Ventilationsaggregater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsaggregater"

Transkript

1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilationsaggregater Quick-guide til Danvent DV Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

2 Danvent DV modulopbygget ventilationsaggregat Luftmængde 0,2-24 m 3 /s, m 3 /h Fakta om Danvent DV 14 størrelser med luftmængder fra 0,2-24 m 3 /s, m 3 /h Med roterende veksler, modstrømsveksler eller væskekoblede vekslere Med EC-motor IE4, PM-motor IE4 eller AC-motor IE2 Kammerventilator Med eller uden tilluft-, fraluft- eller blandespjæld Filterklasser: G4, M5, M6, F7, F8, F9 eller F7 City-Flo Med vandvarmeflade, el-varmeflade og/eller køleflade Kan leveres med integreret varmepumpe DVU-HP Kan leveres med befugter/adiabatisk køling DVX Med eller uden automatik For indendørs eller udendørs opstilling AHU N o DANVENT DV , TIME 10-40

3 Danvent DV er et modulopbygget ventilationsaggregat. Disse modulopbyggede funktioner kan kombineres til talrige forskellige varianter, der kan varetage stort set ethvert ventilationsbehov. Fleksibiliteten gør det muligt i højere grad at tilpasse ventilationsaggregatet til det enkelte projekt. Danvent DV dimensioneres i designprogrammet SystemairCAD. Med SystemairCAD er det nemt og hurtigt at kombinere aggregatfunktioner efter behov.

4 4 Quick-guide til Danvent DV Aggregathuset 1 Aggregathuset er opbygget af en stærk rammekonstruktion med lydog varmeisolerede paneler. Rammen består af et lukket 1,3/1,5 mm stålprofil med overflade af aluzink AZ185 for korrosionsbeskyttelse. Hjørnerne er trykstøbte lakerede aluminiumshjørner. Panelerne er ligeledes korrosionsbeskyttet med aluzink AZ185 og består af en sandwichkonstruktion med to 0,8 mm stålplader og 50 mm mellemliggende mineraluld. Aggregatsek tionerne samles med et samlebeslag; Disc-Lock. Store inspektionsdøre giver nem adgang for service og vedligehold. Det er muligt at løfte dørene af, hvis der er behov for dette. Dørene er forsynet med aflåselige håndtag. Kammerventilator DVE 2 Kammerventilator DVE har ventilatorhjulet koblet direkte på motorens aksel og er indbygget i et lydisoleret aggregathus. Ventilatoren er en enkeltsugende, fritblæsende ventilator, hvor aggregathuset fungerer som ventilatorhus. DVE har en virkningsgrad på op til 75% og et lavt lydniveau. På større aggregater er der indbygget Twin-ventilatorer for parallel drift. DVE kan leveres med EC-motor (IE4) i Danvent DV 10-40, PM-motor (IE4) eller AC-motor (IE2). Ventilator hjul og motor er statisk og dynamisk afbalanceret. Motor og ventilator er monteret på en kraftig ramme, som står på gummivibra tionsdæmpere, og ventilatorens indløb er forbundet til aggregatet med elastisk forbindelse. Varmevekslere 3 Roterende varmeveksler DVC leveres i 3 typer: Standard, entalpi- og sorpsionsvarmeveksler. Generelt har den roterende varmeveksler en høj virkningsgrad fra 75% til 87% afhængig af driftsforholdene. Den kan genvinde fugtighed og er den varmeveksler, som kræver mindst plads. Entalpiveksleren genvinder i højere grad fugten og bidrager derfor til befugtningen af tilluften. Sorptionsveksleren affugter luften mere, hvilket gør den specielt velegnet til at affugte udeluften fx før køling. Pladevarmeveksler DVQ leveres i 3 typer: Standard, højeffektiv- og modstrømsveksler. Generelt har pladevarmeveksleren en høj virkningsgrad. Den har adskilte luftstrømme, og dermed undgår man overførsel af lugtstoffer til tilluften. Der overføres ikke fugt mellem de to luftstrømme, så den kan også anvendes til affugtning. Standardkrydsveksleren har en virkningsgrad på op til 65%. Den høj effektive krydsveksler har en virkningsgrad på op til 75%. Disse to typer kan leveres i to varianter: En udført i aluminium for komfort og en udført i korro sionsbeskyttet kunststofbelagt aluminium for aggresive miljøer. Modstrøms veks leren har en virkningsgrad på op til 90% og leveres kun i aluminium. Varmevekslerne er forsynet med by-pass for regulering af kapaciteten og har indbygget kondensbakke.

5 Quick-guide til Danvent DV 5 Funktioner Væskekoblede varmevekslere DVR har en virkningsgrad på op til 70% og anvendes, hvor de 2 luftstrømme ønskes helt adskilt, eller hvor strømmene er placeret med afstand. Fx på 2 forskellige etager. DVR er et varmevekslersystem med en cirkulerende brine af vand og glycol mellem tilluftens varmebatteri og fraluftens kølebatteri. Over førsel af energi sker gennem et rørsystem. Regulering af kapaciteten sker gennem et shuntsystem og motorventil eller ved at regulere cirkulationspumpen. Batterier 4 Varmebatteri DVH anvendes til opvarmning af tilluften. Opvarmningen kan ske ved varmt vand eller kondensering af kølemedie. Disse batterier er udført med kobberrør og aluminiumslameller. Opvarmning kan også ske med el. Disse batterier er udført i varmestave af rustfrit stål og har indbygget sikkerhedsautomatik. I standardudførelse er batterierne indbygget i aggregatet. Flere varianter og tilvalg er mulige. Kølebatteri DVK anvendes til køling af tilluften. Det kan ske ved koldt vand eller direkte fordampende kølemedie. Kølebatteri til direkte fordampning har væskefordeleren placeret i aggregatet. Disse batterier er udført af kobberrør og aluminiumslameller. I standardudførelsen er batterierne indbygget i aggregatet. Flere varianter og tilvalg er mulige. Change-over batteri DVHK er grundlæggende et kølebatteri for koldt vand, som også kan bruges til opvarmning ved at skifte vandtemperaturen fra kold til varm efter behov. Anvendes typisk i forbindelse med varmepumper. Varmepumpe DVU-HP DVU-HP er et integreret reversibelt varmepumpesystem indbygget i en sektion. Systemet består af en reversibel varmepumpe og en roterende varmeveksler, der giver mulighed for både varme og køling. DVU-HP kan leveres til Danvent DV 10 til 80. Enheden er udstyret med 2 scrollkompressorer (1 kom pressor for de to mindste størrelser DV 10 og DV 15), og køle-/varmeka paciteten reguleres trinløst i området 5-100%. Varmepumpen er baseret på R-410A kølemiddel. DVU-HP er udstyret med komplet automatik, som kan kommunikere både med Systemair Corrigoautomatik og andre automatikløsninger. Testet og klar til drift fra fabrik. Befugter DVX Befugteren er udført som en samlet enhed, der omfatter befugtningselementer, kar og ramme i rustfrit stål AISI 304, cirkulationspumpe, fordelerventiler til overrisling, overløb, ventil til justering af bleed-off, flydeventil for kontrol af vandtilførsel til kar og ventil for tømning af kar. HU-CELL befugterelementerne er rustfrie rammer, som indeholder korrugerede glasfiberplader arrangeret i krydskanalkonfiguration. Funktionen af befugteren er baseret på den 5 6 naturlige effekt af, at vand fordamper, når luft bestryger en våd overflade. Befugteren kan enten placeres på tilluften efter en varmeflade eller anvendes som indirekte adiabatisk køling ved placering i fraluften før en varmeveksler. Spjæld Spjældene overholder tæthedsklasse 3 i henhold til EN 1751:2014. Spjældene har modsat drejende aerodynamisk udformede spjældblade udført i aluminium, som sikrer et lavt tryktab ved åben tilstand. Spjæld bladene er forsynet med tætsluttende gummitætninger, og er ophængt i kraftige, firkantede aksler og servicefrie kunststoflejer. Forbindelserne mellem spjældbladene er et stangtræk placeret uden for luftstrømmen. Lejerne i træksystemet er udført i messing. Spjældbladene kan leveres isoleret og/eller eloxeret. Følgende typer spjæld kan leveres: DVA lukkespjæld med horisontal tilslutning, DVB lukkespjæld med vertikal tilslutning, DVM blandespjæld med 2 indbyggede spjæld, DVP blandespjæld med 3 indbyggede spjæld. Alle spjæld er udstyret med stillingsindikator og er forberedt for indvendig spjældmotor. Filter 7 Kompaktfilter DVG er et grundfilter klasse G4 i henhold til EN 779:2012 med en kort byggelængde og er opbygget efter plissé-filterprincippet. DVG kan med fordel anvendes som forfilter for derved at forlænge levetiden på hovedfilteret.

6 6 Quick-guide til Danvent DV Funktioner Posefilter DVF er et posefilter, hvis udformning giver et stort filterareal. DVF har en lang levetid og dermed en god totaløkonomi. DVF kan leveres i filterklasserne G4, M5, M6, F7, F8, F9 og F7 City-Flo i henhold til EN 779:2012. F7 City-Flo er et filter med partikel-og molekylærfiltrering specielt beregnet til anvendelse i byområder og områder med tung trafik. Filtercellerne er fastgjort i et enkelt fastgørelsessystem med tværgående låseskinner, som let aktiveres gennem store håndgreb. Dette sikrer, at filtercellerne slutter tæt og overholder tæthedskravet i henhold til EN 1886:2008. Lyddæmper DVD Lyddæmper DVD er en absorbtionslyddæmper med bafler. DVD anvendes til at reducere lydeffektniveauet fra ventilationsaggregatet til kanalsystemet. Baflerne har en overfladebeklædning, som forhindrer medrivning af det lydabsorberende materiale. Overfladebeklædningen findes i to varianter: En standardbeklædning, som er et kraftigt slidstærkt materiale, hvor baflerne renses ved tør rengøring. Samt en variant med beklædning af kunststof, som er velegnet til våd rengøring. Denne variant vælges af hygiejniske årsager. Inspektions- og tomsektion DVI og DVO Funktionsmæssigt er der også mulighed for indbygning af en inspektionssektion DVI og en tomsektion DVO. Tagaggregat DV Danvent DV kan leveres som tagaggregat for udendørs opstilling. I denne version leveres aggregatet færdigsamlet på konsol. Der kan vælges mellem 2 forskellige tagbeklædninger: Bitumentag, som består af et kraftigt polyesterforstærket bitumenmateriale. Leveres færdig fra fabrik. Stålprofiltag, som består af trapezformede, aluzinkbelagte stålplader, samt profiler til fastgørelse og afslutning af tagpladerne. Leveres for montage på pladsen. Luftindtag og -afkast kan leveres med jalousiriste. En udeluftsektion DVY giver mulighed for afkast af fraluft på aggregatets bagside. Luftmængder for DV aggregater m 3 /h ,2 0,4 0, m 3 /s Angiver luftmængdeområde med de viste kombinationseksempler med varmegenvinding og ved specifik el-effekt 2,1 kw/(m 3 /s). De nøjagtige værdier beregnes i SystemairCAD. Kombination C1E Kombination Q1E Angiver luftmængdeområde for aggregatstørrelsen.

7 Automatik Corrigo Danvent DV kan leveres med færdigmonteret og fuldt afprøvet automatik. Automatikken er et brugervenligt system, hvor funktioner og parametre vælges fra det eksterne betjeningspanel. Betjeningspanelet kan frit placeres og anvendes som fjernkontrol. De vigtigste driftsdata vises kontinuerligt på betjeningspanelets display, herunder alarmer, driftsværdier, driftsstatus og tidsind stillinger. Idriftsættelse er forenklet, idet automatikken er præinstalleret med temperaturer, tidsindstillinger og reguleringssekvenser. Indstillingerne ændres nemt, hvis det ønskes. Funktioner: Ugeur. Vælg mellem: Temperaturregulering: Kaskaderumregulering, fast tillufttemperatur, udekompenseret tillufttemperatur, udetemperaturafhængig veksling mellem rumregulering og tilluftregulering. Luftmængderegulering: 2 faste luftmængder, konstant kanaltryk (VAV), konstant kanaltryk med fraluft som slave. Forlænget drift. Natkøling. Kølegenvinding. Filtervagt til- og fraluft. Alarm og sikkerhedsfunktioner. Udlæsning af ventilatordata: Luftmængde og tryk. Vandvarmebatteri, regulering samt frostbeskyttelse. El-varmebatteri, modulerende med sikring mod overophedning samt regulering. Kølebatteri, regulering. Væskekoblede batterier, regulering. Recirkulering. Varme- og køleventiler inkl. aktuator. Styring/kommunikation af DVU-HP varmepumpe. Tilluft- og fraluftspjæld samt spjældmotorer. Ekstern brandsignal. Co 2 /temperaturstyring. Fugtstyring. CTS-kommunikation konfigureres via betjeningspanelet: Integreret BACnet IP eller MS/TP. Integreret Modbus RTU via RS485 eller TCP/IP. Opdateret WEB-master standard. Mulighed for LON.

8 8 Quick-guide til Danvent DV Kombinationseksempler Aggregatstørrelse Roterende varmeveksler Aggregat Bredde Roterende varmevekslersektion Bredde Aggregat Højde* C1 Længde Vægt kg C2 Længde Vægt kg C3 Længde Vægt kg C4 Længde Vægt kg C5 Længde Vægt kg C6 Længde Vægt kg Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD. * Højde ekskl. ben/konsol. Højde på DV 190 og 240 er inkl. konsol. Pladevarmeveksler Modstrømsvarmeveksler Aggregatstørrelse Aggregat Bredde Aggregat Højde* Q1 Længde Vægt kg Q2 Længde Vægt kg Q3 Længde Vægt kg Q4 Længde Vægt kg Design et aggregat Danvent DV rummer utallige kombinationsmuligheder. For at lette arbejdet med at designe aggregatet er der her vist de oftest forekommende kombinationer. Symbolforklaring Afkast Udeluft Fraluft Tilluft Q5 Længde Vægt kg Q6 Længde Vægt kg Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD. * Højde ekskl. ben/konsol.

9 Quick-guide til Danvent DV 9 Pladevarmeveksler Krydsvarmeveksler Aggregatstørrelse Aggregat Bredde Aggregat Højde* Q1 Længde Vægt kg Q2 Længde Vægt kg Q3 Længde Vægt kg Q4 Længde Vægt kg Q5 Længde Vægt kg Q6 Længde Vægt kg Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD. * Højde ekskl. ben/konsol. Væskekoblede varmevekslere Aggregatstørrelse Aggregat Bredde Enkeltaggregat Højde* Dobbeltaggregat Højde* R1 Længde Vægt kg R2 Længde Vægt kg Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD. * Højde ekskl. ben/konsol. Højde på DV 190 og 240 er inkl. konsol. Aggregatstørrelse Integreret reversibel varmepumpe Aggregat Bredde Roterende varmeveksler Bredde Aggregat Højde* U1 Længde Vægt kg Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD. * Højde ekskl. ben/konsol.

10 10 Quick-guide til Danvent DV Certifikater Systemair tilstræber konstant at forbedre den energimæssige, tekniske og mekaniske kvalitet af Danvent DV. Aggregatet er certificeret og kvalitetsstemplet på en række vigtige områder. Eurovent-certificering Danvent DV er Eurovent-certificeret. Dette sikrer, gennem uafhængige laboratorietest, at der opnås fuld overensstemmelse mellem aggregatets målte ydelser og ydelsesdata beregnet i designprogrammet SystemairCAD. Certifikat Maskindirektivet Danvent DV er udført så sikkerhedsreglerne i EU maskindirektivet, 2006/42/EF, overholdes. Dette bekræftes gennem udstedelse af tilhørende inkorporeringserklæring for aggregater uden aggregatautomatik, og tilhørende overensstemmelseserklæring og CE-mærke for aggregater leveret med fabriksmonteret aggregatautomatik. ISO 9001:2008 certificering Danvent DV aggreater udvikles og produceres i Danmark. Fabrikkens kvalitetsledelsessystem er certificeret i henhold til standarden EN ISO 9001 :2008 af Bureau Veritas Certification. Eurovent energiklassificering Danvent DV er energiklassificeret efter Eurovent s retningslinier for ventilationsaggregater i RS 6/C/ Energiklassen udtrykker aggregatets samlede energiforbrug. Klassen beregnes af design programmet SystemairCAD på basis af de aktuelle data for det beregnede aggregat. Klassifikationer Aggregathusets ydeevne overholder følgende klassifikationer i henhold til den europæiske standard EN 1886, 2. udgave Styrke Klasse D2 Tæthed, aggregathus Undertryk: Pa: Klasse L2 Overtryk: Pa: Klasse L2 Tæthed, filter by-pass Undertryk: Pa: Klasse F9 Overtryk: Pa: Klasse F9 Termisk transmission Klasse T2 Termisk brofaktor Klasse TB3 339 ENERGY EFFICIENCY 2014 AHU N o DANVENT DV , TIME Report to performance data 2014

11 Quick-guide til Danvent DV 11 SystemairCAD Danvent DV aggregatet designes i SystemairCAD. Det er et avanceret designprogram, som sikrer en optimal dimensionering af aggregatets funktioner. Programmet er frit tilgængeligt og kan downloades fra systemair.dk. SystemairCAD er meget brugervenligt og gør det muligt på en enkel og og hurtig måde at kombinere aggregatfunktioner efter behov. Når aggregatet er designet færdigt, foretager SystemairCAD en teknisk beregning og genererer automatisk komplet teknisk dokumentation i pdf-format, specifikt på det valgte aggregat. Dokumentationen indeholder følgende hovedpunkter: Forside med en oversigt over de vigtigste tekniske data på det valgte aggregat: Luftmængde, eksternt tryktab, motordata, hovedmål, vægt, virkningsgraden på varmeveksleren, SFP, varmebatteriets ydelse samt lydeffektniveau. Detaljeret tegning over aggregatets opbygning, mål og kanaltilslutninger. Lydeffektniveau opdelt i frekvensbånd. Tekniske specifikationer over alle komponenter, som indgår i aggregatet såsom tryktab, mål, el-data, virkningsgrader, lufttemperaturer, COP, EER, materialebeskrivelse, ErP, optagen effekt osv. Forsendelse, mål og vægt på alle enkeltdele. Automatikken, herunder flowchart, eksterne el-komponenter, beskrivelse af automatikfunktioner, alarmer og sikkerhedsfunktioner samt kommunikationsmuligheder. IX-diagram med sommer- og vinterkonditioner. SystemairCAD indeholder en funktion, som automatisk kan generere en komplet rådgivertekst tilpasset det valgte aggregat. De målfaste tegninger fra SystemairCAD kan eksporteres til anden CAD-software. Der er følgende muligheder: Eksport af DXF-filer 2D og 3D. Eksport af DMR-filer til Autodesk Revit. SystemairCAD projektfiler kan åbnes direkte i AutoCAD via MagiCAD plugin og i Autodesk Revit via Revit plugin.

12 Systemair A/S Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tel Systemair DK Juni 2015 V

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat 2 TIME ec, kompakt ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339

Læs mere

Danvent DV. Modulopbygget ventilationsaggregat. Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger

Danvent DV. Modulopbygget ventilationsaggregat. Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Danvent DV Modulopbygget ventilationsaggregat Bella Sky Hotel Copyright: Systemair A/S 10. udgave 2015

Læs mere

Ventilationsaggregater

Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand og røgprodukter Ventilationsaggregater uftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilationsaggregater Danvent DV Bella Sky Comwell Hotel Copyright: Systemair A/S 6. udgave Vi tager forbehold

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Danvent DV

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Danvent DV Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Air Handling Units Ventilationsaggregater Danvent DV Copyright: Systemair A/S 3. udgave 2011 Vi tager

Læs mere

Systemair Ventilationsaggregater. Et sikkert valg

Systemair Ventilationsaggregater. Et sikkert valg Systemair Ventilationsaggregater Et sikkert valg Copyright: Systemair A/S ISBN 87-987064-1-1 1. udgave 2004 Vi tager forbehold for trykfejl og produktændringer efter redaktionens afslutning. Velkommen

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TIME ec Ventilationsaggregater TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 0.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Topvex SR, TR og SC. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Topvex SR, TR og SC. Ventilationsaggregater Ventilatorer rand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Topvex SR, TR og SC Ventilationsaggregater 2 Topvex Topvex SR: Roterende veksler (sidetilslutning)

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 10

Oversigt for aggregat nr. 10 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2016-05.07.E8 08-06-2016 Oversigt for aggregat nr. 10 Danvent DV25 Luft-/ventilator data Luftmængde (1,205 kg/m³) 1.00 1.00 m³/s Blandeforhold 0 % Lufthastighed

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ecodesign i SystemairCAD

Ecodesign i SystemairCAD Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger i SystemairCAD En quick-guide til ecodesign ErP ErP 2016 2018 i SystemairCAD For at nedbringe produkters

Læs mere

Danvent DV 190 og 240

Danvent DV 190 og 240 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Danvent DV 190 og 240 Ventilationsaggregater med høj kapacitet Danvent DV 190 og 240 Danvent

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Ecodesign i SystemairCAD En quick-guide til Ecodesign ErP 2018 Ecodesign i SystemairCAD Ecodesign

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Indholdsfortegnelse Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Service Service på ventilationsaggregater I Deres ventilationsanlæg er monteret et nyt Danvent ventilationsaggregat, som vil være medvirkende

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s Kompaktaggregat 0-1600 l/s Kompaktaggregat Welair Matrix er et letinstalleret aggregat med roterende varmeveksler, effektive posefiltre med lave tryktab, el- eller vandvarme og indbygget automatik. Welair

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder DanX 2 Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejligt. Men klimaet omkring en indendørs swimming pool kan godt være en prøvelse for

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Komplet Smarty løsning

Komplet Smarty løsning Parlock har alt til en Komplet Smarty løsning Smarty 3X VEL/VER 3.0 Hurtig levering fra dag t il 11 2 PARLOCK A-S Telefon 43 90 61 00 info@parlock.dk dag! 1 2 3 Smarty 3X VEL/VER 3.0 Lodret højre el. venstre

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 2

Oversigt for aggregat nr. 2 - Produktvalgsprogram 22-02-203 SystemairCD - Version C203-0.04.C3 Side 3 ggregat: Danvent DV TIME 0 Tilbudsnummer: 302374 Oversigt for aggregat nr. 2 ggregatstørrelse ggregatbredde Vægt 0 970 604 mm kg

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS EQAZ-01 Inspektionsvindue Dobbelt vindue i plexiglas. EQAZ -02 Løftebeslag max. 1000 kg max. 80 min.60 80 EQAZ-04 Bundramme En meget stabil og vridningsfast ramme til hele aggregatet, én eller flere sektioner.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Ventilation fokus på energibesparelser. Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Ventilation fokus på energibesparelser. Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Ventilation fokus på energibesparelser Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Tilstand på nuværende aggregat Optimere nuværende aggregat Ny installation Titel der Präsentation Ersteller

Læs mere

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT ETA... V VENTILATION, VARMEGENVINDING,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING Luftmængde 360-33800 m³/h Integreret automatik Integreret Energibesparelse Enkel installation nye størrelser IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Modulopbyggede aggregater med varmegenvinding - ventilation efter behov

Modulopbyggede aggregater med varmegenvinding - ventilation efter behov Modulopbyggede aggregater med varmegenvinding - ventilation efter behov Med de modulopbyggede SmartAir aggregater, vi kan nu levere en komplet serie af moderne og energieffektive ventilationssystemer til

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Teknisk Datablad DOMEKT

Teknisk Datablad DOMEKT Teknisk atablad OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater www.airtrust.com KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt indeklima og

Læs mere

OVERSIGT. Swegon SILVERTM. Kompaktaggregat Swegon SILVER C. Modulaggregat Swegon SILVER M. www.swegon.com

OVERSIGT. Swegon SILVERTM. Kompaktaggregat Swegon SILVER C. Modulaggregat Swegon SILVER M. www.swegon.com OVERSIGT Swegon SIVERTM Kompaktaggregat Swegon SIVER C Modulaggregat Swegon SIVER M www.swegon.com Swegon SIVER Den nye SIVER-familie Kompaktaggregat Swegon SIVER C Kompaktaggregat Swegon SIVER C er et

Læs mere

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt

Læs mere

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Tilslutningsguide. For SysAqua og ventilationsaggregater

Tilslutningsguide. For SysAqua og ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Tilslutningsguide For SysAqua og ventilationsaggregater Webinar on Chillers Integrated in

Læs mere

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Spar energi, plads og penge... hvem vil ikke gerne det? der er masser af fordele ved

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER Energi, økonomi og ekspertise med ClimateConsult I ClimateConsult anvender vi vores ekspertise

Læs mere

Brugsanvisning til DV med automatik

Brugsanvisning til DV med automatik Brugsanvisning til DV med automatik Ventilationsaggregat Versionsnummer 1.01.08 Varenummer på Brugsanvisningen 90925012 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b. Aggregaternes betegnelser/navne

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

LENTO ------------------------------------------------------

LENTO ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Vinkellyddæmper til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT er meget anvendelig både

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

LARGO -----------------------------------------------------

LARGO ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Vinkellyddæmper med indsnævret tilslutning til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

TV - TO aggregater med centrifugalventilator og varmeflade for vand

TV - TO aggregater med centrifugalventilator og varmeflade for vand TV - TO aggregater med centrifugalventilator og varmeflade for vand BESKRIVELSE TO modeller for vandret liggende installation. TV modeller for lodret stående installation. Mulighed for 2 indbygget varmeflader.

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

GLOBAL LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER

GLOBAL LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER Oversigt GLOBAL LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER Brilliant Simplicity Swegon GLOBAL Luftbehandlingsaggregater RX PX Swegon GLOBAL luftbehandlingsaggregater er en ny serie effektive og kompakte aggregater der

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Uden automatik DK Brugsanvisning Version 2.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

Danvak - Nye energiregler og normer - Nye energiregler og normer Udfordringer og løsninger ved Henning Grønbæk, Institute Manager EXHAUSTO Institute Page 1 Danvak - Nye energiregler og normer - Hvad er

Læs mere

Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren. Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-10.05.D7 17-10-2014 Danvent DV TIME 15 Projekt Skolevent Anlæg 5 klasser / Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair

Læs mere