noter fra to konferencer om biblioteker og partnerskaber - Partnerskaber i vidensamfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "noter fra to konferencer om biblioteker og partnerskaber - Partnerskaber i vidensamfundet"

Transkript

1 noter fra to konferencer om biblioteker og partnerskaber - Partnerskaber i vidensamfundet

2 Udgivet af Herning Bibliotekerne og Københavns Biblioteker København 2011 Kontaktpersoner Mikael Graaberg, Herning Bibliotekerne Sanne Caft, Københavns Biblioteker Grafisk design: Randi Schmidt Partnerskabskonferencerne er støttet af Styrelsen for Biblioteker og Medier

3 Partnerskaber i vidensamfundet noter fra to konferencer om biblioteker og partnerskaber Rapporten Folkebibliotekerne i Vidensamfundet fra 2010 konkluderede bl.a., at partnerskaber bliver en vigtig del af udviklingen af bibliotekerne i Danmark. Én af udvalgets anbefalinger var, at bibliotekerne arbejder systematisk med at etablere forpligtende partnerskaber for at skabe en mangfoldighed af tilbud på tværs af den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet. Erfaringerne med partnerskaber viser, at der kan opstå nye og uventede synergier i disse samarbejder, og bibliotekerne får mulighed for dels at høste nye kompetencer og erfaringer, dels at skabe merværdi for borgerne. Partnerskaber vil udfordre bibliotekernes organisation, regler, normer og værdier. Nogle partnerskaber vil kunne udfordre bibliotekernes basale fundament som f.eks. biblioteksloven, styrelsesloven, kommunalfuldmagten og måden at organiserer sig på. Men der kan også i høj grad være partnerskaber, der udvider bibliotekernes selvopfattelse og identitet, og dermed bliver bibliotekerne en del at et større hele til gavn for borgerne to konferencer med temaet Biblioteker og partnerskaber. Formålet med konferencerne var at øge viden og kompetencer på området blandt ledere og ansatte på biblioteker i hele landet. De to konferencer Øst-konferencen blev afholdt på Kulturstationen i Vanløse d. 29. marts Programmet bestod af en række oplæg, der havde fokus på ledelse, strategi og innovation i forbindelse med partnerskaber. Vestkonferencen blev afholdt på Hotel Legoland i Billund d. 7. april Dagen var bygget op omkring rollespillet Partnerskabsspillet og blev suppleret med oplæg af Signe Brink Pedersen fra Roskildegruppen og konsulent Ouafa Rian. Konferencens fokus var på hverdagens håndtering af praktiske problemstillinger og udfordringer i forbindelse med partnerskaber. I det følgende vil du kunne læse en sammenfatning af indholdet af de to konferencer og de vigtigste pointer fra begge dage. Konferencerne blev afviklet med midler fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. På den baggrund afholdt Københavns Biblioteker og Herning Bibliotekerne i foråret 3

4 Østkonferencen Innovation, ledelse og strategiske partnerskaber Strategiske partnerskaber Oplægsholderne Trevor Davies, Thomas Prehn og Trine Nielsen belyste aspekterne i strategiske partnerskaber 4

5 Gode partnerskaber er nødvendige partnerskaber Trevor Davies Bibliotekerne bør blive bedre til at se ud over lovgivningen og budgettet og øve sig i at sætte sig selv i situationer, hvor partnerskaber bliver en nødvendig del af bibliotekets eksistensgrundlag. Når man indgår partnerskaber skal man være villig til at løbe den risiko, det er at blive afhængig af en anden. I et godt partnerskab afgiver man kontrol, ressourcer og viden. Det kræver tillid og villighed til at acceptere den anden partners særheder og at se partneren ikke bare som noget ekstraordinært og værdifuldt, men som nødvendig. Trevor Davies. Tidligere generalsekretær på København som Europæisk Kulturby 1996, grundlægger af KIT (Københavns Internationale Teater) og pt. projektleder på Århus som Europæisk Kulturhovedstad Tre pointer fra Trevor: 1. Gør partnerskabet til en nødvendighed. 2. Tænk ud over de faste rammer i lovgivningen og budgettet. Trevor Davies opstillede 3 modeller for, hvordan et partnerskab kan fungere: 1. model: Samarbejdet. Partnerne bytter indhold. Man gør det man er bedst til og føler sig hjemmevant i. Eks. Partnerskabet mellem Århus Stiftstidende og Hovedbiblioteket i Århus, hvor de to partnere bruger hinandens målgruppe og faglige indhold 2. model: Projektpartnerskabet. Partnerskabet samler fælles ressourcer i et projekt, som partnerne er fælles om at drive. Eks.: Fredensborg bibliotekernes og Føtex fælles projekt om at lave en aften om mad og dans på biblioteket 3. model: Partnerskabsstrategien. Partnerskaber mellem to eller flere parter. Partnerskabstanken er en del af partnernes kultur. Partnerskabet er et eksistensvilkår og partnerne deltager engageret og selvfølgeligt i partnerskabet. Eks. KODA har gennem arbejdet med en partnerskabsstrategi og partnerskabskultur opnået et bedre brand og fået mange nye samarbejder på tværs af mange institutioner og aktører. 3. Lav en partnerskabsstrategi, som er accepteret i institutionen - som man kan, vil og skal følge. 5

6 Den aktive strategiske partnerskabsstrategi Trine Nielsen KODA arbejder efter en partnerskabsstrategi. De har gjort det til deres mission at samle kunder og medlemmer i partnerskaber til gavn for begge parter. KODA arbejder især med langvarige partnerskaber som er komplekse og med mange partnere. Trine Nielsen påpeger, at når man indgår langvarige strategiske partnerskaber er det vigtigt at partnerne forventningsafstemmer i forhold til: Hvad forventer parterne at få ud af det? Hvad omfatter partnerskabet og hvad omfatter det ikke? Hvem har hvilket ansvar? Hvordan deles et overskud? Er der styr på juraen? Hvordan forholder man sig til nye partnere, der ønsker at deltage i samarbejdet? Trine Nielsen er markedsdirektør i KODA, hvor budgettet på 550 mio. kr., kommer komponister i ind- og udland til gode. Tre pointer fra Tr i n e: 1. Partnerskab er en langvarig proces. Giv ikke op, hvis det ikke lykkes første gang. 2. Afstem forventningerne i et partnerskab. Vær grundig og metodisk, og afstem flest mulige samarbejdspunkter tidligt i forløbet 3. Partnerskaber afhænger af tillid og den gode vilje. Man skal være parat til at give mere end man får, når man indgår et partnerskab. 6

7 Vær på forkant med tendenser og generelle samfundsforandringer vær innovativ Thomas Prehn Man skal være drivende i en udvikling. Ellers bliver man overhalet af den. Hvis man vælger at tilpasse sig en tendens, som allerede er slået igennem risikerer man, at den er forældet, før man når at udnytte den. Hvis institutionen arbejder efter en tilpasningsstrategi vil den altid være bagefter og gang på gang opleve, at det er gårsdagens tendenser, der bliver implementeret. Gode partnerskaber bringer nye perspektiver til institutionen partnerskaber får institutionen til at se sig selv i et nyt lys. Når man ser sig selv i et nyt lys eller nyt perspektiv opstår behovet for forandring og man ser pludselig udfordringer i institutionen, man ikke tidligere så. Tre pointer fra Thomas: 1. Søg nye perspektiver på institutionen ved at indgå partnerskaber. 2. Sørg for at bruge det nye perspektiv til at være innovativ og drivende for en udvikling - man kan ikke altid bare tilpasse sig. 3. Sæt innovationsprocessen i system og strukturer den - gode idéer kommer ikke ud af den blå luft. Det er første skridt i enhver innovationsproces nye perspektiver og en oplevelse af et behov for forandring. Det er samtidigt første skridt på vejen mod at gå foran i udviklingen. Thomas Prehn har tidligere stået i spidsen for udvikling og implementering af Konceptværkstedet i DR. Han ejer i dag firmaet Asunto, der har specialiseret sig i strategisk og praktisk innovationsledelse i offentlige og private organisationer. 7

8 Østkonferencen Innovation, ledelse og strategiske partnerskaber Eksempler på partnerskaber Stine Holmstrøm Have, Flemming Hvidtfeld og Stine Liv Johansen gav i deres oplæg tre eksempler på forskellige partnerskaber med biblioteker 8

9 At gøre det, man er bedst til. Sammen Stine Holmstrøm Have Brugergrupperne i Fredensborgs biblioteker ønskede nogle nye arrangementstyper. Derfor kontaktede biblioteket det lokale Føtexvarehus og spurgte, om de var interesserede i at lave et arrangement sammen. Resultatet blev en aften med live dans i Vild med dans -stil samt mad og vin på biblioteket. Biblioteket lagde lokaler til arrangementet og Føtex sørgede for mad og drikke til alle. Tre pointer fra Stine: 1. Fokuser på partnerskaber, hvor man kan gøre det man er bedst til - sammen. Så opstår der en god synergi. Danseaftenen fik biblioteket til at se sig selv i et nyt perspektiv og udvidede rammerne for, hvad biblioteket kan bruges til: Boghylder blev stillet til side, der blev dækket op til middag, scene og en buffet blev stillet op midt i bibliotekets publikumsområde. Arrangementet blev en velbesøgt succes. Og særligt var der mange voksne mænd til arrangementet en gruppe, som bibliotekerne i Fredensborg ellers har haft svært ved at lokke til. Sådan opstod partnerskabet: To medarbejdere fra biblioteket meldte sig i kundeservice i Føtex, der kaldte butikschefen over højttalersystemet og så var de i gang. 2. Lav partnerskaber med kommercielle aktører. Vær ikke bange for at tænke (bare lidt) forretningsorienteret. 3. Husk, at bibliotekerne er en attraktiv partner med et godt renommé og en stor målgruppe. Stine Holmstrøm Have er udviklingskonsulent i Fredensborgs biblioteker. 9

10 At bytte brugere og indhold Flemming Hvidtfeld Århus Stiftstidende indgår i mange partnerskaber om avisens redaktionelle indhold. Det virkede defor oplagt for redaktionen, at lave et samarbejde om gaming og computerspil med Århus Hovedbibliotek, som leverer redaktionelt indhold til avisen om gaming. Dette har gjort begge parter attraktive for en ung målgruppe, som begge traditionelt har haft svært ved at nå. Flemming Hvidtfeld er chefredaktør på Århus Stiftstidende, der i en årrække har arbejdet med partnerskaber. To pointer fra Flemming: 1. Gør det I hver for sig er bedst til. Sammen. 2. Udnyt den synergi, der opstår ved at dele faglighed 10

11 Forskeren som partner Stine Liv Johansen Forskeren byder som partner ind med viden og nye perspektiver på biblioteket og dets faglighed. På den måde kan et partnerskab med en forsker være med til at styrke bibliotekernes faglighed. F.eks. medvirker forskeren til at sætte fokus på og optimere kvaliteten i interviews, faglig sparring og analysearbejde. Forskeren kan dermed levere det nye perspektiv Thomas Prehn anser som en nødvendighed for udvikling og innovative processer. Stine Liv Johansen, Ph.D., er adjunkt ved Aarhus Universitet. Hun forsker i børns lege- og mediekultur, og er forfatter til afhandlingen Seere i bleer. Stine har været samarbejdspartner/følgeforsker på flere biblioteksprojekter. Bl.a. Palles Gavebod, Ramasjang/I øjenhøjde og Legende familier i biblioteket. Tre pointer fra Stine: 1. Forskeren bidrager med faglighed og viden i forhold til f.eks. at kvalificere metoder og analyser 2. Forskeren giver det perspektiv og udsyn, der er nødvendig for en udviklingsproces. 3. Bibliotekernes direkte kontakt til brugerne og deres evne til at tænke ud af boksen gør dem til en attraktiv partner for enhver forsker. 11

12 Vestkonferencen En praktisk tilgang til partnerskaber 12

13 Partnerskabsspillet Konferencens omdrejningspunkt var rollespillet Partnerskabsspillet, som er udviklet af vestkonferencens planlægningsgruppe. I spillet gennemlevede konferencens deltagere forskellige faser af processen med at indgå et partnerskab. På den måde havde deltagerne lejlighed til at træne deres evner i et risikofrit miljø. Undervejs i spillet skulle deltagerne inddrage fire parametre, som juryen ville vurdere deres arbejde på: Win-win-win Et partnerskab skal indeholde værdi for en selv, partneren og samfundet Økonomi Det er vigtigt, at partnerskabet har en realistisk økonomisk opsætning Bæredygtighed Et partnerskab skal som udgangspunkt kunne være mere end blot et engangsforetagende Originalitet Partnerskabet skal bibringe et originalt output I løbet af spillet blev det tydeligt, hvordan alle blev mere og mere bevidste om, hvad de ville, og hvor de ville hen. Deltagerne blev bedre til at finde ud af, hvordan man etablerer et godt partnerskab. Grupperne havde imidlertid en tendens til at ville påtage sig alt for meget selv. Undervejs blev partnernes bidrag stadigt mindre, og bibliotekernes bidrag stadigt større. Det skyldtes, at grupperne gerne ville gøre sig attraktive for partneren. Det er bare ikke altid nødvendigt. Som både Signe Brink Pedersen og Ouafa Rian gjorde opmærksom på i deres oplæg, så skal der være balance i et godt partnerskab. Hvis den ene part påtager sig for meget, vil partnerskabet blive ubæredygtigt og miste værdi. Bibliotekerne må tro på, at de er værdige og attraktive partnere og at det de kan bibringe et partnerskab har værdi. Spillet varede hele dagen, kun afbrudt af oplæg af Signe Brink Pedersen fra Roskildegruppen og konsulent Ouafa Rian. 13

14 Partnerskaber og Roskilde Festivalen Signe Brink Pedersen Ifølge Signe Brink Pedersen skal man finde ud af, hvad man forventer, at man selv og partneren bibringer til partnerskabet. Man skal ikke indgå et partnerskab for partnerskabets skyld. Roskildegruppen arbejder med fire forskellige typer af partnerskaber: Signe Brink Pedersen: ansvarlig for udvikling af kulturelle partnerskaber i Roskildegruppen. tre pointer fra Signe: 1. Man skal gøre sig klart, hvilken type partnerskab man ønsker at indgå Kommercielle partnere Mediepartnere Statslige/kommunale partnere Indholdspartnere 2. Man skal finde nogle parametre, man løbende kan vurdere sine partnerskaber ud fra Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilken type af partnerskab, man gerne vil indgå for at partnerskabet skal blive frugtbart. Roskildegruppen vurderer hver dag henvendelser fra mulige partnere ud fra bestemte parametre: 3. Man skal gøre sig klart, hvad man kan bringe ind i et partnerskab, og hvad man ønsker at få ud af det Relation Synergifordele Indhold Værdimatch Før man indgår et partnerskab er det en god idé at finde frem til parametre, som man vil vurdere sin partner ud fra. Hvis et partnerskab ikke længere giver mening i forhold til disse parametre, skal man overveje at opløse partnerskabet. 14

15 Er vi partnerværdige? Ouafa Rian Hvis vi skal arbejde med partnerskaber skal vi blive klar over, hvad det er vi mener, når vi taler om partnerskaber. Vi skal som bibliotek vurdere, om vi er i stand til at indgå i et partnerskab om vi er partnerværdige og hvis ikke, skal vi finde ud af, hvordan vi kan komme dertil. Ouafa Rian. Selvstændig konsulent. Tidligere bestyrelsesmedlem af Kaospiloterne. Ouafas pointe var, at det er vigtigt, at der ikke er uligevægt i partnerskaber, og at den ene part ikke føler sig under eller over den anden i samarbejdet. Biblioteker skal fokusere på de ting, det kan levere i partnerskaber for at kunne opnå det bedst mulige resultat både for biblioteket, for partneren og for samfundet. Ouafa opstillede 5 spørgsmål, som man bør stille idet man indgår et partnerskab: Tre po i n te r fra Ouafa: 1. Partnerskabers væsen er at få noget til at vokse. Når vi ved, hvor vi gerne vil have vækst, kan vi begynde at lede efter partnerskaber Relationskapacitet hvad vil I give? Procesforståelse kan I skabe flow? Faglighed hvad er I bedst til? Produktsyn hvad kommer der ud materielt og immaterielt? Retning hvilken betydning og hvilket perspektiv har partnerskabet? 2. Det er vigtigt, at partnerskaber ikke har uligevægt, og at den ene part ikke føler sig over eller under den anden i samarbejdet 3. Er vi partnerværdige? Biblioteket skal vurdere, om det er De fem spørgsmål eller principper giver tilsammen integritet og engagement, hvilket giver symmetri i partnerskabet. Det er en barriere for partnerskabet, hvis spørgsmålene ikke er besvarede. i stand til at indgå i et partnerskab, og hvis ikke skal det finde ud af, hvordan de bliver det. 15

16

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere