DEN NORDISKE MAND. 5 programmer om maskulinitet i norden anno 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NORDISKE MAND. 5 programmer om maskulinitet i norden anno 2006"

Transkript

1 DEN NORDISKE MAND 5 programmer om maskulinitet i norden anno 2006 DEN NORDISKE MAND er produceret af DR Undervisning i samarbejde med NRK, FST og UR Nordvision samproduktion

2 Kbh. december DEN NORDISKE MAND Evaluering af en fællesnordisk tv-produktion Den Nordiske mand (DNM) er en fællesnordisk tv-produktion under Nordvision i 5 afsnit af 28:30 min.. Serien blev optaget og klippet i 2005 og sendes i foråret Programmerne handler om følgende emner: Mænd og kærlighed, mænd alene, mænd og arbejde, mænd og farsrollen, og mænd og vold. Hvert program er bygget op efter den samme skabelon: 3 case historier, et ekspert interview, arkivmateriale og sketches (til breakers) og en fiktions ramme, hvor seriens vært, en indisk antropolog, guider os igennem programmet. Præmissen for serien er, at den nordiske mand er en truet dyreart. Programmernes mål er derfor at fremtidssikre ham. Formen er en rammehistorie, hvor en indisk antropolog på studietur kigger grundigt på os nordboere med videnskabelige øjne. Med statistik og nærgående spørgsmål undersøger han hvordan manden klarer sig i kølvandet på det moderne samfunds ændrede kønsrollemønstre. Maskulin identitetskrise, ensomme karrieremænd eller glade familiefædre med bløde værdier? Case historierne belyser, hvad det er for udfordringer, den nordiske mand møder i sin tilværelse, og hvordan klarer han dem.

3 PRODUCENTER DR v. DR Undervisning har været hovedproducent på programserien med FST, UR og NRK som samproducenter. Hvert land har bidraget med økonomisk støtte til programrækken, herunder også en journalist. Der er produceret 3-4 case historier og ét ekspert interview fra hvert land, og alle lande er repræsenteret i hvert program. Serien er produceret som en reel samproduktion med en fællesnordisk redaktion samlet i Købehavn i dele af forløbet. Denne rapport videregiver redaktionens erfaringer med produktionen af DNM og giver samtidigt gode råd til fremtidige fællesnordiske produktioner. Jeg har stor sans for fellesnordiske prosjekter. De er helt klart med på å utvikle en fellesnordisk identitet for seere/lyttere. Og i EUs Europa er nordisk/skandinavisk identitet og samarbeid viktigere for folk (i hvert fall nordmenn) enn kanskje noen gang. Et nordisk forum kan også være stedet for å ta mer tak i de store, globale spørsmålene? Kjell Erik Moen Redaktionen bestod af: Kjell Erik Moen (journalist fra NRK) Asta Dahlman (journalist fra FST) Stefan Wrenfelt (journalist fra UR) Nille Westh (journalist fra DR) Anders Graver (praktikant DR) Sissen Louise Leidesdorff (produktionsleder DR) Else Bro Thuestad (redaktionsleder DR) Udover disse var der også 2 danske fotografer: Stig Bomholt og Per Frederik Schiöld, samt 2 danske klippere: Hanne Marie Vinkel og Bertel Moltved. Til antropologdelen var der endvidere instruktør og manuskriptforfatter Anders Johansen og antropolog Arun Sharma. Det er første gang vi i NV gruppen, at en programserie er produceret på denne måde. Produktionsformen bygger videre på erfaringer fra tidligere samproduktioner, her især Cosmomind (1 og 2), hvor en finsk journalist (Asta Dahlman) deltog i en redaktion i Stockholm. Idéen bag produktionsmodellen har været at skabe homogene programmer med bredt nordisk sigte, samtidigt med at man drager fordel af nogle mere direkte arbejdsgange med én fælles redaktion. KORT OM BAGGRUND, KONCEPT OG FORM Erfaringer fra tidligere samproduktioner har vist, at det er meget godt at have et klart udviklet koncept inden man starter et projekt op - så man ikke i fællesskab skal finde frem til form, indhold m.v.. DR påtog sig derfor opgaven at stå for den indledende konkretisering af projektet, og udvikle et tydeligt koncept inden projektstart. I den anledning afholdt DR i december 2004 et 2 dages udviklingsseminar ( dec.) i samarbejde med DR Udvikling, hvor vi afprøvede BBC s kreativitetsmodel - Disciplined Innovation - en model udviklet i samarbejde med Stanford Research Institute som er førende på verdensplan indenfor innovation. Den nordiske mand var det første projekt i DR hvor vi afprøvede denne model i praksis. Resultatet blev det ramme koncept som blev præsenteret for de nordiske redaktører på et fælles opstartsmøde i februar 2005, sammen med forslag til samarbejdsmodel og projektforløb. Efter godkendelse blev der skrevet forslag til præmisser til hvert program, samt forslag til profiler på cases. Dette lå klart til redaktionen når de samledes i København første gang, sammen med formmæssige overvejelser, samt udkast til manuskript til antropologdelen. Idéen var, som baggrundsgruppen udtrykte det, at styre formen fra DR, men samtidigt udnytte de enkelte tilrettelæggeres ekspertviden om deres egne lande på indholdssiden. Det homogene i produktionerne skulle sikres ved at redaktionen med udgangspunkt i en allerede fastlagt ramme, skulle finde egnede cases/problemstil-

4 linger sammen. Tanken var at man ved at diskutere de mulige cases ville sikre at problemstillingerne var relevante/interessante for alle de nordiske lande - og at casene kunne supplere hinanden og blandes i de enkelte programmer. Ensartetheden skulle yderligere sikres ved at fotograferne på alle casene var de samme og at alle programmerne blev klippet i Danmark. Samarbejdsformen krævede at tilrettelæggerne fra Norge, Sverige og Finland skulle bo sammen i deres researchperiode samt når deres indslag skulle klippes - både for at spare penge, men også for at styrke det sociale sammenhold. ligestillet verden, der kræver en høj grad af fleksibilitet. Hvordan ser hans verden ud, hvor bor han, hvordan reagerer han, hvordan udtrykker han sine følelser, hvad er hans behov? Alle journalister havde samme checkliste med hjemmefra til billedsiden. Det naturvidenskabelige billedkoncept skulle undersøge hans private omgivelser (det helt nære og hans nabolag), have et interviewbillede af ham i nøjagtig samme position og bruge effekter som stærkt telede billeder og rushpans. Billedsiden var kort sagt prioriteret meget højt, både for at skabe homogenitet mellem programmerne, men også for at skabe visuelt interessante og stilsikre portrætter af forskellige nordiske mænd. Overordnet blev der produceret 15 cases af 4-8 min. længde af de fire tilrettelæggere og i alt 5 ekspertinterview. Budgettet afsatte pr. case følgende tidsramme for de nordiske journalister: 3 ugers indledende research (i DK) 5 research dage (i deres hjemland) 4 optagedage inkl. transport (i deres hjemland) 4 dage til logning og manus (i deres hjemland/ evt. DK) 4 dage til klipning (i DK) Udover dette kom selve antropologdelen der blev optaget til sidst i forløbet, samt den endelige sammenklipning af programmerne. Formen blev diskuteret intenst allerede i idé fasen og samråd med DR Udvikling; Hvordan lave programmer der er interessante for alle de nordiske lande, og som kan sendes på vidt forskellige tidspunkter? Hvordan få et bredt segment af nordiske mænd til at interessere sig for kønsroller og sociologiske ændringer i det moderne samfund (selv om det i princippet er meget vedkommende for dem?) Svaret var: originalitet i form, underholdning og gode cases. Formen skulle være en naturvidenskabelig tilgang til den nordiske mand set som handyr med egne evner, lyster og forpligtelser men også som mand i en moderne ERFARINGER FRA DEN NORDISKE MAND Kort fortalt har tilbagemeldingerne på erfaringerne med Den Nordiske Mand været meget positive, men også med en række erfaringer, der vil kunne bruges i andre projekter. Alle har følt, at de har været med i et projekt, der ud over at have haft et ambitiøst formmæssigt udgangspunkt, også har fået et markant løft af at være tænkt som en fællesnordisk produktion. a Fælles redaktion - fælles interesse Kjell Erik Moen (N) mener ikke, at han har oplevet store forskelle i arbejdsmetoder de nordiske lande imellem. Tværtimod har det at tænke nordisk været spændende og åbnet op for nye perspektiver. Det skaper kontakter, inspirerer og tilfører energi som hver enkelt tar med seg til sine egne redaksjoner hjemme. Prosjektet har helt klart tjent masse på å skape en egen redaksjon: Enhetlighet i form og innhold som jeg tror vil merkes tydelig på serien. Hadde vi sittet hver på vår tue ville resulatetet temmelig sikkert spriket mye mer. Nille westh (DK): Det har været rigtig godt at arbejde sammen i den indledende fase og tage så mange diskussioner som muligt mens vi sad over for hinanden. Det var også sjovt at opleve hvor godt vi passede sammen og der var en meget konstruktiv og respektfuld og ikke mindst humoristisk tone helt fra starten. Jeg håber at det indledende fællesarbejde har

5 harmoniseret vores historier i forhold til hinanden, således at projektet for seerne virker helstøbt og med en gennemgående, og der ikke er tydelig forskel på hvem der har lavet hvilke historier. Men jeg tror det var godt, at vi hver i sær tog os af vores hjemlands historier og dermed udnyttede vores hjemmebanefordele. Tematisk har der ikke været mange besværgeligheder ved at sætte lighedstegn imellem mandens vilkår i de nordiske lande. Forskellene eksisterer helt klart mere på tværs af sociale skel end landegrænserne. Emnet har derfor været velvalgt i fht. en nordisk fælles produktion, da problemstillingerne ligner hinanden en del og er direkte sammenlignelige landene imellem. Kjell Erik tændte straks på tematikken, men følte dog at det redaktionelle oplæg lyste lidt for meget af en kvindelig synsvinkel på manden. Det var mer kvinnens problemer med mannen enn mannens egne perspektiver. Research perioden i maj blev blandt andet brugt på at tilføre case-oplæggene lidt mere saft og kraft. Programmet sundhed blev skiftet ud med vold og i programmet om ensomhed blev fokus vendt fra de negative aspekter (ensomhed som skyldes mangelen på en kvinde), til også at belyse de positive sider som mænd og venskab og mænd der får afløb for deres frihedstrang i f.eks. i bestemte erhverv eller naturen. Research fasen hjalp godt med til koble de enkelte tilrettelæggere op på projektet og tilføre konceptet nationale perspektiver. b Om det nordiske samarbejde og arbejdsprocessen Anders Johansen: Dejlige nye kolleger, først og fremmest - og en bredere fælles referenceramme. Man er nysgerrig efter de andres erfaringer på en anden måde end ellers, fordi det er spændende at høre om andres forhold, erfaringer og programserier Stefan Wrenfelt: Jeg syns det har väret inspirerende, även om det ikke har väret särskilt stor forskil på måden at arbejde på (i de nordiske lande). Främst at vi har så meget fälles. Jag får lust på at arbejde mer på den måden. Verden blir lidt större än den svenske lille andedam. Nille Westh: Som tilrettelægger er det meget inspirerende at arbejde sammen med sine nordiske kollegaer da vi jo har nogle public service traditioner og -udfordringer til fælles som ikke mange andre lande i verden deler med os. Som seer synes jeg det er en rigtig god ide med fælles nordiske produktioner netop fordi det giver en fornemmelse af et fællesskab med de andre nordiske lande, det er interessant og ofte også underholdende at vide hvordan det går med bror og søster. Per Frederik Skjold: Det som jag tycker var speciellt spännande med projektet var att man hade en vilja och ett Intresse i ett stilistiskt visuellt koncept. Det är otroligt viktigt för ett projekt att man har de riktiga glasögonen som man ser sitt ämne genom och som sedan ligger till grund för t ex projektets fotografiska stil. Kjell Erik: De første ukene opplevde jeg som helt avgjørende for alt som skjedde videre i produksjonen. Vi ble kjent med hverandre og kom på innsiden av prosjektet. Og det ga en trygghet på min egen plass i prosjektet som jeg er overbevist om at førte til at jeg gjorde en bedre jobb. Arbeidsvilkårene var suverene hele veien. Vi hadde utstyret vi trengte, og det var satt av god tid til opptak og redigering.. c Dummy og efterkritik Trods at form og stil blev diskuteret og videreudviklet i researchfasen, udtrykte alle, både tilrettelæggere og fotografer, et efterfølgende behov for, at der havde været lavet en dummy på både case og værts delen. Stefan Wrenfelt: Det eneste det virkeligen bordt ha väret anerledes var at det ikke blev lavet en eller anden slags pilot. Et enkelt pröve, et test. Ord siger meget, men nongang ikke tillsräkeligt. Kjell Erik : Når det gjelder research hadde vi nok tid til å finne caser, men kanskje ikke nok til å finne de aller beste. Kunne nok ønsket meg tid til å kunne caste litt mer enn vi gjorde treffe folk på forhånd og ha tid til å evnt. forkaste dem og finne nye. Det tror jeg ville gitt oss et bedre utvalg av menn.

6 Anders Johansen (DK) som havde været med i konceptudviklingsfasen, og skulle instruere antropologen til værts delen, kom tilbage til redaktionen i august da de fleste af casene var optaget. Han oplevede at konceptet havde skiftet form siden han havde skrevet på det første manus: Jeg havde nok forventet at casene havde en del mere glimt i øjet / humor i sit greb om de medvirkende. At dyreprogram -vinklen havde været en del af kontrakten med dem, der medvirker. Således kunne man have lavet flere opstillede halv-humoristiske situationer med de medvirkende - noget jeg tror havde været gavnligt i.fht. at nå primærmålgruppen. Anders brugte desuden noget mere tid end beregnet i løbet af september - november for at få de forskellige dele af programmet til at virke som en helhed. Casene blev mere dybe og sensitive end han havde forventet, og det kostede det blod, sved og ekstraarbejde at få tillempet humorkonceptet til de enkelte cases. Det er svært at pege på præcis hvad, som fik projektet til at dreje i den retning: en oplagt grund kunne være tilrettelæggernes præference for den mere seriøse type dokumentar, men også en forvirring omkring hvordan det visuelle koncept skulle implementeres. Per Frederik Skjold: Ett par ting har nog förvirrat något. Det lades ut några gemensamma dogmeregler som skulle passa in i alla reportagen men som var tankar från skrivbordet och inte alltid passade in när vi kom ut i marken. I några av reportagen var vi tvugna att bryta reglerna. Det är otroligt svårt att göra närmast fiktionsmässiga beslut till programdelar som bygger på dokumentär. Ofta kommer man att tvinga huvudpersonen in i något som inte speglar verkligheten. Kjell Erik: Det er også mulig at prosjektledelsen i stedenfor å halvveis åpne for diskusjon om form og stil, når det meste likevel var lagt, kunne si at dette er rammene, slik skal det se ut m.m.. Dette ble delvis gjort, men likevel med stor åpning for innspill. Det er jo i utgangspunktet bra, for det har med vår følelse av delaktighet å gjøre, men kanskje skulle man heller jobbet med å forklare og motivere de valgene som allerede var gjort. Da tror jeg vi raskere ville akseptert og forstått rammene og kunnet jobbe effektivt ut fra dem Konkluderende kan man sige, at konceptet ændrede sig en smule fra start til slut - forskellige folk tilføjede forskellige ting. Om det så har været en ulempe er ikke sikkert - casene står stærkt, antropologdelen i den reviderede og nedtonede udgave binder fint de mere sensitive cases sammen, og det konceptuelle skinner stadig igennem i billedstilen. GODE ERFARINGER VED PRODUKTIONEN AF DNM Det nordiske aspekt er absolut en kilde til dynamik og humor i samarbejds processerne. Alle havde fornemmelsen af, at de var i gang med noget stort. Samproduktioner giver tilrettelæggerne nye erfaringer og ikke mindst et nyt og større network. Temaet i DNM var umiddelbart relevant og interessant for alle lande og derfor nemt at finde en fælles vinkel på. Fælles fodslag om hvad der egentlig er en god historie. Måden at arbejde på synes ikke at afvige meget imellem de nordiske lande. Public service traditionen i de nordiske lande ligner også hinanden, og det er ikke svært at finde koncepter, som kan passe ind i flere landes målsætninger. En fordel at programmernes rammehistorie (antropologen på studietur ), er på engelsk, da ingen lande bliver forfordelt mht. sprog, og at norden bliver betragtet samlet af en udenforståendes nysgerrige øjne.

7 Den visuelle / stilistiske vinkel var en god og konstruktiv udfordring: Rart at for tilrettelæggerne at tænke billederne ind allerede på et tidligt tidspunkt i processen. Produktionen af casene forløb rigtig godt. Tiden der var afsat til research, optagelse og logning/klipning fungerede fint, selvom man jo aldrig kan få for meget af den. Et kæmpe plus at have indfødte researchere i hvert land - på denne måde kan man nå en dybde, det kan være svært at nå, hvis et enkelt land havde stået for al researchen. Rigtig, rigtig godt med en fælles redaktion: At redaktionen fysisk opholder sig sammen i en periode er med til at skabe en fagligt bedre arbejdsproces end hvis tilrettelæggerne udelukkende arbejde hver for sig - selv om det måske ville være billigere. GODE RÅD TIL NÆSTE GANG: PERSPEKTIVER OG FREMTIDIGE PROJEKTER. Finansieringen af DNM kan vise vej i forhold til finansieringen af nordiske samproduktioner af denne art i fremtiden. Produktionen har fået ekstern støtte fra bl.a. EU og Barne- og Familiedepartementet i Norge, udover støtten fra Kabelfonden og de enkelte landes bidrag. Budgettet havde således en fornuftig størrelse på trods af at de enkelte landes kontante indskud til projektet ikke var særligt stort. Lignende finansieringsmåder kan udforskes i fremtiden. Gode råd - herunder forslag til hvordan man kan gøre produktionsmodellen billigere, baseret på erfaringer fra DNM: Tilrettelæggerne kan selv filme deres historier, evt på DV-format (pd-170). Fordelene er ikke kun økonomiske - der kan komme en bestemt nærhed i historierne og produktionsformen er meget fleksibel. MEN det kræver at tilrettelæggerne også er visuelt stærke. Det sociale aspekt ved en fælles redaktion giver et godt arbejdsklima. Og her lå redaktionen i top. Fælles madlavning, byture og div. arrangementer forstærkede sammenholdet. Tilrettelæggerne kan selv klippe deres indslag sammen i deres eget land, på desktop niveau. (Off-line) De kan løbende sende deres indslag til godkendelse hos redaktionslederen via mail. Tilrettelæggerne var godt castede : Alle var meget motiverede og gjorde en stor indsats for at skabe en fælles dynamik i redaktionen. Researchfasen er meget vigtig for at sammentømre redaktionen og sikre en ensartethed i produktionen. Praktisk: tilrettelæggere skal være villige til at bo billigt under seminar og i klippefase (lejlighed frem for hotel), købe økonomiklasse flybilletter og bruge cykler og buskort osv. Tilrettelæggerne og deres respektive TV-stationer skal på forhånd kende og godkende produktionsformen: Lønnen til tilrettelæggerne bliver betalt som enhedsløn, produktionsfaciliteter som kontorplads og redigering inkluderes. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at TV-stationerne sender de rigtige folk. Profilen for en tilrettelægger er: fleksibel, selvstændig, i stand til at forstå og diskutere ret-

8 ningslinier på afstand (over mail og telefon), rejsevant, teknisk som journalistisk velfunderet og selvfølgelig èn, der synes at det nordiske aspekt er en sjov udfordring. På et tidligt tidspunkt have klare rammer for hvad arbejdsvilkårene er på den givne produktion, så tv-stationen kan sende de rigtige folk til opgaven (her var DNM heldige). Der skal laves et grundigt koncept både på det visuelle og det indholdsmæssige, inden de nordiske tilrettelæggere ankommer til et seminar (stillbilleder kan evt. laves som dummy). Det er vigtigt at konceptet har klare retningslinier, der kan hjælpe med at afklare tvivl, når redaktionen ikke er samlet. Men konceptet skal heller ikke være mere fast end at tilrettelæggernes idéer og kompetencer tilgodeses I visse produktioner kunne man lægge arbejdet med f.eks. grafik/ web ud til afgangselever på grafiske uddannelser. Meget vigtigt at det sociale fungerer: alle skal føle sig som en del af et team. Gode aktiviteter når man er samlet, og tid til god kommunikation, når journalister, klippere, fotografer m.fl. har brug for feedback. Konceptet for tv - produktionen skal være egnet til nordisk samarbejde. Dvs. at man skal tænke i det nordiske islæt - hvordan man gør historier fra ét land interessante for de andre nordiske lande? Mht. samarbejdet med de nordiske tv-stationer, er det vigtigt: At afstemme forventninger mellem hovedproducent og samarbejdspartnere, da produktionsforhold og lønninger kan være forskellige fra land til land og tv-station til tv-station. At have klare aftaler med de enkelte lande og tv-stationer om, hvad der er indbefattet i en samarbejdsaftale: leje af kontorfaciliteter, redigeringsudstyr, arbejdsvilkår (antal dage/ historie) osv.

9 Nordisk samarbejde er en god ting! Vi er jo på mange måder brødre og søstre i ånden, og fordelene ved at lave TV sammen er tydelige: den nordisk identitet bliver styrket og journalisterne får en god udfordring og et større netværk. Og så skal man vel også nævne samdriftsfordelene! Produktionen af Den Nordiske Mand viser at et nordisk samarbejde kan være yderst frugtbart. Det bliver muligt at fortælle historier, der ikke kun dækker geografisk bredere, men også uddyber problemfelter og tematikker som vi har tilfælles her i norden. Den Nordiske Mand skal sendes i Danmark, Norge, Sverige og Finland i løbet af foråret Vi glæder os! Redaktionen: Anders Johansen (manus/instruktør) Asta Dalman (FST) Stefan Wrenfelt (UR) Kjell Erik Moen (NRK) Nille Westh (DR) Anders Graver (praktikant) Else Bro Thuestad (redaktionsleder) Sissen Louise Leidersdorff (produktionsleder) Stig Bomholt (fotograf) Per Fredrik (fotograf) Hanne Marie Vinkel (klipper) Bertel Moltved (2 klipper) Vært: Arun Sharma Skuespillere: Kristian Holm Joensen Christine Marstrand la Cour Tanja Strøier Overgaard (A) Lotte Munk Fure.

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXMEDIEHØJSKOLENXXXXXXXX Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere Vejledning for praktiksteder XXXXXX Kære praktiksted Som leder af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

INPUT 2016 Calgary International konference for public service-producenter og -broadcastere

INPUT 2016 Calgary International konference for public service-producenter og -broadcastere INPUT 2016 Calgary International konference for public service-producenter og -broadcastere Input-konferencen er en lækker bouillonterning af international public service-inspiration for tvfolk! Konferencen

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

Dette budskab vil vi gerne brede ud til alle danske (rigtige) mænd, og det vil vi rigtig gerne gøre i fællesskab med jer.

Dette budskab vil vi gerne brede ud til alle danske (rigtige) mænd, og det vil vi rigtig gerne gøre i fællesskab med jer. Kære kommune Vi skriver til jer for at invitere jer med i det nye projekt Rigtige Mænd et projekt støttet af Nordea-fonden, hvor vi har fokus på at forbedre mænds sundhed på en unik og utraditionel måde.

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi DEN RENE VARE EFTER LUKKETID Janni, Tobias, Camille og Soffi 1 Ide, historie og ramme: Program: Vi har valgt at lave et cross media koncept for forbrugerprogrammet Den Rene Vare. Både fordi opgaven foreskrev,

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Afrapportering: journal nr: A 367 2013 Deltagelse i international tv-konference: INPUT i El Salvador

Afrapportering: journal nr: A 367 2013 Deltagelse i international tv-konference: INPUT i El Salvador Inge Bang Termansen, DR Afrapportering: journal nr: A 367 2013 Deltagelse i international tv-konference: INPUT i El Salvador Dato for deltagelse: 4.maj til 11. maj - 2013 HVAD På tv-konferencen INPUT screenes

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

FSUSøvelse. Hvad sker der i en gruppe, der samles for første gang? HANNE OCTOBER 30, 2014. Præsentere sig for hinanden.

FSUSøvelse. Hvad sker der i en gruppe, der samles for første gang? HANNE OCTOBER 30, 2014. Præsentere sig for hinanden. FSUSøvelse Hvad sker der i en gruppe, der samles for første gang? HANNE OCTOBER 30, Jette Tvivl om opgaven. Præsentere sig for hinanden. Spørgsmål: hvad skal vi tænke innovativ om? Snakker om hvad en af

Læs mere

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Væksthus for ledelse www.lederweb.dk/rekrutteringsguiden Jobanalyse Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelse af leder til Mariehønen,

Læs mere

De korte formater. Foredrag ved Steffen Moestrup, Ekstern lektor, AU Producer, Beatnik Film

De korte formater. Foredrag ved Steffen Moestrup, Ekstern lektor, AU Producer, Beatnik Film De korte formater Foredrag ved Steffen Moestrup, Ekstern lektor, AU Producer, Beatnik Film Om manden Steffen Moestrup Uddannet journalist, Danmarks Journalisthøjskole cand. mag. i medievidenskab, AU Ekstern

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Video Action Learning levende billeder og lyd

Video Action Learning levende billeder og lyd www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Video Action Learning levende billeder og lyd Projektrapport

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4!

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! retningslinjer [dk] 2015 indhold GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5! 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam

Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam Musikaktiviteter påvirker folk positivt, både fysisk og psykisk, i overraskende grad! Musik er samtidig en intens

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

EMNEUGE 2015 uge HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION

EMNEUGE 2015 uge HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION EMNEUGE 2015 uge 12 HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION Mål for emneugen: Skovmoseskolen som en Tv-station åbner op for at eleven arbejder i dybden med et selvvalgt tema inden for medieproduktion

Læs mere

Hej og tak for sidst.

Hej og tak for sidst. Hej og tak for sidst. Her på de følgende sider får i lige de væsentlige overskrifter fra mit oplæg på Sund By Netværkets temadag om synlighed afholdt den 11. November 2014. Det handlede om, hvordan man

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Vurderingskriterier til brug i udvikling af undervisning og formativ og summativ evaluering af elevpræstationer [Version 1.0] Jan Alexis Nielsen August 2013

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

12/LAV EN LILLE FILM - OPTAGELSE præmateriale 1 lærer

12/LAV EN LILLE FILM - OPTAGELSE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Nedenstående aktiviteter er også beskrevet på elevark, der kan benyttes direkte på computeren eller printes som hand outs. NB: Det er meget vigtigt, at I færdiggør opgaverne

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Afrapportering: journal nr: A922-2015. Deltagelse i international tv-konference: INPUT 2015 i Tokyo. Dato for deltagelse: 8. 16. maj 2015 i TOKYO HVAD

Afrapportering: journal nr: A922-2015. Deltagelse i international tv-konference: INPUT 2015 i Tokyo. Dato for deltagelse: 8. 16. maj 2015 i TOKYO HVAD Afrapportering: journal nr: A922-2015 Deltagelse i international tv-konference: INPUT 2015 i Tokyo Dato for deltagelse: 8. 16. maj 2015 i TOKYO HVAD På tv-konferencen INPUT screenes tv-programmer fra hele

Læs mere

TV Power Reporting Poynter Institute august

TV Power Reporting Poynter Institute august TV Power Reporting Poynter Institute 22.-26. august 2011 1 Hvad står vi for som journalister, hvilke etiske standarder har vi, og hvordan fortæller vi bedre tvhistorier? Det er nogle af de mange emner,

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus,

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus, 1 Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus, Deltagere: Lars, Niels Peter, Margit, Lotte, Mikaela, Birte, Jesper, Dorit, Vibeke, Ole Afbud fra Lars,Anette Denker

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

NordFoU og NVF Af Brian Gross Larsen,

NordFoU og NVF Af Brian Gross Larsen, NordFoU og NVF Af Brian Gross Larsen, Generalsekretær NordFoU Disposition Hvad er NordFoU? Hvordan fungerer NordFoU? Hvad kan NVF bruge NordFoU til? (og omvendt) Hvad er NordFoU? Hvad: Et Forsknings- og

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Kopiering eller gengivelse af denne bog eller dele heraf er i henhold til gældende dansk lov ikke tilladt uden forudgående aftale med forfatteren.

Kopiering eller gengivelse af denne bog eller dele heraf er i henhold til gældende dansk lov ikke tilladt uden forudgående aftale med forfatteren. 1 Fertilitetsyoga - en smagsprøve. Else Marie Lehman 2013 Lehman Bøger. 1. udgave. ISBN: 978-87-92989-02-4 Forfatter: Else Marie Lehman Foto: Lars Kaae Illustrationer: Global Solution India Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Feedback til gruppe 3 Monte Carlo DR3

Feedback til gruppe 3 Monte Carlo DR3 Feedback til gruppe 3 Monte Carlo DR3 1) Er det valgte TV program et oplagt udgangspunkt for at skabe brugerinvolvering? Monte Carlo på DR er et meget oplagt valg i forhold til at skabe brugerinvolvering.

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Det er helt ok, at bede folk vise/gentage det, som de lige gjorde før, for kameraet, så I får mulighed for at optage fra flere vinkler.

Det er helt ok, at bede folk vise/gentage det, som de lige gjorde før, for kameraet, så I får mulighed for at optage fra flere vinkler. Optagelse af dokumentarfilm hvordan gør man det Når I optager en dokumentarfilm, kan I aldrig være helt sikre på, hvad der kommer til at ske. Alligevel skal I forsøge at planlægge mest muligt på forhånd

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Handikap i hverdagen

Handikap i hverdagen Handikap i hverdagen Oktober, 2015 Af Daniel Dabrowski - 260194 Anne Fasmer - 100992 Lisette Kristensen - 100992 Line Phoebe Wienke 1. semester MMD F&A Vejledere: Lene Juhl Nielsen René Odgaard Indledning:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fagredaktionerne. Kultur:

Fagredaktionerne. Kultur: TV 2/Fyn er et rigtig godt praktiksted. Det er vi, fordi vores praktikanter får lov at arbejde. De får lov at lære. De får udviklet sig som journalister og de får ikke lov at gemme sig. Praktikanterne

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

ELLE Style Awards 2013

ELLE Style Awards 2013 ELLE Style Awards 2013 Tryk play og se trailer af ELLE STYLE AWARD 2013 ELLE Style Awards ELLE Magazine er verdens største modemagasin og udkommer i 43 lande. I år vil Dansk ELLE igen afholde den danske

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Status. Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har vedtaget, at indføre streaming. Vi har valgt ZIBRA som samarbejdspartner

Status. Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har vedtaget, at indføre streaming. Vi har valgt ZIBRA som samarbejdspartner Streaming Status Status Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har vedtaget, at indføre streaming Vi har valgt ZIBRA som samarbejdspartner Vi har ansat en mediekonsulent Vi har siden efteråret 2015 sendt

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Coachingguide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Denne coachingguide er lavet til dig, der deltager i triaden fra din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen!

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen! NOTAT Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne NEF 25 år 21. oktober 2010 10-01731-1 GS tale ved NEFs 25 års jubilæum

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

GRAFISK DESIGN WolfPack

GRAFISK DESIGN WolfPack GRAFISK DESIGN WolfPack HVORDAN? HVAD HVORFOR OPGAVEN Opgaven blev stillet af virksomheden WolfPack og gik ud på at redigere en 35 sekunders film som skulle promovere et tilbagevendende festarrangement

Læs mere