DEN NORDISKE MAND. 5 programmer om maskulinitet i norden anno 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NORDISKE MAND. 5 programmer om maskulinitet i norden anno 2006"

Transkript

1 DEN NORDISKE MAND 5 programmer om maskulinitet i norden anno 2006 DEN NORDISKE MAND er produceret af DR Undervisning i samarbejde med NRK, FST og UR Nordvision samproduktion

2 Kbh. december DEN NORDISKE MAND Evaluering af en fællesnordisk tv-produktion Den Nordiske mand (DNM) er en fællesnordisk tv-produktion under Nordvision i 5 afsnit af 28:30 min.. Serien blev optaget og klippet i 2005 og sendes i foråret Programmerne handler om følgende emner: Mænd og kærlighed, mænd alene, mænd og arbejde, mænd og farsrollen, og mænd og vold. Hvert program er bygget op efter den samme skabelon: 3 case historier, et ekspert interview, arkivmateriale og sketches (til breakers) og en fiktions ramme, hvor seriens vært, en indisk antropolog, guider os igennem programmet. Præmissen for serien er, at den nordiske mand er en truet dyreart. Programmernes mål er derfor at fremtidssikre ham. Formen er en rammehistorie, hvor en indisk antropolog på studietur kigger grundigt på os nordboere med videnskabelige øjne. Med statistik og nærgående spørgsmål undersøger han hvordan manden klarer sig i kølvandet på det moderne samfunds ændrede kønsrollemønstre. Maskulin identitetskrise, ensomme karrieremænd eller glade familiefædre med bløde værdier? Case historierne belyser, hvad det er for udfordringer, den nordiske mand møder i sin tilværelse, og hvordan klarer han dem.

3 PRODUCENTER DR v. DR Undervisning har været hovedproducent på programserien med FST, UR og NRK som samproducenter. Hvert land har bidraget med økonomisk støtte til programrækken, herunder også en journalist. Der er produceret 3-4 case historier og ét ekspert interview fra hvert land, og alle lande er repræsenteret i hvert program. Serien er produceret som en reel samproduktion med en fællesnordisk redaktion samlet i Købehavn i dele af forløbet. Denne rapport videregiver redaktionens erfaringer med produktionen af DNM og giver samtidigt gode råd til fremtidige fællesnordiske produktioner. Jeg har stor sans for fellesnordiske prosjekter. De er helt klart med på å utvikle en fellesnordisk identitet for seere/lyttere. Og i EUs Europa er nordisk/skandinavisk identitet og samarbeid viktigere for folk (i hvert fall nordmenn) enn kanskje noen gang. Et nordisk forum kan også være stedet for å ta mer tak i de store, globale spørsmålene? Kjell Erik Moen Redaktionen bestod af: Kjell Erik Moen (journalist fra NRK) Asta Dahlman (journalist fra FST) Stefan Wrenfelt (journalist fra UR) Nille Westh (journalist fra DR) Anders Graver (praktikant DR) Sissen Louise Leidesdorff (produktionsleder DR) Else Bro Thuestad (redaktionsleder DR) Udover disse var der også 2 danske fotografer: Stig Bomholt og Per Frederik Schiöld, samt 2 danske klippere: Hanne Marie Vinkel og Bertel Moltved. Til antropologdelen var der endvidere instruktør og manuskriptforfatter Anders Johansen og antropolog Arun Sharma. Det er første gang vi i NV gruppen, at en programserie er produceret på denne måde. Produktionsformen bygger videre på erfaringer fra tidligere samproduktioner, her især Cosmomind (1 og 2), hvor en finsk journalist (Asta Dahlman) deltog i en redaktion i Stockholm. Idéen bag produktionsmodellen har været at skabe homogene programmer med bredt nordisk sigte, samtidigt med at man drager fordel af nogle mere direkte arbejdsgange med én fælles redaktion. KORT OM BAGGRUND, KONCEPT OG FORM Erfaringer fra tidligere samproduktioner har vist, at det er meget godt at have et klart udviklet koncept inden man starter et projekt op - så man ikke i fællesskab skal finde frem til form, indhold m.v.. DR påtog sig derfor opgaven at stå for den indledende konkretisering af projektet, og udvikle et tydeligt koncept inden projektstart. I den anledning afholdt DR i december 2004 et 2 dages udviklingsseminar ( dec.) i samarbejde med DR Udvikling, hvor vi afprøvede BBC s kreativitetsmodel - Disciplined Innovation - en model udviklet i samarbejde med Stanford Research Institute som er førende på verdensplan indenfor innovation. Den nordiske mand var det første projekt i DR hvor vi afprøvede denne model i praksis. Resultatet blev det ramme koncept som blev præsenteret for de nordiske redaktører på et fælles opstartsmøde i februar 2005, sammen med forslag til samarbejdsmodel og projektforløb. Efter godkendelse blev der skrevet forslag til præmisser til hvert program, samt forslag til profiler på cases. Dette lå klart til redaktionen når de samledes i København første gang, sammen med formmæssige overvejelser, samt udkast til manuskript til antropologdelen. Idéen var, som baggrundsgruppen udtrykte det, at styre formen fra DR, men samtidigt udnytte de enkelte tilrettelæggeres ekspertviden om deres egne lande på indholdssiden. Det homogene i produktionerne skulle sikres ved at redaktionen med udgangspunkt i en allerede fastlagt ramme, skulle finde egnede cases/problemstil-

4 linger sammen. Tanken var at man ved at diskutere de mulige cases ville sikre at problemstillingerne var relevante/interessante for alle de nordiske lande - og at casene kunne supplere hinanden og blandes i de enkelte programmer. Ensartetheden skulle yderligere sikres ved at fotograferne på alle casene var de samme og at alle programmerne blev klippet i Danmark. Samarbejdsformen krævede at tilrettelæggerne fra Norge, Sverige og Finland skulle bo sammen i deres researchperiode samt når deres indslag skulle klippes - både for at spare penge, men også for at styrke det sociale sammenhold. ligestillet verden, der kræver en høj grad af fleksibilitet. Hvordan ser hans verden ud, hvor bor han, hvordan reagerer han, hvordan udtrykker han sine følelser, hvad er hans behov? Alle journalister havde samme checkliste med hjemmefra til billedsiden. Det naturvidenskabelige billedkoncept skulle undersøge hans private omgivelser (det helt nære og hans nabolag), have et interviewbillede af ham i nøjagtig samme position og bruge effekter som stærkt telede billeder og rushpans. Billedsiden var kort sagt prioriteret meget højt, både for at skabe homogenitet mellem programmerne, men også for at skabe visuelt interessante og stilsikre portrætter af forskellige nordiske mænd. Overordnet blev der produceret 15 cases af 4-8 min. længde af de fire tilrettelæggere og i alt 5 ekspertinterview. Budgettet afsatte pr. case følgende tidsramme for de nordiske journalister: 3 ugers indledende research (i DK) 5 research dage (i deres hjemland) 4 optagedage inkl. transport (i deres hjemland) 4 dage til logning og manus (i deres hjemland/ evt. DK) 4 dage til klipning (i DK) Udover dette kom selve antropologdelen der blev optaget til sidst i forløbet, samt den endelige sammenklipning af programmerne. Formen blev diskuteret intenst allerede i idé fasen og samråd med DR Udvikling; Hvordan lave programmer der er interessante for alle de nordiske lande, og som kan sendes på vidt forskellige tidspunkter? Hvordan få et bredt segment af nordiske mænd til at interessere sig for kønsroller og sociologiske ændringer i det moderne samfund (selv om det i princippet er meget vedkommende for dem?) Svaret var: originalitet i form, underholdning og gode cases. Formen skulle være en naturvidenskabelig tilgang til den nordiske mand set som handyr med egne evner, lyster og forpligtelser men også som mand i en moderne ERFARINGER FRA DEN NORDISKE MAND Kort fortalt har tilbagemeldingerne på erfaringerne med Den Nordiske Mand været meget positive, men også med en række erfaringer, der vil kunne bruges i andre projekter. Alle har følt, at de har været med i et projekt, der ud over at have haft et ambitiøst formmæssigt udgangspunkt, også har fået et markant løft af at være tænkt som en fællesnordisk produktion. a Fælles redaktion - fælles interesse Kjell Erik Moen (N) mener ikke, at han har oplevet store forskelle i arbejdsmetoder de nordiske lande imellem. Tværtimod har det at tænke nordisk været spændende og åbnet op for nye perspektiver. Det skaper kontakter, inspirerer og tilfører energi som hver enkelt tar med seg til sine egne redaksjoner hjemme. Prosjektet har helt klart tjent masse på å skape en egen redaksjon: Enhetlighet i form og innhold som jeg tror vil merkes tydelig på serien. Hadde vi sittet hver på vår tue ville resulatetet temmelig sikkert spriket mye mer. Nille westh (DK): Det har været rigtig godt at arbejde sammen i den indledende fase og tage så mange diskussioner som muligt mens vi sad over for hinanden. Det var også sjovt at opleve hvor godt vi passede sammen og der var en meget konstruktiv og respektfuld og ikke mindst humoristisk tone helt fra starten. Jeg håber at det indledende fællesarbejde har

5 harmoniseret vores historier i forhold til hinanden, således at projektet for seerne virker helstøbt og med en gennemgående, og der ikke er tydelig forskel på hvem der har lavet hvilke historier. Men jeg tror det var godt, at vi hver i sær tog os af vores hjemlands historier og dermed udnyttede vores hjemmebanefordele. Tematisk har der ikke været mange besværgeligheder ved at sætte lighedstegn imellem mandens vilkår i de nordiske lande. Forskellene eksisterer helt klart mere på tværs af sociale skel end landegrænserne. Emnet har derfor været velvalgt i fht. en nordisk fælles produktion, da problemstillingerne ligner hinanden en del og er direkte sammenlignelige landene imellem. Kjell Erik tændte straks på tematikken, men følte dog at det redaktionelle oplæg lyste lidt for meget af en kvindelig synsvinkel på manden. Det var mer kvinnens problemer med mannen enn mannens egne perspektiver. Research perioden i maj blev blandt andet brugt på at tilføre case-oplæggene lidt mere saft og kraft. Programmet sundhed blev skiftet ud med vold og i programmet om ensomhed blev fokus vendt fra de negative aspekter (ensomhed som skyldes mangelen på en kvinde), til også at belyse de positive sider som mænd og venskab og mænd der får afløb for deres frihedstrang i f.eks. i bestemte erhverv eller naturen. Research fasen hjalp godt med til koble de enkelte tilrettelæggere op på projektet og tilføre konceptet nationale perspektiver. b Om det nordiske samarbejde og arbejdsprocessen Anders Johansen: Dejlige nye kolleger, først og fremmest - og en bredere fælles referenceramme. Man er nysgerrig efter de andres erfaringer på en anden måde end ellers, fordi det er spændende at høre om andres forhold, erfaringer og programserier Stefan Wrenfelt: Jeg syns det har väret inspirerende, även om det ikke har väret särskilt stor forskil på måden at arbejde på (i de nordiske lande). Främst at vi har så meget fälles. Jag får lust på at arbejde mer på den måden. Verden blir lidt större än den svenske lille andedam. Nille Westh: Som tilrettelægger er det meget inspirerende at arbejde sammen med sine nordiske kollegaer da vi jo har nogle public service traditioner og -udfordringer til fælles som ikke mange andre lande i verden deler med os. Som seer synes jeg det er en rigtig god ide med fælles nordiske produktioner netop fordi det giver en fornemmelse af et fællesskab med de andre nordiske lande, det er interessant og ofte også underholdende at vide hvordan det går med bror og søster. Per Frederik Skjold: Det som jag tycker var speciellt spännande med projektet var att man hade en vilja och ett Intresse i ett stilistiskt visuellt koncept. Det är otroligt viktigt för ett projekt att man har de riktiga glasögonen som man ser sitt ämne genom och som sedan ligger till grund för t ex projektets fotografiska stil. Kjell Erik: De første ukene opplevde jeg som helt avgjørende for alt som skjedde videre i produksjonen. Vi ble kjent med hverandre og kom på innsiden av prosjektet. Og det ga en trygghet på min egen plass i prosjektet som jeg er overbevist om at førte til at jeg gjorde en bedre jobb. Arbeidsvilkårene var suverene hele veien. Vi hadde utstyret vi trengte, og det var satt av god tid til opptak og redigering.. c Dummy og efterkritik Trods at form og stil blev diskuteret og videreudviklet i researchfasen, udtrykte alle, både tilrettelæggere og fotografer, et efterfølgende behov for, at der havde været lavet en dummy på både case og værts delen. Stefan Wrenfelt: Det eneste det virkeligen bordt ha väret anerledes var at det ikke blev lavet en eller anden slags pilot. Et enkelt pröve, et test. Ord siger meget, men nongang ikke tillsräkeligt. Kjell Erik : Når det gjelder research hadde vi nok tid til å finne caser, men kanskje ikke nok til å finne de aller beste. Kunne nok ønsket meg tid til å kunne caste litt mer enn vi gjorde treffe folk på forhånd og ha tid til å evnt. forkaste dem og finne nye. Det tror jeg ville gitt oss et bedre utvalg av menn.

6 Anders Johansen (DK) som havde været med i konceptudviklingsfasen, og skulle instruere antropologen til værts delen, kom tilbage til redaktionen i august da de fleste af casene var optaget. Han oplevede at konceptet havde skiftet form siden han havde skrevet på det første manus: Jeg havde nok forventet at casene havde en del mere glimt i øjet / humor i sit greb om de medvirkende. At dyreprogram -vinklen havde været en del af kontrakten med dem, der medvirker. Således kunne man have lavet flere opstillede halv-humoristiske situationer med de medvirkende - noget jeg tror havde været gavnligt i.fht. at nå primærmålgruppen. Anders brugte desuden noget mere tid end beregnet i løbet af september - november for at få de forskellige dele af programmet til at virke som en helhed. Casene blev mere dybe og sensitive end han havde forventet, og det kostede det blod, sved og ekstraarbejde at få tillempet humorkonceptet til de enkelte cases. Det er svært at pege på præcis hvad, som fik projektet til at dreje i den retning: en oplagt grund kunne være tilrettelæggernes præference for den mere seriøse type dokumentar, men også en forvirring omkring hvordan det visuelle koncept skulle implementeres. Per Frederik Skjold: Ett par ting har nog förvirrat något. Det lades ut några gemensamma dogmeregler som skulle passa in i alla reportagen men som var tankar från skrivbordet och inte alltid passade in när vi kom ut i marken. I några av reportagen var vi tvugna att bryta reglerna. Det är otroligt svårt att göra närmast fiktionsmässiga beslut till programdelar som bygger på dokumentär. Ofta kommer man att tvinga huvudpersonen in i något som inte speglar verkligheten. Kjell Erik: Det er også mulig at prosjektledelsen i stedenfor å halvveis åpne for diskusjon om form og stil, når det meste likevel var lagt, kunne si at dette er rammene, slik skal det se ut m.m.. Dette ble delvis gjort, men likevel med stor åpning for innspill. Det er jo i utgangspunktet bra, for det har med vår følelse av delaktighet å gjøre, men kanskje skulle man heller jobbet med å forklare og motivere de valgene som allerede var gjort. Da tror jeg vi raskere ville akseptert og forstått rammene og kunnet jobbe effektivt ut fra dem Konkluderende kan man sige, at konceptet ændrede sig en smule fra start til slut - forskellige folk tilføjede forskellige ting. Om det så har været en ulempe er ikke sikkert - casene står stærkt, antropologdelen i den reviderede og nedtonede udgave binder fint de mere sensitive cases sammen, og det konceptuelle skinner stadig igennem i billedstilen. GODE ERFARINGER VED PRODUKTIONEN AF DNM Det nordiske aspekt er absolut en kilde til dynamik og humor i samarbejds processerne. Alle havde fornemmelsen af, at de var i gang med noget stort. Samproduktioner giver tilrettelæggerne nye erfaringer og ikke mindst et nyt og større network. Temaet i DNM var umiddelbart relevant og interessant for alle lande og derfor nemt at finde en fælles vinkel på. Fælles fodslag om hvad der egentlig er en god historie. Måden at arbejde på synes ikke at afvige meget imellem de nordiske lande. Public service traditionen i de nordiske lande ligner også hinanden, og det er ikke svært at finde koncepter, som kan passe ind i flere landes målsætninger. En fordel at programmernes rammehistorie (antropologen på studietur ), er på engelsk, da ingen lande bliver forfordelt mht. sprog, og at norden bliver betragtet samlet af en udenforståendes nysgerrige øjne.

7 Den visuelle / stilistiske vinkel var en god og konstruktiv udfordring: Rart at for tilrettelæggerne at tænke billederne ind allerede på et tidligt tidspunkt i processen. Produktionen af casene forløb rigtig godt. Tiden der var afsat til research, optagelse og logning/klipning fungerede fint, selvom man jo aldrig kan få for meget af den. Et kæmpe plus at have indfødte researchere i hvert land - på denne måde kan man nå en dybde, det kan være svært at nå, hvis et enkelt land havde stået for al researchen. Rigtig, rigtig godt med en fælles redaktion: At redaktionen fysisk opholder sig sammen i en periode er med til at skabe en fagligt bedre arbejdsproces end hvis tilrettelæggerne udelukkende arbejde hver for sig - selv om det måske ville være billigere. GODE RÅD TIL NÆSTE GANG: PERSPEKTIVER OG FREMTIDIGE PROJEKTER. Finansieringen af DNM kan vise vej i forhold til finansieringen af nordiske samproduktioner af denne art i fremtiden. Produktionen har fået ekstern støtte fra bl.a. EU og Barne- og Familiedepartementet i Norge, udover støtten fra Kabelfonden og de enkelte landes bidrag. Budgettet havde således en fornuftig størrelse på trods af at de enkelte landes kontante indskud til projektet ikke var særligt stort. Lignende finansieringsmåder kan udforskes i fremtiden. Gode råd - herunder forslag til hvordan man kan gøre produktionsmodellen billigere, baseret på erfaringer fra DNM: Tilrettelæggerne kan selv filme deres historier, evt på DV-format (pd-170). Fordelene er ikke kun økonomiske - der kan komme en bestemt nærhed i historierne og produktionsformen er meget fleksibel. MEN det kræver at tilrettelæggerne også er visuelt stærke. Det sociale aspekt ved en fælles redaktion giver et godt arbejdsklima. Og her lå redaktionen i top. Fælles madlavning, byture og div. arrangementer forstærkede sammenholdet. Tilrettelæggerne kan selv klippe deres indslag sammen i deres eget land, på desktop niveau. (Off-line) De kan løbende sende deres indslag til godkendelse hos redaktionslederen via mail. Tilrettelæggerne var godt castede : Alle var meget motiverede og gjorde en stor indsats for at skabe en fælles dynamik i redaktionen. Researchfasen er meget vigtig for at sammentømre redaktionen og sikre en ensartethed i produktionen. Praktisk: tilrettelæggere skal være villige til at bo billigt under seminar og i klippefase (lejlighed frem for hotel), købe økonomiklasse flybilletter og bruge cykler og buskort osv. Tilrettelæggerne og deres respektive TV-stationer skal på forhånd kende og godkende produktionsformen: Lønnen til tilrettelæggerne bliver betalt som enhedsløn, produktionsfaciliteter som kontorplads og redigering inkluderes. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at TV-stationerne sender de rigtige folk. Profilen for en tilrettelægger er: fleksibel, selvstændig, i stand til at forstå og diskutere ret-

8 ningslinier på afstand (over mail og telefon), rejsevant, teknisk som journalistisk velfunderet og selvfølgelig èn, der synes at det nordiske aspekt er en sjov udfordring. På et tidligt tidspunkt have klare rammer for hvad arbejdsvilkårene er på den givne produktion, så tv-stationen kan sende de rigtige folk til opgaven (her var DNM heldige). Der skal laves et grundigt koncept både på det visuelle og det indholdsmæssige, inden de nordiske tilrettelæggere ankommer til et seminar (stillbilleder kan evt. laves som dummy). Det er vigtigt at konceptet har klare retningslinier, der kan hjælpe med at afklare tvivl, når redaktionen ikke er samlet. Men konceptet skal heller ikke være mere fast end at tilrettelæggernes idéer og kompetencer tilgodeses I visse produktioner kunne man lægge arbejdet med f.eks. grafik/ web ud til afgangselever på grafiske uddannelser. Meget vigtigt at det sociale fungerer: alle skal føle sig som en del af et team. Gode aktiviteter når man er samlet, og tid til god kommunikation, når journalister, klippere, fotografer m.fl. har brug for feedback. Konceptet for tv - produktionen skal være egnet til nordisk samarbejde. Dvs. at man skal tænke i det nordiske islæt - hvordan man gør historier fra ét land interessante for de andre nordiske lande? Mht. samarbejdet med de nordiske tv-stationer, er det vigtigt: At afstemme forventninger mellem hovedproducent og samarbejdspartnere, da produktionsforhold og lønninger kan være forskellige fra land til land og tv-station til tv-station. At have klare aftaler med de enkelte lande og tv-stationer om, hvad der er indbefattet i en samarbejdsaftale: leje af kontorfaciliteter, redigeringsudstyr, arbejdsvilkår (antal dage/ historie) osv.

9 Nordisk samarbejde er en god ting! Vi er jo på mange måder brødre og søstre i ånden, og fordelene ved at lave TV sammen er tydelige: den nordisk identitet bliver styrket og journalisterne får en god udfordring og et større netværk. Og så skal man vel også nævne samdriftsfordelene! Produktionen af Den Nordiske Mand viser at et nordisk samarbejde kan være yderst frugtbart. Det bliver muligt at fortælle historier, der ikke kun dækker geografisk bredere, men også uddyber problemfelter og tematikker som vi har tilfælles her i norden. Den Nordiske Mand skal sendes i Danmark, Norge, Sverige og Finland i løbet af foråret Vi glæder os! Redaktionen: Anders Johansen (manus/instruktør) Asta Dalman (FST) Stefan Wrenfelt (UR) Kjell Erik Moen (NRK) Nille Westh (DR) Anders Graver (praktikant) Else Bro Thuestad (redaktionsleder) Sissen Louise Leidersdorff (produktionsleder) Stig Bomholt (fotograf) Per Fredrik (fotograf) Hanne Marie Vinkel (klipper) Bertel Moltved (2 klipper) Vært: Arun Sharma Skuespillere: Kristian Holm Joensen Christine Marstrand la Cour Tanja Strøier Overgaard (A) Lotte Munk Fure.

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

GRAFISK DESIGN WolfPack

GRAFISK DESIGN WolfPack GRAFISK DESIGN WolfPack HVORDAN? HVAD HVORFOR OPGAVEN Opgaven blev stillet af virksomheden WolfPack og gik ud på at redigere en 35 sekunders film som skulle promovere et tilbagevendende festarrangement

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

DR krediteringsmanual JUNI 2013. DR Krediteringsmanual

DR krediteringsmanual JUNI 2013. DR Krediteringsmanual DR Krediteringsmanual 1 0. Indhold 1. Quick guide 2. Kreditregler 3. Designregler 4. Særligt for eksterne produktioner 5. Kan kan/skal krediteres? 6. Supplerende kredit ved dramatik og større events 7.

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Virksomhedsevents med

Virksomhedsevents med Virksomhedsevents med DR EVENTS DR Salg kan som noget nyt tilbyde at sammensætte en eventpakke til din virksomhed. Skarpe værter og opfindsomme aktiviteter kan sættes sammen til en unik dag i firmaets

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

DRs KREDITERINGS- REGLER FOR TV. Juni 2010

DRs KREDITERINGS- REGLER FOR TV. Juni 2010 DRs KREDITERINGS- REGLER FOR TV Juni 2010 indhold 0.0 quick guide S. 3 1.0 kreditregler S. 4 2.0 designregler S. 8 3.0 særligt for eksterne produktioner S. 11 4.0 HVEM SKAL KREDITERES? S. 14 5.0 SUPPLERENDE

Læs mere

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 retningslinjer [dk] 2013 indhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for Evaluering af Den perfekte skilsmisse En co-produktion mellem FST, UR og DR, med DR som hovedproducent (4 x 28:30 min.) Else Bro Thuestad sept.07, DR Kristina Thomsen (NRK) evaluerer programmerne som udenforstående

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI SPECIALEKATALOG SPECIALER Efter basisperiode 3 er det tid til at fordybe sig i et specialefag. Specialeperioden finder sted i ugerne 14 og 15, og eleverne skal sammen med primærlærerne lave tre prioriteringer.

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk?

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? sælger-visitkort Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? Lokale fagfolk giver bedre råd. Vi bor i Aalborg. Vi bor lige om hjørnet og tæt på vores kunder. Vi er jyder. Vi leverer ikke noget smart,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi DEN RENE VARE EFTER LUKKETID Janni, Tobias, Camille og Soffi 1 Ide, historie og ramme: Program: Vi har valgt at lave et cross media koncept for forbrugerprogrammet Den Rene Vare. Både fordi opgaven foreskrev,

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES 18frames optager 18 nye elever fordelt på faglinjerne med 3 elever på hver linje. Linjerne er; instruktør, manuskriptforfatter, producer, klipper, tonemester & fotograf.

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Filmfotograf og VJ siden 1997. Medlem af Dansk Filmfotografforbund DFF. Reel: http://kennethsorento.com

Filmfotograf og VJ siden 1997. Medlem af Dansk Filmfotografforbund DFF. Reel: http://kennethsorento.com CURRICULUM VITAE Filmfotograf og VJ siden 1997. Medlem af Dansk Filmfotografforbund DFF. Reel: http://kennethsorento.com VJ / ONE MAN ONE CAMERA Tusinde tak for denne her gang, det har været super fedt

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

Start dagen på et lekkert bad!

Start dagen på et lekkert bad! Start dagen på et lekkert bad! Kvalitetsbad i Norsk design et godt kjøp! 2 cloud Cloud - 50 LEVERES I HVIT OG SORT m/servant B: 50,0 H: 41,0 D: 33,0 m/integrert lys B: 40,0 H: 80,0 D: 7,0 Sideskap B: 30,2

Læs mere

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes mbitiøs Effektiv Grundig Kvalitetsbevidst Resultatorienteret Syst ynamisk Pålidelig Analytisk Energisk Humørfyldt Kreativ Samarb g Tillidsvækkende Fleksibel Serviceminded Ansvarsbevidst Engag iativrig

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Jonas Schnack Krog. Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk

Jonas Schnack Krog. Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk CV Jonas Schnack Krog Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk 1 2014 VJ Nordisk Film, program til TV2. Tilrettelægger X Factor 2015. Posttilrettelægger Reality-pilot, Mastiff TV, Bikini Island. 8. semester på

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion 4. marts 2013 J.nr. 5010/5026-0004 Ref. Mcb Invitation til at afgive tilbud på Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Introduktion Et bredt flertal i Folketinget ønsker at fremtidssikre

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere