Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solide resultater trods et meget udfordrende marked"

Transkript

1 Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 21,1% pga. lavere nettorenteomkostninger og en gunstig udvikling af dagsværdireguleringer EFCF steg med 1,7% pga. reducerede nettorentebetalinger, delvist opvejet af en ændring i nettodriftskapitalen Rentebærende gæld/ebitda på 1,9x Udbytte for 2011: DKK 4,35, hvoraf DKK 2,18 blev udloddet den 10. august 2011 Provenu fra afgørelse af tvisten mellem DPTG og TPSA vil blive udloddet gennem et enkeltstående aktietilbagekøb på DKK 750m. NTC vil deltage på pro rata basis EBITDA-væksten var drevet af fortsatte produktivitetsgevinster i hele selskabet Stærk udvikling for fastnet. Største nettotilvækst på detailbredbånd for et kvartal i mere end tre år drevet af YouSee, og laveste churn for PSTN/ISDN-RGU'er i Privat i mere end fem år TDC fastholdt sine indenlandske mobilkunder sammenlignet med 3. kvartal 2011 på trods af, at TDC ikke svarede igen på konkurrenternes omfattende salgsfremmende aktiviteter. Taletrafikken i 4. kvartal var mindre end forventet Vækst i antallet af betalings-tv-kunder ( sammenlignet 3K 2011) pga. HomeTrio Mini, der er et konkurrencedygtigt startprodukt til det premium betalings-tv-segmentet TPSA forliget vil have en indvirkning på særlige poster vedrørende associerede virksomheder på DKK 1 mia. før skat i 1K 2012 Forventninger til 2012: o Omsætning: DKK 26,0-26,5 mia. o EBITDA før pensionsindtægter: DKK10,3-10,5 mia. o Anlægsinvesteringer: DKK 3,4-3,5 mia. o Udbytte pr. aktie: DKK 4,50 (før aktietilbagekøb) TDC Koncern, hovedtal Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,5 Bruttoavance (1,3) EBITDA før pensionsindtægter ,6 EBITDA ,6 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,5 Årets resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster ,1 Årets resultat (6,6) EFCF ,7 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 3,44 3,06 12,4 Bruttomargin % 72,9 74,2 - EBITDA-margin % 41,6 41,2 - Anlægsinvesteringer (3.421) (3.534) 3,2 Anlægsinvesteringer/omsætning % 13,0 13,5 - Rentebærende gæld, netto (21.013) (22.607) 7,1 Rentebærende gæld, netto/ebitda x 1,9 2,1 - For terminologi, se For yderligere data, se TDC Dataark 2011 på TDC A/S CVR No København Side 1 af 39

2 Kommentarer fra Henrik Poulsen, koncernchef og adm. direktør Væsentlige strategiske fremskridt I 2008 fremsatte TDC en ambition om at være Europas stærkeste teleselskab i 2012 målt på indtjening, kundetilfredshed og medarbejderstolthed samtidig med, at vi fortsat er rygraden i Danmarks kommunikationsinfrastruktur, der er en af de førende i verden. Det er derfor tid til, at vi skal vurdere vore fremskridt. Målt på baggrund af rentabilitet og det samlede afkast til aktionærerne har TDC flyttet sig fra en bundplacering til at være et af de mest rentable og værdiskabende teleselskaber i Europa. Vores EBITDA-margin er steget fra 29% i 2006 til 42% i 2011, og det gennemsnitlige årlige afkast til aktionærerne udgjorde i alt 11,2% i forhold til 3,8%, som er det europæiske benchmark for teleselskaber, og 6.3% for det danske C20 indeks 1. Produktiviteten i TDC Koncernen ekskl. YouSee og Nordic er steget med omkring 10% i gennemsnit om året siden Vi har også opnået markant øget kundetilfredshed, siden forbedringsprogrammet TAK blev iværksat i Vores score på kundetilfredshedsindekset for TDC Koncernen ekskl. Nordic steg fra 67 i 2009 til 72 i 2011 med 33% færre uacceptable kundeoplevelser. Vores nye multibrandstrategi har tilført nye brands med høje kundetilfredshedsscorer til vores portefølje, herunder Fullrate, M1 og Onfone, mens Telmores kundetilfredshedsscore fortsat er den højeste af alle danske telekommunikationsbrands. TDC opererer i et meget krævende og konkurrencepræget miljø og at kunne tilpasse sig store teknologiskift kræver løbende ændringer og omkostningsreduktioner. Trods disse store udfordringer er TDC's medarbejdertilfredshed steget støt i de seneste år fra 73 i 2008 til 80 i Samtidig er antallet af ledere med en lav medarbejdertilfredshedsscore (indeks <60) faldet fra 13% i 2008 til 2% i Dette beviser, at de løbende tiltag for at anspore medarbejderne til udvikling og motivation samt for opgradering af TDC's ledelsesprocesser og ledelseskvalitet virker. mod 2020 med hovedvægt på fortsat udrulning af kabel- og FttX-fiber-infrastruktur samt højhastighedsmobilteknologi. TDC er fortsat rygraden i Danmarks kommunikationssamfund, der er et af de førende i verden, og vi er fast besluttet på at opretholde denne position. Vi er kommet langt med at opfylde vores ambition for Det skyldes kompetente og meget engagerede medlemmer af TDC teamet, der hver dag arbejder hårdt for, at det skal lykkes. De fortjener stor ros for transformationen i TDC's præstation. TDC kan og skal naturligvis fortsat forbedre kundernes oplevelser og øge produktiviteten. Der ligger et stort arbejde foran os med at etablere kundeprocesser i verdensklasse samt udnytte potentialet for produktivitetsforbedringer i hele selskabet. Vi skal ligeledes opretholde et højt investeringsniveau på innovation, teknologi og infrastruktur for at styrke vores stærke markedspositioner i Norden. Med de fremskridt, vi har gjort for at opnå vores ambition for 2012, er det nu, vi skal opstille en ny ambition, der rækker længere ud i fremtiden. TDC's bestyrelse og koncernledelse har derfor lanceret en strategiproces, der skal resultere i en ny ambition, der skal opfyldes før udgangen af 2015, samt de strategiske prioriteter, der skal vise vejen. Vi forventer at offentliggøre resultatet af processen i juni i år. Solide resultater i 2011 TDC leverede i 2011 igen særdeles solide resultater på et marked præget af store konkurrencemæssige udfordringer og en meget vanskelig makroøkonomisk situation. Med en vækst i omsætning og EBITDA på hhv. 0,5% og 1,6% og stærk udvikling i pengestrømmene med en EFCF-stigning på 1,7% har selskabet bevist sin fleksibilitet og evne til at frembringe resultater under et betydeligt pres. Resultaterne udgør et solidt fundament for TDC's tilsagn om at udbetale et udbytte på DKK 4,35 pr. aktie. TDC har i de seneste år investeret gennemsnitlig 14% af omsætningen i infrastruktur, IT og innovation. Dette har muliggjort en parallel udbygning af meget konkurrencedygtige kabel-, xdsl- og mobilinfrastrukturer. Siden 2007 er gennemsnitshastigheden for TDC's udbud af bredbånd til danske husstande steget fra 17 Mbit/s til 60 Mbit/s. Den maksimale gennemsnitshastighed, der udbydes p.t., er 4,8 gange højere end gennemsnittet for de købte hastigheder, hvilket illustrerer det betydelige uudnyttede potentiale i vores infrastruktur. I 2011 offentliggjorde TDC sin plan om at investere DKK 25 mia. i den danske infrastruktur frem 1 Et indeks bestående af de 20 mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs. Selvom vores forretning i mindre grad er påvirket af den makroøkonomiske situation end de fleste andre brancher, mærkede vi stadig indvirkningen af en trykket dansk økonomi i tallene for Forbrugernes adfærd er blevet endnu mere forsigtig, og erhvervslivet og det offentlige er ekstraordinært varsomme med beslutninger om investering og indkøb var præget af intens priskonkurrence i alle segmenter på mobilmarkedet. Dette resulterede uundgåeligt i reduceret mobil-arpu for privatkunder sammenlignet med Vores stærke portefølje af brands, herunder det nyerhvervede Onfone, klarede sig godt, og vores samlede antal mo- Side 2 af 39

3 bilabonnementer i Danmark steg med i Dette omfattede en gunstig udvikling på erhvervsmarkedet, hvor TDC vandt markedsandele i 2011 og fastholdt en stabil ARPU, idet prispresset blev opvejet af vækst inden for mobildata. YouSee og TDC præsterede i 2011 tilsammen omsætningsvækst på 11% for betalings-tv, hvilket hovedsageligt skyldtes højere ARPU i YouSee og 19% stigning i abonnenter hos TDC TV. Vores produktportefølje for betalings-tv blev udvidet med en række innovative produkter og tjenester herunder nye tv-apps i TDC HomeTrio, øget valgfrihed med You- See i form af det nye produkt 'Ekstrakanaler' og senest lanceringen af tv-apps til iphone og ipad. Antallet af VoDvisninger steg mere end 300% i 2011, og TDC er på vej til at blive det største filmudlejningsselskab i Danmark i det kommende år. Nordic havde en organisk omsætnings- og EBITDA-vækst på henholdsvis 5% og 8% som følge af stærke resultater i specielt TDC Hosting og TDC Sverige. Den makroøkonomiske bedring i Sverige støttede den store vækst i både integrator- og operatørforretningerne i TDC Sverige. TDC Finland levede også op til forventningerne, mens anden halvdel af 2011 var udfordrende for TDC Norge. TDC's fastnetforretning levede generelt op til forventningerne i 2011 på trods af markant konkurrence fra specielt elselskaberne samt øget skift fra fastnet- til mobiltelefoni i kølvandet af mobilpriskrigen. Nye produktlanceringer inden for både fastnettelefoni og bredbånd på tværs af vores brands samt omfattende fastholdelsestiltag dæmmede imidlertid op for det samlede tab af avance fra fastnettelefoni. I 4. kvartal var nettotilvæksten på detailbredbånd for et kvartal den største i mere end tre år, og churn for PSTN/ISDN i Privat var den laveste i mere end fem år. Denne gunstige udvikling bidrager til vores forventning om aftagende fald i bruttoavance inden for fastnettelefoni i TDC er i god form og godt rustet til Vi er parat til fortsat at levere yderligere værdi og bedre kundeoplevelser, forbedre produktiviteten i hele koncernen samt lancere nye og innovative produkter og tjenesteydelser. Side 3 af 39

4 Resultat i 2011 Omsætning TDC Koncernens omsætning steg med 0,5% i 2011 trods et meget udfordrende marked præget af stærk konkurrence på næsten alle områder og fornyet makroøkonomisk usikkerhed. Omsætningen blev gunstigt påvirket af: Stigende organisk 2 indenlandsk tv-omsætning der afspejler de fortsat solide resultater i YouSee og TDC TV som følge af flere abonnenter og højere ARPU. Erhvervelsen af Onfone i 2. kvartal 2011 og hostingvirksomheden DIR i 1. kvartal Stigende organisk omsætning fra terminaler, installationer mv. primært pga. øget salg af smartphones uden tilskud. Stærk organisk vækst i Nordic s omsætning der hovedsageligt skyldtes TDC Sverige støttet af stor vækst i både integrator- og operatørforretningsområderne. Organisk vækst i TDC Hosting og TDC Finland, mens TDC Norge havde negativ organisk vækst. En gunstig udvikling for NOK- og SEK-valutakurserne. Væksten i omsætningen blev delvist opvejet af: Faldende organisk omsætning inden for indenlandsk fastnettelefoni som følge af færre PSTN/ISDN-RGU er pga. fortsat migrering fra fastnet- til mobiltelefoni og VoIP. Faldende organisk omsætning fra internet- og nettjenester i Danmark drevet af meget stærk konkurrence på bredbåndsmarkedet for private og erhvervskunder, der resulterede i færre RGU er og lavere ARPU. En fortsat negativ indvirkning fra regulering af priserne på mobilterminering (MTR) for tale og sms, international roaming samt videresalg af PSTN. Faldende organisk omsætning fra indenlandske mobiltjenester efter et år med hård priskonkurrence på markedet for mobiltelefoni til privatkunder, hvilket resulterede i lavere ARPU. Faldet blev dog delvist opvejet af et stigende antal RGU er for både mobiltale (drevet af solide resultater på erhvervsmarkedet) og mobilbredbånd. Bruttoavance Trods TDC Koncernens stigende omsætning faldt bruttoavancen med 1,3% til DKK m. dic og specielt terminaler, installationer mv. blev mere end opvejet af faldende aktivitet i høj-margin-områder såsom fastnettelefoni og fastnetbredbånd. Bruttomarginen faldt fra 74,2% til 72,9%, på trods af, at den var gunstigt påvirket af, at kun en lille del af reguleringen havde indvirkning på bruttoavancen. EBITDA EBITDA-vækst på 1,6% kan henføres til lavere driftsomkostninger som følge af produktivitetsgevinster i hele organisationen. Introduktionen af TDC Rate resulterede i væsentligt reducerede kundeakkvisitions- og kundefastholdelsesomkostninger. Dette ændrede salget af mobiltelefoner fra at være baseret på tilskud til afbetalingskontrakter, hvilket resulterede i færre omkostninger til akkvisition af mobilabonnenter. Besparelserne blev delvist opvejet af højere markedsføringsomkostninger som resultat af den øgede konkurrence - især på det danske marked for mobiltelefoni til privatkunder. Fortsatte effektivitetsforbedringer gennem TDC's transformationsprogrammer har resulteret i færre fejl i TDCprodukter, færre opkald til kundecentre samt yderligere procesoptimeringer mv., hvilket har resulteret i 7,3% færre medarbejdere eksklusive køb af virksomheder. Som følge heraf faldt de organiske personaleomkostninger med 4,2%, og det på trods af en negativ indvirkning fra ophævelsen af et tidligere incitamentsprogram og opbygning af nye programmer. Færre omkostninger til it og facility management herunder besparelser på husleje, leasing og serviceaftaler pga. fysisk konsolidering, optimerede processer og indkøbsaktiviteter. EBITDA-marginen steg fra 41,2% i 2010 til 41,6% i Årets resultat Årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 3.498m, hvilket er en stigning på DKK 610m eller 21,1% sammenlignet med Stigningen skyldtes hovedsageligt et forbedret EBITDA, færre amortiseringsomkostninger samt færre finansielle omkostninger primært pga. den gunstige udvikling i dagsværdireguleringer og effekten af den gennemførte refinansiering i 1. kvartal Faldet skyldtes primært en ændret produktsammensætning. Vækst i relativt lav-margin-områder såsom tv, Nor- 2 Begrebet organisk betyder korrigeret for valutakurseffekter, tilkøb/frasalg, salg af aktiver og regulatoriske prisjusteringer. Årets resultat inklusive særlige poster udgjorde DKK 2.808m, hvilket er et fald på DKK 199m eller 6,6%. Resultat af ophørte aktiviteter faldt efter frasalget af Sunrise i 2010, mens udviklingen for nettoomkostninger vedrørende særlige poster var positiv pga. DKK 287m færre omstrukture- Side 4 af 39

5 ringsomkostninger samt gevinsten fra salget af aktierne i Nawras. Totalindkomst Stigningen i totalindkomsten i alt fra DKK 2.636m i 2010 til DKK 3.127m i 2011 skyldtes hovedsageligt en gunstig udvikling i aktuarmæssige gevinster og tab, som udgjorde en gevinst på i alt DKK 276m i 2011 mod et tab på DKK 515m i Aktuarmæssige gevinster i 2011 omfattede positive afkast på den danske pensionskasses aktiver, især i 4. kvartal 2011, hvilket blev delvist opvejet af tab pga. en øget pensionsforpligtelse som følge af korrigerede dødelighedsforudsætninger. Aktuarmæssige tab i 2010 skyldtes primært en faldende diskonteringsfaktor i løbet af Anlægsinvesteringer I 2011 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK 3.421m, hvilket svarede til målsætningen på 13,0% af omsætningen. Sammenlignet med 2010 udgjorde dette et fald på 3,2%. Faldet skyldtes primært færre investeringer i fastnettet. Øgede investeringer i it og Nordic opvejede delvist faldet i anlægsinvesteringer. TDC foretog i 2011 betydelige investeringer i sit højhastighedsmobilnet med udbygning af sine 3G- og 4G-net. Den forsatte udvidelse af fiberaccessnettet resulterede i, at yderligere husstande kom inden for rækkevidde af fibernettet. En markant stigning i salget af HomeTrioinstallationer resulterede i betydelig installationsaktivitet i 4. kvartal. Pengestrømme EFCF steg med DKK 79m eller 1,7% til DKK 4.594m hovedsageligt pga. færre rentebetalinger på DKK 777m, der blev delvist opvejet af en ændring i nettodriftskapitalen, der var DKK 638m lavere end året før: De færre rentebetalinger skyldtes refinansieringen i 1. kvartal 2011 samt to engangseffekter. Realiserede dags- Pengestrømsopgørelse, hovedtal TDC Koncernen Ændring i % Resultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) ,6 Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme (34,1) Pensionsbidrag (157) (169) 7,1 Betalinger vedrørende hensættelser (90) (11) - Ændring i driftskapital, ekskl. særlige poster (67) 571 (111,7) Rentebetalinger, netto (645) (1.422) 54,6 Betalt selskabsskat (1.715) (1.500) (14,3) Investering i materielle og immaterielle aktiver ekskl. mobillicenser (3.376) (3.508) 3,8 EFCF ,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (0,8) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (3.637) (3.889) 6,5 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (2.815) (20.091) 86,0 Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter 725 (16.742) 104,3 Særlige poster: Fratrædelsesordninger og overskydende lokaler (615) (606) (1,5) Øvrige (171) (186) 8,1 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (786) (792) 0,8 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme i alt fra særlige poster (691) (791) 12,6 Side 5 af 39

6 værdigevinster pga. lavere rentesatser på fast-tilvariabelt forrentede swapaftaler indgået i forbindelse med refinansieringen udgjorde ca. DKK 490m. Denne effekt blev delvist opvejet af en førtidig opsigelse af renteswapaftaler vedrørende seniorlån og en fuld opsigelse af sikringsaftaler i forbindelse med EMTN-udstedelsen på i alt DKK 218m. Nettoprovenuet fra disse swaps blev anvendt til yderligere betaling af acontoskat, hvilket resulterede i lavere skyldig selskabsskat ved udgangen af Den ugunstige udvikling i nettodriftskapitalen i 2011 på DKK 67m blev påvirket af reducerede driftsomkostninger og anlægsinvesteringer, resulterende i lavere leverandørgæld, samt større tilgodehavender fra lanceringen af TDC Rate afdragsaftaler. Endvidere bidrog det forbedrede EBITDA samt færre investeringer i materielle og immaterielle aktiver til stigningen i EFCF, som blev delvist opvejet af mere betalt selskabsskat. De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter udgjorde DKK 2.815m, hvilket er et fald på DKK m eller 86,0%. Udviklingen skyldtes hovedsageligt aktietilbagekøbet i 2010 og lavere indfrielse af gæld. Dette blev kun delvist modsvaret af udbyttebetalinger i Side 6 af 39

7 Forventninger TDC s forventninger bygger på en omfattende finansiel plan for hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene Risikofaktorer og Ansvarsfraskrivelse. Forventninger til 2012 TDC har med virkning fra 2012 justeret sine forventningsparametre. TDC s EBITDA indeholder ikke-likvide pensionsindtægter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger. Komponenterne i pensionsindtægterne fra TDC's danske pensionskasse er vist nedenfor. Forventet Medarbejdernes optjente pensionsrettigheder (personaleomkostninger) (144) (134) Renteomkostninger (843) (840) Forventet afkast på pensionsordningens aktiver Ikke-likvide nettorenter (pensionsindtægter) Pensionsindtægter/(omkostninger) i alt fra den danske pensionskasse (64) 304 Ikke-likvide pensionsindtægter vedrører ikke TDC's forretningsaktiviteter og er yderst volatile. TDC vil derfor fremover basere sine forventninger på EBITDA før pensionsindtægter. TDC har øget oplysningsniveauet for resultatopgørelsen og rapporterer både EBITDA før pensionsindtægter og fuldt EBITDA Ændring i % EBITDA før pensionsindtægter ,6 Pensionsindtægter ,9 EBITDA ,6 1 Inklusive pensionsindtægter i TDC Norge på DKK 1m i 2011 og DKK 0m i Endvidere påvirkes TDC's omsætning af regulering, der alt andet lige reducerer omsætningen (men med begrænset bruttoavancepåvirkning) og således indvirker på anlægsinvesteringer i forhold til omsætningen år-til-år. TDC vil derfor basere sine forventninger på absolutte anlægsinvesteringer. Endelig er målet for TDC's gearing tilpasset som følge af den justerede præsentation af pensionsindtægter. TDC sigter mod et nettogæld/ebitda før pensionsindtægter på eller under 2,2x i gennemsnit i løbet af regnskabsåret. Dette mål svarer til det tidligere nettogæld/ebitda-mål på 2,1. Forventningerne til 2012 for TDC Koncernen er følgende: Forventninger 2012 Realiseret 2011 Omsætning DKK 26,0-26,5 mia. DKK 26,3 mia. EBITDA før pensionsindtægter DKK 10,3-10,5 mia. DKK 10,5 mia. Anlægsinvesteringer DKK 3,4-3,5 mia. DKK 3,4 mia. Udbytte pr. aktie DKK 4,50 1 DKK 4,35 1 Beregnet på basis af antallet af aktier før aktietilbagekøb.dkk 2,25 af udbyttet for 2012 forventes udloddet i august Intervallerne vedrørende forventningerne for omsætning og EBITDA før pensionsindtægter reflekterer makroøkonomisk og markedsrelateret usikkerhed, som for tiden er højere end normalt. Endvidere bør forventningerne ses i sammenhæng med en række forventede indvirkninger på vores virksomhed i Vi forventer, at den fortsatte ARPUudhuling fra år-til-år inden for mobiltelefoni vil fortsætte i 2012, og at vi vil opleve yderligere negative effekter af reguleringen vedrørende priser for roaming. Vi står også over for en dansk forbrugsøkonomi med lille eller ingen forbrugsvækst, et erhvervsliv og en offentlig sektor der er ekstraordinært varsomme med beslutninger om investeringer og indkøb samt en negativ indvirkning på vores rammeaftale med den offentlige sektor, herunder lavere SKI-priser. Vi forventer dog fortsat øget indtjening i Nordic og YouSee, helårseffekt af erhvervelsen af Onfone, fortsatte produktivitetsgevinster samt forbedret udvikling i bruttoavancen for vores fastnetforretning. TDC vil returnere DKK 750m af provenuet fra afslutningen af tvisten mellem DPTG og TPSA til aktionærerne i form af et enkeltstående aktietilbagekøbsprogram, der gennemføres i Dette udgør en ekstrabetaling på DKK 0,92 pr. aktie ud over det forventede udbytte på DKK 4,50 pr. aktie. TDC s hovedaktionær, NTC, har meddelt TDC, at NTC vil deltage i aktietilbagekøbsprogrammet på pro rata basis. Forventningerne til 2011 TDC offentliggjorde sine forventninger til 2011 for TDC Koncernen i TDC Årsrapport 2010 den 8. februar Forventningerne var, at omsætningen ville være på niveau Side 7 af 39

8 med 2010, at EBITDA forventedes at stige med omkring 2% sammenlignet med 2010, og at forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning ville ligge på omkring 13%. Efter erhvervelsen af Onfone den 11. maj 2011 blev TDC s forventninger justeret til omsætningsvækst på 0-1% og ca. 2% vækst i EBITDA sammenlignet med De justerede forventninger blev bekræftet i 3. kvartalsrapport den 3. november Forventningerne til 2011 blev realiseret på alle parametre, selvom 4. kvartal lå lidt under forventningerne hovedsageligt pga. mindre trafik end forudset. Endvidere oplevede TDC i 4. kvartal nogle tegn på de makroøkonomiske hårde tider, hvor forbrugerne var mere forsigtige, og erhvervslivet og det offentlige var ekstraordinært omhyggelige med beslutninger om investering og indkøb. Generelt var 2011 kendetegnet ved hård konkurrence især inden for mobiltjenester som følge af en meget mere intens priskonkurrence end forudset i starten af Vækstmålet for EBITDA blev nået som følge af accelererende omkostningsbesparelser, herunder betydelige besparelser på omkostninger til akkvisition og fastholdelse af kunder. Side 8 af 39

9 Forretningsenhederne i 2011 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed TDC Koncernen Ændring i % Omsætning ,5 Privat (1,2) Erhverv (3,7) Nordic ,8 Wholesale (3,6) YouSee ,2 Operations & hovedkontoret (11,1) Elimineringer (1.423) (1.423) - Transmissionsomkostninger og vareforbrug (7.132) (6.747) (5,7) Bruttoavance (1,3) Privat (5,9) Erhverv (0,1) Nordic ,1 Wholesale ,3 YouSee ,4 Operations & hovedkontoret (7,9) Elimineringer (9,4) Eksterne omkostninger (4.215) (4.517) 6,7 Personaleomkostninger (4.641) (4.762) 2,5 Andre indtægter og omkostninger (5,6) EBITDA før pensionsindtægter ,6 Privat (4,7) Erhverv ,1 Nordic ,9 Wholesale ,6 YouSee ,4 Operations & hovedkontoret (294) (274) (7,3) Elimineringer 8 14 (42,9) Pensionsindtægter ,9 EBITDA ,6 Bruttomargin (%) 72,9 74,2 - EBITDA-margin før pensionsindtægter (%) 39,9 39,5 - EBITDA-margin (%) 41,6 41,2 - Organisk omsætning¹ (0,2) Organisk EBITDA¹ ,1 ¹ Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg, valutakurseffekter, salg af materielle aktiver samt indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 9 af 39

10 Privat 2011 kort fortalt Privat erhvervede Onfone i maj 2011 og tilføjede dermed et selskab med et stærkt momentum i markedet og et stærkt brand til den mangfoldige portefølje af brands. TDC lancerede i oktober 2011 et 4G-produkt, der omfatter de ti største byer i Danmark og 29% af befolkningen. Privat lancerede TDC Rate og en ny mobilportefølje ('Pak selv' og andre pakker), som kunderne tog godt imod. Der blev lanceret nye tv-apps, der giver kunderne adgang til nyheder, TDC Play og 100 film som en del af deres abonnement på TVoIP-løsninger. Multiplay-produktet TDC HomeTrios succes fortsatte og bidrog med nye kunder i Resultat i 2011 Omsætning 2011 var præget af hård konkurrence inden for de fleste produktområder især på mobilmarkedet for privatkunder, hvor priskrigen fortsatte. Omsætningen faldt med 1,2% sammenlignet med Fastnettelefoni Trods den fortsatte migrering fra fastnettelefoni til ren mobiltelefoni formåede Privat at begrænse tabet af linjer gennem nye kunder og øget migrering til HomeDuo og HomeTrio. Udover reduceret churn giver Privats multiplaystrategi muligheder for vækst og en unik brand-position. Den fortsat faldende markedsstørrelse resulterede i et fald i omsætningen på 14,7% sammenlignet med stærke momentum i markedet til at få flere kunder i andet halvår af Erhvervelsen af Onfone kombineret med nylanceringerne (af TDC Rate og den nye mobilportefølje) resulterede i en stigning i antallet af mobiltale-rgu'er på 7,6%, hvilket delvist kompenserede for de ugunstige indvirkninger af priskrigen og regulering. Internet og netværk Markedet for internet og netværk var præget af hård konkurrence i 2011 herunder øget konkurrence fra elselskaberne, hvilket medførte højere båndbredde til uændrede eller endda lavere priser samt betydelig konkurrence på supplerende bredbåndstjenester. Dette resulterede i fald i både ARPU og RGU'er, hvilket havde en negativ indvirkning på omsætningen. Migreringen fra traditionelt bredbånd til HomeDuo eller HomeTrio havde ligeledes en ugunstig indvirkning på xdsl-arpu en. Fullrate derimod kunne på grund af øget markedsføring og konkurrencedygtige priser øge antallet af RGU'er. Dette betød, at Privats omsætning fra internet og netværk faldt med 3,4% sammenlignet med Tv I et forsøg på at opnå øget værdidifferentiering udbyder Privat nye tjenester og lancerede således opgraderinger til hjemmeunderholdningsuniverset i form af tv-apps og tilbuddet '100 film'. Privat har siden lanceringen af TDC TV i 2005 oplevet fortsat vækst i kundebasen, og i 2011 steg antallet af RGU'er med 25,4%. Mobiltjenester Mobilmarkedet er mættet, og den intense priskonkurrence fortsatte i 2011, hvilket sænkede den samlede markedsværdi inden for mobiltjenester. Kombineret med effekten fra regulering af MTR (både SMS og tale) og roaming resulterede det i et 5,9% fald i samlet ARPU inklusive samtrafik og et fald i omsætningen på 3,7% sammenlignet med På no frills-markedet forsøger Privat fortsat at øge sin markedsandel og erhvervede således Onfone i maj Erhvervelsen styrkede multibrand-strategien og understøtter Privats brede og diversificerede brand-portefølje. I september var alle kunder migreret til TDC's net med meget begrænset churn, og Onfone fortsatte med at udnytte sit Side 10 af 39

11 Kunderne benytter sig i stigende grad af de tilgængelige udbud - mere end 93% af kunderne har aktiveret 'Mit TDC' i Den stigende efterspørgsel efter tvsuppleringstjenester resulterede i højere ARPU, hvilket havde en gunstig indvirkning på TDC TV's omsætning, der steg med 27,2% sammenlignet med Salg af terminaler, installationer mv. Omsætning fra terminaler, installationer mv. steg med 131,0% pga. øget salg af smartphones uden tilskud. Bruttoavance Privats bruttoavance faldt med mere end omsætningen, hvilket resulterede i et fald i bruttomarginen fra 69,2% i 2010 til 65,8% i Faldet i bruttomarginen skyldtes delvist det øgede salg af smartphones, der kun havde en lille positiv afsmittende effekt på bruttoavancen, og delvist faldet i omsætning fra fastnettelefoni, der har en høj bruttomargin. Faldet blev kun delvist opvejet af, at de regulatoriske prisreduktioner ingen indvirkning havde på bruttoavancen pga. tilsvarende reducerede transmissionsomkostninger. Transmissionsomkostningerne faldt pga. 6,2% lavere omkostninger til netværk allokeret fra Operations som følge af effektivitetsforbedringer. EBITDA Privats evne til at nedbringe personaleomkostninger og eksterne omkostninger opvejede delvist faldet i bruttoavancen og resulterede i et fald i EBITDA på 4,7%. Besparelser på eksterne omkostninger skyldtes hovedsageligt væsentligt reducerede kundeakkvisitionsomkostninger pga. introduktionen af TDC Rate og i mindre grad lavere itomkostninger. Øgede markedsførings- og annonceringsomkostninger som følge af den intense priskonkurrence modvirkede den gunstige udvikling. Privat fastholdt samme niveau i personaleomkostningerne pga. fald i det gennemsnitlige antal ansatte, hvilket blev delvist opvejet af erhvervelsen af Onfone. Som en del af det kundeorienterede TAK-program øgede Privat tidsforbruget på hver kunde trods de fortsatte omkostningsbesparelser. Udvalgte hovedtal Privat Ændring i % Omsætning (1,2) Fastnettelefoni (14,7) Mobiltjenester (3,7) Internet og netværk (3,4) Terminaler, installationer mv ,0 Servicetelefonitjenester (19,8) Tv ,2 Øvrige¹ (1,1) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.082) (2.813) (9,6) Bruttoavance (5,9) Eksterne omkostninger (1.463) (1.655) 11,6 Personaleomkostninger (796) (802) 0,7 Andre indtægter og omkostninger 1 4 (75,0) EBITDA før pensionsindtægter (4,7) Pensionsindtægter EBITDA (4,7) Bruttomargin % 65,8 69,2 - EBITDA-margin % 40,8 42,3 - Organisk omsætning² (2,6) Organisk EBITDA² (5,9) ¹Omfatter rykker- og regningsgebyrer mv. ² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg samt indvirkningen fra regulatoriske prisjusteringer. Udvalgte operationelle data 31. dec. Privat dec Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet (9,4) Mobil (tale) ,6 Prepaid-kort (17,5) Abonnementer³ ,7 Mobilbredbånd ,6 Internet (1,3) TDC TV ,4 Samlet RGU-base ,6 Dual play-bundles ,4 Triple play-bundles ,0 ARPU DKK / måned PSTN/ISDN (1,6) Mobil (tale), samlet (5,9) Prepaid-kort (2,0) Abonnementer³ (9,7) IP ,3 FTE'er Antal FTE'er (ultimo året) (2,0) Gennemsnitligt antal FTE'er (5,1) ³ Inklusiv Telmore/M1 og fra Q Onfone ⁴ Bredbånd, VoIP og Tv per bredbånds RGU. Side 11 af 39

12 Erhverv 2011 kort fortalt Erhverv forsvarede sine positioner på de traditionelle markeder såsom xdsl, fastnettelefoni og mobiltale og havde samtidig fortsat fremdrift inden for mobilbredbånd og VoIP-tjenester. Store ordrer blev vundet ved udbud i key accountsegmentet, såsom DONG, DSB og ISS. Systemintegratoren NetDesign vandt også nogle store kontrakter (Region Hovedstaden og ATP). Førerpositionen i den offentlige sektor blev fastholdt. Positive effekter efter implementeringen af transformationsprogrammet TDC 2.0 og det kundefokuserede program TAK. Det blev afspejlet ved en stigning i kundetilfredshedsscoren (ECSI). Resultat i 2011 Omsætning Erhvervsmarkedet var præget af hård konkurrence i 2011, især inden for mobiltjenester samt internet og netværk. Således faldt omsætningen i Erhverv med DKK 287m eller 3,7%. Fastnettelefoni Erhvervsmarkedet for fastnettelefoni rammes fortsat af migreringen fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni og VoIP. Markedet fortsætter derfor med at falde, hvilket afspejledes i et fald på 12,3% i traditionel fastnettelefoni- RGU'er. Som følge heraf faldt omsætningen med 8,2%. Erhvervs succes med sin VoIP-konvergensløsning, Scale, påvirker omsætningen fra fastnettelefoni gunstigt. Løsningen er kendetegnet ved en højere ARPU pga. kombinationen af flere produkter. Tæt på fastnet- og mobilkunder er p.t. aktive på denne platform, hvilket svarer til en vækst på 86%. fastholde omsætningen fra mobiltjenester på linje med I et forsøg på hele tiden at forbedre sine tjenester og imødegå de vanskelige markedsvilkår for mobiltjenester blev der lanceret nye og mere gennemskuelige produktpakker som TDC Pro (flat rate-pakker) og TDC Erhverv Mobil (kunder kan selv sammensætte pakker afhængig af de individuelle behov). Internet og netværk Hård priskonkurrence især i form af aggressive tilbud fra elselskaberne resulterede i øget xdsl-churn til fordel for fiberløsninger i bestemte regioner, hvilket påvirkede interneterhvervsmarkedet. Migreringen fra erhvervs- til privatsegmentet, efter multimedieskatten (blev indført i 2010), har ligeledes haft en ugunstig indvirkning på erhvervsmarkedet. Reguleringen på dette område forventes dog ændret i Disse forhold påvirkede omsætningen fra internet og netværk, der faldt med 7,0% sammenlignet med I 4. kvartal var Erhverv desværre ikke i stand til at matche et meget lavt pristilbud fra en konkurrent og tabte dermed FM Datas licitationsudbud 3. Dette forventes at have en negativ indvirkning i Terminaludstyr og systemintegration NetDesign rettede sig op i 2011 efter et vanskeligt Omsætningen steg med 1,5% trods faldende omsætning fra den traditionelle forretning, der blev udfordret af produkter med lavere indtjening. Omsætningen fra terminaler, installationer mv. samt systemintegration forblev derfor på linje med Indkøbsaftale for datakommunikationstjenester, tilbehør samt tilknyttede serviceydelser, som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for kommuner, regioner mv. Mobiltjenester Markedet for mobiltjenester stagnerede og var præget af meget intens priskonkurrence samt yderligere regulatoriske krav. På trods af disse vilkår formåede Erhverv at øge mobiltale-rgu'er med 3,0% og bevare ARPU eksklusive ankommende trafik på samme niveau som sidste år. Den øgede smartphone-penetrering afspejledes i markant vækst i mobilbredbånd og datatrafik, hvilket modvirkede de negative effekter af priskonkurrence og regulering. Endvidere blev en engangsjustering af rabatter relateret til tidligere år (DKK 25m) indregnet i første kvartal, hvilket bidrog til at Side 12 af 39

13 Bruttoavance Erhvervs bruttoavance forblev uændret trods faldende omsætning. Effektivitetsforbedringer i Operations resulterede i 12,9% færre allokerede omkostninger til netværk. Derudover havde de regulatoriske indvirkninger på mobiltjenester ingen indvirkning på bruttoavancen, da de faldende omkostninger på samtrafik og roaming medførte færre transmissionsomkostninger for Erhverv. EBITDA Trods et særdeles konkurrencepræget marked lykkedes det Erhverv at øge EBITDA med 2,1%. Stigningen blev realiseret ved øget styring af eksterne omkostninger hovedsageligt vedrørende IT & fakturering samt kundeakkvisition. Gennem 2011 blev der fokuseret skarpt på omkostninger til akkvisitioner, hvilket resulterede i et fald på 20,0% i kundeakkvisitions- og kundefastholdelsesomkostninger sammenlignet med Erhverv implementerede transformationsprogrammet TDC 2.0, hvilket øgede produktiviteten og reducerede omkostningerne samtidig med, at forretningsenheden forhøjede kundetilfredshedsscoren (ECSI). Faldet i personaleomkostninger bidrog også til stigningen i EBITDA. NetDesign realiserede en positiv udvikling i EBITDA på 15,1% gennem effektivisering og omkostningsbesparelser trods en uændret bruttoavance, hvilket også bidrog til Erhvervs EBITDA-stigning. Udvalgte hovedtal Erhverv Ændring i % Omsætning (3,7) Fastnettelefoni (8,2) Mobiltjenester Internet og netværk (7,0) Terminaler, installationer mv (0,1) Øvrige¹ ,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.133) (2.413) 11,6 Bruttoavance (0,1) Eksterne omkostninger (676) (719) 6,0 Personaleomkostninger (805) (851) 5,4 Andre indtægter og omkostninger EBITDA før pensionsindtægter ,1 Pensionsindtægter EBITDA ,1 Bruttomargin % 71,6 69,1 - EBITDA-margin % 51,9 49,0 - Organisk omsætning² (2,6) Organisk EBITDA² ,1 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Udvalgte operationelle data 31. dec. Erhverv dec Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet (8,0) Mobil (tale) ,0 Telemetri ,4 Mobilbredbånd ,5 Internet (5,5) Andre netværks- og dataforbindelser Samlet RGU-base ,0 ARPU DKK / måned PSTN/ISDN ,6 Mobil (tale), eksklusive ankommende trafik ,2 Bredbånd (6,5) FTE'er Antal FTE'er (ultimo året) (8,9) Gennemsnitligt antal FTE'er (8,8) Side 13 af 39

14 Nordic 2011 kort fortalt Solid vækst i omsætning og EBITDA blev støttet af en stor ordretilgang og solidt fremskridt i den offentlige sektor især inden for IP-VPN og terminalsalg samt for kommunikation som en serviceydelse (CaaS). Flere store vundne kontrakter i 2011, f.eks. den finske by Vantaa, en kontrakt med det norske vejvæsen, Logica/Region Syd (Hosting) og det svenske postvæsen. Lancering af en fællesnordisk videokonferenceløsning, som udnytter TDC's tilstedeværelse i de nordiske lande. De regulatoriske forhold i Sverige er fortsat uvisse efter en nylig svensk domstolsafgørelse vedrørende mobil- og fastnetstermineringspriser for perioden 2008 til februar Resultat i 2011 Omsætning I 2011 opnåede Nordic solid vækst inden for alle produktgrupper, hvorisær den offentlige sektor havde stærk vækst. I Nordic blev omsætningen positivt påvirket af en gunstig valutakursudvikling for SEK og NOK, der resulterede i en stigning i den samlede omsætning på DKK 400m. Ses der bort fra valutakursudviklingen og effekten af erhvervelser og frasalg steg omsætningen i Nordic med 5,1%. Fastnettelefoni Migreringen fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni fortsatte i 2011, hvilket kombineret med lavere termineringspriser havde en negativ effekt på omsætningen fra fastnettelefoni især i TDC Norge. Dette blev dog mere end modvirket af øget omsætning fra fastnettelefoni i TDC Sverige primært pga. TAB-produktet, et videresalgsprodukt, der sælges gennem engrosforretningen, og som i løbet af året tilføjede cirka 11 tusinde nye RGU'er. Flere initiativer blev ligeledes udført i løbet af året bl.a. en fremskyndelse af partnerskabet med Vodafone, der vandt stort indpas i Internet og netværk Den øgede kundetilgang i den offentlige sektor i 2011 resulterede i store forretningstransaktioner inden for IP- VPN i hele Nordic. I 2011 øgede TDC Hosting sin fokusering på forretningsområdet managed hosting, hvilket resulterede i flere kundekontrakter og en større ordretilgang som resulterede i en positiv indvirkning på omsætningen. Erhvervelsen af DIR A/S (marts 2011) bidrog ligeledes positivt til omsætningen. Terminaler, installationer mv. Nordics mange nye kunder medførte en stigning i salget af kundetilpasset terminaludstyr samt kommunikation som en serviceydelse (CaaS) især i Sverige. Pga. effektivt salg og levering har Direkte salg i TDC Sverige også opnået omfattende salg af CPE-udstyr til kunder, der ikke har andre forretningsrelationer med TDC. Bruttoavance Væksten i Nordics bruttoavance var lidt større end omsætningsstigningen og udgjorde 10,1%. Bruttomarginen steg som følge af besparelser pga. øget effektivitet i driften. I 2011 iværksatte TDC Norge en teknologiændring fra ATM-baseret transport til Ethernet-baseret transport på DSL-bitstream access, hvilket optimerede infrastrukturen og reducerede transmissionsomkostningerne. TDC Finland reducerede ligeledes sine direkte omkostninger målt i forhold til omsætningen ved at optimere sin infrastruktur. Bruttomarginen blev derimod udfordret af en ændret produktsammensætning hen mod flere produkter med en lav avance såsom videresalg af fastnetlinjer (TAB) og salg af CPE-udstyr. Mobiltjenester Den øgede omsætning fra mobiltjenester skyldtes en stærk udvikling i antallet af SIM-kort i TDC Sverige og TDC Norge pga. storkundekontrakter vundet i 2010 og EBITDA Eksklusive valutakursindvirkningen og effekten fra erhvervelser og frasalg steg Nordics EBITDA med 7,9%. Side 14 af 39

15 Væksten i EBITDA skyldtes stor vækst i bruttoavancen kombineret med fortsat fokus på at optimere den underliggende omkostningsstruktur i Nordic. Udvalgte hovedtal Nordic Ændring i % Omsætning ,8 TDC Sverige ,1 TDC Norge (1,0) TDC Finland ,7 TDC Hosting ,9 Øvrige, inkl. elimineringer (138) (125) (10,4) Fastnettelefoni ,3 Mobiltjenester ,8 Internet og netværk ,1 Terminaler, installationer mv ,4 Øvrige¹ (3,9) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.622) (2.393) (9,6) Bruttoavance ,1 Eksterne omkostninger (324) (282) (14,9) Personaleomkostninger (906) (852) (6,3) Andre indtægter og omkostninger EBITDA før pensionsindtægter ,9 Pensionsindtægter EBITDA ,1 Bruttomargin % 41,6 41,4 - EBITDA-margin % 14,5 13,8 - Organisk omsætning² ,1 Organisk EBITDA² ,9 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkning fra valutakurseffekter, tilkøb og frasalg samt salg af immaterielle og materielle aktiver. Udvalgte operationelle data Nordic 31. dec dec Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet ,8 Mobil ,4 Internet ,8 Samlet RGU-base ,8 ARPU DKK / måned Mobil (tale) ,2 FTE'er Antal FTE'er (ultimo året) ,1 Gennemsnitligt antal FTE'er ,3 Side 15 af 39

16 Wholesale 2011 kort fortalt Wholesale fortsatte sin transformation gennem TDC 2.0 med yderligere organisatorisk fornyelse for at øge sit fokus på salgskanaler og trimme organisationen. Netto og Coop lancerede mobilprodukterne Nettalk og Coop Mobil med brug af en TDC-løsning. Wholesale oplevede en støt stigning i efterspørgslen efter fællesnordiske kapacitetsprodukter, hvorimod markedet for salg af indenlandske kapacitetsprodukter stagnerede. Resultat i 2011 Omsætning Wholesales omsætning faldt med DKK 81m eller 3,6% fra 2010 til 2011 hovedsageligt pga. et fald i antallet af fastnetbredbånd- og fastnettelefoni-rgu'er samt den negative indvirkning fra øget regulering. Fastnettelefoni I 2011 fortsatte markedet for traditionel fastnettelefoni med at falde i takt med, at efterspørgslen efter løsninger udelukkende med mobiltelefoni voksede, og kunderne i stigende grad migrerede til VoIP-løsninger. Wholesale fortsætter med at videresælge adgang til andre fastnetoperatører med nye indfaldsvinkler til markedet eller med fokus på et bestemt segment. august 2011 lancerede Netto mobilproduktet Nettalk, og Coop lancerede Coop Mobil i december Begge lanceringer skete gennem Wholesales datterselskab Companymobile. De første resultater viser, at produkterne er blevet godt modtaget af slutbrugerne. Internet og netværk Omsætningen fra internet og netværk faldt med 4,8% fra 2010 til ARPU på BSA og videresolgt bredbånd faldt markant i 2011 som følge af regulering af BSA-priserne og overførsel af kunder med høj ARPU på fibernettet til Privat. Lavere omsætning fra samhusningsaktiviteter havde ligeledes en negativ effekt. Faldet blev delvist opvejet af en organisk stigning i BSA- og xdsl-rgu'er. Wholesales antal af rå kobber-rgu'er faldt markant i 2011, men det skyldtes primært, at store erhvervskunder flyttede fra TDC's konkurrenter til Erhverv. Faldet i omsætningen fra rå kobber i Wholesale blev således i store træk modsvaret af Erhverv. For at afbøde den reducerede omsætning som følge af regulering satte Wholesale øget fokus på produkter uden regulering såsom kapacitet. Det resulterede i fortsat stærk vækst primært inden for nordiske IP-VPN og kapacitetstjenester. Stagnerende efterspørgsel efter indenlandsk kapacitet havde imidlertid en negativ indvirkning på omsætningen fra kapacitet. Metoden til at beregne regulerede engrospriser blev ændret i 2011 og medførte en yderligere nedsættelse af priserne på PSTN/ISDN i juli, hvilket havde en negativ indvirkning på omsætningen. Helårseffekten af denne prisnedsættelse vil kunne ses i Der var ligeledes et fald i mængden af international samtrafik i Wholesale i 2011, hvilket kun blev delvist opvejet af øget omsætning fra indenlandsk samtrafik. Mobiltjenester Det samlede antal indenlandske trafikminutter fra MVNOkunder steg markant fra 418m i 2010 til 647m i 2011 og var den primære årsag til stigningen inden for mobiltjenester på DKK 10m eller 1,7%. Dog fortsatte mobilpriskrigen i 2011 og lagde pres på ARPU fra tjenesteudbydere, og regulering af priserne havde ligeledes en negativ indvirkning på omsætningen fra international roaming. Wholesales mål er at opnå tættere samarbejde med kunderne om udvikling af produkter, systemer og processer. Derfor blev der f.eks. fokuseret mere på brandpartnere, og i Side 16 af 39

17 Bruttoavance Bruttoavancen i Wholesale steg med DKK 4,0m eller 0,3%. Bruttomarginen steg fra 59,6% til 62,0%. Bruttomarginstigningen blev drevet af 8,6% lavere netværksomkostninger allokeret fra Operations som følge af effektivitetsforbedringer. Derudover var Wholesale positivt påvirket af diverse engangseffekter i både 2010 og I 2011 var der engangseffekter, der havde en effekt på transmissionsomkostningerne og derved en positiv effekt på udviklingen i bruttomarginen. Engangseffekterne skyldtes hovedsageligt afklaring af roaming og mastelejeaftaler vedrørende tidligere år. Bruttomarginstigningen blev modvirket af prisreguleringer vedrørende international roaming og intern flytning af højmargin fiberkunder til Privat. Marginen blev også negativt påvirket af en ændret produktsammensætning væk fra produkter med en høj bruttomargin (primært fastnettelefoni, tjenesteudbydere og bredbånd) mod produkter med lavere avance (primært MVNO og kapacitet). EBITDA Wholesales EBITDA steg med DKK 36m eller 3,6% til DKK 1.031m i 2011 hovedsageligt pga. besparelser på itomkostninger samt omkostninger til konsulenter og facility management. Personaleomkostningerne steg marginalt pga. overførsel af stabsfunktioner til Wholesale og 32 flere medarbejdere efter erhvervelsen af en it-platform fra Zitcom. Ses der bort fra disse faktorer, så faldt antallet af medarbejdere med 15,7%. Omkostningsbesparelserne fandt sted, imens Wholesale gennemførte en omlægning af organisationen for at få et mere kommercielt fokus med mere vægt på segmenter og kanaler for således at opnå et mere proaktivt salg ved hjælp af TDC 2.0. Tiltagene blev kombineret med det fortsatte arbejde med TAK-programmet, der forbedrede kundetilfredsheden fra 63 i 4. kvartal 2010 til 69 i 4. kvartal Udvalgte hovedtal Wholesale Ændring i % Omsætning (3,6) Fastnettelefoni (8,0) Mobiltjenester ,7 Internet og netværk (4,8) Øvrige¹ (2,1) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (818) (903) 9,4 Bruttoavance ,3 Eksterne omkostninger (198) (230) 13,9 Personaleomkostninger (107) (106) (0,9) Andre indtægter og omkostninger EBITDA før pensionsindtægter ,6 Pensionsindtægter EBITDA ,6 Bruttomargin % 62,0 59,6 - EBITDA-margin % 47,9 44,5 - Organisk omsætning² (0,2) Organisk EBITDA² ,0 ¹ Omfatter udleje af mastepositioner. ² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg samt indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Udvalgte operationelle data 31. dec. Wholesale dec Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet (8,2) Mobil (tale) ,5 Mobilbredbånd Internet (5,7) Andre netværks- og dataforbindelser 8 10 (20,0) TDC TV ,0 Samlet RGU-base (3,3) ARPU DKK / måned PSTN/ISDN (2,0) Mobil (tale), tjenesteudbydere (29,9) FTE'er Antal FTE'er (ultimo året) ,7 Gennemsnitligt antal FTE'er (5,8) Side 17 af 39

18 YouSee 2011 kort fortalt Stor vækst i EBITDA primært pga. en stigning i Clear ARPU samt flere kunder og et højere ARPU på bredbånd. Lancering af et 'frit valg'-produkt, 'Ekstrakanaler', der giver kunderne mulighed for at vælge mellem 70 kanaler udover grundpakken. Fortsat fokus på at skabe mere værdi for kunderne f.eks. med nye apps til ipad og iphone, kampagnen '100 film', ekstra HD-kanaler i tv-pakkerne og højere download-hastigheder til bredbånd. Etableret engrosvirksomhed iht. en beslutning fra Erhvervsstyrelsen om YouSees pligt til at udbyde coax- BSA. Indtil videre er der ikke modtaget nogen anmodninger. Resultat i 2011 Omsætning Trods et næsten mættet tv-marked og hård konkurrence på bredbåndsmarkedet steg YouSees omsætning med 6,2% sammenlignet med YouSee Clear I 2011 var tv-markedet præget af hård konkurrence fra lavprisudbydere. Kombineret med øget prisfølsomhed blandt kunderne øgede det presset på premium-udbydere som YouSee. Trods disse markedsudfordringer lykkedes det YouSee at fastholde YouSee Clear-RGU'er på niveau med 2010 gennem vedvarende bestræbelser på at forbedre udbuddet til kunderne f.eks. ved at give nye kunder tilmeldingsfordele og tilføjelse af gratis ekstra HD-kanaler. siden lanceringen, og generelt har kunderne i stigende grad benyttet sig af video-on-demand med et antal af lejede film på ca i 2011, hvilket var en stigning på 167%. Mulighed for selv at bestemme, hvornår de vil se tv, har stor betydning for YouSee Clear-kunderne, og antallet af startforfra-visninger nåede op på 3,1m mod 1,7m i Dette kombineret med en stor indsats for at forbedre kapaciteten på nettet og etablere returveje reducerer fortsat churn i YouSee Plus. I løbet af 2011 havde YouSee Plus en nettotilvækst på Men for at fjerne hindringerne for Ekstrakanaler blev kortafgiften ophævet i 4. kvartal og kunder blev dermed flyttet, hvilket betød, at RGU-basen blev reduceret med 2,5% sammenlignet med De kunder, der stadigvæk har et kort, kan til enhver tid købe on-demand tjenester hos YouSee. På trods af højere copyrightafgifter, og at kunderne vælger færre og billigere supplerende tv-pakker, steg omsætningen fra YouSee Plus med 10,2% sammenlignet med Internettjenester Trods hård konkurrence på et mættet bredbåndsmarked lykkedes det YouSee at fortsatte sine gode resultater og er en af få virksomheder, der har vundet markedsandele med en stigning i antallet af RGU'er på 2,5%. Efterspørgslen efter højere båndbredder bidrog til, at You- See øgede sin markedsandel. Flere kunder med højere båndbredder resulterede i øget ARPU, som havde en gunstig indvirkning på omsætningen fra internettjenester, der steg med 3,5% sammenlignet med Primo 2011 blev abonnementsafgifterne forhøjet pga. et større udbud af tv-kanaler og øgede indholdsomkostninger. Prisstigningen havde en begrænset effekt på kundernes valg af tv-pakker, og migreringen fra fuldpakkerne til medium- eller grundpakkerne var minimal. Dette havde en positiv indvirkning på ARPU, der steg med 6,4%. Alt i alt steg omsætningen fra YouSee Clear med 6,9% i 2011 sammenlignet med YouSee Plus I et forsøg på hele tiden at forbedre og udvide udbuddet til YouSee Plus-kunder lancerede YouSee kampagnen '100 film', der giver kunderne gratis adgang til 100 forskellige film. Det har været en succes med ca film vist Side 18 af 39

19 Bruttoavance YouSees bruttoavance steg med 7,4% sammenlignet med 2010 pga. højere omsætning og en højere bruttomargin. Bruttomarginen steg pga. stigningen i ARPU, der var højere end de stigende programomkostninger, og blev kun delvist modvirket af øgede omkostninger i forbindelse med kapacitetsudbygning samt omkostninger forbundet med øget internetforbrug. EBITDA EBITDA steg med 12,4% og blev påvirket gunstigt af, at YouSee formåede at begrænse de eksterne omkostninger på trods af organisk vækst. Besparelserne blev primært opnået ved øget fokusering på alle omkostningsposter i hele YouSee. Specielt var der færre entreprenøromkostninger pga. færre fejl, og da flere fejl blev udbedret internt efter øget effektivitet. Endvidere blev markedsføringsomkostningerne holdt nede. Udvalgte hovedtal YouSee Ændring i % Omsætning ,2 YouSee Clear ,9 YouSee Plus ,2 Internettjenester ,5 Fastnettelefoni (1,0) Øvrige¹ ,4 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.728) (1.655) (4,4) Bruttoavance ,4 Eksterne omkostninger (459) (467) 1,7 Personaleomkostninger (554) (538) (3,0) Andre indtægter og omkostninger EBITDA før pensionsindtægter ,4 Pensionsindtægter EBITDA ,4 Bruttomargin % 59,4 58,7 - EBITDA-margin % 35,7 33,7 - Organisk omsætning² ,4 Organisk EBITDA² ,0 ¹ Omfatter installationsafgifter og TDC TV. ² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg. Udvalgte operationelle data YouSee 31. dec dec Ændring i % RGU-base (1.000) Tv (0,1) - YouSee Clear ,3 - YouSee Plus³ (2,5) Internet ,5 Fastnet ,6 Mobilbredbånd Samlet RGU-base ,8 ARPU DKK / måned Internet, fastnet ,4 Tv i alt ,9 YouSee Clear ,4 ARPU, YouSee Plus (1,9) ARPU i alt ,9 Andre KPI'er Homes passed (1.000) ,4 Penetration % RGU per kunde # 1,55 1,54 - FTE'er Antal FTE'er (ultimo året) (1,1) Gennemsnitligt antal FTE'er (0,8) ³ Digitalt tillægsprodukt. Side 19 af 39

20 Operations & HQ 2011 kort fortalt Operations & hovedkontoret fortsatte i 2011 med at levere betydelige omkostningsreduktioner. Der blev fortsat fokuseret på at optimere processer og formindske kompleksiteten, og øge fokus på kunderne gennem de målrettede transformationsprogrammer TDC PRO, TDC 2.0 og TAK. Tre outsourcingaktiviteter blev bekræftet - offshoring af dele af økonomistyringen til Indien, outsourcing af reparation af mobiltelefoner til danske samarbejdspartnere og aktiviteterne vedrørende udbygning af fibernet. Antallet af fejlretningstimer i installationsforretningen faldt med timer i 2011 sammenlignet med Dette blev opnået trods ekstra fejlretningstimer i forbindelse med skybrud i juli TDC fortsatte med at investere i LTE-mobilnet og dækkede ultimo 2011 de ti største byer i Danmark med en målt tophastighed på 100 Mbit/s. Resultat i 2011 Operations & hovedkontoret fortsatte i 2011 med at levere gode omkostningsbesparende resultater ved at reducere eksterne omkostninger med DKK 171m sammenlignet med 2010, mens personaleomkostningerne faldt med DKK 139m. Reduktionen blev realiseret ved fortsat at forbedre omkostningsgrundlaget herunder lavere personaleomkostninger forårsaget af et 11,7% fald i det gennemsnitlige antal medarbejdere primært inden for stabsfunktioner samt et fald i den traditionelle fastnetforretning. Yderligere reduktioner blev opnået ved at fokusere på en række programmer, der sigter mod at opnå omkostningsbesparelser på tværs af organisationen. Udnyttelse af stordriftsfordele gennem TDC's position som den førende aktør på det danske marked var også en kilde til omkostningseffektivitet i De effektivitetsgevinster, som Operations & hovedkontoret opnåede, resulterede i et fald på DKK 292m eller 9,3% i driftsomkostninger fordelt til de andre forretningsenheder. Operations fortsatte i 2011 sin fokusering på fejlretning for dermed at forbedre kundernes oplevelser samtidig med at omkostningerne blev reduceret. Installationsforretningens timer for fejlretning faldt med timer eller 2,8% i 2011 sammenlignet med 2010 som følge af de implementerede programmer. Dette blev opnået trods ekstra fejlretningstimer i forbindelse med skybrud, der oversvømmede dele af Københavnsområdet i juli Fejlprocenterne efter levering faldt med 6 procentpoint for privatkunder og 5 procentpoint for erhvervskunder primært pga. first-time-right -tiltag der foretages flere indledende tests, og fejlhåndtering og retning af tekniske fejl finder sted under leveringsprocessen. Antallet af tilbagevendende fejl faldt med 8 procentpoint for privatkunder og 4 procentpoint for erhvervskunder i I de sidste to år er antallet af tilbagevendende fejl mere end halveret for privatkunder og reduceret med næsten 40% for erhvervskunder. Samlet set steg kundetilfredsheden for hele TDC Koncernen i løbet af året fra 71 i 2010 til 72 i Ligeledes faldt scoren for uacceptable kundeoplevelser for hele TDC Koncernen i løbet af året fra 75 i 2010 til 64 i TDC Pro TDC Pro (Procesoptimering, restrukturering og outsourcing) er en gennemgang af driftsmodellen, der skal skabe øget effektivitet, forenklet produktion, reducere leveringstider og spild, øge fleksibiliteten og styrke samarbejdet på tværs af alle funktioner. TDC Pro omfatter en gennemgang af processer, strukturer og grænseflader samt beslutninger om egenproduktion vs. køb, primært i Operations, samt interaktionen mellem Operations, og Privat og Erhverv. TAK TAK er koncernens kundetilfredshedsprogram, der skal forbedre kundernes oplevelse af TDC på alle fronter. Det omfatter bedre tilpasning af forventninger med kunden i salgssituationer, færre driftsforstyrrelser i ibrugtagningsfasen, hurtig og effektiv fejlhåndtering og et bedre serviceniveau i call-centre mv. KPI'erne for kundetilfredshed fortsatte med at stige, og TDC havde flere succeshistorier i 2011: Side 20 af 39

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,9%; korrigeret 1 vækst i omsætning på 0,5% stærk vækst inden for tv og TDC Nordic EBITDA steg 1,2%; korrigeret

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne TDC bekræfter forventningerne til ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne ÅTD omsætning på niveau med og ÅTD bruttoavancen faldt 3,2%; år-til-år vækstrater i 3.

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012

TDC bekræfter forventningerne til 2012 TDC bekræfter forventningerne til 2012 Omsætningen i 1. kvartal steg 0,5%, og EBITDA bpi (before pension income/før pensionsindtægter) faldt 1,2% i overensstemmelse med vores egne forecast. Korrigeret

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% i 2010 sammenlignet med 2009. EBITDA steg 2,2% i 2010 sammenlignet med 2009. Stærk generering

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende:

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende: TDC A/S ordinære generalforsamling 2012 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning Ser man tilbage på 2011, så har TDC skulle bevæge sig i et terræn, der har været yderst

Læs mere

Solide resultater i udfordrende markeder

Solide resultater i udfordrende markeder Solide resultater i udfordrende markeder Økonomi Drift Forventningerne til 2013 blev realiseret for EBITDA, anlægsinvesteringer og udbytte pr. aktie, mens omsætningen levede op til de ændrede forventninger

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13 Årsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen

Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen Drift Økonomi Delårsrapport januar-september 1. november Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen I 3. kvartal havde vi fortsat en solid udvikling i EBITDA og pengestrømme, hvilket

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Årsrapport. TDC Årsrapport 2015 1

Årsrapport. TDC Årsrapport 2015 1 Årsrapport 2015 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater,

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere