Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD"

Transkript

1 Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT A

2 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER... 7 Digital Photo Navigator... 7 ImageMixer with VCD... 8 Indlæsning af stillbilleder (Windows )... 9 TILFØJELSE AF STILLBILLEDER TIL ET ALBUM SÅDAN LUKKES DIGITAL PHOTO NAVIGATOR Afspilning og behandling af billeder (Windows ) INDLÆSNING AF ET ALBUM VISNING AF STILLBILLEDER Visning af et udvalgt stillbillede Visning af en række af billeder Forstørrelse og reduktion af billedstørrelse ORGANISERING AF ALBUMMER Valg af flere stillbilleder Sletning af unødvendige stillbilleder Kopiering af stillbilleder SÅDAN SENDES BILLEDER FRA ET ALBUM SOM FREMSTILLING AF EN WEBSIDE ÆNDRING AF BILLEDSTØRRELSE ELLER BILLEDKVALITET Ændring af billedstørrelsen Ændring af billedkvaliteten, etc HENTNING AF STILLBILLEDER FRA ET ALBUM FREMSTILLING AF EN LISTE AF STILLBILLEDER FREMSTILLING AF ET SLIDESHOW ELLER EN ANIMATION... 26

3 DA 3 ImageMixer with VCD (Windows og Macintosh) FOR IMAGEMIXER Muligheder Mere detaljeret information PIXELA Bruger Støtte Center FANGST AF VIDEO Tidstro fangst af video Fangst af video fra bånd ADMINISTRATION AF FILER REDIGERING AF VIDEO OPRETTELSE AF EN VIDEO-CD Appendiks AFHOLDELSE AF ET VIDEOMØDE OVER INTERNETTET Brug af Windows NetMeeting (kun Windows ) Brug af Windows Messenger (kun Windows XP) FEJLFINDING INDEX... 47

4 4 DA FORSIGTIG: Anvend dette udstyr i overensstemmelse med betjeningsprocedurerne i denne brugsanvisning. Anvend kun den medfølgende CD-ROM. Anvend aldrig nogen anden CD-ROM til at køre denne software. Forsøg aldrig at ændre denne software. Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af JVC, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret. BEMÆRK: Når der sluttes et USB-kabel eller et DV-kabel til en PC Skift aldrig til tilstanden VIDEO/MEMORY (DSC) på camcorderen, når USB-kablet er tilsluttet. Det kan medføre, at PC en ikke genkender camcorderen. Hvis dette sker, skal De kontrollere, at PC en ikke læser på camcorderen, og derefter tage USB-kablet ud af forbindelse og tilslutte det igen. Sluk eller tænd aldrig for camcorderen, når USB- eller DV-kablet er tilsluttet. Det kan medføre fejl på PC en. Korrekt behandling af en CD-ROM Pas på ikke at komme til at tilsmudse eller ridse spejloverfladen (modsat den trykte overflade). Lad være med at skrive eller sætte klæbemærker på forsiden såvel som bagsiden. Hvis CD-ROM en er blevet snavset, skal den tørres forsigtigt af med en blød klud fra midterhullet udad mod kanten med en rundtgående bevægelse. Anvend ikke almindelig pladerens eller pladespray. Undlad at bøje CD-ROM en og røre ved dens spejloverflade. Opbevar ikke Deres CD-ROM på et sted med støv, varme elller luftfugtighed. Hold den borte fra direkte sol. De kan finde den sidste nye information (på engelsk) på vores world wide web server på Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er registreret varemærke tilhørende Apple Computer. Andre produkt- og firmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere.

5 INTRODUKTION DA 5 Hvordan dette dokument læses Dette dokument består af de følgende tre sektioner og et appendiks. Læs venligst Vejledning for softwareinstallation og USB-tilslutning, før programmet anvendes. Indlæsning af stillbilleder (Windows ) Denne sektion forklarer, hvordan man indlæser stillbilleder i albummet, der hører til Digital Photo Navigator softwaren. Afspilning og behandling af billeder (Windows ) Denne sektion forklarer, hvordan man behandler stillbilleder ved hjælp af Digital Photo Navigator softwaren. Man kan sende stillbilleder som og lagre et album som en webside. ImageMixer with VCD (Windows og Macintosh) Denne sektion introducerer ImageMixer softwaren. Ud over at kunne anvendes til at fange stillbilleder og fremstille albummer, kan ImageMixer anvendes til en række andre funktioner, inklusive justering af farve og lysstyrke, samt fangst af video gennem et USB-kabel eller et DV-kabel. ImageMixer bruges også til at redigere den indfangne video og derefter oprette en video-cd.* Yderligere detaljer kan findes i ImageMixer online hjælpen. * Der kræves et CD-R-drev for at oprette en video-cd. Hvis De bruger en Windows -pc, skal De se på følgende websted for at få en driver, der er kompatibel med Windows : Hvis De bruger en Macintosh-PC, kræves programmet Toast fra Roxio, Inc. Appendiks Dette appendiks forklarer, hvordan man anvender en camcorder til at holde et videomøde over Internettet. Dette appendiks indeholder også fejlfindingsvejledning og indeks.

6 6 DA INTRODUKTION (fortsat) Symbolernes betydning De følgende symboler er anvendt i dette dokument. BEMÆRK: Angiver problemer, der kan forekommer under anvendelse af disse softwareprogrammer, fænomener, der kan tage sig ud som et problem, begrænsninger i forbindelse med brugen af disse softwareprogrammer, samt anden information, det er nyttigt at kende til. Angiver sider, hvor relateret information kan findes. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE Angiver, at forklaringen fortsætter på den næste side. Ophavsret I henhold til ophavsretten må materiale, som De redigerer ved hjælp af dette software, ikke benyttes til andet end Deres egen personlige brug, såfremt der ikke foreligger tilladelse til andet fra indehaveren af ophavsretten. Bemærk, at denne restriktion også gælder, når man overspiller spor fra en cd til anvendelse som baggrundsmusik til Deres egne film.

7 UENDELIGE MULIGHEDER DA 7 Digital Photo Navigator Send Deres favoritvideoer og billeder med Alle har videokassetter, der indeholder video og billeder, som man aldrig får vist til andre. Uanset hvor vidunderlige optagelserne var, så var familie og gæster ofte de eneste mennesker, der fik dem at se, fordi der ikke fandtes nogen bekvem metode til at vise dem, bortset fra på fjernsynet i ens eget hjem. Venner og familie, der bor langt væk, havde ingen chance for at se dem. Og man ønsker ikke at smide disse videokassetter væk, fordi de indeholder kære minder. Nu kan De løsne alle disse problemer med en PC. Hvis De benytter et USB-kabel til at slutte en camcorder til en pc og software (f.eks. ImageMixer osv.) til at fange video og stillbilleder til en pc, kan De kopiere videoklip fra camcorderen til pc'en. De kan derefter sende filerne til enhver som vedhæftning til en . Kan jeg gøre dette med min PC? Ja, under forudsætning af, at Deres PC er forsynet med en USB-port. Er de fleste video-datafiler ikke for store til at de rent praktiske kan sendes som vedhæftninger til ? I tilfælde af stillbilleder kan De anvende denne software til at reducere filstørrelserne. Fremstil et virtuelt album Hvis man har en masse billedfiler med enslydende navne, kan det være svært at huske, hvilken fil, der indeholder et bestemt billede. De kan anvende denne software til at vise disse billeder på Deres PC, akkurat som hvis De havde sat billederne ind i et fotoalbum. Da De kan løbe gennem disse billeder, på samme måde, som hvis De bladrede i et fotoalbum, kan De hurtigt finde et bestemt billede, som De eksempelvis ønsker at sende som . Kan jeg distribuerer kopier af albummer? De kan gemme albummer i webside-format. Når et album gemmes i dette format, kan enhver, der har en browser, se albummet på enhver type PC. Da albummet allerede er i webside-format, kan De også udstille Deres fotos på Internettet. I henhold til ophavsretten er det forbudt at distribuere ophavsretligt beskyttede billeder uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Sørg for at De har tilladelse til at distribuere sådanne billeder, før De faktisk gør det.

8 8 DA UENDELIGE MULIGHEDER (fortsat) ImageMixer with VCD Redigér Deres egne film Redigér Deres egne originale film ved at bearbejde og omarrangere videoklip og stillbilleder, som De har indlæst i Deres PC. Nu kan De blive instruktør! Bare optag en video med Deres camcorder og rediger derefter videoen på Deres PC. Når De har afsluttet Deres film, kan De gengive den på Deres PC, sende den via , og endog vise den på Internettet. Oprettelse af en video-cd Når De har indlæst og redigeret videoklip på PC en, kan De oprette en video-cd* ( s. 37). Da der kan optages op til 64 minutters video på en 650 MB CD, kan De med fordel bruge en video-cd til at sende filer, som er for store til at kunne vedhæftes i . Video-CD er kan også afspilles på de fleste DVD-afspillere, så de er nyttige, hvis De vil sende video til en person, der ikke har en PC. * Der kræves et CD-R-drev for at oprette en video-cd. Hvis De bruger en Windows -PC, skal De se på følgende websted for at få en driver, der er kompatibel med Windows : Hvis De bruger en Macintosh-PC, kræves programmet Toast fra Roxio, Inc. Tilføj et kamera til Deres PC De kan forvandle Deres camcorder til et tilbehør til Deres PC. Når De eksempelvis optager en video, kan De optage den på Deres PC i stedet for på en kassette. De kan også bruge Windows NetMeeting, Windows Messenger (kun Windows XP) (eller lignende software) i kombination med denne software til at holde et videomøde over Internettet. (For at kunne holde et videomøde over Internettet med Windows NetMeeting eller Windows Messenger, skal De registreres hos MSN Messenger og Microsoft HotMail.)

9 DA 9 Indlæsning af stillbilleder (Windows ) Digital Photo Navigator softwaren lader Dem gemme og se stillbilleder i et format som et fotoalbum. Ikonerne, der vises i Digital Photo Navigator vinduet, har samme funktionerne som menuerne. I denne sektion er næsten alle procedurerne forklaret ved brug af ikonerne. Læs denne sektion, hvis De anvender et Windows operativsystem. Menuer Ikoner

10 10 DA TILFØJELSE AF STILLBILLEDER TIL ET ALBUM De kan benytte Digital Photo Navigator til at lave et album, der indeholder en samling af stillbilleder. 1 Vælg [Start] [Programmer] [Digital Photo Navigator] [Digital Photo Navigator 1.0]. Digital Photo Navigator starter. Luk alle andre programmer, der kører på PC en. Luk alle programmer, der kører i baggrunden, såsom pauseskærm, programmer, antivirusprogrammer, skemaprogrammer, etc. Afbryd deling af filer og printer. 2 Klik på [Import]. 3 Klik på [Image]. [Open] dialogboksen vises. 4 Åbn den mappe, der indeholder de ønskede stillbilleder. Vælg mappen med stillbillederne, der er kopieret til PC en, og klik på [Open]. Stillbilledfilerne vises i vinduet. 5 Vælg de ønskede stillbilledfiler og klik på [Open]. Stillbillederne vises i højre del af Digital Photo Navigator vinduet. Man kan vælge mere end en fil. Man kan også tilføje filer ved at trække dem ind i og slippe dem i højre del af Digital Photo Navigator vinduet. 6 Tilføj yderligere stillbilleder som ønsket ved at gentage punkterne 3 5. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

11 TILFØJELSE AF STILLBILLEDER TIL ET ALBUM (fortsat) DA 11 7 Klik på [Export]. 8 Klik på [Album]. [Save As] dialogboksen vises. 9 Specificér, hvor De ønsker at gemme albummet, indtast filnavnet for albummet, og klik derefter på [Save]. Albummet er nu gemt. Når man gemmer et album for første gang, efter at softwaren er blevet installeret, vises en meddelelse, der spørger, om man ønsker at registrere associeringen af filtypenavnet jia. Klik derefter på [Yes]. Hvordan Digital Photo Navigator lukkes, er beskrevet i Sådan lukkes Digital Photo Navigator ( s. 12).

12 12 DA SÅDAN LUKKES DIGITAL PHOTO NAVIGATOR 1 Klik på [File] menuen og klik derefter på [Exit]. Hvis man allerede har gemt et album, vises en bekræftelsesmeddelelse. Gå derefter til punkt 2. Hvis man ikke har gemt et album efter at have indlæst stillbilleder, vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på [Yes] for at gemme et album. [Save as] dialogboksen vises. Specificér, hvor De ønsker at gemme albummet, indtast filnavnet for albummet, og klik derefter på [Save]. En bekræftelsesmeddelelse vises. Gå derefter til punkt 2. For at afslutte Digital Photo Navigator uden at gemme et album, klikker man på [No]. En bekræftelsesmeddelelse vises. Gå derefter til punkt 2. 2 Klik på [Yes]. Digital Photo Navigator lukker.

13 DA 13 Afspilning og behandling af billeder (Windows ) Denne sektion forklarer, hvordan man kan behandle stillbilleder ved hjælp af Digital Photo Navigator. Man kan sende stillbilleder som vedhæftning til en og lagre et album som en webside. Husk at læse Indlæsning af stillbilleder (Windows ), før De læser denne sektion. Ikonerne, der vises i Digital Photo Navigator vinduet, har samme funktionerne som menuerne. I denne sektion er næsten alle procedurerne forklaret ved brug af ikonerne. Læs denne sektion, hvis De anvender et Windows operativsystem. Menuer Ikoner

14 14 DA INDLÆSNING AF ET ALBUM 1 Start Digital Photo Navigator. 2 Klik på [Import]. 3 Klik på [Album]. [Open] dialogboksen vises. 4 Åbn mappen, hvor albummet blev lagret. 5 Klik på den ønskede albumfil, og klik dernæst på [Open]. Albummets indhold vises i højre del af Digital Photo Navigator vinduet. 6 Klik på [Export]. BEMÆRK: Man kan også åbne albumfilen ved at trække den ind i og slippe den i Digital Photo Navigator vinduet. Hvis et album aktuelt er åbnet, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker at åbne det netop valgte album i stedet for det, der allerede er åbent, klikker man på [Yes]. Hvis man ikke har gemt et album, man allerede har åbnet, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker at gemme albummet, klikker man på [Yes]. Hvis man ikke ønsker at gemme albummet, klikker man på [No]. Hvis man ønsker at tilføje stillbilleder fra det netop valgte album til det album, der allerede er åbent, klikker man på [No].

15 VISNING AF STILLBILLEDER DA 15 Visning af et udvalgt stillbillede Ethvert af de stillbilleder der er vist i højre del af Digital Photo Navigator vinduet kan udvælges til visning. 1 Dobbeltklik på det stillbillede, der skal vises. [Image Viewer] vinduet kommer frem, og det valgte billede vises heri. Visning af en række af billeder For at vise en række billeder på slideshow facon, klikker man på knappen i [Image Viewer] vinduet. Man kan også bevæge sig gennem billederne manuelt i hver retning ved at klikke på og knapperne. Stop slideshow Start slideshow Første billede Foregående billede Sidste billede Næste billede For at justere hastigheden på slideshowet højreklikker man på [Image Viewer] vinduet for at vise en menu, hvorefter man i menuen klikker på [Slide show] [Setting Interval Time]. Indstil længden på intervallet (i sekunder), og klik derefter på [OK]. BEMÆRK: Intervallet for et slideshow bliver lidt længere end indstillingen på grund af den tid, der går med at bearbejde billederne til fremvisningen.

16 16 DA VISNING AF STILLBILLEDER (fortsat) Forstørrelse og reduktion af billedstørrelse Den følgende procedure beskriver, hvordan man ændrer størrelsen på det viste stillbillede. 1 Træk i hjørnet af [Image Viewer] vinduet for at ændre størrelsen af vinduet, så den ønskede størrelse for visning af billedet opnås. 2 Højreklik på [Image Viewer] vinduet for at vise en menu, Displayforstørrelse og klik på [Zoom] [Auto]. Størrelsen på stillbilledet gøres automatisk større eller mindre, så den passer til vinduet, og displayforstørrelsen (forstørrelses/ reduktionsprocent), der angives i vinduets titellinje, skifter i overensstemmelse hermed. Andre forstørrelses/reduktionsfunktioner Udover justering af billedets størrelse i forhold til vinduets størrelse, kan den viste størrelse på et stillbillede også ændres ved anvendelse af de nedenfor beskrevne metoder. Hver at disse funktioner kan vælges ved at højreklikke på [Image Viewer] vinduet. [Zoom] [Real Size]: Viser billedet i dets originale størrelse [Zoom] [Zoom In]: (displayforstørrelse på 100%). Viser billedet i en størrelse, der er den dobbelte af den aktuelle displayforstørrelse (op til 400%). [Zoom] [Zoom Out]:Viser billedet i en størrelse, der er den halve af den aktuelle displayforstørrelse (ned til 20%).

17 ORGANISERING AF ALBUMMER DA 17 Hvis det bliver nødvendigt, kan man til enhver tid slette eller kopiere stillbilleder, som man har tilføjet til et album. Proceduren, der er beskrevet herunder, påvirker kun stillbilledet i albummet. Den påvirker ikke den originale fil med stillbilledet, der blev tilføjet til albummet. Valg af flere stillbilleder For at slette eller kopiere flere stillbilleder på en gang udvælges disse i forvejen. Man kan også vælge alle stillbillederne i albummet. Kontinuerligt valg af stillbilleder Klik på stillbilleder, mens skiftetasten holdes nede. Klik Skift + Klik Hvis man klikker på et stillbillede, mens skiftetasten holdes nede, vælges billederne med mindre numre også. Valg af stillbilleder et ad gangen Klik på stillbilleder, mens Ctrl-tasten holdes nede. Ctrl + Klik Valg af alle stillbillederne Klik [Select All] i [Edit] menuen.

18 18 DA ORGANISERING AF ALBUMMER (fortsat) Sletning af unødvendige stillbilleder 1 Klik på det stillbillede, som De ønsker at slette, og klik dernæst på [Delete] i [Edit] menuen. En bekræftelsesmeddelelse vises. 2 Klik på [Yes]. De valgte stillbilleder slettes. Kopiering af stillbilleder 1 Klik på det stillbillede, som De ønsker at kopiere, og klik dernæst på [Copy] i [Edit] menuen. 2 Klik på det billede, der er placeret lige efter indsætningspunktet. For at tilføje billeder til slutningen af albummet, klikker man på det tomme område i højre del af vinduet. 3 Klik på [Paste] i [Edit] menuen. De kopierede stillbilleder indsættes lige før det valgte billede. BEMÆRK: Man kan også slette, kopiere eller sætte et billede ind ved at højreklikke på det. Indsætningspunkt

19 SÅDAN SENDES BILLEDER FRA ET ALBUM SOM DA 19 Stillbilleder i et album kan sendes som vedhæftning til . Klargøring: Før anvendelse af [ ] funktionen Hvis De anvender Internet Explorer, skal De sørge for at anvende version 5.5 eller senere. Når De installerer Internet Explorer, skal De vælge et typisk sæt af komponenter. 1 Klik på det stillbillede, som De ønsker at sende, og klik derefter på [ ]. Ny meddelelse-vinduet i programmet vises, og stillbilledet registreres som vedhæftning. BEMÆRK: Afhængigt af softwaren kan det ske, at et ny meddelelse-vindue ikke åbner, når der klikkes på [ ] knappen. Afhængigt af softwaren kan det være nødvendigt at udføre indstillinger som Vælg som MAPI klient eller Benyttet af MAPI applikation. Det maksimale antal meddelelser, der kan fremstilles samtidigt, er tre.

20 20 DA FREMSTILLING AF EN WEBSIDE Man kan gemme indholdet af et album i HTML format. Dette er nyttigt i følgende tilfælde: Når man vil lave en webside: Man kan lave en webside med en samling af billeder. Når man distribuerer et album: 1 Udvælg de stillbilleder, som De ønsker at gemme i HTML format. For at vælge mere end et stillbillede holder man skiftetasten eller Ctrl-tasten nede, mens man klikker på de ønskede billeder. For at vælge alle stillbillederne klikker man på [Select All] i [Edit] menuen. 2 Klik på [Web Page]. [Web Page] dialogboksen vises. Man kan lave et album i et format, der kan vises med en webbrowser. Dette er nyttigt, når man vil distribuere albummet på CD-R, etc. 3 Indstil de følgende punkter, når det er påkrævet. [Title]: Dette bliver titlen på websiden. [Font Color]: Dette specificerer farven på titlens tekst. [Back Color]: Dette specificerer baggrundsfarven på websiden. (Specificér en anden farve end skriftfarven.) [Limit horizontal size of the images]: Dette gør det muligt at specificere den maksimale bredde på billedet, der vises i webbrowseren. (Sæt antallet af pixel til et tal, der er meget mindre end bredden på PC ens display.) FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

21 FREMSTILLING AF EN WEBSIDE (fortsat) DA 21 4 Klik på [OK], specificér hvor filen skal gemmes, og klik på [Save]. HTML-filen lagres, og en mappe med samme navn bliver samtidigt lagret. Derefter vises en bekræftelsesmeddelelse, der spørger om websiden skal vises. 5 Klik på [Yes]. Webbrowseren åbner, og den fremstillede HTML-fil vises. Klik på et billede på websiden for at gøre det større. Hvad er det næste? Man kan også se en HTML-fil i webbrowseren ved at dobbeltklikke på HTML-filen. Man kan uploade HTMLfilen til sin hjemmeside, eller gemme den på en CD-R eller andet lagermedium og distribuere den. Behandl altid HTML-filer og mapper som et sæt. Hvis dens mappe mangler, kan en HTML-fil ikke vises i en webbrowser. BEMÆRK: Behøver De flere detaljer om, hvordan man fremstiller en hjemmeside, kan De konsultere Deres Internetudbyders website eller en af de mange tilgængelige håndbøger. Anvend tredjeparts software til fremstilling af hjemmesider eller lignende software til at redigere HTML-filer.

22 22 DA ÆNDRING AF BILLEDSTØRRELSE ELLER BILLEDKVALITET Ændring af billedstørrelsen Denne procedure beskriver, hvordan man ændrer størrelsen på et billede, der er blevet indlæst i Digital Photo Navigator. Denne procedure benyttes til at reducere størrelsen på et billede, der skal vedhæftes en eller lagres i et album. 1 Vælg det stillbillede, der skal ændres. For at vælge mere end et stillbillede holder man skiftetasten eller Ctrl-tasten nede, mens man klikker på de ønskede billeder. For at vælge alle stillbillederne klikker man på [Select All] i [Edit] menuen. 2 Klik på [Change Format]. [Image Format] dialogboksen vises. 3 Vælg et af følgende emner: [Expansion/Reduction]: Indstil den ønskede billedstørrelse i [Width] og [Height] datafelterne. Hvis [Keep aspect ratio] afkrydsningsfeltet ikke er valgt (dvs. det er nedtonet), kan både [Width] og [Height] datafelterne ændres. [Generic Size]: Vælg størrelsen fra listen med generiske størrelser. [PDA Size]: Dette er en billedstørrelse (160 x 160), der kan vises på de fleste PDA er. 4 Klik på [OK]. Hvis man vælger mere end et stillbillede i punkt 1, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker, at det samme format skal anvendes til alle billeder, klikker man på [Yes]. Hvis man ikke ønsker, at det samme format skal anvendes, klikker man på [No]. Det første billede gemmes. Derefter vælger man billedstørrelsen for hvert billede. Billedets størrelse ændres til den valgte størrelse. Hvis lodret-til-vandret forholdet er blevet ændret, vises blanke områder som sort.

23 ÆNDRING AF BILLEDSTØRRELSE ELLER BILLEDKVALITET (fortsat) DA 23 Ændring af billedkvaliteten, etc. Udover at størrelsen på et billede kan ændres, er det også muligt at rotere billeder, ændre eller korrigere kvaliteten på et billeder, samt ændre filformatet på et billede. De enkelte indstillingers funktion er beskrevet i detaljer herunder. [90 degrees Rotation] Hvis man drejer og holder camcorderen på siden, når man optager et billede, kan man fremstille et billede, hvis højde er større end dets bredde. Da stillbilledet ellers vil blive vist på siden, benytter man denne funktion til at dreje billedet 90 grader til portrætorientering. [None]: Ingen korrektion [Clockwise]: Drejer billedet 90 grader med uret. [Counterclockwise]: Drejer billedet 90 grader mod uret. [Image Correction (DV)] Indstillingen er ikke tilgængelig. [Format] Man kan vælge filformatet på et billede. [JPEG]: Dette er det format, der typisk bruges på Internettet. Dette format har en mindre filstørrelse. [BITMAP]: Dette er standard Windows billedformatet (BMP). Dette format kan anvendes samme med mange programmer. [JPEG Quality] Denne indstilling er til rådighed, når JPEG blev valgt i [Format] datafeltet. Flyttes skydeknappen mod venstre gøres filen mindre. Flyttes skydeknappen mod højre resulterer det i mindre forringelse af billedkvaliteten. Udgangsindstillingen er 75. BEMÆRK: Når [JPEG] er valgt i [Format] datafeltet, forringes billedets kvalitet en smule hver gang der klikkes på [OK] for [Image Format] dialogboksen. For at genoprette den originale billedkvalitet, genindlæser man den originale stillbilledfil. For at kontrollere filstørrelsen højreklikker man på stillbilledet og vælger [Properties].

24 24 DA HENTNING AF STILLBILLEDER FRA ET ALBUM Man kan hente stillbilleder fra et album og gemme dem som en fil. 1 Vælg det stillbillede, der skal hentes. For at vælge mere end et stillbillede holder man skiftetasten eller Ctrl-tasten nede, mens man klikker på de ønskede billeder. For at vælge alle stillbillederne klikker man på [Select All] i [Edit] menuen. 2 Klik på [Image]. [Image Format] dialogboksen vises. 3 Ændr billedformatet som ønsket. ( s. 22, 23) Klik derefter på [OK]. På dette tidspunkt kan De ændre billedstørrelsen og billedkvaliteten som ønsket. ( s. 22) [Save As] dialogboksen vises. 4 Specificér stedet, hvor De ønsker at lagre filen, indtast filnavnet, og klik derefter på [Save]. Billedfilen gemmes. Hvis man vælger mere end et stillbillede i punkt 1, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker at gemme alle billeder i det samme billedformat og med standardnavnene, klikker man på [Yes]. [Auto Save Result] dialogboksen vises. Klik derefter på [OK]. Hvis man ønsker at indstille billedformatet og indtaste et filnavn for hvert billede, klikker man på [No]. Det første billede gemmes. [Image Format] dialogboksen vises for det andet billede. Gentag punkterne 3 og 4 så mange gange det er nødvendigt.

25 FREMSTILLING AF EN LISTE AF STILLBILLEDER DA 25 Man kan anbringe flere stillbilleder sammen, og gemme dem som et enkelt stillbillede i en enkelt fil. 1 Mens skiftetasten eller Ctrl-tasten holdes nede, udvælger man de stillbilleder, der skal indgå i listen. 2 Klik på [Multi Image]. [Multi Image] dialogboksen vises. 3 Vælg antallet af opdelinger. Der kan vælges enten 4, 9, eller 16 opdelinger. 4 Klik på [Back Color], vælg farven for den generelle baggrund, og klik dernæst på [OK]. 5 Ændr stillbilledernes positioner som ønsket. Sletning af et billede: Højreklik på stillbilledet og vælg derefter [Delete]. Tilføjelse af et billede: Træk et billede fra højre del af Digital Photo Navigator vinduet til [Multi Image] dialogboksen. 6 Klik på [Save]. [Image Format] dialogboksen vises. 7 Ændr billedformatet som ønsket. ( s. 22, 23) Klik derefter på [OK]. På dette tidspunkt kan De ændre billedstørrelsen og billedkvaliteten som ønsket. ( s. 22) [Save As] dialogboksen vises. 8 Specificér stedet, hvor De ønsker at lagre filen, indtast filnavnet, og klik derefter på [Save]. Filen med stillbilledlisten gemmes.

26 26 DA FREMSTILLING AF ET SLIDESHOW ELLER EN ANIMATION Man kan fremstille et slideshow eller en animation i hvilken en serie af stillbilleder vises, og derefter gemme disse billeder som en videofil (filnavnstilføjelse.avi ). [Slide Show]: Stillbilleder vises et ad gangen og hvert billede vises i flere sekunder. [Animation]: Flere stillbilleder vises per sekund. Det anbefales, at man vælger en række stillbilleder, der samlet skaber indtryk af kontinuerlig bevægelse. 1 Mens skiftetasten eller Ctrl-tasten holdes nede, udvælger man flere stillbilleder. 2 Klik på [Movie]. [Movie Settings] dialogboksen vises. 3 Vælg enten [Slide Show] eller [Animation], alt efter hvad der skal frembringes. For et slideshow indstilles længden på intervallet (i sekunder). For en animation indstilles antallet af rammer (billeder) der vises per sekund. 4 Indstil de følgende punkter, når det er påkrævet. [Image Size]: Vælg størrelsen på billederne i videofilen. [Compressor]: Vælg komprimeringsprogramtypen. [Back Color]: Dette punkt anvendes, hvis højde-breddeforholdet på billederne ikke er 4:3. 5 Klik på [OK]. [Save As] dialogboksen vises. 6 Specificér stedet, hvor De ønsker at lagre filen, indtast filnavnet, og klik derefter på [Save]. Filnavnet kan ændres. Videofilen gemmes, og en bekræftelsesmeddelelse, der spørger om man vil afspille videoen nu, vises. 7 Klik på [Yes]. Videofilen afspilles. BEMÆRK: Hvis man ændrer [Compressor] punktindstillingen, skal man sørge for, at afspilningssystemet understøtter det pågældende komprimeringsprogram. Afhængigt af den valgte type for [Compressor], kan det ske, at en videofil ikke kan fremstilles. I nogle tilfælde er indstillingerne i [Video Compression] dialogboksen umuliggjort.

27 DA 27 ImageMixer with VCD (Windows og Macintosh) Ud over at kunne anvendes til at fange stillbilleder og fremstille albummer, kan ImageMixer anvendes til en række andre funktioner, inklusive justering af farve og lysstyrke, samt fangst af video gennem et USB-kabel eller et DVkabel. Læs denne sektion uanset om De bruger et Windows eller et Macintosh operativsystem. Forklaring af funktionsknapperne er vist her.

28 28 DA FOR IMAGEMIXER Muligheder ImageMixer softwaren rummer en række funktioner. Dens primære anvendelser er forklaret nedenfor. Redigering af Deres egne originale film ImageMixer giver Dem mulighed for at fange video fra en camcorder, omarrangere scener, tilføje specielle effekter ved overgange mellem scener, indsætning af stillbilleder, og giver Dem på andre måder fri hånd til at redigere Deres film. ImageMixer giver Dem også mulighed for at tilføje lyd og baggrundsmusik. Den redigerede film lagres i MPEG1 format, hvilket giver en forholdsvis mindre filstørrelse. Dette gør det mere bekvemt at distribuere det færdige resultat til eksempelvis Deres venner, hvilket igen udvider mulighederne for anvendelse af Deres camcorder. Fangst af video fra bånd Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. ImageMixer kan derefter konvertere video på båndet til MPEG1 format og lagre resultatet på PC en. BEMÆRK: Funktionen er ikke tilgængelig, hvis camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98 via et USB-kabel camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98/98SE eller Macintosh via et DV-kabel Tidstro fangst af video Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. ImageMixer kan derefter optage på harddisken i PC en, i stedet for på båndet. BEMÆRK: Funktionen er ikke tilgængelig, hvis camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98 via et USB-kabel camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98/98SE eller Macintosh via et DV-kabel Fangst af lyd fra en mikrofon eller en cd ImageMixer kan optage lyd fra PC ens mikrofon. Da optagelsen kan laves, samtidig med at videoen gengives, er det nemt at tilføje lyd, der er synkroniseret med tidligere optaget video. ImageMixer kan også tilføje musik fra en cd som baggrundsmusik til Deres film. Redigering af stillbilleder ImageMixer kan justere lysstyrken og kontrasten på stillbilleder og udvælge netop de dele, der er nødvendige. ImageMixer har også en række funktioner til korrektion af røde øjne. Derudover giver ImageMixer Dem mulig for frit at lave layout med stillbilleder, billeder, tekst, og andre elementer, så De kan fremstille Deres egne postkort, CD-R mærkater, osv.

29 FOR IMAGEMIXER (fortsat) DA 29 Administration af filer på harddisk ImageMixer kan administrere elementer (video, stillbilleder, lyd), der kan anvendes til redigering af film, som albummer. Bortset fra at dette gør det muligt at tjekke filer i listeformat eller gennem et slideshow, kan ImageMixer også udføre filbetjeninger som søgning, flytning, duplikering, og sletning. Udover at det gør filmredigering nemmere, er disse funktioner også nyttige til klassificering og administration af billeder med en camcorder. Oprettelse af en video-cd ImageMixer kan bruges til at redigere indfanget og redigeret video og derefter oprette en video-cd. VIGTIGT: Forskelle fra Digital Photo Navigator I modsætning til Digital Photo Navigator registrerer ImageMixer kun placeringen af en billedfil og dets miniaturebillede i albummer. Når billeder behandles med ImageMixer, påvirkes den originale fil af handlingen. Hvis et billede eksempelvis slettes fra et album, slettes den originale fil. Hvis en fil flyttes, ved ImageMixer ikke længere, hvor filen findes. Derfor bør behandlinger af filer udføres med eftertanke og omhyggelighed. Mere detaljeret information Denne brugsanvisning giver kun en oversigt over ImageMixer. Flere detaljer om hvordan de mange funktioner anvendes kan findes i online hjælpen. For at vise online hjælpen i Windows klikker man på [?] knappen, der findes i øverste højre hjørne af ImageMixer skærmen. Klik på denne knap starter web-browseren og viser online hjælpen. Hvis De vil have vist onlinehjælp til Macintosh, skal De dobbeltklikke på filen manual.html i mappen [ImageMixer with VCD]. PIXELA Bruger Støtte Center For flere detaljer om hvordan ImageMixer anvendes henvises til følgende Bruger Støtte Center. Nordamerika (Los Angeles) Telefon: Europa (U.K.) Telefon: Asien (Filippinerne) Telefon:

30 30 DA FANGST AF VIDEO Tidstro fangst af video Når en camcorder er tilsluttet til PC en ved hjælp af et USB-kabel, kan video fra camcorderen optages på PC ens harddisk i stedet for på båndet (tidstro fangst). 1 Sørg for, at der ikke sidder en kassette i camcorderen. 2 Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. Se Tilslutninger (Windows /Macintosh) ( s. 9) i Vejledning for softwareinstallation og USBtilslutning. 3 Sæt camcorderen i indstilling til optagelse. Camcorderen er nu tændt. vises på camcorderen s LCD skærm. Hvis ikke vises, skal [USB Video Streaming driver] installeres. Se Softwareinstallation (Windows ) ( s. 5) Softwareinstallation (Macintosh) ( s. 10) i Vejledning for softwareinstallation og USB-tilslutning. 4 Vælg [Start] [Programmer] [PIXELA] [ImageMixer] [ImageMixer With VCD Ver.1.1]. På en Macintosh dobbeltklikker man på [ImageMixer] ikonet på PC en. ImageMixer starter op. 5 Klik på knappen Input. Input-funktionsskærmen vises. Input FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

31 FANGST AF VIDEO (fortsat) 6 Klik på knappen USB input (USB). USB input funktionsskærmen vises. 7 Klik på knappen Video. Mængden af fri lagerplads vises på panelet til visning af information. 8 Klik på knappen Fangst. Fangsten begynder. 9 Klik igen på knappen Fangst. Når konverteringen er fuldført, registreres videofilen (MPEG1) i albummet. BEMÆRK: Hvis MPEG1-filerne ikke kan konverteres til MPEG4-filer med ImageMixer, skal De installere Windows Media Player (version 7 eller nyere). Windows Media Player kan hentes fra Microsoft s websted: Fangst af stillbilleder 1 Klik på knappen Stillbillede. 2 Klik på knappen Fangst. Videobilledet på det tidspunkt, hvor der klikkes på knappen, indfanges, og den resulterende stillbilledfil (JPEG) registreres i albummet. BEMÆRK: På panelet til visning af information, eller i filinformationsdialogen, kan nogle informationer, såsom datoen for filens oprettelse, være forkerte. Afbryd USB-kablet 1 Afbryd USB-kablet. 2 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. USB input (USB) Fangst Video Panel til visning af information Fangst DA 31 Stillbillede Panel til visning af information

32 32 DA FANGST AF VIDEO (fortsat) Fangst af video fra bånd Når en camcorderen er tilsluttet til PC en ved hjælp af et USB-kabel, kan video kopieres fra camcorderbåndet til PC en. 1 Sæt camcorderen i indstilling til afspilning af bånd. Camcorderen er nu tændt. 2 Vælg [Start] [Programmer] [PIXELA] [ImageMixer] [ImageMixer With VCD Ver.1.1]. ImageMixer starter op. På en Macintosh dobbeltklikker man på [ImageMixer] ikonet på PC en. ImageMixer starter op. 3 Klik på knappen Input. Input-funktionsskærmen vises. Input 4 Klik på knappen USB input (USB). USB input funktionsskærmen vises. Efter et stykke tid vises en blå skærm. USB input (USB)

33 FANGST AF VIDEO (fortsat) Kopiering af video 1 Klik på knappen Video. Mængden af fri lagerplads vises på panelet til visning af information. 2 Klik på knappen Afspilning. Camcorderen begynder at afspille videoen, og det samme billede vises på PC ens skærm. 3 Klik på knappen Fangst. Fangsten begynder. 4 Klik igen på knappen Fangst. Når konverteringen er fuldført, registreres videofilen (MPEG1) i albummet. BEMÆRK: Hvis MPEG1-filerne ikke kan konverteres til MPEG4-filer med ImageMixer, skal De installere Windows Media Player (version 7 eller nyere). Windows Media Player kan hentes fra Microsoft's websted: Afspilning Fangst Video Panel til visning af information DA 33 Afbryd USB-kablet 1 Afbryd USB-kablet. 2 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. BEMÆRK: Hvis De bruger en PC med Windows, kan De benytte et DV-kabel til at optage video i stedet for et USBkabel. I så fald skal De klikke på knappen Digitalt videokamerainput (1394) i trin 4 på side 32. Se i onlinehjælpen for at få yderligere oplysninger. ( s. 29) For at kopiere en video som et stillbillede klikker man på knappen Stillbillede i punkt 1 i Kopiering af video og udfører punkterne 2 4. Det er ikke muligt at fange video, og samtidig bevare DV-formatet. Benyt andet tilgængeligt DV-capture software. Hvis De indfanger video fra et bånd via et DV-kabel (ekstraudstyr), kan der opstå støj, afhængigt af hardwarens type eller ydeevne. I så fald skal De bruge USB-kablet.

34 34 DA ADMINISTRATION AF FILER ImageMixer kan gruppere og søge efter filer (stillbilleder, video, og lyd), der er registreret i et album, i henhold til filernes anvendelsesformål. For at afspille en fil dobbeltklikker man på dens miniaturebillede. Menu Vælg album Billedredigering Skift display Skift display Miniaturebillede Søg

35 REDIGERING AF VIDEO DA 35 ImageMixer kan redigere videofiler, der er registreret i et album. ImageMixer kan også indsætte stillbilleder og tilføje lyd. Vælg videoredigering Materialevalg Redigering Prøvevisning Fremstil video Miniaturebillede Arrangér miniaturebilleder Pålæg sceneskifteffekter Arrangér lyd Dobbeltklik på et af (video eller stillbillede) miniaturebillederne, der er arrangeret i bunden af skærmen, vil få redigeringsvinduet til at forsvinde. Begyndelsen/slutningen af videoer kan slettes og lyden justeres. Hvor lang tid stillbilleder skal stå, kan de justeres.

36 36 DA REDIGERING AF VIDEO (fortsat) Beskæringsredigering Lydredigering Beskæring OK For at tjekke resultatet af redigering, klikker man på knappen Prøvevisning. Når redigering er fuldført, klikker man på knappen Fremstil video for at gemme slutproduktet.

37 OPRETTELSE AF EN VIDEO-CD DA 37 Hvis computeren har et CD-R-drev, kan De bruge ImageMixer til at oprette en video-cd. Video CD Video CD Klik på knappen Video CD på den første skærm i ImageMixer eller på ImageMixer-skærmen. Skærmen [IMx VCD] vises. Video CD Klik på [Video CD]. Menu/Layout-skærmen vises. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

38 Master Page: Left 38 DA OPRETTELSE AF EN VIDEO-CD (fortsat) Vis/Opret Knapindstillinger Stilindstillinger Titelindstillinger Angiv stilen på menuskærmen Skriv titlen Flyt filmknappen (registrerede videoklip) Skriv knappens navn Angiv baggrund og musik Registrer videoklippene Når videoklippene er registreret, og De har angivet titlen og knapnavnet, skal De klikke på knappen Vis/ Opret. Vis/Opret-skærmen vises. Indstil Vis Opret Sæt en tom CD-R-disk i CD-R-drevet, og klik på knappen Opret for at oprette en video-cd. BEMÆRKNINGER: Hvis De bruger en Windows -pc, skal De se på følgende websted for at få en driver, der er kompatibel med Windows : Hvis De bruger en Macintosh-PC, kræves desuden CD-skriveprogrammet Toast fra Roxio, Inc. og et kompatibelt CD-R-drev for at oprette en video-cd. Følg ovenstående fremgangsmåde for at oprette en Video CD-billedfil og derefter åbne den med ToastTM og oprette video-cd en. Nogle CD-R-drev er ikke kompatible. Se i onlinehjælpen til ImageMixer for at få yderligere oplysninger. (墌 s. 29) De oprettede video-cd er kan kun afspilles på afspillere, som overholder Video CD-standarden Version 2.0. Billedkvaliteten kan forringes, hvis De opretter en video-cd med video, som er indfanget fra en camcorder via et USB-kabel. _007DA_PDF_04M3D1_D3-DSC-ImageMixer.fm Page 38

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Dit liv på film Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Respektér venligst rettighederne for

Læs mere

Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Quickstart- & fejlfindingsvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 3 Sikkerhed og komfort... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren...

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning sdfg 3 Sono Key 1.1 Brugervejledning Sono Key tilbyder adgang til alle din kommunikationsmaskines funktioner på en ensartet og intuitiv måde. Det er en omfattende pakke

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere