Yderligere programmer. Nokia N73-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere programmer. Nokia N73-1"

Transkript

1 Yderligere programmer Nokia N73-1

2 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N73 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere. INGEN GARANTI De tredjepartsprogrammer, der leveres sammen med enheden, kan være blevet udarbejdet af og tilhøre fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet eller forbundet med Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne og/eller immaterialrettighederne til disse tredjepartsprogrammer. Nokia er som sådan derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysninger i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammerne. DU ACCEPTERER SOFTWAREN OG/ ELLER PROGRAMMERNE (SAMLET KALDET SOFTWAREN ) SOM DEN ER OG FOREFINDES UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT SOFTWAREN IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Enkelte produkter og programmer til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People, Nseries og N73 er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES. MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, 3. udgave DA,

3 Indhold Introduktion...4 Netværkstjenester... 4 Support... 4 Forbindelse...5 Tryk og tal (Push to talk)... 5 Hent Indstillinger for programmet Hent...10 Programmer F-Secure Mobile Security...12 Værktøjer Indstillingsguide...15 Mobilt tv Første start af Mobilt tv...18 Sådan ser du programmer...18 Tjenester...19 Programguide...20 Søgning...20 Abonnement på kanaler og programmer...20 Indstillinger...21 Ikoner og indikatorer...22 Mobil søgning...23 Brug af Mobil søgning...23 Yderligere oplysninger...23 Til din pc...24 Nokia Lifeblog...24 Nokia PC Suite...27 Adobe Photoshop Album Starter Edition...28

4 Introduktion Introduktion Modelnummer: Nokia N73-1 Herefter kaldet Nokia N73. Nokia N73 er en alsidig og intelligent multimedieenhed. Der findes en række programmer fra Nokia og forskellige tredjepartsudviklere, som gør det muligt at udnytte Nokia N73-enhedens muligheder fuldt ud. Nogle af de programmer, der følger med, findes i enhedens hukommelse, mens andre findes på den medfølgende cd-rom. Tilgængeligheden af de programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan variere fra land til land og salgsområde til salgsområde, og programmerne er muligvis kun tilgængelige på et begrænset antal sprog. Du skal acceptere de gældende licensbetingelser for at kunne bruge visse programmer. I dette dokument angiver ikoner, om et program findes i enhedens hukommelse ( ) eller på cd-rom'en ( ). Yderligere vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen. Du skal installere de programmer, der findes på cd-rom'en, på en kompatibel pc, inden du kan bruge dem. Netværkstjenester Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre netværk kræver muligvis, at du har særlige aftaler med din tjenesteudbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Din tjenesteudbyder kan give dig vejledning og forklare, hvad det koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester. Support Support til programmer fra tredjepartsudviklere varetages af de pågældende udviklere. Hvis du oplever problemer med et program, kan du få support på det relevante websted. Du finder internetlinks sidst i afsnittene om programmerne i denne vejledning. 4

5 Forbindelse Tryk og tal (Push to talk) Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) er en IP-taletjeneste, der implementeres via et pakkedatanetværk i realtid. Tryk og tal giver mulighed for direkte talekommunikation med et enkelt tastetryk. Brug tryk og tal til at tale med en enkelt person eller en gruppe personer. Før du kan bruge tryk og tal, skal du angive adgangspunktet til tryk og tal samt indstillingerne for tryk og tal. Du modtager muligvis indstillingerne i en speciel SMS-besked fra den tjenesteudbyder, der udbyder tryk og tal-tjenesten. Du kan også bruge programmet Indstil.guide til konfiguration, hvis det understøttes af din netværksoperatør. Se Indstillingsguide på side 15. Tryk på, og vælg Værktøjer > TOT. Ved tryk og tal-kommunikation taler én person, mens de andre lytter via den indbyggede højttaler. Talerne kan skiftes til at svare hinanden. Fordi kun ét gruppemedlem kan tale ad gangen, er det begrænset, hvor længe der kan tales ad gangen. Den maksimale varighed er normalt indstillet til 30 sekunder. Hvis du vil have yderligere oplysninger om talevarighed på dit netværk, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Telefonopkald har altid forrang frem for tryk og tal-aktiviteter. Angivelse af et tryk og tal-adgangspunkt Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke har en WAP-forbindelse, kan du kontakte tjenesteudbyderen for at få hjælp til at oprette forbindelse første gang eller gå ind på Indstillinger for tryk og tal Tryk på, og vælg Værktøjer > TOT > Valg > Indstillinger. Forbindelse 5

6 Forbindelse Vælg Brugerindstillinger, og angiv følgende oplysninger: Indgående TOT-opkald vælg Informer, hvis du vil se en meddelelse om indgående opkald. Vælg Acceptér automa., hvis du vil have TOT-opkald besvaret automatisk. Vælg Ikke tilladt, hvis TOT-opkald skal afvises automatisk. Tone ved TOT-opkald vælg Angivet af profil, hvis indstillingen for signalet ved indgående TOT-opkald skal følge profilindstillingerne. Tilb.kaldsanmod.tone vælg en tone for tilbagekaldsanmodninger. Start af program vælg, om du vil logge på tryk og tal-tjenesten, når du tænder enheden. Standardkaldenavn indtast det standardkaldenavn, der skal vises for de andre brugere. Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret redigering af denne indstilling på enheden. Vis min TOT-adresse vælg Ved 1 til 1-opkald, Ved gruppeopkald, Ved alle opkald eller Aldrig. Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret nogle af disse indstillinger på enheden. Vis min loginstatus vælg Ja, hvis du vil have din status vist, eller vælg Nej, hvis du vil have din status skjult. Vælg Forbindelsesindstil., og angiv følgende oplysninger: Domæne indtast det domænenavn, du har fået af tjenesteudbyderen. Adgangspunktsnavn indtast adgangspunktnavnet for tryk og tal. Adgangspunktnavnet er nødvendigt for at kunne oprette forbindelse til GSM-/GPRS-netværket. Serveradresse indtast tryk og tal-serverens IP-adresse eller domænenavn, som du har fået af tjenesteudbyderen. Brugernavn indtast det brugernavn, du har fået af tjenesteudbyderen. Adgangskode indtast en adgangskode, hvis det kræves, for at oprette en dataforbindelse. I adgangskoden, som du normalt får af tjenesteudbyderen, skelnes der som regel mellem store og små bogstaver. Login til Tryk og tal Tryk på, og vælg Værktøjer > TOT. Tryk og tal logger automatisk på tjenesten, når programmet startes. Når det lykkes at logge på, opretter Tryk og tal automatisk forbindelse til kanaler, der var aktive, da programmet sidst blev lukket. Hvis forbindelsen afbrydes, forsøger enheden automatisk at logge på igen, indtil du vælger at afslutte Tryk og tal. 6

7 Afslutning af Tryk og tal Tryk på, og vælg Værktøjer > TOT > Valg > Afslut. Skal Tryk og tal slås fra, når programmet afsluttes? vises. Vælg Ja for at logge af og lukke tjenesten. Vælg Nej, hvis programmet fortsat skal være aktivt i baggrunden. Hvis der er flere programmer åbne, og du vil skifte fra ét program til et andet, skal du trykke på og holde nede. Foretagelse af et 1 til 1-opkald Vælg Valg > TOT-kontakter. Vælg den kontakt, du vil tale med, på listen, og vælg Valg > Tal 1 til 1. Tryk på og hold nede hele tiden, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe. Du kan også tale med kontakten ved at trykke på og holde nede i andre visninger i programmet Tryk og tal, f.eks. i visningen med kontakter. Hvis du vil foretage et nyt telefonopkald, skal du først afslutte 1 til 1-opkaldet. Vælg Afbryd, eller tryk på. Tip! Husk at holde enheden op foran dig under et tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. Tal mod mikrofonen, og dæk ikke højttaleren med hænderne. Besvarelse af et 1 til 1-opkald Tryk på for at starte et 1 til 1-opkald, eller tryk på for at afvise opkaldet. Tip! Du kan også foretage et 1 til 1-opkald eller et gruppeopkald fra Kontakter. Vælg Valg > TOT-indstillinger > Opret 1 til 1-opkald eller Opret gruppeopkald. Foretagelse af et gruppeopkald Hvis du vil ringe til en gruppe, skal du vælge Valg > TOT-kontakter, markere de kontakter, du vil ringe til, og vælge Valg > Nyt TOT-gruppeopkald. Abonnement på andres loginstatus Hvis du vil abonnere på eller ophæve abonnementet på andres loginstatus for Tryk og tal, skal du vælge Valg > TOT-kontakter, vælge kontakten og vælge Valg > Vis loginstatus eller Skjul loginstatus. Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning I TOT-kontakter skal du rulle til det ønskede navn og vælge Valg > Send tilb.kaldsanmod.. Forbindelse 7

8 Forbindelse 8 Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning Hvis du modtager en anmodning om tilbagekald, vises 1 ny tilbagekaldsanmodning på skærmen i standbytilstand. Vælg Vis for at åbne Tilb.kaldsindb.. Vælg en kontakt, og vælg Valg > Tal 1 til 1 for at starte et 1 til 1-opkald. Kanaler Du kan slutte dig til forudkonfigurerede offentlige kanaler. Offentlige kanaler er åbne for alle, som kender den pågældende kanals URL-adresse. Når du har oprettet forbindelse til en kanal og taler, kan alle medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig. Der kan være op til fem aktive kanaler på samme tid. Hvis der er mere end én kanal aktiv, skal du bruge Skift for at skifte til den kanal, du vil tale på. Vælg Valg > Tryk og tal-kanaler. Første gang du opretter forbindelse til en forudkonfigureret offentlig kanal, skal du vælge Valg > Ny kanal > Tilføj eksisterende. Når du slutter dig til en forudkonfigureret kanal, skal du udfylde en URL-adresse for kanalen. Oprettelse af dine egne kanaler Hvis du vil oprette en ny forudkonfigureret kanal, skal du vælge Valg > Ny kanal > Opret ny. Du kan oprette dine egne offentlige kanaler, vælge dit eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmer kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanal. Du kan også oprette private kanaler. Kun brugere, der inviteres af værten, får tilladelse til at slutte sig til og bruge private kanaler. Angiv følgende for hver kanal: Kanalnavn, Kanalstatus, Kaldenavn i kanalen og Miniaturebillede til kanal (valgfrit). Når du har oprettet en kanal, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil sende kanalinvitationer. Kanalinvitationer er SMS-beskeder. Tale på en kanal Hvis du vil tale på en kanal, når du har logget på tryk og tal-tjenesten, skal du trykke på. Du hører en tone, der angiver, at du har adgang. Bliv hele tiden ved med at trykke på og holde nede, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe. Hvis du forsøger at svare på en kanal ved at trykke på, mens et andet medlem taler, vises Vent. Slip, vent på, at den anden person er færdig med at tale, og tryk på igen, når personen er færdig med at tale. Du kan også holde nede og vente på, at Tal vises.

9 Når du taler på en kanal, er det den person, der først trykker på, når en anden person holder op med at tale, der kan tale som den næste. Når du er færdig med tryk og tal-opkaldet, skal du vælge Afbryd eller trykke på. Hvis du vil have vist aktuelt aktive medlemmer for en kanal under et aktivt opkald til kanalen, skal du vælge Valg > Aktive medlemmer. Hvis du vil invitere nye medlemmer til en kanal, når du har oprettet forbindelse til den, skal du vælge Valg > Send invitation for at åbne visningen med invitationer. Du kan kun invitere nye medlemmer, når du er vært for en privat kanal, eller når kanalen er en offentlig kanal. Kanalinvitationer er SMS-beskeder. Besvarelse af en kanalinvitation Hvis du vil gemme en modtaget kanalinvitation, skal du vælge Valg > Gem TOT-kanal. Kanalen tilføjes til tryk og tal-kontakterne i visningen med kanaler. Når du gemmer kanalinvitationen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til kanalen. Vælg Ja for at åbne tryk og tal-sessionsvisningen. Enheden logger på tjenesten, hvis du ikke allerede er logget på. Hvis du afviser eller sletter invitationen, gemmes den i indbakken i Beskeder. Hvis du vil slutte dig til kanalen på et senere tidspunkt, skal du åbne invitationsbeskeden og gemme invitationen. Vælg Ja i dialogboksen for at oprette forbindelse til kanalen. Visning af Tryk og tal-loggen Tryk på, og vælg Værktøjer > TOT > Valg > TOT-log. Loggen indeholder følgende mapper: Ubesv. opkald, Indg. opkald og Udg. opkald. Du kan starte et 1 til 1-opkald fra TOT-log ved at trykke på. Forbindelse 9

10 Hent Hent Med Hent (netværkstjeneste) kan du finde, afspille eksempler på, købe, hente og opdatere indhold, tjenester og programmer, der fungerer sammen med din Nokia N73. Spil, ringetoner, baggrunde, programmer og meget mere er lige ved hånden. Elementerne er kategoriserede i kataloger og mapper, der udbydes af forskellige tjenesteudbydere. Udvalget af indhold afhænger af tjenesteudbyderen. Tryk på, og vælg Internet > Hent. Hent bruger dine netværkstjenester til at få adgang til det nyeste katalogindhold. Yderligere oplysninger om, hvad der ellers er tilgængeligt via Hent, får du hos netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller producenten eller leverandøren af det pågældende element. Hent modtager løbende opdateringer, så du altid har adgang til det nyeste indhold, som netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen udbyder til din enhed. Du kan opdatere indholdet af Hent manuelt ved at vælge Valg > Opdater liste. Du kan skjule en mappe eller et katalog på listen, så du f.eks. kun får vist de elementer, du oftest bruger, ved at vælge Valg > Skjul. Du kan få vist alle elementerne igen ved at vælge Valg > Vis alle. Hvis du vil købe det valgte element i hovedvisningen, i en mappe eller i et katalog, skal du vælge Valg > Køb. Der åbnes en undermenu, hvor du kan vælge elementets version og se prisoplysninger. De tilgængelige muligheder afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis du vil hente et element, der er gratis, skal du vælge Valg > Hent. Indstillinger for programmet Hent Programmet opdaterer enheden med de nyeste kataloger, der er tilgængelige fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen og andre tilgængelige kanaler. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du vælge Valg > Indstillinger > Adgangspunkt vælg det adgangspunkt, der skal bruges, når der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens server, og vælg, om enheden skal bede dig om at angive adgangspunktet, hver gang du opretter forbindelse. Åbn automatisk vælg Ja, hvis indholdet eller programmet skal åbnes automatisk, når det er hentet. 10

11 Bekræft eksempel vælg Nej, hvis der automatisk skal hentes et eksempel på indholdet eller programmet. Vælg Ja, hvis du ønsker at blive spurgt, hver gang der skal hentes et eksempel. Bekræft køb vælg Ja, hvis du ønsker at bekræfte hvert køb af indhold eller programmer. Hvis du vælger Nej, påbegyndes købsprocessen, så snart du har valgt kommandoen Køb. Vælg Tilbage, når du har angivet indstillingerne. Hent 11

12 Programmer Programmer F-Secure Mobile Security Programmet F-Secure Mobile Security til mobilenheder giver beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold i realtid med automatiske trådløse antivirusopdateringer (OTA over-the-air). Programmet F-Secure Mobile Security scanner alle filer, du åbner på enheden, automatisk for virus, og hvis der bliver fundet inficerede filer, bliver de adskilt fra de andre filer for at beskytte dem. F-Secure Mobile Security indeholder også en firewall, der kan beskytte enheden mod forsøg på indtrængen. Installation af F-Secure Mobile Security Vigtigt! Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis du har mere end ét program med antivirusfunktion, kan det påvirke ydeevnen og betjeningen eller bevirke, at enheden holder op med at fungere. Tryk på, og vælg Værktøjer > Mobile Security for at aktivere overførselsprogrammet F-Secure Mobile Security (netværkstjeneste). Det bruges til at hente installationspakken fra en foruddefineret webadresse og installere programmet. Gør følgende: 1 Vælg Ja for at oprette forbindelse til overførselstjenesten og hente installationspakken. Vælg OK for at fortsætte. 2 Vælg Ja for at installere programmet, og vælg derefter Udført. 3 Vælg OK, hvis du accepterer licensen, og fuldfør installationen. 4 Vælg Luk for at afslutte installationsprogrammet. Aktivering af F-Secure Mobile Security Tryk på, og vælg Værktøjer > Mobile Security for at aktivere programmet. Gør følgende: 1 Tryk på OK i velkomstvisningen. 2 Du kan starte prøveperioden ved at vælge Valg > Skift, vælge aktiveringstypen Gratis evaluering og trykke på Udført. 3 Vælg Ja for at oprette forbindelse til overførselstjenesten og hente opdateringerne. 12

13 4 Du modtager en bekræftelsesbesked, når registreringen er fuldført. Vælg OK for at fortsætte. 5 Vælg OK for at fuldføre aktiveringen. Programmet er en 30-dages prøveversion, og prøveperioden begynder, når du aktiverer F-Secure Mobile Security. Når prøveperioden er udløbet, kan programmet stadig bruges, men du kan ikke hente opdateringer, hvilket kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Hvis du også vil kunne hente opdateringer, efter at prøveperioden er udløbet, skal du købe mere tjenestetid. Scanning af enheden Du kan scanne enheden for virus manuelt eller lade F-Secure Mobile Security gøre det automatisk. Du kan angive, om du vil scanne filerne manuelt, eller om programmet skal gøre det automatisk, ved at vælge Valg > Indstillinger > Tilstand > Realtid eller Manuelt. Hvis du vælger Realtid, kører F-Secure Mobile Security i baggrunden, mens du bruger enheden, og de filer, du anvender, scannes automatisk. Hvis du vil scanne filerne på enheden manuelt, skal du vælge Valg > Scan alle. Hvis du vil sætte inficerede filer i karantæne for at beskytte andre filer eller slette inficerede filer efter en scanning, skal du rulle til højre til fanen for inficerede filer, vælge en fil og vælge Valg > Behandle valgt. Vælg Karantæne eller Slet i menuen Vælg handling. Du kan holde databasen med virusdefinitioner opdateret ved at opdatere enhedens antivirusprogram. Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at kunne hente antivirusopdateringer. Yderligere oplysninger om adgangspunkter finder du i brugervejledningen til enheden. Når der er en tilgængelig opdatering af antivirusprogrammet på serveren, modtager du en besked, hvorefter du kan hente opdateringen fra serveren. Hvis du vil opdatere F-Secure Mobile Security manuelt, skal du vælge Valg > Opdater. Firewall Firewallen kører i baggrunden og bruges til at kontrollere indgående og udgående netværkstrafik i overensstemmelse med det foruddefinerede beskyttelsesniveau, du vælger. I Firewallbeskyttelse i hovedvisningen vises det aktuelle beskyttelsesniveau for firewallen. Hvis du vil ændre firewallens beskyttelsesniveau, skal du vælge Valg > Indstillinger > Firewallbeskyttelse og vælge en af følgende valgmuligheder: Tillad alt tillader al indgående og udgående trafik og giver ingen beskyttelse mod forsøg på indtrængning. Normal tillader al udgående trafik. Programmer 13

14 Programmer Høj tillader trafik til de fleste almindeligt benyttede programmer, der leveres sammen med enheden. Afvis alle afviser al indgående og udgående trafik. Du kan ikke bruge tjenester, der kræver netværksadgang, f.eks. eller det mobile internet. Du kan få yderligere oplysninger om F-Secure Mobile Security på mobile.f-secure.com eller 14

15 Værktøjer Indstillingsguide Indstil.guide bruges til at konfigurere enhedens operatørindstillinger (MMS, GPRS og det mobile internet), indstillinger for samt indstillinger for Tryk og tal (push-to-talk) (netværkstjeneste) og Deling af video (netværkstjeneste) ud fra oplysninger fra din udbyder af trådløse tjenester. For at du kan bruge disse tjenester, er du muligvis nødt til at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få aktiveret en dataforbindelse eller andre tjenester. Tryk på, og vælg Værktøjer > Indst.guide. Vælg det element i menuen, enheden skal konfigureres til, og tryk på. 1 Når du vælger at konfigurere dine -indstillinger, finder Indstil.guide din netværksoperatør, hvis denne er tilgængelig, og du bliver bedt om at bekræfte valget. Vælg OK, eller rul til en anden netværksoperatør, og vælg OK. 2 Vælg din -udbyder på listen. 3 Vælg en server til udgående s. Brug standardserveren, hvis du ikke er sikker. 4 Du bliver herefter bedt om at angive en adresse, et brugernavn og en adgangskode i Indstil.guide. Vælg indstillingerne én efter én, og vælg Valg > Skift. Angiv detaljerne, og vælg OK. 5 Vælg Valg > OK, når du har angivet alle detaljer. 6 Vælg OK for at bekræfte, at du vil konfigurere postkassen for den pågældende operatør. 7 Vælg OK. Tryk og tal (Push to talk) 1 Når du vælger at konfigurere dine indstillinger for netværkstjenesten Tryk og tal (Tryk og tal), finder Indstil.guide din netværksoperatør, hvis denne er tilgængelig, og du bliver bedt om at bekræfte valget. Vælg OK, eller rul til en anden netværksoperatør, og vælg OK. 2 Nogle operatører kræver, at du angiver et brugernavn, en adgangskode og et kaldenavn. Vælg indstillingerne én efter én, og vælg Valg > Skift. Angiv detaljerne, og vælg OK. Værktøjer 15

16 Værktøjer 16 3 Vælg Valg > OK, når du har angivet alle detaljer. 4 Vælg OK for at bekræfte, at du vil konfigurere Tryk og tal for den pågældende operatør. Deling af video 1 Når du vælger at konfigurere dine indstillinger for netværkstjenesten Videodeling, finder Indstil.guide din netværksoperatør, hvis denne er tilgængelig, og du bliver bedt om at bekræfte valget. Vælg OK, eller rul til en anden netværksoperatør, og vælg OK. 2 Nogle operatører kræver, at du angiver en adresse til deling af video, et brugernavn og en adgangskode. Vælg indstillingerne én efter én, og vælg Valg > Skift. Angiv detaljerne, og vælg OK. 3 Vælg Valg > OK, når du har angivet alle detaljer. 4 Vælg OK for at bekræfte, at du vil konfigurere deling af video for den pågældende operatør. 5 Når indstillingerne for deling af video er angivet, bliver du i Indstil.guide spurgt om, hvorvidt du vil oprette eller opdatere din egen kontakt. Vælg Ja eller Nej. Operatør 1 Når du vælger at konfigurere dine operatørindstillinger, finder Indstil.guide din netværksoperatør, hvis denne er tilgængelig, og du bliver bedt om at bekræfte valget. Vælg OK, eller rul til en anden netværksoperatør, og vælg OK. 2 Vælg OK for at bekræfte, at du vil konfigurere enheden til brug med den pågældende operatør. Yderligere oplysninger Hvis du oplever problemer med Indstil.guide, kan du besøge webstedet for Nokia-telefonindstillinger på adressen

17 Mobilt tv Programmet Mobilt tv giver dig mulighed for at modtage digitale tv-programmer i formatet DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) på din mobilenhed. Med Mobilt tv har du adgang til tjenester til mobilt tv og radiotjenester på enheden (netværkstjeneste), og du kan se og lytte til digitale tv-programmer. Før du kan modtage programmerne, skal du have ekstraudstyret SU-33W, som er Nokias modtager til mobilt tv, og software, der understøtter tjenester til mobilt tv. Hvis programmet Nokia Mobilt tv ikke allerede er installeret på din enhed, kan du se, om programmet fås til enheden på supportsiderne for denne modtager på eller dit lokale Nokia-websted. Du er muligvis nødt til at opdatere enhedens software, for at du kan bruge programmet. Hvis du ikke har adgang til en tjeneste til mobilt tv, understøtter operatørerne i dit område muligvis ikke tjenester til mobilt tv. Du kan muligvis kun få adgang til tjenester til mobilt tv via et abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om dækning, tilgængelighed, tjenester og priser i forbindelse med mobilt tv. I nogle lande skal man betale en fjernsynslicens, hvis man ejer en tv-modtager. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger. Du kan ikke se direkte tv uden et SIM-kort, eller når offlineprofilen er aktiveret. Hvis du vil skifte enhed eller SIM-kort, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tjenestens tilgængelighed. Du er muligvis nødt til at oprette abonnement på tjenesten igen. Hvis der er oprettet forbindelse mellem din enhed og modtageren til mobilt tv, kan du ikke oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder, f.eks. Bluetooth-headset. Når en anden Bluetooth-enhed forsøger at oprette forbindelse til din enhed, bliver du bedt om at vælge, om du vil blokere for eller acceptere forbindelsen. Hvis du accepterer forbindelsen, stoppes tv-streamingen. Hvis du besvarer et opkald, mens du ser direkte tv, afbrydes modtagelsen af udsendelsen, men den fortsættes, når du har afsluttet opkaldet. Mobilt tv 17

18 Mobilt tv 18 Første start af Mobilt tv 1 Tryk på, og vælg Programmer > Mobilt tv. Giv enheden et navn. Du bliver spurgt om, hvorvidt du vil aktivere Bluetooth. Herefter begynder enheden at søge efter andre Bluetooth-enheder. Vælg SU-33W på listen over fundne enheder, og indtast en adgangskode. Hold modtageren til mobilt tv tæt på din enhed. Du skal oprette en binding mellem enheden og modtageren til mobilt tv, for at du kan bruge tjenesten. 2 Systemet viser de programguider, der er tilgængelige det sted, du befinder dig. Dette kan tage nogle minutter, første gang programmet startes. 3 Du vælger en programguide ved at rulle til den og trykke på. Herefter arrangeres de tilgængelige kanaler. Dette kan tage lidt tid. Du kan skifte programguide senere under indstillingerne. Den sidst valgte programguide og den sidst sete tv-kanal vises, næste gang du åbner Mobilt tv. Det kan forekomme, at der ikke bliver fundet nogen programguider, når du åbner Mobilt tv. Du kan søge efter og få vist de tilgængelige programguider ved at vælge Valg > Scan igen. Mobilt tv bruger en stor del af enhedens hukommelse til at gemme programguiden. Hvis modtageren til mobilt tv er aktiveret, og hvis der er oprettet forbindelse mellem modtageren og din enhed via Bluetooth, så forsøger enheden at opdatere programguiden jævnligt, uanset om programmet Mobilt tv er åbent eller ej. Hvis der ikke er nok hukommelse til at udføre opdateringen, vises der en meddelelse om, at der ikke er nok ledig hukommelse. Fjern data for at frigøre hukommelse. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du frigør hukommelse, i brugervejledningerne på siderne for produktsupport på Nokias websted eller dit lokale Nokia-websted. Hvis Bluetooth-forbindelsen afbrydes, skal du ikke slukke modtageren til mobilt tv. Du opretter Bluetoothforbindelsen igen ved at bringe modtageren til mobilt tv tilbage til området med Bluetooth-dækning og skifte kanal. Du kan også genstarte programmet Mobilt tv. Bemærk! DVB-H-signalet kan blive blokeret eller svækket i visse omgivelser, f.eks. underjordiske parkeringsanlæg. Sådan ser du programmer Du er muligvis nødt til at abonnere på en kanal, inden du kan se den. Se Abonnement på kanaler og programmer på side 20. Du kan muligvis se et eksempel på et program, du ikke abonnerer på. Vælg Valg > Vis, hvis det er muligt.

19 Du vælger en kanal ved at rulle til den og trykke på eller ved at trykke på taltasterne. Tryk på for at indtaste tocifrede kanalnumre. Rul til venstre eller højre for at skifte kanal. Du kan ændre kanalernes rækkefølge ved at vælge Valg > Indstillinger. Se Indstillinger på side 21. Du kan se det aktuelle ekstraudstyrs batteriniveau ved at vælge Valg > Ekstraudstyrs batteri. Du bliver mindet om at oplade ekstraudstyrets batteri, når kapaciteten er 10 % eller derunder. Du skifter mellem landskabs- og portrættilstand ved at vælge Valg > Visningstilstand > Landskabstilstand eller Portrættilstand. Du skifter til fuld skærm ved at vælge Valg > Fuld skærm. Vælg Valg > Normal skærm for at vende tilbage til den normale skærm. Tip! Tryk på for at skifte mellem fuld skærm og normal skærm. Du kan få vist din tjenesteudbyders internetside ved at vælge Valg > Udbyderside. De tilgængelige menukommandoer kan variere. Der kræves muligvis en netværksforbindelse, for at du kan få adgang til udbyderens internetside. Du kan justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrketasten. Du kan slå lyden fra eller til ved at vælge Valg > Lyd fra eller Lyd til. Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Du kan få genafspillet de sidste 30 sekunder ved at vælge Valg > Afspil igen, hvis det er muligt. Tjenester Kanalerne tilbyder muligvis ekstra interaktive tjenester, f.eks. internetlinks og mulighed for at købe ting, deltage i afstemninger samt for at installere og bruge Java TM - programmer. Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified TM. Du kan se, hvilke tjenester der er tilgængelige for den kanal, du ser i øjeblikket, ved at vælge Valg > Tjenester. Udbuddet af tjenester kan variere, og mange tvprogrammer har muligvis ingen ekstra tjenester. Der skal muligvis betales for brugen af det netværk, der kræves for at få adgang til tjenesterne. Mobilt tv 19

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

3. udgave DA, 9205519

3. udgave DA, 9205519 Nokia N95-1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-159 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N95 8GB. 4. udgave

Brugervejledning til Nokia N95 8GB. 4. udgave Brugervejledning til Nokia N95 8GB 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-320 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6220 classic

Brugervejledning til Nokia 6220 classic Brugervejledning til Nokia 6220 classic 9207921 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 0434 Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-328 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere