Yderligere programmer. Nokia N73-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere programmer. Nokia N73-1"

Transkript

1 Yderligere programmer Nokia N73-1

2 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N73 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere. INGEN GARANTI De tredjepartsprogrammer, der leveres sammen med enheden, kan være blevet udarbejdet af og tilhøre fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet eller forbundet med Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne og/eller immaterialrettighederne til disse tredjepartsprogrammer. Nokia er som sådan derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysninger i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammerne. DU ACCEPTERER SOFTWAREN OG/ ELLER PROGRAMMERNE (SAMLET KALDET SOFTWAREN ) SOM DEN ER OG FOREFINDES UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT SOFTWAREN IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Enkelte produkter og programmer til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People, Nseries og N73 er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES. MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, 3. udgave DA,

3 Indhold Introduktion...4 Netværkstjenester... 4 Support... 4 Forbindelse...5 Tryk og tal (Push to talk)... 5 Hent Indstillinger for programmet Hent...10 Programmer F-Secure Mobile Security...12 Værktøjer Indstillingsguide...15 Mobilt tv Første start af Mobilt tv...18 Sådan ser du programmer...18 Tjenester...19 Programguide...20 Søgning...20 Abonnement på kanaler og programmer...20 Indstillinger...21 Ikoner og indikatorer...22 Mobil søgning...23 Brug af Mobil søgning...23 Yderligere oplysninger...23 Til din pc...24 Nokia Lifeblog...24 Nokia PC Suite...27 Adobe Photoshop Album Starter Edition...28

4 Introduktion Introduktion Modelnummer: Nokia N73-1 Herefter kaldet Nokia N73. Nokia N73 er en alsidig og intelligent multimedieenhed. Der findes en række programmer fra Nokia og forskellige tredjepartsudviklere, som gør det muligt at udnytte Nokia N73-enhedens muligheder fuldt ud. Nogle af de programmer, der følger med, findes i enhedens hukommelse, mens andre findes på den medfølgende cd-rom. Tilgængeligheden af de programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan variere fra land til land og salgsområde til salgsområde, og programmerne er muligvis kun tilgængelige på et begrænset antal sprog. Du skal acceptere de gældende licensbetingelser for at kunne bruge visse programmer. I dette dokument angiver ikoner, om et program findes i enhedens hukommelse ( ) eller på cd-rom'en ( ). Yderligere vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen. Du skal installere de programmer, der findes på cd-rom'en, på en kompatibel pc, inden du kan bruge dem. Netværkstjenester Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre netværk kræver muligvis, at du har særlige aftaler med din tjenesteudbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Din tjenesteudbyder kan give dig vejledning og forklare, hvad det koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester. Support Support til programmer fra tredjepartsudviklere varetages af de pågældende udviklere. Hvis du oplever problemer med et program, kan du få support på det relevante websted. Du finder internetlinks sidst i afsnittene om programmerne i denne vejledning. 4

5 Forbindelse Tryk og tal (Push to talk) Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) er en IP-taletjeneste, der implementeres via et pakkedatanetværk i realtid. Tryk og tal giver mulighed for direkte talekommunikation med et enkelt tastetryk. Brug tryk og tal til at tale med en enkelt person eller en gruppe personer. Før du kan bruge tryk og tal, skal du angive adgangspunktet til tryk og tal samt indstillingerne for tryk og tal. Du modtager muligvis indstillingerne i en speciel SMS-besked fra den tjenesteudbyder, der udbyder tryk og tal-tjenesten. Du kan også bruge programmet Indstil.guide til konfiguration, hvis det understøttes af din netværksoperatør. Se Indstillingsguide på side 15. Tryk på, og vælg Værktøjer > TOT. Ved tryk og tal-kommunikation taler én person, mens de andre lytter via den indbyggede højttaler. Talerne kan skiftes til at svare hinanden. Fordi kun ét gruppemedlem kan tale ad gangen, er det begrænset, hvor længe der kan tales ad gangen. Den maksimale varighed er normalt indstillet til 30 sekunder. Hvis du vil have yderligere oplysninger om talevarighed på dit netværk, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Telefonopkald har altid forrang frem for tryk og tal-aktiviteter. Angivelse af et tryk og tal-adgangspunkt Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke har en WAP-forbindelse, kan du kontakte tjenesteudbyderen for at få hjælp til at oprette forbindelse første gang eller gå ind på Indstillinger for tryk og tal Tryk på, og vælg Værktøjer > TOT > Valg > Indstillinger. Forbindelse 5

6 Forbindelse Vælg Brugerindstillinger, og angiv følgende oplysninger: Indgående TOT-opkald vælg Informer, hvis du vil se en meddelelse om indgående opkald. Vælg Acceptér automa., hvis du vil have TOT-opkald besvaret automatisk. Vælg Ikke tilladt, hvis TOT-opkald skal afvises automatisk. Tone ved TOT-opkald vælg Angivet af profil, hvis indstillingen for signalet ved indgående TOT-opkald skal følge profilindstillingerne. Tilb.kaldsanmod.tone vælg en tone for tilbagekaldsanmodninger. Start af program vælg, om du vil logge på tryk og tal-tjenesten, når du tænder enheden. Standardkaldenavn indtast det standardkaldenavn, der skal vises for de andre brugere. Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret redigering af denne indstilling på enheden. Vis min TOT-adresse vælg Ved 1 til 1-opkald, Ved gruppeopkald, Ved alle opkald eller Aldrig. Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret nogle af disse indstillinger på enheden. Vis min loginstatus vælg Ja, hvis du vil have din status vist, eller vælg Nej, hvis du vil have din status skjult. Vælg Forbindelsesindstil., og angiv følgende oplysninger: Domæne indtast det domænenavn, du har fået af tjenesteudbyderen. Adgangspunktsnavn indtast adgangspunktnavnet for tryk og tal. Adgangspunktnavnet er nødvendigt for at kunne oprette forbindelse til GSM-/GPRS-netværket. Serveradresse indtast tryk og tal-serverens IP-adresse eller domænenavn, som du har fået af tjenesteudbyderen. Brugernavn indtast det brugernavn, du har fået af tjenesteudbyderen. Adgangskode indtast en adgangskode, hvis det kræves, for at oprette en dataforbindelse. I adgangskoden, som du normalt får af tjenesteudbyderen, skelnes der som regel mellem store og små bogstaver. Login til Tryk og tal Tryk på, og vælg Værktøjer > TOT. Tryk og tal logger automatisk på tjenesten, når programmet startes. Når det lykkes at logge på, opretter Tryk og tal automatisk forbindelse til kanaler, der var aktive, da programmet sidst blev lukket. Hvis forbindelsen afbrydes, forsøger enheden automatisk at logge på igen, indtil du vælger at afslutte Tryk og tal. 6

7 Afslutning af Tryk og tal Tryk på, og vælg Værktøjer > TOT > Valg > Afslut. Skal Tryk og tal slås fra, når programmet afsluttes? vises. Vælg Ja for at logge af og lukke tjenesten. Vælg Nej, hvis programmet fortsat skal være aktivt i baggrunden. Hvis der er flere programmer åbne, og du vil skifte fra ét program til et andet, skal du trykke på og holde nede. Foretagelse af et 1 til 1-opkald Vælg Valg > TOT-kontakter. Vælg den kontakt, du vil tale med, på listen, og vælg Valg > Tal 1 til 1. Tryk på og hold nede hele tiden, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe. Du kan også tale med kontakten ved at trykke på og holde nede i andre visninger i programmet Tryk og tal, f.eks. i visningen med kontakter. Hvis du vil foretage et nyt telefonopkald, skal du først afslutte 1 til 1-opkaldet. Vælg Afbryd, eller tryk på. Tip! Husk at holde enheden op foran dig under et tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. Tal mod mikrofonen, og dæk ikke højttaleren med hænderne. Besvarelse af et 1 til 1-opkald Tryk på for at starte et 1 til 1-opkald, eller tryk på for at afvise opkaldet. Tip! Du kan også foretage et 1 til 1-opkald eller et gruppeopkald fra Kontakter. Vælg Valg > TOT-indstillinger > Opret 1 til 1-opkald eller Opret gruppeopkald. Foretagelse af et gruppeopkald Hvis du vil ringe til en gruppe, skal du vælge Valg > TOT-kontakter, markere de kontakter, du vil ringe til, og vælge Valg > Nyt TOT-gruppeopkald. Abonnement på andres loginstatus Hvis du vil abonnere på eller ophæve abonnementet på andres loginstatus for Tryk og tal, skal du vælge Valg > TOT-kontakter, vælge kontakten og vælge Valg > Vis loginstatus eller Skjul loginstatus. Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning I TOT-kontakter skal du rulle til det ønskede navn og vælge Valg > Send tilb.kaldsanmod.. Forbindelse 7

8 Forbindelse 8 Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning Hvis du modtager en anmodning om tilbagekald, vises 1 ny tilbagekaldsanmodning på skærmen i standbytilstand. Vælg Vis for at åbne Tilb.kaldsindb.. Vælg en kontakt, og vælg Valg > Tal 1 til 1 for at starte et 1 til 1-opkald. Kanaler Du kan slutte dig til forudkonfigurerede offentlige kanaler. Offentlige kanaler er åbne for alle, som kender den pågældende kanals URL-adresse. Når du har oprettet forbindelse til en kanal og taler, kan alle medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig. Der kan være op til fem aktive kanaler på samme tid. Hvis der er mere end én kanal aktiv, skal du bruge Skift for at skifte til den kanal, du vil tale på. Vælg Valg > Tryk og tal-kanaler. Første gang du opretter forbindelse til en forudkonfigureret offentlig kanal, skal du vælge Valg > Ny kanal > Tilføj eksisterende. Når du slutter dig til en forudkonfigureret kanal, skal du udfylde en URL-adresse for kanalen. Oprettelse af dine egne kanaler Hvis du vil oprette en ny forudkonfigureret kanal, skal du vælge Valg > Ny kanal > Opret ny. Du kan oprette dine egne offentlige kanaler, vælge dit eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmer kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanal. Du kan også oprette private kanaler. Kun brugere, der inviteres af værten, får tilladelse til at slutte sig til og bruge private kanaler. Angiv følgende for hver kanal: Kanalnavn, Kanalstatus, Kaldenavn i kanalen og Miniaturebillede til kanal (valgfrit). Når du har oprettet en kanal, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil sende kanalinvitationer. Kanalinvitationer er SMS-beskeder. Tale på en kanal Hvis du vil tale på en kanal, når du har logget på tryk og tal-tjenesten, skal du trykke på. Du hører en tone, der angiver, at du har adgang. Bliv hele tiden ved med at trykke på og holde nede, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe. Hvis du forsøger at svare på en kanal ved at trykke på, mens et andet medlem taler, vises Vent. Slip, vent på, at den anden person er færdig med at tale, og tryk på igen, når personen er færdig med at tale. Du kan også holde nede og vente på, at Tal vises.

9 Når du taler på en kanal, er det den person, der først trykker på, når en anden person holder op med at tale, der kan tale som den næste. Når du er færdig med tryk og tal-opkaldet, skal du vælge Afbryd eller trykke på. Hvis du vil have vist aktuelt aktive medlemmer for en kanal under et aktivt opkald til kanalen, skal du vælge Valg > Aktive medlemmer. Hvis du vil invitere nye medlemmer til en kanal, når du har oprettet forbindelse til den, skal du vælge Valg > Send invitation for at åbne visningen med invitationer. Du kan kun invitere nye medlemmer, når du er vært for en privat kanal, eller når kanalen er en offentlig kanal. Kanalinvitationer er SMS-beskeder. Besvarelse af en kanalinvitation Hvis du vil gemme en modtaget kanalinvitation, skal du vælge Valg > Gem TOT-kanal. Kanalen tilføjes til tryk og tal-kontakterne i visningen med kanaler. Når du gemmer kanalinvitationen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til kanalen. Vælg Ja for at åbne tryk og tal-sessionsvisningen. Enheden logger på tjenesten, hvis du ikke allerede er logget på. Hvis du afviser eller sletter invitationen, gemmes den i indbakken i Beskeder. Hvis du vil slutte dig til kanalen på et senere tidspunkt, skal du åbne invitationsbeskeden og gemme invitationen. Vælg Ja i dialogboksen for at oprette forbindelse til kanalen. Visning af Tryk og tal-loggen Tryk på, og vælg Værktøjer > TOT > Valg > TOT-log. Loggen indeholder følgende mapper: Ubesv. opkald, Indg. opkald og Udg. opkald. Du kan starte et 1 til 1-opkald fra TOT-log ved at trykke på. Forbindelse 9

10 Hent Hent Med Hent (netværkstjeneste) kan du finde, afspille eksempler på, købe, hente og opdatere indhold, tjenester og programmer, der fungerer sammen med din Nokia N73. Spil, ringetoner, baggrunde, programmer og meget mere er lige ved hånden. Elementerne er kategoriserede i kataloger og mapper, der udbydes af forskellige tjenesteudbydere. Udvalget af indhold afhænger af tjenesteudbyderen. Tryk på, og vælg Internet > Hent. Hent bruger dine netværkstjenester til at få adgang til det nyeste katalogindhold. Yderligere oplysninger om, hvad der ellers er tilgængeligt via Hent, får du hos netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller producenten eller leverandøren af det pågældende element. Hent modtager løbende opdateringer, så du altid har adgang til det nyeste indhold, som netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen udbyder til din enhed. Du kan opdatere indholdet af Hent manuelt ved at vælge Valg > Opdater liste. Du kan skjule en mappe eller et katalog på listen, så du f.eks. kun får vist de elementer, du oftest bruger, ved at vælge Valg > Skjul. Du kan få vist alle elementerne igen ved at vælge Valg > Vis alle. Hvis du vil købe det valgte element i hovedvisningen, i en mappe eller i et katalog, skal du vælge Valg > Køb. Der åbnes en undermenu, hvor du kan vælge elementets version og se prisoplysninger. De tilgængelige muligheder afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis du vil hente et element, der er gratis, skal du vælge Valg > Hent. Indstillinger for programmet Hent Programmet opdaterer enheden med de nyeste kataloger, der er tilgængelige fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen og andre tilgængelige kanaler. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du vælge Valg > Indstillinger > Adgangspunkt vælg det adgangspunkt, der skal bruges, når der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens server, og vælg, om enheden skal bede dig om at angive adgangspunktet, hver gang du opretter forbindelse. Åbn automatisk vælg Ja, hvis indholdet eller programmet skal åbnes automatisk, når det er hentet. 10

11 Bekræft eksempel vælg Nej, hvis der automatisk skal hentes et eksempel på indholdet eller programmet. Vælg Ja, hvis du ønsker at blive spurgt, hver gang der skal hentes et eksempel. Bekræft køb vælg Ja, hvis du ønsker at bekræfte hvert køb af indhold eller programmer. Hvis du vælger Nej, påbegyndes købsprocessen, så snart du har valgt kommandoen Køb. Vælg Tilbage, når du har angivet indstillingerne. Hent 11

12 Programmer Programmer F-Secure Mobile Security Programmet F-Secure Mobile Security til mobilenheder giver beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold i realtid med automatiske trådløse antivirusopdateringer (OTA over-the-air). Programmet F-Secure Mobile Security scanner alle filer, du åbner på enheden, automatisk for virus, og hvis der bliver fundet inficerede filer, bliver de adskilt fra de andre filer for at beskytte dem. F-Secure Mobile Security indeholder også en firewall, der kan beskytte enheden mod forsøg på indtrængen. Installation af F-Secure Mobile Security Vigtigt! Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis du har mere end ét program med antivirusfunktion, kan det påvirke ydeevnen og betjeningen eller bevirke, at enheden holder op med at fungere. Tryk på, og vælg Værktøjer > Mobile Security for at aktivere overførselsprogrammet F-Secure Mobile Security (netværkstjeneste). Det bruges til at hente installationspakken fra en foruddefineret webadresse og installere programmet. Gør følgende: 1 Vælg Ja for at oprette forbindelse til overførselstjenesten og hente installationspakken. Vælg OK for at fortsætte. 2 Vælg Ja for at installere programmet, og vælg derefter Udført. 3 Vælg OK, hvis du accepterer licensen, og fuldfør installationen. 4 Vælg Luk for at afslutte installationsprogrammet. Aktivering af F-Secure Mobile Security Tryk på, og vælg Værktøjer > Mobile Security for at aktivere programmet. Gør følgende: 1 Tryk på OK i velkomstvisningen. 2 Du kan starte prøveperioden ved at vælge Valg > Skift, vælge aktiveringstypen Gratis evaluering og trykke på Udført. 3 Vælg Ja for at oprette forbindelse til overførselstjenesten og hente opdateringerne. 12

13 4 Du modtager en bekræftelsesbesked, når registreringen er fuldført. Vælg OK for at fortsætte. 5 Vælg OK for at fuldføre aktiveringen. Programmet er en 30-dages prøveversion, og prøveperioden begynder, når du aktiverer F-Secure Mobile Security. Når prøveperioden er udløbet, kan programmet stadig bruges, men du kan ikke hente opdateringer, hvilket kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Hvis du også vil kunne hente opdateringer, efter at prøveperioden er udløbet, skal du købe mere tjenestetid. Scanning af enheden Du kan scanne enheden for virus manuelt eller lade F-Secure Mobile Security gøre det automatisk. Du kan angive, om du vil scanne filerne manuelt, eller om programmet skal gøre det automatisk, ved at vælge Valg > Indstillinger > Tilstand > Realtid eller Manuelt. Hvis du vælger Realtid, kører F-Secure Mobile Security i baggrunden, mens du bruger enheden, og de filer, du anvender, scannes automatisk. Hvis du vil scanne filerne på enheden manuelt, skal du vælge Valg > Scan alle. Hvis du vil sætte inficerede filer i karantæne for at beskytte andre filer eller slette inficerede filer efter en scanning, skal du rulle til højre til fanen for inficerede filer, vælge en fil og vælge Valg > Behandle valgt. Vælg Karantæne eller Slet i menuen Vælg handling. Du kan holde databasen med virusdefinitioner opdateret ved at opdatere enhedens antivirusprogram. Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at kunne hente antivirusopdateringer. Yderligere oplysninger om adgangspunkter finder du i brugervejledningen til enheden. Når der er en tilgængelig opdatering af antivirusprogrammet på serveren, modtager du en besked, hvorefter du kan hente opdateringen fra serveren. Hvis du vil opdatere F-Secure Mobile Security manuelt, skal du vælge Valg > Opdater. Firewall Firewallen kører i baggrunden og bruges til at kontrollere indgående og udgående netværkstrafik i overensstemmelse med det foruddefinerede beskyttelsesniveau, du vælger. I Firewallbeskyttelse i hovedvisningen vises det aktuelle beskyttelsesniveau for firewallen. Hvis du vil ændre firewallens beskyttelsesniveau, skal du vælge Valg > Indstillinger > Firewallbeskyttelse og vælge en af følgende valgmuligheder: Tillad alt tillader al indgående og udgående trafik og giver ingen beskyttelse mod forsøg på indtrængning. Normal tillader al udgående trafik. Programmer 13

14 Programmer Høj tillader trafik til de fleste almindeligt benyttede programmer, der leveres sammen med enheden. Afvis alle afviser al indgående og udgående trafik. Du kan ikke bruge tjenester, der kræver netværksadgang, f.eks. eller det mobile internet. Du kan få yderligere oplysninger om F-Secure Mobile Security på mobile.f-secure.com eller 14

15 Værktøjer Indstillingsguide Indstil.guide bruges til at konfigurere enhedens operatørindstillinger (MMS, GPRS og det mobile internet), indstillinger for samt indstillinger for Tryk og tal (push-to-talk) (netværkstjeneste) og Deling af video (netværkstjeneste) ud fra oplysninger fra din udbyder af trådløse tjenester. For at du kan bruge disse tjenester, er du muligvis nødt til at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få aktiveret en dataforbindelse eller andre tjenester. Tryk på, og vælg Værktøjer > Indst.guide. Vælg det element i menuen, enheden skal konfigureres til, og tryk på. 1 Når du vælger at konfigurere dine -indstillinger, finder Indstil.guide din netværksoperatør, hvis denne er tilgængelig, og du bliver bedt om at bekræfte valget. Vælg OK, eller rul til en anden netværksoperatør, og vælg OK. 2 Vælg din -udbyder på listen. 3 Vælg en server til udgående s. Brug standardserveren, hvis du ikke er sikker. 4 Du bliver herefter bedt om at angive en adresse, et brugernavn og en adgangskode i Indstil.guide. Vælg indstillingerne én efter én, og vælg Valg > Skift. Angiv detaljerne, og vælg OK. 5 Vælg Valg > OK, når du har angivet alle detaljer. 6 Vælg OK for at bekræfte, at du vil konfigurere postkassen for den pågældende operatør. 7 Vælg OK. Tryk og tal (Push to talk) 1 Når du vælger at konfigurere dine indstillinger for netværkstjenesten Tryk og tal (Tryk og tal), finder Indstil.guide din netværksoperatør, hvis denne er tilgængelig, og du bliver bedt om at bekræfte valget. Vælg OK, eller rul til en anden netværksoperatør, og vælg OK. 2 Nogle operatører kræver, at du angiver et brugernavn, en adgangskode og et kaldenavn. Vælg indstillingerne én efter én, og vælg Valg > Skift. Angiv detaljerne, og vælg OK. Værktøjer 15

16 Værktøjer 16 3 Vælg Valg > OK, når du har angivet alle detaljer. 4 Vælg OK for at bekræfte, at du vil konfigurere Tryk og tal for den pågældende operatør. Deling af video 1 Når du vælger at konfigurere dine indstillinger for netværkstjenesten Videodeling, finder Indstil.guide din netværksoperatør, hvis denne er tilgængelig, og du bliver bedt om at bekræfte valget. Vælg OK, eller rul til en anden netværksoperatør, og vælg OK. 2 Nogle operatører kræver, at du angiver en adresse til deling af video, et brugernavn og en adgangskode. Vælg indstillingerne én efter én, og vælg Valg > Skift. Angiv detaljerne, og vælg OK. 3 Vælg Valg > OK, når du har angivet alle detaljer. 4 Vælg OK for at bekræfte, at du vil konfigurere deling af video for den pågældende operatør. 5 Når indstillingerne for deling af video er angivet, bliver du i Indstil.guide spurgt om, hvorvidt du vil oprette eller opdatere din egen kontakt. Vælg Ja eller Nej. Operatør 1 Når du vælger at konfigurere dine operatørindstillinger, finder Indstil.guide din netværksoperatør, hvis denne er tilgængelig, og du bliver bedt om at bekræfte valget. Vælg OK, eller rul til en anden netværksoperatør, og vælg OK. 2 Vælg OK for at bekræfte, at du vil konfigurere enheden til brug med den pågældende operatør. Yderligere oplysninger Hvis du oplever problemer med Indstil.guide, kan du besøge webstedet for Nokia-telefonindstillinger på adressen

17 Mobilt tv Programmet Mobilt tv giver dig mulighed for at modtage digitale tv-programmer i formatet DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) på din mobilenhed. Med Mobilt tv har du adgang til tjenester til mobilt tv og radiotjenester på enheden (netværkstjeneste), og du kan se og lytte til digitale tv-programmer. Før du kan modtage programmerne, skal du have ekstraudstyret SU-33W, som er Nokias modtager til mobilt tv, og software, der understøtter tjenester til mobilt tv. Hvis programmet Nokia Mobilt tv ikke allerede er installeret på din enhed, kan du se, om programmet fås til enheden på supportsiderne for denne modtager på eller dit lokale Nokia-websted. Du er muligvis nødt til at opdatere enhedens software, for at du kan bruge programmet. Hvis du ikke har adgang til en tjeneste til mobilt tv, understøtter operatørerne i dit område muligvis ikke tjenester til mobilt tv. Du kan muligvis kun få adgang til tjenester til mobilt tv via et abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om dækning, tilgængelighed, tjenester og priser i forbindelse med mobilt tv. I nogle lande skal man betale en fjernsynslicens, hvis man ejer en tv-modtager. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger. Du kan ikke se direkte tv uden et SIM-kort, eller når offlineprofilen er aktiveret. Hvis du vil skifte enhed eller SIM-kort, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tjenestens tilgængelighed. Du er muligvis nødt til at oprette abonnement på tjenesten igen. Hvis der er oprettet forbindelse mellem din enhed og modtageren til mobilt tv, kan du ikke oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder, f.eks. Bluetooth-headset. Når en anden Bluetooth-enhed forsøger at oprette forbindelse til din enhed, bliver du bedt om at vælge, om du vil blokere for eller acceptere forbindelsen. Hvis du accepterer forbindelsen, stoppes tv-streamingen. Hvis du besvarer et opkald, mens du ser direkte tv, afbrydes modtagelsen af udsendelsen, men den fortsættes, når du har afsluttet opkaldet. Mobilt tv 17

18 Mobilt tv 18 Første start af Mobilt tv 1 Tryk på, og vælg Programmer > Mobilt tv. Giv enheden et navn. Du bliver spurgt om, hvorvidt du vil aktivere Bluetooth. Herefter begynder enheden at søge efter andre Bluetooth-enheder. Vælg SU-33W på listen over fundne enheder, og indtast en adgangskode. Hold modtageren til mobilt tv tæt på din enhed. Du skal oprette en binding mellem enheden og modtageren til mobilt tv, for at du kan bruge tjenesten. 2 Systemet viser de programguider, der er tilgængelige det sted, du befinder dig. Dette kan tage nogle minutter, første gang programmet startes. 3 Du vælger en programguide ved at rulle til den og trykke på. Herefter arrangeres de tilgængelige kanaler. Dette kan tage lidt tid. Du kan skifte programguide senere under indstillingerne. Den sidst valgte programguide og den sidst sete tv-kanal vises, næste gang du åbner Mobilt tv. Det kan forekomme, at der ikke bliver fundet nogen programguider, når du åbner Mobilt tv. Du kan søge efter og få vist de tilgængelige programguider ved at vælge Valg > Scan igen. Mobilt tv bruger en stor del af enhedens hukommelse til at gemme programguiden. Hvis modtageren til mobilt tv er aktiveret, og hvis der er oprettet forbindelse mellem modtageren og din enhed via Bluetooth, så forsøger enheden at opdatere programguiden jævnligt, uanset om programmet Mobilt tv er åbent eller ej. Hvis der ikke er nok hukommelse til at udføre opdateringen, vises der en meddelelse om, at der ikke er nok ledig hukommelse. Fjern data for at frigøre hukommelse. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du frigør hukommelse, i brugervejledningerne på siderne for produktsupport på Nokias websted eller dit lokale Nokia-websted. Hvis Bluetooth-forbindelsen afbrydes, skal du ikke slukke modtageren til mobilt tv. Du opretter Bluetoothforbindelsen igen ved at bringe modtageren til mobilt tv tilbage til området med Bluetooth-dækning og skifte kanal. Du kan også genstarte programmet Mobilt tv. Bemærk! DVB-H-signalet kan blive blokeret eller svækket i visse omgivelser, f.eks. underjordiske parkeringsanlæg. Sådan ser du programmer Du er muligvis nødt til at abonnere på en kanal, inden du kan se den. Se Abonnement på kanaler og programmer på side 20. Du kan muligvis se et eksempel på et program, du ikke abonnerer på. Vælg Valg > Vis, hvis det er muligt.

19 Du vælger en kanal ved at rulle til den og trykke på eller ved at trykke på taltasterne. Tryk på for at indtaste tocifrede kanalnumre. Rul til venstre eller højre for at skifte kanal. Du kan ændre kanalernes rækkefølge ved at vælge Valg > Indstillinger. Se Indstillinger på side 21. Du kan se det aktuelle ekstraudstyrs batteriniveau ved at vælge Valg > Ekstraudstyrs batteri. Du bliver mindet om at oplade ekstraudstyrets batteri, når kapaciteten er 10 % eller derunder. Du skifter mellem landskabs- og portrættilstand ved at vælge Valg > Visningstilstand > Landskabstilstand eller Portrættilstand. Du skifter til fuld skærm ved at vælge Valg > Fuld skærm. Vælg Valg > Normal skærm for at vende tilbage til den normale skærm. Tip! Tryk på for at skifte mellem fuld skærm og normal skærm. Du kan få vist din tjenesteudbyders internetside ved at vælge Valg > Udbyderside. De tilgængelige menukommandoer kan variere. Der kræves muligvis en netværksforbindelse, for at du kan få adgang til udbyderens internetside. Du kan justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrketasten. Du kan slå lyden fra eller til ved at vælge Valg > Lyd fra eller Lyd til. Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Du kan få genafspillet de sidste 30 sekunder ved at vælge Valg > Afspil igen, hvis det er muligt. Tjenester Kanalerne tilbyder muligvis ekstra interaktive tjenester, f.eks. internetlinks og mulighed for at købe ting, deltage i afstemninger samt for at installere og bruge Java TM - programmer. Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified TM. Du kan se, hvilke tjenester der er tilgængelige for den kanal, du ser i øjeblikket, ved at vælge Valg > Tjenester. Udbuddet af tjenester kan variere, og mange tvprogrammer har muligvis ingen ekstra tjenester. Der skal muligvis betales for brugen af det netværk, der kræves for at få adgang til tjenesterne. Mobilt tv 19

20 Mobilt tv 20 Programguide Du kan se programguiden ved at vælge Valg > Programguide. Rul til højre eller venstre for at skifte kanal i programguiden. Rul op eller ned for at se programmer. Programmerne er arrangeret i forhold til deres starttidspunkt. Du kan se det program, der sendes i øjeblikket, ved at vælge Valg > Se program. Du kan indstille en påmindelse for et kommende program ved at vælge Valg > Påmind. angiver et program med en påmindelse. Du finder oplysninger om, hvordan du angiver, hvor lang tid før et program starter, du vil blive mindet om programmet, under Indstillinger på side 21. Påmindelser fungerer muligvis ikke, hvis du skifter programguide, eller hvis et program fjernes fra programguiden. Påmindelsen afspilles ikke, hvis enheden slukkes. Du kan fjerne en påmindelse fra en programguide ved at vælge påmindelsen og derefter trykke på Valg > Fjern påmindelse. Du kan få vist detaljerede oplysninger om et program ved at vælge programmet i programguiden og derefter trykke på Valg > Programdetaljer. Søgning Sådan søger du efter en tekststreng i den valgte programguide: 1 Vælg Valg > Søg. 2 Indtast søgeteksten, eller tryk på for at vælge en af dine tidligere søgetekster. Du kan begrænse søgningen til en bestemt kanal, eller du kan angive en ugedag eller genre for søgningen. 3 Vælg Søg for at starte søgningen. 4 Du kan se eller lytte til et program, abonnere på det, få vist detaljerede oplysninger om det eller indstille en påmindelse ved at vælge et fundet program og trykke på Valg. Abonnement på kanaler og programmer Nogle tv-kanaler og -programmer kræver muligvis et abonnement. Elementer, du ikke abonnerer på, er angivet med. En kanalpakke er en række kanaler, du kan abonnere på som en samlet pakke. Du kan se en liste over de elementer, du abonnerer på, ved at trykke på Valg > Abonnementer > Mine abonnementer. Du kan hente elementer, du abonnerer på, hvis de er gået tabt på enheden, ved at vælge Valg > Hent abonnementsdata.

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Yderligere programmer. Nokia N92-1

Yderligere programmer. Nokia N92-1 Yderligere programmer Nokia N92-1 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N92 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, kan du finde flere programmer fra Nokia and tredjepartsudviklere.

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition Programmer Nokia N80-1 Internet Edition OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N80 I enhedens hukommelse og på den medfølgende cd-rom finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere. INGEN

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Yderligere programmer

Yderligere programmer Yderligere programmer Nokia N91 8 GB Nokia N91-2 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N91-2 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, som leveres sammen med enheden, finder du tillægsprogrammer fra Nokia og

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Din brugermanual NOKIA N70-1 http://da.yourpdfguides.com/dref/825217

Din brugermanual NOKIA N70-1 http://da.yourpdfguides.com/dref/825217 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Yderligere programmer Nokia N95-1

Yderligere programmer Nokia N95-1 Yderligere programmer Nokia N95-1 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N95 I enhedens hukommelse og på den dvd-rom, der følger med enheden, finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere.

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA N72-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/825317

Din brugermanual NOKIA N72-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/825317 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Yderligere programmer Nokia N72-5

Yderligere programmer Nokia N72-5 Yderligere programmer Nokia N72-5 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N72 Salgspakken indeholder et RS-MMC-kort med dobbelt spænding (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard), som indeholder yderligere

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.7

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.7 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller, som du kan bruge sammen med PC Suite...2 1.3 Kom i gang...2 1.4 Nødvendige

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET Cyber Security yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security er en alt i én-løsning til sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbmobillæser og kmobillæser Copyright 2008 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og -produkter er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere