Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail"

Transkript

1 Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION Support INFORMATION OM SIKKER Behovet for sikker Den valgte løsning Ikke behov for kvalificerede certifikater Privat nøgle og chipkort FORUDSÆTNINGER Generelle forudsætninger Specifikt for Microsoft mail-løsninger Specifikt for Lotus mail versioner Tidligere versioner ANSKAF CERTIFIKAT Bestil certifikat Installation af certifikat Efter installation af certifikatet KLARGØRING TIL INDBERETNING Registrering hos Finanstilsynet Klargør til indberetning i Outlook Express Klargør til indberetning i Outlook Klargør til indberetning i Outlook 2002 XP Klargør til indberetning i Lotus Notes SIKKERHEDSNIVEAU Ikke kvalificerede certifikater Stærk kryptering Kriterier for positivlistning af certifikatudstedere Finanstilsynets egne kontroller NÆRMERE FORKLARINGER Digital Signatur S/MIME X.509 Certifikater BLANKET TIL REGISTRERING AF ADRESSER TIL BRUG FOR ELEKTRONISK INDBERETNING TIL FINANSTILSYNET VIA SIKKER Finanstilsynet. Dette dokument er udarbejdet for Finanstilsynet af Devoteam Fischer & Lorenz. Vejledningen vedrører brugen af sikker e- mail ved indberetning til Finanstilsynet og må ikke betragtes som en generel vejledning for sikker . Kopiering og distribution til andre formål end ved sikker til Finanstilsynet bør derfor kun finde sted efter aftale med Finanstilsynet. Enhver kopi skal være forsynet med denne notits. Finanstilsynet

3 Vejledning i sikker 1. Introduktion 1 Introduktion Denne vejledning henvender sig til de virksomheder, som skal bruge sikker (signeret/krypteret ) til indsendelse af XML-filer med indberetningsoplysninger. 1.1 Support Generelle spørgsmål om sikker til Finanstilsynet og denne vejledning bedes rettet til Finanstilsynets Edb-kontor via til Specifikke spørgsmål om det anvendte certifikat bedes rettet til certifikatudstederen. Det gælder også ved spærring eller suspendering af certifikater. Finanstilsynet - Side 1

4 2. Generel Information 2 Information om sikker I dette afsnit gives overordnet information om den sikkerhedsløsning, der skal bruges i forbindelse med indberetninger via sikker til Finanstilsynet. 2.1 Behovet for sikker Finanstilsynets indberetningsløsning der blev indført 1. januar 2001 bruger Internettet som transportvej. Alle indberetninger til Finanstilsynet skal sendes som vedhæftede filer via s (elektronisk post). Oplysninger som indberettes til Finanstilsynet er i større eller mindre grad fortrolige, og skal derfor behandles som sådan - også under forsendelse. Udover behovet for at hemmeligholde (kryptere) indberetningerne under forsendelsen, er der også et behov for at sikre, at de kommer fra rette afsender og sendes til rette modtager. Altså at ingen andre kan udgive sig for at være Finanstilsynet eller pågældende indberetter end de rigtige. Det kaldes for sikring af autenticitet i sikkerhedstermer. 2.2 Den valgte løsning Der findes forskellige løsninger som kan sikre indberetningerne til Finanstilsynet. Vi har lagt stor vægt på at vælge en fleksibel løsning, som samtidig er så administrativ let som muligt for alle indberettere. Løsningen vi har valgt er med digital signatur og kan direkte bruges i de nyeste standard mail-løsninger fra Microsoft og Lotus, der findes på markedet i dag. Dette er i lighed med regneark skabelonerne i indberetningsløsningen, der gør brug af standard regneark programmer. Det er den såkaldte S/MIME standard for sikker , der bruges i mail-løsningerne samme med et eller flere certifikater. Enten virksomhedscertifikater, som er beregnet til fx Finansafdelingen, eller medarbejdercertifikater til bestemte medarbejdere. Sikker er standard i mail-løsningerne og kan derfor bruges i relation til andre formål end lige Finanstilsynet. Også certifikaterne som Finanstilsynet accepterer i løsningen kan bruges i relation til andre. Det kan fx være til sikre s med samarbejdspartnere, kunder og leverandører. 2.3 Ikke behov for kvalificerede certifikater For at motivere til en større udbredelse af digitale signaturer vedtog Folketinget i maj 2000 loven om elektroniske signaturer (det samme som digitale signaturer). Lovgivningen gælder dog kun for de såkaldte kvalificerede certifikater, hvor der kræves personligt fremmøde hos certifikatudstederen for at få certifikaterne. Finanstilsynet kræver ikke kvalificerede certifikater i sikkerhedsløsningen. Omkring en indberetning er der i forvejen et omfattende kontrolforløb. Det væsentligste ved sikkerhedsløsningen er, at en indberetning kan holdes hemmelig under forsendelsen og at der er en rimelig grad af vished for, at ingen andre end indberetteren kan udgive sig for at være pågældende. Finanstilsynet - Side 2

5 2. Generel Information Det er det personlige fremmøde, som er den væsentligste forskel imellem de kvalificerede certifikater og de certifikater som Finanstilsynet har valgt at bruge. Udstederne af de kvalificerede certifikater er desuden underlagt Telestyrelsens kontrol. Det er stort set det samme sikkerhedsniveau som opnås. Ved at bruge kvalificerede certifikater vil vi derfor kun opnå en mere administrativ tung løsning. Hvis en indberetter ønsker at bruge et kvalificeret certifikat er det dog teknisk muligt. Det skal i givet fald ske efter nærmere aftale med Finanstilsynet. 2.4 Privat nøgle og chipkort Et certifikat er beskyttet af en privat nøgle, og adgangen hertil er beskyttet med en kode. Dette kan bedst sammenlignes med pin-koden til et Dankort. Den private nøgle er derfor personlig for certifikater, som er udstedt til enkelte medarbejdere. Nøglen kan lagres på en pc s harddisk, netværksdrev, diskette etc. eller den kan lagres i et chipkort, som kan gemmes væk når det ikke bruges. Den private nøgle skal gemmes forsvarligt. Hvis du senere skal generere dit certifikat på ny, skal den private nøgle bruges til dette sammen med kodeordet for nøglen. Gem derfor disketten med den private nøgle (tag evt. back-up af nøglen) og kodeordet. Ved at bruge chipkort opnås en højere grad af sikkerhed. Det er op til indberetterne at beslutte om de vil bruge chipkort eller ej. For certifikater udstedt til fælles brug i fx Finansafdelingen, vil adgangen til den private nøgle på tilsvarende vis være fælles. Det kan derfor være svært at holde den tilstrækkelig hemmelig. Chipkortet kan så gemmes væk (aflåses etc.) når det ikke er i brug. Finanstilsynet - Side 3

6 3. Tekniske forudsætninger 3 Forudsætninger Forudsætningerne for at kunne bruge sikker beskrives i dette afsnit. 3.1 Generelle forudsætninger Her beskrives de generelle forudsætninger, som gælder uafhængig af hvilken sikkerhedsløsning der vælges. Mail-løsningen skal supportere S/MIME standarden og eventuelle mail-servere, gateways, firewalls etc. skal give adgang til at S/MIME forsendelser kan passere. Mail-løsninger der er testet og understøtter dette med tilhørende programmer er vist i afsnittet nedenfor. 3.2 Specifikt for Microsoft mail-løsninger Nedenfor er vist hvilke Microsoft mail-løsninger med tilhørende programmer, vi har testet for S/MIME, og som fungerer i sikker til Finanstilsynet. Microsoft Outlook Express, version 5.0 til og med 5.5 og Microsoft Outlook Browser: Microsoft Internet Explorer 5.0 eller derover skal bruges ved installation af certifikat. Operativsystem: Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000/XP eller Microsoft NT 4.0. Mail-server: Chipkort: Hvis der bruges mail-server er det muligt med Microsoft Exchange 5.0 og versioner derover. Chipkort og kortlæser kan bruges fra alle certifikatudstederne. På side 5 kan du se hvordan du kontrollerer om dit system lever op til kravene. 1 Outlook 98 kan også bruges, se nærmere herom på side 6. Finanstilsynet - Side 4

7 3. Tekniske forudsætninger 3.3 Specifikt for Lotus mail versioner Nedenfor er vist hvilken Lotus mail-løsning med tilhørende programmer vi har testet for S/MIME, og som fungerer i sikker til Finanstilsynet. Lotus Notes, release Browser: Microsoft Internet Explorer 5.0 eller derover skal bruges ved installation af certifikat. Det kan om eventuelt ske på en anden pc end Lotus Notes klienten. Operativsystem: Microsoft NT 4.0 med Service Pack 6a. Mail-server: Domino server, version Chipkort: Det er ikke dokumenteret i vejledning hvordan chipkort bruges til Lotus Notes. Du kan se nedenfor hvordan du kan kontrollere om dit system lever op til kravene Kontrollér Windows 98/ 2000 Du bør kontrollere din browser version før du går i gang med at installere certifikater mv. på dit Windows 98 /2000 system. Hvis dine nuværende installationer ikke lever op til systemkravene, vil der opstå fejl og mangler i installationsprocessen. Du skal sikre dig, at du har den rette version af din Internet Explorer (Internet browser), og at den er til stærk kryptering (128 bit). Du kan kontrollere begge dele ved at åbne din Microsoft Internet Explorer, herefter vælge menuen Hjælp og Om Internet Explorer. Det er tilstrækkeligt med version 5.0, men Krypteringsgrad skal være 128 bit. Hvis din krypteringsgrad ikke er tilstrækkelig skal den såkaldte Internet Explorer High Encryption Pack 5.01 til Windows 9x/NT hentes fra Microsofts hjemmeside og installeres. Til Windows 2000 skal du bruge Windows 2000 High Encryption Pack. 2 Lotus Danmark har oplyst, at Lotus Notes, version og 5.0.4a også fungerer med stærk kryptering. Finanstilsynet - Side 5

8 3. Tekniske forudsætninger Kontrollér Windows NT Du bør kontrollere dit nuværende styresystem samt din browser version før du går i gang med at installere certifikater mv. på dit system. Hvis dine nuværende installationer ikke lever op til systemkravene, vil der opstå fejl og mangler i installationsprocessen. I Windows NT skal du sikre dig, at du har enten version 4.0 med Service Pack 6a eller at du har den rette version af Internet Explorer (Internet browser), og at den er til stærk kryptering (128 bit). Du kan kontrollere din Internet Explorer som beskrevet ovenfor under Windows 98. Du kan kontrollere Windows NT ved at se hvad der står når maskinen starter op. I det blå billede står i øverste hjørne både version og service pack Windows XP Windows XP har de korrekte sikkerhedsindstillinger indbygget. Det er ikke nødvendigt at foretage kontrol af Windows XP, før denne installationsvejledning kan tages i brug. 3.4 Tidligere versioner Tidligere versioner af de ovenfor nævnte programmer er ikke testet og kan derfor ikke garanteres mulige. Andre mail-løsninger kan muligvis bruges - det afhænger af om de understøtter S/MIME standarden for sikker og såkaldte X.509 certifikater Microsoft Outlook 98 Det er muligt at bruge Outlook 98. Du kan bruge vejledningen for Outlook 2000, idet det er samme opsætning, som skal foretages. Der er enkelte forskelle i nogle af skærmbillederne, men menupunkterne og de valg du skal foretage er de samme. Særligt for Outlook 98 skal du være opmærksom på, at dine kontaktpersoner vælges i en specificeret rækkefølge. Betydningen af dette forklares med et eksempel: Kontaktpersonen Indberetning Finanstilsynet er tilføjet både den globale adressebog og din private adressebog. Finanstilsynets certifikat er dog kun i din private adressebog. Rækkefølgen for valg af kontaktpersoner er sat, så den globale adressebog vælges før den private adressebog. Det vil medfører at du kan få problemer med at kryptere dine s til Finanstilsynet Mest oplagte alternativ Hvis en virksomheds mail-løsninger ikke umiddelbart kan bruges, er det mest oplagte alternativ at bruge Outlook Express version 5.0 fra en stand-alone pc. Pc en skal have adgang til Internet og kunne sende og modtage fra en specifik -adresse. Adgangen til Internet kan fx ske via et modem og en separat telefonlinie eller via et eksisterende netværk. Finanstilsynet - Side 6

9 4. Anskaffelse af certifikat 4 Anskaf certifikat Finanstilsynet har positivlistet TDC (tidligere Tele Danmark)) som certifikatudsteder 3 i forbindelse med indberetninger til Finanstilsynet. Finanstilsynet samlede kriterier for positivlistningen er i øvrigt beskrevet fra side 26. DanId tilbyder TDC-OCES medarbejdercertifikater eller virksomhedscertifikat. Yderligere oplysninger finder du hjemmesiden Du skal være opmærksom på, at et certifikat har en begrænset gyldighedsperiode. Det letteste er at forny det inden det udløber. 4.1 Bestil certifikat Du kan bestille dit certifikat via TDC's hjemmeside, se under Erhverv -> Digital Signatur. 4.2 Installation af certifikat Når du har bestilt dit TDC-certifikat, vil du modtage en fra TDC. Den indeholder vejledning om installation af dit certifikat. 4.3 Efter installation af certifikatet Når dit certifikat er installeret skal du fortsætte med klargøring til indberetning til Finanstilsynet. 3 En certifikatudsteder kaldes på engelsk for Certificate Authority, forkortet CA. Finanstilsynet - Side 7

10 5. Klargøring til indberetning 5 Klargøring til indberetning For at kunne sende sikre s til Finanstilsynet skal Finanstilsynets certifikat ligge i dit mail-program. Det gøres ved at udveksle signerede s mellem dig og Finanstilsynet. Der skal gennemgås 4 trin, de er nærmere beskrevet for hvert af følgende mail programmer : Outlook Express Outlook 2000 Outlook 2002(XP) Lotus Notes Din adresse skal også registreres hos Finanstilsynet, se nedenfor. 5.1 Registrering hos Finanstilsynet For at kunne indberette til Finanstilsynet skal de afsendende adresser være registreret hos Finanstilsynet. Virksomheden skal derfor indsende en blanket til Finanstilsynet med angivelse af de e- mail adresser der skal registreres hos Finanstilsynet. Blanketten findes som den sidste side i denne vejledning samt på vores hjemmeside under Indberetninger -> Regnskaber -> Vejledning og information. Finanstilsynet - Side 8

11 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook Express 5.2 Klargør til indberetning i Outlook Express For at kunne sende sikre s til Finanstilsynet skal Finanstilsynets certifikat ligge i Outlook Express. Det gøres ved at udveksle signerede s mellem dig og Finanstilsynet. For at kunne indberette skal du derfor forinden sende en signeret til Finanstilsynet og modtage en retur. Tilret Outlook Express For at kunne sende signerede meddelelser til modtagere som bruger andre mailprogrammer end Outlook Express, er det nødvendigt at tilpasse opsætningen af din Outlook Express. Under klargøringen skal din første til Finanstilsynet være signeret, så det er vigtigt at ændringen foretages. Du skal vælge menuen Funktioner og derefter Indstillinger. Vælg fanebladet Sikkerhed og klik på Avanceret Under Digitalt signerede meddelelser skal Kod meddelelser før signeret sættes aktiv. Klargør Outlook Express Du skal i det følgende afsnit gennemgå 4 trin, for at det sker rigtigt. Trin A Send eget certifikat Trin B Indberetter Trin C Modtag Finanstilsynets certifikat Test kryptering Finanstilsynet Trin D Modtag kvittering De fire enkelte trin er forklaret nedenfor. Finanstilsynet - Side 9

12 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook Express Trin A - Send eget certifikat Som første trin skal du sende en signeret til Finanstilsynet på adressen og som det eneste skrive OPRET i emnet som vist nedenfor. Du signerer en ved at klikke på ikonet med certifikat-illustrationen. Alternativt kan du vælge Funktioner og derefter Digital signatur. Trin B - Modtag Finanstilsynets certifikat Efter du har sendt en, vil du modtage en signeret fra Finanstilsynet. Hvis du ikke er registreret eller noget andet er galt, vil dette være oplyst i en, samt hvad du skal gøre. I en fra Finanstilsynet er vedhæftet en fil som du senere skal sende retur krypteret. På den måde kontrollerer vi om løsningen fungerer rigtigt. Du skal kontrollere, at en fra Finanstilsynet er signeret. Der skal være et ikon i e- mailen for signering som vist nedenfor. Du kan se Finanstilsynets certifikat ved at klikke ikonet for signering. Finanstilsynet - Side 10

13 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook Express Hvis der ingen signering er skal du kontakte Finanstilsynet. Send en til med teksten FEJL som emne og beskriv fejlen i en. Du må ikke gå videre, før du hører nærmere fra Finanstilsynet. Finanstilsynet og deres tilhørende certifikat vil være tilføjet til din adressebog i Outlook Express. Det kan du kontrollere ved at vælge Funktioner og Adressekartotek. Dobbeltklik på kontaktnavnet Indberetning Finanstilsynet og vælg fanen Digital ID s. Hvis du her vælger Properties kan du se indholdet af certifikatet, som vist nedenfor. Trin C - Test kryptering I næste trin skal du nu sende en ny til Finanstilsynet hvor du vedhæfter den fil du modtog før. I til-feltet skal du vælge Indberetning Finanstilsynet og som emne skrives TEST. en skal både være signeret og krypteret. Finanstilsynet - Side 11

14 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook Express Trin D - Modtag kvittering Efter du har sendt en, vil du modtage en signeret fra Finanstilsynet. Hvis du ikke er registreret eller noget andet er galt, vil dette være oplyst i en, samt hvad du skal gøre Sende indberetning Du er nu klar til at sende selve indberetningerne til Finanstilsynet. Det skal gøres ved at vedhæfte en eller flere XML-filer til en , som både signeres og krypteres og sendes til Du signerer en ved at klikke på ikonet med certifikat-illustrationen og du krypterer ved også at klikke på ikonet med den blå hængelås. Alternativt kan du vælge Funktioner og derefter Digital signatur og igen Funktioner og derefter Krypter. Hvis du skriver noget i emne- eller tekstfeltet vil det blive slettet, når Finanstilsynet behandler en. Når Finanstilsynet har modtaget din indberetning, vil du modtage en signeret som kvittering. Skal du sende eller modtage sikre s med andre end Finanstilsynet skal du på samme måde udveksle signerede s, før s med kryptering kan udveksles Finanstilsynet - Side 12

15 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook Klargør til indberetning i Outlook 2000 For at kunne sende sikre s til Finanstilsynet skal Finanstilsynets certifikat ligge i Outlook Det gøres ved at udveksle signerede s imellem dig og Finanstilsynet. For at kunne indberette skal du derfor forinden sende en signeret til Finanstilsynet og modtage en retur. Tilret Outlook 2000 For at gøre det lettere at sende sikre s kan du tilføje de relevante ikoner i Outlook Hvis du ikke vil ændre Outlook 2000 kan du gå videre til Klargør Outlook 2000 nedenfor. I Outlook 2000 skal du åbne en ny mail og vælge Vis og derefter Værktøjslinier. Vælg derefter Tilpas og klik på fanebladet Kommandoer. Under Kategorier skal du vælge Standard og i Kommandoer skal du flytte baren ned til genvejs tasterne Krypter indhold og vedhæftede filer samt Signer meddelelsen digitalt. Hold venstre musetast nede på Krypter indhold og vedhæftede filer og træk den op ved siden af menuen Hjælp. Gør det samme med Signer meddelelsen digitalt. Det bliver derefter som vist nedenfor. Når du skal sende sikre s kan du herefter blot klikke på ikonerne. Finanstilsynet - Side 13

16 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook 2000 Klargør Outlook 2000 Du skal i det følgende afsnit gennemgå 4 trin, for at kunne indberette til Finanstilsynet. Trin A Send eget certifikat Trin B Indberetter Trin C Modtag Finanstilsynets certifikat Test kryptering Finanstilsynet Trin D Modtag kvittering De fire enkelte trin er forklaret nedenfor. Trin A - Send eget certifikat Som første trin skal du sende en signeret til Finanstilsynet på adressen og som det eneste skrive OPRET i emnet som vist nedenfor. Du signerer en ved at klikke på ikonet med certifikat-illustrationen. Alternativt kan du vælge menuen Vis og Indstillinger i en. Derefter vælges Føj digital signatur og klik på Luk Trin B - Modtag Finanstilsynets certifikat Efter du har sendt en, vil du som det næste trin modtage en signeret fra Finanstilsynet. Hvis du ikke er registreret eller noget andet er galt, vil dette være oplyst i en samt hvad du skal gøre. I en fra Finanstilsynet er vedhæftet en fil som du senere skal sende retur både signeret og krypteret. På den måde kontrollerer vi om løsningen fungerer rigtigt. Finanstilsynet - Side 14

17 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook 2000 Du skal kontrollere, at en fra Finanstilsynet er signeret. Der skal være et ikon i e- mailen for signering, som vist nedenfor. Du kan se Finanstilsynets certifikat ved at klikke på ikonet for signering. Hvis der ingen signering er eller du ingen modtager skal du kontakte Finanstilsynet. Send en til med teksten FEJL som emne og beskriv fejlen i en. Du må ikke gå videre, før du hører nærmere fra Finanstilsynet. Du skal nu have tilføjet Finanstilsynets certifikat til dit adressekartotek. Det gøres ved at åbne en fra Finanstilsynet, højreklikke på Indberetning Finanstilsynet i afsenderfeltet og vælge Føj til kontaktpersoner. Under fanebladet Beviser skal du nu kunne se Finanstilsynet certifikat, som vist nedenfor. Du skal nu klikke på Gem og luk. Finanstilsynet - Side 15

18 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook 2000 Hvis du får oplyst at Kontaktpersonen findes allerede skal du blot vælge Erstatte de eksisterende oplysninger og klikke på OK. Trin C - Test kryptering I næste trin skal du nu sende en ny til Finanstilsynet hvor du vedhæfter den fil du modtog før. Det må ikke gøres ved blot at besvare (returnere) en fra Finanstilsynet. I til-feltet skal du vælge Indberetning Finanstilsynet og som emne skrives TEST. Mailen skal både være signeret og krypteret. Det gør du ved at vælge menuen Vis i e- mailen og derefter Indstillinger. Vælg både Krypter indhold og Føj digital signatur Klik derefter på Luk. Trin D - Modtag kvittering Efter du har sendt en, vil du modtage en signeret fra Finanstilsynet. Hvis du ikke er registreret eller noget andet er galt, vil dette være oplyst i en, samt hvad du skal gøre. Nu er sikkerhedsløsningen testet og klar til at sende sikre indberetninger til Finanstilsynet Sende indberetning Du er nu klar til at sende sikre elektroniske indberetninger til Finanstilsynet. Du skal vedhæfte en eller flere XML-filer til en som både signeres og krypteres og sendes til kontaktpersonen Indberetning Finanstilsynet med -adressen Du signerer en ved at klikke på ikonet med certifikat-illustrationen og du krypterer ved også at klikke på ikonet med den blå hængelås. Alternativt kan du vælge menuen Vis i en og derefter Indstillinger. Vælg både Krypter indhold og Føj digital signatur Klik derefter på Luk. Hvis du skriver noget i emne- eller tekstfeltet vil det blive slettet når Finanstilsynet behandler en. Når Finanstilsynet har modtaget din indberetning, vil du modtage en signeret som kvittering. Skal du sende eller modtage sikre s med andre end Finanstilsynet skal du på samme måde udveksle signerede s, før s med kryptering kan udveksles Finanstilsynet - Side 16

19 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook 2002 XP 5.4 Klargør til indberetning i Outlook 2002 XP For at kunne sende sikre s til Finanstilsynet skal Finanstilsynets certifikat ligge i Outlook 2002 (XP). Dette gøres ved at udveksle signerede s imellem dig og Finanstilsynet. For at kunne indberette skal du derfor forinden sende en signeret til Finanstilsynet og modtage en retur. Tilret Outlook 2002(XP) For at gøre det lettere at sende sikre s kan du tilføje de relevante ikoner i Outlook Hvis du ikke vil ændre Outlook 2002 kan du gå videre til Klargør Outlook 2002 nedenfor. I Outlook 2002 skal du åbne en ny mail (ctrl+n). Herefter vælges menuen Vis og derefter Værktøjslinier. Vælg derefter Tilpas og klik på fanebladet Kommandoer. Under Kategorier skal du vælge Standard og i Kommandoer skal du flytte baren ned til genvejs tasterne Krypter indhold og vedhæftede filer samt Signer meddelelsen digitalt. Hold venstre musetast nede på Krypter indhold og vedhæftede filer og træk den op ved siden af menuen Hjælp. Gør det samme med Signer meddelelsen digitalt. Det bliver derefter som vist nedenfor. Når du skal sende sikre s kan du herefter blot klikke på ikonerne. Finanstilsynet - Side 17

20 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook 2002 XP Klargør Outlook 2002 Du skal i det følgende afsnit gennemgå 4 trin, for at det sker rigtigt. Trin A Send eget certifikat Trin B Indberetter Trin C Modtag Finanstilsynets certifikat Test kryptering Finanstilsynet Trin D Modtag kvittering De fire enkelte trin er forklaret nedenfor. Trin A - Send eget certifikat Som første trin skal du sende en signeret til Finanstilsynet på adressen og som det eneste skrive OPRET i emnet som vist nedenfor. Du signerer en ved at klikke på ikonet med certifikat-illustrationen. Alternativt kan du vælge menuen Vis og Indstillinger i en. Derefter vælges Føj digital signatur og klik på Luk Trin B - Modtag Finanstilsynets certifikat Efter du har sendt en, vil du som det næste trin modtage en signeret fra Finanstilsynet. Hvis du ikke er registreret eller noget andet er galt, vil dette være oplyst i en samt hvad du skal gøre. I en fra Finanstilsynet er vedhæftet en fil som du senere skal sende retur både signeret og krypteret. På den måde kontrollerer vi om løsningen fungerer rigtigt. Finanstilsynet - Side 18

21 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook 2002 XP Du skal kontrollere, at en fra Finanstilsynet er signeret. Der skal være et ikon i e- mailen for signering som vist nedenfor. Du kan se Finanstilsynets certifikat ved at klikke på ikonet for signering. Hvis der ingen signering er eller du ingen modtager skal du kontakte Finanstilsynet. Send en til med teksten FEJL som emne og beskriv fejlen i en. Du må ikke gå videre, før du hører nærmere fra Finanstilsynet. Du skal nu have tilføjet Finanstilsynets certifikat til dit adressekartotek. Det gøres ved at åbne en fra Finanstilsynet, højreklikke på Indberetning Finanstilsynet i afsenderfeltet og vælge Føj til kontaktpersoner. Under fanebladet Beviser skal du nu kunne se Finanstilsynet certifikat som vist nedenfor. Du skal nu klikke på Gem og luk. Finanstilsynet - Side 19

22 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Outlook 2002 XP Hvis du får oplyst at Kontaktpersonen findes allerede, skal du blot vælge Erstatte de eksisterende oplysninger og klikke på OK. Trin C - Test kryptering I næste trin skal du nu sende en ny til Finanstilsynet hvor du vedhæfter den fil du modtog før. Det må ikke gøres ved blot at besvare (returnere) en fra Finanstilsynet. I til-feltet skal du vælge Indberetning Finanstilsynet og som emne skrives TEST. Mailen skal både være signeret og krypteret. Det gør du ved at vælge menuen Vis i e- mailen og derefter Indstillinger. Vælg både Krypter indhold og Føj digital signatur Klik derefter på Luk. Trin D - Modtag kvittering Efter du har sendt en, vil du modtage en signeret fra Finanstilsynet. Hvis du ikke er registreret eller noget andet er galt, vil dette være oplyst i en, samt hvad du skal gøre. Nu er sikkerhedsløsningen testet og klar til sende sikre indberetninger til Finanstilsynet Sende indberetning Du er nu klar til at sende sikre elektroniske indberetninger til Finanstilsynet. Du skal vedhæfte en eller flere XML-filer til en som både signeres og krypteres og sendes til kontaktpersonen Indberetning Finanstilsynet med -adressen Du signerer en ved at klikke på ikonet med certifikat-illustrationen og du krypterer ved også at klikke på ikonet med den blå hængelås. Alternativt kan du vælge menuen Vis i en og derefter Indstillinger og Indstillinger for sikkerhed. Vælg både Krypter meddelsesindhold og Føj digital signatur Klik derefter på OK. Hvis du skriver noget i emne- eller tekstfeltet vil det blive slettet når Finanstilsynet behandler en. Når Finanstilsynet har modtaget din indberetning, vil du modtage en signeret som kvittering. Skal du sende eller modtage sikre s med andre end Finanstilsynet skal du på samme måde udveksle signerede s, før s med kryptering kan udveksles. Finanstilsynet - Side 20

23 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Lotus Notes 5.5 Klargør til indberetning i Lotus Notes For at kunne sende sikre s til Finanstilsynet skal Finanstilsynets certifikat ligge i Lotus Notes. Det gøres ved at modtage en signeret fra Finanstilsynet. For at kunne indberette skal du derfor forinden sende en til Finanstilsynet og modtage en retur. Du skal i det følgende afsnit gennemgå 4 trin, for at det sker rigtigt. Trin A Bestil Finanstilsynet certifikat Trin B Indberetter Trin C Modtag Finanstilsynets certifikat Test kryptering Finanstilsynet Trin D Modtag kvittering De fire enkelte trin er forklaret nedenfor. Trin A - Bestil Finanstilsynet certifikat I første trin skal du sende en signeret til Finanstilsynet på adressen Du skal i Subject skrive OPRET som vist nedenfor. Finanstilsynet - Side 21

24 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Lotus Notes Trin B - Modtag Finanstilsynets certifikat Efter du har sendt en, vil du modtage en signeret fra Finanstilsynet. Hvis du ikke er registreret eller noget andet er galt, vil dette være oplyst i en - også hvad du skal gøre. I en fra Finanstilsynet er vedhæftet en fil som du senere skal sende retur krypteret. På den måde kontrollerer vi om løsningen fungerer rigtigt. Du skal kontrollere, at en fra Finanstilsynet er signeret. Det gør du ved at åbne den, og se nederst hvem der har signeret den som vist nedenfor. Hvis der ingen signering er, skal du kontakte Finanstilsynet. Send en til med teksten FEJL som emne og beskriv fejlen i en. Du må ikke gå videre, før du hører nærmere fra Finanstilsynet. Du skal nu have tilføjet Finanstilsynets certifikat til dine kontakt adresser. Det gøres ved at åbne en fra Finanstilsynet, klikke på ikonet Tools og vælge Add sender to address book. Her skal du vælge Update, klikke på fanebladet Advanced og vælg Include X.509 certificates when encountered. Til slut vælger du OK. Før du kan kryptere mails skal du krydscertificere det modtagene certifikat (fra Finanstilsynet). Finanstilsynet - Side 22

25 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Lotus Notes Dette gøres ved, at Åbne din Adressebog, Åbne den kontaktperson du modtog en signeret mail fra (Finanstilsynet), Under Actions vælges punktet Create Cross Certificate, som vist forneden: Klik på det korrekte certifikat, du vil kryptere mod og vælg OK: Du er nu klar til at teste kryptering mod Finanstilsynet. Finanstilsynet - Side 23

26 5. Klargøring til indberetning TDC certifikat i Lotus Notes Trin C - Test kryptering Som næste trin skal du nu sende en ny til Finanstilsynet hvor du vedhæfter den fil du modtog før. I til-feltet skal du vælge eller alias for denne og som emne skrives TEST. en skal både være signeret og krypteret. Du signerer og krypterer en ved at vælge Sign og Encrypt under Delivery Options, som vist nedenfor. Trin D - Modtag kvittering Efter du har sendt en, vil du modtage en signeret fra Finanstilsynet. Hvis du ikke er registreret eller noget andet er galt, vil dette være oplyst i en - også hvad du skal gøre. Du er nu klar til at sende indberetninger til Finanstilsynet Sende indberetning En indberetning skal sendes til Finanstilsynet ved at vedhæfte en eller flere XML-filer til en som både signeres og krypteres og sendes til Du signerer og krypterer en ved at vælge Sign og Encrypt under Delivery Options, som vist nedenfor. Hvis du skriver noget i emne- eller tekstfeltet vil det blive slettet når Finanstilsynet behandler en. Når Finanstilsynet har modtaget din indberetning, vil du modtage en signeret som kvittering Finanstilsynet - Side 24

27 6. Sikkerhedsniveau 6 Sikkerhedsniveau I løsningen for sikker til Finanstilsynets er der valgt et passende niveau af sikkerhed for de transaktioner, som indberetningerne vedrører. Dette afsnit henvender sig til dem, som er interesseret i at vide mere om de sikkerhedsmæssige forhold. De emner som behandles i afsnittet er følgende: Valg af ikke kvalificerede certifikater, herunder såkaldt uafviselighed Stærk kryptering Positivlistning af certifikatudstedere Finanstilsynets egne kontroller 6.1 Ikke kvalificerede certifikater Finanstilsynet kræver ikke at der bruges kvalificerede certifikater, som følger lovgivningens krav til elektroniske signaturer. Ved kvalificerede certifikater kræves personligt fremmøde hos certifikatudstederen for at få udleveret certifikaterne. Det betyder at retsvirkningen af certifikaterne i Finanstilsynets løsning er mindre end ved kvalificerede certifikater. Retsligt er det derfor muligt at nægte en eventuel afsendelse af en given indberetning. I sikkerhedstermer siger man, at der derfor ikke er uafviselighed imellem parterne. Det væsentligste ved sikkerhedsløsningen er, at en indberetning kan holdes hemmelig under forsendelsen, og at ingen andre end indberetteren kan udgive sig for at være pågældende. Et andet væsentligt forhold er, at indberetter-virksomhederne kan tage løsningen i brug uden personligt fremmøde hos certifikatudstederne. Finanstilsynet har ønsket, at løsningen skal være så administrativ let, og samtidig så fleksibel som mulig for indberetterne. I øvrigt er der for indberetninger opbygget en række kontrolprocedurer hos Finanstilsynet. 6.2 Stærk kryptering I sikker til Finanstilsynet bruges nøgler til kryptering på bit, også kaldet stærk kryptering. Denne såkaldte nøglelængde er nødvendig for at opnå en tilstrækkelig grad af sikkerhed. Indtil januar 2000 var det ikke tilladt at eksportere produkter i USA, som kunne foretage stærk kryptering. Derfor er det kun i de nyere versioner af standard mail-programmerne, at den stærke kryptering kan foregå. Finanstilsynet - Side 25

28 6. Sikkerhedsniveau 6.3 Kriterier for positivlistning af certifikatudstedere I det følgende beskrives de overordnede kriterier, som gælder for Finanstilsynets positivlistning af certifikatudstedere. Beskrivelsen henvender sig primært til certifikatudstedere, som enten overvejer eller ønsker at blive positivlistet af Finanstilsynet. Finanstilsynets indberetningsløsning forudsætter de såkaldte X.509 version 3 certifikater til de enkelte indberetter-virksomheder - enten som specifikke certifikater for de enkelte virksomheder eller som certifikater til de relevante medarbejdere. Det vil sige virksomhedscertifikater eller medarbejdercertifikater. Disse certifikater udstedes i dag af mange forskellige parter. Som udgangspunkt er et element som tillid til certifikatudstederne af væsentlig betydning for Finanstilsynets vurdering af certifikatudstederne. 1) Kontrol af fysisk adresse For såvel de enkelte indberetter-virksomheder som Finanstilsynet er det vigtigt, at en indberetning til Finanstilsynet rent faktisk kommer fra den, som indberetningen udgiver sig fra at komme - det vil sige den rigtige virksomhed og/eller medarbejder. At en indberetning kommer fra en given adresse er ikke tilstrækkelig. Det er nemlig forholdsvis simpelt at ændre denne information. For certifikaterne er det derfor ikke tilstrækkeligt, at det alene er udstedt til en person på grundlag af dennes adresse. Finanstilsynet stiller derfor krav om at certifikatudstederen kontrollerer certifikatindehaverens fysiske adresse. Adressekontrollen kan f.eks. ske ved at den ene halvdel af en pin-kode sendes som almindelig brev og den anden halvdel via . 2) Vilkår for certifikater De vilkår som gælder for forholdet mellem certifikatudstederen og certifikatindehaveren skal være beskrevet i dokumenterne Certificeringspraksis og Certifikatpolitik. Praksisdokumentet beskriver de procedurer, som certifikatudstederen anvender i forbindelse med udstedelse og administration af certifikater, herunder de sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Politik-dokumentet beskriver de sikkerhedsniveauer der gælder for de forskellige certifikattyper, f.eks. virksomhedscertifikat og medarbejdercertifikat. Hertil kommer beskrivelse af tilfælde af ophør med at udstede certifikater. Som udgangspunkt skal Finanstilsynet acceptere disse vilkår. De vurderes dog også på vegne af virksomhederne, der skal indberette. I det omfang certifikatudstederne planlægger væsentlige ændringer i sine vilkår skal Finanstilsynet informeres herom. Finanstilsynet - Side 26

29 6. Sikkerhedsniveau 3) Certifikatudstederens vilkår, dokumentation og organisation Evnen til at efterleve de vilkår, salgsbetingelser mv. som certifikatudstederne stiller Finanstilsynet og indberetter-virksomhederne i udsigt har også betydning for positivlistningen. I forbindelse med positivlistningen afprøver Finanstilsynet de relevante procedurer, programmer, certifikater, ekspeditionstider mv. for at være sikker på de fungerer tilfredsstillende i relation til Finanstilsynets sikkerhedsløsning. I den forbindelse er det ønskeligt om certifikatudstederen kan stille testversioner af sine programmer, certifikater mv. til rådighed for Finanstilsynet. I Finanstilsynets information til indberetter-virksomhederne vil vi henvise til certifikatudstedernes hjemmesider, herunder CPS, CP, priser, brugervejledninger og diverse systemfiler. 4) Status på certifikater samt spærring og suspendering Det skal være muligt for certifikatindehaveren (medarbejder og/eller virksomheden) at få status på et givent certifikat inden for normal arbejdstid. Tilsvarende skal det være muligt at kunne spærre og suspendere sine certifikater. For indberetter-virksomhederne vil en Web-løsning og et alternativ være ønskelig, mens det for Finanstilsynet er ønskeligt med en integreret løsning, fx via LDAP. 5) Ikke kvalificerede certifikater Finanstilsynet kræver ikke, at der bruges kvalificerede certifikater i henhold til Lov om elektroniske signaturer. I det omfang indberetter-virksomheder alligevel ønsker at bruge kvalificerede certifikater, kan certifikatudstederen vælge at udstede disse. Forud for dette skal det dog sikres, at Finanstilsynet kan verificere certifikaterne. På baggrund af de ovenfor nævnte kriterier vil Finanstilsynet positivliste de certifikatudstedere som tilbyder at opfylde kravene. Finanstilsynet har pr. 1. august 2002 positivlistet følgende certifikatudstedere: 1. TDC kan udstede medarbejdercertifikater eller virksomhedscertifikater (TDC-OCES) 6.4 Finanstilsynets egne kontroller Sikker til Finanstilsynet bygger som tidligere nævnt på en åben løsning. De certifikater som bruges kan udstedes til alle som måtte ønske det. Samtidig kan de bruges over for og mellem andre parter end Finanstilsynet. Det gør løsningen fleksibel og mere anvendelig for indberetterne. Det betyder også at Finanstilsynet er nødt til at foretage en kontrol af, at en given indberetning kommer fra en afsender som rent faktisk må indberette. Udover oprettelse af indberetter-virksomhedernes certifikater hos certifikatudstederne, skal der derfor foretages en registrering hos Finanstilsynet. Indberetter-virksomheden skal i brev til Finanstilsynet oplyse hvilke adresser, der vil blive sendt indberetninger fra. Når Finanstilsynet modtager en indberetning kontrolleres det, at adressen er korrekt. Den påtrykte adresse i en med indberetningen sammenholdes med Finanstilsynets registrering samt adressen i certifikatet. Herefter kontrolleres at certifikatet ikke er spærret, og at der ikke er ændret på indholdet af en under forsendelsen. Finanstilsynet returnerer en til indberetteren som kvittering med information om resultatet. Finanstilsynet - Side 27

30 6. Sikkerhedsniveau Foruden sikkerhedsløsningens kontroller foretager Finanstilsynet en række kontroller af oplysningerne. Disse kontroller er med til at sikre, at oplysningerne stammer fra rette virksomhed. Finanstilsynet - Side 28

31 7. Nærmere forklaringer 7 Nærmere forklaringer I dette afsnit forklares de vigtigste begreber og standarder, som bruges i Finanstilsynets sikkerhedsløsning. 7.1 Digital Signatur I dette afsnit forklares princippet ved digital signatur nærmere 4. En digital signatur er kort beskrevet en lang række af tal. Talrækken fremkommer ved at lade meddelelsen, der skal underskrives gennemløbe en regneprocedure - en såkaldt hash-algoritme. Regneproceduren danner et helt unikt nummer, blandt andet baseret på indholdet i meddelelsen. Dette nummer kaldes for meddelelsens fingeraftryk. Det digitale fingeraftryk krypteres herefter med afsenderens private nøgle, og resultatet af denne handling er en digital signatur. Den digitale signatur kan herefter vedhæftes det originale dokument, som nu er digitalt signeret. Genereringen af fingeraftrykket er en standardfunktion i de mail-programmer som kan bruges til sikker til Finanstilsynet. Det hele sker automatisk når en afsendes ved at klikke på ikonet i menuen som vist nedenfor. Den digitale signatur er ikke den samme fra gang til gang som fx en traditionel underskrift på papir. Den digitale underskrift afhænger som angivet ovenfor, blandt andet af indholdet i meddelelsen samt datoen og tidspunktet. 4 Vi har brugt informationerne på KMDs hjemmeside til inspiration. Finanstilsynet - Side 29

32 7. Nærmere forklaringer Kontrol af en digital signatur Formålet med den digitale signatur er at identificere afsenderen af en elektroniske meddelelse. Den digital signatur kontrolleres af modtageren ved at føre meddelelsen igennem nøjagtig den samme regneprocedure, som afsenderen gjorde. Hvis der ikke er sket ændringer i meddelelsen i mellemtiden, så vil der fremkomme et fingeraftryk, der er 100% identisk med det fingeraftryk, som afsenderen vedhæftede meddelelsen. Er der bare den mindste afvigelse i de 2 fingeraftryk, betyder det, at afsenderens identitet ikke kan fastslås med sikkerhed. Det kan betyde, at indholdet i beskeden er blevet ændret undervejs i kommunikationen. Afsenderen er den eneste, der har adgang til den private nøgle, der blev brugt til signeringen af meddelelsen. Finanstilsynet - Side 30

33 7. Nærmere forklaringer Hemmeligholdelse af en meddelelse Når en signeret meddelelse samtidig ønskes fortrolig, skal meddelelsen krypteres. Det er nødvendigt at have modtagerens offentlige nøgle. Man skal derfor have modtagerens certifikat førend krypteringen kan gennemføres. Det hele sker automatisk når en afsendes ved at klikke på ikonet i menuen som vist nedenfor. Engangsnøglen krypterer selve meddelelsen og engangsnøglen vedhæftes den signerede og krypterede meddelelse. Engangsnøglen krypteres derefter med modtagerens offentlige nøgle. Herefter er det kun personen med den tilsvarende private nøgle, som kan dekryptere engangsnøglen, hvilket betyder at kun denne person kan bruge engangsnøglen på meddelelsen, det vil sige læse den. 7.2 S/MIME S/MIME er en standard hvor man med digitale signaturer kan sikre s. Princippet er, at en given samt eventuelle vedhæftede filer pakkes til en ny med én vedhæftet sikkerheds-fil. Denne med vedhæftet sikkerheds-fil sendes så som en almindelig , men kan kun pakkes ud hvis modtageren kan dekryptere og verificere indholdet. Vi henviser til S/MIME Working Group på samt RSA Security Inc. for yderligere informationer. Endvidere henvises til de respektive leverandører af mail-programmer. Finanstilsynet - Side 31

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 For at kunne bruge signeret og krypteret e-mail i Outlook skal der være et digitalt certifikat installeret på den gældende computer. Certifikatet kan enten være et privat

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering.

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering. Hvad er KRYPTERING? Kryptering er en matematisk teknik. Hvis et dokument er blevet krypteret, vil dokumentet fremstå som en uforståelig blanding af bogstaver og tegn og uvedkommende kan således ikke læses

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur

Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé: I fremtiden vil borgere og myndigheder ofte have brug for at kunne kommunikere nemt og sikkert med hinanden

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandel-dokumenter, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Version 6.2 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Sektornet VPN Med NemID 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Jens Holm. Er du nervøs for, at uvedkommende læser med, når du sender mails? Og er det overhovedet sikkert at sende en god gammeldags e-mail?

Jens Holm. Er du nervøs for, at uvedkommende læser med, når du sender mails? Og er det overhovedet sikkert at sende en god gammeldags e-mail? 1 af 16 29-01-2014 12:15 Publiceret 22. januar 2014 kl. 16:01 på cw.dk/art/229651 Printet 29. januar 2014 Guide: Så nemt kommer du i gang med e-mail-kryptering Undgå at andre kan snage i dine e-mails og

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

SIK-projektet Råd og anbefalinger for håndtering af virksomhedscertifikat

SIK-projektet Råd og anbefalinger for håndtering af virksomhedscertifikat SIK-projektet Råd og anbefalinger for håndtering af virksomhedscertifikat ne er 31. juli 2001, version Denne beskrivelse indeholder nogle råd og anbefalinger i forbindelse med bestilling, håndtering og

Læs mere

Brugervejledning. Konfiguration af mailklient SDNMail (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation

Brugervejledning. Konfiguration af mailklient SDNMail (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation Brugervejledning Konfiguration af mailklient (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation Indholdsfortegnelse Konfiguration af Outlook Express... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Webmail manual januar 2006 Introduktion til WebMail

Webmail manual januar 2006 Introduktion til WebMail Introduktion til WebMail Support til Webmail kontakt din Publizer konsulent 1 Introduktion til WebMail Denne introduktion giver en kort gennemgang af WebMail på http://webmail.domæne.dk for Publizer CMS

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

PentaCon A/S NemHandel Installation

PentaCon A/S NemHandel Installation PentaCon A/S NemHandel Installation Behov for hjælp? Ønsker du at PentaCon A/S skal varetage hele din Nemhandel installation, gør vi meget gerne dette for dig. Vi hjælper dig igennem hele processen, lige

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

LØNSEDDEL VIA E-MAIL MED EPOS LØN

LØNSEDDEL VIA E-MAIL MED EPOS LØN LØNSEDDEL VIA E-MAIL MED EPOS LØN KUNDEVEJLEDNING MARTS 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opsætning... 1 2.1 Kryptering... 1 3 Opret e-mail-konto... 2 4 Brugertilknytning... 4 5 Opsætning på

Læs mere

Projekt: NemHandel signaturer

Projekt: NemHandel signaturer Ejer: mysupply ApS Projekt: NemHandel signaturer Emne: Installationsvejledning Dette dokument omfatter en vejledning for download og installation af funktionscertifikat i forhold til brugen i VAX NemHandel

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Hvordan bruger jeg WebMail?

Hvordan bruger jeg WebMail? AluData: Hvordan bruger jeg WebMail? Til Elisabeth 2014 AluData::Vanløse 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Vi kobler os på WebMail...3 3. Vi ser nærmere på postkassens opbygning...5 4. Vi skriver

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016 DentalSuite Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen Opdateret 10. maj 2016 Procedure for afsendelse af krypteret journal... 2 Procedure for afsendelse af krypteret røntgen...

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Installation

WEB-DIRECT Brugerguide Installation WEB-DIRECT Brugerguide Installation Indhold 1. Start WEB-DIRECT... 3 1.1 Installation... 3 1.2 Checkliste:... 3 1.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 3 1.2.2 Opsætning af browser til at

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Krypter dine mails når det er nødvendigt

Krypter dine mails når det er nødvendigt Krypter dine mails når det er nødvendigt Af Thomas Bødtcher-Hansen Hvor og hvornår skal vi kryptere vores mails? De paranoide mennesker krypterer alle deres mails og de naive mennesker ingen af deres mails.

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere