Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer"

Transkript

1 Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Denne høring af de lokale og regionale myndigheder vil give input til Regionsudvalgets initiativudtalelse om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer. Udtalelsen vil blive udarbejdet af ordfører Ivan Žagar (SI/EPP), borgmester i Slovenska Bistrica. Ordføreren vil også sikre, at budskaberne i udtalelsen (og dermed også i spørgeskemaet) vil nå frem til Kommissionen og andre europæiske institutioner. Ud over spørgeskemaet vil udtalelsen også bygge på resultaterne af vores tidligere undersøgelser af partnerskabsaftalerne og medfinansieringen fra ESI-fondene. Hovedformålet med Regionsudvalgets udtalelse er at vurdere partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer med udgangspunkt i, hvordan de opfattes af de regionale og lokale myndigheder, som vil benytte sig af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) i perioden Udtalelsen vil navnlig fokusere på forhandlingsprocesser, kvaliteten af partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer, overholdelse af adfærdskodeksen for partnerskab og hindringerne for en ordentlig planlægning og gennemførelse af ESI-fondene. Den vil også indeholde forslag til, hvordan hindringer kan overvindes. Forslaget til udtalelse vil blive behandlet i Regionsudvalgets Underudvalg for Territorial Samhørighed (COTER) den 2. marts Andenbehandlingen og vedtagelsen vil ske i COTER-underudvalget den 13. maj Udtalelsen vil efterfølgende blive fremlagt til vedtagelse på Regionsudvalgets plenarforsamling den juli Regionsudvalget beder dig derfor deltage i følgende onlineundersøgelse, som bør tage mere end et kvarter af din tid. Undersøgelsen løber frem til den 6. marts På forhånd tak for din deltagelse. COR INFO-TRA (EN) 1/6 DA

2 Oplysninger om respondenten Navn: -adresse: Organisation: Funktion/stilling: Land: Sæt kryds i de rubrr, der gælder for din situation: A) Jeg er medlem af Regionsudvalget Ja Nej B) Hvis du er politiker Jeg er politiker og repræsenterer en lokalforvaltning (f.eks. en by, kommune, NUTS 3-niveau) Jeg er politiker og repræsenterer en regional myndighed (f.eks. en region, NUTS 2-niveau) Jeg er politiker og repræsenterer den nationale regering C) Hvis du er tjenestemand/ ansat/ekspert Jeg repræsenterer/arbejder for en offentlig forvaltning på nationalt niveau Jeg repræsenterer/arbejder for en offentlig forvaltning på regionalt niveau Jeg repræsenterer/arbejder for en offentlig forvaltning på lokalt niveau D) Jeg repræsenterer eller arbejder for en sammenslutning af lokale eller regionale myndigheder Ja Nej E) Andet, angiv nærmere Analyse af partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer: Samlet vurdering: 1.1 Er du generelt tilfreds med forhandlingsprocessen, udarbejdelsen af og det offentliggjorte indhold i...? Vurdering a) meget tilfreds b) tilfreds 4) nogenlunde tilfreds d) tilfreds e) ved Partnerskabsaftalen De operationelle programmer COR INFO-TRA (EN) 2/6

3 Afsnit om partnerskabsaftaler: 1.2 I hvilket omfang var du/din organisation involveret i udarbejdelsen af partnerskabsaftalerne? (Der kan vælges flere svar) a) Jeg/min organisation var inddraget i udarbejdelsen b) Jeg/min organisation blev hørt, og kunne komme med input c) Jeg/min organisation modtog oplysninger, men uden mulighed for at give input d) Jeg/min organisation var slet inddraget 1.3 Synes du, at der i forbindelse med udarbejdelsen af partnerskabsaftalerne blev taget højde for regioners og byers behov og særlige forhold? a) Ja b) Til dels d) Nej, det blev der taget højde for d) Ved 1.4 Tilføj gerne yderligere oplysninger vedrørende kvaliteten af partnerskabsaftalerne, som du finder relevante. Højst anslag Du har mulighed for at fremsende yderligere materiale, der illustrerer dit synspunkt til: Afsnit om operationelle programmer 1.5 I hvilket omfang var du involveret i udarbejdelsen af de operationelle programmer? a) Jeg/min organisation var inddraget i udarbejdelsen b) Jeg/min organisation blev hørt, og kunne komme med input c) Jeg/min organisation modtog oplysninger, men uden mulighed for at give input d) Jeg/min organisation var slet inddraget 1.6 Synes du, at der i forbindelse med udarbejdelsen af de operationelle programmer blev taget højde for regioners og byers behov og særlige forhold? a) Ja b) Til dels d) Nej, det blev der taget højde for d) Ved COR INFO-TRA (EN) 3/6

4 1.7 Tilføj gerne yderligere oplysninger vedrørende kvaliteten af de operationelle programmer, som du finder relevante. Tilføj gerne oplysninger, hvis du har kommentarer til et bestemt operationelt program. Højst 2000 anslag Du har mulighed for at fremsende yderligere materiale, der illustrerer dit synspunkt til: Angiv venligst "PA, OP survey 2015" i emnefeltet for din mail. 2. Kendskab til de værktøjer, der findes eller indføres under programmeringsperioden : 2.1 I samhørighedspolitns nye programmeringsperiode indføres flere nye værktøjer. Oplys venligst, om følgende værktøjer vil blive anvendt i dit land/din region/din by. Værktøj Finansielle instrumenter (artikel 37 i forordningen om fælles bestemmelser (1303/2013) Integrerede territoriale investeringer (ITI) (artikel 36 i forordningen om fælles bestemmelser (1303/2013) Lokaludvikling styret af lokalsamfundet (artikel 32 i forordningen om fælles bestemmelser (1303/2013) Den Europæiske Investeringsbank lån i forbindelse med strukturprogrammer (artikel 31 forordningen om fælles bestemmelser (1303/2013) Fælles handlingsplaner (artikel 104 i forordningen om fælles bestemmelser (1303/2013) a) Ja, det vil blive anvendt b) Nej, det vil blive anvendt c) Ved COR INFO-TRA (EN) 4/6

5 2.2 Mener du, at de lokale og regionale myndigheder er stødt på nogle af følgende hindringer i dit land/din region/din by for programmeringsperioden ? Manglende information: subnationale politiske niveauer har adgang til oplysninger af samme mængde eller kvalitet under udformningen og gennemførelsen af politr Manglende finansielle ressourcer: på lavere niveauer er indtægterne tilstrækkelige til at dække investeringerne under de operationelle programmer. (obs.! Dette vedrører programmeringsfasen for ESI-fondene for ) Manglende administrativ kapacitet: tilstrækkeligt med personale/kompetencer/infrastruktur til at gennemføre specif opgaver Administrative begrænsninger: administrative begrænsninger (som følge af nationale eller europæiske begrænsninger) stemmer altid overens med funktionelle, økonomiske og sociale områder, hvilket resulterer i en fragmenteret politik Politiske forhindringer: ministerier gennemfører hovedsageligt sektorpolitr uden at inddrage regionale eller lokale myndigheder. a) Ja, det var en stor hindring b) Ja, det var til en vis grad en hindring c) Det var ingen hindring d) Ved COR INFO-TRA (EN) 5/6

6 3. Forenkling og administrativ kapacitet i forvaltningen af programmeringsperioden for EU s fonde 3.1 Anfør graden af betydning af følgende foranstaltninger/principper med hensyn til forenkling og øget administrativ kapacitet: Foranstaltning/princip a) afgørende fokus på resultater tematisk koncentration vejledning/teknisk bistand fra Kommissionen anvendelse af partnerskabsprincippet yderligere finansielle ressourcer til kapacitetsopbygning forenkling af regler om støtteberettigelse undgå overregulering (nationale regler, der er mere vidtgående end EU's krav) anvendelse af forenklede omkostningsmuligheder absorptionspres (pres for at bruge penge inden for et givet tidsrum, uanset resultater) princippet om et centralt kontaktpunkt for støttemodtagerne mere enkle regler for projekter, som skaber egne indtægter Betydning b) vigtig c) vigtig d) ved 3.2 Tilføj gerne yderligere oplysninger vedrørende kvaliteten af partnerskabsaftalerne, som du finder relevante. Måske har du idéer til, hvordan man kan overvinde hindringer og sikre, at de strategiske rammedokumenter knyttet til EU's fonde er af høj kvalitet (navnlig operationelle programmer og partnerskabsaftaler) og kan gennemføres effektivt. (Højst anslag) Du har mulighed for at fremsende yderligere materiale, der illustrerer dit synspunkt til: Angiv venligst "PA, OP survey 2015" i emnefeltet for din mail. COR INFO-TRA (EN) 6/6

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

BAGGRUND. Hvad er kernekompetencer? Definition af kompetence. Definition af kernekompetence

BAGGRUND. Hvad er kernekompetencer? Definition af kompetence. Definition af kernekompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 2 Hvad er kernekompetencer?... 2 Definition af kompetence... 2 Definition af kernekompetence... 2 Hvad listen ikke er... 3 Anvendelse og brugere... 3 Udviklingsproces...

Læs mere

Kultur og audiovisuelle medier

Kultur og audiovisuelle medier INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere