Virksomhedsnavn Totalrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsnavn Totalrapport"

Transkript

1 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124

2 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden Rapporten blev udarbejdet den :09:21. 2

3 3

4 2 Hvis virksomheden er en del af en større koncern med flere afdelinger/filialer, gælder spørgsmålene alene den lokale arbejdsplads. 1. Har din virksomhed inden for det seneste år Pct. samarbejdet med jobcentret om hjælp til rekruttering af medarbejdere? Ja 48,54% Nej 33,98% Ubesvaret 17% Basis 103 Gns. 1,41 4

5 5

6 Hver god Meget god God 3 2. Hvis ja:: eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke Ubs. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns. Hvordan vurderer din virksomhed jobcentrets samlede indsats i forbindelse 8,20% 34,43% 9,84% 8,20% 8,20% 1,64% 30,00% 61 2,62 med, at I har haft behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere? Hvordan vurderer din virksomhed kompetencern e hos 6,56% 29,51% 11,48% 16,39% 0,00% 3,28% 33,00% 61 2,59 kandidater rekrutteret via jobcentret? Total 61 2,60 Vandret procentberegning 6

7 7

8 4 3. Forventer din virksomhed at anvende jobcentret til at rekruttere nye medarbejdere til ordinære job i 2014? Pct. Ja 17,65% Nej 29,41% Ved ikke 41,18% Ubesvaret 12% Basis 85 Gns. 1,62 8

9 9

10 5 4. Hvis nej, hvorfor ikke? (Sæt gerne flere krydser) Pct. Forventer ikke at rekruttere nye medarbejdere 28,57% Ledige stillinger opslås på jobportaler 25,71% Ledige stilllinger besættes via personlige netværk 8,57% Ledige stillinger besættes via uopfordrede ansøgninger 2,86% Jobcentret har ikke nogen ledige med kvalifikationer og kompetencer som matcher min virksomheds behov 5,71% Ubesvaret 29% Basis 35 Gns. 2,04 10

11 11

12 6 5. Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret om at ansætte ledige i virksomhedspraktik, løntilskud Pct. eller jobrotation? Ja 67,07% Nej 21,95% Ubesvaret 11% Basis 82 Gns. 1,25 12

13 13

14 7 6. Hvis ja, hvordan vurderer du samarbejdet med jobcentret om at ansætte ledige i virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation? Pct. Meget godt 6,15% Godt 40,00% Hver godt eller dårligt 16,92% Dårligt 10,77% Meget dårligt 10,77% Ved ikke 3,08% Ubesvaret 12% Basis 65 Gns. 2,76 14

15 15

16 8 7. Lever de kandidater, der er henvist af jobcentret, op til virksomhedens forventninger? Pct. I høj grad 11,67% I nogen grad 46,67% Hverken eller 3,33% Ikke hele tiden 15,00% Slet ikke 8,33% Ved ikke 5,00% Ubesvaret 10% Basis 60 Gns. 2,55 16

17 17

18 9 8. Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret om syge medarbejdere? Pct. Ja 22,37% Nej 71,05% Ubesvaret 7% Basis 76 Gns. 1,76 18

19 19

20 10 9. Hvis ja, hvordan vurderer du samarbejdet med jobcentret om syge medarbejdere? Pct. Meget godt 9,09% Godt 40,91% Hverken godt eller dårligt 13,64% Dårligt 4,55% Meget dårligt 9,09% Ved ikke 0,00% Ubesvaret 23% Basis 22 Gns. 2,53 20

21 21

22 Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret i forbindelse med større omlægninger eller nedskæringer Pct. på jeres virksomhed? Ja 5,26% Nej 88,16% Ubesvaret 7% Basis 76 Gns. 1,94 22

23 23

24 Hvis ja, hvordan vurderer du så samarbejdet med jobcentret om omlægninger eller nedskæringer på jeres virksomhed? Pct. Meget godt 0,00% Godt 11,11% Hverken godt eller dårligt 11,11% Dårligt 0,00% Meget dårligt 11,11% Ved ikke 11,11% Ubesvaret 56% Basis 9 Gns. 3,33 24

25 25

26 Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret i forbindelse med arbejdspladstilpasning for medarbejdere med særlige behov (fx. personer med Pct. funktionsnedsættelser eller nedsat arbejdsevne: bistand til arbejdspladsindretning, hjælpemidler, omplacering m.v.)? Ja 17,11% Nej 76,32% Ubesvaret 7% Basis 76 Gns. 1,82 26

27 27

28 Hvis ja, hvordan vurderer du så samarbejdet med jobcentret i forbindelse med arbejdspladstilpasning for medarbejdere med Pct. særlige behov? Meget godt 5,88% Godt 41,18% Hverken godt eller dårligt 23,53% Dårligt 0,00% Meget dårligt 5,88% Ved ikke 0,00% Ubesvaret 24% Basis 17 Gns. 2,46 28

29 29

30 Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret i forbindelse med ansættelser i fleksjob på jeres Pct. virksomhed? Ja 18,67% Nej 76,00% Ubesvaret 5% Basis 75 Gns. 1,8 30

31 31

32 Hvis ja, hvordan vurderer du så samarbejdet med jobcentret i forbindelse med ansættelser i fleksjob på jeres virksomhed? Pct. Meget godt 10,00% Godt 25,00% Hverken godt eller dårligt 20,00% Dårligt 5,00% Meget dårligt 10,00% Ved ikke 0,00% Ubesvaret 30% Basis 20 Gns. 2,71 32

33 33

34 17 Jobcentrets tilgængelig hed og information 16. Hvor enig eller uenig er jeres virksomhed i følgende udsagn?: Det er let at komme i kontakt med jobcentret pr. telefon Det er let at komme i kontakt med jobcentret via Jobcentrets åbningstider passer os fint Det er klart for os, hvilken medarbejder i jobcentret, vi skal kontakte Det er let at komme i kontakt med den rette medarbejder Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 34 Ikke relevant Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns. 4,05% 28,38% 22,97% 12,16% 6,76% 10,81% 6,76% 8,00% 74 2,85 8,11% 40,54% 16,22% 0,00% 6,76% 14,86% 5,41% 8,00% 74 2,40 4,05% 28,38% 21,62% 2,70% 4,05% 17,57% 9,46% 12,00% 74 2,58 4,05% 17,57% 16,22% 22,97% 14,86% 6,76% 5,41% 12,00% 74 3,36 5,41% 14,86% 22,97% 17,57% 10,81% 10,81% 5,41% 12,00% 74 3,19 Ubs.

35 17 Jobcentrets tilgængelig hed og information 16. Hvor enig eller uenig er jeres virksomhed i følgende udsagn?: i jobcentret Medarbejdern e på jobcentret svarer fyldestgørend e på vores henvendelser Den information, der gives ved møder med jobcentret, er relevant for os Jobcentrets hjemmeside giver god information Jobnet.dk er let at benytte Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Ikke relevant Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns. 6,76% 33,78% 12,16% 12,16% 9,46% 10,81% 5,41% 9,00% 74 2,78 6,76% 25,68% 16,22% 2,70% 5,41% 18,92% 12,16% 12,00% 74 2,55 4,05% 17,57% 12,16% 1,35% 6,76% 29,73% 14,86% 14,00% 74 2,74 4,05% 18,92% 10,81% 0,00% 5,41% 27,03% 17,57% 16,00% 74 2,59 Total 74 2,78 Vandret procentberegning Ubs. 35

36 17 Jobcentrets tilgængelighed og information 16. Hvor enig eller uenig er jeres virksomhed i følgende udsagn? Begrund eller uddyb evt. din vurdering af jobcentrets tilgængelighed og information Jobcentrene er til at lukke op og skide i - rent ud sagt. Ingen Service! Der har i samarbejdet været noget forvirring i forhold til hvordan den medarbejder vi havdei praktik kunne komme videre i sit forløb. I den forbindelse har der været flere navne på banen, som det ikke var klart for os, hvem der kunne sige ja til hvad. Alle har dog været imødekommende og prøvet at løse det alt sammen. Der har i samarbejdet været noget forvirring i forhold til hvordan den medarbejder vi havdei praktik kunne komme videre i sit forløb. I den forbindelse har der været flere navne på banen, som det ikke var klart for os, hvem der kunne sige ja til hvad. Alle har dog været imødekommende og prøvet at løse det alt sammen. som regel er det centret der kontakter os Det ville være ønskværdigt om man via Jobcentrene måtte afgrænse alder på jobopslag. Dette ville gøre, at vi ville bruge denne kanal mere 1. NOGLR SAGSBEHANDLERE ER FOR LÆNGE I RESPONSEN 2 DET ER DÅRLIGT AT BORGERNE SKIFTER SAGSBEHANDLER SÅ HURTIGT SÅ HVER GANG DER ER GÅET 3-4 MDR ER DET EN NY SAGSBEHANDLER OG SÅ ER DET FOR FRA NÅR MAN SOM VIRKSOMHED STILLER SIG TIL RÅDIGHED GÅR DER LANG TID FØR DER SKER HENVENDELSER OG HELLER IKKE EN MEDDELELSE OM AT VI HAR JER I VORES REGISTER MEN HAR PR INGEN DER SVARER TIL JERES TILBUD. EN JÆVNLIG OPFYLDNING ER MEGET RELEVANT Har sendt mails flere gange som slet ikke er blevet besvaret. Jeg er mødt personlig op 6 gange og har ikke fået nogen hjælp ud over nogle meget vage svar Savner info om hvor man kan finde alt vedr. løn - ferie - amp -samt udfyldelse af tilskud på virk. Har aldrig modtaget info om dette og ringer man får men let modstridende svar - det er umuligt selv af finde rundt i det - desværre Havde været en god ide om man fik besked om hvor man skal henvende sig i div. problemstillinger. Vi bruger normalt ikke jobcenteret. Vi har haft en henvendelse fra Jobcentret i forb. med en ung mand der gerne ville i praktik, det har vi så haft og haft en positiv oplevelse med det. Har en personale i løntilskud. Har udfyldt og underskrevet og tilbagesendt de samme papirer 4 gange i denne snart 6 mdr`s periode. Der burde være en kommunal medarb. til en personale i stedet for 3-4 kommunale medarb.man burde sætte al information om vedkommende ind på computer så alle i jobcenter -sagsbehandlere- Fagforening osv samarb over computer og ikke forbi hinanden. Jobcenteret er generelt let at få fat på, bare ikke den person man skal have fat på. Måske det er en uheldig sagsbehandler der har været på? 36

37 37

38 Har I svaret ja til ét eller flere spørgsmål vedrørende samarbejdet med jobcentret? Pct. Ja 71,01% Nej 23,19% Ubesvaret 6% Basis 69 Gns. 1,25 38

39 39

40 19 Jobcentrets forståelse for virksomhed hedens behov 18. Hvor enig eller uenig er jeres virksomhed i følgende udsagn: Jobcentret leverer service hurtigt og effektivt Jobcentrets medarbejder e forstår vores virksomheds behov Samarbejdet s med jobcentret er en gevinst for vores virksomhed Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med jobcentret Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 40 ikke relevant Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns. 9,09% 29,09% 18,18% 10,91% 14,55% 1,82% 1,82% 15,00% 55 2,91 10,91% 34,55% 16,36% 5,45% 10,91% 1,82% 5,45% 15,00% 55 2,63 9,09% 36,36% 18,18% 1,82% 10,91% 7,27% 1,82% 15,00% 55 2,60 10,91% 45,45% 12,73% 3,64% 1,82% 3,64% 7,27% 15,00% 55 2,20 Jobcentrets 7,27% 30,91% 21,82% 9,09% 10,91% 1,82% 1,82% 16,00% 55 2,82 Ubs.

41 19 Jobcentrets forståelse for virksomhed hedens behov 18. Hvor enig eller uenig er jeres virksomhed i følgende udsagn: Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke ikke relevant Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns. medarbejder e er gode til at følge op på aftaler Total 55 2,63 Vandret procentberegning Ubs. 19 Jobcentrets forståelse for virksomhedhedens behov 18. Hvor enig eller uenig er jeres virksomhed i følgende udsagn Begrund eller uddyb evt. din vurdering af jobcentrets forståelse for virksomhedens behov: I bør få en privat virksomhedsejer til at komme og få styr på jeres manglende service og manglende forståelse for at servicere private virksomheder. I har RIGTIG MEGET at lære. Det skal bare nedlægges de personer der vil i arbejde skal nok komme i arbejde. vi skal som virksomheder nok fremskaffe det arbejdskraft der er behov for. Et jobcenter er ren beskæftigelses terapi for de ansatte,deraf navnet et "Jobcenter" jeg har haft besøg af en jobkonsulent for 6 uger siden og har ikke hørt fra ham siden Har begrundet på forrige side. Jeg havde en i jobtræning via Hartmann og det fungerede godt og der var opfølgning på. Da vi fandt ud af hvor meget hun ku' arbejde forsatte hun i virksomhedspraktik og det er blevet forlænget adskillige gange, men det har været mig der har taget kontakt til sagsbehandler HVER gang kontrakten er ved at udløbe. Jeg har gjort det klart at hvis hun ku' få tildelt fleksjob ville jeg gerne ansætte hende. Men nu har vi ventet i 2 år og intet sker. Det virker som om der ikke fulgt op på noget. noget Vi føler ikke altid at jobcenteret investerer nok i uddannelse til kandidaterne, således sker det ofte, at virksomhederne skal holde hele udgiften hertil. Typisk har Kandidaterne ikke dele eller hele uddannelsen/kursus til at bestride et job med bilsyn. Vi har pt. en medarbejder i praktik som er rigtig god, men jobcenteret vil ikke dække omkostningerne eller dele heraf til kandidaten. 41

42 19 Jobcentrets forståelse for virksomhedhedens behov 18. Hvor enig eller uenig er jeres virksomhed i følgende udsagn Begrund eller uddyb evt. din vurdering af jobcentrets forståelse for virksomhedens behov: 42

43 43

44 20 Samlet vurdering af jobcentrets indsats 19. Hvordan vurderer din virksomhed jobcentrets samlede indsats for jer? Pct. Meget god 7,58% God 33,33% Hverken god eller dårlig 22,73% Dårlig 4,55% Meget dårlig 9,09% Ved ikke 1,52% Ikke relevant 7,58% Begrund eller uddyb evt. din samlede vurdering her: 7,58% Ubesvaret 6% Basis 66 Gns. 2,96 20 Samlet vurdering af jobcentrets indsats 19. Hvordan vurderer din virksomhed jobcentrets samlede indsats for jer? Begrund eller uddyb evt. din samlede vurdering her: man skal selv følge op på sagerne Når men endelig får fat i rigtig medarbejder - de ringer desværre ikke så tit tilbage - så går det nogenlunde Som tidligere - vi bruger ikke jobcentret. Med frem og tilbage,i samarb,med virksomhedskonsulent (super god ) Sagsbehandlere ( 2 forskellige?) og fagforening ( fagforening og kommune arb.alene og ikke sammen), ja, så endte ALT godt,men hold da op,samarb,mellem de forskellige ville være perfekt,så alt bare gled derud af i stedet for at arbejsgiveren skal gøre den samme ting 4 gange :) Der mangler bare vilje til at kandidaterne får udannelse/kursus. således de kan håndterer de arbejdsopgaver de bliver sat til. Ofte er deres menneskelige kvaliteter rigtig gode. 44

45 Har jeres virksomhed ideer til, hvordan samarbejdet med jobcentret kan styrkes eller udbygges? Svar der var en fast medarbejder tilknyttet, så de kendte vores virksomhed, flere vi får ind, aner ikke hvad vi har på stedet. nogle gange virker det som om, nu er der en placeret for en periode. andre gange er det meget fint. det er helt afhængig af sagsbehandler bedre oversigt over ledige kandidater Nedlæg det. Opfølgning! Mindre Bureaukrati! Løsningsorienterede medarbejdere! Nej ja Hvis det er Helsingør kommune, der hyrer private rekrutteringsfirmaer som fx Markman, så vil jeg foreslå at I beder dem koordinere deres indsats bedre. Deres konsulenter har ofte kontaktet os oveni hinanden uden at vide, at deres kollega allerede har henvendt sig om noget lignende samme uge. De bør tildele en arbejdsplads en kontaktperson og ikke flere, lige som vi altid kun snakker med en person fra Jobcentret. ER BESKREVET I DET FORRIGE SVAR ER BESKREVET I DET FORRIGE SVAR i udfylder alle papir, og tager alle opgaver som kan være lidt ud over det sædvanlige Ansætte medarbejdere med virksomhedsrette netværk og salgs erfaring. Starte med at besvare de henvendelser vi har, så man ved de er modtaget og der bliver arbejdet på sagen. De 3 gange jeg har fået en fra jobcenteret, har personen været her højst 2 uger, fordi de ikke har kunne magte at komme ud i job. Sidste gang mødte personen ikke op.så jeg har mangle noget mere kontakt med jobcenteret. lav nogle foldere om hvordan du som arbejdsgiver laver løn - gør ved sygdom - skal de have AMP - Feriepenge - optjener de feriepenge. Alt det der ikke står en pind om på de papirer man underskriver. Der er jo ikke alle der har et stort firma og ansætter bogholdere til at ordne den slags. 45

46 Har jeres virksomhed ideer til, hvordan samarbejdet med jobcentret kan styrkes eller udbygges? Svar Vores fag kræver at de ansatte har en faguddannelse som enten tømrer eller glarmester, derfor bruger vi normalt ikke jobcenteret. Har vi plads (og tid) tager vi gerne en praktikant eller har vi ikke brug for yderligere personale. Samarb. mellem de forskellige.se forrige side!!!:) Der kunne måske være møder mellem virksomheden, sagsbehandleren og medarbejderen. Så man ku' få en status i sagen. Ja igennem en fælles indsats fra Jobcenteret, kommunen og virksomhederne. giv den den nødvendige kompetence således de bliver attraktive for virksomhederne. Det vigtiste er at personer selv ønsker det fag. 46

47 47

48 Ønsker virksomheden at blive kontaktet af jobcentret? Pct. Ja 24,24% Nej 69,70% Ubesvaret 6% Basis 66 Gns. 1,74 48

49 49

50 Hvis ja, sæt kryds ud for relevante emner: (BEMÆRK! besvarelse til dette spørgsmål kan ikke henføres til de øvrige besvarelser i dette spørgeskema. Anonymitet er dermed sikret ifht. Pct. de øvrige spørgsmål, uanset din besvarelse her.) Ansættelse af ledige i virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation 47,62% Langtidssyge medarbejdere 0,00% Størrre omlægninger eller nedskæringer på jeres virksomhed 0,00% Arbejdspladstilpasning (bistand til arbejdspladsindretning, hjælpemidler, omplacering m.v.) 0,00% Ansættelser i fleksjob på jeres virksomhed 14,29% Hjælp til rekruttering af medarbejdere 9,52% Ubesvaret 29% Basis 21 Gns. 2,47 50

51 Kontaktoplysninger: Navn: /telefonnummer: 51

52 52

53 25 Baggrundsspørgsmål om virksomheden 24. Er virksomheden offentlig, privat eller en organisation/forening? Pct. Offentlig 15,15% Privat 72,73% Organisation/forening 7,58% Ubesvaret 5% Basis 66 Gns. 1,92 53

54 54

55 Hvor mange medarbejdere har virksomheden? (Hvis den er en del af en større koncern, gælder spørgsmålet den lokale Pct. filial/afdeling) 1 10,61% ,21% ,67% ,61% ,67% ,06% ,64% Ubesvaret 5% Basis 66 Gns. 3,78 55

56 56

57 Hvilken branche tilhører virksomheden? Pct. Landbrug, skov og fiskeri 6,06% Råstofindvinding 0,00% Industri 3,03% Energiforsyning 0,00% Vandforsyning og renovation 1,52% Bygge og anlæg 6,06% Handel 12,12% Transport 0,00% Hotel og retauration 4,55% Kommunikation og information 6,06% Finansering og forsikring 0,00% Ejendomshandel og udlejning 3,03% Videnservice 0,00% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 3,03% Offentlig administration, forsvar og politik 4,55% Undervisning 3,03% Sundhed og socialvæsen 4,55% Kultur og fritid 6,06% Anden serviceydelser mv. 10,61% Anden branche 21,21% Ubesvaret 5% Basis 66 Gns. 13,13 57

58 58

59 Udført af: Jobcenter Helsingør (jc_helsingør) Virksomhedsnavn: Udførelsestidspunkt: :09:21 Antal besvarelser: 124 Antal inviterede respondenter (pr. ): 0 Besvarelsesprocent: 0% 59

60 60

61 61

62 62

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 155 Denne undersøgelse har i alt 155 respondenter og en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 44 - uge 46 2013. Rapporten blev

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole?

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole? BILAG 9: Spørgeskemaundersøgelse virksomheder I hvilken grad havde du kendskab til unge med særlige behov før kontakten til Havredal gl. Skole? 0 8 6 6 4 3 Meget høj Høj Nogen Lav Slet ikke I hvilken grad

Læs mere

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013 N O T A T Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 20 2. februar 20 J.nr. 20-00199 Viden og Analyse/KKH Baggrund Indledning I Beskæftigelsesministeren forbindelse

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Totalrapport Udførelsestidspunkt: 15-05-2013 13:10:47 Antal besvarelser: 30

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet?

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet? Om ungerådgiveren i headspace+ Vil du fortælle lidt om dig selv? - Hvor længe har du været i Headspace og headspace+? - Har du altid arbejdet indenfor den frivillige sektor? - Uddannelses/beskæftigelsesbaggrund?

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Perspektiver i virksomhedsindsatsen Virksomhedsindsats, det ordinære arbejdsmarked og beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU

Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU Ca 220 ledige fleksjobbere Varig og betydelig nedsat arbejdsevne min 50% Størstedelen ufaglærte Kan arbejde fra ganske få timer til

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016 Bilag : Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 0. Fordelingen af svar for foråret 0 (figur AE): Figur A: Har virksomheden

Læs mere

Vinsa Virksomhedsnet Viborg

Vinsa Virksomhedsnet Viborg Vinsa Virksomhedsnet Viborg Årsmøde den 28. november, 2012 Vinsas overordnede fokus og sammenhæng til CSR Forebyggelse Fastholdelse Indslusning Nedbringelse af sygefravær Psykisk arbejdsmiljø Stress Familiepolitikker

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats NOTAT 17. juli 2013 Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats J.nr. 2013-0005802 2. og 4. kt./kba, Rgr Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Eksempel Beboerdemokrati Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Er du 47,37 42,11 Mand Kvinde 2 Hvor gammel er du? 27,78 11,11 5,56 11,11 11,11 11,11 22,22 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Projektet KLAP i Danmark

Projektet KLAP i Danmark Projektet KLAP i Danmark Specialkonsulent for beskæftigelse og uddannelse Dan Schimmel, Landsforeningen LEV, Danmark e-post: drs@lev.dk Fra ønsket om tilknytning til arbejdsmarkedet til faktisk beskæftigelse.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Sammenfatning. Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder

Sammenfatning. Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder Sammenfatning Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder Udarbejdet for Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Brug for en. fleksjobber

Brug for en. fleksjobber Brug for en fleksjobber Hvad er fleksjob? Fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår, typisk på nedsat timetal. En fleksjobber kan være en person, der eksempelvis har pådraget sig en arbejdsskade eller

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Furesø Kommunes nye Erhvervspolitik er ikke kun et stykke papir - nu sættes der handling bag!

Furesø Kommunes nye Erhvervspolitik er ikke kun et stykke papir - nu sættes der handling bag! Furesø Kommunes nye Erhvervspolitik er ikke kun et stykke papir - nu sættes der handling bag! Byudviklings- og Erhvervsafdelingen ønsker at inddrage erhvervslivet i en undersøgelse med det formål at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. 1 of 5 Effektmåling Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Arbejdsformidlingen har målt på egen indsats i 2 kommuner,

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Tillykke til Lützensvej Plejecenter

Tillykke til Lützensvej Plejecenter Tillykke til Lützensvej Plejecenter Mandag 7. december 2015 modtog Lützensvej Plejecenter i Korsør Virksomhedsprisen 2015 fra det lokale arbejdsmarkedsråd. Talen ved prisoverrækkelsen kan læses nedenfor.

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg - bruger undersøgelse. Vordingborg Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 51

Forebyggende hjemmebesøg - bruger undersøgelse. Vordingborg Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 51 Vordingborg Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 01-06-2016-31-08-2016.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Jobcentrets Virksomhedsservice - tæt på kommunens virksomheder

Jobcentrets Virksomhedsservice - tæt på kommunens virksomheder Jobcentrets Virksomhedsservice - tæt på kommunens virksomheder Frederikshavn Om Jobcentrets Virksomhedsservice Jobcentrets Virksomhedsservice er en afdeling i Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn

Læs mere