ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492"

Transkript

1 ASUS Tablet Brugervejledning DA8492

2 DA8492 Første udgave November 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. ANSVARSBEGRÆNSNING Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. SERVICE OG STØTTE Besøg vores flersprogede websted: ASUS Tablet E-manual

3 Indholdsfortegnelse Om denne manual... 6 Konventioner, brugt i denne manual... 7 Typografi... 7 Sikkerhedsforskrifter... 8 Oplade din enhed... 8 Sådan bruger du din ASUS Tablet... 8 Forholdsregler i forbindelse med fly... 8 Pakken indeholder... 9 Kapitel 1: Hardware-installation Lær din ASUS Tablet at kende...12 Set forfra...12 Set bagfra...13 Kapitel 2: Sådan bruger du din ASUS Tablet Opsætning af din ASUS Tablet...18 Opladning af din ASUS Tablet...18 Opstart af din ASUS Tablet...20 Fingerbevægelser på ASUS Tablet...21 Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android Sådan startes den første gang...28 Android låseskærm...29 Sådan tænder du for kameraet...30 Tilføje en baggrund til låseskærmen...30 Tilføje en widget til låseskærmen...31 Sådan går du ind på Google Now...31 Startskærm...33 Skærmvisninger...34 Låsning af skærmretningen...35 K00L

4 Forbindelse til omverdenen...36 Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker...36 Brug af Bluetooth...36 Administration af applikationer...39 Oprette programgenveje...39 Sådan fjernes en app fra startskærmen...39 Vise programoplysninger...40 Oprette en programmappe...41 Vise programmer på skærmen Sidst brugte programmer...42 Task Manager...44 Filmanager...46 Sådan får du adgang til det interne lager...46 Sådan får du adgang til eksterne lagerenheder...46 Indstillinger...48 ASUS Hurtigeindstillinger...48 Nedlukning af din ASUS Tablet...50 Sådan sætter du din ASUS Tablet til at slumre...50 Kapitel 4: Forinstallerede programmer Udvalgte forinstallerede programmer...52 Play Music (Play Musik)...52 Camera (Kamera)...54 Galleri Gmail...66 Play Store...67 Kort...68 MyLibrary...69 SuperNote...74 Audio Wizard (Lydassistent)...80 App Locker...81 ASUS Tablet E-manual

5 Widgets...84 ASUS Battery (ASUS batteri)...85 Tillæg Federal communications commission erklæring...88 Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR)...89 Erklæring fra IC...89 EU-overensstemmelseserklæring...90 Forebyggelse af høretab...90 CE mærke advarsel...91 Oplysninger om udsættese for RF (SAR) - CE...91 Krav til strømsikkerhed...92 ASUS Genbrugs- og returtjenester...92 Bemærkning til belægningen...92 Bemærkning til fjernelse af beslaget...92 Ansvarlig bortskaffelse...93 K00L

6 Om denne manual Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din ASUS Tablet. Den er organiseret i følgende kapitler: Kapitel 1: Hardware-installation Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om hardwarekomponenterne i din ASUS Tablet. Kapitel 2: Sådan bruger du din ASUS Tablet Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af ASUS Tablet'en. Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger Android på din ASUS Tablet. Kapitel 4: Forinstallerede programmer Dette kapitel handler om de applikationer som allerede er installeret på din ASUS Tablet. Tillæg Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende ASUS Tablet'en. ASUS Tablet E-manual

7 Konventioner, brugt i denne manual For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde: VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave. BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver. ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din ASUS Tablet. Typografi Fed Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges. Kursiv Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger. K00L

8 Sikkerhedsforskrifter Oplade din enhed Sørg for at oplade din ASUS Tablet helt, inden du bruger den i batteritilstand for længere perioder. Din strømforsyning oplader din ASUS Tablet så længe den er tilsluttet til en stikkontakt. Vær opmærksom på, at det tager meget længere tid at oplade din ASUS Tablet, når den er i brug. VIGTIGT! Efterlad ikke din ASUS Tablet forbundet til strømforsyningen, når den er ladet helt op. Din ASUS Tablet er ikke beregnet til at være sluttet til en stikkontakt i længere tid. Sådan bruger du din ASUS Tablet Din ASUS Tablet må kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 0 C og 35 C. Længere tids udsættelse for ekstreme høje eller lave temperaturer, nedbryder hurtigt dit batteri og forkorter dets levetid. For at sikre batteriets optimale ydelse, skal du sørge for at det kun udsættes for de anbefalede temperaturer. Forholdsregler i forbindelse med fly Kontakt dit rejseselskab vedrørende hvilke tjenester du kan bruge på flyet, og hvad restriktionerne er, når du skal bruge din ASUS Tablet på flyet. VIGTIGT! Din ASUS Tablet må godt komme gennem røntgenmaskinerne i lufthavne (disser anvendes på genstande, der sættes på transportbæltet), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave. ASUS Tablet E-manual

9 Pakken indeholder Strømadapter ASUS Tablet Micro USB-kabel ASUS Tablet Brugervejledning Garantibevis BEMÆRK: Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler. Strømadapteren, som følger med, varierer fra land til land. K00L

10 10 ASUS Tablet E-manual

11 Kapitel 1: Hardware-installation K00L 11

12 Lær din ASUS Tablet at kende Set forfra Touch skærmen Touch skærmen giver dig mulighed for, at betjene din ASUS tablet ved brug af en stylus eller forskellige berøringer. Kamera set forfra Det indbyggede kamera foran giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med in ASUS tablet. 12 ASUS Tablet E-manual

13 Set bagfra Højttaler Højttalerne giver dig mulighed for at høre lyd direkte på din ASUS tablet. Audiofunktionerne er softwarekontrolleret. Lydstyrkeknap Lydstyrkeknappen giver dig mulighed for at skrue op og ned for lyden på din ASUS tablet. K00L 13

14 Tænd/sluk-knap Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde for din ASUS Tablet, eller for at aktivere den når den er på standby. For at slukke for din ASUS Tablet, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, og når du får besked på det skal du trykke på Power off (Sluk) efterfulgt af OK. For at låse din ASUS Tablet eller stille den på standby, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen. Hvis din ASUS tablet ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 6 sek., indtil den slukker. VIGTIGT! Hvis din ASUS Tablet ikke bruges i 15 sekunder, går den automatisk på standby. Hvis systemet tvinges til at genstarte, vil du muligvis tabe nogle data. Vi anbefaler stærkt at du regelmæssigt laver sikkerhedskopier af dine data. Mikrofon Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeoptagelser, eller simple lydoptagelser. Højttaler / høretelefonstik Med dette stik kan du forbinde din ASUS Tablet til højtalere med forstærker og til hovedtelefoner. VIGTIGT! Denne enhed understøtter ikke en ekstern mikrofon. Micro USB 2.0 port Brug micro USB 2.0 (Universal Serial Bus) stikket til at oplade batteripakken eller til at strømforsyne din ASUS Tablet. Denne port giver dig også mulighed for, at overføre data frem og tilbage fra din computer til din ASUS Tablet. BEMÆRK: Din ASUS Tablet oplades kun når den er i dvale-funktionen (skærmen er slukket) eller slukket, hvis du slutter din ASUS Tablet til USBporten på din computer. 14 ASUS Tablet E-manual

15 Kamera set bagfra Det indbyggede kamera bagpå giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer i HD med in ASUS tablet. Micro SD-kort port Din ASUS Tablet er udstyret med et ekstra indbygget kortlæserstik, som understøtter microsd, microsdhc og microsdxc-kort. microsd C-kort. K00L 15

16 16 ASUS Tablet E-manual

17 Kapitel 2: Sådan bruger du din ASUS Tablet K00L 17

18 Opsætning af din ASUS Tablet Opladning af din ASUS Tablet Sådan oplader du din ASUS Tablet: Slut micro USB-kablet til strømadapteren. Slut micro USB-stikket til din ASUS Tablet. Slut strømadapteren til en jordforbundet stikkontakt. Oplad din ASUS Tablet i 8 timer, før du bruger dens batteri for første gang. 18 ASUS Tablet E-manual

19 VIGTIGT! Brug den medfølgende strømadapter og micro USB-kabel til at oplade din ASUS Tablet. Hvis du bruger en anderledes strømadapter, kan det ødelægge din ASUS Tablet. Træk beskyttelsesfilmen af strømadapteren og micro micro USB-kablet, før du oplader din ASUS Tablet, så du forhindre mulig skade. Sørg for at du slutter strømadapteren til en rigtig stikkontakt med den rigtige spænding. Denne adapters udgangsspænding er DC 5,2V, 1,35A. Når du bruger din ASUS Tablet mens strømadapteren er tilsluttet, skal du sørge for at den jordforbundne stikkontakt er i nærheden af enheden og at den er nemt tilgængelig. Placer ikke genstande over på din ASUS Tablet. BEMÆRK: Din ASUS Tablet kan oplades via USB porten på en computer, men kun når den er i dvale (skærmen er slukket) eller er slukket. Når du oplader vha. en USB-port på en computer, kan det tage længere tid at oplade enheden. Hvis din computer ikke er i stand til at levere nok strøm til at oplade din ASUS Tablet, bedes du venligst oplade den via en jordforbundet stikkontakt i stedet for. K00L 19

20 Opstart af din ASUS Tablet Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sek. for at tænde for ASUS Tablet. 20 ASUS Tablet E-manual

21 Fingerbevægelser på ASUS Tablet På berøringsskærmen kan du med følgende bevægelser navigere, interagere med og starte de eksklusive funktioner, som din ASUS Tablet råder over. Trække/trykke og holde/langt tryk For at flytte et program skal du trykke og holde på det, og derefter trække det til en ny position. For at slette et program fra hovedskærmen, skal du trykke og holde på programmet og trække det op til toppen af skærmen. Tryk og hold på for at tage et skærmbillede. BEMÆRK: For at aktivere denne indstilling, skal du gå til > ASUS brugerdefinerede indstillinger, og aktiver derefter Tag skærmbillede ved at holde tasten Recent Apps inde. K00L 21

22 Trykke/berøre Tryk på et program for at starte det. I programmet Filadministrator skal du trykke på en fil for at åbne den. 22 ASUS Tablet E-manual

23 Zoom ud Saml dine to fingre på berøringspanelet for at zoome ud på et billede i Galleri, Kort eller Steder. K00L 23

24 Zoom ind Spred dine to fingre på berøringspanelet for at zoome ind på et billede i Galleri, Kort eller Steder. 24 ASUS Tablet E-manual

25 Svirpe Før din finger til højre eller til venstre på berøringspanelet for at skifte imellem skærme eller for at bladre igennem sider i en e-bog eller i et galleri af billeder. K00L 25

26 26 ASUS Tablet E-manual

27 Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android K00L 27

28 Sådan startes den første gang Når du starter din ASUS Tablet første gang, vises en række skærmbilleder, der hjælper dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger for Android operativsystemet. Sådan startes ASUS Tablet første gang: 1. Tænd for ASUS Tablet'en. 2. Vælg et sprog, og tryk derefter på. 3. Vælg en indtastningsmetode eller tastaturformat, og tryk derefter på. 4. Tryk på et netværksnavn på listen over tilgængelige Wi-Fi-netværker, og tryk herefter på.. For at springe over netværkstilslutningen, skal du trykke på BEMÆRK: På nogle Wi-Fi-netværker skal du indtaste en adgangskode. 5. Vælg datasynkroniseringstype, og tryk derefter på. 6. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende: Google-konto Google-indstillinger og -tjenester 7. Indstil den lokale dato og tid, og tryk derefter på. 8. Sæt kryds i feltet I understand ( eg Jeg forstår), tryk derefter på. 9. Tryk på eller for at åbne Home Screen (startskærmen). 10. Tryk på OK på startskærmen for at navigere på din ASUS Tablet. 28 ASUS Tablet E-manual

29 Android låseskærm Tid-, dato- og vejr-skærmen Låse-ikon Startprogram til Google Now K00L 29

30 Sådan tænder du for kameraet Tryk og træk til. Tilføje en baggrund til låseskærmen Stryg tid, dato og widgetsiden til højre for at åbne for baggrundsbillederne og widgets, og tryk derefter på, og vælg et baggrundsbillede i Gallery (galleriet) eller blandt Wallpaper (baggrundsbillederne). 30 ASUS Tablet E-manual

31 Tilføje en widget til låseskærmen Stryg tid, dato og widgetsiden til højre for at åbne for baggrundsbillederne og widgets, og tryk derefter på, og vælg en widget. Sådan går du ind på Google Now Tryk på på systemlinjen, og træk det til Google-ikonet. K00L 31

32 Google Now Google Now er din personlige assistent på ASUS Tablet, som giver dig øjeblikkelige opdateringer vedrørende vejret, restauranter i nærheden, tidsplaner for fly, planlagte aftaler og andre relaterede oplysninger baseret på din webhistorik, synkroniserede kalendere og påmindelser. 32 ASUS Tablet E-manual

33 Startskærm Meddelelsesområde & Indstillinger Åbn Google Tekstsøgning Åbn Google Stemmesøgning Tryk for at indstille placering, dato, tid og alarmindstillinger Tryk for at læse s i programmet Åbne skærmen Alle programmer Genveje Genveje Systembjælke Genvej til Android hjælpeprogrammer Vender tilbage til den forrige skærm Viser nylige brugte applikationer Vend tilbage til startskærmen K00L 33

34 Skærmvisninger Din ASUS tablet har en indbygget tyngdekraftssensor, der får skærmen til automatisk at dreje, afhængig af hvordan du holder tabletten. Du kan hurtigt skifte imellem liggende eller stående visning, ved at bevæge din ASUS tablet til venstre eller til højre. Liggende Stående 34 ASUS Tablet E-manual

35 Låsning af skærmretningen Skærmen på din ASUS Tablet skifter automatisk skærmretningen fra liggende til stående og omvendt, afhængig af hvordan du holder den. Du kan deaktivere auto-rotering af skærmen ved at gøre følgende: 1. Tryk på på startskærmen for at åbne skærmen Alle programmer. 2. Tryk på > Tilgængelighed, og tryk derefter på Roter skærm automatisk for at deaktivere funktionen. BEMÆRK: Du kan også aktivere/deaktivere auto-rotering af skærmen via ASUS hurtigindstillinger. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Indstillinger. K00L 35

36 Forbindelse til omverdenen Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker Den trådløse netværksteknologi gør det muligt at udveksle data trådløst over et netværk. For at bruge trådløse netværker, skal du først slå Wi-Fi-funktionen til på din ASUS Tablet, og herefter tilslutte den til et trådløst netværk. Nogle trådløse netværk er sikret med en nøgle eller beskyttet med digitale certifikater, og her skal du bruge yderligere oplysninger, før du kan forbinde til dem. Andre er åbne, og disse er nemme at oprette forbindelse til. BEMÆRK: Sluk for Wi-Fi-funktionen, når du ikke bruger dem, da dette spare på batteriet. Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et trådløst netværk: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på Settings (Indstillinger). 2. Stil Wi-Fi-knappen på ON (TIL). Når Wi-Fi er slået til, begynder din ASUS Tablet at søge efter tilgængelige trådløse netværker. 3. Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis netværket er sikret eller beskyttet, vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode eller en nøgle. BEMÆRK: Hvis din ASUS Tablet finder et netværk som du har tidligere har været forbundet til, opretter den automatisk forbindelse til det. Brug af Bluetooth Sådan slår du Bluetooth til og fra på din enhed Bluetooth er en trådløs-standard der bruges til udveksling af data over korte afstande. Bluetooth findes i mange produkter, f.eks. smarttelefoner, computere, tablet-enheder og i headsets. Bluetooth er meget nyttig til overførsel af data mellem to eller flere enheder som er tæt på hinanden. Første gang du opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, skal du pardanne den med din ASUS Tablet. BEMÆRK: Sluk for Bluetooth, når du ikke bruger den for at spare på batteriet. 36 ASUS Tablet E-manual

37 Du kan slå Bluetooth til og fra på din ASUS Tablet på en af følgende måder: Tryk på for at gå til Alle apps, og tryk herefter på. Stil Bluetoothknappen på ON (TIL) Svirp nedad på meddelelsesområdet, for at åbne ASUS Quick Settings (ASUS hurtigindstillinger), og tryk herefter på. Sådan pardanner du din ASUS Tablet med en Bluetooth-enhed Du skal først pardanne din ASUS Tablet til den pågældende Bluetooth-enhed, før der kan oprettes forbindelse mellem dem. Enhederne forbliver pardannet, medmindre du afbryder forbindelsen mellem dem. Sådan pardanner du din ASUS Tablet til en enhed: 1. Tryk på for at gå til Alle apps, og tryk herefter på. Stil Bluetoothknappen på ON (TIL). 2. Tryk på Bluetooth for at se alle tilgængelige Bluetooth-enheder inden for rækkevidde. BEMÆRKNINGER: Hvis enheden du vil danne par med ikke er på listen, skal du kontrollere at Bluetooth-funktionen er slået til og står som Synlig. For at lære hvordan du slår Bluetooth til på din anden enhed, og sætter enheden til Synlig, bedes du venligst læse brugsvejledningen dertil. 3. Hvis din ASUS Tablet er færdig med at søge før Bluetooth-enheden er klar, skal du trykke på SEARCH FOR DEVICES (SØG EFTER ENHEDER). 4. Tryk på Bluetooth-enheden du ønsker at danne par med på listen over tilgængelige enheder. Følg instruktionerne på efterfølgende skærm for at fuldføre pardannelsen. Se venligst brugsvejledningen til din anden enhed, hvis nødvendigt. K00L 37

38 Sådan forbinder du din ASUS Tablet til en Bluetooth-enhed Når din ASUS Tablet først har dannet par med en Bluetooth-enhed, kan du manuelt genoprette forbindelsen til den igen, hvis den er tilbage inden for rækkevidde. Sådan opretter du forbindelse til en Bluetooth-enhed: 1. Tryk på for at gå til Alle apps, og tryk herefter på. Stil Bluetoothknappen på ON (TIL). 2. På listen PARDANNEDE ENHEDER, skal du trykke på navnet til den pardannede enhed. Frakobling og konfigurering af en Bluetooth-enhed Sådan frakobler og konfigurerer du en Bluetooth-enhed: 1. Tryk på for at gå til Alle apps, og tryk herefter på. Stil Bluetoothknappen på ON (TIL). 2. Tryk på Bluetooth, efterfulgt af ved siden af den tilsluttede Bluetoothenhed du ønsker at frakoble eller konfigurere. 3. På skærmen Pardannet Bluetooth har du følgende valgmuligheder: Tryk på Unpair (frakoble) for at frakoble enheden. Tryk på Rename (omdøb) for at omdøbe Bluetooth-enheden. Tryk på en af profilerne på listen for at aktivere eller deaktivere den. 4. Tryk på på systemlinjen, for at gå tilbage til den forrige skærm. 38 ASUS Tablet E-manual

39 Administration af applikationer Oprette programgenveje Få nem adgang til nogle af dine foretrukne programmer ved at oprette programgenveje på din startskærm. Sådan opretter du en programgenvej: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. 2. På skærmen Alle programmer skal du trykke og holde på programmets ikon og derefter trække det til startskærmen. Sådan fjernes en app fra startskærmen Frigør plads til nye programgenveje ved at fjerne eksisterende programgenveje på din startskærm. Sådan fjernes programgenveje: 1. Tryk og hold på et program, indtil X Fjern vises øverst på skærmen. 2. Træk app'en til X Fjern for at fjerne den fra startskærmen. K00L 39

40 Vise programoplysninger Du kan se detaljerede programoplysninger, mens du opretter en genvej til programmet. Når du holder på et program på skærmen Alle programmer, skiftes til startskærmen og Oplysninger om appen vises øverst på startskærmen. Træk programmet til Oplysninger om appen for at vise dets detaljerede oplysninger. 40 ASUS Tablet E-manual

41 Oprette en programmappe Du kan oprette mapper til at organisere dine programgenveje på din startskærm. Sådan opretter du en Programmappe: 1. Gå til Home Screen (startskærmen) og træk en app eller et genvejsikon over en anden app, indtil en gennemsigtig firkant kommer frem. BEMÆRKNINGER: Den oprettede mappe vises i en gennemsigtig firkant. Du kan tilføje mange forskellige programmer til din mappe. 2. Tryk på den nye mappe og tryk på Unavngiven mappe for at omdøbe mappen. K00L 41

42 Vise programmer på skærmen Sidst brugte programmer På skærmen Sidst brugte programmer kan du vise en liste af programgenveje, baseret på dine sidst brugte programmer. Vha. skærmen Sidst brugte programmer kan du nemt gå tilbage til eller skifte imellem programmer, som du har åbnet. Sådan kommer du til skærmen Sidst brugte programmer: 1. Tryk på på systemlinjen. 2. Der vises en liste af alle sidst brugte programmer. Tryk på programmet, som du ønsker at bruge. 42 ASUS Tablet E-manual

43 Sådan vises menuen for et nyligt åbnet program: 1. Tryk og hold på et nyligt åbnet program for at vise dets menu. 2. For at fjerne et program fra listen, skal du vælge Fjern fra listen. For at vise dets oplysninger, skal du vælge Oplysninger om appen. BEMÆRK: Du kan også fjerne en nyligt brug app fra listen ved, at flytte den til højre eller venstre med fingeren. K00L 43

44 Task Manager ASUS Task Manager viser en liste med kørende hjælpeprogrammer og applikationer samt deres brug i procent på ASUS Tablet. Du kan også åbne og lukke åbne programmer individuelt eller lukke alle programmer og hjælpeprogrammer på én gang vha. funktionen Close All (Luk alle). Sådan bruger du joblisten: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. Tryk på WIDGETS for at vise menuen widgets. 2. Tryk og hold på ASUS Task Manager (ASUS jobliste) for at åbne joblisten på startskærmen. 44 ASUS Tablet E-manual

45 3. Glid listen op og ned for at vise alle aktive programmer. 4. Tryk på, ved siden af den åbne app, for at lukke den. Tryk på Close All (Luk alle), for at lukke alle åbne apps på en gang. K00L 45

46 Filmanager Filhåndteringen giver dig mulighed for, at placere og håndtere dine data enten på den interne lagringsenhed, eller på en tilsluttet ekstern lagringsenhed. Sådan får du adgang til det interne lager Sådan får du adgang til den interne lagring: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. 2. Tryk på > Intern lagring på det venstre panel for at vise indholdet på din ASUS Tablet, og tryk derefter på et emne for at vælge det. Hvis der er indsat et microsd-kort, skal du trykke på MicroSD for at vise indholdet på dit microsd-kort. Sådan får du adgang til eksterne lagerenheder Sådan får du adgang til den eksterne lagerenhed: 1. Før meddelelseslinjen ned fra toppen af skærmen for at vise meddelelsesboksen. 2. Tryk på for at vise indholdet på dit microsd-kort. For at afbryde microsd-kortet fra din ASUS Tablet, skal du trykke på. VIGTIGT! Sørg for at gemme dine data, som er gemt på dit microsd-kort, inden du afbryder microsd-kortet fra din ASUS Tablet. 46 ASUS Tablet E-manual

47 Sådan tilpasser du dit indhold Fra Filadministrator kan du kopiere, klippe, dele og slette indhold på din enhed og den installerede eksterne lagerenhed. Når du tilpasser en fil eller en mappe, kan du sætte kryds i boksen ud for filen eller mappen, hvorefter aktionsbjælken vises øverst til højre på skærmen. BEMÆRKNINGER: Aktionen vises kun, hvis du tilpasser en fil eller flere filer inde i mappen. Du kan også sætte kryds ved filen eller mappen, og derefter trække den til den ønskede destinationsmappe. Aktionsbjælke K00L 47

48 Indstillinger På skærmen Settings (Indstillinger) kan du konfigurere indstillingerne på din ASUS Tablet. Med dette systemprogram, kan du konfigurere din ASUS Tablets indstillinger for trådløst netværk, hardware, personligt, konto og systemet. Du kan åbne Indstillinger skærmen på to måder. 1. Fra skærmen Alle apps skal du trykke på for at vise menuen. 2. Før meddelelseslinjen ned fra toppen af skærmen for at vise panelet ASUS Quick Settings (ASUS Hurtige indstillinger), tryk derefter på ASUS Hurtige indstillinger ASUS Hurtigeindstillinger Ydelsesindstillinger Viser den lokale dato og tid. Skærmindstillinger Wi-Fi-indstillinger Audio Wizard Indstillinger for trådløs skærm Ryd meddelelser Indstillingsmenu Manuel justering af lysstyrken 48 ASUS Tablet E-manual

49 ASUS justeringspanel med hurtigindstillinger. Tryk på funktionsikonet for at slå funktionen til og fra. Wi-Fi Bluetooth GPS Auto-drej Auto-synkronisering Smartgemning Læsetilstand Lydløs Flyfunktion Meddelelsespaneler Meddelelsespanelerne vises under "Hurtigindstillinger", og giver dig meddelelser og opdateringer vedrørende dine apps, indgående s og programstatus. Meddelelsespaneler BEMÆRK: Træk meddelelsen til højre eller til venstre for at fjerne emnet fra listen. K00L 49

50 Nedlukning af din ASUS Tablet Du kan slukke for din tablet pc på en af følgende måder: Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder, og tryk derefter på Sluk, og tryk derefter på OK. Hvis din ASUS Tablet ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 6 sek., indtil den slukker. VIGTIGT! Hvis systemet tvinges til at lukke ned, vil du muligvis tabe nogle data. Sørg for regelmæssigt, at lave en backup af dine data. Sådan sætter du din ASUS Tablet til at slumre For at sætte din ASUS Tablet til at slumre, skal du trykke på tænd/sluk-knappen en gang. 50 ASUS Tablet E-manual

51 Kapitel 4: Forinstallerede programmer K00L 51

52 Udvalgte forinstallerede programmer Play Music (Play Musik) Med programmet Afspilning af musik, en integreret brugergrænseflade til din musiksamling, kan du afspille dine musikfiler, som er gemt enten på den interne eller på den installerede eksterne lagerenhed. Du kan blande og afspille alle musikfiler vilkårligt eller bladre igennem for at vælge et album. For at starte Play Music (Afspil musik), skal du trykke på (startskærmen), efterfulgt af. på Home Screen Søge efter en musikfil Tryk for at sortere lydfilerne efter Seneste, Album, Kunstnere, Sange, Afspilningslister og Genrer Indstillinger for Afspilning af musik 52 ASUS Tablet E-manual

53 ASUS Tablet modellen understøtter følgende lyd- og video codec: Dekoder Koder Lyd-codec Video-codec Lyd-codec Video-codec AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (forbedret AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineær PCM, WMA 10, WMA uden tab, WMA Pro LBR H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB H.263, H.264, MPEG-4 K00L 53

54 Camera (Kamera) Programmet Kamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med din MeMO Pad. For at åbne Camera (Kamera) skal du trykke på (startskærmen). på Home Screen BEMÆRK: Du kan se dine billeder og videoer med appen Gallery (Galleri). Sådan tager du billeder Tryk på på kameraskærmen for at tage billeder. Tryk for at vælge effekter Tryk for at justere kameraindstillingerne. Tryk for at skifte kamera Føres op og ned for at zoome ind/ud. Tryk for at vælge mellem funktionerne Tryk for at tage billeder Tryk for at se dine seneste billeder/videoer 54 ASUS Tablet E-manual

55 Sådan optager du videoer Tryk på på kameraskærmen for at starte optagelsen. Føres op og ned for at zoome ind/ud. Tryk for at stoppe optagelsen. Tryk for at se dine seneste billeder/videoer Du kan også bruge zoom-knappen til at zoome ind og ud under optagelsen. K00L 55

56 Sådan vælger du effekter og justere kameraindstillingerne Kamera-appen giver dig også mulighed for at justere kameraindstillingerne, og bruge effekter på dine billeder og videoer. Konfiguration af kameraindstillingerne Sådan justerer du kameraindstillingerne: Tryk på på kameraskærmen. VIGTIGT! Du skal justere indstillingerne før du tager billederne eller optager videoerne. Tryk for at justere andre indstillinger Tryk for at justere videoindstillingerne Tryk for at justere kameraindstillingerne Her er indstillingerne for kameraet, som du kan bruge når du tager billeder og optager videoer med din ASUS tablet: Tryk på dette ikon for at justere white hvidbalancen, ISO, eksponeringsværdien, opløsningen, optagelsesindstillinger og fokus for når du tager HD-billeder. Tryk på dette ikon justere white hvidbalancen, eksponeringsværdien, videokvalitet og fokus for når du optager HD-videoer. Tryk på dette ikon for at bruge hjælpelinjer på skærmen, tilføje stedsoplysninger på billeder og videoer, justere andre kameraindstillinger og gendanne standardindstillingerne for kameraet på din ASUS tablet. BEMÆRK: Det er kun muligt at justere hvidbalance på kamera bagpå. 56 ASUS Tablet E-manual

ASUS Tablet. Brugevejledning DA8802

ASUS Tablet. Brugevejledning DA8802 ASUS Tablet Brugevejledning DA8802 DA8802 Første udgave Januar 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

DA8255 August 2013 Første udgave

DA8255 August 2013 Første udgave MeMO Pad E-manual ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af manualsider overholder

Læs mere

Infinity Station (T003P) Infinity (T003)

Infinity Station (T003P) Infinity (T003) Infinity Station (T003P) Infinity (T003) Brugervejledning DA7898 Første udgave Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, inklusive produkterne

Læs mere

Station (P05) (A86) Brugervejledning

Station (P05) (A86) Brugervejledning Station (P05) (A86) Brugervejledning DA8634 Første udgave September 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren

Læs mere

Eee Pad Brugervejledning

Eee Pad Brugervejledning DA6837 Eee Pad Brugervejledning TF201 Opladning af batterier Hvis du ønsker at bruge strøm fra batteriet, skal du oplade batterienheden fuldt ud, inden du begiver dig ud på lange rejser. Husk, at strømadapteren

Læs mere

KynectTAB 32013G. Brugervejledning

KynectTAB 32013G. Brugervejledning Brugervejledning 1 Velkommen Vigtige oplysninger Knapper og funktioner I. Kom i gang 1.1 Tænd og sluk din KynectTAB 1.1.1 Tænd din KynectTAB 1.1.2 Sluk din KynectTAB 1.2 Dvaletilstand 1.3 Forbinde til

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Quick Start til WiFi Smartpen

Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye WiFi Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye WiFi Smartpen er det vigtigt, at du

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om Referenceguiden.................................................... 5 Liste over apps............................................................

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere