Ansvarlige Relationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlige Relationer"

Transkript

1 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility (CR) strategi er bankens program for finansiel dannelse, hvis formål er at gøre folk i stand til at træffe velovervejede og fornuftige beslutninger om økonomi og brugen af penge. En af de første aktiviteter er pengeby.dk et univers på internettet for de 5-7 årige og deres forældre med det formål at lære børnene basal finansiel forståelse. Formålet med kampagnen i forhold til børn og forældre er at skabe opmærksomhed om og interesse for at besøge pengeby.dk. Helt kon kret ønsker, at brugere opretter en profil på pengeby.dk svarende til 15% af samtlige 5 7 årige børn i Danmark. Som støtte til pengeby.dk har udviklet undervisningsmateriale til folkeskolelærere, der underviser børn i samme aldersgruppe. Formålet med kampagnen i forhold til lærere er at skabe interesse for s CR initiativ for derigennem at henlede elevernes opmærksomhed på pengeby.dk. Hertil kommer en målsætning om, at lærerne skal downloade undervisnings materiale. Strategi Udgangspunktet for henvendelsen er, at børn og unge får flere og flere penge mellem hænderne, men at de mangler viden om, hvordan de håndterer dem. Som en af Danmarks førende banker føler et ansvar derfor initiativet og henvendelsen, der blå stemples ved at fremhæve Danmarks Matematiklærerforening s invol vering i og støtte til projektet. Desuden skærpes de gode intentioner ved at understrege, at der ikke er skyggen af markedsføring på pengeby.dk og ved at vedlægge supplerende materiale, så forældrene er grundigt orienteret, inden de slipper deres børn løs i cyberspace. Under konceptet Giv dit barn et sundt forhold til penge inviterer således forældre med børn i alderen 5-7 år med i det fælles projekt at sikre at indlæring af finansielle færdigheder. Det tilsvarende koncept overfor lærerne er naturligvis Giv dine elever et sundt forhold til penge. Vejen til forældrene går via de 5 7 årige børn, der har en konto i. Der sendes i alt knap breve til forældre. Vejen til lærerne går via skolelederen, fordi vi er afhængig af dennes accept han/hun skal overfor forældrene i sidste ende stå som garant for, at børnene lærer det, de skal. Direct mailen til skolelederen forklarer initiativet og opfordrer til at lægge kuverter med materialer i lærernes dueslag. Resultater Målsætningerne er opstillet fra august 2008 til august 2009 resultaterne er opgjort pr. 9. marts 2009, altså ca. ½ år for tidligt : brugere har oprettet en profil på pengeby.dk det er 648% over målet. Antallet af brugere er bemærkelsesværdigt set i lyset af, at der kun er sendt ca breve til eksisterende kunder. Analyser viser at 51% af brugerne (svarende til mere end ) har fået kendskab til pengeby.dk via direct mailen. Resten kender det fra påvirkning fra lærere og via omtale i banken, på internettet og via artikler brugere er også bemærkelsesvær digt, idet der findes børn mellem 5 og 7 år i Danmark. Var alle brugere virkelig mellem 5 og 7 år ville det svare til, at vi har en relation til 98% af målgruppen (vi kender ikke alderen på brugerne). Brugerne har samlet brugt 31 år, 2 mdr., 10 dage, 3 timer, 47 min. og 38 sek. på pengeby. dk svarende til et akkumuleret gennemsnitligt tidsforbrug på 55 minutter. Brugeren har i gennemsnit brugt 11,5 min. pr. logon målsætningen var 5 min. Og antallet af logon s pr. bruger er i gennemsnit 4,8 målsætningen var 2,5. Der er downloadet stk. undervisningsmateriale svarende til 66% i forhold til mængden af lærerkuverter. Der er formodentlig også forældre, som har downloadet undervisningsmateriale vi kender ikke fordelingen men uanset hvad er resultatet vist (sagt i al beskedenhed) meget godt! Corporate Responsibility Omdrejningspunktet for s Corporate Responsibility (CR) strategi er FORMIDLING AF VIDEN. Et højt prioriteret initiativ indenfor denne strategiske platform er bankens program for finansiel dannelse ( Financial Literacy Programme ). Der er stor fokus på CR/CSR. Det er et mege t følsomt område, hvor virksomhedernes intentioner ofte er under mediernes/ Financial Literacy I 2008 lancerede koncernen de første initiativer og produkter under Programmet for Finansiel Forståelse og Investering i Uddannelse. Programmet bygger på en fast overbevisning om, at en højere grad af finansiel forståelse og uddannelse både hjælper det enkelte individ og bidra ger til sund økonomisk vækst i samfundet. *1 Commission of the European Communities, May 2007 *2 En undersøgelse som analyseinstituttet Zapera har foretaget blandt årige og 5-7 årige i Danmark for. befolkningens kritiske lup. Det gælder ikke mindst, når landets mest markante bank kaster sig ud i finansiel dannelse af unge/ børn. Derfor holder vi salg og CR totalt adskilt i modsætning til f.eks. Pampers og Gevalia, som knytter deres CR initiativer direkte sammen med et salgsbudskab så det så at sige er købet, der er den gode gerning. Baggrund: Flere og flere undersøgelser viser, at børn og unge ikke ved nok om penge. 42% af de unge ved f.eks. ikke, hvad en rente er 52% kan ikke definere begrebet rådighedsbeløb 21% af årige unge tror, at afdragsfrie lån er gratis *1*2. Forældre Under konceptet Giv dit barn et sundt forhold til penge inviterer forældre med børn i alderen 5-7 år med i det fælles projekt at sikre indlæring af finansielle færdigheder. Helt konkret er formålet at få dem til at gå ind på pengeby.dk sammen med deres barn. Dertil kommer målsætningen om via lærerne at henlede opmærksomheden på pengeby.dk, hvilket er vigtigt, da det er en vigtig distributionskanal til ikke-danske Bank kunder i målgruppen. Skolelærere Kampagne til lærere der skal skabe opmærksomhed om og interesse for s CR initiativ og få lærerne til at downloade undervisningsmateriale til brug i undervisningen. Pengeby.dk Pengeby.dk er en sjov og lærerig hjemmeside, der skal fremme børns finansielle viden gennem leg. 5-7 årige Viden er afgørende for, at børn kan få et ansvarligt og sundt forhold til penge. Og det er vigtigt at starte tidligt altså i de små klasser når børnene er 5-7 år. Ideen med initiativet overfor de 5-7 årige er, at børn får kendskab til de helt fundamentale principper, når det gælder penge. Og at forældre og lærere får fokus på, at det er nødvendigt at uddanne børn i penge. tager et ansvar men de kan ikke gøre det alene. Derfor er det vigtigt, at kommunikationen gør finansiel dannelse til et fælles projekt og skaber ansvarlige relationer mellem banken og forældre/ lærere.

2 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Vedlagt: Brochure med det nøgterne og seriøse koncept Giv dit barn et sundt forhold til penge. Fokus er på barnet. Men opfordringen er til 12334:_ 11/09/08 10:03 Side 1 forældrene, da vi først skal vinde tilliden hos dem, inden vi kan lancere spillet på pengeby.dk. Udsendelse til forældre / Østertorv afdeling Østertorv Virum Telefon TINA MØLLER PARKVEJ VIRUM I brochuren forklarer vi baggrunden for projektet (at mange unge har problemer med penge ). Samarbejdet med Danmarks Matematik lærerforening beskrives og formanden for Danmarks Matematik lærer forening Lene Christensen blåstempler projektet. Girostrøget 1 DK-0800 Høje Taastrup 2 Brevet tager udgangs punkt i, at der allerede er en relation mellem barnet og banken. Vi skriver naturligvis ikke til barnet men hen vender os meget målrettet til forældrene med det formål at få dem til at gå ind på pengeby.dk sammen med barnet. På den måde opnår vi, at forældrene også bliver involveret i projektet. Giv Anna Møller et sundt forhold til penge Når vi skriver til dig, er det fordi, Anna Møller har en konto i. Sammen med Danmarks Matematiklærerforening har vi udviklet et sjovt og lærerigt univers for børn på <hans/hendes> alder. Det kreative legeunivers findes på nettet og hedder Pengeby.dk. Formålet er at give 5-7-årige et sundt forhold til penge. Udviklet i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening Måske synes du, at det er lidt tidligt at skulle lære barnet om penge. Men undersøgelser viser, at børn og unge i dag ikke ved nok om penge, og at det allerede i en tidlig alder er vigtigt at uddanne børnene i, hvad penge er, og hvor de kommer fra*. For at sikre en høj pædagogisk standard samarbejder vi med Danmarks Matematiklærerforening, som har været med til at udvikle Pengeby.dk. Ideen med Pengeby.dk er, at dit barn får kendskab til de helt grundlæggende principper, når det gælder penge. Pengeby.dk følges desuden op med tilbud om undervisningsmateriale til alle landets 0. og 1. klasser. Lær mere på Pengeby.dk og bestil sjove figurer til det vedlagte Pengeby-ark I den vedlagte brochure kan du læse mere om projektet og om det sjove og lærerige univers, inden du og dit barn går på opdagelse i Pengeby.dk. Det er nemt at komme i gang, og der er mange sjove figurer, I kan glæde jer til at lære at kende. På Pengeby.dk kan I også bestille selvklæbende figurer til det vedlagte Pengebyark. Der er ingen markedsføring af i undervisningsmaterialerne eller på Pengeby.dk. Vi håber, I får glæde af Pengeby.dk. Vil du vide mere om tankerne bag projektet, kan du læse mere på Pengeby.dk. Rigtig god fornøjelse. * Zapera undersøgelser blandt årige og forældre til 5-7 årige i Danmark i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening

3 3 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Udsendelse til forældre / 2 Østertorv afdeling Østertorv Virum Telefon TINA MØLLER PARKVEJ VIRUM For at involvere barnet og gøre projektet synligt i hjemmet vedlægger vi en plakat, som byder velkommen til pengeby.dk og introducerer det sjove, børnevenlige univers. God fornøjels e Vi er glade for at sende de sjove selvklæbende figurer, I har bestilt til Pengeby-legearket. Figurerne kan flyttes rundt igen og igen. Og på bagsiden af arket finder I beskrivelser af de enkelte figurer, som kan inspirere til sjove legetimer. Vi håber, at I får glæde af figurerne og af pengeby.dk, hvor der venter nye spændende udfordringer og oplevelser! Der er vedlagt et svarkort, hvor man kan bestille klistermærker til plakaten. Klistermærkerne sendes med et personligt brev med opfordring til at gå ind på pengeby.dk hvor der venter nye spændende udfordringer.

4 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Udsendelse til skoleledere 12334:_ 11/09/08 10: Østertorv afdeling Østertorv Virum Telefon ØSTRE SKOLE ATT. SØREN JENSEN SKOLEVEJ VIRUM For at gøre projektet nemt at overskue og samtidig give skole lederen mulighed for at kende projektet i detaljer har vi i en praktisk samle mappe vedlagt en brochure, et eksemplar af undervisningsmaterialet sam- Side 1 Girostrøget 1 DK-0800 Høje Taastrup 4 Da der er tale om undervis ningsmateriale, er det ikke hensigtsmæssigt at gå direkte til lærerne vi er nødt til at få accept hos skolelederen, som i sidste ende overfor forældrene skal stå som garant for, at børnene lærer det, de skal. Giv skolens elever et sundt forhold til peng e Vi er glade for at kunne tilbyde Østre Skole et nyt og spændende undervisningsmateriale til jeres 0. og 1. klasser. Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening, og formålet er at øge elevernes finansielle forståelse. Først hos de helt små, og over de næste tre år også i de større klasser. 52 procent af de unge kan ikke definere begrebet rådighedsbeløb Flere undersøgelser viser, at børn og unge ikke ved nok om penge. I en undersøgelse af 18-19årige viste det sig, at 42 procent af de unge f.eks. ikke ved, hvad rente er, 52 procent kan ikke definere begrebet rådighedsbeløb og 21 procent tror, at afdragsfrie lån er gratis*. Den mangelfulde viden gør det sværere for de unge at få en selvstændig og sund økonomi. Finansiel forståelse for 0. og 1. klasser Vi mener, at viden er afgørende for, at børn kan få et ansvarligt og sundt forhold til penge og det er vigtigt at starte tidligt. Danmarks Matematiklærerforening støtter projektet og har været med til at udarbejde undervisningsmaterialet samt et sjovt og lærerigt online univers, Pengeby.dk, for børn mellem 5 og 7 år. Der er ingen markedsføring af i undervisningsmaterialerne eller på Pengeby.dk. I brochuren fremhæves det, at på ingen måder har ambitioner om at stå ude i landets klasseværelser. De har nogle finansielle kompetencer, som de ønsker skal komme den næste generation til gode. Og pædagogikken har de overladt til Danmarks Matematiklærerforening, som bakker initiativet op. Vi håber, at du vil bruge lidt tid på at sætte dig ind i materialet til 0. og 1. klasserne og give det videre til lærerne på disse klassetrin undervisningsmaterialet ligger klar til dem i de vedlagte kuverter. Som du vil kunne se, er materialet nemt at implementere i undervisningen, og Danmarks Matematiklærerforening er garant for, at det er i overensstemmelse med pensum. Har du spørgsmål til materialet eller til tankerne bag, kan du læse mere i den vedlagte brochure og på Pengeby.dk. * Zaperas undersøgelser blandt årige og forældre til 5-7-årige i Danmark i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening men med kuverter til lærere. Skolelærerne opfordres til at give materialet videre til lærerne og være med til at give skolens elever et sundt forhold til penge.

5 5 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Materiale til skolelærere Lærermateriale, som skolelederen har givet videre Børnehaveklasselærere og matematiklærere i 0. og 1. klasse Holmens Kanal København K Tlf Giv dine elever et sundt forhold til peng e Vi er glade for at kunne introducere dig for nyt og spændende undervisningsmateriale til 0. og 1. klasserne. Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening, og formålet er at øge elevernes finansielle forståelse. Først på de mindste klassetrin, og over de næste tre år også i de større klasser. 52 procent af de unge kan ikke definere begrebet rådighedsbeløb Flere undersøgelser viser, at børn og unge ikke ved nok om penge. I en undersøgelse af årige viste det sig, at 42 procent af de unge f.eks. ikke ved, hvad rente er, 52 procent kan ikke definere begrebet rådighedsbeløb og 21 procent tror, at afdragsfrie lån er gratis*. Og det gør det sværere for de unge at få en selvstændig og sund økonomi. Finansiel forståelse for 0. og 1. klasser Vi mener, at viden er afgørende for, at børn kan få et ansvarligt og sundt forhold til penge og det er vigtigt at starte tidligt. Danmarks Matematiklærerforening støtter projektet og har været med til at udarbejde undervisningsmaterialet samt et sjovt og lærerigt legeunivers, Pengeby.dk, for børn mellem 5 og 7 år. Der er ingen markedsføring af i undervisningsmaterialerne eller på Pengeby.dk. Vi håber, at du vil bruge lidt tid på at sætte dig ind i projektet og materialet, som du finder en beskrivelse af i den vedlagte brochure. Som du vil kunne se, er materialet nemt at implementere i undervisningen, og Danmarks Matematiklærerforening er garant for, at det er i overensstemmelse med pensum. Du kan læse mere i den vedlagte brochure og på Pengeby.dk, hvor du også kan downloade materialet til dine elever og være med til at øge deres finansielle forståelse. Zaperas undersøgelser blandt årige og og forældre 5-7-årige i Danmark For at skolelederen nemt kan sætte projektet i gang, ligger der i mappen kuverter til lærerne. Kuverterne indeholder et brev, der forkla rer projektet overfor den enkelte lærer, en brochure samt eksempler på undervisningsmateriale (det materiale de skal bruge i undervisningen downloades på pengeby.dk i læreområdet). Skolelederen skal med andre ord blot give kuverterne videre.

6 6 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag * Pr. 9. marts Bemærkelsesværdigt set i lyset af, at der kun er sendt ca breve til kunder. Analyser viser at 51% af brugerne (svarende til mere end ) har fået kendskab til pengeby.dk via direct mailen. Resten kender det fra påvirkning fra lærere og via omtale i banken, på internettet og via artikler brugere* = 648% over målet... svarende til 98% af målgruppen** ** Ikke alle brugere er naturligvis i målgruppen nogle er yngre, andre ældre og der er også lærere oprettet som brugere. Men selv i et scenarie, hvor vi fjerner halv delen på den konto, nærmer vi os en relation til 50% af målgruppen. 31 år 2 mdr. 10 dage 3 timer 47 min. og 38 sek. Resultater fra 7. august 2008 til 9. marts 2009 Download af undervisningsmateriale Der er downloadet stk. undervisningsmateriale svarende til 66% i forhold til mængden af lærer kuverter (4 X 2.051). Der er formodentlig også forældre, som har downloadet under visningsmateriale vi kender ikke fordelingen men uanset hvad er resul tatet vist (sagt i al beskedenhed) meget godt! 11,5 min. 4,8 Mål: Mål: 5 min. Mål: 2,5 Antal brugere Antal børn 5-7 år i DK Akkumuleret Tid pr. log-on Log-ons pr. bruger Brugerne på pengeby.dk Aktivitet på pengeby.dk

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

CSR1. en guide til det sociale ansvar

CSR1. en guide til det sociale ansvar CSR1 en guide til det sociale ansvar Præmis... 3 Definition... 3 CV Corporate Volunteering... 4 SE Socialt Entreprenørskab... 4 Indhold For virksomheder... 5 Hvorfor?... 5 Hvordan?... 5 Hvem?... 6 Hvad?...

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere