Sporstoffer i marin biota og sediment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sporstoffer i marin biota og sediment"

Transkript

1 STOQ SQL Server Sporstoffer i marin biota og sediment Brugervejledning til det marine sporstofmodul Maj, 2008 Sag nr Version 3.02 Dato Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedmenu og ikonbjælke 1 3. Tilsynsdata Datahierarki Stationer og tilsyn Feltmålinger Biotaprøver, organer og analyseresultater Sedimentprøver, belægninger, makrofauna og fraktioner 7 4. Grafisk afbildning og overførsel af data til regneark Indstillinger Automatisk valg af lagkoder ved grafisk afbildning Generelle indstillinger Revisioner 15 I

3 1. Indledning Programmodulet til indtastning og behandling af data vedr. sporstoffer i marin biota og sediment supplerer det marine modul, som anvendes til behandling af fysiske og kemiske data. Oplysningerne om sporstofferne kan indberettes i Standat-format til DMU, hvilket foregår vha. indberetningsmodulet. P.t. kan oplysningerne ikke importeres i Standat-format vha. importmodulet. Sporstofmodulet er først og fremmest udviklet til indtastning af data. Behandlingen af data er begrænset til grafiske afbildninger. Det er muligt at afbilde sporstofkoncentrationer grafisk sammen med de fysiske/kemiske data. Selv om sporstofmodulet er et selvstændigt programmodul, er visse data - stamdata for marine stationer, tilsyn og feltmålinger - fælles med det marine modul. 2. Hovedmenu og ikonbjælke Sporstofmodulets brugergrænseflade består af en hovedmenu og ikonbjælke øverst, se fig. 2-1, samt en baggrundsflade og en bjælke med hjælpetekster og kørselsindikator nederst. Indikatoren viser, når der er behov for det, hvor langt programmet er nået i det igangværende arbejde. Stationer og tilsyn Biota Sediment Grafik Fig Hovedmenu og ikonbjælke. Ved klik på et menuvalg eller en ikon dukker et skærmbillede (vindue) op på skærmen. I sporstofmodulet findes to slags skærmbilleder: skærmbilleder til indtastning og inspektion af data og et enkelt skærmbillede til bestilling af grafiske afbildninger. Ikonerne danner som vist på figuren 3 grupper: 1. Stationer og tilsyn: Her oprettes stamdata for stationerne, hvor prøverne udtages samt generelle oplysninger om tilsynene. Data i denne gruppe er fælles med det marine modul (fysik/kemi) og det marine planktonmodul. 2. Biota: Denne gruppe indeholder skærmbilleder til indtastning af data vedr. sporstoffer i marin biota, typisk muslinger. 1/15 1/14

4 3. Sediment: Gruppen indeholder skærmbilleder til indtastning af data vedr. sporstoffer i marin sediment. Derudover findes en enkelt ikonknap til bestilling af grafiske afbildninger og en knap, som fremviser logfilen på skærmen. Logfilen indeholder detaljerede meddelelser til brugeren, som oftest fejlmeddelelser. Yderst til højre på ikonbjælken (ikke vist) oplyses, hvilken adgang brugeren har til data: RO = kun opslag, RW = opslag, indtastning af data og adgang til at udføre beregninger og SB = superbruger. Superbrugere kan slette data i dybden i databasen. Det kan almindelige brugere ikke. Knappen yderst til højre på ikonbjælken afslutter kørslen af programmet. 3. Tilsynsdata 3.1 Datahierarki Tilsynsdata i sporstofmodulet er ordnet hierarkisk, se fig Udgangspunktet for hierarkiet er marine prøvetagningsstationer, derefter følger marine tilsyn. Marine stationer og tilsyn i sporstofmodulet er som nævnt fælles med stationerne og tilsynene i det marine modul (fysisk/kemi) og det marine planktonmodul. Fig Hierarki for tilsynsdata i sporstofmodulet. 2/15 2/14

5 Fra stationer og tilsyn forgrener data sig videre til underhierarkier for biota og sediment. For hver biotaprøve indtastes data vedr. organer og resultater fra analyse af organerne. For hver sedimentprøve indtastes oplysninger om belægninger, makrofauna og fraktioner. Datahierarkiet på fig. 3-1 kan genfindes i modulets skærmbilleder. 3.2 Stationer og tilsyn Den øverste del af datahierarkiet på fig. 3-1, marine stationer og tilsyn, indtastes i skærmbilledet vist på fig Stationerne er ordnet miljøcentervis, idet man kun har adgang til stationerne inden for miljøcenteret, der er valgt i feltet øverst til venstre i skærmbilledet. Klik på søgeknappen til højre for feltet eller anbring markøren i feltet og tryk på F4 for at skifte til et andet miljøcenter. Enhver station skal som minimum tildeles et nummer til identifikation, et navn og en type. Desuden skal det marine område, stationen ligger i, oplyses. For hvert tilsyn skal altid indtastes en startdato og et startklokkeslæt. Fig Stationer og tilsyn. Stamdata for stationerne skal oprettes i de øverste felter i skærmbilledet, før tilsynene kan oprettes i felterne inden for rammen Tilsyn. Trykknapbjælken øverst i skærmbilledet bruges til søgning samt oprettelse, ændring og sletning af poster. Anbring markøren i et stamoplysningsfelt, klik på [+] eller tryk på Ctrl+Insert for at oprette en ny station (felterne blankstilles), indtast som minimum nummer, navn, type og marint område og klik på [ ] eller tryk på F2 for at gemme stationen. 3/15 3/14

6 En station slettes ved klik på [-] eller tryk på Ctrl+F2. Kun superbrugere kan slette stationer på denne måde, hvis der er hægtet data på stationen. Andre brugere er af sikkerhedshensyn henvist til først at slette alle data, der er hægtet på stationen, før selve stationen kan slettes. Det samme gælder tilsynene. Vedr. genvejstaster som f.eks. Ctrl+F2 findes i hjælpeteksterne (tryk på knappen [Hjælp]) en komplet fortegnelse over genvejstasterne i STOQ s programmoduler. Desuden kan man aflæse genvejstasterne ved at holde musen over knapperne på knapbjælken. Knappen yderst til højre på knapbjælken viser, om man kun kan slå data op i skærmbilledet (read/only), eller om man kan indtaste, ændre og slette data (read/write): Kun opslag og søgning. Skrivetilstand. Poster kan oprettes, ændres og slettes. Man skifter mellem de to tilstande ved at klikke på knappen eller trykke på F12. Brugere, som kun har ret til at læse data i modulet, kan ikke skifte. I rammen Miljøportalen øverst til højre i skærmbilledet oplyses, om data skal overføres Miljøportalen. Hvis der sættes flueben i feltet Indberet, overføres data for den aktuelle station til portalen. I feltet nedenunder kan man angive et startår for overførslen. Indtaster man f.eks i feltet, overføres for den aktuelle station kun data fra og med Feltet Aktiv station angiver, at der føres tilsyn med stationen. For at begrænse antallet af stationer i lister og søgninger kan man i indstillingerne af modulet, se afsnit 5, vælge kun at beskæftige sig med aktive stationer. Trykknapbjælken gælder for det område af skærmbilledet, markøren er anbragt i. Hvis markøren er anbragt i et felt i den øverste del af skærmbilledet, opererer man på stationsdata, og hvis markøren er anbragt i et tilsynsfelt i den nederste del af skærmbilledet, opererer man på tilsyn. I stedet for at bruge piletasterne på trykknapbjælken, kan man søge en ny station frem vha. knapperne med forstørrelsesglas til højre for de øverste felter. F.eks. dukker et pop-up-skærmbillede til søgning på navn og lokalitet op, når man klikker på søgeknapperne til højre for felterne med stationsnavn og -lokalitet. Hvis listen af stationer er meget lang, kan man søge hurtigt frem til et bestemt navn ved at indtaste forbogstaverne i navnet. Man kan søge efter en vilkårlig tekststreng i listen ved tryk på F4. Felterne til højre for listen med tilsynsdatoer og klokkeslæt gælder for det aktuelle tilsyn. Ruller man tabellen op og ned, skifter indholdet af felterne til højre tilsvarende. Et nyt tilsyn oprettes og gemmes vha. trykknapperne [+] (ny post) og [ ] (gem post). De tilsvarende genvejstaster er Ctrl+Insert og F2. 4/15 4/14

7 En post ændres ved at indtaste de nye værdier i felterne og gemme posten. Indtastningerne kan fortrydes, hvis posten ikke er gemt. Tryk på ESC eller klik på [X] på knapbjælken. Markøren kan flyttes hurtigt rundt mellem områderne af skærmbilledet ved tryk på F6. Det gælder ikke kun for skærmbilledet på fig. 3-2 men alle skærmbilleder i modulet. I sporstofmodulets on-line hjælp findes yderligere forklaringer til knapperne på bjælken øverst i skærmbillederne og yderligere forklaring til oprettelse, opdatering og sletning af poster i databasen. 3.3 Feltmålinger Feltmålinger oprettes i skærmbilledet, vist på fig. 3-3 nedenfor. Visse data vedr. vejrliget på tilsynstidspunktet, f.eks. vindhastighed og lufttemperatur, oprettes typisk som feltmålinger, da det dermed er muligt at afbilde værdierne grafisk. Tilsynsdata, der indtastes i skærmbilledet på fig. 3-2, kan derimod ikke afbildes grafisk. Fig Feltmålinger. Totaldybden (bunddybden) med kode indberettes til DMU. Koder > 9999 er ikke officielle Standat-koder men interne koder. Feltmålingerne er fælles for sporstofmodulet, det marine modul (fysik/kemi) og planktonmodulet. En vigtig parameter er sigtdybden med kode Biotaprøver, organer og analyseresultater Når det marine tilsyn er oprettet, kan biotaprøver og -parametre oprettes i skærmbilledet, vist på fig /15 5/14

8 Tilsynet vælges i tabellen til venstre i skærmbilledet (anbring markøren på datoen i listen), prøverne oprettes i den øverste tabel, og parametrene hørende til hver prøve oprettes i den nederste tabel. Bemærk, at det er muligt at indtaste koderne for prøvetagningsudstyr, konservering, køn osv. direkte i den øverste tabel i stedet for at bruge rullegardinsfelterne i rammen under tabellen. Typisk anvender man kun rullegardinsfelterne, når man er i tvivl om koden. Fig Biotaprøver og parametre. Når man har udfyldt en række i en tabel og forlader rækken f.eks. ved tryk på pil ned, gemmes posten i databasen. Biotaprøverne identificeres ved kombinationen af delprøvenummer og kode for biologisk enhed. Begge skal indtastes. Listen er lang, og kun en mindre del af navnene har relevans i praksis. Ofte udtages prøver af muslinger, og det latinske navn for musling er Mytilus edulis med kode 970. Den biologiske enhed kan søges frem på latinsk navn vha. knappen [Biologisk enhed], men det hurtigste er selvfølgelig at indtaste koden (970) direkte i tabelfeltet. For parameterværdierne kan man yderst til højre i tabellen indtaste en bogstavkode som angiver, hvilken KS-status (kvalitetssikring), værdien har. De mulige værdier er: T V N O Temporær værdi (indtastet, men endnu ikke godkendt). Gyldig værdi, godkendt. Afvist værdi (forkastet). Gyldig værdi, ændret. 6/15 6/14

9 Værdier med KS-status N (afvist) indberettes ikke til DMU. Når biotaprøverne er oprettet, indtastes oplysninger om biotaorganer og tilhørende analyseresultater i skærmbilledet, vist på fig Dette skærmbillede betjenes på samme måde som skærmbilledet for biotaprøver og parametre. Posterne i tabellerne for organer og organresultater er selvfølgelig hægtede, dvs. i den nederste tabel vises resultaterne for det aktuelt valgte organ i den øverste tabel. Fig Biotaorganer og -resultater. Selv om vi nu er nået til bunds i datahierarkiet for biotadata, jf. fig. 3-1, er de øverste dele af hierarkiet stadigvæk tilgængelige i skærmbilledet. Hvis man vil skifte til en ny station, kan man gøre dette i de øverste felter. Klik på søgeknapperne til højre for stationsfelterne for at søge en ny station frem eller anbring markøren på feltet, der skal søges på, og tryk på F Sedimentprøver, belægninger, makrofauna og fraktioner Oplysninger om sedimentprøver oprettes i skærmbilledet, vist på fig Stationen vælges i de øverste felter i skærmbilledet, brug søgeknapperne til højre for felterne eller anbring markøren i et stationsfelt og tryk på F4. Det aktuelle tilsyn vælges i tabellen til venstre og prøverne oprettes derefter i den øverste tabel. Hver prøve tildeles et nummer. De øvrige værdier kan enten indtastes ved at vælge dem i rullegardinsfelterne i rammen midt i skærmbilledet eller ved at indtaste koderne direkte i tabellen. 7/15 7/14

10 Prøven gemmes, når man forlader rækken ved tryk på pil op/ned eller trykker på F2. Alternativt kan man anvende knapperne på knapbjælken: [+] åbner for indtastning af en ny post, [ ] gemmer posten og [-] sletter posten. Fig Sedimentprøver og -parametre. Prøvenummeret er delprøvens nummer, hvis der udtages flere sedimentprøver på samme station. Prøverne skal have forskelligt delprøvenummer, selv om de udtages i forskellige dybder. Tørstofprocenten (kode 10104) er samleparameter for sedimentet. Aluminium, lithium og total organisk carbon registreres under de enkelte fraktioner sammen med de øvrige miljøfremmede stoffer. Ved udvidet kornstørrelsesfordeling kan emnet sediment sporstoffraktion, se nedenfor, anvendes til at angive de enkelte fraktioners procentvise andele. Parameter Kode Enhed Kode Største partikel mm 32 Oxideret lag mm 32 Salinitet ved bund Iltindhold ved bund Tørstofindhold ift. VV (ikke saltkorrigeret) promille mg/l procent Tabel 3-1. Sedimentparametre og tilhørende enheder. 8/15 8/14

11 Sedimentparametrene, der kan oprettes i tabellen nederst i skærmbilledet, fremgår af tabel 3-1. Bemærk, at parametrene skal indtastes i de nævnte enheder. Fig Sediment belægninger og makrofauna. Fig Sediment sporstoffraktioner og -resultater. 9/15 9/14

12 Når sedimentprøverne er oprettet, kan oplysninger om sedimentbelægninger og sediment makrofauna oprettes i skærmbilledet, vist på fig. 3-7, og oplysninger om sediment sporstoffraktioner og -resultater kan indtastes i skærmbilledet, vist på fig Hver fraktion identificeres vha. et replikatnummer. A-data ved indberetning til DMU er ekstraktionsmetode samt øvre og nedre grænse for størrelsesfraktionen. For især metaller kan der være anvendt forskellige ekstraktionsmetoder (typisk halvkoncentreret salpetersyre eller totaloplukninger). Hvis der er udført kornstørrelsesfordeling på andet end ler/silt indholdet (< 63 μm), kan oplysningerne i fraktionstabellen anvendes til at specificere de enkelte fraktioner. I dette tilfælde sættes ekstraktionsmetoden til 0 (ikke oplyst) og replikatnummeret til 1 for fraktionerne, der ikke er analyseret. 4. Grafisk afbildning og overførsel af data til regneark Resultaterne fra analyse af biotaprøverne og sedimentprøverne kan afbildes grafisk som funktion af tiden (tidsserier) og kombineres med resultaterne fra analyse af vandprøverne. Skærmbilledet til bestilling af grafiske afbildninger i sporstofmodulet er vist på fig Fig Skærmbillede til bestilling af tidsserier. Den aktuelle station søges frem i de øverste felter i skærmbilledet. Tryk på F4 eller klik på søgeknapperne til højre for felterne. Når stationen er valgt, udfyldes parameterlisten med parametrene, der er målt ved stationen med angivelse af matricen, parametrene er målt i: 10/15 10/14

13 A B S Vand (analyseresultater fra det marine modul) Biota Sediment Desuden oplyses antallet af værdier af hver parameter. Listen kan mindskes ved at fravælge nogle matricer i rammen Vis parametertype. En parameter vælges ved at klikke på fluebensboksen yderst til venstre i parameterlisten. Før parameteren vælges, skal man tage stilling til, hvilken lodret akse parameteren skal afsættes langs i den grafiske afbildning. Det sker i rammen Akse på plot. Valget bekræftes i listen, når parameteren vælges. For analyserne af vandprøver skal man desuden vælge, hvilke lag (dybdeintervaller) af den marine recipient, der skal medtages for hver parameter. Det sker ved at vælge lag i listen til højre i skærmbilledet, før parameteren vælges. Også her bekræftes valgene i parameterlisten. Man kan skifte lag mellem valg af parametre, dvs. benytte et lag for en parameter og et andet lag for en anden parameter. Flere lag kan desuden medtages samtidig, dog max. 3 lag. Nogle af lagene kan være kombinationer af andre lag. Lagene defineres og vedligeholdes vha. importmodulet, se vejledningen til importmodulet for en uddybende forklaring. Hvis man ønsker at afbilde en separat graf for hvert af lagene, sættes flueben i feltet Separat graf for hvert lag. Ønsker man at vælge alle lag samtidig, dvs. medtage alle målinger uanset den dybde, de er udtaget i, sættes flueben i feltet Vælg alle lag. Fig Overførsel af data til regneark. 11/15 11/14

14 Ud over at afbilde forskellige parametre for den samme station er der mulighed for omvendt at afbilde den samme parameter for forskellige stationer. Når man har valgt parametre for én station og søger den næste frem, anbringes den første station i stationslisten lige under de øverste stationsfelter, så stationen let kan søges frem igen ved at klikke på den i listen. Klik på knappen [Slet alle lag] for at fjerne alle valg af stationer og parametre. Når man er færdig med bestillingerne i skærmbilledet, klikkes på knappen [Plot] for at fremstille den grafiske afbildning. I stedet for at afbilde værdierne grafisk, kan de overføres til regneark ved klik på [Regneark]. Der kan kun overføres værdier for en enkelt station af gangen. Skærmbilledet til overførsel af data til regneark er vist på fig I skærmbilledet vælges mellem at udskrive resultater fra analyse af biotaprøver eller sedimentprøver, og årsintervallet kan evt. mindskes vha. rullefelterne. Ved klik på [Udskriv] udskrives værdierne i en afgrænset tekstfil. I filen anvendes typisk skilletegnet TAB eller semikolon. Skilletegnet kan vælges i indstillingerne af modulet, jf. afsnit 5 nedenfor. Navnet på filen indtastes i det nederste felt. 5. Indstillinger 5.1 Automatisk valg af lagkoder ved grafisk afbildning Via menupunktet Indstillinger i hovedmenuen og menupunktet Automatisk valg af lagkoder er der adgang til skærmbilledet, vist på fig. 5-1, til valg af de lag, der skal vælges automatisk ved grafisk afbildning af vandkemiparametre, jf. fig. 4-1 i afsnit 4. Lagene er opdelt på miljøcentre, derfor skal man vælge miljøcenter i en dialog, før skærmbilledet på fig. 5-1 dukker op. I kolonnen Auto oplyses, om laget skal vælges automatisk ved valg af vandkemiparametre i skærmbilledet på fig J = ja og N = nej. Man skifter mellem de to værdier ved at klikke på feltet. Husk, at knappen yderst til højre på knapbjælken øverst i skærmbilledet skal vise en skrivende hånd, ellers er det ikke muligt at ændre data. Klik på knappen eller tryk på F12 for at skifte. Det er ikke muligt at oprette nye lag eller ændre koder og betegnelser for lagene i skærmbilledet. Vedligeholdelsen af lag foregår i importmodulet, se brugervejledningen til dette modul for flere oplysninger. 5.2 Generelle indstillinger Via menupunktet Indstillinger i hovedmenuen og menupunktet Generelle indstillinger er der adgang til et skærmbillede til indstilling af sporstofmodulet, f.eks. grafik, farver og overførsel af data til regneark. På fig. 5-2 er skærmbilledet og fanen til konfiguration af de grafiske afbildninger vist. 12/15 12/14

15 Fig Automatisk valg af lagkoder ved grafisk afbildning. Grafik Fanen Grafik benyttes til at definere standardindstillinger af STOQ s grafikdel. Nabopunkter i den grafiske afbildning, der ligger længere end Max. linielængde fra hinanden, forbindes ikke med en ret linie i de grafiske afbildninger. I rammen Grafikvindue kan man skifte mellem et stort, mellemstort og lille grafisk skærmbillede. Det lille bilede har den fordel, at det ikke skjuler kontrolpanelet til justering af den grafiske afbildning, mens det store billede giver det bedste overblik. Vælges Bibehold zoom på tid, zoomes ind på samme tidsinterval, når tidsserierne dukker op på skærmen, f.eks. samme år (rapporteringsåret). Vælges Medtag afviste værdier, medtages værdier med KS-status N i tidsserierne. Farver Fanen Farver bruges til ændring af baggrundsfarverne. Ikke alle skærmelementer er omfattet af farvevalget, så de valgte farver skal kombineres fornuftigt med den aktuelle Windows-opsætning. Se i on-line hjælpen for yderligere oplysninger. 13/15 13/14

16 Fig Generelle indstillinger af sporstofmodulet. Beregninger I feltet Interpolationsgrænse for tidsvægtet middel angives det antal dage, der højst må være til nabopunkter uden for beregningsperioden for at der ved beregning af tidsvægtet middel interpoleres skråt, retlinet til disse værdier. Se vejledningen til grafikdelen for yderligere oplysninger. Udskrift I denne fane kan man vælge skilletegnet i CSV-filerne, der anvendes til eksport af data til regneark. Søgning Feltet Vis kun aktive stationer bruges til at styre, om man i modulet har adgang til samtlige marine stationer eller kun aktive stationer, dvs. stationer, som man fører tilsyn/arbejder med. Fordelen ved kun at beskæftige sig med aktive stationer er, at antallet af stationer nedbringes væsentligt. 14/15 14/14

17 6. Revisioner Version Dato Revision Revideret pga. konsolideringen af STOQ hos staten Geografisk opsplitning af data på amter Geografisk opsplitning af data på miljøcentre. 15/15 15/14

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Marine fysiske og kemiske data

Marine fysiske og kemiske data STOQ SQL Server Marine fysiske og kemiske data Brugervejledning til det marine modul Marts, 2015 Sag nr. 6097664 Version 3.05 Dato 2015-03-21 Udarbejdet af JNS Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Rapporter. STOQ SQL Server. Brugervejledning til rapportmodulet. Maj, Sag nr Version 3.02 Dato Udarbejdet af JNS

Rapporter. STOQ SQL Server. Brugervejledning til rapportmodulet. Maj, Sag nr Version 3.02 Dato Udarbejdet af JNS STOQ SQL Server Rapporter Brugervejledning til rapportmodulet Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.02 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon +45 4598

Læs mere

Vegetation i søer. STOQ SQL Server. Brugervejledning til søvegetationsmodulet. Juni, 2012. Version 3.04 Dato 2012-06-06 Udarbejdet af JNS

Vegetation i søer. STOQ SQL Server. Brugervejledning til søvegetationsmodulet. Juni, 2012. Version 3.04 Dato 2012-06-06 Udarbejdet af JNS STOQ SQL Server Vegetation i søer Brugervejledning til søvegetationsmodulet Juni, 2012 Version 3.04 Dato 2012-06-06 Udarbejdet af JNS Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Telefon +45 5161 1000

Læs mere

Værktøj. STOQ SQL Server. Brugervejledning til værktøjsmodulet. Maj, 2008. Sag nr. 8694229 Version 3.03 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS

Værktøj. STOQ SQL Server. Brugervejledning til værktøjsmodulet. Maj, 2008. Sag nr. 8694229 Version 3.03 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS STOQ SQL Server Værktøj Brugervejledning til værktøjsmodulet Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.03 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon +45 4598

Læs mere

Grafisk afbildning af data

Grafisk afbildning af data STOQ SQL Server Grafisk afbildning af data Vejledning til betjening af grafik kontrolpanelet Januar, 2007 Sag nr. 5694412 Version 3.0 Dato 2007-01-29 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Introduktion. STOQ SQL Server. Introduktion til STOQ-systemet for nye brugere. Januar, 2007

Introduktion. STOQ SQL Server. Introduktion til STOQ-systemet for nye brugere. Januar, 2007 STOQ SQL Server Introduktion Introduktion til STOQ-systemet for nye brugere Januar, 2007 Sag nr. 5694412 Version 3.0 Dato 2007-01-11 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark

Læs mere

Fysiske og kemiske vandløbsdata

Fysiske og kemiske vandløbsdata STOQ SQL Server Fysiske og kemiske vandløbsdata Brugervejledning til vandløbsmodulet Juni, 2012 Version 3.04 Dato 2012-06-06 Udarbejdet af JNS Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Telefon +45

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Al indtastning i Sclerosebehandlingsregistret foregår nu elektronisk i systemet KMS. Dette er en vejledning til denne KMS-indtastning. På

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Hvordan importerer jeg stamdata?

Hvordan importerer jeg stamdata? Hvordan importerer jeg stamdata? I Untis har du mulighed for at importere stamdata fra menuen Filer. Stamdataene (Klasser, Lærere, Lokaler, Fag og Elever) skal importeres enkeltvis. Du vælger selv, hvilke

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014 Titel: Stoftransport Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Ferskvand: Jens Bøgestrand og Jytte Erfurt TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DB01 1 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Rettigheder til redigering af geografi Du skal være oprettet som bruger med adgang

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik Huskesedler Anvendelse af regneark til statistik August 2013 2 Indholdsfortegnelse Aktivere Analysis Toolpak... 4 Dataudtræk fra Danmarks Statistik... 4 Kopiering af formler... 4 Målsøgning... 5 Normalfordeling...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

PA - Vejledning. PA Journal

PA - Vejledning. PA Journal PA - Vejledning PA Journal Layout Det er vigtigt at finde et layout og registreringsmetode der passer til dig og dine daglige rutiner. Har du et makropanel vedr. PA registreringer, kan du med fordel vise

Læs mere

Tastevejledning Entré MalerKalk

Tastevejledning Entré MalerKalk I det følgende kan du se hvordan du anvender kalkulationsprogrammet Entré MalerKalk fra Danske Malermestre. Indholdsfortegnelse: 1. Genvejstaster: 2. Prislisteforståelse og diverse tillæg: 3. Kom i gang

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.46.0. Den 12. december 2012. J.nr. 4004-V1574-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.46.0. Den 12. december 2012. J.nr. 4004-V1574-12 Versionsbrev LUDUS version 1.46.0 Den 12. december 2012 J.nr. 4004-V1574-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere