Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef"

Transkript

1 Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både med resultatindberetning og rapportaflevering. Alle elektroniske rapporter vil ligge i jeres elektroniske mapper i 5 år. DEKS er specialister i at organisere eksterne kvalitetssikringsprogrammer, men du kender dit behov. Hvert år udvikler vi nye EQA-programmer fordi I har efterspurgt dem, fordi I har et behov, som vi gerne vil imødekomme. Jeg tror at behovet for bløde EQA-programmer vil stige i de kommende år. Med bløde EQA-programmer tænker jeg på kvalitative EQA-programmer. De kan fx været baseret på billeder fra mikroskopering, fra ultralyd eller fra andre billeddiagnostiske apparater. Typisk kan en eller flere eksperter vurdere disse billeder, hvorefter rapporten kan danne basis for at sammenligne sine egne vurderinger med andre eksperters. Dette kan danne grundlag for faglige overvejelser, diskussioner og inspiration på dit laboratorium. Præ-og postanalytiske EQA-programmer vil formentlig også få en stadigt større plads. Postanalyse sikres ofte med faste procedurer. Det senest tilkomne postanalytiske EQA-program knytter sig til hæmatologiprogrammet. Det må nævnes at samtlige danske laboratorier havde svaret forkert ved udsendelsen i 2010! Så måske er der alligevel grund til at overveje om disse faste procedurer kunne være bedre. Et sådant kvalitativt postanalytisk EQA-program kan være udgangspunktet for en intern faglig diskussion af laboratoriets eksisterende procedurer. Resultatet i 2010 tyder på at der kan være et behov. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

2 .

3 DEKS Programmer og Materialer Kontakt til DEKS Den foretrukne form for henvendelse til DEKS er pr. , brev eller fax. Brug gerne onlineformularen på eller indberetningsskemaet der er på den sidste side. Telefontid Mandag-fredag, : tlf Telefax Hjemmeside Ansatte i DEKS Inger Plum, institutchef tlf.: Hanne Bay Christensen, kvalitetskoordinator tlf.: tlf Arbejdsområder: Udvikling af IT, kvalitetssystem Gitte M. Henriksen, souschef tlf.: Arbejdsområder: EQA-programmer, Brugermøde Morten M. Pedersen, kemiker tlf Arbejdsområder: EQA-programmer, IT Nils Jørgensen, kemiker tlf.: Arbejdsområder: Rapportprogrammering Postadresse DEKS 54 M1, Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev. Besøgsadresse Herlev Hospital på Klinisk biokemisk afdeling, blok 5, etage 4, i kvadraterne M4, M5 og M6 Bente Philipsen, bioanalytiker tlf.: Arbejdsområder: Fremstilling af danske EQAprogrammer, forsendelse Lis Jørgensen, bioanalytiker tlf.: Arbejdsområder: Fremstilling af danske EQAprogrammer, forsendelse Susanne Biron, lægesekretær tlf.: Arbejdsområder: Regnskab Bente Mortensen, sekretær tlf.: Arbejdsområder: Tilmeldinger, hjemmeside DEKS, Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren ISSN X Der tages forbehold for fejl og mangler Copyright DEKS 2010

4 Indholdsfortegnelse 1. DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN, DEKS Formål Oprettelse Styregruppe Økonomi Faglige råd og DEKS Brugermøde Eksperter & koordinatorer Nationalt og internationalt samarbejde DEKS organisation STATUS OG GENERELLE NYHEDER FRA DEKS Sammenligning af analyseniveau inden for en region Priser Bestilling Kort om IVD-direktivet og CE-mærkning Referencematerialer Deltagerbevis Undgå forsendelsesgebyr for certificerede referencematerialer og mikrobiologiske materialer Elektronisk rapporthentning Elektronisk indrapportering EQA-prøver skal (ikke altid) behandles som rutineprøver NYT OM EQA-PROGRAMMER Programmer og materialer for Antimüllersk hormon Bilirubin og ABL P-Thyroxinbindingskapacitet (T-Uptake) P-Tryptase Nye komponenter og ændringer i HKkontrolmaterialerne HK10 Special HK07 Biokemi HK07 Drug Referencemateriale til glukose Glukose med referenceværdier Almen klinisk biokemi EKG Nye programmer til biokemi Nye programmer til immunologi Nye programmer til mikrobiologi Nye programmer til molekylærbiologi Nye programmer til patologi Nye programmer til retsmedicin PRAKTISKE FORHOLD VEDRØRENDE DEKS AKTIVITETER Tilmeldingsfrister, betaling og priser Deltagere Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Priser, gebyrer og rabatter Betaling Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Henvendelse til DEKS Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v Bestilling Bestilling via bestillingsformular Udsendelsesdatoer Forsendelse af Biologisk materiale Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Modtagelse af pakker fra DEKS Returnering af materialer Fortrolighed Sikkerhed Produktansvar LABORATORIERNE OG PROGRAMMERNE Flere analyseapparater og ekstra kontrolmateriale Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe Kontaktperson/kontaktgruppe DEKS-nummer Resultat-id ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr Andre laboratorienumre Programkoder Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer Copyright KOMMUNIKATION OG UDDANNELSE DEKS Brugermøde Mødeafgift og tilmeldingsfrist Hotel DEKS informerer og elektronisk nyhedsbrev KOMPONENTLISTE FOR DE FORSKELLIGE HK KONTROLMATERIALER LISTE OVER PROGRAMMER OG MATERIALER Online-bestilling Bestilling via bestillingsformular Om bestillinger til INDBERETNINGSSKEMA TIL HÆNDELSER, BESKEDER ELLER FORSLAG INDEX

5 1. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS 1.1 Formål DEKS, Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, har til formål at støtte kvalitetsudviklingen på medicinske laboratorier til gavn for patienterne. DEKS servicerer i øjeblikket klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, almen praksis og klinisk fysiologi og nuklearmedicin og er åben for at assistere ved andre laboratoriemedicinske specialer efter behov. DEKS overordnede formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring der fører til øget pålidelighed af laboratoriemedicinske undersøgelser. Instituttets primære aktiviteter er baseret på udsendelse af programmer til ekstern kvalitetssikring, undervisning, standardisering og internationalt samarbejde. 1.2 Oprettelse DEKS blev oprettet 1. januar 1996 ved Sundhedsstyrelsens og Amtsrådsforeningens medvirken og blev placeret på Herlev Hospital med landsdækkende funktionsområde. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital, har venligst støttet og givet plads for DEKS arbejde. 1.3 Styregruppe DEKS styregruppe er overordnet ansvarlig for driften og funktionen af DEKS. Den refererer til sygehusledelsen på Herlev Hospital. Styregruppens sammensætning er følgende: En vicedirektør fra Herlev Hospital (formand) Formanden for DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi En kemiker, som er en repræsentant for DSKB En repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Immunologi En repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi En repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin Overlæge Niels Fogh-Andersen, repræsentant for afdelingsledelsen ved Klinisk Biokemisk Afdeling Herlev Hospital Institutchef Inger Plum, DEKS (sekretær for styregruppen) Souschef Gitte M. Henriksen, DEKS (observatør). Kontaktinformationer findes på DEKS hjemmeside under nøglepersoner. 1.4 Økonomi DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket organisation. Et eventuelt overskud eller underskud afbalanceres over længere tid via prisfastsættelsen. Regnskabsåret for DEKS er kalenderåret. 1.5 Faglige råd og DEKS Brugermøde Der er oprettet et fagligt råd til støtte for DEKS. Det består af de fagligt ansvarlige koordinatorer for eksterne kvalitetssikringsprogrammer (EQA-programmer) organiseret i DEKS regi og andre fagpersoner af betydning for kvalitetssikringen inden for laboratoriemedicin. Der afholdes et årligt rådsmøde for alle interesserede, eksperter og programkoordinatorer. Interesserede, der ønsker at deltage, kan kontakte DEKS. Eksperterne for de specifikke programmer afholder ekspertergruppemøder ad hoc. En gang årligt afholdes et brugermøde, der arrangeres som en kongres med foredrag, kursus og posterudstilling samt kommerciel udstilling af laboratorieprodukter, se afsnit

6 1.5.1 Eksperter & koordinatorer For mange eksterne kvalitetssikringsprogrammer eller gruppe af programmer, der er omtalt i Programmer og Materialer, er der generelt udpeget en eller flere eksperter. Eksperterne vejleder såvel DEKS som brugerne fagligt f.eks. i form af kommentarer i rapporterne. ISLM, Kvalitetssikringskomitteen under Islandsk Selskab for Laboratoriemedicin Laboratorieudvalget under Fagligt Udvalg ved PLO, Praktiserende Lægers Organisation Labquality er DEKS søsterorganisation i Finland Eksperterne og programkoordinatorerne står opført på DEKS hjemmeside under Nøglepersoner. 1.6 Nationalt og internationalt samarbejde DEKS benytter mange udenlandske programmer for at dække et stort analyserepertoire og for at opnå flere deltagende laboratorier i hvert program. Dette forbedrer udbyttet af programmerne, da der opnås større statistisk sikkerhed og mere solide metodeoplysninger. Det anbefales primært at benytte nordiske programmer, da I på den måde kan sammenligne jer med kolleger, der har den samme høje nordiske standard og ofte bruger samme referenceinterval. DEKS samarbejder med nedennævnte organisationer. Danske og andre nordiske organisationer DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi EQAnord, External Quality Assurance in the Nordic Countries. Et forum af nordiske EQA-organisationer, som søger at (videre-)udvikle programmer og samarbejde inden for laboratoriemedicin. EQAnord fungerer også som paraplyorganisation for enkelte videnskabelige programmer, der effektueres af en eller flere af de nordiske EQA-organisationer EQUALIS, er DEKS søsterorganisation i Sverige NFKK, Nordisk Forening for Klinisk Biokemi NKK, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring. NKK er DEKS søsterorganisation i Norge NOBIDA, Nordisk Biobank og Database komite under NFKK. Biobanken indeholder prøver fra normalpersoner, der kan rekvireres til videnskabelige undersøgelser efter ansøgning NOKLUS, Norsk Senter for Kvalitetssikring av Laboratorievirksomhed utenfor Sykehus NORIP, Nordiske Referenceinterval Projekt, Europæiske og internationale organisationer: CAP, Collage of American Pathologists CTS, Collaborative Testing Service DGKL, Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, herunder RFB, Referenz Institut für Bioanalytik ECAT foundation, European Concerted Action on Thrombosis EFCC, The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EMQN, European molecular genetics quality Network. En non-profit organisation, som fremmer kvaliteten af molekylær genetiske analyser, gennem EQA-programmer, ved at organisere best practice - møder og publicere guidelines. 6

7 ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology, har til formål at stimulere undersøgelser og forskning i reproduktion inden for medicin og videnskab EQALM, European Committee of External Quality Assurance Programmes in Laboratory Medicine HPA, Health Protection Agency, tilbyder EQA-programmer af mikroorganismer til molekylær diagnostik Instand e.v., Institut für Standardisierung und Dokumentation in medizinischen Laboratorium e.v. Institut national de santé publique du Québec, Canada IRMM, Institute for Reference Methods and Reference Materials, (EUs referenceinstitution for måling) JCTLM, Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine, er nedsat af BIPM, IRMM, WHO og IFCC NIBSC, National Institute for Biological Standards and Control, Storbrittanien. Et center under HPA. NMI, The National Measurement Institute, Australien QCMD, Quality Control for Molecular Diagnostics tilbyder EQA-programmer af mikroorganismer til molekylær diagnostik. QCMD opretholder relation med The European Society for Clinical Virology (ESCV) og The European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) RCPA Quality Assurance Programs Pty Limit, Australien SKZL, Dutch Foundation for Quality Assessment in Clinical Laboratories UK NEQAS, eller blot NEQAS, National External Quality Assessment Scheme. 1.7 DEKS organisation Region Hovedstaden Styregruppen for DEKS Institutchef Souschef Kvalitetskoordinator Kemiker Fagligt råd for DEKS Laboratorium Sekretariat Produktion Lager Forsendelse Forsendelse Fakturering og regnskab Registrering Organisationsdiagrammet viser DEKS opbygning og organisation 7

8 2. Status og generelle nyheder fra DEKS 2.1 Er delt i to. Der er en åben hjemmeside alle kan se, og så er der en side som kræver at man logger ind. Som et led i den gennemgribende fornyelse af hele vores IT-system, betyder det at den elektroniske bestilling har fået et nyt udseende og er tilgængelig via det personlige login. Hvis man logger ind, kan man også foretage elektronisk indberetning på nogen danske EQAprogrammer og hente elektroniske rapporter på flere programmer. De elektroniske rapporter bliver liggende i mindst 5 år, så man kan bruge vor hjemmeside som arkiv. Det personlige login giver en bedre sporbarhed og sikkerhed, end at logge ind som sit laboratorium. Den laboratorieansvarlige bestemmer hvem der kan logge sig ind og om de må bestille og indrapportere resultater. Han/hun kan også slette de personer der ikke mere arbejder på laboratoriet. Dette betyder også at den laboratorieansvarlige kan give tilladelse til at eksterne personer kan se laboratoriets rapporter, og det er der mange laboratorier der benytter sig af allerede. Den åbne del af hjemmesiden er som hidtil: Der kan man bl.a. finde udsendelsesdatoer, forskellige vejledninger og se resultater, samt generelle rapporter fra flere danske programmer. Man kan se rapporter udgivet af EQAnord, kataloget "Programmer og Materialer", DEKS informerer, og man kan hente informationer om de fælles nordiske referenceintervaller samt om forsendelse. Man kan få mange nyttige oplysninger ved at tilmelde sig DEKS nyhedsbrev på hjemmesiden. Herved vil man automatisk blive informeret om sidste nyt, om udsendelser, nye udsendelsesdatoer, pilotudsendelser, faglige oplysninger af betydning for laboratorier og andet aktuelt, som ikke kan vente på at blive offentliggjort i DEKS informerer. 2.2 Sammenligning af analyseniveau inden for en region Bestil de sammenligninger I ønsker for eksempel inden for en region. DEKS har den software til grafik og statistik der skal til for at lave sammenlignende "undersøgelser" af de komponenter I ønsker. Opfordringen er at I udnytter DEKS ekspertise, så I sparer besværet ved for eksempel graftegning og rapportdesign. Endvidere udfører vi undersøgelser under fortrolighed. Hvis alle laboratorier i en region analyserer det samme materiale, så kan DEKS udføre den ønskede sammenligning. En af regionerne har allerede gjort en sådan sammenligning permanent ved brug af HKmaterialerne, og flere har spurgt om DEKS kan lave sammenligninger inden for deres region. HK-serien er for eksempel god til en bred sammenligning, da den indeholder rigtig mange komponenter. Alle komponenter er humane eller rekombinant-humane, matricen er humant serum, og der er ingen stabilisatorer. Det er en gunstig situation for et kontrolmateriale. Det betyder, at matrixeffekten primært er begrænset til den frysetørringen giver. Naturligvis kan friskfrosne humane materialer eller andre materialer også anvendes i sammenligninger. 2.3 Priser DEKS priser for år 2011 er generelt uændrede i forhold til Udefra kommende prisstigninger har ikke kunnet undgås. 2.4 Bestilling Tilmelding til alle de EQA-programmer, som laboratoriet ønsker at deltage i, skal aktivt finde sted. DEKS opfordrer alle laboratorier til at afgive årsbestillingen og supplerende bestillinger online fra hjemmesiden på både EQA-programmer og på kontrolmaterialer. 8

9 Brugervejledningen til online bestillingen ses i afsnit 8.1. Bestillingsformularen for 2011, der kan indsendes, findes kun på hjemmesiden, 2.5 Kort om IVD-direktivet og CEmærkning Analyseapparatur, reagenser, kalibratorer, interne kontrolmaterialer og prøvekit skal CEmærkes af producenterne. Har du spørgsmål i forbindelse med In-vitro diagnostica-direktivet (IVD-direktivet), CEmærkning eller indberetning af utilsigtede hændelser, så kontakt DEKS. 2.6 Referencematerialer Certificerede referencematerialer er primært beregnet til brug for producenterne af de kalibratorer, der bruges i rutinen i laboratoriet. Længere nede i sporbarhedskæden findes certificerede materialer f.eks. NFKK Reference Serum X, programkode 2051 DK. Disse kan ofte anvendes med godt udbytte i stedet. Man kan også anvende en ikke-certificeret / ikke CE-mærket kalibrator så som PROT- KAL 9602, programkode 2001 DK til fejlfinding. Denne må gerne benyttes til videnskabelige formål hvor sporbarheden af patientresultatet ikke påvirkes. Internationalt certificerede referencematerialer skal kun rekvireres i ekstraordinære tilfælde, hvor laboratoriet har problemer med en komponent. Læs mere om dette emne på DEKS' hjemmeside, under fanen "Kontrolmaterialer og vejledninger", og tryk på "Kontrol af kalibrering". Der ligger to vejledninger, en om kalibrering over for referencematerialer og en specielt for NFKK Reference Serum X. 2.7 Deltagerbevis Programkode: 1005 DK. Er et dokument, der bekræfter laboratoriets tilmelding til DEKS eksterne kvalitetssikringsprogrammer i det indeværende kalenderår. Alle deltagere der har tilmeldt sig eksterne kvalitetssikringsprogrammer gennem DEKS modtager gratis et deltagerbevis. Deltagerbeviset leveres i marts-april. 2.8 Undgå forsendelsesgebyr for certificerede referencematerialer og mikrobiologiske materialer Da forsendelse fra udlandet er dyrt, har DEKS valgt at samle bestillingerne for både de certificerede referencematerialer og for de mikrobiologiske kalibrerings- og referencematerialer til levering to gange om året. Bemærk at der ikke er tale om de materialer der er en del af almindelige eksterne kvalitetskontrolprogrammer. Ved bestilling til årsforsendelsen i januar og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et gebyr. 2.9 Elektronisk rapporthentning Rapporterne fra EQA-programmerne hæmatologi (3041 DK, 1017 DK og 3525 DK), almen urinkontrolprogram (3055 DK), HK (2011 DK) og koagulationsprogrammet (3046 DK ) sendes ikke mere ud i papirformat, men hentes via DEKS' hjemmeside. Deltagerne får besked på mail efter hver udsendelse, når rapporten er klar Elektronisk indrapportering Koagulationsprogrammet (programkode 3046 DK) er nu gået over til elektronisk indrapportering af metodeoplysninger og resultater. EQA-programmet er det første program, som er blevet helt elektronisk. Senere vil de øvrige danske EQA-programmer følge efter EQA-prøver skal (ikke altid) behandles som rutineprøver Hvis du ønsker at kende din metodes bias, gælder det om at minimere impræcisionen. Derfor skal EQA-materiale (eksternt kvalitetssikringsmateriale) ikke behandles som en patientprøve hvis du ønsker at vide noget om din kalibrering eller interferens eller andet. Somme tider beder DEKS endog specifikt om at EQA-materialet analyseres i dobbelt eller tredobbeltbestemmelse. Det gør vi for at I kan udnytte det forhold at der er referencemetode- 9

10 bestemmelser af visse komponenter på nogen udsendelser. En referenceværdi som targetværdi kan fortælle jer hvordan jeres kalibrering er, men det forudsætter at impræcisionen er minimeret f.eks. ved dobbelt- eller tredobbeltbestemmelse. Det gælder for eksempel de fire gange om året, hvor der er referencemetodeværdier i hæmatologiprogrammet eller glucoseprogrammet. I disse tilfælde gælder det IKKE om at analysere EQA-materialet som en patientprøve, men tværtimod benytte dobbeltbestemmelse eller tredobbeltbestemmelse. 10

11 3. Nyt om EQA-programmer 3.1 Programmer og materialer for 2012 Programmerne og materialerne i nærværende katalog dækker både 2011 og Det betyder at der ultimo 2011 udsendes en opdatering med udgåede, ændrede og nye programmer til Antimüllersk hormon EQA-program for antimüllersk hormon (anti- Müllerian hormone, AMH), er stadig et pilotprogram. Det udsendes fra UKNEQAS, fra deres laboratorium i Edinburgh, som er specialister i peptidhormoner. Programmet har programkode 3837 UK. 3.3 Bilirubin og ABL Nyt gratis pilotprogram. DEKS har oprettet fuldblodsprogram med bilirubin i form af pædiatriske prøver med ukonjugeret bilirubin. Dette program er oprettet da de eksisterende EQA-programmer anvender serum og ikke dækker alles behov. Fx bestemmer ABL bilirubin i en pædiatrisk kapillærprøve ved en hæmolyse i kombination med en algoritme der skiller hæmoglobininterferens fra bestemmelsen af bilirubinkoncentration. Det er principielt kun fuldblodsprøver der kan kvalitetssikre denne algoritme i ABL og måske andet POCT-apparatur til pædiatrisk ukonjugeret bilirubin. Der er 3 udsendelser med 2 prøver af 1,5 ml fuldblod. Programmet har programkode 3846 DK. 3.4 P-Thyroxinbindingskapacitet (T- Uptake) Resultater for P-thyroxinbindingskapacitet (Tuptake) i programmet Hormoner A: Hormon- og immunkemi, 3016 FI kan sendes direkte til Lars Engers Petersen der er DEKS hormonekspert. Der er ikke mange, der laver denne analyse, derfor er den ikke med i indberetningsskemaet fra Labquality. Lars laver i hver rapport en oversigt over de modtagne resultater. Ved spørgsmål kontakt 3.5 P-Tryptase UKNEQAS (Immunology, Allergy and Immunochemistry) har som noget nyt medtaget P-tryptase i programmet for allergi og immundefekt. P-Tryptase har programkode 3835 UK og udsendes 6 gange pr. år med to prøver. 3.6 Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne For de forskellige HK-materialer er der kommet nye komponenter til i databehandlingen. Det drejer sig om: HK10 Special Cyklisk citrullineret peptid-antistof(igg), komponentnr. 224 Creatinkinase MB, komponentnr. 217 Calcium-ion(frit) (ph = 7,40), komponentnr Vi anbefaler at måle det på HK10 Special i stedet for HK07 Biokemi, da HK10 Special har tilstrækkelig høj ph på 7,2, når der rekonstitueres i afgasset vand. Peptidyldipeptidase A (ACE), Troponin T, hjertemuskel High Sensitiv (HK10 Special), komponent nr. 226, metodekode HK07 Biokemi P-thyroxinbindingskapacitet, komponent nummer 81, Certificeret referenceværdi for glukose er fastlagt til 6,51 mmol/l± 0,12 mmol/l med referencemetoden og over for referencematerialet 956B HK07 Drug HCO 3 og CO 2, komponent nr. 200, databehandles nu på HK07 Drug. 3.7 Referencemateriale til glukose NIST har fremstillet et nyt certificeret referencemateriale til glukose i serum, NIST 965B. Det har fået programkode 1567 US. 11

12 3.8 Glukose med referenceværdier Glukose med referenceværdier, 2 udsendelser med to plasma- eller serumprøver i to niveauer, programkode 3392 DK. Analysekemiudstyr, der måler på plasma, kan med fordel analysere på disse plasmaprøver, fordi de har tillagte referenceværdier. 3.9 Almen klinisk biokemi I 2011 vil der være 6 udsendelser af serum B og C i almen klinisk biokemi, programkode 3391 FI. Det øgede antal udsendelser fra 4 til 6 er sket på opfordring fra flere danske laboratorier EKG Nyt gratis pilotprogram i Der er mange som har tilkendegivet interesse for at deltage i et EQA-program for elektrokardiografi, EKG. Hermed introduceres således endnu et postanalytisk program. Det er en teknisk og klinisk fortolkning af 6 udskrifter af autentiske patient-ekger. Der kommer 2 udsendelser i 2011 som pilotprojekt. EQA-programmet har programkode 3843 DK Nye programmer til biokemi CRP. Ultrasensitiv assays 12 udsendelser pr år. 2 prøver normal eller patologisk humant serum. Det har programkoden 3282 UK. Calprotectin 2 udsendelser pr år med 2 prøver ekstraheret fæces. Programmet har programkoden 3844 SE Cholinesterase Investigations. Der er 6 udsendelser pr år med 3 prøver. Programmet har programkoden 3845 UK Nyt referencemateriale til 25-Hydroxyvitamin D2 and D3 opløsninger, SRM Det har programkoden 1611 US. Opsplitning af 3284 UK, i to programmer: Cerebrospinalvæske proteiner og biokemiske komponenter. Der måles på total protein, albumin, total IgG, glucose og laktat. Der er 6 udsendelser pr år og der udsendes cerebrospinalvæske. Programmet har programkoden 3866 UK Hæmpigmenter 6 udsendelser pr år cerebrospinalvæske. Programmet har programkoden 3867 UK Nye programmer til immunologi Program 3734 NL er lukket og nu delt op i to nye programmer: Koagulation: Heparin-induceret trombocytopeni, immunologisk test, 2 udsendelser pr år, frysetørret plasma. Programmet har programkoden 3847 NL Koagulation: Heparin-induceret trombocytopeni, aktivitet 2 udsendelser pr år, frysetørret plasma. Programmet har programkoden 3848 NL. Program 3773 NL er lukket og nu delt op i to nye programmer: 3849 NL og 3850 NL. Koagulation: Fibrinolyseparametre I, plasminogen og antiplasmin, 4 udsendelser pr år frysetørret humant plasma. Programmet har programkoden 3849 NL Koagulation: Fibrinolyseparametre II, PAI-1 og t-pa, 4 udsendelser pr år frysetørret humant plasma. Programmet har programkoden 3850 NL. Der er oprettet to nye programmer til heparinmonitorering: Programkode 3851 NL, Koagulation: Heparinmonitorering (anti-xa), ufraktioneret, 4 udsendelser pr år frysetørret humant plasma, samt Programkoden 3852 NL, Koagulation: Heparinmonitorering, (anti-xa) lavmolekylært, 4 udsendelser pr år Nye programmer til mikrobiologi Bakteriologi: Blod-dyrkning. Detektion og identifikation af bakterier og gær i 4 udsendelser pr år med 2 frysetørrede prøver blod. Programmet har programkoden 3203 SE Chlamydophila pneumoniae antistoffer til diagnostik af chlamydophila pneumonia infektion, IgG og IgM. 1 udsendelse pr år. 5-6 prøver. Programmet har programkoden 3210 SE Fæcesdiagnostik, bakterier. Der er 1 årlig udsendelse. Man modtager 8-10 frysetørrede bakteriekulturer. Der laves dyrkning, 12

13 identifikation og detektionsniveau af to af følgende patogene tarmbakterier (risikoklasse 2): Salmonella, Shigella og Yersenia i renkultur og / eller blandingskulturer tilsat kontaminanter. Det vil variere hvilke to der udsendes. Programmet har programkoden 3853 SE Helicobacter pylori antigen. Der sendes 4-5 prøver, a 1 ml fæces, en gang om året. Programmet har programkoden 3854 SE Helicobacter pylori antistoffer til diagnostik af Helicobacter pylori infektion. Der er 1 årlig udsendelse med 4-5 prøver a ca. 0,2 ml serum. Programmet har programkoden 3855 SE Hurtigdiagnostik af gruppe A streptokokker. 2 udsendelser pr år á 3 svælgprøver med døde bakteriekulturer. Programmet har programkoden 3857 SE Virologi: Herpes simplex virus type 1 og 2 IgG antistoffer. Der skal påvises herpes simplex virus (HSV) type 1 og 2 infektion. 1 udsendelse pr år á 5-6 prøver serum. Programmet har programkoden 3858 SE Bakteriologi: Legionella antigen i urin. Legionella pneumophila. Der er 3 udsendelser pr år. Man modtager 3 prøver urin. Programmet har programkoden 3862 UK. Opsplitning af 3273 UK, i tre programmer: Bakteriologi: Tetanus antistoffer med 6 udsendelser pr år. Programmet har programkoden 3863 UK Virologi: H.Influenza antistoffer. Der er 6 udsendelser pr år, og prøvematerialet er serum. Programmet har programkoden 3864 UK Pneumokok antistoffer 6 udsendelser pr år. Der udsendes serum. Programmet har programkoden 3865 UK. pr år med 6 prøver urin. Programmet har programkoden 3856 SE Genetik: DNA sekventering 2 udsendelser pr år. Bestilles inden 22. november 2010 Programmet har programkoden 3468 DE. Program 3788 UK er udgået og er nu erstattet af følgende programmer: Genetik: HLA DNA typebestemmelse, lav. Der er 2 udsendelser pr år og man modtager 5 prøver a 10 ml CPD blod. Programmet har programkoden 3859 UK Genetik: HLA DNA typebestemmelse, høj. Der er 2 udsendelser pr år og der sendes 5 prøver a 10 ml CPD blod. Programmet har programkoden 3860 UK Nye programmer til patologi Histopatologi. Korte historier og instruktioner. Der er 2 udsendelser pr år med 5-8 slides. Programmet har programkoden 3842 FI Nye programmer til retsmedicin Narkotika i sputum. Man modtager 4 udsendelser pr år med 3 prøver spyt. Programmet har programkoden 3861 UK Narkotikamisbrug, screening. Der er 3 årlige udsendelser á 2 prøver med 5 ml autentisk urin. Programmet har programkoden 3298 FI Lægemiddel: Narkotikamisbrug. Hvis man foretgaer screening rapporteres der positiv eller negativ. Verificeringer rapporteres kvantitativt. Der er 2 udsendelser pr år og man modtager 3 prøver urin. Programmet har programkoden 3367 SE Nye programmer til molekylærbiologi Mycoplasma genitalium, nukleinsyre. Detektion af mycoplasma genitalium med molekylærbiologisk teknik. 1 udsendelse 13

14 4. Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter 4.1 Tilmeldingsfrister, betaling og priser Deltagere DEKS kvalitetssikringsprogrammer er udviklet til danske laboratorier i sundhedssektoren, men andre laboratorier er velkomne til at deltage. Kommercielle virksomheder kan også deltage, såfremt formålet er i overensstemmelse med DEKS kommissorium, dvs. at fremme god analysekvalitet til gavn for patienten. Det forudsættes dog, at analyseresultaterne ikke anvendes i forbindelse med markedsføring Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Alle bestillinger og tilmeldinger sker ved at benytte den internetbaserede onlinebestilling, via Årsbestillingen DEKS udsender en årlig hovedlevering for kalibrerings- og kontrolmaterialer. Bestillingen afgives online til DEKS senest den 19. november Dette medfører rabat i form af gratis fakturering og forsendelse inden for Danmark. Rettidigt bestilte, lagerførte materialer fremsendes til laboratorierne i uge 4 år Bestillinger i løbet af året Supplerende leveringer i årets løb forsendes almindeligvis på tirsdage. Bestillinger på lagerførte materialer skal være DEKS i hænde senest dagen før Priser, gebyrer og rabatter Alle priser er eksklusiv moms, og der tages forbehold for trykfejl. Bemærk at priserne justeres hvert år. Når Programmer og Materialer samt prisliste trykkes, er der enkelte programmer fra udenlandske samarbejdspartnere hvor kun en tentativ pris kendes. Hvis den endelige pris afviger meget, krediterer eller debiterer DEKS differencen. Betalingsfristen ved bestillinger er 30 dage netto kontant. Forsendelsespriser 2011 Administrationsgebyr (fakturering): 90 kr. + moms Forsendelse: 125 kr. + moms Forsendelse på tøris: 256 kr. + moms Hvis der ønskes en hasteleverance, vil der blive opkrævet et hastegebyr på 300 kr. + moms. Kurerpost og forsendelse fra udlandet Ved brug af kurerpost og ved forsendelse fra udlandet bliver der opkrævet et særligt forsendelsesgebyr På enkelte udenlandske programmer kan der forekomme ekstra forsendelsesomkostninger, der vil blive pålagt listeprisen. Specialopgaver Ved beregning af prisen for DEKS egne ydelser og til løsning af specialopgaver (f.eks. Nordisk Referenceinterval Projekt) benytter DEKS følgende timepriser (2011 sats): 600 kr. + moms for ikke-akademikere og 1500 kr. + moms for akademikere. Tilmelding eller afmelding efter programstart Det er i de fleste tilfælde muligt at deltage i de anførte kvalitetssikringsprogrammer, efter at en eller flere kontroludsendelser er afviklet. For de fleste programmer fra Labquality reduceres prisen tilsvarende. Ved afbestilling af kvalitetssikringsprogrammer efter at en eller flere kontroludsendelser er afviklet er kreditering kun mulig for nogle programmer fra Labquality. Der opkræves et administrationsgebyr Betaling DEKS har ikke et EAN-nummer, så betaling sker ved indsættelse af beløbet på DEKS konto i Danske Banks Tåstrupafdeling, Taastrup Hovedgade 54, DK-2630 Tåstrup: Registreringsnummer 9543 og kontonummer IBAN: DK

15 SWIFT/BIC: DABADKKK DEKS SE-nummer er Det er meget vigtigt, at indbetalingen kan identificeres. Derfor skal der som reference anføres DEKS fakturanummer. 4.2 Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Henvendelse til DEKS Vedrørende henvendelser, se titelbladet forrest. Brug af , fax og brev foretrækkes. Ved henvendelser med forbedringsforslag eller afvigelser anbefaler DEKS, at onlineformularen eller indberetningsskemaet anvendes. Se Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v. Indberetningsskemaet til rapportering af afvigelser, forbedringsforslag m.v. til DEKS findes under kapitel 9. Alternativt anvendes online-formularen på DEKS hjemmeside eller en . Eventuelle henvendelser vil blive besvaret individuelt, og relevante emner vil blive taget op i bl.a. "DEKS informerer" Bestilling Den foretrukne form for bestilling er via online-bestilling på DEKS hjemmeside. Den laboaratorieransvarlige giver for hver af laboratoriets kontaktpersonerne tilladelse til om de kan bestille. En vejledning til bestillingen ses i afsnit Bestilling via bestillingsformular Såfremt man ikke kan bestille online, kan man udskrive en bestillingsformular fra DEKS hjemmeside. Side 1 skal medsendes, derudover behøver man kun at indsende de relevante sider. Skriv laboratoriets DEKS-nummer på alle indsendte sider, og husk at anføre initialer for kontakt-personerne ud for hvert program Udsendelsesdatoer Udsendelsesdatoer for afvikling af programmerne kan findes på DEKS hjemmeside under Katalog og bestilling, primo februar. Kalenderen opdateres herefter løbende, efterhånden som vi modtager yderligere informationer Forsendelse af Biologisk materiale Danmark er underlagt de særlige regler for transport af farligt gods (så som infektiøst materiale), beskrevet i ADR-konventionen. Den gældende udgave er ADR2009, som kan ses på Definitioner i henhold til ADR2009 Biologisk stof er prøvematerialer, som blod, urin, fæces, sperma mv. samt kontrol - eller kalibreringsmaterialer fremstillet ud fra humant materiale Biologisk stof katogori B, er prøver der vides eller formodes at indeholde patogener af katogeri B, som kan forårsage sygdomme hos mennesker og dyr, (dvs. prøver fra patienter med bl.a. HIV og hepatitis). Forsendelsen mærkes Biologisk stof katogori B og UN3373. Undtaget human prøve er prøver der højest sandsynligt ikke indeholder patogener, som kan forårsage sygdomme hos mennesker, (dvs. de fleste normale patientprøver samt donorer). Forsendelsen mærkes Undtaget human prøve. Biologisk stof katogeri A, er prøver der vides eller formodes at indeholde patogener af katogeri A, som kan forårsage sygdomme hos mennesker og dyr, (dvs. prøver indeholdende ebolavirus, rabies...). Inden forsendelsen kontaktes beredskabsstyrelsen for anvisning. Pakkeinstruktion 650 (P 650, PI 650) gælder for UN 3373: Væsker: Primæremballagen, eksempelvis prøverøret, skal have tætsluttende låg eller prop. Sekundæremballagen, eksempelvis forseglingsposen, skal være tæt og skal, hvis den indeholder flere primærbeholdere, kunne adskille disse. Enten primær eller sekundær emballage skal kunne modstå et indre tryk på 95 kpa uden at lække. Yderemballagen skal indeholde stødadsorberende materiale. Yderemballagen eller den sekundære emballage skal være stiv. Faste stoffer: Primæremballagen, eksempelvis prøverøret, skal være støvtæt. Sekundæremballagen skal, hvis den indeholder flere primærbeholdere, kunne adskille disse, samt være støvtæt. Yderemballagen skal indeholde stødadsorberende materiale. Bemærk endvidere at hvis prøverne sendes nedkølet med tøris, skal denne anbringes mellem sekundær- og yderemballagen. Emballagen skal desuden kunne klare temperatur- og trykpåvirkninger fra tørisen, samt kunne frigive carbondioxid på gasform. Forsendelsen mærkes yderligere med Tøris og UN

16 4.2.7 Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Har et laboratorium har gjort uventede fund i eksterne kvalitetssikringsprogrammer, kan der i begrænset omfang rekvireres ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet. Dette gælder kun for stabile materialer, og så længe lager haves Modtagelse af pakker fra DEKS Vi anmoder laboratorierne om altid at åbne pakker fra DEKS, selvom den kontaktperson der står på pakken, ikke er tilstede. Der vil som regel stå på pakken om indholdet skal anbringes på køl eller frost, men åbn alligevel altid pakken for at sikre den rette opbevaring. Det er muligt at få pakker fra DEKS sendt til en gruppe eller en afdeling i stedet for til en kontaktperson Returnering af materialer Principielt tager DEKS ikke kontrol- og kalibreringsmaterialer retur. Årsagen er, at det er vanskeligt at dokumentere, at materialerne ikke har lidt skade. Imidlertid tilstræbes en fleksibel praksis i sådanne situationer Fortrolighed DEKS og DEKS samarbejdspartnere behandler alle data, som kan henføres til et enkelt laboratorium fortroligt og videregiver ikke informationer til tredje part. Det er imidlertid praktisk, at DEKS kan oplyse enkelte laboratorier om hvem der deltager i et givent program. På den måde kan DEKS være med til at hjælpe nye deltagere i valg af program, samt fremme diskussionen blandt laboratorier. Denne praksis har aldrig givet anledning til problemer, hvorfor DEKS igen i år vil undlade at indhente skriftlige tilladelser til at benytte denne information i kollegial sammenhæng. Hvis der er laboratorier, som ikke ønsker dette, bedes de informere DEKS Sikkerhed DEKS forudsætter, at modtagerne af kontrolmaterialerne udviser de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal sikkerhedsmæssigt behandles som patientprøver, der altid skal betragtes som potentielt smittefarlige. Dette gælder også de materialer, hvor indsamlede blodportioner fra donorer er individuelt testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof. Ved en del af mikrobiologiprogrammerne inklusive virusscreeningsprogrammerne gælder ovennævnte forholdsregler ikke. Disse prøver kan indeholde virulente patogene organismer, og derfor er forsendelsen mærket UN3373 (ADR-konventionen), f.eks. Epstein-Barr virus og hepatitis C Produktansvar DEKS tager forbehold for produktansvar som følge af smitte med HIV, Hepatitis B og Hepatitis C. Herudover dækker DEKS ikke tab forårsaget af, at DEKS produkter udebliver eller ikke kommer rettidigt frem. 16

17 5. Laboratorierne og programmerne 5.1 Flere analyseapparater og ekstra kontrolmateriale Hvis man ønsker at få databehandlet resultater fra flere udstyr, skal man generelt bestille og betale for det antal EQA-programmer, som dækker det antal udstyr, man vil indberette for. Til en del programmer er det også muligt at bestille ekstra kontrolmateriale, men kun indrapportere et resultat. Kontakt DEKS for yderligere information. 5.2 Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratoriet udpeger op til tre kontaktpersoner for hvert program. For kontrolmaterialer, der ikke er EQA-programmer, kan der også angives et leveringssted, f.eks. Att.kvalitetssikringsgruppen eller Att. Reagenslaboratoriet. Labquality kan dog kun håndtere en adresse til alle programmer. Derfor vil alle kontaktpersoner fra et laboratorium, som deltager i programmer fra Labquality, være anført på forsendelser fra Labquality DEKS-nummer Til identifikation af de laboratorier, som deltager i eksterne kvalitetsprogrammer, benytter DEKS det samme nummer fra år til år, DEKS-nummeret Resultat-id ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr Ved indrapportering af flere sæt resultater, fx fra flere udstyr, udløses ofte et ekstra resultatid. Resultat-id'et er et pseudo-deks-nummer der er knyttet til dit rigtige DEKS-nummer Andre laboratorienumre Bemærk, at de laboratorienumre som tildeles via andre udenlandske programmer, f.eks. de engelske, skal benyttes ved direkte henvendelse til den pågældende organisation. Det laboratorienummer, som Labquality anvender til identifikation af laboratoriet, er et firecifret nummer. Labqualitynummeret er beregnet som DEKS-nummeret. 5.3 Programkoder Siden 1999 er der anvendt en fast nummerering af programmerne, programkoden efterfulgt af en forkortelse for oprindelseslandet af programmet. For eksempel er koden fra Labquality i Finland fire tal efterfulgt af FI, NEQAS i England er fire tal efterfulgt af UK, EQUALIS, fra Sverige, er fire tal efterfulgt af SE osv. Den programkode DEKS bruger, er forskellig fra den programkode de andre EQA-organisationer bruger. Lad dig ikke forvirre af det, når du modtager en udenlandsk rapport. Programkoden identificerer programmet, og er den samme fra år til år. Dog skal man være opmærksom på, at der kan ske ændringer, f.eks. kan et program udgå og blive erstattet af et andet. En komponent kan overgå til et andet program, eller programmet kan blive ændret så meget, at det tildeles en ny programkode. 5.4 Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer DEKS programmer er beskrevet i Liste over Programmer og Materialer kapitel 8. For de kvalitetssikringsmaterialer med mulighed for løbende indberetning af resultater, de såkaldte HK-materialer ses i kapitel 7, hvilke materialer, som dækker hvilke komponenter. Alle de programmer eller materialer, der dækker en given komponent, kan findes via søgning i online-bestillingen. Se mere om online-bestillingen i afsnit 8.1. Det bemærkes, at i visse kvalitetssikringsprogrammer vil alle omtalte komponenter ikke nødvendigvis blive analyseret i hver udsendelse. 17

18 5.5 Copyright Alle skriftlige materialer, der udsendes af DEKS, er omfattet af copyright, herunder tekst på DEKS hjemmeside. Afsnit fra EQArapporter, Programmer og Materialer og "DEKS informerer" kan dog gengives med kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v. kan gives; kontakt DEKS for nærmere oplysninger. Tilsvarende gælder for rapporter m.v. fra udenlandske EQA-organisationer. 18

19 6. Kommunikation og uddannelse 6.1 DEKS Brugermøde 2011 Programkode: 1006 DK. NML kongres & DEKS Brugermøde 2011 er et samarbejde mellem DEKS og Danske Bioanalytikere (Dbio) samt Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere (LSB). Det afholdes den september 2011 på CPH Conference i DGI-BYEN i København. Indhold: Fælles sessioner for alle laboratoriespecialer Specielle sessioner for hvert af de faglige specialer Kursus i kvalitetssikring Workshops Posterudstilling (deltagere opfordres til at vise postere på mødet) Kommerciel udstilling af laboratorieprodukter 6.2 DEKS informerer og elektronisk nyhedsbrev Programkode: 1013 DK. "DEKS informerer" udsendes sædvanligvis 4 gange pr. år til cirkulation på hvert laboratorium. Man bestille en personlig kopi via onlinebestillingen. DEKS informerer offentliggøres også på DEKS hjemmeside. Det elektroniske nyhedsbrev udsendes som et supplement til DEKS informerer, og alle kan tilmelde sig. Tilmeld dig på Alle, der ønsker at bidrage til planlægning af mødet eller at være foredragsholder, er meget velkomne. Send gerne en til: Der er mulighed for at følge udviklingen af Brugermødeprogrammet på DEKS hjemmeside. Tilmelding til brugermødet foretages online Mødeafgift og tilmeldingsfrist Mødeafgiften fremgår af prislisten. Fristen for tilmelding til NML kongres & DEKS Brugermøde 2011 er den 1. april Herefter stiger afgiften. Der opkræves intet faktureringsgebyr i forbindelse med tilmeldingen. Ved afbud efter 1. august 2011 godtgøres deltagergebyret ikke Hotel Bemærk, at man selv skal sørge for overnatning i forbindelse med NML kongres & DEKS Brugermøde Der vil være en liste over anbefalede hoteller. 19

20 7. Komponentliste for de forskellige HK kontrolmaterialer Tabel 7.1 Komponenter i HK-materialerne. Komponent; kvantitetsart NPU-kode Enhed HK07 HK07 Drug Alanintransaminase; katk. (ALAT) DNK05051 U/L X Albumin (66 458); stofk. NPU01132 µmol/l X Antitrypsin (54 000); stofk. NPU03303 µmol/l X Amitriptylin NPU01224 nmol/l X Amylase; katk. DNK05020 U/L X HK06 Special Amylase, pancreastype; katk. DNK05159 U/L X X Antitrypsin; stofk. NPU03303 µmol/l X Antitrypsin; massek. NPU19692 g/l X Aspartattransaminase; katk. (ASAT) DNK05032 U/L X Basisk phosphatase; katk. DNK05033 U/L X beta-2-microglobulin; stofk. NPU02817 nmol/l X beta-2-microglobulin; massek. NPU19857 mg/l X Bilirubiner; stofk. NPU01370 µmol/l X Bilirubiner, konjungeret; stofk. NPU17194 µmol/l X HK09 Calcifediol CRP Høj HK02 Calcifediol; stofk. (25-Hydroxy-vitamin D3) NPU01435 nmol/l X X Calcifediol + 25-Hydroxyergocalciferol; stofk. (25-Hydroxy-vitamin D3+D2) NPU10267 nmol/l X Calcium(II); stofk. NPU01443 mmol/l X Calcium-ion(frit); stofk. NPU01446 mmol/l X Calcium(II)-ion, fri; stofk., (ph = 7.40) NPU04144 mmol/l X X Cancer-antigen 125 NPU arb.enh./l X X Carbamazepin; stofk. NPU01457 mol/l X X 10-Hydroxycarbamazepin NPU10615 µmol/l X Carbamid; stofk. NPU01459 mmol/l X Carbondioxid; stofk. NPU01472 mmol/l X Carcinoembryonalt antigen; massek., (CEA) Chlorid; stofk. NPU01536 mmol/l X Cholesterol + ester; stofk. NPU01566 mmol/l X Cholesterol + ester, i HDL; stofk. NPU01567 mmol/l X Cholesterol + ester, i LDL; stofk. NPU01568 mmol/l X Cholesterol + ester, i VLDL; stofk. NPU01569 mmol/l X Choriogonadotropin, arb. stofk. NPU01572 IU/L X HK10 Special NPU19719 µg/l X X X Choriogonadotropin+betakæder, arb. NPU01582 IU/L X stofk. Ciclosporin NPU19725 g/l X 20

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling 05/12 Kiestra revolutionerer mikrobiologien dbio en af Danmarks bedste fagforeninger Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling ALLE DINE FORSIKRINGSBEHOV SAMLET I EN APP! Kære medlem Vi

Læs mere

Bioanalytiker tjekker sportsfolk Dopingkontrol: Vis mig dit blodpas! Skildpaddeskjold og tudseslim: naturmedicin giver interferens

Bioanalytiker tjekker sportsfolk Dopingkontrol: Vis mig dit blodpas! Skildpaddeskjold og tudseslim: naturmedicin giver interferens 2/9 Bioanalytiker tjekker sportsfolk Dopingkontrol: Vis mig dit blodpas! Skildpaddeskjold og tudseslim: naturmedicin giver interferens Februar 29 4 news 5-11 Patienten og bioanalytikeren: Dopingkontrol

Læs mere

On the road 10/14. praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren. Bert Asbild fortsat med i spidsen. SuPAR advarer om sygdom og død.

On the road 10/14. praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren. Bert Asbild fortsat med i spidsen. SuPAR advarer om sygdom og død. 10/14 On the road praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren // side 18 Bert Asbild fortsat med i spidsen // side 14 SuPAR advarer om sygdom og død // side 18 Visit our booth during CPH LabMed Exhibition,

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere