Miljøredegørelse Averhoff Genbrug A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S

2 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse: Averhoff Genbrug A/S Borumvej Tilst Tlf.: Fax: web: Ansvarlig ledelse og kontaktperson: Direktør Michael Averhoff Antal ansatte: En direktør, en kontorassistent og 10 fastansatte i produktionen Bygningsmæssige forhold: Averhoff Genbrug A/S råder over to lejede bygninger. Den ene anvendes som modtagehal og råvarelager. Den anden indeholder kontor, frokoststue, toiletfaciliteter, færdigvarelager og produktionslokale. Mellem de to bygninger findes containere til det udsorterede affald. Skitse over de bygningsmæssige forhold findes som bilag til miljøhåndbogen. 03. Forbrug Vand: Der forbruges ikke processvand i produktionen. Vandforbruget stammer udelukkende fra sanitære installationer. Varme: Kontor, frokoststue og toilet er elopvarmet. I produktionshallen er opstillet en elvarmer. Råvarelageret er uopvarmet. El: Der forbruges el til opvarmning, truck, kabelpresse, komprimator og opladning af håndværktøj. Miljøredegørelse 2004 Side 1 af 5

3 Forbrugsstoffer: Der anvendes ikke forbrugsstoffer i produktionen ud over sædvanlige rengøringsmidler. Oversigt findes som bilag i miljøhåndbogen. Udledninger: Der udledes ikke røg fra produktionen. Støjniveauet ligger under grænseværdierne i miljøgodkendelsen. Spildevandet ledes til trixtank. Affald: Ud over de sorterede fraktioner, der stammer fra produktionen og som bortskaffes til enten genvinding, forbrænding eller kontrolleret destruktion, er der intet affald fra produktionen. Dagrenovationen bortskaffes i henhold til Århus Kommunes affaldsregulativ. 04. Krav til miljøledelsessystemet Averhoff Genbrug A/S ønsker at opnå og fastholde certificering i henhold til DS/ISO Miljøledelse. Desuden er det Averhoff Genbrug A/S holdning, at miljøpolitikken bedst kan efterleves ved at implementere et miljøledelsessystem, der tager hensyn til Averhoff Genbrug A/S særlige forhold som kap. 5 virksomhed i forhold til miljøloven. 05. Miljøpolitik Averhoff Genbrug A/S vil vedligeholde et miljøledelsessystem, der skal indeholde miljømålsætninger og miljømål. Disse skal gennemgås årligt med henblik på løbende forbedringer. Averhoff Genbrug A/S vil aktivt arbejde for nytænkning ved demontering af elektronikaffald, således at flere fraktioner flyttes fra deponi til forbrænding og fra forbrænding til genvinding. Averhoff Genbrug A/S vil som minimum leve op til relevante og gældende love og bestemmelser, og gå videre hvor det er økonomisk forsvarligt; herunder arbejde aktivt på at vedligeholde certificeringer. Vi vil inddrage medarbejderne aktivt for at opnå disse målsætninger. Medarbejderne er miljøbevidste og miljøansvarlige i det daglige arbejde. Det tætte samarbejde med medarbejderne på disse områder skal vedligeholdes og udbygges til også at omfatte arbejdsmiljøet. Averhoff Genbrug A/S vil samarbejde med leverandører om at udvikle miljøhensyn i flere led. De forbrugsstoffer og hjælpemidler Averhoff Genbrug A/S anvender skal så vidt muligt komme fra bæredygtige produktioner og være miljømærkede. Miljøpolitikken er tilgængelig for alle og Averhoff Genbrug A/S vil kommunikere med offentligheden om virksomhedens miljøforhold og miljøsyn gennem såvel elektroniske som sædvanlige kanaler. Miljøredegørelse 2004 Side 2 af 5

4 06. Miljøforhold Miljøforholdene omkring det ydre miljø er beskrevet i kortlægningen, der blev foretaget omkring årsskiftet 2003/04. Denne kortlægning suppleres med de nødvendige oplysninger til brug ved DS/ISO certificeringen. Der er fastlagt konkrete retningslinier for indsamling af viden om og registrering af miljøforholdene, herunder arbejdsmiljøforholdene, ligesom der er retningslinier for vurdering af miljøforhold, som har eller kan have en væsentlig miljøpåvirkning. 07. Lovbestemte krav Averhoff Genbrug A/S er omfattet af pligt til miljøgodkendelse. Dette medfører bl.a. at der skal indsendes og offentliggøres en årlig miljøredegørelse. En fuldstændig oversigt over relevante og gældende love og bekendtgørelser findes som bilag til Miljøhåndbogen. 08. Målsætninger og mål Averhoff Genbrug A/S har foretaget en kortlægning af miljøpåvirkningerne, og prioriteret følgende som de væsentligste: Energi (varme og el) Affaldsbortskaffelse Arbejdsmiljøforhold Den overordnede visionære målsætning er, at Averhoff Genbrug A/S skal fremstå som en miljøansvarlig partner såvel i behandlingen af elektronikaffald som i behandling af arbejds- og miljøforhold i øvrigt. De oprationelle mål for 2004 er følgende: at blive certificeret i henhold til DS/ISO at flytte flere fraktioner fra forbrænding til genvinding gennemføre ny intern standard for arbejdspladsvurderinger, samt at nedbringe støj- og støv niveauet i produktionen. 09. Miljøhandlingsplaner Averhoff Genbrug A/S vil opnå de opstillede mål ved at iværksætte følgende tiltag: Miljøredegørelse 2004 Side 3 af 5

5 Mål Handling Ansvarlig Tidsramme Udarbejdelse og Ledelsen og Det første grønne indføring af et medarbejder- regnskab skal være klart miljøledelsessystem, repræsentanter senest primo februar der skal 2004 danne grundlag for certificeringen DS/ISO certificering Senest ultimo juni 2004 skal miljøledelsessystemet være forankret i virksomheden. Senest 31. december 2004 skal DS/ISO certificeringen være gennemført. Flytte 3-4 % fra forbrænding til genvinding Tilpasse sorteringen Medarbejderne 2005 Ny intern standard for arbejdspladsvurderinger Fastlæggelse af en skematiseret procedure for APV. Ledelsen og medarbejderrepræsentanter Senest 1. marts 2004 skal APV være gennemført. Gennemførelse af APV i hele virksomheden Nedbringelse af støj- og støvniveauet Støjniveauet nedbringes ved lyddæmpning af vippecontainere. Støvninveauet nedbringes ved fastlæggelse og indføring af en rengøringsprocedure Ledelsen og medarbejderrepræsentanter Senest 1. marts 2004 skal lyddæmpningen være gennemført og rengøringsproceduren være indført. 10. Beskrivelse af miljøledelsessystemet Formålet med miljøledelsessystemet er at sikre, at standarden for miljø hos Averhoff Genbrug A/S hele tiden forbedres. Certificering i henhold til DS/ISO indgår som en del af miljøledelsessystemet. Miljøledelsessystemet består af følgende hovedafsnit: Miljøredegørelse 2004 Side 4 af 5

6 Miljøredegørelse Procedurer Instruktioner Bilag 11. Ledelsens gennemgang Averhoff Genbrug A/S s ledelse vil en gang årligt og senest i forbindelse med fremsendelse af miljøredegørelsen gennemgå miljøhåndbogen med henblik på behandling af mulige behov for ændringer i politik, målsætninger og andre dele af miljøledelsessystemet. Gennemgangen baseres på indsamlede oplysninger om Averhoff Genbrug A/S s drift, samt kendskabet til miljøforhold generelt. Tilst d. 12. januar 2004 Michael Averhoff Direktør Miljøredegørelse 2004 Side 5 af 5

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1 Sapa Extrusion Tønder A/S Tønder den 06-02-2014 CSR-Erklæring fra Sapa Extrusion Tønder A/S Med dette dokument erklærer Sapa Extrusion Tønder A/S, at den lever op til

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2004/2005 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik aflægger hermed grønt regnskab for regnskabsåret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2001/2002 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 2 Indledning Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2001/2002 (1. maj 2001 30.

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet Handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål med handlingsplanen 1 1.1.2 Strategier, politikker og

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere