INN VA TI NS S MMER SK LE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INN VA TI NS S MMER SK LE"

Transkript

1 INN VA TI NS S MMER SK LE august 2015 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

2 VELKOMMEN TIL INNOVATIONS SOMMERSKOLEN 2015 Så er vi i Vejle for 3. gang klar med Innovations Sommerskolen og igen i år er der garanti for sommervejr, inspirerende input, praktisk erfaring og muligheder for at netværke. Vi holder fast i noget af det kendte, bl.a. Spinderihallerne som vores fantastiske ramme og vi har fokus på temaerne INNOVATION, PRODUKTIVITET og LEDERSKAB. Som det fremgår af dette program, finder du både klassiske inspirationsoplæg og hands-on workshops. Som det nye lancerer vi i år et nyt tema: RESILIENS. Det finder du programsat på dag 2. Derudover introducerer vi et tværgående tema: OPEN! Open Innovation Open Source Open Data Open Mind Open Up Open Air! Programmet er som altid sammensat med omtanke for, hvad der rører sig i både vores egen organisation, i andre organisationer og i samfundet generelt. Emnerne præsenteres af de bedste kapaciteter indenfor deres felt, af markante professorer, driftige erhvervsfolk og skarpe kolleger. Bag sommerskolen står Vejles uddannelsesinstitutioner via Uddannelsesrådet og Vejle Kommune. Sommerskolen er udviklet i et samarbejde mellem HR, Spinderihallerne og COK. Vejle med Vilje. Vejle med innovation. Innovation med Vilje. Til Innovations Sommerskolen 2015 vil vi sammen udfordre rammerne for, hvordan vi kan gøre gode ideer til virkelighed, omsætte teori til praksis og ide til handling. Velkommen til årets festfyrværkeri we now declare the bazaar OPEN! Praktiske informationer TILMELDING Ansatte i Vejle Kommune skal tilmelde sig via kursusportalen Øvrige skal tilmelde sig via til med oplysninger om navn, virksomhed, CVR-nummer, EAN-lokationsnummer og . Husk at oplyse hvilke workshops, du ønsker at deltage i f.eks. L3, P4 og P7. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Husk: Hvis du er tilmeldt, men ikke kan deltage alligevel så meld afbud ellers efterlader du en tom stol, som en anden kunne have fået glæde af. Pris I alt 600 kr. for begge dage. Kontaktpersoner Søren Madsen, HR, Vejle Kommune, Lars Henrik Nielsen, Spinderihallerne,

3 INNO VATI ON 27. august kl / VEJLE OPLÆG WHY WONDER? OM FILOSOFISK UNDREN OG INNOVATION Roberto Verganti Professor i ledelse og innovation fra Politecnico di Milano Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet Hvordan kan en filosofisk og undringsbaseret tilgang skabe mening, dynamik og innovation på din arbejdsplads? Den verdenskendte innovationsforsker Roberto Verganti og professor Finn Thorbjørn Hansen fra Aalborg Universitet, der leder forskningsprojektet undringsdreven innovation, vil tale sammen om bevægelsen fra produkt- og brugerorienteret innovation til menings- og undringsdreven innovation. 27. august kl / WORKSHOP WHY WONDER WORKSHOP Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet samt undre-piloter fra Vejle Kommune Vejle Kommunes forskningsprojekt Undringsdrevet Innovation er godt i gang, og syv piloter fra forskellige steder i organisationen er blevet trænet i at undre sig i praksis. På denne workshop skal vi arbejde med øvelser, der har undren som omdrejningspunkt: Kan undren gøre Verden og Vejle til et bedre sted? Hvordan gør man, og hvordan har pilotgruppen gjort det? Hvordan kan din arbejdsplads blive en del af et spirende undringsfællesskab? Workshoppen er en forlængelse af formiddagens oplæg om undren. Det er dog intet krav, at du deltager i oplægget inden workshoppen. 27. august kl / INNOVATION OPLÆG DET DIGITALE FORANDRER ALT! Louise Opprud Jakobsen Lab Agent, Innovation Lab Verden vil forandre sig mere de næste 20 år, end den har gjort de sidste 5000 år. Industrialisering fortrænges lige nu af en digitalisering, der giver alle brancher, alle sektorer, alle organisationer helt nye vilkår at basere sig på. Louise Jakobsen, chef for New Ways of Working i Innovation Lab, tegner et portræt af de nye vilkår og de forandringer, som de vil medføre for måden vi lever, arbejder og organiserer os på. 27. august kl / INNOVATION OPLÆG GIVER FRIVILLIGT ARBEJDE OG AKTIVT MEDBORGERSKAB MERE VELFÆRD? Dennis Kristensen Formand, FOA Medborgerskab, frivillighed og samskabelse er på dagsordenen i rigtig mange kommuner. Men hvad betyder det for ledere, medarbejdere og borgere? Er frivillig arbejdskraft og aktivt medborgerskab en forudsætning for fremtidens velfærd? Disse og flere andre spørgsmål vil Dennis Kristensen berøre i sit oplæg. 28. august kl / VEJLE OPLÆG FORANDRING FØLES, OG FØLELSER FORANDRER - FØLELSER SOM DRIVER FOR INNOVATIONSKAPACITET Anne Hundtofte Therkelsen Chefkonsulent, Ledelsesakademiet Lillbælt Hanne Jessen Krarup Ledelseskonsulent I en innovationsproces kan der ofte komme følelser på spil, følelser, som i nogle tilfælde kan opleves som modstand. I denne workshop har vi fokus på at udvide og integrere en forståelse for følelser, som ikke skelner mellem positive og negative følelser, men hvor alle følelser bliver betragtet som produktive kræfter, der bidrager til virksomhedens innovationskapacitet. 28. august kl / INNOVATION OPLÆG INNOVATIONSPROCESSEN I LEGO Torsten Bjørn LEGO Hør, hvordan Lego lykkes med at skabe nye produkter og legetøj, der til stadighed begejstrer børn og barnlige sjæle. Et konstant fokus på at innovere altimens produktionen opretholdes og optimeres. 28. august kl / INNOVATION OPLÆG NUDGING FRA STRATEGI TIL PRAKSIS Pelle Guldborg Hansen Adfærdsforsker Nudging handler om, hvordan man kan arbejde med at påvirke borgernes daglige beslutninger og grundlæggende vaner. Dette er ikke blot muligt, men også billigt og effektivt. Gennem sit oplæg kommer Pelle Guldborg Hansen med sit bud på, hvordan man griber arbejdet med nudging an, hvordan dette har virket i en række offentlige organisationer, og hvorfor det er så vigtigt at forstå, at løsningen altid skal findes i problemet. Oplægget sigter på at inspirere tilhørere til at anskue problemstillinger i deres arbejdsfelt med nye øjne. 28. august kl / INNOVATION WORKSHOP WORKSHOP I GRAFISK FACILITERING MED BÅDE KANT OG BLØDE KURVER! Eva Sommer Hansen Spinderihallerne Michael Eriksen Uddannelse & Læring Er du træt af møder, hvor ord og begreber flyver rundt i lokalet? Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at gøre komplekse budskaber enkle? Så er grafisk facilitering helt sikkert noget for dig. Du behøver ikke at være en haj til at tegne, du skal blot have lysten og modet til at lære en række simple tips og tricks og øve det i praksis.

4 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 8.00 Morgenkaffe i passagen 8.30 Velkomst ved borgmester Arne Sigtenbjerggaard, kommunaldirektør Niels Ågesen samt direktør for Campus Vejle Morten Weiss-Pedersen INNO VATI ON / VEJLE OPLÆG WHY WONDER? OM FILOSOFISK UNDREN OG INNOVATION Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet Roberto Verganti Professor, Politecnico di Milano PROD UKTI VITET P1 / VEJLE OPLÆG BIG DATA - OPEN DATA Peter Karm Økonomi og Arbejdsmarkedsdirektør, Vejle Kommune Kim Escherich Executive Innovation Architect, IBM LE DER SKAB L1 / OPLÆG LEDELSE INNOVATION OM STYRKET LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Kjeld Zacho Jørgensen Adm. Direktør, Billund Airport 9.45 Kaffepause / WORKSHOP WHY WONDER WORKSHOP Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet samt undre-piloter fra Vejle Kommune P2 / UD AF HUSET GREEN TECH CENTER SMART GRID TESTFACILITET & RESILIENCE LAB DENMARK Jørgen Andersen CEO Green Tech Center Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle Kommune L2 / LEDELSE WORKSHOP EN EFFEKTIV LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Christina Nüssler Chefkonsulent,COK Frokost Frokost på Green Tech Center / INNOVATION OPLÆG DET DIGITALE FORANDRER ALT! Louise Opprud Jacobsen Lab Agent, Innovation Lab P3 / PRODUKTIVITET OPLÆG STYRK SAMARBEJDET OG FÅ BEDRE RELATIONEL KOORDINERING Kasper Edwards Seniorforsker, DTU L3 / LEDELSE OPLÆG VIRTUEL LEDELSE I GRUNDFOSS Rikke Lindekilde Ph.d. studerende, Aarhus Universistet Kaffepause find dit næste oplæg / INNOVATION OPLÆG GIVER FRIVILLIGT ARBEJDE OG AKTIVT MEDBORGERSKAB MERE VELFÆRD? Dennis Kristensen Formand, FOA P4 / PRODUKTIVITET OPLÆG PERFORMANCE MANAGEMENT DER ER PENGE I DET. Jacob Eskildsen Professor Aarhus Universitet/AU Herning L4 / LEDELSE OPLÆG I BAD MED PICASSO SÅDAN BLIVER DU MERE KREATIV Christian Stadil Erhvervsleder og ejer af Hummel International På gensyn i morgen!

5 PROGRAM FREDAG 28. AUGUST 8.00 Morgenkaffe i passagen INNO VATI ON / VEJLE - OPLÆG FORANDRING FØLES, OG FØLELSER FORANDRER - FØLELSER SOM DRIVER FOR INNOVATIONSKAPACITET Anne Hundtofte Therkelsen Chefkonsulent, Ledelsesakademiet Lillbælt Hanne Jessen Krarup Ledelseskonsulent RE SILI ENS R1 / RESILIENS OPLÆG TRIPLE FOCUS RESILIENS I SKOLE OG DAGTILBUD Karin Vikær Hermansen Dagtilbud Anders Høgsbro Holm Uddannelse & Læring Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring alle fra Vejle Kommune LE DER SKAB L5 / LEDELSE OPLÆG INNOVATION PÅ SYGEHUSOMRÅDET Ivan Brandslund Laboratoriechef, Sygehus Lillebælt og Professor, Syddansk Universitet Find dit næste oplæg / INNOVATION OPLÆG INNOVATIONSPROCESSEN I LEGO Torsten Bjørn LEGO R2 / RESILIENS OPLÆG RESILIENTE VEJLE Jonas Kroustrup Chief Resilience officer, Vejle Kommune L6 / LEDELSE OPLÆG VEJLE INNOVATION I ÅBENHED HVORDAN BLIVER INNOVATION EN NATURLIG DEL AF EN DRIFTSORIEN- TERET HVERDAG John Lassen BOLABVejle Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune Kaffepause / INNOVATION OPLÆG NUDGING FRA STRATEGI TIL PRAKSIS Pelle Guldborg Hansen Adfærdsforsker, Roskilde Universitet R3 / RESILIENS OPLÆG TEORI U FOR BEGYNDERE Tina Bue Teori U konsulent, Odense Kommune L7 / LEDELSE OPLÆG VÆRDIBASERET LEDELSE LEDELSE UDEN LØN OG VILKÅR Hanna Line Jacobsen Præsident for Røde Kors Frokost / INNOVATION WORKSHOP GRAFISK FACILITERING Eva Sommer Hansen Spinderihallerne, Vejle Kommune Michael Eriksen Uddannelse & Læring, Vejle Kommune R4 / RESILIENS WORKSHOP TAG MEDEJERSKAB PÅ DEN RESILIENTE VERDEN Steen Hildebrandt Professor Otto Scharmer Professor, Massachusetts Institute of Technology, via Skype L8 / WORKSHOP STYRING AF UDVIKLINGS- AKTIVITETER Henrik Schelde Chefkonsulent, COK Tak for i år!

6 PROD UKTI VITET 27. august kl P1 / VEJLE OPLÆG BIG DATA - OPEN DATA Peter Karm Økonomi og Arbejdsmarkedsdirektør, Vejle Kommune Kim Escherich Executive Innovation Architect, IBM Big Data og Open Data får i disse år meget fokus og kan være kimen til gode beslutninger og give nye spændende perspektiver på løsningen af opgaver. På Vejle Kommunes platform data.vejle.dk offentliggøres data med det formål at skabe øget gennemsigtighed i forvaltningen og understøtte iværksætteri. Big Data bruges eksempelvis til at understøtte Arbejdsmarkedsområdet i at få arbejdsløse i arbejde. Kom og hør om arbejdet med data fra et globalt og lokalt perspektiv. RE SILI ENS 28. august kl R1 / RESILIENS OPLÆG TRIPLE FOCUS RESILIENS I SKOLE OG DAGTILBUD Karin Vikær Hermansen Dagtilbud, Vejle Kommune Anders Høgsbro Holm & Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring, Vejle Kommune Resiliens er på dagsordenen i Vejle Kommune. Men skal et samfund for alvor blive reslient, må vi sørge for, at vores børn og unge også bliver det. Dette oplæg har fokus på, hvordan vi i Vejle Kommune bidrager til det ved give det enkelte barn mulighed at udvikle et stærkt selvværd og indgå i sunde relationer. 27. august kl P2 / UD AF HUSET BESØG GREEN TECH CENTER Jørgen Andersen CEO, Grenn Tech Center Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle Kommune Green Tech Center er en legeplads for grøn teknologi hvor 30 virksomheder med i alt 200 ansatte dagligt arbejder med demonstration og kommercialisering af nye grønne løsninger. Se vores fire energiplatforme, kontrolrum, laboratorie og hils på nogle af virksomhederne. Hør også om vores nystiftede forening Resilient Lab Denmark og dets visioner og aktiviteter. Der er bus til og fra spinderihallerne og frokost som en del af programmet. 27. august kl P3 / PRODUKTIVITET OPLÆG STYRK SAMARBEJDET OG FÅ BEDRE RELATIONEL KOORDINERING Kasper Edwards Seniorforsker, DTU Management Engineering 28. august kl R2 / RESILIENS OPLÆG RESILIENTE VEJLE Jonas Kroustrup Chief Resilience Officer, Vejle Kommune Vejle er udpeget som deltager i det verdensomspændende netværk 100 Resilient Cities. Det betyder, at vi skal samarbejde med en lang række storbyer om at udvikle byers robusthed overfor både pludselige katastrofer og langsomt udviklede trusler. I Vejle byder vi ind med en helhedsorienteret tilgang til resiliensarbejdet i bestræbelserne på at styrke Vejles resiliens og arbejde løsningsorienteret på tværs af sektorer i forhold til en række udfordringer - blandt andet sociale og miljømæssige. 28. august kl R3 / RESILIENS OPLÆG TEORI U FOR BEGYNDERE Tina Bue Teorikonsulent, Odense Kommune Bliv klædt på til eftermiddagens workshop om Teori U. Tina Bue er Danmarks første officielle Teori U konsulent i det offentlige. Hun har som Teori U konsulent i Odense kommune og via sit engagement i Teori U Relationel koordinering har vundet berømmelse i sundhed, fordi der er en sammenhæng mellem kirurgisk performance og relationel koordination. Dermed er det en fristende genvej til at forbedre arbejde og behandlingskvaliteten. I dette oplæg præsenteres resultater fra 13 danske cases, hvor relationel koordinering er målt før og efter organisationsændringer. Det diskuteres, hvordan det måles og kan bruges til udvikling. 27. august kl P4 / PRODUKTIVITET OPLÆG PERFORMANCE MANAGEMENT DER ER PENGE I DET Jacob Eskildsen Professor Aarhus Universitet/AU Herning Performance management går ud på at oversætte strategien til tydelige konkrete, og individuelle mål for de enkelte medarbejdere. Det er der rigtig mange penge i. I oplægget vil professor Jacob Kjær Eskildsen give praktiske eksempler på, hvordan virksomheder kan arbejde effektivt og smart med tilfredshedsmålinger. akademiet haft mere end personer gennem diverse forløb omkring Teori U de sidste 5 år. Hun vil i dette oplæg give en indføring i Teori U og i hvordan man kan arbejde med teorien i praksis. 28. august kl R4 / RESILIENS WORKSHOP TAG MEDEJERSKAB PÅ DEN RESILIENTE VERDEN Steen Hildebrandt Professor, AU, CBS Otto Scharmer Professor, MIT Hvordan kan Vejle være med til at arbejde med resiliens og bæredygtighed? Hør Otto Scharmer online fra Boston, og med Steen Hildebrandt i Spinderihallerne med afsæt i Teori U drøfte, hvordan det er muligt for hver enkelt af os at bidrage til at sætte verden i bevægelse ved at tage et personligt medansvar for at ændre verden.

7 LE DER SKAB 27. august kl L1 / OPLÆG LEDELSE LEDELSE OPLÆG INNOVATION OM STYRKET LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Kjeld Zacho Jørgensen Adm. Direktør, Billund Airport Ledelsen i Billund Lufthavn har igennem de seneste år arbejdet med at styrke hele ledelsen af lufthavnen fra Koncernledelsen, til chefer, afdelingsledere og teamledere. Det har de med inspiration fra teorien om Leadership Pipeline. Hør, hvordan arbejdet er grebet an, og hvilke effekter det har haft på ledelsen af lufthavnen. 27. august kl L2 / LEDELSE WORKSHOP EN EFFEKTIV LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Christina Nüssler Chefkonsulent, COK Ved lederne i din organisation, hvad der forventes af dem hver især? Er din ledelses- organisering med til at sikre en velfunge- rende og produktiv virksomhed? Få inspiration til ledelsesorganisering, sam- arbejde og udvikling med afsæt i teorien om Leadership Pipeline og få på workshoppen mulighed for at debattere ovenstående spørgsmål med andre, der også er optaget af ledelse. 27. august kl L3 / LEDELSE OPLÆG VIRTUEL LEDELSE I GRUNDFOSS Rikke Lindekilde Ph.d. studerende, Aarhus Universitet Antallet af ledere, der ikke har daglig direkte kontakt med deres medarbejdere, er stærkt stigende. Meget ledelse foregår på afstand på trods af, at ledelse helt grundlæggende kræver nærvær. Begrebet Virtualitet betyder oprindeligt at være til stede - selvom man ikke er fysisk tilstede. Det er en væsentlig opgave for den virtuelle leder. At være en synlig leder, der kan skabe resultater og nærvær på trods af den fysiske afstand. 27. august kl L4 / LEDELSE OLÆG OPLÆG I BAD MED PICASSO - SÅDAN BLIVER DU MERE KREATIV Christian Stadil Ejer af Hummel International Kreativitet er kommet for at blive. Det at være opfindsom og kunne improvisere er ikke længere en luksus for de få, men en opgave for de mange. Dette foredrag handler om, at vi alle kan blive mere kreative. Til gavn og glæde for dig selv, dine kolleger, din virksomhed, Danmark og hele verden. Kreativitet og innovation er fremtidens helt afgørende vækstfaktor. 28. august kl L5 / LEDELSE OPLÆG LEDELSE OPLÆG INNOVATION PÅ SYGEHUSOMRÅDET Ivan Brandslund Professor, SDU og laboratoriechef, Sygehus Lillebælt Det offentlige sygehusvæsen er en af landets allerstørste virksomheder. Sygehusenes laboratorier udfører hvert år 150 milllioner analyser til en samlet værdi af over 3 mia. kr. I dette indlæg gennemgås nogle af de innovative løsninger, der er udsprunget fra laboratoriet på Sygehus Lillebælt, og som har fået vidtstrakt udbredelse, såvel i Danmark som internationalt. Flere af disse ideer er patenteret og har desuden medført besparelser i 100 mill. kr.- klassen. 28. august kl L6 / LEDELSE OPLÆG VEJLE INNOVATION I ÅBENHED HVORDAN BLIVER INNOVATION EN NATURLIG DEL AF EN DRIFTSORIENTERET HVERDAG? John Lassen BOLABVejle Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune Vejle Kommunes samarbejde med de almene boligorganisationer er en vigtig del af arbejdet med at styrke den sociale robusthed i byen. I oplægget fokuseres der blandt andet på, hvordan vi kan gøre innovation enkelt for både ledere og medarbejdere? 28. august kl L7 / LEDELSE OPLÆG VÆRDIBASERET LEDELSE LEDELSE UDEN LØN OG VILKÅR Hanna Line Jakobsen Præsident i Røde Kors Hvordan leder man frivillige medarbejdere? Hanna Line Jakobsen blev i efteråret 2014 valgt som den yngste præsident i Røde Kors historie. Hun har været frivillig siden, hun var 16 år, og hun vil fortælle om det at lede frivillige ildsjæle med værdier og en god portion sund fornuft. 28. august kl L8 / WORKSHOP STYRING AF KOMMUNENS UDVIKLINGSAKTIVITETER Henrik Schelde Chefkonsulent, COK Styring og koordinering af igangsatte udviklingsaktiviteter er en vigtig opgave på flere niveauer i organisationen. På denne workshop stilles der skarpt på kendetegnene ved en succesfuld matrix- organisation, du får metoder til at kunne bedrive porteføljeledelse i praksis og viden om, hvad du som leder skal vide for at kunne tage ansvar for organisationens udviklingsaktiviteter.

8 INNOVA TIONS SOMMER SKOLE 2015 Spinderihallerne Oversigtsplanen her viser, hvor de forskellige spor foregår. Der vil også være skiltning i hallerne, så det skulle være til at finde. SPINDERIET CAFÉ PASSAGEN PAKKERIET XENERIET strups Vejle Kommune og Uddannelsesrådet står bag Innovations Sommerskolen

INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle INVITATION S SOMMERSKOLE 12.-13. juni 2013 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle Deltag i et festfyrværkeri af oplæg, MasterClasses og workshops. Her møder du professorer, kreative eksperter, erhvervsfolk

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense Decemberkonferencen 2008 Torsdag den 4. december 2008 i Odense Ledelse af frivillige - en udfordring i frivillige sociale organisationer? Workshops & Tilmelding Workshops & tilmelding I denne oversigt

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 #DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 I løbet af Digitaliseringsmessen 2015 holder Ditmer seks oplæg under navnet #DitmerTalks Du er hermed inviteret :) #DitmerTalks Vi har inviteret en række skarpe

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER

EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER Temasession 1b: Vi skal redesigne velfærden Temasession 2b: Motivation og lyst til læring Temasession 3b: Det gode partnerskab Temasession 4b: Potentialer i intelligent offentlig

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om LEDELSESRUM - form eller fantasi Konference og workshops 8. November 2013 Velkommen til konference/workshop IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse Byder velkommen til konference / workshop om Ledelsesrum

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 18.-19. juni 2014. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle LÆS MERE PÅ WWW.VEJLE.DK/SOMMERSKOLE

INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 18.-19. juni 2014. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle LÆS MERE PÅ WWW.VEJLE.DK/SOMMERSKOLE S SOMMERSKOLE 18.-19. juni 2014 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle LÆS MERE PÅ WWW.VEJLE.DK/SOMMERSKOLE FEST KOM TIL S SOMMERSKOLE Træn din innovative muskel, få ny inspiration og nye samarbejdspartnere,

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11 Ledertræf i Region Nordjylland Program 11.11.11 LEDERTRÆF I REGION NORDJYLLAND Dagens ordstyrer er psykiatridirektør Per Lund Sørensen Kl. 8.15 Kl. 9.00 Kl. 9.10 Check ind og morgenmad Velkommen v. regionsdirektør

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 13. december 2013 08:27 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev december EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER og medlem af en række energi- & eksport netværk Hvilke forandringer forventes på energimarkedet

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Nye veje til grønne løsninger Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Velkommen til Green Cities efterårskonference 2012 I år handler efterårskonferencen om at finde nye og bedre

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Lederskabelse i Børn og Unge 2014

Lederskabelse i Børn og Unge 2014 Lederskabelse i Børn og Unge 2014 Et fælles ledelsesgrundlag I Varde Kommune har vi store forventninger til lederne. Vi skal som ledere kunne arbejde relationelt, strategisk og kunne skabe resultater for

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Store Netværksdag 2008

Store Netværksdag 2008 Store Netværksdag 2008 Torsdag den 12. juni på Hotel & Casino Marienlyst, Helsingør Torsdag den 19. juni i Aalborg Kongres & Kultur Center www.sn08.dk Velkommen til Store Netværksdag 2008 Der netværkes

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) Middle Management Program (MMP) Lederudviklingsprogram for mellemledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der leder andre ledere, og som allerede har erfaring med denne lederrolle

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Studieturens tema: Capacity Building og kvalitetssikring i tre kommuner Studieturens rejsemål: Odense og Kristiansand

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Den fleksible fremtid

Den fleksible fremtid D A N S K G O L F U N I O N Udviklingskonference 20. november 2010 Den fleksible fremtid fakta PROGR AM FOR DAGEN WOR KSHOPS FOREDR AGSHOLDERE Den fleksible fremtid: Udviklingskonference 20. november 2010

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20. marts 2014 på Centralværkstedet

Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20. marts 2014 på Centralværkstedet Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket.dk Sund By Netværksdage 2014 Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20.

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Sommeruniversitet 2014

Sommeruniversitet 2014 Sommeruniversitet 2014 - for medarbejdere Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2014! I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere