Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD"

Transkript

1 Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT A

2 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER... 7 Digital Photo Navigator... 7 ImageMixer with VCD... 8 Indlæsning af stillbilleder (Windows )... 9 TILFØJELSE AF STILLBILLEDER TIL ET ALBUM SÅDAN LUKKES DIGITAL PHOTO NAVIGATOR Afspilning og behandling af billeder (Windows ) INDLÆSNING AF ET ALBUM VISNING AF STILLBILLEDER Visning af et udvalgt stillbillede Visning af en række af billeder Forstørrelse og reduktion af billedstørrelse ORGANISERING AF ALBUMMER Valg af flere stillbilleder Sletning af unødvendige stillbilleder Kopiering af stillbilleder SÅDAN SENDES BILLEDER FRA ET ALBUM SOM FREMSTILLING AF EN WEBSIDE ÆNDRING AF BILLEDSTØRRELSE ELLER BILLEDKVALITET Ændring af billedstørrelsen Ændring af billedkvaliteten, etc HENTNING AF STILLBILLEDER FRA ET ALBUM FREMSTILLING AF EN LISTE AF STILLBILLEDER FREMSTILLING AF ET SLIDESHOW ELLER EN ANIMATION... 26

3 DA 3 ImageMixer with VCD (Windows og Macintosh) FOR IMAGEMIXER Muligheder Mere detaljeret information PIXELA Bruger Støtte Center FANGST AF VIDEO Tidstro fangst af video Fangst af video fra bånd ADMINISTRATION AF FILER REDIGERING AF VIDEO OPRETTELSE AF EN VIDEO-CD Appendiks AFHOLDELSE AF ET VIDEOMØDE OVER INTERNETTET Brug af Windows NetMeeting (kun Windows ) Brug af Windows Messenger (kun Windows XP) FEJLFINDING INDEX... 47

4 4 DA FORSIGTIG: Anvend dette udstyr i overensstemmelse med betjeningsprocedurerne i denne brugsanvisning. Anvend kun den medfølgende CD-ROM. Anvend aldrig nogen anden CD-ROM til at køre denne software. Forsøg aldrig at ændre denne software. Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af JVC, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret. BEMÆRK: Når der sluttes et USB-kabel eller et DV-kabel til en PC Skift aldrig til tilstanden VIDEO/MEMORY (DSC) på camcorderen, når USB-kablet er tilsluttet. Det kan medføre, at PC en ikke genkender camcorderen. Hvis dette sker, skal De kontrollere, at PC en ikke læser på camcorderen, og derefter tage USB-kablet ud af forbindelse og tilslutte det igen. Sluk eller tænd aldrig for camcorderen, når USB- eller DV-kablet er tilsluttet. Det kan medføre fejl på PC en. Korrekt behandling af en CD-ROM Pas på ikke at komme til at tilsmudse eller ridse spejloverfladen (modsat den trykte overflade). Lad være med at skrive eller sætte klæbemærker på forsiden såvel som bagsiden. Hvis CD-ROM en er blevet snavset, skal den tørres forsigtigt af med en blød klud fra midterhullet udad mod kanten med en rundtgående bevægelse. Anvend ikke almindelig pladerens eller pladespray. Undlad at bøje CD-ROM en og røre ved dens spejloverflade. Opbevar ikke Deres CD-ROM på et sted med støv, varme elller luftfugtighed. Hold den borte fra direkte sol. De kan finde den sidste nye information (på engelsk) på vores world wide web server på Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er registreret varemærke tilhørende Apple Computer. Andre produkt- og firmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere.

5 INTRODUKTION DA 5 Hvordan dette dokument læses Dette dokument består af de følgende tre sektioner og et appendiks. Læs venligst Vejledning for softwareinstallation og USB-tilslutning, før programmet anvendes. Indlæsning af stillbilleder (Windows ) Denne sektion forklarer, hvordan man indlæser stillbilleder i albummet, der hører til Digital Photo Navigator softwaren. Afspilning og behandling af billeder (Windows ) Denne sektion forklarer, hvordan man behandler stillbilleder ved hjælp af Digital Photo Navigator softwaren. Man kan sende stillbilleder som og lagre et album som en webside. ImageMixer with VCD (Windows og Macintosh) Denne sektion introducerer ImageMixer softwaren. Ud over at kunne anvendes til at fange stillbilleder og fremstille albummer, kan ImageMixer anvendes til en række andre funktioner, inklusive justering af farve og lysstyrke, samt fangst af video gennem et USB-kabel eller et DV-kabel. ImageMixer bruges også til at redigere den indfangne video og derefter oprette en video-cd.* Yderligere detaljer kan findes i ImageMixer online hjælpen. * Der kræves et CD-R-drev for at oprette en video-cd. Hvis De bruger en Windows -pc, skal De se på følgende websted for at få en driver, der er kompatibel med Windows : Hvis De bruger en Macintosh-PC, kræves programmet Toast fra Roxio, Inc. Appendiks Dette appendiks forklarer, hvordan man anvender en camcorder til at holde et videomøde over Internettet. Dette appendiks indeholder også fejlfindingsvejledning og indeks.

6 6 DA INTRODUKTION (fortsat) Symbolernes betydning De følgende symboler er anvendt i dette dokument. BEMÆRK: Angiver problemer, der kan forekommer under anvendelse af disse softwareprogrammer, fænomener, der kan tage sig ud som et problem, begrænsninger i forbindelse med brugen af disse softwareprogrammer, samt anden information, det er nyttigt at kende til. Angiver sider, hvor relateret information kan findes. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE Angiver, at forklaringen fortsætter på den næste side. Ophavsret I henhold til ophavsretten må materiale, som De redigerer ved hjælp af dette software, ikke benyttes til andet end Deres egen personlige brug, såfremt der ikke foreligger tilladelse til andet fra indehaveren af ophavsretten. Bemærk, at denne restriktion også gælder, når man overspiller spor fra en cd til anvendelse som baggrundsmusik til Deres egne film.

7 UENDELIGE MULIGHEDER DA 7 Digital Photo Navigator Send Deres favoritvideoer og billeder med Alle har videokassetter, der indeholder video og billeder, som man aldrig får vist til andre. Uanset hvor vidunderlige optagelserne var, så var familie og gæster ofte de eneste mennesker, der fik dem at se, fordi der ikke fandtes nogen bekvem metode til at vise dem, bortset fra på fjernsynet i ens eget hjem. Venner og familie, der bor langt væk, havde ingen chance for at se dem. Og man ønsker ikke at smide disse videokassetter væk, fordi de indeholder kære minder. Nu kan De løsne alle disse problemer med en PC. Hvis De benytter et USB-kabel til at slutte en camcorder til en pc og software (f.eks. ImageMixer osv.) til at fange video og stillbilleder til en pc, kan De kopiere videoklip fra camcorderen til pc'en. De kan derefter sende filerne til enhver som vedhæftning til en . Kan jeg gøre dette med min PC? Ja, under forudsætning af, at Deres PC er forsynet med en USB-port. Er de fleste video-datafiler ikke for store til at de rent praktiske kan sendes som vedhæftninger til ? I tilfælde af stillbilleder kan De anvende denne software til at reducere filstørrelserne. Fremstil et virtuelt album Hvis man har en masse billedfiler med enslydende navne, kan det være svært at huske, hvilken fil, der indeholder et bestemt billede. De kan anvende denne software til at vise disse billeder på Deres PC, akkurat som hvis De havde sat billederne ind i et fotoalbum. Da De kan løbe gennem disse billeder, på samme måde, som hvis De bladrede i et fotoalbum, kan De hurtigt finde et bestemt billede, som De eksempelvis ønsker at sende som . Kan jeg distribuerer kopier af albummer? De kan gemme albummer i webside-format. Når et album gemmes i dette format, kan enhver, der har en browser, se albummet på enhver type PC. Da albummet allerede er i webside-format, kan De også udstille Deres fotos på Internettet. I henhold til ophavsretten er det forbudt at distribuere ophavsretligt beskyttede billeder uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Sørg for at De har tilladelse til at distribuere sådanne billeder, før De faktisk gør det.

8 8 DA UENDELIGE MULIGHEDER (fortsat) ImageMixer with VCD Redigér Deres egne film Redigér Deres egne originale film ved at bearbejde og omarrangere videoklip og stillbilleder, som De har indlæst i Deres PC. Nu kan De blive instruktør! Bare optag en video med Deres camcorder og rediger derefter videoen på Deres PC. Når De har afsluttet Deres film, kan De gengive den på Deres PC, sende den via , og endog vise den på Internettet. Oprettelse af en video-cd Når De har indlæst og redigeret videoklip på PC en, kan De oprette en video-cd* ( s. 37). Da der kan optages op til 64 minutters video på en 650 MB CD, kan De med fordel bruge en video-cd til at sende filer, som er for store til at kunne vedhæftes i . Video-CD er kan også afspilles på de fleste DVD-afspillere, så de er nyttige, hvis De vil sende video til en person, der ikke har en PC. * Der kræves et CD-R-drev for at oprette en video-cd. Hvis De bruger en Windows -PC, skal De se på følgende websted for at få en driver, der er kompatibel med Windows : Hvis De bruger en Macintosh-PC, kræves programmet Toast fra Roxio, Inc. Tilføj et kamera til Deres PC De kan forvandle Deres camcorder til et tilbehør til Deres PC. Når De eksempelvis optager en video, kan De optage den på Deres PC i stedet for på en kassette. De kan også bruge Windows NetMeeting, Windows Messenger (kun Windows XP) (eller lignende software) i kombination med denne software til at holde et videomøde over Internettet. (For at kunne holde et videomøde over Internettet med Windows NetMeeting eller Windows Messenger, skal De registreres hos MSN Messenger og Microsoft HotMail.)

9 DA 9 Indlæsning af stillbilleder (Windows ) Digital Photo Navigator softwaren lader Dem gemme og se stillbilleder i et format som et fotoalbum. Ikonerne, der vises i Digital Photo Navigator vinduet, har samme funktionerne som menuerne. I denne sektion er næsten alle procedurerne forklaret ved brug af ikonerne. Læs denne sektion, hvis De anvender et Windows operativsystem. Menuer Ikoner

10 10 DA TILFØJELSE AF STILLBILLEDER TIL ET ALBUM De kan benytte Digital Photo Navigator til at lave et album, der indeholder en samling af stillbilleder. 1 Vælg [Start] [Programmer] [Digital Photo Navigator] [Digital Photo Navigator 1.0]. Digital Photo Navigator starter. Luk alle andre programmer, der kører på PC en. Luk alle programmer, der kører i baggrunden, såsom pauseskærm, programmer, antivirusprogrammer, skemaprogrammer, etc. Afbryd deling af filer og printer. 2 Klik på [Import]. 3 Klik på [Image]. [Open] dialogboksen vises. 4 Åbn den mappe, der indeholder de ønskede stillbilleder. Vælg mappen med stillbillederne, der er kopieret til PC en, og klik på [Open]. Stillbilledfilerne vises i vinduet. 5 Vælg de ønskede stillbilledfiler og klik på [Open]. Stillbillederne vises i højre del af Digital Photo Navigator vinduet. Man kan vælge mere end en fil. Man kan også tilføje filer ved at trække dem ind i og slippe dem i højre del af Digital Photo Navigator vinduet. 6 Tilføj yderligere stillbilleder som ønsket ved at gentage punkterne 3 5. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

11 TILFØJELSE AF STILLBILLEDER TIL ET ALBUM (fortsat) DA 11 7 Klik på [Export]. 8 Klik på [Album]. [Save As] dialogboksen vises. 9 Specificér, hvor De ønsker at gemme albummet, indtast filnavnet for albummet, og klik derefter på [Save]. Albummet er nu gemt. Når man gemmer et album for første gang, efter at softwaren er blevet installeret, vises en meddelelse, der spørger, om man ønsker at registrere associeringen af filtypenavnet jia. Klik derefter på [Yes]. Hvordan Digital Photo Navigator lukkes, er beskrevet i Sådan lukkes Digital Photo Navigator ( s. 12).

12 12 DA SÅDAN LUKKES DIGITAL PHOTO NAVIGATOR 1 Klik på [File] menuen og klik derefter på [Exit]. Hvis man allerede har gemt et album, vises en bekræftelsesmeddelelse. Gå derefter til punkt 2. Hvis man ikke har gemt et album efter at have indlæst stillbilleder, vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på [Yes] for at gemme et album. [Save as] dialogboksen vises. Specificér, hvor De ønsker at gemme albummet, indtast filnavnet for albummet, og klik derefter på [Save]. En bekræftelsesmeddelelse vises. Gå derefter til punkt 2. For at afslutte Digital Photo Navigator uden at gemme et album, klikker man på [No]. En bekræftelsesmeddelelse vises. Gå derefter til punkt 2. 2 Klik på [Yes]. Digital Photo Navigator lukker.

13 DA 13 Afspilning og behandling af billeder (Windows ) Denne sektion forklarer, hvordan man kan behandle stillbilleder ved hjælp af Digital Photo Navigator. Man kan sende stillbilleder som vedhæftning til en og lagre et album som en webside. Husk at læse Indlæsning af stillbilleder (Windows ), før De læser denne sektion. Ikonerne, der vises i Digital Photo Navigator vinduet, har samme funktionerne som menuerne. I denne sektion er næsten alle procedurerne forklaret ved brug af ikonerne. Læs denne sektion, hvis De anvender et Windows operativsystem. Menuer Ikoner

14 14 DA INDLÆSNING AF ET ALBUM 1 Start Digital Photo Navigator. 2 Klik på [Import]. 3 Klik på [Album]. [Open] dialogboksen vises. 4 Åbn mappen, hvor albummet blev lagret. 5 Klik på den ønskede albumfil, og klik dernæst på [Open]. Albummets indhold vises i højre del af Digital Photo Navigator vinduet. 6 Klik på [Export]. BEMÆRK: Man kan også åbne albumfilen ved at trække den ind i og slippe den i Digital Photo Navigator vinduet. Hvis et album aktuelt er åbnet, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker at åbne det netop valgte album i stedet for det, der allerede er åbent, klikker man på [Yes]. Hvis man ikke har gemt et album, man allerede har åbnet, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker at gemme albummet, klikker man på [Yes]. Hvis man ikke ønsker at gemme albummet, klikker man på [No]. Hvis man ønsker at tilføje stillbilleder fra det netop valgte album til det album, der allerede er åbent, klikker man på [No].

15 VISNING AF STILLBILLEDER DA 15 Visning af et udvalgt stillbillede Ethvert af de stillbilleder der er vist i højre del af Digital Photo Navigator vinduet kan udvælges til visning. 1 Dobbeltklik på det stillbillede, der skal vises. [Image Viewer] vinduet kommer frem, og det valgte billede vises heri. Visning af en række af billeder For at vise en række billeder på slideshow facon, klikker man på knappen i [Image Viewer] vinduet. Man kan også bevæge sig gennem billederne manuelt i hver retning ved at klikke på og knapperne. Stop slideshow Start slideshow Første billede Foregående billede Sidste billede Næste billede For at justere hastigheden på slideshowet højreklikker man på [Image Viewer] vinduet for at vise en menu, hvorefter man i menuen klikker på [Slide show] [Setting Interval Time]. Indstil længden på intervallet (i sekunder), og klik derefter på [OK]. BEMÆRK: Intervallet for et slideshow bliver lidt længere end indstillingen på grund af den tid, der går med at bearbejde billederne til fremvisningen.

16 16 DA VISNING AF STILLBILLEDER (fortsat) Forstørrelse og reduktion af billedstørrelse Den følgende procedure beskriver, hvordan man ændrer størrelsen på det viste stillbillede. 1 Træk i hjørnet af [Image Viewer] vinduet for at ændre størrelsen af vinduet, så den ønskede størrelse for visning af billedet opnås. 2 Højreklik på [Image Viewer] vinduet for at vise en menu, Displayforstørrelse og klik på [Zoom] [Auto]. Størrelsen på stillbilledet gøres automatisk større eller mindre, så den passer til vinduet, og displayforstørrelsen (forstørrelses/ reduktionsprocent), der angives i vinduets titellinje, skifter i overensstemmelse hermed. Andre forstørrelses/reduktionsfunktioner Udover justering af billedets størrelse i forhold til vinduets størrelse, kan den viste størrelse på et stillbillede også ændres ved anvendelse af de nedenfor beskrevne metoder. Hver at disse funktioner kan vælges ved at højreklikke på [Image Viewer] vinduet. [Zoom] [Real Size]: Viser billedet i dets originale størrelse [Zoom] [Zoom In]: (displayforstørrelse på 100%). Viser billedet i en størrelse, der er den dobbelte af den aktuelle displayforstørrelse (op til 400%). [Zoom] [Zoom Out]:Viser billedet i en størrelse, der er den halve af den aktuelle displayforstørrelse (ned til 20%).

17 ORGANISERING AF ALBUMMER DA 17 Hvis det bliver nødvendigt, kan man til enhver tid slette eller kopiere stillbilleder, som man har tilføjet til et album. Proceduren, der er beskrevet herunder, påvirker kun stillbilledet i albummet. Den påvirker ikke den originale fil med stillbilledet, der blev tilføjet til albummet. Valg af flere stillbilleder For at slette eller kopiere flere stillbilleder på en gang udvælges disse i forvejen. Man kan også vælge alle stillbillederne i albummet. Kontinuerligt valg af stillbilleder Klik på stillbilleder, mens skiftetasten holdes nede. Klik Skift + Klik Hvis man klikker på et stillbillede, mens skiftetasten holdes nede, vælges billederne med mindre numre også. Valg af stillbilleder et ad gangen Klik på stillbilleder, mens Ctrl-tasten holdes nede. Ctrl + Klik Valg af alle stillbillederne Klik [Select All] i [Edit] menuen.

18 18 DA ORGANISERING AF ALBUMMER (fortsat) Sletning af unødvendige stillbilleder 1 Klik på det stillbillede, som De ønsker at slette, og klik dernæst på [Delete] i [Edit] menuen. En bekræftelsesmeddelelse vises. 2 Klik på [Yes]. De valgte stillbilleder slettes. Kopiering af stillbilleder 1 Klik på det stillbillede, som De ønsker at kopiere, og klik dernæst på [Copy] i [Edit] menuen. 2 Klik på det billede, der er placeret lige efter indsætningspunktet. For at tilføje billeder til slutningen af albummet, klikker man på det tomme område i højre del af vinduet. 3 Klik på [Paste] i [Edit] menuen. De kopierede stillbilleder indsættes lige før det valgte billede. BEMÆRK: Man kan også slette, kopiere eller sætte et billede ind ved at højreklikke på det. Indsætningspunkt

19 SÅDAN SENDES BILLEDER FRA ET ALBUM SOM DA 19 Stillbilleder i et album kan sendes som vedhæftning til . Klargøring: Før anvendelse af [ ] funktionen Hvis De anvender Internet Explorer, skal De sørge for at anvende version 5.5 eller senere. Når De installerer Internet Explorer, skal De vælge et typisk sæt af komponenter. 1 Klik på det stillbillede, som De ønsker at sende, og klik derefter på [ ]. Ny meddelelse-vinduet i programmet vises, og stillbilledet registreres som vedhæftning. BEMÆRK: Afhængigt af softwaren kan det ske, at et ny meddelelse-vindue ikke åbner, når der klikkes på [ ] knappen. Afhængigt af softwaren kan det være nødvendigt at udføre indstillinger som Vælg som MAPI klient eller Benyttet af MAPI applikation. Det maksimale antal meddelelser, der kan fremstilles samtidigt, er tre.

20 20 DA FREMSTILLING AF EN WEBSIDE Man kan gemme indholdet af et album i HTML format. Dette er nyttigt i følgende tilfælde: Når man vil lave en webside: Man kan lave en webside med en samling af billeder. Når man distribuerer et album: 1 Udvælg de stillbilleder, som De ønsker at gemme i HTML format. For at vælge mere end et stillbillede holder man skiftetasten eller Ctrl-tasten nede, mens man klikker på de ønskede billeder. For at vælge alle stillbillederne klikker man på [Select All] i [Edit] menuen. 2 Klik på [Web Page]. [Web Page] dialogboksen vises. Man kan lave et album i et format, der kan vises med en webbrowser. Dette er nyttigt, når man vil distribuere albummet på CD-R, etc. 3 Indstil de følgende punkter, når det er påkrævet. [Title]: Dette bliver titlen på websiden. [Font Color]: Dette specificerer farven på titlens tekst. [Back Color]: Dette specificerer baggrundsfarven på websiden. (Specificér en anden farve end skriftfarven.) [Limit horizontal size of the images]: Dette gør det muligt at specificere den maksimale bredde på billedet, der vises i webbrowseren. (Sæt antallet af pixel til et tal, der er meget mindre end bredden på PC ens display.) FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

21 FREMSTILLING AF EN WEBSIDE (fortsat) DA 21 4 Klik på [OK], specificér hvor filen skal gemmes, og klik på [Save]. HTML-filen lagres, og en mappe med samme navn bliver samtidigt lagret. Derefter vises en bekræftelsesmeddelelse, der spørger om websiden skal vises. 5 Klik på [Yes]. Webbrowseren åbner, og den fremstillede HTML-fil vises. Klik på et billede på websiden for at gøre det større. Hvad er det næste? Man kan også se en HTML-fil i webbrowseren ved at dobbeltklikke på HTML-filen. Man kan uploade HTMLfilen til sin hjemmeside, eller gemme den på en CD-R eller andet lagermedium og distribuere den. Behandl altid HTML-filer og mapper som et sæt. Hvis dens mappe mangler, kan en HTML-fil ikke vises i en webbrowser. BEMÆRK: Behøver De flere detaljer om, hvordan man fremstiller en hjemmeside, kan De konsultere Deres Internetudbyders website eller en af de mange tilgængelige håndbøger. Anvend tredjeparts software til fremstilling af hjemmesider eller lignende software til at redigere HTML-filer.

22 22 DA ÆNDRING AF BILLEDSTØRRELSE ELLER BILLEDKVALITET Ændring af billedstørrelsen Denne procedure beskriver, hvordan man ændrer størrelsen på et billede, der er blevet indlæst i Digital Photo Navigator. Denne procedure benyttes til at reducere størrelsen på et billede, der skal vedhæftes en eller lagres i et album. 1 Vælg det stillbillede, der skal ændres. For at vælge mere end et stillbillede holder man skiftetasten eller Ctrl-tasten nede, mens man klikker på de ønskede billeder. For at vælge alle stillbillederne klikker man på [Select All] i [Edit] menuen. 2 Klik på [Change Format]. [Image Format] dialogboksen vises. 3 Vælg et af følgende emner: [Expansion/Reduction]: Indstil den ønskede billedstørrelse i [Width] og [Height] datafelterne. Hvis [Keep aspect ratio] afkrydsningsfeltet ikke er valgt (dvs. det er nedtonet), kan både [Width] og [Height] datafelterne ændres. [Generic Size]: Vælg størrelsen fra listen med generiske størrelser. [PDA Size]: Dette er en billedstørrelse (160 x 160), der kan vises på de fleste PDA er. 4 Klik på [OK]. Hvis man vælger mere end et stillbillede i punkt 1, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker, at det samme format skal anvendes til alle billeder, klikker man på [Yes]. Hvis man ikke ønsker, at det samme format skal anvendes, klikker man på [No]. Det første billede gemmes. Derefter vælger man billedstørrelsen for hvert billede. Billedets størrelse ændres til den valgte størrelse. Hvis lodret-til-vandret forholdet er blevet ændret, vises blanke områder som sort.

23 ÆNDRING AF BILLEDSTØRRELSE ELLER BILLEDKVALITET (fortsat) DA 23 Ændring af billedkvaliteten, etc. Udover at størrelsen på et billede kan ændres, er det også muligt at rotere billeder, ændre eller korrigere kvaliteten på et billeder, samt ændre filformatet på et billede. De enkelte indstillingers funktion er beskrevet i detaljer herunder. [90 degrees Rotation] Hvis man drejer og holder camcorderen på siden, når man optager et billede, kan man fremstille et billede, hvis højde er større end dets bredde. Da stillbilledet ellers vil blive vist på siden, benytter man denne funktion til at dreje billedet 90 grader til portrætorientering. [None]: Ingen korrektion [Clockwise]: Drejer billedet 90 grader med uret. [Counterclockwise]: Drejer billedet 90 grader mod uret. [Image Correction (DV)] Indstillingen er ikke tilgængelig. [Format] Man kan vælge filformatet på et billede. [JPEG]: Dette er det format, der typisk bruges på Internettet. Dette format har en mindre filstørrelse. [BITMAP]: Dette er standard Windows billedformatet (BMP). Dette format kan anvendes samme med mange programmer. [JPEG Quality] Denne indstilling er til rådighed, når JPEG blev valgt i [Format] datafeltet. Flyttes skydeknappen mod venstre gøres filen mindre. Flyttes skydeknappen mod højre resulterer det i mindre forringelse af billedkvaliteten. Udgangsindstillingen er 75. BEMÆRK: Når [JPEG] er valgt i [Format] datafeltet, forringes billedets kvalitet en smule hver gang der klikkes på [OK] for [Image Format] dialogboksen. For at genoprette den originale billedkvalitet, genindlæser man den originale stillbilledfil. For at kontrollere filstørrelsen højreklikker man på stillbilledet og vælger [Properties].

24 24 DA HENTNING AF STILLBILLEDER FRA ET ALBUM Man kan hente stillbilleder fra et album og gemme dem som en fil. 1 Vælg det stillbillede, der skal hentes. For at vælge mere end et stillbillede holder man skiftetasten eller Ctrl-tasten nede, mens man klikker på de ønskede billeder. For at vælge alle stillbillederne klikker man på [Select All] i [Edit] menuen. 2 Klik på [Image]. [Image Format] dialogboksen vises. 3 Ændr billedformatet som ønsket. ( s. 22, 23) Klik derefter på [OK]. På dette tidspunkt kan De ændre billedstørrelsen og billedkvaliteten som ønsket. ( s. 22) [Save As] dialogboksen vises. 4 Specificér stedet, hvor De ønsker at lagre filen, indtast filnavnet, og klik derefter på [Save]. Billedfilen gemmes. Hvis man vælger mere end et stillbillede i punkt 1, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker at gemme alle billeder i det samme billedformat og med standardnavnene, klikker man på [Yes]. [Auto Save Result] dialogboksen vises. Klik derefter på [OK]. Hvis man ønsker at indstille billedformatet og indtaste et filnavn for hvert billede, klikker man på [No]. Det første billede gemmes. [Image Format] dialogboksen vises for det andet billede. Gentag punkterne 3 og 4 så mange gange det er nødvendigt.

25 FREMSTILLING AF EN LISTE AF STILLBILLEDER DA 25 Man kan anbringe flere stillbilleder sammen, og gemme dem som et enkelt stillbillede i en enkelt fil. 1 Mens skiftetasten eller Ctrl-tasten holdes nede, udvælger man de stillbilleder, der skal indgå i listen. 2 Klik på [Multi Image]. [Multi Image] dialogboksen vises. 3 Vælg antallet af opdelinger. Der kan vælges enten 4, 9, eller 16 opdelinger. 4 Klik på [Back Color], vælg farven for den generelle baggrund, og klik dernæst på [OK]. 5 Ændr stillbilledernes positioner som ønsket. Sletning af et billede: Højreklik på stillbilledet og vælg derefter [Delete]. Tilføjelse af et billede: Træk et billede fra højre del af Digital Photo Navigator vinduet til [Multi Image] dialogboksen. 6 Klik på [Save]. [Image Format] dialogboksen vises. 7 Ændr billedformatet som ønsket. ( s. 22, 23) Klik derefter på [OK]. På dette tidspunkt kan De ændre billedstørrelsen og billedkvaliteten som ønsket. ( s. 22) [Save As] dialogboksen vises. 8 Specificér stedet, hvor De ønsker at lagre filen, indtast filnavnet, og klik derefter på [Save]. Filen med stillbilledlisten gemmes.

26 26 DA FREMSTILLING AF ET SLIDESHOW ELLER EN ANIMATION Man kan fremstille et slideshow eller en animation i hvilken en serie af stillbilleder vises, og derefter gemme disse billeder som en videofil (filnavnstilføjelse.avi ). [Slide Show]: Stillbilleder vises et ad gangen og hvert billede vises i flere sekunder. [Animation]: Flere stillbilleder vises per sekund. Det anbefales, at man vælger en række stillbilleder, der samlet skaber indtryk af kontinuerlig bevægelse. 1 Mens skiftetasten eller Ctrl-tasten holdes nede, udvælger man flere stillbilleder. 2 Klik på [Movie]. [Movie Settings] dialogboksen vises. 3 Vælg enten [Slide Show] eller [Animation], alt efter hvad der skal frembringes. For et slideshow indstilles længden på intervallet (i sekunder). For en animation indstilles antallet af rammer (billeder) der vises per sekund. 4 Indstil de følgende punkter, når det er påkrævet. [Image Size]: Vælg størrelsen på billederne i videofilen. [Compressor]: Vælg komprimeringsprogramtypen. [Back Color]: Dette punkt anvendes, hvis højde-breddeforholdet på billederne ikke er 4:3. 5 Klik på [OK]. [Save As] dialogboksen vises. 6 Specificér stedet, hvor De ønsker at lagre filen, indtast filnavnet, og klik derefter på [Save]. Filnavnet kan ændres. Videofilen gemmes, og en bekræftelsesmeddelelse, der spørger om man vil afspille videoen nu, vises. 7 Klik på [Yes]. Videofilen afspilles. BEMÆRK: Hvis man ændrer [Compressor] punktindstillingen, skal man sørge for, at afspilningssystemet understøtter det pågældende komprimeringsprogram. Afhængigt af den valgte type for [Compressor], kan det ske, at en videofil ikke kan fremstilles. I nogle tilfælde er indstillingerne i [Video Compression] dialogboksen umuliggjort.

27 DA 27 ImageMixer with VCD (Windows og Macintosh) Ud over at kunne anvendes til at fange stillbilleder og fremstille albummer, kan ImageMixer anvendes til en række andre funktioner, inklusive justering af farve og lysstyrke, samt fangst af video gennem et USB-kabel eller et DVkabel. Læs denne sektion uanset om De bruger et Windows eller et Macintosh operativsystem. Forklaring af funktionsknapperne er vist her.

28 28 DA FOR IMAGEMIXER Muligheder ImageMixer softwaren rummer en række funktioner. Dens primære anvendelser er forklaret nedenfor. Redigering af Deres egne originale film ImageMixer giver Dem mulighed for at fange video fra en camcorder, omarrangere scener, tilføje specielle effekter ved overgange mellem scener, indsætning af stillbilleder, og giver Dem på andre måder fri hånd til at redigere Deres film. ImageMixer giver Dem også mulighed for at tilføje lyd og baggrundsmusik. Den redigerede film lagres i MPEG1 format, hvilket giver en forholdsvis mindre filstørrelse. Dette gør det mere bekvemt at distribuere det færdige resultat til eksempelvis Deres venner, hvilket igen udvider mulighederne for anvendelse af Deres camcorder. Fangst af video fra bånd Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. ImageMixer kan derefter konvertere video på båndet til MPEG1 format og lagre resultatet på PC en. BEMÆRK: Funktionen er ikke tilgængelig, hvis camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98 via et USB-kabel camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98/98SE eller Macintosh via et DV-kabel Tidstro fangst af video Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. ImageMixer kan derefter optage på harddisken i PC en, i stedet for på båndet. BEMÆRK: Funktionen er ikke tilgængelig, hvis camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98 via et USB-kabel camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98/98SE eller Macintosh via et DV-kabel Fangst af lyd fra en mikrofon eller en cd ImageMixer kan optage lyd fra PC ens mikrofon. Da optagelsen kan laves, samtidig med at videoen gengives, er det nemt at tilføje lyd, der er synkroniseret med tidligere optaget video. ImageMixer kan også tilføje musik fra en cd som baggrundsmusik til Deres film. Redigering af stillbilleder ImageMixer kan justere lysstyrken og kontrasten på stillbilleder og udvælge netop de dele, der er nødvendige. ImageMixer har også en række funktioner til korrektion af røde øjne. Derudover giver ImageMixer Dem mulig for frit at lave layout med stillbilleder, billeder, tekst, og andre elementer, så De kan fremstille Deres egne postkort, CD-R mærkater, osv.

29 FOR IMAGEMIXER (fortsat) DA 29 Administration af filer på harddisk ImageMixer kan administrere elementer (video, stillbilleder, lyd), der kan anvendes til redigering af film, som albummer. Bortset fra at dette gør det muligt at tjekke filer i listeformat eller gennem et slideshow, kan ImageMixer også udføre filbetjeninger som søgning, flytning, duplikering, og sletning. Udover at det gør filmredigering nemmere, er disse funktioner også nyttige til klassificering og administration af billeder med en camcorder. Oprettelse af en video-cd ImageMixer kan bruges til at redigere indfanget og redigeret video og derefter oprette en video-cd. VIGTIGT: Forskelle fra Digital Photo Navigator I modsætning til Digital Photo Navigator registrerer ImageMixer kun placeringen af en billedfil og dets miniaturebillede i albummer. Når billeder behandles med ImageMixer, påvirkes den originale fil af handlingen. Hvis et billede eksempelvis slettes fra et album, slettes den originale fil. Hvis en fil flyttes, ved ImageMixer ikke længere, hvor filen findes. Derfor bør behandlinger af filer udføres med eftertanke og omhyggelighed. Mere detaljeret information Denne brugsanvisning giver kun en oversigt over ImageMixer. Flere detaljer om hvordan de mange funktioner anvendes kan findes i online hjælpen. For at vise online hjælpen i Windows klikker man på [?] knappen, der findes i øverste højre hjørne af ImageMixer skærmen. Klik på denne knap starter web-browseren og viser online hjælpen. Hvis De vil have vist onlinehjælp til Macintosh, skal De dobbeltklikke på filen manual.html i mappen [ImageMixer with VCD]. PIXELA Bruger Støtte Center For flere detaljer om hvordan ImageMixer anvendes henvises til følgende Bruger Støtte Center. Nordamerika (Los Angeles) Telefon: Europa (U.K.) Telefon: Asien (Filippinerne) Telefon:

30 30 DA FANGST AF VIDEO Tidstro fangst af video Når en camcorder er tilsluttet til PC en ved hjælp af et USB-kabel, kan video fra camcorderen optages på PC ens harddisk i stedet for på båndet (tidstro fangst). 1 Sørg for, at der ikke sidder en kassette i camcorderen. 2 Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. Se Tilslutninger (Windows /Macintosh) ( s. 9) i Vejledning for softwareinstallation og USBtilslutning. 3 Sæt camcorderen i indstilling til optagelse. Camcorderen er nu tændt. vises på camcorderen s LCD skærm. Hvis ikke vises, skal [USB Video Streaming driver] installeres. Se Softwareinstallation (Windows ) ( s. 5) Softwareinstallation (Macintosh) ( s. 10) i Vejledning for softwareinstallation og USB-tilslutning. 4 Vælg [Start] [Programmer] [PIXELA] [ImageMixer] [ImageMixer With VCD Ver.1.1]. På en Macintosh dobbeltklikker man på [ImageMixer] ikonet på PC en. ImageMixer starter op. 5 Klik på knappen Input. Input-funktionsskærmen vises. Input FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

31 FANGST AF VIDEO (fortsat) 6 Klik på knappen USB input (USB). USB input funktionsskærmen vises. 7 Klik på knappen Video. Mængden af fri lagerplads vises på panelet til visning af information. 8 Klik på knappen Fangst. Fangsten begynder. 9 Klik igen på knappen Fangst. Når konverteringen er fuldført, registreres videofilen (MPEG1) i albummet. BEMÆRK: Hvis MPEG1-filerne ikke kan konverteres til MPEG4-filer med ImageMixer, skal De installere Windows Media Player (version 7 eller nyere). Windows Media Player kan hentes fra Microsoft s websted: Fangst af stillbilleder 1 Klik på knappen Stillbillede. 2 Klik på knappen Fangst. Videobilledet på det tidspunkt, hvor der klikkes på knappen, indfanges, og den resulterende stillbilledfil (JPEG) registreres i albummet. BEMÆRK: På panelet til visning af information, eller i filinformationsdialogen, kan nogle informationer, såsom datoen for filens oprettelse, være forkerte. Afbryd USB-kablet 1 Afbryd USB-kablet. 2 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. USB input (USB) Fangst Video Panel til visning af information Fangst DA 31 Stillbillede Panel til visning af information

32 32 DA FANGST AF VIDEO (fortsat) Fangst af video fra bånd Når en camcorderen er tilsluttet til PC en ved hjælp af et USB-kabel, kan video kopieres fra camcorderbåndet til PC en. 1 Sæt camcorderen i indstilling til afspilning af bånd. Camcorderen er nu tændt. 2 Vælg [Start] [Programmer] [PIXELA] [ImageMixer] [ImageMixer With VCD Ver.1.1]. ImageMixer starter op. På en Macintosh dobbeltklikker man på [ImageMixer] ikonet på PC en. ImageMixer starter op. 3 Klik på knappen Input. Input-funktionsskærmen vises. Input 4 Klik på knappen USB input (USB). USB input funktionsskærmen vises. Efter et stykke tid vises en blå skærm. USB input (USB)

33 FANGST AF VIDEO (fortsat) Kopiering af video 1 Klik på knappen Video. Mængden af fri lagerplads vises på panelet til visning af information. 2 Klik på knappen Afspilning. Camcorderen begynder at afspille videoen, og det samme billede vises på PC ens skærm. 3 Klik på knappen Fangst. Fangsten begynder. 4 Klik igen på knappen Fangst. Når konverteringen er fuldført, registreres videofilen (MPEG1) i albummet. BEMÆRK: Hvis MPEG1-filerne ikke kan konverteres til MPEG4-filer med ImageMixer, skal De installere Windows Media Player (version 7 eller nyere). Windows Media Player kan hentes fra Microsoft's websted: Afspilning Fangst Video Panel til visning af information DA 33 Afbryd USB-kablet 1 Afbryd USB-kablet. 2 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. BEMÆRK: Hvis De bruger en PC med Windows, kan De benytte et DV-kabel til at optage video i stedet for et USBkabel. I så fald skal De klikke på knappen Digitalt videokamerainput (1394) i trin 4 på side 32. Se i onlinehjælpen for at få yderligere oplysninger. ( s. 29) For at kopiere en video som et stillbillede klikker man på knappen Stillbillede i punkt 1 i Kopiering af video og udfører punkterne 2 4. Det er ikke muligt at fange video, og samtidig bevare DV-formatet. Benyt andet tilgængeligt DV-capture software. Hvis De indfanger video fra et bånd via et DV-kabel (ekstraudstyr), kan der opstå støj, afhængigt af hardwarens type eller ydeevne. I så fald skal De bruge USB-kablet.

34 34 DA ADMINISTRATION AF FILER ImageMixer kan gruppere og søge efter filer (stillbilleder, video, og lyd), der er registreret i et album, i henhold til filernes anvendelsesformål. For at afspille en fil dobbeltklikker man på dens miniaturebillede. Menu Vælg album Billedredigering Skift display Skift display Miniaturebillede Søg

35 REDIGERING AF VIDEO DA 35 ImageMixer kan redigere videofiler, der er registreret i et album. ImageMixer kan også indsætte stillbilleder og tilføje lyd. Vælg videoredigering Materialevalg Redigering Prøvevisning Fremstil video Miniaturebillede Arrangér miniaturebilleder Pålæg sceneskifteffekter Arrangér lyd Dobbeltklik på et af (video eller stillbillede) miniaturebillederne, der er arrangeret i bunden af skærmen, vil få redigeringsvinduet til at forsvinde. Begyndelsen/slutningen af videoer kan slettes og lyden justeres. Hvor lang tid stillbilleder skal stå, kan de justeres.

36 36 DA REDIGERING AF VIDEO (fortsat) Beskæringsredigering Lydredigering Beskæring OK For at tjekke resultatet af redigering, klikker man på knappen Prøvevisning. Når redigering er fuldført, klikker man på knappen Fremstil video for at gemme slutproduktet.

37 OPRETTELSE AF EN VIDEO-CD DA 37 Hvis computeren har et CD-R-drev, kan De bruge ImageMixer til at oprette en video-cd. Video CD Video CD Klik på knappen Video CD på den første skærm i ImageMixer eller på ImageMixer-skærmen. Skærmen [IMx VCD] vises. Video CD Klik på [Video CD]. Menu/Layout-skærmen vises. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

38 Master Page: Left 38 DA OPRETTELSE AF EN VIDEO-CD (fortsat) Vis/Opret Knapindstillinger Stilindstillinger Titelindstillinger Angiv stilen på menuskærmen Skriv titlen Flyt filmknappen (registrerede videoklip) Skriv knappens navn Angiv baggrund og musik Registrer videoklippene Når videoklippene er registreret, og De har angivet titlen og knapnavnet, skal De klikke på knappen Vis/ Opret. Vis/Opret-skærmen vises. Indstil Vis Opret Sæt en tom CD-R-disk i CD-R-drevet, og klik på knappen Opret for at oprette en video-cd. BEMÆRKNINGER: Hvis De bruger en Windows -pc, skal De se på følgende websted for at få en driver, der er kompatibel med Windows : Hvis De bruger en Macintosh-PC, kræves desuden CD-skriveprogrammet Toast fra Roxio, Inc. og et kompatibelt CD-R-drev for at oprette en video-cd. Følg ovenstående fremgangsmåde for at oprette en Video CD-billedfil og derefter åbne den med ToastTM og oprette video-cd en. Nogle CD-R-drev er ikke kompatible. Se i onlinehjælpen til ImageMixer for at få yderligere oplysninger. (墌 s. 29) De oprettede video-cd er kan kun afspilles på afspillere, som overholder Video CD-standarden Version 2.0. Billedkvaliteten kan forringes, hvis De opretter en video-cd med video, som er indfanget fra en camcorder via et USB-kabel. _007DA_PDF_04M3D1_D3-DSC-ImageMixer.fm Page 38

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis Video-fil Video-redigerings-program Gratis Windows Movie Maker Windows Live Movie Maker Billed-præsentation Kan bruges, men tager lang tid. Mere besværligt end Windows Movie Maker. 8. april 2013 Betalingsprogrammer

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder Bent Sehested Odense Video Klub Side 27 Faste billeder Det er muligt at optage faste billeder fra en video eller fra en sekvens, der allerede ligger på Timeline. De optagne billeder kan indsættes i din

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere