Cookbook i målrettet kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cookbook i målrettet kommunikation"

Transkript

1 Cookbook i målrettet kommunikation VisitDenmark (2009) side 1 af 21

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...Side 3 KAPITEL 1. DE OVERORDNEDE RAMMER 1.1. Hvad er et profileret e-nyhedsbrev?...side Profilerede e-nyhedsbreve hvorfor og hvordan?...side Profilerede e-nyhedsbreve hvorfor giver det flere penge fra samarbejdspartnerne?.side Hvordan får vi fat i profilerne?...side Hvilken slags udsendelser skal vi tænke i?...side Hvornår skal vi sende?...side Hvor tit skal vi sende?...side Hvem skal vi sende til?...side 8 KAPITEL 2. PRAKTIKKEN 2.1. Emnelinje og afsendernavn...side Hvordan skaber vi indhold?...side Hvordan skal e-nyhedsbrevet opbygges?...side Hvad kendetegner den gode artikel?...side Hvad kan profilering bruges til?...side Effektmåling...Side Returpost...Side Spam-problematikken...Side Brug test til at blive klogere...side 19 KAPITEL 3. HVERDAGEN 3.1. Den interne arbejdsgang og opgavefordeling...side 20 VisitDenmark (2009) side 2 af 21

3 INDLEDNING I VisitDenmark anvender vi en bred vifte af medier og kanaler til at øge kendskabet til og præferencen for Danmark blandt potentielle turister. Nyheds- og informationsbreve via (herefter kaldet e-nyhedsbreve) er en af de mest omkostningseffektive kanaler, der i dag stilles til rådighed. Samtidig har vi over årene opbygget en stor database med mere end adresser, der har givet tilladelse (permission) til at modtage e-nyhedsbreve fra os. Så vores potentiale er stort. Selv om omkostningerne ved at sende e-nyhedsbreve ud er relativt små, skal mediet behandles lige så seriøst som ethvert andet medie. Nyhedsbrevene har stor betydning for hvordan vi får fremstillet Danmark som rejsemål og bliver på den måde en del af brandingen af Danmark. Derfor er det vigtigt, at vores brand fremstår superprofessionelt i indbakken. Det gælder alt lige fra valg af billeder til de ord, der skal give turisten den ønskede information. VisitDenmarks fornemste rolle ved kommunikation via e-nyhedsbrevet er at styrke relationen til den potentielle turist, og derved øge præferencen for at rejse til Danmark. Vi kan i e-nyhedsbrevet invitere turisten til at klikke videre til vores samarbejdspartnere (produktejerne). Det giver dem muligheden for at skabe yderligere dialog med turisten, da de med stor sandsynlighed vil få den fornødne detaljerede information til at gennemføre en dialogbaseret kommunikation med turisten. Derfor har vi i Tværnational Markedsføring taget initiativ til udarbejdelse af denne inspirationsguide, der har til formål at hjælpe de enkelte markedskontorer med at kapitalisere på de adresser, der er opsamlet gennem tiden. God fornøjelse med guiden, som vi håber, I vil få glæde af. Se den som et udviklingsværktøj, vi løbende vil opdatere og udbygge ikke mindst på baggrund af de erfaringer og input, du kommer med. Kommentarer og spørgsmål er derfor mere end velkomne. God fornøjelse! Jacob Trampe Broch Funktionschef for Offensiv Global Markedsføring, VisitDenmark / VisitDenmark (2009) side 3 af 21

4 KAPITEL 1. DE OVERORDNEDE RAMMER 1.1. Hvad er et profileret e-nyhedsbrev? Grundlaget for denne guide er idéen om, at vi skal til at arbejde mere med profilerede e-nyhedsbreve, dvs. med e-nyhedsbreve der tager udgangspunkt i den enkelte modtagers interesser og husstandsprofil. Man kunne også kalde det for det modtager-centrerede nyhedsbrev. Her samler vi med teknologiens hjælp det indhold, der matcher den enkelte modtagers interesser og øvrige profil og sætter det sammen til et skræddersyet nyhedsbrev. Vi mener, at denne type e-nyhedsbreve er ideel til vores formål, men da der findes mange forskellige tilgange til e-nyhedsbreve, vil vi kort opridse og vurdere nogle af de andre her: Det virksomheds-centrerede nyhedsbrev tager udgangspunkt i os selv og vores produkter, dvs. ren indefra-og-ud-kommunikation. Det gør det let at sende e-nyhedsbreve, for man kan nøjes med én variant, der sendes til alle. Det betyder selvsagt også, at chancen for at ramme den enkelte med noget meget relevant er meget lille. Det segment-centrerede nyhedsbrev er styret af vores egen måde at være organiseret på. I dette perspektiv har vi altså ét nyhedsbrev pr. målgruppe (turist, presse etc.). For nogle målgruppers vedkommende (fx pressen) kan det være tilstrækkeligt, men i det mest kritiske segment turisterne kommer vi stadig til at skyde med spredehagl. Næste trin på vejen mod målrettet kommunikation er derfor det interesse-centrerede nyhedsbrev, hvor vi tager udgangspunkt i bestemte interessetyper: Ét nyhedsbrev til de cykel-interesserede, ét til de golf-interesserede etc. Ulempen ved denne tilgang er, at den enkelte modtager enten bliver bombarderet eller oplever store mellemrum mellem udsendelserne, fordi der sjældent er nogen, der har styr på, om den enkelte modtager er tilmeldt én eller flere af vores interesselister. Ulemperne ved disse tre perspektiver bekræfter os i, at idealet er det modtagercentrerede nyhedsbrev, hvor indholdet matcher den enkelte modtagers interesser og øvrige profil. Det modtagercentrerede ny-hedsbrev, vil vi som nævnt i det følgende kalde profilerede e-nyhedsbreve. Det modtager-centrerede nyhedsbrev X Y Modtageren tilkendegiver sine interesser og profil som matcher interesser og profil Y VisitDenmark (2009) side 4 af 21

5 1.2. Profilerede e-nyhedsbreve hvorfor og hvordan? Når vi skal sælge Danmark som turistmål, arbejder vi med segmenter, interesser og motiver for at rejse til Danmark. Det gør vi, fordi vi ved, at turister er forskellige, og fordi Danmark har mange forskellige facetter at byde på. I vores markedsføring skal vi altid forsøge at forene de forskellige perspektiver: At præsentere den enkelte turist for de produkter og oplevelser, der bedst aktiverer ønsket om at holde ferie i Danmark. I nogle (masse)medier er dét næsten en umulighed, i andre er det lettere. E-nyhedsbrevet er som medie unikt, fordi vi her med teknologiens hjælp kan forene to normalt modsatrettede størrelser: Udbredelse og målrettethed. For at være målrettet (læs: relevant) kræver det, at vi ved noget om den, vi sender e-nyhedsbrevet til. Derfor fokuserer denne guide også på, hvordan vi opnår denne viden og efterfølgende omsætter den til relevant kommunikation. Det kræver ikke meget ekstraarbejde, og spørgsmålet er også, om der er et alternativ til at være målrettet og relevant. For sandheden er jo, at vi hver især modtager hundredvis af s hver uge, så kampen om opmærksomheden er stigende i indbakken. Derfor er det vigtigt, at vi gør alt for at sikre, at netop VisitDenmarks e-nyhedsbreve bliver åbnet, læst og klikket på Profilerede e-nyhedsbreve hvorfor giver det flere penge fra samarbejdspartnerne? Formålet med e-nyhedsbrevene er i lighed med vores andre aktiviteter at brande Danmark, bygge relationer, lede trafik til hjemmesiden og skabe salg hos turisterhvervets interessenter. I kommerciel sammenhæng er brugen af profilerede (dvs. indholdsmæssigt skræddersyede) e-nyhedsbreve derfor af stor interesse. Det rummer en kæmpe gevinst for potentielle annoncører (og for os, fordi vi kan tillade os at sætte kontaktprisen op), hvis vi kan begynde at gøre tilbuddene mere målrettede. Frem for at sende ét tilbud til personer, hvoraf kun er interesserede, bliver det lige pludselig en anden sag, når vi kan sende 50 målrettede tilbud til puljer på personer. Det øger den kommercielle værdi af e-nyhedsbrevene betragteligt. I arbejdet med nyhedsbrevsstrategien for det enkelte marked bør I derfor tage stilling til, hvordan I gør nyhedsbrevet til en kommercielt interessant vare for annoncører uden at glemme det helt grundlæggende princip: Nyhedsbrevets succes står og falder med, at modtagerne finder det interessant (læs mere i punkt 2.2) Hvordan får vi fat i profilerne? For at kunne kommunikere målrettet er vi nødt til at vide noget om den, vi taler med. Her rækker det ikke med en -adresse og et navn. Vi er simpelthen nødt til at vide noget mere. Principielt er der to tidspunkter, hvor vi kan få mere at vide om den enkelte modtager: Ved tilmeldingen Undervejs i dialogprocessen I løbet af 2008 har vi ændret tilmeldingsprocessen på portalen, så vi allerede i forbindelse med tilmeldingen søger at få mere at vide om modtageren, så vi kommer i besiddelse af en profil. (Se illustration på næste side) VisitDenmark (2009) side 5 af 21

6 Denne profil skal vi udbygge i løbet af dialogforløbet. Det kan ske på flere måder, men de to mest oplagte er: Ved i hver udsendelse at have et link, hvor modtageren kan gå ind og opdatere sin profil Ved at lave særlige udsendelser, der skal få modtageren til at fortælle mere om sig selv og sin husstand For hele tiden at holde dine profiler friske, bør du overveje at have: en fast mail, der hver måned sendes til de abonnenter, der har tilmeldt sig inden for den sidste måned en fast Opdater din profil -mail, der sendes hvert kvartal eller halvår afhængigt af relationens styrke Du kan overveje at give modtagerne ekstra motivation til at svare ved at have et lille incentive Hvilken slags udsendelser skal vi tænke i? Sædvanligvis har vi tænkt på nyhedsbrevet som noget, der ligger rimelig fast og sendes på bestemte tidspunkter, men fremadrettet bør vi overveje at se lidt bredere på det. Vi kunne på de enkelte markeder overveje at arbejde med: Nyhedsbrevet/nyhedsmailen/Danmarksmailen, der udkommer med rimelig fast frekvens og rummer en række artikler. Derfor kan det gøres til genstand for langsigtet planlægning fx ved udarbejdelse af en plan, der rækker 6 måneder frem (se mere under punkt 3.1). Særmailen eller temamailen, der udkommer ad hoc og udløses normalt af én historie/ét budskab med begrænset levetid, der ikke passer til den normale udgivelsesrutine ønsket om at sætte fokus på et bestemt tema (fx sæson- eller eventbaseret) ønsket om at få mere at vide om modtagerne (analyser og spørgeskemaer jævnfør punkt 1.4) Modtagerne af særmails vil ofte være mindre dele af vores samlede målgruppe. Samtidigt vil de normalt være kendetegnet ved, at vi positivt ved, at de vil have interesse i at modtage information om det specifikke emne (med mindre der er tale om Breaking News, der naturligvis bør gå ud til alle). VisitDenmark (2009) side 6 af 21

7 1.6. Hvornår skal vi sende? Der er mange holdninger og meninger om, hvornår det er bedst at udsende e-nyhedsbreve. Flere udenlandske undersøgelser tyder på, at sidst på ugen er det bedste tidspunkt, da der har bredt sig den opfattelse, at tirsdag-torsdag er det bedste tidspunkt at sende ud, og derfor er fredagen den hverdag, hvor der er mindst konkurrence i indbakken i hvert fald først på dagen! I rigtig mange lande læses de fleste mails på arbejdspladsen også selv om de har privat karakter. Derfor vil weekenden og tiden lige op til den (fredag eftermiddag) ofte være et rigtig dårligt tidspunkt at sende ud. Det er evt. noget, du kan teste dig frem til (se også punkt 2.9). Mht. tidspunkt på dagen er det lidt lettere at være specifik. Formiddagen og især tiden frem til frokost er den bedste. Dels fordi mange tjekker deres mail ved frokosttid, dels fordi man normalt ikke er gået i gang med noget, når man kommer tilbage fra frokost, og så kunne det jo være fristende at kigge på en spændende mail, der er kommet fra VisitDenmark Dette er grundreglerne for nordeuropæiske markeder. Arbejder du på et marked, hvor frokostpausen varer flere timer, private mails normalt ikke læses i arbejdstiden, eller hvor arbejdstiderne på grund af klimatiske forhold er tilrettelagt anderledes end i Nordeuropa, bør du naturligvis tage højde for dette, når du skal vælge det optimale udsendelsestidspunkt. Sender du til modtagere, der er placeret over hele Verden, bør du også tage højde for tidsforskelle m.m., når du skal vælge tidspunktet. Det er vigtigt, at du timer udsendelsen ud fra dine modtagere frem for jeres interne planlægning og løfter. Eksempler på ringe timing af udsendelser er: Det er blevet lovet, at det bliver sendt inden weekenden, hvilket resulterer i, at der bliver trykket på knappen fredag kl og den første lander i en indbakke kl , når modtageren for længst har trukket stikket og er gået på weekend. Det er blevet lovet, at det skal være et maj-nyhedsbrev, hvilket resulterer i, at der bliver udsendt den 31. maj om aftenen, hvor der alt andet lige vil være færre mennesker, der sidder og holder øje med indgående mails Hvor tit skal vi sende? Ikke for meget og ikke for lidt. Og det vil være meget forskelligt afhængigt af, hvilken målgruppe vi taler om (turister, journalister eller turistbureauer/-operatører) og hvilket marked vi er på. Grundlæggende skal du vurdere to parametre: Din mulighed for at gøre indholdet relevant (jo hørere relevans, jo oftere kan du sende) Relationens styrke (jo tættere relation, jo oftere kan du sende) Vores evne til at gøre det relevant kan vurderes ud fra de grundlæggende målemekanismer (se også punkt 2.6): Hvis vi er i stand til som minimum at fastholde niveauet for vores åben-rate, klikrate og frameldings-rate (når der er korrigeret for returpost, dvs. s der ikke kunne leveres), tyder det på, at vi er i balance. Ultimativt set kan du også anlægge det synspunkt, at frekvensen er noget, vores modtagere skal have indflydelse på. Det var bl.a. noget af det, du kunne spørge dem om undervejs i dialogprocessen. VisitDenmark (2009) side 7 af 21

8 1.8. Hvem skal vi sende til? Gennem årene har vi i VisitDenmark opbygget en betragtelig database med -permissions. Adresserne udspringer af tre kilder: Visitdenmark.com De bedste tilmeldinger får vi fra visitdenmark.com. Det skyldes det banale faktum, at brugeren forudgående har gjort en aktiv indsats ved at gå ind på portalen, så interessen må formodes at være ægte. Andre (egne) kampagneaktiviteter De næstbedste tilmeldinger får vi fra vores andre kampagneaktiviteter. De er ikke lige så gode som visitdenmark-adresser, da der normalt vil være et konkurrenceelement, der kan motivere tilmeldingen, selv om interessen måske ikke er så stor. Købte lister Endelig kan vi have købte -adresser, hvilket er tilladt på en række af vores markeder. Her er det vigtigt at vurdere den enkelte udbyder af -adresser i forhold til renommé og seriøsitet ved adresseudvælgelsen. Vi løber risikoen for at vi får en masse korrupte -adresser ind i systemet og efterfølgende blive anklaget for at spamme, hvilket kan få ganske alvorlige følger for os. Så vær meget opmærksom på kvaliteten af data, og hav altid dokumentation for tilladelse til adresserne. Det nye system stiller meget høje krav til verificering af adresser og indhold. Hvis ikke vi efterlever dette, bliver vores nyhedsbreve simpelthen ikke sendt ud. VisitDenmark (2009) side 8 af 21

9 KAPITEL 2. PRAKTIKKEN 2.1. Emnelinje og afsendernavn Emnelinjen svarer til kuverten i den fysiske verden. Emnelinjen bør derfor rumme præcis information om indholdet. Samtidig er emnelinjen det første indtryk, modtageren får af e-nyhedsbrevet. Undersøgelser viser, at 1/3 af motivationen for at åbne en ligger i emnelinjen. Regn med, at du har karakterer og et splitsekund til at overbevise modtageren om, at hun bør åbne e-nyhedsbrevet. Så vælg en informativ, sælgende emnelinje frem for Nyhedsbrev november Emnelinjen skal i lighed med alt andet, du skriver i e-nyhedsbrevet fokusere på modtagerens fordele. Det kan du fx gøre ved at være aktuel, konkret, komme med et godt tilbud, vække nysgerrighed (tease) eller invitere til en konkurrence. Eksempler på en god emnelinje: Overvej evt. at lade emnelinjen bestå af flere budskaber, så der er større chance for at ramme den enkelte. Et klart og præcist afsendernavn betyder også meget for åben-raten. Så det skal være et navn normalt VisitDenmark. Det bør således aldrig være en -adresse, der står som afsender. Undersøgelser viser, at 2/3 af motivationen for at åbne en hænger sammen med afsendernavnet Hvordan skaber vi indhold? Helt banalt handler det om at sætte sig i den enkelte turists sted. Hvad vil være interessant, berigende og underholdende at få at vide? Og det behøver ikke nødvendigvis at være nyheder. Det kan være en lang række andre ting, som det vil være underholdende og/eller lærerigt at læse om. Ofte ting som vi allerede har lavet indhold til på portalen. Vi beder om modtagerens tid og må som betaling levere noget tilbage af værdi. Perspektivet bør være dig frem for os. Indholdet kan fx være: Fakta og information Nyheder modtageren kan bruge Konkrete tilbud Information om bestemte destinationer Uddannelse der fører til større viden om Danmark Billeder til at krydre og inspirere med Det er vigtigt at tænke på søgeord, når man skriver nyhedsbrevene. Vores nyhedsbreve bliver nemlig fint indekseret af Google og andre søgemaskiner. For at komme med i så mange søgninger som muligt, er der få ting, man skal være opmærksom på (også for at det uddybende indhold på hjemmesiden bliver fundet se pkt. 2.4): I de enkelte afsnit skal det søgeord, som man gerne vil VisitDenmark (2009) side 9 af 21

10 findes på i søgemaskinen, være synligt i brødteksten, i overskriften samt i linket (se pkt ). Endvidere skal man sørge for at have alt-tekster (søgeordet + Danmark) på både billeder og links Hvordan skal e-nyhedsbrevet opbygges? Indledningen/toppen Uanset modtagerens -program og -opsætning er det kun det øverste af e-nyhedsbrevet, der vil være synligt, når modtageren åbner det. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad du bruger denne plads til. Det synlige indhold skal motivere modtageren til at scrolle længere ned i e-nyhedsbrevet. Ellers er du gået i scrolle-fælden. En evt. introducerende tekst skal derfor være kort. Brug den fx til: Personificering (det giver et mere personligt præg ligesom hvis du havde skrevet et rigtigt brev) Introduktion med det vigtigste budskab Oversigt over indholdet Visuel markør (fx logo og/eller billede for at understøtte branding) Eksempel på dårlig indledning Eksempel på god indledning VisitDenmark (2009) side 10 af 21

11 Designet Design af e-nyhedsbrevet er et meget bredt og omfattende emne, som vi ikke kan gå i dybden med. Her vil vi dog nævne tre ting, som det er væsentligt at være opmærksom på: Forskellige -programmer Et e-nyhedsbrev er aldrig bedre end det program (fx Outlook), det modtages i. Det samme gælder for hjemmesider, der også skal kunne fungere i forskellige webbrowsere. Den store forskel er imidlertid, at mens der kun er 4-5 toneangivende browsere (med Internet Explorer som den pt. dominerende), er der mange flere forskellige -platforme. Det betyder i praksis, at det ikke er nok, at e-nyhedsbrevet tager sig pænt ud i dit eget -program. Det skal også stå distancen både designmæssigt og teknisk på tværs af professionelle programmer som Outlook Express og Lotus Notes og en lang række forskellige gratistjenester som fx Hotmail, Gmail, Yahoo og diverse tele- og internetudbyderes programmer. Sørg gerne for selv at teste disse -klienter jævnligt, så du hele tiden ved, at ene ser ud og fungerer, som du gerne vil have dem Bredden Læsning på skærm stiller særlige krav til e-nyhedsbrevet. En gammel grundregel siger, at den optimale skærm-linjelængde er på karakterer. Det får betydning for selve bredden af e- nyhedsbrevet. Hvis du har artikler med ren tekst dvs. uden grafiske virkemidler til højre eller venstre bør dit e-nyhedsbrev ikke være meget mere end 500 pixels bredt, hvis det skal være til at læse nogenlunde ubesværet for modtageren. Eksempel på for lang læselinje Eksempel på fornuftig læselinje VisitDenmark (2009) side 11 af 21

12 Brug af piktogrammer Til VisitDenmarks e-nyhedsbreve er der blevet udviklet fem piktogrammer, der gør det lettere for modtageren at få overblik over, hvilke emner der er indeholdt i e-nyhedsbrevet. Den type visuelle markører er vigtige for at skabe overblik og hurtig afkodning af indholdet. Bruges de samme markører på portalen, kan det være med til at skabe yderligere genkendelse. Piktogrammer: Hvor langt skal e-nyhedsbrevet være? Som nævnt i punkt 1.5 bør vi skelne mellem to forskellige slags udsendelser: De regulære e-nyhedsbreve bør ud over indledningen højst rumme 6-8 artikler. Særmails bør kun rumme 1-2 artikler evt. suppleret med en ultrakort indledning. Det er generelt bedre at have mange, kortfattede artikler frem for få, lange artikler Generelt indhold contra profileret indhold? Tanken bag profilerede e-nyhedsbreve er, at indholdet i størst mulig grad skal være relevant for den enkelte modtager. Modtageren skal føle, at de med dette får en værdifuld information Men derfor skal vi ikke gå i den fælde, at vi kun bruger profileret indhold. Det er der to årsager til: Vi vil stadig have mange personer i databasen, der ikke er profilerede. Derfor er der nødt til at være noget indhold, der er til alle, da mange ellers risikerer at få indholdsmæssigt tomme e-nyhedsbreve Vi skal tænke på, at vores markedsføring også har til formål at inspirere potentielle besøgende og åbne deres øjne for ukendte facetter ved Danmark og dermed skabe en ny interesse. Af den grund bør vi også altid tænke i artikler, der kan udvide den enkelte modtagers horisont og viden om Danmark Redaktionelt indhold contra tilbudsorienteret indhold? Noget af det vigtigste i e-nyhedsbrevet er at afbalancere mængden af redaktionel omtale (Formål: Langsigtet vidensopbygning om Danmark og feriemulighederne) og konkrete tilbud (Formål: Kortsigtet salg hos vores samarbejdspartnere). Vægtningen vil naturligvis afhænge af det segment, vi adresserer i det enkelte e-nyhedsbrev. Taler vi turister, bør vægtningen max. være 50% tilbud, da vi skal bruge det redaktionelle indhold VisitDenmark (2009) side 12 af 21

13 til at fortælle, hvorfor de pågældende destinationer er interessante. Vi skal nemlig holde os for øje, at tilbuddet først er interessant for modtageren i det øjeblik, hvor der er et kvalificeret kendskab til området eller ferietypen. Hvis der er tilbud i nyhedsbrevet, anbefales det kraftigt, at der nævnes konkrete priser evt. som fra -priser. Eller solide rabatter på 15-30%. Derfor skal en del af e-nyhedsbrevsindholdet bruges til at skabe viden om og præference for Danmark, så vi gradvist øger købsintentionen og samtidig viser spændvidden i ferieproduktet Danmark. Desuden viser alle erfaringer, at den højeste klik-rate opnås i e-nyhedsbreve, hvor modtagerne aktiveres (Vind, quiz, fortæl, download). Samtidig skal vi altid holde os for øje, at fokus skal være på modtageren frem for på os. Tankevækkende er det fx, at noget af det, der traditionelt får høje klikrater i vores e-nyhedsbreve, er opskrifter på dansk mad og i den sammenhæng er det ligegyldigt, om artiklen er placeret som den allernederste Hvilken rækkefølge skal vi vise artiklerne i? Alt andet lige vil der være en tilbøjelighed til, at artikler øverst i e-nyhedsbrevet får det fleste antal kliks alene af den grund, at det er dem, modtagerne først ser. Der kan derfor være en vis taktik i at placere artikler, hvor vi helst vil have høj klik-rate, øverst i e-nyhedsbrevet. Ud fra et modtagerperspektiv bør vi også placere de artikler, der må formodes at have størst værdi for modtageren, øverst i nyhedsbrevet, da dette er med til at stimulere fremtidig åbning af nyhedsbreve fra VisitDenmark. Ud fra et profileringsperspektiv giver det også god mening at sikre, at nogle af de profilerede artikler er tidligt placeret i nyhedsbrevet, da det alt andet lige vil være motiverende for modtageren. Jævnfør omtalen i punkt kan det være en god idé at gruppere artikler, der handler om det samme emne og anvende piktogrammer til rent visuelt at vise sammenhængen Hvad kendetegner den gode artikel? E-nyhedsbrevet er ikke et medie, der egner sig til at stå alene. I udgangspunktet er e-nyhedsbrevet ikke velegnet til lange artikler, der så at sige rummer hele historien i sig selv. Derimod er det en perfekt appetitvækker, fordi det er så let for modtageren at komme videre til mere uddybende indhold på fx en hjemmeside. Dette skal du tænke på, når du bygger den enkelte artikel op og fordeler indholdet mellem e-nyhedsbrev og hjemmeside (enten vores egen portal eller en samarbejdspartners hjemmeside). Fortæl historien på den måde en journalist ville have gjort det, dvs. ved hjælp af: Fakta skaber troværdighed Case skaber identifikation Billeder rigtige steder fra Danmark med rigtige mennesker på (brug billeddatabasen) VisitDenmark (2009) side 13 af 21

14 Vægtning af tekst og billeder Et gammelt ordsprog siger, at et billede siger mere end ord. Derfor er det en rigtig god idé, hvis du forsøger at krydre teksten med relevante billeder, der samtidig er med til at skabe følelser og stemning i selve nyhedsbrevet. Undgå derfor hvide tekstmure. Det samlede udtryk i e-nyhedsbrevet skal understøtte vores brand over for turisterne, og de værdier vi gerne vil kommunikere: Oase/Fri, Hygge/Uhøjtidelig og Design/Begavet. Rent tekstmæssigt er det en god ide at tænke på følgende tre hovedregler: Skriv kort skærmen er ikke et medium, hvor man normalt gider læse lange tekster Brug underoverskrifter, hvis du ikke kan korte teksten længere ned Brug bullits til at skabe overblik. Mange -programmer blokerer i første omgang billedindholdet, hvorefter det kræver en aktiv handling fra modtageren at se dem. Det skal du tage højde for, når du laver e-nyhedsbrevet. Det er således en rigtig dårlig idé at gøre grafikken budskabsbærende. Det gør sig især gældende i toppen, hvor modtageren hurtigt skal kunne afkode, hvad der er det vigtigste budskab i e-nyhedsbrevet Hvor lang skal artiklen være? Når du laver en artikel, handler det virkelig om at kunne skære ind til benet og tænke: Du, du, du frem for Vi, vi, vi. Brug korte sætninger og undgå alt for lange ord, der gør teksten visuelt tung at se på. Der er jo ikke automatisk orddeling i et -program Nogle påstår, at den allerbedste artikel rent tekstmæssigt er den, der kun er på godt 300 karakterer. Med vores grundregel om karakterer pr. linje, giver det altså en tekststump på 5-6 linjer. Så det handler om at spidse pennen og finde ind til kernen i den enkelte historie, du gerne vil fortælle. Artiklen er som sagt kun en appetitvækker, der skal motivere modtageren til at gå ind på en hjemmeside og læse videre Links - Call to action E-nyhedsbreve er et elektronisk medie, og derfor skal vi ud over at linke til uddybende information på vores egen eller andres hjemmesider også udnytte de interaktive muligheder, der implicit ligger i mediet. Prøv med jævne mellemrum at få involveret og engageret den enkelte modtager. Det kan være klassikere som Top 10 -lister, små polls (Hvad synes du om det danske vejr?), quizzer baseret på fakta om Danmark og endelig kan det være opfordringer til (via blogs el.lign.) at fortælle om sine egne oplevelser eller tanker om Danmark. Når du laver links, er det vigtigt, at de er så appellerende og beskrivende som muligt. Lav det til en rigtig sætning, da modtageren ofte vil skimme nyhedsbrevet først, og her vil falde over gode, beskrivende links: Læs mere om shopping i København specialtilbud i uge 47 og 48, Klik her for at se de mange kulturelle muligheder langs den jyske vestkyst. Og drop betegnelser som Klik her eller Læs mere der er uinspirerende. VisitDenmark (2009) side 14 af 21

15 Husk at tage hensyn til søgemaskineoptimeringen i links (se afsnit 2.2). De rigtige ord og formuleringer er en af de vigtigste parametre, når teksten skal findes af div. søgemaskiner, og hjælper ikke alene nyhedsbrevet, men også den side på portalen, som du linker til, i at blive fundet af Google m.fl. I ovennævnte tilfælde vil ordene shopping og København være søgeordene. Men da de fleste efterhånden søger på mere end ét ord, vil det nok nærmere være Shopping i København, der vil være søgestrengen i Google. Det er vigtigt at linket linker til en side på portalen, der også bliver kaldt Shopping i København. Det ville være kikset, hvis siden her hed Shoppingtur i København, da det så ikke ville have nogen effekt rent søgemaskinemæssigt. Hvis siden hedder dette, må man i stedet kalde sit link Læs mere om shoppingtur i København. Husk i øvrigt i denne forbindelse, at Klik her og Læs mere er ekskluderet af Google, hvilket betyder, at disse links ikke bliver indekseret. En anden måde at få respons på er at gøre sig tilgængelig. Husker du at gøre dig og markedskontoret tilgængelige for spørgsmål? Kan man skrive eller ringe til jer på baggrund af e-nyhedsbrevet? (Hvis du er bange for, at I bliver væltet af henvendelser, kan du jo starte med at teste det i mindre målestok.) Pointen er ikke, at modtageren nødvendigvis kontakter jer, men at I sender et meget vigtigt psykologisk signal om, at vi er her for at hjælpe dig med at få den bedste mulige ferieoplevelse i Danmark. Respons kan også være at gøre opmærksom på muligheden for katalogbestilling og/eller download af materiale Arbejdsdelingen mellem e-nyhedsbrevet og hjemmesider Som nævnt ovenfor (bl.a. punkt 2.4) skal e-nyhedsbrevet ses i tæt sammenhæng med de hjemmesider, hvor turisten kan søge uddybende information og inspiration. Det kan ikke understreges nok, at e-nyhedsbrevet først og fremmest skal fungere som teaser/appetitvækker i hvert fald når vi taler om turister. E-nyhedsbreve til professionelle (presse og erhvervet) kan bedre bære ikke at være understøttet af hjemmesideindhold, da relationen er en helt anden her Hvad kan profilering bruges til? Brug af profilering er i sagens natur hele grundprincippet i profilerede e-nyhedsbreve. Det er det, der giver os mulighed for at være mere målrettede og vedkommende for den enkelte modtager, end hvis vi sendte ét nyhedsbrev med det samme indhold til alle. Profileringen kan med fordel anvendes i mange forskellige situationer, fx hvis du vil målrette: artikler om et bestemt og mere snævert orienteret interesseområde fx cykling, golf eller fluefiskeri artikler i tilknytning til bestemte ferieinteresser artikler/tilbud til bestemte familietyper (børnefamilier, par, singler etc.), hvis du har spurgt om husstandens profil artikler ud fra viden om postnummer eller andre geografiske kriterier (fx nyttigt ved events el.lign.) artiklers ordlyd i forhold til, om modtageren har været i Danmark tidligere eller ej osv. VisitDenmark (2009) side 15 af 21

Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg dit ef Webskribenten 2011

Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg dit ef Webskribenten 2011 Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg Hvadskalvitaleom? vi Hvorfor udsende nyhedsbreve? Kom godt fra start Best practise Mailinglister og markedsføring Virker dit nyhedsbrev? Hvorfor e-nyhedsbreve?

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto INDHOLDSFORTEGNELSE Googles historie... Forord KAPITEL ET... 9 Introduktion til Google AdWords Hvad er en søgemaskine?... 10 Hvad er Google AdWords?...11 Eksempel på en AdWords-annonce... 12 Googles partnernetværk...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012 Workshop: Marketing og Salg 7. november 2012 HVIS DET IKKE KAN SÆLGES HAR DET INGEN VÆRDI Program for 2012.11.07 Før pause Efter pausen SALG Hvad sælger vi USP FAQ Til hvem sælger vi MARKEDSFØRING Værktøjskassen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VÆRKTØJSKASSEN: NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VED JENS GRIEBEL DIGITAL KONSULENT, JENS@GRIEBEL.DK 1 Velkommen til MailChimp Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din første e-mail kampagne. Den vil også

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev

Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev Juhlsens guide til online julehandel 5 gode råd til danske detailbutikker Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev 1. Du kommer langt med god service God kundeservice

Læs mere

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING alth o - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING Banner: Et banner er en internetreklame, som kan have mange udformninger. Oftest ser man banneret i toppen, midt på eller i siderne

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS

SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS Udarbejdelsen har været med tanke på det grundlæggende niveau for SEO opsætning Denne introduktion er tilrettet private og virksomheder, som har begivet sig ud på en rejse

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Nyhedsbreve Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Hvorfor nyhedsbrev? Fordi min chef siger, vi skal have et For at øge salget For at blive mere synlige Salg og rela4oner Informere Trække kunderne

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere