Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD"

Transkript

1 Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT A

2 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER... 7 Digital Photo Navigator... 7 ImageMixer with VCD... 8 Indlæsning af stillbilleder (Windows )... 9 TILFØJELSE AF STILLBILLEDER TIL ET ALBUM SÅDAN LUKKES DIGITAL PHOTO NAVIGATOR Afspilning og behandling af billeder (Windows ) INDLÆSNING AF ET ALBUM VISNING AF STILLBILLEDER Visning af et udvalgt stillbillede Visning af en række af billeder Forstørrelse og reduktion af billedstørrelse ORGANISERING AF ALBUMMER Valg af flere stillbilleder Sletning af unødvendige stillbilleder Kopiering af stillbilleder SÅDAN SENDES BILLEDER FRA ET ALBUM SOM FREMSTILLING AF EN WEBSIDE ÆNDRING AF BILLEDSTØRRELSE ELLER BILLEDKVALITET Ændring af billedstørrelsen Ændring af billedkvaliteten, etc HENTNING AF STILLBILLEDER FRA ET ALBUM FREMSTILLING AF EN LISTE AF STILLBILLEDER FREMSTILLING AF ET SLIDESHOW ELLER EN ANIMATION... 26

3 DA 3 ImageMixer with VCD (Windows og Macintosh) FOR IMAGEMIXER Muligheder Mere detaljeret information PIXELA Bruger Støtte Center FANGST AF VIDEO Tidstro fangst af video Fangst af video fra bånd ADMINISTRATION AF FILER REDIGERING AF VIDEO OPRETTELSE AF EN VIDEO-CD Appendiks AFHOLDELSE AF ET VIDEOMØDE OVER INTERNETTET Brug af Windows NetMeeting (kun Windows ) Brug af Windows Messenger (kun Windows XP) FEJLFINDING INDEX... 47

4 4 DA FORSIGTIG: Anvend dette udstyr i overensstemmelse med betjeningsprocedurerne i denne brugsanvisning. Anvend kun den medfølgende CD-ROM. Anvend aldrig nogen anden CD-ROM til at køre denne software. Forsøg aldrig at ændre denne software. Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af JVC, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret. BEMÆRK: Når der sluttes et USB-kabel eller et DV-kabel til en PC Skift aldrig til tilstanden VIDEO/MEMORY (DSC) på camcorderen, når USB-kablet er tilsluttet. Det kan medføre, at PC en ikke genkender camcorderen. Hvis dette sker, skal De kontrollere, at PC en ikke læser på camcorderen, og derefter tage USB-kablet ud af forbindelse og tilslutte det igen. Sluk eller tænd aldrig for camcorderen, når USB- eller DV-kablet er tilsluttet. Det kan medføre fejl på PC en. Korrekt behandling af en CD-ROM Pas på ikke at komme til at tilsmudse eller ridse spejloverfladen (modsat den trykte overflade). Lad være med at skrive eller sætte klæbemærker på forsiden såvel som bagsiden. Hvis CD-ROM en er blevet snavset, skal den tørres forsigtigt af med en blød klud fra midterhullet udad mod kanten med en rundtgående bevægelse. Anvend ikke almindelig pladerens eller pladespray. Undlad at bøje CD-ROM en og røre ved dens spejloverflade. Opbevar ikke Deres CD-ROM på et sted med støv, varme elller luftfugtighed. Hold den borte fra direkte sol. De kan finde den sidste nye information (på engelsk) på vores world wide web server på Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er registreret varemærke tilhørende Apple Computer. Andre produkt- og firmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere.

5 INTRODUKTION DA 5 Hvordan dette dokument læses Dette dokument består af de følgende tre sektioner og et appendiks. Læs venligst Vejledning for softwareinstallation og USB-tilslutning, før programmet anvendes. Indlæsning af stillbilleder (Windows ) Denne sektion forklarer, hvordan man indlæser stillbilleder i albummet, der hører til Digital Photo Navigator softwaren. Afspilning og behandling af billeder (Windows ) Denne sektion forklarer, hvordan man behandler stillbilleder ved hjælp af Digital Photo Navigator softwaren. Man kan sende stillbilleder som og lagre et album som en webside. ImageMixer with VCD (Windows og Macintosh) Denne sektion introducerer ImageMixer softwaren. Ud over at kunne anvendes til at fange stillbilleder og fremstille albummer, kan ImageMixer anvendes til en række andre funktioner, inklusive justering af farve og lysstyrke, samt fangst af video gennem et USB-kabel eller et DV-kabel. ImageMixer bruges også til at redigere den indfangne video og derefter oprette en video-cd.* Yderligere detaljer kan findes i ImageMixer online hjælpen. * Der kræves et CD-R-drev for at oprette en video-cd. Hvis De bruger en Windows -pc, skal De se på følgende websted for at få en driver, der er kompatibel med Windows : Hvis De bruger en Macintosh-PC, kræves programmet Toast fra Roxio, Inc. Appendiks Dette appendiks forklarer, hvordan man anvender en camcorder til at holde et videomøde over Internettet. Dette appendiks indeholder også fejlfindingsvejledning og indeks.

6 6 DA INTRODUKTION (fortsat) Symbolernes betydning De følgende symboler er anvendt i dette dokument. BEMÆRK: Angiver problemer, der kan forekommer under anvendelse af disse softwareprogrammer, fænomener, der kan tage sig ud som et problem, begrænsninger i forbindelse med brugen af disse softwareprogrammer, samt anden information, det er nyttigt at kende til. Angiver sider, hvor relateret information kan findes. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE Angiver, at forklaringen fortsætter på den næste side. Ophavsret I henhold til ophavsretten må materiale, som De redigerer ved hjælp af dette software, ikke benyttes til andet end Deres egen personlige brug, såfremt der ikke foreligger tilladelse til andet fra indehaveren af ophavsretten. Bemærk, at denne restriktion også gælder, når man overspiller spor fra en cd til anvendelse som baggrundsmusik til Deres egne film.

7 UENDELIGE MULIGHEDER DA 7 Digital Photo Navigator Send Deres favoritvideoer og billeder med Alle har videokassetter, der indeholder video og billeder, som man aldrig får vist til andre. Uanset hvor vidunderlige optagelserne var, så var familie og gæster ofte de eneste mennesker, der fik dem at se, fordi der ikke fandtes nogen bekvem metode til at vise dem, bortset fra på fjernsynet i ens eget hjem. Venner og familie, der bor langt væk, havde ingen chance for at se dem. Og man ønsker ikke at smide disse videokassetter væk, fordi de indeholder kære minder. Nu kan De løsne alle disse problemer med en PC. Hvis De benytter et USB-kabel til at slutte en camcorder til en pc og software (f.eks. ImageMixer osv.) til at fange video og stillbilleder til en pc, kan De kopiere videoklip fra camcorderen til pc'en. De kan derefter sende filerne til enhver som vedhæftning til en . Kan jeg gøre dette med min PC? Ja, under forudsætning af, at Deres PC er forsynet med en USB-port. Er de fleste video-datafiler ikke for store til at de rent praktiske kan sendes som vedhæftninger til ? I tilfælde af stillbilleder kan De anvende denne software til at reducere filstørrelserne. Fremstil et virtuelt album Hvis man har en masse billedfiler med enslydende navne, kan det være svært at huske, hvilken fil, der indeholder et bestemt billede. De kan anvende denne software til at vise disse billeder på Deres PC, akkurat som hvis De havde sat billederne ind i et fotoalbum. Da De kan løbe gennem disse billeder, på samme måde, som hvis De bladrede i et fotoalbum, kan De hurtigt finde et bestemt billede, som De eksempelvis ønsker at sende som . Kan jeg distribuerer kopier af albummer? De kan gemme albummer i webside-format. Når et album gemmes i dette format, kan enhver, der har en browser, se albummet på enhver type PC. Da albummet allerede er i webside-format, kan De også udstille Deres fotos på Internettet. I henhold til ophavsretten er det forbudt at distribuere ophavsretligt beskyttede billeder uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Sørg for at De har tilladelse til at distribuere sådanne billeder, før De faktisk gør det.

8 8 DA UENDELIGE MULIGHEDER (fortsat) ImageMixer with VCD Redigér Deres egne film Redigér Deres egne originale film ved at bearbejde og omarrangere videoklip og stillbilleder, som De har indlæst i Deres PC. Nu kan De blive instruktør! Bare optag en video med Deres camcorder og rediger derefter videoen på Deres PC. Når De har afsluttet Deres film, kan De gengive den på Deres PC, sende den via , og endog vise den på Internettet. Oprettelse af en video-cd Når De har indlæst og redigeret videoklip på PC en, kan De oprette en video-cd* ( s. 37). Da der kan optages op til 64 minutters video på en 650 MB CD, kan De med fordel bruge en video-cd til at sende filer, som er for store til at kunne vedhæftes i . Video-CD er kan også afspilles på de fleste DVD-afspillere, så de er nyttige, hvis De vil sende video til en person, der ikke har en PC. * Der kræves et CD-R-drev for at oprette en video-cd. Hvis De bruger en Windows -PC, skal De se på følgende websted for at få en driver, der er kompatibel med Windows : Hvis De bruger en Macintosh-PC, kræves programmet Toast fra Roxio, Inc. Tilføj et kamera til Deres PC De kan forvandle Deres camcorder til et tilbehør til Deres PC. Når De eksempelvis optager en video, kan De optage den på Deres PC i stedet for på en kassette. De kan også bruge Windows NetMeeting, Windows Messenger (kun Windows XP) (eller lignende software) i kombination med denne software til at holde et videomøde over Internettet. (For at kunne holde et videomøde over Internettet med Windows NetMeeting eller Windows Messenger, skal De registreres hos MSN Messenger og Microsoft HotMail.)

9 DA 9 Indlæsning af stillbilleder (Windows ) Digital Photo Navigator softwaren lader Dem gemme og se stillbilleder i et format som et fotoalbum. Ikonerne, der vises i Digital Photo Navigator vinduet, har samme funktionerne som menuerne. I denne sektion er næsten alle procedurerne forklaret ved brug af ikonerne. Læs denne sektion, hvis De anvender et Windows operativsystem. Menuer Ikoner

10 10 DA TILFØJELSE AF STILLBILLEDER TIL ET ALBUM De kan benytte Digital Photo Navigator til at lave et album, der indeholder en samling af stillbilleder. 1 Vælg [Start] [Programmer] [Digital Photo Navigator] [Digital Photo Navigator 1.0]. Digital Photo Navigator starter. Luk alle andre programmer, der kører på PC en. Luk alle programmer, der kører i baggrunden, såsom pauseskærm, programmer, antivirusprogrammer, skemaprogrammer, etc. Afbryd deling af filer og printer. 2 Klik på [Import]. 3 Klik på [Image]. [Open] dialogboksen vises. 4 Åbn den mappe, der indeholder de ønskede stillbilleder. Vælg mappen med stillbillederne, der er kopieret til PC en, og klik på [Open]. Stillbilledfilerne vises i vinduet. 5 Vælg de ønskede stillbilledfiler og klik på [Open]. Stillbillederne vises i højre del af Digital Photo Navigator vinduet. Man kan vælge mere end en fil. Man kan også tilføje filer ved at trække dem ind i og slippe dem i højre del af Digital Photo Navigator vinduet. 6 Tilføj yderligere stillbilleder som ønsket ved at gentage punkterne 3 5. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

11 TILFØJELSE AF STILLBILLEDER TIL ET ALBUM (fortsat) DA 11 7 Klik på [Export]. 8 Klik på [Album]. [Save As] dialogboksen vises. 9 Specificér, hvor De ønsker at gemme albummet, indtast filnavnet for albummet, og klik derefter på [Save]. Albummet er nu gemt. Når man gemmer et album for første gang, efter at softwaren er blevet installeret, vises en meddelelse, der spørger, om man ønsker at registrere associeringen af filtypenavnet jia. Klik derefter på [Yes]. Hvordan Digital Photo Navigator lukkes, er beskrevet i Sådan lukkes Digital Photo Navigator ( s. 12).

12 12 DA SÅDAN LUKKES DIGITAL PHOTO NAVIGATOR 1 Klik på [File] menuen og klik derefter på [Exit]. Hvis man allerede har gemt et album, vises en bekræftelsesmeddelelse. Gå derefter til punkt 2. Hvis man ikke har gemt et album efter at have indlæst stillbilleder, vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på [Yes] for at gemme et album. [Save as] dialogboksen vises. Specificér, hvor De ønsker at gemme albummet, indtast filnavnet for albummet, og klik derefter på [Save]. En bekræftelsesmeddelelse vises. Gå derefter til punkt 2. For at afslutte Digital Photo Navigator uden at gemme et album, klikker man på [No]. En bekræftelsesmeddelelse vises. Gå derefter til punkt 2. 2 Klik på [Yes]. Digital Photo Navigator lukker.

13 DA 13 Afspilning og behandling af billeder (Windows ) Denne sektion forklarer, hvordan man kan behandle stillbilleder ved hjælp af Digital Photo Navigator. Man kan sende stillbilleder som vedhæftning til en og lagre et album som en webside. Husk at læse Indlæsning af stillbilleder (Windows ), før De læser denne sektion. Ikonerne, der vises i Digital Photo Navigator vinduet, har samme funktionerne som menuerne. I denne sektion er næsten alle procedurerne forklaret ved brug af ikonerne. Læs denne sektion, hvis De anvender et Windows operativsystem. Menuer Ikoner

14 14 DA INDLÆSNING AF ET ALBUM 1 Start Digital Photo Navigator. 2 Klik på [Import]. 3 Klik på [Album]. [Open] dialogboksen vises. 4 Åbn mappen, hvor albummet blev lagret. 5 Klik på den ønskede albumfil, og klik dernæst på [Open]. Albummets indhold vises i højre del af Digital Photo Navigator vinduet. 6 Klik på [Export]. BEMÆRK: Man kan også åbne albumfilen ved at trække den ind i og slippe den i Digital Photo Navigator vinduet. Hvis et album aktuelt er åbnet, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker at åbne det netop valgte album i stedet for det, der allerede er åbent, klikker man på [Yes]. Hvis man ikke har gemt et album, man allerede har åbnet, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker at gemme albummet, klikker man på [Yes]. Hvis man ikke ønsker at gemme albummet, klikker man på [No]. Hvis man ønsker at tilføje stillbilleder fra det netop valgte album til det album, der allerede er åbent, klikker man på [No].

15 VISNING AF STILLBILLEDER DA 15 Visning af et udvalgt stillbillede Ethvert af de stillbilleder der er vist i højre del af Digital Photo Navigator vinduet kan udvælges til visning. 1 Dobbeltklik på det stillbillede, der skal vises. [Image Viewer] vinduet kommer frem, og det valgte billede vises heri. Visning af en række af billeder For at vise en række billeder på slideshow facon, klikker man på knappen i [Image Viewer] vinduet. Man kan også bevæge sig gennem billederne manuelt i hver retning ved at klikke på og knapperne. Stop slideshow Start slideshow Første billede Foregående billede Sidste billede Næste billede For at justere hastigheden på slideshowet højreklikker man på [Image Viewer] vinduet for at vise en menu, hvorefter man i menuen klikker på [Slide show] [Setting Interval Time]. Indstil længden på intervallet (i sekunder), og klik derefter på [OK]. BEMÆRK: Intervallet for et slideshow bliver lidt længere end indstillingen på grund af den tid, der går med at bearbejde billederne til fremvisningen.

16 16 DA VISNING AF STILLBILLEDER (fortsat) Forstørrelse og reduktion af billedstørrelse Den følgende procedure beskriver, hvordan man ændrer størrelsen på det viste stillbillede. 1 Træk i hjørnet af [Image Viewer] vinduet for at ændre størrelsen af vinduet, så den ønskede størrelse for visning af billedet opnås. 2 Højreklik på [Image Viewer] vinduet for at vise en menu, Displayforstørrelse og klik på [Zoom] [Auto]. Størrelsen på stillbilledet gøres automatisk større eller mindre, så den passer til vinduet, og displayforstørrelsen (forstørrelses/ reduktionsprocent), der angives i vinduets titellinje, skifter i overensstemmelse hermed. Andre forstørrelses/reduktionsfunktioner Udover justering af billedets størrelse i forhold til vinduets størrelse, kan den viste størrelse på et stillbillede også ændres ved anvendelse af de nedenfor beskrevne metoder. Hver at disse funktioner kan vælges ved at højreklikke på [Image Viewer] vinduet. [Zoom] [Real Size]: Viser billedet i dets originale størrelse [Zoom] [Zoom In]: (displayforstørrelse på 100%). Viser billedet i en størrelse, der er den dobbelte af den aktuelle displayforstørrelse (op til 400%). [Zoom] [Zoom Out]:Viser billedet i en størrelse, der er den halve af den aktuelle displayforstørrelse (ned til 20%).

17 ORGANISERING AF ALBUMMER DA 17 Hvis det bliver nødvendigt, kan man til enhver tid slette eller kopiere stillbilleder, som man har tilføjet til et album. Proceduren, der er beskrevet herunder, påvirker kun stillbilledet i albummet. Den påvirker ikke den originale fil med stillbilledet, der blev tilføjet til albummet. Valg af flere stillbilleder For at slette eller kopiere flere stillbilleder på en gang udvælges disse i forvejen. Man kan også vælge alle stillbillederne i albummet. Kontinuerligt valg af stillbilleder Klik på stillbilleder, mens skiftetasten holdes nede. Klik Skift + Klik Hvis man klikker på et stillbillede, mens skiftetasten holdes nede, vælges billederne med mindre numre også. Valg af stillbilleder et ad gangen Klik på stillbilleder, mens Ctrl-tasten holdes nede. Ctrl + Klik Valg af alle stillbillederne Klik [Select All] i [Edit] menuen.

18 18 DA ORGANISERING AF ALBUMMER (fortsat) Sletning af unødvendige stillbilleder 1 Klik på det stillbillede, som De ønsker at slette, og klik dernæst på [Delete] i [Edit] menuen. En bekræftelsesmeddelelse vises. 2 Klik på [Yes]. De valgte stillbilleder slettes. Kopiering af stillbilleder 1 Klik på det stillbillede, som De ønsker at kopiere, og klik dernæst på [Copy] i [Edit] menuen. 2 Klik på det billede, der er placeret lige efter indsætningspunktet. For at tilføje billeder til slutningen af albummet, klikker man på det tomme område i højre del af vinduet. 3 Klik på [Paste] i [Edit] menuen. De kopierede stillbilleder indsættes lige før det valgte billede. BEMÆRK: Man kan også slette, kopiere eller sætte et billede ind ved at højreklikke på det. Indsætningspunkt

19 SÅDAN SENDES BILLEDER FRA ET ALBUM SOM DA 19 Stillbilleder i et album kan sendes som vedhæftning til . Klargøring: Før anvendelse af [ ] funktionen Hvis De anvender Internet Explorer, skal De sørge for at anvende version 5.5 eller senere. Når De installerer Internet Explorer, skal De vælge et typisk sæt af komponenter. 1 Klik på det stillbillede, som De ønsker at sende, og klik derefter på [ ]. Ny meddelelse-vinduet i programmet vises, og stillbilledet registreres som vedhæftning. BEMÆRK: Afhængigt af softwaren kan det ske, at et ny meddelelse-vindue ikke åbner, når der klikkes på [ ] knappen. Afhængigt af softwaren kan det være nødvendigt at udføre indstillinger som Vælg som MAPI klient eller Benyttet af MAPI applikation. Det maksimale antal meddelelser, der kan fremstilles samtidigt, er tre.

20 20 DA FREMSTILLING AF EN WEBSIDE Man kan gemme indholdet af et album i HTML format. Dette er nyttigt i følgende tilfælde: Når man vil lave en webside: Man kan lave en webside med en samling af billeder. Når man distribuerer et album: 1 Udvælg de stillbilleder, som De ønsker at gemme i HTML format. For at vælge mere end et stillbillede holder man skiftetasten eller Ctrl-tasten nede, mens man klikker på de ønskede billeder. For at vælge alle stillbillederne klikker man på [Select All] i [Edit] menuen. 2 Klik på [Web Page]. [Web Page] dialogboksen vises. Man kan lave et album i et format, der kan vises med en webbrowser. Dette er nyttigt, når man vil distribuere albummet på CD-R, etc. 3 Indstil de følgende punkter, når det er påkrævet. [Title]: Dette bliver titlen på websiden. [Font Color]: Dette specificerer farven på titlens tekst. [Back Color]: Dette specificerer baggrundsfarven på websiden. (Specificér en anden farve end skriftfarven.) [Limit horizontal size of the images]: Dette gør det muligt at specificere den maksimale bredde på billedet, der vises i webbrowseren. (Sæt antallet af pixel til et tal, der er meget mindre end bredden på PC ens display.) FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

21 FREMSTILLING AF EN WEBSIDE (fortsat) DA 21 4 Klik på [OK], specificér hvor filen skal gemmes, og klik på [Save]. HTML-filen lagres, og en mappe med samme navn bliver samtidigt lagret. Derefter vises en bekræftelsesmeddelelse, der spørger om websiden skal vises. 5 Klik på [Yes]. Webbrowseren åbner, og den fremstillede HTML-fil vises. Klik på et billede på websiden for at gøre det større. Hvad er det næste? Man kan også se en HTML-fil i webbrowseren ved at dobbeltklikke på HTML-filen. Man kan uploade HTMLfilen til sin hjemmeside, eller gemme den på en CD-R eller andet lagermedium og distribuere den. Behandl altid HTML-filer og mapper som et sæt. Hvis dens mappe mangler, kan en HTML-fil ikke vises i en webbrowser. BEMÆRK: Behøver De flere detaljer om, hvordan man fremstiller en hjemmeside, kan De konsultere Deres Internetudbyders website eller en af de mange tilgængelige håndbøger. Anvend tredjeparts software til fremstilling af hjemmesider eller lignende software til at redigere HTML-filer.

22 22 DA ÆNDRING AF BILLEDSTØRRELSE ELLER BILLEDKVALITET Ændring af billedstørrelsen Denne procedure beskriver, hvordan man ændrer størrelsen på et billede, der er blevet indlæst i Digital Photo Navigator. Denne procedure benyttes til at reducere størrelsen på et billede, der skal vedhæftes en eller lagres i et album. 1 Vælg det stillbillede, der skal ændres. For at vælge mere end et stillbillede holder man skiftetasten eller Ctrl-tasten nede, mens man klikker på de ønskede billeder. For at vælge alle stillbillederne klikker man på [Select All] i [Edit] menuen. 2 Klik på [Change Format]. [Image Format] dialogboksen vises. 3 Vælg et af følgende emner: [Expansion/Reduction]: Indstil den ønskede billedstørrelse i [Width] og [Height] datafelterne. Hvis [Keep aspect ratio] afkrydsningsfeltet ikke er valgt (dvs. det er nedtonet), kan både [Width] og [Height] datafelterne ændres. [Generic Size]: Vælg størrelsen fra listen med generiske størrelser. [PDA Size]: Dette er en billedstørrelse (160 x 160), der kan vises på de fleste PDA er. 4 Klik på [OK]. Hvis man vælger mere end et stillbillede i punkt 1, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker, at det samme format skal anvendes til alle billeder, klikker man på [Yes]. Hvis man ikke ønsker, at det samme format skal anvendes, klikker man på [No]. Det første billede gemmes. Derefter vælger man billedstørrelsen for hvert billede. Billedets størrelse ændres til den valgte størrelse. Hvis lodret-til-vandret forholdet er blevet ændret, vises blanke områder som sort.

23 ÆNDRING AF BILLEDSTØRRELSE ELLER BILLEDKVALITET (fortsat) DA 23 Ændring af billedkvaliteten, etc. Udover at størrelsen på et billede kan ændres, er det også muligt at rotere billeder, ændre eller korrigere kvaliteten på et billeder, samt ændre filformatet på et billede. De enkelte indstillingers funktion er beskrevet i detaljer herunder. [90 degrees Rotation] Hvis man drejer og holder camcorderen på siden, når man optager et billede, kan man fremstille et billede, hvis højde er større end dets bredde. Da stillbilledet ellers vil blive vist på siden, benytter man denne funktion til at dreje billedet 90 grader til portrætorientering. [None]: Ingen korrektion [Clockwise]: Drejer billedet 90 grader med uret. [Counterclockwise]: Drejer billedet 90 grader mod uret. [Image Correction (DV)] Indstillingen er ikke tilgængelig. [Format] Man kan vælge filformatet på et billede. [JPEG]: Dette er det format, der typisk bruges på Internettet. Dette format har en mindre filstørrelse. [BITMAP]: Dette er standard Windows billedformatet (BMP). Dette format kan anvendes samme med mange programmer. [JPEG Quality] Denne indstilling er til rådighed, når JPEG blev valgt i [Format] datafeltet. Flyttes skydeknappen mod venstre gøres filen mindre. Flyttes skydeknappen mod højre resulterer det i mindre forringelse af billedkvaliteten. Udgangsindstillingen er 75. BEMÆRK: Når [JPEG] er valgt i [Format] datafeltet, forringes billedets kvalitet en smule hver gang der klikkes på [OK] for [Image Format] dialogboksen. For at genoprette den originale billedkvalitet, genindlæser man den originale stillbilledfil. For at kontrollere filstørrelsen højreklikker man på stillbilledet og vælger [Properties].

24 24 DA HENTNING AF STILLBILLEDER FRA ET ALBUM Man kan hente stillbilleder fra et album og gemme dem som en fil. 1 Vælg det stillbillede, der skal hentes. For at vælge mere end et stillbillede holder man skiftetasten eller Ctrl-tasten nede, mens man klikker på de ønskede billeder. For at vælge alle stillbillederne klikker man på [Select All] i [Edit] menuen. 2 Klik på [Image]. [Image Format] dialogboksen vises. 3 Ændr billedformatet som ønsket. ( s. 22, 23) Klik derefter på [OK]. På dette tidspunkt kan De ændre billedstørrelsen og billedkvaliteten som ønsket. ( s. 22) [Save As] dialogboksen vises. 4 Specificér stedet, hvor De ønsker at lagre filen, indtast filnavnet, og klik derefter på [Save]. Billedfilen gemmes. Hvis man vælger mere end et stillbillede i punkt 1, vises en bekræftelsesmeddelelse. Hvis man ønsker at gemme alle billeder i det samme billedformat og med standardnavnene, klikker man på [Yes]. [Auto Save Result] dialogboksen vises. Klik derefter på [OK]. Hvis man ønsker at indstille billedformatet og indtaste et filnavn for hvert billede, klikker man på [No]. Det første billede gemmes. [Image Format] dialogboksen vises for det andet billede. Gentag punkterne 3 og 4 så mange gange det er nødvendigt.

25 FREMSTILLING AF EN LISTE AF STILLBILLEDER DA 25 Man kan anbringe flere stillbilleder sammen, og gemme dem som et enkelt stillbillede i en enkelt fil. 1 Mens skiftetasten eller Ctrl-tasten holdes nede, udvælger man de stillbilleder, der skal indgå i listen. 2 Klik på [Multi Image]. [Multi Image] dialogboksen vises. 3 Vælg antallet af opdelinger. Der kan vælges enten 4, 9, eller 16 opdelinger. 4 Klik på [Back Color], vælg farven for den generelle baggrund, og klik dernæst på [OK]. 5 Ændr stillbilledernes positioner som ønsket. Sletning af et billede: Højreklik på stillbilledet og vælg derefter [Delete]. Tilføjelse af et billede: Træk et billede fra højre del af Digital Photo Navigator vinduet til [Multi Image] dialogboksen. 6 Klik på [Save]. [Image Format] dialogboksen vises. 7 Ændr billedformatet som ønsket. ( s. 22, 23) Klik derefter på [OK]. På dette tidspunkt kan De ændre billedstørrelsen og billedkvaliteten som ønsket. ( s. 22) [Save As] dialogboksen vises. 8 Specificér stedet, hvor De ønsker at lagre filen, indtast filnavnet, og klik derefter på [Save]. Filen med stillbilledlisten gemmes.

26 26 DA FREMSTILLING AF ET SLIDESHOW ELLER EN ANIMATION Man kan fremstille et slideshow eller en animation i hvilken en serie af stillbilleder vises, og derefter gemme disse billeder som en videofil (filnavnstilføjelse.avi ). [Slide Show]: Stillbilleder vises et ad gangen og hvert billede vises i flere sekunder. [Animation]: Flere stillbilleder vises per sekund. Det anbefales, at man vælger en række stillbilleder, der samlet skaber indtryk af kontinuerlig bevægelse. 1 Mens skiftetasten eller Ctrl-tasten holdes nede, udvælger man flere stillbilleder. 2 Klik på [Movie]. [Movie Settings] dialogboksen vises. 3 Vælg enten [Slide Show] eller [Animation], alt efter hvad der skal frembringes. For et slideshow indstilles længden på intervallet (i sekunder). For en animation indstilles antallet af rammer (billeder) der vises per sekund. 4 Indstil de følgende punkter, når det er påkrævet. [Image Size]: Vælg størrelsen på billederne i videofilen. [Compressor]: Vælg komprimeringsprogramtypen. [Back Color]: Dette punkt anvendes, hvis højde-breddeforholdet på billederne ikke er 4:3. 5 Klik på [OK]. [Save As] dialogboksen vises. 6 Specificér stedet, hvor De ønsker at lagre filen, indtast filnavnet, og klik derefter på [Save]. Filnavnet kan ændres. Videofilen gemmes, og en bekræftelsesmeddelelse, der spørger om man vil afspille videoen nu, vises. 7 Klik på [Yes]. Videofilen afspilles. BEMÆRK: Hvis man ændrer [Compressor] punktindstillingen, skal man sørge for, at afspilningssystemet understøtter det pågældende komprimeringsprogram. Afhængigt af den valgte type for [Compressor], kan det ske, at en videofil ikke kan fremstilles. I nogle tilfælde er indstillingerne i [Video Compression] dialogboksen umuliggjort.

27 DA 27 ImageMixer with VCD (Windows og Macintosh) Ud over at kunne anvendes til at fange stillbilleder og fremstille albummer, kan ImageMixer anvendes til en række andre funktioner, inklusive justering af farve og lysstyrke, samt fangst af video gennem et USB-kabel eller et DVkabel. Læs denne sektion uanset om De bruger et Windows eller et Macintosh operativsystem. Forklaring af funktionsknapperne er vist her.

28 28 DA FOR IMAGEMIXER Muligheder ImageMixer softwaren rummer en række funktioner. Dens primære anvendelser er forklaret nedenfor. Redigering af Deres egne originale film ImageMixer giver Dem mulighed for at fange video fra en camcorder, omarrangere scener, tilføje specielle effekter ved overgange mellem scener, indsætning af stillbilleder, og giver Dem på andre måder fri hånd til at redigere Deres film. ImageMixer giver Dem også mulighed for at tilføje lyd og baggrundsmusik. Den redigerede film lagres i MPEG1 format, hvilket giver en forholdsvis mindre filstørrelse. Dette gør det mere bekvemt at distribuere det færdige resultat til eksempelvis Deres venner, hvilket igen udvider mulighederne for anvendelse af Deres camcorder. Fangst af video fra bånd Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. ImageMixer kan derefter konvertere video på båndet til MPEG1 format og lagre resultatet på PC en. BEMÆRK: Funktionen er ikke tilgængelig, hvis camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98 via et USB-kabel camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98/98SE eller Macintosh via et DV-kabel Tidstro fangst af video Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. ImageMixer kan derefter optage på harddisken i PC en, i stedet for på båndet. BEMÆRK: Funktionen er ikke tilgængelig, hvis camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98 via et USB-kabel camcorderen er sluttet til en PC med Windows 98/98SE eller Macintosh via et DV-kabel Fangst af lyd fra en mikrofon eller en cd ImageMixer kan optage lyd fra PC ens mikrofon. Da optagelsen kan laves, samtidig med at videoen gengives, er det nemt at tilføje lyd, der er synkroniseret med tidligere optaget video. ImageMixer kan også tilføje musik fra en cd som baggrundsmusik til Deres film. Redigering af stillbilleder ImageMixer kan justere lysstyrken og kontrasten på stillbilleder og udvælge netop de dele, der er nødvendige. ImageMixer har også en række funktioner til korrektion af røde øjne. Derudover giver ImageMixer Dem mulig for frit at lave layout med stillbilleder, billeder, tekst, og andre elementer, så De kan fremstille Deres egne postkort, CD-R mærkater, osv.

29 FOR IMAGEMIXER (fortsat) DA 29 Administration af filer på harddisk ImageMixer kan administrere elementer (video, stillbilleder, lyd), der kan anvendes til redigering af film, som albummer. Bortset fra at dette gør det muligt at tjekke filer i listeformat eller gennem et slideshow, kan ImageMixer også udføre filbetjeninger som søgning, flytning, duplikering, og sletning. Udover at det gør filmredigering nemmere, er disse funktioner også nyttige til klassificering og administration af billeder med en camcorder. Oprettelse af en video-cd ImageMixer kan bruges til at redigere indfanget og redigeret video og derefter oprette en video-cd. VIGTIGT: Forskelle fra Digital Photo Navigator I modsætning til Digital Photo Navigator registrerer ImageMixer kun placeringen af en billedfil og dets miniaturebillede i albummer. Når billeder behandles med ImageMixer, påvirkes den originale fil af handlingen. Hvis et billede eksempelvis slettes fra et album, slettes den originale fil. Hvis en fil flyttes, ved ImageMixer ikke længere, hvor filen findes. Derfor bør behandlinger af filer udføres med eftertanke og omhyggelighed. Mere detaljeret information Denne brugsanvisning giver kun en oversigt over ImageMixer. Flere detaljer om hvordan de mange funktioner anvendes kan findes i online hjælpen. For at vise online hjælpen i Windows klikker man på [?] knappen, der findes i øverste højre hjørne af ImageMixer skærmen. Klik på denne knap starter web-browseren og viser online hjælpen. Hvis De vil have vist onlinehjælp til Macintosh, skal De dobbeltklikke på filen manual.html i mappen [ImageMixer with VCD]. PIXELA Bruger Støtte Center For flere detaljer om hvordan ImageMixer anvendes henvises til følgende Bruger Støtte Center. Nordamerika (Los Angeles) Telefon: Europa (U.K.) Telefon: Asien (Filippinerne) Telefon:

30 30 DA FANGST AF VIDEO Tidstro fangst af video Når en camcorder er tilsluttet til PC en ved hjælp af et USB-kabel, kan video fra camcorderen optages på PC ens harddisk i stedet for på båndet (tidstro fangst). 1 Sørg for, at der ikke sidder en kassette i camcorderen. 2 Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. Se Tilslutninger (Windows /Macintosh) ( s. 9) i Vejledning for softwareinstallation og USBtilslutning. 3 Sæt camcorderen i indstilling til optagelse. Camcorderen er nu tændt. vises på camcorderen s LCD skærm. Hvis ikke vises, skal [USB Video Streaming driver] installeres. Se Softwareinstallation (Windows ) ( s. 5) Softwareinstallation (Macintosh) ( s. 10) i Vejledning for softwareinstallation og USB-tilslutning. 4 Vælg [Start] [Programmer] [PIXELA] [ImageMixer] [ImageMixer With VCD Ver.1.1]. På en Macintosh dobbeltklikker man på [ImageMixer] ikonet på PC en. ImageMixer starter op. 5 Klik på knappen Input. Input-funktionsskærmen vises. Input FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

31 FANGST AF VIDEO (fortsat) 6 Klik på knappen USB input (USB). USB input funktionsskærmen vises. 7 Klik på knappen Video. Mængden af fri lagerplads vises på panelet til visning af information. 8 Klik på knappen Fangst. Fangsten begynder. 9 Klik igen på knappen Fangst. Når konverteringen er fuldført, registreres videofilen (MPEG1) i albummet. BEMÆRK: Hvis MPEG1-filerne ikke kan konverteres til MPEG4-filer med ImageMixer, skal De installere Windows Media Player (version 7 eller nyere). Windows Media Player kan hentes fra Microsoft s websted: Fangst af stillbilleder 1 Klik på knappen Stillbillede. 2 Klik på knappen Fangst. Videobilledet på det tidspunkt, hvor der klikkes på knappen, indfanges, og den resulterende stillbilledfil (JPEG) registreres i albummet. BEMÆRK: På panelet til visning af information, eller i filinformationsdialogen, kan nogle informationer, såsom datoen for filens oprettelse, være forkerte. Afbryd USB-kablet 1 Afbryd USB-kablet. 2 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. USB input (USB) Fangst Video Panel til visning af information Fangst DA 31 Stillbillede Panel til visning af information

32 32 DA FANGST AF VIDEO (fortsat) Fangst af video fra bånd Når en camcorderen er tilsluttet til PC en ved hjælp af et USB-kabel, kan video kopieres fra camcorderbåndet til PC en. 1 Sæt camcorderen i indstilling til afspilning af bånd. Camcorderen er nu tændt. 2 Vælg [Start] [Programmer] [PIXELA] [ImageMixer] [ImageMixer With VCD Ver.1.1]. ImageMixer starter op. På en Macintosh dobbeltklikker man på [ImageMixer] ikonet på PC en. ImageMixer starter op. 3 Klik på knappen Input. Input-funktionsskærmen vises. Input 4 Klik på knappen USB input (USB). USB input funktionsskærmen vises. Efter et stykke tid vises en blå skærm. USB input (USB)

33 FANGST AF VIDEO (fortsat) Kopiering af video 1 Klik på knappen Video. Mængden af fri lagerplads vises på panelet til visning af information. 2 Klik på knappen Afspilning. Camcorderen begynder at afspille videoen, og det samme billede vises på PC ens skærm. 3 Klik på knappen Fangst. Fangsten begynder. 4 Klik igen på knappen Fangst. Når konverteringen er fuldført, registreres videofilen (MPEG1) i albummet. BEMÆRK: Hvis MPEG1-filerne ikke kan konverteres til MPEG4-filer med ImageMixer, skal De installere Windows Media Player (version 7 eller nyere). Windows Media Player kan hentes fra Microsoft's websted: Afspilning Fangst Video Panel til visning af information DA 33 Afbryd USB-kablet 1 Afbryd USB-kablet. 2 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. BEMÆRK: Hvis De bruger en PC med Windows, kan De benytte et DV-kabel til at optage video i stedet for et USBkabel. I så fald skal De klikke på knappen Digitalt videokamerainput (1394) i trin 4 på side 32. Se i onlinehjælpen for at få yderligere oplysninger. ( s. 29) For at kopiere en video som et stillbillede klikker man på knappen Stillbillede i punkt 1 i Kopiering af video og udfører punkterne 2 4. Det er ikke muligt at fange video, og samtidig bevare DV-formatet. Benyt andet tilgængeligt DV-capture software. Hvis De indfanger video fra et bånd via et DV-kabel (ekstraudstyr), kan der opstå støj, afhængigt af hardwarens type eller ydeevne. I så fald skal De bruge USB-kablet.

34 34 DA ADMINISTRATION AF FILER ImageMixer kan gruppere og søge efter filer (stillbilleder, video, og lyd), der er registreret i et album, i henhold til filernes anvendelsesformål. For at afspille en fil dobbeltklikker man på dens miniaturebillede. Menu Vælg album Billedredigering Skift display Skift display Miniaturebillede Søg

35 REDIGERING AF VIDEO DA 35 ImageMixer kan redigere videofiler, der er registreret i et album. ImageMixer kan også indsætte stillbilleder og tilføje lyd. Vælg videoredigering Materialevalg Redigering Prøvevisning Fremstil video Miniaturebillede Arrangér miniaturebilleder Pålæg sceneskifteffekter Arrangér lyd Dobbeltklik på et af (video eller stillbillede) miniaturebillederne, der er arrangeret i bunden af skærmen, vil få redigeringsvinduet til at forsvinde. Begyndelsen/slutningen af videoer kan slettes og lyden justeres. Hvor lang tid stillbilleder skal stå, kan de justeres.

36 36 DA REDIGERING AF VIDEO (fortsat) Beskæringsredigering Lydredigering Beskæring OK For at tjekke resultatet af redigering, klikker man på knappen Prøvevisning. Når redigering er fuldført, klikker man på knappen Fremstil video for at gemme slutproduktet.

37 OPRETTELSE AF EN VIDEO-CD DA 37 Hvis computeren har et CD-R-drev, kan De bruge ImageMixer til at oprette en video-cd. Video CD Video CD Klik på knappen Video CD på den første skærm i ImageMixer eller på ImageMixer-skærmen. Skærmen [IMx VCD] vises. Video CD Klik på [Video CD]. Menu/Layout-skærmen vises. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

38 Master Page: Left 38 DA OPRETTELSE AF EN VIDEO-CD (fortsat) Vis/Opret Knapindstillinger Stilindstillinger Titelindstillinger Angiv stilen på menuskærmen Skriv titlen Flyt filmknappen (registrerede videoklip) Skriv knappens navn Angiv baggrund og musik Registrer videoklippene Når videoklippene er registreret, og De har angivet titlen og knapnavnet, skal De klikke på knappen Vis/ Opret. Vis/Opret-skærmen vises. Indstil Vis Opret Sæt en tom CD-R-disk i CD-R-drevet, og klik på knappen Opret for at oprette en video-cd. BEMÆRKNINGER: Hvis De bruger en Windows -pc, skal De se på følgende websted for at få en driver, der er kompatibel med Windows : Hvis De bruger en Macintosh-PC, kræves desuden CD-skriveprogrammet Toast fra Roxio, Inc. og et kompatibelt CD-R-drev for at oprette en video-cd. Følg ovenstående fremgangsmåde for at oprette en Video CD-billedfil og derefter åbne den med ToastTM og oprette video-cd en. Nogle CD-R-drev er ikke kompatible. Se i onlinehjælpen til ImageMixer for at få yderligere oplysninger. (墌 s. 29) De oprettede video-cd er kan kun afspilles på afspillere, som overholder Video CD-standarden Version 2.0. Billedkvaliteten kan forringes, hvis De opretter en video-cd med video, som er indfanget fra en camcorder via et USB-kabel. _007DA_PDF_04M3D1_D3-DSC-ImageMixer.fm Page 38

Digital Photo Navigator

Digital Photo Navigator Digital Photo Navigator DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1392-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION...3 Hvordan dette dokument læses... 3 Symbolernes betydning... 4 Ophavsret...4 Digital Photo Navigator... 5 DIGITAL

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Vejledning for software installation og USB tilslutning

Vejledning for software installation og USB tilslutning Vejledning for software installation og USB tilslutning DANSK LYT1086-007A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M3D3/D1 DSC Trykt i Japan 1202-HO-ID-VP JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN:

Læs mere

Vejledning for software installation og USB tilslutning

Vejledning for software installation og USB tilslutning Vejledning for software installation og USB tilslutning DANSK LYT1085-007A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M3D7/D3/D1 Trykt i Japan 0103-FO-ID-VP JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN:

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Redigering af video i Nero Vision

Redigering af video i Nero Vision Redigering af video i Nero Vision Nero Vision er et enkelt og let anvendeligt videoredigeringsprogram, som er en del af den store Nero-pakke. Det er ikke så avanceret som Pinnacles Studio, bl.a. er det

Læs mere

Læs dette først. Kapitel 1: Første gang videokameraet tilsluttes. Kapitel 2: Funktioner i Picture Package

Læs dette først. Kapitel 1: Første gang videokameraet tilsluttes. Kapitel 2: Funktioner i Picture Package Læs dette først Om denne "First Step Guide" (Introduktion) Softwarens onlinehjælp Kapitel 1: Første gang videokameraet tilsluttes Klargøring Trin 1: Installation af software Trin 2: Tilslutning med et

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG PC TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG PC TILSLUTNING DANSK VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG PC TILSLUTNING LYT1467-007A 2005 Victor Company of Japan, Limited Trykt i Japan 0405MKH-ID-VP M5D7 JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN: LÆS VENLIGST

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole 1 Digital Videoredigering Med Pinnacle studio Version 10+ Mini videoredigeringskursus Mandag 10.december, 2007 2 Indledning: Dette kompendium er ment som en hjælp til at komme i gang med videoredigeringsprogrammet

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal.

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. PROJEKTOREN Tænd video eller computer efter korrekt tilslutning. Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. Efter endt brug, så følg vejledningen. Tommelfinger-reglen er dog at projektorens

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA Dansk Brugervejledning Indhold Forberedelse... 2 Pakkens indhold... 2 Systemkrav... 2 Oversigt over PDA-kameraet... 3 Dele til PDA-kameraet... 3 Installation... 4

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation.

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation. Message Broadcasting Message Broadcasting er et plug-in for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruge dette plug-in til at sende meddelelser eller beskeder til en eller flere projektorer eller alle projektorerne

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere