. Investering Halmkedel 6,3 MW 29,0 Finansiering og afskrivning beregnes på samme måde som ved det fælles anlæg. Rønde har i dag en restafskrivning på i alt 2,887 mio. kr. som afskrives fra , og indgår i beregningerne. Afskrivningen af træpillekedlen på 5,7 mio. kr. indgår ligeledes i beregningerne, og afskrives i perioden

16 Rønde 16 Drift Prisen på halm i Rønde er 625 kr./ton, og anvendes i beregningerne. Der er i beregningerne forudsat drift og vedligeholdelsesomkostninger på de tre kedler. Nuværende drift og vedligeholdelsesomkostning til halmkedlen er på 19,06 kr./mwh og er oplyst af Rønde. Yderligere er der anvendt 30 kr./mwh på halmkedlen der etableres i 2025, 10 kr./mwh på den eksisterende oliekedel og 30 kr./mwh på den nye træpillekedel. Resultat og konklusion Nedenfor er vist varmeproduktionspriserne i Rønde, referencerne samlet set og projektet med driftsstart i 2018 med og uden Hornslet. Under forudsætning af at Rønde kan producere på den eksisterende halmkedel indtil 2025, kan det først svare sig at deltage i projektet i 2025, når halmkedlen er slidt ned.

17 Rønde 17 Af nedenstående grafer med driftsstart i 2025 fremgår det ligeledes, at det kan betale sig for Rønde at deltage i et fælles anlæg, både når Hornslet er med og når de ikke er med.

18 Mørke 18 Mørke Mørke har i dag et værk placeret midt i Mørke by. Anlægget kører på træpiller og er næsten udtjent. Mørke har derfor ønsket at deltage i undersøgelserne af muligheden for et fælles anlæg, som alternativ til at anlægge et nyt værk uden for Mørke by. I beregningerne for Mørke er anvendt et nyt halmvarmeværk med driftsstart i Forudsætninger Varmeproduktion Varmeproduktionen i Mørke er bestemt ud fra sidste års produktion, og kan ses i tabellen nedenfor. Varmeproduktion Mørke Anlæg Anlægget anvendt i beregningerne er som skrevet et nyt halmanlæg. Effekten for halmkedlen ses nedenfor. Effekter [MW] Halmkedel 3,3 Investeringer Investeringen i et nyt halmanlæg er oplyst af Mørke. Investering Halmanlæg 31,0 Finansiering og afskrivning beregnes på samme måde som ved det fælles anlæg. Drift Der er i beregninger forudsat drift og vedligeholdelsesomkostninger til den nye halmkedel på 30 kr./mwh. Resultat og konklusion Nedenfor er vist varmeproduktionspriserne i Mørke, referencerne samlet set og projektet med driftsstart i 2018 med og uden Hornslet.

19 Mørke 19 Som det ses af ovenstående vil det være en fordel for Mørke at deltage i et fælles anlæg, da varmeproduktionsprisen for Mørke er væsentlig højere end varmeproduktionsprisen i det fælles projekt. Projektet er som tidligere beskrevet ikke samfundsøkonomisk rentabelt ved driftsstart i Sandsynligheden taler derfor for, at det fælles anlæg først etableres på et senere tidspunkt, hvorfor Mørke har besluttet at etablere deres eget anlæg snarest muligt.

20 Ryomgård 20 Ryomgård Ryomgård Fjernvarme har i dag et halmanlæg, der næsten er udtjent. Ryomgård har derfor ønsket at deltage i undersøgelserne af et fælles anlæg, som alternativ til etablering af en ny halmkedel. I beregningerne for Ryomgård er anvendt en ny halmkedel samt udvidelse af det nuværende værk, således at der er plads til en ny kedel. Driftsstart af den nye kedel er Forudsætninger Varmeproduktion Varmeproduktionen i Ryomgård er bestemt ud fra forrige års produktion, og kan ses i tabellen nedenfor. Varmeproduktion Ryomgård Anlæg Anlægget anvendt i beregningerne er som skrevet en ny halmkedel. Effekten for halmkedlen ses nedenfor. Effekter [MW] Halmkedel 4,0 Investeringer Investeringen i en ny halmkedel samt udvidelser af det eksisterende værk er vist nedenfor. Investering Halmkedel og udvidelse af bygning 35,0 Finansiering og afskrivning beregnes på samme måde som ved det fælles anlæg. Drift Der er i beregninger forudsat drift og vedligeholdelsesomkostninger på den nye halmkedel til 30 kr./mwh. Resultat og konklusion Nedenfor er vist varmeproduktionspriserne i Ryomgård, referencerne samlet set og projektet med driftsstart i 2018 med og uden Hornslet.

21 Ryomgård 21 Som det ses af ovenstående er det kun en fordel for Ryomgård at deltage i projektet med Hornslet indtil 2025, hvorefter varmeproduktionsprisen i Ryomgård vil være lavere end i projektet. I situationen med driftsstart i 2025 ses det ligeledes i graferne nedenfor, at varmeproduktionsprisen er lavere i Ryomgård end i projekterne. Dette billede kan ændre sig hvis det viser sig at Ryomgård bliver nødt til at investere yderligere, men p.t. ser det ud til at Ryomgård skal lave deres eget værk, eller måske finde andre muligheder. I afsnittet sidst i notatet er nævnt en mulighed, der p.t. arbejdes med for blandt andet Ryomgård.

22 Ryomgård 22

23 Thorsager 23 Thorsager Thorsager Fjernvarme har i dag et forholdsvist nyt halmanlæg. I dag samarbejdes med Rønde om driften af værket, og Thorsager har derfor ønsket at deltage i undersøgelserne af et fælles anlæg, for at finde yderligere fordele i et stort samarbejde. Det eksisterende halmanlæg udtjenes i 2025, og derfor tilkobles Thorsager først i 2025 i beregningerne. Forudsætninger Varmeproduktion Varmeproduktionen i Thorsager er bestemt ud fra forrige års produktion, og kan ses i tabellen nedenfor. Varmeproduktion Thorsager Anlæg Anlægget anvendt i beregningerne er en ny halmkedel, som tilkobles i På værket er der yderligere en oliekedel som dog ikke anvendes. Effekten for halmkedlen ses nedenfor. Effekter [MW] Halmkedel 3,15 Investeringer Når der skal etableres en ny halmkedel i 2025 er der også brug for mere plads, og der er derfor i beregningerne antaget en del af investeringen går til udvidelse af værket. Investeringen i en ny halmkedel og udvidelse af bygning er vist nedenfor. Investering Halmkedel og udvidelse af bygning 21,5 Finansiering og afskrivning beregnes på samme måde som ved det fælles anlæg. Drift Til den nye halmkedel er der forudsat drift og vedligeholdelsesomkostninger på 30 kr./mwh. Resultat og konklusion Nedenfor er vist varmeproduktionspriserne i Thorsager, referencerne samlet set og projektet med driftsstart i 2018 med og uden Hornslet.

24 Thorsager 24 Ligeledes er nedenfor vist varmeproduktionspriserne med driftsstart i 2025 med og uden Hornslet.

25 Thorsager 25 I alle fire ovenstående grafer ses det, at Thorsager med fordel kan deltage i et fælles anlæg fra 2025, når de har afskrevet den eksisterende kedel.

26 Kolind 26 Kolind Kolind Fjernvarme har i dag et nyt halmanlæg. Kolind deltager i undersøgelserne om et fælles anlæg, for at se om der mulighed for et fælles samarbejde når halmkedlen er udtjent i Forudsætninger Varmeproduktion Varmeproduktionen i Kolind er bestemt ud fra forrige års produktion, og kan ses i tabellen nedenfor. Varmeproduktion Kolind Anlæg Anlægget anvendt i beregningerne er en ny halmkedel, som tilkobles i Effekten for halmkedlen ses nedenfor. Effekter [MW] Halmkedel 5,0 Investeringer Når der skal etableres en ny halmkedel i 2030 er der også brug for mere plads, og der er derfor i beregningerne antaget at en del af investeringen går til udvidelse af værket. Investeringen i en ny halmkedel og udvidelse af bygning er vist nedenfor. Investering Halmkedel og udvidelse af bygning 30,0 Finansiering og afskrivning beregnes på samme måde som ved det fælles anlæg. Drift Til den nye halmkedel er der forudsat drift og vedligeholdelsesomkostninger på 30 kr./mwh. Resultat og konklusion Nedenfor er vist varmeproduktionspriserne i Kolind, referencerne samlet set og projektet med driftsstart i 2018 med og uden Hornslet.

27 Kolind 27 Tilsvarende er nedenfor vist med driftsstart i 2025 med og uden Hornslet.

28 Kolind 28 I alle fire ovenstående grafer ses det, at Kolind med fordel kan deltage i et fælles anlæg fra 2030, når deres eksisterende anlæg er afskrevet.

29 Konklusion 29 Konklusion Samfundsøkonomisk medfører projektet for det fælles anlæg, med driftsstart i 2018 et negativt resultat. Dette er ikke er i overensstemmelse med ønsket om at få en godkendelse af projektet fra Syddjurs Kommune. Samtidig har det som tidligere skrevet været drøftet om Hornslet kan komme ud af aftalen med AffaldVarme Aarhus, men da der på nuværende tidspunkt hersker en del uklarhed om, hvorvidt Hornslet kan komme ud af samarbejdet, er der valgt at regne med projektstart fra 2025, hvor sandsynligheden for, at Hornslet ikke er bundet af en aftale med Aarhus, er større. Beregningerne viser, at for alle værkerne bortset fra Ryomgård, vil det være en fordel at deltage i et fælles anlæg med driftsstart i Hvornår det mest optimale tidspunkt for etablering af det fælles anlæg helt præcist vil være, afhænger meget af Hornslets muligheder for at trække sig ud af samarbejdet i Aarhus, hvornår Røndes halmkedel er slidt ned, og hvor længe Ryomgård kan vente på at etablere ny kapacitet. At der ikke umiddelbart er god økonomi i at etablere et fælles værk, behøver dog ikke at hindre et samarbejde i øvrigt. Efterfølgende er kort beskrevet nogle muligheder for, at arbejde videre for et fortsat samarbejde på forskellige områder. Det videre arbejde Samarbejde Da det ikke på nuværende tidspunkt er rentabelt at etablere et stort fælles værk, ville en mulighed være at påbegynde et samarbejde generelt, som ikke nødvendiggør et fælles værk.

30 Konklusion 30 I Rønde og Thorsager er der allerede i dag, et samarbejde om en række opgaver, og det kunne uden de store problemer udvides til andre forsyninger. En optimering af driften generelt på alle punkter gennem samarbejde, kunne muligvis frigive nogle ressourcer til specialopgaver, eller til opgaver som i dag er meget svære at nå i en normal hverdag. Vagtordning En fælles vagtordning, vil kunne skabe mere fleksibilitet blandt driftspersonalet. Jo flere der deltager i en sådan ordning, jo bedre muligheder bliver der for at tilrettelægge fridage og ferier, mens man samtidig sikrer, at der til stadighed er god dækning af vagterne. En aflastning af driftspersonalet i forbindelse med vagter, vil realistisk set give bedre effektivitet i hverdagen og medvirke til, at opgaver der i dag løses af eksterne firmaer (energibesparelser) eller måske ikke bliver løst, vil kunne løses internt, og dermed resultere i en besparelse. Hvorledes en vagtordning i praksis skal foregå, skal diskuteres indgående, da der kan være problemer i afstande mellem de enkelte værker, som betyder at vagtordningen skal planlægges på en anden måde end i dag. Samtidig vil der i enkelte situationer kunne opstå problemer på flere værker samtidig, hvorfor det vil være nødvendigt med en klar prioritering, og eventuelt en back up. Det anbefales, at diskussionen om fælles vagtordning fortsættes. Administration Tilsvarende gælder administration. Uden at det har været en del af nærværende projekt at diskutere muligheden for fælles administration, skal det nævnes som en naturlig mulighed, dels for at lave besparelser og dels for at udveksle erfaringer på dette område også. Et fælles afregningssystem er billigere at vedligeholde end 6 systemer, og der vil givetvis være andre muligheder for optimering omkring oplysninger til diverse myndigheder m.v. Andre ledningsejere Rønde Fjernvarme har fået en henvendelse fra Syddjurs kommunes spildevandsafdeling. De har lavet en langrækkende tidsplan for en række udvidelser af spildevandsnettet, som skal finde sted om 5 til 10 år. Det bør overvejes om der kan være synergi i at etablere transmissionsnet samtidig med etablering af det nye spildevandsnet, i den udstrækning af traceerne er sammenfaldende. Fjernaflæste målere indkøb Fælles indkøb bør generelt overvejes. Her kan der være tale om alle de indkøb der finder sted. Det kan være PC er og andet kontormateriale, fjernvarmerør samt målere, og meget andet.

31 Konklusion 31 I øjeblikket skifter flere værker målere i større eller mindre udstrækning. Af hensyn til en fremtidig mulighed for at lave fjernaflæsning, med indsamling af timeværdier, kunne det være hensigtsmæssigt, at have en fælles holdning til hvilke målere der etableres. Der ligger ikke p.t. noget krav om af fjernvarmeforsyningerne laver fjernaflæsning, som der gør for elforsyningerne, men skulle det blive et krav, vil det være meget uhensigtsmæssigt ikke at være forberedt herpå. Fjernaflæsning hos varmeforsyninger viser sig, at være rentabelt hvis de indhentede data bruges fornuftigt, så det anbefales at værkerne som minimum får overblik over hvad de vil kunne bruge et fjernaflæsningssystem til, og hvilke muligheder der i dag findes på markedet for at analysere data og videregive forbrugsoplysninger m.v. til forbrugerne. Det vurderes at være hensigtsmæssigt, at gå videre med diskussioner om driftssamarbejde generelt. Dette kunne eventuelt etableres via driftsledermøder der afholdes hver tredje måned, hvor værkerne trækker på hinandens erfaringer samt samarbejder om udvikling af forsyningerne. Varme fra Novopan Der har været rettet henvendelse fra advokat Carlo Siebert (CS), til en række varmeværker i henholdsvis Norddjurs og Syddjurs kommuner, vedrørende muligheden for at forsyne samtlige varmeværker med varme fra Novopan. Forudsætningen for at kunne forsyne Hornslet er, at det er kraftvarme, der produceres, hvorfor man ønsker, at etablere et halmfyret kraftvarmeværk i tilknytning til Novopan, og derudover anvende overskudsvarme fra Novopan. (CS) vil stå for at levere varmen, etablere det nødvendige transmissionsnet, samt drifte det samlede system. (CS) vil garantere en pris an by på 250 kr./mwh.

32 Konklusion 32 Det foreslås, at der arbejdes videre med et sådant projekt, da det som grafen ovenfor tydeligt viser, er en væsentlig billigere pris end nogen kan producere til i dag, og også væsentlig billigere end det vi finder frem til i projektet for det fælles anlæg. Det er derfor aftalt, at repræsentanter for gruppen af varmeværker kontakter Carlo Siebert for et møde, der kan skabe yderligere afklaring af mulighederne, for en varmeforsyning fra Novopan.

33

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse)

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Bestyrelsen for Høng Varmeværk anbefaler, at varmeværket investerer ca. DKK 30 mio. i

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Bestyrelsens beretning. v/fmd. Rasmus Ry Nielsen. Generalforsamling 2016

Bestyrelsens beretning. v/fmd. Rasmus Ry Nielsen. Generalforsamling 2016 Bestyrelsens beretning v/fmd. Rasmus Ry Nielsen Året i overskrifter Vandtab - Kurven knækket Energibesparelser Opdateret strategi Samlet overblik Vision Mission Strategiske mål Service Nøgletal Varmepriser

Læs mere

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI Dato Oktober 2015 Langå Varmeværk, Lauerbjerg Kraftvarmeværk, Værum-Ørum Kraftvarmeværk UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI UDVIKLINGS- OG STRATEGIPLAN FOR OMSTILLING TIL VE-TEKNOLOGI

Læs mere

Fremtidens KV - Anlæg

Fremtidens KV - Anlæg Fremtidens KV - Anlæg - Et kludetæppe af produktionsanlæg Kraftvarmeværk anno 2005 Før alt skulle liberaliseres Typisk kraftvarmeværk 8 Naturgasbaseret produktionsanlæg 8 Gasmotor 8 Drift på tre-ledstarif

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Projektforslaget har efter drøftelse i Teknik og Miljøudvalget den 20. december 2011 været sendt i høring hos ejendommene i Haastrup fra

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Bygge-, Plan og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Att. Niels Kaalund Jensen Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Den 27. januar 2016 afholdes informationsmøde i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

VE park ved Varpelev. Acadresag 14/1269 - BirNie

VE park ved Varpelev. Acadresag 14/1269 - BirNie VE park ved Varpelev Acadresag 14/1269 - BirNie Resumé Stevns Kommune deltager i det regionale bioenergisamarbejde, Bioenergi Sjælland. Projektet styres af Energiklyngecenter Sjælland og har deltages af

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

OVERSKUDSVARME OG LAVTEMPERATUR

OVERSKUDSVARME OG LAVTEMPERATUR OVERSKUDSVARME OG LAVTEMPERATUR Agenda 1. Varmebehovet i Viborg Nu og i fremtiden 2. Produktionskapaciteten i Viborg Grundlast, spidslast og reservelast i dag 3. Fremtidens varmeforsyning 4. Sammensætning

Læs mere

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a.

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 8742

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

FREMTID I FJERNVARME

FREMTID I FJERNVARME FREMTID I FJERNVARME Vi kan ikke få nok varme i radiatorerne med fjernvarme Din nye fjernvarme-unit kan levere samme varme og fremløbstemperatur, som du er vant til. Fordelen ved at skifte til fjernvarme

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2013-28831. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt

Læs mere

København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013.

København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013. Biomasse.Dok.2.5 København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013. Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand, Cristina C. Landt og Tyge Kjær,

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

BBR-nr.: 580-024287 Energimærkning nr.: 200013170 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-024287 Energimærkning nr.: 200013170 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rugkobbel 182 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024287 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 25. april 2016 Fjernvarme Fyn generelt Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune (3%).

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvad 8 Postnr./by: 3520 Farum BBR-nr.: 190-010876 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen Consult

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Fleksenergi. Samlet konklusion Designprojekt Brønderslev Kommune. Innovativt netværk for fleksibel fjernvarme

Fleksenergi. Samlet konklusion Designprojekt Brønderslev Kommune. Innovativt netværk for fleksibel fjernvarme Fleksenergi Samlet konklusion Designprojekt Brønderslev Kommune Innovativt netværk for fleksibel fjernvarme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Designprojektets gennemførelse... 3 Designprojektets

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Miljøkravene til anlæggene er forøgede i forhold til de aktuelle myndighedskrav og tager højde for forventede skærpede miljøkrav fremover.

Miljøkravene til anlæggene er forøgede i forhold til de aktuelle myndighedskrav og tager højde for forventede skærpede miljøkrav fremover. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juli 2014 Anlægsbevilling Biomassefyret Anlægsbevilling til etablering af biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg samt tilhørende

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 VarmeTransmission mission... 3. 1.1 VarmeTransmission vision... 3. 1.2 VarmeTransmission ydre vilkår... 3. 1.3 Afskrivninger...

1 Generelt 3. 1.0 VarmeTransmission mission... 3. 1.1 VarmeTransmission vision... 3. 1.2 VarmeTransmission ydre vilkår... 3. 1.3 Afskrivninger... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 VarmeTransmission mission... 3 1.1 VarmeTransmission vision... 3 1.2 VarmeTransmission ydre vilkår... 3 1.3 Afskrivninger... 4 1.4 VarmeTransmission takststruktur...

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk. Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk

Kolind Fjernvarmeværk. Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk Kolind Fjernvarmeværk Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk 26. juni 2008 Kolind Fjernvarmeværk Projektforslag Nyt halmvarmeværk og forsyningsområde Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere