Cookbook i målrettet kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cookbook i målrettet kommunikation"

Transkript

1 Cookbook i målrettet kommunikation VisitDenmark (2009) side 1 af 21

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...Side 3 KAPITEL 1. DE OVERORDNEDE RAMMER 1.1. Hvad er et profileret e-nyhedsbrev?...side Profilerede e-nyhedsbreve hvorfor og hvordan?...side Profilerede e-nyhedsbreve hvorfor giver det flere penge fra samarbejdspartnerne?.side Hvordan får vi fat i profilerne?...side Hvilken slags udsendelser skal vi tænke i?...side Hvornår skal vi sende?...side Hvor tit skal vi sende?...side Hvem skal vi sende til?...side 8 KAPITEL 2. PRAKTIKKEN 2.1. Emnelinje og afsendernavn...side Hvordan skaber vi indhold?...side Hvordan skal e-nyhedsbrevet opbygges?...side Hvad kendetegner den gode artikel?...side Hvad kan profilering bruges til?...side Effektmåling...Side Returpost...Side Spam-problematikken...Side Brug test til at blive klogere...side 19 KAPITEL 3. HVERDAGEN 3.1. Den interne arbejdsgang og opgavefordeling...side 20 VisitDenmark (2009) side 2 af 21

3 INDLEDNING I VisitDenmark anvender vi en bred vifte af medier og kanaler til at øge kendskabet til og præferencen for Danmark blandt potentielle turister. Nyheds- og informationsbreve via (herefter kaldet e-nyhedsbreve) er en af de mest omkostningseffektive kanaler, der i dag stilles til rådighed. Samtidig har vi over årene opbygget en stor database med mere end adresser, der har givet tilladelse (permission) til at modtage e-nyhedsbreve fra os. Så vores potentiale er stort. Selv om omkostningerne ved at sende e-nyhedsbreve ud er relativt små, skal mediet behandles lige så seriøst som ethvert andet medie. Nyhedsbrevene har stor betydning for hvordan vi får fremstillet Danmark som rejsemål og bliver på den måde en del af brandingen af Danmark. Derfor er det vigtigt, at vores brand fremstår superprofessionelt i indbakken. Det gælder alt lige fra valg af billeder til de ord, der skal give turisten den ønskede information. VisitDenmarks fornemste rolle ved kommunikation via e-nyhedsbrevet er at styrke relationen til den potentielle turist, og derved øge præferencen for at rejse til Danmark. Vi kan i e-nyhedsbrevet invitere turisten til at klikke videre til vores samarbejdspartnere (produktejerne). Det giver dem muligheden for at skabe yderligere dialog med turisten, da de med stor sandsynlighed vil få den fornødne detaljerede information til at gennemføre en dialogbaseret kommunikation med turisten. Derfor har vi i Tværnational Markedsføring taget initiativ til udarbejdelse af denne inspirationsguide, der har til formål at hjælpe de enkelte markedskontorer med at kapitalisere på de adresser, der er opsamlet gennem tiden. God fornøjelse med guiden, som vi håber, I vil få glæde af. Se den som et udviklingsværktøj, vi løbende vil opdatere og udbygge ikke mindst på baggrund af de erfaringer og input, du kommer med. Kommentarer og spørgsmål er derfor mere end velkomne. God fornøjelse! Jacob Trampe Broch Funktionschef for Offensiv Global Markedsføring, VisitDenmark / VisitDenmark (2009) side 3 af 21

4 KAPITEL 1. DE OVERORDNEDE RAMMER 1.1. Hvad er et profileret e-nyhedsbrev? Grundlaget for denne guide er idéen om, at vi skal til at arbejde mere med profilerede e-nyhedsbreve, dvs. med e-nyhedsbreve der tager udgangspunkt i den enkelte modtagers interesser og husstandsprofil. Man kunne også kalde det for det modtager-centrerede nyhedsbrev. Her samler vi med teknologiens hjælp det indhold, der matcher den enkelte modtagers interesser og øvrige profil og sætter det sammen til et skræddersyet nyhedsbrev. Vi mener, at denne type e-nyhedsbreve er ideel til vores formål, men da der findes mange forskellige tilgange til e-nyhedsbreve, vil vi kort opridse og vurdere nogle af de andre her: Det virksomheds-centrerede nyhedsbrev tager udgangspunkt i os selv og vores produkter, dvs. ren indefra-og-ud-kommunikation. Det gør det let at sende e-nyhedsbreve, for man kan nøjes med én variant, der sendes til alle. Det betyder selvsagt også, at chancen for at ramme den enkelte med noget meget relevant er meget lille. Det segment-centrerede nyhedsbrev er styret af vores egen måde at være organiseret på. I dette perspektiv har vi altså ét nyhedsbrev pr. målgruppe (turist, presse etc.). For nogle målgruppers vedkommende (fx pressen) kan det være tilstrækkeligt, men i det mest kritiske segment turisterne kommer vi stadig til at skyde med spredehagl. Næste trin på vejen mod målrettet kommunikation er derfor det interesse-centrerede nyhedsbrev, hvor vi tager udgangspunkt i bestemte interessetyper: Ét nyhedsbrev til de cykel-interesserede, ét til de golf-interesserede etc. Ulempen ved denne tilgang er, at den enkelte modtager enten bliver bombarderet eller oplever store mellemrum mellem udsendelserne, fordi der sjældent er nogen, der har styr på, om den enkelte modtager er tilmeldt én eller flere af vores interesselister. Ulemperne ved disse tre perspektiver bekræfter os i, at idealet er det modtagercentrerede nyhedsbrev, hvor indholdet matcher den enkelte modtagers interesser og øvrige profil. Det modtagercentrerede ny-hedsbrev, vil vi som nævnt i det følgende kalde profilerede e-nyhedsbreve. Det modtager-centrerede nyhedsbrev X Y Modtageren tilkendegiver sine interesser og profil som matcher interesser og profil Y VisitDenmark (2009) side 4 af 21

5 1.2. Profilerede e-nyhedsbreve hvorfor og hvordan? Når vi skal sælge Danmark som turistmål, arbejder vi med segmenter, interesser og motiver for at rejse til Danmark. Det gør vi, fordi vi ved, at turister er forskellige, og fordi Danmark har mange forskellige facetter at byde på. I vores markedsføring skal vi altid forsøge at forene de forskellige perspektiver: At præsentere den enkelte turist for de produkter og oplevelser, der bedst aktiverer ønsket om at holde ferie i Danmark. I nogle (masse)medier er dét næsten en umulighed, i andre er det lettere. E-nyhedsbrevet er som medie unikt, fordi vi her med teknologiens hjælp kan forene to normalt modsatrettede størrelser: Udbredelse og målrettethed. For at være målrettet (læs: relevant) kræver det, at vi ved noget om den, vi sender e-nyhedsbrevet til. Derfor fokuserer denne guide også på, hvordan vi opnår denne viden og efterfølgende omsætter den til relevant kommunikation. Det kræver ikke meget ekstraarbejde, og spørgsmålet er også, om der er et alternativ til at være målrettet og relevant. For sandheden er jo, at vi hver især modtager hundredvis af s hver uge, så kampen om opmærksomheden er stigende i indbakken. Derfor er det vigtigt, at vi gør alt for at sikre, at netop VisitDenmarks e-nyhedsbreve bliver åbnet, læst og klikket på Profilerede e-nyhedsbreve hvorfor giver det flere penge fra samarbejdspartnerne? Formålet med e-nyhedsbrevene er i lighed med vores andre aktiviteter at brande Danmark, bygge relationer, lede trafik til hjemmesiden og skabe salg hos turisterhvervets interessenter. I kommerciel sammenhæng er brugen af profilerede (dvs. indholdsmæssigt skræddersyede) e-nyhedsbreve derfor af stor interesse. Det rummer en kæmpe gevinst for potentielle annoncører (og for os, fordi vi kan tillade os at sætte kontaktprisen op), hvis vi kan begynde at gøre tilbuddene mere målrettede. Frem for at sende ét tilbud til personer, hvoraf kun er interesserede, bliver det lige pludselig en anden sag, når vi kan sende 50 målrettede tilbud til puljer på personer. Det øger den kommercielle værdi af e-nyhedsbrevene betragteligt. I arbejdet med nyhedsbrevsstrategien for det enkelte marked bør I derfor tage stilling til, hvordan I gør nyhedsbrevet til en kommercielt interessant vare for annoncører uden at glemme det helt grundlæggende princip: Nyhedsbrevets succes står og falder med, at modtagerne finder det interessant (læs mere i punkt 2.2) Hvordan får vi fat i profilerne? For at kunne kommunikere målrettet er vi nødt til at vide noget om den, vi taler med. Her rækker det ikke med en -adresse og et navn. Vi er simpelthen nødt til at vide noget mere. Principielt er der to tidspunkter, hvor vi kan få mere at vide om den enkelte modtager: Ved tilmeldingen Undervejs i dialogprocessen I løbet af 2008 har vi ændret tilmeldingsprocessen på portalen, så vi allerede i forbindelse med tilmeldingen søger at få mere at vide om modtageren, så vi kommer i besiddelse af en profil. (Se illustration på næste side) VisitDenmark (2009) side 5 af 21

6 Denne profil skal vi udbygge i løbet af dialogforløbet. Det kan ske på flere måder, men de to mest oplagte er: Ved i hver udsendelse at have et link, hvor modtageren kan gå ind og opdatere sin profil Ved at lave særlige udsendelser, der skal få modtageren til at fortælle mere om sig selv og sin husstand For hele tiden at holde dine profiler friske, bør du overveje at have: en fast mail, der hver måned sendes til de abonnenter, der har tilmeldt sig inden for den sidste måned en fast Opdater din profil -mail, der sendes hvert kvartal eller halvår afhængigt af relationens styrke Du kan overveje at give modtagerne ekstra motivation til at svare ved at have et lille incentive Hvilken slags udsendelser skal vi tænke i? Sædvanligvis har vi tænkt på nyhedsbrevet som noget, der ligger rimelig fast og sendes på bestemte tidspunkter, men fremadrettet bør vi overveje at se lidt bredere på det. Vi kunne på de enkelte markeder overveje at arbejde med: Nyhedsbrevet/nyhedsmailen/Danmarksmailen, der udkommer med rimelig fast frekvens og rummer en række artikler. Derfor kan det gøres til genstand for langsigtet planlægning fx ved udarbejdelse af en plan, der rækker 6 måneder frem (se mere under punkt 3.1). Særmailen eller temamailen, der udkommer ad hoc og udløses normalt af én historie/ét budskab med begrænset levetid, der ikke passer til den normale udgivelsesrutine ønsket om at sætte fokus på et bestemt tema (fx sæson- eller eventbaseret) ønsket om at få mere at vide om modtagerne (analyser og spørgeskemaer jævnfør punkt 1.4) Modtagerne af særmails vil ofte være mindre dele af vores samlede målgruppe. Samtidigt vil de normalt være kendetegnet ved, at vi positivt ved, at de vil have interesse i at modtage information om det specifikke emne (med mindre der er tale om Breaking News, der naturligvis bør gå ud til alle). VisitDenmark (2009) side 6 af 21

7 1.6. Hvornår skal vi sende? Der er mange holdninger og meninger om, hvornår det er bedst at udsende e-nyhedsbreve. Flere udenlandske undersøgelser tyder på, at sidst på ugen er det bedste tidspunkt, da der har bredt sig den opfattelse, at tirsdag-torsdag er det bedste tidspunkt at sende ud, og derfor er fredagen den hverdag, hvor der er mindst konkurrence i indbakken i hvert fald først på dagen! I rigtig mange lande læses de fleste mails på arbejdspladsen også selv om de har privat karakter. Derfor vil weekenden og tiden lige op til den (fredag eftermiddag) ofte være et rigtig dårligt tidspunkt at sende ud. Det er evt. noget, du kan teste dig frem til (se også punkt 2.9). Mht. tidspunkt på dagen er det lidt lettere at være specifik. Formiddagen og især tiden frem til frokost er den bedste. Dels fordi mange tjekker deres mail ved frokosttid, dels fordi man normalt ikke er gået i gang med noget, når man kommer tilbage fra frokost, og så kunne det jo være fristende at kigge på en spændende mail, der er kommet fra VisitDenmark Dette er grundreglerne for nordeuropæiske markeder. Arbejder du på et marked, hvor frokostpausen varer flere timer, private mails normalt ikke læses i arbejdstiden, eller hvor arbejdstiderne på grund af klimatiske forhold er tilrettelagt anderledes end i Nordeuropa, bør du naturligvis tage højde for dette, når du skal vælge det optimale udsendelsestidspunkt. Sender du til modtagere, der er placeret over hele Verden, bør du også tage højde for tidsforskelle m.m., når du skal vælge tidspunktet. Det er vigtigt, at du timer udsendelsen ud fra dine modtagere frem for jeres interne planlægning og løfter. Eksempler på ringe timing af udsendelser er: Det er blevet lovet, at det bliver sendt inden weekenden, hvilket resulterer i, at der bliver trykket på knappen fredag kl og den første lander i en indbakke kl , når modtageren for længst har trukket stikket og er gået på weekend. Det er blevet lovet, at det skal være et maj-nyhedsbrev, hvilket resulterer i, at der bliver udsendt den 31. maj om aftenen, hvor der alt andet lige vil være færre mennesker, der sidder og holder øje med indgående mails Hvor tit skal vi sende? Ikke for meget og ikke for lidt. Og det vil være meget forskelligt afhængigt af, hvilken målgruppe vi taler om (turister, journalister eller turistbureauer/-operatører) og hvilket marked vi er på. Grundlæggende skal du vurdere to parametre: Din mulighed for at gøre indholdet relevant (jo hørere relevans, jo oftere kan du sende) Relationens styrke (jo tættere relation, jo oftere kan du sende) Vores evne til at gøre det relevant kan vurderes ud fra de grundlæggende målemekanismer (se også punkt 2.6): Hvis vi er i stand til som minimum at fastholde niveauet for vores åben-rate, klikrate og frameldings-rate (når der er korrigeret for returpost, dvs. s der ikke kunne leveres), tyder det på, at vi er i balance. Ultimativt set kan du også anlægge det synspunkt, at frekvensen er noget, vores modtagere skal have indflydelse på. Det var bl.a. noget af det, du kunne spørge dem om undervejs i dialogprocessen. VisitDenmark (2009) side 7 af 21

8 1.8. Hvem skal vi sende til? Gennem årene har vi i VisitDenmark opbygget en betragtelig database med -permissions. Adresserne udspringer af tre kilder: Visitdenmark.com De bedste tilmeldinger får vi fra visitdenmark.com. Det skyldes det banale faktum, at brugeren forudgående har gjort en aktiv indsats ved at gå ind på portalen, så interessen må formodes at være ægte. Andre (egne) kampagneaktiviteter De næstbedste tilmeldinger får vi fra vores andre kampagneaktiviteter. De er ikke lige så gode som visitdenmark-adresser, da der normalt vil være et konkurrenceelement, der kan motivere tilmeldingen, selv om interessen måske ikke er så stor. Købte lister Endelig kan vi have købte -adresser, hvilket er tilladt på en række af vores markeder. Her er det vigtigt at vurdere den enkelte udbyder af -adresser i forhold til renommé og seriøsitet ved adresseudvælgelsen. Vi løber risikoen for at vi får en masse korrupte -adresser ind i systemet og efterfølgende blive anklaget for at spamme, hvilket kan få ganske alvorlige følger for os. Så vær meget opmærksom på kvaliteten af data, og hav altid dokumentation for tilladelse til adresserne. Det nye system stiller meget høje krav til verificering af adresser og indhold. Hvis ikke vi efterlever dette, bliver vores nyhedsbreve simpelthen ikke sendt ud. VisitDenmark (2009) side 8 af 21

9 KAPITEL 2. PRAKTIKKEN 2.1. Emnelinje og afsendernavn Emnelinjen svarer til kuverten i den fysiske verden. Emnelinjen bør derfor rumme præcis information om indholdet. Samtidig er emnelinjen det første indtryk, modtageren får af e-nyhedsbrevet. Undersøgelser viser, at 1/3 af motivationen for at åbne en ligger i emnelinjen. Regn med, at du har karakterer og et splitsekund til at overbevise modtageren om, at hun bør åbne e-nyhedsbrevet. Så vælg en informativ, sælgende emnelinje frem for Nyhedsbrev november Emnelinjen skal i lighed med alt andet, du skriver i e-nyhedsbrevet fokusere på modtagerens fordele. Det kan du fx gøre ved at være aktuel, konkret, komme med et godt tilbud, vække nysgerrighed (tease) eller invitere til en konkurrence. Eksempler på en god emnelinje: Overvej evt. at lade emnelinjen bestå af flere budskaber, så der er større chance for at ramme den enkelte. Et klart og præcist afsendernavn betyder også meget for åben-raten. Så det skal være et navn normalt VisitDenmark. Det bør således aldrig være en -adresse, der står som afsender. Undersøgelser viser, at 2/3 af motivationen for at åbne en hænger sammen med afsendernavnet Hvordan skaber vi indhold? Helt banalt handler det om at sætte sig i den enkelte turists sted. Hvad vil være interessant, berigende og underholdende at få at vide? Og det behøver ikke nødvendigvis at være nyheder. Det kan være en lang række andre ting, som det vil være underholdende og/eller lærerigt at læse om. Ofte ting som vi allerede har lavet indhold til på portalen. Vi beder om modtagerens tid og må som betaling levere noget tilbage af værdi. Perspektivet bør være dig frem for os. Indholdet kan fx være: Fakta og information Nyheder modtageren kan bruge Konkrete tilbud Information om bestemte destinationer Uddannelse der fører til større viden om Danmark Billeder til at krydre og inspirere med Det er vigtigt at tænke på søgeord, når man skriver nyhedsbrevene. Vores nyhedsbreve bliver nemlig fint indekseret af Google og andre søgemaskiner. For at komme med i så mange søgninger som muligt, er der få ting, man skal være opmærksom på (også for at det uddybende indhold på hjemmesiden bliver fundet se pkt. 2.4): I de enkelte afsnit skal det søgeord, som man gerne vil VisitDenmark (2009) side 9 af 21

10 findes på i søgemaskinen, være synligt i brødteksten, i overskriften samt i linket (se pkt ). Endvidere skal man sørge for at have alt-tekster (søgeordet + Danmark) på både billeder og links Hvordan skal e-nyhedsbrevet opbygges? Indledningen/toppen Uanset modtagerens -program og -opsætning er det kun det øverste af e-nyhedsbrevet, der vil være synligt, når modtageren åbner det. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad du bruger denne plads til. Det synlige indhold skal motivere modtageren til at scrolle længere ned i e-nyhedsbrevet. Ellers er du gået i scrolle-fælden. En evt. introducerende tekst skal derfor være kort. Brug den fx til: Personificering (det giver et mere personligt præg ligesom hvis du havde skrevet et rigtigt brev) Introduktion med det vigtigste budskab Oversigt over indholdet Visuel markør (fx logo og/eller billede for at understøtte branding) Eksempel på dårlig indledning Eksempel på god indledning VisitDenmark (2009) side 10 af 21

11 Designet Design af e-nyhedsbrevet er et meget bredt og omfattende emne, som vi ikke kan gå i dybden med. Her vil vi dog nævne tre ting, som det er væsentligt at være opmærksom på: Forskellige -programmer Et e-nyhedsbrev er aldrig bedre end det program (fx Outlook), det modtages i. Det samme gælder for hjemmesider, der også skal kunne fungere i forskellige webbrowsere. Den store forskel er imidlertid, at mens der kun er 4-5 toneangivende browsere (med Internet Explorer som den pt. dominerende), er der mange flere forskellige -platforme. Det betyder i praksis, at det ikke er nok, at e-nyhedsbrevet tager sig pænt ud i dit eget -program. Det skal også stå distancen både designmæssigt og teknisk på tværs af professionelle programmer som Outlook Express og Lotus Notes og en lang række forskellige gratistjenester som fx Hotmail, Gmail, Yahoo og diverse tele- og internetudbyderes programmer. Sørg gerne for selv at teste disse -klienter jævnligt, så du hele tiden ved, at ene ser ud og fungerer, som du gerne vil have dem Bredden Læsning på skærm stiller særlige krav til e-nyhedsbrevet. En gammel grundregel siger, at den optimale skærm-linjelængde er på karakterer. Det får betydning for selve bredden af e- nyhedsbrevet. Hvis du har artikler med ren tekst dvs. uden grafiske virkemidler til højre eller venstre bør dit e-nyhedsbrev ikke være meget mere end 500 pixels bredt, hvis det skal være til at læse nogenlunde ubesværet for modtageren. Eksempel på for lang læselinje Eksempel på fornuftig læselinje VisitDenmark (2009) side 11 af 21

12 Brug af piktogrammer Til VisitDenmarks e-nyhedsbreve er der blevet udviklet fem piktogrammer, der gør det lettere for modtageren at få overblik over, hvilke emner der er indeholdt i e-nyhedsbrevet. Den type visuelle markører er vigtige for at skabe overblik og hurtig afkodning af indholdet. Bruges de samme markører på portalen, kan det være med til at skabe yderligere genkendelse. Piktogrammer: Hvor langt skal e-nyhedsbrevet være? Som nævnt i punkt 1.5 bør vi skelne mellem to forskellige slags udsendelser: De regulære e-nyhedsbreve bør ud over indledningen højst rumme 6-8 artikler. Særmails bør kun rumme 1-2 artikler evt. suppleret med en ultrakort indledning. Det er generelt bedre at have mange, kortfattede artikler frem for få, lange artikler Generelt indhold contra profileret indhold? Tanken bag profilerede e-nyhedsbreve er, at indholdet i størst mulig grad skal være relevant for den enkelte modtager. Modtageren skal føle, at de med dette får en værdifuld information Men derfor skal vi ikke gå i den fælde, at vi kun bruger profileret indhold. Det er der to årsager til: Vi vil stadig have mange personer i databasen, der ikke er profilerede. Derfor er der nødt til at være noget indhold, der er til alle, da mange ellers risikerer at få indholdsmæssigt tomme e-nyhedsbreve Vi skal tænke på, at vores markedsføring også har til formål at inspirere potentielle besøgende og åbne deres øjne for ukendte facetter ved Danmark og dermed skabe en ny interesse. Af den grund bør vi også altid tænke i artikler, der kan udvide den enkelte modtagers horisont og viden om Danmark Redaktionelt indhold contra tilbudsorienteret indhold? Noget af det vigtigste i e-nyhedsbrevet er at afbalancere mængden af redaktionel omtale (Formål: Langsigtet vidensopbygning om Danmark og feriemulighederne) og konkrete tilbud (Formål: Kortsigtet salg hos vores samarbejdspartnere). Vægtningen vil naturligvis afhænge af det segment, vi adresserer i det enkelte e-nyhedsbrev. Taler vi turister, bør vægtningen max. være 50% tilbud, da vi skal bruge det redaktionelle indhold VisitDenmark (2009) side 12 af 21

13 til at fortælle, hvorfor de pågældende destinationer er interessante. Vi skal nemlig holde os for øje, at tilbuddet først er interessant for modtageren i det øjeblik, hvor der er et kvalificeret kendskab til området eller ferietypen. Hvis der er tilbud i nyhedsbrevet, anbefales det kraftigt, at der nævnes konkrete priser evt. som fra -priser. Eller solide rabatter på 15-30%. Derfor skal en del af e-nyhedsbrevsindholdet bruges til at skabe viden om og præference for Danmark, så vi gradvist øger købsintentionen og samtidig viser spændvidden i ferieproduktet Danmark. Desuden viser alle erfaringer, at den højeste klik-rate opnås i e-nyhedsbreve, hvor modtagerne aktiveres (Vind, quiz, fortæl, download). Samtidig skal vi altid holde os for øje, at fokus skal være på modtageren frem for på os. Tankevækkende er det fx, at noget af det, der traditionelt får høje klikrater i vores e-nyhedsbreve, er opskrifter på dansk mad og i den sammenhæng er det ligegyldigt, om artiklen er placeret som den allernederste Hvilken rækkefølge skal vi vise artiklerne i? Alt andet lige vil der være en tilbøjelighed til, at artikler øverst i e-nyhedsbrevet får det fleste antal kliks alene af den grund, at det er dem, modtagerne først ser. Der kan derfor være en vis taktik i at placere artikler, hvor vi helst vil have høj klik-rate, øverst i e-nyhedsbrevet. Ud fra et modtagerperspektiv bør vi også placere de artikler, der må formodes at have størst værdi for modtageren, øverst i nyhedsbrevet, da dette er med til at stimulere fremtidig åbning af nyhedsbreve fra VisitDenmark. Ud fra et profileringsperspektiv giver det også god mening at sikre, at nogle af de profilerede artikler er tidligt placeret i nyhedsbrevet, da det alt andet lige vil være motiverende for modtageren. Jævnfør omtalen i punkt kan det være en god idé at gruppere artikler, der handler om det samme emne og anvende piktogrammer til rent visuelt at vise sammenhængen Hvad kendetegner den gode artikel? E-nyhedsbrevet er ikke et medie, der egner sig til at stå alene. I udgangspunktet er e-nyhedsbrevet ikke velegnet til lange artikler, der så at sige rummer hele historien i sig selv. Derimod er det en perfekt appetitvækker, fordi det er så let for modtageren at komme videre til mere uddybende indhold på fx en hjemmeside. Dette skal du tænke på, når du bygger den enkelte artikel op og fordeler indholdet mellem e-nyhedsbrev og hjemmeside (enten vores egen portal eller en samarbejdspartners hjemmeside). Fortæl historien på den måde en journalist ville have gjort det, dvs. ved hjælp af: Fakta skaber troværdighed Case skaber identifikation Billeder rigtige steder fra Danmark med rigtige mennesker på (brug billeddatabasen) VisitDenmark (2009) side 13 af 21

14 Vægtning af tekst og billeder Et gammelt ordsprog siger, at et billede siger mere end ord. Derfor er det en rigtig god idé, hvis du forsøger at krydre teksten med relevante billeder, der samtidig er med til at skabe følelser og stemning i selve nyhedsbrevet. Undgå derfor hvide tekstmure. Det samlede udtryk i e-nyhedsbrevet skal understøtte vores brand over for turisterne, og de værdier vi gerne vil kommunikere: Oase/Fri, Hygge/Uhøjtidelig og Design/Begavet. Rent tekstmæssigt er det en god ide at tænke på følgende tre hovedregler: Skriv kort skærmen er ikke et medium, hvor man normalt gider læse lange tekster Brug underoverskrifter, hvis du ikke kan korte teksten længere ned Brug bullits til at skabe overblik. Mange -programmer blokerer i første omgang billedindholdet, hvorefter det kræver en aktiv handling fra modtageren at se dem. Det skal du tage højde for, når du laver e-nyhedsbrevet. Det er således en rigtig dårlig idé at gøre grafikken budskabsbærende. Det gør sig især gældende i toppen, hvor modtageren hurtigt skal kunne afkode, hvad der er det vigtigste budskab i e-nyhedsbrevet Hvor lang skal artiklen være? Når du laver en artikel, handler det virkelig om at kunne skære ind til benet og tænke: Du, du, du frem for Vi, vi, vi. Brug korte sætninger og undgå alt for lange ord, der gør teksten visuelt tung at se på. Der er jo ikke automatisk orddeling i et -program Nogle påstår, at den allerbedste artikel rent tekstmæssigt er den, der kun er på godt 300 karakterer. Med vores grundregel om karakterer pr. linje, giver det altså en tekststump på 5-6 linjer. Så det handler om at spidse pennen og finde ind til kernen i den enkelte historie, du gerne vil fortælle. Artiklen er som sagt kun en appetitvækker, der skal motivere modtageren til at gå ind på en hjemmeside og læse videre Links - Call to action E-nyhedsbreve er et elektronisk medie, og derfor skal vi ud over at linke til uddybende information på vores egen eller andres hjemmesider også udnytte de interaktive muligheder, der implicit ligger i mediet. Prøv med jævne mellemrum at få involveret og engageret den enkelte modtager. Det kan være klassikere som Top 10 -lister, små polls (Hvad synes du om det danske vejr?), quizzer baseret på fakta om Danmark og endelig kan det være opfordringer til (via blogs el.lign.) at fortælle om sine egne oplevelser eller tanker om Danmark. Når du laver links, er det vigtigt, at de er så appellerende og beskrivende som muligt. Lav det til en rigtig sætning, da modtageren ofte vil skimme nyhedsbrevet først, og her vil falde over gode, beskrivende links: Læs mere om shopping i København specialtilbud i uge 47 og 48, Klik her for at se de mange kulturelle muligheder langs den jyske vestkyst. Og drop betegnelser som Klik her eller Læs mere der er uinspirerende. VisitDenmark (2009) side 14 af 21

15 Husk at tage hensyn til søgemaskineoptimeringen i links (se afsnit 2.2). De rigtige ord og formuleringer er en af de vigtigste parametre, når teksten skal findes af div. søgemaskiner, og hjælper ikke alene nyhedsbrevet, men også den side på portalen, som du linker til, i at blive fundet af Google m.fl. I ovennævnte tilfælde vil ordene shopping og København være søgeordene. Men da de fleste efterhånden søger på mere end ét ord, vil det nok nærmere være Shopping i København, der vil være søgestrengen i Google. Det er vigtigt at linket linker til en side på portalen, der også bliver kaldt Shopping i København. Det ville være kikset, hvis siden her hed Shoppingtur i København, da det så ikke ville have nogen effekt rent søgemaskinemæssigt. Hvis siden hedder dette, må man i stedet kalde sit link Læs mere om shoppingtur i København. Husk i øvrigt i denne forbindelse, at Klik her og Læs mere er ekskluderet af Google, hvilket betyder, at disse links ikke bliver indekseret. En anden måde at få respons på er at gøre sig tilgængelig. Husker du at gøre dig og markedskontoret tilgængelige for spørgsmål? Kan man skrive eller ringe til jer på baggrund af e-nyhedsbrevet? (Hvis du er bange for, at I bliver væltet af henvendelser, kan du jo starte med at teste det i mindre målestok.) Pointen er ikke, at modtageren nødvendigvis kontakter jer, men at I sender et meget vigtigt psykologisk signal om, at vi er her for at hjælpe dig med at få den bedste mulige ferieoplevelse i Danmark. Respons kan også være at gøre opmærksom på muligheden for katalogbestilling og/eller download af materiale Arbejdsdelingen mellem e-nyhedsbrevet og hjemmesider Som nævnt ovenfor (bl.a. punkt 2.4) skal e-nyhedsbrevet ses i tæt sammenhæng med de hjemmesider, hvor turisten kan søge uddybende information og inspiration. Det kan ikke understreges nok, at e-nyhedsbrevet først og fremmest skal fungere som teaser/appetitvækker i hvert fald når vi taler om turister. E-nyhedsbreve til professionelle (presse og erhvervet) kan bedre bære ikke at være understøttet af hjemmesideindhold, da relationen er en helt anden her Hvad kan profilering bruges til? Brug af profilering er i sagens natur hele grundprincippet i profilerede e-nyhedsbreve. Det er det, der giver os mulighed for at være mere målrettede og vedkommende for den enkelte modtager, end hvis vi sendte ét nyhedsbrev med det samme indhold til alle. Profileringen kan med fordel anvendes i mange forskellige situationer, fx hvis du vil målrette: artikler om et bestemt og mere snævert orienteret interesseområde fx cykling, golf eller fluefiskeri artikler i tilknytning til bestemte ferieinteresser artikler/tilbud til bestemte familietyper (børnefamilier, par, singler etc.), hvis du har spurgt om husstandens profil artikler ud fra viden om postnummer eller andre geografiske kriterier (fx nyttigt ved events el.lign.) artiklers ordlyd i forhold til, om modtageren har været i Danmark tidligere eller ej osv. VisitDenmark (2009) side 15 af 21

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hvorfor bruge ressourcer på PR? s. 1 Kapitel 2. En god historie s. 4 Kapitel 3. Hvordan finder man de interessante

Læs mere

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Sådan skriver du WEBTEKST Der sælger Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Forord af Morten Vadskær Mavefornemmelse er det næstbedste! 5 0. Før vi går i gang: Hvad er en konvertering? Og hvad betyder

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine.

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Marketing Lead Scoring Hjemmeside Side 1 INDLEDNING 3 SÅDAN OPLEVER KUNDERNE DIN HJEMMESIDE 4 1. SEK. FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET 4

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin

Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin Nyhedsbreve er den mest effektive form for markedsføring, der findes. Undersøgelser har vist, at for hver krone, du investerer i

Læs mere

SEO træet - En komplet guide til SEO

SEO træet - En komplet guide til SEO SEO træet - En komplet guide til SEO Linkværdi Ankertekst Billeder og alt tags Overskrifter Meta titler Tekst SMM URL adressen IP Diversitet Autoritet Indhold Indho Meta beskrivelser Typer af links Duplicate

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0 Produktkatalog fra Online Medier Version 1.0 Online Mediers produktkatalog Indholdsfortegnelse Side Indledning 1 Portalen - Generelt 2 Portalen - Interne funktioner (features) 3 Portalen - Designmanual

Læs mere

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Vejen til succesfulde webstrategier We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein Copyright 2009 Claus Rønnow easynet ApS Udgivet i august 2009.

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere