At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed."

Transkript

1 BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette kan lade sig gøre, frdi NemLgin er en såkaldt Single Sign n løsning. Open Surce Dækker ver cmputerprgrammer hvr kildekden g prgrampskriften leveres sammen med prgrammet g hvr licenser til sftwaren fte er gratis g frit tilgængelig. Open Surce anvendes i dag af relativt få ffentlige myndigheder (på afgrænsede mråder) men vurderes fremver, ved frtsat udvikling g åbenhed hs andre prgramleverandører, at kunne fungerer sm supplement eller sm alternativ til leverandørejede prgrammer fra fx Micrsft. Frdelene kan være: At der kan være mulige øknmiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere knkurrence g mindre leverandørafhængighed. Det frmaliserede samarbejde kmmunen indgik med 21 af landets øvrige kmmuner i 2011 videreføres g intensiveres med henblik på at analysere g teste på hvilke mråder g, hvrnår Open Surce er mden til at blive implementeret i kmmunen ud fra en cst/benefit betragtning m effektivitet, sikkerhed g funktinalitet. Clud Cmputing. Begrebet dækker ver levering af sftware, WEB baserede løsninger, service g tjenesteydelser via Internettet. Den underliggende infrastruktur g servere, sm ligger i Internetskyen i frm af stre driftscentre der driftes af de stre glbale IT leverandører. Anvendelsen af IT leveres hermed ver Internettet sm en service, hvr afregning sker efter frbrug eller antal brugere af en given applikatin. Det vurderes at Clud Cmputing er i hastig udvikling g det frventes at en lang række af kmmunens frretningssystemer vil blive stillet til rådighed i skyen md betaling g at det på sigt dermed bliver nemmere at p g nedskalere virksmhedernes reelle IT behv ud fra tilgængelige g brugbare Clud baserede IT løsninger.

2 I de kmmende år vurderes løbende Clud Cmputings strategiske frretningsptentiale sm et supplement eller sm delvis erstatning fr de traditinelt drevne IT services. Unified Cmmunicatin Betyder integratin af frskellige teknlgier fx data, telefni, vide mv. mhp. at ptimere arbejdsgange g prcesser samt minimere mkstningerne til flere frskellige kmmunikatinsplatfrme. SaaS (Sftware as a service) Benyttes sm en betegnelse fr at levere prgrammer/tjenester via internettet efter behv. Der skal ikke installeres prgrammer lkalt på de enkelte PC, men i stedet tilgås tjenesten (prgrammet) fra Internettet. Man ejer således ikke prgrammet (ingen investering) men betaler fr at leje dette ud fra tid g mængde. Tjenesten SaaS er i dag i en indledende fase hvr det primært er de rigtig stre platfrm sm tilbydes wrldwide (f.eks. SAP), samt mråder fr de mindre virksmheder sm ikke har de større installatiner/behv. Tynde Klienter I princippet blt en simpel skærm g en styreenhed. Prgramafviklingen fregår fra en central server g filer gemmes på en filserver. Enheden fungerer derfr kun i et netværk i mdsætning til almindelige pc er, sm gså kan fungere selvstændigt, ved at prgramafvikle g gemme filer på harddisken. Der er mange frdele ved tynde klienter, men primært på følgende 2 punkter er frdelene tilstede set i frhld til almindelige cmputere: El besparende, har et meget lavt el frbug Hldbare, har en nget længere fysisk g teknlgisk levetid. Dg vil ibrugtagning af tynde klienter kræve mfattende investeringer i centralt serverudstyr. Tynde klienter frventes fremadrettet at være en del af kmmunens strategiske platfrm frudsat at en business case kan påvise administrative g øknmiske besparelser på den samlede IT drift. Teknlgien kan i princippet anvendes veralt i kncernen, dg med undtagelse af mråder med meget tung databehandlingsbehv samt prgramflader sm kræver en selvstændig cmputerkraft. Platfrmsmangfldighed Udviklingen går hastigt i retning af, at kncernens infrastruktur skal kunne servicere g drive mange frskelligartede platfrme. Der skal derfr være et fremadrettet fkus på at kunne håndtere dette således

3 at den enkelte bruger plever en transparens i frhld til at kunne anvende frskelligt udstyr alt efter behv g pgave. En øget platfrmsmangfldighed vil ligeledes betyde, at der stilles skærpede krav til både IT sikkerhed, infrastrukturkapacitet samt den enkelte brugers viden m g færdigheder udi anvendelse af disse. Mbilitet Teknlgien skal understøtte fleksibilitet g mbilitet i pgaveløsning g adgang til kmmunens ITinfrastrukturs tjenester g systemer. Eksempelvis vil der i de kmmende år være stadig stigende behv fr mbil g trådløs IT adgang til IT infrastrukturen ligesm der vil blive stillet større krav til at kunne arbejde med prgramflade, data g kmmunikatin hvr sm helst både i g uden fr rganisatinen. IT infrastruktur Infrastrukturen er den fælles IT mtrvej f.eks. mellem bygninger i frm af tele/datafrbindelser g inde i bygningerne i frm af netværk, aktivt udstyr i krydsfelter samt PC/printere. Infrastrukturen består ligeledes af prgram g datadriftscentre, f.eks. kmmunens eget samt driftscentre hs leverandører (f.eks. KMD), herunder internetfrbindelser g hjemmepkblinger m.v. IT infrastrukturen indehlder ligeledes det mbile segment såsm trådløse netværk, telefnfrbindelser m.v. Business Intelligence (BI) En systemplatfrm sm bruges til at skabe verblik ver kncernens samlede mængde af data i en ensartet g struktureret frm (høj datavaliditet). Fr at være rigtig værdifuldt, skal BI inddrage alle kncernens data fra de væsentligste IT systemer, såsm øknmisystem, fagsystemer, lønsystem, EDH etc. En BI platfrm har til hvedfrmål, at stille samtlige data til rådighed fr kncernen i en rendyrket g kvalitetssikret frm, således at disse kan anvendes til et dybt g bredt analysearbejde i frhld til styring g udvikling af kncernen. NemID Fælles lg in sm er det samme lg in alle steder. Uanset m man bruger netbank eller kmmunes nline selvbetjening g uanset m der skal hentes årspgørelse fra SKAT, åbne e Bks eller rdne frsikringer. NemID består af et bruger id, en adgangskde g et nøglekrt med "nøgler" (engangskder) g er standardiseret på landsplan g krdineret mellem det ffentlige Danmark g det private erhvervsliv.

4 edage Betegnelse fr de tre tidligere aftaler, der er indgået mellem regeringen g kmmunerne, mhp. at fremme digital kmmunikatin mellem brgere, virksmheder g øvrige ffentlige myndigheder edag1 trådte i kraft 1. september 2003 g gav kmmunerne ret til at sende sager g dkumenter digitalt til andre ffentlige myndigheder. edag2 trådte i kraft 1. februar 2005 g sikrede indførelsen af den digitale signatur. edag3 trådte i kraft 1. nvember 2010 med følgende mål: Der skal kunne lgges nemt g sikkert på Brger.dk g få adgang til alle ffentlige selvbetjeningsløsninger. Mdtage g sende pst fra g til ffentlige myndigheder i deres Digitale Dkumentbks, herunder relevante massefrsendelser g relevante kvitteringer fra selvbetjeningsløsninger. e2012 g e2015 er betegnelser sm samler initiativer g målsætninger fr den brger g virksmhedsvendte digitalisering fra de natinale strategier (årstallet indikerer hvrnår målene skal være nået). IT gvernance Styring g ledelse af IT anvendelsen i kncernen, herunder At der skabes sammenhæng mellem kncernens frretningsmråder g IT anvendelsen At der skabes verblik g effektiv styring af digitaliseringsinitiativerne At IT g digitaliseringstiltag giver servicefrbedringer, øget kvalitet g øknmiske gevinster (ikke nødvendigvis alle 3 faktrer) IT gvernance er krt sagt effektiv styring af it g digitalisering i hele rganisatinen. Strukturerede mails E mails afsendes/mdtages direkte i rette e pstkasse g af rette vedkmmende mhp. hurtig g effektiv sagsbehandling/ekspeditin. Dette sikres bl.a. ved at afsendte mails indehldende samme emne lander i samme pstkasse g kan derfra frdeles til de enkelte sagsbehandlere. Indehlder den afsendte andre identificerbare metadata udver Emne, fx Mdtager er det muligt at lande mailen direkte i den krrekte sagsbehandlers pstkasse. Andre identificerbare metadata kan fx være Sagsnummer. Det mdsatte af strukturerede mails er ustrukturerede mails.

5 Den intelligente strukturerede mail er næste fase, hvr der systemisk skabes direkte adgang til den elektrniske sag således at brgerens mail lander direkte i sagen g sagsbehandlerens mail jurnaliseres autmatisk i frbindelse med afsendelsen. Det er den intelligente strukturerede mail sm vil give de stre ratinaler.

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012 2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapprt 2012 Indhldsfrtegnelse 1. Beretning 1.1 Året der gik 3 1.2 DMI s klimastrategi 4 1.3 Fremtidens fkusmråder 5 2. Analyser g rapprtering 2.1 Klimapåvirkning

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere