INN VA TI NS S MMER SK LE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INN VA TI NS S MMER SK LE"

Transkript

1 INN VA TI NS S MMER SK LE august 2015 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

2 VELKOMMEN TIL INNOVATIONS SOMMERSKOLEN 2015 Så er vi i Vejle for 3. gang klar med Innovations Sommerskolen og igen i år er der garanti for sommervejr, inspirerende input, praktisk erfaring og muligheder for at netværke. Vi holder fast i noget af det kendte, bl.a. Spinderihallerne som vores fantastiske ramme og vi har fokus på temaerne INNOVATION, PRODUKTIVITET og LEDERSKAB. Som det fremgår af dette program, finder du både klassiske inspirationsoplæg og hands-on workshops. Som det nye lancerer vi i år et nyt tema: RESILIENS. Det finder du programsat på dag 2. Derudover introducerer vi et tværgående tema: OPEN! Open Innovation Open Source Open Data Open Mind Open Up Open Air! Programmet er som altid sammensat med omtanke for, hvad der rører sig i både vores egen organisation, i andre organisationer og i samfundet generelt. Emnerne præsenteres af de bedste kapaciteter indenfor deres felt, af markante professorer, driftige erhvervsfolk og skarpe kolleger. Bag sommerskolen står Vejles uddannelsesinstitutioner via Uddannelsesrådet og Vejle Kommune. Sommerskolen er udviklet i et samarbejde mellem HR, Spinderihallerne og COK. Vejle med Vilje. Vejle med innovation. Innovation med Vilje. Til Innovations Sommerskolen 2015 vil vi sammen udfordre rammerne for, hvordan vi kan gøre gode ideer til virkelighed, omsætte teori til praksis og ide til handling. Velkommen til årets festfyrværkeri we now declare the bazaar OPEN! Praktiske informationer TILMELDING Ansatte i Vejle Kommune skal tilmelde sig via kursusportalen Øvrige skal tilmelde sig via til med oplysninger om navn, virksomhed, CVR-nummer, EAN-lokationsnummer og . Husk at oplyse hvilke workshops, du ønsker at deltage i f.eks. L3, P4 og P7. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Husk: Hvis du er tilmeldt, men ikke kan deltage alligevel så meld afbud ellers efterlader du en tom stol, som en anden kunne have fået glæde af. Pris I alt 600 kr. for begge dage. Kontaktpersoner Søren Madsen, HR, Vejle Kommune, Lars Henrik Nielsen, Spinderihallerne,

3 INNO VATI ON 27. august kl / VEJLE OPLÆG WHY WONDER? OM FILOSOFISK UNDREN OG INNOVATION Roberto Verganti Professor i ledelse og innovation fra Politecnico di Milano Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet Hvordan kan en filosofisk og undringsbaseret tilgang skabe mening, dynamik og innovation på din arbejdsplads? Den verdenskendte innovationsforsker Roberto Verganti og professor Finn Thorbjørn Hansen fra Aalborg Universitet, der leder forskningsprojektet undringsdreven innovation, vil tale sammen om bevægelsen fra produkt- og brugerorienteret innovation til menings- og undringsdreven innovation. 27. august kl / WORKSHOP WHY WONDER WORKSHOP Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet samt undre-piloter fra Vejle Kommune Vejle Kommunes forskningsprojekt Undringsdrevet Innovation er godt i gang, og syv piloter fra forskellige steder i organisationen er blevet trænet i at undre sig i praksis. På denne workshop skal vi arbejde med øvelser, der har undren som omdrejningspunkt: Kan undren gøre Verden og Vejle til et bedre sted? Hvordan gør man, og hvordan har pilotgruppen gjort det? Hvordan kan din arbejdsplads blive en del af et spirende undringsfællesskab? Workshoppen er en forlængelse af formiddagens oplæg om undren. Det er dog intet krav, at du deltager i oplægget inden workshoppen. 27. august kl / INNOVATION OPLÆG DET DIGITALE FORANDRER ALT! Louise Opprud Jakobsen Lab Agent, Innovation Lab Verden vil forandre sig mere de næste 20 år, end den har gjort de sidste 5000 år. Industrialisering fortrænges lige nu af en digitalisering, der giver alle brancher, alle sektorer, alle organisationer helt nye vilkår at basere sig på. Louise Jakobsen, chef for New Ways of Working i Innovation Lab, tegner et portræt af de nye vilkår og de forandringer, som de vil medføre for måden vi lever, arbejder og organiserer os på. 27. august kl / INNOVATION OPLÆG GIVER FRIVILLIGT ARBEJDE OG AKTIVT MEDBORGERSKAB MERE VELFÆRD? Dennis Kristensen Formand, FOA Medborgerskab, frivillighed og samskabelse er på dagsordenen i rigtig mange kommuner. Men hvad betyder det for ledere, medarbejdere og borgere? Er frivillig arbejdskraft og aktivt medborgerskab en forudsætning for fremtidens velfærd? Disse og flere andre spørgsmål vil Dennis Kristensen berøre i sit oplæg. 28. august kl / VEJLE OPLÆG FORANDRING FØLES, OG FØLELSER FORANDRER - FØLELSER SOM DRIVER FOR INNOVATIONSKAPACITET Anne Hundtofte Therkelsen Chefkonsulent, Ledelsesakademiet Lillbælt Hanne Jessen Krarup Ledelseskonsulent I en innovationsproces kan der ofte komme følelser på spil, følelser, som i nogle tilfælde kan opleves som modstand. I denne workshop har vi fokus på at udvide og integrere en forståelse for følelser, som ikke skelner mellem positive og negative følelser, men hvor alle følelser bliver betragtet som produktive kræfter, der bidrager til virksomhedens innovationskapacitet. 28. august kl / INNOVATION OPLÆG INNOVATIONSPROCESSEN I LEGO Torsten Bjørn LEGO Hør, hvordan Lego lykkes med at skabe nye produkter og legetøj, der til stadighed begejstrer børn og barnlige sjæle. Et konstant fokus på at innovere altimens produktionen opretholdes og optimeres. 28. august kl / INNOVATION OPLÆG NUDGING FRA STRATEGI TIL PRAKSIS Pelle Guldborg Hansen Adfærdsforsker Nudging handler om, hvordan man kan arbejde med at påvirke borgernes daglige beslutninger og grundlæggende vaner. Dette er ikke blot muligt, men også billigt og effektivt. Gennem sit oplæg kommer Pelle Guldborg Hansen med sit bud på, hvordan man griber arbejdet med nudging an, hvordan dette har virket i en række offentlige organisationer, og hvorfor det er så vigtigt at forstå, at løsningen altid skal findes i problemet. Oplægget sigter på at inspirere tilhørere til at anskue problemstillinger i deres arbejdsfelt med nye øjne. 28. august kl / INNOVATION WORKSHOP WORKSHOP I GRAFISK FACILITERING MED BÅDE KANT OG BLØDE KURVER! Eva Sommer Hansen Spinderihallerne Michael Eriksen Uddannelse & Læring Er du træt af møder, hvor ord og begreber flyver rundt i lokalet? Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at gøre komplekse budskaber enkle? Så er grafisk facilitering helt sikkert noget for dig. Du behøver ikke at være en haj til at tegne, du skal blot have lysten og modet til at lære en række simple tips og tricks og øve det i praksis.

4 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 8.00 Morgenkaffe i passagen 8.30 Velkomst ved borgmester Arne Sigtenbjerggaard, kommunaldirektør Niels Ågesen samt direktør for Campus Vejle Morten Weiss-Pedersen INNO VATI ON / VEJLE OPLÆG WHY WONDER? OM FILOSOFISK UNDREN OG INNOVATION Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet Roberto Verganti Professor, Politecnico di Milano PROD UKTI VITET P1 / VEJLE OPLÆG BIG DATA - OPEN DATA Peter Karm Økonomi og Arbejdsmarkedsdirektør, Vejle Kommune Kim Escherich Executive Innovation Architect, IBM LE DER SKAB L1 / OPLÆG LEDELSE INNOVATION OM STYRKET LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Kjeld Zacho Jørgensen Adm. Direktør, Billund Airport 9.45 Kaffepause / WORKSHOP WHY WONDER WORKSHOP Finn Thorbjørn Professor, Aalborg Universitet samt undre-piloter fra Vejle Kommune P2 / UD AF HUSET GREEN TECH CENTER SMART GRID TESTFACILITET & RESILIENCE LAB DENMARK Jørgen Andersen CEO Green Tech Center Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle Kommune L2 / LEDELSE WORKSHOP EN EFFEKTIV LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Christina Nüssler Chefkonsulent,COK Frokost Frokost på Green Tech Center / INNOVATION OPLÆG DET DIGITALE FORANDRER ALT! Louise Opprud Jacobsen Lab Agent, Innovation Lab P3 / PRODUKTIVITET OPLÆG STYRK SAMARBEJDET OG FÅ BEDRE RELATIONEL KOORDINERING Kasper Edwards Seniorforsker, DTU L3 / LEDELSE OPLÆG VIRTUEL LEDELSE I GRUNDFOSS Rikke Lindekilde Ph.d. studerende, Aarhus Universistet Kaffepause find dit næste oplæg / INNOVATION OPLÆG GIVER FRIVILLIGT ARBEJDE OG AKTIVT MEDBORGERSKAB MERE VELFÆRD? Dennis Kristensen Formand, FOA P4 / PRODUKTIVITET OPLÆG PERFORMANCE MANAGEMENT DER ER PENGE I DET. Jacob Eskildsen Professor Aarhus Universitet/AU Herning L4 / LEDELSE OPLÆG I BAD MED PICASSO SÅDAN BLIVER DU MERE KREATIV Christian Stadil Erhvervsleder og ejer af Hummel International På gensyn i morgen!

5 PROGRAM FREDAG 28. AUGUST 8.00 Morgenkaffe i passagen INNO VATI ON / VEJLE - OPLÆG FORANDRING FØLES, OG FØLELSER FORANDRER - FØLELSER SOM DRIVER FOR INNOVATIONSKAPACITET Anne Hundtofte Therkelsen Chefkonsulent, Ledelsesakademiet Lillbælt Hanne Jessen Krarup Ledelseskonsulent RE SILI ENS R1 / RESILIENS OPLÆG TRIPLE FOCUS RESILIENS I SKOLE OG DAGTILBUD Karin Vikær Hermansen Dagtilbud Anders Høgsbro Holm Uddannelse & Læring Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring alle fra Vejle Kommune LE DER SKAB L5 / LEDELSE OPLÆG INNOVATION PÅ SYGEHUSOMRÅDET Ivan Brandslund Laboratoriechef, Sygehus Lillebælt og Professor, Syddansk Universitet Find dit næste oplæg / INNOVATION OPLÆG INNOVATIONSPROCESSEN I LEGO Torsten Bjørn LEGO R2 / RESILIENS OPLÆG RESILIENTE VEJLE Jonas Kroustrup Chief Resilience officer, Vejle Kommune L6 / LEDELSE OPLÆG VEJLE INNOVATION I ÅBENHED HVORDAN BLIVER INNOVATION EN NATURLIG DEL AF EN DRIFTSORIEN- TERET HVERDAG John Lassen BOLABVejle Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune Kaffepause / INNOVATION OPLÆG NUDGING FRA STRATEGI TIL PRAKSIS Pelle Guldborg Hansen Adfærdsforsker, Roskilde Universitet R3 / RESILIENS OPLÆG TEORI U FOR BEGYNDERE Tina Bue Teori U konsulent, Odense Kommune L7 / LEDELSE OPLÆG VÆRDIBASERET LEDELSE LEDELSE UDEN LØN OG VILKÅR Hanna Line Jacobsen Præsident for Røde Kors Frokost / INNOVATION WORKSHOP GRAFISK FACILITERING Eva Sommer Hansen Spinderihallerne, Vejle Kommune Michael Eriksen Uddannelse & Læring, Vejle Kommune R4 / RESILIENS WORKSHOP TAG MEDEJERSKAB PÅ DEN RESILIENTE VERDEN Steen Hildebrandt Professor Otto Scharmer Professor, Massachusetts Institute of Technology, via Skype L8 / WORKSHOP STYRING AF UDVIKLINGS- AKTIVITETER Henrik Schelde Chefkonsulent, COK Tak for i år!

6 PROD UKTI VITET 27. august kl P1 / VEJLE OPLÆG BIG DATA - OPEN DATA Peter Karm Økonomi og Arbejdsmarkedsdirektør, Vejle Kommune Kim Escherich Executive Innovation Architect, IBM Big Data og Open Data får i disse år meget fokus og kan være kimen til gode beslutninger og give nye spændende perspektiver på løsningen af opgaver. På Vejle Kommunes platform data.vejle.dk offentliggøres data med det formål at skabe øget gennemsigtighed i forvaltningen og understøtte iværksætteri. Big Data bruges eksempelvis til at understøtte Arbejdsmarkedsområdet i at få arbejdsløse i arbejde. Kom og hør om arbejdet med data fra et globalt og lokalt perspektiv. RE SILI ENS 28. august kl R1 / RESILIENS OPLÆG TRIPLE FOCUS RESILIENS I SKOLE OG DAGTILBUD Karin Vikær Hermansen Dagtilbud, Vejle Kommune Anders Høgsbro Holm & Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring, Vejle Kommune Resiliens er på dagsordenen i Vejle Kommune. Men skal et samfund for alvor blive reslient, må vi sørge for, at vores børn og unge også bliver det. Dette oplæg har fokus på, hvordan vi i Vejle Kommune bidrager til det ved give det enkelte barn mulighed at udvikle et stærkt selvværd og indgå i sunde relationer. 27. august kl P2 / UD AF HUSET BESØG GREEN TECH CENTER Jørgen Andersen CEO, Grenn Tech Center Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle Kommune Green Tech Center er en legeplads for grøn teknologi hvor 30 virksomheder med i alt 200 ansatte dagligt arbejder med demonstration og kommercialisering af nye grønne løsninger. Se vores fire energiplatforme, kontrolrum, laboratorie og hils på nogle af virksomhederne. Hør også om vores nystiftede forening Resilient Lab Denmark og dets visioner og aktiviteter. Der er bus til og fra spinderihallerne og frokost som en del af programmet. 27. august kl P3 / PRODUKTIVITET OPLÆG STYRK SAMARBEJDET OG FÅ BEDRE RELATIONEL KOORDINERING Kasper Edwards Seniorforsker, DTU Management Engineering 28. august kl R2 / RESILIENS OPLÆG RESILIENTE VEJLE Jonas Kroustrup Chief Resilience Officer, Vejle Kommune Vejle er udpeget som deltager i det verdensomspændende netværk 100 Resilient Cities. Det betyder, at vi skal samarbejde med en lang række storbyer om at udvikle byers robusthed overfor både pludselige katastrofer og langsomt udviklede trusler. I Vejle byder vi ind med en helhedsorienteret tilgang til resiliensarbejdet i bestræbelserne på at styrke Vejles resiliens og arbejde løsningsorienteret på tværs af sektorer i forhold til en række udfordringer - blandt andet sociale og miljømæssige. 28. august kl R3 / RESILIENS OPLÆG TEORI U FOR BEGYNDERE Tina Bue Teorikonsulent, Odense Kommune Bliv klædt på til eftermiddagens workshop om Teori U. Tina Bue er Danmarks første officielle Teori U konsulent i det offentlige. Hun har som Teori U konsulent i Odense kommune og via sit engagement i Teori U Relationel koordinering har vundet berømmelse i sundhed, fordi der er en sammenhæng mellem kirurgisk performance og relationel koordination. Dermed er det en fristende genvej til at forbedre arbejde og behandlingskvaliteten. I dette oplæg præsenteres resultater fra 13 danske cases, hvor relationel koordinering er målt før og efter organisationsændringer. Det diskuteres, hvordan det måles og kan bruges til udvikling. 27. august kl P4 / PRODUKTIVITET OPLÆG PERFORMANCE MANAGEMENT DER ER PENGE I DET Jacob Eskildsen Professor Aarhus Universitet/AU Herning Performance management går ud på at oversætte strategien til tydelige konkrete, og individuelle mål for de enkelte medarbejdere. Det er der rigtig mange penge i. I oplægget vil professor Jacob Kjær Eskildsen give praktiske eksempler på, hvordan virksomheder kan arbejde effektivt og smart med tilfredshedsmålinger. akademiet haft mere end personer gennem diverse forløb omkring Teori U de sidste 5 år. Hun vil i dette oplæg give en indføring i Teori U og i hvordan man kan arbejde med teorien i praksis. 28. august kl R4 / RESILIENS WORKSHOP TAG MEDEJERSKAB PÅ DEN RESILIENTE VERDEN Steen Hildebrandt Professor, AU, CBS Otto Scharmer Professor, MIT Hvordan kan Vejle være med til at arbejde med resiliens og bæredygtighed? Hør Otto Scharmer online fra Boston, og med Steen Hildebrandt i Spinderihallerne med afsæt i Teori U drøfte, hvordan det er muligt for hver enkelt af os at bidrage til at sætte verden i bevægelse ved at tage et personligt medansvar for at ændre verden.

7 LE DER SKAB 27. august kl L1 / OPLÆG LEDELSE LEDELSE OPLÆG INNOVATION OM STYRKET LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Kjeld Zacho Jørgensen Adm. Direktør, Billund Airport Ledelsen i Billund Lufthavn har igennem de seneste år arbejdet med at styrke hele ledelsen af lufthavnen fra Koncernledelsen, til chefer, afdelingsledere og teamledere. Det har de med inspiration fra teorien om Leadership Pipeline. Hør, hvordan arbejdet er grebet an, og hvilke effekter det har haft på ledelsen af lufthavnen. 27. august kl L2 / LEDELSE WORKSHOP EN EFFEKTIV LEDELSE MED INSPIRATION I LEADERSHIP PIPELINE Christina Nüssler Chefkonsulent, COK Ved lederne i din organisation, hvad der forventes af dem hver især? Er din ledelses- organisering med til at sikre en velfunge- rende og produktiv virksomhed? Få inspiration til ledelsesorganisering, sam- arbejde og udvikling med afsæt i teorien om Leadership Pipeline og få på workshoppen mulighed for at debattere ovenstående spørgsmål med andre, der også er optaget af ledelse. 27. august kl L3 / LEDELSE OPLÆG VIRTUEL LEDELSE I GRUNDFOSS Rikke Lindekilde Ph.d. studerende, Aarhus Universitet Antallet af ledere, der ikke har daglig direkte kontakt med deres medarbejdere, er stærkt stigende. Meget ledelse foregår på afstand på trods af, at ledelse helt grundlæggende kræver nærvær. Begrebet Virtualitet betyder oprindeligt at være til stede - selvom man ikke er fysisk tilstede. Det er en væsentlig opgave for den virtuelle leder. At være en synlig leder, der kan skabe resultater og nærvær på trods af den fysiske afstand. 27. august kl L4 / LEDELSE OLÆG OPLÆG I BAD MED PICASSO - SÅDAN BLIVER DU MERE KREATIV Christian Stadil Ejer af Hummel International Kreativitet er kommet for at blive. Det at være opfindsom og kunne improvisere er ikke længere en luksus for de få, men en opgave for de mange. Dette foredrag handler om, at vi alle kan blive mere kreative. Til gavn og glæde for dig selv, dine kolleger, din virksomhed, Danmark og hele verden. Kreativitet og innovation er fremtidens helt afgørende vækstfaktor. 28. august kl L5 / LEDELSE OPLÆG LEDELSE OPLÆG INNOVATION PÅ SYGEHUSOMRÅDET Ivan Brandslund Professor, SDU og laboratoriechef, Sygehus Lillebælt Det offentlige sygehusvæsen er en af landets allerstørste virksomheder. Sygehusenes laboratorier udfører hvert år 150 milllioner analyser til en samlet værdi af over 3 mia. kr. I dette indlæg gennemgås nogle af de innovative løsninger, der er udsprunget fra laboratoriet på Sygehus Lillebælt, og som har fået vidtstrakt udbredelse, såvel i Danmark som internationalt. Flere af disse ideer er patenteret og har desuden medført besparelser i 100 mill. kr.- klassen. 28. august kl L6 / LEDELSE OPLÆG VEJLE INNOVATION I ÅBENHED HVORDAN BLIVER INNOVATION EN NATURLIG DEL AF EN DRIFTSORIENTERET HVERDAG? John Lassen BOLABVejle Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune Vejle Kommunes samarbejde med de almene boligorganisationer er en vigtig del af arbejdet med at styrke den sociale robusthed i byen. I oplægget fokuseres der blandt andet på, hvordan vi kan gøre innovation enkelt for både ledere og medarbejdere? 28. august kl L7 / LEDELSE OPLÆG VÆRDIBASERET LEDELSE LEDELSE UDEN LØN OG VILKÅR Hanna Line Jakobsen Præsident i Røde Kors Hvordan leder man frivillige medarbejdere? Hanna Line Jakobsen blev i efteråret 2014 valgt som den yngste præsident i Røde Kors historie. Hun har været frivillig siden, hun var 16 år, og hun vil fortælle om det at lede frivillige ildsjæle med værdier og en god portion sund fornuft. 28. august kl L8 / WORKSHOP STYRING AF KOMMUNENS UDVIKLINGSAKTIVITETER Henrik Schelde Chefkonsulent, COK Styring og koordinering af igangsatte udviklingsaktiviteter er en vigtig opgave på flere niveauer i organisationen. På denne workshop stilles der skarpt på kendetegnene ved en succesfuld matrix- organisation, du får metoder til at kunne bedrive porteføljeledelse i praksis og viden om, hvad du som leder skal vide for at kunne tage ansvar for organisationens udviklingsaktiviteter.

8 INNOVA TIONS SOMMER SKOLE 2015 Spinderihallerne Oversigtsplanen her viser, hvor de forskellige spor foregår. Der vil også være skiltning i hallerne, så det skulle være til at finde. SPINDERIET CAFÉ PASSAGEN PAKKERIET XENERIET strups Vejle Kommune og Uddannelsesrådet står bag Innovations Sommerskolen

INN VA TI NS S MMER SK LE

INN VA TI NS S MMER SK LE INN VA TI NS S MMER SK LE 22.-23. juni 2016 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle VELKOMMEN OG TAK FORDI DU HAR VALGT AT DELTAGE I ÅRETS INNOVATIONS SOMMERSKOLE! Der står 2016 i kalenderen. Uret og

Læs mere

INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle INVITATION S SOMMERSKOLE 12.-13. juni 2013 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle Deltag i et festfyrværkeri af oplæg, MasterClasses og workshops. Her møder du professorer, kreative eksperter, erhvervsfolk

Læs mere

CHEF I TEKNIK OG MILJØ

CHEF I TEKNIK OG MILJØ CHEF I TEKNIK OG MILJØ En værdiskabende aktør i fremtidens velfærdssamfund DELTAG PÅ ÅRETS KONFERENCE DEN 17.-18. MARTS 2016 I KOLDING Chef i Teknik og Miljø En aktiv spiller i komplekse digitale processer

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Velkommen til LANDSMØDE 2015

Velkommen til LANDSMØDE 2015 Velkommen til LANDSMØDE 2015 HR s strategiske rolle i fremtidens velfærdsledelse Få inspiration til, hvordan HR understøtter, at de offentlige ledere baner vejen for en organisationsform, der fordrer inddragelse

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Tvang, snyd eller indre glød

Tvang, snyd eller indre glød Årsmøde d. 21. og 22. maj 2015 Tvang, snyd eller indre glød Vi er intet, hvis ikke andre vil med Vejle Centerhotel Villy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle I år har vi ledt efter det fælles som udviklingskonsulenter

Læs mere

Konference. PROGRAM, 5. december 2013. Side 1 af 7

Konference. PROGRAM, 5. december 2013. Side 1 af 7 Konference PROGRAM, 5. december 2013 Side 1 af 7 OVERSIGT 08.30 Tjek ind 09.00 Take off v/ Anja Phillip 09.10 Guidet tur: Jørgen Clausen, Odense Kommune og en gæst v/ Anja Philip 09.30 Kaffe/Udstilling

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Eftermiddagens sessioner

Eftermiddagens sessioner Eftermiddagens sessioner Temasession 1b Velfærd tænkt forfra Sankt Hans Torv (CPH Conference). med Aarhus Kommune. Temasession 2b Spred de gode løsninger Nørrebros Runddel (CPH Conference). med Center

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om LEDELSESRUM - form eller fantasi Konference og workshops 8. November 2013 Velkommen til konference/workshop IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse Byder velkommen til konference / workshop om Ledelsesrum

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

Workshopbeskrivelser Formiddag kl. 11.00-12.15

Workshopbeskrivelser Formiddag kl. 11.00-12.15 Workshopbeskrivelser Formiddag kl. 11.00-12.15 A A1 Højt at flyve dybt at falde. Hurra, vi er (næsten) landet Afdelingssygeplejerske Camilla Lund Hansen, N2 Odense Universitets Hospital, og HR konsulent

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsdagsorden Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

9.15 Velkomst og motivation for innovation i kommunerne:

9.15 Velkomst og motivation for innovation i kommunerne: 1 9.15 Velkomst og motivation for innovation i kommunerne: Torben Kjærgaard, direktør i KL Jens Hornemann, direktør i COK Malene Toftelund Kjær-Jepsen, formand i ffuk og udviklingskonsulent i Kolding Kommune

Læs mere

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling Fremtidens velfærdsmedarbejder - når viden bliver til handling En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler fremtidens velfærdsmedarbejdere FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL. 9.30 15.00 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Læs mere

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking -Dag 2010 3. juni kl. 9.00-15.00 inspiration & networking I-Dag 2010: Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2010 Torsdag den 3. juni i Odense På I-Dag vil vi inspirere, inddrage, lytte,

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Århus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb

Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb INDHOLD n Overordnet procesforløb for NEW WAYS n Program for d. 15. november arrangementet n Opsamling på Café rundrejsen n Fremadrettede

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

WORKSHOP VERSION 2.0 GUIDELINES TIL LEDELSE? Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber

WORKSHOP VERSION 2.0 GUIDELINES TIL LEDELSE? Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber WORKSHOP VERSION 2.0 GUIDELINES TIL LEDELSE? INFO OM DE 6 TEMAER, DU VÆLGER IMELLEM PÅ BKF ÅRSMØDET DEN 27. NOVEMBER 2014 I år sætter BKF i samarbejde med Innovationsbureauet FUTU fokus på de udfordringer

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER og medlem af en række energi- & eksport netværk Hvilke forandringer forventes på energimarkedet

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand På vej mod en fælles læringsreform Du inviteres hermed til at deltage i Børne-

Læs mere

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Dansk Mode & Textil og Strategy Lab præsenterer en skræddersyet

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 13. december 2013 08:27 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev december EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center ICS og DUBU superbrugerseminar 2015 Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center PROGRAM FOR DAGEN 8.30-9.00 Tjek ind kaffe og rundstykker 9.00-9.40 Velkomst ved Socialstyrelsen og KOMBIT 9.40-10.10

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere Kursusdag for integrationsmedarbejdere - redskaber og inspiration til integrationsarbejdet Syddansk Universitet, Odense (Auditorium U100) Onsdag d. 28. januar 2009, kl. 9:30-17:00 Syddansk Universitet

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning.

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning. Praktisk information Studieturen vil være en særlig mulighed for dig og din virksomhed til at styrke netværket og samtidig få adgang til inspiration og viden om de nyeste tendenser inden for design samt

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION >

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION > INVITATION > The Gold Mine Lean i service og produktion DI s Produktivitetskonference 2009 Tirsdag den 31. marts onsdag den 1. april 2009 Munkebjerg Hotel, Vejle The Gold Mine Lean i service og produktion

Læs mere

MMT3000 Eftera rskonference Fredag 28. oktober 2016 Hotel Vejlefjord

MMT3000 Eftera rskonference Fredag 28. oktober 2016 Hotel Vejlefjord MMT3000 Eftera rskonference 2016 Fredag 28. oktober 2016 Hotel Vejlefjord Perspektivering af Industri 4.0 Charles Møller Professor, AAU Jeppe Gustafsson Associated Professor, AAU Torben Bach Pedersen Professor,

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense Decemberkonferencen 2008 Torsdag den 4. december 2008 i Odense Ledelse af frivillige - en udfordring i frivillige sociale organisationer? Workshops & Tilmelding Workshops & tilmelding I denne oversigt

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

invitation MOMENTUM Hvad skal der til for at skabe fremtidens jobcenter? Den 20. maj 2014 i Lindø Industripark

invitation MOMENTUM Hvad skal der til for at skabe fremtidens jobcenter? Den 20. maj 2014 i Lindø Industripark invitation MOMENTUM Hvad skal der til for at skabe fremtidens jobcenter? Den 20. maj 2014 i Lindø Industripark MOMENTUM en eksklusiv event for arbejdsmarkeds- og jobcenterchefer Deltag på Momentum en eksklusiv

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 #DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 I løbet af Digitaliseringsmessen 2015 holder Ditmer seks oplæg under navnet #DitmerTalks Du er hermed inviteret :) #DitmerTalks Vi har inviteret en række skarpe

Læs mere

Youth lab: UNGDOM, TRIVSEL OG FORENINGSLIV I NORDEN

Youth lab: UNGDOM, TRIVSEL OG FORENINGSLIV I NORDEN Youth lab: UNGDOM, TRIVSEL OG FORENINGSLIV I NORDEN København, Danmark, 1-2 september 2016 NORDEN - det bedste sted i verden for børn og unge? Ambitionerne for det nordiske samarbejde på børne- og ungdomsområdet

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere