NatioNal SvejSekoordiNator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NatioNal SvejSekoordiNator"

Transkript

1 NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb

2 national svejsekoordinator et nyt uddannelsesforløb med attraktive muligheder Uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator er et nyt attraktivt tilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE-mærke deres produkter fra 1. juli 2014 i henhold til DS/EN 1090-serien. Forløbet henvender sig til alle, der arbejder inden for stålbranchen i forhold til bygningsreglementet BR10 og ønsker at opkvalificere sig inden for svejsekoordination. Uddannelsesforløbet indeholder otte undervisningsmoduler, som er opbygget af AMU-mål. Der udstedes AMU-bevis for hvert enkelt AMU-mål. Hvis du har gennemført et eller flere AMU-mål tidligere, kan forløbet afkortes. Ved gennemførelsen af forløbet opnår du viden om kvalitetsstyring, svejsekoordination og CE-mærkning. Og så får du selvfølgelig bevis på, at du har gennemført uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator på Metal College Aalborg. Under og efter uddannelsesforløbet har du mulighed for at deltage i en erfa-netværksgruppe. Dermed har du chancen for at få både nyttig faglig sparring og en hyggelig snak med andre i samme båd. Modul AMU-nr. Kursustitel Varighed Kvalitetsstyring af svejsearbejde 5 dage Grundlæggende faglig matematik 3 dage Materialelære stål 3 dage Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde 5 dage Materialelære rustfri stål 3 dage Skæreprocesser og fugeformer 3 dage Materialeforståelse aluminium 3 dage Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination 3 dage om skolen bag Uddannelsesforløbet Metal College Aalborg er en erhvervsskole og en landets største udbydere af efteruddannelse inden for svejsning af metaller. Vi hjælper virksomheder og enkeltpersoner med svejsecertifikater og efteruddannelse, der gør dem konkurrencedygtige på et marked, som stiller større og større krav til kvalifikationer og dokumentation. Vi udbyder også virksomhedstilpassede kurser, der kan afvikles såvel på virksomheden som på skolen.

3 Uddannelsens indhold modul 1 Kvalitetsstyring af svejsearbejde, 5 dage (amu-nr ) På modul 1 lærer du om baggrunden for at opstille og udforme en kvalitetsmanual for kvalitetsstyring af et produktionsforløb i et svejseværksted iht. reglerne i DS/EN 1090 og DS/EN Du lærer ud fra kravspecifikation at vælge udførelsesklasse iht. DS/EN 1090 og deraf kvalitetsniveau for svejseværksted. Du får kendskab til kravene til svejsekoordination iht. DS/EN Desuden får du en grundlæggende forståelse for kvalitetsstyring i relation til specifik anvendelse og løbende evaluering af kvalitetssystemet gennem intern audit. modul 2 Grundlæggende faglig matematik, 3 dage (amu-nr ) Her styrker og videreudvikler du dine kundskaber inden for faglig beregning, så du kan arbejde med fagrelaterede opgaver, og du lærer de relevante beregninger, der knytter sig til uddannelsesforløbet National svejsekoordinator. Du lærer nærmere bestemt: at udføre beregninger med Pythagoras, og du lærer de trigonometriske funktioner sinus, cosinus og tangens at beregne procent, promille og ppm om de almindelige fysiske enheders benævnelser inden for mekanisk fysik at udføre beregninger mht. intermittens i forbindelse med svejsning at udregne kulstofækvivalent, heatinput og at lave forvarmeberegninger i C-Mn-stål modul 3 materialelære stål, 3 dage (amu-nr ) Modul 3 lærer dig om stålets fysiske og mekaniske egenskaber, dets anvendelse og svejsbarhed. Du får kendskab til gruppering og mærkning af ulegeret stål iht. Gældende standarder. Desuden får du kendskab til gældende standard vedr. materialecertifikat og krav til grundmaterialer. Du bliver i stand til at udregne kulstofækvivalent, heatinput og foretage forvarmeberegninger i ulegeret stål iht. DS/EN Desuden lærer du at vurdere krav til WPQR (svejseprocedureprøvning) og WPS ere ud fra kravspecifikation. Du lærer at registrere svejsedata, udfylde WPQR og udføre WPS ere på baggrund af WPQR. Du bliver bekendt med mulighederne for certificering af svejsere iht. gældende standarder. modul 4 svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde, 5 dage (amu-nr ) På modul 4 får du kendskab til anvendelsesmulighederne for svejseprocesserne , så du kan vælge den bedst egnede svejseproces ud fra en teknisk vurdering. Desuden får du viden om: svejsesymboler og deres anvendelse håndtering og mærkning af tilsatsmaterialer iht. gældende standarder svejsemetodernes typiske svejsefejl og specifikation af svejsefejlene iht. DS/EN ISO 6520 hvordan svejsefejl afhjælpes Du opnår en teoretisk og praktisk viden med kontrol af svejste konstruktioner, sådan at du kan udføre visuel kontrol iht. gældende standarder og kravspecifikationer. Det betyder, at du: opnår kendskab til almindelige krav og fremgangsmåder for udførelse af visuel inspektion iht. DS/EN ISO lærer at udføre visuel inspektion og bruge relevant måleudstyr kan anvende DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO i praksis lærer kontrolmetoderne penetrant og magnet flux modul 5 materialelære rustfri stål, 3 dage (amu-nr ) På dette femte modul lærer du om rustfri ståls fysiske og mekaniske egenskaber, dets anvendelse og svejsbarhed. Du får kendskab til gruppering og mærkning af rustfri stål iht. gældende standarder. Desuden får du kendskab til gældende standard vedr. materialecertifikat og krav til grundmaterialer. Du lærer om korrosionsforhold, sammenføjning af sorte/rustfrie materialer samt anvendelse af Schäffler-diagram. Endvidere lærer du at vurdere krav til WPQR (svejseprocedureprøvning) og WPS ere ud fra kravspecifikation. Du lærer at registrere svejsedata, udfylde WPQR og udføre WPS ere på baggrund af WPQR. Du bliver bekendt med mulighederne for certificering af svejsere iht. gældende standarder. modul 6 skæreprocesser og fugeformer, 3 dage (amu-nr ) Dette modul giver dig viden om skæreprocesserne flammeskæring, plasmaskæring, laserskæring og vandstråleskæring. Efter modulet kan du på baggrund af viden om skæreprocesserne og deres anvendelsesområder vælge den bedst egnede skæreproces ud fra en teknisk vurdering. Desuden lærer du om: valg af fugeprofil i forhold til anvendte svejseproces, kravspe cifikation og tegningsgrundlag typiske skærefejl, specifikation af skærefejlene i iht. DS/EN ISO 9013 og hvordan skærefejl afhjælpes vurdering af snitkvaliteten af termisk bearbejdede emner iht. gældende standard og kvalitetsklasse flammeretning af svejste konstruktioner forebyggelse af de risikomomenter, der kan opstå under forkert håndtering af trykflasker. Du lærer om de standarder, der beskriver farver på de trykflasker, som indgår i processen.

4 PraKtisK information modul 7 materialeforståelse aluminium, 3 dage (amu-nr ) På modul 7 lærer du om aluminiums fysiske og mekaniske egenskaber, dets anvendelse og svejsbarhed. Du får kendskab til gruppering og mærkning af aluminium iht. gældende standarder. Desuden får du kendskab til gældende standard vedr. materialecertifikat og krav til grundmaterialer. Du får også viden om korrosionsforhold og sammenføjning af aluminium. Desuden lærer du at vurdere krav til WPQR og WPS ere ud fra kravspecifikation. Du lærer at registrere svejsedata, udfylde WPQR (svejseprocedureprøvning) og udføre WPS ere på baggrund af WPQR. Du bliver bekendt med mulighederne for certificering af svejsere iht. gældende standarder. Modulet veksler mellem teori og praktik. Du bedes medbringe arbejdstøj modul 8 Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination, 3 dage (amunr ) Med baggrund i anvendelse af et kvalitetsstyringssystem, opbygget iht. DS/EN ISO 3834, lærer du på dette sidste modul at medvirke ved udvikling, beskrivelse og opretholdelse af kvalitetsprocedurer i forhold til en produktion. Du bliver i stand til aktivt at indgå i en auditeringsproces med udgangspunkt i kvalitetsstyringssystemet. Her ved uddannelsesforløbets afslutning kender du nu baggrunden for CE-mærkning og kan bruge den i det daglige arbejde i overensstemmelse med kravene i DS/EN Du kender også ansvar og pligter vedr. svejsekoordination iht. DS/EN ISO og kan selv agere i relation til krav og kvalitetsmål. Du finder al praktisk information om uddannelsesforløbet og vores priser på spørgsmål Har du spørgsmål om uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator eller om praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte: Henrik Riise Uddannelseskonsulent tilmelding hvis du er i arbejde Virksomheden står selv for kursustilmeldinger og ansøgninger om VEU-godtgørelse samt tilskud til befordring ved AMU-kurser. Det gøres via portalen Vores hjemmeside linker automatisk videre til portalen, når du klikker på Tilmelding på kursets side. ved spørgsmål kontakt: Berit Godsk Jensen Uddannelsessekretær tilmelding hvis du er ledig Kontakt os, hvis du er ledig så hjælper vi dig videre. Kontakt: Marianne Kondrup Krogh Uddannelsessekretær

5 Uddannelsesforløbets mål Undervisere Uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator har et formelt og overordnet mål, som sikrer, at forløbet holder en ensartet og høj kvalitet: Når du har gennemført uddannelsesforløbet National svejsekoordinator, kender du reglerne vedr. ansvar og pligter i henhold til DS/EN og kan anvende dem i det daglige arbejde og i overensstemmelse med gældende DS/EN-standarder og -kvalitetsmål. Du har indsigt i, hvordan en kvalitetsmanual opbygges i henhold til kravene i DS/EN 1090 og DS/EN 3834 og kan anvende manualen i praksis. Derudover har du en svejseteknisk viden, der sætter dig i stand til at varetage almindelige, dagligt forekommende svejsekoordineringsopgaver i små og mellemstore virksomheder, som udfører konstruktioner i stål/aluminium i henhold til DS/EN 1090-serien. Jan starberg Jespersen Jan Starberg Jespersen har en baggrund i værftsindustrien og offshore-branchen. Han er uddannet skibsbygger og European Welding Specialist (EWS). I de sidste 19 år har han arbejdet med konsulentopgaver inden for svejsning, kvalitetsbevidsthed og visuel kontrol i ind- og udland. Jan har undervist og certificeret svejsere. I dag arbejder han med udviklingsopgaver og underviser virksomheder i opbygning af kvalitetsmanualer og kvalitetsstyring af svejsearbejde. Han er en del af teamet omkring EUROCODES og uddannelsesforløbet National svejsekoordinator. Jan Starberg Jespersen Faglærer Mobiltelefon: søren nielsen Søren Nielsen har en baggrund i stålbranchen og har arbejdet med svejsning af stål- og offshore-konstruktioner. Han er uddannet klejnsmed og maskiningeniør og er certificeret i de fleste svejseprocesser samt Danark EN 473 level 2 jf. visuel inspektion. I de sidste 18 år har han arbejdet med undervisning og udviklingsopgaver på Metal College Aalborg. Han er ansvarlig for afdelingens kvalitetsstyring af svejsecertificering og er en del af teamet omkring EUROCODES og uddannelsesforløbet National svejsekoordinator. Søren Nielsen Faglærer Mobiltelefon:

6 Aalborg Metal College Aalborg Sigrid Undsets Vej Aalborg Øst Telefon:

Svejsning 3. Juni 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk. TEMA: CE-mærkning EN 1090

Svejsning 3. Juni 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk. TEMA: CE-mærkning EN 1090 3 Juni 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: CE-mærkning EN 1090 LEDER Ingeniør Niels Ovesen, FORCE Certification. Hvorvidt resultatet af det netop

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Voksen- og efteruddannelse

Voksen- og efteruddannelse Voksen- og efteruddannelse Kursuskatalog 2014 1 INDHOLD brancherettede kurser og uddannelser AUTO... side 3 BYGGE & ANLÆG Maler... side 4 Murer... side 5 Tømrer... side 6 Tværfaglige bygge- og anlægskurser...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4 KVALITETSHÅNDBOG Revision 4 1 Indhold Indledning... 6 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT... 7 Kvalitetspolitik... 7 Mål... 7 Systemopbygning og styring af dokumenter...

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. kurser 2011

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. kurser 2011 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer kurser 2011 QMS-Consult Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Ingrid Bornæs Seniorkonsulent inb@qmsconsult.dk

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Praktisk information. Undervisningstiden er generelt klokken 8.05-15.30

Praktisk information. Undervisningstiden er generelt klokken 8.05-15.30 kurser Praktisk information Alle kurserne afholdes i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole Odensen-Vejle på Style & Wellness College Aalborg, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Rybners Kursuscenter. fleksibel og engagerende efteruddannelse PROFILFOLDER

Rybners Kursuscenter. fleksibel og engagerende efteruddannelse PROFILFOLDER PROFILFOLDER Rybners Kursuscenter fleksibel og engagerende efteruddannelse Svejsning On-/offshore L-AUS & el Ledelse & teamudvikling CAD & konstruktion Regnskab & økonomi Salg IT KURSUSCENTER Svejsning

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

Grundlæggende faglig regning (47668)

Grundlæggende faglig regning (47668) Grundlæggende faglig regning (47668) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller,

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2013 1 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 QMS-Consult Lone Meng Kursusadministration/bogholderi

Læs mere

NYE KURSER CAD kurser

NYE KURSER CAD kurser NYE KURSER AD Metal College Aalborg er en af de største udbydere af CAD-kurser på landsplan Metal College Aalborg er en af de største udbydere af CAD-kurser på landsplan, og skolen har igennem mange år

Læs mere