Ventilationsaggregater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsaggregater"

Transkript

1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilationsaggregater Quick-guide til Danvent DV Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

2 Danvent DV modulopbygget ventilationsaggregat Luftmængde 0,2-24 m 3 /s, m 3 /h Fakta om Danvent DV 14 størrelser med luftmængder fra 0,2-24 m 3 /s, m 3 /h Med roterende veksler, modstrømsveksler eller væskekoblede vekslere Med EC-motor IE4, PM-motor IE4 eller AC-motor IE2 Kammerventilator Med eller uden tilluft-, fraluft- eller blandespjæld Filterklasser: G4, M5, M6, F7, F8, F9 eller F7 City-Flo Med vandvarmeflade, el-varmeflade og/eller køleflade Kan leveres med integreret varmepumpe DVU-HP Kan leveres med befugter/adiabatisk køling DVX Med eller uden automatik For indendørs eller udendørs opstilling AHU N o DANVENT DV , TIME 10-40

3 Danvent DV er et modulopbygget ventilationsaggregat. Disse modulopbyggede funktioner kan kombineres til talrige forskellige varianter, der kan varetage stort set ethvert ventilationsbehov. Fleksibiliteten gør det muligt i højere grad at tilpasse ventilationsaggregatet til det enkelte projekt. Danvent DV dimensioneres i designprogrammet SystemairCAD. Med SystemairCAD er det nemt og hurtigt at kombinere aggregatfunktioner efter behov.

4 4 Quick-guide til Danvent DV Aggregathuset 1 Aggregathuset er opbygget af en stærk rammekonstruktion med lydog varmeisolerede paneler. Rammen består af et lukket 1,3/1,5 mm stålprofil med overflade af aluzink AZ185 for korrosionsbeskyttelse. Hjørnerne er trykstøbte lakerede aluminiumshjørner. Panelerne er ligeledes korrosionsbeskyttet med aluzink AZ185 og består af en sandwichkonstruktion med to 0,8 mm stålplader og 50 mm mellemliggende mineraluld. Aggregatsek tionerne samles med et samlebeslag; Disc-Lock. Store inspektionsdøre giver nem adgang for service og vedligehold. Det er muligt at løfte dørene af, hvis der er behov for dette. Dørene er forsynet med aflåselige håndtag. Kammerventilator DVE 2 Kammerventilator DVE har ventilatorhjulet koblet direkte på motorens aksel og er indbygget i et lydisoleret aggregathus. Ventilatoren er en enkeltsugende, fritblæsende ventilator, hvor aggregathuset fungerer som ventilatorhus. DVE har en virkningsgrad på op til 75% og et lavt lydniveau. På større aggregater er der indbygget Twin-ventilatorer for parallel drift. DVE kan leveres med EC-motor (IE4) i Danvent DV 10-40, PM-motor (IE4) eller AC-motor (IE2). Ventilator hjul og motor er statisk og dynamisk afbalanceret. Motor og ventilator er monteret på en kraftig ramme, som står på gummivibra tionsdæmpere, og ventilatorens indløb er forbundet til aggregatet med elastisk forbindelse. Varmevekslere 3 Roterende varmeveksler DVC leveres i 3 typer: Standard, entalpi- og sorpsionsvarmeveksler. Generelt har den roterende varmeveksler en høj virkningsgrad fra 75% til 87% afhængig af driftsforholdene. Den kan genvinde fugtighed og er den varmeveksler, som kræver mindst plads. Entalpiveksleren genvinder i højere grad fugten og bidrager derfor til befugtningen af tilluften. Sorptionsveksleren affugter luften mere, hvilket gør den specielt velegnet til at affugte udeluften fx før køling. Pladevarmeveksler DVQ leveres i 3 typer: Standard, højeffektiv- og modstrømsveksler. Generelt har pladevarmeveksleren en høj virkningsgrad. Den har adskilte luftstrømme, og dermed undgår man overførsel af lugtstoffer til tilluften. Der overføres ikke fugt mellem de to luftstrømme, så den kan også anvendes til affugtning. Standardkrydsveksleren har en virkningsgrad på op til 65%. Den høj effektive krydsveksler har en virkningsgrad på op til 75%. Disse to typer kan leveres i to varianter: En udført i aluminium for komfort og en udført i korro sionsbeskyttet kunststofbelagt aluminium for aggresive miljøer. Modstrøms veks leren har en virkningsgrad på op til 90% og leveres kun i aluminium. Varmevekslerne er forsynet med by-pass for regulering af kapaciteten og har indbygget kondensbakke.

5 Quick-guide til Danvent DV 5 Funktioner Væskekoblede varmevekslere DVR har en virkningsgrad på op til 70% og anvendes, hvor de 2 luftstrømme ønskes helt adskilt, eller hvor strømmene er placeret med afstand. Fx på 2 forskellige etager. DVR er et varmevekslersystem med en cirkulerende brine af vand og glycol mellem tilluftens varmebatteri og fraluftens kølebatteri. Over førsel af energi sker gennem et rørsystem. Regulering af kapaciteten sker gennem et shuntsystem og motorventil eller ved at regulere cirkulationspumpen. Batterier 4 Varmebatteri DVH anvendes til opvarmning af tilluften. Opvarmningen kan ske ved varmt vand eller kondensering af kølemedie. Disse batterier er udført med kobberrør og aluminiumslameller. Opvarmning kan også ske med el. Disse batterier er udført i varmestave af rustfrit stål og har indbygget sikkerhedsautomatik. I standardudførelse er batterierne indbygget i aggregatet. Flere varianter og tilvalg er mulige. Kølebatteri DVK anvendes til køling af tilluften. Det kan ske ved koldt vand eller direkte fordampende kølemedie. Kølebatteri til direkte fordampning har væskefordeleren placeret i aggregatet. Disse batterier er udført af kobberrør og aluminiumslameller. I standardudførelsen er batterierne indbygget i aggregatet. Flere varianter og tilvalg er mulige. Change-over batteri DVHK er grundlæggende et kølebatteri for koldt vand, som også kan bruges til opvarmning ved at skifte vandtemperaturen fra kold til varm efter behov. Anvendes typisk i forbindelse med varmepumper. Varmepumpe DVU-HP DVU-HP er et integreret reversibelt varmepumpesystem indbygget i en sektion. Systemet består af en reversibel varmepumpe og en roterende varmeveksler, der giver mulighed for både varme og køling. DVU-HP kan leveres til Danvent DV 10 til 80. Enheden er udstyret med 2 scrollkompressorer (1 kom pressor for de to mindste størrelser DV 10 og DV 15), og køle-/varmeka paciteten reguleres trinløst i området 5-100%. Varmepumpen er baseret på R-410A kølemiddel. DVU-HP er udstyret med komplet automatik, som kan kommunikere både med Systemair Corrigoautomatik og andre automatikløsninger. Testet og klar til drift fra fabrik. Befugter DVX Befugteren er udført som en samlet enhed, der omfatter befugtningselementer, kar og ramme i rustfrit stål AISI 304, cirkulationspumpe, fordelerventiler til overrisling, overløb, ventil til justering af bleed-off, flydeventil for kontrol af vandtilførsel til kar og ventil for tømning af kar. HU-CELL befugterelementerne er rustfrie rammer, som indeholder korrugerede glasfiberplader arrangeret i krydskanalkonfiguration. Funktionen af befugteren er baseret på den 5 6 naturlige effekt af, at vand fordamper, når luft bestryger en våd overflade. Befugteren kan enten placeres på tilluften efter en varmeflade eller anvendes som indirekte adiabatisk køling ved placering i fraluften før en varmeveksler. Spjæld Spjældene overholder tæthedsklasse 3 i henhold til EN 1751:2014. Spjældene har modsat drejende aerodynamisk udformede spjældblade udført i aluminium, som sikrer et lavt tryktab ved åben tilstand. Spjæld bladene er forsynet med tætsluttende gummitætninger, og er ophængt i kraftige, firkantede aksler og servicefrie kunststoflejer. Forbindelserne mellem spjældbladene er et stangtræk placeret uden for luftstrømmen. Lejerne i træksystemet er udført i messing. Spjældbladene kan leveres isoleret og/eller eloxeret. Følgende typer spjæld kan leveres: DVA lukkespjæld med horisontal tilslutning, DVB lukkespjæld med vertikal tilslutning, DVM blandespjæld med 2 indbyggede spjæld, DVP blandespjæld med 3 indbyggede spjæld. Alle spjæld er udstyret med stillingsindikator og er forberedt for indvendig spjældmotor. Filter 7 Kompaktfilter DVG er et grundfilter klasse G4 i henhold til EN 779:2012 med en kort byggelængde og er opbygget efter plissé-filterprincippet. DVG kan med fordel anvendes som forfilter for derved at forlænge levetiden på hovedfilteret.

6 6 Quick-guide til Danvent DV Funktioner Posefilter DVF er et posefilter, hvis udformning giver et stort filterareal. DVF har en lang levetid og dermed en god totaløkonomi. DVF kan leveres i filterklasserne G4, M5, M6, F7, F8, F9 og F7 City-Flo i henhold til EN 779:2012. F7 City-Flo er et filter med partikel-og molekylærfiltrering specielt beregnet til anvendelse i byområder og områder med tung trafik. Filtercellerne er fastgjort i et enkelt fastgørelsessystem med tværgående låseskinner, som let aktiveres gennem store håndgreb. Dette sikrer, at filtercellerne slutter tæt og overholder tæthedskravet i henhold til EN 1886:2008. Lyddæmper DVD Lyddæmper DVD er en absorbtionslyddæmper med bafler. DVD anvendes til at reducere lydeffektniveauet fra ventilationsaggregatet til kanalsystemet. Baflerne har en overfladebeklædning, som forhindrer medrivning af det lydabsorberende materiale. Overfladebeklædningen findes i to varianter: En standardbeklædning, som er et kraftigt slidstærkt materiale, hvor baflerne renses ved tør rengøring. Samt en variant med beklædning af kunststof, som er velegnet til våd rengøring. Denne variant vælges af hygiejniske årsager. Inspektions- og tomsektion DVI og DVO Funktionsmæssigt er der også mulighed for indbygning af en inspektionssektion DVI og en tomsektion DVO. Tagaggregat DV Danvent DV kan leveres som tagaggregat for udendørs opstilling. I denne version leveres aggregatet færdigsamlet på konsol. Der kan vælges mellem 2 forskellige tagbeklædninger: Bitumentag, som består af et kraftigt polyesterforstærket bitumenmateriale. Leveres færdig fra fabrik. Stålprofiltag, som består af trapezformede, aluzinkbelagte stålplader, samt profiler til fastgørelse og afslutning af tagpladerne. Leveres for montage på pladsen. Luftindtag og -afkast kan leveres med jalousiriste. En udeluftsektion DVY giver mulighed for afkast af fraluft på aggregatets bagside. Luftmængder for DV aggregater m 3 /h ,2 0,4 0, m 3 /s Angiver luftmængdeområde med de viste kombinationseksempler med varmegenvinding og ved specifik el-effekt 2,1 kw/(m 3 /s). De nøjagtige værdier beregnes i SystemairCAD. Kombination C1E Kombination Q1E Angiver luftmængdeområde for aggregatstørrelsen.

7 Automatik Corrigo Danvent DV kan leveres med færdigmonteret og fuldt afprøvet automatik. Automatikken er et brugervenligt system, hvor funktioner og parametre vælges fra det eksterne betjeningspanel. Betjeningspanelet kan frit placeres og anvendes som fjernkontrol. De vigtigste driftsdata vises kontinuerligt på betjeningspanelets display, herunder alarmer, driftsværdier, driftsstatus og tidsind stillinger. Idriftsættelse er forenklet, idet automatikken er præinstalleret med temperaturer, tidsindstillinger og reguleringssekvenser. Indstillingerne ændres nemt, hvis det ønskes. Funktioner: Ugeur. Vælg mellem: Temperaturregulering: Kaskaderumregulering, fast tillufttemperatur, udekompenseret tillufttemperatur, udetemperaturafhængig veksling mellem rumregulering og tilluftregulering. Luftmængderegulering: 2 faste luftmængder, konstant kanaltryk (VAV), konstant kanaltryk med fraluft som slave. Forlænget drift. Natkøling. Kølegenvinding. Filtervagt til- og fraluft. Alarm og sikkerhedsfunktioner. Udlæsning af ventilatordata: Luftmængde og tryk. Vandvarmebatteri, regulering samt frostbeskyttelse. El-varmebatteri, modulerende med sikring mod overophedning samt regulering. Kølebatteri, regulering. Væskekoblede batterier, regulering. Recirkulering. Varme- og køleventiler inkl. aktuator. Styring/kommunikation af DVU-HP varmepumpe. Tilluft- og fraluftspjæld samt spjældmotorer. Ekstern brandsignal. Co 2 /temperaturstyring. Fugtstyring. CTS-kommunikation konfigureres via betjeningspanelet: Integreret BACnet IP eller MS/TP. Integreret Modbus RTU via RS485 eller TCP/IP. Opdateret WEB-master standard. Mulighed for LON.

8 8 Quick-guide til Danvent DV Kombinationseksempler Aggregatstørrelse Roterende varmeveksler Aggregat Bredde Roterende varmevekslersektion Bredde Aggregat Højde* C1 Længde Vægt kg C2 Længde Vægt kg C3 Længde Vægt kg C4 Længde Vægt kg C5 Længde Vægt kg C6 Længde Vægt kg Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD. * Højde ekskl. ben/konsol. Højde på DV 190 og 240 er inkl. konsol. Pladevarmeveksler Modstrømsvarmeveksler Aggregatstørrelse Aggregat Bredde Aggregat Højde* Q1 Længde Vægt kg Q2 Længde Vægt kg Q3 Længde Vægt kg Q4 Længde Vægt kg Design et aggregat Danvent DV rummer utallige kombinationsmuligheder. For at lette arbejdet med at designe aggregatet er der her vist de oftest forekommende kombinationer. Symbolforklaring Afkast Udeluft Fraluft Tilluft Q5 Længde Vægt kg Q6 Længde Vægt kg Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD. * Højde ekskl. ben/konsol.

9 Quick-guide til Danvent DV 9 Pladevarmeveksler Krydsvarmeveksler Aggregatstørrelse Aggregat Bredde Aggregat Højde* Q1 Længde Vægt kg Q2 Længde Vægt kg Q3 Længde Vægt kg Q4 Længde Vægt kg Q5 Længde Vægt kg Q6 Længde Vægt kg Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD. * Højde ekskl. ben/konsol. Væskekoblede varmevekslere Aggregatstørrelse Aggregat Bredde Enkeltaggregat Højde* Dobbeltaggregat Højde* R1 Længde Vægt kg R2 Længde Vægt kg Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD. * Højde ekskl. ben/konsol. Højde på DV 190 og 240 er inkl. konsol. Aggregatstørrelse Integreret reversibel varmepumpe Aggregat Bredde Roterende varmeveksler Bredde Aggregat Højde* U1 Længde Vægt kg Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD. * Højde ekskl. ben/konsol.

10 10 Quick-guide til Danvent DV Certifikater Systemair tilstræber konstant at forbedre den energimæssige, tekniske og mekaniske kvalitet af Danvent DV. Aggregatet er certificeret og kvalitetsstemplet på en række vigtige områder. Eurovent-certificering Danvent DV er Eurovent-certificeret. Dette sikrer, gennem uafhængige laboratorietest, at der opnås fuld overensstemmelse mellem aggregatets målte ydelser og ydelsesdata beregnet i designprogrammet SystemairCAD. Certifikat Maskindirektivet Danvent DV er udført så sikkerhedsreglerne i EU maskindirektivet, 2006/42/EF, overholdes. Dette bekræftes gennem udstedelse af tilhørende inkorporeringserklæring for aggregater uden aggregatautomatik, og tilhørende overensstemmelseserklæring og CE-mærke for aggregater leveret med fabriksmonteret aggregatautomatik. ISO 9001:2008 certificering Danvent DV aggreater udvikles og produceres i Danmark. Fabrikkens kvalitetsledelsessystem er certificeret i henhold til standarden EN ISO 9001 :2008 af Bureau Veritas Certification. Eurovent energiklassificering Danvent DV er energiklassificeret efter Eurovent s retningslinier for ventilationsaggregater i RS 6/C/ Energiklassen udtrykker aggregatets samlede energiforbrug. Klassen beregnes af design programmet SystemairCAD på basis af de aktuelle data for det beregnede aggregat. Klassifikationer Aggregathusets ydeevne overholder følgende klassifikationer i henhold til den europæiske standard EN 1886, 2. udgave Styrke Klasse D2 Tæthed, aggregathus Undertryk: Pa: Klasse L2 Overtryk: Pa: Klasse L2 Tæthed, filter by-pass Undertryk: Pa: Klasse F9 Overtryk: Pa: Klasse F9 Termisk transmission Klasse T2 Termisk brofaktor Klasse TB3 339 ENERGY EFFICIENCY 2014 AHU N o DANVENT DV , TIME Report to performance data 2014

11 Quick-guide til Danvent DV 11 SystemairCAD Danvent DV aggregatet designes i SystemairCAD. Det er et avanceret designprogram, som sikrer en optimal dimensionering af aggregatets funktioner. Programmet er frit tilgængeligt og kan downloades fra systemair.dk. SystemairCAD er meget brugervenligt og gør det muligt på en enkel og og hurtig måde at kombinere aggregatfunktioner efter behov. Når aggregatet er designet færdigt, foretager SystemairCAD en teknisk beregning og genererer automatisk komplet teknisk dokumentation i pdf-format, specifikt på det valgte aggregat. Dokumentationen indeholder følgende hovedpunkter: Forside med en oversigt over de vigtigste tekniske data på det valgte aggregat: Luftmængde, eksternt tryktab, motordata, hovedmål, vægt, virkningsgraden på varmeveksleren, SFP, varmebatteriets ydelse samt lydeffektniveau. Detaljeret tegning over aggregatets opbygning, mål og kanaltilslutninger. Lydeffektniveau opdelt i frekvensbånd. Tekniske specifikationer over alle komponenter, som indgår i aggregatet såsom tryktab, mål, el-data, virkningsgrader, lufttemperaturer, COP, EER, materialebeskrivelse, ErP, optagen effekt osv. Forsendelse, mål og vægt på alle enkeltdele. Automatikken, herunder flowchart, eksterne el-komponenter, beskrivelse af automatikfunktioner, alarmer og sikkerhedsfunktioner samt kommunikationsmuligheder. IX-diagram med sommer- og vinterkonditioner. SystemairCAD indeholder en funktion, som automatisk kan generere en komplet rådgivertekst tilpasset det valgte aggregat. De målfaste tegninger fra SystemairCAD kan eksporteres til anden CAD-software. Der er følgende muligheder: Eksport af DXF-filer 2D og 3D. Eksport af DMR-filer til Autodesk Revit. SystemairCAD projektfiler kan åbnes direkte i AutoCAD via MagiCAD plugin og i Autodesk Revit via Revit plugin.

12 Systemair A/S Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tel Systemair DK Juni 2015 V

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brand- og røgventilatorer 2 Brand- og røgventilatorer Certifikater og normer DS/EN 1211-3, DS 428.4

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com OVERSIGT Vandbårne klimaanlæg Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons klimaanlæg! Der findes mange årsager til at vælge vores

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk EcoVent Side 1 af 22 EcoVent Aps Rudolfgårdsvej 19 8260 Viby J Tlf.: 70 23 88 02 Fax: 70 23 21 80 Web: www.ecovent.dk John Steen Jensen startede i 1994 med at fabrikere forskellige former for ventilationsanlæg.

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

GEA RoofJETT Tagventilatorer Data og fakta

GEA RoofJETT Tagventilatorer Data og fakta GEA RoofJETT Tagventilatorer Data og fakta 09/2002 (DK) Orientering om kataloget GEA Tagventilator RoofJETT Orientering om kataloget Valg af aggregat Dimensioneringstabellen på side 8 fører hurtigt frem

Læs mere

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Siloer Transportudstyr Westfield snegle Mobile tørrerier Planlagre tømmesystemer Omrøresystem Dan-Corn stålsilo Dan-Corn kvalitetssilo Diametre

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere