INN VA TI NS S MMER SK LE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INN VA TI NS S MMER SK LE"

Transkript

1 INN VA TI NS S MMER SK LE august 2015 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

2 VELKOMMEN TIL INNOVATIONS SOMMERSKOLEN 2015 Så er vi i Vejle for 3. gang klar med Innovations Sommerskolen og igen i år er der garanti for sommervejr, inspirerende input, praktisk erfaring og muligheder for at netværke. Vi holder fast i noget af det kendte, bl.a. Spinderihallerne som vores fantastiske ramme og vi har fokus på temaerne INNOVATION, PRODUKTIVITET og LEDERSKAB. Som det fremgår af dette program, finder du både klassiske inspirationsoplæg og hands-on workshops. Som det nye lancerer vi i år et nyt tema: RESILIENS. Det finder du programsat på dag 2. Derudover introducerer vi et tværgående tema: OPEN! Open Innovation Open Source Open Data Open Mind Open Up Open Air! Programmet er som altid sammensat med omtanke for, hvad der rører sig i både vores egen organisation, i andre organisationer og i samfundet generelt. Emnerne præsenteres af de bedste kapaciteter indenfor deres felt, af markante professorer, driftige erhvervsfolk og skarpe kolleger. Bag sommerskolen står Vejles uddannelsesinstitutioner via Uddannelsesrådet og Vejle Kommune. Sommerskolen er udviklet i et samarbejde mellem HR, Spinderihallerne og COK. Vejle med Vilje. Vejle med innovation. Innovation med Vilje. Til Innovations Sommerskolen 2015 vil vi sammen udfordre rammerne for, hvordan vi kan gøre gode ideer til virkelighed, omsætte teori til praksis og ide til handling. Velkommen til årets festfyrværkeri we now declare the bazaar OPEN! Praktiske informationer TILMELDING Ansatte i Vejle Kommune skal tilmelde sig via kursusportalen Øvrige skal tilmelde sig via til med oplysninger om navn, virksomhed, CVR-nummer, EAN-lokationsnummer og . Husk at oplyse hvilke workshops, du ønsker at deltage i f.eks. L3, P4 og P7. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Husk: Hvis du er tilmeldt, men ikke kan deltage alligevel så meld afbud ellers efterlader du en tom stol, som en anden kunne have fået glæde af. Pris I alt 600 kr. for begge dage. Kontaktpersoner Søren Madsen, HR, Vejle Kommune, Lars Henrik Nielsen, Spinderihallerne,

3 INNO VATI ON 27. august kl / VEJLE OPLÆG WHY WONDER? OM FILOSOFISK UNDREN OG INNOVATION Roberto Verganti Professor i ledelse og innovation fra Politecnico di Milano Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet Hvordan kan en filosofisk og undringsbaseret tilgang skabe mening, dynamik og innovation på din arbejdsplads? Den verdenskendte innovationsforsker Roberto Verganti og professor Finn Thorbjørn Hansen fra Aalborg Universitet, der leder forskningsprojektet undringsdreven innovation, vil tale sammen om bevægelsen fra produkt- og brugerorienteret innovation til menings- og undringsdreven innovation. 27. august kl / WORKSHOP WHY WONDER WORKSHOP Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet samt undre-piloter fra Vejle Kommune Vejle Kommunes forskningsprojekt Undringsdrevet Innovation er godt i gang, og syv piloter fra forskellige steder i organisationen er blevet trænet i at undre sig i praksis. På denne workshop skal vi arbejde med øvelser, der har undren som omdrejningspunkt: Kan undren gøre Verden og Vejle til et bedre sted? Hvordan gør man, og hvordan har pilotgruppen gjort det? Hvordan kan din arbejdsplads blive en del af et spirende undringsfællesskab? Workshoppen er en forlængelse af formiddagens oplæg om undren. Det er dog intet krav, at du deltager i oplægget inden workshoppen. 27. august kl / INNOVATION OPLÆG DET DIGITALE FORANDRER ALT! Louise Opprud Jakobsen Lab Agent, Innovation Lab Verden vil forandre sig mere de næste 20 år, end den har gjort de sidste 5000 år. Industrialisering fortrænges lige nu af en digitalisering, der giver alle brancher, alle sektorer, alle organisationer helt nye vilkår at basere sig på. Louise Jakobsen, chef for New Ways of Working i Innovation Lab, tegner et portræt af de nye vilkår og de forandringer, som de vil medføre for måden vi lever, arbejder og organiserer os på. 27. august kl / INNOVATION OPLÆG GIVER FRIVILLIGT ARBEJDE OG AKTIVT MEDBORGERSKAB MERE VELFÆRD? Dennis Kristensen Formand, FOA Medborgerskab, frivillighed og samskabelse er på dagsordenen i rigtig mange kommuner. Men hvad betyder det for ledere, medarbejdere og borgere? Er frivillig arbejdskraft og aktivt medborgerskab en forudsætning for fremtidens velfærd? Disse og flere andre spørgsmål vil Dennis Kristensen berøre i sit oplæg. 28. august kl / VEJLE OPLÆG FORANDRING FØLES, OG FØLELSER FORANDRER - FØLELSER SOM DRIVER FOR INNOVATIONSKAPACITET Anne Hundtofte Therkelsen Chefkonsulent, Ledelsesakademiet Lillbælt Hanne Jessen Krarup Ledelseskonsulent I en innovationsproces kan der ofte komme følelser på spil, følelser, som i nogle tilfælde kan opleves som modstand. I denne workshop har vi fokus på at udvide og integrere en forståelse for følelser, som ikke skelner mellem positive og negative følelser, men hvor alle følelser bliver betragtet som produktive kræfter, der bidrager til virksomhedens innovationskapacitet. 28. august kl / INNOVATION OPLÆG INNOVATIONSPROCESSEN I LEGO Torsten Bjørn LEGO Hør, hvordan Lego lykkes med at skabe nye produkter og legetøj, der til stadighed begejstrer børn og barnlige sjæle. Et konstant fokus på at innovere altimens produktionen opretholdes og optimeres. 28. august kl / INNOVATION OPLÆG NUDGING FRA STRATEGI TIL PRAKSIS Pelle Guldborg Hansen Adfærdsforsker Nudging handler om, hvordan man kan arbejde med at påvirke borgernes daglige beslutninger og grundlæggende vaner. Dette er ikke blot muligt, men også billigt og effektivt. Gennem sit oplæg kommer Pelle Guldborg Hansen med sit bud på, hvordan man griber arbejdet med nudging an, hvordan dette har virket i en række offentlige organisationer, og hvorfor det er så vigtigt at forstå, at løsningen altid skal findes i problemet. Oplægget sigter på at inspirere tilhørere til at anskue problemstillinger i deres arbejdsfelt med nye øjne. 28. august kl / INNOVATION WORKSHOP WORKSHOP I GRAFISK FACILITERING MED BÅDE KANT OG BLØDE KURVER! Eva Sommer Hansen Spinderihallerne Michael Eriksen Uddannelse & Læring Er du træt af møder, hvor ord og begreber flyver rundt i lokalet? Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at gøre komplekse budskaber enkle? Så er grafisk facilitering helt sikkert noget for dig. Du behøver ikke at være en haj til at tegne, du skal blot have lysten og modet til at lære en række simple tips og tricks og øve det i praksis.

4 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 8.00 Morgenkaffe i passagen 8.30 Velkomst ved borgmester Arne Sigtenbjerggaard, kommunaldirektør Niels Ågesen samt direktør for Campus Vejle Morten Weiss-Pedersen INNO VATI ON / VEJLE OPLÆG WHY WONDER? OM FILOSOFISK UNDREN OG INNOVATION Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet Roberto Verganti Professor, Politecnico di Milano PROD UKTI VITET P1 / VEJLE OPLÆG BIG DATA - OPEN DATA Peter Karm Økonomi og Arbejdsmarkedsdirektør, Vejle Kommune Kim Escherich Executive Innovation Architect, IBM LE DER SKAB L1 / OPLÆG LEDELSE INNOVATION OM STYRKET LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Kjeld Zacho Jørgensen Adm. Direktør, Billund Airport 9.45 Kaffepause / WORKSHOP WHY WONDER WORKSHOP Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet samt undre-piloter fra Vejle Kommune P2 / UD AF HUSET GREEN TECH CENTER SMART GRID TESTFACILITET & RESILIENCE LAB DENMARK Jørgen Andersen CEO Green Tech Center Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle Kommune L2 / LEDELSE WORKSHOP EN EFFEKTIV LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Christina Nüssler Chefkonsulent,COK Frokost Frokost på Green Tech Center / INNOVATION OPLÆG DET DIGITALE FORANDRER ALT! Louise Opprud Jacobsen Lab Agent, Innovation Lab P3 / PRODUKTIVITET OPLÆG STYRK SAMARBEJDET OG FÅ BEDRE RELATIONEL KOORDINERING Kasper Edwards Seniorforsker, DTU L3 / LEDELSE OPLÆG VIRTUEL LEDELSE I GRUNDFOSS Rikke Lindekilde Ph.d. studerende, Aarhus Universistet Kaffepause find dit næste oplæg / INNOVATION OPLÆG GIVER FRIVILLIGT ARBEJDE OG AKTIVT MEDBORGERSKAB MERE VELFÆRD? Dennis Kristensen Formand, FOA P4 / PRODUKTIVITET OPLÆG PERFORMANCE MANAGEMENT DER ER PENGE I DET. Jacob Eskildsen Professor Aarhus Universitet/AU Herning L4 / LEDELSE OPLÆG I BAD MED PICASSO SÅDAN BLIVER DU MERE KREATIV Christian Stadil Erhvervsleder og ejer af Hummel International På gensyn i morgen!

5 PROGRAM FREDAG 28. AUGUST 8.00 Morgenkaffe i passagen INNO VATI ON / VEJLE - OPLÆG FORANDRING FØLES, OG FØLELSER FORANDRER - FØLELSER SOM DRIVER FOR INNOVATIONSKAPACITET Anne Hundtofte Therkelsen Chefkonsulent, Ledelsesakademiet Lillbælt Hanne Jessen Krarup Ledelseskonsulent RE SILI ENS R1 / RESILIENS OPLÆG TRIPLE FOCUS RESILIENS I SKOLE OG DAGTILBUD Karin Vikær Hermansen Dagtilbud Anders Høgsbro Holm Uddannelse & Læring Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring alle fra Vejle Kommune LE DER SKAB L5 / LEDELSE OPLÆG INNOVATION PÅ SYGEHUSOMRÅDET Ivan Brandslund Laboratoriechef, Sygehus Lillebælt og Professor, Syddansk Universitet Find dit næste oplæg / INNOVATION OPLÆG INNOVATIONSPROCESSEN I LEGO Torsten Bjørn LEGO R2 / RESILIENS OPLÆG RESILIENTE VEJLE Jonas Kroustrup Chief Resilience officer, Vejle Kommune L6 / LEDELSE OPLÆG VEJLE INNOVATION I ÅBENHED HVORDAN BLIVER INNOVATION EN NATURLIG DEL AF EN DRIFTSORIEN- TERET HVERDAG John Lassen BOLABVejle Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune Kaffepause / INNOVATION OPLÆG NUDGING FRA STRATEGI TIL PRAKSIS Pelle Guldborg Hansen Adfærdsforsker, Roskilde Universitet R3 / RESILIENS OPLÆG TEORI U FOR BEGYNDERE Tina Bue Teori U konsulent, Odense Kommune L7 / LEDELSE OPLÆG VÆRDIBASERET LEDELSE LEDELSE UDEN LØN OG VILKÅR Hanna Line Jacobsen Præsident for Røde Kors Frokost / INNOVATION WORKSHOP GRAFISK FACILITERING Eva Sommer Hansen Spinderihallerne, Vejle Kommune Michael Eriksen Uddannelse & Læring, Vejle Kommune R4 / RESILIENS WORKSHOP TAG MEDEJERSKAB PÅ DEN RESILIENTE VERDEN Steen Hildebrandt Professor Otto Scharmer Professor, Massachusetts Institute of Technology, via Skype L8 / WORKSHOP STYRING AF UDVIKLINGS- AKTIVITETER Henrik Schelde Chefkonsulent, COK Tak for i år!

6 PROD UKTI VITET 27. august kl P1 / VEJLE OPLÆG BIG DATA - OPEN DATA Peter Karm Økonomi og Arbejdsmarkedsdirektør, Vejle Kommune Kim Escherich Executive Innovation Architect, IBM Big Data og Open Data får i disse år meget fokus og kan være kimen til gode beslutninger og give nye spændende perspektiver på løsningen af opgaver. På Vejle Kommunes platform data.vejle.dk offentliggøres data med det formål at skabe øget gennemsigtighed i forvaltningen og understøtte iværksætteri. Big Data bruges eksempelvis til at understøtte Arbejdsmarkedsområdet i at få arbejdsløse i arbejde. Kom og hør om arbejdet med data fra et globalt og lokalt perspektiv. RE SILI ENS 28. august kl R1 / RESILIENS OPLÆG TRIPLE FOCUS RESILIENS I SKOLE OG DAGTILBUD Karin Vikær Hermansen Dagtilbud, Vejle Kommune Anders Høgsbro Holm & Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring, Vejle Kommune Resiliens er på dagsordenen i Vejle Kommune. Men skal et samfund for alvor blive reslient, må vi sørge for, at vores børn og unge også bliver det. Dette oplæg har fokus på, hvordan vi i Vejle Kommune bidrager til det ved give det enkelte barn mulighed at udvikle et stærkt selvværd og indgå i sunde relationer. 27. august kl P2 / UD AF HUSET BESØG GREEN TECH CENTER Jørgen Andersen CEO, Grenn Tech Center Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle Kommune Green Tech Center er en legeplads for grøn teknologi hvor 30 virksomheder med i alt 200 ansatte dagligt arbejder med demonstration og kommercialisering af nye grønne løsninger. Se vores fire energiplatforme, kontrolrum, laboratorie og hils på nogle af virksomhederne. Hør også om vores nystiftede forening Resilient Lab Denmark og dets visioner og aktiviteter. Der er bus til og fra spinderihallerne og frokost som en del af programmet. 27. august kl P3 / PRODUKTIVITET OPLÆG STYRK SAMARBEJDET OG FÅ BEDRE RELATIONEL KOORDINERING Kasper Edwards Seniorforsker, DTU Management Engineering 28. august kl R2 / RESILIENS OPLÆG RESILIENTE VEJLE Jonas Kroustrup Chief Resilience Officer, Vejle Kommune Vejle er udpeget som deltager i det verdensomspændende netværk 100 Resilient Cities. Det betyder, at vi skal samarbejde med en lang række storbyer om at udvikle byers robusthed overfor både pludselige katastrofer og langsomt udviklede trusler. I Vejle byder vi ind med en helhedsorienteret tilgang til resiliensarbejdet i bestræbelserne på at styrke Vejles resiliens og arbejde løsningsorienteret på tværs af sektorer i forhold til en række udfordringer - blandt andet sociale og miljømæssige. 28. august kl R3 / RESILIENS OPLÆG TEORI U FOR BEGYNDERE Tina Bue Teorikonsulent, Odense Kommune Bliv klædt på til eftermiddagens workshop om Teori U. Tina Bue er Danmarks første officielle Teori U konsulent i det offentlige. Hun har som Teori U konsulent i Odense kommune og via sit engagement i Teori U Relationel koordinering har vundet berømmelse i sundhed, fordi der er en sammenhæng mellem kirurgisk performance og relationel koordination. Dermed er det en fristende genvej til at forbedre arbejde og behandlingskvaliteten. I dette oplæg præsenteres resultater fra 13 danske cases, hvor relationel koordinering er målt før og efter organisationsændringer. Det diskuteres, hvordan det måles og kan bruges til udvikling. 27. august kl P4 / PRODUKTIVITET OPLÆG PERFORMANCE MANAGEMENT DER ER PENGE I DET Jacob Eskildsen Professor Aarhus Universitet/AU Herning Performance management går ud på at oversætte strategien til tydelige konkrete, og individuelle mål for de enkelte medarbejdere. Det er der rigtig mange penge i. I oplægget vil professor Jacob Kjær Eskildsen give praktiske eksempler på, hvordan virksomheder kan arbejde effektivt og smart med tilfredshedsmålinger. akademiet haft mere end personer gennem diverse forløb omkring Teori U de sidste 5 år. Hun vil i dette oplæg give en indføring i Teori U og i hvordan man kan arbejde med teorien i praksis. 28. august kl R4 / RESILIENS WORKSHOP TAG MEDEJERSKAB PÅ DEN RESILIENTE VERDEN Steen Hildebrandt Professor, AU, CBS Otto Scharmer Professor, MIT Hvordan kan Vejle være med til at arbejde med resiliens og bæredygtighed? Hør Otto Scharmer online fra Boston, og med Steen Hildebrandt i Spinderihallerne med afsæt i Teori U drøfte, hvordan det er muligt for hver enkelt af os at bidrage til at sætte verden i bevægelse ved at tage et personligt medansvar for at ændre verden.

7 LE DER SKAB 27. august kl L1 / OPLÆG LEDELSE LEDELSE OPLÆG INNOVATION OM STYRKET LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Kjeld Zacho Jørgensen Adm. Direktør, Billund Airport Ledelsen i Billund Lufthavn har igennem de seneste år arbejdet med at styrke hele ledelsen af lufthavnen fra Koncernledelsen, til chefer, afdelingsledere og teamledere. Det har de med inspiration fra teorien om Leadership Pipeline. Hør, hvordan arbejdet er grebet an, og hvilke effekter det har haft på ledelsen af lufthavnen. 27. august kl L2 / LEDELSE WORKSHOP EN EFFEKTIV LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Christina Nüssler Chefkonsulent, COK Ved lederne i din organisation, hvad der forventes af dem hver især? Er din ledelses- organisering med til at sikre en velfunge- rende og produktiv virksomhed? Få inspiration til ledelsesorganisering, sam- arbejde og udvikling med afsæt i teorien om Leadership Pipeline og få på workshoppen mulighed for at debattere ovenstående spørgsmål med andre, der også er optaget af ledelse. 27. august kl L3 / LEDELSE OPLÆG VIRTUEL LEDELSE I GRUNDFOSS Rikke Lindekilde Ph.d. studerende, Aarhus Universitet Antallet af ledere, der ikke har daglig direkte kontakt med deres medarbejdere, er stærkt stigende. Meget ledelse foregår på afstand på trods af, at ledelse helt grundlæggende kræver nærvær. Begrebet Virtualitet betyder oprindeligt at være til stede - selvom man ikke er fysisk tilstede. Det er en væsentlig opgave for den virtuelle leder. At være en synlig leder, der kan skabe resultater og nærvær på trods af den fysiske afstand. 27. august kl L4 / LEDELSE OLÆG OPLÆG I BAD MED PICASSO - SÅDAN BLIVER DU MERE KREATIV Christian Stadil Ejer af Hummel International Kreativitet er kommet for at blive. Det at være opfindsom og kunne improvisere er ikke længere en luksus for de få, men en opgave for de mange. Dette foredrag handler om, at vi alle kan blive mere kreative. Til gavn og glæde for dig selv, dine kolleger, din virksomhed, Danmark og hele verden. Kreativitet og innovation er fremtidens helt afgørende vækstfaktor. 28. august kl L5 / LEDELSE OPLÆG LEDELSE OPLÆG INNOVATION PÅ SYGEHUSOMRÅDET Ivan Brandslund Professor, SDU og laboratoriechef, Sygehus Lillebælt Det offentlige sygehusvæsen er en af landets allerstørste virksomheder. Sygehusenes laboratorier udfører hvert år 150 milllioner analyser til en samlet værdi af over 3 mia. kr. I dette indlæg gennemgås nogle af de innovative løsninger, der er udsprunget fra laboratoriet på Sygehus Lillebælt, og som har fået vidtstrakt udbredelse, såvel i Danmark som internationalt. Flere af disse ideer er patenteret og har desuden medført besparelser i 100 mill. kr.- klassen. 28. august kl L6 / LEDELSE OPLÆG VEJLE INNOVATION I ÅBENHED HVORDAN BLIVER INNOVATION EN NATURLIG DEL AF EN DRIFTSORIENTERET HVERDAG? John Lassen BOLABVejle Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune Vejle Kommunes samarbejde med de almene boligorganisationer er en vigtig del af arbejdet med at styrke den sociale robusthed i byen. I oplægget fokuseres der blandt andet på, hvordan vi kan gøre innovation enkelt for både ledere og medarbejdere? 28. august kl L7 / LEDELSE OPLÆG VÆRDIBASERET LEDELSE LEDELSE UDEN LØN OG VILKÅR Hanna Line Jakobsen Præsident i Røde Kors Hvordan leder man frivillige medarbejdere? Hanna Line Jakobsen blev i efteråret 2014 valgt som den yngste præsident i Røde Kors historie. Hun har været frivillig siden, hun var 16 år, og hun vil fortælle om det at lede frivillige ildsjæle med værdier og en god portion sund fornuft. 28. august kl L8 / WORKSHOP STYRING AF KOMMUNENS UDVIKLINGSAKTIVITETER Henrik Schelde Chefkonsulent, COK Styring og koordinering af igangsatte udviklingsaktiviteter er en vigtig opgave på flere niveauer i organisationen. På denne workshop stilles der skarpt på kendetegnene ved en succesfuld matrix- organisation, du får metoder til at kunne bedrive porteføljeledelse i praksis og viden om, hvad du som leder skal vide for at kunne tage ansvar for organisationens udviklingsaktiviteter.

8 INNOVA TIONS SOMMER SKOLE 2015 Spinderihallerne Oversigtsplanen her viser, hvor de forskellige spor foregår. Der vil også være skiltning i hallerne, så det skulle være til at finde. SPINDERIET CAFÉ PASSAGEN PAKKERIET XENERIET strups Vejle Kommune og Uddannelsesrådet står bag Innovations Sommerskolen

INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 18.-19. juni 2014. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle LÆS MERE PÅ WWW.VEJLE.DK/SOMMERSKOLE

INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 18.-19. juni 2014. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle LÆS MERE PÅ WWW.VEJLE.DK/SOMMERSKOLE S SOMMERSKOLE 18.-19. juni 2014 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle LÆS MERE PÅ WWW.VEJLE.DK/SOMMERSKOLE FEST KOM TIL S SOMMERSKOLE Træn din innovative muskel, få ny inspiration og nye samarbejdspartnere,

Læs mere

INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle INVITATION S SOMMERSKOLE 12.-13. juni 2013 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle Deltag i et festfyrværkeri af oplæg, MasterClasses og workshops. Her møder du professorer, kreative eksperter, erhvervsfolk

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Formiddagens temasessioner

Formiddagens temasessioner Formiddagens temasessioner Kl. 11.20-12.30 kan du blive klogere på velfærdsinnovation ved at deltage i en af syv temasessioner: Temasession 1a: Den digitale folkeskole Temasession 2a: Den Aktive Borger

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner PROGRAM Øksnehallen Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference Port 13 47 46 DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium 3 41 42 40 43 1 2 45 44 39 48 38 49 50 37 21 20 36 35 34 33 30 29 26 32 31 28 27 6

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

1-dags Master Classes

1-dags Master Classes Ledernes 1-dags Master Classes Strategiudvikling Udvikling af effektive organisationer Change Management Strategiimplementering Innovation Bæredygtig forretningsudvikling strategisk brug af sociale medier

Læs mere

ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet

ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet KL s Ledertræf 10.09.2013 kære leder Stort set alle velfærdsområder er under omstilling, og tiden for standardiserede pakkeløsninger er ovre. På skoleområdet,

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

invitation Den Personalepolitiske messe Viden Visioner Værktøjer den 2. juni 2004 bella center, københavn En god og attraktiv arbejdsplads

invitation Den Personalepolitiske messe Viden Visioner Værktøjer den 2. juni 2004 bella center, københavn En god og attraktiv arbejdsplads invitation den 2. juni 2004 bella center, københavn Den Personalepolitiske 2004 messe En god og attraktiv arbejdsplads Viden Visioner Værktøjer Arrangør: DET PERSONALEPOLITISKE FORUM Program: Kl. 9.00

Læs mere

Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN?

Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN? Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN? Radikal velfærdsinnovation hvordan får vi mere effekt af innovationen? Copyright 2013 Mandag Morgen Innovation ApS Valkendorfsgade

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

HR & LEDELSESDAGEN. Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer

HR & LEDELSESDAGEN. Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer HR & LEDELSESDAGEN 2 1. M A J 2 0 1 5 K L. 8. 0 0 1 7. 0 0 - G I G A N T I U M, W I L LY B R A N D T S V E J 3 1-9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 3. maj 2015. Topchefernes

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

KoNFERENcE FoR. 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP. Sebastian Nybo. Tania ellis. finn lund Andersen. kjeld fredens

KoNFERENcE FoR. 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP. Sebastian Nybo. Tania ellis. finn lund Andersen. kjeld fredens hr-dagen 2011 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP Gitte Mandrup Torben Andersen Sebastian Nybo kim Møller Tania ellis finn lund Andersen årets KoNFERENcE FoR hr-professionelle kjeld fredens inge

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20. marts 2014 på Centralværkstedet

Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20. marts 2014 på Centralværkstedet Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket.dk Sund By Netværksdage 2014 Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

1-dags master classes

1-dags master classes Ledernes 1-dags master classes Strategiudvikling Strategiimplementering Change Management Udvikling af effektive organisationer Innovation Bæredygtighed Social Business Performance Management Personlig

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 6. - 7. februar PROGRAM VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit

Læs mere

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17 Offentlig Ledelse03 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Hanne og Anita i grønt makkerskab: Netværk baner vejen Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok

Læs mere