Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL"

Transkript

1 Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

2 Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet: Denna apparat får inte användas i närheten av badkar, tvättställ eller annan behållare innehållande vatten. Det kan uppstå fara till och med när varmluftsstylern är avstängd, och därför måste kontakten tas ur vägguttaget efter användning och före rengöring. Installation av jordfelsbrytare i husets elledningar med en nominell utlösningsström på max 30 ma ger ytterligare skydd. Kontakta din lokala elektriker. Dra aldrig ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden! Spreja inte och spruta inte vatten mot apparaten! Kontrollera att din hårstyler inte blir våt (vattenstänk eller liknande) och använd den inte med våta händer. Om du lägger ner hårstylern medan du torkar håret ska du alltid stänga av den av försiktighetsskäl. Luftuttaget blir oundvikligen varmt under användning. Låt inte sladden komma i kontakt med luftuttaget under användning. Kontrollera regelbundet om sladden har skadats! Om det skulle krävas reparationer, inkluderat byte av elsladdarna, ska du lämna in hårstylern till den specialiståterförsäljare (eftersom det krävs specialverktyg) där du köpte din hårstyler. Barn förstår inte faran med att använda elektriska apparater på fel sätt. Barn ska därför inte få lov att använda hårstylern utan övervakning. Läs bruksanvisningen noggrant och förklara alla säkerhetsföreskrifter för dina barn. Luftintag och luftuttag får aldrig täckas igen. Om luftflödet skulle förhindras oavsiktligt under användning kommer det inbyggda överhettningsskyddet automatiskt att stänga av hårstylern. Hårstylern startas automatiskt när den har kylts av under några minuter. Ta alltid ut kontakten ur vägguttaget efter användning och före rengöring! Gallret sitter i luftintaget för att förhindra att håret ska dras in. Om gallret blir igensatt ska det rengöras (t.ex. med dammsugare eller borste) eftersom luftflödet annars kommer att hindras så att överhettningsskyddet löser ut. Håll undan ditt hår från luftintagets öppning. Reparationer av elektrisk utrustning får endast utföras av behörig elektriker. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker. 1. Tillbehörsspärr 2. Frigöringsknapp 3. Strömbrytare 4. Handtag 5. Luftintagsgaller 6. Roterande sladdfäste 7. Upphängningsögla 8. Greppvänlig fattning Valfria tillbehör: 9. Rund borste 10.Locktång 11. Rund borste 12. Rund borste 13. Borste 14.Rund borste 2 3

3 Svenska Svenska Bruksanvisning Strömbrytare 0 = 0ff 1 = Lagomt varmt luftflöde för enkel styling 2 = Starkare och varmare luftflöde för snabb styling och torkning Påsättning av tillbehör: Tryck helt enkelt på tillbehöret på frontadaptern. Avtagning av tillbehör: Tryck helt enkelt på frigöringsknappen och dra av tillbehöret från frontadaptern. Användning av tillbehören (tillval) Stylingmunstycket Vid snabbtorkning av ditt hår rekommenderar vi att först ställa varmluftsstylern på 2 och efter en stund sänka till lägsta inställning 1. Med stylingmunstycket kan du rikta luftflödet så att du kan styla håret som du önskar. Låt ditt hår kylas av innan du kammar det så att håret behåller formen. Volymkammen För mer volym: Kamma ut ditt hår ordentligt. Luckra upp håret vid rötterna genom att kamma genom håret ordentligt från rötterna till topparna med volymkammen. Dela in håret i små slingor för att underlätta kamningen. Den varma luften riktas därefter mot rötterna för att lyfta upp tjockt hår och skapa volym. Ditt hår blir fylligare och får mer volym. För rakt hår: Kamma ditt hår med volymkammen uppifrån och ner. Se till att du drar ditt hår rakt när du gör det. Rikta inte luften mot hårbotten för att förhindra volymökning. Diffusören Detta tillbehör ger kort och halvlångt hår extra fyllighet och volym. Placera diffusören mot hårbotten och för den nerifrån och upp med cirkelrörelser, dvs. börja i nacken och arbeta uppåt. Permanentat hår eller hår med naturlig volym ger det här tillbehöret ännu mer volym. Förtorka först håret och luckra upp det vid rötterna med volymkammen. Placera därefter diffusören mot ditt hår. Håll ditt huvud neråt och knåda samtidigt håret med dina fingrar. Locktång Obs! Vänta ca två minuter tills att tillbehöret har värmts upp innan du använder det. Öppna locktången och placera en max 3 cm bred hårlock i locktången, kläm fast ordentligt genom att stänga locktången och vrid locktången så att hårlocken rullas upp ända till rötterna. Håll apparaten så här i ungefär 20 sekunder, med tillräckligt avstånd mellan hårbotten och locktången. Rulla därefter försiktigt ut hårlocken halvvägs, öppna locktången och släpp försiktigt locken från locktången. 4 5

4 Svenska Svenska Rund borste A. Torkning av ditt hår: Den stora runda borsten är lämplig för styling av tjockt hår eller hår som har gjorts rakt genom torkning (naturligt vågigt eller lockigt hår). Den lilla runda borsten är lämplig för styling av fint och/eller relativt kort hår eller för att helt enkelt borsta genom det. Handdukstorka håret ordentligt och ta därefter en liten hårlock och torka den genom att dra den runda borsten genom håret från rot till topp. Dra lätt i håret, och vrid borsten något. Rulla inte upp håret runt borsten när du torkar det. B. För att skapa vågigt eller lockigt hår: För att skapa vågigt eller lockigt hår eller för att göra håret fylligare ska du använda den lilla runda borsten. För lockning ska ditt hår vara fuktigt - fukta vid behov. Linda en liten hårlock runt borsten - låt inte håret tränga för långt in i borsten, så att det släpper lätt efter lockning. Torka hårlocken genom att låta varmluften arbeta en stund. Rulla därefter av hårlocken försiktigt från borsten. C. För att göra ditt hår rakt: För att göra ditt hår rakt rekommenderar vi att använda den stora runda borsten. Placera den runda borsten under ditt hår och för den varsamt genom håret från rötter till toppar. För att göra det fylligare och forma det rullar du upp det en stund på borsten. Rengöring Före rengöring ska du alltid koppla från apparaten från elnätet genom att dra ut kontakten från vägguttaget. Den kan rengöras med en lätt fuktad trasa. Borstarna kan rengöras med en liten borste eller torr trasa. Om du använder stylingmousse, läggningsvätska eller hårspray fastnar rester av detta på tillbehören. Du kan rengöra tillbehören i ljummet vatten. Ta alltid först av tillbehöret från apparaten. Torka tillbehören noga innan de sätts på hårstylern igen. Förvaring Den här hårstylern kan hängas i upphängningsöglan. 6 7

5 Dansk Dansk BRUGSVEJLEDNING FOR VARMLUFTSTYLER GENEREL BESKRIVELSE SIKKERHEDSANVISNINGER Forsigtig: Denne varmluftstyler må ikke anvendes tæt ved badekar, vaskekummer eller andet indeholdende vand. Der kan opstå fare, selv når der er slukket for varmluftstyleren. Det er årsagen til, at stikket skal tages ud af stikkontakten efter brugen eller inden rengøring af den. Installation på et elektrisk kredsløb i hjem med en fejlstrømsafbryder med en nominel udløserstrøm på højst 30 ma vil give yderligere beskyttelse. Konsulter din lokale el-installatør. Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at rykke i netledningen! Lad være med at rette aerosoler eller vandspray direkte mod varmluftstyleren. Sørg for, at varmluftstyleren ikke bliver våd (vandsprøjt osv.), og brug den ikke med våde hænder. Hvis du lægger varmluftstyleren fra dig, mens du tørrer håret, skal du altid slukke for den som en sikkerhedsforanstaltning. Luftudtagsgitteret vil uundgåeligt blive varmt under brugen. Sørg for, at apparatets ledning ikke kommer i berøring med luftudtaget under brugen. Kontroller apparatledningen for skader med jævne mellemrum! Hvis det er nødvendigt at foretage reparationer, inkl. udskiftning af netledningen, bør varmluftstyleren indleveres til den specialforretning, hvor du købte den (fordi det er nødvendigt at bruge specialværktøjer). Børn gør sig ikke klart, hvilke farer der er forbundet med forkert brug af elektriske apparater. Børn bør derfor ikke få lov til at bruge denne varmluftstyler, hvis de ikke er under opsyn. Læs betjeningsanvisningerne omhyggeligt, og forklar dine børn alle de nødvendige forholdsregler. Luftindtags- og luftudtagsåbninger må aldrig blokeres. Hvis luftstrømmen imidlertid bliver afbrudt utilsigtet under brugen, sørger den indbyggede varmesikring for automatisk slukning af varmluftstyleren. Styleren slår automatisk til igen efter at have kølet af i nogle få minutter. Tag altid stikket til varmluftstyleren ud af stikkontakten efter brugen og inden rengøring af den! Sikkerhedsgitteret monteret i luftindtagsåbningen forhindrer, at hår bliver trukket ind i styleren. Hvis gitteret bliver tilstoppet, skal det rengøres (f.eks. med støvsuger eller børste), da luftstrømmen ellers vil blive blokeret i et sådant omfang, at varmesikringen bliver aktiveret. Hold håret væk fra luftindtagsåbningen. Reparationer af elektriske apparater bør kun foretages af en aut. installatør. Ukorrekte reparationer kan indebære betydelige risici for brugeren. 1. Tilbehørslås 2. Udløserknap 3. Tænd-/slukkontakt 4. Håndtag 5. Luftindtagsgitter 6. Drejelig ledning 7. Ophængningsøje 8. Skridsikker pude Valgfrit tilbehør: 9. Rundbørste 10. Krøllejern 11. Rundbørste 12. Rundbørste 13. Børste 14.Rundbørste 2 3

6 Dansk Dansk Betjeningsvejledning Kontakt 0 = Fra 1 = Blid, varm luftstrøm til nem styling 2 = Stærkere og varmere luftstrøm til hurtig styling og tørring Sådan anbringes tilbehør: Skub ganske enkelt tilbehøret ind i forreste adapter. Sådan fjernes tilbehør: Tryk ganske enkelt på udløserknappen, og træk tilbehøret ud af forreste adapter. Brug af tilbehør (valgfrit) Stylingsdyse Til hurtig tørring af håret anbefaler vi først at indstille varmluftstyleren på trin 2 og så efter et stykke tid på det lavere trin 1. Med stylingsdysen kan du dirigere luftstrømmen til styling af håret, som du ønsker. Lad håret køle af, inden du friserer det, så din styling bevarer faconen. Fyldekam Sådan fås mere fylde: Friser håret grundigt. Løsn håret ved rødderne ved at frisere det grundigt igennem fra rødderne til spidserne med fyldekammen. Del håret op i mindre lokker for at gøre friseringen nemmere. Den varme luft rettes så mod rødderne for at løfte håret og skabe fylde. Det vil give håret mere krop og fylde. Sådan glattes håret: Friser håret med fyldekammen fra spidserne til rødderne. Sørg for trække håret en smule stramt, når du gør det. Lad være med at rette luftstrømmen mod hovedbunden for at undgå at skabe fylde. Spreder Dette tilbehør giver kort og halvlangt hår ekstra volumen og fylde. Anbring sprederen på hovedbunden, og flyt den fra rødder til spidser i cirkulære bevægelser, og begynd bag i nakken, og arbejd dig opad. I forbindelse med permanentet hår og hår med naturlig fylde vil dette tilbehør give endnu mere fylde. Fortør håret først, og løsn det ved rødderne med fyldekammen. Anbring så sprederen i håret. Sænk hovedet, mens du gør dette, og ælt håret med fingrene samtidig. Krøllejern Bemærk - Vent i ca. 2 minutter, indtil krøllejernet er blevet opvarmet rigtigt, inden det bruges. Tag en lok hår højst 3 cm bred, åbn krøllejernet, og anbring enden på lokken i krøllejernet, og fastgør den stramt ved at lukke klemmen på krøllejernet. Drej nu krøllejernet rundt, så hårlokken bliver rullet op til rødderne. Hold krøllejernet i denne stilling i ca. 20 sekunder, og hold tilstrækkelig afstand mellem hovedbunden og krøllejernet. Rul så omhyggeligt hårlokken halvvejs ud, åbn krøllejernet, og frigør forsigtigt krøllen fra krøllejernet. 4 5

7 Dansk Dansk Rundbørster A. Sådan tørres håret: Den store rundbørste er velegnet til styling af tykt hår eller hår, der er blevet glattet ved tørring (naturligt bølget eller krøllet hår). Den lille rundbørste er velegnet til styling af fint og/eller relativt kort hår eller blot til gennembørstning. Tør håret godt med et håndklæde, og tag så en lille hårlok, og tør den ved at trække rundbørsten gennem håret fra rødderne til spidserne. Træk håret stramt, mens du drejer børsten en smule. Lad være med at rulle håret rundt om børsten under tørring. B. Sådan laves bølger og krøller: Brug den lille rundbørste til at lave bølger eller krøller eller til at give dit hår mere fylde. For at lave krøller skal håret været fugtigt. Fugt det om nødvendigt. Vikl en lille hårlok rundt om rundbørsten. Lad ikke håret synke for langt ned i børsterne for at sikre, at det frigøres igen efter krølning. Tør nu hårlokken, og lad den varme luft virke et stykke tid. Rul så omhyggeligt hårlokken ud af børsten igen. C. Sådan glattes håret: Til glatning af håret anbefaler vi den store rundbørste. Anbring rundbørsten under håret, og bevæg den forsigtigt gennem håret fra rødderne til spidserne. Vikl det rundt om børsten et øjeblik for at give mere fylde og stil. Rengøring Før rengøring skal du altid koble varmluftstyleren fra lysnettet ved at tage netstikket ud af stikkontakten. Styleren kan rengøres med en fugtig klud. Børsterne kan rengøres med en lille børste eller en tør klud. Hvis du bruger stylingskum, lotion til sætning eller hårspray, afsættes der rester på tilbehøret. Du kan rengøre tilbehøret i lunkent vand. Tag altid tilbehøret af styleren inden rengøring. Tør tilbehøret godt inden påsætning på styleren igen. Opbevaring Styleren kan hænges i ophængningsøjet. 6 7

8 Norsk Norsk BRUKSANVISNING FOR VARMLUFTSKRØLLTANG GENERELL BESKRIVELSE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Advarsel: Denne varmluftskrølltangen må ikke brukes i nærheten av badekar, håndvasker eller andre vannkilder. Det kan oppstå farlige situasjoner selv om varmluftskrølltangen er slått av. Derfor må støpslet alltid trekkes ut etter at krølltangen er brukt og før den rengjøres. En jordet kontakt med en sikring på ikke mer enn 16 ampere vil gi ekstra beskyttelse. Kontakt din lokale elektriker hvis du er usikker på dette. Dra aldri i ledningen! Ikke rett aerosol eller vannspray mot produktet! Sørg for at produktet ikke blir vått (pga. vannsprut o.l.), og bruk det ikke med våte hender. Hvis du tar en pause bør du slå produktet av for sikkerhets skyld. Området rundt luftutgangen vil bli varm under bruk. Sørg for at strømkabelen ikke kommer i kontakt med området rundt luftutløpet når krølltangen er i bruk. Kontroller med jevne mellomrom strømledningen for skader og slitasje! Hvis det blir nødvendig å få reparert krølltangen eller strømledningen må skiftes ut, må du levere den inn til en spesialforretning (da det er nødvendig med spesielt verktøy) hvor den ble kjøpt. Husk at barn ikke er klar over hvor farlig det er å leke med dette produktet. Barn må derfor ikke bruke det uten tilsyn av voksne. Les denne veiledningen grundig og forklar alle nødvendige forholdsregler til barna. Luftinngangen og -utgangen må aldri være tildekket. Hvis dette likevel skulle forekomme, vil den innebygde termosikringen automatisk slå av krølltangen. Krølltangen vil komme automatisk på igjen etter at den er avkjølt i noen minutter. Trekk alltid støpslet ut av kontakten etter bruk og før den skal rengjøres! Risten som er festet i luftinntaket hindrer hår i å komme inn i produktet. Hvis risten stoppes til må den gjøres ren (f.eks. med en støvsuger eller en børste), ellers vil luften hindres i den grad at termosikringen vil slå inn. Hold håret borte fra området rundt luftinngangen. Reparasjoner av elektriske apparater må kun foretas av autorisert personell. Feilreparasjoner kan utsette bruker for alvorlige farer, og inngrep utført av ikke autorisert personell vil medføre bortfall av garanti! 1. Festelås 2. Utløserknapp 3. På/av-bryter 4. Holder 5. Luftinntaksrist 6. Strømledning 7. Opphengsløkke 8. Sklisikringspute Ekstrautstyr: 9. Rund hårbørste 10. Krølltang 11. Rund hårbørste 12. Rund hårbørste 13. Hårbørste 12. Rund hårbørste 2 3

9 Norsk Norsk Bruksanvisning Bryter 0 = av 1 = skånsom varm luft for enkel styling 2 = sterkere og varmere luftstrøm for rask styling og tørking Festing av tilbehør: Trykk tilbehøret inn foran på hoveddelen. Ta av tilbehør: Trykk på utløserknappen og dra tilbehøret ut fra hoveddelen. Bruk av tilbehøret (ekstrautstyr) Styling-munnstykket For å tørke håret raskt anbefales det at du først bruker krølltangen på trinn 2 og etter en liten stund reduserer til 1. trinn. Med styling-munnstykket er det enkelt å vende luftstrålen som du vil. La håret kjøle av før du kammer det, for da holder stylingen seg bedre. Volumiseringskam For mer volum: Kam håret ut grundig. Løsne på håret ved roten ved å kamme grundig gjennom håret fra roten til tuppen med denne kammen. Del håret opp i større lokker for å gjøre kamming enklere. Dermed rettes den varme luften direkte mot røttene, for å løfte håret og gi det volum. Håret får mer fylde og volum. For stritt hår: Kam håret med den volumiserende kammen fra tupp og ned til roten. Mens du gjør dette, må du stramme håret forsiktig. Unngå volumisering ved ikke å rette den varme luften mot hodebunnen. Diffusøren Dette tilbehøret gir kort hår eller hår som går til kinnet ekstra fylde og volum. Plasser diffuseren ved hodebunnen og bruk sirkulære bevegelser, flytt den fra bunnen til toppen, dvs. begynn bak i nakken og arbeid deg oppover skallen. Dette tilbehøret gir enda mer volum til hår med naturlig volum og hår med permanent. Forhåndstørk håret først og løsne det opp ved roten ved hjelp av den volumiserende kammen. Deretter plasserer du diffuseren på håret. Hold hodet nedover mens du gjør dette, og kna håret samtidig med fingrene. Krølltangen Vent ca. 2 minutt til tilbehøret har fått den riktige temperaturen. Ta en stor lokk med hår, maksimalt 3 cm bred, åpne krølltangen og plasser enden på lokken i tangen og klem hardt igjen ved å lukke krølltangen. Roter nå krølltangen slik at hårlokken rulles opp til hårroten. Hold tangen i denne posisjonen i ca. 20 sekunder, og la det være nok avstand mellom skallen og tangen. Deretter ruller du forsiktig ut lokken halvveis, åpner krølltangen og løsner forsiktig krøllen fra krølltangen. 4 5

10 Norsk De runde børstene A. For tørking av håret: Den store runde børsten kan brukes for å style tykt hår som er rettet når det ble tørket (naturlig bølget eller krøllet hår). Den lille runde børste kan brukes til å style fint og/eller relativt kort hår, eller bare til å børste gjennom håret. Tørk håret godt med et håndkle og ta deretter en større lokk med hår og tørk den ved å dra den runde børsten gjennom håret fra roten og til tuppen. Dra håret stramt og drei børsten litt. Ikke vikle håret rundt børsten mens du tørker det. B. Lag bølger og krøller: For å lage bølger eller krøller, eller for å gi håret mer fylde, kan du benytte den lille runde børsten. For krølling bør håret være fuktig - fukt håret om nødvendig. Vikle en lokk med hår rundt den runde børsten - ikke la håret gå for langt inn i busten til børsten, ellers kan det være vanskelig å få den av etter krøllingen. Nå kan du tørke hårlokken ved å la den varme luften være på en stund. Deretter vikler du håret forsiktig av børsten igjen. C. Rett ut håret: For å få ut krøller av håret anbefales det at du bruker den store runde børsten. Plasser den runde børsten under håret og beveg den forsiktig gjennom håret fra roten og opp til tuppen. Du kan gi håret enda mer fylde og style ved å vikle håret rundt børsten en liten stund. Rengjøring Trekk alltid strømledningen ut av kontakten før rengjøring. Hoveddelen kan rengjøres med en fuktig klut. Børstene kan rengjøres med en liten børste eller en tørr klut. Hvis du bruker stylingmousse, leggevann eller hårspray, kan dette danne restavfall på tilbehøret. Tilbehøret kan vaskes i lunkent vann. Ta alltid av tilbehøret fra hoveddelen først. Tørk tilbehøret grundig før det settes på hoveddelen igjen. Lagring Denne varmluftkrølltangen kan henges fra opphengsløkken. 6

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG

INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG 444 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller psykiska färdigheter,

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE

MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse instruktioner før du bruger denne enhed! Gem disse instrukser Ved brug af elektriske apparater, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt www.pondteam.com Brugsanvisning til Filterpumpe med UV 11 Watt Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull Tips & Idéer Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull 600308 SE Det är lätt och roligt att göra smycken av merinoull och det blir fint att kombinera ullsmyckena med smyckepärlor,

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15 til Croozer Kid Croozer Kid Plus fra 2016 Babysæde Betjeningsvejledning DANSK 124 007 916 www.croozer.com 1 IMPRESSUM Udgiver: Croozer GmbH Oskar-Jäger-Str. 125 D-50825 Köln Tyskland Alle rettigheder til

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Prunus. Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Prunus. Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Prunus Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Bendof DC-16M 881265920

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Bendof DC-16M 881265920 BENDOF DC-16M 1 El-hydraulisk betonjerns- klipper og bukker Advarsel Kom godt igang Klipning Vedligehold Stempel og returventil Trykstempel 2 ADVARSEL: Klippes kortere armeringsjern end 10 cm, kan det

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere