KOM I GANG. 1/ Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM I GANG. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC"

Transkript

1 KOM I GANG 1/ Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2

3 Forord FORORD Denne manual giver dig en hurtig introduktion til hvordan du arbejder med programmet Automation fra PC SCHEMATIC. Du kan blandt andet læse om: Hvordan projekter er opbygget Hvordan du indsætter nye projekt sider Hvordan du tegner diagram sider Nyttige genveje... og meget andet. Har du brug for mere dybdegående information, må du læse om dette i programmets hovedmanual. Videoer på På vores hjemmeside kan du også se videoer om hvordan du arbejder med programmet, og læse mere overordnede artikler om f.eks. el-dokumentation og standarder. PC SCHEMATIC forum og FAQ Fra har du ligeledes adgang til PC SCHEMATIC forum, hvor du kan udveksle erfaringer med andre PC SCHEMATIC brugere. På forumet kan du også se en FAQ med de mest stillede spørgsmål til vores support service. INSTALLATION AF PROGRAMMET SE HVORDAN DU INSTALLERER PROGRAMMET I DEN VEDLAGTE INSTALLATI- ONSVEJLEDNING. Side 3

4 Indhold INDHOLD Denne Kom i gang manual er en hurtig introduktion til Automation: ARBEJDSOMRÅDET (S. 5) Her får du et overblik over hvilke muligheder du har på skærmen, når du har startet programmet. OM PROJEKTER OG SIDER (S. 9) Her får du et overblik over hvad et projekt er i Automation, samt hvordan du indsætter, flytter, kopierer og sletter sider i projekter. TEGN DIAGRAMMER (S. 15) Her får du et overblik over hvordan du tegner diagrammer i Automation. For eksempel kan du se hvordan du tegner streger og cirkler, og hvordan du anbringer tekster og symboler. Du lærer også noget om forholdet mellem komponenter og symboler, og ser bl.a. hvordan du kan hoppe mellem de forskellige symboler for en komponent. GENVEJE (S. 29) Sidst i manualen finder du et overblik over forskellige genveje i programmet. Side 4

5 ARBEJDSOMRÅDET Her kan du se hvilke muligheder du har på skærmen, når du har startet programmet.

6

7 Sådan ser arbejdsområdet ud SÅDAN SER ARBEJDSOMRÅDET UD Når du har startet Automation, kan du vælge Filer => Åbn, og åbne projektet Pcsmotordemo1.pro. Projektet ligger i mappen Pcselcad/Projekt. Her kan du bladre rundt i projektet ved at klikke på sidefanerne nederst på skærmen (punkt 13 nedenfor). Arbejdsområdet i Automation ser således ud: Menubjælken Menubjælken består af de menuer, der indeholder alle funktioner i programmet. 2. Program værktøjsbjælken På program værktøjsbjælken kan du vælge de almindelige fil- og udskriftsmuligheder samt de generelle tegne- og redigeringsværktøjer. 3. Kommando værktøjsbjælken Kommando værktøjsbjælken har forskelligt udseende alt efter hvilke funktioner der er aktive. Se "Tegn diagrammer" på side Pickmenuen Her kan du anbringe de symboler, stregtyper, teksttyper, cirkeltyper og komponenter du anvender mest, så du kan hente dem direkte ind på dine tegninger. Ved at klikke på fanerne nederst i pickmenuen, kan du skifte mellem de oprettede pickmenuer. Læs mere om pickmenuen i "Symboler" på side Hjælperammen Hjælperammen er ikke slået til første gang du starter programmet. Den bruges til at vise standard margin på papiret. Det er også muligt at aktivere en hjælperamme, der viser det område din printer kan skrive ud på. Hjælperammerne kan slås til og fra. 6. Stifinder vinduet Øverst i Stifinder vinduet har du direkte adgang til Symbolmenuen, Komponentdatabasen og Objektlisteren. Endvidere er der to faneblade: Fanebladet Projekter og fanebladet Deltegninger. Side 7

8 Sådan ser arbejdsområdet ud Fanebladet Projekter i Stifinder vinduet På fanebladet Projekter finder du oplysninger om alle åbne projekter. Du får et overblik over alle siderne i projekterne, samt over alle komponenter på de pågældende sider. Når du klikker på et symbol for en projekt side, bliver siden vist på skærmen. Fanebladet Deltegninger i Stifinder vinduet Fanebladet Deltegninger benyttes til håndtering af bl.a. placering-, redigering- og visning af deltegninger. Du kan således f.eks. trække hele sider eller deltegninger ind i projektet, eller oprette nye deltegninger ud fra kopierede områder fra det aktive projekt. Se "Sådan indsættes nye sider" på side Venstre værktøjsbjælke Venstre værktøjsbjælke indeholder forskellige side- og zoom-funktioner samt nederst informationer om sidens indstillinger og status. 8. Tegnearealet Tegnearealet svarer til den størrelse papir, du har valgt at tegne på. Papirstørrelsen kan vælges i Indstillinger => Side indstillinger. 9. Oversigtsbilledet Her vises et overblik over hele siden, hvor det zoom du står i er angivet med et sort rektangel. 10. Side historie knapper Ved at klikke på Side historie knapperne, kan du hoppe til de senest anvendte sider indenfor det aktive projekt. 11. Status linien Her vises bl.a. koordinater, lagtitel og hjælpetekst, samt forskellige meddelelser. Når du lader musemarkøren hvile over f.eks. en knap på skærmen eller et symbol i pickmenuen, vises der her en forklarende tekst. 12. Strømvejsnumre Strømvejsnumre vises både det sted du angiver de skal placeres på siden, og nederst på skærmen. Strømvejsnumrene nederst på skærmen vises også når du zoomer ind på en del af siden. Således kan du altid se hvor du befinder dig. 13. Side faner Her kan du klikke for at skifte rundt mellem siderne. Se "Sådan vælger du sider og kapitler" på side Rullepaneler Når du har zoomet ind på et område, kan du få det valgte område til at flytte sig ved at trække i rullepanelerne. 15. Vis ledige vinduet I Vis ledige vinduet kan du se alle de komponenter i projektet, der har ledige symboler (ubrugte funktioner). Læs mere i "Vis ledige vinduet" på side Ledige symboler for valgt symbol i Vis ledige vinduet Når du har valgt en komponent i Vis ledige vinduet, kan du her se de ledige symboler for komponenten. 17. Kapitel faner Når du klikker på en kapitel fane, hopper du til den første side i det valgte kapitel. Se "Sådan vælger du sider og kapitler" på side 14. Side 8

9 OM PROJEKTER OG SIDER Her kan du få et hurtigt overblik over hvordan du opretter et nyt projekt, og indsætter nye sider i projektet: - Hvad er et projekt?...(s. 11) - Sådan indsættes og vælges sider... (s. 13) - Sådan flyttes, kopieres og slettes sider... (s. 14) På kan du også se videoer, der viser dig mere om projekter og sider.

10

11 Hvad er et projekt? HVAD ER ET PROJEKT? HVAD VIL "PROJEKTORIENTERET" SIGE? Automation er et projektorienteret program. Det vil sige, at alle de oplysninger du har brug for i forbindelse med et projekt, er placeret i en og samme fil. Du behøver således ikke skifte program for f.eks. at oprette styklister eller detailtegninger, da disse indgår i samme projekt fil som dine tegninger. HVAD BESTÅR ET PROJEKT AF? Et projekt kan typisk bestå af en forside, indholdsfortegnelser, kapitel forsider, sider med tegninger, samt sider med forskellige former for lister. Ud over dette kan et projekt indeholde sider med mekaniske symboler for de anvendte komponenter. Alle disse dele er placeret på hver deres side/sider i projektet. Projekt tegninger Symbol dokumentation Grafiske forbindelsesplaner Grafiske kabelplaner Grafiske klemplaner Genereres automatisk Opdateres automatisk PLClister Kabellister Klemlister Komponentlister Styklister Indholdsfortegnelse Forside Kapitelinddeling EKSEMPEL PÅ ET PROJEKT DU KAN SE NOGLE PROJEKTEKSEMPLER I MAPPEN PCSELCAD/PROJEKT. I NOGLE AF PROJEKTERNE I MAPPEN FINDER DU BL.A. FORKLARINGER PÅ DE FORSKELLIGE SIDETYPER. Side 11

12 Hvad er et projekt? PROJEKT TEGNINGERNE ER UDGANGSPUNKTET Udgangspunktet for dit projekt er projekt tegningerne. Her tegner du dine skemaer ved at anbringe symboler, tekster og streger på en eller flere sider i projektet. Her knytter du også varedata til de forskellige symboler i skemaerne. Disse varedata hentes f.eks. fra programmets komponentdatabase, og kan herefter automatisk overføres til projektets lister. GRAFISKE PLANER OG SYMBOL DOKUMENTATION DU KAN AUTOMATISK FÅ OPRETTET: GRAFISKE KLEMPLANER GRAFISKE KABELPLANER GRAFISKE FORBINDELSESPLANER SYMBOL DOKUMENTATION DETTE ER BESKREVET I PC SCHEMATIC VÆRKTØJER MANUALEN. DER KAN DU ENDVIDERE SE HVORDAN DU OVERSÆTTER TEKSTER MED PRO- GRAMMET PC SCHEMATIC OVERSÆTTER, OG OPSÆTTER PARAMETRE FOR DWG/DXF IMPORT/EKSPORT. DISSE MANUALER KAN DOWNLOADES FRA Side 12

13 Sådan indsættes nye sider SÅDAN INDSÆTTES NYE SIDER Der findes mange måder at indsætte nye sider på. Her vises blot én. SÅDAN TRÆKKER DU EN NY SIDE IND I PROJEKTET Du skal nu åbne et projekt og indsætte en ny diagram side et sted i projektet: 1) Vælg Filer => Åbn og åbn projektet Pcsmotordemo1.pro (findes i mappen Pcselcad/Projekt). 2) Klik på sidefanen for side 6 nederst på skærmen, for at vise hvor du vil anbringe den nye side i projektet: Klik her 3) I Stifinder vinduet: Klik på Deltegninger fanen, og klik på mappen Skabelon. Her kan du se alle de side skabeloner, som du kan trække ind i projektet. Skabelonerne er ordnet i mapper efter deres funktion. 4) For at indsætte en diagram side: Klik på mappen Normal, og alle side skabeloner med tomme diagram sider vises. 5) Klik på de forskellige sider for at se hvordan de ser ud. 6) Klik f.eks. på PCSA3Hbasis.std, hold musetasten nede, træk siden over i projektet, og slip musetasten. 7) Siden er nu indsat i projektet. Du kan også indsætte en side ved at holde <Ctrl> nede, og klikke på den ønskede side. 3) Klik her 4) Klik her 6) Klik, og træk siden ind i projektet Klik én gang på en side, og siden vises VIGTIGT AT VÆLGE DE RIGTIGE SIDETYPER LAVER DU F.EKS. EN LISTE PÅ EN DIAGRAMSIDE (FUNKTION NOR- MAL), KAN LISTEN IKKE AUTOMATISK UDFYLDES MED DATA FRA DINE TEGNINGER. Side 13

14 Sådan indsættes nye sider SÅDAN VÆLGER DU SIDER OG KAPITLER Åbn projektet Pcselcad/Projekt/Pcsmotordemo1.pro, så du kan afprøve det du læser. Du kan vælge mellem projektets sider, ved at klikke på sidernes sidefaner nederst på skærmen: Klik for at vælge en side Klik for at se siderne i kapitlet Klikker du på kapitel fanerne i skærmens højre side, vises første side i det valgte kapitel. Du kan også bruge [PageDown] og [PageUp] tasterne til at bladre frem og tilbage mellem projektets sider. En anden mulighed er at vælge Vis => Gå til side, og taste sidenummeret ind. SÅDAN FLYTTES, KOPIERES OG SLETTES SIDER Her vises blot én blandt mange måder at flytte, slette og kopiere sider på. Sådan flytter du sider vha. Sidefanerne 1) Klik på sidefanen for den side du vil flytte, så siden vælges. 2) Klik på sidefanen igen, hold musetasten nede, og træk siden derhen hvor du ønsker den skal placeres. Slip nu musetasten. 3) Klik OK til at flytte siden. Har du flyttet et kapitel faneblad, bliver du spurgt om alle kapitlets sider skal flyttes med. Sådan kopierer du sider vha. Sidefanerne Sider og kapitler kopieres på samme måde som beskrevet ovenfor, blot med den forskel at du holder <Ctrl> tasten nede imens. Når du kopierer sider/kapitler, vises et lille + i markøren. Når du kopierer sider, bliver du spurgt om eller hvordan du vil omnummerere symbolerne på siden, og evt. ændre reference betegnelser. Sådan sletter du en side vha. Sidefanerne 1) Højreklik på sidefanen 2) Vælg Slet. Side 14

15 TEGN DIAGRAMMER Her kan du se hvordan du tegner diagrammer. Du kan læse om: - Hvad er tegneobjekter... (s. 17) - Markér, flyt og slet objekter... (s. 18) - Tegn streger... (s. 19) - Tegn cirkler... (s. 20) - Anbring tekster... (s. 21) - Anbring symboler... (s. 22) - Varedata på symboler... (s. 23) - Slet symboler... (s. 24) - Komponenter med flere symboler... (s. 26) - Vis en komponents ledige symboler...(s. 27) - Hop mellem en komponents symboler... (s. 28)

16

17 Tegneobjekter TEGNEOBJEKTER HVAD ER ET TEGNEOBJEKT? I Automation findes fire forskellige typer tegneobjekter: Streger, Symboler, Tekster og Cirkler. Alt hvad du anbringer på en tegning, vil altid være én af disse fire typer tegneobjekter. Der findes også en Områder kommando, som gør det muligt at arbejde med alle objekttyperne samtidig f.eks. ved kopiering, flytning og rotation. SÅDAN SKIFTER DU OBJEKT TYPE Når du vil arbejde med en bestemt type tegneobjekter, starter du med at klikke du på én af disse knapper (tastatur genvejen vises i parentes): Symboler [s] Tekster [t] Streger [l] Cirkler [c] Områder [o] NÅR DU KLIKKER PÅ ÉN AF DISSE KNAPPER, ÆNDRER PROGRAMMET TILSTAND: PROGRAM VÆRKTØJSBJÆLKEN ÆNDRES VALGMULIGHEDERNE I PROGRAMMETS MENUER ÆNDRES DU FÅR KUN LOV TIL AT ARBEJDE MED OBJEKTER AF DEN VALGTE TYPE Automatisk kommandoskift Hvis du vil have Automation til at skifte objekt type for dig automatisk, klikker du på Automatisk kommandoskift knappen, der er placeret til venstre for Streger knappen. Når funktionen er slået til, skifter Automation automatisk til den objekt type, som det udpegede objekt har f.eks. Streger. Funktionen deaktiveres ved at klikke på Automatisk kommandoskift knappen igen. SÅDAN ARBEJDER DU MED TEGNEOBJEKTER Der findes to forskellige tilstande at arbejde i. Hvilken tilstand du arbejder i bestemmes af Tegn knappen også kaldet Blyanten. Du kan enten: a) Tegne/placere nye objekter (aktiveret Blyant), eller arbejde med b) Allerede placerede objekter (ikke aktiveret Blyant) f.eks. når du flytter, kopierer, sletter eller redigerer objekter. Objekterne markeres ved at klikke på dem, eller ved at klikke og trække musen hen over de ønskede objekter. Side 17

18 Tegneobjekter SÅDAN MARKERER DU FLERE OBJEKTER Start med at åbne projektet Pcselcad/Projekt/Pcsmotordemo1.pro, så du sideløbende kan afprøve det du læser. Når du skal arbejde med allerede placerede objekter, skal du først markere objekterne: 1) Klik på den knap der svarer til den objekttype objektet har f.eks. Tekster. 2) Sørg for at Blyanten ikke er valgt tryk <Esc> 3) Klik i et hjørne af det område du ønsker markeret (se figuren nedenfor) 4) Hold musetasten nede, og træk musen hen over skærmen, indtil der er tegnet et rektangel rundt om de objekter du vil markere. 5) Slip musetasten, og alle objekterne i området er valgt. 3) Klik her 5) Kør musen herhen og slip 4) Hold musetasten nede og træk Ønsker du at fravælge nogle af de valgte objekter, så hold <Ctrl> nede og klik på dem. Ønsker du endvidere at vælge objekter uden for området, så hold ligeledes <Ctrl> nede og klik på disse. Sådan flytter, kopierer og sletter du objekter Når du har markeret objekterne, klikker du på Kopier, Flyt eller Slet knappen. Når du har anbragt de kopierede objekter, vil du blive spurgt om hvordan symbolerne skal omdøbes. Tryk <Esc> for at fjerne objekterne fra trådkorset. Du kan fortryde dine handlinger ved at klikke på Fortryd, og du kan få gentegnet siden ved at klikke på Gentegn knappen. Se også "Sådan sletter du et symbol" på side 24. SÅDAN MARKERER DU FORSKELLIGE OBJEKTTYPER SAMTIDIG Når du skal markere forskellige typer objekter samtidig, klikker du først på Områder knappen, og gør derefter som beskrevet ovenfor. Side 18

19 Streger STREGER LEDENDE OG IKKE-LEDENDE STREGER Der findes to forskellige former for streger i Automation: a) Ledende (elektriske) streger b) Ikke ledende streger / frie streger Er Ledende streger knappen valgt (se billedet nedenfor), bliver stregen opfattet som en elektrisk/ledende forbindelse. Er den ikke valgt, opfattes stregen ikke som en elektrisk forbindelse. SÅDAN TEGNER DU STREGER 1) Klik på Streger knappen, eller tryk på genvejs tasten [l]. 2) Værktøjsbjælken for streger vises: Vælg stregtype Vælg streg egenskaber Vælg ledende / ikke-ledende Lasker Monteringskorrekt Rette streger Stregtype Stregbredde Stregfarve Indsæt potentiale 3) Skal du tegne streger: Klik på Blyanten, så den er valgt. 4) Vælg stregtypen f.eks. Rette streger 5) Klik hvor stregen skal begynde, og klik én gang hvert sted stregen skal ændre retning. Skal du tegne ledende streger, så se nedenfor. Når du er færdig med at tegne streger, kan du trykke på <Esc> for at deaktivere Blyanten. Side 19

20 Streger SIGNALNAVNE OG LEDENDE (ELEKTRISKE) STREGER Første gang du klikker på en blank side for at tegne Ledende streger, kommer du ind i dialogboksen Signaler. Det skyldes at ledende (elektriske) streger kun kan starte og slutte i et elektrisk punkt. Et elektrisk punkt kan være en anden ledende streg, et tilslutningspunkt på et symbol eller et signal. Når du starter eller slutter en elektrisk streg uden elektrisk forbindelse, skal du derfor vælge et signalnavn, eller vælge at stregen skal parkeres (uden signalnavn). Når du har gjort det, får du lov til at tegne stregen. Hvad bruges signalnavne til? Signalnavnet for dette signalsymbol bruges til at angive en elektrisk forbindelse til et andet signalsymbol med samme signalnavn. Det vil sige at alle elektriske punkter med identiske signalnavne, er samme elektriske potentiale. Hvad vil det sige at Parkere en streg? Vil du vente med at beslutte hvad en ledende streg skal forbindes til, vælger du Parkering. Stregen får således ingen elektrisk forbindelse. Dette er dog kun en midlertidig løsning, da der aldrig bør være en parkering i et færdigt projekt. CIRKLER OG CIRKELBUER Når du skal tegne cirkler/cirkelbuer vælger du Cirkler og aktiverer Blyanten. Cirkler har genvejstasten [c]. I værktøjsbjælken for cirkler har du disse muligheder: Fyldte cirkler Radius Start- og slut vinkel Stregtykkelse Farve Ellipse Side 20

21 Tekster TEKSTER SÅDAN ANBRINGER DU EN TEKST 1) Klik på Tekster knappen, eller tryk på genvejs tasten [t]. 2) Værktøjsbjælken for tekster vises: Vælg tekstens egenskaber Skriv teksten her Optællingsfunktioner 3) Indtast teksten som vist ovenfor og tast <Enter>. 4) Du har nu teksten i trådkorset. Klik der hvor du vil placere den. SÅDAN RETTER DU EN TEKST Hvis du ønsker at rette en tekst i et projekt, gør du følgende: 1) Klik på Tekster knappen, og slå Blyanten fra ved at trykke <Esc> 2) Dobbeltklik på teksten 3) Ret teksten og tryk <Enter> eller klik OK DER FINDES FORSKELLIGE TEKST TYPER Der findes flere forskellige former for tekster i Automation: TEKST TYPE FRIE TEKSTER SYMBOL TEKSTER TILSLUTNINGSTEKSTER DATAFELTER BESKRIVELSE TEKSTER, DER FRIT KAN ANBRINGES OVERALT I PROJEKTET. TEKSTER, DER ER KNYTTET TIL HVERT ENKELT SYMBOL, OG SOM INDEHOLDER OPLYSNINGER OM DEN KOMPONENT SYMBOLET REPRÆSENTERER. TEKSTER, DER ER KNYTTET TIL HVERT AF ET SYMBOLS TILSLUT- NINGSPUNKTER. TEKSTFELTER DER UDFYLDES AUTOMATISK. Side 21

22 Symboler SYMBOLER KORT OM SYMBOLER I Automation benytter du symboler, når du skal vise en bestemt elektrisk funktion på en tegning. Vil du f.eks. anbringe en lampe, finder du symbolet for en lampe og indsætter det derefter på tegningen. Komponenter med flere elektriske funktioner kan have flere symboler tilknyttet se "Komponenter" på side 26. KORT OM PICKMENUEN Når du arbejder i Automation vises en pickmenu på skærmen. Her anbringer du de symboler og andre tegneobjekter som du benytter mest. Symboler/tegneobjekter der vises i alle pickmenuer Skift mellem flere menuer i pickmenuen Klik på et symbol, og anbring det på skemaet SÅDAN PLACERER DU ET SYMBOL FRA PICKMENUEN 1) Klik på det ønskede symbol i pickmenuen. Programmet skifter herved automatisk til at arbejde med Symboler, og Tegn knappen aktiveres. 2) Du får nu symbolet i trådkorset: Klik dér hvor du vil placere symbolet. 3) Du kommer nu ind i dialogboksen Komponent data: Indtast komponent data Evt. reference betegnelse vises her Hent varedata fra database 4) Indtast komponent navn, samt evt. type, varenummer og/eller funktions beskrivelse, og klik OK. Side 22

23 Symboler 5) Symbolet er nu placeret i diagrammet, og har fået tilknyttet varedata. Tryk på <Esc> for at fjerne symbolet fra trådkorset. SYMBOLER MED VAREDATA I PICKMENUEN Symbolerne i pickmenuen kan knyttes til eksisterende komponenter i databasen. Her er det vigtigt at vide: 1) Når du placerer et sådant symbol på en projekt side, får det automatisk komponentens varedata knyttet til sig på skemaet. 2) Indeholder komponenten i databasen flere funktioner, får du en ny pickmenu med alle komponentens elektriske symboler, idet du klikker på symbolet i pickmenuen. 3) Når du klikker på et af symbolerne, og anbringer det, forsvinder komponentens pickmenu. Når du trykker på [Ctrl+F9] får du den frem igen. Har du Vis ledige vinduet åbent, kan du se alle de ledige/ubrugte symboler for komponenten i skærmens nederste højre hjørne. SÅDAN VÆLGER DU EN KOMPONENT I DATABASEN VIA PICKMENUEN 1) Hold <Ctrl> nede idet du klikker på et symbol i pickmenuen. 2) Du kommer nu ind i Database menuen: Her vises alle de komponenter, der indeholder symbolet i databasen. 3) Klik på den ønskede komponent, klik OK, og placér komponentens symbol(er) i diagrammet. Side 23

24 Symboler SÅDAN SLETTER DU ET SYMBOL 1) Klik på Symboler knappen, og tryk <Esc> for at slå Blyanten fra. 2) Klik på Slet knappen, og dialogboksen Slet vises: Her kan du se hvor mange komponenter, der indgår i dette navn i projektet Antal symboler, der vil slettes, hvis du vælger Komponent Antal symboler, der vil slettes, hvis du vælger Symbol 3) Du har nu følgende muligheder: Klik på Symbol: Kun det valgte symbol slettes Klik på Komponent: Alle symboler for komponenten slettes (på figuren ovenfor kan du se at den fysiske klemme, som symbolet er valgt fra, består af to symboler). Klik på Navn: Alle symboler med dette navn slettes (klemrækken på figuren ovenfor består således af tre fysiske komponenter) Klik på Annullér: Intet slettes Hvis du sætter hak ud for Luk streger, lukkes stregerne for alle de symboler, der slettes såfremt dette er muligt. Sætter du ikke hak ud for Luk streger, parkeres stregerne. Med Luk streger Stregerne lukkes Uden Luk streger Stregerne parkeres 4) Symbolet er nu slettet. Side 24

25 Symboler SÅDAN BRUGER DU AUTOMATISK STREGTEGNING FOR SYMBOLER Når du placerer symboler i et projekt, kan du få Automation til automatisk at tegne symbolets forbindelser. For at gøre det, skal du aktivere programmets Router ved at vælge Router => Aktiv, så der sættes hak ud for Aktiv. For at slå Routeren fra igen, vælger du Router => Aktiv igen, så hakket forsvinder. Bemærk, at Mellemrumstasten ændrer routerens retning. Se genveje under menuen Router Under menuen Router kan du se hvilke muligheder du har i Routeren, og se genvejstasterne for Router funktionen. Det er først når du bruger genvejene sammen med Router funktionen, at den bliver et virkelig stærkt værktøj. Du kan definere dine egne genvejstaster under Indstillinger => Markør/Skærm => Genveje. Routeren kan både bruges når du arbejder med Streger og med Symboler. Genveje for Routeren Side 25

26 Komponenter KOMPONENTER HVAD ER FORHOLDET MELLEM SYMBOLER OG KOMPONENTER? 1) Et symbol viser en elektrisk funktion på et diagram 2) En komponent er ét eller flere symboler, som har en angivet type og et varenummer. Når en komponent har flere elektriske funktioner, har komponenten ét symbol for hver funktion. For at angive at to symboler tilhører den samme komponent, skal symbolerne have det samme komponent navn. Symboler for -K1, placeret på forskellige projekt sider (To elektriske symboler og et mekanisk) 3) Når du indtaster samme navn for forskellige elektriske symboler i et projekt, fortæller du herved programmet, at de er del af samme komponent. Når du vælger komponenter via databasen Når du vælger en komponent via databasen, får du automatisk dens elektriske symboler i en pickmenu, og kan frit placere disse i projektets skemaer. Du får alle komponentens symboler, lige til at placere Side 26

27 Komponenter SÅDAN VÆLGER DU LET ET LEDIGT SYMBOL I EN KOMPONENT At Automation intelligent forstår hvilke symboler, der kommer fra hvilken komponent, giver dig mange fordele i det daglige arbejde. Når du har benyttet komponenter fra databasen, kan du f.eks. let få et overblik over alle komponenter, der stadig har ubrugte symboler: 1) Vælg Vis => Vis ledige vindue viser alle de komponenter i projektet, der har ledige funktioner/symboler: Dobbeltklik på komponenten 2) Dobbeltklik på en komponent i vinduet, og du får en pickmenu med de ledige symboler for komponenten: 3) Klik på det symbol du skal bruge, og placér det i diagrammet. Vis ledige vinduet Vis ledige vindue vises permanent på skærmen, hvis der under Indstillinger => Markør/Skærm er sat hak ud for Aktivér Vis ledige vindue automatisk. Herved har du hele tiden overblik over hvilke af de anvendte komponenter hele i projektet, der stadig har ledige symboler. Når du klikker på en komponent i listen i Vis ledige vinduet, får du adgang til dens ledige symboler nederst i vinduet. Står du på en Diagram side vises alle komponenter i projektet med ledige elektriske symboler. Står du på en Mekanisk side, vises alle komponenter med ledige mekaniske symboler. Side 27

28 Komponenter HOP MELLEM SYMBOLER FOR SAMME KOMPONENT Når du placerer flere symboler for samme komponent, oprettes automatisk referencer mellem disse symboler på projektsiderne. Ud for de enkelte symboler kan du derfor se henvisninger til andre symboler for komponenten. Lister kan ligeledes oprettes, så du kan hoppe direkte fra en komponent i listen til komponenten på diagram siderne. Sådan hopper du til et andet symbol for komponenten For at hoppe automatisk over til det symbol, der refereres til, gør du følgende: 1) Dobbeltklik på henvisningen/referencen. Dobbeltklik på referencen, og det refererede symbol udpeges 2) Programmet hopper nu automatisk over til den side i projektet, hvorpå det refererede symbol findes. Symbolet udpeges af trådkorset. Automatisk hop til henvisning fra referencekors/kontaktspejle Tilsvarende kan du dobbeltklikke på referencen i referencekors eller kontaktspejle: Dobbeltklik her for at vende tilbage til spolesymbolet Dobbeltklik på referencen i referencekorset, og det refererede symbol udpeges Dobbeltklikker du på symbolets reference til kontaktspejlet/referencekorset, vender du tilbage til symbolet med symboltypen Relæ. Side 28

29 GENVEJE Her kan du se hvilke muligheder du har for at bruge genveje i programmet.

30

31 Genveje GENVEJE I Automation er en del kommandoer tilgængelige via genvejstaster. Det er også muligt at definere egne genveje på samtlige menupunkter i programmet. Det gør du under Indstillinger => Markør/Skærm => Genveje. KOMMANDO GENVEJ KOMMANDO GENVEJ CIRKLER [C] POTENTIALER [P] DATABASE [D] RETTE STREGER [CTRL+R] DREJ [MELLEMRUMSTASTEN] SCROLL <CTRL>+PILTASTER ERSTAT [CTRL+H] SKRIV TEKST [K] FIND VARENR. [V] SKRÅ STREGER [CTRL+K] FIND TYPE [B] SLET <DEL> FOREGÅENDE [F6] SNAP <SHIFT> FORRIGE SIDE [PAGEUP] STREGER [L] FORRIGE VALGTE SIDE [F10] SYMBOLER [S] FORRIGE ZOOM <TAB> SYMBOLMENU [F8] FORTRYD [CTRL+Z] SØG [CTRL+F] GEM PROJEKT [CTRL+S] SØG IGEN [F3] GENTEGN [CTRL+G] TEGN <INSERT> HELBILLEDE [HOME] TEKSTER [T] HØJDEKOTE [F11] SLÅS TIL/FRA UDSKIFT SYMBOL [F4] INDSÆT [CTRL+V] UDSKRIV [CTRL+P] [CTRL+0] ("0"="NUL") KEYBOARD [K] VIS FULDT TEGNE- AREAL KOMPONENTGRUP- PERING [CTRL+F7] VIS LEDENDE [SHIFT+F2] TIL/FRA KOORDINATBOKS [CTRL+I] VIS LEDIGE [F9] KOPIER [CTRL+C] VIS LEDIGE IGEN [CTRL+F9] NYT PROJEKT [CTRL+N] VIS STIFINDER VINDUE [SHIFT+F12] NÆSTE [F5] VIS VAREDATA [CTRL+F2] NÆSTE SIDE [PAGEDOWN] VÆLG ALT [CTRL+A] OBJEKTLISTER [F7] ZOOM [Z] OMRÅDER [O] ZOOM IND [CTRL+HOME] ONLINE MANUAL [F1] ZOOM UD [CTRL+END] OVERSIGTSBILLEDE [F12] SLÅS TIL/FRA ÅBN [CTRL+O] GENVEJSTASTER Side 31

32 Genveje Der er forskel på, om du bruger store eller små bogstaver. Det vil sige, at [Shift+c] ikke aktiverer cirkelkommandoen. Det er dog underordnet, om <Caps Lock> er aktiv eller ej. BRUGERDEFINEREDE GENVEJE I Automation kan du frit definere dine egne genvejstaster. Dette gøres ved at gå ind i Indstillinger => Markør/Skærm => Genveje, hvor du let kan oprette de genveje, som passer til netop din hverdag. Genveje kan også være tryk på blot en enkelt tast som f.eks. [s] for Symbol. Højre musetast For at få yderligere muligheder, når du arbejder med programmet, kan du højreklikke med musen på et objekt. Det kan være et på et symbol, på pickmenuen, på en hel side eller andet. Højreklik vil i mange tilfælde frembringe en menu, der indeholder funktioner og/eller data om objektet. Er du i tvivl om noget, kan du således altid prøve at se om du får noget ud af at højreklikke. Side 32

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 2 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT MOTORSTYRING

MIT FØRSTE PROJEKT MOTORSTYRING MIT FØRSTE PROJEKT MOTORSTYRING Sådan laver du et simpelt projekt, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst ændret 13-2-2013 Dok.nr.:

Læs mere

MANUAL AUTOMATION SERVICE

MANUAL AUTOMATION SERVICE MANUAL AUTOMATION SERVICE Udviklet af PCSCHEMATIC A/S Juli 2017 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet Automation Service. Et par definitioner PCSCHEMATIC Automation er et program til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

HVORDAN KAN REFERENCEARKITEKTUR IMPLEMENTERES I EN STANDARDISERET DOKUMENTATION?

HVORDAN KAN REFERENCEARKITEKTUR IMPLEMENTERES I EN STANDARDISERET DOKUMENTATION? HVORDAN KAN REFERENCEARKITEKTUR IMPLEMENTERES I EN STANDARDISERET DOKUMENTATION? Strukturering af dokumentation er et must, hvis der skal være genkendelighed og ensartethed i dokumentationen. Det samme

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

KIconEdit-håndbogen. Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen

KIconEdit-håndbogen. Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen 2 Indhold 1 Indledning 5 2 Fundamentale ting på skærmen 6 2.1 Hovedværktøjslinje..................................... 6 2.2 Værktøj værktøjslinje....................................

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Nyheder i NOVAX maj 2014

Nyheder i NOVAX maj 2014 Nyheder i NOVAX maj 2014 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Patientindgang... 5 Opret aftale... 5 Navngive henvisningsforløb... 8 Rediger statusmarkeringer... 10 Tilpasset visning af tidsbestillingen... 12

Læs mere

BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER

BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER Version 17.0 Dette dokument beskriver nye funktioner i Automation version 17. Nyheder markeret med ** er kommet med efter brugermøder i 2014. Beskrivelser af Komponentguide,

Læs mere

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC PROJEKT GENERATOR 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 ANDRE MANUALER.......................................... 5 GENERÉR OG OPDATÉR

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Tastekombinationer i Genveje. KAPITEL 6 Genveje

Tastekombinationer i Genveje. KAPITEL 6 Genveje KAPITEL 6 Genveje Genvejstaster er tastekombinationer der er knyttet til bestemte funktioner i ZoomText så man undgår at skulle åbne ZoomText brugerfladen. Der findes genvejstaster til næsten alle funktioner

Læs mere

hydraulik/pneumatik og flow diagrammer. Desuden findes symboler til PLCer, sensorer og transducere, intelligent husinstallation,

hydraulik/pneumatik og flow diagrammer. Desuden findes symboler til PLCer, sensorer og transducere, intelligent husinstallation, FUNKTIONSOVERSIGT PC SCHEMATIC Automation er en CAD-løsning til dokumentation af automation, installation, pneumatik og hydraulik. Programmet sætter dig i stand til at bruge din tid så effektivt som muligt,

Læs mere

Vejledning til at lave almindelige bordkort i Draw Side 1

Vejledning til at lave almindelige bordkort i Draw Side 1 Side 1 Når du åbner skabelonen til alm. bordkort ser du en side med 10 bordkort. For at få de stiplede linjer frem skal du evt. lige klikke i linealen foroven eller i siden. De stiplede linjer er for at

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Lidt om harddisken. Harddisken er dit lager

Lidt om harddisken. Harddisken er dit lager 60+Bornholm Lidt om harddisken Harddisken er dit lager Alt, hvad du arbejder med på din pc, skal ligge på en (hard)disk (eller på en cd/dvd eller USBstick men de opfattes som diske af pc en). Alle de programmer,

Læs mere

KOMPONENTGUIDE. Sådan opretter du komponenter i PC SCHEMATICs komponentdatabase. Fra version 17. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOMPONENTGUIDE. Sådan opretter du komponenter i PC SCHEMATICs komponentdatabase. Fra version 17. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOMPONENTGUIDE Sådan opretter du komponenter i PC SCHEMATICs komponentdatabase. Fra version 17. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender den nye komponentguide til at

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder

SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder V7R2 Build (Sorteret stigende) Beskrivelse Build 12 - Begrænsning af antal åbne sider. Der var i visse tilfælde ikke mulighed for at begrænse antallet

Læs mere

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen Xerox Øvelse med tekst og billeder Nattergalen 1. opsætning af dokument i InDesign: - Klik File > New. I dialogboksen udfyldes indstillingerne som vist herunder. Det er vigtigt, at tage stilling til størrelser

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder!

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Kom hurtigt i gang med FloorPlan 3D FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Formålet med denne guide, er at give et overblik over de grundlæggende funktioner i FloorPlan 3D og at få

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

Danmarks mest solgte eldokumentations

Danmarks mest solgte eldokumentations Danmarks mest solgte eldokumentations program Her kan du få et overblik over mulighederne i PCschematic ELautomation. Ved en første betragtning kan PCschematic ELautomation godt ligne et hvilket som helst

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC... 1 Anvend Paint til tegning af skinnesymboler... 1 Start af Paint... 1 Ny tegning i Paint... 1 Tegn et sporskifte... 2 Valg af farve...

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Sådan søger du boliger på Findbolig.nu 1 Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Denne vejledning viser de forskellige søgemuligheder, du har på Findbolig.nu. I vejledningen kan du se, hvordan du - søger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER. Version 19.0

BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER. Version 19.0 BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER Version 19.0 Dette dokument beskriver nye funktioner i Automation version 19 i forbindelse med præsentation af disse på brugermøder november 2016. Komponentguiden har sin

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg

Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser 1 Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: Gennem Valg Afspiller og åbn en aktivitet... 3 Øvelse 2... 5 Konfigurer-menuen... 5 Kort om indstillinger

Læs mere

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først:

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først: SOHO/NOHO Printer Installation til Windows (PC) - Version 2.0 Vigtig før du går i gang: Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm BETJENINGSVEJLEDNING Når du er på start siden (index.htm), vælg altid fuld skærm. Herved får du bedre plads til at se på tegningerne. Du kan også klikke på F11 på tastaturet. Hvis du altid vil starte med

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Minikursus i Outlook 2010 Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Outlook 2010 Søren E. Larsen, EUC Sjælland. Rev. februar 2013

Læs mere

Bliv en haj til. Opret den første præsentation

Bliv en haj til. Opret den første præsentation Bliv en haj til Opret den første præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Uddrag af: Bliv en haj til præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Hjælp til billedbehandling og overførsel

Hjælp til billedbehandling og overførsel Hjælp til billedbehandling og overførsel På skrivebordet på din PC er der anbragt 3 foldere, en genvej til overførselsprogrammet og en genvej til fotoprogrammet: De tre foldere hedder: BillederTilBehandling

Læs mere

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer.

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer. Microsoft browser Edge Når du skal på internettet i Windows 10, bruger du som udgangspunkt programmet Microsoft Edge. Det er en helt ny, simpel internetbrowser med en række spændende funktioner. Du kan

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

C&B Systemet. - Kom godt i gang med systemet. Denne vejledning indeholder en række praktiske oplysninger til vores nye kunder.

C&B Systemet. - Kom godt i gang med systemet. Denne vejledning indeholder en række praktiske oplysninger til vores nye kunder. C&B Systemet - Kom godt i gang med systemet Denne vejledning indeholder en række praktiske oplysninger til vores nye kunder. Praktisk info - support C&B s supportere har alle en fortid i mæglerbranchen

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

REFWORKS FAGKONSULENTENS VEJLEDNING

REFWORKS FAGKONSULENTENS VEJLEDNING REFWORKS FAGKONSULENTENS VEJLEDNING Nationale Kliniske Retningslinjer Version 09-02-2015 2015 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Ekstern adgang til RefWorks...

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogrammer... 1 2. Værktøjslinjen... 3 3. Profiler... 11 3.1.

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere