Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solide resultater trods et meget udfordrende marked"

Transkript

1 Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 21,1% pga. lavere nettorenteomkostninger og en gunstig udvikling af dagsværdireguleringer EFCF steg med 1,7% pga. reducerede nettorentebetalinger, delvist opvejet af en ændring i nettodriftskapitalen Rentebærende gæld/ebitda på 1,9x Udbytte for 2011: DKK 4,35, hvoraf DKK 2,18 blev udloddet den 10. august 2011 Provenu fra afgørelse af tvisten mellem DPTG og TPSA vil blive udloddet gennem et enkeltstående aktietilbagekøb på DKK 750m. NTC vil deltage på pro rata basis EBITDA-væksten var drevet af fortsatte produktivitetsgevinster i hele selskabet Stærk udvikling for fastnet. Største nettotilvækst på detailbredbånd for et kvartal i mere end tre år drevet af YouSee, og laveste churn for PSTN/ISDN-RGU'er i Privat i mere end fem år TDC fastholdt sine indenlandske mobilkunder sammenlignet med 3. kvartal 2011 på trods af, at TDC ikke svarede igen på konkurrenternes omfattende salgsfremmende aktiviteter. Taletrafikken i 4. kvartal var mindre end forventet Vækst i antallet af betalings-tv-kunder ( sammenlignet 3K 2011) pga. HomeTrio Mini, der er et konkurrencedygtigt startprodukt til det premium betalings-tv-segmentet TPSA forliget vil have en indvirkning på særlige poster vedrørende associerede virksomheder på DKK 1 mia. før skat i 1K 2012 Forventninger til 2012: o Omsætning: DKK 26,0-26,5 mia. o EBITDA før pensionsindtægter: DKK10,3-10,5 mia. o Anlægsinvesteringer: DKK 3,4-3,5 mia. o Udbytte pr. aktie: DKK 4,50 (før aktietilbagekøb) TDC Koncern, hovedtal Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,5 Bruttoavance (1,3) EBITDA før pensionsindtægter ,6 EBITDA ,6 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,5 Årets resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster ,1 Årets resultat (6,6) EFCF ,7 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 3,44 3,06 12,4 Bruttomargin % 72,9 74,2 - EBITDA-margin % 41,6 41,2 - Anlægsinvesteringer (3.421) (3.534) 3,2 Anlægsinvesteringer/omsætning % 13,0 13,5 - Rentebærende gæld, netto (21.013) (22.607) 7,1 Rentebærende gæld, netto/ebitda x 1,9 2,1 - For terminologi, se For yderligere data, se TDC Dataark 2011 på TDC A/S CVR No København Side 1 af 39

2 Kommentarer fra Henrik Poulsen, koncernchef og adm. direktør Væsentlige strategiske fremskridt I 2008 fremsatte TDC en ambition om at være Europas stærkeste teleselskab i 2012 målt på indtjening, kundetilfredshed og medarbejderstolthed samtidig med, at vi fortsat er rygraden i Danmarks kommunikationsinfrastruktur, der er en af de førende i verden. Det er derfor tid til, at vi skal vurdere vore fremskridt. Målt på baggrund af rentabilitet og det samlede afkast til aktionærerne har TDC flyttet sig fra en bundplacering til at være et af de mest rentable og værdiskabende teleselskaber i Europa. Vores EBITDA-margin er steget fra 29% i 2006 til 42% i 2011, og det gennemsnitlige årlige afkast til aktionærerne udgjorde i alt 11,2% i forhold til 3,8%, som er det europæiske benchmark for teleselskaber, og 6.3% for det danske C20 indeks 1. Produktiviteten i TDC Koncernen ekskl. YouSee og Nordic er steget med omkring 10% i gennemsnit om året siden Vi har også opnået markant øget kundetilfredshed, siden forbedringsprogrammet TAK blev iværksat i Vores score på kundetilfredshedsindekset for TDC Koncernen ekskl. Nordic steg fra 67 i 2009 til 72 i 2011 med 33% færre uacceptable kundeoplevelser. Vores nye multibrandstrategi har tilført nye brands med høje kundetilfredshedsscorer til vores portefølje, herunder Fullrate, M1 og Onfone, mens Telmores kundetilfredshedsscore fortsat er den højeste af alle danske telekommunikationsbrands. TDC opererer i et meget krævende og konkurrencepræget miljø og at kunne tilpasse sig store teknologiskift kræver løbende ændringer og omkostningsreduktioner. Trods disse store udfordringer er TDC's medarbejdertilfredshed steget støt i de seneste år fra 73 i 2008 til 80 i Samtidig er antallet af ledere med en lav medarbejdertilfredshedsscore (indeks <60) faldet fra 13% i 2008 til 2% i Dette beviser, at de løbende tiltag for at anspore medarbejderne til udvikling og motivation samt for opgradering af TDC's ledelsesprocesser og ledelseskvalitet virker. mod 2020 med hovedvægt på fortsat udrulning af kabel- og FttX-fiber-infrastruktur samt højhastighedsmobilteknologi. TDC er fortsat rygraden i Danmarks kommunikationssamfund, der er et af de førende i verden, og vi er fast besluttet på at opretholde denne position. Vi er kommet langt med at opfylde vores ambition for Det skyldes kompetente og meget engagerede medlemmer af TDC teamet, der hver dag arbejder hårdt for, at det skal lykkes. De fortjener stor ros for transformationen i TDC's præstation. TDC kan og skal naturligvis fortsat forbedre kundernes oplevelser og øge produktiviteten. Der ligger et stort arbejde foran os med at etablere kundeprocesser i verdensklasse samt udnytte potentialet for produktivitetsforbedringer i hele selskabet. Vi skal ligeledes opretholde et højt investeringsniveau på innovation, teknologi og infrastruktur for at styrke vores stærke markedspositioner i Norden. Med de fremskridt, vi har gjort for at opnå vores ambition for 2012, er det nu, vi skal opstille en ny ambition, der rækker længere ud i fremtiden. TDC's bestyrelse og koncernledelse har derfor lanceret en strategiproces, der skal resultere i en ny ambition, der skal opfyldes før udgangen af 2015, samt de strategiske prioriteter, der skal vise vejen. Vi forventer at offentliggøre resultatet af processen i juni i år. Solide resultater i 2011 TDC leverede i 2011 igen særdeles solide resultater på et marked præget af store konkurrencemæssige udfordringer og en meget vanskelig makroøkonomisk situation. Med en vækst i omsætning og EBITDA på hhv. 0,5% og 1,6% og stærk udvikling i pengestrømmene med en EFCF-stigning på 1,7% har selskabet bevist sin fleksibilitet og evne til at frembringe resultater under et betydeligt pres. Resultaterne udgør et solidt fundament for TDC's tilsagn om at udbetale et udbytte på DKK 4,35 pr. aktie. TDC har i de seneste år investeret gennemsnitlig 14% af omsætningen i infrastruktur, IT og innovation. Dette har muliggjort en parallel udbygning af meget konkurrencedygtige kabel-, xdsl- og mobilinfrastrukturer. Siden 2007 er gennemsnitshastigheden for TDC's udbud af bredbånd til danske husstande steget fra 17 Mbit/s til 60 Mbit/s. Den maksimale gennemsnitshastighed, der udbydes p.t., er 4,8 gange højere end gennemsnittet for de købte hastigheder, hvilket illustrerer det betydelige uudnyttede potentiale i vores infrastruktur. I 2011 offentliggjorde TDC sin plan om at investere DKK 25 mia. i den danske infrastruktur frem 1 Et indeks bestående af de 20 mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs. Selvom vores forretning i mindre grad er påvirket af den makroøkonomiske situation end de fleste andre brancher, mærkede vi stadig indvirkningen af en trykket dansk økonomi i tallene for Forbrugernes adfærd er blevet endnu mere forsigtig, og erhvervslivet og det offentlige er ekstraordinært varsomme med beslutninger om investering og indkøb var præget af intens priskonkurrence i alle segmenter på mobilmarkedet. Dette resulterede uundgåeligt i reduceret mobil-arpu for privatkunder sammenlignet med Vores stærke portefølje af brands, herunder det nyerhvervede Onfone, klarede sig godt, og vores samlede antal mo- Side 2 af 39

3 bilabonnementer i Danmark steg med i Dette omfattede en gunstig udvikling på erhvervsmarkedet, hvor TDC vandt markedsandele i 2011 og fastholdt en stabil ARPU, idet prispresset blev opvejet af vækst inden for mobildata. YouSee og TDC præsterede i 2011 tilsammen omsætningsvækst på 11% for betalings-tv, hvilket hovedsageligt skyldtes højere ARPU i YouSee og 19% stigning i abonnenter hos TDC TV. Vores produktportefølje for betalings-tv blev udvidet med en række innovative produkter og tjenester herunder nye tv-apps i TDC HomeTrio, øget valgfrihed med You- See i form af det nye produkt 'Ekstrakanaler' og senest lanceringen af tv-apps til iphone og ipad. Antallet af VoDvisninger steg mere end 300% i 2011, og TDC er på vej til at blive det største filmudlejningsselskab i Danmark i det kommende år. Nordic havde en organisk omsætnings- og EBITDA-vækst på henholdsvis 5% og 8% som følge af stærke resultater i specielt TDC Hosting og TDC Sverige. Den makroøkonomiske bedring i Sverige støttede den store vækst i både integrator- og operatørforretningerne i TDC Sverige. TDC Finland levede også op til forventningerne, mens anden halvdel af 2011 var udfordrende for TDC Norge. TDC's fastnetforretning levede generelt op til forventningerne i 2011 på trods af markant konkurrence fra specielt elselskaberne samt øget skift fra fastnet- til mobiltelefoni i kølvandet af mobilpriskrigen. Nye produktlanceringer inden for både fastnettelefoni og bredbånd på tværs af vores brands samt omfattende fastholdelsestiltag dæmmede imidlertid op for det samlede tab af avance fra fastnettelefoni. I 4. kvartal var nettotilvæksten på detailbredbånd for et kvartal den største i mere end tre år, og churn for PSTN/ISDN i Privat var den laveste i mere end fem år. Denne gunstige udvikling bidrager til vores forventning om aftagende fald i bruttoavance inden for fastnettelefoni i TDC er i god form og godt rustet til Vi er parat til fortsat at levere yderligere værdi og bedre kundeoplevelser, forbedre produktiviteten i hele koncernen samt lancere nye og innovative produkter og tjenesteydelser. Side 3 af 39

4 Resultat i 2011 Omsætning TDC Koncernens omsætning steg med 0,5% i 2011 trods et meget udfordrende marked præget af stærk konkurrence på næsten alle områder og fornyet makroøkonomisk usikkerhed. Omsætningen blev gunstigt påvirket af: Stigende organisk 2 indenlandsk tv-omsætning der afspejler de fortsat solide resultater i YouSee og TDC TV som følge af flere abonnenter og højere ARPU. Erhvervelsen af Onfone i 2. kvartal 2011 og hostingvirksomheden DIR i 1. kvartal Stigende organisk omsætning fra terminaler, installationer mv. primært pga. øget salg af smartphones uden tilskud. Stærk organisk vækst i Nordic s omsætning der hovedsageligt skyldtes TDC Sverige støttet af stor vækst i både integrator- og operatørforretningsområderne. Organisk vækst i TDC Hosting og TDC Finland, mens TDC Norge havde negativ organisk vækst. En gunstig udvikling for NOK- og SEK-valutakurserne. Væksten i omsætningen blev delvist opvejet af: Faldende organisk omsætning inden for indenlandsk fastnettelefoni som følge af færre PSTN/ISDN-RGU er pga. fortsat migrering fra fastnet- til mobiltelefoni og VoIP. Faldende organisk omsætning fra internet- og nettjenester i Danmark drevet af meget stærk konkurrence på bredbåndsmarkedet for private og erhvervskunder, der resulterede i færre RGU er og lavere ARPU. En fortsat negativ indvirkning fra regulering af priserne på mobilterminering (MTR) for tale og sms, international roaming samt videresalg af PSTN. Faldende organisk omsætning fra indenlandske mobiltjenester efter et år med hård priskonkurrence på markedet for mobiltelefoni til privatkunder, hvilket resulterede i lavere ARPU. Faldet blev dog delvist opvejet af et stigende antal RGU er for både mobiltale (drevet af solide resultater på erhvervsmarkedet) og mobilbredbånd. Bruttoavance Trods TDC Koncernens stigende omsætning faldt bruttoavancen med 1,3% til DKK m. dic og specielt terminaler, installationer mv. blev mere end opvejet af faldende aktivitet i høj-margin-områder såsom fastnettelefoni og fastnetbredbånd. Bruttomarginen faldt fra 74,2% til 72,9%, på trods af, at den var gunstigt påvirket af, at kun en lille del af reguleringen havde indvirkning på bruttoavancen. EBITDA EBITDA-vækst på 1,6% kan henføres til lavere driftsomkostninger som følge af produktivitetsgevinster i hele organisationen. Introduktionen af TDC Rate resulterede i væsentligt reducerede kundeakkvisitions- og kundefastholdelsesomkostninger. Dette ændrede salget af mobiltelefoner fra at være baseret på tilskud til afbetalingskontrakter, hvilket resulterede i færre omkostninger til akkvisition af mobilabonnenter. Besparelserne blev delvist opvejet af højere markedsføringsomkostninger som resultat af den øgede konkurrence - især på det danske marked for mobiltelefoni til privatkunder. Fortsatte effektivitetsforbedringer gennem TDC's transformationsprogrammer har resulteret i færre fejl i TDCprodukter, færre opkald til kundecentre samt yderligere procesoptimeringer mv., hvilket har resulteret i 7,3% færre medarbejdere eksklusive køb af virksomheder. Som følge heraf faldt de organiske personaleomkostninger med 4,2%, og det på trods af en negativ indvirkning fra ophævelsen af et tidligere incitamentsprogram og opbygning af nye programmer. Færre omkostninger til it og facility management herunder besparelser på husleje, leasing og serviceaftaler pga. fysisk konsolidering, optimerede processer og indkøbsaktiviteter. EBITDA-marginen steg fra 41,2% i 2010 til 41,6% i Årets resultat Årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 3.498m, hvilket er en stigning på DKK 610m eller 21,1% sammenlignet med Stigningen skyldtes hovedsageligt et forbedret EBITDA, færre amortiseringsomkostninger samt færre finansielle omkostninger primært pga. den gunstige udvikling i dagsværdireguleringer og effekten af den gennemførte refinansiering i 1. kvartal Faldet skyldtes primært en ændret produktsammensætning. Vækst i relativt lav-margin-områder såsom tv, Nor- 2 Begrebet organisk betyder korrigeret for valutakurseffekter, tilkøb/frasalg, salg af aktiver og regulatoriske prisjusteringer. Årets resultat inklusive særlige poster udgjorde DKK 2.808m, hvilket er et fald på DKK 199m eller 6,6%. Resultat af ophørte aktiviteter faldt efter frasalget af Sunrise i 2010, mens udviklingen for nettoomkostninger vedrørende særlige poster var positiv pga. DKK 287m færre omstrukture- Side 4 af 39

5 ringsomkostninger samt gevinsten fra salget af aktierne i Nawras. Totalindkomst Stigningen i totalindkomsten i alt fra DKK 2.636m i 2010 til DKK 3.127m i 2011 skyldtes hovedsageligt en gunstig udvikling i aktuarmæssige gevinster og tab, som udgjorde en gevinst på i alt DKK 276m i 2011 mod et tab på DKK 515m i Aktuarmæssige gevinster i 2011 omfattede positive afkast på den danske pensionskasses aktiver, især i 4. kvartal 2011, hvilket blev delvist opvejet af tab pga. en øget pensionsforpligtelse som følge af korrigerede dødelighedsforudsætninger. Aktuarmæssige tab i 2010 skyldtes primært en faldende diskonteringsfaktor i løbet af Anlægsinvesteringer I 2011 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK 3.421m, hvilket svarede til målsætningen på 13,0% af omsætningen. Sammenlignet med 2010 udgjorde dette et fald på 3,2%. Faldet skyldtes primært færre investeringer i fastnettet. Øgede investeringer i it og Nordic opvejede delvist faldet i anlægsinvesteringer. TDC foretog i 2011 betydelige investeringer i sit højhastighedsmobilnet med udbygning af sine 3G- og 4G-net. Den forsatte udvidelse af fiberaccessnettet resulterede i, at yderligere husstande kom inden for rækkevidde af fibernettet. En markant stigning i salget af HomeTrioinstallationer resulterede i betydelig installationsaktivitet i 4. kvartal. Pengestrømme EFCF steg med DKK 79m eller 1,7% til DKK 4.594m hovedsageligt pga. færre rentebetalinger på DKK 777m, der blev delvist opvejet af en ændring i nettodriftskapitalen, der var DKK 638m lavere end året før: De færre rentebetalinger skyldtes refinansieringen i 1. kvartal 2011 samt to engangseffekter. Realiserede dags- Pengestrømsopgørelse, hovedtal TDC Koncernen Ændring i % Resultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) ,6 Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme (34,1) Pensionsbidrag (157) (169) 7,1 Betalinger vedrørende hensættelser (90) (11) - Ændring i driftskapital, ekskl. særlige poster (67) 571 (111,7) Rentebetalinger, netto (645) (1.422) 54,6 Betalt selskabsskat (1.715) (1.500) (14,3) Investering i materielle og immaterielle aktiver ekskl. mobillicenser (3.376) (3.508) 3,8 EFCF ,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (0,8) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (3.637) (3.889) 6,5 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (2.815) (20.091) 86,0 Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter 725 (16.742) 104,3 Særlige poster: Fratrædelsesordninger og overskydende lokaler (615) (606) (1,5) Øvrige (171) (186) 8,1 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (786) (792) 0,8 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme i alt fra særlige poster (691) (791) 12,6 Side 5 af 39

6 værdigevinster pga. lavere rentesatser på fast-tilvariabelt forrentede swapaftaler indgået i forbindelse med refinansieringen udgjorde ca. DKK 490m. Denne effekt blev delvist opvejet af en førtidig opsigelse af renteswapaftaler vedrørende seniorlån og en fuld opsigelse af sikringsaftaler i forbindelse med EMTN-udstedelsen på i alt DKK 218m. Nettoprovenuet fra disse swaps blev anvendt til yderligere betaling af acontoskat, hvilket resulterede i lavere skyldig selskabsskat ved udgangen af Den ugunstige udvikling i nettodriftskapitalen i 2011 på DKK 67m blev påvirket af reducerede driftsomkostninger og anlægsinvesteringer, resulterende i lavere leverandørgæld, samt større tilgodehavender fra lanceringen af TDC Rate afdragsaftaler. Endvidere bidrog det forbedrede EBITDA samt færre investeringer i materielle og immaterielle aktiver til stigningen i EFCF, som blev delvist opvejet af mere betalt selskabsskat. De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter udgjorde DKK 2.815m, hvilket er et fald på DKK m eller 86,0%. Udviklingen skyldtes hovedsageligt aktietilbagekøbet i 2010 og lavere indfrielse af gæld. Dette blev kun delvist modsvaret af udbyttebetalinger i Side 6 af 39

7 Forventninger TDC s forventninger bygger på en omfattende finansiel plan for hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene Risikofaktorer og Ansvarsfraskrivelse. Forventninger til 2012 TDC har med virkning fra 2012 justeret sine forventningsparametre. TDC s EBITDA indeholder ikke-likvide pensionsindtægter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger. Komponenterne i pensionsindtægterne fra TDC's danske pensionskasse er vist nedenfor. Forventet Medarbejdernes optjente pensionsrettigheder (personaleomkostninger) (144) (134) Renteomkostninger (843) (840) Forventet afkast på pensionsordningens aktiver Ikke-likvide nettorenter (pensionsindtægter) Pensionsindtægter/(omkostninger) i alt fra den danske pensionskasse (64) 304 Ikke-likvide pensionsindtægter vedrører ikke TDC's forretningsaktiviteter og er yderst volatile. TDC vil derfor fremover basere sine forventninger på EBITDA før pensionsindtægter. TDC har øget oplysningsniveauet for resultatopgørelsen og rapporterer både EBITDA før pensionsindtægter og fuldt EBITDA Ændring i % EBITDA før pensionsindtægter ,6 Pensionsindtægter ,9 EBITDA ,6 1 Inklusive pensionsindtægter i TDC Norge på DKK 1m i 2011 og DKK 0m i Endvidere påvirkes TDC's omsætning af regulering, der alt andet lige reducerer omsætningen (men med begrænset bruttoavancepåvirkning) og således indvirker på anlægsinvesteringer i forhold til omsætningen år-til-år. TDC vil derfor basere sine forventninger på absolutte anlægsinvesteringer. Endelig er målet for TDC's gearing tilpasset som følge af den justerede præsentation af pensionsindtægter. TDC sigter mod et nettogæld/ebitda før pensionsindtægter på eller under 2,2x i gennemsnit i løbet af regnskabsåret. Dette mål svarer til det tidligere nettogæld/ebitda-mål på 2,1. Forventningerne til 2012 for TDC Koncernen er følgende: Forventninger 2012 Realiseret 2011 Omsætning DKK 26,0-26,5 mia. DKK 26,3 mia. EBITDA før pensionsindtægter DKK 10,3-10,5 mia. DKK 10,5 mia. Anlægsinvesteringer DKK 3,4-3,5 mia. DKK 3,4 mia. Udbytte pr. aktie DKK 4,50 1 DKK 4,35 1 Beregnet på basis af antallet af aktier før aktietilbagekøb.dkk 2,25 af udbyttet for 2012 forventes udloddet i august Intervallerne vedrørende forventningerne for omsætning og EBITDA før pensionsindtægter reflekterer makroøkonomisk og markedsrelateret usikkerhed, som for tiden er højere end normalt. Endvidere bør forventningerne ses i sammenhæng med en række forventede indvirkninger på vores virksomhed i Vi forventer, at den fortsatte ARPUudhuling fra år-til-år inden for mobiltelefoni vil fortsætte i 2012, og at vi vil opleve yderligere negative effekter af reguleringen vedrørende priser for roaming. Vi står også over for en dansk forbrugsøkonomi med lille eller ingen forbrugsvækst, et erhvervsliv og en offentlig sektor der er ekstraordinært varsomme med beslutninger om investeringer og indkøb samt en negativ indvirkning på vores rammeaftale med den offentlige sektor, herunder lavere SKI-priser. Vi forventer dog fortsat øget indtjening i Nordic og YouSee, helårseffekt af erhvervelsen af Onfone, fortsatte produktivitetsgevinster samt forbedret udvikling i bruttoavancen for vores fastnetforretning. TDC vil returnere DKK 750m af provenuet fra afslutningen af tvisten mellem DPTG og TPSA til aktionærerne i form af et enkeltstående aktietilbagekøbsprogram, der gennemføres i Dette udgør en ekstrabetaling på DKK 0,92 pr. aktie ud over det forventede udbytte på DKK 4,50 pr. aktie. TDC s hovedaktionær, NTC, har meddelt TDC, at NTC vil deltage i aktietilbagekøbsprogrammet på pro rata basis. Forventningerne til 2011 TDC offentliggjorde sine forventninger til 2011 for TDC Koncernen i TDC Årsrapport 2010 den 8. februar Forventningerne var, at omsætningen ville være på niveau Side 7 af 39

8 med 2010, at EBITDA forventedes at stige med omkring 2% sammenlignet med 2010, og at forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning ville ligge på omkring 13%. Efter erhvervelsen af Onfone den 11. maj 2011 blev TDC s forventninger justeret til omsætningsvækst på 0-1% og ca. 2% vækst i EBITDA sammenlignet med De justerede forventninger blev bekræftet i 3. kvartalsrapport den 3. november Forventningerne til 2011 blev realiseret på alle parametre, selvom 4. kvartal lå lidt under forventningerne hovedsageligt pga. mindre trafik end forudset. Endvidere oplevede TDC i 4. kvartal nogle tegn på de makroøkonomiske hårde tider, hvor forbrugerne var mere forsigtige, og erhvervslivet og det offentlige var ekstraordinært omhyggelige med beslutninger om investering og indkøb. Generelt var 2011 kendetegnet ved hård konkurrence især inden for mobiltjenester som følge af en meget mere intens priskonkurrence end forudset i starten af Vækstmålet for EBITDA blev nået som følge af accelererende omkostningsbesparelser, herunder betydelige besparelser på omkostninger til akkvisition og fastholdelse af kunder. Side 8 af 39

9 Forretningsenhederne i 2011 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed TDC Koncernen Ændring i % Omsætning ,5 Privat (1,2) Erhverv (3,7) Nordic ,8 Wholesale (3,6) YouSee ,2 Operations & hovedkontoret (11,1) Elimineringer (1.423) (1.423) - Transmissionsomkostninger og vareforbrug (7.132) (6.747) (5,7) Bruttoavance (1,3) Privat (5,9) Erhverv (0,1) Nordic ,1 Wholesale ,3 YouSee ,4 Operations & hovedkontoret (7,9) Elimineringer (9,4) Eksterne omkostninger (4.215) (4.517) 6,7 Personaleomkostninger (4.641) (4.762) 2,5 Andre indtægter og omkostninger (5,6) EBITDA før pensionsindtægter ,6 Privat (4,7) Erhverv ,1 Nordic ,9 Wholesale ,6 YouSee ,4 Operations & hovedkontoret (294) (274) (7,3) Elimineringer 8 14 (42,9) Pensionsindtægter ,9 EBITDA ,6 Bruttomargin (%) 72,9 74,2 - EBITDA-margin før pensionsindtægter (%) 39,9 39,5 - EBITDA-margin (%) 41,6 41,2 - Organisk omsætning¹ (0,2) Organisk EBITDA¹ ,1 ¹ Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg, valutakurseffekter, salg af materielle aktiver samt indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 9 af 39

10 Privat 2011 kort fortalt Privat erhvervede Onfone i maj 2011 og tilføjede dermed et selskab med et stærkt momentum i markedet og et stærkt brand til den mangfoldige portefølje af brands. TDC lancerede i oktober 2011 et 4G-produkt, der omfatter de ti største byer i Danmark og 29% af befolkningen. Privat lancerede TDC Rate og en ny mobilportefølje ('Pak selv' og andre pakker), som kunderne tog godt imod. Der blev lanceret nye tv-apps, der giver kunderne adgang til nyheder, TDC Play og 100 film som en del af deres abonnement på TVoIP-løsninger. Multiplay-produktet TDC HomeTrios succes fortsatte og bidrog med nye kunder i Resultat i 2011 Omsætning 2011 var præget af hård konkurrence inden for de fleste produktområder især på mobilmarkedet for privatkunder, hvor priskrigen fortsatte. Omsætningen faldt med 1,2% sammenlignet med Fastnettelefoni Trods den fortsatte migrering fra fastnettelefoni til ren mobiltelefoni formåede Privat at begrænse tabet af linjer gennem nye kunder og øget migrering til HomeDuo og HomeTrio. Udover reduceret churn giver Privats multiplaystrategi muligheder for vækst og en unik brand-position. Den fortsat faldende markedsstørrelse resulterede i et fald i omsætningen på 14,7% sammenlignet med stærke momentum i markedet til at få flere kunder i andet halvår af Erhvervelsen af Onfone kombineret med nylanceringerne (af TDC Rate og den nye mobilportefølje) resulterede i en stigning i antallet af mobiltale-rgu'er på 7,6%, hvilket delvist kompenserede for de ugunstige indvirkninger af priskrigen og regulering. Internet og netværk Markedet for internet og netværk var præget af hård konkurrence i 2011 herunder øget konkurrence fra elselskaberne, hvilket medførte højere båndbredde til uændrede eller endda lavere priser samt betydelig konkurrence på supplerende bredbåndstjenester. Dette resulterede i fald i både ARPU og RGU'er, hvilket havde en negativ indvirkning på omsætningen. Migreringen fra traditionelt bredbånd til HomeDuo eller HomeTrio havde ligeledes en ugunstig indvirkning på xdsl-arpu en. Fullrate derimod kunne på grund af øget markedsføring og konkurrencedygtige priser øge antallet af RGU'er. Dette betød, at Privats omsætning fra internet og netværk faldt med 3,4% sammenlignet med Tv I et forsøg på at opnå øget værdidifferentiering udbyder Privat nye tjenester og lancerede således opgraderinger til hjemmeunderholdningsuniverset i form af tv-apps og tilbuddet '100 film'. Privat har siden lanceringen af TDC TV i 2005 oplevet fortsat vækst i kundebasen, og i 2011 steg antallet af RGU'er med 25,4%. Mobiltjenester Mobilmarkedet er mættet, og den intense priskonkurrence fortsatte i 2011, hvilket sænkede den samlede markedsværdi inden for mobiltjenester. Kombineret med effekten fra regulering af MTR (både SMS og tale) og roaming resulterede det i et 5,9% fald i samlet ARPU inklusive samtrafik og et fald i omsætningen på 3,7% sammenlignet med På no frills-markedet forsøger Privat fortsat at øge sin markedsandel og erhvervede således Onfone i maj Erhvervelsen styrkede multibrand-strategien og understøtter Privats brede og diversificerede brand-portefølje. I september var alle kunder migreret til TDC's net med meget begrænset churn, og Onfone fortsatte med at udnytte sit Side 10 af 39

11 Kunderne benytter sig i stigende grad af de tilgængelige udbud - mere end 93% af kunderne har aktiveret 'Mit TDC' i Den stigende efterspørgsel efter tvsuppleringstjenester resulterede i højere ARPU, hvilket havde en gunstig indvirkning på TDC TV's omsætning, der steg med 27,2% sammenlignet med Salg af terminaler, installationer mv. Omsætning fra terminaler, installationer mv. steg med 131,0% pga. øget salg af smartphones uden tilskud. Bruttoavance Privats bruttoavance faldt med mere end omsætningen, hvilket resulterede i et fald i bruttomarginen fra 69,2% i 2010 til 65,8% i Faldet i bruttomarginen skyldtes delvist det øgede salg af smartphones, der kun havde en lille positiv afsmittende effekt på bruttoavancen, og delvist faldet i omsætning fra fastnettelefoni, der har en høj bruttomargin. Faldet blev kun delvist opvejet af, at de regulatoriske prisreduktioner ingen indvirkning havde på bruttoavancen pga. tilsvarende reducerede transmissionsomkostninger. Transmissionsomkostningerne faldt pga. 6,2% lavere omkostninger til netværk allokeret fra Operations som følge af effektivitetsforbedringer. EBITDA Privats evne til at nedbringe personaleomkostninger og eksterne omkostninger opvejede delvist faldet i bruttoavancen og resulterede i et fald i EBITDA på 4,7%. Besparelser på eksterne omkostninger skyldtes hovedsageligt væsentligt reducerede kundeakkvisitionsomkostninger pga. introduktionen af TDC Rate og i mindre grad lavere itomkostninger. Øgede markedsførings- og annonceringsomkostninger som følge af den intense priskonkurrence modvirkede den gunstige udvikling. Privat fastholdt samme niveau i personaleomkostningerne pga. fald i det gennemsnitlige antal ansatte, hvilket blev delvist opvejet af erhvervelsen af Onfone. Som en del af det kundeorienterede TAK-program øgede Privat tidsforbruget på hver kunde trods de fortsatte omkostningsbesparelser. Udvalgte hovedtal Privat Ændring i % Omsætning (1,2) Fastnettelefoni (14,7) Mobiltjenester (3,7) Internet og netværk (3,4) Terminaler, installationer mv ,0 Servicetelefonitjenester (19,8) Tv ,2 Øvrige¹ (1,1) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.082) (2.813) (9,6) Bruttoavance (5,9) Eksterne omkostninger (1.463) (1.655) 11,6 Personaleomkostninger (796) (802) 0,7 Andre indtægter og omkostninger 1 4 (75,0) EBITDA før pensionsindtægter (4,7) Pensionsindtægter EBITDA (4,7) Bruttomargin % 65,8 69,2 - EBITDA-margin % 40,8 42,3 - Organisk omsætning² (2,6) Organisk EBITDA² (5,9) ¹Omfatter rykker- og regningsgebyrer mv. ² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg samt indvirkningen fra regulatoriske prisjusteringer. Udvalgte operationelle data 31. dec. Privat dec Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet (9,4) Mobil (tale) ,6 Prepaid-kort (17,5) Abonnementer³ ,7 Mobilbredbånd ,6 Internet (1,3) TDC TV ,4 Samlet RGU-base ,6 Dual play-bundles ,4 Triple play-bundles ,0 ARPU DKK / måned PSTN/ISDN (1,6) Mobil (tale), samlet (5,9) Prepaid-kort (2,0) Abonnementer³ (9,7) IP ,3 FTE'er Antal FTE'er (ultimo året) (2,0) Gennemsnitligt antal FTE'er (5,1) ³ Inklusiv Telmore/M1 og fra Q Onfone ⁴ Bredbånd, VoIP og Tv per bredbånds RGU. Side 11 af 39

12 Erhverv 2011 kort fortalt Erhverv forsvarede sine positioner på de traditionelle markeder såsom xdsl, fastnettelefoni og mobiltale og havde samtidig fortsat fremdrift inden for mobilbredbånd og VoIP-tjenester. Store ordrer blev vundet ved udbud i key accountsegmentet, såsom DONG, DSB og ISS. Systemintegratoren NetDesign vandt også nogle store kontrakter (Region Hovedstaden og ATP). Førerpositionen i den offentlige sektor blev fastholdt. Positive effekter efter implementeringen af transformationsprogrammet TDC 2.0 og det kundefokuserede program TAK. Det blev afspejlet ved en stigning i kundetilfredshedsscoren (ECSI). Resultat i 2011 Omsætning Erhvervsmarkedet var præget af hård konkurrence i 2011, især inden for mobiltjenester samt internet og netværk. Således faldt omsætningen i Erhverv med DKK 287m eller 3,7%. Fastnettelefoni Erhvervsmarkedet for fastnettelefoni rammes fortsat af migreringen fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni og VoIP. Markedet fortsætter derfor med at falde, hvilket afspejledes i et fald på 12,3% i traditionel fastnettelefoni- RGU'er. Som følge heraf faldt omsætningen med 8,2%. Erhvervs succes med sin VoIP-konvergensløsning, Scale, påvirker omsætningen fra fastnettelefoni gunstigt. Løsningen er kendetegnet ved en højere ARPU pga. kombinationen af flere produkter. Tæt på fastnet- og mobilkunder er p.t. aktive på denne platform, hvilket svarer til en vækst på 86%. fastholde omsætningen fra mobiltjenester på linje med I et forsøg på hele tiden at forbedre sine tjenester og imødegå de vanskelige markedsvilkår for mobiltjenester blev der lanceret nye og mere gennemskuelige produktpakker som TDC Pro (flat rate-pakker) og TDC Erhverv Mobil (kunder kan selv sammensætte pakker afhængig af de individuelle behov). Internet og netværk Hård priskonkurrence især i form af aggressive tilbud fra elselskaberne resulterede i øget xdsl-churn til fordel for fiberløsninger i bestemte regioner, hvilket påvirkede interneterhvervsmarkedet. Migreringen fra erhvervs- til privatsegmentet, efter multimedieskatten (blev indført i 2010), har ligeledes haft en ugunstig indvirkning på erhvervsmarkedet. Reguleringen på dette område forventes dog ændret i Disse forhold påvirkede omsætningen fra internet og netværk, der faldt med 7,0% sammenlignet med I 4. kvartal var Erhverv desværre ikke i stand til at matche et meget lavt pristilbud fra en konkurrent og tabte dermed FM Datas licitationsudbud 3. Dette forventes at have en negativ indvirkning i Terminaludstyr og systemintegration NetDesign rettede sig op i 2011 efter et vanskeligt Omsætningen steg med 1,5% trods faldende omsætning fra den traditionelle forretning, der blev udfordret af produkter med lavere indtjening. Omsætningen fra terminaler, installationer mv. samt systemintegration forblev derfor på linje med Indkøbsaftale for datakommunikationstjenester, tilbehør samt tilknyttede serviceydelser, som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for kommuner, regioner mv. Mobiltjenester Markedet for mobiltjenester stagnerede og var præget af meget intens priskonkurrence samt yderligere regulatoriske krav. På trods af disse vilkår formåede Erhverv at øge mobiltale-rgu'er med 3,0% og bevare ARPU eksklusive ankommende trafik på samme niveau som sidste år. Den øgede smartphone-penetrering afspejledes i markant vækst i mobilbredbånd og datatrafik, hvilket modvirkede de negative effekter af priskonkurrence og regulering. Endvidere blev en engangsjustering af rabatter relateret til tidligere år (DKK 25m) indregnet i første kvartal, hvilket bidrog til at Side 12 af 39

13 Bruttoavance Erhvervs bruttoavance forblev uændret trods faldende omsætning. Effektivitetsforbedringer i Operations resulterede i 12,9% færre allokerede omkostninger til netværk. Derudover havde de regulatoriske indvirkninger på mobiltjenester ingen indvirkning på bruttoavancen, da de faldende omkostninger på samtrafik og roaming medførte færre transmissionsomkostninger for Erhverv. EBITDA Trods et særdeles konkurrencepræget marked lykkedes det Erhverv at øge EBITDA med 2,1%. Stigningen blev realiseret ved øget styring af eksterne omkostninger hovedsageligt vedrørende IT & fakturering samt kundeakkvisition. Gennem 2011 blev der fokuseret skarpt på omkostninger til akkvisitioner, hvilket resulterede i et fald på 20,0% i kundeakkvisitions- og kundefastholdelsesomkostninger sammenlignet med Erhverv implementerede transformationsprogrammet TDC 2.0, hvilket øgede produktiviteten og reducerede omkostningerne samtidig med, at forretningsenheden forhøjede kundetilfredshedsscoren (ECSI). Faldet i personaleomkostninger bidrog også til stigningen i EBITDA. NetDesign realiserede en positiv udvikling i EBITDA på 15,1% gennem effektivisering og omkostningsbesparelser trods en uændret bruttoavance, hvilket også bidrog til Erhvervs EBITDA-stigning. Udvalgte hovedtal Erhverv Ændring i % Omsætning (3,7) Fastnettelefoni (8,2) Mobiltjenester Internet og netværk (7,0) Terminaler, installationer mv (0,1) Øvrige¹ ,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.133) (2.413) 11,6 Bruttoavance (0,1) Eksterne omkostninger (676) (719) 6,0 Personaleomkostninger (805) (851) 5,4 Andre indtægter og omkostninger EBITDA før pensionsindtægter ,1 Pensionsindtægter EBITDA ,1 Bruttomargin % 71,6 69,1 - EBITDA-margin % 51,9 49,0 - Organisk omsætning² (2,6) Organisk EBITDA² ,1 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Udvalgte operationelle data 31. dec. Erhverv dec Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet (8,0) Mobil (tale) ,0 Telemetri ,4 Mobilbredbånd ,5 Internet (5,5) Andre netværks- og dataforbindelser Samlet RGU-base ,0 ARPU DKK / måned PSTN/ISDN ,6 Mobil (tale), eksklusive ankommende trafik ,2 Bredbånd (6,5) FTE'er Antal FTE'er (ultimo året) (8,9) Gennemsnitligt antal FTE'er (8,8) Side 13 af 39

14 Nordic 2011 kort fortalt Solid vækst i omsætning og EBITDA blev støttet af en stor ordretilgang og solidt fremskridt i den offentlige sektor især inden for IP-VPN og terminalsalg samt for kommunikation som en serviceydelse (CaaS). Flere store vundne kontrakter i 2011, f.eks. den finske by Vantaa, en kontrakt med det norske vejvæsen, Logica/Region Syd (Hosting) og det svenske postvæsen. Lancering af en fællesnordisk videokonferenceløsning, som udnytter TDC's tilstedeværelse i de nordiske lande. De regulatoriske forhold i Sverige er fortsat uvisse efter en nylig svensk domstolsafgørelse vedrørende mobil- og fastnetstermineringspriser for perioden 2008 til februar Resultat i 2011 Omsætning I 2011 opnåede Nordic solid vækst inden for alle produktgrupper, hvorisær den offentlige sektor havde stærk vækst. I Nordic blev omsætningen positivt påvirket af en gunstig valutakursudvikling for SEK og NOK, der resulterede i en stigning i den samlede omsætning på DKK 400m. Ses der bort fra valutakursudviklingen og effekten af erhvervelser og frasalg steg omsætningen i Nordic med 5,1%. Fastnettelefoni Migreringen fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni fortsatte i 2011, hvilket kombineret med lavere termineringspriser havde en negativ effekt på omsætningen fra fastnettelefoni især i TDC Norge. Dette blev dog mere end modvirket af øget omsætning fra fastnettelefoni i TDC Sverige primært pga. TAB-produktet, et videresalgsprodukt, der sælges gennem engrosforretningen, og som i løbet af året tilføjede cirka 11 tusinde nye RGU'er. Flere initiativer blev ligeledes udført i løbet af året bl.a. en fremskyndelse af partnerskabet med Vodafone, der vandt stort indpas i Internet og netværk Den øgede kundetilgang i den offentlige sektor i 2011 resulterede i store forretningstransaktioner inden for IP- VPN i hele Nordic. I 2011 øgede TDC Hosting sin fokusering på forretningsområdet managed hosting, hvilket resulterede i flere kundekontrakter og en større ordretilgang som resulterede i en positiv indvirkning på omsætningen. Erhvervelsen af DIR A/S (marts 2011) bidrog ligeledes positivt til omsætningen. Terminaler, installationer mv. Nordics mange nye kunder medførte en stigning i salget af kundetilpasset terminaludstyr samt kommunikation som en serviceydelse (CaaS) især i Sverige. Pga. effektivt salg og levering har Direkte salg i TDC Sverige også opnået omfattende salg af CPE-udstyr til kunder, der ikke har andre forretningsrelationer med TDC. Bruttoavance Væksten i Nordics bruttoavance var lidt større end omsætningsstigningen og udgjorde 10,1%. Bruttomarginen steg som følge af besparelser pga. øget effektivitet i driften. I 2011 iværksatte TDC Norge en teknologiændring fra ATM-baseret transport til Ethernet-baseret transport på DSL-bitstream access, hvilket optimerede infrastrukturen og reducerede transmissionsomkostningerne. TDC Finland reducerede ligeledes sine direkte omkostninger målt i forhold til omsætningen ved at optimere sin infrastruktur. Bruttomarginen blev derimod udfordret af en ændret produktsammensætning hen mod flere produkter med en lav avance såsom videresalg af fastnetlinjer (TAB) og salg af CPE-udstyr. Mobiltjenester Den øgede omsætning fra mobiltjenester skyldtes en stærk udvikling i antallet af SIM-kort i TDC Sverige og TDC Norge pga. storkundekontrakter vundet i 2010 og EBITDA Eksklusive valutakursindvirkningen og effekten fra erhvervelser og frasalg steg Nordics EBITDA med 7,9%. Side 14 af 39

15 Væksten i EBITDA skyldtes stor vækst i bruttoavancen kombineret med fortsat fokus på at optimere den underliggende omkostningsstruktur i Nordic. Udvalgte hovedtal Nordic Ændring i % Omsætning ,8 TDC Sverige ,1 TDC Norge (1,0) TDC Finland ,7 TDC Hosting ,9 Øvrige, inkl. elimineringer (138) (125) (10,4) Fastnettelefoni ,3 Mobiltjenester ,8 Internet og netværk ,1 Terminaler, installationer mv ,4 Øvrige¹ (3,9) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.622) (2.393) (9,6) Bruttoavance ,1 Eksterne omkostninger (324) (282) (14,9) Personaleomkostninger (906) (852) (6,3) Andre indtægter og omkostninger EBITDA før pensionsindtægter ,9 Pensionsindtægter EBITDA ,1 Bruttomargin % 41,6 41,4 - EBITDA-margin % 14,5 13,8 - Organisk omsætning² ,1 Organisk EBITDA² ,9 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkning fra valutakurseffekter, tilkøb og frasalg samt salg af immaterielle og materielle aktiver. Udvalgte operationelle data Nordic 31. dec dec Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet ,8 Mobil ,4 Internet ,8 Samlet RGU-base ,8 ARPU DKK / måned Mobil (tale) ,2 FTE'er Antal FTE'er (ultimo året) ,1 Gennemsnitligt antal FTE'er ,3 Side 15 af 39

16 Wholesale 2011 kort fortalt Wholesale fortsatte sin transformation gennem TDC 2.0 med yderligere organisatorisk fornyelse for at øge sit fokus på salgskanaler og trimme organisationen. Netto og Coop lancerede mobilprodukterne Nettalk og Coop Mobil med brug af en TDC-løsning. Wholesale oplevede en støt stigning i efterspørgslen efter fællesnordiske kapacitetsprodukter, hvorimod markedet for salg af indenlandske kapacitetsprodukter stagnerede. Resultat i 2011 Omsætning Wholesales omsætning faldt med DKK 81m eller 3,6% fra 2010 til 2011 hovedsageligt pga. et fald i antallet af fastnetbredbånd- og fastnettelefoni-rgu'er samt den negative indvirkning fra øget regulering. Fastnettelefoni I 2011 fortsatte markedet for traditionel fastnettelefoni med at falde i takt med, at efterspørgslen efter løsninger udelukkende med mobiltelefoni voksede, og kunderne i stigende grad migrerede til VoIP-løsninger. Wholesale fortsætter med at videresælge adgang til andre fastnetoperatører med nye indfaldsvinkler til markedet eller med fokus på et bestemt segment. august 2011 lancerede Netto mobilproduktet Nettalk, og Coop lancerede Coop Mobil i december Begge lanceringer skete gennem Wholesales datterselskab Companymobile. De første resultater viser, at produkterne er blevet godt modtaget af slutbrugerne. Internet og netværk Omsætningen fra internet og netværk faldt med 4,8% fra 2010 til ARPU på BSA og videresolgt bredbånd faldt markant i 2011 som følge af regulering af BSA-priserne og overførsel af kunder med høj ARPU på fibernettet til Privat. Lavere omsætning fra samhusningsaktiviteter havde ligeledes en negativ effekt. Faldet blev delvist opvejet af en organisk stigning i BSA- og xdsl-rgu'er. Wholesales antal af rå kobber-rgu'er faldt markant i 2011, men det skyldtes primært, at store erhvervskunder flyttede fra TDC's konkurrenter til Erhverv. Faldet i omsætningen fra rå kobber i Wholesale blev således i store træk modsvaret af Erhverv. For at afbøde den reducerede omsætning som følge af regulering satte Wholesale øget fokus på produkter uden regulering såsom kapacitet. Det resulterede i fortsat stærk vækst primært inden for nordiske IP-VPN og kapacitetstjenester. Stagnerende efterspørgsel efter indenlandsk kapacitet havde imidlertid en negativ indvirkning på omsætningen fra kapacitet. Metoden til at beregne regulerede engrospriser blev ændret i 2011 og medførte en yderligere nedsættelse af priserne på PSTN/ISDN i juli, hvilket havde en negativ indvirkning på omsætningen. Helårseffekten af denne prisnedsættelse vil kunne ses i Der var ligeledes et fald i mængden af international samtrafik i Wholesale i 2011, hvilket kun blev delvist opvejet af øget omsætning fra indenlandsk samtrafik. Mobiltjenester Det samlede antal indenlandske trafikminutter fra MVNOkunder steg markant fra 418m i 2010 til 647m i 2011 og var den primære årsag til stigningen inden for mobiltjenester på DKK 10m eller 1,7%. Dog fortsatte mobilpriskrigen i 2011 og lagde pres på ARPU fra tjenesteudbydere, og regulering af priserne havde ligeledes en negativ indvirkning på omsætningen fra international roaming. Wholesales mål er at opnå tættere samarbejde med kunderne om udvikling af produkter, systemer og processer. Derfor blev der f.eks. fokuseret mere på brandpartnere, og i Side 16 af 39

17 Bruttoavance Bruttoavancen i Wholesale steg med DKK 4,0m eller 0,3%. Bruttomarginen steg fra 59,6% til 62,0%. Bruttomarginstigningen blev drevet af 8,6% lavere netværksomkostninger allokeret fra Operations som følge af effektivitetsforbedringer. Derudover var Wholesale positivt påvirket af diverse engangseffekter i både 2010 og I 2011 var der engangseffekter, der havde en effekt på transmissionsomkostningerne og derved en positiv effekt på udviklingen i bruttomarginen. Engangseffekterne skyldtes hovedsageligt afklaring af roaming og mastelejeaftaler vedrørende tidligere år. Bruttomarginstigningen blev modvirket af prisreguleringer vedrørende international roaming og intern flytning af højmargin fiberkunder til Privat. Marginen blev også negativt påvirket af en ændret produktsammensætning væk fra produkter med en høj bruttomargin (primært fastnettelefoni, tjenesteudbydere og bredbånd) mod produkter med lavere avance (primært MVNO og kapacitet). EBITDA Wholesales EBITDA steg med DKK 36m eller 3,6% til DKK 1.031m i 2011 hovedsageligt pga. besparelser på itomkostninger samt omkostninger til konsulenter og facility management. Personaleomkostningerne steg marginalt pga. overførsel af stabsfunktioner til Wholesale og 32 flere medarbejdere efter erhvervelsen af en it-platform fra Zitcom. Ses der bort fra disse faktorer, så faldt antallet af medarbejdere med 15,7%. Omkostningsbesparelserne fandt sted, imens Wholesale gennemførte en omlægning af organisationen for at få et mere kommercielt fokus med mere vægt på segmenter og kanaler for således at opnå et mere proaktivt salg ved hjælp af TDC 2.0. Tiltagene blev kombineret med det fortsatte arbejde med TAK-programmet, der forbedrede kundetilfredsheden fra 63 i 4. kvartal 2010 til 69 i 4. kvartal Udvalgte hovedtal Wholesale Ændring i % Omsætning (3,6) Fastnettelefoni (8,0) Mobiltjenester ,7 Internet og netværk (4,8) Øvrige¹ (2,1) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (818) (903) 9,4 Bruttoavance ,3 Eksterne omkostninger (198) (230) 13,9 Personaleomkostninger (107) (106) (0,9) Andre indtægter og omkostninger EBITDA før pensionsindtægter ,6 Pensionsindtægter EBITDA ,6 Bruttomargin % 62,0 59,6 - EBITDA-margin % 47,9 44,5 - Organisk omsætning² (0,2) Organisk EBITDA² ,0 ¹ Omfatter udleje af mastepositioner. ² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg samt indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Udvalgte operationelle data 31. dec. Wholesale dec Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet (8,2) Mobil (tale) ,5 Mobilbredbånd Internet (5,7) Andre netværks- og dataforbindelser 8 10 (20,0) TDC TV ,0 Samlet RGU-base (3,3) ARPU DKK / måned PSTN/ISDN (2,0) Mobil (tale), tjenesteudbydere (29,9) FTE'er Antal FTE'er (ultimo året) ,7 Gennemsnitligt antal FTE'er (5,8) Side 17 af 39

18 YouSee 2011 kort fortalt Stor vækst i EBITDA primært pga. en stigning i Clear ARPU samt flere kunder og et højere ARPU på bredbånd. Lancering af et 'frit valg'-produkt, 'Ekstrakanaler', der giver kunderne mulighed for at vælge mellem 70 kanaler udover grundpakken. Fortsat fokus på at skabe mere værdi for kunderne f.eks. med nye apps til ipad og iphone, kampagnen '100 film', ekstra HD-kanaler i tv-pakkerne og højere download-hastigheder til bredbånd. Etableret engrosvirksomhed iht. en beslutning fra Erhvervsstyrelsen om YouSees pligt til at udbyde coax- BSA. Indtil videre er der ikke modtaget nogen anmodninger. Resultat i 2011 Omsætning Trods et næsten mættet tv-marked og hård konkurrence på bredbåndsmarkedet steg YouSees omsætning med 6,2% sammenlignet med YouSee Clear I 2011 var tv-markedet præget af hård konkurrence fra lavprisudbydere. Kombineret med øget prisfølsomhed blandt kunderne øgede det presset på premium-udbydere som YouSee. Trods disse markedsudfordringer lykkedes det YouSee at fastholde YouSee Clear-RGU'er på niveau med 2010 gennem vedvarende bestræbelser på at forbedre udbuddet til kunderne f.eks. ved at give nye kunder tilmeldingsfordele og tilføjelse af gratis ekstra HD-kanaler. siden lanceringen, og generelt har kunderne i stigende grad benyttet sig af video-on-demand med et antal af lejede film på ca i 2011, hvilket var en stigning på 167%. Mulighed for selv at bestemme, hvornår de vil se tv, har stor betydning for YouSee Clear-kunderne, og antallet af startforfra-visninger nåede op på 3,1m mod 1,7m i Dette kombineret med en stor indsats for at forbedre kapaciteten på nettet og etablere returveje reducerer fortsat churn i YouSee Plus. I løbet af 2011 havde YouSee Plus en nettotilvækst på Men for at fjerne hindringerne for Ekstrakanaler blev kortafgiften ophævet i 4. kvartal og kunder blev dermed flyttet, hvilket betød, at RGU-basen blev reduceret med 2,5% sammenlignet med De kunder, der stadigvæk har et kort, kan til enhver tid købe on-demand tjenester hos YouSee. På trods af højere copyrightafgifter, og at kunderne vælger færre og billigere supplerende tv-pakker, steg omsætningen fra YouSee Plus med 10,2% sammenlignet med Internettjenester Trods hård konkurrence på et mættet bredbåndsmarked lykkedes det YouSee at fortsatte sine gode resultater og er en af få virksomheder, der har vundet markedsandele med en stigning i antallet af RGU'er på 2,5%. Efterspørgslen efter højere båndbredder bidrog til, at You- See øgede sin markedsandel. Flere kunder med højere båndbredder resulterede i øget ARPU, som havde en gunstig indvirkning på omsætningen fra internettjenester, der steg med 3,5% sammenlignet med Primo 2011 blev abonnementsafgifterne forhøjet pga. et større udbud af tv-kanaler og øgede indholdsomkostninger. Prisstigningen havde en begrænset effekt på kundernes valg af tv-pakker, og migreringen fra fuldpakkerne til medium- eller grundpakkerne var minimal. Dette havde en positiv indvirkning på ARPU, der steg med 6,4%. Alt i alt steg omsætningen fra YouSee Clear med 6,9% i 2011 sammenlignet med YouSee Plus I et forsøg på hele tiden at forbedre og udvide udbuddet til YouSee Plus-kunder lancerede YouSee kampagnen '100 film', der giver kunderne gratis adgang til 100 forskellige film. Det har været en succes med ca film vist Side 18 af 39

19 Bruttoavance YouSees bruttoavance steg med 7,4% sammenlignet med 2010 pga. højere omsætning og en højere bruttomargin. Bruttomarginen steg pga. stigningen i ARPU, der var højere end de stigende programomkostninger, og blev kun delvist modvirket af øgede omkostninger i forbindelse med kapacitetsudbygning samt omkostninger forbundet med øget internetforbrug. EBITDA EBITDA steg med 12,4% og blev påvirket gunstigt af, at YouSee formåede at begrænse de eksterne omkostninger på trods af organisk vækst. Besparelserne blev primært opnået ved øget fokusering på alle omkostningsposter i hele YouSee. Specielt var der færre entreprenøromkostninger pga. færre fejl, og da flere fejl blev udbedret internt efter øget effektivitet. Endvidere blev markedsføringsomkostningerne holdt nede. Udvalgte hovedtal YouSee Ændring i % Omsætning ,2 YouSee Clear ,9 YouSee Plus ,2 Internettjenester ,5 Fastnettelefoni (1,0) Øvrige¹ ,4 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.728) (1.655) (4,4) Bruttoavance ,4 Eksterne omkostninger (459) (467) 1,7 Personaleomkostninger (554) (538) (3,0) Andre indtægter og omkostninger EBITDA før pensionsindtægter ,4 Pensionsindtægter EBITDA ,4 Bruttomargin % 59,4 58,7 - EBITDA-margin % 35,7 33,7 - Organisk omsætning² ,4 Organisk EBITDA² ,0 ¹ Omfatter installationsafgifter og TDC TV. ² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg. Udvalgte operationelle data YouSee 31. dec dec Ændring i % RGU-base (1.000) Tv (0,1) - YouSee Clear ,3 - YouSee Plus³ (2,5) Internet ,5 Fastnet ,6 Mobilbredbånd Samlet RGU-base ,8 ARPU DKK / måned Internet, fastnet ,4 Tv i alt ,9 YouSee Clear ,4 ARPU, YouSee Plus (1,9) ARPU i alt ,9 Andre KPI'er Homes passed (1.000) ,4 Penetration % RGU per kunde # 1,55 1,54 - FTE'er Antal FTE'er (ultimo året) (1,1) Gennemsnitligt antal FTE'er (0,8) ³ Digitalt tillægsprodukt. Side 19 af 39

20 Operations & HQ 2011 kort fortalt Operations & hovedkontoret fortsatte i 2011 med at levere betydelige omkostningsreduktioner. Der blev fortsat fokuseret på at optimere processer og formindske kompleksiteten, og øge fokus på kunderne gennem de målrettede transformationsprogrammer TDC PRO, TDC 2.0 og TAK. Tre outsourcingaktiviteter blev bekræftet - offshoring af dele af økonomistyringen til Indien, outsourcing af reparation af mobiltelefoner til danske samarbejdspartnere og aktiviteterne vedrørende udbygning af fibernet. Antallet af fejlretningstimer i installationsforretningen faldt med timer i 2011 sammenlignet med Dette blev opnået trods ekstra fejlretningstimer i forbindelse med skybrud i juli TDC fortsatte med at investere i LTE-mobilnet og dækkede ultimo 2011 de ti største byer i Danmark med en målt tophastighed på 100 Mbit/s. Resultat i 2011 Operations & hovedkontoret fortsatte i 2011 med at levere gode omkostningsbesparende resultater ved at reducere eksterne omkostninger med DKK 171m sammenlignet med 2010, mens personaleomkostningerne faldt med DKK 139m. Reduktionen blev realiseret ved fortsat at forbedre omkostningsgrundlaget herunder lavere personaleomkostninger forårsaget af et 11,7% fald i det gennemsnitlige antal medarbejdere primært inden for stabsfunktioner samt et fald i den traditionelle fastnetforretning. Yderligere reduktioner blev opnået ved at fokusere på en række programmer, der sigter mod at opnå omkostningsbesparelser på tværs af organisationen. Udnyttelse af stordriftsfordele gennem TDC's position som den førende aktør på det danske marked var også en kilde til omkostningseffektivitet i De effektivitetsgevinster, som Operations & hovedkontoret opnåede, resulterede i et fald på DKK 292m eller 9,3% i driftsomkostninger fordelt til de andre forretningsenheder. Operations fortsatte i 2011 sin fokusering på fejlretning for dermed at forbedre kundernes oplevelser samtidig med at omkostningerne blev reduceret. Installationsforretningens timer for fejlretning faldt med timer eller 2,8% i 2011 sammenlignet med 2010 som følge af de implementerede programmer. Dette blev opnået trods ekstra fejlretningstimer i forbindelse med skybrud, der oversvømmede dele af Københavnsområdet i juli Fejlprocenterne efter levering faldt med 6 procentpoint for privatkunder og 5 procentpoint for erhvervskunder primært pga. first-time-right -tiltag der foretages flere indledende tests, og fejlhåndtering og retning af tekniske fejl finder sted under leveringsprocessen. Antallet af tilbagevendende fejl faldt med 8 procentpoint for privatkunder og 4 procentpoint for erhvervskunder i I de sidste to år er antallet af tilbagevendende fejl mere end halveret for privatkunder og reduceret med næsten 40% for erhvervskunder. Samlet set steg kundetilfredsheden for hele TDC Koncernen i løbet af året fra 71 i 2010 til 72 i Ligeledes faldt scoren for uacceptable kundeoplevelser for hele TDC Koncernen i løbet af året fra 75 i 2010 til 64 i TDC Pro TDC Pro (Procesoptimering, restrukturering og outsourcing) er en gennemgang af driftsmodellen, der skal skabe øget effektivitet, forenklet produktion, reducere leveringstider og spild, øge fleksibiliteten og styrke samarbejdet på tværs af alle funktioner. TDC Pro omfatter en gennemgang af processer, strukturer og grænseflader samt beslutninger om egenproduktion vs. køb, primært i Operations, samt interaktionen mellem Operations, og Privat og Erhverv. TAK TAK er koncernens kundetilfredshedsprogram, der skal forbedre kundernes oplevelse af TDC på alle fronter. Det omfatter bedre tilpasning af forventninger med kunden i salgssituationer, færre driftsforstyrrelser i ibrugtagningsfasen, hurtig og effektiv fejlhåndtering og et bedre serviceniveau i call-centre mv. KPI'erne for kundetilfredshed fortsatte med at stige, og TDC havde flere succeshistorier i 2011: Side 20 af 39

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Udtalelse fra den administrerende direktør

Udtalelse fra den administrerende direktør Designkoncept og illustrationer: Bysted A/S Implementering af design og opsætning: SkabelonDesign A/S Foto: Joachim Ladefoged og Getty Images Tryk: Scanprint A/S Om TDC Udtalelse fra den administrerende

Læs mere

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC 2013 Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC Michael Chen Institut for finansiering (CBS) Vejleder: Jimmy Lundby Maj. 2013 1 Indholdsfortegnelse Executive summary 1. Problemfelt 1.1 Indledning... 5 1.2

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere